Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας"

Transcript

1 Triple Helix Association, Τµήµα Ελλάδας Απολογισµός της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης για τις Αλληλεπιδράσεις του Τριπλού Έλικα (Αγορά, Έρευνα, ιακυβέρνηση) 21 η Σεπτεµβρίου 2013 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σχετικά µε το Ελληνικό Τµήµα του Τριπλού Έλικα (ΤΗΑ) Το Ελληνικό Τµήµα του Triple Helix Association έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάλυση και µελέτη της διάδρασης µεταξύ πανεπιστηµίων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων µε σκοπό τη µετατροπή ακαδηµαϊκών µοντέλων σε πρακτικά επιτεύγµατα. Υποστηρίζει τη διεθνή ανταλλαγή ακαδηµαϊκών και εκπαιδεύει επιστήµονες σύµφωνα µε την αποστολή του THA. Επίσης, διοργανώνει διεθνή συνέδρια σχετικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης για τους εµπλεκόµενους φορείς του Τριπλού Έλικα προκειµένου να εµπλακούν στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να ενισχύσουν τη δυναµική της καινοτοµίας, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα και να πολεµήσουν ενάντια στη µετανάστευση των επιστηµόνων. Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης: Να διαπιστωθεί πώς ο Τριπλός Έλικας (Triple Helix) δύναται να: o ηµιουργήσει ένα καλύτερο µοτίβο συντονισµού ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη, και ποιες είναι οι προκλήσεις για τα πανεπιστήµια, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. o Ενδυναµώσει τα πανεπιστήµια ως συµµετοχικούς εταίρους στα συστήµατά µας, και ποιες είναι οι προκλήσεις στην ικανότητα απορρόφησης ακαδηµαϊκής γνώσης εντός των εταιρειών και από άλλους χρήστες. o Αναπτύξει το επιχειρηµατικό καθεστώς, και ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών συστηµάτων και των πρωταρχικών τοπικών θεσµών στο να χτίσουν και να επιταχύνουν τοπικές οµάδες. 1

2 Συντονιστής: Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης (Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος του THA) Συµµετέχοντες/Προσκεκληµένοι: Καθ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ηµοσθένης (Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών) Κ. ΛΑΚΑΣΑΣ ηµήτριος (Πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)) Καθ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (Καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Business School του Πανεπιστηµίου Loughborough) Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Θεόφιλος (Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)) Καθ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ιωάννης (Ευρωβουλευτής, Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ITRE, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ρ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Χρήστος (Γενικός Γραµµατέας ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων) Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1 ος Αντιπρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης) Καθ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Ιωάννης (Πρόεδρος του Τµήµατος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη) Καθ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μάρω (Πρόεδρος του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Πρακτικά Στρογγυλής Συζήτησης Πώς θα µπορούσε να βοηθήσει η ενεργή παρέµβαση της κυβέρνησης τις αλληλεπιδράσεις του Τριπλού Έλικα; o Απάντηση από τον ρ. Βασιλάκο (Γενικό Γραµµατέα ΓΓΕΤ) Η κυβέρνηση εστιάζει στους στόχους του EU2020 για την επιχειρηµατικότητα, την Καινοτοµία (Innovation Union) και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization Strategy). Υπάρχουν 4 επίπεδα παρέµβασης: ιεθνές (εξασφάλιση κονδυλίων για την υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνοποιηµένη έρευνα και συνεργασίες από τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδότηση του Ορίζοντα Εθνικό Τοµεακό Περιφερειακό o Απάντηση από τον Καθ. Τσουκαλά (Μέλος Ευρωβουλής) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωκοινοβούλιο συµφώνησαν σε ένα γενικό χρονοδιάγραµµα για το Horizon 2020, και στο πλαίσιο του Τριπλού Έλικα, το βασικό σηµείο στο οποία θα εστιάσει το πρόγραµµα Horizon 2020 θα είναι στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες προσανατολίζονται στην τεχνολογική καινοτοµία. Επίσης, στην Ελλάδα θα διαµορφωθεί ένα Περιφερειακό Σχήµα Καινοτοµίας ώστε να καταστεί εφικτό τόσο οι ακαδηµαϊκοί όσο και οι ερευνητές να χρησιµοποιήσουν διαρθρωτικά κονδύλια (structural funds). 2

3 Πώς η τρέχουσα/µελλοντική πολιτική συγκεκριµένα υποστηρίζει συνεργασίες Έρευνας- Αγοράς; o Απάντηση από τον ρ. Βασιλάκο Στην παρούσα φάση, η ΓΓΕΤ είναι στη διαδικασία διατύπωσης των πολιτικών. Στο τέλος αυτού του χρόνου θα δηµοσιευτεί η Εθνική Στρατηγική για το επόµενο έτος, µε κύρια έµφαση στο πώς µπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι συνεργασίες µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Πώς µπορείτε εσείς (η ακαδηµαϊκή κοινότητα), αναλαµβάνοντας δράση εκ των προτέρων, να συνεργάζεστε/επικοινωνείτε µε την Αγορά, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι προσδοκίες σας από αυτή; o Απάντηση από τον Καθ. Αναγνωστόπουλο (Πρύτανη Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών) Το πρώτο θέµα που πρέπει να εξετάσουµε όσον αφορά το ζήτηµα αυτό είναι εάν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς προτίθενται να αλλάξουν τόσο σε πολιτισµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. εύτερον, το ζήτηµα συνδυασµού των ερευνητικών αποτελεσµάτων µε την οικονοµική ανάπτυξη πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό. Η Ελλάδα θα µπορούσε να εξελιχθεί σε χώρα προσανατολιζόµενη σε υπηρεσίες έρευνας/τεχνολογίας, όπως η Εσθονία όπου όλες οι πολιτικές βασίζονται στην τεχνολογία. Συγκεκριµένες προτάσεις για την Ελλάδα: Μαθήµατα στα πανεπιστήµια που να προωθούν τη γνώση αναφορικά µε την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Να χαραχτεί ένα νέο όραµα ειδικά για τον ακαδηµαϊκό χώρο. Να απλουστευθούν οι πολιτικές. Σταθερότητα διαδικασιών για την έναρξη µια επιχείρησης. ιευκρίνιση από την πλευρά της κυβέρνησης ειδικά για τον σπουδαστή, ώστε να γνωρίζει πώς να ιδρύσει µια επιχείρηση. Να πεισθεί η κοινωνία ότι όλα αυτά είναι πως το κοινό όφελος και πρέπει να υλοποιηθούν 3

4 o Απάντηση από τον Καθ. Βλαχάβα (Κοσµήτορα της Σχολής Θετικών Επιστηµών, ΑΠΘ) Τι προσδοκά η ακαδηµαϊκή κοινότητα από την Αγορά; Να τεθούν οι πραγµατικές προκλήσεις / προβλήµατα της κοινωνίας. Να χρηµατοδοτεί την έρευνα (PhDs, MSc). Να συνεργαστεί σε επιδοτούµενα προγράµµατα είτε εθνικά είτε της Ε.Ε. και να µην περιµένει από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να παράγουν το έργο και εκείνη απλώς να συλλέγει τα χρήµατα. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων να εκφράζονται µε περισσότερη σαφήνεια. Αλλαγή ρόλων: Τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να δηµιουργήσουν ένα πιο επιχειρηµατικό προφίλ Η Βιοµηχανία θα µπορούσε να έχει ένα πιο ερευνητικό προφίλ (πχ. εσωτερικό τµήµα έρευνας) o Απάντηση από την Καθ. Βλαχοπούλου Η συνεργασία µεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και της Βιοµηχανίας εµφανώς αυξάνεται διότι: Η βιοµηχανία αντιµετωπίζει ταχύτερους κύκλους ζωής των προϊόντων της, ανηλεή παγκόσµιο ανταγωνισµό, τεχνολογικά επιτεύγµατα και οικονοµική κρίση. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα υφίστανται πίεση µε την τεράστια ζήτηση για παραγωγή γνώσης και, εποµένως, αναζητούν να δηµιουργήσουν σχέσεις µε τη βιοµηχανία, ιδιαίτερα για κοινά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, επίσης, βιώνουν αυξηµένη κοινωνική πίεση, καθώς θεωρούνται η πρωταρχική µηχανή ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη πολλά προβλήµατα: Έλλειψη κοινού εννοιολογικού πλαισίου, καθώς και συµφωνίας πλαίσιο Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων; Να εστιάσουν στον τελικό χρήστη της παραγόµενης γνώσης τους. Να λάβουν υπόψη τι τύπου προσαρµογή (customization) απαιτείται για εµπορευµατοποίηση της γνώσης. 4

5 Ποια είναι η γέφυρα µε τη βιοµηχανία; o Κοινή απάντηση: Γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας. Χρειαζόµαστε µαθήµατα Επιχειρηµατικότητας σε Προγράµµατα Σπουδών εκτός ιοίκησης Επιχειρήσεων (καθώς και γενικές απόψεις επί του ευρύτερου θέµατος THA) o Απάντηση από τον Καθ. Λουκόπουλο Οι άλλοι τρέχουν όσο εµείς µιλάµε. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει σηµειώσει πολύ µεγαλύτερη πρόοδο σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά από τη σκοπιά της συγκέντρωσης έρευνας και της ποιότητας των αποφοίτων. Σχετικά µε την έρευνα: ε µπορούµε να βασιστούµε µόνο στο Horizon2020 για να καθορίζουµε την ατζέντα µας. Πρέπει να βασιστούµε περισσότερο στον Τριπλό Έλικα. Χρειαζόµαστε σύγκλιση απόψεων, η οποία να διευκολύνεται από την κυβέρνηση. Αναφορικά µε την κυβέρνηση: να ενθαρρύνει της τράπεζες να επενδύουν. Όσον αφορά στη βιοµηχανία και τους ακαδηµαϊκούς: η καινοτοµία στην πράξη συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παραδείγµατα: Daresbury Scientific Park, και ITMB Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα. Το υψηλής Γνώσης εργατικό δυναµικό είναι το κλειδί στην οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Έλλειψη ενός εκατοµµυρίου αποφοίτων τα επόµενα έτη. H Αγορά των ΤΠΕ τα επόµενα χρόνια: 5 ισεκατοµµύρια δολάρια. Πώς µπορούµε εµείς (η βιοµηχανία) να ενδυναµώσουµε τη συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό χώρο; o Απάντηση από τον κ. Λακασά Στην Ελλάδα έχουµε αυτούς τους τρεις στυλοβάτες του Τριπλού Έλικα σαν 3 µεγάλες αυτοκρατορίες µέσα σε ένα µεγάλο βασίλειο. Ιδιαίτερα περιορισµένη συνεργασία µεταξύ των τριών αυτών εµπλεκόµενων φορέων. Επιβάλλεται να αναδιοργανώσουµε αυτή τη συνεργασία Λύση: Θα πρέπει να θέσουµε έναν ΚΟΙΝΟ στόχο! Τρέχουσα κατάσταση: Ακαδηµαϊκή κοινότητα: παράγει γνώση. Κυβέρνηση: απορροφά χρήµατα από την Ε.Ε. Επιχειρήσεις: παράγουν προϊόντα για την αγορά. 5

6 Chapter of Greece Τι άλλο; Να αυξηθεί το µερίδιο του κρατικού προϋπολογισµού για εφαρµοσµένη έρευνα. Να κάνουµε τη διάδραση του Τριπλού Έλικα να λειτουργήσει πιο σωστά. Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και η χρηµατοδότηση δε λειτουργούν κατάλληλα στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει καθόλου αξιολόγηση της καινοτοµίας στις τεχνολογίες. o Απάντηση από τον κ. Μυλωνά Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναπτύσσονται ταχύτατα (µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µεγάλος όγκος δεδοµένων κτλ). Το cloud είναι το νέο στοιχείο που έχει αλλάξει το παιχνίδι. Για τις εταιρείες ΤΠΕ µεγάλες ευκαιρίες (διεύρυνση αγοράς + 65% του πληθυσµού δεν είναι ακόµη δικτυωµένοι). Έχουµε έξυπνα µυαλά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως µία από τις 33 χώρες παγκοσµίως, όπου θα µπορούσε να συντελεστεί µια ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στην καινοτοµία/έρευνα. Οι εταιρείες οφείλουν να επενδύσουν στην καινοτοµία και να δηµιουργήσουν δεσµούς µε τα πανεπιστήµια. Σκεφτείτε σε παγκόσµιο επίπεδο! Ερώτηση για τον κ. Μυλωνά: Προσαρµόζεται το CS/IT πρόγραµµα σπουδών (curriculum) σταδιακά στην Ελλάδα µέσω της συνεργασίας Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκών; Σας κάλεσε η ακαδηµαϊκή κοινότητα να προσαρµόσετε το πρόγραµµά τους; Όχι ιδιαίτερα. Πολύ δύσκολα. Το Πρόγραµµα Σπουδών Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT) θα πρέπει να ανανεώνεται ανά 6 µήνες (πράγµα αδύνατον). Χρειαζόµαστε καλύτερη συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι ακαδηµαϊκοί θα πρέπει να γίνουν πιο εξωστρεφείς. o Απάντηση από τον κ. Βλαχογιάννη Προφανώς υπάρχει ανεπάρκεια στην επίλυση αυτών των θεµάτων, η οποία παρατηρείται εδώ και χρόνια. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος αυτών των ζητηµάτων τα οποία έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αναδόµηση της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς και στη µελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη. 6

7 Οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας είναι τρεις. Ό ένας µπορεί να είναι η οργανωσιακή αποτυχία που εντοπίζεται στις διαφορές του τύπου των αντίστοιχων φορέων, π.χ. των πανεπιστηµίων και/ή ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών εταιριών, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ίσως υπάρχουν ορισµένα συγκεκριµένα κωλύµατα για την εδραίωση µια οµαλής συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων. Αν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες φόρµες για να οργανωθεί η συνδιαλλαγή µεταξύ των δύο φορέων. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε την αναντιστοιχία της κουλτούρας, υπό την έννοια ότι διαφορετικές πτυχές εµπλοκής και στις δύο µορφές οργανώσεων συντελούν σε διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας παράλληλα βαθύ αντίκτυπο στο βαθµό ευκολίας αυτού του τύπου συνδιαλλαγής. Αλλά πιο σηµαντική θεωρώ την εξήγηση που εστιάζει στον µη ορθό συντονισµό των κινήτρων. Απορρέει ότι προκειµένου να ξεκινήσει µια αγορά ή συνεργασία των δύο τύπων φορέων που εµπλέκονται, θα πρέπει να αναπτυχτούν παράλληλα σετ κινήτρων. Για ποικίλους λόγους, οι επιχειρήσεις δεν εµπλέκονται στην έρευνα και πιθανώς να απαιτείται περισσότερη προετοιµασία ώστε να καλλιεργηθεί ένας αποτελεσµατικός τρόπος επικοινωνίας και θεµελίωσης της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδηµαϊκού χώρου. Κυρίως όµως, επιβάλλεται να µειωθεί η γραφειοκρατία, καθώς έχει ως παρενέργεια το ότι η βιοµηχανία επικεντρώνεται στο πώς να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, αντί του πώς να εντοπίσει πελάτες. Είναι εµφανές ότι τα προβλήµατα της ακαδηµαϊκής κοινότητας οφείλονται σε µια νοοτροπία παρεµπόδισης. Στην προσπάθεια να διαχειριστούµε τα υπάρχοντα προβλήµατα, θέµατα οργανωσιακού τύπου δε συµπεριλαµβάνονται ιδιαίτερα συχνά στα διάφορα σχέδια ενδυνάµωσης της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και ακαδηµαϊκού χώρου. εδοµένου ότι αυτό συµβαίνει πολύ συχνά, υφίσταται όντως µεγάλος κίνδυνος να προκληθεί αποξένωση. Κατά συνέπεια, η συµβουλή µου για τον ακαδηµαϊκό κόσµο είναι να καλλιεργήσει µια κουλτούρα επιχειρηµατικότητας και να µεταθέσει το επίκεντρο προσοχής από τις σπουδές διοίκησης στην επιχειρηµατικότητα. 7

8 o Απάντηση από τον κ. Βασιλάκο Περαιτέρω επέκταση της ερώτησης από τον Καθ. Κετικίδη: Κανόνες και πολιτικές πρέπει να είναι σαφείς στην ακαδηµαϊκή και βιοµηχανική κοινότητα. Πώς το καταφέρνουµε αυτό; Η συνεισφορά του προϋπολογισµού στην έρευνα και την τεχνολογία από το 2007 έως το 2011 αυξήθηκε κατά 30%. Υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο να διαµορφωθούν δράσεις που θα υποστηρίζουν αυτή την αύξηση. Σε διεθνές επίπεδο: υποστήριξη στην πρόσβαση σε κονδύλια της Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο: µια πλατφόρµα βασιζόµενη στο πλαίσιο McKinsey σε σχέση µε τις εθνικές προτεραιότητες να φέρουµε κοντά του φορείς του Τριπλού Έλικα ώστε να τεθούν κοινοί στόχοι. Υφίσταται η 1 η πλατφόρµα για τρόφιµα. Υπό κατασκευή: Η 1 η πλατφόρµα για Πληροφορική Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Καθ. Μαναλόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Σε τι βαθµό λαµβάνει η Ε.Ε. υπόψη τον διεθνή ανταγωνισµό. Υπάρχει µια παράµετρος που απουσιάζει: o Παγκόσµια κατανοµή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, o Υπάρχουν πολλά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και παραποµπές (citations) από Ινδία, Κίνα. o Η Βραζιλία δαπανά το 10% του ΕΑΠ της για την παιδεία. Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Ανώνυµος) Η Ελλάδα είναι εσωστρεφής και θα πρέπει να εξετάσουµε την ποιότητα των δηµοσιεύσεων και των αναφορών προτού µετρήσουµε την επιτυχία/απόδοση. Ερώτηση/Παρατήρηση από το κοινό (Καθ. Κεφαλάς The University of Sheffield International Faculty, CITY College, Thessaloniki) Έµφαση σε 3 αµφιλεγόµενους όρους. Πού βρισκόµαστε; Ποια είναι τα επόµενα βήµατα; o Επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο. Καθ. Βλαχάβας: Το ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας προσφέρει MSc στην καινοτοµία. o Επιχειρηµατικά προσανατολισµένη κυβέρνηση. Κ. Λακασάς: Αυτό απαιτεί αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου. Να κινηθούµε από την εποχή της πληροφορίας στην εποχή της γνώσης /σοφίας. Να µην υπερπαράγουµε γνώση απλά να τροφοδοτούµε µε γνώση τις ανάγκες της αγοράς. o Knowledge-driven Επιχειρήσεις. 8

9 Τελικές Παρατηρήσεις Chapter of Greece Καθ. Λουκόπουλος: ιδάσκουµε τους σπουδαστές να δηµιουργούν θέσεις εργασίας και όχι να τις βρίσκουν. Καθ. Βλαχοπούλου: Severe brain drain. Καθ. Λουκόπουλος: Οι ακαδηµαϊκοί πρέπει να ασκούν επιχειρηµατικότητα, να συνεργάζονται µε τη βιοµηχανία και να βιοµηχανοποιούν την έρευνα (να εκµεταλλεύονται την εσωτερικά αναπτυσσόµενη έρευνα). ρ. Βασιλάκος: Η Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές Όχι µόνο να αλλάξουµε κίνητρα, αλλά να δηµιουργήσουµε και νέα! Καθ. Τσουκαλάς: o Η EU2020 πρωτοβουλία δε µπορεί να λύσει το πρόβληµα από µόνη της! o Στην Ε.Ε. οι 7 υγιείς οικονοµίες όντως επένδυσαν σωστά, πίστεψαν στη στρατηγική της Λισαβόνας και αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά τη µακροχρόνια στρατηγική των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. o Στην Ελλάδα υφίσταται ανάγκη για: Πραγµατικά πανεπιστήµια. Πραγµατικά ερευνητικά κέντρα. Πραγµατικές επιχειρήσεις. Να εξετάσουµε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της ανίας. Να σταµατήσουµε την µετριότητα από τους φορείς του Τριπλού Έλικα, ακολουθώντας το µοντέλο της Φιλανδίας. Έχουµε ανάγκη από µια δοµική µεταρρύθµιση έτσι ώστε ο Τριπλός Έλικας (THA) να αποδώσει ουσιαστικά. Η Ε.Ε. δε διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. Να συµβουλευτούµε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ε.Ε. Περίληψη της Συνάντησης Το πρωταρχικό αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης είναι το γεγονός ότι ολόκληρο το οικοσύστηµα του Τριπλού Έλικα (πανεπιστήµιο, βιοµηχανία, κυβέρνηση) πρέπει να εξελιχθεί και να αναπροσαρµοστεί, προκειµένου να επιτύχει κατάλληλα το στάδιο της συνδηµιουργίας (co-creation stage) µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ενώ ο ακαδηµαϊκός χώρος είναι περισσότερο πρόθυµος να προσανατολιστεί προς την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας, η Αγορά είναι λιγότερο πρόθυµη να ενσωµατώσει ολοένα και περισσότερο την ακαδηµαϊκή κοινότητα στις εργασίες της, η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέχει πολιτικές και προγράµµατα που θα βοηθήσουν τόσο τους ακαδηµαϊκούς όσο και τη βιοµηχανία να επιτύχουν. 9

10 Εντούτοις, αυτές οι αλλαγές έρχονται αντιµέτωπες µε ουσιαστικά ζητήµατα αλλαγής συµπεριφορών και η διαδικασία είναι µακροσκελής. Ωστόσο, συντελείται πρόοδος. Επιπρόσθετα, η εξ ολοκλήρου στήριξη σε πολιτικές και προγράµµατα της Ε.Ε. δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθούν καινοτόµα αποτελέσµατα. Το ελληνικό οικοσύστηµα του Τριπλού Έλικα θα πρέπει να εξελιχθεί προς την κατεύθυνση των στόχων που το ίδιο έχει ήδη θέσει, έχοντας ωστόσο παράλληλα λάβει υπόψη περιπτώσεις άλλων χωρών που πραγµατοποίησαν αυτή τη µετάβαση. Φωτογραφίες 10

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση Πολιτικής...3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ TRIPLE HELIX. (Πανεπιστήµια, Βιοµηχανία-Αγορά, Κυβέρνηση)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ TRIPLE HELIX. (Πανεπιστήµια, Βιοµηχανία-Αγορά, Κυβέρνηση) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ TRIPLE HELIX (Πανεπιστήµια, Βιοµηχανία-Αγορά, Κυβέρνηση) Οµιλητές Στοιχεία Επικοινωνίας: Καθ. Παναγιώτης H. Κετικίδης, PhD Πρόεδρος του Triple Helix Association,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή. στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT. Roadmap to Growth

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή. στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT. Roadmap to Growth Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 & 4 Μαΐου 2012 HYATT REGENCY Κυρίες & Κύριοι, Φαντάζοµαι ότι για όλους που

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Καμένα Βούρλα, 22 Απριλίου 2013 Ε. Δαλαμπούρα Γ. Περουλάκης EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Έρευνας & Παραγωγής στην Ελλάδα

Σύζευξη Έρευνας & Παραγωγής στην Ελλάδα Σύζευξη Έρευνας & Παραγωγής στην Ελλάδα ρ Βασίλης Τσάκαλος Συντονιστής ΠΡΑΞΗ 26/6/2007 Περιεχόµενα Κύρια σχήµατα σύζευξης έρευνας και παραγωγής Η ελληνική παθολογία Ψευδο-διλήµµατα προς αποφυγήν Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Regional Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Ιωάννινα, 25 Απριλίου 2013 Ε. Δαλαμπούρα Γ. Περουλάκης EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι ΕΤΑΚ Προγραμματικής Περιόδου

Πόροι ΕΤΑΚ Προγραμματικής Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ MINISTRY OF ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EDUCATION ΕΡΕΥΝΑΣ AND RELIGIOUS ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Υλοποίηση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Τομέας: «Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός, σταδιακή υλοποίηση και προοπτικές του ΚΕΔΕΚ

Σχεδιασµός, σταδιακή υλοποίηση και προοπτικές του ΚΕΔΕΚ Σχεδιασµός, σταδιακή υλοποίηση και προοπτικές του ΚΕΔΕΚ 1 Η πορεία προς την υλοποίηση του Κέντρου Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας: Προκλήσεις και επιλογές Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α ΟΜΙΛΙΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΣΕΒ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΒΟΥΛΗΣ Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Η ραγδαία επέκταση της παγκοσµιοποίησης σε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι,

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή κοινή μας παρουσίαση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και την Πρόεδρό του κ. Σακελλαρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2011 Υπεύθυνος Μονάδας, Δημήτρης Σανόπουλος Εισαγωγή (Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης. Θεματική Περιοχή Τρόφιμα. Πιλοτική Δράση Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ. Βάσω Παπαδημητρίου

Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης. Θεματική Περιοχή Τρόφιμα. Πιλοτική Δράση Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ. Βάσω Παπαδημητρίου Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Πιλοτική Δράση Θεματική Περιοχή Τρόφιμα Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ Περιεχόμενα Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Μέλλον της Εργασίας Βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Απασχόλησης» Οµιλία κ. Ν. Αναλυτή Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. oικ. 1191/28.2.2006 ΤΕΕ Zεύξιδος 8-54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 253240-9, 2310 253480-99 Fax 2310 235487 Πληρ. : Τµήµα Επιστηµονικών & Αναπτυξιακών Θεµάτων Γραµµένος Οδυσσέας Τηλ. : 2310 268380

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτίµηση του περιβάλλοντος καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα, για το περιβάλλον καινοτοµίας µελετήθηκε η επάρκεια των

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ»

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» 1 Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της

Διαβάστε περισσότερα

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Δυστυχώς όμως, σε σημαντικούς τομείς το κράτος απουσιάζει. Εδώ και αρκετά χρόνια, το ρόλο του Κράτους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα