Περιεχόμενα. Α. Πρόλογος & Περιληπτικός Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Β. Πίνακες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Α. Πρόλογος & Περιληπτικός Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Β. Πίνακες"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Α. Πρόλογος & Περιληπτικός Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Β. Πίνακες 1. Κίνηση Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ - ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ( ) 2. Γεννήσεις στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού Ελλάδας ( ) 3. Περιγεννητική θνησιμότητα ΜΗΤΕΡΑ ( ) 4. Νεογνική θνησιμότητα ΜΗΤΕΡΑ ( ) 5. Πορεία περιγεννητικής νεογνικής θνησιμότητας ΜΗΤΕΡΑ ( ) 6. Ποσοστό προωρότητας ( ) 7. Εισαγωγές SGA νεογνών ανάλογα με ηλικία κύησης στη ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ( ) 8. Ανάλυση θνησιγενών ανάλογα με ηλικία κύησης (ΗΚ) σε εβδομάδες ( ) 9. Ανάλυση θνησιγενών ανάλογα με βάρος γέννησης σε γραμμάρια ( ) 10. Αιτίες εισαγωγής τελειομήνων (ΤΛΜ) στη ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ( ) 11. Αιτίες εισαγωγής πρόωρων στη ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ( ) 12. Εισαγωγές στη ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ επί του συνόλου γεννηθέντων ζώντων και γενική επιβίωση ( ) 13. Γενική θνησιμότητα ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ανάλογα με ηλικία θανάτου ( ) 14. Περιγεννητική και νεογνική θνησιμότητα Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ μετά αφαίρεση των μεταφορών ( ) 15. Διάγνωση κατά τη μεταφορά των νεογνών σε άλλες Μονάδες ( ) 16. Ηλικία κύησης μεταφερθέντων νεογνών ( ) 17. Ηλικία νεογνών κατά την μεταφορά τους ( ) 18. ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ θνησιμότητα ανάλογα με βάρος γέννησης σε γραμμάρια ( ) 19. ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ θνησιμότητα ανάλογα με ηλικία κύησης σε εβδομάδες ( ) 20. Αιτίες θανάτου τελειομήνων και ποσοστό συμμετοχής τους στη θνησιμότητα ( ) 21. Αιτίες θανάτου προώρων και ποσοστό συμμετοχής τους στη θνησιμότητα ( ) 22. Συγγενείς ανωμαλίες επι των εισαχθέντων στη ΜΕΝΝ ( ) 23. Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος, συχνότητα επί των εισαγωγών στη ΜΕΝΝ και αντιμετώπιση τους ( ) 24. Ενδείξεις για μηχανικό αερισμό ανάλογα με αιτία και ηλικία κύησης ( ) 25. Επιβίωση νεογνών με ΣΑΔ ανάλογα με ηλικία κύησης ( ) 26. Επιβίωση νεογνών με ΣΑΔ και μηχανικό αερισμό ανάλογα με ηλικία κύησης ( ) 27. Επιβίωση μετά μηχανικό αερισμό ανάλογα με ηλικία κύησης ( ) 28. Συχνότητα βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας ( ) 29. Προληπτικός έλεγχος ακοής με ωτοακουστικές εκπομπές (ΤΕ ΟΑΕs) ( ) 30. Οφθαλμολογικός έλεγχος νεογνών-laser ( ) 31. Χειρουργικές παθήσεις νεογνών αντιμετώπιση και έκβαση ( ) Το ενημερωτικό δελτίο επιμελήθηκε η Δρ. Μελπομένη Σακλαμάκη-Κοντού Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ

4 Πρόλογος & περιληπτικός σχολιασμός αποτελεσμάτων Τον Απρίλιο του 2014 συμπληρώθηκαν 35 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ. Ακολουθώντας την παράδοση της Μονάδας μας, εκδίδουμε το 15ο, κατά σειρά, Ενημερωτικό Δελτίο των πεπραγμένων της ΜΕΝΝ που αναφέρεται στα έτη Κατά τη διετία γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ νεογνά και εισήχθησαν στη ΜΕΝΝ 3.000, δηλαδή 22,77% επί του συνολικού αριθμού γεννήσεων στο μαιευτήριο. Η γενική επιβίωση επί του συνόλου των γεννηθέντων νεογνών στο ΜΗΤΕΡΑ ήταν 99,86% και η γενική επιβίωση επί των εισαχθέντων στη ΜΕΝΝ ήταν 99,40%. Μεταφέρθηκαν σε άλλες Μονάδες (Δημόσιο, Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ) συνολικά 35 νεογνά, δηλαδή 1,16% επί των εισαχθέντων στη ΜΕΝΝ. Κατά τη διετία αυτή το ποσοστό των καισαρικών τομών κυμάνθηκε στο 64%. Το ποσοστό προωρότητας παρέμεινε υψηλό, 14,04% το 2012 και 13,70% το 2013, ακολουθώντας την διεθνή τάση, πιθανώς λόγω αύξησης των κυήσεων μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και της αύξησης των πολύδυμων κυήσεων.

5 Το ποσοστό των θνησιγενών (ηλικία κύησης 24 εβδ.) ήταν 3,90 για το 2012 και 4,31 για το Τα αντίστοιχα ποσοστά περιγεννητικής θνησιμότητας στο ΜΗΤΕΡΑ ήταν 5,11 το 2012 και 5,17 το Κατά τη διετία μειώθηκε θεαματικά η νεογνική θνησιμότητα και περιορίστηκε στο 1,75 το 2012 και στο 0,86 το 2013! Τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά νεογνικής θνησιμότητας στο ΜΗΤΕΡΑ είναι εφάμιλλα των πολύ προηγμένων χωρών παγκοσμίως. Η θνησιμότητα στα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά (ELBW) με βάρος γέννησης < 1000gr και ηλικία κύησης < 28 εβδ. μειώθηκε θεαματικά και για πρώτη φορά το 2013 είχαμε επιβίωση 100% αυτών των νεογνών. Στα νεογνά με βάρος γέννησης > 1000gr και ηλικία κύησης 28 εβδ., η επιβίωση ήταν και παραμένει υψηλή 99,5% έως 100%. Κύριες αιτίες θανάτου για τα πρόωρα νεογνά εξακολουθούν να είναι το ΣΑΔ και οι επιπλοκές του καθώς και η εκσεσημασμένη ανωριμότητα (ΗΚ<25 εβδ.). Να σημειώσουμε ότι κατά το 2013 είχαμε μόνο 3 θανάτους πρόωρων νεογνών, ένα νεογνό από τρίδυμα, εβδομάδες με Β.Γ. 1010gr με ΣΑΔ και εγκεφαλική αιμορραγία ΙΙΙ βαθμού, και 2 δίδυμα νεογνά εβδ., το πρώτο με Β.Γ. 1230gr. με ΣΑΔ, εγκεφαλική αιμορραγία ΙΙΙ βαθμού και ρήξη εντέρου και το δεύτερο με Β.Γ. 1270gr. με ΣΑΔ και εγκεφαλική αιμορραγία IV βαθμού. Κατά το 2012 δε σημειώθηκε κανένας θάνατος τελειομήνου νεογνού από οποιαδήποτε αιτία, ενώ κατά το 2013 οι δύο θάνατοι τελειομήνων αφορούσαν ένα νεογνό με εμμένουσα πνευμονική υπέρταση και ένα με συγγενή διαφραγματοκήλη.

6 Να τονίσουμε επίσης ότι κατά την τριετία , και επί συνόλου 4720 νεογνών δε σημειώθηκε κανένας θάνατος προώρου ή τελειομήνου νεογνού από πρώιμη ή όψιμη νεογνική σηψαιμία, ενώ δεν έχουν απομονωθεί ποτέ πολυανθεκτικά μικρόβια στη Μονάδα μας στα 35 χρόνια λειτουργίας της! Κατά τη διετία καταγράψαμε και επίσημα τη συχνότητα της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας (BPD) στη ΜΕΝΝ, γιατί πάντα είχαμε την αίσθηση ότι η συχνότητα BPD στη Μονάδα μας είναι πολύ χαμηλή. Πράγματι το 2012 νοσηλεύσαμε στη ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ 324 νεογνά με ΣΑΔ. Από αυτά, μόνο 13 ανέπτυξαν BPD, δηλαδή ποσοστό 4,01%. Αναλυτικότερα από τα 13 αυτά νεογνά, 9 ανέπτυξαν ήπια BPD, ποσοστό 2,77%, 1 μέτρια BPD ποσοστό 0,30%- και 3 βαρειά BPD ποσοστό 0,92%. Από τα 3 νεογνά με βαρειά BPD, το ένα δίδυμο εβδ. με βάρος γέννησης 1000gr κατέληξε στη διορθωμένη ηλικία των εβδ. Το 2013 νοσηλεύσαμε στη ΜΕΝΝ 234 νεογνά με ΣΑΔ. Από αυτά 12 ανέπτυξαν BPD, ποσοστό 5,12%. Από τα νεογνά αυτά 10 ανέπτυξαν ήπια BPD ποσοστό 4,27%. 1 μέτρια BPD, ποσοστό 0,42% και 1 βαρειά BPD, ποσοστό 0,42%. Η διάκριση της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας σε ήπια, μέτρια και βαρειά έγινε σύμφωνα με τον κλινικό ορισμό της BPD NIH Consensus 2001: για πρόωρα νεογνά < 32 εβδ. κύησης, χορήγηση οξυγόνου για τουλάχιστον 28 ημέρες. Κλινική εκτίμηση στη διορθωμένη ηλικία των 36 εβδ. Ηπια BPD: χωρίς οξυγόνο στη Δ.Η. των 36 εβδ., μέτρια BPD: ανάγκες σε οξυγόνο < 30% στις 36 εβδ., βαρειά BPD: ανάγκες σε οξυγόνο > 30% ± μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στις 36 εβδ. Η πολύ χαμηλή συχνότητα βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας στη Μονάδα μας πιστεύουμε ότι οφείλεται στην εφαρμογή της μεθόδου INSURE στα πρόωρα νεογνά με ΣΑΔ και στις ηπιότερες μεθόδους μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής των νεογνών με αναπνευστικά προβλήματα (SIMV, PS, nippv, n-cpap). Επίσης στην επαρκή θερμιδική κάλυψη των πολύ πρόωρων νεογνών με ολική παρεντερική διατροφή και στην έγκαιρη εντερική τους σίτιση με μητρικό γάλα, όπου αυτό είναι εφικτό.

7 Εκτός από τα πεπραγμένα της ΜΕΝΝ κατά την διετία , θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο έμψυχο δυναμικό της Μονάδας μας. Την ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ στελεχώνουν 16 καταξιωμένοι Νεογνολόγοι, οι οποίοι καλύπτουν επίσης επί 24 ώρου βάσεως την Αίθουσα τοκετών και το Χειρουργείο και με υπευθυνότητα προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στους μικρούς ασθενείς μας. Κατ αλφαβητική σειρά είναι οι ακόλουθοι: Αναστασιάδου Αγγελική Ανδρικοπούλου Ανδριανή Αποστόλου Ελένη Θωμάς Αθανάσιος Κοντογιάννη- Τσικοπούλου Ιωάννα Μπικουβαράκης Στυλιανός Μπόκα Πηνελόπη Ναούμ Αικατερίνη Νέρη Χριστίνα Ντανίκα Αικατερίνη Ντάτσεβα- Αμοργιανού Μπίφερκα Παναγοπούλου- Δανιηλίδου Μαρία Πανουσοπούλου Χριστίνα Παπαφιλιπποπούλου Ζωή Σταφυλάκης Κων/νος, Αναπλ. Δ/ντής Διευθύντρια της ΜΕΝΝ είναι η Παιδίατρος - Νεογνολόγος Δρ. Μελπομένη Σακλαμάκη - Κοντού, στέλεχος της Μονάδας από το Την εποπτεία της νοσηλευτικής φροντίδας έχουν αναλάβει οι προϊστάμενες κ. Μπακόλα Γρηγορία και Μυσιρλάκη Γεωργία και οι αναπλ. προϊστάμενες κ. Κουτζαπαναγιώτου Ιφιγένεια και Χασαπίδου Ζωή, οι οποίες με υψηλό αίσθημα ευθύνης εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας μας, και τις ευχαριστούμε θερμά. Τη γραμματιακή υποστήριξη του Τμήματος έχουν επωμισθεί οι κ. Πιτσάκη Ελένη, Καλαντζή Αναστασία και Μαγγέλη Ευαγγελία, οι οποίες με υπευθυνότητα διεκπεραιώνουν καθημερινά το δύσκολο έργο τους και τις ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε επίσης όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό της Μονάδας που με πολλή συνέπεια και αυτοθυσία φροντίζουν καθημερινά τους μικρούς ασθενείς μας.

8 Ευχαριστούμε όλους τους Συνεργάτες Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για την άριστη συνεργασία και την επιστημονική κάλυψη της Μονάδας μας επί 24ώρου βάσεως. Ευχαριστούμε τη φαρμακοποιό κ. Σκουρολιάκου Μαρία για την σημαντική προσφορά της στην παρασκευή της παρεντερικής διατροφής των νεογνών μας. Τα χειρουργικά στοιχεία για τα έτη έδωσε η Παιδοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ με Διευθυντές τους κ. Τριαντάφυλλο Φωκαέα, κ. Στυλιανό Υψηλάντη και κ. Χρήστο Χιωτίνη. Τα στοιχεία του προληπτικού ελέγχου ακοής με ωτοακουστικές εκπομπές (ΤΕΟΑΕs) έδωσε η Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική με Διευθυντή τον κ. Ιάκωβο Πετμεζάκη. Τέλος τα στοιχεία της οφθαλμολογικής παρακαλούθησης των νεογνών της ΜΕΝΝ και των επεμβάσεων με Laser στα πρόωρα με αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, δόθηκαν από την Παιδο-Οφθαλμολογική Κλινική, με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Γεωργία Χρούσου. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, τόσο για την παροχή των στατιστικών δεδομένων, όσο και για την άριστη συνεργασία και κάλυψη της ΜΕΝΝ επί καθημερινής βάσεως. Η συλλογή του υλικού για το 15 ο Ενημερωτικό Δελτίο της ΜΕΝΝ έγινε από τους Νεογνολόγους της κλινικής. Η ηλεκτρονική τους καταχώρηση από τις γραμματείς της Μονάδος και την κα. Τσαούσογλου Μαρίνα, PhD. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Η ταξινόμηση του υλικού, η κατάρτιση των πινάκων, η ανάλυση και τα σχόλια έγιναν από τη Διευθύντρια της ΜΕΝΝ Δρ. Μελπομένη Σακλαμάκη Κοντού, η οποία επιμελήθηκε γενικά την έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου για τα έτη

9 Ευχαριστούμε από τη θέση αυτή την Διοίκηση της Γενικής, Μαιευτικής - Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για το ενδιαφέρον, την αγάπη και την υποστήριξή τους στη ΜΕΝΝ, στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα μας. Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους χιλιάδες γονείς οι οποίοι στα 35 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ, μας εμπιστεύθηκαν τους πολύτιμους θησαυρούς τους, τα νεογέννητα μωρά τους και με την υπομονή και την εμπιστοσύνη τους μας βοήθησαν να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο, την επιβίωση των μικρών ασθενών μας στο λυκαυγές της ζωής τους.

10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 1 ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ - ΜΕΝΝ ΕΤΗ Έτος Σύνολο Τοκετών Σύνολο γεννήσεων * Σύνολο θνησιγενών 24 εβδ. Η.Κ Σύνολο γεννηθέντων ζώντων Σύνολο γεννηθ. ζώντων < 37 εβδ. (ποσοστό προωρότητας) ,04% 13,70% Σύνολο γεννηθ. ζώντων 1000 γραμ. (ELBW) ,32% 0,31% Σύνολο γεννηθ. ζώντων 1500 γραμ. (VLBW) ,33% 0,91% Σύνολο γεννηθ. ζώντων 2500 γραμ. (LBW) ,16% 11,46% Σύνολο γεννηθ. ζώντων λιποβαρών (SGA) ,50% 5,14% Καισαρικές τομές ,17% 64,59% Σύνολο εισαγωγών στη ΜΕΝΝ Σύνολο μεταφερθέντων Σύνολο νεογνικών θανάτων 13 5 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 5,11 5,17 ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 1,75 0, * Συμπεριλαμβάνονται: Δίδυμα Τρίδυμα 18 27

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 2 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Έτος Σύνολο γεννήσεων Ελλάδος * Γεννήσεις στο ΜΗΤΕΡΑ Ποσοστό γεν. στο ΜΗΤΕΡΑ επί γεν. Ελλάδος ,12 % ,96 % ,59 % ,39 % ,22 % ,08 % ,32 % ,48 % ,34 % ,90 % ,98 % ,69 % ,37 % 2013** * Στοιχεία από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ** Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία έως τον Απρίλιο του 2014

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 3 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΗ Έτος Σύνολο γεννήσεων Σύνολο γεννηθ. ζώντων Θνησιγενή 24 εβδ. ΗΚ Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι 9 5 Σύνολο θνησιγενών και πρώιμων νεογν. θανάτων Ποσοστό περιγεννητικής θνησιμότητας 5,11 5,17 Πίνακας 4 ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΗ Έτος Σύνολο γεννήσεων Σύνολο γεννηθέντων ζώντων Σύνολο νοσηλευθέντων στη ΜΕΝΝ Σύνολο νεογνικών θανάτων 13 5 Ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας 1,75 0,86 Η νεογνική θνησιμότητα το 2013 περιορίστηκε στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ρεκόρ 0,86!

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 5 ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ - ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΗ Έτος Περιγεννητική θνησιμότητα Νεογνική θνησιμότητα ,11 1, ,17 0,86 Πίνακας 6 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ Έτος Σύνολο γεννηθέντων ζώντων Σύνολο γεννηθέντων ζώντων < 37 εβδ Ποσοστό προωρότητας 14,04% 13,70%

14 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 7 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΙΠΟΒΑΡΩΝ (SGA) ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΗ Ηλικία κύησης σε εβδ έως Σύνολο προώρων SGA 168 (10,37%) 158 (11,44%) 37εβδ. - ΤΛΜ SGA 165 (10,19%) 148 (10,71%) Σύνολο SGA νεογνών 333 (20,56%) 306 (22,25%) Σύνολο εισαγωγών στη ΜΕΝΝ:

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΝΗΣΙΓΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ (Η.Κ.) Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Έτος Σύνολο Πίνακας 9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΝΗΣΙΓΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ Βάρος σώματος σε γραμ > Σύνολο 29 25

16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 10 ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ (ΤΛΜ) ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ Έτος ΤΛΜ (SGA) ΒΓ < 2500 γραμ ΤΛΜ (LGA) ΒΓ > 4300 γραμ. 9 6 Αναπνευστικά προβλήματα Nεογνική εγκεφαλοπάθεια 0 0 Συγγενείς ανωμαλίες Συγγενείς καρδιοπάθειες Λοιμώξεις Νεογνά διαβητικών μητέρων Σπασμοί ΜΑΚ 1 2 Μετεωρισμός κοιλιάς 9 1 Απλή παρακολούθηση Παρακολούθηση ικτέρου Ασυμβατότητα ΑΒΟ Ασυμβατότητα Rh 9 10 Ελλειψη G6PD 6 6 Λοίμωξη 0 0 Αγνώστου αιτιολογίας 6 21 ΑΦΜ 0 0 Σύνολο

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 11 ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ Έτος Απλή προωρότητα Αναπνευστικά προβλήματα Νεογνική εγκεφαλοπάθεια 0 0 Λοιμώξεις Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς ανωμαλίες 8 10 Άλλα Σύνολο Πίνακας 12 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΕNΝΗΘΕΝΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Έτος Γεννηθέντα ζώντα Εισαγωγές στη ΜΕΝΝ Σύνολο νεογνικών θανάτων Σύνολο επιβίωσης Σύνολο Ποσοστό % 22,77% 0,13% 99,86% Η γενική επιβίωση στο ΜΗΤΕΡΑ στη διετία άγγιξε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 99,86%!

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 13 ΓΕΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΗ Έτος Ηλικία θανάτου σε ημέρες Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι (0 7 ημέρες) 9 5 Οψιμοι νεογνικοί θάνατοι (7 28 ημέρες) 4 - Βρεφικοί θάνατοι ( > 28 ημέρες) 1 - Σύνολο 14 5 Πίνακας 14 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗ Έτος Σύνολο γεννήσεων Θνησιγενή 24 εβδ Σύνολο γεννηθέντων ζώντων Σύνολο εισαγωγών στη ΜΕΝΝ Σύνολο μεταφορών πρώτης εβδ. * 11 9 Σύνολο μεταφορών ** Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι 9 5 Σύνολο νεογνικών θανάτων 13 5 Περιγεννητική θνησιμότητα 5,12 5,18 Νεογνική θνησιμότητα 1,76 0,86 *Αφαιρέθηκαν από σύνολο γεννήσεων για υπολογισμό περιγεννητικής θνησιμότητας **Αφαιρέθηκαν από σύνολο γεννηθέντων ζώντων για υπολογισμό νεογνικής θνησιμότητας

19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 15 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διάγνωση Μεταφορά στο Δημόσιο Αναπνευστικά προβλήματα 1 5 Απλή προωρότητα 3 7 Χειρουργήσιμες συγγ. ανωμαλίες 1 2 Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες 2 0 Άλλες συγγ. ανωμαλίες 0 0 Συγγενείς καρδιοπάθειες 3 0 Λοιμώξεις 0 0 Μεταφορά στην παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Συγγενείς καρδιοπάθειες 8 3 Σύνολο 18 17

20 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 16 ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ Εβδομάδες κύησης εβδομάδες έως 28 εβδ έως 30 εβδ έως 32 εβδ έως 34 εβδ έως 36+ εβδ Σύνολο Πίνακας 17 ΗΛΙΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ Ημέρα ζωής έως έως έως > Σύνολο 18 17

21 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 18A ΜΕΝΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜ. ΕΤΟΣ 2012 Βάρος γέννησης σε γραμμ. Γεννηθ. Εισαχθέντα ζώντα Μεταφερθέντα στο Δημόσιο < έως έως έως έως έως 4000 > Σύνολο Μεταφερθέντα στην παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Νοσηλευθέντα στο ΜΗΤΕΡΑ Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι (0 εως 7 ημέρες) Όψιμοι νεογνικοί θάνατοι (7 εως 28 ημ.) Βρεφικοί θάνατοι ( > 28 ημέρες ) Θνησιμότητα % επί νοσηλευθέντων στη ΜΕΝΝ ,00 23,07 2,70 0,46 0,19 0,13 0,00 0,87 Η υψηλή θνησιμότητα στα <750γρ. Β.Γ. νεογνά οφείλεται στο ότι περιλαμβάνονται και πολύ χαμηλού βάρους νεογνά: δίδυμα 550γρ και 520, δίδυμα 540γρ και 390γρ αντιστοιχα.

22 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 18Β ΜΕΝΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜ. ΕΤΟΣ 2013 Βάρος γέννησης σε γραμμ. Γεννηθ. Εισαχθέντα ζώντα Μεταφερθέντα στο Δημόσιο Μεταφερθέντα στην παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Νοσηλευθέντα στο ΜΗΤΕΡΑ Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι (0 εως 7 ημέρες) Όψιμοι νεογνικοί θάνατοι (7 εως 28 ημ.) Βρεφικοί θάνατοι ( > 28 ημέρες ) Θνησιμότητα % επί νοσηλευθέντων στη ΜΕΝΝ < έως έως έως έως έως 4000 >4000 Σύνολο ,00 0,00 8,57 0,00 0,00 0,28 0,00 0,36 Για πρώτη φορά στη ΜΕΝΝ το 2013 πετύχαμε επιβίωση 100% στα πολύ πρόωρα νεογνά με ΒΓ 1000γρ που νοσηλεύσαμε, συνολκά 16 νεογνά! Επίσης είχαμε μόνο 3 θανάτους προώρων και 2 τελειoμήνων νεογνών.

23 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 19Α ΜΕΝΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΣ 2012 Εβδομάδες κύησης Γεννηθ. Εισαχθέντα ζώντα Μεταφερθέντα στο Δημόσιο Μεταφερθέντα στην παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Νοσηλευθέντα στο ΜΗΤΕΡΑ < έως έως έως έως έως Σύνολο Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι (0 εως 7 ημέρες) Όψιμοι νεογνικοί θάνατοι (7 εως 28 ημ.) Βρεφικοί θάνατοι ( > 28 ημέρες ) Θνησιμότητα % επί νοσηλευθέντων στη ΜΕΝΝ ,66 21,73 0,00 0,00 0,43 0,39 0,00 0,87 Η υψηλή θνησιμότητα στα 26 εβδ. κύησης νεογνά οφείλεται στο ότι περιλαμβάνονται και εξαιρετικά ανώριμα νεογνά: Ένα 23 +3, ένα εβδ, δίδυμα εβδ, δίδυμα εβδ.

24 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 19Β ΜΕΝΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΣ 2013 Εβδομάδες κύησης Γεννηθ. Εισαχθέντα ζώντα Μεταφερθέντα στο Δημόσιο Μεταφερθέντα στην παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Νοσηλευθέντα στο ΜΗΤΕΡΑ Πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι (0 εως 7 ημέρες) Όψιμοι νεογνικοί θάνατοι (7 εως 28 ημ.) Βρεφικοί θάνατοι ( > 28 ημέρες ) Θνησιμότητα % επί νοσηλευθέντων στη ΜΕΝΝ < έως έως έως έως έως Σύνολο 0,00 0,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,30 0,36 Για πρώτη φορά στη ΜΕΝΝ πετύχαμε το 2013 επιβίωση 100% στα πολύ πρόωρα νεογνά 28 εβδ. κύησης που νοσηλεύσαμε, συνολικά 16 νεογνά! Επίσης είχαμε μόνο 3 θανάτους προώρων και 2 τελειομήνων νεογνών.

25 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 20 ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗ Έτος Αίτια Αριθμός Ποσοστό συμμετοχής % Αριθμός Ποσοστό συμμετοχής % Συγγενείς καρδιοπάθειες Εμμένουσα πνευμονική υπέρταση (PPHT) Συγγενείς ανωμαλίες Μικροβιακές λοιμώξεις (σηψαιμία) Νεογνική Εγκεφαλοπάθεια Άλλα * Σύνολο % % % 2012: Κανένας θάνατος τελειομήνου νεογνού! *2013: 37εβδ., συγγενής διαφραγματοκήλη, εμμένουσα πνευμονική υπέρταση. Κανένας θάνατος από λοίμωξη.

26 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 21 ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗ Έτος Αίτια ΣΑΔ & Επιπλοκές Εκσεσημασμένη προωρότητα < 25 εβδ. Μικροβιακές λοιμώξεις (σηψαιμία) Συγγενείς ανωμαλίες Συγγενείς καρδιοπάθειες Εμμένουσα πνευμονική υπέρταση (PPHT) Νεογνική Εγγεφαλοπάθεια Άλλα * Σύνολο Ποσοστό Αριθμός συμμετοχής % Αριθμός Ποσοστό συμμετοχής % 5 36,00% 3 100% 6 43% ,00% ,00% ,00% *2012: εβδ. Διαφραγματοκήλη, υποπλασία πνευμόνων. Δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος προώρου νεογνού από λοίμωξη κατά το 2012 και το 2013!

27 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 22 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΝΝ Είδος ανωμαλίας Χρωμοσωμιακές 8 12 Πολλαπλές διάφορες 4 4 Συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες 7 4 Συγγενείς μη κυανωτικές καρδιοπάθειες Συγγενείς ανωμαλίες γαστρεντερικού 12 8 Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιογεννητικού 19 9 Συγγενείς ανωμαλίες μυοσκελετικού 1 5 Συγγενείς ανωμαλίες Κ.Ν.Σ. 1 1 Συγγενείς ανωμαλίες αναπνευστικού 2 5 Συγγενείς ανωμαλίες δέρματος 1 1 Σύνολο Σύνολο γεννηθέντων ζώντων Ποσοστό επί των γεννηθ. ζώντων 1,22% 1,35%

28 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 23Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 2012: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1619 Πάθηση ΣΑΔ* Εισρόφηση αμνιακού υγρού Εισρόφηση μηκωνίου PPHT* TTN* Λοίμωξη αναπνευστικού Π/Θ* Αυτόματος Διάφορα Σύνολο Μόνο οξυγόνο Μηχανικός αερισμός Θεραπεία Σύνολο Συχνότητα % ,01% 1-1 0,06% ,30% ,49% ,12% ,06% ,80% ,30% ,17% *ΣΑΔ: Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας PPHT : Εμμένουσα πνευμονική υπέρταση *ΤΤΝ: Παροδική ταχύπνοια νεογνού Π/Θ : Πνευμοθώρακας

29 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 23Β ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΝΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 2013: ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ 1381 Πάθηση ΣΑΔ* Εισρόφηση αμνιακού υγρού Εισρόφηση μηκωνίου PPHT* TTN* Λοίμωξη αναπνευστικού Π/Θ* Αυτόματος Διάφορα Σύνολο Μόνο οξυγόνο Μηχανικός αερισμός Θεραπεία Σύνολο Συχνότητα % ,94% ,00% ,14% ,49% ,76% ,43% ,43% ,80% ,67%

30 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 24Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Αίτια ΣΑΔ ΤΤΝ Εισρόφ. Αμν Υγρού Εισροφ. Μηκωνίου Σηψαιμία Πνευμονία PPHT Π/Θ Αυτόματος Νεογνική Άπνοιες εγκεφαλοπάθεια Διάφορα Σύνολο έως έως έως έως έως 36 > 36 Σύνολο

31 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 24B ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2013 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Αίτια ΣΑΔ ΤΤΝ Εισρόφ. Αμν Υγρού Εισροφ. Μηκωνίου Σηψαιμία Πνευμονία PPHT Π/Θ Αυτόματος Νεογνική Άπνοιες εγκεφαλοπάθεια Διάφορα Σύνολο έως έως έως έως έως 36 > 36 Σύνολο

32 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 25A ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΣΑΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Θεραπεία Επιβίωση 26* 26+ έως έως έως έως έως 36 > 36 Σύνολο Μονο 02 IPPV Σύνολο Αριθμός Ποσοστό % % % % % % % % *Η χαμηλή επιβίωση στα 26 εβδ. κύησης νεογνά οφείλεται στο ότι περιλαμβάνονται και εξαιρετικά ανώριμα νεογνά: Ένα 23 +3, ένα εβδ, δίδυμα εβδ, δίδυμα εβδ.

33 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 25B ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΣΑΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2013 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Θεραπεία Επιβίωση έως έως έως έως έως 36 > 36 Σύνολο* Μονο 02 IPPV Σύνολο Αριθμός Ποσοστό % % % % % % % % Διαπιστώνεται για πρώτη φορά στη ΜΕΝΝ το 2013 επιβίωση 100%, στα πολύ πρόωρα νεογνά 28 εβδ. κύησης με ΣΑΔ!

34 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 26A ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΣΑΔ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες ,44% 26+ έως ,58% Πίνακας 26Β ΣΑΔ Αριθμός Επιβίωση (Αριθμός) Επιβίωση (Ποσοστό%) 28+ έως ,00% 30+ έως ,00% 32+ έως ,00% 34+ έως ,00% > ,00% Σύνολο ,06% ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΣΑΔ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2013 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες ΣΑΔ Αριθμός Επιβίωση (Αριθμός) Επιβίωση (Ποσοστό%) ,00% 26+ έως ,00% 28+ έως ,00% 30+ έως ,00% 32+ έως ,00% 34+ έως ,00% > ,00% Σύνολο ,29%

35 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 27A ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες έως έως έως έως έως 36 > 36 Σύνολο Μηχαν. Αερισμός Επιβίωση (Αριθμός) Επιβίωση (Ποσοστό%) ,45% ,58% ,00% ,00% ,21% ,42% ,00% ,65% Πίνακας 27Β ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2013 Ηλικία κύησης σε εβδομάδες Μηχαν. Αερισμός Επιβίωση (Αριθμός) Επιβίωση (Ποσοστό%) ,00% 26+ έως ,00% 28+ έως ,00% 30+ έως ,00% 32+ έως ,00% 34+ έως ,00% > ,92% Σύνολο ,58%

36 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πίνακας 28 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ (BPD) ETH Έτος Σύνολο νεογνών με ΣΑΔ Σύνολο νεογνών με BPD Ποσοστό BPD-νεογνά 4,01% 5,12% Ήπια BPD-νεογνά 9 (2,77%) 10 (4,27%) Μέτρια BPD-νεογνά 1 (0,30%) 1 (0,42%) Βαρειά BPD-νεογνά 3 (0,92%) 1 (0,42%) Η συχνότητα BPD στη Μονάδα μας ( 4,01% - 5,12% ) σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα, θεωρείται πολύ χαμηλή! Πίνακας 29 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ ΜΕ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ Έτη 2012 Σύν. Εξετ η Επανεξέτ Σύν. Εξετ η Επανεξέτ. Αρνητικές ΟΑΕ ς (Σύνολο) Άρρενες Θήλεα ΔΕ- ΑΡ- ΑΜΦΩ- ΑΜΦΩ Ο προληπτικός έλεγχος ακοής με ωτοακουστικές εκπομπές των νεογνών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ έγινε από τους ιατρούς της Ω.Ρ.Λ Κλινικής με Διευθυντή τον κ. Πετμεζάκη Ιάκωβο. Τα νεογνά με αρνητικές ωτοακουστικές εκπομπές, προσήλθαν για επανεξέταση 1 μήνα μετά την έξοδο τους από τη ΜΕΝΝ. Όσα εξ αυτών εξακολούθησαν να παρουσιάζουν αρνητικές ωτοακουστικές εκπομπές παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο με προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABR- Auditory Brainstem Response).

37 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Πίνακας 30 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΗ Έτος Αριθμός Εξετασθέντων Νεογνών R.O.P- Laser Βάρος Γέννησης (γρ) Τα πρόωρα νεογνά στη ΜΕΝΝ με βάρος γέννησης <1600γρ παρακολουθούνται αποκλειστικά από τη Διευθύντρια της Παιδο-Οφθαλμολογικής Κλινικής, Καθηγήτρια κ. Γεωργία Χρούσου, λόγω του αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας (R.O.P) και εξετάζονται επανειλημμένα, μέχρι την έξοδό τους από τη ΜΕΝΝ. Σε όποια από αυτά κριθεί αναγκαίο, η παρακολούθηση τους συνεχίζεται και μετά την έξοδο τους, στο follow up της Παιδο-Οφθαλμολογικής Κλινικής. Οι φωτοπηξίες με Laser στα νεογνά που εκδήλωσαν σημαντικού βαθμού R.O.P έγιναν από τον Οφθαλμίατρο κ. Ιωάννη Σταύρακα, ειδικό χειρουργό για τον παιδικό αμφιβληστροειδή. Όλες οι φωτοπηξίες με Laser κατά τη διετία , 11 συνολικά, ήταν απόλυτα επιτυχείς και κανένα νεογνό δεν παρουσίασε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εφάμιλλα των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

38 Πίνακας 31Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΕΤΟΣ 2012 Πάθηση Αριθμός Αντιμετώπιση Έκβαση Μόρφωμα τραχήλου 1 Αφαίρεση Ίαση Μόρφωμα ράχης 1 Αφαίρεση Ίαση Αμάρτωμα θωρακ. τοιχώματος 1 Αφαίρεση Ίαση Συγγ. στένωση αρ. στελεχιαίου βρόγχου Ατρησία οισοφάγου με τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο Συγγ. οπισθοπλάγια διαφραγματοκήλη Άνω λοβεκτομή αριστερού πνεύμονα Απολίνωση συριγγίου και τελικο-τελική αναστόμωση Πλαστική Διαφράγματος Ίαση Ίαση 1 Θάνατος 2 Ίαση Διάφραγμα πυλωρού 1 Πυλωροπλαστκή Ίαση Ατρησία δωδεκαδακτύλου 1 Πλαγιο-πλάγια αναστόμωση Ίαση Δακτυλιοειδές πάγκρεας 2 Πλαγιο-πλάγια αναστόμωση Ίαση Ενδομήτρια διάτρηση εντέρου 2 Εντερεκτομή-Ειλεοστομία 1 Θάνατος 2 Ίαση Συμφυτικός ειλεός 2 Λύση συμφύσεων Ίαση Ατρησία λεπτού εντέρου 5 Εντερεκτομή, τελικο-τελική αναστόμωση Ίαση ΝΕΚ- διάτρηση εντέρου 5 Εντερεκτομή-Ειλεοστομία 1 Θάνατος 4 Ίαση Στένωση λεπτού εντέρου 3 Εντερεκτομή, τελικο-τελική αναστόμωση Ίαση Συγγενές μεγάκολο 2 1 κολοστομία, 1 βιοψία εντέρου Ίαση Κύστη μεσεντερίου 1 Αφαίρεση Ίαση Σύγκλειση στομίας 5 - Ίαση Ερευνητική λαπαροτομία 1 - Ίαση Κύστη ωοθήκης 1 Αφαίρεση Ίαση Ιεροκοκκυγικό τεράτωμα 1 Αφαίρεση Ίαση Βουβωνοκήλη 6 Απολίνωση σάκκου Ίαση Κρυψορχία+ Βουβωνοκήλη 1 Απολίνωση σάκκου +ορχεοπηξία Ίαση Περιτομή 1 - Ίαση Επεμβάσεις: Σύνολο 52 Νεογνά: 43 Επιβίωση 93,02%

35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ

35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Πίνακες και Σχολιασμός 1. Κίνηση Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ και ΜΕΝΝ. Έτη 1980-2013 2. Γεννήσεις στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού Ελλάδας. Έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηριώνοντας την υπεροχή μας...

Τεκμηριώνοντας την υπεροχή μας... γράμμα από τη σύνταξη Τεύχος Mάρτιος 00 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Ιδιοκτήτης Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ερυθρού Σταυρού & Κηφισίας, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμία του μυοκαρδίου. Ρομποτική χειρουργική. Kαρκίνος του προστάτη. Face-lift. Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζεις τον ασθενή παρά την ασθένεια

Ισχαιμία του μυοκαρδίου. Ρομποτική χειρουργική. Kαρκίνος του προστάτη. Face-lift. Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζεις τον ασθενή παρά την ασθένεια Άνοιξη - Καλοκαίρι 2011. Tεύχος 14 Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζεις τον ασθενή παρά την ασθένεια Ιπποκράτης Κανένα φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό αν ο γιατρός δεν σταλάξει μέσα του μερικές σταγόνες

Διαβάστε περισσότερα

02 MAΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

02 MAΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 02 MAΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ Editorial Η Ζωή στη «ΡΕΑ» Μια μοναδική διάκριση Λένε ότι το δεύτερο τεύχος ενός περιοδικού πρέπει να είναι καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα για τη διάγνωση του Συνδρόμου Down

Κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα για τη διάγνωση του Συνδρόμου Down ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 17 - AΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Κορυφαίο επιστημονικό επίτευγμα για τη διάγνωση του Συνδρόμου Down Προτεραιότητα για εμάς η ασφάλεια ειδικό ένθετο child Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 8 ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ προστασία Παιδί & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ στη γυναικολογία α Εμβόλια ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ακόμα: ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΚΥΣΤΙΤΙΔΕΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 www.elodi.org Nικόλαος Κ. Κεφαλογιάννης, συντονιστής διευθυντής παθολογίας, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους Για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 4 Θέματα Mεσογειακής Aναιμίας τετραμηναία έκδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ ΠΑΣΧOΝΤΩΝ ΑΠO ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. Αναστασίου Τσόχα 18-20, 115 21, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Επιστηµονικοί Εκδότες Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος Πρόεδροι Συνεδριών Ηµερίδας: Δηµήτριος Μαντζουράτος, Καρδιολόγος, Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Γενικό Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευθούμε

Πώς να προστατευθούμε ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Η οικονομική κρίση αυξάνει τα κρούσματα της «νόσου των καπνιστών» ΣΕΛ. 16 yγεια Σαββατοκύριακο 16-17 Νοεμβρίου 2013 Kαρκινος, διαβήτησ, πνευμονοπαθειεσ, kakh διατροφή «ΤΑ ΝΕΑ», με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα