ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος Αριθ. Πρωτ.: /ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2012». Έχοντας υπόψη : - Το άρθρο 1, (παρ. 5, 6, 7, και 8) του Ν. 2323/95, σχετικά με το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, - Το ΦΕΚ 275 Β/ με το οποίο τροποποιείται η παρ.8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, - Την υπ αριθμ /ΓΠ10831 της 3/5/2011, Απόφαση Δημάρχου Βόλου για τη συγκρότηση Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, - Την υπ αριθμ /ΓΠ33029 της 11/11/2011, Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, - Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βόλου, σχετικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που προτείνεται να χορηγηθούν για το έτος 2012, Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ /ΓΠ36078 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου κ. Ιωάννη Κουρτίνα και το υπ αριθμ. 1/ επισυναπτόμενο πρακτικό της Επιτροπής από τη συνεδρίαση της 23 ης Νοεμβρίου 2011 και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 12 ης Δεκεμβρίου Ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Τρ. Σκοτινιώτης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 8/12/2011 Αρ. Πρωτ /ΓΠ36078 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προς το Δήμαρχο Βόλου ΠΑΝΟ Τρ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ Κύριε Δήμαρχε, Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βόλου που αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τον αριθμό και το είδος των αδειών του Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2012 και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Υπαίθρου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βόλου της 23 ης Νοεμβρίου Στο Βόλο σήμερα την 23 η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ. συνήλθε στο Δημαρχείο του Βόλου, η Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βόλου, ύστερα από την υπ αριθμ /ΓΠ33648/ πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη. Αφού διαπιστώθηκε ότι, υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6) ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ : - Κουρτίνας Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, Πρόεδρος της Επιτροπής. - Κεχαϊδης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μανγησίας. - Μαντάς Γρηγόριος Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Μαγνησίας. - Τσακανίκας Απόστολος Εκπρόσωπος του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. - Σκαφιδά Ευαγγελία Εκπρόσωπος της ΙΓ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βόλου. - Κουρτίνας Χαρίλαος Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, Τμήμα Τροχαίας Βόλου. ΑΠΟΝΤΕΣ : Καρανικόλα Ουρανία Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Ν. Μαγνησίας. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : - Γνωμοδότηση για τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα εκδοθούν για το έτος ΘΕΜΑ 1 / Περίληψη : «Γνωμοδότηση για τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα εκδοθούν για το έτος 2012.»

4 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κουρτίνας εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη νομοθεσία που διέπει συνολικά το υπαίθριο εμπόριο και αναφέρθηκε πιο ειδικά στις διατάξεις που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπορία. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ανέφερε τον αριθμό των αδειών στάσιμου εμπορίου που προτείνονται να εκδοθούν εντός του 2012 σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Βόλου ξεχωριστά. Συγκεκριμένα ο κ. Κουρτίνας ανέφερε : Εισηγούμαστε τη χορήγηση περιορισμένου αριθμού Αδειών Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, ανά δημοτική ενότητα του ενιαίου Δήμου Βόλου ώστε, να μην υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας, να ικανοποιηθούν οι καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών του ενιαίου Δήμου, να μην υπάρξει ανταγωνισμός με τα εμπορικά καταστήματα και να διανεμηθούν προϊόντα κυρίως τοπικά στο τουριστικό κοινό της περιοχής. Δεδομένου επίσης του πρωτόγνωρου της διαδικασίας, καθώς ο προγενέστερος νόμος δεν προέβλεπε θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τους πρώην Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας (λόγω πληθυσμού), προτείνονται οι παρακάτω θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά δημοτική ενότητα : Νέα Αγχίαλος : 3 άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων, ψημένου καλαμποκιού, χαλβάδων, κουλουριών κλπ, (σύμφωνα με την προγενέστερη κατάσταση του πρώην Δήμου Νέας Αγχιάλου). Αγριά : 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια πώλησης οπωρολαχανικών, 1 άδεια λούνα παρκ. Αρτέμιδα : 3 άδειες πώλησης προϊόντων γης. Περιοχή Χάνια Πηλίου : 3 άδειες πώλησης προϊόντων γης. Βόλος : Στην περιοχή που εκτείνεται από το ύψος του Τελωνείου έως το πάρκο του Αναύρου : 3 άδειες πώλησης καλαμποκιού και ζαχαρωδών και λοιπών προϊόντων, σε χώρους που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου και κατόπιν συνεννόησης με τις λιμενικές αρχές. Περιοχή Αλυκών Βόλου : 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια λούνα παρκ και μία άδεια καντίνας για να εξυπηρετηθεί η πλαζ των Αλυκών. Νέα Ιωνία : στην περιοχή του πάρκου «Ανδρέας Βαλαχής» 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια πώλησης ζαχαρωδών και λοιπών παρεμφερών προϊόντων και 1 άδεια λούνα παρκ. Μακρινίτσα : Λόγω της στενότητας χώρου στο εμπορικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Μακρινίτσας προτείνεται να μη χορηγηθούν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση από τα εμπορικά καταστήματα όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Πορταριά : Όπως και η Μακρινίτσα. Αισωνία : Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Καντίνες : πέραν της περιοχής των Αλυκών Βόλου, προτείνεται η έγκριση για την χορήγηση άδειας σε δύο ακόμη θέσεις του Δήμου Βόλου, εάν αυτές ζητηθούν (άδειες για καντίνες θα ζητηθούν και θα χορηγηθούν από την επιτροπή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για καντίνες που δεν καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χώρο σε μόνιμη βάση). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επεσήμανε σημεία του θέματος ως εξής : - Οι θέσεις και οι όροι άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα ρυθμιστούν σύμφωνα με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί αφού το κείμενο της κανονιστικής απόφασης εγκριθεί από την εκτελεστική επιτροπή, τεθεί σε διαβούλευση και εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

5 - Ο αριθμός των αδειών για τον οποίο θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Σύμφωνα όμως με το σχετικό νόμο, πρέπει να γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή. - Οι άδειες λούνα παρκ, προτείνονται σύμφωνα με άδειες που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν αιτηθεί την έκδοσή τους ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες (Αγριά, Αλυκές, Νέα Ιωνία). - Στις περιοχές της Αρτέμιδας, των Χανίων και της Αγριάς προτείνεται η χορήγηση αδειών προϊόντων γης, προκειμένου να προβληθούν τα παραγόμενα προϊόντα της κάθε περιοχής. - Στις παραλίες Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς και Αλυκών, καθώς και στο πάρκο «Ανδρέας Βαλαχής» της Νέας Ιωνίας, προτείνονται άδειες πώλησης προϊόντων ζάχαρης και καλαμποκιού για να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό που ψυχαγωγείται στους συγκεκριμένους χώρους. - Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η χορήγηση περιορισμένου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012, προκειμένου, με την έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και με την συσσώρευση εμπειρίας, να εισηγηθούμε για το επόμενο έτος ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο πακέτο αδειών που θα εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους και θα προβλέπει αισθητική αναβάθμιση κατά τη διαδικασία άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με συγκεκριμένα stands πώλησης των προϊόντων και κανόνες όρους που θα εξυπηρετούν και τους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να τοποθετηθούν σχετικά. Ο κ. Γ. Μαντάς αναφέρθηκε στο θέμα της αστυνόμευσης του υπαίθριου εμπορίου στο σύνολό του και επεσήμανε ότι η αστυνόμευση πρέπει να εντατικοποιηθεί καθώς είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι νόμιμοι κατέχοντες τη σχετική άδεια πλανόδιοι μικροπωλητές. Επίσης, ο κ. Μαντάς επεσήμανε την εμπλοκή της υπηρεσίας του Λιμεναρχείου Βόλου όσον αφορά τις θέσεις στάσιμου εμπορίου στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου. Ο κ. Κ. Κεχαϊδης ανέφερε το θέμα του συστηματικού ελέγχου των μικροπωλητών όχι μόνο όσον αφορά την κατοχή άδειας, αλλά και του ελέγχου των προϊόντων που διαθέτουν. Ο κ. Α. Τσακανίκας έθεσε το θέμα της χωροθέτησης των σημείων πώλησης και πρότεινε την ευκρινή χωροθέτηση των πάγκων των πωλητών ώστε να μην λειτουργούν αυθαίρετα με υπερβολικές επεκτάσεις των πάγκων πώλησης των προϊόντων. Ο κ. Χ. Κουρτίνας, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας εξήγησε ότι, με τη διαδικασία χορήγησης αδειών όπως αυτή θα πραγματοποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διευκολυνθεί το έργο της αστυνομία σε σχέση με τον έλεγχο των πωλητών, καθώς μετά τη χορήγηση των πρώτων αδειών θα υπάρχει μέτρο πλέον για τον έλεγχο από τα κλιμάκια των υπηρεσιών που συνιστούν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπαίθριου εμπορίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη χορήγηση του παρακάτω αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ανά δημοτική ενότητα του Δήμου Βόλου :

6 Νέα Αγχίαλος : 3 άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων, ψημένου καλαμποκιού, χαλβάδων, κουλουριών κλπ, (σύμφωνα με την προγενέστερη κατάσταση του πρώην Δήμου Νέας Αγχιάλου). Αγριά : 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια πώλησης οπωρολαχανικών, 1 άδεια λούνα παρκ. Αρτέμιδα : 3 άδειες πώλησης προϊόντων γης. Περιοχή Χάνια Πηλίου : 3 άδειες πώλησης προϊόντων γης. Βόλος : Στην περιοχή που εκτείνεται από το ύψος του Τελωνείου έως το πάρκο του Αναύρου : 3 άδειες πώλησης καλαμποκιού και ζαχαρωδών και λοιπών προϊόντων, σε χώρους που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου και κατόπιν συνεννόησης με τις λιμενικές αρχές. Περιοχή Αλυκών Βόλου : 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια λούνα παρκ και μία άδεια καντίνας για να εξυπηρετηθεί η πλαζ των Αλυκών. Νέα Ιωνία : στην περιοχή του πάρκου «Ανδρέας Βαλαχής» 1 άδεια πώλησης καλαμποκιού, 1 άδεια πώλησης ζαχαρωδών και λοιπών παρεμφερών προϊόντων και 1 άδεια λούνα παρκ. Καντίνες : πέραν της περιοχής των Αλυκών Βόλου, προτείνεται η έγκριση για την χορήγηση άδειας σε δύο ακόμη θέσεις του Δήμου Βόλου, εάν αυτές ζητηθούν (άδειες για καντίνες θα ζητηθούν και θα χορηγηθούν από την επιτροπή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για καντίνες που δεν καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χώρο σε μόνιμη βάση). Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΛΟΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Βόλου ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 Από τα πρακτικά της αριθ. 13 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Αριθμός απόφασης 142 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2096 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1/2015 ΘΕΜΑ 1 ο : Εισήγηση επί α) του καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ "Κατά πλειοψηφία 26 με 6 εγκρίνει την υπ' αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 186/2015. Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 186/2015. Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 186/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ : Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αιγινίου για το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα