ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN"

Transcript

1 ΤΜΗΜΤΡΧΗ:Δ.ΓΡΟΥΖΗΤΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΤζαχρήσταΤΗΛ ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΤΙ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: :04:25 T AGENCY EEST ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Reason: ΠΛΤΕΙΥΝΤΓΜΤΟ,ΘΗΝ Location: Athens 2014 ΦΟΡΕ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΤΟΜΕ:ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΥΠΟΤΟΜΕ:ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗ:ΤΡΟΠ.0 ΗΜΕΡ/ΝΙΕΚΔΟΕΩ ΠΟΔΕΚΤΕ:ΟΠΩΟΠΙΝΚΔΙΝΟΜΗ Π Ο Φ Η ΟΥΠΟΥΡΓΟΝΠΤΥΞΗΚΙΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΕΧΟΝΤΥΠΟΨΗΤΗΝΟΜΟΘΕΙΚΙΤΙΧΕΤΙΚΕΔΙΤΞΕΙΚΙΠΟΦΕΙΠΟΥΝΦΕΡΟΝΤΙΤΟΠΡΡΤΗΜ ΠΟΦΙΖΟΥΜΕ 1.ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕΤΗΝΕΝΤΞΗΤΟΠΔΕ2014ΤΩΝΕΡΓΩΝΠΟΥΝΦΕΡΟΝΤΙΤΟΥΥΝΗΜΜΕΝΟΥΠΙΝΚΕΜΕΤΝΤΙΤΟΙΧΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΥΤΟΙΧΕΙ,ΚΘΩΚΙΤΙ ΓΕΝΙΚΕΚΙΕΙΔΙΚΕΔΙΤΞΕΙΠΟΥΠΕΡΙΛΜΝΟΝΤΙΤΗΝΠΟΦΗΥΤΗ. 2.ΚΘΟΡΙΖΟΥΜΕΤΥΝΟΛΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙΤΗΤΡΟΠ.0ΟΠΩΝΓΡΦΟΝΤΙΠΡΚΤΩ: ΠΟΕ ΥΝΟΛΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ: 79,200, ΠΙΤΩΕΙ: 18,936, ΠΛΗΘΟΕΡΓΩΝ 16 ΟΥΠΟΥΡΓΟ ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟΔΕΝΔΙ ΟΔΥΕΚΩΝΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 2 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΕΛΙΠΙΝΚΟ1 **ΠΙΝΚ** ΤΟΜΕ: ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ **ΔΕΜΕΥΕΩΝ** ΠΟΕ ΕΤΗΙΟΟΡΙΟΔΕΜΕΥΕΩΝ 18,000,000 ΤΡΙΜΗΝΙΙΟΡΙΔΕΜΕΥΕΩΝ 1o 2o 3o 4o 2,000,000 6,500,000 6,500,000 3,000,000

3 ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΝΟΜΙ ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΜETATHN **ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ 3 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΚΤΚΕΥΕ- ΕΠΙΚΕΥΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΔΙΦΟΡ ΕΡΓΤΕ-ΤΕΛ-ΕΚ (ΕΠΙΚ.-ΚΤΚ.- ΕΞΟΠΛ.) ,662, ,560, ,000,000 7,627, ,782, , , ,000,000 1o 2o 3o ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ o ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ υνεισφ υνεισφ υνεισφ υνεισφ υνεισφ 7,662, ,560, ,000,000 7,627, ,782, , , ,000,000 ύν.: ύν.: ύν.: ύν.: ύν.: Άλ.Δαπ: Άλ.Δαπ: Άλ.Δαπ: Άλ.Δαπ: Άλ.Δαπ: 34, , ,000,000 34, , ,000,000 34, , ,000,000 34, , ,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 3,000,000 3,000,000

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 4 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΕΛΙΠΙΝΚΟ2 ΤΟΜΕ: ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- **ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΟΝΟΜΙ ΠΛΗΘΟ ΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΜΕΧΡΙ ΜETATHN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 4o 2014 ΥΝΟΛΟ 16 79,200, ,264, ,936, υνεισφ ύν.: 79,200, ,264, ,936, Άλ.Δαπ: 18,936, ,906, ,500,000 6,500,000 18,936, ,906, ,500,000 6,500,000 6,500,000 3,0 3,0

5 ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜETATHN 1o 2o 3o ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 /MIS **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΚΤΚΕΥΕ - ΕΠΙΚΕΥΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΔΙΦΟΡ ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ΜΕΤΚΕΥΗΙΘΟΥΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝΝΟΜΡΧΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΕΚΠ/ΗΝΟΜΟΥΕΡΟΥ ΓΙΤΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΕΡΓΤΗΡΙΩΝΕΝΙΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΚΙΗ/ΜΕΡΓΙΕ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΚΙ ΕΓΚΤΤΗ ΜΕΓΦΩΝΙΚΩΝ ΥΤΗΜΤΩΝΕ ΙΘΟΥΕΧΟΛΕΙΩΝΓΙ ΤΙΕΞΕΤΕΙΤΟΥ ΚΡΤΙΚΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΟΜΘΕΙ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ 4o ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ

6 ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜETATHN 1o 2o 3o ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 /MIS **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ,540 17, ,766, ,282, , , ,749, ,265, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ-ΜΕΛΕΤΕ- ΕΞΟΠΛΙΜΟΚΙ ΕΠΙΚΕΥΕΔΙΔΚΤΗΡΙΩΝ- ΧΟΛΕΙΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ( π.κ ) ΠΗΦΥΕΩ ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙ- ΥΜΠΛΗΡΩΕΙ- ΕΛΤΙΩΕΙ-ΕΠΕΚΤΕΙ- ΚΤΚΕΥΕ-ΕΠΙΚΕΥΕ -ΕΞΟΠΛΙΜΟΙΚΘΩΚΙ ΗΕΚΠΟΝΗΗΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝΚΤΙΡΙΩΝΤΟΥΥΠΕΠΘ ΚΙΤΩΝΓΥΜΝΤΗΡΙΩΝ "ΦΩΚΙΝΟ"ΚΙ"ΝΗΡ ΗΤ"(π.κ ) ΕΠΙΚΕΥΕΚΤΙΡΙΩΝ& ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝΔΙΓΝΩΗ& ΞΙΟΛΟΓΗΗΚΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗΜΕ (ΚΔΥ) ΙΛΙΤΕΕΤΟΥΠΙΔΓ. ΙΝΤΙΤΟΥΤΟΥ 17,540 17, o 17,540 17, ,766, ,282, , , ,540 17, ,749, ,265, , , ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ 17,540 17, ,540 17,073.50

7 ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜETATHN 1o 2o 3o ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 /MIS **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΕΡΓ ΤΕ-ΤΕΛ-ΕΚ (ΕΠΙΚ.-ΚΤΚ.-ΕΞΟΠΛ.) 4 7,627, ,662, , , ΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: , ,412, , ,412, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΠΙΠΛΩΗ (ΕΠΙΠΛ,ΤΠΗΤΕ, ΠΙΝΚΕ,ΚΟΥΡΤΙΝΕΚΛΠ) ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΓΡΦΕΙΩΝ ΚΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΚΙ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΚΘΩ ΚΙΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΝΠΤΥΞΗΙΤΟΕΛΙΔΩΝ ΓΙΤΗΝΚΛΥΨΗΤΩΝ ΝΓΚΩΝΤΟΥΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝΤΟΥΥΠΕΠΘ ΤΟΜΡΟΥΙ ΜΕΛΕΤΗΕΠΙΚΕΥΗ ΚΤΚΕΥΗΥΝΤΗΡΗΗ ΚΙΕΞΟΠΛΙΜΟΚΤΙΡΙΩΝ ΚΙΕΓΚΤΤΕΩΝ ΜΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΚΗΝΩΕΩΝΚΘΩ ΚΙΤΩΝΚΤΚΗΝΩΕΩΝ ΤΟΝΓΙΟΝΔΡΕ ΔΗΜΟΥΝΕΜΚΡΗ ΤΟΥΥΠΕΠΘ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ 4o 730, ,412, , ,412, ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ 34,613.50

8 ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜETATHN 1o 2o 3o ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 /MIS **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: , ,857, , ,688 10,744, , ,688 ΚΤΙΡΙΚΕΠΡΕΜΕΙ ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΠΗ ΦΥΕΩΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΔΙΔΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ- /ΘΜΙ&/ΘΜΙ ΕΚΠ/Η-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗ ΕΚΠ/Η&ΕΚΜΕΤΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Κ )( )(π.κ ) ΕΠΙΚΕΥΕΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙ ΕΛΤΙΩΕΙΚΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΛ.-ΕΠ-.Ε.Κ.ΚΙ ΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΚΘΩ ΚΙΗΕΚΠΟΝΗΗΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΗΝΘΕΗ ΠΡΟΧΗΥΠΗΡΕΙΩΝΚΙ ΗΕΚΤΕΛΕΗΕΡΓΙΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΡΓΤΗΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥΧΟΛ.ΚΙ Ι.Ε.ΚΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥ(ΤΜ. ΕΡΓ )(Π.Κ 1997Ε ) 113, o 113, ,857, , , , ,744, , , ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ 113, ,049.45

9 ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜETATHN 1o 2o 3o ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 /MIS **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ 26,782, ,000,000 6,500,000 27,560, ,000, , ,000, , ,000,000 ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: , ,000,000 2,823, ,076, , ,000 43,000,000 2,823, ,441, , ,000 ΕΠΙΚ.ΠΡΟΘ.ΝΕΕ ΚΤΚ.ΤΙΕΓΚ. Ι/ΔΕΙΟΥΧ.ΚΙ Ι.Ε.Κ.ΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥΔΙΜ. ΠΕΡ.ΧΩΡ.Ι/ΔΕΙΟΥ(Τ.Ε )(Π.Κ 1997Ε ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗΙΤΥΕΓΙ ΜΕΛΕΤΕΕΡΕΥΝΕΚΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΥΝΕ ΛΛΓΗΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΩΝ, ΕΠΙΚΕΥΕ, ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟΚΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤΟΥΚΤΙΡΙΟΥ.Ε.Ο.ΤΗΡΗΤΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗΤΟΥ ΠΝΕΛΛΗΝΙΟΥΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΝΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΙΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΙΔΕΙ ΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕ 634, ,000,000 4o 6,500,000 6,500,000 3,000, , ,000,000 2,823, ,076, , ,000 43,000, , ,000,000 2,823, ,441, , ,000 6,500,000 6,500,000 3,000,000 6,500, ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΠΙΤΩΕΙ 2014 ΕΤΗΙΕ 634, ,000, , ,000, , ,000,000

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ **ΝΛΥΤΙΚΟ**ΠΙΝΚ()** ΚΩΔΙΚΟ /MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 10 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΤΟΜΕ: ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΕΛΙΠΙΝΚΟ 6 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕΠΙΤΩΕΙ 2014 ΜETATHN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o ΥΝΟΛΟ 79,200, ,264, ,936, ,936, ,906, ,500,000 6,500,000 3, o

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΔΝΕΙ ΥΝΕΙΦΟΡ ΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΡΤΙΚΗΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ-ΜΕΛΕΤΕ- ΕΞΟΠΛΙΜΟΚΙΕΠΙΚΕΥΕ ΔΙΔΚΤΗΡΙΩΝ-ΧΟΛΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(π.κ ) ΠΗΦΥΕΩΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙ- ΥΜΠΛΗΡΩΕΙ-ΕΛΤΙΩΕΙ- ΕΠΕΚΤΕΙ-ΚΤΚΕΥΕ- ΕΠΙΚΕΥΕ-ΕΞΟΠΛΙΜΟΙΚΘΩ ΚΙΗΕΚΠΟΝΗΗΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΤΟΥΥΠΕΠΘΚΙΤΩΝ ΓΥΜΝΤΗΡΙΩΝ"ΦΩΚΙΝΟ"ΚΙ "ΝΗΡΗΤ"(π.κ ) ΚΤΙΡΙΚΕΠΡΕΜΕΙ ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΠΗΦΥΕΩ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΔΙΔΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ-/ΘΜΙ& /ΘΜΙΕΚΠ/Η- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗ ΕΚΠ/Η&ΕΚΜΕΤΤΩΝ ΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝ(Π.Κ )( )(π.κ ) ΕΠΙΚΕΥΕΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙ ΕΛΤΙΩΕΙΚΙΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝΕΠΛ.-ΕΠ-.Ε.Κ.ΚΙ ΓΕΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝΚΘΩΚΙΗ ΕΚΠΟΝΗΗΤΩΝΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΗΝΘΕΗΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝΚΙΗΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΙΩΝΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1,766, ,282, ,857, , ,766, ,282, ,857, , ,749, ,265, ,744, , ,766, ,282, ,857, , ,540 17, , ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ **ΝΛΥΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ**ΠΙΝΚ(Δ)** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΔΝΕΙ ΥΝΕΙΦΟΡ ΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΡΤΙΚΗΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΡΓΤΗΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥΧΟΛ. ΚΙΙ.Ε.ΚΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥ(ΤΜ. ΕΡΓ )(Π.Κ 1997Ε ) ΕΠΙΚ.ΠΡΟΘ.ΝΕΕΚΤΚ.ΤΙ ΕΓΚ.Ι/ΔΕΙΟΥΧ.ΚΙ Ι.Ε.Κ.ΙΙΤΝΙΔΕΙΟΥΔΙΜ.ΠΕΡ.ΧΩΡ. Ι/ΔΕΙΟΥ(Τ.Ε )(Π.Κ 1997Ε ) ΕΠΙΚΕΥΕΚΤΙΡΙΩΝ&ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΓΝΩΗ&ΞΙΟΛΟΓΗΗΚΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗΜΕ(ΚΔΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΚΙΕΓΚΤΤΗ ΜΕΓΦΩΝΙΚΩΝΥΤΗΜΤΩΝΕ ΙΘΟΥΕΧΟΛΕΙΩΝΓΙΤΙ ΕΞΕΤΕΙΤΟΥΚΡΤΙΚΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΛΩΟΜΘΕΙ ΙΛΙΤΕΕΤΟΥΠΙΔΓ. ΙΝΤΙΤΟΥΤΟΥ 729,688 2,823, , , ,688 2,823, , , ,688 2,823, , , ,688 2,823, , , ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ **ΝΛΥΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ**ΠΙΝΚ(Δ)** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΔΝΕΙ ΥΝΕΙΦΟΡ ΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΡΤΙΚΗΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΠΙΠΛΩΗ(ΕΠΙΠΛ, ΤΠΗΤΕ,ΠΙΝΚΕ,ΚΟΥΡΤΙΝΕ ΚΛΠ)ΕΞΟΠΛΙΜΟΥΓΡΦΕΙΩΝΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΜΟΥΚΙ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝΔΙΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΚΘΩΚΙ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝΝΠΤΥΞΗ ΙΤΟΕΛΙΔΩΝΓΙΤΗΝΚΛΥΨΗ ΤΩΝΝΓΚΩΝΤΟΥΝΕΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΙΩΝΤΟΥ ΥΠΕΠΘΤΟΜΡΟΥΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗΙΤΥΕΓΙΜΕΛΕΤΕ ΕΡΕΥΝΕΚΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΥΝΕ ΛΛΓΗΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΩΝ,ΕΠΙΚΕΥΕ, ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟΚΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤΟΥΚΤΙΡΙΟΥ.Ε.Ο. ΤΗΡΗΤΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΕΠΙΚΕΥΗΚΤΚΕΥΗ ΥΝΤΗΡΗΗΚΙΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝΚΙΕΓΚΤΤΕΩΝ ΜΘΗΤΙΚΩΝΚΤΚΗΝΩΕΩΝ ΚΘΩΚΙΤΩΝΚΤΚΗΝΩΕΩΝ ΤΟΝΓΙΟΝΔΡΕΔΗΜΟΥΝΕ ΜΚΡΗΤΟΥΥΠΕΠΘ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗΤΟΥΠΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΟΛΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ 730, ,076, ,000 1,412, , , ,076, ,000 1,412, , , ,441, , ,412, , , ,076, ,000 1,412, , , ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ **ΝΛΥΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ**ΠΙΝΚ(Δ)** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΕΛΙ ΕΛΙΠΙΝΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΦΟΡΕ: ΤΟΜΕ: ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 14 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΕΛΙΠΙΝΚΟ4 ΤΟΜΕ: ΕΚΠΙΔΕΥΗ **ΝΛΥΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ**ΠΙΝΚ(Δ)** ΥΠΟΤΟΜΕ: ΠΡΟΧΟΛ,1οΘΜΙ,2οΘΜΙΓΕΝ.- ΤΕΧΝ.ΕΠΓΓ.ΕΚΠΙΔ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΚΡΤΙΚΗΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΤΟΙΧΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΔΝΕΙ ΥΝΕΙΦΟΡ ΥΝΟΛΟ ΜΕΤΚΕΥΗΙΘΟΥΩΝΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΡΧΙΚΗΔ/ΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΕΚΠ/Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΝΟΜΟΥΕΡΟΥΓΙΤΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΕΡΓΤΗΡΙΩΝΕΝΙΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ- ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΚΙΗ/ΜΕΡΓΙΕ. ΠΛΗΡΩΜΗΝΠΛΗΡΩΤΩΝΚΙ ΩΡΟΜΙΘΙΩΝΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΙΔΕΙΚΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΤΤΗΝ ΥΝΟΛΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥΠΙΝΚΟ 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 79,200, ,200,824.28

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 15 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ 1.-ΗΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗΝΛΥΗΤΟΥΓΕΝΙΚΟΥΚΩΔΙΚΟΥΡΙΘΜΟΥΤΟΥΤΟΜΕ,ΥΜΦΩΝΜΕΤΟΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ,ΚΙΗΚΤΤΞΗΤΩΝΠΙΤΩΕΩΝΤΩΝΕΡΓΩΝΚΤΜΟΝΔ ΚΩΔΙΚΟΥΡΙΘΜΟΥΤΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ,ΘΓΙΝΕΤΙΜΕΦΡΟΝΤΙΔΤΟΥΡΜΟΔΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΚΙΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2.-ΗΔΙΘΕΗΚΙΚΤΝΟΜΗΤΩΝΠΙΤΩΕΩΝ,ΠΟΥΠΡΟΛΕΠΟΝΤΙΠΟΤΙΥΛΛΟΓΙΚΕΠΟΦΕΙ(..Ε.ΚΙ..Μ.),ΘΓΙΝΟΝΤΙΜΕΦΡΟΝΤΙΔΚΙΕΥΘΥΝΗΤΟΥΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ,ΥΜΦΩΝΜΕΤΙΔΙΤΞΕΙΤΩΝΠΡΓΡΦΩΝ4,5ΚΙ18ΤΗΠΟΦΗΜΕΡΙΘΜΟΧ.Δ.9035/ ΤΟΥΨΟΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗΚΙΠΛΗΡΩΜΩΝΚΘΕΗΜΕΛΕΤΗ,ΠΟΥΠΕΡΙΛΜΝΕΤΙΕΚΘΕΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗ,ΜΠΟΡΕΙΝΦΘΕΙΜΕΧΡΙΤΟΥΨΟΤΗ ΥΝΟΛΙΚΗΠΙΤΩΗΠΟΥΝΓΡΦΕΤΙΤΗΝΟΙΚΕΙΤΗΛΗΤΩΝΥΝΗΜΜΕΝΩΝΤΗΝΠΟΦΗΠΙΝΚΩΝΕΡΓΩΝΗΜΕΛΕΤΩΝ,ΚΙΜΕΝΩΤΤΟΟΡΙΟΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗΚΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝΓΙΤΟΥΝΟΛΟΤΩΝΕΡΓΩΝΗΜΕΛΕΤΩΝΤΗΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗ,ΤΟΥΝΟΛΙΚΟΗΜΕΡΙΚΟ,ΚΤΚΤΗΓΟΡΙ,ΟΡΙΟΠΛΗΡΩΜΩΝΠΟΥΕΓΚΡΙΝΕΤΙΓΙ'ΥΤΗ. ΠΓΟΡΕΥΕΤΙ,ΜΕΤΟΧΡΟΝΟΠΟΥΙΧΥΕΙΗΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗ,ΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝΓΙΠΛΗΡΩΜΗΜΕΓΛΥΤΕΡΗΠΟΤΟΚΘΟΡΙΜΕΝΟΟΡΙΟΠΛΗΡΩΜΩΝΥΤΗ ΚΙΠΟΤΟΥΨΟΤΗΥΝΟΛΙΚΗΠΙΤΩΗΚΘΕΗΜΕΛΕΤΗ. 4.-ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕΜΕΤΟΛΗΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΚΙΛΟΙΠΤΟΙΧΕΙΤΩΝΕΡΓΩΝΗΜΕΛΕΤΩΝΚΘΕΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗΓΙΝΕΤΙΜΟΝΟΜΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗΤΗΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ,ΜΕΤΠΟΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΠΡΟΤΗΤΟΥΡΜΟΔΙΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΠΡΟΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗ,ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΦΟΡΩΝΚΙΔΙΚΤΥΩΝ. 5.-ΓΙΤΙΠΛΗΡΩΜΕΠΟΥΘΓΙΝΟΝΤΙΠΟΤΙΠΙΤΩΕΙΤΩΝΕΡΓΩΝΗΜΕΛΕΤΩΝΚΘΕΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗ,ΕΧΟΥΝΕΦΡΜΟΓΗΟΙΔΙΤΞΕΙΤΩΝΠΡΓΡΦΩΝ31,32,33 ΚΙ34ΤΗΠΟΦΗΧ.Δ.9035/ ,ΜΕΤΗΔΙΕΥΚΡΙΝΗΗ,ΟΤΙΔΕΝΠΛΛΟΝΤΙΠΟΤΟΥΔΜΟΥΤΚΥΙΜΚΙΤΛΙΠΝΤΙΚ,ΠΟΥΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΙΠΟΤΟΥΙΔΙΩΤΕ ΕΡΓΟΛΟΥΓΙΤΗΝΕΚΤΕΛΕΗΕΡΓΩΝΔΗΜΟΙΩΝΕΠΕΝΔΥΕΩΝ,ΥΜΦΩΝΜΕΤΟΡΘΡΟ14ΤΟΥΝ.2366/53ΕΥΝΔΙΜΟΜΕΤΟΡΘΡΟ1ΤΟΥΝ.893/ ΕΠΕΡΙΠΤΩΗΕΚΤΕΛΕΗΕΡΓΩΝΜΕΩΝΟΜΡΧΙΚΩΝΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΩΝΗΜΕΩΤΟΥΤΚΤΙΚΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥΤΟΥΚΡΤΟΥ,ΠΙΤΕΙΤΙΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΓΚΡΙΗΠΟ ΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗ,ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΦΟΡΩΝΚΙΔΙΚΤΥΩΝΠΟΥΔΙΝΕΤΙΜΕΤΠΟΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΠΡΟΤΗΤΟΥΦΟΡΕ.ΠΟΚΛΕΙΕΤΙΗ ΝΘΕΗΕΚΤΕΛΕΗΕΡΓΩΝΗΕΚΠΟΝΗΗΜΕΛΕΤΩΝΤΙΝΟΜΡΧΙΚΕΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΙ,ΠΟΥΔΕΝΠΡΟΚΕΙΤΙΝΕΚΤΕΛΕΘΟΥΝΠ'ΥΤ.ΗΜΕΤΙΗΠΙΤΩΕΩΝ,ΠΟΤ ΡΜΟΔΙΥΠΟΥΡΓΕΙΠΡΟΤΙΝΟΜΡΧΙΚΕΥΤΟΔΙΟΙΚΗΕΙΗΜΕΩΤΚΤΙΚΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥΠΡΟΤΟΥΦΟΡΕΙΕΚΤΕΛΕΗΕΡΓΩΝΗΕΚΠΟΝΗΗΜΕΛΕΤΩΝ,ΓΙΝΕΤΙΜΕ ΤΗΔΙΔΙΚΙΠΟΥΙΧΥΕΙ,ΦΟΥΤΗΡΗΘΟΥΝΚΙΟΙΛΟΙΠΕΕΙΔΙΚΕΔΙΤΞΕΙΠΟΥΙΧΥΟΥΝΗΠΡΟΚΕΙΤΙΝΙΧΥΟΥΝ.ΟΙΜΕΤΙΕΙΠΙΤΩΕΩΝΘΓΙΝΟΝΤΙΜΕΕΥΘΥΝΗΤΟΥ ΦΟΡΕΤΩΝΕΡΓΩΝΗΜΕΛΕΤΩΝΤΜΗΜΤΙΚΚΙΝΛΟΓΜΕΤΗΝΠΡΟΟΔΟΕΚΤΕΛΕΗΤΟΥΚΘΕΗΜΕΛΕΤΗ. 7.-ΠΟΚΛΕΙΕΤΙΗΕΝΕΡΓΕΙΔΠΝΩΝΕΥΝΛΛΓΜΜΕΩΤΚΤΙΚΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ.ΕΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕΠΕΡΙΠΤΩΗΟΙΔΠΝΕΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΠΡΕΠΕΙΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΝ ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΟΥΝΤΙΥΜΦΩΝΜΕΤΗΝΚΝΟΝΙΚΗΔΙΔΙΚΙΤΩΝΔΗΜΟΙΩΝΕΠΕΝΔΥΕΩΝ,ΜΕΩΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΝΠΤΥΞΗ,ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝΚΙΔΙΚΤΥΩΝ. 8.-ΔΕΝΕΠΙΤΡΕΠΕΤΙΗΚΤΟΛΗΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕΠΟΟΥΓΙΠΛΗΡΩΜΗΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝΠΟΕΚΠΟΝΗΗΜΕΛΕΤΩΝΕΡΟΤΩΝΠΙΤΩΕΩΝΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗΕΡΓΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΕΙΥΤΟΥΤΟΥΕΙΔΟΥΘΚΤΛΛΟΝΤΙΜΟΝΟΠΟΤΙΠΙΤΩΕΙΤΗΧΕΤΙΚΗΥΛΛΟΓΙΚΗΠΟΦΗΜΕΛΕΤΩΝ,ΠΟΥΕΧΕΙΕΝΤΧΘΕΙΗΜΕΛΕΤΗ.

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 16 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ 9.-ΓΙΤΗΝΝΘΕΗΕΚΠΟΝΗΗΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΦΡΜΟΖΟΝΤΙΟΙΔΙΤΞΕΙΤΟΥΝ.3316/2005"ΝΘΕΗΚΙΕΚΤΕΛΕΗΔΗΜΟΙΩΝΥΜΕΩΝΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝΚΙΠΡΟΧΗΥΝΦΩΝΥΠΗΡΕΙΩΝΚΙΛΛΕΔΙΤΞΕΙ'ΠΕΡΙΜΗΤΡΩΟΥΜΕΛΕΤΗΤΩΝΚΙΝΘΕΕΩΚΙΕΚΠΟΝΗΕΩΜΕΛΕΤΩΝ'. 10.-ΚΤΤΛΟΙΠΙΧΥΟΥΝΟΙΔΙΤΞΕΙΤΗΠΟΦΗΜΕΡΙΘΜΟΧ.Δ.9035/ ΗΠΟΦΗΥΤΗΙΧΥΕΙΠΟΤΗΝ1ΗΙΝΟΥΡΙΟΥ2014ΜΕΧΡΙΤΗΝ31ΗΔΕΚΕΜΡΙΟΥ2014.

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 17 ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ 1.-ΟΙΠΙΤΩΕΙΤΩΝΕΡΓΩΝΠΟΥΕΓΚΡΙΝΟΝΤΙΜΕΤΗΝΠΟΦΗΥΤΗΡΥΝΟΥΝΤΙΠΙΤΩΕΙΤΟΥΚΩΔΙΚΟΥΡΙΘΜΟΥ(Κ..) ΓΙΤΗΝΠΟΦΗΥΤΗΔΕΝΙΧΥΕΙΗΠΡ.8ΤΩΝΓΕΝΙΚΩΝΔΙΤΞΕΩΝ. 2.-OIΕΤΗΙΕΠΙΤΩΕΙΕΓΚΡΙΝΟΝΤΙΝΤΡΙΜΗΝΟ.ΤΟΥΝΟΛΟΤΩΝΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝΠΙΤΩΕΩΝΚΘΕΤΡΙΜΗΝΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΘΡΟΙΤΙΚΜΕΤΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΤΡΙΜΗΝ.Η ΤΡΠΕΖΕΛΛΔΟΕΚΤΕΛΕΙΚΤΝΟΜΕΚΙΠΛΗΡΩΜΕΜΕΧΡΙΤΟΥΥΨΟΥΤΩΝΕΚΤΟΤΕΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝΠΙΤΩΕΩΝ.

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 18 ΠΡΡΤΗΜ A.-ΝΟΜΟΘΕΙΠΟΥΔΙΕΠΕΙΤΙΔΗΜΟΙΕΕΠΕΝΔΥΕΙΚΙΕΙΔΙΚΟΤΕΡΤΙΔΙΤΞΕΙΤΟΥΝ.2212/52(A266),ΤΩΝΝΔ.2957/54,&4355/64ΚΙΤΩΝ.Δ.120/60(A30)ΚΙ498/60(A109). B.-ΔΙΤΞΕΙΤΟΥΝ.2362/95"ΠΕΡΙΔΗΜΟΙΟΥΛΟΓΙΤΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝΔΠΝΩΝΤΟΥΚΡΤΟΥΚΙΛΛΕΔΙΤΞΕΙ". Γ.-ΤΟΡΘΡΟ90ΤΟΥ"ΚΩΔΙΚΓΙΤΗΝΚΥΕΡΝΗΗΚΙΤΚΥΕΡΝΗΤΙΚΟΡΓΝ"ΠΟΥΚΥΡΩΘΗΚΕΜΕΤΟΡΘΡΟΠΡΩΤΟΤΟΥΠ.Δ63/2005(ΦΕΚ'98). Δ.-ΠΟΦΗΡΙΘΜ.ΧΔ.9035/ ΠΕΡΙΓΕΝΙΚΩΝΔΙΤΞΕΩΝΠΟΥΝΦΕΡΟΝΤΙΤΗΝΕΚΤΕΛΕΗ,ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΗΚΛΠ.ΕΡΓΩΝΚΙΜΕΛΕΤΩΝΤΟΥΠΡΟΓΡΜΜΤΟΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ. Ε.-ΤΟΠ.Δ.178/2000(ΦΕΚ165/ )ΟΡΓΝΙΜΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΕΘΝΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙ. Τ.ΤΟΠ.Δ118/2013(ΦΕΚ 152/ )"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗΤΟΥΠ.Δ.85/2012( 141)ΚΙΜΕΤΟΝΟΜΙΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΝΠΤΥΞΗ,ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝΚΙΔΙΚΤΥΩΝΕΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ". Ζ.-ΤΟΠ.Δ.89/2014(ΦΕΚ 134/ )"ΔΙΟΡΙΜΟΥΠΟΥΡΓΩΝ,ΝΠΛΗΡΩΤΩΝΥΠΟΥΡΓΩΝΚΙΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ". Η.ΤΗΝΚΟΙΝΗΠΟΦΗΤΟΥΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΚΙΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΝΠΤΥΞΗΚΙΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΜΕΡ.34658/ (ΦΕΚ1825/ / )"ΝΘΕΗΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΝΥΦΥΠΟΥΡΓΟκ.ΟΔΥΕΚΩΝΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ". Θ.-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΚΙ(Π.Δ.Ε.)2014. Ι.-ΤΗΝΠΡΟΤΗΜΕΡ.ΠΡΩΤ /Δ11/ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ(ΚΩΔΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΥΠΟΟΛΗΠΡΟΤΗ158072). Κ.ΤΗΝΠΡΟΤΗΜΕΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ /Δ11/ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ(ΚΩΔΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΥΠΟΟΛΗΠΡΟΤΗ158622).

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΠΤΥΞΗΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ ΕΛΙ 19 ΠIΝΚ ΔΙΝΟΜΗ.-ΓΕΝΙΚΟΙΠΟΔΕΚΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΤΗΡΙΟΤΟΥΚΡΤΟΥ -Δ/ΝΗ20η -ΤΜΗΜΔ' ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ37ΘΗΝ ΡΜΟΔΙΟΙΦΟΡΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΙΔΕΙΚΙΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗΤΚΤ.ΠΡΟΫΠ.ΜΠΔ&ΠΔΕ ΤΜΗΜΓ'ΚΤΡΤΙΗΠΔΕ.ΠΠΝΔΡΕΟΥ37ΜΡΟΥΙ Γ.-ΕΩΤΕΡΙΚΗΔΙΝΟΜΗ Δ/ΝΗΔΗΜΟΙΩΝΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ1 ΤΜΗΜ1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 13:59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783684 2015-05-18

15PROC002783684 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 17:09:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΝ546ΨΧ6Τ-34Ξ Αριθ. Πρωτ. : 1549/18-5-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.07 20:21:03 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαυξή σεις, Τόκοι, Τέλη

Προσαυξή σεις, Τόκοι, Τέλη Στοιχεί οφειλών εκτό ρύθμιση Γενική Εικόν νοικτών τομικών οφειλών εκτό ρύθμιση (περιλμβάνοντι μόνο οι οφειλέ γι τι οποίε υπάρχει νάλυση δόσεων) ΑΦΜ 096084905 Μη Ληξιπρόθεσμο Οφειλών 47.374,85 Ληξιπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ DIASPAY ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΕΤΑΙΡΙΩΝ Έκδοση 6.0 - Μάρτιος 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα