Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ /09)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09)"

Transcript

1 H/Exec(2014)4rev 6 Ιουνίου 2014 Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ /09) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τη διαδικασία παροχής ασύλου και τις συνθήκες κράτησης. Έκθεση που εκπονήθηκε από το Τμήμα Εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικές, ούτε για την Επιτροπή Υπουργών, ούτε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. I. Εισαγωγή... 2 II. Η διαδικασία παροχής ασύλου... 2 Α. Τα κυριότερα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές: η συνύπαρξη του νέου και του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου και τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στο νέο σύστημα... 3 Β. Σύνοψη των ανακοινώσεων και των κυριότερων εκθέσεων... 4 Γ. Αξιολόγηση και πληροφορίες που αναμένονται από τις αρχές ) Σχετικά με την πρόσβαση στη νέα διαδικασία παροχής ασύλου και την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 113/13 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις ) ) Σχετικά με την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 114/10 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις ) ) Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων και την εξέταση αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους δυνάμει του Π.Δ. 113/ III. Κράτηση... 8 A. Συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο, των παράτυπων μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων... 8 B. Αποτελεσματική προσφυγή κατά των συνθηκών κράτησης... 9 Πραράρτημα: Κατάλογος υποθέσεων στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης στις 06/05/2014, μια νέα ανακοίνωση του Κανόνα 9.2 υπεβλήθη στην Επιτροπή από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, καθώς και η σχετική απάντηση των ελληνικών αρχών. Επιπλέον, στις δημοσιεύθηκε η τρίτη κοινή ανακοίνωση των ECRE και ICJ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση της παρούσας έκθεσης. 1

2 I. Εισαγωγή 1. Η υπόθεση M.S.S κατά Βελγίου και Ελλάδας αφορά στη μεταφορά από τις βελγικές αρχές ενός αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» της Ε.Ε. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι έλαβαν χώρα οι ακόλουθες παραβιάσεις της Σύμβασης, όσον αφορά στην Ελλάδα: Ελλείψεις στη διαδικασία παροχής ασύλου, η οποία δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις ότι θα αποτρεπόταν η απέλαση του προσφεύγοντος σε χώρα όπου διέτρεχε τον κίνδυνο να υποστεί μεταχείριση αντίθετη με το Άρθρο 3. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η διαδικασία ασύλου χαρακτηριζόταν από αναποτελεσματικότητα σε όλα της τα στάδια, ιδίως στην πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου, στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και στο δικαστικό έλεγχο της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου (Άρθρα 3 και 13). Οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκε ο προσφεύγων σε ένα κέντρο κράτησης συνιστούσαν εξευτελιστική μεταχείριση (Άρθρο 3). Οι συνθήκες διαβίωσης του προσφεύγοντος ως αιτούντος άσυλο παραβίαζαν το Άρθρο 3. Στόχος της έκθεσης H/EXEC (2014)4 2. Στις 20 Ιουλίου 2011 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν σχέδιο δράσης το οποίο περιλάμβανε τα προς υιοθέτηση γενικά μέτρα συμμόρφωσης. Η Επιτροπή Υπουργών, κατά την 1144 η συνεδρίασή της (Ιούνιος 2012), ενέκρινε την αξιολόγηση των γενικών μέτρων, στην οποία προέβη η Γραμματεία με σχετική λεπτομερή έκθεσή της (CM/Inf/DH(2012)19). Κατά την τελευταία εξέταση της υπόθεσης, τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει στα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία παροχής ασύλου και τις συνθήκες κράτησης τον Ιούνιο του 2014 (1201 η συνεδρίαση) και στο ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης το αργότερο κατά τον Δεκέμβριο του 2014 (1214 η συνεδρίαση). Η Επιτροπή ανέθεσε στη Γραμματεία να προβεί σε μια αξιολόγηση των επικαιροποιημένων πληροφοριών για τη νέα διαδικασία παροχής ασύλου, τις οποίες παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές τον Νοέμβριο του Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός πληροφοριών, όχι μόνον από τις ελληνικές αρχές, αλλά και από ΜΚΟ, σύμφωνα με τον Κανόνα 9.2 της Επιτροπής Υπουργών. Επιπλέον, το εθνικό πλαίσιο έχει μεταβληθεί σημαντικά από το χρόνο που η απόφαση M.S.S. κατέστη οριστική, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία παροχής ασύλου, μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος που ρυθμίζεται από το ν. 3907/11 και το Προεδρικό Διάταγμα («Π.Δ.») 113/13. Επιπρόσθετα, με μεταγενέστερες αποφάσεις εμφανίσθηκαν νέα στοιχεία στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων. Με αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή Υπουργών στην αξιολόγησή της, τις ελληνικές αρχές στην εκτέλεση των αποφάσεων της εν λόγω ομάδας υποθέσεων, καθώς και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, η Γραμματεία συνέταξε το παρόν έγγραφο με σκοπό να πραγματοποιήσει έναν νέο απολογισμό όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά την έκθεση (CM/Inf/DH(2012)19), αλλά τη συμπληρώνει. II. Η διαδικασία παροχής ασύλου 4. Η Επιτροπή Υπουργών, κατά την εξέταση της υπόθεσης στην 1186 η συνεδρίασή της (Δεκέμβριος 2014), λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος παροχής ασύλου στην Ελλάδα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, αποφάσισε να συνεχίσει να εστιάζει την εξέτασή της στη διαδικασία παροχής ασύλου. Το ζήτημα θα εξετασθεί εκ νέου τον Ιούνιο του Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του Άρθρου 13 σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 λόγω του κινδύνου αυθαίρετης απομάκρυνσης του προσφεύγοντος χωρίς να έχει εξεταστεί διεξοδικά η αίτησή του για παροχή ασύλου. Ο κίνδυνος 2

3 Α. Τα κυριότερα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές: η συνύπαρξη του νέου και του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου και τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στο νέο σύστημα 5. Στο σχέδιο δράσης που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές τον Ιούλιο του 2011 ανακοίνωσαν τη μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής ασύλου/διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση M.S.S. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, η μεταρρύθμιση προέβλεπε την ίδρυση ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία θα στελεχωνόταν από εκπαιδευμένους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, Αρχής Προσφυγών, καθώς και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για την αρχική υποδοχή και τον διαχωρισμό των αφικνούμενων στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μεταναστών. 6. Οι τρεις νέες υπηρεσίες προβλεπόταν να λειτουργήσουν εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού τους νόμου (ν. 3907/2011). Ωστόσο, άρχισαν να λειτουργούν στις 7 Ιουνίου Το Νοέμβριο του 2013 παρουσιάστηκε ένα πρώτο σύνολο στοιχείων, μετά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών. Πρόσθετα στοιχεία υποβλήθηκαν στις 3/4/ Για τις ανάγκες της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι ελληνικές αρχές μετέφεραν εκ νέου στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2005/85/ΕΚ εκδίδοντας το Π.Δ. 113/2013. Η εν λόγω Οδηγία είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από το Π.Δ. 114/2010, το οποίο ρύθμιζε τη χορήγηση ασύλου/διεθνούς προστασίας κατά τη μεταβατική περίοδο, ήτοι από τις έως την έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών. Οι διατάξεις των δύο νομικών κειμένων είναι ταυτόσημες, εκτός από εκείνες που αφορούν στις ιδιότητες κάθε υπηρεσίας. 8. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 113/13, δύο συστήματα παροχής ασύλου συνυπάρχουν από την και μέχρι να εξετασθούν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την (συσσωρευμένες αιτήσεις «backlog»), εξακολουθεί να είναι αρμόδια η επιτροπή εξέτασης που αποτελείται από αστυνομικούς υπαλλήλους, καθώς και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές. Μετά τη διεκπεραίωση των συσσωρευμένων αιτήσεων, η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων. Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (ενημέρωση και υποβολή αίτησης) 9. Σύμφωνα με το νόμο για την ίδρυση των τριών νέων υπηρεσιών, οι πολίτες τρίτων χωρών που εκφράζουν την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση για παροχή ασύλου/διεθνούς προστασίας, κατά τη διαδικασία πρώτης υποδοχής (ταυτοποίηση, καταγραφή, ιατρικός έλεγχος) παραπέμπονται εντός 15 ημερών το αργότερο ή εντός 25 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο ασύλου που λειτουργεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής ή στο πλησιέστερο περιφερειακό γραφείο ασύλου (άρθρο 11 του ν. 3907/11 και άρθρο 4 του Π.Δ. 113/13). 10. Στους αιτούντες παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διαδικασία ασύλου. Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή, αλλά οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία (ν. 3226/04). κρίθηκε ότι οφειλόταν α) στις ελλείψεις της πρόσβασης στη διαδικασία παροχής ασύλου και β) στην εξέταση της αίτησης ασύλου: ανεπαρκής πληροφόρηση των αιτούντων άσυλο σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, δύσκολη πρόσβαση στο Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώρηση των αιτήσεων, μη αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των αιτούντων άσυλο, ανεπάρκεια διερμηνείας και έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των προσωπικών συνεντεύξεων, έλλειψη νομικής συνδρομής που στερεί ουσιαστικά τους αιτούντες από νομικό παραστάτη, υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι πρωτόδικες αποφάσεις ήταν απορριπτικές, διατυπωμένες με στερεότυπο τρόπο, χωρίς να αιτιολογούν την απόρριψη. Τέλος, ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων που απορρίπτουν τις αιτήσεις ασύλου κρίθηκε αναποτελεσματικός. 3

4 11. Πέντε (5) περιφερειακά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου λειτουργούν ήδη, ενώ τρία (3) επιπλέον περιφερειακά γραφεία προβλέπεται να λειτουργήσουν έως το Δεκέμβριο του Ένα (1) Κέντρο Πρώτης Υποδοχής λειτουργεί (στο Φυλάκιο Ορεστιάδας) και μπορεί να φιλοξενήσει 240 άτομα. Από τις έως τις ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ασύλου έφτασε τις 6.464, το 12,8% των οποίων ήταν αιτήσεις ατόμων υπό κράτηση. Σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου 12. Οι αποφάσεις πρώτου βαθμού εκδίδονται από το περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και βασίζονται α) σε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, οικονομική και γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προέλευσης του αιτούντος και β) στη συνέντευξη του αιτούντος. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να μην υπογράψει τα πρακτικά της συνέντευξης και να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους δεν υπογράφει. Η επεξεργασία των αιτήσεων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας και εντός έξι μηνών στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας (άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 113/13). Εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνέντευξη των αιτούντων και να εκφέρουν τη γνώμη τους, προκειμένου να συνδράμουν την Υπηρεσία Ασύλου. Κατά τη συνέντευξη των αιτούντων δεν μπορούν να παρίστανται οι δικηγόροι τους, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο, σχετικά με τη συνέντευξη ενώπιον της πρωτοβάθμιας επιτροπής που απαρτιζόταν από αστυνομικούς υπαλλήλους. 13. Οι απορριπτικές των αιτήσεων αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Οι αποφάσεις της Αρχής Προσφυγών μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (άρθρο 28 του Π.Δ. 113/13). Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με σημείωση επί του σώματος της απορριπτικής απόφασης. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. 14. Μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου από την Αρχή Προσφυγών, ο αιτών δεν έχει ex lege το δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα. Ως εκ τούτου, στη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης της απορριπτικής απόφασης, έως ότου τα εν λόγω δικαστήρια εκδώσουν την απόφασή τους. 15. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν δεύτερη αίτηση, εάν μετά την τελεσίδικη απόφαση έχουν προκύψει νέα δεδομένα ή έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία (άρθρο 23 του Π.Δ. 113/13). 16. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες πληροφορίες, οι συνεντεύξεις σε πρώτο βαθμό λαμβάνουν χώρα εντός 17 ημερών από την κατάθεση των αιτήσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, κατά μέσο όρο, σε διάστημα 49 ημερών. Η δευτεροβάθμια διαδικασία διαρκεί περίπου 43 ημέρες. Το 17,8% των αποφάσεων που εκδίδονται επί των παραδεκτών αιτήσεων χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία. Σε δεύτερο βαθμό, το 10,1% των αποφάσεων χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία. Β. Σύνοψη των ανακοινώσεων 3 και των κυριότερων εκθέσεων Σχετικά με το νέο σύστημα παροχής ασύλου 17. Στην πρώτη τους κοινή ανακοίνωση το Μάιο του 2012, οι ΜΚΟ ICJ και ECRE επέκριναν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του νέου συστήματος παροχής ασύλου. Στην έκθεσή του για την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 2012, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών ενθάρρυνε την ταχεία έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Επεσήμανε επίσης ότι τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, τα οποία είχαν ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν λειτουργούσαν ακόμα, εφόσον λειτουργούσαν σωστά, θα ήταν σε θέση να ελέγχουν τους μετανάστες, να προβαίνουν σε ξεχωριστή 3 Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανόνα 9.2 της Επιτροπής Υπουργών ονομάζονται «ανακοινώσεις». 4

5 αξιολόγηση της κατάστασης κάθε μετανάστη, ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον είναι αναγκαία η κράτησή του και να αφήνουν ελεύθερους όλους τους υπόλοιπους μετανάστες. Παρεμφερείς παρατηρήσεις έκανε και το «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες». 18. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην έκθεσή της με τίτλο «Current Issues of Refugee Protection in Greece» (Τρέχοντα ζητήματα προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα) του Ιουλίου 2013, ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν «μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη». Συνέστησε την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και την έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε «να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε μεγαλύτερα τμήματα της επικράτειας». Επιπλέον συνέστησε να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα για να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους. 19. Στην ανακοίνωσή της που παρελήφθη στις , η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επικρίνει το νέο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Διατείνεται επίσης ότι το ποσοστό των αποφάσεων που χορηγούν άσυλο εξακολουθεί να είναι χαμηλό και ότι η διαδικασία σε δεύτερο βαθμό είναι έγγραφη. Σχετικά με το παλαιό σύστημα παροχής ασύλου 20. Οι ICJ και ECRE εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους έναντι των αποτελεσμάτων της διαχείρισης των συσσωρευμένων αιτήσεων (backlog) που ανακοίνωσαν οι αρχές: ισχυρίστηκαν ότι, βάσει ενός υπολογισμού (αριθμός συσσωρευμένων υποθέσεων δια του αριθμού των μελών των επιτροπών), ήταν πρακτικά αδύνατο οι επιτροπές να έχουν εξετάσει τον αριθμό των υποθέσεων που ανέφεραν οι αρχές. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες πρότεινε την επιτάχυνση της επεξεργασίας των συσσωρευμένων αιτήσεων και τη διάθεση στην αστυνομία πόρων, ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Η «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» αναφέρει ότι οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις εξετάζονται κατά την παλαιά διαδικασία, δεν ειδοποιούνται για τις ημερομηνίες της συνέντευξής τους και, συνεπώς, απουσιάζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας. Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου 21. Σύμφωνα με τις Μ.Κ.Ο ICJ και ECRE οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο κρατούνται με σκοπό την απέλασή τους. Εκθέτουν ότι, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών ελλείψεων στην ενημέρωση, στις υπηρεσίες διερμηνείας και στη νομική βοήθεια, υπάρχει κίνδυνος όσοι, πιθανόν, επιθυμούν να ζητήσουν την παροχή ασύλου να απελαθούν, χωρίς να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. 22. Η «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» ανέφερε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί περιορισμοί στη διαδικασία παροχής ασύλου στο πλαίσιο του νέου συστήματος, επειδή λειτουργούν μόνο τέσσερα τμήματα 4 της Υπηρεσίας Ασύλου και λόγω της απουσίας των κατάλληλων υποδομών υποδοχής στα νησιά, όπου καταφθάνουν οι νέοι μετανάστες. Παρόμοιες επικρίσεις έχει εκφράσει και η Open Society Justice Initiative. Σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους 23. Σε όλες τις ανακοινώσεις εκφράζονται ανησυχίες για τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Επισημαίνεται ότι δεν διορίζονται κηδεμόνες, ότι δεν αναζητούνται εναλλακτικές της κράτησης λύσεις, ότι είναι ανάγκη να εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες υπολογισμού ηλικίας και ότι πρέπει να αποφεύγεται η κράτηση παιδιών. 4 Κατά την περίοδο που υποβλήθηκε η ανακοίνωση. 5

6 Γ. Αξιολόγηση και πληροφορίες που αναμένονται από τις αρχές 24. Τα πρώτα στοιχεία για τη λειτουργία του νέου συστήματος παροχής ασύλου είναι αξιόλογα και ενθαρρυντικά. Ωστόσο, λόγω της βραχύτητας της περιόδου που καλύπτουν ( ), δεν είναι ακόμα δυνατή η συναγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. 25. Με αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή των μέτρων που σκοπεύουν στην πλήρη πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου και στην διεξοδική εξέταση των αιτήσεων θα αξιολογηθεί με βάση τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα ζητήματα που παρατίθενται παρακάτω. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν, τις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν τις απαραίτητες προσαρμογές της διαδικασίας. 1) Σχετικά με την πρόσβαση στη νέα διαδικασία παροχής ασύλου και την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 113/13 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις ) Πρωτοβαθμίως 1) οι εξελίξεις σχετικά με την προγραμματισμένη λειτουργία τριών (3) πρόσθετων περιφερειακών γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου 2) περαιτέρω πληροφορίες για τη στελέχωση, την κατάρτιση του προσωπικού και τη λειτουργία των πέντε (5) υφιστάμενων περιφερειακών γραφείων (στην Αθήνα, το Διδυμότειχο, την Αλεξανδρούπολη, τη Μυτιλήνη και τη Ρόδο) και, ιδίως, για την δυνατότητά τους να καταγράφουν αιτήσεις ασύλου, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που προσέρχονται στην Υπηρεσία για να υποβάλουν αίτηση, για την παροχή πληροφοριών, νομικής βοήθειας και υπηρεσιών διερμηνείας 3) ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται ημερησίως, ο αριθμός των αποφάσεων με τις οποίες χορηγείται άσυλο/διεθνής προστασία, το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί νομική βοήθεια και το ποσοστό των αιτούντων στους οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες διερμηνείας 4) ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατέθηκαν στα κέντρα πρώτης υποδοχής που λειτουργούν σε σχέση με τον αριθμό των νέων αφίξεων μεταναστών, καθώς και ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατέθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα κατά το 2012 και το ) η διαδικασία προσδιορισμού των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.) και ο αριθμός των ατόμων που χαρακτηρίζονται ευάλωτα, γενικά και ειδικά στα κέντρα πρώτης υποδοχής που λειτουργούν, σε σχέση με τον αριθμό των αφικνούμενων μεταναστών ή των μεταναστών που συνελήφθησαν 6) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συμμετείχαν σε πρώτο βαθμό 7) το ποσοστό των αιτήσεων των οποίων η επεξεργασία έγινε στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας από την αρχή της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και ο αριθμός των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία αυτή και με τις οποίες χορηγείται άσυλο/διεθνής προστασία 8) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη έγινε στους ίδιους τους αιτούντες και ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη διενεργήθηκε «ταχυδρομικώς» ή «με θυροκόλληση» και πόσοι από τους τελευταίους δεν εμφανίστηκαν 9) ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν για παράτυπη διαμονή στη χώρα το 2012 και το 2013, πόσοι από αυτούς υπέβαλαν αίτηση ασύλου (έγινε δεκτή-απορρίφθηκε), πόσοι απελάθηκαν. 6

7 Δευτεροβαθμίως 1) Ο αριθμός των προσφυγών που κατατέθηκαν στην Αρχή Προσφυγών και ο αριθμός των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο σε δεύτερο βαθμό 2) ο αριθμός των συνεντεύξεων σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με τον αριθμό των προσφυγών και οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 3) το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας και νομική συνδρομή σε δεύτερο βαθμό 4) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συμμετείχαν σε δεύτερο βαθμό. 2) Σχετικά με την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 114/10 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις ) 26. Εφόσον μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου ( ), και αυτές πρόκειται να εξετασθούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 114/2010, αναμένονται πληροφορίες για τα ακόλουθα 5 : 1) τον αριθμό των αιτήσεων που εξετάσθηκαν πρωτοβαθμίως από τις και τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο/διεθνής προστασία 2) τον αριθμό των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον των επιτροπών προσφυγών από τις και στο εξής και τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο σε δεύτερο βαθμό 3) τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη έγινε στους ίδιους τους αιτούντες και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη διενεργήθηκε «ταχυδρομικώς» ή «με θυροκόλληση» και, πόσοι από τους τελευταίους δεν εμφανίστηκαν 4) τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. 3) Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων και την εξέταση αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους δυνάμει του Π.Δ. 113/ Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης Rahimi, αναμένονται πληροφορίες για τα ακόλουθα: 1) Τον αριθμό των ανηλίκων που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συλληφθέντων ανηλίκων 2) τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους αυτοπροσώπως 3)τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από εκπροσώπους (επιτρόπους που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο) για λογαριασμό ασυνόδευτων ανηλίκων 4) τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας και νομική συνδρομή σε ανηλίκους-αιτούντες 5) τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο/διεθνής προστασία σε ανηλίκους σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό 6) τον αριθμό των προσφυγών που ασκήθηκαν από ανηλίκους και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες οι τελεσίδικες αποφάσεις που απέρριπταν αιτήσεις ασύλου προσβλήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου 7) τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να προσδιοριστεί η ηλικία ενός φερόμενου ως ανηλίκου και ο αριθμός των ατόμων για τα οποία εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία. 5 Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κοινοποιήσει στις ελληνικές αρχές ορισμένες προσφυγές που αφορούν σε αιτιάσεις για τη διαδικασία παροχής ασύλου κατά τη μεταβατική περίοδο (R.T., αριθ. 5124/11, A.Y., αριθ.58399/11, R.A., αριθ /11). 6 Περίοδος που καλύπτεται από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως τις 03/04/

8 III. Κράτηση A. Συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο, των παράτυπων μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων 28. Στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S., οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών εξετάζονται από κοινού, καθώς απαιτούν τη λήψη των ίδιων γενικών μέτρων συμμόρφωσης. Στις 15 υποθέσεις 7 της ομάδας, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι συνθήκες κράτησης των προσφευγόντων παραβίαζαν το Άρθρο 3 (έντονος συνωστισμός, έλλειψη κλινών και/ή στρωμάτων, ανεπαρκής εξαερισμός, μη τακτική πρόσβαση σε τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής, έλλειψη προαυλισμού). 29. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές είχαν παράσχει πληροφορίες για την ανακαίνιση και επέκταση ορισμένων τμημάτων συνοριακής φύλαξης και κέντρων κράτησης, για σχέδια δημιουργίας νέων χώρων κράτησης, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού. Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο CM/Inf/DH (2012)19 και στις Σημειώσεις της 1164 ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν αργότερα, η κράτηση νεοεισερχομένων αλλοδαπών που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 ημέρες (προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία έναρξης της επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου μετά την υποδοχή των αφικνούμενων μεταναστών). Οι καταγεγραμμένοι αιτούντες άσυλο μπορούν να τεθούν υπό κράτηση έως δεκαοκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 18 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ (άρθρο 13 του Π.Δ. 113/2013). Οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να τεθούν υπό κράτηση έως δεκαοκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 ή βάσει του άρθρου 30 του ν. 3907/2011. Οι περισσότεροι σχετικοί φορείς (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΜΚΟ που έχουν υποβάλλει ανακοινώσεις) συγκλίνουν στην άποψη ότι οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι μετανάστες τίθενται υπό κράτηση για παρατεταμένες περιόδους σε διάφορες εγκαταστάσεις (αστυνομικά τμήματα, τμήματα συνοριακής φύλαξης και εγκαταστάσεις του λιμενικού σώματος - ακτοφυλακής), οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για μακροχρόνια κράτηση. Οι συνθήκες κράτησης -ακόμη και στα κέντρα κράτησης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μετανάστες- περιγράφονται ως υποβαθμισμένες και μη πληρούσες τις απαιτήσεις του Άρθρου 3 (έντονος συνωστισμός, κράτηση ανηλίκων με ενήλικες, έλλειψη μέσων σίτισης, ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη). 30. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να παρασχεθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο η εν λόγω στρατηγική να εμπνευστεί από τις συστάσεις των ειδικευμένων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλ. τη Δημόσια Δήλωση σχετικά με την Ελλάδα της CPT του 2011) και άλλων σχετικών φορέων, και να ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή Υπουργών. Περαιτέρω πληροφορίες ζητούνται για τα ακόλουθα θέματα: - τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση, ενώ είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 114/10 για την περίοδο τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονταν υπό κράτηση για την περίοδο τον αριθμό όλων των χώρων κράτησης, στους οποίους κρατούνται οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι μετανάστες - τον μέσο αριθμό κρατουμένων ανά ημέρα για την περίοδο τον προσωπικό χώρο κάθε κρατούμενου (επιφάνεια κελιού/αριθμός κρατούμενων) - τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υγιεινής - τον υφιστάμενο χώρο προαυλισμού - την παροχή σίτισης και ειδών προσωπικής υγιεινής - την παροχή ιατρικής περίθαλψης. 7 Αποφάσεις που κατέστησαν οριστικές έως τις 03/04/2014 κατά την 1201η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (DH). 8

9 31. Όσον αφορά στην κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι ανήλικοι τίθενται υπό κράτηση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε χωριστούς χώρους κράτησης. Δεδομένων των ανωτέρω, αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, καθώς και για τις συνθήκες κράτησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες εν γένει 8. Επιπλέον, αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν καταγράφονται ως συνοδευόμενοι 9. B. Αποτελεσματική προσφυγή κατά των συνθηκών κράτησης 32. Υπενθυμίζεται ότι στις υποθέσεις R.U. και Rahimi, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν ένδικα βοηθήματα στη διάθεση των προσφευγόντων, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους, πριν υποβάλουν τις αιτιάσεις τους στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο επανέλαβε αυτό το συμπέρασμα στην υπόθεση Ahmade Στο έγγραφο CM/Inf/DH (2012)19, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ο συνδυασμός δύο σχετικών διατάξεων συνιστά αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα, που επιτρέπει την υποβολή ενστάσεων για τις συνθήκες κράτησης καθώς και για τη νομιμότητα της κράτησης: - Το άρθρο 76 του ν. 3386/2005 σχετικά με την απέλαση παράτυπων μεταναστών, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει ότι σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων κατά της κράτησης, ο αρμόδιος δικαστής θα αποφασίσει για τη νομιμότητα της κράτησης ή την παράτασή της - Το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 προβλέπει -μεταξύ άλλων- ότι, όταν λαμβάνεται απόφαση κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας με σκοπό την απέλαση, ή παράτασής της, οι αρμόδιες αρχές 11 λαμβάνουν υπόψη τους τη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης, καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατούμενους. Η ύπαρξη των προϋποθέσεων κράτησης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, κάθε τρίμηνο, από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση κράτησης. 34. Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι συνθήκες κράτησης αποτελούν μέρος της νομιμότητας της κράτησης και μπορούν να αμφισβητηθούν μέσω του ίδιου ένδικου βοηθήματος, ήτοι των «αντιρρήσεων» που προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν. 3386/ Ωστόσο, υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων ως προς το σημείο αυτό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής δέχθηκε τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης ενώ άλλα εθνικά διοικητικά δικαστήρια σπανίως λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες κράτησης ή απορρίπτουν τον σχετικό ισχυρισμό ως απαράδεκτο (βλ. Housein, 83 και τις Σημειώσεις της Διάταξης των Εργασιών της 1164 ης συνάντησης, Ιούνιος 2013). Αναμένονται πληροφορίες για την ύπαρξη πάγιας νομολογίας σε ό,τι αφορά το εν λόγω ένδικο βοήθημα ή για τις υπό εξέλιξη συζητήσεις αναφορικά με εξεταζόμενα πρόσθετα μέτρα, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξακολουθεί να μην θεωρεί αποτελεσματικό το παραπάνω ένδικο βοήθημα (βλ. επίσης ανακοίνωση της «Ελληνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», DH-DD(2013)1277, σελ. 10). Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της νομιμότητας της κράτησης, τόσο των αιτούντων άσυλο, όσο και των παράτυπων μεταναστών εξετάζεται στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων S.D. και άλλοι. 36. Όσον αφορά στο ζήτημα της προσφυγής που υποβάλλεται από ασυνόδευτους ανηλίκους μετά την άρση της κράτησής τους, με την οποία παραπονούνται για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκαν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα ότι, πριν από την υποβολή ατομικής προσφυγής ενώπιόν του, θα πρέπει να εξαντλείται κάθε υφιστάμενο εθνικό ένδικο βοήθημα με το οποίο επιδιώκεται αποκλειστικά η καταβολή αποζημίωσης Βλ. Housein, Βλ. CM/Inf/DH (2012)19, Βλ στο R.U; Rahimi, 74-80; Ahmade, Προκύπτει ότι οι αστυνομικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν για την κράτηση και την παράτασή της με σκοπό την απέλαση. Η απόφαση παράτασης της κράτησης εξετάζεται από δικαστή. 12 Housein,

10 Πραράρτημα: Κατάλογος υποθέσεων στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S. 13 A. Συνθήκες κράτησης που ισοδυναμούν με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (Άρθρο 3) Αιτούντες άσυλο M.S.S. (30696/09), A.A. (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08), Horshill (70427/11), Chkhartishvili 22910/10, A.F. (53709/11) Παράτυποι μετανάστες Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Bygylashvili (58164/10), Lin (58158/10), Mahmundi κ.λπ. (14902/10) B. Έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για υποβολή αιτιάσεων κατά των συνθηκών κράτησης (Άρθρο 13) Αιτούντες άσυλο M.S.S (30696/09), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08) Παράτυποι μετανάστες Lica (74279/10), Mahmundi κ.λπ. (14902/10) Γ. Ελλείψεις στη διαδικασία παροχής ασύλου (Άρθρο 3 σε συνδυασμό με το Άρθρο 13) M.S.S ( 30696/09), R.U (2237/08) 13 Η ομάδα υποθέσεων SD αποτελείται από υποθέσεις σχετικά με: -Παράνομη κράτηση (Art. 5 1) αιτούντων άσυλο ((A.A (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08)) και παράτυπων μεταναστών ((Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Housein (71825/11)) -Αναποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της κράτησης (Art. 5 4) αιτούντων άσυλο ((A.A (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08)) και παράτυπων μεταναστών ((Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Lin (58158/10 ), Mahmundi κ.λπ.(14902/10), Housein (71825/11), Bubullima (41533/08)). 10

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Εμπλοκή του Frontex σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων μεταναστών στην Ελλάδα ΣΥΝΟΨΗ Μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2010 και 2 Μαρτίου 2011, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ S.D. κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση Η παρούσα εκδοχή της απόφασης διορθώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής 1 αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής ELL 2014/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση R.U. κατά. Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 2237/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση R.U. κατά. Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 2237/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση R.U. κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 2237/08) Απόφαση Στρασβούργο, 7 Ιουνίου 2011 Η απόφαση αυτή θα γίνει οριστική υπό τους όρους που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011 Η απόφαση αυτή είναι θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ -- 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα) Ενημέρωση των αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 michmous@gmail.com, και αναπληρωτή αιρετού Κανδηλώρου Χρήστου,6977531018, hcatri@gmail.com, εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα