ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Μ. ΜΤΟΡ ΤΗΛ ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΦΗ :Ε0918 ΤΡΟΠ.0 ΗΜΕΡ/ΝΙ ΕΚΔΟΕΩ 21/07/ ΠΟΔΕΚΤΕ : ΟΠΩ Ο ΠΙΝΚ ΔΙΝΟΜΗ Π Ο Φ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΕΧΟΝΤ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΙ ΚΙ ΤΙ ΧΕΤΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ ΚΙ ΠΟΦΕΙ ΠΟΥ ΝΦΕΡΟΝΤΙ ΤΟ ΠΡΡΤΗΜ Π Ο Φ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΞΗ ΤΟ ΠΔΕ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΝΦΕΡΟΝΤΙ ΤΟΥ ΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΚΕ ΜΕ Τ ΝΤΙΤΟΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΥ ΤΟΙΧΕΙ, ΚΘΩ ΚΙ ΤΙ ΓΕΝΙΚΕ ΚΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΤΞΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΜΝΟΝΤΙ ΤΗΝ ΠΟΦΗ ΥΤΗ. 2. ΚΘΟΡΙΖΟΥΜΕ Τ ΥΝΟΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΙΧΕΙ ΤΗ Ε0918 ΤΡΟΠ. 0 ΟΠΩ ΝΓΡΦΟΝΤΙ ΠΡΚΤΩ: ΠΟ Ε ΥΝΟΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ : 438,422, ΠΙΤΩΕΙ : 48,383,300 ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ 422 Ο ΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙ ΟΔΥΕ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 2 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ ΔΗΜΟΙ : ΥΓΕΙ * * Π Ι Ν Κ * * * * Δ Ε Μ Ε Υ Ε Ω Ν * * ΠΟ Ε ΕΤΗΙΟ ΟΡΙΟ ΔΕΜΕΥΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΟΡΙ ΔΕΜΕΥΕΩΝ 1o 2o 3o

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 3 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ 1 ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ ΔΗΜΟΙ : ΥΓΕΙ ΟΝΟΜΙ ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΠΛΗΡΩΜΕ 31/12/2013 ΜETA THN 31/12/2013 ΕΤΗΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 21 ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΛΟ 324 υνεισφ ύν. : Άλ.Δαπ: 361,456, ,456, ,634, ,634, ,822, ,822, ,158, ,158, ,973, ,973, ,564, ,564, , , , , ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΚΕΛΟ 98 υνεισφ ύν. : Άλ.Δαπ: 76,965, ,965, ,484, ,484, ,480, ,480, ,225, ,225, ,002, ,002, , , , , , ,590 ΥΝΟΛΟ ,422, ,119, ,303, υνεισφ ύν. : 438,422, ,119, ,303, Άλ.Δαπ: 48,383,300 24,976, ,719, ,238, ,383,300 24,976, ,719, ,238, ,719, , ,038.64

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 4 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o 1 21 ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΛΟ 04 ΨΗΦΙΚΗ ΥΓΚΛΙΗ 2010Ε Ε Ε Ε «ΝΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΩΝ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΤΙΚΗ ΚΙ ΤΗΛΕΔΙΚΕΨΗ ΓΙ ΤΗΝ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΙ ΚΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΠΟΚΤΤΗ ΤΗ ΕΛΕΠΠ» ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΝΙΜΟΥ ΦΡΜΚΩΝ ΝΠΤΥΞΗ ΥΤΗΜΤΟ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΓΝΩΗ ΓΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΠΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕ Ε ΕΙΔΙΚΕ ΚΤΗΓΟΡΙΕ ΠΛΗΘΥΜΟΥ 609, , , , , ,950 1,498,600 1,498, , ,550 88, , ,950 60, , , , , ,498,600 1,498,600

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 5 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε E-PRONOIA ΓΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΤΦΟΡΜ ΔΙΥΝΔΕΗ ΚΙ ΔΙΔΡΤΙΚΟΤΗΤ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙ, ΔΙΔΙΚΤΥΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΝΟΙ ΓΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΥΤΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΦΟΡ, ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΗ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΚΙ ΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΤΗΜ ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΤΠΕ E-MASTER ΥΤΗΜ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪ ΕΥ 1,448, ,448, , ,881 1,450,500 1,450,500 22,140 22,140 1,448, ,448, , ,741 1,450,500 1,450,500 1,459 1, , ,781 1,459 1, , ,781

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 6 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΤΗΜ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΥΓΕΙ (ΕΚΕΠΥ) ΓΙ ΤΟΝ ΠΟΤΕΛΕΜΤΙΚΟΤΕΡΟ ΥΝΤΟΝΙΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΤΤΙΚΩΝ ΕΚΤΚΤΟΥ ΝΓΚΗ ΚΙ ΚΡΙΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΕΩ ΕΝΙΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΥΤΗΜ ΓΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΕΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΤΡΙΚΗ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜ 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΙΡΙΩ ΚΙ ΝHΩΝ ΙΓΙΟΥ ΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ 1,559,300 1,559,300 17,250,000 17,250,000 4,271,100 4,271, ΝΠΤΥΞΗ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ 1,559,300 1,559,300 17,250,000 17,250,000 4,271,100 4,271,100 29,595, , ,936, ,240 1, , Ε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΤΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙ ΥΝΤΟΝΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ 3,000,000 3,000,000 2,196, ,196, , , , , , ,555.19

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 7 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΜΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΡΓΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙ ΕΝΗΛΙΚ ΤΟΜ ΠΧΟΝΤ ΠΟ ΥΤΙΜΟ ΔΥΝΜΙΚΟΤΗΤ 11 ΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΜΕΡΙΜΤΟ ΓΙ 3 ΨΥΧΙΚ ΘΕΝΕΙ ΠΟΥ ΔΙΙΟΥΝ Ε ΔΟΜΕ ΤΟΥ Ψ.Ν. ΤΟ Δ.ΘΗΝΙΩΝ ONGOING ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΗ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΕΔΙΟΥ ΔΡΗ ΨΥΧΡΓΩ ΠΟ ΤΟ 2011 ΚΙ ΤΟ , , , ,000 1,443, ,443, ,800 81, , , , , , , , , , , , ,000 11, , , , ,048, ,048, , , , , , , , , ,000 86, , , , , ,000 1,000 85,000 85,000

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 8 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΗΧΝΙΜΟ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΗ ΥΝΕΡΓΙ Ε ΤΟΜΕΚΟ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΓΙ 15 ΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΘΕΝΕΙ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΥΜΠΛΗΡΩΗ / ΕΠΕΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΠΙΔΟΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΙ «ΤΖΝΕΙΟ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΠΙΔΟΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟ ΓΝ ΠΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΝΥΠΛΙΟ 1,571,000 1,571,000 5,061,083 5,061, , ,000 1,401,200 1,401,200 1,590,328 1,590, , , , , ,775, ,775, , , , , , , ,408, ,408, ,285, ,285, , , ,325, ,325, ,580, ,580, , , , , , , , , , , , , ,000 10, , , , , , , , , ,000 10, , ,000 5,000 5,000 15,000 15,000

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 9 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΙΤΡΟΠΙΔΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΗ ΓΙ ΤΗ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ: ΠΟΤΥΠΩΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΗ ΠΙΔΙΚΗ ΠΧΥΡΚΙ ΔΡΕΙ ΓΙ ΤΗΝ ΚΗΗ ΚΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΜΗΜΤΟ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΠΙΔΙΩΝ ΚΙ ΕΦΗΩΝ TOY Γ.Ν. ΙΜΝΟΓΛΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΞΩΝΟΟΚΟΜΕΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΤ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 1,062,147 1,062,147 2,620, ,620, ,507,500 1,507, , , , , , , , , ,318, ,318, , , , , , , , , ,302, ,302, ,382, ,382, , , , , , ,900 27, , , , , , , , , , ,300 1,300 27, , , , , , , , , , ,300 1, , ,000 5,000 5,000 10,000 10,000

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 10 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΞΩΝΟΟΚΟΜΕΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΡΓΟΥΝΤΟ ΠΙΔΟΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΟΛΟΥ ΕΝΔΥΝΜΩΗ ΤΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΦΡΗ ΚΙ ΤΗ ΥΝΗΓΟΡΙ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΠΗΡΙ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΕΡΚΥΡ ΛΕΥΚΔ 944, ,380 1,168,000 1,168,000 1,110,000 1,110, , , , , , , , , , , , , , , , , ,168,000 1,168, , , , , , , , , , , ,000 50,000 6, , ,500 5,500 26, , , , ,000 10,000 6, , , , ,000 40,000 5,000 5,000

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 11 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΜΙ ΝΠΤΥΞΗ ΜΟΝΔ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΤΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ) ΠΙΔΟΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΙΔΩΝ «Π. ΚΙ ΓΛΪ ΚΥΡΙΚΟΥ» «ΡΙΔΝΗ: ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΤΡΤΙΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΓΙ ΤΟ ΦΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΘΙΜΟΥ» ΤΩΝ ΕΦΗΩΝ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΚΘΩ ΚΙ ΓΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Τ ΠΙΔΙ ΚΙ ΟΙ ΕΦΗΟΙ ΠΟ ΤΗΝ ΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΗΗ ΤΟΥ ΔΙΔΙΚΤΥΟΥ» - ΚΤΡΤΙΗ ΤΟΝ ΞΟΝ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ 14 KAMΠΝΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙ ΤΙ ΕΞΡΤΗΕΙ. ΕΤΗΙΟ ΦΕΤΙΛ ΚΤ ΤΩΝ ΝΡΚΩΤΙΚΩΝ 330, ,000 1,701,350 1,701,350 1,857,780 1,857, , ,000 1,192,310 1,192,310 2, , , , , , , ,000 1,698, ,698, ,857,780 1,857, , ,300 1,042,310 1,042,310 7,000 7,000 7, , ,000 90, , ,000 75,000 75,000 2,000 2,000 7, , ,000 40,000 26,100 26,100 50,000 50,000 5,000 5,000 50,000 50, , ,900 25,000 25,000

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 12 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΔΡΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΥΓΕΙ ΚΙ ΠΡΟΟΛΗ ΓΙ ΤΗΝ ΕΦΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΤΙΚΠΝΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΓΩΓΗ ΥΓΕΙ ΠΝΕΛΛΗΝΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΓΡΦΗ ΤΟΜΤΙΚΗ ΥΓΕΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΚΙ ΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.. ΚΙ ΤΩΝ ΕΠΤ (7) ΥΠΕ ΤΗ ΧΩΡ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΥΤΗΜΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΓΕΙ, ΚΘΩ ΚΙ ΠΙΤΟΠΟΙΗΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗ ΧΩΡ ΚΤ ISO 9001:2008 ΤΙ ΙΚΕ ΔΙΔΙΚΙΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗ ΘΕΝΩΝ ΝΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΗΝ ΓΩΓΗ ΥΓΕΙ, ΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔ ΚΙ ΠΟΚΤΤΗ ΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΙΕ 126, , , , , , , ,000 80,600 80, , , , , , ,000 45, , , , ,032 88, , ,000 45, , , , ,032 88,032 97, , , , ,032 88,032 45, , ,000 42,000 55, ,799.77

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 13 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΓΩΓΗ ΤΟΜΤΙΚΗ ΥΓΕΙ Ε 800 ΟΛΟΗΜΕΡ ΧΟΛΕΙ ΚΙ 150 ΧΟΛΕΙ ΠΟΜΚΡΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΠΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ AΓΩΓΗ ΚΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΧΡΗΤΩΝ ΕΞΡΤΗΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΕΝΛΛΚΤΙΚ ΤΗ ΦΥΛΚΙΗ ΓΙ ΠΡΤΕ ΧΡΗΤΕ ΠΡΝΟΜΩΝ ΟΥΙΩΝ ΥΔΡΙ. ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΙ ΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΗ ΓΙ ΤΗ ΔΙΤΡΟΦΗ ΚΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΜΟΥ: ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ ΚΙ ΠΟΤΥΠΩΗ 1,265,834 1,265, , , , ,000 1,760,000 1,760,000 1,500,000 1,500,000 1,489, ,489, ,111, ,111, , , , , , , , , , , , , , , , , ,120,000 1,120,000 1,081,000 1,081, , , , , , , , , , , , , , ,000 46, , , , , , , ,000 10,000 10,000 5,000 5, , , , , , ,000

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 14 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΟΡΓΝΩΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΟΠΟ ΤΗΝ ΝΘΜΙΗ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΓΕΙ (ΝΟΗΛΕΥΤΙΚ ΙΔΡΥΜΤ, ΚΕΝΤΡ ΥΓΕΙ) ΚΙ ΜΟΝΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΔ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΝΟΟΥ ALZHEIMER ΚΙ ΥΝΦΩΝ ΠΘΗΕΩΝ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΤΟΤΗΤ ΡΧΕΙ ΔΙΜΟΝΗ ΘΕΝΩΝ ΚΙ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ ΘΕΝΩΝ ΚΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ) ΥΠΟΤΗΡΙΚΤΙΚΟ MΗΧΝΙΜΟ ΥΥΚ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΤΡΟΦΗ ΚΙ ΘΛΗΗ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΓΝΩΗ ΠΧΥΡΚΙ ΚΙ ΔΙΤΡΧΩΝ ΝΕΥΡΟΝΠΤΥΞΗ Ε ΠΙΔΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ 231, , ,686,000 1,686, , , , , , , , ,000 65,974 65, , ,000 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,740.38

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 15 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΠΙΛΟΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΚΤΤΗ ΤΙ ΦΥΛΚΕ ΠΡΟΓΡΜΜ ΓΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗ ΚΠΝΙΤΙΚΗ ΥΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΔ ΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΟΥΛΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙ ΝΠΤΥΞΗ, ΕΙΓΩΓΗ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΤΗΜΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΙ ΔΟΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΝΩΝ 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΙ ΟΚΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΥΓΚΛΙΗ ΝΠΤΥΞΗ, ΕΙΓΩΓΗ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΤΗΜΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΙ ΔΟΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΝΩΝ 3 ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΙΟΔΟΥ 2,247,000 2,247, , , , , , , , ,000 83,256 83, , , , , , ,000 29,280 29,280 29,250 29,250 1,563,000 1,563,000 16,160 16, , , , , , ,000 54,006 54, , ,100 6, , ,441 78,441 50,000 50, , ,000 45,000 45,000 15,600 15, , ,100 6, , ,841 62,841 50,000 50, , ,000 45,000 45,000

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 16 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΝΠΤΥΞΗ, ΕΙΓΩΓΗ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΤΗΜΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΙ ΔΟΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΝΩΝ 13 ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΙ ΤΡΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΟΥ ΠΙΔΟΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΚΤΡΤΙΗ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗ 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΕΔΙΜΟ ΚΙ ΤΗΝ ΟΡΓΝΩΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΠΛΙΙΟ ΤΗ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΚΤΡΤΙΗ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗ 1Η ΚΙ 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΕΔΙΜΟ ΚΙ ΤΗΝ ΟΡΓΝΩΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΠΛΙΙΟ ΤΗ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ 330, ,500 70,320 70, , , , ,800 39,000 39,000 58, , , , , , , ,500 12, , , , , , , ,000 6, , , , , , , , , , , , , ,000 5,000 5,000

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 17 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ ΚΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΓΚΙΡΗ ΠΡΕΜΗ) ΓΙ ΤΗ ΜΕΙΩΗ ΤΗ ΖΗΤΗΗ ΕΞΡΤΗΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΚΙ ΕΥΡΕΙ ΔΙΧΥΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ ΔΙ ΤΡΟΦΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΠΙΤΙΚΟΥ ΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΔ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΤ ΥΠΗΡΕΙΕ ΕΓΚΙΡΗ ΠΡΕΜΗ Ε ΧΡΗΤΕ ΕΝΔΟΦΛΕΙΩΝ ΝΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) ΚΙ ΤΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΦΕ ΤΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ HIV/AIDS ΤΗΝ ΘΗΝ ΕΞΟΔ ΜΕΤΚΙΝΗΕΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.. 1,430,000 1,430, , , ,000 26, , , , , , , , ,000 25, , , ,000 39, , , ,000 61, , ,120 60, , , , ,000 20,000 20, ,120 60,120 42, , , , , ,000 20,000 20,000 60,120 60,120 20,000 20,000

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 18 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔ/ΕΦ/ΕΦΔ ΚΙ ΔΙΚΙΟΥΧΩΝ KATAΡΤΙΗ ΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε ΘΕΜΤ ΕΞΡΤΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΜΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΧΟΛΗΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΟΡ ΕΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗ ΥΤΟΚΤΟΝΙ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΝΙΧΝΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΤΡΧΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΟΥ ΤΟΧΟΥ : ΥΓΚΛΙΗ - ΚΥΚΛΟ ΙΔΡΥΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΓΙ ΤΟ FOLLOW UP ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚ ΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ. 150, ,000 1,740,000 1,740, , , , ,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , , , , , , , ,000 1,501,000 1,501, , , , , , , , ,000 90,000 90, , , , ,125 80,000 80,000 92, , ,000 60,000 40,000 40,000 80,000 80,000 88, , , , , ,125 4,000 4,000 60,000 60,000 50,000 50,000

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 19 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΚΙ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΙ, ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΕΠΙΤΗΡΗΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΤΕΙ ΝΠΤΥΞΗ 13 ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΤΡΙΚΗ ΓΙ ΤΗ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΥΧΝΩΝ ΝΟΗΜΤΩΝ ΚΙ ΚΤΤΕΩΝ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΕΠΙΚΕΥΕ - ΔΙΡΡΥΘΜΙΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΙ ΕΓΚΤΤΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΠΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΗ ΜΟΝΔ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΤΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΟΥ IΤΡΟΠΙΔΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Γ.Ν.Ι. 999, , , , , , , ,110 66,135 66, , , , ,000 73, , ,000 85, , ,280 39, , ,135 66,135 85,000 85,000 80,400 80,400 39, , ,135 66,135 85,000 85,000 26,000 26,000 39, , ,135 66,135 54,400 54,400

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 20 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ Ε ΘΕΜΤ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔ, ΦΘΙΩΤΙΔ ΚΙ ΚΥΚΛΔΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ Ε ΘΕΜΤ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΙ ΤΟ ΟΛΟ ΝΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΙΩΝ ΔΡΕΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΓΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΝ 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΓΙ ΤΗΝ ΕΔΡΙΩΗ ΤΗ ΨΥΧΙΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΓΝΩΗ ΠΡΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙ ΤΙ ΚΡΔΙΓΓΕΙΚΕ ΠΘΗΕΙ ΤΙ ΓΥΝΙΚΕ ΤΗ ΚΡΗΤΗ 74,400 74,400 59,100 59,100 1,395, ,395, , , , ,963 54,400 54,400 39,500 39,500 69,000 69, , , , ,300 20,000 20,000 19,600 19,600 1,326, ,326, , ,000 89,663 89,663 10,000 10,000 10,000 10, , , , ,485 89,663 89,663 10,000 10,000 10,000 10, , , , ,485 39,663 39,663 7,500 7,500 50,000 50,000 89,000 89,000

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 21 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ Ε ΟΜΔΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΡΕΙ ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗ ΠΙΔΙΚΗ ΠΧΥΡΚΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΛ ΔΡΕΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΥΓΕΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΕΛ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΔΙΚΟΠΗ ΤΗ ΚΠΝΙΤΙΚΗ ΥΝΗΘΕΙ ΛΠΤΙΚΕ ΕΠΙΠΤΩΕΙ ΤΗ ΧΡΗΗ ΦΥΤΟΠΡΟΤΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΟΔΕΙΚΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΚΙ ΕΚΤΡΤΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟ ΧΕΔΙΜΟ, ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΕΠΟΠΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ Ε ΟΜΔΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 812, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 10,000 30, , ,000 42,000 45, , , , , , , , ,000 34,000 45, , , , , , , , , , ,000 34,000 45, , , , ,000 70,000 39,872 39,872 40,000 40,000 39,872 39,872 50,000 50,000 39,873 39,873

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 22 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΝΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΛΛΟΓΗ ΟΜΦΛΟΠΛΚΟΥΝΤΙΚΟ Υ ΙΜΤΟ ΚΙ ΔΙΦΛΙΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΠΕΖ ΟΜΦΛΟΠΛΚΟΥΝΤΙΚΟ Υ ΙΜΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΥΤΗΜΤΟ ΔΙΠΙΤΕΥΗ ΥΜΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ FACT- NETCORD ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΠΛΕΟΝΜΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΙ ΓΕΥΜΤΩΝ ΠΡΟ ΟΦΕΛΟ ΕΥΠΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΔΩΝ ΕΤΙΗ - ΕΛΕΓΧΟ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΚΙ ΦΛΕΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε ΧΩΡΟΥ ΜΖΙΚΗ ΕΤΙΗ - ΠΡΕΜΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ 192 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΕΩΝ Ε ΝΕ ΠΡΟΤΤΕΥΜΕΝ ΔΙΜΕΡΙΜΤ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ 160 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΕΩΝ Ε ΝΕ ΠΡΟΤΤΕΥΜΕΝ ΔΙΜΕΡΙΜΤ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΟΧΟΥ ΥΓΚΛΙΗ 450, , , , , ,414 4,891, ,891, ,600,000 8,600, , ,000 80,000 80, , ,000 2,413, ,413, , , ,000 60, , , , ,414 2,478, ,478, ,841, ,841, ,000 60, , ,000 70,000 70,000 2,019, ,019, , , ,000 60, , , , , , ,000 70,000 70,000 1,600,800 1,600, , ,000 15,000 15,000

23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 23 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ 48 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΕΩΝ Ε ΝΕ ΠΡΟΤΤΕΥΜΕΝ ΔΙΜΕΡΙΜΤ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΙΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΟΝ ΕΦΗΙΚΟ ΠΛΗΘΥΜΟ 16 ΓΥΜΝΙΩΝ ΚΙ 11 ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ, ΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗ ΚΙ ΛΙΜΟΥ ΥΤΕΡ ΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙ ΧΡΚΤΗΡΙΤΙΚ ΜΕΤΟΛΙΚΟΥ ΥΝΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΤ ΛΥΕΙ ΦΟΡΗΤΗ ΤΗΛΕΪΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΓΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ Ε ΘΕΜΤ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΤΙΚΗ 2,580,000 2,580, , , , , ,100 67, , , , , , , ,000 50,000 2,175, ,175, , , , , ,100 17, , , , , , , ,000 10, , , , , , , , , ,000 10,000

24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 24 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΝΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΥΤΗΜΤΙΚΗ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΝΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙ 0 ΕΩ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΝΠΝΕΥΤΙΚΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΗ, ΔΙΓΝΩΗ ΚΙ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΤΤΙΚΩΝ ΚΚΟΠΟΙΗΗ ΚΙ ΠΡΜΕΛΗΗ ΠΙΔΙΩΝ YΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙ ΓΩΓΗ ΥΓΕΙ (Π.Π.Ε. ΚΙ.Υ.) Ε ΜΘΗΤΕ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΪΔΡΙΟΥ ΔΜΝΤΙΔ - ΠΡΩΤΟΟΥΛΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΤΡΙΚΩΝ ΝΓΚΩΝ ΠΙΔΩΝ ΘΗΝΩΝ 419, , , , , , , , , , , ,000 79, , ,000 90, , , , , , , , , , , , , , ,000 36,120 36, , , ,000 27,000 67, , ,000 60, , ,000

25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 25 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΠΡΕΜΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΗ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΗ ΥΠΕΡΤΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΤΟΥ ΤΡΕ ΓΙ ΛΛΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΚΙ ΥΙΟΘΕΤΗΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, Ε ΥΠΕΡΤΙΚ ΤΟΜ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΤΗΜ ΔΡΕΩΝ ΠΡΟΓΩΓΗ ΚΙ ΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΓΙ ΤΗΝ ΚΤΠΟΛΕΜΗΗ ΤΗ ΠΧΥΡΚΙ ΚΙ ΤΩΝ ΔΙΤΡΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΦΗΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΔΙΓΓΕΙΚΩΝ ΝΟΗΜΤΩΝ ΚΙ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΞΩΝΟΟΚΟΜΕΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΤ» 938, , , , , , ,140 86, , ,000 34, , , , , , , , ,140 86, , , , ,000 90,000 90,000 85,000 85,000 70,000 70, , , , ,000 90,000 90,000 15,000 15,000

26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 26 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε ΜΕΙΩΝΟΝΤ ΤΗΝ ΝΙΟΤΗΤ ΤΗΝ ΥΓΕΙ ΜΕΩ ΤΗ ΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΠΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ Ε EΥΛΩΤΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ Ε ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ: ΚΤΡΤΙΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΥΜΠΤΩΜΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΙ ΤΗΝ ΠΡΕΜΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Τ ΚΡΔΙΓΓΕΙΚ ΝΟΗΜΤ ΤΗΝ ΤΤΙΚΗ (ΠΡΟΓΡΜΜ «ΕΓΚΡΔΙ») ΔΙΠΙΤΕΥΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙ Τ ΕΡΓΤΗΡΙ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΥΓΚΛΙΗ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΔ, ΘΕΛΙ, ΝΤ. ΜΚΕΔΟΝΙ - ΘΡΚΗ, ΚΡΗΤΗ ΔΙΠΙΤΕΥΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙ Τ ΕΡΓΤΗΡΙ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΙΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ) 499, , , , , , , ,200 40,000 40,000 6,500 6, , , , , , , , , , ,660 43,450 43,450 38,660 38,660 3,450 3, , , , ,000 40,000 40,000

27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 27 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΔΙΠΙΤΕΥΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙ Τ ΕΡΓΤΗΡΙ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ (ΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕΔΟΝΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΓΙ ΤΗΝ ΟΡΓΝΩΗ ΚΙ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΓΩΓΗ ΥΓΕΙ ΓΙ ΤΟ ΚΠΝΙΜ Τ ΧΟΛΕΙ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΙΦΛΙΗ ΠΟΙΟΤΗΤ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΓΝΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙ ΤΙ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΥΓΚΛΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙ ΤΟ ΞΕΝΩΝ ΡΧΕΙ ΠΡΜΟΝΗ ΤΟ ΨΥΧΙΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜ ΤΟΥ ΓΝΝΘ «Η ΩΤΗΡΙ» 214, , , , , ,400 79,588 79,588 17,000 17, , , , , , , , , , ,400 79,588 79, , , , , , ,400 79,500 79,500 57,520 57,520 20,000 20, , , , , , ,400 79,500 79,500

28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 28 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε "ΥΜΜΧΙ ΓΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙ- ΚΗΗ" ΝΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΚΗΗ Ω ΜΕΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΠΟΚΤΤΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΘΗΕΩΝ - ΠΡΕΜΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΘΛΗΗ ΓΙ ΟΛΟΥ - ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΙΤΡΩΝ ΠΦΥ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ» ΚΙ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΤΙ «ΙΤΡΙΚΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΚΤ ΟΙΚΟΝ / ΚΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΗΛΕΙ» ΝΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΥΤΗΜΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤ ΚΙ ΠΙΤΟΠΟΙΗΗ ΤΩΝ ΠΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗ 7Η ΥΠΕ 526, , , , , , , , , , , , ,200 50, , ,838 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000

29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 29 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΧΕΔΙΟ ΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΕΜΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΟΥ ΦΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗ ΕΞΟΥΛΙΚΗ ΠΡΕΝΟΧΛΗΗ ΝΗΛΙΚΩΝ ΥΜΜΧΙ ΓΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙ- ΔΙΤΡΟΦΗ» ΠΡΕΜΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΔΙΤΡΟΦΙΚΗ ΓΩΓΗ ΓΙ ΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΤΙΚΩΝ ΠΘΗΕΩΝ ΔΡΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΟΔΟΝΤΙΤΡΩΝ ΚΙ ΙΤΡΩΝ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΕΓΚΙΡΗ ΔΙΓΝΩΗ ΤΟΥ ΚΡΚΙΝΟΥ ΤΗ ΤΟΜΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΘΜΙΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ (ΠΦΥ) ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ 12 ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. 500, , , , , , , , , , , ,000 3, , , , , , , , , , ,000 6, , , , ,000 81,500 81,500 6,000 6,000 15,000 15,000 19,500 19,500 6,000 6, , , , ,000 62,000 62,000

30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 30 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΕΜΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ) ΓΙ ΠΙΔΙ, ΕΦΗΟΥ ΚΙ ΝΕΟΥ ΜΕ ΔΙΧΥΤΕ ΝΠΤΥΞΙΚΕ ΔΙΤΡΧΕ (Δ..Δ.) ΥΤΙΜΟ ΤΟ Ν. ΚΤΟΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΥΟ ΠΡΟΤΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΜΕΡΙΜΤΩΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΓΙ ΕΝΗΛΙΚΕ ΜΕ ΔΙΤΡΧΕ ΥΤΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΧΕΙΡΙΗ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΠΡΓΟΝΤΩΝ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΝ ΠΦΥ ΜΕΤΛΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΤΡΟΠΙΔΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 663, , , , , , , , , , , , , ,000 60,000 60, , , , , , ,000 60,000 60, , ,000 30,000 30,000 57,000 57, , ,200 65,000 65,000 32,000 32, , ,200 65,000 65,000 30,000 30,000 25,000 25,000 45,000 45,000

31 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 31 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΤΟ ΠΙΔΩΝ ΚΙ ΕΦΗΩΝ ΤΟ ΓΝ ΙΜΝΟΓΛΕΙΟ «ΕΝΤΞΗ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΛΗΜΤ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΙΚΙ ΜΕ ΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΥΝΕΤΙΡΙΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΚΟΙ..Π.Ε.) ΤΟΜ. ΨΥΧ. ΥΓ. Ν. ΦΩΚΙΔ «ΓΙΝΝΗ ΟΛΙΚ» - ΝΠΤΥΞΗ ΔΡΗ: «ΙΔΡΥΗ ΜΟΝΔ ΠΡΓΩΓΗ ΠΟΥΝΙΟΥ ΠΟ ΕΛΙΟΛΔΟ ΜΕ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΕΝΛΛΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ» ΠΡΟΓΡΜΜ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΟ ΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙ ΝΠΗΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΜΟΝΔ ΕΦΗΩΝ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΛΟΝΙΚΗ «ΧΕΠ» 88,939 88, , , , , , , , ,000 21, , ,939 88, , , , , , , ,000 26,000 31,500 31, , ,750 80,728 80,728 35,750 35,750 65,728 65,728 26,000 26,000 31,500 31, , ,000 15,000 15,000

32 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 32 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε Ε Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΜΩΝ ΨΥΧΟΔΙΓΝΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΜΩΝ ΨΥΧΟΔΙΓΝΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τ 2 ΜΕΓΛ ΤΙΚ ΚΕΝΤΡ(ΘΗΝ- ΘΕΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΛΕΧΩΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΓΙ ΘΕΝΕΙ ΜΕ ΝΟΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΡΟΥΙΟΥ ΕΠΕΚΤΗ ΩΡΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΓΙ ΘΕΝΕΙ ΜΕ ΝΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤ ΙΔΡΥΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΓΙ ΠΙΔΙ, ΕΦΗΟΥ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕ ΔΙΤΡΧΕ ΠΟΥ ΔΙΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔ Π.ΜΕ.Δ.Υ.: ΠΝΕΛΛΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΤΡΟΦΗ KAI ΥΓΕΙΧΕΔΙΟ ΔΡΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕ ΤΗ ΔΙΤΡΟΦΗ 1,580,320 1,580, , , , , , , , ,000 2,941, ,941, , , , , ,500 87, , , , ,000 1,032, ,032, ,510, ,510, , , ,500 32,500 85,000 85,000 70,000 70,000 1,908, ,908, , , , ,700 31,750 31,750 83,200 83, , ,000 71,700 71,700 18,750 18,750 50,200 50, , , , ,000 13,000 13,000 33,000 33,000

33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 33 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΙΦΛΙΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΓΝΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙ ΤΙ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΔΙΚΗ ΕΙΟΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΙΙΟ ΕΝΙΧΥΗ ΠΟΙΟΤΗΤ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΙ ΝΘΜΙΗ ΔΙΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ (ΠΦΥ) ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΡΕΜΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΓΩΓΗ ΥΓΕΙ Ε ΥΦΙΤΜΕΝ ΔΙΚΤΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗ ΠΡΕΜΗ ΓΙ ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΓΝΩΗ ΜΕΟΘΗΛΙΩΜΤΟ Ε ΟΜΔΕ ΠΛΗΘΥΜΟΥ ΜΕ ΕΚΘΕΗ Ε ΙΝΕ ΜΙΝΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΚΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 49,700 49, , , , , , ,299 35,500 35,500 9,020 9, , ,500 45,000 45,000 14,200 14, , , , , , ,299 14,200 14,200 59,980 59,980 70,000 70, , ,800 29,980 29,980 14,200 14,200 30,000 30,000 70,000 70, , ,800

34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 34 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΟΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΕΩΝ ΜΕΤΛΛΩΝ ΚΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΙΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΚΙ ΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ ΚΙ ΕΠΙΕΙΩΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΠΙΔΙΩΝ ΔΙΠΙΤΕΥΗ ΕΡΓΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΥΓΕΙ ΚΙ ΠΙΤΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΜΟΝΔ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΤΗ ΜΟΝΔ ΕΜΦΡΓΜΤΩΝ ΚΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΚΟΥ ΓΓΕΙΟΓΡΦΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΤΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕ ΙΩΝΙ ΠΡΓΩΓΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΥΓΕΙ ΤΩΝ ΝΗΩΝ ΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ ΤΟ ΧΕΔΙΜΟ ΚΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΠΡΟΓΩΓΗ ΤΗ ΥΓΕΙ Τ ΠΛΙΙ ΤΗ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ 192, , , , , ,550 43,232 43, , , , , , ,550 44,000 44, , ,000 65,000 65,000 65,000 65,000 44,000 44, , ,000

35 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 35 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΕΜΗ ΓΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ ΤΗ Ε.Π..Ψ.Υ. ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ Ε ΤΟΜ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕ ΔΙΤΡΧΕ ΚΙ ΟΡ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚ ΠΡΟΛΗΜΤ ΤΟΝ 5Ο ΤΟ.Ψ.Υ. ΤΤΙΚΗ ΚΕΩ 2- ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΕΥΧΟΥ ΔΙΔΙΚΙΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΝΩΗ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΗΛΕΙ - ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΚΙ ΝΚΟΥΦΙΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ ΝΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΤΗΜΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΗ ΥΠΕΡΡΟΤΗΤ ΚΙ ΠΧΥΡΚΙ ΚΤ ΤΗΝ ΠΙΔΙΚΗ ΚΙ ΕΦΗΙΚΗ ΗΛΙΚΙ 584, , , , , , , ,720 60,000 60, , ,000 82,500 82,500 70,000 70, , , , , , , , , , ,000 83,600 83, , , , ,000 21,000 21, , ,000 83,600 83, , ,000 79,000 79,000

36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 36 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΠΙΤΟΠΟΙΗΗ ΝΝΗΠΤΩΝ ΤΗ ΙΚΗ ΚΡΔΙΟΝΠΝΕΥΤΙΚΗ ΝΖΩΟΓΟΝΗΗ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΘΥΜΟΥ ΝΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΥΤΗΜΤΟ ΜΕΤΝΟΟΚΟΜΕΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΘΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΙ ΠΟ ΕΥΛΩΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΟΜΔΕ. ΔΙΚΤΥΩΗ ΤΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΧΗ ΠΦΥ ΚΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΥΡΟΥ ΜΕ ΓΕΝΙΚ ΝΟΟΚΟΜΕΙ Ε ΘΗΝ ΚΙ ΘΕΛΟΝΙΚΗ 266, , , , , ,000 40,000 40, , , , ,700.01

37 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 37 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε ΝΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΥΤΗΜΤΟ ΜΕΤΝΟΟΚΟΜΕΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΘΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΙ ΠΟ ΕΥΛΩΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΟΜΔΕ. ΔΙΚΤΥΩΗ ΤΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΧΗ ΠΦΥ ΚΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ. ΠΡΓΩΓΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΥΙΘΗΤΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ ΚΙ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΤΟΥ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙ ΚΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΙΤΡΕΙΩΝ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΡΟΤΤΙΚΩΝ ΟΥΙΩΝ ΚΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔ ΤΩΝ ΠΧΟΝΤΩΝ 316, , , ,400 95,000 95, , , , , , , ,000 50, , , , , ,000 50,000

38 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 38 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε Ε "ΨΥΧΟΔΙΗ" ΝΠΤΥΞΗ ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΗΜΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΤΡΧΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΚΙ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ. ΤΕΛΕΦΟΡΟ - ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΙΤΡΩΝ ΚΙ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΘΜΙ ΦΡΟΝΤΙΔ ΥΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΡΚΙΝΟ ΚΤ ΤΗΝ ΘΕΡΠΕΙ ΕΥ-ΚΙΝΗΙ. ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΠΡΟΓΩΓΗ ΥΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝ ΜΕΩ ΘΛΗΤΙΚΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΝΨΥΧΗ (Κ) ΥΠΗΡΕΙΕ ΕΛΙΟΧΡΩΜΤΙΜΟΥ - ΕΝΡΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΩΝ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΛΟΝΙΚΗ 304, , , , , , , ,920 60,000 60, , ,000 23,500 23, , , , , , , ,420 93,420 70,100 70, , ,166 80,000 80,000 30,000 30,000 80,000 80,000 70,100 70, , ,166 30,000 30,000

39 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ Ε0918 ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Μ. ΜΤΟΡ * * Ν Λ Υ Τ Ι Κ Ο * * Π Ι Ν Κ () * * ΚΩΔΙΚΟ / MIS ΧΩΡΟΤΞΙΚΟ ΟΝΟΜΙ ΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 0 ΤΗ 21/07/ ΕΛΙ 39 ΦΟΡΕ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΤΟΜΕ : ΥΓΕΙ--ΠΡΟΝΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕ : ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΗΜΟΙ ΥΓΕΙ ΕΛΙ ΠΙΝΚΟ ΕΤΗΙΕ ΤΡΙΜΗΝΙΙΕ ΠΙΤΩΕΙ ΜETA THN ΠΙΤΩΕΙ 1o 2o 3o Ε Ε Ε CATERING - ΕΝΡΞΗ ΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΗ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤ ΤΟΥ ΚΟΙΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΜΟ ΚΙ ΝΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΜΟ ΚΙ Ε ΜΕΤΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΜΟΥ «ΡΕ PLUS. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΝΠΡΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙ ΤΟΥ ΠΙΔΙΟΥ, ΚΘΩ ΚΙ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΓΝΩΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΡΚΙΝΟΓΕΝΕΗ ΚΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙ ΔΙΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΓΟΝΤΩΝ Ε ΠΙΔΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ» 241, , , , , ,912 20,000 20, , , , , , , , , , ,912 20,000 20, , ,000 30,000 30,000 20,000 20, , ,000 30,000 30,000

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε.ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939/ e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Φ.ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332896/f.nikolaou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332920 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΤΖΧΡΗΤ ΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΤΖΧΡΗΤ ΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.ΡΧΟΝΤΚΗ ΤΗΛ.3332942 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε.ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Φ. ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332896/f.nikolaou@nec.gr. ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΙΡ.ΔΚΛΚΗ ΤΗΛ.3332933/i.daskalaki@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Φ. ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332896/f.nikolaou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ματθαίος Προσωπάρης ΤΗΛ.210-3332954 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN ΤΜΗΜΤΡΧΗ:Δ.ΓΡΟΥΖΗΤΗΛ.210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΤζαχρήσταΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΤΙ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.10 14:04:25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2013 ΦΟΡΕΣ : ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ Σ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝ ΟΣ Τα.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα