Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας"

Transcript

1 Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας Απολογισµός της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης για τις Αλληλεπιδράσεις του Τριπλού Έλικα (Αγορά, Έρευνα, ιακυβέρνηση) 21 η Σεπτεµβρίου 2013 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σχετικά µε το Ελληνικό Τµήµα του Τριπλού Έλικα (ΤΗΑ) Το Ελληνικό Τµήµα του Triple Helix Association έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάλυση και µελέτη της διάδρασης µεταξύ πανεπιστηµίων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων µε σκοπό τη µετατροπή ακαδηµαϊκών µοντέλων σε πρακτικά επιτεύγµατα. Υποστηρίζει τη διεθνή ανταλλαγή ακαδηµαϊκών και εκπαιδεύει επιστήµονες σύµφωνα µε την αποστολή του THA. Επίσης, διοργανώνει διεθνή συνέδρια σχετικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης για τους εµπλεκόµενους φορείς του Τριπλού Έλικα προκειµένου να εµπλακούν στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να ενισχύσουν τη δυναµική της καινοτοµίας, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα και να πολεµήσουν ενάντια στη µετανάστευση των επιστηµόνων. Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης: Να διαπιστωθεί πώς ο Τριπλός Έλικας (Triple Helix) δύναται να: o ηµιουργήσει ένα καλύτερο µοτίβο συντονισµού ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη, και ποιες είναι οι προκλήσεις για τα πανεπιστήµια, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. o Ενδυναµώσει τα πανεπιστήµια ως συµµετοχικούς εταίρους στα συστήµατά µας, και ποιες είναι οι προκλήσεις στην ικανότητα απορρόφησης ακαδηµαϊκής γνώσης εντός των εταιρειών και από άλλους χρήστες. o Αναπτύξει το επιχειρηµατικό καθεστώς, και ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών συστηµάτων και των πρωταρχικών τοπικών θεσµών στο να χτίσουν και να επιταχύνουν τοπικές οµάδες. 1

2 Συντονιστής: Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης (Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος του THA) Συµµετέχοντες/Προσκεκληµένοι: Καθ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ηµοσθένης (Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών) Κ. ΛΑΚΑΣΑΣ ηµήτριος (Πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)) Καθ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (Καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Business School του Πανεπιστηµίου Loughborough) Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Θεόφιλος (Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)) Καθ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ιωάννης (Ευρωβουλευτής, Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ITRE, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ρ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Χρήστος (Γενικός Γραµµατέας ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων) Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1 ος Αντιπρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης) Καθ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ιωάννης (Πρόεδρος του Τµήµατος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη) Καθ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μάρω (Πρόεδρος του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Πρακτικά Στρογγυλής Συζήτησης Πώς θα µπορούσε να βοηθήσει η ενεργή παρέµβαση της κυβέρνησης τις αλληλεπιδράσεις του Τριπλού Έλικα; o Απάντηση από τον ρ. Βασιλάκο (Γενικό Γραµµατέα ΓΓΕΤ) Η κυβέρνηση εστιάζει στους στόχους του EU2020 για την επιχειρηµατικότητα, την Καινοτοµία (Innovation Union) και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization Strategy). Υπάρχουν 4 επίπεδα παρέµβασης: ιεθνές (εξασφάλιση κονδυλίων για την υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνοποιηµένη έρευνα και συνεργασίες από τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδότηση του Ορίζοντα Εθνικό Τοµεακό Περιφερειακό o Απάντηση από τον Καθ. Τσουκαλά (Μέλος Ευρωβουλής) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωκοινοβούλιο συµφώνησαν σε ένα γενικό χρονοδιάγραµµα για το Horizon 2020, και στο πλαίσιο του Τριπλού Έλικα, το βασικό σηµείο στο οποία θα εστιάσει το πρόγραµµα Horizon 2020 θα είναι στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες προσανατολίζονται στην τεχνολογική καινοτοµία. Επίσης, στην Ελλάδα θα διαµορφωθεί ένα Περιφερειακό Σχήµα Καινοτοµίας ώστε να καταστεί εφικτό τόσο οι ακαδηµαϊκοί όσο και οι ερευνητές να χρησιµοποιήσουν διαρθρωτικά κονδύλια (structural funds). 2

3 Πώς η τρέχουσα/µελλοντική πολιτική συγκεκριµένα υποστηρίζει συνεργασίες Έρευνας- Αγοράς; o Απάντηση από τον ρ. Βασιλάκο Στην παρούσα φάση, η ΓΓΕΤ είναι στη διαδικασία διατύπωσης των πολιτικών. Στο τέλος αυτού του χρόνου θα δηµοσιευτεί η Εθνική Στρατηγική για το επόµενο έτος, µε κύρια έµφαση στο πώς µπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι συνεργασίες µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Πώς µπορείτε εσείς (η ακαδηµαϊκή κοινότητα), αναλαµβάνοντας δράση εκ των προτέρων, να συνεργάζεστε/επικοινωνείτε µε την Αγορά, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι προσδοκίες σας από αυτή; o Απάντηση από τον Καθ. Αναγνωστόπουλο (Πρύτανη Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών) Το πρώτο θέµα που πρέπει να εξετάσουµε όσον αφορά το ζήτηµα αυτό είναι εάν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς προτίθενται να αλλάξουν τόσο σε πολιτισµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. εύτερον, το ζήτηµα συνδυασµού των ερευνητικών αποτελεσµάτων µε την οικονοµική ανάπτυξη πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό. Η Ελλάδα θα µπορούσε να εξελιχθεί σε χώρα προσανατολιζόµενη σε υπηρεσίες έρευνας/τεχνολογίας, όπως η Εσθονία όπου όλες οι πολιτικές βασίζονται στην τεχνολογία. Συγκεκριµένες προτάσεις για την Ελλάδα: Μαθήµατα στα πανεπιστήµια που να προωθούν τη γνώση αναφορικά µε την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Να χαραχτεί ένα νέο όραµα ειδικά για τον ακαδηµαϊκό χώρο. Να απλουστευθούν οι πολιτικές. Σταθερότητα διαδικασιών για την έναρξη µια επιχείρησης. ιευκρίνιση από την πλευρά της κυβέρνησης ειδικά για τον σπουδαστή, ώστε να γνωρίζει πώς να ιδρύσει µια επιχείρηση. Να πεισθεί η κοινωνία ότι όλα αυτά είναι πως το κοινό όφελος και πρέπει να υλοποιηθούν 3

4 o Απάντηση από τον Καθ. Βλαχάβα (Κοσµήτορα της Σχολής Θετικών Επιστηµών, ΑΠΘ) Τι προσδοκά η ακαδηµαϊκή κοινότητα από την Αγορά; Να τεθούν οι πραγµατικές προκλήσεις / προβλήµατα της κοινωνίας. Να χρηµατοδοτεί την έρευνα (PhDs, MSc). Να συνεργαστεί σε επιδοτούµενα προγράµµατα είτε εθνικά είτε της Ε.Ε. και να µην περιµένει από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να παράγουν το έργο και εκείνη απλώς να συλλέγει τα χρήµατα. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων να εκφράζονται µε περισσότερη σαφήνεια. Αλλαγή ρόλων: Τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να δηµιουργήσουν ένα πιο επιχειρηµατικό προφίλ Η Βιοµηχανία θα µπορούσε να έχει ένα πιο ερευνητικό προφίλ (πχ. εσωτερικό τµήµα έρευνας) o Απάντηση από την Καθ. Βλαχοπούλου Η συνεργασία µεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και της Βιοµηχανίας εµφανώς αυξάνεται διότι: Η βιοµηχανία αντιµετωπίζει ταχύτερους κύκλους ζωής των προϊόντων της, ανηλεή παγκόσµιο ανταγωνισµό, τεχνολογικά επιτεύγµατα και οικονοµική κρίση. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα υφίστανται πίεση µε την τεράστια ζήτηση για παραγωγή γνώσης και, εποµένως, αναζητούν να δηµιουργήσουν σχέσεις µε τη βιοµηχανία, ιδιαίτερα για κοινά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, επίσης, βιώνουν αυξηµένη κοινωνική πίεση, καθώς θεωρούνται η πρωταρχική µηχανή ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη πολλά προβλήµατα: Έλλειψη κοινού εννοιολογικού πλαισίου, καθώς και συµφωνίας πλαίσιο Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων; Να εστιάσουν στον τελικό χρήστη της παραγόµενης γνώσης τους. Να λάβουν υπόψη τι τύπου προσαρµογή (customization) απαιτείται για εµπορευµατοποίηση της γνώσης. 4

5 Ποια είναι η γέφυρα µε τη βιοµηχανία; o Κοινή απάντηση: Γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας. Χρειαζόµαστε µαθήµατα Επιχειρηµατικότητας σε Προγράµµατα Σπουδών εκτός ιοίκησης Επιχειρήσεων (καθώς και γενικές απόψεις επί του ευρύτερου θέµατος THA) o Απάντηση από τον Καθ. Λουκόπουλο Οι άλλοι τρέχουν όσο εµείς µιλάµε. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει σηµειώσει πολύ µεγαλύτερη πρόοδο σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά από τη σκοπιά της συγκέντρωσης έρευνας και της ποιότητας των αποφοίτων. Σχετικά µε την έρευνα: ε µπορούµε να βασιστούµε µόνο στο Horizon2020 για να καθορίζουµε την ατζέντα µας. Πρέπει να βασιστούµε περισσότερο στον Τριπλό Έλικα. Χρειαζόµαστε σύγκλιση απόψεων, η οποία να διευκολύνεται από την κυβέρνηση. Αναφορικά µε την κυβέρνηση: να ενθαρρύνει της τράπεζες να επενδύουν. Όσον αφορά στη βιοµηχανία και τους ακαδηµαϊκούς: η καινοτοµία στην πράξη συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παραδείγµατα: Daresbury Scientific Park, και ITMB Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα. Το υψηλής Γνώσης εργατικό δυναµικό είναι το κλειδί στην οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Έλλειψη ενός εκατοµµυρίου αποφοίτων τα επόµενα έτη. H Αγορά των ΤΠΕ τα επόµενα χρόνια: 5 ισεκατοµµύρια δολάρια. Πώς µπορούµε εµείς (η βιοµηχανία) να ενδυναµώσουµε τη συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό χώρο; o Απάντηση από τον κ. Λακασά Στην Ελλάδα έχουµε αυτούς τους τρεις στυλοβάτες του Τριπλού Έλικα σαν 3 µεγάλες αυτοκρατορίες µέσα σε ένα µεγάλο βασίλειο. Ιδιαίτερα περιορισµένη συνεργασία µεταξύ των τριών αυτών εµπλεκόµενων φορέων. Επιβάλλεται να αναδιοργανώσουµε αυτή τη συνεργασία Λύση: Θα πρέπει να θέσουµε έναν ΚΟΙΝΟ στόχο! Τρέχουσα κατάσταση: Ακαδηµαϊκή κοινότητα: παράγει γνώση. Κυβέρνηση: απορροφά χρήµατα από την Ε.Ε. Επιχειρήσεις: παράγουν προϊόντα για την αγορά. 5

6 Chapter of Greece Τι άλλο; Να αυξηθεί το µερίδιο του κρατικού προϋπολογισµού για εφαρµοσµένη έρευνα. Να κάνουµε τη διάδραση του Τριπλού Έλικα να λειτουργήσει πιο σωστά. Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και η χρηµατοδότηση δε λειτουργούν κατάλληλα στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει καθόλου αξιολόγηση της καινοτοµίας στις τεχνολογίες. o Απάντηση από τον κ. Μυλωνά Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναπτύσσονται ταχύτατα (µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µεγάλος όγκος δεδοµένων κτλ). Το cloud είναι το νέο στοιχείο που έχει αλλάξει το παιχνίδι. Για τις εταιρείες ΤΠΕ µεγάλες ευκαιρίες (διεύρυνση αγοράς + 65% του πληθυσµού δεν είναι ακόµη δικτυωµένοι). Έχουµε έξυπνα µυαλά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως µία από τις 33 χώρες παγκοσµίως, όπου θα µπορούσε να συντελεστεί µια ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στην καινοτοµία/έρευνα. Οι εταιρείες οφείλουν να επενδύσουν στην καινοτοµία και να δηµιουργήσουν δεσµούς µε τα πανεπιστήµια. Σκεφτείτε σε παγκόσµιο επίπεδο! Ερώτηση για τον κ. Μυλωνά: Προσαρµόζεται το CS/IT πρόγραµµα σπουδών (curriculum) σταδιακά στην Ελλάδα µέσω της συνεργασίας Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκών; Σας κάλεσε η ακαδηµαϊκή κοινότητα να προσαρµόσετε το πρόγραµµά τους; Όχι ιδιαίτερα. Πολύ δύσκολα. Το Πρόγραµµα Σπουδών Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT) θα πρέπει να ανανεώνεται ανά 6 µήνες (πράγµα αδύνατον). Χρειαζόµαστε καλύτερη συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι ακαδηµαϊκοί θα πρέπει να γίνουν πιο εξωστρεφείς. o Απάντηση από τον κ. Βλαχογιάννη Προφανώς υπάρχει ανεπάρκεια στην επίλυση αυτών των θεµάτων, η οποία παρατηρείται εδώ και χρόνια. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος αυτών των ζητηµάτων τα οποία έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αναδόµηση της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς και στη µελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη. 6

7 Οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας είναι τρεις. Ό ένας µπορεί να είναι η οργανωσιακή αποτυχία που εντοπίζεται στις διαφορές του τύπου των αντίστοιχων φορέων, π.χ. των πανεπιστηµίων και/ή ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών εταιριών, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ίσως υπάρχουν ορισµένα συγκεκριµένα κωλύµατα για την εδραίωση µια οµαλής συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων. Αν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες φόρµες για να οργανωθεί η συνδιαλλαγή µεταξύ των δύο φορέων. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε την αναντιστοιχία της κουλτούρας, υπό την έννοια ότι διαφορετικές πτυχές εµπλοκής και στις δύο µορφές οργανώσεων συντελούν σε διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας παράλληλα βαθύ αντίκτυπο στο βαθµό ευκολίας αυτού του τύπου συνδιαλλαγής. Αλλά πιο σηµαντική θεωρώ την εξήγηση που εστιάζει στον µη ορθό συντονισµό των κινήτρων. Απορρέει ότι προκειµένου να ξεκινήσει µια αγορά ή συνεργασία των δύο τύπων φορέων που εµπλέκονται, θα πρέπει να αναπτυχτούν παράλληλα σετ κινήτρων. Για ποικίλους λόγους, οι επιχειρήσεις δεν εµπλέκονται στην έρευνα και πιθανώς να απαιτείται περισσότερη προετοιµασία ώστε να καλλιεργηθεί ένας αποτελεσµατικός τρόπος επικοινωνίας και θεµελίωσης της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδηµαϊκού χώρου. Κυρίως όµως, επιβάλλεται να µειωθεί η γραφειοκρατία, καθώς έχει ως παρενέργεια το ότι η βιοµηχανία επικεντρώνεται στο πώς να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, αντί του πώς να εντοπίσει πελάτες. Είναι εµφανές ότι τα προβλήµατα της ακαδηµαϊκής κοινότητας οφείλονται σε µια νοοτροπία παρεµπόδισης. Στην προσπάθεια να διαχειριστούµε τα υπάρχοντα προβλήµατα, θέµατα οργανωσιακού τύπου δε συµπεριλαµβάνονται ιδιαίτερα συχνά στα διάφορα σχέδια ενδυνάµωσης της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκού χώρου. εδοµένου ότι αυτό συµβαίνει πολύ συχνά, υφίσταται όντως µεγάλος κίνδυνος να προκληθεί αποξένωση. Κατά συνέπεια, η συµβουλή µου για τον ακαδηµαϊκό κόσµο είναι να καλλιεργήσει µια κουλτούρα επιχειρηµατικότητας και να µεταθέσει το επίκεντρο προσοχής από τις σπουδές διοίκησης στην επιχειρηµατικότητα. 7

8 o Απάντηση από τον κ. Βασιλάκο Περαιτέρω επέκταση της ερώτησης από τον Καθ. Κετικίδη: Κανόνες και πολιτικές πρέπει να είναι σαφείς στην ακαδηµαϊκή και βιοµηχανική κοινότητα. Πώς το καταφέρνουµε αυτό; Η συνεισφορά του προϋπολογισµού στην έρευνα και την τεχνολογία από το 2007 έως το 2011 αυξήθηκε κατά 30%. Υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο να διαµορφωθούν δράσεις που θα υποστηρίζουν αυτή την αύξηση. Σε διεθνές επίπεδο: υποστήριξη στην πρόσβαση σε κονδύλια της Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο: µια πλατφόρµα βασιζόµενη στο πλαίσιο McKinsey σε σχέση µε τις εθνικές προτεραιότητες να φέρουµε κοντά του φορείς του Τριπλού Έλικα ώστε να τεθούν κοινοί στόχοι. Υφίσταται η 1 η πλατφόρµα για τρόφιµα. Υπό κατασκευή: Η 1 η πλατφόρµα για Πληροφορική Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Καθ. Μαναλόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Σε τι βαθµό λαµβάνει η Ε.Ε. υπόψη τον διεθνή ανταγωνισµό. Υπάρχει µια παράµετρος που απουσιάζει: o Παγκόσµια κατανοµή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, o Υπάρχουν πολλά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και παραποµπές (citations) από Ινδία, Κίνα. o Η Βραζιλία δαπανά το 10% του ΕΑΠ της για την παιδεία. Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Ανώνυµος) Η Ελλάδα είναι εσωστρεφής και θα πρέπει να εξετάσουµε την ποιότητα των δηµοσιεύσεων και των αναφορών προτού µετρήσουµε την επιτυχία/απόδοση. Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Καθ. Κεφαλάς The University of Sheffield International Faculty, CITY College, Thessaloniki) Έµφαση σε 3 αµφιλεγόµενους όρους. Πού βρισκόµαστε; Ποια είναι τα επόµενα βήµατα; o Επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο. Καθ. Βλαχάβας: Το ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας προσφέρει MSc στην καινοτοµία. o Επιχειρηµατικά προσανατολισµένη κυβέρνηση. Κ. Λακασάς: Αυτό απαιτεί αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου. Να κινηθούµε από την εποχή της πληροφορίας στην εποχή της γνώσης /σοφίας. Να µην υπερπαράγουµε γνώση απλά να τροφοδοτούµε µε γνώση τις ανάγκες της αγοράς. o Knowledge-driven Επιχειρήσεις. 8

9 Τελικές Παρατηρήσεις Chapter of Greece Καθ. Λουκόπουλος: ιδάσκουµε τους σπουδαστές να δηµιουργούν θέσεις εργασίας και όχι να τις βρίσκουν. Καθ. Βλαχοπούλου: Severe brain drain. Καθ. Λουκόπουλος: Οι ακαδηµαϊκοί πρέπει να ασκούν επιχειρηµατικότητα, να συνεργάζονται µε τη βιοµηχανία και να βιοµηχανοποιούν την έρευνα (να εκµεταλλεύονται την εσωτερικά αναπτυσσόµενη έρευνα). ρ. Βασιλάκος: Η Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές Όχι µόνο να αλλάξουµε κίνητρα, αλλά να δηµιουργήσουµε και νέα! Καθ. Τσουκαλάς: o Η EU2020 πρωτοβουλία δε µπορεί να λύσει το πρόβληµα από µόνη της! o Στην Ε.Ε. οι 7 υγιείς οικονοµίες όντως επένδυσαν σωστά, πίστεψαν στη στρατηγική της Λισαβόνας και αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά τη µακροχρόνια στρατηγική των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. o Στην Ελλάδα υφίσταται ανάγκη για: Πραγµατικά πανεπιστήµια. Πραγµατικά ερευνητικά κέντρα. Πραγµατικές επιχειρήσεις. Να εξετάσουµε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της ανίας. Να σταµατήσουµε την µετριότητα από τους φορείς του Τριπλού Έλικα, ακολουθώντας το µοντέλο της Φιλανδίας. Έχουµε ανάγκη από µια δοµική µεταρρύθµιση έτσι ώστε ο Τριπλός Έλικας (THA) να αποδώσει ουσιαστικά. Η Ε.Ε. δε διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. Να συµβουλευτούµε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ε.Ε. Περίληψη της Συνάντησης Το πρωταρχικό αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης είναι το γεγονός ότι ολόκληρο το οικοσύστηµα του Τριπλού Έλικα (πανεπιστήµιο, βιοµηχανία, κυβέρνηση) πρέπει να εξελιχθεί και να αναπροσαρµοστεί, προκειµένου να επιτύχει κατάλληλα το στάδιο της συνδηµιουργίας (co-creation stage) µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ενώ ο ακαδηµαϊκός χώρος είναι περισσότερο πρόθυµος να προσανατολιστεί προς την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας, η Αγορά είναι λιγότερο πρόθυµη να ενσωµατώσει ολοένα και περισσότερο την ακαδηµαϊκή κοινότητα στις εργασίες της, η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέχει πολιτικές και προγράµµατα που θα βοηθήσουν τόσο τους ακαδηµαϊκούς όσο και τη βιοµηχανία να επιτύχουν. 9

10 Εντούτοις, αυτές οι αλλαγές έρχονται αντιµέτωπες µε ουσιαστικά ζητήµατα αλλαγής συµπεριφορών και η διαδικασία είναι µακροσκελής. Ωστόσο, συντελείται πρόοδος. Επιπρόσθετα, η εξ ολοκλήρου στήριξη σε πολιτικές και προγράµµατα της Ε.Ε. δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθούν καινοτόµα αποτελέσµατα. Το ελληνικό οικοσύστηµα του Τριπλού Έλικα θα πρέπει να εξελιχθεί προς την κατεύθυνση των στόχων που το ίδιο έχει ήδη θέσει, έχοντας ωστόσο παράλληλα λάβει υπόψη περιπτώσεις άλλων χωρών που πραγµατοποίησαν αυτή τη µετάβαση. Φωτογραφίες 10

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα