Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006"

Transcript

1 Γ Συνέδριο : «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Θέμα: «Ἡ διά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας» Εἰσηγητής: Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς Καθηγητής Μαθηματικών, Καθηγητής Πληροφορικής Master of Business Administration (MBA), University of Illinois U.S.A. Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Χοράρχης Βυζαντινοῦ Χοροῦ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ»

2 Σεβαστοί πατέρες, Κυρίες καί Κύριοι Κατ ἀρχάς θά ἢθελα νά εὑχαριστήσω τό Ἳδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας γιά τήν τιμή πού μοῦ κάνει νά συμμετάσχω ὡς εἰσηγητής στό Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὀκταηχία». Θά παρουσιασθεῖ πολύ συνοπτικά λόγω στενότητος χρόνου -τό θέμα τῆς διά ζώσης διδασκαλίας (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας. Αὐτήν τήν διά ζώσης διδασκαλία βίωσα στά ἰδιαίτερα μαθήματα τά ὁποῖα μοῦ παρέδιδε στο σπίτι του ἐπί σειράν ἐτῶν ( ) ὁ δάσκαλός μου, Θρασύβουλος Στανίτσας. Πρίν προχωρήσω στην ἀνάλυση τοῦ θέματος ἐπιθυμῶ νά κάνω τίς ἑξῆς διευκρινίσεις: (α) Τά ἰδιαίτερα μαθήματα πού μοῦ παρέδιδε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας εἶχαν, στην πλειονότητά τους, διάρκεια ἀπό 4 ἓως καί 5 ὧρες (με μικρά διαλείμματα ἐνδιαμέσως). (β) Κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς μαθητείας μου στον Θρασύβουλο Στανίτσα μοῦ παρεδόθησαν ἀποκλειστικά κλασσικά μαθήματα (Ἀναστασιματάριον, Εἱρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου, Μουσική Συλλογή Πρωγάκη κ.λ.π.) καί ὂχι δικές του συνθέσεις ἤ συνθέσεις τοῦ Κων/νου Πρίγγου. Αὐτές μού παρεδόθησαν πολύ ἀργότερα. (γ) Ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας γνώριζε σέ πολύ μεγάλο βάθος καί με κάθε λεπτομέρεια τά κλασσικά μαθήματα. Η διδακτική μέθοδος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τις διδακτικές μεθόδους που ακολουθοῦνται στις μέρες μας καί ἐβασίζετο με μεγάλη αὐστηρότητα στούς ἑξῆς ἂξονες: 1. Ἀπόλυτος ἒλεγχος τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν διδασκομένων μελῶν. 2. Πλήρης κατανόηση τῶν κλιμάκων και τῶν τετραχόρδων τῶν ἢχων 3. Κατανόηση και ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμών (φράσεων) καί ὂχι ἁπλῶς των μεμονωμένων φθόγγων. 4. Ἐμπέδωση τῶν ἓλξεων και τῶν ἀναλύσεων τῶν μουσικῶν.κειμένων 5. Σὐγκριση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν στα διδασκόμενα μέλη με μελωδικές γραμμές ἂλλων μελῶν. 6. Ἁπό στήθους εκμάθηση τῶν διδασκομένων μελῶν. 1

3 1. Ἀπόλυτος ἒλεγχος τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν διδασκομένων μελῶν. Το θέμα τοῦ χρόνου στήν ἑρμηνεία τῶν βυζαντινῶν μελῶν ἐθεωρεῖτο ἀπό τον Θρασύβουλο Στανίτσα μεῖζον θέμα. Στήν ἒννοια τοῦ χρόνου συμπεριελάμβανε τόσο τήν χρονική ἀγωγή τοῦ κάθε μέλους ὃσο καί την κατανομή τοῦ χρόνου στούς διαφόρους χαρακτῆρες. Ἡ διδαχή τῶν μελῶν ἐγίνετο πάντοτε στόν ἁπλό ρυθμό, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο κάθε χαρακτήρας δαπανᾶ 2 χρόνους, δηλαδή μία θέση και μία ἂρση. Μέ αὐτόν τον τρόπο μετρήματος - ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖτο μέ τήν κίνηση τοῦ ἑνός χεριοῦ - ἐπιτυγχάνετο ὁ πλήρης χρονικός ἒλεγχος τοῦ μέλους συνολικά ἀλλά καί ἐπί μέρους γιά κάθε χαρακτήρα ἀφοῦ ὃλοι οἱ χαρακτῆρες πού φέρουν γοργό ἐκτελοῦνται πάντοτε στην ἂρση. Ἂν θελήσουμε νά ἐξηγήσουμε αὐτό σχηματικά, ἒχουμε κατά περίπτωση τα ἑξῆς: ΓΟΡΓΟ ΔΙΓΟΡΓΟ ΤΡΙΓΟΡΓΟ ŧşч ŧşчч чс³ х ч т т с Θέση Ἂρση Θέση Ἂρση Θέση Ἂρση Θέση Ἂρση Νη Νη νη Νη Πα Βου Νη Ζω Κε Ζω Γιά νά γίνει αὐτό περισσότερο κατανοητό παραθέτουμε τά ἑξῆς παραδείγματα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο...ŬţşчМ т шˉ т сïøт çёт сüт чø ш чü Х çт тò ἁμαρ τι ι ι ι ι α ας του ου ου ου κο ο ο ο σμου ου Κύριε ὁ Θεός, Δοξολογία Ἰακώβου Ἦχος α Τετράφωνος ἐκ τοῦ Κε Ταμεῖον Ἀνθολογίας Ὃρθρος Τόμος Α 2

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο Ūš сиø Ц ш ð ш сø ш сø шˉ т ε χε ε ε ε ε ε ε ε (Χερουβικόν Κων/νου Πρωτοψάλτου ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, Μουσική Συλλογή Πρωγάκη) Τήν ἀνωτέρω μελωδική γραμμή ἀναλύουμε στήν συνέχεια ἀπό πλευρᾶς χρόνου, προκειμένου νά γίνει περισσότερο κατανοητός αὐτός ὁ τρόπος μετρήματος κατά τήν μελέτη. Ūš сиø Ц т т ч от т с чо т т с чот т т ε χε ε ε ε ε ε ε Αὐτός ὁ τρόπος μετρήματος ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἀξία στίς περιπτώσεις τῶν παρεστιγμένων γοργῶν, διγόργων. Ἐπισημαίνεται - πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων - ὃτι ὁ ρυθμός αὐτός ἐφαρμόζετο καθαρά γιά ἐκπαιδευτικούς λόγους και μόνο στά μαθήματα. Μέ αύτόν τόν ρυθμό θά μελετᾶς - ἒλεγε γιατί μόνο ἒτσι θά ἒχεις τόν πλήρη χρονικό ἒλεγχο τοῦ μαθήματος καί θά μπορεῖς νά ψάλλεις τό μέλος ἐπί ἀναλογίου ἂριστα, ἐλεύθερα, μέ τίς ἀναλύσεις του, χωρίς κἂν νά χρειάζεται νά μετρᾶς μέ τό χέρι (ὃλοι ὑποκλείνονται στήν ἂψογη καί ἂριστη ἑρμηνεία τῶν βυζαντινῶν μελῶν ἀπό τον Θρασύβουλο Στανίτσα, ὁ ὁποῖος σημειωτέρον ποτέ δέν μέτρησε μέ συνεπτυγμένο ρυθμό). Συχνά ἐξέφραζε τήν ἀπορία: «Πῶς μπορεῖ ὁ μαθητευόμενος νά μάθει ἓνα μέλος ὃταν μελετᾶ μετρώντας μέ συνεπτυγμένο ρυθμό καί πρέπει σέ ἓνα χρόνο (δηλαδή σέ μία κίνηση τοῦ χεριοῦ του), νά ψάλλει πολλές φορές τέσσερεις, ἓξι ἤ καί ὀκτώ χαρακτῆρες καί ταυτόχρονα νά ἀποδώσει τόσα ἂλλα πράγματα, δηλαδή τίς ἀναλύσεις, τις ἒλξεις κ.λ.π.;». 3

5 2. Πλήρης κατανόηση τῶν κλιμάκων και τῶν τετραχόρδων τῶν ἢχων Στις περιπτώσεις τῶν μελῶν μέ φθορές ἤ χρόες, ἐγίνετο ἰδιαίτερη θεωρητική προσέγγιση στην διαμόρφωση τῶν κλιμάκων, τετραχόρδων μέ ταυτόχρονη φωνητική ἑρμηνεία τους. Ὃπου ἒκρινε σκόπιμο, σχεδίαζε κατάλληλα σέ χαρτί τίς κλίμακες ἤ τά τετράχορδα. Ἐνδεικτικά παραθέτουμε χειρόγραφες σημειώσεις κάποιων κλιμάκων. Κλίμακα ἢχου Α Κλίμακα Σαμπάχ Κλίμακα ἢχου Β 4

6 3. Κατανόηση και ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμών (φράσεων) καί ὂχι ἁπλῶς των μεμονωμένων φθόγγων. Κατά τήν διδαχή τῶν διαφόρων μελῶν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας ἒδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στήν ἐκμάθηση καί ἐμπέδωση τῶν μελωδικών γραμμῶν και ὂχι τῶν μεμονωμένων φθόγγων. Ἡ ἐκμάθηση τῶν μελῶν ξεκινοῦσε πάντα μέ τήν παραλλαγή, ὃσο και ἁπλό νά θεωρεῖτο το ὑπό μελέτη μέλος. Ἡ παραλλαγή ξεκινοῦσε ἀσφαλῶς παραλλαγίζοντας μία μία τις νότες. Προοδευτικά ὃμως ἀπαιτοῦσε τήν ἐκμάθηση ὁλοκλήρων μελωδικῶν φράσεων. Αὐτός ἦταν πάντα ἓνας ἀπό τούς κύριους διδακτικούς του στόχους. Πολλές φορές μάλιστα, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ψάλλαμε κάποιο μέλος, σκέπαζε μέ τό χέρι του τό βιβλίο καί μοῦ ζητοῦσε να ψάλλω τό ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς μελωδικῆς γραμμῆς ἀπό στήθους, χωρίς την χρήση τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ἀνάλογες μελωδικές φράσεις εἲχαμε συναντήσει καί σέ ἂλλα μέλη. Αὐτό, προκειμένου να εμπεδωθοῦν οἱ μελωδικές γραμμές «κορμός» (ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ λέξη) ποῦ εἶναι δομικά συστατικά μέσα σέ ἓνα μέλος. Παράδειγμα: Ũť т сøх Лöттт сч áтттхл çттç Οι τα α α α α α α α α α α α α α α чтсøũťсхчáтúм Þт шˉðсøс øтсфøũť α α α α α α α α α α α α α α α (Χερουβικόν Ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως, Πλαγίου τοῦ Δευτέρου Μουσική Συλλογή Πρωγάκη) Τό ἀνωτέρω τμῆμα τοῦ Χερουβικοῦ Ὓμνου ἀποτελοῦσε γιά τον Θρασύβουλο Στανίτσα μία μελωδική φράση ἀπό τίς πολλές τοῦ πλαγίου τοῦ Δευτέρου Ἦχου. Τήν ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς μελωδικῆς γραμμῆς - ἒλεγε - ὁ ψάλτης ὀφείλει νά τήν ἀναγνωρίζει σχεδόν ἀμέσως μέ τό ξεκίνημά της καί νά τήν ολοκληρώνει χωρίς κατ ἀνάγκη νά «κρέμεται» ἀπό τό μουσικό κείμενο. Δεν μᾶς ἐνδιαφέρει τόσο -ἒλεγε - ἡ κάθε νότα χωριστά ἀλλά ὃλη ἡ μουσική φράση. Γι αὐτό καί ὃποιος ἒχει τά ἀκούσματα, θά τήν ἀναγνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων καί ἒτσι θα την ἀποδώσει πολύ διαφορετικά ἀπό αὐτόν πού ψάχνει μία μία τις νότες. Αὐτή ἡ προσέγγιση ἐγίνετο σχεδόν σέ ὃλα τά μαθήματα καί μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἒμφαση στα άργοσύντομα και ἀργά μέλη. 5

7 4. Ἐμπέδωση τῶν ἓλξεων και τῶν ἀναλύσεων τῶν μουσικῶν.κειμένων Γιά τό θέμα τῶν ἓλξεων ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας ἒλεγε: «Γιατί τόση μεγάλη φασαρία με τίς ἓλξεις; Ὃποιος ἒχει τά ἀκούσματα, δέν ασχολεῖται μέ τό θέμα, ἀφοῦ οἱ ἓλξεις εἶναι ενσωματωμένες στό ψαλλόμενο μέλος ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση. Ὁ ψάλτης -ἒλεγε θα εἶναι σε θέση νά ἀποδίδει τις ἓλξεις στα διάφορα μέλη μόνον ἐφόσον διά ζώσης ἀποκτήσει αὐτήν την γνώση και ἐμπειρία ἀπό τό δάσκαλό του (ἀκουστική παράδοση). Φυσικά ὁ δάσκαλος θά πρέπει τεκμηριωμένα νά διαθέτει αὐτήν τήν γνώση, τήν ὁποία και αύτός με τή σειρά του θά ἒχει παραλάβει διά ζώσης φωνητικά ἀπό τόν δάσκαλό του κ.ο.κ. Πρέπει να ἀκούσεις πολύ - ἒλεγε -γιά νά μάθεις τίς ἓλξεις. Ὃσο και να διαβάσεις, ἂν δεν ἀκούσεις, δέν θά μάθεις τίς ἓλξεις. Δέν τίς μαθαίνεις διαβάζοντας θεωρητικά βιβλία και μελέτες οὓτε καί ἂν κάποιες φορές τίς συναντήσεις γραμμένες στά μέλη. Τίς μαθαίνεις ἀκούοντας καί μόνο ἀκούοντας. Σχετικά μέ τίς ἀναλύσεις πού «κρύβονται» στά μουσικά κείμενα, τίς θεωροῦσε ὡς ἓνα ἀπό τά πλέον σημαντικά συστατικά τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Πίστευε ὃτι καταστρέφεται ἡ μουσική παράδοση μέ τόν τρόπο πού σήμερα πολλοί ψάλτες ἑρμηνεύουν τά διάφορα μέλη, δηλαδή ψάλλοντας ἀκριβῶς ὃ,τι διαβάζουν στό μουσικό κείμενο, χωρίς να γνωρίζουν καί νά ἀποδίδουν τίς ἀναλύσεις πού κρύβονται μέσα σέ αὐτό. Μέ την ἀρχαία μέθοδο γραφῆς - ἒλεγε - ὁ μαθητευόμενος ἐδιδάσκετο φωνητικά ὃλες τίς ἀναλύσεις. Καί στή νέα μέθοδο πάλι τό ἲδιο πρέπει νά συμβεῖ, νά μάθει τίς ἀναλύσεις ἐξ ἀκοῆς γιατί δέν γράφονται στό μουσικό κείμενο, «κρύβονται». Ἦταν ἰδιαίτερα αὐστηρός στην ἐκμάθηση και την ἑρμηνεία τῶν ἀναλύσεων. Συχνά χρησιμοποιοῦσε παραδείγματα ἀπό τά κλασσικά μέλη στα ὁποῖα συναντῶνται οἱ ἰδιες μελωδικές γραμμές ἂλλοτε ἀναλυμένες και ἂλλοτε γραμμένες ἀπλούστερα. Ἐνδεικτικά παραθέτουμε δύο παραδείγματα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο т т х сø ц Ùçт тçчтðũš θη η σε ται πνευ μα α το ος çттсхсøл т тú т ãт с ш с ũš τη η βα α σι λι ι δι μη η τρι ι ι (Ἀνοίξω το στόμα μου, Εἱρμολόγιον Πέτρου Πελοποννησίου) Ἡ ἲδια μελωδική γραμμή γραμμένη ἁπλά καί ἀναλυμένα μέσα στό ἲδιο μουσικό κομμάτι (θαλασσί και μπέζ χρώμα ἀντίστοιχα) 6

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο ŪŠЦ Ùçт тçт т ссø с ØЛçтÚшˉс øтчø παν τα α χου ου ου ου δι δα χθε ε ε εν τες (Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Εἲς το Ὃρος ἦχος Ẁ Πα) Ūšч ччсöтттçтт ссøл тлçтú. ο ε λε ω ω ω ων ο ο ο λην την ην η με (Δοξαστάριον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Οὒκ ἒστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦχος Ẁ Πα) Στην πρώτη γραμμή μπορεῖ ὁ Ἰωάννης νά ἒγραψε ἁπλούστερα τήν μελωδική γραμμή (σημεῖο μέ θαλασσί χρῶμα), ὃμως τό μέλος δεν ψάλλεται ἒτσι, ἀλλά ὃπως εἶναι γραμμένο στήν δεύτερη γραμμή (θαλασσί χρῶμα). Ἒλεγε χαρακτηριστικά γιά τους: Πέτρο Πελοποννήσιο, Κωνσταντῖνο Πρωτοψάλτη, Φωκαέα, Ἰωάννη Πρωτοψάλτη και τοὐς ἂλλους παλαιούς: εἶναι πολύ καλοί «μάγειρες» ἀλλά δυστυχῶς δεν ὑπάρχουν οἱ καλοί «σερβιτόροι», ἐννοώντας ὃτι πολλοί ἀπό τούς ψάλτες δεν γνωρίζουν τις ἀναλύσεις πού κρύβονται πίσω ἀπό το μουσικό κείμενο καί ἒτσι δέν μποροῦν νά ἀποδώσουν τα κλασσικά μαθήματα. Συχνά μοῦ ἒλεγε: αὐτήν την ἱκανότητα πρέπει να ἀποκτήσεις (δηλαδή να γνωρίζεις τίς ἀναλύσεις) και ἒτσι θα μπορεῖς να ψάλλεις τά κλασσικά μαθήματα μέ τίς ἀναλύσεις τους, ὃπως πρέπει, δίνοντας ἀξία σέ αὐτά καί ὂχι ὑποβαθμίζοντάς τα. Ἂν τό πετύχεις - ἒλεγε -, θά ἀκοῦς τό σχόλιο: «ὡραῖο τό μάθημα πού ἒψαλλες, πού το βρῆκες; ποιός τό ἒγραψε;», ἐννοώντας ὃτι ὃταν ὁ ψάλτης ξέρει νά ἑρμηνεύει τό κλασσικό μάθημα ὃπως πρέπει, μέ τίς ἀναλύσεις του, ἀναδεικνεύει το μάθημα καί τοῦ δίνει τήν πραγματική του ἀξία, ἡ ὁποία δυστυχῶς πολύ συχνά στίς μέρες μας χάνεται ἐξαιτίας τῆς μετροφωνικῆς ἑρμηνείας πολλῶν ψαλτῶν. 7

9 5. Σὐγκριση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν στα διδασκόμενα μέλη με μελωδικές γραμμές ἂλλων μελῶν. Συστατικό τῆς διδακτικῆς μεθόδου τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα ἀποτελοῦσε καί ἡ ἐν παραλλἠλω διδαχή τῶν συναφῶν βυζαντινῶν μελῶν. Στο ἲδιο μάθημα δηλαδή, δίδασκε παράλληλα, παραδείγματος χάριν δύο ἤ τρία χερουβικά ἥ δύο ἤ τρεῖς δοξολογίες, προβαίνοντας ἒτσι στήν σύγκριση τῶν διαφόρων μελωδικῶν γραμμῶν τῶν μαθημάτων. Με αὐτόν τον τρόπο ἐπιτυγχάνετο ἡ σέ βάθος ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν και ἐπήρχετο μεγάλη ἂνεση στην ἑρμηνεία τους. Παραθέτουμε πολύ συνοπτικά τα ἑξῆς δύο παραδείγματα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ο. Ũş т сøх сøтттсч áтттхл фø. Οι τα α α α α α α α α α α α α χε (Χερουβικόν ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως ἦχος Πα) Ũťţт сøх ЛöтттсчáтттХЛ çттçчтсø Οι τα α α α α α α α α α α α α χε ε ε ε ε Χερουβικόν ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως ἦχος Ỳ Πα Συναφεῖς μελωδικές γραμμές σέ διαφορετικούς ἢχους. 8

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο Σύγκριση Χερουβικῶν Ὓμνων βαρέως ἢχου чć½ Ёö ттúх сøöтúтúтúсхм тт чþхс Οι τα α α α α α α α α α α α α α α α фñĺ тý сøũş ε ε ε Χερουβικόν ἑβδομάδος, Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος Βαρύς ŭť ч½ёöттúх сøöтúтúтúлм тт ч Хсфñ Οι τα α α α α α α α α α α α α α α χε çчч áчøũş ε ε ε Χερουβικόν ἑβδομάδος, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος Βαρύς ŭť ч½чøёöттúх сøçчтð çчт ðтúлм Οι τα α α α α α α α α α α α тт ч ХсçттçчтсØŨş α α α α α α α α α α Χερουβικόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ἦχος Βαρύς ŭť Συναφεῖς μελωδικές γραμμές μέ πλατύτερη ἀνάπτυξη στήν 3 ης γραμμή. 9

11 6. Ἁπό στήθους εκμάθηση τῶν διδασκομένων μελῶν. Ἡ διδακτική μέθοδος τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα ἀπαιτοῦσε καί τήν ἀπό στήθους ἐκμάθηση τῶν διδασκομένων μελῶν. Ἒπρεπε δηλαδή νά μάθω ἀπό στήθους τα μαθήματα τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὂρθρου, τῆς Λειτουργίας (Ἂνοιξαντάρια, Μακάριος Ἀνήρ, Κεκραγάρια, Στιχηρά Ἑσπερινοῦ, Ὂρθρου, κάποιες Δοξολογίες, Καταβασίες, Προσόμοια, Κοντάκια, Ἐξαποστειλάρια, κάποιους Εἱρμούς Κανόνων, Τυπικά, Μακαρισμούς, Δύναμις, Παρακλήσεις, Ακάθιστο Ὓμνο κ.λ.π.) καί αὐτό γιατί πίστευε ὃτι ἒτσι «γεμίζει ὁ νούς με τις μελωδικές γραμμές και ὃπου καί νά βρεθεῖς θα ψάλλεις, ἀκόμη καί χωρίς τά βιβλία». 10

12 Ἐν κατακλείδι: Ὀ ἀείμνηστος Ἂγγελος Βουδούρης στό ἒργο του: «Οἱ μουσικοί χοροί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» ἀναφέρει γιά τόν πρωτοψάλτη μεταξύ τῶν ἂλλων καί τά ἀκόλουθα: «.Αὐτός ἦτο ὁ συνεχιστής τῆς μουσικῆς παραδόσεως και ὁ μεταλαμπαδευτής τοῦ βυζαντινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ φωτός και εἰς τούς ἂλλους». Καί σέ ἂλλο σημεῖο γράφει: «.. Αναμφιβόλως δέ, τό μουσικόν μέλος εἲτε εἶναι γραμμένον διά τῆς ἀρχαίας γραφῆς εἲτε διά τῆς νέας, δέν εὑρίσκει τήν ἁρμοδίαν ἐκτέλεσιν παρά ἐν τῶ προσώπω τοῦ πρωτοψάλτου, διότι αὐτός ἢκουσεν ἰδίοις ὠσίν και ἐδιδάχθη κατά βάθος και κατά πλάτος τήν μουσικήν ἐκτέλεσιν παρά τῶν προγενεστέρων μουσικοδιδασκάλων του. Ἡ μουσική τέχνη ἒμεινε δύσκολος καί ὑπό τήν νέαν γραφήν, τήν νῦν ἰσχύουσαν, ἣτις ἀπαιτεῖ τήν διά ζώσης φωνῆς διδασκαλίαν» καί λίγο πιό κάτω γράφει: «Αὐτός ἐμύει εἰς τήν μουσικήν τέχνην τούς μαθητάς του τούς πατριαρχικούς. Οὗτοι ὑπεχρεοῦντο ἐν τῆ ψαλμωδία εἰς μίμησην τοῦ διδασκάλου». Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό πνεῦμα, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, ἐβασίζετο ἡ διδακτική μέθοδος διδασκαλίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ ἀειμνήστου Ἂρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα, ὁ ὁποῖος μέ τήν διά ζώσης φωνητική διδασκαλία, ὃλα τά χρόνια τῆς μαθητείας μου σέ αὐτόν, καθ ὃλην την διάρκεια τῶν μαθημάτων, ἀδιάκοπα ἒψαλλε τά διδασκόμενα μέλη παραλλαγή καί μέλος. Εἶναι ἡ Πατριαρχική μέθοδος διδασκαλίας πού χάρη σέ αὐτήν διεσώθη ἡ παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης μέχρι τίς μέρες μας. Ἀκόμη ἠχοῦν τά λόγια του:«ἂν δεν ψάλλω μαζί σου ὃλα τά μέλη, πῶς θά μπορέσεις νά ἀποκτήσεις τήν ἀκουστική παράδοση, πού εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης; Πῶς θά τά μάθεις γιά; (κατά τον Κωνσταντινουπολίτικο ἰδιωματισμό). Γιά νά γίνεις ψάλτης πρέπει νά ἀκούσεις. Ἂκουσε λοιπόν καλά ὃλα ὃσα λέμε καί ὃταν θά σέ ρωτοῦν: αὐτά πού ψάλλεις ἀπό πού τά ἂκουσες γιά; ἐσύ θά ἒχεις τήν καλύτερη ἀπάντηση.» Στην μνήμη του δασκάλου μου αφιερώνω αυτό το 7λεπτο. Σᾶς εὐχαριστῶ 11

13 12

14 13

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας 6 Απριλίου 2010 1 Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr ή στην σελίδα του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1 η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη (Η συνέντευξη που ακολουθεί παραχωρήθηκε από τον κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩ ΟΣ» 1 ιπλωµατική εργασία του Κωνσταντίνου. Ντίνα, αν. καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος... 5 Εισαγωγή... 7 Χρήσιμες οδηγίες... 9 Στοιχεία συγγραφέα.... 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγική δραστηριότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ16 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 τεύχος Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη Η μουσική απόδοση του Ψαλτηρίου Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο Ο Πρωτοψάλτης Χαράλαμπος Παπανικολάου Ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευαγγέλου Βασιλειάδη ΑΜ 16/05 Επιβλέπων Καθηγητής: π. Νεκτάριος Πάρης, Επ. Καθ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕѲΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ἀείδω ξυνετοῖσι, θύρας δ ἐπίθεσθε βέβηλοι (Ὀρφικὸν)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕѲΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ἀείδω ξυνετοῖσι, θύρας δ ἐπίθεσθε βέβηλοι (Ὀρφικὸν) Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕѲΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ἀείδω ξυνετοῖσι, θύρας δ ἐπίθεσθε βέβηλοι (Ὀρφικὸν) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ

Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ Αθανασίου Ι. Παϊβανά Καθηγητού Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βυζαντινής Μουσικής Master of Business Administration (MBA), University of Illinois

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ Αρχ. Πρωτοψάλτης Κων/πόλεως και του Καθεδρικού Ναού Μητροπόλεως Καλαµαριάς

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ Αρχ. Πρωτοψάλτης Κων/πόλεως και του Καθεδρικού Ναού Μητροπόλεως Καλαµαριάς Αγαπητοί συνάδελφοι, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ Αρχ. Πρωτοψάλτης Κων/πόλεως και του Καθεδρικού Ναού Μητροπόλεως Καλαµαριάς Από όλην την Ελλάδα διάφοροι συνάδελφοι και σπουδαστές µε ρωτούν ; Τι είναι τέλος πάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ Προτιμότερο να είναι κανείς εντός της παραδόσεως, να ζει και να νιώθει την ανάσα όλων αυτών που την κουβαλούν, παρά να είναι απέξω από αυτό το ευλογημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Λαϊκού Ωδείου

Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Λαϊκού Ωδείου 1 2 Επιμέλεια Έκδοσης: ΛΑΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Έκδοση: 2011 Copyright 3 To 1997 Ιδρύθηκε το ΛΑΪΚΟΝ ΩΔΕΙΟ στην Κύπρο θέτοντας ως κύριο στόχο του τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εγχώριας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης!

Διαβάστε περισσότερα

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι Brent Hugh Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ Αρχές και μέθοδοι Μετάφραση : Απόστολος Σιόντας Βασίλης Αντωνόπουλος Λήδα Παπασωκράτη Σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία»

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» «Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» - Δώρα Καρδαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας

Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας Κυρίες και κύριοι, ως ο Τεχνοκράτης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που κακώς συνηθίζουν να το αποκαλούν Τμήμα Μουσικολογίας, θα ήθελα με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Του ΒασίληΝ.Κούρου Α.Μ.Φ 693 Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: κ. Αιμίλιος Χατζηπετρής 1. Τι καταλαβαίνετε με την έννοια παραγωγικότητα ; 1. Η παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων Κιθάρας» Συνεπιβλέπουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σάββας Αλοίµονος Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα πρακτική μέθοδος επιστολές, διαφημιστικά, αναφορές, μελέτες, προσφορές, κλπ Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γράψετε πειστικά επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα