ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 1

2 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων σπουδαστών...10 ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Μαθημάτων...12 ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών Ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αναστολή Φοίτησης Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων Χρονικός Προγραμματισμός Εξαμήνων Υποχρεώσεις Φοιτητών Υποχρεώσεις Διδασκόντων Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών Διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων κατά τη διαδικασία επιλογής Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) Δυνατότητα φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία τους να πάρουν επιπρόσθετα μαθήματα επιλογής...24 ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προϋποθέσεις Πρόκρισης για Ένταξη σε Διαδικασία Διδακτορικού Κριτήρια Έγκρισης Πρότασης Έρευνας Υποψηφίου Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υποψηφίου Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής Υποψηφίου Διαδικασία για την Απονομή Διδακτορικού...25 ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά Θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων στις Επιτροπές των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόεδροι των Ειδικών Διατμηματικών Επιτροπών των Δ.Π.Μ.Σ...28 ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γενικά Διαδικασία Επιλογής Διδασκόντων Αποζημίωση Διδασκόντων (όπου προβλέπεται με τον νόμο) Περιορισμός στη Διδασκαλία Μαθημάτων Περιορισμός στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών Λόγοι Αντικατάστασης Διδάσκοντος σε ΜΠΣ...30 ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...30 ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...31 ΑΡΘΡΟ 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...32 ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (όπου προβλέπεται)...33 ΑΡΘΡΟ 13 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ...34 α) Υποτροφίες...34 β) Παροχή έκπτωσης σε αδέρφια...35 γ) Άλλες Διευκολύνσεις...35 ΑΡΘΡΟ 14 - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ...35 ΑΡΘΡΟ 15 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...36 ΑΡΘΡΟ 16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

3 ΜΕΡΟΣ Β':...37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη...37 Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική...37 Ειδίκευση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική...37 Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική...37 Μαθήματα Επιλογής ανά Κατεύθυνση:...38 Μαθήματα Επιλογής ανά Κατεύθυνση: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων...39 Προπαρασκευαστικά Μαθήματα...39 Γενικό ΜΒΑ...40 Εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων...40 Εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ...40 Εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση...40 Εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας...41 Εξειδίκευση στη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας..41 Εξειδίκευση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών...41 Εξειδίκευση στη Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων...42 Υποχρεωτικό Μάθημα...42 Διπλωματική Εργασία στην Αντίστοιχη Εξειδίκευση...42 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems)

4 MΕΡΟΣ Α': ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Οι στόχοι των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems - MIS, ΦΕΚ 849/ ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι: Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές των Προγραμμάτων. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες. 2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία των Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ. Είναι ευνόητο ότι στα Δ.Π.Μ.Σ., δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές λειτουργίας τους να πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή της θα πρέπει να διακρίνουν τα προγράμματα σπουδών, δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 4

5 3. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 4. Στα Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Τα Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ). β) Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3.1 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων), σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που προσδιορίζει: 1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στα Δ.Π.Μ.Σ. 2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών. 3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων. 4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Η Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. το σύνολο των αιτήσεων με συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 1. Έντυπη αίτηση, 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο), 5

6 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου), 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ ή TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). 6. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων είναι: 1. Έντυπη αίτηση, 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο), 5. Δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου), 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ ή TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 μήνες προϋπηρεσία ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού. 6

7 8. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια). 3.2 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα θα γίνονται δεκτοί επιπλέον του αριθμού εισακτέων (με απαλλαγή των εισαγωγικών εξετάσεων), υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και αλλοδαποί υπότροφοι Κρατικών Φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Ο αριθμός των υποτρόφων που θα γίνονται δεκτοί θα καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. 2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.3) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. 7

8 Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους στις β και γ φάσεις. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σημειώνεται ότι στη β φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. 3. Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)., καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT. 3.3 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ' ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. Η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνεται με την κατάθεση ενός τίτλου από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη: συντελεστής βαρύτητας 40%, για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: συντελεστής βαρύτητας 20% και για το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα: συντελεστής βαρύτητας 25%). Αποτελέσματα εξετάσεων σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι) για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη ή GMAT για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 60%) και αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (συντελεστής βαρύτητας 65%). 8

9 Η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων GMAT ως προς τη βαθμολογία με αναλογία από 1 έως 10 έχει ως εξής: GMAT Βαθμός GMAT Βαθμός GMAT Βαθμός , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων συντελεστής βαρύτητας 10%), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα. Ο συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 100% για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και 90% για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Μετά το τέλος της Β φάσης αξιολόγησης για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 25 υποψήφιους. 3. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των πρώτων 40 από το σύνολο των υποψηφίων. Στην γ φάση θα συνυπολογίζεται με τη συνέντευξη η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη δεν υπάρχει τρίτη φάση αξιολόγησης. 4. Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 30 υποψήφιους του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καταρτίζεται κατάλογος με τους 9

10 επιτυχόντες και επιλαχόντες. Ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα επιλέγονται. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τους υποψηφίους του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 35%). Επαγγελματική Εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 μήνες προϋπηρεσία ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού (συντελεστής βαρύτητας 30%) Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια) (συντελεστής βαρύτητας 15%). Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 80%. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%) των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για τα Στελέχη Επιχειρήσεων. 3.4 Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων σπουδαστών Η Διατμηματική Επιτροπή του κάθε Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται απ' αυτήν: 1. Αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. 2. Προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στην δεύτερη φάση στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση. 3. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. 10

11 Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. 4. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 4.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος 1. Η φυσιογνωμία των προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη τα περιεχόμενα και η έμφαση στα προγράμματα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό τα Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούνται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά Μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Διπλωματική Εργασία (Thesis) 2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος: α) στην Οικονομική Επιστήμη ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα (Άρθρο 6, ΦΕΚ 1314/ ). β) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 14 μαθήματα (Άρθρο 6, ΦΕΚ 73/ , 162/ , 619/ , 895/ και 1079/ ). γ) στα Πληροφοριακά Συστήματα ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 12 μαθήματα (Άρθρο 6, ΦΕΚ 1597/ ). Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α, Β, και Γ. Κατά τη διάρκεια του Δ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ' όσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων. 3. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία (thesis) ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες. 11

12 Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 48 διδακτικών μονάδων (για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 54 διδακτικές μονάδες). 4. Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων European Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής: Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Α έτος Α εξάμηνο Β εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 10 ECTS = 30 ECTS 3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ 7,5 ECTS= 30 ECTS 4 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 6 ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ 6 ECTS = 30 ECTS 4 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 6 ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ 6 ECTS= 30 ECTS 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα*8 ECTS+ 2 Μαθήματα Επιλογής*7 ECTS= 30 μονάδες ECTS 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα*8 ECTS + 2 Μαθήματα Επιλογής*7 ECTS=30 μονάδες ECTS Β έτος Γ εξάμηνο 1 υποχρεωτικό μάθημα Χ 6 ECTS + 2 μαθήματα επιλογής Χ 6 ECTS + Διπλωματική Εργασία - 12 ECTS= 30 ECTS 1 υποχρεωτικό μάθημα Χ 9 ECTS + 3 μαθήματα επιλογής Χ 7 ECTS= 30 ECTS 1 Υποχρεωτικό μάθημα * 9+ 3 Μαθήματα Επιλογής*7 ECTS=30 μονάδες ECTS Δ εξάμηνο Διπλωματική Εργασία= 30 ECTS Διπλωματική εργασία = 30 μονάδες ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Για τη διδασκαλία ενός μαθήματος επιλογής ο αντίστοιχος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, που δηλώνουν το συγκεκριμένο μάθημα ορίζεται σε τουλάχιστον τέσσερα (4). Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η ελάχιστη αυτή προϋπόθεση δε θα διδάσκεται το μάθημα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα αλλαγής στα μαθήματα επιλογής ως το τέλος της β' εβδομάδας του κάθε εξαμήνου. 6. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική γλώσσα, είτε στην Αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 4.2 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται από την Γραμματεία των αντίστοιχων προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 12

13 2. Η κάθε Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τον Απρίλιο κάθε έτους, την τροποποίηση για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι τρεις (3) τρίωρες διαλέξεις. Εάν ο φοιτητής κάνει τέσσερις ή πέντε (4 ή 5) απουσίες σε κάποιο μάθημα είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει ειδική συμπληρωματική εργασία. Ενώ, εάν ο φοιτητής κάνει έξι (6) απουσίες ή περισσότερες, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης για μία ακόμη φορά. Εάν όμως αποτύχει να περάσει το μάθημα (βλέπε 5.5) ή κάνει 6 απουσίες και πάνω τότε διαγράφεται. Η διαδικασία αυτή ισχύει και για πολλαπλά μαθήματα Ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη ορίζονται τα πέντε εξάμηνα από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα (τρία εξάμηνα σπουδών + δύο εξάμηνα). Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα ορίζονται τα τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα (δύο έτη σπουδών + ένα έτος). Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ορίζονται τα τέσσερα έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα (δύο έτη σπουδών + δύο έτη). 13

14 5.1.2 Αναστολή Φοίτησης Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοιτητής μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Μετά από τη λήξη της αναστολής ο φοιτητής συνεχίζει άμεσα τις σπουδές του χωρίς αίτηση και το όνομά του εμφανίζεται στα παρουσιολόγια. 5.2 Χρονικός Προγραμματισμός Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες για τα μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους) και στα Πληροφοριακά Συστήματα, ενώ για την Οικονομική Επιστήμη η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις πρωινές ώρες ή/και τις απογευματινές ώρες. Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων) γίνεται την Παρασκευή και το Σάββατο για να διευκολύνονται τα στελέχη και να μη χάνουν χρόνο από την εργασία τους Χρονικός Προγραμματισμός Εξαμήνων Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τη Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου ή το αργότερο, την πρώτη του Οκτωβρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τη δεύτερη ή τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες. 5.3 Υποχρεώσεις Φοιτητών Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. 14

15 2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. 3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 4. Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το έντυπο με το(α) μάθημα (μαθήματα) επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο. 5. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής. 6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα (όπου προβλέπεται) στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς και όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα πριν από την ορκωμοσία διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. 7. Να προσφέρουν όλοι οι υπότροφοι, έργο φροντιστηριακό, στα μαθήματα, στα Εργαστήρια και στην Έρευνα για το Δ.Π.Μ.Σ. και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (με απόφαση της Ε.Δ.Ε.). Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προσφέρουν καλή και αμερόληπτη επιτήρηση στις εξετάσεις προπτυχιακού επιπέδου ύστερα από απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος. 8. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Ε.Δ.Ε. των Δ.Π.Μ.Σ. και Συγκλήτου) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα. Επίσης, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι ποινές που θα επιβάλλονται εάν συλληφθούν να αντιγράφουν σε Εργασίες, Εξετάσεις ή στη Διπλωματική τους Εργασία θα είναι ως εξής: Μαθήματα 1η φορά στη διάρκεια σπουδών Αποκλεισμός του φοιτητή από τις εξετάσεις του μαθήματος, βαθμολόγηση με Ε και υποχρέωση να παρακολουθήσει το μάθημα 15

16 2η φορά στη διάρκεια σπουδών 3η φορά στη διάρκεια σπουδών ξανά την επόμενη φορά (για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους ή για Στελέχη) με τις ανάλογες υποχρεώσεις. Αποκλεισμός του φοιτητή από τις εξετάσεις του μαθήματος, βαθμολόγηση με Ε, αναστολή φοίτησης για 1 έτος και υποχρέωση να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά (για το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους ή για Στελέχη) με τις ανάλογες υποχρεώσεις. Διαγραφή από το πρόγραμμα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, η διαγραφή τους από το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται εάν συλληφθούν να αντιγράφουν σε Εργασίες ή Εξετάσεις και 2 η φορά στη διάρκεια σπουδών τους. Διπλωματική Με απόφαση της Ε.Δ.Ε., η ελάχιστη ποινή είναι η υποχρέωση του φοιτητή να βρει άλλον επιβλέποντα καθηγητή με διαφορετικό θέμα Διπλωματικής (ο πρώτος επιβλέπων καθηγητής αμείβεται πλήρως) και η επανάληψη του εξαμήνου με ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ η μέγιστη ποινή μπορεί να είναι η διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και η προώθηση του θέματος από την Ε.Δ.Ε. στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών. 5.4 Υποχρεώσεις Διδασκόντων Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος: 1. Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος. 2. Να ελέγχει αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και μόνο αυτοί έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο. 16

17 3. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο, που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και συγχρόνων, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. (Σε καμιά περίπτωση προπτυχιακού επιπέδου συγγράμματα δεν υποκαθιστούν τα ενδεικνυόμενα μεταπτυχιακού επιπέδου.) 4. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης. 5. Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος. 6. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλουν προς διανομή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Με στόχο την επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων η Ε.Δ.Ε. ενημερώνεται και διατηρεί το δικαίωμα παρέμβασης και υποδείξεων. 7. Οι Τριμελείς Επιτροπές των διπλωματικών εργασιών υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. το έντυπο βαθμολογίας και αξιολόγησης της εργασίας για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 8. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Ε.Δ.Ε. των Δ.Π.Μ.Σ. και Συγκλήτου) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία (π.χ. μη χρησιμοποιώντας μεταπτυχιακούς φοιτητές για ιδίους σκοπούς). 17

18 5.5 Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από την επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από Α έως Ε, όπου Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 Α 9,5-10 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Α 10 9,5 Α- 9 Α- 9 9 Β+ 8,5 Β+ 8 8,5 Β 8 Β 7 8 Β- 7,5 Γ 6 7,5 Γ+ 7 Δ 5 7 Γ 6,5 Ε Επανάληψη 6,5 Γ- 6 ΕΛΛ Ελλιπώς 6 Δ+ 5,5 5,5 Δ 5 5 Ε Επανάληψ η Ε = Αποτυχία (Επανάληψη) ΕΛΛ Ελλιπώς Ελλ = Ελλιπώς Φοιτητής στα Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα που βαθμολογείται στην πρώτη εξέταση ενός μαθήματος με βαθμό Ε ή δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις, επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σε διάστημα 4 μηνών από της εκδόσεως των αποτελεσμάτων. Εάν αποτύχει και πάλι υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το μάθημα το εξάμηνο που θα 18

19 διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σ αυτή τη μόνη επανεξέταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που απέτυχε 2 φορές σε μάθημα έχει το δικαίωμα, πριν την αποβολή του από το πρόγραμμα, να απευθύνεται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ad hoc, για την εκάστοτε περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, για τυχόν επανεξέτασή τους. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. [Ειδικά για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη: 1. Υπάρχουν δύο μόνο «επαναληπτικές εξεταστικές περίοδοι» οι οποίες εξυπηρετούν και τα τρία εξάμηνα: η θερινή (Σεπτέμβριος) και η εαρινή (ένα με ενάμιση μήνα μετά το πέρας του Γ εξαμήνου). 2. Όλες οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων των Α και Β εξαμήνων γίνονται τον Σεπτέμβριο κατά το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (θερινή επαναληπτική περίοδος). Η επαναληπτικές του Γ εξαμήνου γίνονται κατά την εαρινή επαναληπτική περίοδο. 3. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά τις εξετάσεις του Α εξαμήνου να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των δύο μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν εξασφαλίζει τα ανωτέρω, αποκλείεται από το πρόγραμμα. 4. Κατά τη θερινή επαναληπτική ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί συνολικά σε τρία το πολύ μαθήματα από το Α και Β εξάμηνο. 5. Προκειμένου να λάβει μέρος στην θερινή επαναληπτική περίοδο, ο φοιτητής θα πρέπει α) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα κατά το δεύτερο εξάμηνο και β) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των τριών μαθημάτων συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ο φοιτητής δεν πληροί τα ανωτέρω, αποκλείεται του προγράμματος χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη θερινή επαναληπτική. 19

20 6. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά την θερινή επαναληπτική να έχει α) επιτύχει σε όλα τα μαθήματα των Α και Β εξαμήνων και β) να έχει σωρευτικό μέσο όρο κατ ελάχιστον 6. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν εξασφαλίζει τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλείεται από το πρόγραμμα. 7. Σχετικά με την απαίτηση του μέσου όρου, ο φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θερινή επαναληπτική για τη βελτίωση του μέσου όρου του, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οποία θα επανεξετασθεί κατά τη θερινή επαναληπτική περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα τρία, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών επαναλήψεων λόγω αποτυχίας (καθώς και οιασδήποτε κατ εξαίρεσιν εξέτασης κατά την εαρινή επαναληπτική περίοδο βλ. εδάφιο 4). 8. Σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει επανεξέταση (είτε λόγω αποτυχίας είτε προς βελτίωση του μέσου όρου), ο βαθμός της επανεξέτασης θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αν είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος του βαθμού της κανονικής εξεταστικής. 9. Προκειμένου να έχει δικαίωμα παράδοσης πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται, εκτός των ανωτέρω, να έχει επιτύχει και στα μαθήματα του Γ εξαμήνου το αργότερο κατά την εαρινή επαναληπτική περίοδο (δεύτερη προσπάθεια). Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής αποκλείεται του προγράμματος χωρίς να εκπονήσει και παραδώσει την πτυχιακή του εργασία. ] Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, προκειμένου να τους επιτραπεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία η οποία ορίζεται από το διδάσκοντα, δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ όσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης. 20

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα