News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 7"

Transcript

1 News Letter Ι Α Ν Ο Μ Η Ω Ρ Ε Α Ν - Μ Α Ϊ Ο Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μάϊος 2007

2 ύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών Μετά από δύο σχεδόν καταθλιπτικές εκθέσεις της ιακυβερνητικής ιάσκεψης για το κλίµα, επιστήµονες και περιβαλλοντολόγοι ετοιµάζουν την τρίτη έκθεση σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης, δίνοντας έµφαση στο ότι ο κόσµος έχει τους τρόπους να αντιδράσει αποτελεσµατικά στις κλιµατικές αλλαγές. Η συνάντηση που πραγµατοποιείται στην Μπανγκόκ θα εξετάσει την τελευταία έκθεση πριν τη δώσει στη δηµοσιότητα την Παρασκευή. Η έκθεση της ιακυβερνητικής ιάσκεψης εξετάζει το κόστος αντιµετώπισης και προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές ενώ αναφέρεται και στους διαθέσιµους τρόπους µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών αερίων. «Χωρίς την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών και πολιτικών ανάπτυξης των χωρών στον τοµέα περιορισµού των βλαβερών εκποµπών, οι τελευταίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται για τις επόµενες δεκαετίες» αναφέρει η έκθεση. Προσθέτει ότι απαιτείται άµεση δράση περιορισµού τους προκειµένου να υπάρξει σηµαντική µείωση των κλιµατικών αλλαγών. Οι σηµερινές προβλέψεις αναφέρουν αύξηση µέχρι και 40% στα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2030, µε τον τοµέα των µεταφορών να αποτελεί τον κύριο παράγοντα αυτής της αύξησης. Οι εκποµπές από τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να αυξάνονται µε ρυθµό 3% ετησίως, παρά τις προσαρµογές που γίνονται σήµερα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος από τις αεροπορικές εταριρείες. Ένας άλλος λόγος ανησυχίας είναι η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης για τροφή, µέχρι το Όσο πιο ριζικά και άµεσα είναι τα µέτρα που θα λαµβάνονται, τόσο περισσότερο θα επιβαρύνουν τις εθνικές οικονοµίες, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της ιακυβερνητικής ιάσκεψης. Η υιοθέτηση πολιτικών περικοπής των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και διατήρησης τους σε επιτρεπτά όρια, συνεπάγονται επιβάρυνση µικρότερη του 3% του παγκόσµιου ΑΕΠ, σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους της ιακυβερνητικής ιάσκεψης. Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Κάποιες από τις βασικές ρυθµίσεις, που διαφοροποιούνται σε σχέση µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, είναι: Εισάγεται νέο καθεστώς υποβολής αιτήσεων, δηλαδή «κύκλος υποβολής αιτήσεων». Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε δύο µήνες από την πρώτη έως και τη δέκατη ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε διµήνου µε εκκίνηση από το δεύτερο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε κάθε κύκλο, όπου απαιτείται, αξιολογούνται συγκριτικά. Αιτήσεις εξαιρέσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στην ΡΑΕ και εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων. Σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, δίδεται προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής, προκειµένου να διευκολυνθούν οι µικροί παραγωγοί και να ευνοηθεί η διάσπαρτη παραγωγή. Προκειµένου να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των επενδυτών σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, γίνεται επιµερισµός της συνολικής ισχύος που αναφέρεται στις υποβαλλόµενες αιτήσεις που πληρούν τις κατά νόµο απαιτούµενες προϋποθέσεις, εφόσον η συνολική αυτή ισχύς υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που ανακοινώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. Ανακοινώθηκε η Α' φάση του προγράµµατος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών Ανακοινώθηκε το «Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φ/Β Σταθµών» όπως αυτό καταρτίστηκε από την ΡΑΕ και εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ. Στο πρόγραµµα αυτό παρουσιάζεται η κατανοµή των προς έγκριση 500MW στο ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας, κατά γεωγραφική περιφέρεια, κατά µέγεθος της επένδυσης και κατά έτος. Πιο συγκεκριµένα: Κατηγοριοποίηση ΦΒ σταθµών στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο ανάλογα µε το µέγεθός τους: Έως 20KW (10% περιθωρίου) Τελευταία νέα σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. ηµήτρη Σιούφα η απόφαση για τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Από 20KW έως και 150KW (30% περιθωρίου) Από 150 KW έως και 20MW (30% περιθωρίου) Από 2 MW και άνω (30% περιθωρίου) Στα νησιά τίθεται στόχος οι σταθµοί έως 20KW να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του περιθωρίου του κάθε

3 νησιού. Η χρονική κλιµάκωση στην αδειοδότηση των Φ/Β σταθµών έχει ως εξής: Έως το τέλος του 2007 έως το 50% του στόχου. Έως το τέλος του 2008 έως το 70% του στόχου. Έως το τέλος του 2009 έως το 90% του στόχου. Έως το τέλος του 2010 η ισχύς του στόχου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα τελευταία στοιχεία σχετικά µε την διαθεσιµότητα ισχύος ανά Περιφέρεια, επικοινωνήστε µαζί µας. Τα περιθώρια ισχύος στα µη διασυνδεδεµένα νησιά όπως παρουσιάστηκαν από τη Ρ.Α.Ε. Παρουσιάστηκαν από την ΡΑΕ κάποια στοιχεία για τον υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος για Φ/Β Πάρκα σε µη διασυνδεδεµένα νησιά, σε ηµερίδα που έγινε την 18/04/07 από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε θέµα «Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Πάρκα», στην οµιλία του κ Μπουλαξή γενικού ιευθυντή της ΡΑΕ. Η πρόταση για εγκαταστάσεις Φ/Β στοιχείων στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών έχει ως εξής: ΝΗΣΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW) ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 18 ΑΓ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 40,5 ΑΝΑΦΗ 39,1 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 8,1 ΟΝΟΥΣΑ 19,5 ΕΡΙΚΟΥΣΑ 23,6 ΜΕΓΙΣΤΗ 90,4 ΟΘΩΝΟΙ 27 ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ 151,8 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 105,6 ΘΗΡΑ ΙΚΑΡΙΑ 480,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 587,1 ΚΥΘΝΟΣ 140,6 ΚΩΣ 4.860,5 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 818 ΝΗΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW) ΛΕΣΒΟΣ 4.958,5 ΛΗΜΝΟΣ 1.067,2 ΜΗΛΟΣ 683,5 ΜΥΚΟΝΟΣ 1.742,4 ΠΑΡΟΣ 3.322,5 ΠΑΤΜΟΣ 264,4 ΣΑΜΟΣ 2.570,2 ΣΙΦΝΟΣ 267,7 ΣΚΥΡΟΣ 260,5 ΣΥΜΗ 2.14,4 ΣΥΡΟΣ 1.877,2 ΧΙΟΣ 3.425,3 ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ,6 ΡΟ ΟΣ ,6 Σύµφωνα µε την παραπάνω παρουσίαση τις επόµενες εβδοµάδες προβλέπεται να δηµοσιευθεί η πρόσκληση από την ΡΑΕ αρχικά για σταθµούς έως 150KW και εάν µείνει περιθώριο για µεγαλύτερους σταθµούς. ώδεκα µνηστήρες για τη µαρίνα του Σ.Ε.Φ. ώδεκα επιχειρηµατικά σχήµατα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την 35ετή εκµίσθωση της µαρίνας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες τα σχήµατα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη λειτουργία και εκµίσθωση της µαρίνας έχουν ως εξής: Βερνίκος - J&P Αβαξ, ΚΑΕ - ΤΕΚΑΡΤ ΚΑΛΑΜΗΣ, Τεχνική Ολυµπιακή, Αρχιµήδης ΑΤΕ - ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ ΑΤΕ, ΠΑΛΑΝΚΟ, Lamda Developement, Eλληνική Τεχνοδοµική - Κόσµος Γιώτινγκ, Ολύµπικ Μarine, Kοινοπραξία ΕΚΚΑ, Κυριακούλης - Εµπορική Ακίνητης Περιουσίας Αθηνά - Φαέθων, Labert Smith Hampton - Ευρωκτιριοκτηµατική, ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ - Τρίτων. Το επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη δεύτερη και πιο σηµαντική φάση του διαγωνισµού κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να καταθέσουν τεχνικούς φακέλους και τις οικονοµικές τους προσφορές προκειµένου να επιλεγεί ο ανάδοχος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης έχει εκχωρήσει τη λειτουργία άλλων δύο µαρίνων στον Φλοίσβο και στη Ζέα

4 ενώ διατηρεί τον έλεγχο της µαρίνας Αλίµου. προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης. Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες). Αρχές Ιουνίου θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονοµίας στην προκήρυξη του ' κύκλου ενισχύσεων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω των ΠΕΠ, στους κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών, µέσω του οποίου θα διατεθούν συνολικά 500 εκατ. ευρώ µε το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει µέχρι και το 60%. Η προκήρυξη θα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις και ασχολούνται µε το εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Η προκήρυξη θα ακολουθήσει τη λογική του «ανοικτού κύκλου», µε τις επενδυτικές προτάσεις να µπορούν να κατατίθενται µέχρι και της εξάντλησης του διατιθέµενου ποσού. Οι προϋποθέσεις Η Κοινή Υπουργική απόφαση για το ' κύκλο είναι προσαρµοσµένη στο νέο ευρωπαϊκό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Η ελληνική επικράτεια υποδιαιρείται σε 3 γεωγραφικές ζώνες οι οποίες ορίζονται και µέσω του τροποποιηµένου επενδυτικού νόµου. Oι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι: Να απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006). Να έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από ευρώ έως ευρώ (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις). Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 70/2001. Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία τους, η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου υνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι υφιστάµενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια, πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και να ανήκουν στις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων και θα υλοποιήσουν επένδυση σε µία από τις γεωγραφικές ζώνες εφαρµογής του προγράµµατος. υνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάµενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού. Από τις ενισχύσεις ειδικά για τον κλάδο των υπηρεσιών εξαιρούνται µόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις αφού αυτές ενισχύθηκαν µέσω του Γ' Κύκλου και τα φροντιστήρια. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν είναι: ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών. Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.). Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής. Επιλέξιµες δαπάνες Στον κατάλογο των δαπανών που επιχορηγήσει το πρόγραµµα περιλαµβάνονται: Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων. Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του

5 περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού περιορισµού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόµησης ή /και υποκατάστασης της συµβατικής ενέργειας και για την εξοικονόµηση ύδατος. Συστήµατα αυτοµατοποίησης: προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προµήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισµικού και εξοπλισµού πληροφορικής. ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας: η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιµη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιµη µόνο αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτηµα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρµόδιο για την πιστοποίηση φορέα. Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται: Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Ο εκσυγχρονισµός κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης, ΕΚΤΟΣ εάν υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και την παραλαβή του φυσικού φακέλου από τον τελικό δικαιούχο και πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του Τελικού ικαιούχου και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστηµα κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύµβαση. απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό ικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ύψος και είδος ενίσχυσης Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης (όπως και στον επενδυτικό νόµο) κυµαίνεται από 50% για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις της Ζώνη Α' και έως 60% για τη Ζώνη Γ'. Ελάχιστο όριο επενδυτικής πρότασης είναι οι ευρώ και µέγιστο οι ευρώ. Η εν λόγω προκήρυξη έχει συνολικό προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης περίπου 407 εκατ. ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης σε 499 εκατ. ευρώ. Θα διατεθούν 368 εκατ. ευρώ για τις δράσεις Εµπορίου-Υπηρεσιών και 39 εκατ. ευρώ για τις δράσεις Interreg. Η υποχρέωση που θα αναλάβουν οι δικαιούχοι µε την ένταξη της επενδυτικής τους πρότασης στο πρόγραµµα είναι να έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους σε διάστηµα 24 µηνών. Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Οι τράπεζες που θα συµµετάσχουν Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα αναλάβουν να το «τρέξουν» οι 29 Τράπεζες που είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν και τον τρίτο κύκλο για τις µικροµεσαίες τουριστικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους υποκαταστήµατα των παρακάτω Τραπεζών. Η παρακολούθηση των επενδύσεων θα γίνει από το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που έχει δηµιουργήσει το υπουργείο Οικονοµίας από το Γ' κύκλο ενισχύσεων µέσω ΠΕΠ για τις επιχειρήσεις του τουρισµού και της µεταποίησης.