Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό των περιθωρίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στα νησιά, της μεθοδολογίας επιμερισμού της διατιθέμενης ισχύος στα νησιά και προσδιορισμός «εκτιμώμενου» μέτρου επιμερισμού. Εφαρμογή του νέου μέτρου επιμερισμού στη νήσο Κρήτη. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 8 η Ιουλίου 2008 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/1999), 2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/2006) και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 3, το άρθρο 4 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 448/ ), και ιδίως τα άρθρα 4 και 23, 4. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών που καταρτίστηκε βάσει της από και υπ αρ. 75/2007 απόφασης της ΡΑΕ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης με την απόφαση Δ6/Φ1/οικ. 8684/2007 (ΦΕΚ Β 694), όπως ισχύει, 5. Την απόφαση της ΡΑΕ 85/ με την οποία καθορίστηκε η Μεθοδολογία Προσδιορισμού των Περιθωρίων ΑΠΕ σε Περιοχές με Κορεσμένα Δίκτυα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 702/2008 απόφαση της ΡΑΕ. 6. Την απόφαση της ΡΑΕ 96/2007 με την οποία προσδιορίστηκαν τα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, διενεργήθηκε η σχετική πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους και καθορίστηκε η μεθοδολογία επιμερισμού του διατιθέμενου περιθωρίου στις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. 7. Τις σχετικές εισηγήσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως αποτυπώθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-41299/7.9.06, Ι-46388/ , Ι / , Ι-50247/8.5.07, Ι-50987/ , Ι-53955/ και Ι / επιστολές του προς τη ΡΑΕ, και τα στοιχεία που υπέβαλε, 8. Την υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-42255/ επιστολή-εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ). 1/7

2 9. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Νήσο Κρήτη, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ. Σκέφθηκε ως εξής: Α. Προσδιορισμός των περιθωρίων απορρόφησης ισχύος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά κατ εφαρμογή της απόφασης με αριθμ. 85/2007 της ΡΑΕ όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 702/2008 Σε εφαρμογή της απόφασης 85/2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 702/2008 της ΡΑΕ, υπολογίζονται εκ νέου τα περιθώρια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών ανά νησί, βάσει των δεδομένων της κατανάλωσης που είχαν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της απόφασης 96/2007. Με βάση τα στοιχεία αυτά η συνολική ισχύς που μπορεί να διατεθεί για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανέρχεται σε 190,89 MWp (Πίνακας Ια). ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΙΣΧΥΣ ΦΒ 28,5% ΜΕΣΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (kw) ΙΣΧΥΣ ΦΒ 45% ΜΕΣΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (kw) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑ ΝΗΣΙ (kw) ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΡΚΟΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΓΑΥΔΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΘΗΡΑ ΘΗΡΑΣΙΑ 28 ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΣΟΣ 122 ΚΥΘΝΟΣ ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2165 ΛΕΡΟΣ 1155 ΤΕΛΕΝΔΟΣ 12 ΨΕΡΙΜΟΣ 12 ΓΥΑΛΙ 12 ΝΙΣΥΡΟΣ 158 ΤΗΛΟΣ 109 ΛΕΙΨΟΙ 97 ΛΕΣΒΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΑΡΑΘΙ 0 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ ΔΗΛΟΣ 91 0 ΣΥΡΟΣ ΟΘΩΝΟΙ ΠΑΡΟΣ ΝΑΞΟΣ 3006 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 242 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 78 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 50 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 21 ΣΙΚΙΝΟΣ 43 ΙΟΣ 505 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 121 ΣΑΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ 112 ΘΥΜΑΙΝΑ 11 ΠΑΤΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΥΜΗ ΧΙΟΣ ΟΙΝΟΥΣΕΣ 104 ΨΑΡΑ 60 ΡΟΔΟΣ ΧΑΛΚΗ 49 ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΔΝ: Πίνακας Ια 2/7

3 Τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος κάθε νησιωτικού συμπλέγματος επιμερίζονται σε κάθε νησί του συμπλέγματος με βάση τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας κάθε νησιού και σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τον αντίστοιχο επιμερισμό που έλαβε χώρα με την υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ. Από τα περιθώρια του ανωτέρω πίνακα πρέπει να αφαιρεθεί η ισχύς των ήδη αδειοδοτημένων φωτοβολταϊκών, όπως αυτά προκύπτουν από στοιχεία που διατίθενται στην Αρχή με βάση τα εως σήμερα δεδομένα και μικροί φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση σε σχετικά προγράμματα σύμφωνα με ισχύοντα πριν την 24 η Μαΐου 2007 οπότε τα νησιά χαρακτηρίστηκαν ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (βλέπε παράγραφο Γ, της από Ανακοίνωσης της ΡΑΕ). Τα νέα περιθώρια ανά νησί παρατίθενται στον Πίνακα Ιβ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (kw) ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 22,50 ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 36,40 ΑΜΟΡΓΟΣ 309,27 ΑΝΑΦΗ 46,26 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΡΚΟΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 332,14 ΓΑΥΔΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ 3,20 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 34,25 ΘΗΡΑ 3857,63 ΘΗΡΑΣΙΑ 9,75 ΙΚΑΡΙΑ 1000,66 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1149,87 ΚΑΣΟΣ 98,11 ΚΥΘΝΟΣ 197,49 ΚΩΣ 8440,90 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2164,96 ΛΕΡΟΣ 1155,46 ΤΕΛΕΝΔΟΣ 12,16 ΨΕΡΙΜΟΣ 0,16 ΓΥΑΛΙ 12,16 ΝΙΣΥΡΟΣ 146,11 ΤΗΛΟΣ 103,46 ΛΕΙΨΟΙ 85,30 ΛΕΣΒΟΣ 10475,03 ΛΗΜΝΟΣ 2256,28 ΜΑΡΑΘΙ 0,00 ΜΕΓΙΣΤΗ 129,15 ΜΗΛΟΣ 1254,57 ΚΙΜΩΛΟΣ 91,46 ΜΥΚΟΝΟΣ 4112,46 ΔΗΛΟΣ 0,00 ΣΥΡΟΣ 3565,85 ΟΘΩΝΟΙ 39,54 ΠΑΡΟΣ 3021,52 ΝΑΞΟΣ 2982,99 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 217,62 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 72,17 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 23,94 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 15,32 ΣΙΚΙΝΟΣ 42,64 ΙΟΣ 454,55 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 108,81 ΣΑΜΟΣ 5181,24 ΦΟΥΡΝΟΙ 111,79 ΘΥΜΑΙΝΑ 10,65 ΠΑΤΜΟΣ 516,83 ΣΕΡΙΦΟΣ 441,93 ΣΙΦΝΟΣ 521,60 ΣΚΥΡΟΣ 517,76 ΣΥΜΗ 679,85 ΧΙΟΣ 7239,55 ΟΙΝΟΥΣΕΣ 104,49 ΨΑΡΑ 59,71 ΡΟΔΟΣ 24311,10 ΧΑΛΚΗ 42,77 ΚΡΗΤΗ ,00 Πίνακας Ιβ 3/7

4 Επισημαίνεται, ότι η ως άνω αύξηση των περιθωρίων ανά νησί δεν εξαντλεί ενδεχομένως τις δυνατότητες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά, και συνεπώς απαιτείται η εκπόνηση και νέων μελετών λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματική λειτουργία των συστημάτων φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών στην εισήγησή του (στοιχείο 7). Τα στοιχεία και οι μελέτες που οδήγησαν στην τροποποίηση της υπ αρ. 85/2007 απόφασης της ΡΑΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στην υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ. Β. Τροποποίηση της μεθοδολογίας επιμερισμού της διατιθέμενης ισχύος βάσει της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ. Όπως αναφέρεται και στην απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ, η εφαρμογή της μεθοδολογίας επιμερισμού της διατιθέμενης ισχύος για κάθε νησί, προϋποθέτει την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για το νησί αυτό. Ωστόσο, από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την νήσο Κρήτη, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, απεδείχθη ιδιαιτέρως χρονοβόρα καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, η προσκόμιση από τον αιτούντα ως συμπληρωματικών στοιχείων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονταν από διοικητικές αρχές, απαιτούσε αναμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, για την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας επιμερισμού απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης των αποφάσεων της ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2773/1999, με συνέπεια την σημαντική χρονική επιβάρυνση της διαδικασίας αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση των αιτήσεων, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της μεθοδολογίας επιμερισμού, έτσι ώστε, πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων, να προσδιορίζεται ένα «εκτιμώμενο μέτρο επιμερισμού», με βάση το οποίο θα χορηγούνται οι αποφάσεις εξαίρεσης σε κάθε νησί, η συνολική ισχύς των οποίων θα βρίσκεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο αντίστοιχο διατιθέμενο περιθώριο του νησιού αυτού. Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου μέτρου επιμερισμού πραγματοποιείται μετά την εξέταση ικανού αριθμού αιτήσεων που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 70% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για κάθε νησί. Γ. Εφαρμογή της μεθοδολογίας επιμερισμού στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη νήσο Κρήτη Εφαρμογή εκτιμώμενου μέτρου επιμερισμού Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ, υποβλήθηκαν συνολικά 1638 αιτήσεις. Εξ αυτών, 1623 αιτήσεις αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 15 αιτήσεις αφορούν μικρές ανεμογεννήτριες. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, αποσύρθηκαν, για διάφορους λόγους, 6 αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Πίνακας V). Επίσης, 8 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης και αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 20 kw έκαστη, εμπίπτουν στην περίπτωση Γ της από απόφασης της ΡΑΕ οι οποίοι ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα (Σταθμοί ισχύος 97,4kW). (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙV). Κατά συνέπεια, προς αξιολόγηση απομένουν 1609 αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και οι ως άνω 15 αιτήσεις για μικρές ανεμογεννήτριες. Εκ του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 308 αιτήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ (2 αιτήσεις αφορούν μικρές ανεμογεννήτριες και οι υπόλοιπες φωτοβολταϊκούς σταθμούς), αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις. 4/7

5 Εκ του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, για 1112 αιτήσεις που αναφέρονται στον προσαρτώμενο Πίνακα ΙΙΙ, διαπιστώνεται, κατά το στάδιο αξιολόγησής τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 και των άρθρων 21 και 22 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τη χορήγηση απόφασης εξαίρεσης (12 αιτήσεις αφορούν μικρές ανεμογεννήτριες και οι υπόλοιπες φωτοβολταϊκούς σταθμούς). Οι αιτήσεις που αναφέρονται στον προσαρτώμενο Πίνακα ΙΙΙ και αφορούν μικρές ανεμογεννήτριες ικανοποιούνται πλήρως, καθώς η συνολική αιτούμενη ισχύς δεν υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που προσδιορίζεται με την υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η μεθοδολογία επιμερισμού της ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Αδειών. Η συνολική ισχύς των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον προσαρτώμενο Πίνακα ΙΙΙ και αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς υπερβαίνει, ανά νομό, το αντίστοιχο περιθώριο ισχύος που προσδιορίζεται με την ανωτέρω απόφαση όπως αυτή ισχύει. Συνεπώς, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής, η συνολικά διαθέσιμη ισχύς των 52,5 MW επιμερίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιμερισμού που καθορίζεται στην απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ όπως τροποποιείται με την παρούσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, «ειδικά για τη νήσο Κρήτη, το περιθώριο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών επιμερίζεται ισόποσα στους τέσσερις νομούς της (1/4 του περιθωρίου σε κάθε νομό). Στην περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νομό δεν καλύπτεται, μεταφέρεται και διατίθεται ισομερώς στους λοιπούς νομούς». Κατ εφαρμογή της απόφασης αυτής διατέθηκε στους τέσσερις νομούς της Κρήτης ισχύς που ανέρχεται σε 13,13 MWp ανά νομό. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας επιμερισμού στις αιτήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και για τις οποίες χορηγείται απόφαση εξαίρεσης (Πίνακας ΙΙΙ), θα οδηγούσε σε ένα μέτρο επιμερισμού για κάθε νομό, το οποίο, δεν θα υπερέβαινε τα 60 kw για το νομό Χανίων, ενώ για λοιπούς νομούς, το μέτρο επιμερισμού θα προσδιορίζονταν χαμηλότερα, φτάνοντας για το νομό Ηρακλείου στα επίπεδα των 25 kw. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο Β. η ΡΑΕ επαναπροσδιορίζει τα περιθώρια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με συνέπεια η συνολική ισχύς που διατίθεται στη νήσο Κρήτη να ανέρχεται σε 102,04 MW (Πίνακας Ια). Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης και αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 20 kw έκαστη, καθώς και άλλοι σταθμοί που εμπίπτουν στην περίπτωση Γ της από απόφασης της ΡΑΕ οι οποίοι ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα.επιπροσθέτως λαμβάνονται υπόψη και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που, είτε είχαν λάβει άδεια παραγωγής (Σταθμοί με Άδεια Παραγωγής ισχύος 1,024ΜW), είτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή βάσει του καθεστώτος που ίσχυε πριν την θέση σε ισχύ του νόμου 3468/2006 (Σταθμοί ισχύος 20 kw). Επίσης, 12 υποθέσεις που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Γ της από απόφασης της ΡΑΕ και αφορούν σταθμούς συνολικής ισχύος 0,22 MW βρίσκονται υπό εξέταση. Οι ως άνω σταθμοί περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙV. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η διατιθέμενη ισχύς των 102,04 MW για τη νήσο Κρήτη μειώνεται κατά 1,37 MW (20 σταθμοί που υπάγονται στην περίπτωση Γ της από ανακοίνωσης της ΡΑΕ, 1 σταθμός που εξαιρείται και 7 σταθμοί με Άδεια Παραγωγής), και συνεπώς η διαθέσιμη ισχύς που προκύπτει και επιμερίζεται ανέρχεται σε 100,67 MW. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ισχύς τουλάχιστον ίση με το 10% της διατιθέμενης ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κάθε νησί πρέπει να διατίθεται σε σταθμούς ισχύος έως 20 kw. Κατά συνέπεια, ισχύς τουλάχιστον 10,2 MW θα πρέπει να διατεθεί σε τέτοιους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην νήσο Κρήτη. Με βάση της αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙΙ (αιτήσεις που αξιολογήθηκαν και κρίθηκε ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης 5/7

6 εξαίρεσης) και αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, διαπιστώνεται ότι 83 εξ αυτών συνολικής ισχύος 1,6 MW αφορούν σταθμούς ισχύος έως και 20 kw. Συνεπώς, ισχύς τουλάχιστον 8,6 MW θα πρέπει να διατεθεί στις εκκρεμείς αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 20 kw των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (20 αιτήσεις συνολικής ισχύς 0,33 MW), καθώς και σε αιτήσεις που θα αφορούν επόμενη πρόσκληση. Δεδομένου ότι, μετά την τροποποίηση της υπ αρ. 85/2007 απόφασης της ΡΑΕ κατά τρόπο ώστε το περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στη νήσο Κρήτη σχεδόν να διπλασιάζεται, δεν κρίνεται πλέον σκόπιμος ο επιμερισμός του περιθωρίου στους τέσσερις νομούς της νήσου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύνολο 1609 προς εξέταση αιτήσεων, έχουν ήδη εξετασθεί 1406 εξ αυτών, ήτοι ένα ποσοστό 87,38% των υπό αξιολόγηση αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη, ποσοστό που εγγυάται ασφαλή εκτίμηση του μέτρου επιμερισμού, και δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι 1100 αιτήσεις θα γίνουν δεκτές, κρίνεται ως εύλογο να προσδιοριστεί το εκτιμώμενο μέτρο επιμερισμού για τη νήσο Κρήτη σε 80 kw ενιαίο για όλους τους νομούς. Με το ως άνω μέτρο επιμερισμού δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες εις βάρος των αιτούντων, καθώς, βάσει του μέτρου επιμερισμού που προβλεπόταν στην απόφαση 96/2007, η ισχύς που θα χορηγούνταν με κάθε απόφαση εξαίρεσης θα ήταν κατά μέγιστο 60 kw, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ενώ με την εν λόγω ρύθμιση, η ισχύς που θα χορηγηθεί με κάθε απόφαση εξαίρεσης ανέρχεται σε 80 kw, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η αιτούμενη ισχύς είναι μικρότερη από 80 kw. Αποφασίζει: 1. Την τροποποίηση των περιθωρίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών που είχαν προσδιοριστεί με την υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτά καταγράφονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα ΙΙΙ της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα περιθώρια που απεικονίζονται στον συνημμένο Πίνακα Ιβ της παρούσας. 2. Την τροποποίηση της υπ αρ. 96/2007 απόφασης της ΡΑΕ ως προς τον προσδιορισμό του μέτρου επιμερισμού και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των στοιχείων α, β, και γ, της παραγράφου Δ.2 ως εξής: «Πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων, προσδιορίζεται «εκτιμώμενο μέτρο επιμερισμού», με βάση το οποίο θα χορηγούνται οι αποφάσεις εξαίρεσης σε κάθε νησί, η συνολικής ισχύς των οποίων θα βρίσκεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο αντίστοιχο διατιθέμενο περιθώριο του νησιού αυτού. Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου μέτρου επιμερισμού πραγματοποιείται μετά την εξέταση ικανού αριθμού αιτήσεων που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 70 με 80% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για κάθε νησί». Αιτήσεις των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει το μέτρο επιμερισμού ικανοποιούνται πλήρως και οι υπόλοιπες λαμβάνουν το μέτρο επιμερισμού. 5. Τον επιμερισμό της διατιθέμενης ισχύος των 100,67 MW στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τη νήσο Κρήτη και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης, βάσει του «εκτιμώμενου μέτρου επιμερισμού» που ανέρχεται σε 80 kw, ενιαίο για όλους τους νομούς της Κρήτης. Κατά τούτο, τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου Β. της απόφασης 96/2007 καταργούνται. Για τη ΡΑΕ, Μ. Καραμανής, Πρόεδρος 6/7

7 7/7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα