Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη Βόλος Τηλ Fax Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. 266/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «τη γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια 2011 και για τα ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια έτους 2011 και 2012» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας & Διαφάνειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 266/2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 24/11/2011 Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ /ΓΠ33877/18/11/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κοκκινάκη Φωτεινή, Κουρτίνας Ιωάννης, Μολοχίδης Ιωάννης, Μόσχος Νικόλαος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Ριζόπουλος Απόστολος, Τσιάμη Μαρία και Ιγγλέσης Γρηγόριος, Μπαρτζιώκα Κερασία, Τσάμης Ευθύμιος (αναπληρωματικά μέλη) ΑΠΟΝΤΕΣ Αναστασίου Λεωνίδας, Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Χαυτούρας Νικόλαος ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια 2011 και για τα ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια έτους 2011 και Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ.π 5976/ εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας-Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού αναφορικά με τη γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια 2011 και για τα ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια έτους 2011 και 2012 και τους Πίνακες των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 15/11/2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 Πληροφορίες: Ελ. Βήλου ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ν. Μόσχο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γνώμη για χειμερινά δρομολόγια 2011 και για ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια έτους Με τo αρ. πρωτ. 5340/11 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου για τα α) χειμερινά δρομολόγια έτους 2011 & β) ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια του έτους της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε. Η Υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την κείμενη νομοθεσία, τα αντίστοιχα ελάχιστα δρομολόγια του προηγούμενου έτους και έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού α) συμφωνεί με τον πίνακα χειμερινών δρομολογίων έτους 2011 και β) δεν συμφωνεί με τον πίνακα ελάχιστων χειμερινών δρομολογίων κατά ημέρα και αστική γραμμή της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε., καθώς διαπιστώθηκε πως υπάρχει μείωση του αριθμού δρομολογίων γραμμών που εξυπηρετούν τον Αγ. Ουνούφριος, την Άλλη Μεριά, τη Χιλιαδού και το Ν. Κοιμητήριο. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς λήψη σχετικής απόφασης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σπύρος Τσιραντωνάκης Κωνσταντίνος Καραγιάννης Ελένη Βήλου Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Έργων Υποδομής Βόλος, 3 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρ.7505 Προς Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Τμήμα Ανάπτυξης Θέμα: Καθορισμός δρομολογίων της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.2963/2001, αποστέλλουμε προς τους κατωτέρω πίνακες, όπου αναφέρονται τα ελάχιστα υποχρεωτικά -χειμερινά-δρομολόγια και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». Παρακαλούμε για την έγκριση αυτών. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

4 Άναυρος Σχολικά Ν. Κοιμητήριο Αμπελόκηποι Ν. Δημητριάδα Αηδονοφωλιές Αγ. Ονούφριος Κατηχώρι-Σταγιάτες Αγριά Λεχώνια Πλατανίδια Παγασές Άγιος Στέφανος Άλλη Μεριά Διμήνι Τσιμέντα ΒΙ.ΠΕ Μελισσάτικα Χιλιαδού Άναυρος-Γ. Δήμου -Παλαιά Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο 1 ΑΝΑΥΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ Ώρα έναρξης 5:30 (Από Ν. Ιωνία) 6:30(Από Ν. Ιωνία) 6:30(Από Ν. Ιωνία) ΓΡΑΜΜΗ Νο 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ώρα έναρξης 6:10 7:00 7:20 ΓΡΑΜΜΗ Νο 3 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ Ν. ΙΩΝΙΑ Ώρα έναρξης 5:30 (Από Ν. Άναυρο) 6:45 7:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 4 ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ Ώρα έναρξης 5:40 6:30 7:10

5 ΓΡΑΜΜΗ Νο 4 ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 7:12-7:35-10:03 7:12-7:35-10:05 8:30-12:05 12:03-13:15-13:45-14:45 12:05-13:10 20:05 16:45-18:00-19:35-21:00 13:45-14:45 18:00-19:30 ΓΡΑΜΜΗ Νο 4 ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 7:30-12:00-13:55-19:30 7:30-12:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 ΛΕΧΩΝΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ Ώρα έναρξης 5:20 6:05 6:30 23:00 23:00 23:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 6 Ν. ΠΑΓΑΣΕΣ Ώρα έναρξης 6:30 7:00 8:00 22:00 22:00 22:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 6 Άγιος Στέφανος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 7:00-14:00 10:20 14:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 7 ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 7:15-9:00-11:30 9:00-11:30 8:30 12:30 13:45-14:36-16:30-21:12 14:40-19:45 ΓΡΑΜΜΗ Νο 8 ΔΙΜΗΝΙ 7:05-8:15-10:30 7:45-10:30-12:30 8:30 12:30 12:30 13:55-16:00 14:00-19:00-21:10 18:45-20:30 17:30 19:00-21:15 ΓΡΑΜΜΗ Νο 9 ΧΙΛΙΑΔΟΥ 6:30-7:15-8:30-12:00-13:50 7:15-8:30-11:30 8:30 13:15 14:40-16:15-18:15-21:10 13:50-18:00-20:00 ΓΡΑΜΜΗ Νο 10 ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 7:15-9:30-14:15 7:15-13:15 ΓΡΑΜΜΗ Νο 11 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

6 9:30-10:30-11:30 15:30 16:30 ΓΡΑΜΜΗ Νο 15 Γ. ΔΗΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ Ώρα έναρξης 6:15 6:30 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α) Από Ν. Ιωνία Νο 1 Εργοστάσιο Τσιμέντων Ώρες αναχ. 6:20-14:20-22:20 Από εργοστάσιο Τσιμέντων Ν. Ιωνία Ώρες αναχ. 7:20-15:20-23:20 Β) Από Πέτρου & Παύλου Νο 3 Εργοστάσιο Τσιμέντων Ώρες αναχ. 6:20-14:20-22:20 Από εργοστάσιο Τσιμέντων Πέτρου & Παύλου Ώρες αναχ. 7:20-15:20-23:20 Γ) Από Αμπελοκήπους Νο 2 και Νο 4 Εργοστάσιο Τσιμέντων Ώρες αναχ. 6:10-14:10-22:10 Από εργοστάσιο Τσιμέντων - Αμπελόκηποι Ώρες αναχ. 7:20-15:20-23:20 Παρακαλούμε για την έγκριση των παραπάνω τακτικών δρομολογίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ.π 5976/ εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας-Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού αναφορικά με τη γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια 2011 και για τα ελάχιστα χειμερινά δρομολόγια έτους 2011 και 2012, τους Πίνακες των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ, την τοποθέτηση του Προέδρου της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση και με την πρόταση της δημοτικής συμβούλου κ. Κοκκινάκη Φωτεινής να αντιμετωπιστεί συνολικά η συγκοινωνία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, να ενισχυθούν κάποιες γραμμές και η Αστική συγκοινωνία να αντιληφθεί ότι υπάρχουν και άγονες γραμμές που ενδεχομένως να είναι εις βάρος της αλλά κερδίζουν από άλλες που αν λειτουργήσουν σωστά δε θα χάνει ούτε το αστικό ΚΤΕΛ και θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, με την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ. Ριζόπουλου Αποστόλου, ο οποίος αναφέρει ότι για να

7 λυθεί το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των κατοίκων καθώς και τα περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ζητήματα πρέπει οι συγκοινωνίες να γίνουν δημόσιες, κρατικές και φθηνές, με μικρότερα και περισσότερα λεωφορεία, με πιο πυκνά δρομολόγια, πιο ελκυστική για τον κόσμο που θέλει να μετακινηθεί στο κέντρο της πόλης κάτι που μόνο με επιχορήγηση από το κράτος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, με την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Κουρτίνα Ιωάννη να γίνει επανασχεδιασμός όλων των δρομολογίων από μηδενική βάση και έως τότε το αστικό ΚΤΕΛ, που επιτελεί κοινωνικό έργο, να μεριμνήσει για τη λύση του θέματος και με την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Τσάμη Ευθύμιου για επανασχεδιασμό και μείωση του εισιτηρίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α)Εισηγείται το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Β) Συμφωνεί με τον ανωτέρω πίνακα των χειμερινών δρομολογίων έτους Γ) Δε συμφωνεί με τον πίνακα ελάχιστων χειμερινών δρομολογίων κατά ημέρα και αστική γραμμή της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε., καθώς διαπιστώθηκε πως υπάρχει μείωση του αριθμού δρομολογίων γραμμών που εξυπηρετούν τον Αγ. Ονούφριο, την Άλλη Μεριά, τη Χιλιαδού και το Ν. Κοιμητήριο, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 266/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 25 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 38/2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 21-07-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. πρωτ. -29100- ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 Από τα πρακτικά της αριθ. 13 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Αριθμός απόφασης 142 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα