«Το υλικό του υπολογιστή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το υλικό του υπολογιστή»"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής» της Α Τάξης του Γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα αναφέρεται στο 3 ο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης. Απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί, στην αντίστοιχη ύλη του Γυμνασίου, τις βασικές έννοιες που αφορούν το υλικό του υπολογιστή και προτείνεται για να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα γνώση τους. Ο σκοπός λοιπόν είναι οι μαθητές να ανακαλέσουν, να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Στο σενάριο εμπλέκονται έννοιες που αφορούν το υλικό του υπολογιστή γενικότερα, τα βασικά μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τη χρήση του διαδικτύου στην στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών. Βασικός στόχος είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου υπήρξε θετική αντίδραση από την πλευρά των μαθητών αλλά διαπιστώθηκαν και αρκετά προβλήματα εξοικείωσής τους με συγκεκριμένες έννοιες και εφαρμογές και ειδικότερα αποδείχτηκε πως υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά την πρότερη γνώση τους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υλικό, ΓΕΛ, Εφαρμογές Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σενάριο εστιάζει στο 3 ο κεφάλαιο του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α Τάξης Γενικού Λυκείου σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και αναφέρεται στο υλικό του υπολογιστή. Οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με το υλικό μέρος του υπολογιστή, στοχεύοντας στην επέκταση και ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών γνώσεών τους. Πιο συγκεκριμένα για την επιτυχή υλοποίηση του σεναρίου θεωρείται πως οι μαθητές έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση του διαδικτύου όσον αφορά την στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών και την ορθή πλοήγηση. Επιπλέον θεωρείται πως κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο το χειρισμό ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών του πακέτου Office και ειδικότερα της εφαρμογής Word, όπως επίσης και της εφαρμογής Movie Maker για την παραγωγή σύντομων και απλών βίντεο. Επιπρόσθετα, για την αποφυγή σοβαρών κωλυμάτων κατά τη διεξαγωγή της εφαρμογής του σεναρίου, ο διδάσκοντας πραγματοποίησε σύντομη διερεύνηση του επίπεδου κατανόησης και γνώσης των μαθητών σε έννοιες που αφορούν τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος όσον αφορά τις μονάδες του κεντρικού και περιφερειακού μέρους, καθώς επίσης και την κατανόηση, δημιουργία και διαχείριση εννοιολογικών χαρτών. Τα συμπεράσματα της αρχικής αυτής διερεύνησης οδήγησαν στην [638]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ κατάλληλη διαμόρφωση των φύλλων εργασίας. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου ανέρχεται στις 2 διδακτικές ώρες. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Το κάτωθι εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε τρία τμήματα της Α Τάξης του 5 ου ΓΕΛ Νίκαιας. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανέρχεται σε 77. Ο τίτλος του σεναρίου είναι «Το Υλικό του Υπολογιστή». Ο βασικός άξονάς του είναι οι μαθητές να ασχοληθούν με το υλικό μέρος του υπολογιστή, επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το υλικό του υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά δύο (2) διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α τάξης του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα αναφέρεται στο 3 ο Κεφάλαιο του βιβλίου. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί, στην αντίστοιχη ύλη του Γυμνασίου, τις βασικές έννοιες που αφορούν το υλικό του υπολογιστή και προτείνεται για να ενισχύσει και να εμπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα γνώση τους. Συγκεκριμένα οι μαθητές θεωρείται ότι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου καθώς επίσης και με την σωστή πλοήγηση και στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών σε αυτό. Έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον CMAP tools ώστε να μπορούν να παράγουν εννοιολογικούς χάρτες και έχουν διδαχθεί την έννοια του εννοιολογικού χάρτη, την λογική του και τον τρόπο κατασκευής του. Επίσης, έχουν πρότερη γνώση χειρισμού της εφαρμογής Word του πακέτου Office και της εφαρμογής MovieMaker για την παραγωγή βίντεο. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ανακαλέσουν, να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Διδακτικοί Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση να: Α. Γνώσεις 1. αναγνωρίζουν και περιγράφουν τα βασικά τμήματα της κεντρικής μονάδας ενός υπολογιστή. 2. αναγνωρίζουν και περιγράφουν τις περιφερειακές συσκευές ενός υπολογιστή. 3. εξηγούν την χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας κάθε μίας μονάδας στο εσωτερικό του υπολογιστή. 4. εξηγούν την χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας κάθε μιας περιφερειακής συσκευής. [639]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 5. ορίζουν τον τρόπο διασύνδεσης των διαφόρων τμημάτων ενός υπολογιστή μεταξύ τους. 6. περιγράφουν τον τρόπο διασύνδεσης των μονάδων του υπολογιστή με τη βοήθεια εννοιολογικών χαρτών. 7. αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των εξαρτημάτων της κεντρικής μονάδας και των περιφερειακών συσκευών. Β. Δεξιότητες 1. συνθέτουν την κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας κάθε ένα απαιτούμενο εξάρτημά του. 2. συνθέτουν ένα σύστημα υπολογιστή χρησιμοποιώντας την κεντρική μονάδα του και τα περιφερειακά του μέρη. Γ. Στάσεις 1. αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετική στάση για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 2. αναγνωρίσουν την αξία αναζήτησης στο διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης για την επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων και συσκευών ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών. 3. αποκτήσουν κριτική άποψη απέναντι στην πληροφόρηση που παρέχεται στο διαδίκτυο σχετικά με την επιλογή εξαρτημάτων και συσκευών για την σύνθεση ενός συστήματος υπολογιστή. 5. Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Οργάνωση τάξης Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων ανά υπολογιστή. Η οργάνωση αυτή ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν την επίλυση των προτεινόμενων προβλημάτων ως μια κοινή προσπάθεια και όχι ως ατομικές δράσεις. Αυτό δεν εξασφαλίζεται πάντοτε αυτόματα, καθώς για διάφορους λόγους, είναι δυνατόν ένας από τους μαθητές να παίξει ένα ρόλο «ηγετικό», ιδιαίτερα αν έχει πρότερες σχετικές γνώσεις. Ο προβλεπόμενος χρόνος κρίνεται ότι θα είναι επαρκής, καθώς δεν αναμένεται σημαντικός διδακτικός θόρυβος. Διδακτικό συμβόλαιο Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά πειραματιζόμενοι με την αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων τμημάτων ενός υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης εκτιμάται ότι θα υπάρξουν παρανοήσεις σχετικά με τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα ή μη για την λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστή. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί προβληματισμός στους μαθητές για την σωστή επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων. Η αντιμετώπιση αυτού του είδους διδακτικού θορύβου θα ξεπεραστεί με τη βοήθεια του διδάσκοντα. Χρήση Η/Υ Ψηφιακών μέσων Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής κάνοντας χρήση των λογισμικών CMAP tools, Movie maker, Hotpotatoes, Microsoft Word. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθεί και κάποιος φυλλομετρητής για πρόσβαση σε πηγές του διαδικτύου. Το περιβάλλον CMAP tools ενδείκνυται λόγω της [640]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ απλότητας και σαφήνειας του. Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει εννοιολογικούς χάρτες χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης το περιβάλλον MovieMaker είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση του και προσδίδει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το λογισμικό hotpotatoes είναι ένας εύκολος τρόπος αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, το λογισμικό Microsoft Word είναι μια ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή κειμενογράφου όπου οι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη δυσκολία στην πληκτρολόγηση των επιλογών τους. Τα παραπάνω περιβάλλοντα μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να υποβοηθήσουν τη διεξαγωγή του σεναρίου. Τέλος, θα γίνει χρήση βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση στους μαθητές σχετικού υλικού. 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Α. Το υλικό του υπολογιστή αποτελεί ένα από τα πλέον διερευνημένα θέματα στη διδακτική της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο σενάριο εμπλέκονται: α) έννοιες που αφορούν τα βασικά τμήματα του εσωτερικού της κεντρικής μονάδας ενός υπολογιστή σε επίπεδο υλικού. β) Τα περιφερειακά μέρη που συνδέονται στην κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή. γ) Ο τρόπος σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των μονάδων και εξαρτημάτων του υπολογιστή και πως αυτά μπορούν να περιγραφούν ιεραρχικά με τη βοήθεια ενός εννοιολογικού χάρτη. δ) Η χρήση του διαδικτύου στην αναζήτηση κατάλληλων πληροφοριών που αφορούν τα εξαρτήματα και τα επιμέρους τμήματα ενός υπολογιστή. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές εγγράφονται σε μια τυπική κονστρουκτιβιστική προσέγγιση: οι μαθητές καλούνται να διαπραγματευτούν τις απαντήσεις των ερωτημάτων που τους τίθενται. Οι διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τύπους υπολογιστών όσον αφορά την χρησιμότητα τους και την υπολογιστική τους δύναμη αναμένεται να προκαλέσουν διαφωνίες μεταξύ των μαθητών και ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει τη σχετική συζήτηση και τις διαφωνίες που θα προκύψουν προς την επιθυμητή πλευρά. Οι κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων του υλικού. Επιπλέον, η τεχνική του καταιγισμού ιδεών οδηγεί τους μαθητές στην ανακάλυψη της γνώσης. Η τεχνική αυτή ανήκει στις εποικοδομητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας (constructivism), σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής έχει ήδη κάποιες διαμορφωμένες ιδέες (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) που έχουν αναπτυχθεί από την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον του. Οι προϋπάρχουσες αυτές ιδέες, αλληλεπιδρούν με τις διδασκόμενες οι οποίες και θα συγκροτήσουν μέσω της μάθησης τις νέες γνώσεις, τροποποιώντας εξ ολοκλήρου ή σε κάποιο βαθμό τις αρχικές. Επιπλέον οι μαθητές λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά κατανεμημένοι σε ομάδες, θα ανταλλάξουν εμπειρίες καταλήγοντας σε συμπεράσματα, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και την πληρέστερη επεξεργασία του εξεταζόμενου θέματος. Η εργασία σε ομάδες ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και αναπτύσσει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, την ελεύθερη έκφραση ιδεών και την αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται κλίμα αλληλεγγύης, συνοχής, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρείται αμείωτο. Μέσα στην [641]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ομάδα η έκφραση της γνώμης είναι πιο ελεύθερη. Το γεγονός ότι η εργασία γίνεται συλλογικά ελευθερώνει τους μαθητές από το φόβο της αποτυχίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και οι μαθητές μαθαίνουν να αλληλοβοηθούνται αντί να έχουν ανταγωνιστική στάση. Τέλος μέσω της πρακτικής άσκησης και της συζήτησης που δύναται να πυροδοτήσει ερωτήσεις και σχετικές απαντήσεις, εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών δεδομένου ότι αν κάποιος δε νιώθει άνετα να εκφραστεί στην ολομέλεια, λειτουργεί με μεγαλύτερη ευχέρεια μέσα στα πλαίσια της υποομάδας. Β. Το σενάριο εστιάζει στο 3 ο κεφάλαιο του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α Λυκείου που αναφέρεται στο υλικό του υπολογιστή. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με το υλικό μέρος του υπολογιστή, επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Συγκεκριμένα: 1 η Διδακτική Ο εκπαιδευτικός με την έναρξη της διδασκαλίας παρουσιάζει τους εκπαιδευτικούς στόχους σχετικά με την διάκριση των τμημάτων του υλικού ενός υπολογιστή της εκπαιδευτικής ενότητας που αφορά το κεφάλαιο 3 του βιβλίου (Διάρκεια 5 ). Στη συνέχεια πραγματοποιείται επίδειξη βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, με την χρήση βιντεοπροβολέα, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τα επιμέρους τμήματα ενός υπολογιστή και ανακτάται από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: (Διάρκεια 15 ). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές το φύλλο εργασίας 1 το οποίο περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες προς επεξεργασία. Στην δραστηριότητα 1 οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν μέσα από μία πληθ τυχαίων λέξεων αυτές που σχετίζονται με τμήματα του υλικού ενός υπολογιστή και να τα καταγράψουν (Διάρκεια 5 ). Με την δραστηριότητα αυτή γίνεται αντιληπτό κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν και μπορούν να διακρίνουν τα τμήματα του υλικού ενός υπολογιστή (Στόχοι Α.1 και Α.2). Στην δραστηριότητα 2 οι μαθητές καλούνται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CMAP tools να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη των εννοιών που τους δίνονται. Ο εκπαιδευτικός περιφέρεται στις ομάδες και ρωτά, εμψυχώνει, καθοδηγεί, συμβουλεύει ώστε οι μαθητές να ξεπεράσουν δύσκολα σημεία και παρανοήσεις. Οι απαντήσεις για σημεία που δυσκόλεψαν τις ομάδες συζητούνται στην ολομέλεια (Διάρκεια 15 ). Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κατανοούν σε βάθος τη διασύνδεση μεταξύ των μονάδων ενός υπολογιστή (Στόχοι Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Β.1, Β.2). Τέλος, πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθητών μέσω ενός ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Hotpotatoes) του οποίου οι ερωτήσεις αφορούν το υλικό του υπολογιστή γενικότερα και τον τρόπο διασύνδεσης του σε ένα σύστημα υπολογιστή (Διάρκεια 5 ). 2 η Διδακτική Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2 και συζητά μαζί τους τις δραστηριότητες του (Διάρκεια 5 ). Στη δραστηριότητα 1 δίνει στους μαθητές κάποιες μονάδες ενός υπολογιστή και τους καλεί να αναζητήσουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες που αφορούν την τιμή της κάθε μονάδας και τον τύπο αυτής καταγράφοντάς την σε ένα πίνακα, όπου επίσης καλούνται να καταγράψουν και την πηγή από την οποία άντλησαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες (Διάρκεια 15 ). [642]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές ενισχύουν τη γνώση τους στον τομέα της στοχευμένης αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο (Στόχοι Γ.1, Α.1, Α.2 ). Στη δραστηριότητα 2 οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη προσφορά ενός συστήματος υπολογιστή για κάποιον υποτιθέμενο πελάτη. Μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να αναζητήσουν και να συνθέσουν ένα σύστημα υπολογιστή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγοραστή (Στόχοι Γ.2, Γ.3, Β.1, Β.2, Α.7). Τις τελικές επιλογές τους για κάθε ένα τμήμα του υπολογιστή θα τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια μέσω ενός βίντεο που θα κατασκευάσουν με την εφαρμογή MovieMaker (Διάρκεια 25 ). ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟΣ 1 η Διδακτική Παρουσίαση εκπαιδευτικών στόχων Βιντεοπροβολέας 5 1 η Διδακτική Επίδειξη βίντεο εκπαιδευτικής τηλεόρασης Βιντεοπροβολέας, Internet, Σελίδα εκπαιδευτικής τηλεόρασης 15 1 η Διδακτική Δραστηριότητα 1 Φύλλου εργασίας 1 Έντυπο φύλλο εργασίας 5 1 η Διδακτική Δραστηριότητα 2 Φύλλου εργασίας 1 Εφαρμογή CMAP tools 15 1 η Διδακτική Αξιολόγηση μαθητών μέσω ερωτηματολογίου Εφαρμογή Hotpotatoes 5 2 η Διδακτική Διανομή και συζήτηση των δραστηριοτήτων του Φύλλου εργασίας 2 Έντυπο φύλλο εργασίας 5 2 η Διδακτική Δραστηριότητα 1 Φύλλου εργασίας 2 Έντυπο φύλλο εργασίας, Internet 15 2 η Διδακτική Δραστηριότητα 2 Φύλλου εργασίας 2 Internet, MovieMaker, Βιντεοπροβολέας 25 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 90 Στα φύλλα εργασίας περιλαμβάνονται: Δραστηριότητες επιλογής κατάλληλων εξαρτημάτων και αναζήτησης πληροφοριών για αυτά. [643]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. Αναζήτηση στο διαδίκτυο για την εύρεση πληροφοριών. Επίλυση ενός προβλήματος σύνθεσης μονάδας υπολογιστή. Η αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με την χρήση τεστ αυτοαξιολόγησης (κλειστού τύπου) που έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια του λογισμικού Hotpotatoes, τα φύλλα εργασίας που δίνονται στους μαθητές και τα παραδοτέα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή. 7. Φύλλα Εργασίας Φύλλο Εργασίας 1 Δραστηριότητα 1 Σας δίνεται η παρακάτω εικόνα: εντοπίστε από τις λέξεις που βλέπετε έξι εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας ενός υπολογιστή και σημειώστε τα στον παρακάτω πίνακα. α/α Εξάρτημα Δραστηριότητα 2 Σας δίνονται τα παρακάτω τμήματα ενός υπολογιστή: Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Εκτυπωτής, Ηχεία, Μητρική Πλακέτα, RAM, ROM, KME, Κάρτα Γραφικών. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του CMAP tools, συντόμευση της οποίας θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Με τις παραπάνω λέξεις που δίνονται κατασκευάστε έναν απλό εννοιολογικό χάρτη που να απεικονίζει [644]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Φύλλο Εργασίας 2 Δραστηριότητα 1 Σας δίνονται τα παρακάτω μέρη ενός υπολογιστή: Σκληρός δίσκος, Επεξεργαστής, Μονάδα CD, Μνήμη RAM, Τροφοδοτικό Χρησιμοποιήστε το Internet και προσπαθήστε να βρείτε ιστοσελίδες που να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Εξάρτημα Η/Υ Μάρκα Τιμή Ιστοσελίδα Σκληρός Δίσκος Επεξεργαστής Μονάδα CD Μνήμη RAM Τροφοδοτικό Δραστηριότητα 2 Πρόταση αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εργάζεστε σαν πωλητές σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Έρχεται ένας πελάτης ο οποίος επιθυμεί να αγοράσει έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας, όχι από πακέτο προσφοράς αλλά ξεχωριστά κάθε εξάρτημά του ώστε να ξέρει τι ακριβώς αγοράζει. Ο αγοραστής μπορεί να διαθέσει μέχρι 1500 Ευρώ. α) Αναζητήστε στο Internet τα κατάλληλα κατά τη γνώμη σας εξαρτήματα, συνθέστε του έναν υπολογιστή που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και κάντε του μία πρόταση αγοράς. β) Για κάθε ένα εξάρτημα που θα επιλέγετε αποθηκεύστε μία εικόνα του στο φάκελο σας. γ) Την τελική πρότασή σας πληκτρολογήστε την στο Word και αποθηκεύστε την στο φάκελό σας με το όνομα Πρόταση.docx. δ) Με τις εικόνες που έχετε συλλέξει δημιουργήστε στην εφαρμογή MovieMaker ένα σύντομο βίντεο. 8. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες - επέκταση 1 η πρόταση Θα μπορούσατε να αναζητήσετε ένα σύστημα υπολογιστή το οποίο να είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών; Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής κατηγορίες: Gamers Απλοί χρήστες 2 η πρόταση Αναζητήστε και συνθέστε με τη βοήθεια του διαδικτύου έναν υπολογιστή ο οποίος θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Σκληρό δίσκο 1ΤΒ Μητρική πλακέτα για Intel επεξεργαστή [645]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Επεξεργαστή Intel Μνήμη 8 GB Τροφοδοτικό 700 watt Κουτί midi Οθόνη 19 Ασύρματο Πληκτρολόγιο / Ποντίκι Πληκτρολογήστε την προσφορά σας σε ένα αρχείο word με το όνομα προσφορά.docx 9. Βιβλιογραφία Πηγές Υπάρχει πολύ πλούσια διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί ένα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που θα ανακτηθεί από το παρακάτω link: Επιπλέον η χρήση εννοιολογικών χαρτών έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Υπάρχουν πολλές σχετικές πηγές. Κάποιες από αυτές είναι: Γουλή Ε., Γόγουλου Α., & Γρηγοριάδου Μ. (2006). Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του μαθήματος της Πληροφορικής: Μια Πιλοτική Διερεύνηση. Θέματα στην Εκπαίδευση, Ειδικό Αφιέρωμα: Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής, 7(3), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Novak, J.D.& A.J. Cañas, (2006).The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Technical Report IHMC CmapTools Rev Florida Institute for Human and Machine Cognition. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: Maps.pdf Δεν αναφέρονται επιπλέον πηγές, γιατί η ταχύτητα ανανέωσης είναι πολύ μεγάλη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων, η υλοποίηση τους και ειδικότερα ο αναστοχασμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους θεωρώ πως βοηθάει εξαιρετικά στην οργάνωση της διδακτέας ύλης, στην δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσα από τη χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και στη διαπίστωση τυχών αδυναμιών στην εκτέλεση των προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα βοηθά στον καλύτερο σχεδιασμό και δόμηση της προς παρουσίαση ύλης, καθώς επίσης και προσδίδει απόλυτο έλεγχο της έκβασης της διδακτικής διαδικασίας από τη στιγμή που θα ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές παράμετροι. Ο τρόπος προσέγγισης και παρουσίασης της ύλης, ο τρόπος εμπλοκής του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, αλλά και η καταλυτική παρέμβαση του διδάσκοντα θεωρώ πως αποτελούν τα ισχυρότερα σημεία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Στο συγκεκριμένο σενάριο η παρουσίαση του εκπαιδευτικού βίντεο ενεργοποίησε τους μαθητές, η μορφή και το ύφος των δραστηριοτήτων κέντρισε σε μεγάλο βαθμό [646]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ το ενδιαφέρον τους και οι παρεμβάσεις του διδάσκοντα κάλυψαν οποιαδήποτε κενά παρουσιάστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί πως και στα τρία τμήματα της Α τάξης το σενάριο εφαρμόστηκε χωρίς καμία διαφοροποίηση, με τη μόνη σημείωση πως στη δεύτερη δραστηριότητα του δεύτερου φύλλου εργασίας ορίστηκαν αυστηρά χρονικά όρια. Δηλαδή οι ομάδες ασχολήθηκαν 15 λεπτά με την δόμηση της πρότασης τους, και στα επόμενα 10 λεπτά για όσες ομάδες τελείωναν το σύντομο βίντεο ο διδάσκοντας το παρουσίαζε στην ολομέλεια. Δεν ήταν εφικτό να παρουσιαστούν όλα τα βίντεο, παρόλα αυτά οι ομάδες λειτούργησαν αποτελεσματικά και δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην έκβαση της διαδικασίας. Φυσικά προαπαιτούμενη παράμετρος είναι η ύπαρξη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Σε γενικές γραμμές η ορθή δόμηση και οργάνωση της προς παράδοση ύλης και ο συνδυασμός της με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (υλικά και μη) ωθεί σε θετικότατα αποτελέσματα. Αυτή είναι και η κατεύθυνση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου. [647]

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή Α. Ευαγγέλου 1, Ι. Κοτίνη 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αλεβυζάκη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ»

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» «Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» Μαλακωνάκη Ειρήνη 1, Φωτιά Σοφία 2 1 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου malakonaki@hotmail.com 2 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα