Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου"

Transcript

1 Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Γλώσσες Προγραμματισμού - Μεταγλώττιση και Διερμηνεία -Η πλατφόρμα της JAVA Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 1

2 Συμβόλαιο Μαθήματος Επίπεδο: Προπτυχιακό Πίστωση: 7.5 μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα: ΕΠΛ132 (Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ) ΕΠΛ231 (Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι) Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις (3 ώρες εβδομαδιαίως): Παράδοση Διδασ. Ύλης Εργαστήριο (1,5 ώρες εβδομαδιαίως): Πρακτική Εξάσκηση ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 2

3 Συμβόλαιο Μαθήματος Αξιολόγηση 50% Τελική Εξέταση(1) 30% Ενδιάμεση Εξέταση(1) Ημερ.: Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 (8 η Εβδ.) 20% Ασκήσεις(5 συνολικά) Προγραμματιστικές, Θεωρητικές ή συνδυασμός ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 3

4 Βιβλιογραφία Βασική Βιβλιογραφία Thinking in Java by Bruce Eckel, 4th edition. (Prentice Hall, 2006) Βοηθητική Βιβλιογραφία Σημειώσεις Μαθήματος και Συνοδευτικό Υλικό "Introduction to Programming in Java." Robert Sedgewickand Kevin Wayne, Addείναιon Wesley, "Eclipse in Action. A guide for Java developers." David Gallardo, Ed Burnette, Robert McGovern. Manning, 2003 "Απόλυτη JAVA" του W. Savitch(μετάφραση Δ. Ιακωβίδη, Εκδόσεις Ίων, 2008). ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4

5 Ιστοσελίδα Μαθήματος ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5

6 Στόχοι Μαθήματος Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών του αντικειμενοστρεφηπρογραμματισμού και την υλοποίησή τους σε λογισμικό. Ανάπτυξη ικανότητας επινόησης αντικειμενοστρεφώνλύσεων σε υπολογιστικά προβλήματα περιγεγραμμένα σε φυσική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τεχνικές αντικειμενοστρεφησχεδιασμού. Περιγραφή του σχεδίου της λύσης ενός προβλήματος με αντικειμενοστρεφή τρόπο, κάνοντας χρήση διαγραμμάτων UML. Εξοικείωση με το συντακτικό, την σημασιολογία και τα εγχειρίδια του Application ProgrammingInterface, API, της JAVA. Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με τη JAVA. Ευχέρεια ανάπτυξης, τεκμηρίωσης, ελέγχου και αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων JAVA για την αποδοτική υλοποίηση αλγορίθμων. Δεξιότητες επίλυσης πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων με χρήση του αντικειμενοστρεφη προγραμματισμού. Εξοικείωση με τη χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Eclipse. Αποτελεσματική επικοινωνία για τα πορίσματα της εργασίας του (αντικειμενοστρεφή σχέδια, προγράμματα JAVA) με άλλους προγραμματιστές. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6

7 Προγράμματα Τα προγράμματα (software), είναι βασικά ένα σύνολο από οδηγίες στον υπολογιστή. Χωρίς τα προγράμματα ο υπολογιστής είναι μία άδεια μηχανή. Δεδομένου ότι ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει την φυσική γλώσσα αλλά μόνο την γλώσσα μηχανής (machine language), χρειαζόμαστε κάποιες ειδικές γλώσσες (γλώσσες προγραμματισμού) για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού: C, C++, JAVA, C#, Visual Basic, Fortran, κ.τ.λ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ σε JAVA public class HelloWorld{ public static void main(string[] args){ System.out.println("Hello World!!!"); } } ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 7

8 Γλώσσες Προγραμματισμού Πρώτης Γενιάς Τα προγράμματα αποστέλλονταν απευθείας στον υπολογιστή με τη χρήση μοχλών και διακοπτών! Δεύτερης Γενιάς Γλώσσες προγραμματισμού assembly Η γλώσσα είναι ειδικευμένη σύμφωνα με επεξεργαστή και περιβάλλον Η/Υ. Τρίτης Γενιάς Πιο κοντά στην ανθρώπινη γλώσσα Υψηλού Επιπέδου Πιο εύκολη γραφή, ενημέρωση, συντήρηση Πρέπει να μεταφραστούν για να τρέξουν από ένα μεταγλωττιστή ή διερμηνέα Παραδείγματα: C, C++, COBOL, Pascal, Basic, JAVA Τέταρτης Γενιάς Μειώνει τον φόρτο εργασίας της ανάπτυξης προσφέροντας εργαλεία και αυτοματισμούς Μεγαλύτερη αφαιρετικότητα ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 8

9 Μεταγλωττιστές vs. Διερμηνείς Μεταγλωττιστές (compilers):προγράμματα που μετασχηματίζουν εντολές μιας γλώσσας προγραμματισμού σε οδηγίες (εντολές) στη γλώσσα μηχανής μιας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τον μετασχηματισμό Μεγαλύτερες δυνατότητες για βελτιστοποιήσεις του τελικού κώδικα Το τελικό πρόγραμμα είναι βελτιστοποιημένο για την μηχανή Πηγαίος Κώδικας προ-επεξεργασία Διερμηνείς (interpreters):δημιουργεί ένα ενδιάμεσο κώδικα ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες μηχανές Πιο σύντομος χρόνος προ-επεξεργασίας Εκτελέσιμος Κώδικας επεξεργασία Μηχανή Περιορισμένες δυνατότητες βελτιστοποιήσης πιο αργό πρόγραμμα Πηγαίος Κώδικας Ενδιάμεσος Κώδικας προ-επεξεργασία επεξεργασία Διερμηνευτής ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 9

10 Τυπικός Κύκλος Ζωής ενός Προγράμματος JAVA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ public class HelloWorld{ public static void main(string[] args){ System.out.println("Hello World!!!"); } } Δημιουργία/Ενημέρωση Πηγαίου Κώδικα Πηγαίος Κώδικας (Αποθήκευση στον δίσκο) Μεταγλώττιση Πηγαίου Κώδικα Σε περίπτωση προβλημάτων μεταγλώττισης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ BYTE CODE Method HelloWorld() 0 aload_0 Method void main(java.lang.string[]){ 0 getstatic #2 3 ldc #3 < String "Hello World!!!" > 5 invokevirtual #4 ByteCode (Αποθήκευση στον δίσκο) Εκτέλεση Bytecode Σε περίπτωση λάθος αποτελέσματος Αποτέλεσμα ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 10

11 Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA Γλώσσα Προγραμματισμού 3 ης Γενιάς Δημιουργήθηκε το 1991αποτην GreenTeam της SunMicrosystems. Επίσημη ανακοίνωση της Γ.Π. το Ο στόχος ήταν ο εύκολος προγραμματισμός ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων για ευρεία κατανάλωση. Περισσότερες πληροφορίες στην Βασισμένη στη C και C++ αλλά με σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις. Επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν εφαρμογές για διαδίκτυο, εξυπηρετητές, υπολογιστές και κινητές συσκευές είναι γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 11

12 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Multi-threaded Δυναμική Η JAVA έχει μοντελοποιηθεί σύμφωνα με την C και C++ αλλά αντιθέτως με την C++ η JAVA δεν έχει header files, pointer arithmetic, pointer syntax, structures, unions, operator overloading, virtual base classes, κ.α.) Μερικοί αναφέρονται στην Java σαν"c++--" γιατί είναι παρόμοια με την C++ αλλά με περισσότερη λειτουργικότητα και λιγότερα αρνητικά σημεία. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 12

13 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Multi-threaded Δυναμική Η JAVA έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να είναι αντικειμενοστρεφή αντίθετα με άλλες γλώσσες. Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Object-Oriented Programming (OOP))είναι δημοφιλής και όλο και ένα αντικαθιστά τις παραδοσιακές διαδικαστικές τεχνικές. Ένα κύριο θέμα του OOP είναι πώς να επαναχρησιμοποιείται ο κώδικας. Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, σπονδυλωτή οργάνωση μέσω τεχνικών όπως πολυμορφισμός και κληρονομικότητα. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 13

14 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Multi-threaded Δυναμική Η JAVA έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει εύκολα την επικοινωνία μεταξύ δικτυωμένων προγραμμάτων/υπολογιστών. Δεδομένου ότι η λειτουργικότητα επικοινωνίας είναι εμπεδωμένα στην JAVA, η επικοινωνία μεταξύ δικτυωμένων προγραμμάτων είναι παρόμοια με προγράμματα που γράφουν και διαβάζουν από αρχεία. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 14

15 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Multi-threaded Δυναμική Χρειάζεται διερμηνέας για να τρέξει ένα JAVA πρόγραμμα. Τα προγράμματα μεταγλωττίζονται πρώτα σε κώδικα τύπου Java Virtual Machine (bytecode). Το bytecode είναι ανεξάρτητο μηχανής και μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε μηχανή που έχει διερμηνέα Java (interpreter). Σημειώστε ότι ο διερμηνέας είναι μέρος της Java Virtual Machine (JVM). ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 15

16 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Multi-threaded Δυναμική Οι JAVA μεταγλωττιστές αναγνωρίζουν διάφορα προβλήματα που άλλες γλώσσες τα αναγνωρίζουν μετά την εκτέλεση. Έχει καλύτερο έλεγχο τύπων και προγραμματιστικών δομών. Έχει έλεγχο εξαιρέσεων για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο βαθμό ευρωστίας. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 16

17 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Πολύ-νηματική Δυναμική ΗJAVA υποστηρίζει διάφορους μηχανισμούς ασφάλειας που προστατεύουν το πρόγραμμα και το σύστημα από ανεπιθύμητους επισκέπτες. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 17

18 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Πολύ-νηματική Δυναμική Ένα γνωστό μότο της JAVA είναι Write once, run anywhere Ένα JAVA πρόγραμμα μπορεί να τρέξει οπουδήποτε υπάρχει Java Virtual Machine (JVM)! ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 18

19 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Πολύ-νηματική Δυναμική Ένα JAVA πρόγραμμα δεν χρειάζεται να επαναμεταγλωττιστεί για να τρέξει! ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 19

20 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Πολύ-νηματική Δυναμική Ο πολύ-νηματικός προγραμματισμός (multithread programming)είναι εμπεδωμένος μέσα στους κύριους μηχανισμούς της JAVA. Δεν χρειάζονται ρυθμίσεις και ειδικά καλέσματα στο λειτουργικό για να τρέξουν πολύ-νηματικά προγράμματα. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 20

21 Τα χαρακτηριστικά της JAVA Η JAVA είναι: Απλή Αντικειμενοστρεφής Κατανεμημένη Interpreted Εύρωστη Ασφαλής Ουδέτερη Αρχιτεκτονικής Φορητή Πολύ-νηματική Δυναμική Η JAVA έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Καινούριος κώδικας μπορεί να φορτωθεί χωρίς να χρειάζεται επανα-μεταγλώττιση. Ως αποτέλεσμα οι χρήστες δεν χρειάζονται να εγκαταστήσουν καινούριες εκδόσεις λογισμικού κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή. ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 21

22 Η πλατφόρμα της JAVA Πλατφόρμα: Περιβάλλον λογισμικού και υλικού στο οποίο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Συνήθως είναι συνδυασμός του Λειτουργικού Συστήματος και του Υλικού Υποστρώματος του ΛΣ. Δημοφιλείς πλατφόρμες: Microsoft Windows, Linux, SolarisOS, MacOS. Πλατφόρμα Java: Σύστημα λογισμικού που τρέχει πάνω σε διάφορες πλατφόρμες υλικού. Αποτελείται από: Την Εικονική Μηχανή JAVA: Java Virtual Machine Την Προγραμματιστική Διαπροσωπεία Εφαρμογών της JAVA (Java Application Programming Interface- API) Περιβάλλον Μεταγλώττισης Πλατφόρµα JAVA Πηγαίος Κώδικας(.java) Compiler (javac.exe) Java Bytecode(.class) Class loader and Bytecode verifier Java Class Library The Java Virtual Machine Java Interpreter (java.exe) Run Time System Just-in-time compiler Operating System Hardware ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 22

23 Βασικά εργαλεία της πλατφόρμας Java Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού: μεταγλώττιση (compiling), εκτέλεση (running), παρακολούθηση (monitoring), αποσφαλμάτωση (debugging), τεκμηρίωση (documentation): javac, java launcher, javadoc. Java API Τεχνολογίες Εγκατάστασης Λογισμικού (Deployment Technologies): Java Web Start, Java Plug-In. Εργαλεία Γραφικών Διαπροσωπειών(GUI Toolkits): Swing and JFX. Τεχνολογίες Ολοκλήρωσης:JDBC API, Java Naming and Directory Interface API (LDAP, NDS, DNS, and NIS), Java Remote Method Invocation ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 23

24 Ενσωματωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης(IDE) Ένα Ενσωματωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (Integrated Development Environment (IDE)) συνήθως περιλαμβάνει: Ένα συντάκτη πηγαίου κώδικα (π.χ., Notepad) Εργαλεία αυτοματοποίησης (π.χ., αυτόματη μεταγλώττιση κώδικά, παρουσίαση συντακτικών λαθών) Ένα ελεγκτή/παρατηρητή (debugger) Παράδειγμα Eclipse IDE ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 24

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

http://macedonia.uom.gr/~misprog1

http://macedonia.uom.gr/~misprog1 ΣΧΕ ΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ A Εξαµήνου Μεταπτυχιακού ΠρογράµµατοςσταΠληροφοριακάΣυστήµατα http://macedonia.uom.gr/~misprog1 Πρόγραµµα Μαθηµάτων : ΤΡΙΤΗ 19:00 21:30, Εργαστήριο MIS 4oς όροφος Λογ. &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Σηµειώσεις για το µάθηµα Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ εξάµηνο Ιωάννης Γαβιώτης, gaviotis@aegean.gr Στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 7 Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 7-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Περιγραφή βασικών τύπων λογισμικού Λειτουργικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Θέμα 1 Μεθοδολογία εκτίμησης επιδόσεων ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Ανάλυση και κατασκευή ενός πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα