ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Έκδοση 1 η (2011)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 2. Τοποθεσία Εξετάσεων 3. Δικαιολογητικά υποψηφίων πιλότων και προϋποθέσεις συµµετοχής 4. Πλήθος εξεταζοµένων και τρόποι πληρωµής παράβολου 5. Εξεταστές 6. Γραπτές Εξετάσεις 7. Προφορικές Εξετάσεις 8. Πρακτικές Εξετάσεις

3 Γενικά Σε περιόδους που η ΕΑ θα καθορίζει, θα διεξάγονται γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση πρώτου πτυχίου κατηγορίας Πιλότου Λέσχης (άδεια απόδειξης εµπειρίας) ικανότητος πτήσης αλεξιπτώτου πλαγιάς, αλλά και όλων των υπολοίπων αναβαθµίσεων ( Πιλότου, Προχωρηµένου Πιλότου, χειριστή διθέσιου). Εάν λόγω καιρικών συνθηκών υπάρχει πιθανότητα το πρακτικό µέρος των εξετάσεων να µην γίνει τότε δίνεται η δυνατότητα στο σωµατείο να αναβάλει την εξεταστική και να ειδοποιήσει εγκαίρως τους εµπλεκόµενους (τουλάχιστον 3 ηµέρες νωρίτερα) για την αναβολή γνωστοποιώντας τους την νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων (τουλάχιστον µέσα στα επόµενα 2 σαββατοκύριακα). Την διενέργεια εξετάσεων θα την αναλαµβάνει, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΑ, όποιο σωµατείο επιθυµεί και µπορεί να συγκεντρώνει για κάθε εξεταστική περίοδο το ελάχιστο 3 υποψηφίους προς εξέταση από τους αθλητές του σωµατείου του ή άλλων σωµατείων. Το σωµατείο που επιθυµεί να διεξάγει εξετάσεις υποψηφίων πιλότων, θα κάνει αίτηση στην ΕΑ τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής, και στην αίτηση θα αναφέρει την πιθανή ηµεροµηνία διεξαγωγής εξετάσεων, τον τόπο διεξαγωγής των γραπτών, προφορικών και πρακτικών εξετάσεων, το πλήθος των υποψηφίων ονοµαστικά, καθώς και τα ονόµατα των εξεταστών.

4 Τοποθεσία Εξετάσεων Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις θα πρέπει να έχει φροντίσει για την παρακάτω γραµµατειακή υποστήριξη. Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για την γραµµατεία, ένας γρήγορος εκτυπωτής (µε εφεδρικό µελάνι) ή φωτοτυπικό µηχάνηµα, λευκό χαρτί Α4, στυλό και τηλεφωνική σύνδεση (προαιρετικά) για ίντερνετ. Ο χώρος για την προφορική και γραπτή εξέταση να είναι επαρκής µε γραφεία και καθίσµατα. Η απογείωση για τους υποψήφιους Πιλότους Λέσχης, Πιλότους, Πεπειραµένους Πιλότους και Χειριστές Διθέσιου να έχει τουλάχιστον 80µ. υψοµετρική διαφορά µε την προσγείωση, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ασφαλές ύψος για την εκτέλεση της εναέριας εξέτασης. Η απογείωση να είναι ευρύχωρη και µε τουλάχιστον 1 ανεµούριο. Στην απογείωση και την προσγείωση θα πρέπει να υπάρχει ανεµόµετρο για την µέτρηση έντασης του ανέµου. Η προσγείωση να είναι µεγάλη και ασφαλής χωρίς εµπόδια γύρω της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής προσγείωση στον πιο αρχάριο πιλότο και µε 1 ανεµούριο τουλάχιστον να δείχνουν την διεύθυνση του ανέµου. Η διοργάνωση προαιρετικά µπορεί να προσφέρει στους υποψήφιους πρόχειρο γεύµα και νερό.

5 Δικαιολογητικά υποψηφίων πιλότων και προϋποθέσεις συµµετοχής Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στις εξετάσεις είναι η κατοχή αεραθλητικής ταυτότητας της ΚΑΟ. Σε περίπτωση που έχει γίνει κατάθεση των δικαιολογητικών στην ΚΑΟ τότε ο υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει αλλά η απόκτηση του διπλώµατος ή η αναβάθµιση θα ισχύει από την ηµέρα έκδοσης της αεραθλητικής ταυτότητας. Τα σωµατεία θα στέλνουν την Βεβαίωση ολοκλήρωσης βασικής εκπαίδευσης του υποψηφίου για τους υποψηφίους ΠΛ, και την αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου ανάλογα το επίπεδό του µέχρι 5 ηµέρες νωρίτερα στην ΕΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που αναγράφονται στις αιτήσεις ανάλογα µε το επίπεδο τους. Είναι ευθύνη του σωµατείου να ελέγξει εάν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις µε βάση τις αιτήσεις για το κάθε επίπεδο. Το σωµατείο οφείλει επίσης να ελέγχει: - Εάν η εκπαίδευση του υποψηφίου ολοκληρώθηκε σωστά σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή του - Εάν έχουν καταγραφεί στο logbook του υποψηφίου σωστά οι ώρες πτήσεις - Εάν οι ώρες πτήσεις του υποψηφίου είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις για το κάθε επίπεδο Ειδικά οι υποψήφιοι Χειριστές Διθέσιου που κατέχουν άδεια επιπέδου Π πρέπει να έχουν συµπληρώσει και 2 ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία που απέκτησαν το δίπλωµα τους, µε δυνατότητα απόκλισης ενός µήνα εάν δεν έχει προγραµµατισθεί εξεταστική για το επόµενο εξάµηνο η οποία να καλύπτει τη αρχική προϋπόθεση χρόνου.

6 Πλήθος εξεταζοµένων και τρόποι πληρωµής παράβολου Η ΕΑ µέσα σε 10 µέρες θα πρέπει να απαντήσει και να κοινοποιήσει σε όλα τα σωµατεία µε δραστηριότητα αλεξιπτωτισµού πλαγιάς την διεξαγωγή εξετάσεων. Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις κατόπιν της κοινοποίησης αυτής έχει το δικαίωµα να δεχτεί και άλλους υποψηφίους για έκδοση νέας άδειας ή αναβάθµισης καθώς και επανεξέτασης µε µέγιστο αριθµό συνολικά τους τριάντα. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον αντίστοιχο κύκλο µαθηµάτων, µε αναγνωρισµένο από την ΕΑ εκπαιδευτή / σχολή και εφ' όσον δηλώσουν συµµετοχή µέσω της αερολέσχης στην οποία ανήκουν µε τη έγγραφη συγκατάθεση του εκπαιδευτή τους (δικαιολογητικά υποψηφίων). Το παράβολο συµµετοχής ανέρχεται στα 45 για κάθε επίπεδο άδειας και θα καλύπτει έξοδα εξετάσεων και έκδοσης αδειών και το οποίο θα προκαταβάλετε πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων εφ' όσων το σωµατείο το ζητήσει. Το σωµατείο που ανήκει ο υποψήφιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προκαταβολή του ποσού εξετάσεων από τον ίδιο αµέσως µόλις εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής. 1. Σε περίπτωση που ο εξεταζόµενος δεν παρευρεθεί το παράβολο κρατείται για την επόµενη εξεταστική. 2. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις του υποψηφίου, το παράβολο συµµετοχής του στην επόµενη εξεταστική ορίζεται στα 15.

7 Εξεταστές Ο εξεταστής θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αναγνωρισµένος από την ΕΑ και θα ορίζονται από το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις αλλά την τελική έγκριση θα την έχει η ΕΑ. Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις θα προτείνει τον εξεταστή που θα ανήκει στην δύναµη του σωµατείου ή σε περίπτωση που δεν έχει στην δύναµή του εκπαιδευτή µπορεί να προτείνει αυτόν µε τον οποίο συνεργάζεται. Οι εξεταστές µπορούν να ελέγχουν πριν την έναρξη των εξετάσεων τα logbooksτων εξεταζοµένων για να επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους. Στην διαδικασία των εξετάσεων θα παρευρίσκεται οπωσδήποτε ένα µέλος της ΕΑ (ή κατ' εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις θα ορίζεται άτοµο εκτός ΕΑ) ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την σωστή και οµαλή διενέργεια των εξετάσεων καθορίζοντας το πρόγραµµα εξετάσεων σε συνεργασία µε τους εξεταστές και το σωµατείο. Επίσης θα εκδίδει τις γραπτές ερωτήσεις µέσω του προγράµµατος αυτόµατης επιλογής ερωτήσεων που θα έχει στον υπολογιστή, εκείνη την στιγµή.

8 Γραπτές Εξετάσεις Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών, 25 στο σύνολο τους µε βαθµούς επιτυχίας κάθε ερώτησης το +6 και αποτυχίας το -6. Θα πρέπει να απαντηθεί µε επιτυχία τουλάχιστο το 65%, δηλαδή 97,5 από τα 150, για να θεωρηθεί το γραπτό επιτυχές. Οι πηγές από τις οποίες θα προέρχεται η εξεταστέα ύλη έιναι οι εξής: 1. The BHPA Pilot Handbook, third edition by Mark Dale, ISBN Pocket Aviation, by PanagiotisKaniamos, ISBN Thermal Flying, by Burkhard Martens ISBN Performance Flying, by Dennis Pagen, 5. ISBN

9 Προφορικές Εξετάσεις Η προφορική εξέταση είναι στη διακριτική ευχέρεια των εξεταστών όπου µε την εµπειρία τους αντιλαµβάνονται τη φύση των ερωτήσεων που θα υποβάλουν, συµβουλευόµενοι όµως γενικές κατευθύνσεις που η ΕΑ θα τους υποδεικνύει. Επίσης κατά την προφορική εξέταση µπορεί να γίνει από τους εξεταστές έλεγχος στον εξοπλισµό του εξεταζοµένου.

10 Πρακτικές Εξετάσεις Πριν την έναρξη των πρακτικών εξετάσεων οι εξεταστές οφείλουν να ελέγχουν τον εξοπλισµό των εξεταζοµένων. Όλα τα αλεξίπτωτα και τα εφεδρικά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από οργανισµό αναγνωρισµένο από την FAI/ CIVL, και να τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης του οργανισµού πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι εξοπλισµένοι µε εφεδρικό αλεξίπτωτο, κράνος, συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας (UHF), κάθισµα µε προστασία πλάτης, σύστηµα επιτάχυνσης και υποδήµατα βουνού (µποτάκια). Οι υποψήφιοι ΠΛ πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF 1, LTF 1-2, ENA, ENBή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι Π πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF 1, LTF 1-2, LTF 2, ENA, ENB, ENCή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι ΠΠ πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF 1, LTF 1/2, LTF 2, ENA, ENB, ENCή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι Χειριστές Διθέσιου πρέπει να εξετάζονται µε διθέσια αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF 1, LTF 1/2, ENA, ENB ή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης. Στη πρακτική εξέταση θα ζητούνται τα παρακάτω (µε το όρο προαιρετικά εννοείται ότι ο εξεταστής µπορεί προαιρετικά και αν κρίνει ό ίδιος σωστό να ζητήσει την εκτέλεση του σχετικού χειρισµού): Α. ΠΙΛΟΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ (ΠΛ ) 1. Να κάνει σωστή απογείωση για κάθε επιχειρούµενο στόχο (δηλ. σχοινάκια τεντωµένα, έλεγχος των ιµάντων, σωστή στάση απογείωσης, οµαλή µετάβαση από τρέξιµο σε πέταγµα, όχι πήδηµα στο κάθισµα κλπ). 2. Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears). 3. Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών. 4. Να κάνει ελεγχόµενες αριστερές και δεξιές στροφές 360 µοιρών µε bigears. 5. Να κάνει ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αλεξίπτωτου µε σωστούς και ασφαλείς χειρισµούς. 6. Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε προκαθορισµένη περιοχή. 7. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης.

11 Β. ΠΙΛΟΤΟΣ (Π) 1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall(προαιρετικά), µπροστινό &ασύµµετρο κλείσιµο (προαιρετικά) και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral). 2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. 3. Να προσγειώνεται στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 4. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω και επιπλέον να έχει συµµετέχει σε τουλάχιστον 3 τασκ αγώνων Β' κατηγορίας στα οποία να έχει βαθµολογηθεί. Γ. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ (ΠΠ) 1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, µπροστινό & ασύµµετρο κλείσιµο (προαιρετικά) και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral). 2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. 3. Να προσγειώνεται στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 4. Να είναι σε θέση να κάνει δυναµική πτήση. 5. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. Όλα τα άνω και επιπλέον 2 πτήσεις άνω των 40 χλµ σε αγώνες επιπέδου τουλάχιστον FAIcat.2 εντός διαστήµατος 2 ετών από την ηµεροµηνία εξετάσεων ή συγκέντρωση 500 βαθµών εντός ενός έτους στον Πανελλήνιο Αγώνα Αποστάσεων Leonardo εντός 2 ετών από τις εξετάσεις.

12 Δ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ 1. Να κάνει 3 πτήσεις µε επιβάτη τον εκπαιδευτή του. 2. Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears). 3. Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών. 4. Να κάνει τουλάχιστον 1 ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αλεξίπτωτου µε σωστούς και ασφαλείς χειρισµούς. 5. Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε προκαθορισµένη περιοχή. 6. Nα έχει συµπληρώσει 2 ηµερολογιακά έτη και 100 ώρες πτήσης από την ηµέρα που απέκτησε το Π. 7. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α ) Σε περίπτωση που κάποιος-α αποτύχει σε ένα ή και σε δύο σκέλη εκ των τριών (γραπτά, προφορικά, πρακτική) στην επόµενη εξεταστική στην οποία θα δηλώσει συµµετοχή θα εξεταστεί µόνο σε αυτά και όχι σε όλα εφ όσον το επιθυµεί. Β ) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα συντάσσονται σε έντυπη φόρµα από τους εξεταστές αναλυτικά για κάθε επιτυχία του εξεταζόµενου και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο της ΕΑ ο οποίος θα καταθέτει στην ΕΑ τον πλήρη φάκελο της εξεταστικής η οποία µε την σειρά της θα τον καταθέτει στην ΚΑΟ για ενηµέρωση του µητρώου αθλητών. Τον οικονοµικό απολογισµό των εξετάσεων η διοργάνωση θα τον κοινοποιεί στην ΕΑ.

13 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ ΛΕΣΧΗΣ Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου, που ανήκει στο σωµατείο, στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από / / έως / / Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδειαεπιπέδου Πιλότου Λέσχης. Στοιχεία υποψηφίου Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία γέννησης Έναρξη βασικής εκπαίδευσης (µήνας &έτος) Ολοκλήρωση βασικής εκπαίδευσης (µήνας &έτος) Σχολή και εκπαιδευτής Εκπαίδευση πέραν της βασικής (περιγραφή, διάρκεια, σχολή, εκπαιδευτής, ηµεροµηνίες). Σε περίπτωση επανεξέτασης Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης εξέτασης Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου χρειάζεται) Πρακτικά Γραπτά Προφορικά Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής βεβαιώνει ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟκαι είναι ικανός : Να κάνει σωστή απογείωση για κάθε επιχειρούµενο στόχο (δηλ. σχοινάκια τεντωµένα, έλεγχος των ιµάντων, σωστή στάση απογείωσης, οµαλή µετάβαση από τρέξιµο σε πέταγµα, σωστή είσοδο στο κάθισµα κλπ). Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears). Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών. Να κάνει ελεγχόµενες αριστερές και δεξιές στροφές 360 µοιρών µε bigears. Να κάνει ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αλεξίπτωτου. Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε κύκλο προκαθορισµένο από τον Προπονητή µε ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Επίσης βεβαιώνεται ότι: Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 25 πτήσεις και 10 ώρες πτήσης από την στιγµή που ολοκλήρωσε τη Βασική Εκπαίδευση µε τουλάχιστον 200 µέτρα υψοµετρική διαφορά απογείωσης - προσγείωσης, εκ των οποίων δύο πτήσεις ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών πάνω από το ύψος του σηµείου απογείωσης. Έχει εµπειρία απογείωσης µε ταχύτητα ανέµου που να µην υπερβαίνει τα 8χλµ/ώρα όπως επίσης και σε ταχύτητα ανέµου µεταξύ 16-24χλµ/ώρα. Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος ΕΑ (σφραγίδα σωµατείου) Ο Εκπαιδευτής (υπογραφή) (υπογραφή)

14 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου, που ανήκει στο σωµατείο,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από / / έως / / Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Πιλότου. Στοιχεία υποψηφίου Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία γέννησης Σχολή και εκπαιδευτής Εκπαίδευση πέραν της βασικής Παρακολούθηση σεµιναρίου SIV Αγωνιστικές συµµετοχές Σε περίπτωση επανεξέτασης Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης εξέτασης Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου χρειάζεται) Πρακτικά Γραπτά Προφορικά Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής βεβαιώνει ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟ και είναι ικανός : 1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral). 2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. 3. Να προσγειώνετε στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Επίσης βεβαιώνεται ότι: 4. Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 80 πτήσεις από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π.Λ., µε τουλάχιστον 15 πτήσεις πάνω από το ύψος της απογείωσης, µε τουλάχιστον 15 πτήσεις µε άνεµο ~ 25 χλµ/ώρα και µε τουλάχιστον 15 πτήσεις σε συνθήκες θερµικών. 5. Έχει κάνει τουλάχιστον 5 πτήσεις διάρκειας µεγαλύτερης των 30 λεπτών και πάνω από το ύψος της απογείωσης και να συµπληρώσει τουλάχιστον 20 ώρες πτήσης από την ηµεροµηνία που απέκτησε την άδεια Π.Λ. 6. Έχει κάνει 2 απογειώσεις µε νηνεµία, 2 απογειώσεις µε ενδιάµεση ένταση αέρα (15-18 χλµ/ώρα) και 2 απογειώσεις µε δυνατό αέρα (~25 χλµ/ώρα). 7. Έχει πετάξει σε 5 διαφορετικές τοποθεσίες. 8. Έχει 10 πτήσεις τουλάχιστον µε υψοµετρική διαφορά 400 µ. 9. Έχει πετάξει τουλάχιστον 30 ηµέρες από τότε που πήρε την άδεια Π.Λ. 10. Έχει πετάξει µε 3 τουλάχιστον τύπους αλεξίπτωτου. 11. Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. 12. Έχει κάνει 5 ελεγχόµενες προσγειώσεις σε προκαθορισµένο σηµείο µέσα σε κύκλο µε ακτίνα που να µην υπερβαίνει τα 10 µέτρα, όπως επίσης και 2 toplandingsσε κάθε µία από δύο διαφορετικές τοποθεσίες πτήσης. 13. Έχει συµµετέχει σε 3 αγωνιστικές ηµέρες στη Β' κατηγορία και έχει βαθµολογηθεί. Εκπρόσωπος ΕΑ (σφραγίδα σωµατείου) Ο Εκπαιδευτής (υπογραφή) (υπογραφή)

15 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου, που ανήκει στο σωµατείο,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από / / έως / / Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Πεπειραµένου Πιλότου. Στοιχεία υποψηφίου Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία γέννησης Σχολή και εκπαιδευτής Εκπαίδευση πέραν της βασικής Παρακολούθηση σεµιναρίου SIV Πτήσεις αποστάσεων τουλάχιστων 30χλµ. σε αγώνες FAIcat2. Σε περίπτωση επανεξέτασης Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης εξέτασης Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου χρειάζεται) Πρακτικά Γραπτά Προφορικά Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής και το σωµατείο βεβαιώνουν ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της KAO και είναι ικανός : Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral). Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. Να προσγειώνετε στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 150 πτήσεις από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π. Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες πτήσεως από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π. Έχει κάνει πτήση απόστασης 20 χλµ και να έχει κερδίσει 500 µέτρα ύψος πάνω από το σηµείο απογείωσης ή να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτήσης σε συνθήκες θερµικών. Έχει κάνει 2 πτήσεις άνω των 40 χλµ σε αγώνες επιπέδου τουλάχιστον FAIcat.2 εντός διαστήµατος 2 ετών από την ηµεροµηνία εξετάσεων ή έχει συγκεντρώσει 500 βαθµούς εντός ενός έτους στον Πανελλήνιο Αγώνα Αποστάσεων Leonardoεντός 2 ετών από τις εξετάσεις. Έχει πετάξει τουλάχιστον 80 ηµέρες από τότε που πήρε την άδεια Π. Έχει παρακολουθήσει σεµινάριο SIV Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος ΕΑ (σφραγίδα σωµατείου) Ο Εκπαιδευτής (υπογραφή) (υπογραφή)

16 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου, που ανήκει στο σωµατείο,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από / / έως / / Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Χεριστή Διθέσιου. Στοιχεία υποψηφίου Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία γέννησης Σχολή και εκπαιδευτής Εκπαίδευση πέραν της βασικής Παρακολουθηση σεµιναρίου SIV Ηµεροµηνία απόκτησης άδειας Π Σε περίπτωση επανεξέτασης Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης εξέτασης Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου χρειάζεται) Πρακτικά Γραπτά Προφορικά Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής και το σωµατείο βεβαιώνουν ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟ και είναι ικανός : Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral). Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. Να προσγειώνετε στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 2 ηµερολογιακά έτη και 100 ώρες πτήσεως από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 διθέσιες πτήσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του ως χειριστής όπως προβλέπεται στον κανονισµό εκπαίδευσης. Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος ΕΑ (σφραγίδα σωµατείου) Ο Εκπαιδευτής (υπογραφή) (υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ε mail: chhg@hang-gliding.gr Έκδοση 9η 1. Γενικά 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα www.aokitheron.gr aok@aokitheron.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ O Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα, με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Κοιν/ση: Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς. Αθήνα 30/3/04. Αγαπητοί κύριοι,

Προς: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Κοιν/ση: Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς. Αθήνα 30/3/04. Αγαπητοί κύριοι, Προς: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Κοιν/ση: Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς Αθήνα 30/3/04 Αγαπητοί κύριοι, Μετά από αρκετό προβληματισμό για την μέχρι τώρα πορεία του αλεξιπτώτου πλαγιάς στην χώρα μας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του.

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Αρ. Πρωτ. 59... Θεσ/νίκη 02/05/12 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει την 3 η Αθλητού Ιππικής Αντοχής για το έτος 2012. Ημερίδα για την Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Έκδοση 1 η (2011) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός Κανονισµού 2. Σκοπός Εκπαίδευσης 3. Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Αεραθλητικό Σωματείο "Ήπειρος" έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Αεραθλητικό Σωματείο Ήπειρος έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού ταχ. δ/νση: Τ.Θ. 91, 48100, Πρέβεζα e-mail: info@epirus-airsports.gr url: τηλ.: 6937471156-6945546685 fax.: 2682046021 Παππαδάτες, 24 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ, Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2 Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Ξ Η Σ :

Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Ξ Η Σ : Θεσ/νίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 3 η Ημερίδα Άδειας Ικανότητος Αθλητού για τη Β. Ελλάδα για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL ΕΚΔΟΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛAΙΟ 1 1. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΚΑ) 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA - GRAPPLING

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA - GRAPPLING ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA - GRAPPLING Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ MASTER ACADEMY, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι,

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι, Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012 Κύριοι, Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 2 η Ηµερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού για το έτος 2012. 1. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ"

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/01/2001 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ" 1. Το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», που διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 01/06/2003 12 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται δωρεάν συµµετοχή στα Προγράµµατα ΑΓΟ;

3. Ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται δωρεάν συµµετοχή στα Προγράµµατα ΑΓΟ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Α.Γ.Ο.» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θέµα: EI

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή εξοπλισμού είναι:

Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή εξοπλισμού είναι: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χριστάκης Ιωάννου Πρόλογος ------------------------- Αυτή η μελέτη αφορά νέους πιλότους που αγόρασαν για πρώτη φορά εξοπλισμό ή αυτούς που θέλουν να μάθουν πώς θα κρατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, 07.06.2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 του Ν.1486/1984

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Η Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής της και προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Απογείωση και Προσγείωση με Ασφάλεια

Απογείωση και Προσγείωση με Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Εργασία του εκπαιδευτή Πρωιτσάκη Κωνσταντίνου με θέμα: Απογείωση και Προσγείωση με Ασφάλεια ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Aίτηση. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).

1. Aίτηση. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία). Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα:04/11/2014 Αρ. πρωτ: 3724Ε.Ε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 /10 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/ οικ. 81674 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 /11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/οικ.105516 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπριες εξετάσεις 2017

παγκύπριες εξετάσεις 2017 παγκύπριες εξετάσεις 2017 σκοπός Η χορήγηση απολυτηρίου Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού Κατάταξης Πιστοποιητικού Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου + Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 12 Φεβρουαρίου 2008 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 05/12/2013 Αρ. πρωτ: 3638 Ε.Ε. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 1. Πιστοποίηση Valuer in Real Estate Property Valuer in Machinery, Plant & Equipment 2. Στοιχεία Υποψηφίου Επώνυμο Ελληνικά **Αγγλικά Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Φύλο Άρρεν Θήλυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-9ΝΥ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 13/10/2014 Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 3327 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του περιοδικού DHV info (τεύχη Νο 114 και Νο 140) της Γερμανικής ομοσπονδίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορώ να πάρω καμία ευθύνη και συνιστώ να συμβουλευτεί

Διαβάστε περισσότερα