ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΗΛ ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ :Ε016 ΤΡΟΠ.1 ΗΜΕΡ/ΝΙ ΕΚΔΟΕΩ 24/12/ ΠΟΔΕΚΤΕ : ΟΠΩ Ο ΠΙΝΚ ΔΙΝΟΜΗ Π Ο Φ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΕΧΟΝΤ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΙ ΚΙ ΤΙ ΧΕΤΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ ΚΙ ΠΟΦΕΙ ΠΟΥ ΝΦΕΡΟΝΤΙ ΤΟ ΠΡΡΤΗΜ Π Ο Φ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ Ε016 ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΚ ΜΕΤΟΛΩΝ ΚΙ ΤΙ ΛΟΙΠΕ ΔΙΤΞΕΙ. 2. ΚΘΟΡΙΖΟΥΜΕ Τ ΥΝΟΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΙΧΕΙ ΤΗ Ε016 ΤΡΟΠ. 1 ΟΠΩ ΝΓΡΦΟΝΤΙ ΠΡΚΤΩ: ΠΟ Ε ΥΝΟΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΓΚΕΚΡ. ΠΟ ΥΞΗΗ ΜΕΙΩΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ 335,660, ,195, ,464, ΠΙΤΩΕΙ 13,141, ,945, , ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ 93 ΥΞΗΘΗΚΕ ΚΤ 30 Ο ΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟ ΚΡΕΚ ΟΔΥΕ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 2 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ * * Π Ι Ν Κ * * * * Δ Ε Μ Ε Υ Ε Ω Ν * * ΠΟ Ε ΕΤΗΙΟ ΟΡΙΟ ΔΕΜΕΥΕΩΝ 19,055,571 ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΟΡΙ ΔΕΜΕΥΕΩΝ 1o 2o 3o 2,050,000 17,005,571

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 3 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ * * Μ Ε Τ Ο Λ Ε Κ Τ Ε Ρ Γ Ο * * * * Π Ι Ν Κ (Μ) * * ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ε ΙΔ Ο Μ Ε Τ Ο Λ Η 1996Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε..ΚΤΩ ΧΙ - ΕΝΙΧΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝΛΛΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ. ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΚΙ ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ( π.κ ) ΠΛΛΟΤΡΙΩΕΙ- ΓΟΡ ΧΩΡΩΝ ΓΙ ΕΠΕΚΤΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ( π.κ ) ΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΥ ΤΔΙΟΥ ΛΜΙ ΤΗ ΛΛΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ. ΘΕΗ ΚΜΡΙΤ - Γ ΦΗ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΦΥΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΝΚΤΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΛΓΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ. ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΤΟ ΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΤΙΟΥ ΛΟ ΕΙΚΟΥ ΕΚ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΚΥΤΝΖΟΓΛΕΙΟ ΤΔΙΟ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΠΕΚ ΠΤΡΩΝ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΕΚ ΛΡΙ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΕΚ ΧΝΙΩΝ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΛΛΓΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ. ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ. ΛΛΓΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ. ΛΛΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ.

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 4 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ * * Μ Ε Τ Ο Λ Ε Κ Τ Ε Ρ Γ Ο * * * * Π Ι Ν Κ (Μ) * * ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ε ΙΔ Ο Μ Ε Τ Ο Λ Η Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΝΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛ) ΤΟΥ ΠΕΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΔΕ Γ. ΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΤΟΠΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΔΙΟ ΡΓΟΤΟΛΙΟΥ "ΝΔΡΕ ΕΡΓΩΤΗ" - ΝΤΙΚΤΤΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΘΜΙΗ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΤΙΔ ΤΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΙ ΦΙΛΙ:ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΜΕ ΤΕΓΤΡΟ ΝΤΙΚΤΤΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΛΥΨΗ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΝΤ) ΔΗΜΟΥ ΚΛΜΤ ΚΙ ΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΕ ΕΡΓΙΕ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΥΚΙ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΝΙ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙ ΚΥΝΟΥΡΙ ΔΚ ΝΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ- ΝΚΤΚΕΥΗ ΦΥΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 5 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ * * Μ Ε Τ Ο Λ Ε Κ Τ Ε Ρ Γ Ο * * * * Π Ι Ν Κ (Μ) * * ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ε ΙΔ Ο Μ Ε Τ Ο Λ Η Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΚΛΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΔ - ΥΝΘΕΤΙΚΌ ΧΛΟΟΤΆΠΤΗΤ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΙΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΩΝΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙ ΤΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕ ΝΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΠΡΟΦΥΓΙΚΏΝ ΠΤΡ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗ ΔΕ ΜΓΟΥΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΙΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΝΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΓΛΤΙΤ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ Τ ΟΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΝΙΤΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΓ ΠΟΛΛΩΝ ΚΛΜΡΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΤΙΟΥ-ΟΝΙΤ- ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 6 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ * * Μ Ε Τ Ο Λ Ε Κ Τ Ε Ρ Γ Ο * * * * Π Ι Ν Κ (Μ) * * ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ε ΙΔ Ο Μ Ε Τ Ο Λ Η Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΜΕΛΕΤΗ ΝΚΤΚΕΥΉ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΜΠΟΥ Ι ΓΗΠΕΔΟ ΖΕΥΓΟΛΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥ- ΟΧ ΚΤΚΕΥΗ ΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΤΤΗ ΦΥΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΤΟ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΛΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΙΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔOY ΡΔ ΔΗΜΟΥ ΝΔΡΙΔ-ΚΥΛΛΗΝΗ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΤΚΕΥΗ ΤΕΓΤΡΟΥ ΔΚ ΛΜΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΙΕΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ -ΜΥΚΗΝΩΝ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 7 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ : ΥΠΟΔΟΜΕ ΟΝΟΜΙ ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΠΛΗΡΩΜΕ 31/12/2013 ΜETA THN 31/12/2013 ΕΤΗΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 2 ΔΙΦΟΡ 1 υνεισφ ύν. : Άλ.Δαπ: 35,839, ,839, ,809, ,809, ,000 30,000 26,000 26,000 26,000 26,000 5 ΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ 64 υνεισφ ύν. : Άλ.Δαπ: 282,520, ,520, ,395, ,395, ,125, ,125, ,057, ,057, , , ,617, ,617, , , υνεισφ ύν. : Άλ.Δαπ: 17,300,400 17,300,400 17,300,400 17,300,400 58,600 58,600 58,600 58,600 ΥΝΟΛΟ ,660, ,204, ,455, υνεισφ ύν. : 335,660, ,204, ,455, Άλ.Δαπ: 13,141, , ,617, ,141, , ,617, , , ,063.60

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 8 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 1 2 ΔΙΦΟΡ 1996Ε ΥΝΟΛΟ 5 ΠΛΛΟΤΡΙΩΕΙ- ΓΟΡ ΧΩΡΩΝ ΓΙ ΕΠΕΚΤΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ( π.κ ) ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ 35,839, ,809, ,000 26,000 26,000 35,839, ,809, ,000 26,000 26,000 35,839, ,809, ,000 26,000 26, Ε Ε Ε ΥΝΤΗΡΗΕΙ ΚΙ ΜΙΚΡΟΚΤΚΕΥΕ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ( π.κ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΔΠΕΔΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ & ΠΤΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Ε ΓΥΜΝΤΗΡΙ ΤΗ ΧΩΡ ( π.κ ) ΚΤΚ.-ΝΚΤΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΠΗΤΩΝ ΘΛΗΤΙΚ. ΕΓΚΤ/ΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚ ΜΗΧΝΗΜΤ ( π.κ ) 133,056, ,056, ,084, ,084, ,209, ,209, ,197, ,197, ,984, ,984, ,009, ,009, , , , , , , , ,000 35,000 35, , , , ,000 35,000 35, , ,216

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 9 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΚΤΚΕΥΗ- ΝΚΤΚΕΥΗ ΕΛΤΙΚΩΝ ΤΠΗΤΩΝ Ε ΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ ( π.κ ) Ε..ΚΤΩ ΧΙ - ΕΝΙΧΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΙ ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ( π.κ ) ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΙΝΙΟΥ ( π.κ ) ΝΥΤΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ Ν.Ο.Ν.ΜΟΥΔΙΝΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΙΝ.'Ο') ( π.κ ) ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤ.ΤΥΠΟΥ Τ9 ΙΘΟΥ ΡΕΩΝ ΘΛΗΜΤΩΝ-ΥΝΤ. ΚΙ Ν.ΤΩΝ ΥΦΙΤ. ΚΕΡΚ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΔΙΟ ΚΙΛΚΙ ( π.κ ) ΜΕΓΛΟ ΚΛΕΙΤΟ ΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 16,322, ,322, ,313, ,313, , , ,139, ,139, ,828, ,828, ,905, ,905, ,922, ,922, ,244, ,244, , , ,089, ,089, ,941, ,941, ,885, ,885, , ,897 68, , , , ,000 50, , ,263 20,000 20,000 35,000 35,000 68, , , ,000 50,000 50,000 40,000 40,000 20,000 20,000 35,000 35,000 2,400 2, , ,000 50,000 50,000 40,000 40,000 20,000 20,000 66, ,463.60

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 10 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε Δ.. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΤΚΕΥΗ ΤΙΟΥ ΜΕ ΥΝΘ. ΤΠΗΤ, ΧΛΟΟΤΠΗΤ - ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΜΟ ΚΙ ΕΠΙΤΡΩΗ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΔΗΜΟ ΕΥΟΜΟΥ ΘΕΛΟΝΙΚΗ:ΝΕΓΕΡ Η ΚΛΕΙΤΟΥ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟ ΚΟΥΦΛΙΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ: ΝΚΤΚΕΥΗ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΔΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΚΕΥΗ ΤΙΟΥ ΚΙ ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΙΕ Τ ΤΕΦ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΥ ΤΔΙΟΥ ΛΜΙ ΤΗ ΘΕΗ ΚΜΡΙΤ - Γ ΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΜΕΤΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Ε ΘΛΗΤ. ΕΓΚ/ΕΙ 2,398,450 2,398,450 2,898, ,898, ,970,950 1,970,950 2,445, ,445, , ,890 1,887,774 1,887,774 1,144, ,144, ,348, ,348, ,280,650 1,280,650 1,881, ,881, , , ,015,940 1,015,940 1,254, ,254, , , , , , , , , , ,834 50,000 50,000 50,000 50, , , , , , , , ,000 50,000 50,000 50,000 50, , , , , , , , ,000

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 11 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΝΘΜΙΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΔΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΔΙΟ ΜΕΛΙΓΛ ΜΕΗΝΙ- ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΚΕΡΚΙΔ ΔΕΥΛΛ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΛΙ-ΜΕΗΝΙ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΛΘΟΦΙΡΙΗ ΓΙΟ ΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΛΙ-ΜΕΗΝΙ, ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ5Χ5 ΚΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΛΘΟΦΙΡΙΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ Ν.ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΡΓΟΛΙΔΟ-ΕΡΓΙΕ ΝΘΜΙΗ ΚΛΕΙΤΟ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΡΓΟΛΙΔ - ΝΤΙΚΤΤΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΓΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ ΤΔΙΟΥ ΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΥΠΟΤΘΜΟΥ 1,350,000 1,350, , , , , , , , , , , , ,000 1,350,000 1,350, , , , , , , , , , , , ,000 1,350,000 1,350, , , , , , , , , , , , , , , ,021, ,021, , , , , , , , , , , , ,000

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 12 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΓΗΠΕΔΟ ΕΚ ΚΡΝΙΔΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔ ΡΓΟΛΙΔ- ΕΡΓΙΕ ΝΘΜΙΗ ΠΠΧΡΛΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΔΙΟ ΝΥΠΚΤΟΥ ΙΤ/ΝΙ, ΚΤΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΠΕΔΟΥ ΤΟ ΚΛΕΙΤΟ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟ ΓΗΠΕΔ ΡΧΙ ΕΠΙΔΥΡΟΥ - ΕΡΓΙΕ ΝΚΙΝΗΗ ΚΙ ΝΘΜΙΗ ΓΗΠΕΔΟ ΔΛΜΝΡ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ - ΦΥΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΚΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟ - ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΟΥ - ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 13 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΔΗΜΟ ΡΓΟΥ - ΚΤΚΕΥΗ ΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΕΡΓΙΕ ΝΚΙΝΗΗ ΚΙ ΝΘΜΙΗ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙ (ΝΤΜΡΙ) ΔΗΜΟ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΡΓΟΛΙΔ ΕΡΓΙΕ ΝΘΜΙΗ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΚΕΤ ΔΗΜΙΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΦΥΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΙ ΠΕΡΙΦΡΞΕΩΝ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΔΡΙΟΥ ΝΚΙΝΙΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΔΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΜΠΡΚΗ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΦΟΥ ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΡΟΥΙΟΥ 96,000 96, , , , , , ,000 61,600 61, , ,684 2,050,000 2,050,000 96,000 96, , , , , , ,000 61,600 61, , ,684 2,050,000 2,050,000 96,000 96, , , , , , ,000 61,600 61, , , , ,000 96,000 96, , , , , , ,000 61,600 61, , , , ,000

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 14 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 7 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΝΤΙΚΤΤΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΘΜΙΗ - ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΔΙΟΥ ΥΡΩΝ ΝΘΜΙΗ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΠΟΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΡΧΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΚ ΚΡΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔ ΚΤΚΕΥΗ ΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΤΟ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟ ΚΡΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔ ΡΓΟΛΙΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΤΡΤΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΔΙΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΤΙΚΤΤΗ ΕΛΤΙΚΟΥ ΤΠΗΤ (ΤΡΤΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΤΔΙΟΥ ΚΗΦΙΙ 890, , , , , , , ,000 1,500,000 1,500, , , , , , , , , , , , ,000 1,500,000 1,500, , , , , , , , , , , , ,000 50,000 50, , , , , , , , , , , , ,000 50,000 50, , , , ,000

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 15 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 8 Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΙ ΤΟ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΔΙΟ ΙΛΙΟΥ ΕΓΚΤΤΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΗΦΙΤΟΥ ΝΚΤΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΤΟ ΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΤΙΟΥ ΛΟ ΕΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΛΘΟΦΙΡΙΗ, ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕ ΕΠΕΜΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΜΡΙ Δ Κ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΚ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ 291, , , ,705 1,843,425 1,843, , ,000 50,000 50, , , , , , ,705 1,843,425 1,843, , ,000 50,000 50, , , , , , , , , , ,000 5,000 5, , , , , , , , , , , , ,000 5,000 5,000

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 16 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 9 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΧΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟ ΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΚΤΚΕΥΗ ΚΙ ΕΓΚΤΤΗ ΤΕΓΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΔΙΟΥ ΜΕΗΝΗ ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ ΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΠΗΤ ΤΙΟΥ (ΤΡΤΝ) ΤΟ ΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΔΙΟΦΩΝΙ ΚΥΤΝΖΟΓΛΕΙΟ ΤΔΙΟ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΕΓΚΤΤΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΧΩΡΦ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ 255, , , ,000 50,000 50, , ,000 1,005,000 1,005, , ,782 20,000 20, , , , ,000 50,000 50, , ,000 1,005,000 1,005, , ,782 20,000 20, , , , ,000 50,000 50, , ,000 5,000 5, , ,000 20,000 20, , , , ,000 50,000 50, , , , ,000 5,000 5,000 20,000 20,000

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 17 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 10 Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΠΕΚ ΠΤΡΩΝ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΝΤΙΚΤΤΗ ΤΠΗΤ (ΤΡΤΝ) ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙ ΝΩΘΕΝ ΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΝΤΙΚΤΤΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΚΙ ΕΡΓΙΕ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΤΚΗ ΧΡΛΜΠΙΔΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΔΡΙΟΥ ΝΚΤΚΕΥΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΔ ΕΚ ΛΡΙ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΕΚ ΧΝΙΩΝ ΕΡΓΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ 128, ,000 70,103 70, , ,000 1,784,446 1,784, , , , , , ,000 70,103 70, , ,000 1,784,446 1,784, , , , ,000 5,000 5,000 70,103 70, , , , ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70,103 70, , , , ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 18 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 11 Ε Ε Ε ΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΡΓΟΛΙΔ ΕΡΓΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΘΜΙΗ & ΥΝΦΕΙ ΕΡΓΙΕ ΚΤΚΕΥΗ ΤΕΓΤΡΟΥ ΔΚ ΛΜΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΙΕΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ 240, , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 2,200 2, , ,000 2,200 2, ,520, ,395, ,125, ,057, , ,617, , Ε Ε ΝΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛ) ΤΟΥ ΠΕΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΔΕ Γ. ΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ 285, , , , , , , ,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 19 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 12 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΝΚΤΚΕΥΗ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΤΟΠΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΔΙΟ ΡΓΟΤΟΛΙΟΥ "ΝΔΡΕ ΕΡΓΩΤΗ" - ΝΤΙΚΤΤΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΘΜΙΗ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΤΙΔ ΤΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΙ ΦΙΛΙ:ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΙΡΟΥ ΚΙ ΚΤΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΜΕ ΤΕΓΤΡΟ ΝΤΙΚΤΤΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΛΥΨΗ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΝΤ) ΔΗΜΟΥ ΚΛΜΤ ΚΙ ΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΕ ΕΡΓΙΕ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΥΚΙ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΝΙ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙ ΚΥΝΟΥΡΙ 250, , , , , , , , , ,000 4,500,000 4,500,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , , , ,000 4,500,000 4,500,000 1,000,000 1,000,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 20 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 13 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΔΚ ΝΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ- ΝΚΤΚΕΥΗ ΦΥΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΚΛΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΔ - ΥΝΘΕΤΙΚΌ ΧΛΟΟΤΆΠΤΗΤ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΙΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΩΝΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙ ΤΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕ ΝΚΤΚΕΥΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΠΡΟΦΥΓΙΚΏΝ ΠΤΡ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ- ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗ ΔΕ ΜΓΟΥΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΙΝ 280, , , ,000 60,000 60, , , , , , , , , , , , ,000 60,000 60, , , , , , , , ,000 2,200 2,200 2,200 2, ,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2, ,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 21 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 14 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΝΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΚΤΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΥΜΝΤΗΡΙΟΥ ΓΛΤΙΤ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΓΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΠΗΤ Τ ΟΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΝΙΤΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΓ ΠΟΛΛΩΝ ΚΛΜΡΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΤΙΟΥ- ΟΝΙΤ- ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 200, ,000 4,500,000 4,500, , , , , , , , , , , , ,000 4,500,000 4,500, , , , , , , , , , ,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 22 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 15 Ε Ε Ε Ε Ε ΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΝΚΤΚΕΥΉ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΜΠΟΥ Ι ΓΗΠΕΔΟ ΖΕΥΓΟΛΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥ-ΟΧ ΚΤΚΕΥΗ ΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΤΤΗ ΦΥΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΠΗΤ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΤΟ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΛΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΙΩΝ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔOY ΡΔ ΔΗΜΟΥ ΝΔΡΙΔ- ΚΥΛΛΗΝΗ ΝΚΤΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ 188, , , ,000 40,000 40, , ,000 70,000 70, , , , ,000 40,000 40, , ,000 70,000 70,000 17,300,400 17,300,400 58,600 58,600 ΥΝΟΛΟ 335,660, ,204, ,455, ,141, , ,617, , ,200 2,200 2,200 2, ,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2, ,200 2,200 2,200 2,200

23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ * * ΕΠΕΚΤΗ ΟΝΟΜΙ * * Π Ι Ν Κ (Ο) * * ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 23 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΘΛΗΤΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1996Ε ΟΝΟΜΙ ΝΥΤΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ Ν.Ο. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΝΙΩΝ ΧΛΚΙΔΙΚΗ-' ΦΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΤΙΡΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ - ΚΤΚΕΥΗ ΥΠΟΘΛΙΟΥ ΓΩΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ (π.κ )

24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 24 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ Ε Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΝΛΥΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕ, ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΚΙ Η ΚΤΤΞΗ ΤΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤ ΜΟΝΔ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, Θ ΓΙΝΕΤΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΟΥ ΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2.- Η ΔΙΘΕΗ ΚΙ ΚΤΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΛΕΠΟΝΤΙ ΠΟ ΤΙ ΥΛΛΟΓΙΚΕ ΠΟΦΕΙ (..Ε. ΚΙ..Μ.), Θ ΓΙΝΟΝΤΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔ ΚΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΙ ΔΙΤΞΕΙ ΤΩΝ ΠΡΓΡΦΩΝ 4, 5 ΚΙ 18 ΤΗ ΠΟΦΗ ΜΕ ΡΙΘΜΟ Χ.Δ.9035/ ΤΟ ΥΨΟ ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗ ΚΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΘΕ Η ΜΕΛΕΤΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΜΝΕΤΙ Ε ΚΘΕ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ, ΜΠΟΡΕΙ Ν ΦΘΕΙ ΤΟ ΥΨΟ ΤΗ ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΤΩΗ ΠΟΥ ΝΓΡΦΕΤΙ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙ ΤΗΛΗ ΤΩΝ ΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΠΟΦΗ ΠΙΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΙ ΜΕ ΝΩΤΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗ ΚΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙ ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ, ΤΟ ΥΝΟΛΙΚΟ Η ΜΕΡΙΚΟ, ΚΤ ΚΤΗΓΟΡΙ, ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΙ ΓΙ' ΥΤΗ. ΠΓΟΡΕΥΕΤΙ, ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΙΧΥΕΙ Η ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΓΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΓΛΥΤΕΡΗ ΠΟ ΤΟ ΚΘΟΡΙΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΤΗ ΚΙ ΠΟ ΤΟ ΥΨΟ ΤΗ ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΤΩΗ ΚΘΕ Η ΜΕΛΕΤΗ. 4.- ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΟΛΗ Τ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΚΙ ΛΟΙΠ ΤΟΙΧΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΘΕ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ ΓΙΝΕΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ, ΜΕΤ ΠΟ ΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΗ ΤΟΥ ΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. 5.- ΓΙ ΤΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΥ Θ ΓΙΝΟΝΤΙ ΠΟ ΤΙ ΠΙΤΩΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΘΕ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΤΞΕΙ ΤΩΝ ΠΡΓΡΦΩΝ 31,32,33 ΚΙ 34 ΤΗ ΠΟΦΗ Χ.Δ.9035/ , ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΛΟΝΤΙ ΠΟ ΤΟΥ ΔΜΟΥ Τ ΚΥΙΜ ΚΙ Τ ΛΙΠΝΤΙΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΙ ΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΕ ΕΡΓΟΛΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ, ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.2366/53 Ε ΥΝΔΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.893/ Ε ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΩ ΝΟΜΡΧΙΚΩΝ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΩΝ Η ΜΕΩ ΤΟΥ ΤΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΤΟΥ, ΠΙΤΕΙΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΗ ΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΙ ΜΕΤ ΠΟ ΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ. ΠΟΚΛΕΙΕΤΙ Η ΝΘΕΗ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙ ΝΟΜΡΧΙΚΕ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΙ Ν ΕΚΤΕΛΕΘΟΥΝ Π' ΥΤ. Η ΜΕΤΙΗ ΠΙΤΩΕΩΝ, ΠΟ Τ ΡΜΟΔΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟ ΤΙ ΝΟΜΡΧΙΚΕ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΙ Η ΜΕΩ ΤΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΙΝΕΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΙΚΙ ΠΟΥ ΙΧΥΕΙ, ΦΟΥ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕ ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ ΠΟΥ ΙΧΥΟΥΝ Η ΠΡΟΚΕΙΤΙ Ν ΙΧΥΟΥΝ. ΟΙ ΜΕΤΙΕΙ ΠΙΤΩΕΩΝ Θ ΓΙΝΟΝΤΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΤΙΚ ΚΙ ΝΛΟΓ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΤΕΛΕΗ ΤΟΥ ΚΘΕ Η ΜΕΛΕΤΗ. 7.- ΠΟΚΛΕΙΕΤΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΠΝΩΝ Ε ΥΝΛΛΓΜ ΜΕΩ ΤΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ. Ε ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΟΙ ΔΠΝΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Ν ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΟΥΝΤΙ ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΝΟΝΙΚΗ ΔΙΔΙΚΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ, ΜΕΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. 8.- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΙ Η ΚΤΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΟΥ ΓΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε ΡΟ ΤΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ ΕΡΓΩΝ.

25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε016 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 25 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ Ε016 ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥ Θ ΚΤΛΛΟΝΤΙ ΜΟΝΟ ΠΟ ΤΙ ΠΙΤΩΕΙ ΤΗ ΧΕΤΙΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΧΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ. 9.- ΓΙ ΤΗΝ ΝΘΕΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΦΡΜΟΖΟΝΤΙ ΟΙ ΔΙΤΞΕΙ ΤΟΥ Ν. 3316/2005 "ΝΘΕΗ ΚΙ ΕΚΤΕΛΕΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΜΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΙ ΠΡΟΧΗ ΥΝΦΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΙ ΛΛΕ ΔΙΤΞΕΙ'ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΙ ΝΘΕΕΩ ΚΙ ΕΚΠΟΝΗΕΩ ΜΕΛΕΤΩΝ' ΚΤ Τ ΛΟΙΠ ΙΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΤΞΕΙ ΤΗ ΠΟΦΗ ΜΕ ΡΙΘΜΟ Χ.Δ. 9035/ Η ΠΟΦΗ ΥΤΗ ΙΧΥΕΙ ΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΝΟΥΡΙΟΥ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ.

26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ Ε016 ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 26 ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ Ε ΟΙ ΠΙΤΩΕΙ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΦΗ ΥΤΗ, ΡΥΝΟΥΝ ΤΙ ΠΙΤΩΕΙ ΤΟΥ ΠΡΚΤΩ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΙΘΜΟΥ Κ OI ΕΤΗΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΙ Ν ΤΡΙΜΗΝΟ.ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ ΚΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΘΡΟΙΤΙΚ ΜΕ Τ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΤΡΙΜΗΝ. Η ΤΡΠΕΖ ΕΛΛΔΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΤΝΟΜΕ ΚΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΤΟΥ ΥΨΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΟΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΤΩΕΩΝ.

27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ Ε016 ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 27 ΠΡΡΤΗΜ Ε016 A.- ΝΟΜΟΘΕΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙ ΔΗΜΟΙΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡ ΤΙ ΔΙΤΞΕΙ ΤΟΥ Ν.2212/52 (A266), ΤΩΝ ΝΔ. 2957/54, & 4355/64 ΚΙ ΤΩΝ.Δ. 120/60 (A30) ΚΙ 498/60 (A109). B.- ΔΙΤΞΕΙ ΤΟΥ Ν.2362/95 "ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΙΟΥ ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΠΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΤΟΥ ΚΙ ΛΛΕ ΔΙΤΞΕΙ". Γ.- ΤΟ ΡΘΡΟ 90 ΤΟΥ "ΚΩΔΙΚ ΓΙ ΤΗΝ ΚΥΕΡΝΗΗ ΚΙ Τ ΚΥΕΡΝΗΤΙΚ ΟΡΓΝ" ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ Π.Δ 63/ 2005 (ΦΕΚ ' 98). Δ.- ΠΟΦΗ ΡΙΘΜ. ΧΔ.9035/ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΤΞΕΩΝ ΠΟΥ ΝΦΕΡΟΝΤΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΗ, ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗ ΚΛΠ. ΕΡΓΩΝ ΚΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ. Ε.- ΤΟ Π.Δ. 116/ (ΦΕΚ 185/03.09.) ΟΡΓΝΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ. Τ. ΤΟ Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2012 (' 141) ΚΙ ΜΕΤΟΝΟΜΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ". Ζ.- ΤΟ Π.Δ. 89/ (ΦΕΚ 134/10.06.) "ΔΙΟΡΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΝΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ". Η.- ΤΟ Π.Δ. 158/ (ΦΕΚ 240/3.11.) ΔΙΟΡΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. Θ.- ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΜΕ Ρ /3.11. (ΦΕΚ 2944/ /3-11-) "ΝΘΕΗ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ κ.οδυε ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ". Ι.- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΙ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ (Π.Δ.Ε.). Ι. ΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΜΕ Ρ.ΠΡ /39840/671/29/ ΚΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΟΛΗ ΜΕ Ρ ΚΘΩ ΚΙ ΤΗΝ ΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΗ ΠΡΟΤΗ ΜΕ ΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ /41549/820/372/19.12.

28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ Ε016 ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Π.ΤΙΟΥΓΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΤΗ 24/12/ ΕΛΙ 28 ΠIΝΚ ΔΙΝΟΜΗ Ε016.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΟΔΕΚΤΕ: 1.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΤΟΥ Δ/ΝΗ 20 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ- ΤΜΗΜ Δ' ΔΗΜΟ.ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ 37, ΘΗΝ ΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΘΛΗΤΙΜΟΥ 1.- ΥΠΗΡΕΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.ΠΠΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΡΟΥΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΘΛΗΤΙΜΟΥ- ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΔΡΕ ΠΠΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΡΟΥΙ 1 Γ.- ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΝΟΜΗ 1. Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ - ΤΜΗΜ ' 1 ΥΝΟΛΟ 4