Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα ελληνικά Α.Ε.Ι., όπως και η ελληνική κοινωνία συνολικά, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή κρίση η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στη σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, στη σοβαρή υποστελέχωση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού σε σύγκριση με τους διεθνείς δείκτες, αλλά και στη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό οι οποίοι αποτελούν σημαντικότατο κεφάλαιο για τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και τη χώρα. Μολονότι τα ελληνικά πανεπιστήμια στην πλειονότητά τους εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στο 5% της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με το Ισπανικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), έχουν υποχωρήσει παρόλα αυτά δεκάδες θέσεις από το και μετά. Αναγνωρίζεται ότι τα ελληνικά Α.Ε.Ι., χάρη στην αυτοθυσία και στον πατριωτισμό του έμψυχου δυναμικού τους, καταβάλλουν διαρκή και αγωνιώδη προσπάθεια ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς εκπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. Ωστόσο, οι καθημερινές δυσκολίες οργάνωσης και λειτουργίας είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες. Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται δεν σχετίζονται μόνο με τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπονομεύει την ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αξιοπρέπεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και, κυρίως, τον κρίσιμο ρόλο τους στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, προωθούνται ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων που θα συντελέσουν στην θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των ν.4009/2011, ν.4076/2012, ν.4115/2013, ν.4132/2013, ν.4142/2013, ν.4178/2013, ν.4186/2013, ν.4203/2014, ν.4225/2014, ν.4235/2014, ν.4264/2014, ν.4281/2014, ν.4283/2014, ν.4301/2014, ν.4310/2014, ν.4316/2014. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει από δημόσιο και καθολικό διάλογο με τα Ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την κοινωνία. Ο διάλογος αυτός θα έχει στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων, δωρεάν και δημοκρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία θα επεξεργάζονται λύσεις με στόχο την κοινωνική πρόοδο, θα συμβάλλουν με αξιοπιστία και επάρκεια στην προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και θα υπηρετούν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές ανάγκες στην κρίσιμη ιστορική περίοδο. Σε αυτό το περιβάλλον διαλόγου το ακαδημαϊκό άσυλο αποτελεί πηγή δημοκρατίας, με ελεύθερη σκέψη και έκφραση και σεβασμό στις δημοκρατικές ελευθερίες. Εξάλλου, η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει καθήκον να αποτελεί το χώρο όπου η γνώση δεν θα περιορίζεται 1

2 σε μία εργαλειακή λειτουργία αλλά θα μετατρέπεται σε μέσο απόκτησης κοινωνικής συνείδησης χειραφέτησης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να συζητηθούν και να αποκρυσταλλωθούν οι κύριες κατευθύνσεις μιας τέτοιας προσπάθειας. Η συνολική αναδιάρθρωση πρέπει να απαντά στα ερωτήματα πώς και για ποιο σκοπό εκπαιδεύονται οι νέοι στα Α.Ε.Ι., προς όφελος τίνος και με ποιο στόχο γίνεται η έρευνα μέσα σ' αυτά, καθώς και τι είδους γνώση και ιδεολογία παράγουν. Πρέπει να απαντήσουμε με έμφαση κατά πόσο θα οικοδομήσουμε μια σωστή εκπαίδευση προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και εάν και σε ποια κατεύθυνση και στο πλαίσιο ποιας στόχευσης θα αναπτυχθούν οι επιστήμες. Επίσης αναγκαίο είναι να διαμορφώσουμε μια Παιδεία με στόχο την ενδυνάμωση των δημοκρατικών ελευθεριών, της ελεύθερης επιστημονικής δημιουργίας και σκέψης -καταλύτη για την εξέλιξη της επιστήμης- απορρίπτοντας τον αυταρχισμό, τον κατακερματισμό και την αποσπασματική, ατομικιστική, συγκρότηση των σπουδών με συνεπακόλουθες αρνητικές επιδράσεις όσον αφορά στην επίτευξη της συλλογικής στάσης απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Το σχέδιο νόμου, ως μεταβατικό πλαίσιο, δεν επιλύει συνολικά τα θέματα που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά παρεμβαίνει ειδικά στα θέματα που παραβίασαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων και δημιούργησαν σοβαρές δυσλειτουργίες στην ακαδημαϊκή λειτουργία. Επιδίωξη είναι το σχέδιο νόμου να εφαρμοστεί στην μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να ξεκινήσει ομαλά η συζήτηση με τους ανθρώπους της επιστήμης και της εκπαίδευσης, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τους φοιτητές για μια συνολική και ουσιαστική αναδιάρθρωση που θα οδηγήσει στη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Για να υπάρξει, όμως, ο κατάλληλος χρόνος για βαθιές αλλαγές, είναι αναγκαίο να απεγκλωβιστούν τα Α.Ε.Ι. από συνθήκες που πρόδηλα δυσκολεύουν την καθημερινή ακαδημαϊκή ζωή και αναπαράγουν - αντί να επιλύουν- προβλήματα. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α περιγράφουν τους ορισμούς για την εφαρμογή του παρόντος και εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στα μονοπρόσωπα και συλλογικά Όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., καθώς και την επανασύσταση της Σχολής, του Τμήματος και του Τομέα με αρμοδιότητες που τους αντιστοιχούν σύμφωνα με την ακαδημαϊκή εμπειρία και τη διεθνή πρακτική, δίνοντας έμφαση στον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας τους. Η εκλογή των Πρυτανικών Αρχών με τη διαδικασία προεπιλογής από το Συμβούλιο Ιδρύματος αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για τη συρρίκνωση και αλλοίωση της Δημοκρατίας στα Α.Ε.Ι. Η δυνατότητα προεπιλογής -ακόμη και μόνο ενός υποψηφίου- από το Συμβούλιο Ιδρύματος και ο αποκλεισμός μεγάλων τμημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας από το εκλογικό σώμα, καταστρατήγησε το θεμελιώδες δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», συνιστώντας όχι μόνο ακαδημαϊκή αλλά και δημοκρατική εκτροπή. Στην ίδια κατεύθυνση, η συγκέντρωση εξουσιών στα μονοπρόσωπα όργανα αφαιρεί τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων και τελικά συντελεί στη συνεχή απομείωση των δημοκρατικά κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Συνοπτικά, η λειτουργία των Συμβουλίων Ιδρύματος, ως θεσμός και προφανώς όχι ως συμβολή των φυσικών προσώπων που τα συγκρότησαν, αποτελεί τον βασικό πυλώνα κατεδάφισης και κατασυκοφάντησης των ελληνικών Α.Ε.Ι. 2

3 Η ηλεκτρονική ψήφος υπήρξε καθοριστικής σημασίας στη συνολική απομείωση της δημοκρατίας και συνετέλεσε στην απομάκρυνση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από τις συλλογικές διεργασίες βλάπτοντας σημαντικά την άμεση αντιπροσώπευση. Η λειτουργία των Σχολών και Τμημάτων με τους νόμους 4009/2011, 4076/2012 και τις αναθεωρήσεις τους οδηγεί σε συνεχή αδιέξοδα κυρίως ως προς τη σύσταση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, παρότι τα Τμήματα ορίζονται ως οι βασικές ακαδημαϊκές μονάδες των Ιδρυμάτων, δεν έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης Προγράμματος Σπουδών που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν και επομένως αδυνατούν να χαράξουν εκπαιδευτική και ερευνητική στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, οι Σχολές ενώ δεν καλύπτουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο, έχουν εντούτοις αναλάβει να διευθύνουν τη λειτουργία των σπουδών, την ανάπτυξη της έρευνας και τελικά να καθορίζουν τη φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού και ερευνητικού αποτελέσματος. Επιπλέον, η απενεργοποίηση της λειτουργίας των Τομέων στα Τμήματα οδηγεί σε σημαντικές δυσλειτουργίες και τελικά στην πλήρη αποδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το παρόν σχέδιο νόμου το οποίο υποβάλλεται στη Βουλή προς ψήφιση, επιχειρεί να αποκαταστήσει μείζονα ζητήματα στην ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία όπως οι έννοιες του αυτοδιοίκητου, της δημοκρατίας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα Α.Ε.Ι.. που παραβιάστηκαν κατάφωρα από τους νόμους 4009/2011, 4076/2012 και τις τροποποιήσεις τους. Προωθεί τον εκδημοκρατισμό των Α.Ε.Ι. μέσω της λήψης μέτρων για α) την άσκηση διοίκησης από μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα τα οποία θα εκλεγούν μέσω της καθολικής συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, β) την επανασύσταση της Σχολής, του Τμήματος και του Τομέα με επιστημονικά κριτήρια σύμφωνα με την ακαδημαϊκή εμπειρία και τη διεθνή πρακτική και γ) τη διεύρυνση του αριθμού των μελών στα εκλεκτορικά σώματα για την εξέλιξη ή εκλογή μελών ΔΕΠ. Καταργείται το Συμβούλιο Ιδρύματος το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α 195) και η διοίκηση στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο. Επιτυγχάνεται έτσι η θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από τον υφιστάμενο νόμο κατά την εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανη, Κοσμήτορα) για τα οποία είχε νομοθετηθεί η εκλογή τους με την προεπιλογή των υποψηφίων και τελικά οδήγησε σε αποκλεισμούς. Όλα τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εκλέξουν μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα μέχρι τις , δηλαδή μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία και με σκοπό την ομοιομορφία στο μοντέλο διοίκησης των Α.Ε.Ι. Παρότι το σχέδιο νόμου προωθεί την εφάπαξ πρυτανική θητεία, δίνει τη δυνατότητα επανεκλογής των Πρυτάνεων οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη θητεία τους βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται και οι εύλογες ενστάσεις για το μειωμένο κύρος των Πρυτανικών Αρχών οι οποίες ουσιαστικά εκλέχτηκαν από τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στην ίδια κατεύθυνση, και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργάνων και την επαναφορά της ομαλότητας, μεταφέρονται αρμοδιότητες από τα μονοπρόσωπα όργανα στα συλλογικά και επιπλέον επαναφέρεται η λειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η παρέμβαση αυτή προωθείται επειδή η μέχρι τώρα κατάργηση του Πρυτανικού Συμβουλίου είχε ως αποτέλεσμα την 3

4 επιβάρυνση της λειτουργίας της Συγκλήτου από πληθώρα γραφειοκρατικών προβλημάτων. Επειδή η συμμετοχή και η συνευθύνη όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των Α.Ε.Ι., το σχέδιο νόμου προωθεί την καθολική συμμετοχή όλων των μερών της ακαδημαϊκής κοινότητας -μέσω των οικείων συλλογικών τους οργάνων- και εξασφαλίζει έτσι την εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει και καλλιεργεί τη διαμόρφωση σκεπτόμενων και ενεργών ανθρώπων στους οποίους στηρίζεται η ίδια η Δημοκρατία. Για τις διαδικασίες εκλογής, η ηλεκτρονική ψηφοφορία καταργείται ρητά. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορίζει ότι η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική και ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο, αδιάσπαστο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς οι οποίοι αποτελούν τις βασικές εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν ένα νέο πλαίσιο για την εκλογή ή την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη προβληματικές καταστάσεις που δημιούργησε ο υφιστάμενος νόμος με τις επταμελείς επιτροπές αξιολόγησης, όπως α) η εκλογή μέλους ΔΕΠ μόλις από τρία μέλη, καθώς αρκούσαν τέσσερα μέλη για τη διασφάλιση της απαρτίας της επιτροπής, β) αντικατάσταση της εισηγητικής έκθεσης από πρακτικό και γ) με τη συνολικότερη ακαδημαϊκή υποβάθμιση των κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης του επιστημονικού έργου των υποψηφίων. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου διευρύνει τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος (Ε.Σ.) με στόχο την βελτίωση της επιστημονικής και θεσμικής λειτουργίας του, ενώ ορίζει ρητά ότι οι συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται από κοινού με τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Επιπλέον, με γνώμονα την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των Ιδρυμάτων, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο μετακλήσεων μελών ΔΕΠ κάθε βαθμίδας και απαιτείται πλέον η σαφής τεκμηρίωση για την αναπλήρωση του διδακτικού έργου του μετακαλούμενου. Η απόφαση για τη διαδικασία μετάκλησης λαμβάνεται τη Γ.Σ. του Τμήματος, ενώ η διαδικασία μετάκλησης δεν επιτρέπεται προς Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη φοιτητική ιδιότητα και στις σπουδές. ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί επείγουσα νομοθετική παρέμβαση και στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της ανάπτυξης της Καινοτομίας. Η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν μείζονα λειτουργικά προβλήματα και ταυτόχρονα να διορθωθούν αμφισημίες και θεσμικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/

5 Οι διατάξεις που προτείνονται συνιστούν ένα πρώτο βήμα στη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού και τη διασύνδεση της Έρευνας με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η τελική διαμόρφωση και η υλοποίησή τους, που προϋποθέτει διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς της ερευνητικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποβλέπει στη στήριξη του έργου που έχει παραχθεί μέχρι τώρα στα πεδία της γνώσης και του πολιτισμού. Παράλληλα, τα νέα μέτρα στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών, που έχουν κυριολεκτικά καταρρακώσει τον ερευνητικό ιστό της χώρας και έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων σε αναγκαστική μετανάστευση. Οδηγός και βάση για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι, παρ όλα τα προβλήματα, στη χώρα εξακολουθεί να παράγεται πρωτότυπο και διεθνώς αναγνωρίσιμο έργο. Το έργο αυτό είναι καρπός επίμονων προσπαθειών που καταβάλλονται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την αφοσίωσή της στην Επιστήμη και την προσήλωσή της στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα. Ο ερευνητικός ιστός στηρίζει την εθνική προσπάθεια, για την παραγωγή νέας γνώσης και προβλέπεται να έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Β διατυπώνονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν, αντικαθιστούν, ή καταργούν κύριες διατάξεις του ν.4310/14. Ειδικότερα: - Αντιμετωπίζονται σοβαρές δυσλειτουργίες και θεσμικά κενά που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν.4310/2014 στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων. - Τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση οργάνων, για την αποφυγή υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και ελέγχου (π.χ. ΠΣΕΚ, Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Ινστιτούτων). - Αντιμετωπίζονται άμεσες εκκρεμότητες και υπάρχουσες ή διαφαινόμενες δυσλειτουργίες στη ροή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και στη λειτουργία των ερευνητικών φορέων (π.χ. μητρώο αξιολογητών, κρίσεις/προαγωγές ερευνητών, εκλογή διευθυντών). - Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για σηματοδότηση μιας στροφής που ήδη επιχειρείται στην Έρευνα: πρώτον, τη στροφή στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δεύτερον, τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συνεκτικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά τις εθνικές προτεραιότητες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και σκοπό την έξοδο από την κρίση. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο Κεφάλαιο Γ ρυθμίζονται θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΥΠΟΠΑΙΘ εκτιμά ότι η επιλογή του 50% των θεμάτων των εξετάσεων από την Τράπεζα Θεμάτων κατά την προηγούμενη διετία λειτούργησε ως μέτρο ανάσχεσης της ροής των μαθητών από την είσοδό τους στο λύκειο ως την αποφοίτηση από αυτό, εις βάρος των πλέον ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα, η υποχρεωτική χρήση της 5

6 Τράπεζας Θεμάτων καταργεί στην πράξη την διδακτική και παιδαγωγική αυτονομία του/της διδάσκοντα/ουσας που έχει άμεση σχέση και πληρέστερη γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και ανατίθεται η αρμοδιότητα αυτή εξ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι ρυθμίσεις αυτές εναρμονίζουν τη λειτουργία του Ε.Ο.Ε. ως προς την Τράπεζα Θεμάτων με τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλο νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ (το νομοσχέδιο για την «αποτροπή της βίας στα γήπεδα»), με τις οποίες καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων. Αναφορικά με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), απαλείφονται από τις αρμοδιότητές της οι διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζει τη λειτουργία της ΑΔΙΠΠΔΕ με τα υπόλοιπες συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλο νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ (το νομοσχέδιο για την «αποτροπή της βίας στα γήπεδα»), με τις οποίες καταργείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του Υπουργείου για ένα σύστημα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που δεν θα είναι εργαλείο ιεραρχικής και χρηματοδοτικής διάκρισης των σχολικών μονάδων ή τιμωρητικό εργαλείο μισθολογικής διαφοροποίησης και διοικητικής πειθάρχησης των «υπαλλήλων». Πέραν τούτων, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρεί ότι η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα, ύστερα από ευρεία διαβούλευση με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας. Επίσης, διευκολύνεται η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Το ΥΠΟΠΑΙΘ θεωρεί ότι ο έλεγχος των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπως και των ιδιωτικών σχολείων, σε ό, τι αφορά το αναλυτικό 6

7 πρόγραμμα και τις σχέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας και δη από τις κατά τόπους Διευθύνσεις είναι αναγκαίος, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας σ αυτά.ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παραβίαση σε ευρεία κλίμακα των ημερών διακοπών και αργιών σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η πρακτική αυτή είναι αντιπαιδαγωγική, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ημέρες αυτές ως ημέρες ανάπαυλας και ψυχαγωγίας και όχι ως χρόνο περαιτέρω επιβάρυνσης του ήδη σκληρού προγράμματός τους. Αποτελεί δε ευθεία παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.παράλληλα, στο πλαίσιο της αποκατάστασης των εργασιακών σχέσεων και του εξορθολογισμού του ελέγχου της εργασιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών θεωρείται απαραίτητος ο καθορισμός του πλήρους ωραρίου τους και της απονομής ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού. Αντίστοιχα, κατατίθενται και ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Το σκεπτικό του ΥΠΟΠΑΙΘ ξεκινά από τη διαπίστωση ότι η μετατροπή πολλών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε οιονεί φροντιστήρια ακυρώνει τη συνταγματικά προστατευόμενη αποστολή τους ως χώρων παροχής δημόσιου αγαθού. Η φροντιστηριοποίησή τους αντιτίθεται στην ουσιαστική αγωγή και Παιδεία που συνταγματικά οφείλουν να παρέχουν, στοχεύει αποκλειστικά στην «κατανάλωση» συγκεκριμένου ποσού ύλης προς εξέταση και συχνά προκαλεί υπερβάσεις της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας, λόγω παραβιάσεων στα ωράρια και λόγω της καταστρατήγησης της νομοθεσίας περί διακοπών και αργιών. Παράλληλα, στην πλειονότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων οι εκπαιδευτικοί παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες που συχνά δεν αμείβονται. Με τις ρυθμίσεις που κατατίθενται δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε συνυπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Ιδιαίτερα, με τις ρυθμίσεις αυτές βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής. Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και ζητήματα αναγνώρισης των εκπαιδευτικών τίτλων και των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού τους. Τέλος, γίνεται προσαρμογή στην ορολογία της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στην καθ υπέρβαση εγγραφή των αποφοίτων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Πληροφορικής κτλ. στις νέες διατάξεις για το εξεταστικό σύστημα που αφορά τους αποφοίτους του σχολικού έτους Έτσι υιοθετείται ο όρος «Ομάδα Προσανατολισμού» έναντι του όρου «Κατεύθυνση» που καταργείται και οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πλέον τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν συνδέονται με την απόκτηση απολυτηρίου. 7

8 Το σχέδιο νόμου έχει διαρθρωθεί σε κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τις γενικές αρχές, το κανονιστικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., το προσωπικό των Α.Ε.Ι., τη φοίτηση και τους τίτλους σπουδών. Β. Επί των Άρθρων: Κεφάλαιο Α ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο άρθρο 1 καταγράφονται οι όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου σε ό,τι αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο άρθρο 2 ορίζονται τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το Συμβούλιο Ιδρύματος του άρθρου 8 του ν.4009/2011 (Α 195) καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις. Το Τμήμα διοικείται από συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα, τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποδιαίρεση του Τμήματος είναι ο Τομέας, με μονοπρόσωπο όργανο τον Διευθυντή Τομέα και τον Αναπληρωτή του και τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας θα καθορίσει τις ειδικότερες αρχές, τους κανόνες και τους επί μέρους στόχους των Ιδρυμάτων. Στο άρθρο 3 ορίζεται ο τρόπος εκλογής των Πρυτανικών Αρχών των Ιδρυμάτων. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με καθολική, μυστική ψηφοφορία από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας ανήκει στο απερχόμενο Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία ψηφοφορίας με τη χρήση καλπών. Επιπλέον, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ο οποίος προΐσταται του Α.Ε.Ι. και το διευθύνει, ενώ οι εκλεγμένοι πλέον Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που τους αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της. Ένα από τα βασικά στοιχεία της νομοθετικής παρέμβασης είναι η κατάργηση της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου για την εκλογή των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. με σκοπό τη ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της καθολικής εκπροσώπησης στα Ιδρύματα. Τα όργανα διοίκησης εκλέγονται πλέον από το σώμα των εκλεκτόρων και όχι από μέρος του, χωρίς την διαμεσολάβηση κανόνων που στρεβλώνουν τη δημοκρατική εκπροσώπηση. Στο άρθρο 4 ορίζεται η Σύγκλητος ως το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι. Η σύνθεσή της απαρτίζεται από εκπροσώπους του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας: όλα τα μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, καθώς και κάθε μέλος του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος. Αρμοδιότητες της Συγκλήτου αποτελούν η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, η γενική εποπτεία της λειτουργίας του, καθώς και η εποπτεία όλων των οργανισμών που το αποτελούν (ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες αξιοποίησης της περιουσίας του, λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας κ.ά.). Ειδική αναφορά γίνεται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, το έργο της οποίας αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Συγκλήτου. 8

9 Στο άρθρο 5 ορίζεται το Πρυτανικό Συμβούλιο ως το συλλογικό όργανο μικρής σύνθεσης το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή αποφάσεων της Συγκλήτου, εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ιδρύματος και μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από Σχολές οι οποίες συντονίζουν και εποπτεύουν τη λειτουργία των Τμημάτων. Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του, καθώς και η Κοσμητεία. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορα εκλέγονται κατ αναλογία του τρόπου εκλογής του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής. Στο άρθρο 7 περιγράφεται το Τμήμα ως η βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Τμήμα έχει ως μονοπρόσωπα όργανα τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του και ως συλλογικά όργανα τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος -και των Τομέων που το αποτελούν- σχετίζονται με την κατάρτιση, εφαρμογή και εποπτεία του Προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών. Οι Τομείς, πιο συγκεκριμένα, έχουν ως αρμοδιότητα τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων. Βασικό στοιχείο της νομοθετικής παρέμβασης είναι ο τρόπος εκλογής των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Τμήματος, καθώς και οι αρμοδιότητες που δίνονται σε αυτά βάσει της διεθνούς επιστημονικής και διοικητικής εμπειρίας. Στο άρθρο 8 τροποποιούνται διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με στόχο τη δημοκρατική εκπροσώπηση στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. Βασικά στοιχεία των νομοθετικών παρεμβάσεων αποτελούν η διεύρυνση στη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων και η τροποποίηση των χρονικών προθεσμιών που αποδεδειγμένα παρακωλύουν τις διαδικασίες εξελίξεων ή εκλογών νέων επιστημόνων στα Ιδρύματα. Επιπλέον, λαμβάνεται σημαντική μέριμνα αναφορικά στις μετακλήσεις επιστημονικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων από τα οποία αποχωρούν και μετά την μετάκλησή τους. Στο άρθρο 9 τροποποιούνται διατάξεις οι οποίες ορίζουν α) ότι όλα τα Α.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα πρόσληψης διδασκόντων με το άρθρο 5 του ΠΔ407/1980 (Α 112), και β) την αντιστοίχηση του ωραρίου απασχόλησης των διδασκόντων του ΠΔ163/2002 με το αντίστοιχο ωράριο των βαθμίδων Καθηγητών Εφαρμογών και Επίκουρων Καθηγητών των Τ.Ε.Ι. Στο άρθρο 10 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α 195), οι οποίες σχετίζονται με τη φοιτητική ιδιότητα και την άρση των όρων διαγραφής φοιτητών όπως προβλέπεται στο ισχύοντα νόμο. Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία επανεγγραφής φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α 195). Ορίζεται η διάρκεια τους πλήρους ακαδημαϊκού εξαμήνου και η διαδικασία παράτασής του στις περιπτώσεις που η αναπλήρωση διδακτικών ωρών κριθεί απαραίτητη από τη Σύγκλητο. Στο άρθρο 11 περιγράφεται ο υπολογισμός των Διδακτικών Μονάδων. 9

10 Στο άρθρο 12 ορίζεται η έννοια του ακαδημαϊκού ασύλου. Στο άρθρο 13, παράγραφος 1 προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές Πρυτανικών και Κοσμητορικών Αρχών όσων μελών ΔΕΠ έχουν εκλεγεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α 195) και εφόσον οι νέες εκλογές διεξαχθούν έως τις Η παράγραφος 2 ορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, των οποίων η θητεία λήγει εντός του ακαδημαϊκού έτους , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Η παράγραφος 3 ορίζει ρητά τη νόμιμη διαδικασία την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν τα Α.Ε.Ι. που δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο εκλέξει ή ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογών Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών. Η παράγραφος 4 επιλύει λογιστικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ407/1980 (Α 112) που αφορά στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για την ανάθεση διδακτικού και ερευνητικού έργου στα Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 5 ορίζει την έννοια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α 195) με θέμα «καθηγητές», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος το οποίο περιγράφει τις τέσσερεις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 6 ορίζει τη διαδικασία συμπλήρωσης ή μη της σύνθεσης του Ε.Σ. για την εκλογή, μονιμοποίηση ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α 195). Οι παράγραφοι 7 και 8 ρυθμίζει ειδικά θέματα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 9 δίνει το δικαίωμα στους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ να μετατρέψουν τη θέση τους σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ο ν.4009/2011 (Α 195) τους εξαιρούσε έναντι όλων των υπόλοιπων βαθμίδων μελών ΔΕΠ και ΕΠ στα Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 10 ορίζει την τριετία ως το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα και να κριθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η παράγραφος 11 διασαφηνίζει ότι όσα μέλη ΔΕΠ έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα χωρίς περαιτέρω χρόνο υπηρεσίας. Η παράγραφος 12 δίνει το δικαίωμα σε Λέκτορες Πανεπιστημίων και Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία μετατροπής της στην επόμενη βαθμίδα. Η παράγραφος 13 ορίζεται η περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης θητείας, μονιμοποίησης ή εξέλιξης στην ανώτερη βαθμίδα των επί θητεία μελών ΔΕΠ. Η παράγραφος 14 ορίζει ότι η μηνιαία αποζημίωση μελών ΔΕΠ για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, δεν 10

11 υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος σύμφωνα και με όσα ορίζει η απόφαση 29/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Η παράγραφος 15 ορίζει ότι τα μέλη ΔΕΠ αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το 67 ο έτος της ηλικίας τους. Η παράγραφος 16 ορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλος ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση καθηκόντων λόγω στερητικής της ελευθερίας ποινής. Η παράγραφος 17 προβλέπει τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών (ΔΔ) σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν τον ν.4009/2011 (Α 195) και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Για το σκοπό αυτό και για να μην διατηρηθούν διατάξεις με αντικρουόμενη ισχύ, καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α 195). Η παράγραφος 18 αναφέρεται σε θέματα διαφάνειας των Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 19 επιλύει εντός πλαισίου των δυνατοτήτων των Α.Ε.Ι. ζητήματα φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. Η παράγραφος 20 καταργεί ρητά τις διατάξεις περί διεθνούς πρόσκλησης για τη διαδικασία εκλογής Πρύτανη. Η παράγραφος 21 καταργεί ρητά τη συγχώνευση των Οργανισμών Έρευνας και Ανάπτυξης των Α.Ε.Ι. σε Ν.Π.Ι.Δ. όπως οριζόταν στον ν.4009/2011. Κεφάλαιο Β ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Στο άρθρο 14 καταργούνται ή τροποποιούνται επί το ορθότερο αφενός μεν το αντικείμενο και ο σκοπός του ν.4310/2014, αφετέρου δε οι ορισμοί που αυτός περιέχει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά και ασάφειες και να αποφευχθούν παρανοήσεις. Ειδικότερα, ορίζεται ρητά ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας αποτελούν υποχρέωση του Κράτους, σε συμφωνία με το άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «... η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του Κράτους». Περαιτέρω, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκά αμφίσημοι ή και λανθασμένοι ορισμοί, όπως π.χ. οι ορισμοί της βασικής έρευνας, της αριστείας, καθώς και αυτός του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού. Αντίστοιχα, καταργούνται ορισμοί οι οποίοι είτε θα μπορούσαν να δημιουργήσουν παρανοήσεις, καθώς και ορισμοί οι οποίο δεν έχουν αντίκρισμα εντός του ελλαδικού χώρου(όπως π.χ. ο ορισμός των «εξόχως απόκεντρων περιοχών»). Επίσης, επαναναδιατυπώνεται ο ορισμός της έννοιας «έργο ΕΤΑΚ», ώστε να διευρυνθεί η έννοια αυτή ως προς την καινοτομία και τις ερευνητικές υποδομές. Με την νέα διατύπωση συμπεριλαμβάνεται πλέον στην έννοια της καινοτομίας και η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών, ενώ στην έννοια της ερευνητικής υποδομής περιλαμβάνονται πλέον οι ενέργειες και οι δαπάνες για την δημιουργία, την αναβάθμιση, την δικτύωση και την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτές. 11

12 Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 3 του ν.4310/2014, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Ορίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου εκτείνεται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Με το άρθρο 16 τροποποιείται το άρθρο του άρθρου 4 του ν.4310/2014 και τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη εθνικής πολιτικής έρευνας και καταργείται, μεταξύ άλλων, η παράγραφος η οποία παρείχε συνοπτικά τις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ, δεδομένου ότι πλέον εισάγεται νέο άρθρο, με αύξοντα αριθμό 5, που αναφέρεται διεξοδικά στις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ. Με το άρθρο 17 αναμορφώνεται το περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν.4310/2014 και πλέον περιλαμβάνει διατάξεις για τις διαδικασίες κατάρτισης της ΕΣΕΤΑΚ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4310/2014 καταργούνται, δεδομένου ότι προέβλεπαν την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης κρίθηκε περιττό αφού το περιεχόμενό του εν πολλοίς ταυτίζεται με αυτό της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρμογή του θα μπορούσε (μόνο) να καθυστερήσει την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής που επιλέγει η χώρα. Παράλληλα, οι ανάγκες που αντιμετωπίζονταν με το Σχέδιο Δράσης, μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να προβλεφθούν και να αντιμετωπισθούν με έγκαιρο και ουσιαστικό τρόπο στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ. Με το άρθρο 18 αναδιατυπώνεται ο οικείος τομέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 6 ν.4310/2014) και η αρμοδιότητα σχεδιασμού και την υλοποίησης της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και της διασφάλισης των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ (άρθρο 7 ν.4310/2014). Με το άρθρο 19 αναμορφώνονται οι αρμοδιότητες του Γ.Γ.Ε.Τ. και ορισμένες από αυτές μεταφέρονται στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το άρθρο 20 καταργείται το άρθρο 9 του ν.4310/2014, ο οποίος, με τον ορισμό του λεγόμενου «επιστημονικού συνδέσμου» σε κάθε Υπουργείο δημιουργούσε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες και βραδύτητα στην υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, χωρίς κανένα προφανές όφελος. Με το άρθρο 21 αναδιατυπώνεται το άρθρο 10 του ν.4310/2014, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας, δηλαδή συμβουλευτικών οργάνων για την υποστήριξη και υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, αν και πρόκειται για ένα νέο και ιδιαίτερα χρήσιμο θεσμό προώθησης και διάχυσης της έρευνας, εντούτοις όπως είχαν προβλεφθεί τα εν λόγω Συμβούλια ήταν αφενός μεν δυσλειτουργικά, αφετέρου δε μη αντιπροσωπευτικά, με συνέπεια να ευνοείται η αναπαραγωγή «πελατειακών» δικτύων. Για τον λόγο αυτόν, αναδιατυπώνεται το επίμαχο άρθρο, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τα προσόντα των μελών των εν λόγω Συμβουλίων, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και συγκρότησής τους, η οποία μεταφέρεται από τον Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης, ορίζεται ότι πλέον τα ΠΣΕΚ θα αποτελούνται από 11 και όχι από 7 μέλη. Με το άρθρο 22 μετονομάζεται, προς αποφυγή συγχύσεων, το ΕΣΕΤΑΚ σε ΕΣΕΚ και 12

13 αναμορφώνεται η αποστολή του. Και τούτο, προκειμένου το Όργανο αυτό να αποτελέσει πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στην Έρευνα και την Καινοτομία. Επίσης, ορίζεται ότι τα μέλη του ΕΣΕΚ θα είναι 17 και όχι 15, όπως αρχικά προβλεπόταν στον ν.4310/2014. Με το άρθρο 23 τροποποιείται το άρθρο 11 του ν.4310/2014 και ρυθμίζονται ζητήματα του τρόπου επιλογής των μελών του ΕΣΕΚ. Και τούτο, προκειμένου το νέο ΕΣΕΚ να συσταθεί με τρόπο γρήγορο, διαφανή και νόμιμο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο διαχωρισμός του ΕΣΕΚ σε δύο επιτροπές (την επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας και την επιτροπή καινοτομίας και αναπτυξιακών εφαρμογών), προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και θα λαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις. Περαιτέρω, ρυθμίζεται η συγκρότηση των ΤΕΣ και ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν τα Όργανα τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Αντίστοιχα, ορίζεται ότι από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4310/2014, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν με το ν. 1514/1985. Με το άρθρο 24 τροποποιείται το άρθρο 13α του ν.4310/2014. Καταρχάς, επιχειρείται αναλυτική καταγραφή των ήδη υπαρχόντων και λειτουργούντων ερευνητικών κέντρων, όπως αυτά προβλέπονταν με το ως άνω άρθρο, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 123 του ν. 4316/2014. Επίσης, προστίθενται ορισμένοι φορείς, οι οποίοι λειτουργούν από καιρό, πλην όμως δεν είχαν καταγραφεί στο ως άνω άρθρο. Τέλος, όσον αφορά τους ερευνητικούς εκείνους φορείς που προβλέφθηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 13α του ν.4310/2014, ορίζεται ότι η ίδρυση τους αναστέλλεται έως τις Περαιτέρω, ορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία της ίδρυσής τους. Και τούτο, με σκοπό αφενός μεν την ίδια τη βιωσιμότητα και την βέλτιστη λειτουργία του κάθε υπό ίδρυση φορέα, αφετέρου δε την προώθηση της Έρευνας σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, προκειμένου πλέον να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος, ορίζεται ότι πλέον οι ερευνητικοί φορείς θα συνιστώνται, θα συγχωνεύονται και θα καταργούνται με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα. Με το άρθρο 25 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4310/2014 και προστίθενται νέες διατάξεις σε αυτό. Και τούτο, με σκοπό αφενός μεν την απλοποίηση της διαδικασίας συγκρότησης των ΔΣ των ερευνητικών φορέων, αφετέρου δε τη βέλτιστη λειτουργία αυτών. Καταρχήν, με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας, ορίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια συγκροτούνται και ανασυγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ρυθμίζεται, επίσης, η διαδικασία ορισμού Προέδρου του ΔΣ σε περίπτωση που ο τελευταίος, για οποιονδήποτε λόγο, ελλείψει ενώ ορίζεται η διαδικασίας σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός απαρτίας του ΔΣ του ερευνητικού φορέα. Περαιτέρω, ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Τέλος, εισάγεται ρύθμιση με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των ΔΣ δεν θα επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα που ενδεχομένων θα έρχονται σε αντίθεση με αυτά των ερευνητικών κέντρων. Με το άρθρο 26 επιδιώκεται τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4310/2014 που αφορούν τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, με σκοπό τον περιορισμό των διοικητικών πράξεων και της γραφειοκρατίας. 13

14 Με το άρθρο 27 καταργούνται οι διατάξεις εκείνες του άρθρου 17 του ν.4310/2014, οι οποίες προέβλεπαν τη θέσπιση Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων. Και τούτο, καθ ό μέτρο επρόκειτο για δυσλειτουργικά όργανα, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν σειρά οργανωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Αντί αυτών, επαναφέρονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 1514/1985 και ορίζεται ότι τα τελευταία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 1514/1985, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. Με το άρθρο 28 καταργείται σειρά διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4310/2014 και το εν λόγω άρθρο αναδιατυπώνεται εκ νέου. Ως βάση του νέου άρθρου έχουν ληφθεί τα άρθρα και 20 του ν. 1514/1985, όπως αυτά ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 2919/2001. Επιπλέον, στο παρόν άρθρο έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμες ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν.4310/2014. Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν διορθώνονται σφάλματα και ασάφειες που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω άρθρο, αφετέρου δε επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1514/1985 και του ν. 2919/2001. Με το άρθρο 29 καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014, η οποία δημιουργούσε ζητήματα σύγκρουσης με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και ρυθμίσεις των άρθρων 20 του ν.4310/2014 που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα οικονομικά των ερευνητικών κέντρων. Επίσης, καταργείται διάταξη του άρθρου 26 που αφορούσε τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Με το άρθρο 30 αναδιατυπώνεται το άρθρο 23 του ν.4310/2014 που αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων. Με την πρώτη παράγραφο αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 23, ενώ με την δεύτερη παράγραφο αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του ν.4310/2014. Με την αναδιατύπωση της παραγράφου 4 επιδιώκεται να διευρυνθεί η εξουσιοδότηση για έκδοση προκηρύξεων έργων ΕΤΑΚ. Με την αναδιατύπωση των παραγράφων 5 και 6 προβλέπεται ότι οι όροι προκήρυξης, υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κρατική ενίσχυση και απαλλάσσονται της έγκρισης καθεστώτος, ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η μεταφορά στην εν λόγω ΚΥΑ όλου του αναγκαίου εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την εκτέλεση έργων ΕΤΑΚ που χαρακτηρίζονται ως κρατικές ενισχύσεις, απαλλασσόμενες της έγκρισης καθεστώτος και να ομογενοποιούνται οι κανόνες υλοποίησης αυτών. Με την παράγραφο 3 προστίθεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 23 του ν.4310/2014, τέσσερεις νέες περίοδοι, οι οποίες αφορούν στην παροχή εξουσιοδότησης, ώστε να μπορεί να προβλέπεται στον οικείο Εφαρμοστικό Οδηγό κάθε προκήρυξης η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες και να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τους όρους εκτέλεσης ενός έργου ΕΤΑΚ από ορκωτούς ελεγκτές. Αυτή η δυνατότητα θα επιταχύνει την καταβολή προς τους δικαιούχους της δημόσιας χρηματοδότησης και θα αυξήσει την αξιοπιστία στους διενεργούμενους ελέγχους. Εξάλλου, η συγκεκριμένη ευχέρεια χρήσης ορκωτών ελεγκτών είναι καθιερωμένη πρακτική στα προγράμματα της Ε.Ε. Με το άρθρο 31 και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1, 2 και 4 επαναπροσδιορίζεται η νομική φύση της ένστασης που δικαιούται να υποβάλει ο υποψήφιος δικαιούχος 14

15 προγράμματος και προβλέπεται, για λόγους ταχείας εξέλιξης της διαδικασίας, ότι πλέον η εν λόγω ένσταση δεν είναι ενδικοφανής. Με τη παράγραφο 3 επιδιώκεται να διευρυνθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης προτάσεων, ώστε εκτός από επιτροπή αξιολόγησης, που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη, να μπορεί να ανατίθεται η αξιολόγηση ή/και σε μεμονωμένους αξιολογητές, ο καθένας από τους οποίους θα υποβάλει χωριστή αξιολόγηση. (Αυτή η διαδικασία ακολουθείται εξάλλου και σε άλλα νομικά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων). Τέλος, ορίζεται σαφώς ότι διατηρείται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση 2/89316/0025/ , με την οποία παρέχονταν η βεβαίωση του Ελληνικού Δημοσίου ότι οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θα τηρήσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενου έργου. Η διατήρηση της ισχύος της ανωτέρω απόφασης είναι αναγκαία, προκειμένου να θεωρούνται επιλέξιμες οι προκαταβολές προς τους ερευνητικού φορείς της χώρας, όταν εκτελούν συγχρηματοδοτούμενο έργο. Με το άρθρο 32 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4310/2014. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27. Η παράγραφος 3 προβλέπει την έγκριση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών από το ΕΣΕΤΑΚ και από τα αρμόδια κατά επιστημονικό τομέα ΤΕΣ, πράγμα το οποίο καθιστά εξαιρετικά χρονοβόρα την διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου. Με την προτεινόμενη τροποποίηση εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας να συγκροτεί τριμελή επιτροπή από στελέχη της ΓΓΕΤ, η οποία θα είναι αρμόδια να κρίνει την καταλληλότητα και την επάρκεια των υποψηφίων. Η άσκηση της κρίσης αυτής δεν απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και δεν δικαιολογείται η ανάθεσή της στο κορυφαίο επιστημονικό Όργανο της χώρας. Η παράγραφος 4, που αντικαθίσταται, προβλέπει την υπογραφή πρακτικού με το οποίο παρέχεται όρκος ή διαβεβαίωση από τους εγγραφόμενους στο Μητρώο ότι θα τηρούν τους νόμους και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που προσκτώνται. Με τη νέα διάταξη αντικαθίσταται το πρακτικό και ο όρκος από απλή έγγραφη δήλωση των υποψηφίων ότι θα τηρούν τους νόμους και την εμπιστευτικότητα και ότι οποτεδήποτε τους ανατεθεί έργο που έρχεται σε σύγκρουση με συμφέροντά τους οφείλουν άμεσα να το γνωστοποιούν και να απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησής του. Με το άρθρο 33 καταργείται το άρθρο 29 του ν.4310/2014 σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 16 και 17 του ν. 1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν έως την κατάργησή τους. Ειδικότερα και πέραν των άλλων, το άρθρο 29 ήταν ασαφές και περιείχε πολλές αντιφατικές ρυθμίσεις, γεγονός το οποίο δημιουργούσε εργασιακή ανασφάλεια για το ερευνητικό προσωπικό και διοικητικά προβλήματα για τα ερευνητικά κέντρα. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή παρά η κατάργησή του και η άμεση επαναφορά της προηγούμενης ρύθμισης. Με το άρθρο 34 αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν.4310/2014, το οποίο προβλέπει τον εθνικό κατάλογο κριτών. Ειδικότερα, αντί της γραφειοκρατικής διαδικασίας έκδοσης της υπουργικής απόφασης, η οποία προϋπέθετε ονομαστική αποτύπωση όλων ανεξαιρέτως των μελών του εν λόγω καταλόγου, με την τροποποίηση εξορθολογίζεται η διαδικασία. Πλέον, ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των 15

16 ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία ερευνητές Α και Β βαθμίδας της ημεδαπής. Και τούτο, χωρίς να απαιτείται και η ονομαστική καταγραφή τους. Παράλληλα, ορίζεται ότι ο εν λόγω κατάλογος θα μπορεί, πέραν των ανωτέρω, να περιλαμβάνει (ονομαστικά) και καταξιωμένους και έγκριτους επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με την προγενέστερη ρύθμιση, η παρούσα τροποποίηση θεσμοθετεί μια διαδικασία ταχύτερη, σαφέστερη και πιο δημοκρατική. Με το άρθρο 35 καταργούνται οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014, τα οποία όριζαν ότι η παράλειψη υποβολής από το ερευνητικό κέντρο των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγησή του εμποδίζει τη δημόσια χρηματοδότησή του. Αν και η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων κρίνεται αναγκαία, εντούτοις η συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσε, αντί να θεραπεύσει προβλήματα, να δημιουργήσει νέα προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Με το άρθρο 36 καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014, διότι αντί να ενθαρρύνει την καθ όλα θεμιτή κινητικότητα των ερευνητών, ρυθμίζει την δυνατότητα ερευνητών που υπηρετούν σε ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής να απασχολούνται εφεξής σε ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής, χωρίς κανένα κριτήριο ή προϋπόθεση και χωρίς να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία «μεταφοράς» τους στο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής. Κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει σοβαρά εργασιακά προβλήματα για τον ερευνητή, αλλά και οργανωτικά προσκόμματα για το ερευνητικό κέντρο. Με το άρθρο 37 καταργείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014, διότι έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Με το άρθρο 38 τροποποιείται το άρθρο 93 του ν.4310/2014 και ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στα προγράμματα των δημόσιων ερευνητικών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις και απασχολούνται σε αυτά, καθ όλη την διάρκειά τους και μέχρι την λήξη τους, με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας. Και τούτο, χωρίς του περιορισμούς που θέτει ο ν. 2190/1994 και η ΠΥΣ 33/2006. Κατά το μέτρο που το σύνολο των αποδοχών του προσωπικού αυτού δεν επιβαρύνει καθ οιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό, με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς η απαραίτητη ευελιξία για την έγκαιρη και άρτια εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων και των ερευνητικών συμβολαίων που υλοποιούν. Με το άρθρο 39 και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 επιχειρείται μια αυθεντική ερμηνεία της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, ως προς τις κατηγορίες εργαζομένων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων τις οποίες περιλαμβάνει, λόγω αντιθέτων απόψεων που έχουν διατυπωθεί κατά την ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης. Είναι σαφές ότι στην πρόθεση του νομοθέτη ήταν να συμπεριλάβει το σύνολο του προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και όχι μόνο τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όπως αυτό προκύπτει άλλωστε και από την σαφή και αδιάστικτη διατύπωση «και τις άλλες κατηγορίες 16

17 προσωπικού» της εν λόγω διάταξης. Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αίρεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την εξαίρεση των προσθέτων αμοιβών του προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων από τα καταργηθέντα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011. Οι πρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και δύνανται να καταβάλλονται στο προσωπικό τους, αφενός είναι αδιάφορες για τους σκοπούς που επιδιώκει ο ν. 4024/2011, έτσι όπως αυτοί αναλύονται στην αιτιολογική του έκθεση και αφετέρου δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3848/2010, οι εν λόγω αμοιβές «( ) όχι μόνο δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελούν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης νέων ερευνητών και ενίσχυσης των κρατικών εσόδων». Το άρθρο 40 εισάγει μία αναγκαία διαφοροποίηση του υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και του εξοπλισμού, που αποκτώνται από τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς προς επιδίωξη των σκοπών τους ή για την υλοποίηση συγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων, σε σχέση με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους διάφορους φορείς. Ειδικότερα, οι μικροί συντελεστές που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρονική διάρκεια των έργων, που υλοποιούν οι ερευνητικοί οργανισμοί, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μη απόσβεση της αξίας των αποκτηθέντων παγίων και εξοπλισμού στη διάρκεια του έργου, για το οποίο προορίζονται. Η δε δαπάνη για την απόκτηση του εν λόγω εξοπλισμού, κατά το ποσοστό που παραμένει αναπόσβεστη, θεωρείται μη επιλέξιμη. Η αρνητική αυτή συνέπεια αλλοιώνει, άλλως καταργεί παντελώς την ουσία και τον σκοπό του ερευνητικού έργου. Όμοια ρύθμιση είχε υιοθετηθεί και με τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν.4146/2013, που είχε ενταχθεί στην λήψη, μεταξύ άλλων, μέτρων προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων των συγχρηματοδοτούμενων από την ευρωπαϊκή ένωση προγραμμάτων. Με το άρθρο 41 ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα που είχαν, κατά κύριο λόγο, δημιουργηθεί από την απουσία αντίστοιχων ρυθμίσεων του ν.4310/2014, με κύριο μέλημα την προώθηση της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα και τα ΑΕΙ και την διασαφήνιση των εργασιακών θεμάτων του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού. Ειδικότερα, με την πρώτη παράγραφο αντικαθιστούνται όροι που εμπεριέχονταν στο ν.4310/2014, ενώ με την δεύτερη παράγραφο παρατείνεται έως το τέλος του 2015 η προθεσμία προσαρμογής των εσωτερικών κανονισμών των ερευνητικών κέντρων. Με την τρίτη παράγραφο απαλείφεται η κύρωση της αναστολής χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν προσαρμοσθούν εμπροθέσμως οι εσωτερικοί κανονισμοί των ερευνητικών φορέων. Με την τέταρτη και την πέμπτη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας: αφενός μεν ορίζεται ρητά ότι αυτοί δεν υπάγονται στο δημόσιο λογιστικό και στο π.δ. 113/2010, αφετέρου δε, ειδικά για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ ορίζεται ότι και για αυτούς (όπως, εξάλλου, και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα) ισχύει το όριο των ευρώ για τις απευθείας αναθέσεις σε περιπτώσεις προμηθειών. Με την έκτη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα μετακινήσεων του προσωπικού των ερευνητικών και των τεχνολογικών φορέων, 17

18 ενώ με την έβδομη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα κρίσης των ΕΛΕ και του εν γένει ειδικού επιστημονικού τεχνικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 6 του ν.4310/2014. Τέλος με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 28 ρυθμίζονται θέματα υποτροφιών των ερευνητικών φορέων. Κεφάλαιο Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο άρθρο 42 ρυθμίζονται θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Ειδικότερα: 1. Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η φράση «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..» από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθόσον με το παρόν άρθρο καταργείται η αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων ως προς τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. 2. Ακολούθως, στην παράγραφο δύο προβλέπεται η κατάργηση της περίπτωσης η της παραγράφου 2Α του άρθρου 16, στην οποία ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένη ως αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων αρμοδιότητα του η ίδρυση και η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 3. Με την παράγραφο 3 αναριθμούνται οι περιπτώσεις θ και ι της παραγράφου 2Α, σε περιπτώσεις η και θ αντιστοίχως. Η εν λόγω αναρίθμηση είναι αναγκαία λόγω της κατάργησης της περίπτωσης η. Στο άρθρο 43 ρυθμίζεται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Ειδικότερα, ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης Προγράμματος ΕΣΠΑ, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο άρθρο 44 ρυθμίζονται θέματα της ΑΔΙΠΠΔΕ. Πιο συγκεκριμένα: 1. Με την παράγραφο 1 καταργούνται οι υποπεριπτώσεις γγ και εε της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013, και κατά συνέπεια καταργούνται ως αρμοδιότητες της Αρχής η εποπτεία των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κρίση επί των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους. 2. Με την παράγραφο 2 γίνεται η αναρίθμηση των υποπεριπτώσεων δδ και στστ της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013, σε υποπεριπτώσεις γγ και δδ αντιστοίχως, η οποία αναρίθμηση είναι απαραίτητη εν όψει της κατάργησης των υποπεριπτώσεων γγ και εε. 3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 1, όπως αυτή αναριθμήθηκε, και εντάσσεται ως αρμοδιότητα 18

19 της Αρχής η μεταξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εντοπισμού των αδυναμιών και των τρόπων αντιμετώπισής τους. 4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και προβλέπεται ότι η Αρχή για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η περίπτωση ια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013, κατά τρόπον ώστε να προβλεφθεί ότι τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής. 6. Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 και προβλέπεται ότι ο Διευθυντής είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού. 7. Με την παράγραφο 7 καταργούνται: α) η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 που προέβλεπε τη σύσταση πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, β) η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 που ρύθμιζε ζητήματα περί της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και γ) η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 που περιελάμβανε τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης. 8. Με την παράγραφο 8 αναριθμούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013, σε παραγράφους 7, 8, 9 και 10 αντιστοίχως. Η εν λόγω αναρίθμηση είναι απαραίτητη εν όψει της κατάργησης των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου Με την παράγραφο 9 καταργείται η περίπτωση ε της παραγράφου 13 του άρθρου 1, η οποία προέβλεπε ότι υποβάλλονται στην Αρχή τα προγράμματα δράσης και οι εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010. Στο άρθρο 45 ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α 118), έτσι ώστε εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να διαγράφονται από τους πίνακες για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στο άρθρο 46 ρυθμίζονται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Ειδικότερα: 19

20 1. Στην παράγραφο 1 απαγορεύεται η λειτουργία εσωτερικών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Στην παράγραφο 2 τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών υποχρεώνονται να καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από όπου να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και ο διδάσκων της κάθε διδακτικής ώρας. 3. Στην παράγραφο 3 οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποχρεώνονται να καταθέτουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που έχουν συνάψει με τους διδάσκοντες και ορίζεται να γίνεται ο έλεγχος των τυπικών προσόντων των διδασκόντων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Στις διευθύνσεις εκπαίδευσης κατατίθενται επίσης και οι συμβάσεις εργασίας των διδασκόντων. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εκδίδουν βεβαιώσεις όπου αναγράφεται η χρονική διάρκεια ης σύμβασης και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του κάθε διδάσκοντα. 4. Στην παράγραφο 4 ορίζονται οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 5. Στην παράγραφο 5 ορίζεται το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς και ο αριθμός των ενσήμων που αυτό συνεπάγεται. 6. Στην παράγραφο 6, αναδιατυπώνεται η παράγραφος 10 του άρθρου 20 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (Β 1340), ώστε οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι και διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών με δικαίωμα άσκησης διοικητικού και πειθαρχικούελέγχου. 7. Στην παράγραφο 7, αναδιατυπώνεται η παράγραφος 30 του άρθρου 24 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (Β 1340) ώστε να δίνεται η αρμοδιότητα στους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εποπτεύουν και να ελέγχουν τη λειτουργία και το έργο των ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των κέντρων Ξένων Γλωσσών. Στο άρθρο 47 ρυθμίζονται θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 1. Στην παράγραφο 1 αντικαθίστανται οι όροι «Ειδική Αγωγή» και «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» με τον όρο «Ειδική Εκπαίδευση» (SpecialEducation) όπως ισχύει διεθνώς, σε εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα των Αναπήρων. 2. Στην παράγραφο 2 (α, β, γ, δ) προσδιορίζεταιτο πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα στη σχολική ζωή και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει όλο το προσωπικό του σχολείου. Προβλέπεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα συνδιαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του τμήματος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης. Προβλέπεται ότι η παράλληλη στήριξη εντός του ωραρίου του εκπαιδευτικού μπορεί 20

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.») ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισήγηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την πρόταση νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα