B. Τσαπάκη Γ. Πισσάκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B. Τσαπάκη Γ. Πισσάκας"

Transcript

1

2 Μήνυµα Προέδρων Οργανωτικής Επιτροπής Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Ιατρικής Φυσικής, που για το έτος 2015 είναι αφιερωµένη στη συµβολή της Ιατρικής Φυσικής στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, η ΕΦΙΕ και η ΕΕΑΟ αποφάσισαν από κοινού να τιµήσουν τον εκλιπόντα Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής Βασίλη Πρώιµο. Ο Πρώιµος υπήρξε εµβληµατική µορφή στον χώρο της Ιατρικής Φυσικής, τόσο στη χώρα µας όσο και παγκόσµια: Συνέβαλλε στην ανάπτυξη και καθιέρωση του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Τµήµατος Ιατρικής και ιδιαίτερα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής µε το πρωτοποριακό του έργο στο χώρο της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η σύγχρονη ακτινοθεραπεία χρωστά τα µέγιστα στις κλινικές εφαρ- µογές που η έρευνα του Πρώιµου εφάρµοσε. Στο πνευµατικό αυτό µνηµόσυνο θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τον άνθρωπο και επιστήµονα, που µε τις καινοτόµες και τολµηρές ιδέες του έδωσε επιστηµονική ώθηση, γνώσεις και δεξιότητες σε δεκάδες νέους φυσικούς ιατρικής αλλά και ιατρούς, που στελέχωσαν τα Ιδρύµατα και Νοσοκο- µεία της χώρας µας. Αποτίοντας φόρο τιµής στον Βασίλη Πρώιµο και ακολουθώντας το όραµα του, η Εταιρεία Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας αποφάσισαν την συνδιοργάνωση αυτού του επιστηµονικού συνεδρίου. Στόχος του είναι να αναδειχθεί η σηµασία της συνεργασίας του Φυσικού Ιατρικής και του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου που µαζί, ο καθένας από την δική του πλευρά, καθηµερινά αγωνίζονται στις πολύ δύσκολες σηµερινές συνθήκες να χαράξουν κοινούς δρόµους για πιο επαρκή και πιο ποιοτική ακτινοθεραπεία. Σας καλούµε λοιπόν σ αυτό το κοινό Συνέδριο για να αναδείξουµε τις προόδους αλλά και τους προβληµατισµούς και από τις δύο πλευρές, για την Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα του B. Τσαπάκη Γ. Πισσάκας Πρόεδρος Ένωσης Φυσικών Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ελλάδας Ε.Φ.Ι.Ε Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδροι: Β. Τσαπάκη - Γ. Πισσάκας Μέλη: Θ. Μαρής Ε. Κουτσουβέλη Μ. Τριχάς Σ. Νικολετόπουλος Ξ. Βακάλης Γρ. Γεωργακόπουλος Α. Μακρίδου Γ. Ηλιάδης Χ. Αντύπας Γ. Κουκουράκης 2 Επιστηµονική Επιτροπή Συνεδρίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΙΕ Πρόεδροι: Κ. Θεοδώρου -. Καρδαµάκης Μέλη: Ε. Γεωργίου Ι. αµηλάκης Ε. Ευσταθόπουλος Τ. Καλέφ Εζρά Κ. Κάππας Π. Καραίσκος Γ. Μαλαταρά Γ. Νικηφορίδης Γ. Παναγιωτάκης Ι. Σειµένης Θ. Σκούρας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕΑΟ Ε. Αθανασίου Ε. Μπερούκας Χ. Βαρβέρης Μ. Παρασκευαΐδης Α. αµατοπούλου Μ. Ποµώνη Χ. Ζαµπάτης Ν. Σαλβαράς Χ. Ηλιοπούλου Ι. Τάσιου Ι. Κούβαρης Ι. Τζιτζίκας Μ. Κουκουράκης Μ. Τόλια Ε. Μαραγκουδάκης. Χαλδαιόπουλος. Μισαηλίδου

3 Επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρασκευή 6 Νοεµβρίου :00 10:00 Εγγραφές 10:00 11:30 Ελεύθερες ανακοινώσεις 11:30 12:00 ι ά λ ε ι µ µ α κ α φ έ 12:00 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα Απεικόνιση στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 14:00 16:00 Μ ε σ η µ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή 16:30 17:30 Στρογγυλή Τράπεζα Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εφαρµόσουµε τις νέες τεχνολογίες; 17:30 18:00 ι ά λ ε ι µ µ α κ α φ έ 18:00 21:00 Τελετή Έναρξης - Αίθουσα Τελετών Πανεπιστηµίου Πατρών "Οδυσσέας Ελύτης" Προσφωνήσεις των Προέδρων των επιστηµονικών εταιριών Χαιρετισµός Κοσµήτορα Ιατρικής Χαιρετισµός Πρυτάνεως Παγκόσµια Μέρα Ιατρικής Φυσικής Έναρξη Πνευµατικού Μνηµόσυνου για τον Καθηγητή Βασίλη Πρώιµο 21:00 ε ξ ί ω σ η Υ π ο δ ο χ ή ς 3

4 Σάββατο 7 Νοεµβρίου :00 10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 10:30 12:00 Στρογγυλή Τράπεζα Εξελίξεις στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Πως αυξάνουµε την αποτελεσµατικότητα και πως µειώνουµε τις παρενέργειες 12:00 12:30 ι ά λ ε ι µ µ α κ α φ έ 12:30 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα Εξελίξεις συστηµάτων Ακτινοθεραπείας 14:00 16:00 Μ ε σ η µ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή 16:00 17:30 Στρογγυλή Τράπεζα Θέµατα ακτινοφυσικών 17:30 18:00 ι ά λ ε ι µ µ α κ α φ έ 18:00 19:00 ιάλεξη Το νέο πρόσωπο της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας 19:00 20:30 Στρογγυλή Τράπεζα Εκπαίδευση ειδικευοµένων Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Ε. / Εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαίσιο 20:30 Συµπεράσµατα Κυριακή 8 Νοεµβρίου :00 10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 10:30 12:00 Στρογγυλή Τράπεζα Θέµατα Τεχνολόγων 12:00 12:30 ι ά λ ε ι µ µ α κ α φ έ 12:30 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα Θέµατα Τεχνολόγων 14:00 Λ ή ξ η τ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ 4

5 Οδηγίες για την Συγγραφή Επιστηµονικών Προφορικών Ανακοινώσεων Στα πλαίσια του Συνεδρίου οι συµµετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν την ερευνητική τους εµπειρία µε τη µορφή προφορικών ανακοινώσεων. Οι προφορικές ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση και συζήτηση µετά από κρίση και µε βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. εν θα γίνουν δεκτές προφορικές ανακοινώσεις που αφορούν ενδιαφέροντα περιστατικά (case reports). Κάθε προφορική ανακοίνωση θα έχει διάρκεια 9 λεπτά, εκ των οποίων τα 2 λεπτά θα είναι χρόνος για συζήτηση. Οι περιλήψεις για τις προφορικές ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι σε µορφή word µε γραµµατοσειρά Arial 10 και να µην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος µε κεφαλαία γράµµατα. Τα ονόµατα των συγγραφέων να είναι στην ονοµαστική µε πεζά γράµµατα (πρώτα επίθετο και µετά όνοµα) και να υπογραµµίζεται το όνοµα του υπευθύνου για την παρουσίαση. Το ίδρυµα από όπου προέρχεται η εργασία να είναι γραµµένο µε πεζά γράµµατα. Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδοι, Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα. Το κείµενο της θα πρέπει να είναι σαφές και να περιλαµβάνει δόκιµους και καθιερωµένους όρους. Μετά το κείµενο να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλ/fax, κινητό και ). Οι περιλήψεις θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραµµατείας: Με την υποβολή των εργασιών είναι υποχρεωτική η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής ενός συγγραφέα από κάθε εργασία. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 2 1 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

6 Γενικές Πληροφορίες ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Πάτρα, Ξενοδοχείο Porto Rio 6-8 Νοεµβρίου 2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Το δικαίωµα συµµετοχής έχει ορισθεί: Ειδικευµένοι Ιατροί: 50 Ειδικευόµενοι Ιατροί-Ακτινοφυσικοί: 25 Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι: 20 Φοιτητές και Νοσηλευτικό προσωπικό: Λοιπά επαγγέλµατα: Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Παρακολούθηση του Συνεδρίου Συνεδριακό υλικό εξίωση Υποδοχής ιαλείµµατα καφέ ΩΡΕΑΝ ΩΡΕΑΝ Η συµµετοχή µπορεί να καταβληθεί µε κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασµό: Τράπεζα: ALPHA BANK Αριθµός Λογαριασµού: IBAN: GR Swift Code: CRBAGRAAXXX ικαιούχος: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΛΥΒΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μετά την κατάθεση παρακαλούµε να µας στείλετε µε fax στον αριθµό , το καταθετήριο έγγραφο. 6

7 EΚΘΕΣΗ Καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση σύγχρονου τεχνολογικού και επιστηµονικού εξοπλισµού. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ PRC Congress & Travel Μιχαλακοπούλου 105, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Website: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η Γραµµατεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου στο Foyer του Ξενοδοχείου Porto Rio ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραµµατεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. οµιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική µορφή σε CD ή USB stick σε PPT ή PDF format, τουλάχιστον µία ώρα πριν από την έναρξη της οµιλίας τους. ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. CREDITS). 7

8 ιαµονή Ξενοδοχείο Porto Rio (Ρίο Πάτρα) Τηλέφωνο: Website: Κατηγορία ωµατίου Κόστος ωµατίου ίκλινο ωµάτιο 70,00 ανά δωµάτιο / για Μονόκλινη Χρήση ανά διανυκτέρευση ίκλινο ωµάτιο 82,00 ανά δωµάτιο / ανά διανυκτέρευση Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται πρωινό και όλοι οι φόροι εν περιλαµβάνεται το κόστος αχθοφορικών Όλες οι κρατήσεις θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διαµονή 3 διανυκτερεύσεων Για κρατήσεις δωµατίων παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την Γραµµατεία του Συνεδρίου PRC Congress & Travel Μιχαλακοπούλου 105, Αθήνα Τηλ.: Fax: Website: Τελευταία ηµεροµηνία για κρατήσεις δωµατίων: 11 Σεπτεµβρίου 2015 Για την κράτηση δωµατίου απαιτείται εξόφληση του συνολικού κόστους των διανυκτερεύσεων έως τις 11 Σεπτεµβρίου Οι κρατήσεις δωµατίων θα επιβεβαιωθούν µόνο µε την εξόφληση του συνολικού ποσού. Ακυρωτικά πέραν της 11ης Σεπτεµβρίου 2015 δεν επιστρέφονται. 8