50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ 1952-2002"

Transcript

1 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) 3 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ της Λαϊκής ΓιωτοπούΒου-ΜαραγκοττούιτΙου Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια αφ' ότου οι Ελληνίδες έχουμε ίσα πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες. Τα κατακτήσαμε το Όμως πώς τα κατακτήσαμε, πόσος αγώνας χρειάστηκε γι' αυτό, ποια η σημασία αυτής της κατάκτησης και πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς πραγματικής ισότητας στον πολιτικό στίβο; Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και επιπτώσεις του στα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε μια γενική ατμόσφαιρα σεβασμού και προώθησης των γυναικών σε δημόσια δράση. 0 φρικτός αυτός Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ωστόσο, δεν ήταν και χωρίς κάποια καλά αποτελέσματα. Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Το ότι οι γυναίκες κατάφεραν να κρατήσουν όλη την κοινωνική και οικονομική ζωή όταν έλειπαν όλοι οι άνδρες στο μέτωπο επί χρόνια, το ότι κατάφεραν να παράγουν όλα τα πολεμοφόδια τα αναγκαία για τον πόλεμο, το ότι κατάφεραν να κρατούν και τις οικογένειες τους συγχρόνως, και μάλιστα να εργάζονται και σε επαγγέλματα που ούτε είχαν ονειρευτεί προηγουμένως οι άνδρες ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, αυτό δημιούργησε αφ' ενός έκπληξη και θαυμασμό για τις ικανότητες των γυναικών, που δεν είχαν ως τότε γνωρίσει οι άνδρες, αφ' ετέρου δε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Η Αγγλία μόλις τέλειωσε ο πόλεμος έδωσε πολιτικά 24η Σννεδρίασις της Βουλής, 21 Δεκεμβρίου 1919 δικαιώματα στις γυναίκες. Πριν, και μέχρι που κηρύχθηκε ο πόλεμος, οι φεμινίστριες ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Κυβέρνηση. Τις σουφραζέτες, δηλαδή τις γυναίκες που διεκδικούσαν το δικαίωμα ψήφου, τις είχαν στη φυλακή, κι αυτό γιατί έκαναν πράξεις, όχι βέβαια βίαιες, αλλά όχι και πολύ ειρηνικές πάντοτε. Το ίδιο έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η Γερμανία, η οποία εκείνη την εποχή εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Άλλες χώρες υπήρξαν πολύ πιο διστακτικές. Η Γαλλία, π.χ., δεν έδωσε τότε ψήφο. Όμως οι κινήσεις για την ψήφο φούντωf f σαν, όταν άρχισαν να κερδίζονται δικαιώματα πολιτικά από τις γυναίκες μερικών χωρών και όταν η γενική ατμόσφαιρα ήταν μια ατμόσφαιρα θαυμασμού για τα κατορθώματα τους αυτή τη δύσκολη εποχή. Όπως είχε γραφεί τότε σε πολλές εφημερίδες, χωρίς τις γυναίκες θα είχε χαθεί ο πόλεμος α πό τους συμμάχους. Στα πλαίσια αυτής της κίνησης ιδρύθηκε το 1920 και στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος για τα Διαιώματα της Γυναίκας (Σ.Δ.Γ.) με τον αρχικό τίτλο Α. ΜΠΑΣΙΑΣ (Βουλευτής) Κύριε Πρόεδρε, η υποβολή παρά του αξιότιμου Υπουργού της Δικαιοσύνης δύο νομοσχεδίων κοινωνικής ανάγκης, τα οποία προ πολλού καιρού έδει να υποβληθώσι, το περί διαζυγίου και το εξ αδιαθέτου διαδοχής με ώθησαν να υποβάλω πρότασιν νόμου «περί ισοπολιτείας των γυναικών». Ο αξιότιμος Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδέχθη εν Παρισίοις κατά την 14η Νοεμβρίου επιτροπήν εκ γυναικών, την οποίαν εδέχθη ευμενέστατα και εξεψράσθη ενθουσιωδώς υπέρ αυτών, χαρακτηρίσας ότι το έργον το επιγενησόμενον είναι το μέγιστον έργον του αιώνος. Παρακαλώ να γίνει επιτροπή, όπως παραπεμφθεί το νομοσχέδιον. Η πρόταση του Α. Τνπάλδου-Μπασιά είχε ως εξής: Άρθρο 1: «Αι διατάξεις όλων των νόμων και διαταγμάτων αστικού και δημοσίου δικαίου εν Ελλάδι εφαρμόζονται εξ ίσον επί αμφοτέρων των φύλων. Πάσα εκ των υφισταμένων νόμων μείωσις της καταστάσεως της γυναικός καταργείται. «Σύνδεσμος Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός». Είναι ο πρώτος και μόνος καθαρά φεμινιστικός Σύλλογος της Ελλάδας. Προϋπήρξε βέβαια η πρωτοπόρος Καλλιρρόη Παρέν, η οποία ήταν υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά προωθούσε κυρίως, ΣΗΜ. Το άρθρο αυτό περιέχει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου ( ), σελ 29.

2 4 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩ.Ν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ 1920, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός Λαβών υπ' όψιν: 3 Ότι ο μεγάλος πόλεμος που ετελείωσεν εχειραφέτησε την παγκόσμιον σκέψιν και παρουσίασε καταφανή πλέον την ανάγκην να εγκαινιασθή νέα περίοδος ανθρωπισμού και ισονομίας εις την ιστορίαν του πολιτισμού. Ότι, συμφώνως με το πνεύμα αυτό της Δικαιοσύνης, αι γυναίκες εις όλα τα πολιτισμένα κράτη ζητούν να έχουν i ευθύνην και δικαιώματα εις την αναδιοργάνωσιν της κοινωνίας, και ειδικώς εις όσα ζητήματα αφορούν την γυναίκα -; και το παιδί, ζηπϊματα εις τα οποία η γυναίκα έχει αναμφισβήτητον ειδικότητα. Ότι το παλαιόν δόγμα, ότι η γυναίκα είναι κατώτερον ον από τον άνδρα κατερρίφθη οριστικώς από την-ΐ Επιστήμην, η οποία ανεγνώρισεν ότι διανοητικώς και ηθικώς είναι ίση με τον άνδρα. Ότι αι προωδευμέναι πολιτείαι, η μία κατόπιν της άλλης, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα της γυναικός, και ότι η j Ελλάς, διά να συμβαδίζη με τον σύγχρονον πολιτισμόν, πρέπει ν' αναγνώριση τα δικαιώματα αυτά. Ψηφίζει: Προσχωρεί εις το παγκόσμιον κίνημα υπέρ της αναγνωρίσεως της γυναικός ως κοινωνικού, οικονομικού και πολιτειακού παράγοντος. Διαμαρτύρεται διά την ανισότητα των Ελληνικών νόμων απέναντι της γυναικός. Ζητεί πρωτίστως το δικαίωμα να εκλέγη και να εκλέγεται και η γυναίκα εις τα αντιπροσωπευτικά σώματα και της τοπικής διοικήσεως και της Εθνικής αντιπροσωπείας, όπου το ήμισυ του ενηλίκου πληθυσμού της χώρα'ς δεν : εκπροσωπείται εως σήμερα. Εντέλλεται την ανακοίνωσιν του ψηφίσματος τούτου εις την Κυβέρνησιν, την Βουλήν, την Διεθνή Ένώσιν της ' γυναικείας ψήφου και τους αδελφούς Συνδέσμους της αλλοδαπής.. Τ Αθήναι 16 Ιανουαρίου 1920 Κατ' εντολήν της Γενικής Συνελεύσεως ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ..!: :V".. iaeses^mkeskihsi και ορθώς, την εκπαίδευση της γυναίκας, την οποία θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόοδο της γυναίκας σε οποιοδήποτε τομέα και την κατάκτηση πραγματικής ισότητας. Η Καλλιρρόη Παρέν εξέδωσε και την πρώτη γυναικεία εφημερίδα με τον τίτλο «ΕΦΗ- ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ», η οποία γινόταν ανάρπαστη στην Πλατεία Συντάγματος όπου πήγαιναν οι κυρίες και την πουλούσαν. Όμως δεν είχε υποβάλει ποτέ τα αιτήματα τα ριζοσπαστικά, τα οποία υπέβαλε και προέβαλε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Η παρέμβαση του Σ.Δ.Γ. Το πρώτο έγγραφο το οποίο εξέδωσε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ήταν ένα ψήφισμα για ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής και της δράσης και ίσα πολιτικά δικαιώματα. Η Καλλιρρόη Παρέν ήταν και θετική και αρνητική για τα πολιτικά δικαιώματα, και όταν κάποτε κάποιοι υπουργοί αντέδρασαν στα αιτήματα της, είχε πεί ότι: «επί τέλους δεν σας ζητάω καί πολιτικά δικαιώματα, ζητάω κάτι πολύ λιγότερο». Όμως άνοιξε δρόμο η Καλλιρρόη Παρέν. Όταν ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποφάσισε να βγάλει και αυτός έντυπο δικό του, εξέδωσε τον «ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ». Και μόνο οι τίτλοι δείχνουν πόσο διαφορετικές ήταν οι θέσεις και οι διεκδικήσεις. Από «Εφημερίς των Κυριών» σε «Αγώνας της Γυναίκας», υπάρχει απόσταση. Το 1919, ο Θανάσης Τυπάλδος-Μπασιάς, βουλευτής Κεφαλληνίας, υπέβαλε πρώτος νομοσχέδιο για ισότητα και ισοπολιτεία των γυναικών. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν πολύ πλατιά και αόριστα διατυπωμένο και υπήρξαν αντιρρήσεις τέτοιες που δεν προχώρησε. Όμως, μετά το ψήφισμα του Συνδέσμου, το οποίο εστάλη στη Βουλή του 1920, στην Κυβέρνηση αργότερα και στην Εθνοσυνέλευση και γενικά, είχε προβληθεί πάρα πολύ, ήρθε η συζήτηση στη Βουλή. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι όσο υπήρξαν μερικοί ένθερμοι θιασώτες στη Βουλή μέσα, τόσο υπήρξαν και πολλοί αντιδραστικοί. Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι από τα τρία κύρια κόμματα της Βουλής, αυτοί οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της ισοπολιτείας ήταν οι καλύτεροι και οι πιο φωτισμένοι του κάθε κόμματος. Ήταν πρώτος, και πιο θερμός υποστηρικτής, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος. Από το κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν υπέρ ο αρχηγός του, που ήταν και Πρωθυπουργός τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και της δεξιάς και συντηρητικής παράταξης υπέρ ήταν ο Δημήτριος Γούναρης. Και βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο. Πάντως, παρ' όλο τον αγώνα που έγινε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν όχι απλώς να μη δοθεί αυτό το δικαίωμα, αλλά να αφαιρεθεί και το δικαίωμα των γυναικών να διορίζονται σε δημόσιες υπηρεσίες γενικά, να είναι δημόσιοι υπάλληλοι έστω και των χαμηλότερων βαθμών.

3 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) Έτσι εκείνη την εποχή δεν μπόρεσε να προχωρήσει το θέμα. Επανήλθε το 1925, και τότε κατάφεραν, ιδίως ο Παπαναστασίου, να δοθεί με αγώνες απλώς εξουσιοδότηση στην Κυβέρνηση, όταν νομίζει ότι είναι επίκαιρο, να παραχωρήσει με προεδρικό απλώς διάταγμα και όχι με νόμο, δικαίωμα ψήφου στις Ελληνίδες, μόνο για τις δημοτικές εκλογές, μόνο εάν έχουν συμπληρώσει ηλικία 31 ετών, και μόνο αν ξέρουν ανάγνωση και γραφή. Και παρ' όλο που, με θύελλα στη Βουλή, ψηφίστηκε αυτή η στενότατη εξουσιοδότηση προς την Κυβέρνηση, έπρεπε να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια για να κατορθώσει η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930 να εκδώσει ένα διάταγμα μ' αυτό το περιορισμένο δικαίωμα : σημαντικός σταθμός Εμείς συνεχίσαμε τους αγώνες μας. Η ελληνική συγκυρία ήταν τότε δυσμενής και ως κοινωνική πραγματικότητα και ως πολιτική ατμόσφαιρα για την κατάκτηση της ισοπολιτείας. Στην Ελλάδα, ως το 1952, όχι μόνο δεν είχαμε ίσα πολιτικά δικαιώματα, αλλά οι περισσότερες γυναίκες που είχαν σπουδάσει και είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν είχαν δικαίωμα να μετάσχουν σε διαγωνισμό για να διοριστούν σε δημόσιες θέσεις. Οι γυναίκες νομικοί δεν μπορού προστέθηκαν και γυναίκες -ακόμα και γυναικείες οργανώσεις- φοβούμενες ότι πολλές μη «κομμουνίστριες» δεν θα ψηφίσουν 1. Ωστόσο την ψήφο την πήραμε ακριβώς αυτή την εποχή και ο ισχυρός μας σύμμαχος ήταν ο OHE. Στον OHE είχε ιδρυθεί, με πρωτοβουλία της Ελεωνόρας Ρούσβελτ, η «Επιτροπή της Θέσης της Γυναίκας». Σ' αυτήν είχε εκπρόσωπο και η Ελλάδα την Λίνα Τσαλδάρη 2. Η Επιτροπή αυτή εργαζόταν έντονα και συστηματικά για την προώθηση της ισότητας. Κύρια προσπάθεια της ήταν τότε η κατάρτιση από αυτήν και, στη συνέχεια, η ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Η.Ε μιας διεθνούς σύμβασης για ίσα πολιτικά δικαιώματα και ίση πρόσβαση σε όλα τα δημόσια λειτουργήματα, θέσεις, αξιώματα, γυναικών και ανδρών. Όταν η αντιπρόσωπος μας ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι η σύμβαση προχωρεί προς αίσιον τέλος και ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρεπόταν να μην προσχωρήσει, τότε έγινε το αποφασιστικό βήμα. Η Ελληνική 32η Συνεδρίασις της Βουλής, 28 Ιανουαρίου 1920 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (πρωθυπουργός) Πιστεύω ότι η παροχή του δικαιώματος της ψήφου εις τας γυναίκας θα έχει κοινωνικόν και πολιτικόν συμφέρον. Νομίζω ότι παντού όπου παρεχωρήθη το δικαίωμα τούτο ουδέν εκ των Κρατών μετενόησε διά την παραχώρησιν της ψήφου των γυναικών. Κάμνω μίαν επιφύλαξιν ίνα δώσω την ψήφον εις τας γυναίκας, απαιτώ μίαν προϋπόθεσιν, την οποίαν και εμνημόνευσα εις τας γυναίκας, εν Παρισίοις, αι οποίαι ήλθον να με επισκεφθώσιν, ίνα μου ζητήσωσι την παραχώρησιν: το εξαρτώ από μίαν προϋπόθεσιν την οποίαν θα την αναγνωρίσητε θα δώσωμεν την ψήφον εις τας γυναίκας, εάν βεβαίως θέλωσι και αι γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου, όχι να τας εκβιάσωμεν ίνα λάβωσι την ψήφον. Η ελληνική συγκυρία ήταν τότε δυσμενής και για άλλο σοβαρό λόγο πολιτικό. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν εντελώς πρόσφατος και η αντιπαλότητα μεταξύ αριστερών («κομμουνιστών») και δεξιών («εθνικοφρόνων») ήταν θανάσιμη. Έτσι στους άνδρες εχθρούς της γυναικείας ψήφου, σαν να διορι- στούν στη δικαστική υπηρεσία, στη διπλωματική υπηρεσία, να γίνουν συμβολαιογράφοι, να μπούνε στο Συμβούλιο Επικρατείας ακόμη ούτε μάρτυρες σε συμβόλαια δεν μπορούσαν να παραστούν. Στις γυναίκες που είχαν σπουδάσει αρχαιολογία δεν επιτρεπόταν να μετάσχουν στο διαγωνισμό για να διοριστούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σ' αυτές που είχαν σπουδάσει χημεία, δεν τους επιτρεπόταν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό για να μπουν στο Χημείο του Κράτους. Οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από όλα τα δημόσια λειτουργήματα, αξιώματα και δημόσιες σταδιοδρομίες, απλώς και μόνο επειδή ήταν γυναίκες. Ήταν γενικώς κοινωνικά περιθωριοποιημένες. Βουλή ψήφισε επιτέλους το νόμο 2159/1952 που παραχώρησε στις γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άνδρες να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αιρετά πολιτικά αξιώματα 3. Ωστόσο παρέμειναν όλες οι προαναφερθείσες ανισότητες στην πρόσβαση σε δημόσια λειτουργήματα, α ξιώματα, σταδιοδρομίες κ.λπ. Γι' αυτό η κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης που ψηφίσθηκε στον OHE το 1953 ήταν απαραίτητη. Όντως, η Ελληνική Κυβέρνηση την κύρωσε με το Ν.Δ. 2620/17/28 Σεπτεμβρίου Για την παροχή ίσων πολιτικών δικαιωμάτων ο Σύνδεσμος μας οργάνωσε επίσημη τελετή στις Σ.Δ.Γ. είχε μείνει με μόνο σύμμαχο το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων που η Πρόεδρος του Ελμίνα Παντελάκη σθεναρά ωθούσε αντίθετα προς το ρεύμα προστέθηκε και ένα άλλο νεοσύστατο γυναικείο σωματείο «Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων και Λεσχών» της Λίνας Τσαλδάρη. 2. Τη Λίνα Τσαλδάρη διόρισε η Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα μετά από άρνηση της Αίγλης Ψάλτη - για λόγους υπερβολικής ευθιξίας λόγω παλιάς οικογενειακής φιλίας με τον Πλαστήρα- η οποία και πρότεινε τη Λ. Τσαλδάρη. 3. Ευτυχώς η Λ. Τσαλδάρη, ισχυρή προσωπικότητα της δεξιάς, που σχεδίαζε τότε να πολιτευθεί και η ίδια, ενίσχυσε και από τη δεξιά πλευρά την ψήφιση αυτού του νόμου.

4 4 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΠΝ ΔΙΚΑΙΟ.ΜΑΤΠΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ 1920, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣ1Ν, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός Λαβών υπ' όψιν: ν-; 'Οτι ο μεγάλος πόλεμος που ετελείωσεν εχειραφέτησε την παγκόσμιον σκέψιν και παρουσίασε καταφανή πλέον την ανάγκην να εγκαινιασθή νέα περίοδος ανθρωπισμού και ισονομίας εις την ιστορίαν του πολιτισμού. Ότι, συμφώνως με το πνεύμα αυτό της Δικαιοσύνης, αι γυναίκες εις όλα τα πολιτισμένα κράτη ζητούν να έχουν, "; ευθύνην και δικαιώματα εις την αναδιοργάνωσιν της κοινωνίας, και ειδικώς εις όσα ζητήματα αφορούν την γυναίκέ και το παιδί, ζητήματα εις τα οποία η γυναίκα έχει αναμφισβήτητον ειδικότητα. 'Οτι το παλαιόν δόγμα, ότι η γυναίκα είναι κατώτερον ον από τον άνδρα κατερρίφθη οριστικώς από την ^ Επιστήμην, η οποία ανεγνώρισεν ότι διανοητικώς και ηθικώς είναι ίση με τον άνδρα. Ότι αι προωδευμέναι πολιτείαι, η μία κατόπιν της άλλης, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα της γυναικός, και ότι.: Ελλάς, διά να συμβαδίζη με τον σύγχρονον πολιτισμόν, πρέπει ν' αναγνώριση τα δικαιώματα αυτά. Ψηφίζει: Προσχωρεί εις το παγκόσμιον κίνημα υπέρ της αναγνωρίσεως της γυναικός ως κοινωνικού, οικονομικού και g r πολιτειακού παράγοντος. Διαμαρτύρεται διά την ανισότητα των Ελληνικών νόμων απέναντι της γυναικός. Ζητεί πρωτίστως το δικαίωμα να εκλέγη και να εκλέγεται και η γυναίκα εις τα αντιπροσωπευτικά σώματα,και της τοπικής διοικήσεως και της Εθνικής αντιπροσωπείας, όπου το ήμισυ του ενηλίκου πληθυσμού της χώο εκπροσωπείται έως σήμερα, Εντέλλεται την ανακοίνωσιν του ψηφίσματος τούτου εις την Κυβέρνησιν, την Βουλήν, την Διεθνή Ένωσιν γυναικείας ψήφου και τους αδελφούς Συνδέσμους της αλλοδαπής. Αθήναι 16 Ιανουαρίου 1920 Κατ' εντολήν της Γενικής Συνελεύσεως ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ και ορθώς, την εκπαίδευση της γυναίκας, την οποία θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόοδο της γυναίκας σε οποιοδήποτε τομέα και την κατάκτηση πραγματικής ισότητας. Η Καλλιρρόη Παρέν εξέδωσε και την πρώτη γυναικεία εφημερίδα με τον τίτλο «ΕΦΗ- ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ», η οποία γινόταν ανάρπαστη στην Πλατεία Συντάγματος όπου πήγαιναν οι κυρίες και την πουλούσαν. Όμως δεν είχε υποβάλει ποτέ τα αιτήματα τα ριζοσπαστικά, τα οποία υπέβαλε και προέβαλε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Η παρέμβαση του Σ.Δ.Γ. Το πρώτο έγγραφο το οποίο εξέδωσε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ήταν ένα ψήφισμα για ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής και της δράσης και ίσα πολιτικά δικαιώματα. Η Καλλιρρόη Παρέν ήταν και θετική και αρνητική για τα πολιτικά δικαιώματα, και όταν κάποτε κάποιοι υπουργοί αντέδρασαν στα αιτήματα της, είχε πεί ότι: «επί τέλους δεν σας ζητάω καί πολιτικά δικαιώματα, ζητάω κάτι πολύ λιγότερο». Όμως άνοιξε δρόμο η Καλλιρρόη Παρέν. Όταν ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποφάσισε να βγάλει και αυτός έντυπο δικό του, εξέδωσε τον «ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ». Και μόνο οι τίτλοι δείχνουν πόσο διαφορετικές ήταν οι θέσεις και οι διεκδικήσεις. Από «Εφημερίς των Κυριών» σε «Αγώνας της Γυναίκας», υπάρχει απόσταση. Το 1919, ο Θανάσης Τυπάλδος-Μπασιάς, βουλευτής Κεφαλληνίας, υπέβαλε πρώτος νομοσχέδιο για ισότητα και ισοπολιτεία των γυναικών. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν πολύ πλατιά και αόριστα διατυπωμένο και υπήρξαν αντιρρήσεις τέτοιες που δεν προχώρησε. Όμως, μετά το ψήφισμα του Συνδέσμου, το οποίο εστάλη στη Βουλή του 1920, στην Κυβέρνηση αργότερα και στην Εθνοσυνέλευση και γενικά, είχε προβληθεί πάρα πολύ, ήρθε η συζήτηση στη Βουλή. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι όσο υπήρξαν μερικοί ένθερμοι θιασώτες στη Βουλή μέσα, τόσο υπήρξαν και πολλοί αντιδραστικοί. Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι από τα τρία κύρια κόμματα της Βουλής, αυτοί οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της ισοπολιτείας ήταν οι καλύτεροι και οι πιο φωτισμένοι του κάθε κόμματος. Ήταν πρώτος, και πιο θερμός υποστηρικτής, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος. Από το κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν υπέρ ο αρχηγός του, που ήταν και Πρωθυπουργός τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και της δεξιάς και συντηρητικής παράταξης υπέρ ήταν ο Δημήτριος Γούναρης. Και βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο. Πάντως, παρ' όλο τον αγώνα που έγινε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν όχι απλώς να μη δοθεί αυτό το δικαίωμα, αλλά να αφαιρεθεί και το δικαίωμα των γυναικών να διορίζονται σε δημόσιες υπηρεσίες γενικά, να είναι δημόσιοι υπάλληλοι έστω και των χαμηλότερων βαθμών.

5 Ι Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) 5 Έτσι εκείνη την εποχή δεν μπόρεσε να προχωρήσει το θέμα. Επανήλθε το 1925, και τότε κατάφεραν, ιδίως ο Παπαναστασίου, να δοθεί με αγώνες απλώς εξουσιοδότηση στην Κυβέρνηση, όταν νομίζει ότι είναι επίκαιρο, να παραχωρήσει με προεδρικό απλώς διάταγμα και όχι με νόμο, δικαίωμα ψήφου στις Ελληνίδες, μόνο για τις δημοτικές εκλογές, μόνο εάν έχουν συμπληρώσει ηλικία 31 ετών, και μόνο αν ξέρουν ανάγνωση και γραφή. Και παρ' όλο που, με θύελλα στη Βουλή, ψηφίστηκε αυτή η στενότατη εξουσιοδότηση προς την Κυβέρνηση, έπρεπε να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια για να κατορθώσει η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930 να εκδώσει ένα διάταγμα μ' αυτό το περιορισμένο δικαίωμα : σημαντικός σταθμός Εμείς συνεχίσαμε τους αγώνες μας. Η ελληνική συγκυρία ήταν τότε δυσμενής και ως κοινωνική πραγματικότητα και ως πολιτική ατμόσφαιρα για την κατάκτηση της ισοπολιτείας. Στην Ελλάδα, ως το 1952, όχι μόνο δεν είχαμε ίσα πολιτικά δικαιώματα, αλλά οι περισσότερες γυναίκες που είχαν σπουδάσει και είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν είχαν δικαίωμα να μετάσχουν σε διαγωνισμό για να διοριστούν σε δημόσιες θέσεις. Οι γυναίκες νομικοί δεν μπορούσαν να διοριστούν στη δικαστική υπηρεσία, στη διπλωματική υπηρεσία, να γίνουν συμβολαιογράφοι, να μπούνε στο Συμβούλιο Επικρατείας - ακόμη ούτε μάρτυρες σε συμβόλαια δεν μπορούσαν να παραστούν. Στις γυναίκες που είχαν σπουδάσει αρχαιολογία δεν επιτρεπόταν να μετάσχουν στο διαγωνισμό για να διοριστούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σ' αυτές που είχαν σπουδάσει χημεία, δεν τους επιτρεπόταν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό για να μπουν στο Χημείο του Κράτους. Οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από όλα τα δημόσια λειτουργήματα, αξιώματα και δημόσιες σταδιοδρομίες, απλώς και μόνο επειδή ήταν γυναίκες. Ήταν γενικώς κοινωνικά περιθωριοποιημένες. Η ελληνική συγκυρία ήταν τότε δυσμενής και για άλλο σοβαρό λόγο πολιτικό. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν εντελώς πρόσφατος και η αντιπαλότητα μεταξύ αριστερών («κομμουνιστών») και δεξιών («εθνικοφρόνων») ήταν θανάσιμη. Έτσι στους άνδρες εχθρούς της γυναικείας ψήφου, προστέθηκαν και γυναίκες -ακόμα και γυναικείες οργανώσεις- φοβούμενες ότι πολλές μη «κομμουνίστριες» δεν θα ψηφίσουν 1. Ωστόσο την ψήφο την πήραμε ακριβώς αυτή την εποχή και ο ισχυρός μας σύμμαχος ήταν ο OHE. Στον OHE είχε ιδρυθεί, με πρωτοβουλία της Ελεωνόρας Ρούσβελτ, η «Επιτροπή της Θέσης της Γυναίκας». Σ' αυτήν είχε εκπρόσωπο και η Ελλάδα την Λίνα Τσαλδάρη 2. Η Επιτροπή αυτή εργαζόταν έντονα και συστηματικά για την προώθηση της ισότητας. Κύρια προσπάθεια της ήταν τότε η κατάρτιση από αυτήν και, στη συνέχεια, η ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Η.Ε μιας διεθνούς σύμβασης για ίσα πολιτικά δικαιώματα και ίση πρόσβαση σε όλα τα δημόσια λειτουργήματα, θέσεις, αξιώματα, γυναικών και ανδρών. Όταν η αντιπρόσωπος μας ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι η σύμβαση προχωρεί προς αίσιον τέλος και ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρεπόταν να μην προσχωρήσει, τότε έγινε το αποφασιστικό βήμα. Η Ελληνική 32η Συνεδρίασις της Βουλής, 28 Ιανουαρίου 1920 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (πρωθυπουργός) Πιστεύω ότι η παροχή του δικαιώματος της ψήφου εις τας γυναίκας θα έχει κοινωνικόν και πολιτικόν συμφέρον. Νομίζω ότι παντού όπου παρεχωρήθη το δικαίωμα τούτο ουδέν εκ των Κρατών μετενόησε διά την παραχώρησιν της ψήφου των γυναικών. Κάμνω μίαν επιφύλαξιν ίνα δώσω την ψήφον εις τας γυναίκας, απαιτώ μίαν προϋπόθεσιν, την οποίαν και εμνημόνενσα εις τας γυναίκας, εν Παρισίοις, αι οποίαι ήλθον να με επισκεφθώσιν, ίνα μου ζητήσωσι την παραχώρησιν: το εξαρτώ από μίαν προϋπόθεσιν την οποίαν θα την αναγνωρίσητε θα δώσωμεν την ψήφον εις τας γυναίκας, εάν βεβαίως θέλωσι και αι γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου, όχι να τας εκβιάσωμεν ίνα λάβωσι την ψήφον. Βουλή ψήφισε επιτέλους το νόμο 2159/1952 που παραχώρησε στις γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άνδρες να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αιρετά πολιτικά αξιώματα 3. Ωστόσο παρέμειναν όλες οι προαναφερθείσες ανισότητες στην πρόσβαση σε δημόσια λειτουργήματα, α ξιώματα, σταδιοδρομίες κ.λπ. Γι' αυτό η κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης που ψηφίσθηκε στον OHE το 1953 ήταν απαραίτητη. Όντως, η Ελληνική Κυβέρνηση την κύρωσε με το Ν.Δ. 2620/17/28 Σεπτεμβρίου Για την παροχή ίσων πολιτικών δικαιωμάτων ο Σύνδεσμος μας οργάνωσε επίσημη τελετή στις Σ.Δ.Γ. είχε μείνει με μόνο σύμμαχο το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων που η Πρόεδρος του Ελμίνα Παντελάκη σθεναρά ωθούσε αντίθετα προς το ρεύμα προστέθηκε και ένα άλλο νεοσύστατο γυναικείο σωματείο «Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων και Λεσχών» της Λίνας Τσαλδάρη. 2. Τη Λίνα Τσαλδάρη διόρισε η Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα μετά από άρνηση της Αίγλης Ψάλτη - για λόγους υπερβολικής ευθιξίας λόγω παλιάς οικογενειακής φιλίας με τον Πλαστήρα- η οποία και πρότεινε τη Λ. Τσαλδάρη. 3. Ευτυχώς η Λ. Τσαλδάρη, ισχυρή προσωπικότητα της δεξιάς, που σχεδίαζε τότε να πολιτευθεί και η ίδια, ενίσχυσε και από τη δεξιά πλευρά την ψήφιση αυτού του νόμου.

6 6 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) 1952, στην οποία συμμετέσχε όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Ν. Πλαστήρα, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Σοφ. Βενιζέλο και τον τ. Πρωθυπουργό Π. Κανελλόπουλο. Ωστόσο ανεστάλη η άσκηση του δικαιώματος των Ελληνίδων να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952, με την πρόφαση ότι πολύ λίγες γυναίκες είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και δεν θα ψήφιζαν κυρίως οι «εθνικόφρονες». Αντιδράσαμε έντονα υποβάλαμε υπομνήματα, διαμαρτυρίες κ.λπ. ότι είναι αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική η αναστολή άσκησης του κεκτημένου δικαιώματος. Παρ' όλα αυτά ο νόμος 2228 του Σεπτεμβρίου του 1952 ανέστειλε το εκλογικό δικαίωμα των Ελληνίδων για τις προσεχείς εκλογές. Όπως είπαμε, η Σύμβαση η οποία κυρώθηκε, δεν έδινε απλώς ίσα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε όλα τα δημόσια λειτουργήματα και αξιώματα, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων οι οποίοι απέκλειαν τις γυναίκες από αυτά. Δεν έγινε ό μως δυνατή α μέσως η πρόσβαση των γυναικών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Διότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμάτευσε ότι δεν αρκεί η Σύμβαση, παρ' όλο που η τελευταία, εφ' όσον κυρώθηκε, είχε γίνει νόμος του ελληνικού κράτους. Έπρεπε να συνταχθεί νόμος γενικός και επί πλέον για κάθε χωριστή περίπτωση ειδικός, ο οποίος να καταργεί ειδικές άνισες μεταχειρίσεις και αποκλεισμούς. Αυτό νομικά ήταν τελείως απαράδεκτο και αβάσιμο. Και έτσι ξανάρχισε άλλος αγώνας. Ήταν ένας αγώνας σκληρός και συναρπαστικός. Τον έζησα τότε κι εγώ σαν νεαρή νομικός. Επί κεφαλής του αγώνα αυτού, για να συντάσσουμε συνεχώς προτάσεις νομοσχεδίων με τα οποία να καταργούνται οι διάφορες ανισότητες, ήταν κυρίως η Αίγλη Ψάλτη (η οποία αργότερα έγινε και Πρόεδρος του Συνδέσμου μας). Και πολύ ενεργός ήταν και η Ειρήνη Τσιμπούκη. Ήμουν κι,εγώ στην επιτροπή αυτή. Συντάσσαμε συνεχώς προτάσεις που στέλναμε στη Βουλή. Αυτό συνεχίστηκε αρκετό χρόνο. Κάποτε όμως ήρθε σε πέρας αυτό το έργο και έτσι άλλαξε η ιστορία και η θέση της γυναίκας σε τούτο τον τόπο. Βασικός ήταν ο νόμος 3192/55 που επέτρεψε στις Ελληνίδες να διορίζονται σε όλες τις θέσεις και τα λειτουργήματα, εκτός από τα εκκλησιαστικά αξιώματα και τις κύριες στρατιωτικές υπηρεσίες. Έτσι άνοιξαν οι πόρτες για να σταδιοδρομεί η Ελληνίδα στις δημόσιες θέσεις και τα λειτουργήματα, ανάμεσα τους και η δικαστική και η διπλωματική σταδιοδρομία. Ειδικά ήταν τα Νομοθετικά Διατάγματα: 3075/54 (που έδωσε το δικαίωμα και στις γυναίκες να είναι ένορκοι), 3082/54 (που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να διορίζονται συμβολαιογράφοι), 3026/54 (που θέσπισε το δικαίωμα των γυναικών να εκλέγονται μέλη Διοικ. Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων), 3370/55 (Κώδικας Ιθαγένειας, που πρόβλεπε για πρώτη φορά δυνητική χωριστή ιθαγένεια της συζύγου). Όλα, ήταν αποτέλεσμα προτάσεων και αγώνων του Συνδέσμου μας, συχνά από κοινού με άλλα Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία. PB Συνεδρίασις της Βουλής, 26 Μαΐου 1922 Δ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ (Αρχηγός Κόμματος και Υπουργός Δικαιοσύνες) Δεν με αποτρέπει του να απονείμωμεν την ψήφον εις τας γυναίκας ο φόβος, ο οποίος υπάρχει εις πολλούς, μη θα δώσωμεν το δικαίωμα ψήφον εις πρόσωπα τα οποία θα κάμωσι χρήσιν επί μεταβολή ασυλλογίστω της παρούσης καταστάσεως. Ηβάσις της γνώμης μου είναι ότι, πας όστις συντελεί εις την παραγωγήν της κοινωνίας εργαζόμενος, είναι και ο αρμόδιος ίνα ασκήσει τα δικαιώματα εκείνα, τας εξουσίας εκείνας, δι'ων ρυθμίζονται τα πράγματα της κοινωνίας. Αυτή είναι η αρχή η δική μου. Διά την εφαρμογήν δε της αρχής είναι εντελώς αδιάφορον εάν εκείνος, ο οποίος ευρίσκεται εν τοιαύτη θέσει ζητεί ή δεν ζητεί την άσκησιν της κρατικής εξουσίας. Το μεγάλο γεγονός το οποίο επέτρεψε την α θρόα, συν τω χρόνω, εισδοχή των γυναικών ήταν το ότι οι διορισμοί γίνονταν με διαγωνισμό. Όπου υπήρχαν διαγωνισμοί οι γυναίκες θριάμβευαν. Στην αρχή βέβαια δεν είχαμε καί πολλές γυναίκες πτυχιούχους. Σήμερα στις περισσότερες σχολές, ακόμα και σε κείνες οι οποίες ήταν άλλοτε κυριαρχούμενες από άνδρες, όπως π.χ. η Νομική Σχολή, περισσότερες είναι οι γυναίκες. Ακόμα και στο Πολυτεχνείο, σε πολλές σχολές οι περισσότερες είναι γυναίκες. Στο Πάντειο, το ποσοστό των γυναικών είναι πάνω από 70% στις κοινωνικές καί πολιτικές επιστήμες και στη Σχολή Δικαστών γύρω στα 70-80% κ.ο.κ. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τέτοιος αριθμός πτυχιούχων. Αλλά όταν άνοιξαν οι πόρτες για σταδιοδρομία, οι γυναίκες εισέβαλαν και στα πανεπιστήμια, για να αποκτήσουν τα προσόντα που θα τους επέτρεπαν να σταδιοδρομήσουν πράγματι ίσα με τους άνδρες. Νέος σταθμός: το Σύνταγμα του 1975 Τα πράγματα έκτοτε εξελίχθηκαν ραγδαία, μέχρι που έφθασε ένας άλλος μεγάλος σταθμός. Αν το 1952 ήταν ο πρώτος μεγάλος σταθμός, ο δεύτερος μεγάλος σταθμός ήταν το Σύνταγμα του Όταν συντασσόταν στην Ελλάδα το Σύνταγμα του 1975, κατά ευτυχή συγκυρία πάλι μας βοήθησε ο OHE. Το 1975 ήταν η

7 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) χρονιά που ο OHE είχε κηρύξει ως Έτος της Γυναίκας, και μάλιστα ως αρχή της ΙΟετίας της γυναίκας (Διάσκεψη Μεξικού 1975). Έκτοτε κάθε 5 χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση ΙΟετίας γινόταν νέα διεθνής διάσκεψη (Κοπεγχάγη 1980, Ναϊρόμπι 1985). Μετά νέα 10ετία έγινε η Διάσκεψη του Πεκίνου 1995 και η Ειδική Σύνοδος της Νέας Υόρκης το 2000), ώστε να ελέγχεται η πρόοδος προς την ισότητα και να ωθούνται τα πράγματα προς τα εμπρός. Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1975 ήταν ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, τον οποίο παρακαλέσαμε, στη διακήρυ- I ξη που απευθύνει κάθε χρόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να κάνει μνεία του γεγονότος ότι είναι το Έτος της Γυναίκας, και να αναφέρει την ανάγκη για προώθηση της εφαρμογής της ι σότητας στη χώρα μας. Ο κ. Στασινόπουλος έκανε τότε μια πολύ σημαντική δήλωση, η ο ποία ενίσχυσε τους συντάκτες του Συντάγματος, που ή ταν δέκτες και των δικών μας έντονων πιέσεων. Τέτοιες πιέσεις, δικές μας και άλλων οργανώσεων, ασκήθηκαν κυρίως προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Στεφανάκη, ώστε να περιλάβει ειδική διάταξη στο Σύνταγμα για την ισότητα των φύλων. Και το πετύχαμε. Έβαλε την παράγραφο 2 στο Δ' Συντακτική Συνέλευσις, 20 Φεβρουαρίου 1925 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Πρωθυπουργός)...Θα ήτο εντελώς άδικον από απόψεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διαμφισβητηθεί απολύτως εις το 1/2 του πληθυσμού το δικαίωμα τον να εκφέρει γνώμην επί των πολιτικών πραγμάτων, καθ' ην στιγμήν προσφέρει και αυτό μεγάλας υπηρεσίας και υφίσταται μεγάλα βάρη και εν καιρώ ειρήνης και εν καιρώ πολέμου. Και όχι μόνον τούτο, αλλ' ακριβώς λόγω της ιδιοσυγκρασίας των γυναικών, η ανάμιξις αυτών ήθελε πολύ συντελέσει εις την διαφώτισιν ως προς τας αντιλήψεις της ζωής εις πολλά ζητήματα, ιδίως εις μερικά μέτρα αφορώντα την οικογένειαν, την μόρφωσιν και περίθαλψιν των παιδιών και εις μερικά άλλα......αλλ' εάν δεν προτείνω την αναγκαστικήν καθιέρωσιν του εκλογικού δικαιώματος των γυναικών, το πράττω διότι νομίζω ότι, παρά όσα εξετέθησαν, απαιτείται ωρίμανσις της δημοσίας γνώμης τόσον τον γνναικείον κόσμου όσον και τον ανδρικού κόσμου, προς παραδοχήν της επεκτάσεως αυτής, η οποία θα έλθει και εις την Ελλάδα αναγκαστικώς, λόγω της προοδευτικής εξελίξεως όλων των Πολιτειών και της καθιδρύσεως τον δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίον στηρίζεται επί ανθρωπιστικωτέρων βάσεων. άρθρο 4, η οποία καθιερώνει την ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Η διάταξη αυτή συμπληρώθηκε από μια άλλη διάταξη του Συντάγματος, την οποία και πάλι εμείς είχαμε προτείνει, τη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 1. Και τονίζω με έμφαση την παρ. 1, γιατί η παρ. 2 δεν ήταν καλή για μας, ενώ η παρ. 1 ήταν σωτηρία. Η παρ. 1 έλεγε ότι όσοι νόμοι περιέχουν ανισότητα πρέπει να τροποποιηθούν ως τις 31 Δεκεμβρίου του Εάν δεν καταργηθούν οι ανισότητες που προβλέπονταν σε κάποιο νόμο ως το.τέλος αυτού του έτους, ο νόμος αυτός δεν θα ισχύει. Αυτό σήμαινε ότι εάν η Κυβέρνηση δεν λάβαινε τα μέτρα της να έχει έτοιμους καινούριους νόμους που να εισάγουν την ισότητα, θα μέναμε προ νομοθετικού κενού σε αρκετούς τομείς της ζωής. Τότε λοιπόν υποχρεώθηκαν, θέλοντας και μή, να αρχίσουν τη συγκρότηση επιτροπών για να επεξεργαστούν τροποποιήσεις νόμων. Εκεί που υπήρχε η μεγαλύτερη και βασική ανάγκη τροποποίησης ήταν στο Οικογενειακό Δίκαιο. Το Οικογενειακό Δίκαιο ήταν απαράδεκτο. Πολλοί το υμνούσαν ως πατροπαράδοτο κ.λπ. Στη γυναίκα έδινε μόνο ρολό νταντάς, όχι ανατροφέως του παιδιού. Τις κατευθυντήριες γραμμές της ανατροφής κατά το νόμο ρητά τις είχε ο πατέρας. Γενικά απλή κτελέστρια των κατευθύνσεων του πατέρα-συζύγου για την ανατροφή των παιδιών και τη διεύθυνση του οίκου ήταν η σύζυγος-μητέρα. Η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, ά σχετο που η πράξη την είχε υπερβεί. Αλλά όπου ο άνδρας είχε αντίρρηση και αντιδρούσε, είχε το νόμο με το μέρος του. Όμως είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε πια να γίνει ανεκτή μια τέτοια κατάσταση. Έγινε μια επιτροπή υπό τον Καθηγητή Γαζή, η οποία συνέταξε ένα σχέδιο αρκετά καλό. Ήμουν μέλος της επιτροπής αυτής. Όμως ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι αυτός δεν θα διαλύσει την οικογένεια και δε δέχθηκε να το προωθήσει. Ύστερα από λίγο ήρθε άλλη Κυβέρνηση, πιο προοδευτική, η οποία συγκρότησε νέα επιτροπή, υπό την προεδρία του Αριστόβουλου Μάνεση. Και σ' αυτή την επιτροπή ήμουν μέλος. Συντάξαμε το νέο Οικογενειακό Δίκαιο της Ελλάδας, το οποίο καθιέρωσε ισότητα των δύο γονέων σε ό,τι αφορά την οικογένεια γενικά και το παιδί (την ανατροφή του αλλά και τη θέση του παιδιού αρσενικού ή θηλυκού μέσα σ' αυτήν). Σε μερικά σημεία μερικοί έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Δεν λέω ότι πρόκειται για τέλειο νομοθέτημα. Τέλεια νομοθετήματα δεν υπάρχουν. Αλλά πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι ιστορικό. Άλλαξε τη θέση της Ελληνίδας στην οικογένεια. Και της χάρισε και το δικαίωμα να φέρει το επώνυμο της από τη

8 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) γέννηση ως τον θάνατο της, όπως ο άνδρας. Έπαψε να είναι ένα χαμελαιοντικό πλάσμα που αναλόγως των γάμων και των διαζυγίων της άλλαζε και επώνυμο, ενώ η προσωπικότητα της είναι ενιαία. Εξάλλου από την ώρα που η γυναίκα μπήκε σε όλα τα επαγγέλματα και άρχισε να έχει αυτοτελή δράση, χρειαζόταν και η ευχέρεια ταύτισης της. Από κει και πέρα εξεδόθησαν πολλοί νόμοι, ο ένας μετά τον άλλο, οι οποίοι καταργούσαν ανισότητες σε διάφορους τομείς της ζωής και της δράσης. Στην εργασία, στην ιθαγένεια (μπορούσε η γυναίκα να κρατήσει την ιθαγένεια της, μπορούσε η μητέρα να δώσει την ιθαγένεια της στο παιδί της και όχι την ιθαγένεια του πατέρα, αν συμφωνούσαν και οι δύο σύζυγοι, κ.λπ.) Έτσι, σε εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος του 1975, δηλαδή των διατάξεων του ά. 4 παρ. 2 και του ά. 116 παρ. 1, εισήχθησαν οι παρακάτω κύριες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την πραγματοποίηση της ισότητας. 1296/82 Ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων. 1287/82 Ασφαλιστική προστασία γυναικών από ΟΓΑ. 1272/82 Αποποινικοποίηση μοιχείας. 1302/82 Επικύρωση 103 Δ. Σύμβασης Εργασίας για προστασία της μητρότητας. 1342/83 Κύρωση Σύμβασης Η.Ε. για εξέλειψη κάθε διάκρισης κατά των γυναικών. 1329/83 Οικογενειακό Δίκαιο. 1346/83 Τροποποίηση διατάξεων για εργασιακές σχέσεις. 1405/83 Διαδοχική Ασφάλιση. 1414/84 Ισότητα εργασιακών σχέσεων. 1438/84 Ιθαγένεια εγγάμου γυναίκας. 1469/84 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη διαζευγμένων. Υπ. Απόφ Χρηματικές παροχές μητρότητας σε ανα- 9/1/84 σφαλιστές. 1473/84 Φορολογικές μεταρρυθμίσεις. 1483/84 Γονική άδεια. 1489/84 Συμπλήρωση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας. 1609/86 Νόμος για αποποινικοποίηση άμβλωσης. Μετά το Σύνταγμα του '75, λοιπόν, η θέση της Ελληνίδας έγινε άλλη. Οι Ελληνίδες ανταποκρίθηκαν λαμπρά σ' αυτή την εξέλιξη. Έδειξαν ζήλο, για να μπουν στις σπουδές όλων των βαθμών και όλων των κλάδων, έκαναν θυσίες, διότι δυστυχώς η κατανομή των ρόλων και φροντίδων μέσα στην οικογένεια, όπως επιβάλλει ο νόμος (που λέει ότι έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις και φροντίδες και έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι τα δύο μέλη του ζεύγους) κατά κανόνα δεν εφαρμοζόταν. Και πολύ φοβάμαι ότι και σήμερα πολλές φορές δεν εφαρμόζεται. Με αποτέλεσμα η γυναίκα που έχει επάγγελμα να είναι υπερβολικά φορτωμένη. Ωστόσο πάσα θυσία έκανε η Ελληνίδα για ν' αποκτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση κάθε άλλης ανεξαρτησίας. Αν θέλεις να σταθείς στα πόδια σου πρέπει πρώτα να εξασφαλίσεις την οικονομική σου ανεξαρτησία. Όταν είσαι υποχρεωμένη να ζητάς από τον πατέρα ή το σύζυγο, ποτέ δεν θα είσαι ανεξάρτητος άνθρωπος. Είτε άνδρας είναι αυτός που ζητάει είτε γυναίκα. Αλλά αυτό το έκανε συνήθως η γυναίκα, επειδή ήταν ανεπάγγελτη. Και προχωρήσαμε πολύ. Όμως προχωρώντας διαπιστώσαμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου, ότι οι ανισότητες στην πράξη δεν έπαυαν. Έτσι, ενώ είχαμε ίσα πολιτικά δικαιώματα, βλέπαμε στη Βουλή να είναι 295 άνδρες οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 49% των ψηφοφόρων που ήταν άνδρες, και 5 γυναίκες, οι οποίες εκπροσωπούσαν το 51% των ψηφοφόρων που ήταν γυναίκες. Και εκτός αυτού, στην πράξη φαινόταν, ιδίως για τις ανώτερες θέσεις, η προτίμηση για την προαγωγή των ανδρών. Γενικά δε, ακόμα και σήμερα, σε καμία χώρα του κόσμου δεν εφαρμόζεται πλήρως η αρχή η οποία έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 100, αλλά και από το Σύνταγμα μας και άλλα νομοθετήματα, δηλαδή η επιταγή «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία». Ιδίως στις εργατικές απασχολήσεις δεν πληρώνονται το ίδιο οι άνδρες και οι γυναίκες. Έχουν κατορθώσει να εφεύρουν ένα σωρό τεχνάσματα και μηχανεύονται τρόπους, για να κατορθώσουν να δικαιολογούν την άνιση αμοιβή ανδρών και γυναικών ακόμη και σήμερα. Γενικά η διαπίστωση που έγινε σε όλα τα μέρη του κόσμου είναι ότι στην πράξη δεν μας μεταχειρίζονται ίσα. Οι νόμοι μας προστατεύουν, αλλά η μεταχείριση δεν είναι ίση, αρχίζοντας από την πολιτική ζωή. Η Ελληνίδα στην πολιτική Τί αντίκτυπο είχε όμως όλη αυτή η εξέλιξη της γυναίκας στην πολιτική; Από το 1952 άρχισαν οι γυναίκες να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική. Δεν ήταν ισχυρό βέβαια το ενδιαφέρον αυτό. Το '53 έγινε η πρώτη εκλογή, αναπληρωματική ενός βουλευτού στη θεσσαλονίκη, και την έδρα διεκδίκησαν δύο γυναίκες υποψήφιες. Η Βιργινία Ζάννα, που ήταν και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, και η Ελένη Σκούρα, η οποία και εξελέγη. Το σπουδαίο είναι ότι διεκδίκησαν δύο γυναίκες αυτή την έδρα, και ότι την πήρε γυναίκα. Αυτό ήταν μια καλή αρχή 4. Από κει και πέρα, στις εκλογές του '56 στις οποίες για πρώτη φορά έλαβαν μέρος γυναίκες σε όλη την Επικράτεια, η συμμετοχή των γυναικών ήταν σημαντική. Για τις εκλογές αυτές υπήρξαν μερικές κρίσεις άδι- 4. Οι Ελληνίδες άσκησαν, όχι επίσημα, την εποχή της Γερμανικής Κατοχής, ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες στις 30 Απριλίου 1944, ημέρα που είχαν διεξαχθεί εκλογές στην «Ελεύθερη Ελλάδα» (και όχι μόνο) με απόφαση της ΠΕΕΑ (Πολπική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης υπό την προεδρία του Αλεξάνδρου Σβώλου), γνωστής ως «Κυβέρνηση του βουνού». Σ' αυτές τις εκλογές εκλέχθηκαν 180 «εθνοσύμβουλοι» (αξίωμα περίπου αντίστοιχο με το αξίωμα του βουλευτή), ανάμεσα στους οποίους 5 γυναίκες [Μαρία Σβώλου, Καπη Νισυρίου- Ζεύγου (Αθήνας), Χρύσα Χατζηβασιλείου (Πειραιά), Μάχη Μαυροειδή (Καλαμάτας), Φωτ. Φιλιππίδη (Λάρισας)].

9 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) 9 κες και ανακριβείς. Είπαν, π.χ. «ψήφο θέλατε, αλλά οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες». Δεν είναι αλήθεια. Εγώ προσωπικά το 1965 έκανα μια λεπτομερέστατη έρευνα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που ήταν χωριστά γυναικεία τμήματα και χωριστά ανδρικά, και βρήκα ότι όλες οι γυναίκες οι οποίες εξελέγησαν κατά καιρούς είχαν πάρει διπλάσιες ή τριπλάσιες ψήφους γυναικείες από ανδρικές. Η Λίνα Τσαλδάρη είχε πάρει τριπλάσιες γυναικείες ψήφους από ανδρικές. Με τις γυναικείες ψήφους εξελέγη. Και σε όλα τα άλλα κόμματα το ίδιο συνέβη πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος (όπου έπαιρναν συνήθως ίσο αριθμό ψήφων άνδρες και γυναίκες, διότι εκεί ψηφίζανε τα πρόσωπα που έδινε το κόμμα γραμμή να ψηφιστούν). Μετά από 15 χρόνια ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας επανέλαβε την έρευνα. Είχαν μεσολαβήσει αρκετές εκλογές. Και πάλι βγήκε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι γυναίκες ψηφίζουν, κατά προτίμηση, γυναίκες. Όταν θεωρούν ότι υπάρχουν ισάξιοι υποψήφιοι των δύο φύλων, η γυναίκα ψηφίζει κατά προτίμηση γυναίκα. Αυτό δείχνει ωριμότητα. Δεν ψηφίζει «σώνει και καλά γυναίκα». Ούτε ψηφίζει τον άνδρα. Ψηφίζει κατά προτίμηση τη γυναίκα, αλλά μεταξύ ισάξιων. Υπάρχει βέβαια ακόμη κάποιος δισταγμός εν σχέσει με την αποδοχή υποψηφιοτήτων εκ μέρους των γυναικών. Ιδίως στα χρόνια αμέσως μετά το 75, υπήρχε μεγάλος δισταγμός εκ μέρους των γυναικών, ιδίως των διακεκριμένων, των αρίστων μεταξύ των επωνύμων γυναικών. Το φαινόμενο αυτό έχει βέβαια μια εξήγηση. Αυτές οι άριστες, με όσες αντιξοότητες αντιμετώπιζαν στη ζωή για να φθάσουν σε ένα επίπεδο υψηλό, έπρεπε να έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από το συνάδελφο τους τον άνδρα που έφτασε στο ίδιο σημείο, και να καταβάλουν προσπάθειες πολλαπλάσιες από ότι κατέβαλε ο άνδρας για να φτάσει εκεί. Επί πλέον υπήρχε και ένας οικονομικός λόγος, που υπάρχει ακόμη. Οι δαπάνες οι προεκλογικές και εκλογικές ήταν τέτοιες, ώστε μια γυναίκα σπανίως μπορούσε να τις διαθέσει. Και άλλες ακόμη αντιξοότητες συντρέχουν, όπως το ότι πράγματι δεν κατανέμονται οι φροντίδες του σπιτικού και των παιδιών μεταξύ του ζεύγους, αλλά η γυναίκα φέρει και όλες σχεδόν τις φροντίδες των παιδιών και του σπιτικού ή τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες πιο εύπορες που πολιτεύονταν, οι οποίες μπορούσαν να έχουν οικιακή βοηθό. Επομένως ήτανε εξηγήσιμη η άρνηση των περισσοτέρων. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα με τα κοινωνικά μέτρα για τη φύλαξη των παιδιών, τα επιδόματα για τα παιδιά, και ελπίζω και η νοοτροπία των ανδρών να βοηθάει κάπως περισσότερο. Εμείς οι γυναίκες φταίμε αν οι άνδρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι φέρομε την ευθύνη μόνες μας για το σπίτι, ή την κύρια ευθύνη. Όσο εξελισσόμαστε σ' αυτό τον τομέα των φροντίδων, και όσο η γυναίκα αποκτά και οι- Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παηαναστασίου στο Συνέδριο της Μικρής Αντάντ Γυναικών ( )...Ως προς το ζήτημα της ψήφον της γνναικός, έχω να είπω ότι αποτελεί στοιχειώδη αναγνώρισιν ανθρωπίνου δικαίου και ονδόλως απειλεί διατάραξιν.εις τας οικογενειακός και κοινωνικός εν γένει σχέσεις, όπως φαντάζονται μερικοί. Το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως γνωρίζετε, έχει αναγράψει εις το πρόγραμμα τον την πολιτικήν ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, και η Δημοκρατική Κυβέρνησις, πιστή εις το πρόγραμμα τούτο, θέλει προσεχώς εισηγηθή την κατ' αρχάς παραχώρησιν ψήφου εις τας γυναίκας εις τας κοινοτικάς και δημοτικάς εκλογάς. Εξ άλλου όμως ο γνναικείος κόσμος δεν πρέπει να παραβλέπη ότι η παραχώρησις τοιούτων δικαιωμάτων πρέπει ν' ανταποκρίνεται εις σννειδητήν ανάγκην αν όχι της πλειοψηφίας τονλάχιστον μιας μερίδος, της περισσότερον ανεπτνγμένης του γυναικείου κόσμου της Ελλάδος. Εν τέλει, οφείλω πάλιν να συγχαρώ τα μέλη τον Σννδέσμον νπέρ των δικαιωμάτων της γνναικός διά την σοβαρότητα και τον βαθύν ενθουσιασμόν με τον οποίον εργάζονται διά την πραγμάτωσιν των υψηλών των ιδανικών, ο οποίος προκαλεί σεβασμόν και συγκίνησιν. κονομική ανεξαρτησία τέτοια που να της επιτρέπει να ξοδέψει και για εκλογικές δαπάνες, ή και μεγαλύτερη συμμετοχή της Πολιτείας στις εκλογικές δαπάνες, υπάρχει πιθανότητα για μεγαλύτερη προθυμία των γυναικών να πολιτευτούν. Και επί πλέον εμφανίζονται μεταξύ των γυναικών αρκετές πολύ άξιες. Τόσο άξιες, που είναι δύσκολο να τις αγνοήσουν. Ωστόσο και γι' αυτές γίνονται μάχες. Οι άνδρες, το οχυρό που λέγεται πολι- 5 τική εξουσία, το Β Ι θεωρούν ως το πλέον σημαντικό για να διατηρούν την υπεροχή τους ως πρώτου φύλου. Και είναι το τελευταίο το οποίο είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν στις γυναίκες επί ίσοις όροις. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες άριστες, οι οποίες συναντούν τρομερές δυσκολίες μέσα στο κόμμα, σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν γυναίκες που θα έπρεπε να είναι στην κορυφή των κομμάτων, και οι οποίες πολύ δύσκολα εκλέγονται στα ανώτερα όργανα των κομμάτων , νέος σταθμός: Ουσιαστική, όχι πια τυπική ισότητα Οι διαπιστώσεις αυτές, ότι δηλαδή η απόσταση μεταξύ νόμου και πράξης, μεταξύ δικαιωμάτων στα χαρτιά και δικαιωμάτων στην πραγματικότητα είναι μεγάλη, οδήγησαν σε όλο τον κόσμο στην πρόταση και

10 10 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Τεύχος 72) αποδοχή νέας έννοιας της ισότητας. Η νέα αυτή έννοια της ισότητας, η οποία εξελίχθηκε από την τυπική ισότητα στην ουσιαστική ισότητα, δεν άρχισε από τις γυναίκες. Άρχισε από την εργατική τάξη. Η ILO, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, πρώτη προώθησε νομοθεσία ιδιαίτερη για την εργατική τάξη, για να της εξασφαλίσει κάποια ουσιαστική ισότητα απέναντι στους πανίσχυρους τότε εργοδότες και ο κάθε μεμονωμένος εργάτης ήταν μια ασήμαντη προσωπικότητα για να διαπραγματευθεί επί ίσοις όροις με τον εργοδότη του τα δικαιώματα του. Ακολούθησαν ειδικά μέτρα θετικά για τους μαύρους της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άργησαν πάρα πολύ να καταργήσουν τη δουλεία. Ισότητα στην πράξη δεν υπήρχε μεταξύ μαύρων και λευκών, και η Αμερικανική Κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει ειδικά θετικά μέτρα, δηλαδή ποσοστώσεις. Έτσι εισήγατε ποσοστώσεις στα σχολεία για τα παιδιά των μαύρων, τα οποία δεν γίνονταν δεκτά στα σχολεία των λευκών. Και επέβαλε σε κάθε σχολείο κάποιο ποσοστό μαύρων παιδιών, που ήτανε υποχρεωμένο τουλάχιστον να αποδεχθεί το σχολείο. Εν συνεχεία προέβλεψε ποσοστώσεις και σε άλλους τομείς, και ακόμη έκανε και κάτι πολύ «αμερικάνικο». Εκεί, στη χώρα του κέρδους, εθέσπισε δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη δημοσίων έργων υπέρ αυτών οι οποίοι έχουν συνεταιριστεί με υπεργολάβους που είναι από μειονότητες, ρατσιστικές μειονότητες, μαύρους ή άλλων περιοχών της Αμερικής που είναι σε κατώτερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Με όλα αυτά τα μέτρα προσπάθησαν να κάνουν πραγματικότητα, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, την ισότητα μαύρων και λευκών, που ο συνήθης νόμος, ο απλός και χωρίς ποσοστώσεις, δεν τα κατάφερε. Και εν συνεχεία έρχονται οι γυναίκες. Οι γυναίκες των Σκανδιναβικών χωρών, οι οποίες διαλαλούν: δεν μπορούμε να ανεχθούμε πια αυτή την κατάσταση. Ζητούμε ένα ποσοστό τουλάχιστον αντιπροσώπευσης μας στα Κοινοβούλια και στην Κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εισάγουν αυτές πρώτες τις ποσοστώσεις. Δεν το πέτυχαν εύκολα. Τρομεροί αγώνες έγιναν και εκεί. Αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής αυτή η μέθοδος, με αποτέλεσμα να μεταφυτεύεται σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο, και σε μας. Με αγώνες πάλι του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που πρωτοπόρησε, δεν ήταν ο μοναδικός, αλλά πρωτοπόρησε ασφαλώς, καταφέραμε και το Συμβούλιο Επικρατείας να αλλάξει τη Νομολογία του, δεχόμενο ότι η τυπική ισότητα απλώς διαιωνίζει στην πράξη τις ανισότητες, και ότι πρέπει να εισαχθούν ειδικά θετικά μέτρα, ποσοστώσεις, προτιμήσεις υπό όρους κ.λπ. υπέρ των γυναικών, αν θέλουμε να κάνουμε την ισότητα πράξη ζωής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε στις 8 Μαΐου του 1998, σε ολομέλεια, 14 τέτοιες αποφάσεις με τις οποίες έλαβε θέση υπέρ της ουσιαστικής ισότητας Συγχρόνως έκρινε αντισυνταγματικές τις ποσοστώσεις που επιβάλλουν περιορισμούς της εισόδου των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. στρατιωτικές σταδιοδρομίες, αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.λπ.). Και η Βουλή τροποποίησε το 2001 το άρθρο 116, παρ. 2 του Συντάγματος, που επέτρεπε «αποκλίσεις» από την ισότητα. Σήμερα οι αποκλίσεις -δηλαδή εξαιρέσεις- που στην πράξη εφαρμόζονταν μόνο σε βάρος των γυναικών -όπως περιοριστικές κατά των γυναικών ποσοστώσεις- απαλείφθηκαν. Αντίθετα, η νέα παρ. 2 του άρθρου 116 εισάγει τις υπέρ των γυναικών ποσοστώσεις και άλλα θετικά μέτρα και αναθέτει στην Πολιτεία την πραγματοποίηση της ουσιαστικής ισότητας για την Ελληνίδα με τη λήψη ειδικών θετικών μέτρων γι' αυτό το σκοπό. Αυτό αποτελεί νέο σημανπκό σταθμό στην πορεία της Ελληνίδας προς την ισότητα, την πραγματική ισότητα 5. Οι πρώτοι νόμοι που έθεσαν σ' εφαρμογή τις νέες αρχές για ουσιαστική ισότητα και εισήγαγαν ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών είναι οι νόμοι που πρότεινε στη Πανηγυρικός για την παροχή ψήφου στις Ελληνίδες. Στο βήμα η Βιργινία Ζάννα, Αντιπρόεδρος του Σ.Δ.Γ. Θέατρο Κεντρικό,

11 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ σεύχος 72) 11 Βουλή η τότε Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη- ( σης και Αποκέντρωσης κ. Βάσω Παπανδρέου. Ο πρώτος νόμος 2839/2000 ά.6 προβλέπει ότι σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, τα μέλη που ορίζει η Διοίκηση πρέπει να fανήκουν, σε ένα φύλο τουλάχιστον κατά το 1/3. Το ίδιο ποσοστό απαιτεί για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, που διορίζονται ή υποδεικνύονται από το Ολομ. Συμβουλίου Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. Ο δεύτερος νόμος 2910/2001 ρυθμίζει τον αριθμό των υποψηφίων συμβούλων στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές κατά φύλο, ως εξής: ά. «3. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω«. Επικρατείας Αποφάσεις: 1933 και της «...Η απαρέγκλιτη εφαρμογή της αρχής της (τυπικής) ισότητας δημιουργεί στην πράξη, λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων, τέτοιες διακρίσεις ώστε να καταλήγει σε μια κατ' επίφαση μόνο ισότητα, ενώ ουσιαστικά παγιώνει και διαιωνίζει μια ουσιαστικά υφιστάμενη άνιση κατάσταση Δεν αντιβαίνει, συνεπώς, κατ αρχήν στο Σύνταγμα?...η λήψη θετικών υπέρ των γυναικών μέτρων...». Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που είναι μέλος της AFEM, μιας ευρωπαϊκής γυναικείας οργάνωσης των χωρών της Νότιας Ευρώπης υπέβαλε στην αρμόδια Συνέλευση (Convention) της Ευρωπαϊκής Χάρτας πρόταση να τροποποιηθεί η διάταξη για ισότητα και να περιλάβει θετικά μέ-τρα. Και έγινε εν μέρει δεκτή η πρόταση μας και βελτιώθηκε η Χάρτα. Επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε υποστήριξη και από την Ευρώπη, από τα Ευρωπαϊκά κείμενα, αν και όχι πλήρως ικανοποιητική. Συνοπτική ματιά στη σημερινή θέση της γυναίκας Τα προβλήματα βέβαια δεν λύθηκαν, προχώρησα- Άρθρο 116,2 Σύνταγμα της Ελλάδος «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλον η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήττον που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Αναθεωρητική 5. Βλ. αναλυτικά για το θέμα στον «Αγώνα της Γυναίκας», τεύχη 59-60/1995, 63-64/1997, 65/1998, και τελική διατύπωση του άρθρου 116,2 του Συντάγματος στο τεύχος 69/2000. Η υιοθετηθείσα διατύπωση είναι κατά λέξη αυτή που προτείναμε. 6. Ακόμα και στο προ της αναθεώρησης Σύνταγμα, κατά το ΣτΕ. Συνεδρίαση με όμως σημαντικά, ιδίως προς ισότητα στην πολιτική και στην εργασία. Είναι καθήκον όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας, για να βάζουμε το λιθάρι μας, ώστε να γίνεται η ισότητα πράξη ζωής. Υπάρχουν πολλοί που ρωτούν: «τί άλλο θέλουν οι γυναίκες»; Την απάντηση τη δίνει η πράξη. Σε κάθε πέντε Ελληνίδες -σε μερικές περιοχές σε κάθε τέσσερις- η μία κακοποιείται ακόμη στο σπίτι της. Η γυναίκα στην Ελλάδα και αλλού χρησιμοποιείται ως εμπορικό σεξουαλικό αντικείμενο από οργανωμένες διεθνείς μαφίες, και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των γυναικών οι οποίες είναι εμπορικό σεξουαλικό αντικείμενο και που υφίσταται συμπεριφορές που ισοδυναμούν με βασανιστήρια αυξάνει συνεχώς. Η αισχροκέρδεια από την πλευρά των εκμεταλλευτών, που έχει επικρατήσει στον κόσμο και έχει αναγάγει τον πλουτισμό και την εξουσία σε μόνη αξία της ζωής, η μεγάλη φτώχεια από την πλευρά των θυμάτων, η οποία εμφανίστηκε κυρίως σε ορισμένες περιο-χές και μάλιστα r 'ïm&ss&abbb$l& ^Ç Υ ειτονι άς Μ α< ν αυτά τα δύο είναι εκείνα που ενισχύουν την οργάνωση επιχειρήσεων εμπορίας αν-θρώπων, γυναικών και παιδιών. Σ' αυτό συμβάλλουν και τα μέσα Βουλή μαζικής επικοινωνίας, που προ-βάλλουν συνεχώς πρότυπα ελεεινής σεξουαλικής συμπεριφοράς. Όλα αυτά μαζί έχουν δημιουργήσει καταστάσεις πολύ δύσκολες για τη γυναίκα. Και υπάρχουν και τα κατάλοιπα του σωφρονισμού από το «σωφρονιστή» αρχηγό της οικογένειας με την κακοποίηση. Και υπάρχει ακόμα και η μή συνειδητοποίηση της υποχρέωσης κατανομής μεταξύ του ζεύγους των φροντίδων για το σπίτι και για τα παιδιά. Οι γυναίκες, οι νέες κυρίως, έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν. Πρέπει να μην επιτρέπουμε να είμαστε δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι. Σε μας κυρίως εναπόκειται. Ο άνθρωπος που πάσχει από την ανισότητα είναι αυτός που πρέπει να σηκώνει τη σημαία του αγώνα και όχι εκείνος που εκμεταλλεύεται την ανισότητα. Και επομένως εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη.

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία.

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Τί είναι οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση; Πάνω από 30 εκατομμύρια εισφέροντες και συνταξιούχοι καθορίζουν με τις εκλογές για την

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα