ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών"

Transcript

1 ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών Τ.Θ Αθήνα τηλ φαξ:

2 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου Σχεδίου της εκαετίας ράσης για την Οδική Ασφάλεια 6 Απριλίου 2012 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου ΥΜΕ Ι Οιπεζοίκαιηοδικήασφάλεια από ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών Παρουσίαση: Νίκος Στάππας

3 Ποιοίείµαστε Η πρωτοβουλία πολιτών "ΠΕΖΗ" ιδρύθηκε το 2002 καιτώραέχειτηνοµικήµορφή συλλόγου. Σκοπόςµαςείναιηπροστασίατων δικαιωµάτων των πεζών και η διάδοση σύγχρονων απόψεων για τις µετακινήσεις στιςπόλεις.

4 Βασικός στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε πόλεις για ανθρώπους και όχι για µηχανές Θέλουµε να περπατάµε ασφαλείς καιναχαιρόµαστετηζωήµαςστηπόλη Οι βασικές µας αρχές και στόχοι περιέχονται στο ο χάρτη των δικαιωµάτων των πεζών (ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο 1988, στη διακήρυξη της Κοπεγχάγης ( ίκτυοπόλεωνχωρίςαυτοκίνητα 1996,

5 ύο από ταοκτώάρθρα του Eυρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωµάτωντου πεζού II. ο πεζόςέχει δικαίωµα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωµένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν υποδοµή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες. IIΙ. τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι και τα µειονεκτούντα άτοµα δικαιούνται µία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο επιδείνωσης της κατάστασηςαδυναµίαςτους.

6 Προδιαγραφές για διαµόρφωση χώρων πεζών Στην Ελλάδα σήµερα ισχύουν οι οδηγίες για τα ΑΜΕΑ αυτές εξυπηρετούν και τους πεζούς ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου 2 µέτρα πλάτος χωρίς κανένα εµπόδιο για τους πεζούς 1,50 µέτρο ελεύθερο ύψος 2,20 µέτρα αλλάοιοδηγίεςαυτέςσυνήθωςδενεφαρµόζονται: είτε δεν είναι γνωστές στους µηχανικούς είτε αγνοούνται για να εφαρµοστούν οι κανονισµοί οδοποιίας «και να µην αυξηθεί το κόστος» το ψυχικό και οικονοµικό κόστος των ατυχηµάτων µε πεζούς που παρασύρονται ποιοςτοπληρώνει... (ΥΑ ΥΠΕΧΩ Ε/ ΦΕΚ 18Β/ )

7 τικάνουµε Προσπάθειεςευαισθητοποίησης Αναγνώριση προβληµάτων Εκδηλώσεις µε συµµετοχή του κοινού Παρεµβάσεις προς τις αρχές για βελτίωση της συµπεριφοράς τους και του θεσµικού πλαισίου Συνεργασίες µε οργανώσεις µε συναφές αντικείµενο

8 Συνεργασίες µεοργανώσειςπολιτών Ποδη-λάτισσ-ες Μαµάδες στο δρόµο SOS Τροχαία Εγκλήµατα Επιβάτης Άλλες Συµµετέχουµεστο ΕθνικόΣυµβούλιοΟδικήςΑσφάλειας

9 Μερικές εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας ΠΕΖΗ

10 Αθήνα, οδόςλιοσίων σταθµόςαττικη 2009 υστύχηµαµεδύοπεζούςνεκρούς: γιαγιά καιεγγονάκι

11 Αθήνα, οδόςλιοσίων σταθµόςαττικη Εναµήναµετά: αυτοκίνητα συνέχιζαν να παρκάρουν στο πεζοδρόµιο Ενα χρόνο µετά: Είχαν τοποθετηθεί κολωνάκια στο πεζοδρόµιο

12 Αθήνα, πεζόδροµοςτοσίτσα Γυναίκανεκρήαπό µοτοσυκλέτα 2009

13 Αθήνα, πεζόδροµος ιονυσίουαρεοπαγίτου Εµποδίζουµετηνκίνησηοχηµάτων στον πεζόδροµο

14 ΞενάγησηστηνΠλάκα 2012

15 Γιατί τακάνουµε; Υπάρχει πραγµατικάπρόβληµα; ΝΑΙ Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ: Το 2009απόοδικάατυχήµατα: ΣεόλητηνΕλλάδα: 1456 νεκροί, πεζοί 202 (~14%) Στην Αθήνα: 165 νεκροί, πεζοί 51 (~31%) Σε όλη την Ελλάδα: βαρειά τραυµατίες, πεζοί 2579 (~14%) Στην Αθήνα: 6868 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 1336 (~19%) Το 2010απόοδικάατυχήµατα: ΣεόλητηνΕλλάδα: 1258 νεκροί, πεζοί 179 (~14%) Στην Αθήνα: 145 νεκροί, πεζοί 47 (~32%) Σε όλη την Ελλάδα: βαρειά τραυµατίες, πεζοί 2615 (~14%) Στην Αθήνα: 6503 βαρειά τραυµατίες, πεζοί 1126 (~17%)

16 ηλαδή Στιςπόλειςκαιταχωριά, µεγάλοποσοστό των νεκρών και τραυµατιών από οδικά ατυχήµατα, είναι πεζοί Οιπόλειςκαιταχωριάµαςαποτελούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους κατοίκους τους λόγω της κυκλοφορίας µηχανοκίνητων

17 Εποµένως άµεσα προέχει η επιβίωση Υπάρχει ανάγκη να µην αναγκαζόµαστε να περπατάµεστοοδόστρωµα: να υπάρχουν επαρκή πεζοδρόµια και διαβάσεις πεζών και να µην καταλαµβάνονται από οχήµατα και άλλα αντικείµενα Οι πεζοί δεν πρέπει να εξαναγκαζονται σε µεγάλου µήκους διαδροµές λόγω διαµορφώσεων για οχήµατα ή άλλες κατασκευές

18 Θεωρούµε ότι ουσιαστική µείωση των τροχαίων «ατυχηµάτων» θα γίνει µε την σταδιακή αντικατάσταση των µετακινήσεων από ΙΧ αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα µεµετακινήσειςµετα πόδιαήµε ποδήλατο Για µεγαλύτερες αποστάσεις θα πρέπει να υπάρχει πλήρες δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών

19 Ενδεικτικά προβλήµατα

20 ήµος Χαλανδρίου, οδός Μεσογείων Πεζοδρόµιο µε «επαρκές» πλάτος Ο εξοπλισµός οδηγεί σε ανεπαρκές πλάτος διέλευσης Οι πεζοί στο οδόστρωµα

21 οδός Μεσογείων από ήµο ΑγίαςΠαρασκευήςπρος ήµοςχαλανδρίου,... καλοκαίρι 2010, έτσι είναι και σήµερα ιαχωρισµός αστικής περιοχής Οι διαβάσεις πεζών απέχουν µεταξύ τους εκατοντάδες µέτρα Οι πεζοί στο οδόστρωµα

22 ήµοςχαλανδρίου, οδόςμεσογείων Στάθµευση στο πεζοδρόµιο έξωαπότοκτίριο τουινστιτούτουμεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

23 Στάθµευση στο πεζοδρόµιο έξωαπότοινστιτούτομεταφορών (ΙΜΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

24 ...καιµέσα

25 Οιπεζοίστηνπαρανοµία

26

27 ΣταθµόςΝοµισµατοκοπείο ΤοδιαφηµιστικότουΟΑΣΑ εµποδίζειτηναποβίβασητων επιβατών

28 ήµοςχαλανδρίου, οδόςμεσογείων Στάθµευση στο πεζοδρόµιο Ο πεζός στο οδόστρωµα

29 Πλατεία Συντάγµατος Εθνικόπαράδειγµα στάθµευσης

30 Εξοδος ικαστηρώναθήνας, παλαιά Σχολή Ευελπίδων Κίνησηκαι στάθµευσησεχώροπεζών Υπάρχειτεχνικήυπηρεσία; Υπάρχειτροχονόµος;

31 Είσοδος & έξοδοςπεζώνσταθµού λεωφορείωνστονκηφισό εν είναι έτσι πιά... Το 2012 διορθώθηκε µετά από δεκαετίες! ιαµορφώθηκε φαρδιά διάβαση πεζών! Οµωςσυχνάοιπεζοίκινούνταιµαζίµεταλεωφορεία: δεν ξέρουν την αλλαγή και συχνά υπάρχουν εµπόδια πριν από τη διάβαση

32 ήµος Χαϊδαρίου ΠροςτοΑττικόΝοσοκοµείο Στενάκαι αδιαµόρφωταπεζοδρόµια

33 Παπάγου, έξωαπότογυµνάσιο Κύριος δρόµος πρόσβασης του δήµου Αλλάζει!!! Φαρδαίνουν τα πεζοδρόµια Γίνονται εργασίες από το Σεπτέµβριο µέχρι τώρα (8 µήνες)!!!

34 Χολαργός, περιοχήµε κατοικίες Τα αυτοκίνητα εξ ανάγκης κινούνται µε πολύ µικρές ταχύτητες Μήπως πρεπει να οργανωθούν περιοχές ήπιας κυκλοφορίας;

35 Αττική, λεωφόρος ουκίσσηςπλακεντίας Ανεπαρκέςπεζοδρόµιο σεδρόµοµεγάληςκυκλοφορίας

36 Ηράκλειο, Κρήτη, στοδρόµοπροςτοαεροδρόµιο

37 Ηράκλειο, Κρήτη, στοδρόµοπροςτοαεροδρόµιο

38 ήµοςξυλοκάστρου, Κορινθία, ΕθνικήΟδόςκαιπαραλίακολύµβησης

39 ΤουρλωτήΛασιθίου, Κρήτη, ΕθνικήΟδός στάθµευσησταπεζοδρόµια

40 Μύκονος εκτόςτουριστικήςπεριόδου Σε κεντρικό δρόµο

41 Μύκονος εκτόςτουριστικήςπεριόδου Από το λιµάνι στονοικισµό µε τα πόδια είναι λίγα λεπτά Τουρίστες από τα κρουζιερόπλοια

42 ιαµορφώσεις

43 ήµος Αθηναίων Ωραίοκαιπολυτελές

44 Αθήνα, σταθµόςλιοσίων Στενόπεζοδρόµιοκαιπυράκανθος

45 Αθήνα, σταθµόςλιοσίων Ηρθετολεωφορείο, συνωστισµός στόπεζοδρόµιο σπρώξιµο στον πυράκανθο

46 Αθήνα, σταθµόςλιοσίων Αλλά πίσω απότονπυράκανθο έχουµεχώρο Ποιοι είναι υπεύθυνοι για να βλέπουν και να βελτιώνουν; ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΑΣΑ ήµος Αθηναίων, δηµοτική αστυνοµία πολίτες

47 Παπάγου Περίφραξηπάρκου: εµποδίζει τηνπρόσβαση. Οι πόρτες καταργήθηκαν γιατί εµποδιζόταν η επικοινωνία ανάµεσα στιςγειτονιές. Ανακατασκευή στενού πεζοδροµίου, στις ίδιες διαστάσεις

48 Εργονοµικός σχεδιασµός & έλεγχος απότην πολιτεία & τουςπολίτες

49 Εξοδος 13 Αττικής Οδού κοντά στο σταθµό ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ Ποιοι είναι υπεύθυνοι για να βλέπουν και να διορθώνουν; Εµπλεκόµενοι τεχνικοί ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ; ΥΠΕΧΩ Ε/ΥΜΕ Ι; ήµος, δηµοτική αστυνοµία Αστυνοµία, τροχαία Λειτουργεί από το 2004 πολίτες

50 λεωφόρος Μαραθώνος Νέα Μάκρη, κλασική Μαρθώνιου Ποιοι είναι υπεύθυνοι για να βλέπουν και να διορθώνουν; Εµπλεκόµενοι τεχνικοί ήµος, δηµοτική αστυνοµία ΥΠΕΧΩ Ε/ΥΜΕ Ι; Αστυνοµία, τροχαία πολίτες

51 Τι νακάνουµε Εχουµε ανάγκη για έργα µεγάλης και άµεσης αποτελεσµατικότητας και µικρού κόστους Πόροι για δράσεις µε µακροχρόνιο ή µικρό αποτέλεσµα να µεταφερθούν άµεσα προς δράσεις ενηµέρωσης (ενδεικτικάνααξιολογηθεί ηαποτελεσµατικότητα: πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, σηράγγων και κοιλαδογεφυρών όπως οι νέες του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος - Τρίπολη) Είναι χιλιάδες υποψήφιοι νεκροί, δεν µπορούµε να περιµένουµε Ας προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τους ανθρώπους

52 Ενηµερωτικέςεκστρατείεςγια τηνασφάλειακαιταδικαιώµατα τωνπεζών 1. προς το ευρύ κοινό, κατά προτεραιότητα. 2. προς το σύνολο του προσωπικού αστυνοµίας και δηµοτικής αστυνοµίας 3. προς τα αιρετά στελέχη και τεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ

53 Αστυνόµευση τωνχώρωνπεζών από αστυνοµία καιδηµοτικήαστυνοµία Αυστηρή εφαρµογή απότοσύνολοτουπροσωπικού, χωρίς επίκληση αναρµοδιότητας.

54 ιαµόρφωση προγράµµατοςκαισχεδίου ήπιαςµετακίνησης σεκάθε ήµο ΣεκάθεΟΤΑναδιαµορφωθείέναόραµα (ήσχέδιο) γιατην πόληκαιτηνµετακίνησηπεζή, µεποδήλατακαιταµέσα δηµόσιαςµεταφοράς. Πρώτο στάδιο: βρίσκουµε τα επικίνδυανα σηµεία Το σχέδιο θα πρέπει να γίνει λεπτοµερέστερο για κάθε γειτονιά µε την συµµετοχή των κατοίκων. Να περιγράφεται η σταδιακή εφαρµογή του και οι επί µέρους στόχοι για συγκεκριµένες χρονικέςπεριόδους. Συνδυάζεται µε την βελτίωση της εικόνας της πόλης, των δηµόσιων χώρων και συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής ακόµα και σε εποχές οικονοµικής δυσχέρειας.

55 Σχεδιασµόςκαικατασκευή έργωνγιατουςπεζούς Στις κατασκευές χώρων πεζών (πεζοδροµια, πεζόδροµοι, πάρκα κ.ά.) να εφαρµόζονται τουλάχιστον οι ελάχιστες προβλεπόµενες διαστάσεις Αν δεν υπάρχει βελτίωση του πλάτους των πεζοδροµίων έργα ανακατασκευής µόνο για αισθητικούςλόγουςείναιουσιαστικάάχρηστα, διαιωνίζουν δυσµενείς συνθήκες και αποτελούν σπατάλη σηµαντικών πόρων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:οι τεχνικοί ενηµερώθηκαν ήδη.

56 ΠΕΖΟΙ λίγες οδηγίεςοδικήςασφάλειας Προσέχετε Υποδεικνύετε τα δικαιώµατα σας και κάνετε υποδείξεις προς τους συµπολίτες και τις αρχές Αλλά µη διεκδικείτε προτεραιότητα από τα σίδερα, διεκδικείστε την από τους ανθρώπους

57 Ο ΗΓΟΙ ακόµαλίγες οδηγίεςοδικήςασφάλειας Σεβαστείτε τους πεζούς Οιπεζοίδενέχουνόλοιάδειαοδήγησης, έχουν δικαίωµα ζωής και ψυχικής ηρεµίας Αν παραχωρήσετεπροτεραιότηασεπεζούς, να ελέγξετε πίσω σας, κυρίως αν έρχεται µοτοσυκλέτα Οδηγείτε οικολογικά (eco driving), συµφέρει: λιγότερα ατυχήµατα & συµφέρει οικονοµικά βελτιώνει το περιβάλλον & λιγότερη ψυχική ένταση

58 Οργανώστεστηνπεριοχήσας µιαοµάδα καιδιαµορφώστεστοδήµοσαςένα σχέδιο ήπιας µετακίνησης Ανέχετε σχετικέςιδέεςκαιδιάθεσηεργασίας ελάτεναστελεχώσετετηνοργάνωσηµας

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 Οι χώροι κίνησης πεζών και η ήπια µετακίνηση στο ήµο Παπάγου-Χολαργού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ερωτηματολογίου από τους υποψηφίους δημάρχους

Απαντήσεις ερωτηματολογίου από τους υποψηφίους δημάρχους Object 1 May 12 Απαντήσεις ερωτηματολογίου από τους υποψηφίους δημάρχους Ποδηλάτες Παπάγου Χολαργού Blog: podilates-px.blogspot.gr Email: podilates.px@gmail.com FB: Ποδηλάτες ΠΧ Κοινοποίηση προς υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα. ΘΕΟΧΑΡΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:17.35 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20.40 ΘΕΜΑ: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 16:30-17:00

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ως προς την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. Προς μια νέα κουλτούρα για τις αστικές μετακινήσεις

Θέσεις ως προς την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. Προς μια νέα κουλτούρα για τις αστικές μετακινήσεις ΕΠΙΒΑΤΗΣ, ΠΕΖΗ και ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ Θέσεις ως προς την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. Προς μια νέα κουλτούρα για τις αστικές μετακινήσεις και την απάντηση των ΥΜΕ και ΥΠΕΧΩΔΕ Σεπτέμβρίος 2008 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον Θ. Βλαστός Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2009 Μεταφορές Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις Α. Η υφιστάµενη κατάσταση Στην ελληνική πόλη όλοι οι δείκτες οι

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - ιστορικό - νέες τάσεις - στρατηγικές εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και συµµετοχής των πολιτών

1. Εισαγωγή - ιστορικό - νέες τάσεις - στρατηγικές εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και συµµετοχής των πολιτών Ποδήλατο Θ. Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π. Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή - ιστορικό - νέες τάσεις - στρατηγικές εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και συµµετοχής των πολιτών 2. Χάραξη του δικτύου - η µορφή του δικτύου: περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. 1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Ο όρος άτοµα µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θέσεις Προτάσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για τη διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2010-2020 «Για να κάνουµε τους Ελληνικούς δρόµους ασφαλέστερους, να σώσουµε ζωές» Το Τεχνικό Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις

Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

Περπάτηµα Ποδήλατο. Θάνος Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π.

Περπάτηµα Ποδήλατο. Θάνος Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π. Περπάτηµα Ποδήλατο Θάνος Βλαστός Καθηγ. Ε.Μ.Π. Περιεχόµενα 1. Γενικά 2. Το περπάτηµα 2.1 Προτεραιότητες για το σχεδιασµό της κίνησης του πεζού 2.2 Αυτοί που περπατούν και ο σκοπός των µετακινήσεών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η δομή και η λειτουργία της πολιτείας, η συμπεριφορά των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περιεχόμενα Ώρα για μάθημα οδήγησης Πώς πρέπει να διασχίζουμε το δρόμο Τροχαία ατυχήματα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Η Σημασία της Κυκλοφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Κοσμάς Αναγνωστόπουλος Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος MSc Συνεργατική Σχεδιασμού CPD email: anakosmas@gmail.com τηλ.: 6944120761 δ/νση: Ταξίλου 47, 15771 Ζωγράφου Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

8 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 8 ο Γυµνάσιο Γλυφάδας Περγάµου & Ροδόπης 1 166 75 Γλυφάδα Τηλ.: 210 9642690, 210 9615212 Fax: 210 9618055 e-mail: mail@8gym-glyfad.a.sch.gr h p://www.8gymglyf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαϊδάρι. Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του Σταθµού ΧΑΪ ΑΡΙ θα εξυπηρετεί καθηµερινά περισσότερους από 30.000 νέους επιβάτες.

Χαϊδάρι. Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του Σταθµού ΧΑΪ ΑΡΙ θα εξυπηρετεί καθηµερινά περισσότερους από 30.000 νέους επιβάτες. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ Το µεγαλύτερο µέτωπο έργων Μετρό που έχει ποτέ υλοποιηθεί στην Ελλάδα προχωράει σήµερα µε εντατικούς ρυθµούς. Όλοι οι εργαζόµενοι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ενώνουν καθηµερινά τις προσπάθειές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.9.2001 COM(2001) 370 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη τα νέα της ΤΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 42 οκτωβριοσ 2014 ΟΔΟΥ Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας 10-11 Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΚΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΓΑΣΙ ΙΑ ΘΕΜΑ: : ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πεζοδρόμηση μεγάλων αστικών δρόμων και η αξία τους στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις καθώς και η συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα