ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεµοπτέρων 2 Πρόγραµµα Αρχικής Εκπαίδευσης 2 Πρόγραµµα Προαγωγικής Εκπαίδευσης 2 Πρακτική Εκπαίδευση Αέρος 4 Σχολή Εκπαιδευτών Αέρος Ανεµοπορίας 6 Πρόγραµµα Προαγωγικής Εκπαίδευσης 6 Πρακτική Εκπαίδευση Αέρος 6 Σχολή αερορυµουλκών 8 Πρόγραµµα Προαγωγικής Εκπαίδευσης 8 Θεωρητική Εκπαίδευση 8 Πρακτική Εκπαίδευση αέρος 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8 Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεµοπτέρων 9 Πρώτη πτήση Solo 9 Περάτωση εκπαίδευσης 9 Σχολή Εκπαιδευτών Ανεµοπτέρων 10 ιάθεση Βοηθού Εκπαιδευτή αέρος 10 ιάθεση Εκπαιδευτή αέρος 10 Σχολή αερορυµουλκών 11 ιάθεση αερορυµουλκού 11 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος 2004 i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος Ως εκπαιδευτές αέρος µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάτοχοι πτυχίου χειριστή ιδιωτικών ανεµοπτέρων εν ισχύ, µε ειδικότητα Εκπαιδευτή ή βοηθού εκπαιδευτή και µε πρόσφατη εµπειρία το τελευταίο εξάµηνο τουλάχιστον 6 πτήσεις συνολικής διάρκειας όχι µικρότερης από 30 λεπτά. Για τους βοηθούς εκπαιδευτές οι ανωτέρω απαιτήσεις περιορίζονται κατά το ήµισυ. Εκπαιδευτές Εδάφους Ως εκπαιδευτές εδάφους µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εκπαιδευτές αέρος ή άτοµα που διαθέτουν γνώσεις και εµπειρία διδασκαλίας για το κάθε µάθηµα που διδάσκεται στη Σχολή. Ρυµουλκοί Ως χειριστές ρυµουλκών αεροπλάνων µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάτοχοι πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων µε ειδικότητα ρυµούλκησης ανεµοπτέρου µε πρόσφατη εµπειρία το τελευταίο εξάµηνο τουλάχιστον 6 προσγειώσεις. Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση Η εξουσιοδότηση και οι αρµοδιότητες για εκπαίδευση αέρος- εδάφους στους εκπαιδευτές της Σχολής Ανεµοπορίας δίδεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σχετικά στο Εγχειρίδιο λειτουργίας & οργάνωσης της Σχολής. Με έγγραφη απόφαση του ο ιευθυντής Σχολής µπορεί να διορίζει και άλλους εκπαιδευτές αέρος µε δικαίωµα υπογραφής πτήσης µαθητού για πρώτη φορά Solo ή διάθεσης Βοηθού Εκπαιδευτή ή ρυµουλκού. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεµοπτέρων Πρόγραµµα Αρχικής Εκπαίδευσης ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σύνολο ωρών 15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι (Βασικές αρχές) ώρες 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Βασικές αρχές) ώρες 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γενικές αρχές περί αεροσκαφών, γνωριµία µε το ανεµόπτερο, γενικές αρχές αεροδυναµικής. ώρες 6 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Βασικές αρχές) ώρες 2 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ (Βασικές αρχές) ώρες 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ώρες 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ Σύνολο ωρών 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ εξοικείωση µε το ανεµόπτερο, θέση χειριστού, ρύθµιση καθίσµατος και ποδοστηρίων, επεξήγηση οργάνων, χειριστήρια και δράση τους. ώρες 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ θερµικό, δυναµικό, κύµα όρους. ώρες 1 Πρόγραµµα Προαγωγικής Εκπαίδευσης ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σύνολο ωρών 60 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Πτυχία, ατυχήµατα, υποχρεώσεις χειριστού. ώρες 3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ώρες 7 Γενικοί κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Κανόνες πτήσεως όψεως. ώρες 2 Σήµατα κινδύνου. Σήµατα κυκλοφορίας και καθοδηγήσεως. Φώτα αεροσκαφών. ώρες 1 Επίπεδα πλεύσεως αεροσκαφών. Ενέργειες κυβερνήτου πριν από την πτήση. ώρες 1 ιαδικασίες πτήσεων εξ όψεως. Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών. Σχέδιο πτήσεως. Ρύθµιση υψοµέτρων. Αναφορές θέσεων, φρασεολογία. ώρες 2 Καταστάσεις ανάγκης. Έλεγχος αεροδροµίου. ώρες 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ώρες 15 Θεωρία πτήσεως. Περιγραφή του ανεµοπτέρου, αιτιολόγηση της µορφής του. Ισοταχής κατολίσθηση ανεµοπτέρου, απώλεια στηρίξεως. ώρες 2 Χαρακτηριστικές ταχύτητες ανεµοπτέρου, διάγραµµα επιδόσεων λόγος κατολισθήσεως και βαθµός καθόδου. ώρες 2 Πηδάλια και λειτουργία τους, ελιγµοί ανεµοπτέρου. Συστήµατα υπεραντώσεως και καταστροφής αντώσεως. ώρες 3 Όργανα. Ταχύµετρο. Υψόµετρο. Ενδείκτης ανόδου. Πυξίδα. Γυροσκοπική πυξίδα. ώρες 2 Μέθοδοι εκτοξεύσεως ανεµοπτέρων. Αερορυµούλκυση. Ανύψωση µε βαρούλκο. Εκτόξευση µε ελαστικό. Ρυµούλκηση µε αυτοκίνητο. ώρα 1 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

4 Κατασκευαστικά. Πτέρυγες ξύλινες, µεταλλικές, πλαστικές. Σκάφη (οµοίως). Πηδάλια, µοχλοί, συστήµατα µετάδοσης κινήσεων. ώρες 2 Σχέση κέντρου βάρους και κέντρου άντωσης, ζυγοστάθµιση. Περιορισµοί βάρους, ταχυτήτων σε ηρεµία και αναταράξεις. Έγγραφα ανεµοπτέρου, συντήρηση και επιθεώρηση του. ώρες 3 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ώρες 10 Τοπική µετεωρολογία. Φύση της ατµόσφαιρας. Θερµοκρασία, µέτρησή της, µεταβολή µε το ύψος, ηµερήσια και ετήσια µεταβολή. Πίεση, µέτρησή της, µεταβολή µε το ύψος, µεταβολή στην επιφάνεια ισοβαρείς. Άνεµος, διεύθυνση και ένταση, αίτιο δηµιουργίας και γενική διεύθυνση ανέµων, κοριόλιος επίδραση. Τοπικοί άνεµοι, αύρες. ώρες 3 Υγρασία, σχετική υγρασία, συµπύκνωση, σηµείο δρόσου σηµασία της υγρασίας στην ατµόσφαιρα, εξάτµιση. Θερµικά ανοδικά ρεύµατα, κατακόρυφη θερµοβαθµίδα, αδιαβατική θερµοβαθµίδα, αστάθεια ατµόσφαιρας. Αποτελέσµατα αστάθειας, οροφή, σωρητόµορφα νέφη. ώρα 1 Συµπύκνωση υδρατµών, βροχή, χιόνι. Καταιγίδες, χαλάζι. Παγοποίηση στα αεροσκάφη. ώρα 1 υναµικά ανοδικά ρεύµατα, ορεογραφικά φαινόµενα. Κύµατα όρους. Είδη νεφών. Οµίχλη. ώρα 1 Συνοπτική µετεωρολογία. Γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας, κλιµατικές ζώνες. Εύκρατη ζώνη, υφέσεις και µέτωπα, γένεση υφέσεων άνεµοι γύρω από υφέσεις και αντικυκλώνες. ώρα 1 Καιρός στις υφέσεις και τους αντικυκλώνες. Αέριες µάζες. ώρα 1 Συνοπτικός χάρτης και ανάγνωσή του. Ο καιρός στην Ελλάδα. ώρα 1 Πρόγνωση καιρού. Υπηρεσίες καιρού για το χειριστή. Πρόγνωση και πληροφορίες. Αναφορές καιρού. ώρα 1 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ ώρες 10 Η γη, µέγιστοι κύκλοι, µικροί κύκλοι, ισηµερινός, µεσηµβρινοί, πλάτος, µήκος, γήινες συντεταγµένες, ορθοδροµία, λοξοδροµία. ώρες 1 Χάρτες, προβολές, βασικές ιδιότητες, κλίµακα χάρτου. Γνωµονικός χάρτης, χάρτης Lambert, µερκατορικός χάρτης. ώρες 1 Επίδραση ανέµου, τρίγωνο ταχυτήτων, χρήση αναγωγέα και γραφικής µεθόδου για επίλυση προβληµάτων τριγώνου ταχυτήτων. ώρες 2 Χάραξη ιχνών πάνω στο χάρτη, σύµβολα χαρτών ICAO, προβλήµατα αποστάσεων και χρόνου και επίλυσή τους µε τον αναγωγέα. ώρες 2 Πυξίδα και µαγνητισµός. ώρα 1 Αληθής, µαγνητικός βορράς, βορράς πυξίδας, απόκλιση, παρεκτροπή. ώρα 1 Σφάλµατα στροφών και επιταχύνσεων πυξίδας. Προβλήµατα σε πορείες και σφάλµατα πυξίδας. ώρα 1 Λειτουργία και σφάλµατα βαροµετρικών οργάνων πλεύσεως. ώρα 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ώρες 12 Ανεµόπτερο σε ευθεία και ισοταχή κατολίσθηση. Στροφές, εσολίσθηση, εξολίσθηση. ώρες 2 Απογείωση, προσγείωση, κύκλος αεροδροµίου. Ανύψωση, τεχνική της χρησιµοποιούµενης µεθόδου. ώρες 3 Απώλεια στηρίξεως. Αερόφρενα, αντισταθµιστικά. Πλαγιολίσθηση. Προσγείωση µε πλάγιο άνεµο. ώρες 3 Τεχνική πτήσεως σε θερµικό. Τεχνική πτήσεως σε δυναµικό. Ασκήσεις ακριβείας. ώρες 2 Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

5 ιαδικασίες ανάγκης. Κανονισµός ανεµοπορίας. ώρες 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ώρες 3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ Σύνολο ωρών 3 Χρήση ζωνών ασφαλείας, ασφάλεια καλύπτρας και µηχανισµός απόρριψης. ιαδικασία επιθεώρησης προ πτήσεων, µετακίνηση και ασφάλιση ανεµοπτέρου στο έδαφος. Εκτίµηση στάσης του ανεµοπτέρου µε βάση την καλύπτρα και τον πίνακα οργάνων. Πρακτική Εκπαίδευση Αέρος ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Τουλάχιστον 30 πτήσεις συγκυβερνήσεως µε διθέσιο ανεµόπτερο διπλού χειρισµού, συνολικής διάρκειας 3:00 ωρών. Τουλάχιστον 20 πτήσεις Solo σε διθέσιο ή µονοθέσιο ανεµόπτερο, συνολικής διάρκειας 2:00 ωρών. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Πτήσεις συγκυβέρνησης σε διθέσια ανεµόπτερα µε διπλά χειριστήρια: Ζωτικές ενέργειες προ απογειώσεως Άξονες, ενέργεια πηδαλίων Ευθεία, τήρηση ταχύτητας, αντιστάθµιση Στροφή, έσω εξολίσθηση Στροφές µικρής και µεσαίας κλίσεως Παρατεταµένη ενέργεια πηδαλίου Απογείωση Αερορυµούλκηση Ευθεία αερορυµούλκηση Αερορυµούλκηση σε στροφή Αλλαγή θέσεων Κύκλος περί το απόρρευµα Αερορυµούλκηση µε πλάγιο άνεµο Αερορυµούλκηση µε αναταράξεις Κλειστές στροφές Κύκλος προσγειώσεως Ευθεία τελικού σκέλους Χρήση αερόφρενων Τροχοδρόµηση Απογείωση Προσγείωση Προσγείωση µε πλάγιο άνεµο Προσγείωση µε ριπαίο άνεµο Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

6 Προσγείωση ακριβείας Πλαγιολίσθηση Προσγείωση χωρίς αερόφρενα Προσγείωση µε ανοιχτά αερόφρενα Απώλεια στηρίξεως Απώλεια σε άνοδο Απώλεια σε στροφή Περιδίνηση (επίδειξη εισόδου) ιαδικασίες ανάγκης Πτήση χωρίς όργανα Απαγκίστρωση στη απογείωση Απαγκίστρωση στην πρώτη στροφή (αερορυµούλκηση µόνο) Ασκήσεις ακριβείας Σαντέλα Νωχέλες 8 Ανεµοπορικές τεχνικές Τεχνική θερµικού Τεχνική δυναµικού Τεχνική κύµατος Πτήσεις Solo σε διθέσιο ή µονοθέσιο ανεµόπτερο. Πτήσεις συγκυβέρνησης (έλεγχος προόδου µαθητή σε στάδιο solo). Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

7 Σχολή Εκπαιδευτών Αέρος Ανεµοπορίας Πρόγραµµα Προαγωγικής Εκπαίδευσης ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σύνολο ωρών 2 ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ώρες 2 Τρόποι µάθησης Μέθοδοι εκπαίδευσης Είδη µαθητών Πρακτική Εκπαίδευση Αέρος ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Πτήσεις συγκυβερνήσεως τουλάχιστον 6 για διάθεση του µαθητευόµενου στην πίσω θέση ως βοηθού εκπαιδευτή. Πτήσεις συγκυβερνήσεως τουλάχιστον 10 συνολικής διάρκειας 2:30 ωρών, για διάθεση του βοηθού εκπαιδευτή ως εκπαιδευτή αέρος. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Πτήσεις συγκυβέρνησης σε διθέσια ανεµόπτερα µε διπλά χειριστήρια, µε σκοπό: Επίδειξη υψηλού επιπέδου ικανότητας στην εκτέλεση και επίδειξη των ασκήσεων Εξάσκηση στη χρήση εκπαιδευτικής φρασεολογίας Τρόποι επιτήρησης µαθητευοµένου χειριστού, σηµεία προσοχής Ασκήσεις Ζωτικές ενέργειες προ απογειώσεως Άξονες, ενέργεια πηδαλίων Ευθεία, τήρηση ταχύτητας Αντιστάθµιση Στροφές Παρατεταµένη ενέργεια πηδαλίου Απογείωση Αερορυµούλκηση Ευθεία αερορυµούλκηση Αερορυµούλκηση σε στροφή Αλλαγή θέσεων Κύκλος περί το απόρευµα Αερορυµούλκηση µε πλάγιο άνεµο Αερορυµούλκηση µε αναταράξεις Κλειστές στροφές Κύκλος προσγειώσεως Ευθεία τελικού σκέλους Χρήση αερόφρενων Τροχοδρόµηση Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

8 Απογείωση Προσγείωση Προσγείωση µε πλάγιο άνεµο Προσγείωση µε ριπαίο άνεµο Προσγείωση ακριβείας Πλαγιολίσθηση Προσγείωση χωρίς αερόφρενα Προσγείωση µε ανοιχτά αερόφρενα Απώλεια στηρίξεως Απώλεια σε άνοδο Απώλεια σε στροφή Περιδίνηση Περιδίνηση σε πλήρη εξέλιξη Εφαρµογή διαδικασιών εξόδου από περιδίνηση ιαδικασίες ανάγκης Πτήση χωρίς όργανα Απαγκίστρωση στη απογείωση Απαγκίστρωση στην πρώτη στροφή (αερορυµούλκηση µόνο) Ελιγµοί Πλησίον του εδάφους Είσοδος σε κύκλο προσγειώσεως από χαµηλό ύψος Ασκήσεις ακριβείας Σαντέλα Νωχέλες 8 Ανεµοπορικές τεχνικές Τεχνική θερµικού Τεχνική δυναµικού Τεχνική κύµατος Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

9 Σχολείο αερορυµ ουλκών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σύνολο ωρών 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΡΟΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ιαδικασίες ανάγκης. Τεχνική αερορυµουλκήσεως Κανονισµός ανεµοπορίας. ώρες 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Πτήσεις συγκυβερνήσεως σε αεροσκάφος που ρυµουλκεί ανεµόπτερο τουλάχιστον 5. Πτήσεις ΜΟΝΟΣ σε αεροσκάφος που ρυµουλκεί ανεµόπτερο τουλάχιστον 10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Πτήσεις συγκυβέρνησης σε διθέσια αεροπλάνο µε διπλά χειριστήρια. Ευθεία, τήρηση ταχύτητας Στροφές Αερορυµούλκηση Ευθεία αερορυµούλκηση Αερορυµούλκηση σε στροφή Αερορυµούλκηση µε αναταράξεις ιαδικασίες ανάγκης Απαγκίστρωση στη απογείωση Απαγκίστρωση στην πρώτη στροφή Κράτηση κινητήρα Ανεµοπορικές τεχνικές. Τεχνική θερµικού Τεχνική δυναµικού Τεχνική κύµατος Πτήσεις (ΜΟΝΟΣ) σε αεροπλάνο που ρυµουλκεί ανεµόπτερο. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεµοπτέρων Η ικανότητα κάθε µαθητευόµενου παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή του και σηµειώνεται στην κάρτα προόδου του µαθητού. Για τα µέρη της αρχικής - θεωρητικής εκπαίδευσης οι µαθητές θεωρείται ότι έχουν περάσει επιτυχώς το κάθε στάδιο εφόσον εξεταστούν προφορικά από τον εκπαιδευτή της σχολής και κατέχουν τουλάχιστον το 70% των απαιτούµενων γνώσεων. Ο εξεταστής της σχολής οφείλει να ενηµερώνει και τα µητρώα των µαθητών. Για κάθε άσκηση του προγράµµατος πρακτικής εκπαίδευσης αέρος, όταν ο εκπαιδευτής αέρος βεβαιωθεί ότι µαθητής επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα µέσα στα προκαθορισµένα όρια, καταχωρεί στην κάρτα του µαθητή την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής οφείλει να αναφέρει στον αρχιεκπαιδευτή ή στον ιευθυντή Σχολής µαθητές που παρουσιάζουν: µεγάλη βραδύτητα προόδου µειωµένη κρίση. αστάθεια στην απόδοσή τους. Ο ιευθυντή Σχολής αποφασίζει εάν οι µαθητές αυτοί χρειάζονται κάποια ειδικότερη αντιµετώπιση και φροντίζει σχετικά. Πρώτη πτήση Solo Για να πετάξει ένας µαθητής πρώτη φορά Solo πρέπει να έχει: ολοκληρώσει µε επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευσή του, ολοκληρώσει µε επιτυχία, όλες τις ασκήσεις της πρακτικής εκπαίδευσης αέρος, άδεια µαθητευοµένου και πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Ο εκπαιδευτής αέρος εφόσον κρίνει απαραίτητο µπορεί να καθυστερήσει τις solo πτήσεις του εκπαιδευόµενου έως ότου πιστεύει ότι αυτός είναι έτοιµος να περάσει στη συγκεκριµένη φάση της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να γράψει "κατάλληλος για SOLO πτήσεις" και να υπογράψει στην άδεια του µαθητευόµενου ανεµοπόρου όταν νοµίζει ότι µπορεί αυτός να περάσει στη συγκεκριµένη φάση της εκπαίδευσης. Περάτωση εκπαίδευσης Όταν ο ιευθυντής Σχολής κρίνει ότι ο µαθητής είναι έτοιµος, αφού έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, εκδίδει την σχετική βεβαίωση περάτωσης πρακτικής εκπαίδευσης αέρος προς την ΥΠΑ και την υπογράφει. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόµενος ανεµοπόρος δίνει γραπτή και πρακτική εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου χειριστή ιδιωτικών ανεµοπτέρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Β.. 636/72 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 115/96. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

11 Σχολή Εκπαιδευτών Ανεµοπτέρων Η ικανότητα κάθε µαθητευόµενου παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή του. Ο εκπαιδευτής αέρος, πρέπει να βεβαιωθεί ότι µαθητής επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα µέσα στα προκαθορισµένα όρια για κάθε άσκηση του προγράµµατος πρακτικής εκπαίδευσης αέρος. ιάθεση Βοηθού Εκπαιδευτή αέρος Για να διατεθεί ένας µαθητευόµενος ως Βοηθός Εκπαιδευτής αέρος πρέπει να έχει: ολοκληρώσει µε επιτυχία την προαγωγική θεωρητική εκπαίδευσή του, ολοκληρώσει µε επιτυχία, όλες τις ασκήσεις της πρακτικής εκπαίδευσης αέρος, πτητική εµπειρία ίση τουλάχιστον µε την ελάχιστη απαιτούµενη, πτυχίο χειριστού ιδιωτικού ανεµοπτέρου σε ισχύ. Όταν ένας µαθητευόµενος συγκεντρώσει τα παραπάνω, γίνεται από τον ιευθυντή Σχολής ή τον αρχιεκπαιδευτή µία πτήση αξιολόγησής του για την διάθεσή του ως Βοηθού Εκπαιδευτή αέρος. Ο ιευθυντή Σχολής ή ο αρχιεκπαιδευτής µπορεί να καθυστερήσει την διάθεση του µαθητή εάν µετά την πτήση αξιολόγησης κρίνει ότι δεν είναι έτοιµος, προσδιορίζοντας τα σηµεία που ο µαθητευόµενος υστέρησε. Όταν, µετά από µία πτήση αξιολόγησης, ο ιευθυντής Σχολής κρίνει ότι ο µαθητής είναι έτοιµος, κάνει έγγραφη καταχώρηση στην κατάσταση πτήσεων της ηµέρας για την διάθεση του Βοηθού Εκπαιδευτή και ενηµερώνει µε το όνοµα του εκπαιδευτή το Μητρώο τον εκπαιδευτών. ιάθεση Εκπαιδευτή αέρος Για να διατεθεί ένας Βοηθός Εκπαιδευτής ως Εκπαιδευτής αέρος πρέπει να έχει: πτητική εµπειρία ίση τουλάχιστον µε την ελάχιστη απαιτούµενη, πτυχίο χειριστού ιδιωτικού ανεµοπτέρου σε ισχύ. Όταν ένας Βοηθός Εκπαιδευτή συγκεντρώσει τα παραπάνω, γίνεται από τον ιευθυντή Σχολής ή τον αρχιεκπαιδευτή µία πτήση αξιολόγησής του για την διάθεσή του ως Εκπαιδευτή αέρος. Ο ιευθυντή Σχολής ή ο αρχιεκπαιδευτής µπορεί να καθυστερήσει την διάθεση του µαθητή εάν µετά την πτήση αξιολόγησης κρίνει ότι δεν είναι έτοιµος, προσδιορίζοντας τα σηµεία που ο µαθητευόµενος υστέρησε. Όταν, µετά από µία πτήση αξιολόγησης, ο ιευθυντής Σχολής κρίνει ότι ο µαθητής είναι έτοιµος, κάνει έγγραφη καταχώρηση στην κατάσταση πτήσεων της ηµέρας για την διάθεση του ως Εκπαιδευτή και ενηµερώνει µε το όνοµα του εκπαιδευτή το Μητρώο τον εκπαιδευτών. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

12 Σχολείο αερορυµ ουλκών Η ικανότητα κάθε µαθητευόµενου παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή του. Ο εκπαιδευτής αέρος, πρέπει να βεβαιωθεί ότι µαθητής επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα µέσα στα προκαθορισµένα όρια, για κάθε άσκηση του προγράµµατος πρακτικής εκπαίδευσης αέρος. ιάθεση αερορυµουλκού. Για να διατεθεί ένας µαθητευόµενος αερορυµουλκός πρέπει να έχει : ολοκληρώσει µε επιτυχία την προαγωγική θεωρητική εκπαίδευσή του, ολοκληρώσει µε επιτυχία, όλα τα στάδια, για όλες τις ασκήσεις της πρακτικής εκπαίδευσης αέρος, περισσότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη πτητική εµπειρία, Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών αεροπλάνων σε ισχύ. Όταν ένας µαθητευόµενος συγκεντρώσει τα παραπάνω, ζητά από τον ιευθυντή Σχολής η τον Αρχιεκπαιδευτή µία πτήση αξιολόγησης του για την διάθεση του ως αερορυµουλκού. Ο ιευθυντή Σχολής η ο Αρχιεκπαιδευτής µπορεί να καθυστερήσει την διάθεση του µαθητή εάν µετά την πτήση αξιολόγησης κρίνει ότι δεν είναι έτοιµος, προσδιορίζοντας τα σηµεία που ο µαθητευόµενος υστέρησε. Όταν, µετά από µία πτήση αξιολόγησης, ο ιευθυντής Σχολής κρίνει ότι ο µαθητής είναι έτοιµος, κάνει έγγραφη καταχώρηση στην κατάσταση πτήσεων της ηµέρας για την διάθεση του αερορυµουλκού, ενηµερώνει µε το όνοµα του αερορυµουλκού το Μητρώο τον αερορυµουλκών και εκδίδει την σχετική βεβαίωση για την ΥΠΑ. Σχολή Ανεµοπορίας: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Απρίλιος

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει:

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 1. Τι είναι απόκλιση (Variation); α) Η διαφορά μεταξύ αληθινού και μαγνητικού Βορρά. β) Η διαφορά μεταξύ του μαγνητικού Βορρά και του Βορρά πυξίδας. γ) Η διαφορά μεταξύ της αληθινής πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος

Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος Copyright 2014 by Global Aviation SA Version 2.0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Εγχειρίδιο Βασικών Ασκήσεων Αέρος δηµιουργήθηκε από την Global Aviation (GR-FTO-002) ως συµπληρωµατικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ REVISION 1.. Απρίλιος 2010 REVISION 2.. Φεβρουάριος 2011 Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-BGW ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 28 / 1 / 2005 13 / 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ 0 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα που πέρασε βρήκε την Ελλάδα οργανικά ενσωματωμένη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΣΗΕΩΝ

EΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΣΗΕΩΝ EΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΣΗΕΩΝ Πόρισμα Διερεύνησης Ατυχήματος Μηχανοκίνητου Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας την 18η Αυγούστου 2013 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 05 / 2014 YΠΟΤΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ SX-BNJ 01 / 2003 14 IOYNIOY 2002 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 5 Αυγούστου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘM. 102 Kανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα