Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ /09)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09)"

Transcript

1 H/Exec(2014)4rev 6 Ιουνίου 2014 Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ /09) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τη διαδικασία παροχής ασύλου και τις συνθήκες κράτησης. Έκθεση που εκπονήθηκε από το Τμήμα Εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικές, ούτε για την Επιτροπή Υπουργών, ούτε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. I. Εισαγωγή... 2 II. Η διαδικασία παροχής ασύλου... 2 Α. Τα κυριότερα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές: η συνύπαρξη του νέου και του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου και τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στο νέο σύστημα... 3 Β. Σύνοψη των ανακοινώσεων και των κυριότερων εκθέσεων... 4 Γ. Αξιολόγηση και πληροφορίες που αναμένονται από τις αρχές ) Σχετικά με την πρόσβαση στη νέα διαδικασία παροχής ασύλου και την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 113/13 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις ) ) Σχετικά με την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 114/10 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις ) ) Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων και την εξέταση αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους δυνάμει του Π.Δ. 113/ III. Κράτηση... 8 A. Συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο, των παράτυπων μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων... 8 B. Αποτελεσματική προσφυγή κατά των συνθηκών κράτησης... 9 Πραράρτημα: Κατάλογος υποθέσεων στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης στις 06/05/2014, μια νέα ανακοίνωση του Κανόνα 9.2 υπεβλήθη στην Επιτροπή από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, καθώς και η σχετική απάντηση των ελληνικών αρχών. Επιπλέον, στις δημοσιεύθηκε η τρίτη κοινή ανακοίνωση των ECRE και ICJ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση της παρούσας έκθεσης. 1

2 I. Εισαγωγή 1. Η υπόθεση M.S.S κατά Βελγίου και Ελλάδας αφορά στη μεταφορά από τις βελγικές αρχές ενός αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» της Ε.Ε. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι έλαβαν χώρα οι ακόλουθες παραβιάσεις της Σύμβασης, όσον αφορά στην Ελλάδα: Ελλείψεις στη διαδικασία παροχής ασύλου, η οποία δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις ότι θα αποτρεπόταν η απέλαση του προσφεύγοντος σε χώρα όπου διέτρεχε τον κίνδυνο να υποστεί μεταχείριση αντίθετη με το Άρθρο 3. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η διαδικασία ασύλου χαρακτηριζόταν από αναποτελεσματικότητα σε όλα της τα στάδια, ιδίως στην πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου, στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και στο δικαστικό έλεγχο της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου (Άρθρα 3 και 13). Οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκε ο προσφεύγων σε ένα κέντρο κράτησης συνιστούσαν εξευτελιστική μεταχείριση (Άρθρο 3). Οι συνθήκες διαβίωσης του προσφεύγοντος ως αιτούντος άσυλο παραβίαζαν το Άρθρο 3. Στόχος της έκθεσης H/EXEC (2014)4 2. Στις 20 Ιουλίου 2011 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν σχέδιο δράσης το οποίο περιλάμβανε τα προς υιοθέτηση γενικά μέτρα συμμόρφωσης. Η Επιτροπή Υπουργών, κατά την 1144 η συνεδρίασή της (Ιούνιος 2012), ενέκρινε την αξιολόγηση των γενικών μέτρων, στην οποία προέβη η Γραμματεία με σχετική λεπτομερή έκθεσή της (CM/Inf/DH(2012)19). Κατά την τελευταία εξέταση της υπόθεσης, τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει στα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία παροχής ασύλου και τις συνθήκες κράτησης τον Ιούνιο του 2014 (1201 η συνεδρίαση) και στο ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης το αργότερο κατά τον Δεκέμβριο του 2014 (1214 η συνεδρίαση). Η Επιτροπή ανέθεσε στη Γραμματεία να προβεί σε μια αξιολόγηση των επικαιροποιημένων πληροφοριών για τη νέα διαδικασία παροχής ασύλου, τις οποίες παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές τον Νοέμβριο του Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός πληροφοριών, όχι μόνον από τις ελληνικές αρχές, αλλά και από ΜΚΟ, σύμφωνα με τον Κανόνα 9.2 της Επιτροπής Υπουργών. Επιπλέον, το εθνικό πλαίσιο έχει μεταβληθεί σημαντικά από το χρόνο που η απόφαση M.S.S. κατέστη οριστική, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία παροχής ασύλου, μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος που ρυθμίζεται από το ν. 3907/11 και το Προεδρικό Διάταγμα («Π.Δ.») 113/13. Επιπρόσθετα, με μεταγενέστερες αποφάσεις εμφανίσθηκαν νέα στοιχεία στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων. Με αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή Υπουργών στην αξιολόγησή της, τις ελληνικές αρχές στην εκτέλεση των αποφάσεων της εν λόγω ομάδας υποθέσεων, καθώς και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, η Γραμματεία συνέταξε το παρόν έγγραφο με σκοπό να πραγματοποιήσει έναν νέο απολογισμό όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά την έκθεση (CM/Inf/DH(2012)19), αλλά τη συμπληρώνει. II. Η διαδικασία παροχής ασύλου 4. Η Επιτροπή Υπουργών, κατά την εξέταση της υπόθεσης στην 1186 η συνεδρίασή της (Δεκέμβριος 2014), λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος παροχής ασύλου στην Ελλάδα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, αποφάσισε να συνεχίσει να εστιάζει την εξέτασή της στη διαδικασία παροχής ασύλου. Το ζήτημα θα εξετασθεί εκ νέου τον Ιούνιο του Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του Άρθρου 13 σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 λόγω του κινδύνου αυθαίρετης απομάκρυνσης του προσφεύγοντος χωρίς να έχει εξεταστεί διεξοδικά η αίτησή του για παροχή ασύλου. Ο κίνδυνος 2

3 Α. Τα κυριότερα μέτρα που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές: η συνύπαρξη του νέου και του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου και τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στο νέο σύστημα 5. Στο σχέδιο δράσης που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές τον Ιούλιο του 2011 ανακοίνωσαν τη μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής ασύλου/διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση M.S.S. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, η μεταρρύθμιση προέβλεπε την ίδρυση ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία θα στελεχωνόταν από εκπαιδευμένους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, Αρχής Προσφυγών, καθώς και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για την αρχική υποδοχή και τον διαχωρισμό των αφικνούμενων στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μεταναστών. 6. Οι τρεις νέες υπηρεσίες προβλεπόταν να λειτουργήσουν εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού τους νόμου (ν. 3907/2011). Ωστόσο, άρχισαν να λειτουργούν στις 7 Ιουνίου Το Νοέμβριο του 2013 παρουσιάστηκε ένα πρώτο σύνολο στοιχείων, μετά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών. Πρόσθετα στοιχεία υποβλήθηκαν στις 3/4/ Για τις ανάγκες της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι ελληνικές αρχές μετέφεραν εκ νέου στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2005/85/ΕΚ εκδίδοντας το Π.Δ. 113/2013. Η εν λόγω Οδηγία είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από το Π.Δ. 114/2010, το οποίο ρύθμιζε τη χορήγηση ασύλου/διεθνούς προστασίας κατά τη μεταβατική περίοδο, ήτοι από τις έως την έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών. Οι διατάξεις των δύο νομικών κειμένων είναι ταυτόσημες, εκτός από εκείνες που αφορούν στις ιδιότητες κάθε υπηρεσίας. 8. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 113/13, δύο συστήματα παροχής ασύλου συνυπάρχουν από την και μέχρι να εξετασθούν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την (συσσωρευμένες αιτήσεις «backlog»), εξακολουθεί να είναι αρμόδια η επιτροπή εξέτασης που αποτελείται από αστυνομικούς υπαλλήλους, καθώς και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές. Μετά τη διεκπεραίωση των συσσωρευμένων αιτήσεων, η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων. Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (ενημέρωση και υποβολή αίτησης) 9. Σύμφωνα με το νόμο για την ίδρυση των τριών νέων υπηρεσιών, οι πολίτες τρίτων χωρών που εκφράζουν την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση για παροχή ασύλου/διεθνούς προστασίας, κατά τη διαδικασία πρώτης υποδοχής (ταυτοποίηση, καταγραφή, ιατρικός έλεγχος) παραπέμπονται εντός 15 ημερών το αργότερο ή εντός 25 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο ασύλου που λειτουργεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής ή στο πλησιέστερο περιφερειακό γραφείο ασύλου (άρθρο 11 του ν. 3907/11 και άρθρο 4 του Π.Δ. 113/13). 10. Στους αιτούντες παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διαδικασία ασύλου. Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή, αλλά οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία (ν. 3226/04). κρίθηκε ότι οφειλόταν α) στις ελλείψεις της πρόσβασης στη διαδικασία παροχής ασύλου και β) στην εξέταση της αίτησης ασύλου: ανεπαρκής πληροφόρηση των αιτούντων άσυλο σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, δύσκολη πρόσβαση στο Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώρηση των αιτήσεων, μη αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των αιτούντων άσυλο, ανεπάρκεια διερμηνείας και έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των προσωπικών συνεντεύξεων, έλλειψη νομικής συνδρομής που στερεί ουσιαστικά τους αιτούντες από νομικό παραστάτη, υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι πρωτόδικες αποφάσεις ήταν απορριπτικές, διατυπωμένες με στερεότυπο τρόπο, χωρίς να αιτιολογούν την απόρριψη. Τέλος, ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων που απορρίπτουν τις αιτήσεις ασύλου κρίθηκε αναποτελεσματικός. 3

4 11. Πέντε (5) περιφερειακά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου λειτουργούν ήδη, ενώ τρία (3) επιπλέον περιφερειακά γραφεία προβλέπεται να λειτουργήσουν έως το Δεκέμβριο του Ένα (1) Κέντρο Πρώτης Υποδοχής λειτουργεί (στο Φυλάκιο Ορεστιάδας) και μπορεί να φιλοξενήσει 240 άτομα. Από τις έως τις ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ασύλου έφτασε τις 6.464, το 12,8% των οποίων ήταν αιτήσεις ατόμων υπό κράτηση. Σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου 12. Οι αποφάσεις πρώτου βαθμού εκδίδονται από το περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και βασίζονται α) σε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, οικονομική και γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προέλευσης του αιτούντος και β) στη συνέντευξη του αιτούντος. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να μην υπογράψει τα πρακτικά της συνέντευξης και να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους δεν υπογράφει. Η επεξεργασία των αιτήσεων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας και εντός έξι μηνών στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας (άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 113/13). Εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνέντευξη των αιτούντων και να εκφέρουν τη γνώμη τους, προκειμένου να συνδράμουν την Υπηρεσία Ασύλου. Κατά τη συνέντευξη των αιτούντων δεν μπορούν να παρίστανται οι δικηγόροι τους, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο, σχετικά με τη συνέντευξη ενώπιον της πρωτοβάθμιας επιτροπής που απαρτιζόταν από αστυνομικούς υπαλλήλους. 13. Οι απορριπτικές των αιτήσεων αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Οι αποφάσεις της Αρχής Προσφυγών μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (άρθρο 28 του Π.Δ. 113/13). Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με σημείωση επί του σώματος της απορριπτικής απόφασης. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. 14. Μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου από την Αρχή Προσφυγών, ο αιτών δεν έχει ex lege το δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα. Ως εκ τούτου, στη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης της απορριπτικής απόφασης, έως ότου τα εν λόγω δικαστήρια εκδώσουν την απόφασή τους. 15. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν δεύτερη αίτηση, εάν μετά την τελεσίδικη απόφαση έχουν προκύψει νέα δεδομένα ή έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία (άρθρο 23 του Π.Δ. 113/13). 16. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες πληροφορίες, οι συνεντεύξεις σε πρώτο βαθμό λαμβάνουν χώρα εντός 17 ημερών από την κατάθεση των αιτήσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, κατά μέσο όρο, σε διάστημα 49 ημερών. Η δευτεροβάθμια διαδικασία διαρκεί περίπου 43 ημέρες. Το 17,8% των αποφάσεων που εκδίδονται επί των παραδεκτών αιτήσεων χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία. Σε δεύτερο βαθμό, το 10,1% των αποφάσεων χορηγούν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία. Β. Σύνοψη των ανακοινώσεων 3 και των κυριότερων εκθέσεων Σχετικά με το νέο σύστημα παροχής ασύλου 17. Στην πρώτη τους κοινή ανακοίνωση το Μάιο του 2012, οι ΜΚΟ ICJ και ECRE επέκριναν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του νέου συστήματος παροχής ασύλου. Στην έκθεσή του για την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 2012, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών ενθάρρυνε την ταχεία έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Επεσήμανε επίσης ότι τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, τα οποία είχαν ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν λειτουργούσαν ακόμα, εφόσον λειτουργούσαν σωστά, θα ήταν σε θέση να ελέγχουν τους μετανάστες, να προβαίνουν σε ξεχωριστή 3 Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανόνα 9.2 της Επιτροπής Υπουργών ονομάζονται «ανακοινώσεις». 4

5 αξιολόγηση της κατάστασης κάθε μετανάστη, ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον είναι αναγκαία η κράτησή του και να αφήνουν ελεύθερους όλους τους υπόλοιπους μετανάστες. Παρεμφερείς παρατηρήσεις έκανε και το «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες». 18. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην έκθεσή της με τίτλο «Current Issues of Refugee Protection in Greece» (Τρέχοντα ζητήματα προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα) του Ιουλίου 2013, ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν «μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη». Συνέστησε την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και την έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε «να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε μεγαλύτερα τμήματα της επικράτειας». Επιπλέον συνέστησε να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα για να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους. 19. Στην ανακοίνωσή της που παρελήφθη στις , η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επικρίνει το νέο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Διατείνεται επίσης ότι το ποσοστό των αποφάσεων που χορηγούν άσυλο εξακολουθεί να είναι χαμηλό και ότι η διαδικασία σε δεύτερο βαθμό είναι έγγραφη. Σχετικά με το παλαιό σύστημα παροχής ασύλου 20. Οι ICJ και ECRE εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους έναντι των αποτελεσμάτων της διαχείρισης των συσσωρευμένων αιτήσεων (backlog) που ανακοίνωσαν οι αρχές: ισχυρίστηκαν ότι, βάσει ενός υπολογισμού (αριθμός συσσωρευμένων υποθέσεων δια του αριθμού των μελών των επιτροπών), ήταν πρακτικά αδύνατο οι επιτροπές να έχουν εξετάσει τον αριθμό των υποθέσεων που ανέφεραν οι αρχές. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες πρότεινε την επιτάχυνση της επεξεργασίας των συσσωρευμένων αιτήσεων και τη διάθεση στην αστυνομία πόρων, ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παλαιού συστήματος παροχής ασύλου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Η «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» αναφέρει ότι οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις εξετάζονται κατά την παλαιά διαδικασία, δεν ειδοποιούνται για τις ημερομηνίες της συνέντευξής τους και, συνεπώς, απουσιάζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας. Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου 21. Σύμφωνα με τις Μ.Κ.Ο ICJ και ECRE οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο κρατούνται με σκοπό την απέλασή τους. Εκθέτουν ότι, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών ελλείψεων στην ενημέρωση, στις υπηρεσίες διερμηνείας και στη νομική βοήθεια, υπάρχει κίνδυνος όσοι, πιθανόν, επιθυμούν να ζητήσουν την παροχή ασύλου να απελαθούν, χωρίς να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. 22. Η «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» ανέφερε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί περιορισμοί στη διαδικασία παροχής ασύλου στο πλαίσιο του νέου συστήματος, επειδή λειτουργούν μόνο τέσσερα τμήματα 4 της Υπηρεσίας Ασύλου και λόγω της απουσίας των κατάλληλων υποδομών υποδοχής στα νησιά, όπου καταφθάνουν οι νέοι μετανάστες. Παρόμοιες επικρίσεις έχει εκφράσει και η Open Society Justice Initiative. Σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους 23. Σε όλες τις ανακοινώσεις εκφράζονται ανησυχίες για τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Επισημαίνεται ότι δεν διορίζονται κηδεμόνες, ότι δεν αναζητούνται εναλλακτικές της κράτησης λύσεις, ότι είναι ανάγκη να εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες υπολογισμού ηλικίας και ότι πρέπει να αποφεύγεται η κράτηση παιδιών. 4 Κατά την περίοδο που υποβλήθηκε η ανακοίνωση. 5

6 Γ. Αξιολόγηση και πληροφορίες που αναμένονται από τις αρχές 24. Τα πρώτα στοιχεία για τη λειτουργία του νέου συστήματος παροχής ασύλου είναι αξιόλογα και ενθαρρυντικά. Ωστόσο, λόγω της βραχύτητας της περιόδου που καλύπτουν ( ), δεν είναι ακόμα δυνατή η συναγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. 25. Με αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή των μέτρων που σκοπεύουν στην πλήρη πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου και στην διεξοδική εξέταση των αιτήσεων θα αξιολογηθεί με βάση τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα ζητήματα που παρατίθενται παρακάτω. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν, τις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν τις απαραίτητες προσαρμογές της διαδικασίας. 1) Σχετικά με την πρόσβαση στη νέα διαδικασία παροχής ασύλου και την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 113/13 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις ) Πρωτοβαθμίως 1) οι εξελίξεις σχετικά με την προγραμματισμένη λειτουργία τριών (3) πρόσθετων περιφερειακών γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου 2) περαιτέρω πληροφορίες για τη στελέχωση, την κατάρτιση του προσωπικού και τη λειτουργία των πέντε (5) υφιστάμενων περιφερειακών γραφείων (στην Αθήνα, το Διδυμότειχο, την Αλεξανδρούπολη, τη Μυτιλήνη και τη Ρόδο) και, ιδίως, για την δυνατότητά τους να καταγράφουν αιτήσεις ασύλου, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που προσέρχονται στην Υπηρεσία για να υποβάλουν αίτηση, για την παροχή πληροφοριών, νομικής βοήθειας και υπηρεσιών διερμηνείας 3) ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται ημερησίως, ο αριθμός των αποφάσεων με τις οποίες χορηγείται άσυλο/διεθνής προστασία, το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί νομική βοήθεια και το ποσοστό των αιτούντων στους οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες διερμηνείας 4) ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατέθηκαν στα κέντρα πρώτης υποδοχής που λειτουργούν σε σχέση με τον αριθμό των νέων αφίξεων μεταναστών, καθώς και ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατέθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα κατά το 2012 και το ) η διαδικασία προσδιορισμού των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.) και ο αριθμός των ατόμων που χαρακτηρίζονται ευάλωτα, γενικά και ειδικά στα κέντρα πρώτης υποδοχής που λειτουργούν, σε σχέση με τον αριθμό των αφικνούμενων μεταναστών ή των μεταναστών που συνελήφθησαν 6) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συμμετείχαν σε πρώτο βαθμό 7) το ποσοστό των αιτήσεων των οποίων η επεξεργασία έγινε στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας από την αρχή της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και ο αριθμός των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία αυτή και με τις οποίες χορηγείται άσυλο/διεθνής προστασία 8) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη έγινε στους ίδιους τους αιτούντες και ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη διενεργήθηκε «ταχυδρομικώς» ή «με θυροκόλληση» και πόσοι από τους τελευταίους δεν εμφανίστηκαν 9) ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν για παράτυπη διαμονή στη χώρα το 2012 και το 2013, πόσοι από αυτούς υπέβαλαν αίτηση ασύλου (έγινε δεκτή-απορρίφθηκε), πόσοι απελάθηκαν. 6

7 Δευτεροβαθμίως 1) Ο αριθμός των προσφυγών που κατατέθηκαν στην Αρχή Προσφυγών και ο αριθμός των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο σε δεύτερο βαθμό 2) ο αριθμός των συνεντεύξεων σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με τον αριθμό των προσφυγών και οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 3) το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας και νομική συνδρομή σε δεύτερο βαθμό 4) ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συμμετείχαν σε δεύτερο βαθμό. 2) Σχετικά με την επεξεργασία των αιτήσεων δυνάμει του Π.Δ. 114/10 (αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις ) 26. Εφόσον μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου ( ), και αυτές πρόκειται να εξετασθούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 114/2010, αναμένονται πληροφορίες για τα ακόλουθα 5 : 1) τον αριθμό των αιτήσεων που εξετάσθηκαν πρωτοβαθμίως από τις και τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο/διεθνής προστασία 2) τον αριθμό των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον των επιτροπών προσφυγών από τις και στο εξής και τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο σε δεύτερο βαθμό 3) τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη έγινε στους ίδιους τους αιτούντες και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η επίδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη διενεργήθηκε «ταχυδρομικώς» ή «με θυροκόλληση» και, πόσοι από τους τελευταίους δεν εμφανίστηκαν 4) τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. 3) Σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων και την εξέταση αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους δυνάμει του Π.Δ. 113/ Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης Rahimi, αναμένονται πληροφορίες για τα ακόλουθα: 1) Τον αριθμό των ανηλίκων που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συλληφθέντων ανηλίκων 2) τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ανηλίκους αυτοπροσώπως 3)τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από εκπροσώπους (επιτρόπους που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο) για λογαριασμό ασυνόδευτων ανηλίκων 4) τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνείας και νομική συνδρομή σε ανηλίκους-αιτούντες 5) τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε άσυλο/διεθνής προστασία σε ανηλίκους σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό 6) τον αριθμό των προσφυγών που ασκήθηκαν από ανηλίκους και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες οι τελεσίδικες αποφάσεις που απέρριπταν αιτήσεις ασύλου προσβλήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου 7) τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να προσδιοριστεί η ηλικία ενός φερόμενου ως ανηλίκου και ο αριθμός των ατόμων για τα οποία εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία. 5 Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κοινοποιήσει στις ελληνικές αρχές ορισμένες προσφυγές που αφορούν σε αιτιάσεις για τη διαδικασία παροχής ασύλου κατά τη μεταβατική περίοδο (R.T., αριθ. 5124/11, A.Y., αριθ.58399/11, R.A., αριθ /11). 6 Περίοδος που καλύπτεται από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως τις 03/04/

8 III. Κράτηση A. Συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο, των παράτυπων μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων 28. Στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S., οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών εξετάζονται από κοινού, καθώς απαιτούν τη λήψη των ίδιων γενικών μέτρων συμμόρφωσης. Στις 15 υποθέσεις 7 της ομάδας, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι συνθήκες κράτησης των προσφευγόντων παραβίαζαν το Άρθρο 3 (έντονος συνωστισμός, έλλειψη κλινών και/ή στρωμάτων, ανεπαρκής εξαερισμός, μη τακτική πρόσβαση σε τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής, έλλειψη προαυλισμού). 29. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές είχαν παράσχει πληροφορίες για την ανακαίνιση και επέκταση ορισμένων τμημάτων συνοριακής φύλαξης και κέντρων κράτησης, για σχέδια δημιουργίας νέων χώρων κράτησης, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού. Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο CM/Inf/DH (2012)19 και στις Σημειώσεις της 1164 ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν αργότερα, η κράτηση νεοεισερχομένων αλλοδαπών που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 ημέρες (προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία έναρξης της επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου μετά την υποδοχή των αφικνούμενων μεταναστών). Οι καταγεγραμμένοι αιτούντες άσυλο μπορούν να τεθούν υπό κράτηση έως δεκαοκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 18 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ (άρθρο 13 του Π.Δ. 113/2013). Οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να τεθούν υπό κράτηση έως δεκαοκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 ή βάσει του άρθρου 30 του ν. 3907/2011. Οι περισσότεροι σχετικοί φορείς (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΜΚΟ που έχουν υποβάλλει ανακοινώσεις) συγκλίνουν στην άποψη ότι οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι μετανάστες τίθενται υπό κράτηση για παρατεταμένες περιόδους σε διάφορες εγκαταστάσεις (αστυνομικά τμήματα, τμήματα συνοριακής φύλαξης και εγκαταστάσεις του λιμενικού σώματος - ακτοφυλακής), οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για μακροχρόνια κράτηση. Οι συνθήκες κράτησης -ακόμη και στα κέντρα κράτησης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μετανάστες- περιγράφονται ως υποβαθμισμένες και μη πληρούσες τις απαιτήσεις του Άρθρου 3 (έντονος συνωστισμός, κράτηση ανηλίκων με ενήλικες, έλλειψη μέσων σίτισης, ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη). 30. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να παρασχεθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο η εν λόγω στρατηγική να εμπνευστεί από τις συστάσεις των ειδικευμένων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλ. τη Δημόσια Δήλωση σχετικά με την Ελλάδα της CPT του 2011) και άλλων σχετικών φορέων, και να ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή Υπουργών. Περαιτέρω πληροφορίες ζητούνται για τα ακόλουθα θέματα: - τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση, ενώ είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 114/10 για την περίοδο τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονταν υπό κράτηση για την περίοδο τον αριθμό όλων των χώρων κράτησης, στους οποίους κρατούνται οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι μετανάστες - τον μέσο αριθμό κρατουμένων ανά ημέρα για την περίοδο τον προσωπικό χώρο κάθε κρατούμενου (επιφάνεια κελιού/αριθμός κρατούμενων) - τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υγιεινής - τον υφιστάμενο χώρο προαυλισμού - την παροχή σίτισης και ειδών προσωπικής υγιεινής - την παροχή ιατρικής περίθαλψης. 7 Αποφάσεις που κατέστησαν οριστικές έως τις 03/04/2014 κατά την 1201η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (DH). 8

9 31. Όσον αφορά στην κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι ανήλικοι τίθενται υπό κράτηση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε χωριστούς χώρους κράτησης. Δεδομένων των ανωτέρω, αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, καθώς και για τις συνθήκες κράτησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες εν γένει 8. Επιπλέον, αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν καταγράφονται ως συνοδευόμενοι 9. B. Αποτελεσματική προσφυγή κατά των συνθηκών κράτησης 32. Υπενθυμίζεται ότι στις υποθέσεις R.U. και Rahimi, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν ένδικα βοηθήματα στη διάθεση των προσφευγόντων, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους, πριν υποβάλουν τις αιτιάσεις τους στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο επανέλαβε αυτό το συμπέρασμα στην υπόθεση Ahmade Στο έγγραφο CM/Inf/DH (2012)19, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ο συνδυασμός δύο σχετικών διατάξεων συνιστά αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα, που επιτρέπει την υποβολή ενστάσεων για τις συνθήκες κράτησης καθώς και για τη νομιμότητα της κράτησης: - Το άρθρο 76 του ν. 3386/2005 σχετικά με την απέλαση παράτυπων μεταναστών, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει ότι σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων κατά της κράτησης, ο αρμόδιος δικαστής θα αποφασίσει για τη νομιμότητα της κράτησης ή την παράτασή της - Το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 προβλέπει -μεταξύ άλλων- ότι, όταν λαμβάνεται απόφαση κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας με σκοπό την απέλαση, ή παράτασής της, οι αρμόδιες αρχές 11 λαμβάνουν υπόψη τους τη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης, καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατούμενους. Η ύπαρξη των προϋποθέσεων κράτησης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, κάθε τρίμηνο, από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση κράτησης. 34. Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι συνθήκες κράτησης αποτελούν μέρος της νομιμότητας της κράτησης και μπορούν να αμφισβητηθούν μέσω του ίδιου ένδικου βοηθήματος, ήτοι των «αντιρρήσεων» που προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν. 3386/ Ωστόσο, υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων ως προς το σημείο αυτό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής δέχθηκε τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης ενώ άλλα εθνικά διοικητικά δικαστήρια σπανίως λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες κράτησης ή απορρίπτουν τον σχετικό ισχυρισμό ως απαράδεκτο (βλ. Housein, 83 και τις Σημειώσεις της Διάταξης των Εργασιών της 1164 ης συνάντησης, Ιούνιος 2013). Αναμένονται πληροφορίες για την ύπαρξη πάγιας νομολογίας σε ό,τι αφορά το εν λόγω ένδικο βοήθημα ή για τις υπό εξέλιξη συζητήσεις αναφορικά με εξεταζόμενα πρόσθετα μέτρα, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξακολουθεί να μην θεωρεί αποτελεσματικό το παραπάνω ένδικο βοήθημα (βλ. επίσης ανακοίνωση της «Ελληνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», DH-DD(2013)1277, σελ. 10). Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της νομιμότητας της κράτησης, τόσο των αιτούντων άσυλο, όσο και των παράτυπων μεταναστών εξετάζεται στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων S.D. και άλλοι. 36. Όσον αφορά στο ζήτημα της προσφυγής που υποβάλλεται από ασυνόδευτους ανηλίκους μετά την άρση της κράτησής τους, με την οποία παραπονούνται για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκαν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα ότι, πριν από την υποβολή ατομικής προσφυγής ενώπιόν του, θα πρέπει να εξαντλείται κάθε υφιστάμενο εθνικό ένδικο βοήθημα με το οποίο επιδιώκεται αποκλειστικά η καταβολή αποζημίωσης Βλ. Housein, Βλ. CM/Inf/DH (2012)19, Βλ στο R.U; Rahimi, 74-80; Ahmade, Προκύπτει ότι οι αστυνομικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν για την κράτηση και την παράτασή της με σκοπό την απέλαση. Η απόφαση παράτασης της κράτησης εξετάζεται από δικαστή. 12 Housein,

10 Πραράρτημα: Κατάλογος υποθέσεων στο πλαίσιο της ομάδας υποθέσεων M.S.S. 13 A. Συνθήκες κράτησης που ισοδυναμούν με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (Άρθρο 3) Αιτούντες άσυλο M.S.S. (30696/09), A.A. (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08), Horshill (70427/11), Chkhartishvili 22910/10, A.F. (53709/11) Παράτυποι μετανάστες Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Bygylashvili (58164/10), Lin (58158/10), Mahmundi κ.λπ. (14902/10) B. Έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για υποβολή αιτιάσεων κατά των συνθηκών κράτησης (Άρθρο 13) Αιτούντες άσυλο M.S.S (30696/09), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08) Παράτυποι μετανάστες Lica (74279/10), Mahmundi κ.λπ. (14902/10) Γ. Ελλείψεις στη διαδικασία παροχής ασύλου (Άρθρο 3 σε συνδυασμό με το Άρθρο 13) M.S.S ( 30696/09), R.U (2237/08) 13 Η ομάδα υποθέσεων SD αποτελείται από υποθέσεις σχετικά με: -Παράνομη κράτηση (Art. 5 1) αιτούντων άσυλο ((A.A (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08)) και παράτυπων μεταναστών ((Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Housein (71825/11)) -Αναποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της κράτησης (Art. 5 4) αιτούντων άσυλο ((A.A (12186/08), S.D. (53541/07), R.U. (2237/08), Ahmade (50520/09), Rahimi (8687/08)) και παράτυπων μεταναστών ((Tabesh (8256/07) Lica (74279/10), Efremidze (33225/08), Lin (58158/10 ), Mahmundi κ.λπ.(14902/10), Housein (71825/11), Bubullima (41533/08)). 10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24)

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24) Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ: 15503/09. 2.1 Χειριστές: Ελένη Κουτρούμπα Τηλ: 210-7289754 Χαρ. Σιμόπουλος Τηλ: 210-7289624 Προς : 1. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της

Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Η ΕΕ «λερώνει» τα χέρια της Εμπλοκή του Frontex σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων μεταναστών στην Ελλάδα ΣΥΝΟΨΗ Μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2010 και 2 Μαρτίου 2011, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η νέα Υπηρεσία Ασύλου γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων από τα ΜΜΕ και πολίτες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση. Παρακάτω παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 180/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ I. A. H. (Προσφυγή αριθ. 70427/11) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ I. A. H. (Προσφυγή αριθ. 70427/11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ I. A. H. κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 70427/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. 2. 1. Εισαγωγή 3. 2. Η µεθοδολογία της έρευνας. 6. 3. Πληροφορίες υπόβαθρου. 6. 3.1 Το σύστηµα του Δουβλίνου ΙΙ. 6

Γλωσσάριο. 2. 1. Εισαγωγή 3. 2. Η µεθοδολογία της έρευνας. 6. 3. Πληροφορίες υπόβαθρου. 6. 3.1 Το σύστηµα του Δουβλίνου ΙΙ. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γλωσσάριο. 2 1. Εισαγωγή 3 2. Η µεθοδολογία της έρευνας. 6 3. Πληροφορίες υπόβαθρου. 6 3.1 Το σύστηµα του Δουβλίνου ΙΙ. 6 3.2 Πρόσφατες εκθέσεις και δράσεις για την Ελλάδα.. 7 4. Επιστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/6376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/6376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ AHMADE κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 50520/09) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 25 Σεπτεμβρίου 2012 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ S.D. κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση BUBULLIMA κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 41553/08) Απόφαση Η παρούσα εκδοχή της απόφασης διορθώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής)

(σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής) Αθήνα, 19/08/2015 Προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ A.H. Κατά. Ελλάδας. (Προσφυγή αρ. 71825/11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ A.H. Κατά. Ελλάδας. (Προσφυγή αρ. 71825/11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ A.H. Κατά Ελλάδας (Προσφυγή αρ. 71825/11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή θα γίνει οριστική υπό της προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΑΤΕΛΩΣ άρθρο 276 παρ. 1 Ν. 3463/2006 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Δήμου Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 3852/2010), που εδρεύει στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα