Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις

2 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε η Γραμματεία του Δικαστηρίου. Αυτό το έγγραφο δεδεσμεύει το Δικαστήριο. Το κείμενο αυτό παρέχει γενικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου. Για ειδικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο υλικό που παρέχει η Γραμματεία (διαθέσιμο στον ιστότοπο: και πιο συγκεκριμένα, στον κανονισμό του Δικαστηρίου.. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα διεθνές δικαστήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο. Απαρτίζεται από αριθμό δικαστών ίσο προς εκείνο των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Τα κράτη μέλη είναι σήμερα σαράντα εφτά 1. Οι δικαστές μετέχουν στο Δικαστήριο με την ατομική τους ιδιότητα και δεν εκπροσωπούν κανένα κράτος. Ο χειρισμός των υποθέσεων από το Δικαστήριο γίνεται με τη συνδρομή της Γραμματείας η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς προερχόμενους από τα κράτη μέλη (αναφερόμενοι και ως «εισηγητές»). Οι εισηγητές είναι τελείως ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσής τους και δεν εκπροσωπούν ούτε τους προσφεύγοντες ούτε τα κράτη. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Council of Europe F Strasbourg cedex Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι μία διεθνής Συνθήκη, ανοιχτή προς υπογραφή μόνο από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση, η οποία καθιερώνει το Δικαστήριο και τον τρόπο λειτουργίας του, περιλαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων και εγγυήσεων τα οποία τα κράτη οφείλουν να σέβονται. 1 Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επικυρώσει όλα τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης. Τα Πρωτόκολλα είναι κείμενα που έχουν προσθέσει δικαιώματα. Θα βρείτε σχετικές πληροφορίες στο διαδικτυακό μας χώρο. 3

4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Το Δικαστήριο εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η αποστολή του συνίσταται στο να ελέγχει εάν τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση γίνονται σεβαστά από τα κράτη μέλη. Για να προχωρήσει σε αυτόν τον έλεγχο, πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί καταγγελία («προσφυγή») από κάποιον πολίτη ή ενίοτε από κράτος. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη παραβίασης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων από κράτος μέλος, εκδίδει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ. Η εμπλεκόμενη χώρα υποχρεούται να την εκτελέσει. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο εάν θεωρείτε ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά καθιερώνονται στη Σύμβαση ή στα Πρωτόκολλά της, έχουν ευθέως παραβιασθεί. Η παραβίαση πρέπει να έχει διαπραχθεί από κράτος μέλος που δεσμεύεται από τη Σύμβαση. το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη πολιτική ή ποινική. το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. την ελευθερία της έκφρασης. την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. το δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο. την προστασία της ιδιοκτησίας. το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ποιες απαγορεύσεις προβλέπει η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της; Η Σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση: των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής ποινής ή μεταχείρισης. της αυθαίρετης και παράνομης κράτησης. των διακρίσεων στην απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση. της απέλασης ή επαναπροώθησης υπηκόων. της θανατικής ποινής. των ομαδικών απελάσεων αλλοδαπών. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ; Ποια δικαιώματα προβλέπει η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της; Η Σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων: το δικαίωμα στη ζωή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που με αφορούν; " " Δεν χρειάζεται να έχετε ιθαγένεια κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει απλώς η παραβίαση για την οποία παραπονείστε να έχει διαπραχθεί από κάποιο κράτος μέλος στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του η οποία κατ αρχήν ασκείται στην 4 5

5 επικράτειά του. Μπορείτε να είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση, ένωση προσώπων κ.λπ.). Πρέπει να είστε ευθέως και προσωπικώς θύμα της παραβίασης που καταγγέλλετε. Δεν μπορείτε να καταγγείλετε γενικώς και αορίστως ένα νόμο ή μια πράξη επειδή παραδείγματος χάριν σας φαίνονται άδικα. Δεν μπορείτε επίσης να παραπονείστε εκ μέρους άλλων προσώπων (εκτός εάν ορίσετε σαφώς αυτά τα πρόσωπα και λειτουργείτε ως επίσημος εκπρόσωπός τους). Υπάρχουν προϋποθέσεις σχετικές με τα εθνικά δικαστήρια; Ναι. Οφείλετε να έχετε εξαντλήσει όλα τα πρόσφορα εσωτερικά ένδικα μέσα που θα μπορούσαν να επανορθώσουν την κατάσταση για την οποία παραπονείστε (δηλαδή συνήθως να έχετε ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ακολουθούμενη, εάν χρειάζεται, από έφεση ή αναίρεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου όπως παραδείγματος χάριν ο Άρειος Πάγος ή το Συνταγματικό Δικαστήριο, αν αυτό υφίσταται). Η εξάντληση των ένδικων μέσων όμως δεν αρκεί. Πρέπει επίσης να έχετε επί της ουσίας προβάλει τους ισχυρισμούς σας (δηλαδή τις παραβιάσεις για τις οποίες παραπονείστε) ενώπιον αυτών των δικαστηρίων. Από την ημερομηνία της εσωτερικής τελεσίδικης απόφασης (συνήθως, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου) διαθέτετε έξι μήνες για να υποβάλετε την προσφυγή σας. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το Δικαστήριο δε θα κάνει δεκτή την προσφυγή σας. Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η πράξη ή οι πράξεις που προσβάλλετε πρέπει να προέρχονται από δημόσια αρχή κράτους/ών (παραδείγματος χάριν από δικαστήριο ή από δημόσια αρχή). Το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση καταγγελιών στρεφόμενων κατά ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις. Σε τι μπορεί να αναφέρεται η προσφυγή μου; Η προσφυγή σας πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως σε ένα από τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μπορεί να αφορά ένα ευρύ σύνολο ισχυρισμών, όπως παραδείγματος χάριν: βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων, νομιμότητα της προσωρινής κράτησης, δυσλειτουργίες της πολιτικής ή ποινικής δίκης, διακριτική μεταχείριση στην άσκηση των δικαιωμάτων που καθιερώνει η Σύμβαση, δικαιώματα γονέων, το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του οικογενειακού ασύλου και της αλληλογραφίας, περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, της επικοινωνίας ή της λήψης πληροφοριών, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τις απελάσεις και εκδόσεις ατόμων, την κατάσχεση αγαθών και τις απαλλοτριώσεις. Δεν μπορείτε να παραπονεθείτε για παραβίαση άλλου νομικού κειμένου εκτός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κατά ποίου μπορώ να υποβάλω προσφυγή; Κατά ενός ή περισσότερων κρατών που δεσμεύονται από τη Σύμβαση και το/α οποίο/α έχει/ουν, κατά τη γνώμη σας, παραβιάσει με πράξη ή με παράλειψη, η οποία σας αφορά προσωπικά, την Ευρωπαϊκή 6 7

6 ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΝ ΘΕΩΡΗΣΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την προσφυγή σας. Πρέπει να κατεβάσετε το έντυπο προσφυγής από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, να τη συμπληρώσετε προσεκτικά και ευανάγνωστα, να την υπογράψετε και να τη στείλετε στο Δικαστήριο το ταχύτερο δυνατό. Στέλνοντας ένα πλήρες και υπογεγραμμένο έντυπο προσφυγής 2 στο Δικαστήριο. Το έντυπο της προσφυγής, μαζί με όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην κατωτέρω διεύθυνση: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F Strasbourg cedex Μπορείτε να γράψετε σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου (αγγλικά ή γαλλικά), όπως επίσης και σε μία από τις επίσημες γλώσσες των κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Η αποστολή του εντύπου προσφυγής μέσω φαξ δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό, δεδομένου ότι δεν διακόπτει την προθεσμία που προβλέπεται στη Σύμβαση για την προσφυγή στο Δικαστήριο. Μόνο το πρωτότυπο έντυπο προσφυγής, απεσταλμένο ταχυδρομικά, θα λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο. Μη μεταβείτε στο Στρασβούργο για να εκθέσετε την υπόθεσή σας προφορικά. Η υπόθεσή σας δεν θα εξετασθεί κατ αυτόν τον τρόπο πιο σύντομα και δε θα λάβετε νομικές συμβουλές. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου μπορεί να σας ζητήσει 2 The application form can be found on our Internet site. Το έντυπο προσφυγής πρέπει να περιλαμβάνει : περίληψη των πραγματικών περιστατικών και των παραπόνων σας, αναφορά των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση και τα οποία θεωρείτε ότι έχουν παραβιασθεί, τα ένδικα μέσα που έχετε ήδη ασκήσει, αντίγραφο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στην υπόθεσή σας από οιαδήποτε εμπλεκόμενη αρχή (τα έγγραφα αυτά δεν θα σας επιστραφούν, συνεπώς να στέλνετε μόνο αντίγραφα), την υπογραφή σας είτε υπό την ιδιότητα του προσφεύγοντος είτε του νομικού του εκπροσώπου. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως το Δικαστήριο, αιτιολογώντας το αίτημά σας. Ο/Η Πρόεδρος θα εξετάσει το βάσιμό του. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν είστε υποχρεωμένος/η να εκπροσωπείσθε από δικηγόρο. Εάν παρά ταύτα επιθυμείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο μέσω νομικού εκπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το κατάλληλο τμήμα του εντύπου προσφυγής. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ; " " Η διαδικασία είναι γραπτή. Θα ενημερωθείτε γραπτώς για κάθε απόφαση που θα ληφθεί από το Δικαστήριο. Ακροαματική διαδικασία λαμβάνει χώρα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 8 9

7 Η εξέταση της προσφυγής σας από το Δικαστήριο είναι δωρεάν. Αν και δεν είναι απαραίτητο να εκπροσωπείσθε από δικηγόρο στην αρχή της διαδικασίας, θα τον χρειαστείτε από τη στιγμή της κοινοποίησης της προσφυγής σας στο εγκαλούμενο κράτος. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προσφυγές απορρίπτονται ως απαράδεκτες πριν από το στάδιο κοινοποίησης στο εγκαλούμενο κράτος. Δεν υποχρεούστε να καλύψετε παρά μόνο τα δικά σας έξοδα (όπως την αμοιβή δικηγόρου και τα έξοδα νομικής έρευνας και επικοινωνίας με το Δικαστήριο). Μετά την κατάθεση της προσφυγής σας, μπορείτε να ζητήσετε τη χορήγηση δικαστικής αρωγής. Η συνδρομή αυτή δε χορηγείται αυτομάτως αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Το Δικαστήριο θα εξετάσει κατ αρχάς εάν η προσφυγή σας είναι παραδεκτή: αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, η προσφυγή σας θα απορριφθεί. Εάν έχετε διατυπώσει περισσότερα του ενός παράπονα, το Δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει παραδεκτά ορισμένα εξ αυτών και να απορρίψει τα υπόλοιπα. Εάν η προσφυγή σας ή κάποιο από τα παράπονά σας απορριφθούν ως απαράδεκτα, η απόφαση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη. Εάν η προσφυγή σας ή κάποιο από τα παράπονά σας κηρυχθούν παραδεκτά, το Δικαστήριο ενθαρρύνει τα μέρη (εσάς και το εγκαλούμενο κράτος) να προβούν σε φιλικό διακανονισμό. Εάν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, το Δικαστήριο προχωρεί στην εξέταση. ΠΟΣΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ; Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ένα χρόνο πριν το Δικαστήριο προχωρήσει στην αρχική εξέταση της προσφυγής σας. Ορισμένες προσφυγές μπορεί να χαρακτηριστούν επείγουσες και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα του προσφεύγοντος. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ; Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι υπήρξε παραβίαση, μπορεί να σας επιδικάσει δίκαιη ικανοποίηση, δηλαδή χρηματική αποζημίωση για την υποστείσα βλάβη. Το Δικαστήριο μπορεί επίσης να υποχρεώσει το κράτος μέλος να σας αποζημιώσει για τα έξοδα της δίκης. Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε παραβίαση, δε θα χρειαστεί να καταβάλετε επιπλέον χρήματα (παραδείγματος χάριν για τα έξοδα του αντίδικου κράτους). Παρακαλώ σημειώστε: Το Δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων ή εθνικούς νόμους. Το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Μετά την έκδοση μιας απόφασης, καθίσταται αρμόδια η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 3, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων και καταβολής της επιδικασθείσας αποζημίωσης. 3 Η Επιτροπή Υπουργών αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών ή εκπροσώπους αυτών

8 ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Το Δικαστήριο δεν λειτουργεί ως εφετείο ως προς τα εθνικά δικαστήρια. Δεν επανεξετάζει υποθέσεις και δεν είναι αρμόδιο να ακυρώνει, να τροποποιεί ή να επανεξετάζει τις αποφάσεις τους. Το Δικαστήριο δεν μεσολαβεί εκ μέρους σας ενώπιον της αρχής κατά της οποίας παραπονείστε. Το Δικαστήριο μπορεί όμως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Στην πράξη, αυτό γίνεται μόνο όταν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα του προσφεύγοντος. Το Δικαστήριο δεν σας βοηθάει στην ανεύρεση ή πληρωμή δικηγόρου για τη σύνταξη της προσφυγής σας. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος κατά του οποίου απευθύνονται τα παράπονά σας. 12

9 Ερωτήσεις και Απαντήσεις ELL European Court of Human Rights Council of Europe F Strasbourg cedex Design: ECHR - Photo: Shutterstock

Ευρωπαϊκό. Δικαιωμάτων ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. Ανθρώπου ELL?

Ευρωπαϊκό. Δικαιωμάτων ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. Ανθρώπου ELL? Ευρωπαϊκό ΔικαστήριοΤΟ ΕΔΔΑ Δικαιωμάτων του ΣE 50 Ανθρώπου ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ELL? AN COURT OF HUM Το ΕΔΔΑ σε 50 ερωτήσεις Το έντυπο αυτό, που συνέταξε η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων του Δικαστηρίου, δεν είναι δεσμευτικό.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής ELL 2014/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL.

Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL. Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL. Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Δικαιώματα JUSTICIA είναι το Ιρλανδικό Συμβούλιο για τις Πολιτικές Ελευθερίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Υπόθεση M.S.S. Κατά. Βελγίου και Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Υπόθεση M.S.S. Κατά. Βελγίου και Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Υπόθεση M.S.S. Κατά Βελγίου και Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 30696/09) Απόφαση Στρασβούργο, 21 Ιανουαρίου 2010 Η απόφαση αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Εκδότες ή οργανισμοί, οι οποίοι επιθυμούν να αναπαράγουν το παρόν έργο ή μέρος αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/7118 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/7118 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθ.2) (Προσφυγές αριθ. 34207/08 και 6365/09) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1959 50-2009 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ S.D. κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 53541/07) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 Ιουνίου 2009 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

"CYCLADES" Tourist Apartments Federation ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

CYCLADES Tourist Apartments Federation ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ "CYCLADES" Tourist Apartments Federation ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ" ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δικαιώματα 12-3-2012... Δικαιώματα των Πολιτών Συμβουλές Πληροφορίες για τα μέλη (επιχειρηματίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα

Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα Αφγανός πρόσφυγας στην Πάτρα. Φωτογραφία: NOAS/NHC Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AITΗMA 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.2 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011 Η απόφαση αυτή είναι θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.12.2003 L 338/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα