Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013"

Transcript

1 Θέσει -Πίκ ρτμέο 29 Μρτίου 20 Οι μερομίε στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι θ πρέπει επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομίε στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρε κι οι υποψήφιοι έχου δεκήμερ προθεσμί γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι θέσει του Πίκ φορού υμβάσει Ορισμέου Χρόου (). Τελευτί εμέρω 29//20, 14:0 Φορέ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ Πλροφορ ίε ΑΡΤΑ Κτγορ κοίί ω 1/20 269/ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τόμω 1 ι σ 26//20 κοίω πιάκω Πρτκτάτξ ρήσει ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

2 ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑ Πλροφορ ίε ΑΡΤΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΗΜΑΘΙΑ Κτγορ κοίί ω 1/20 269/ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 τόμω 1/ /979/ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / /979/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / / ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ι σ 26//20 26//20 26//20 26//20 κοίω 1 1 πιάκω Πρτκτάτξ ρήσει ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ

3 ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΥΗ Πλροφορ ίε ΗΜΑΘΙΑ Κτγορ κοίί ω 1/ / ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 τόμω 2/20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 228/8794/ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Υ /20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 228/8794/ ΤΕ Υ ΘΕΠΡΩΤΙ Α 1/20 672/ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ ι σ 26//20 26//20 26//20 26//20 κοίω πιάκω Πρτκτάτξ ρήσει ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

4 Πλροφορ ίε κοί- ω Κτγορ ί τόμω ι σ κοί- ω πιάκω κτάτξ Πρτ- ρήσει ΑΠΟΧΕΤΕΥ Η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ Α ΙΠΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1/ / ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 26//20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1/ / ΤΕ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 26//20 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 1/20 449/ ΤΕ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ ΤΩΝ 1 26//20 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ

5 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ) Πλροφορ ίε ΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚ Η Κτγορ κοίί ω 1/20 449/ /20 147/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ τόμω 2 1 ι σ 26//20 26//20 κοίω 1 πιάκω Πρτκτάτξ ρήσει ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚ 1/20 ΒΟΗΘΩΝ 1 26//20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ

6 Πλροφορ ίε ΠΟΛΙΤΙΤΙΚ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 Η 147/ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΟΛΥΝΘΟΥ) ΧΑΛΚΙΔΙΚ Η Κτγορ κοίί ω 1/20 147/ τόμω ι σ κοίω πιάκω κτάτξ Πρτρήσει ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΩΝ 2 26//20 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚ 1/20 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ //20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ

7 Πλροφορ ίε ΠΟΛΙΤΙΤΙΚ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 Η 147/ Κτγορ κοίί ω τόμω ι σ κοίω πιάκω κτάτξ Πρτρήσει ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ Τελευτί εμέρω 29//20, 14:0 Φορέ ΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Πλροφορίε ΘΕ/ΝΙΚΗ ό Κτγορί κοίω 2/ / ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΥ ό τόμω ι σύμβ σε 1 ΥΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 2/20 ΧΕΙΡΙΤΩΝ 1 σ κοίω σ πιάκω Πρτ κτάτξ - ρήσει

8 Πλροφορίε ΛΑΓΚΑΔΑ 1248/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΙΘΙΟΥ ΥΑ ΥΑ ΥΑ ΥΑ ΥΑ ό Κτγορί κοίω ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ Ν JCB 98HP ό τόμω 1/ ΛΑΙΘΙΟΥ 797/28 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / ΛΑΙΘΙΟΥ 797/28 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /20 115/ /20 115/ /20 115/ /20 115/ /20 115/ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ Ν (Γ' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 8 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ 8 ι σύμβ σε σ κοίω σ πιάκω Πρτ κτάτξ - ρήσει

9 ΥΑ Πλροφορίε ό Κτγορί κοίω ό τόμω --20 Ν ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ) 1/20 115/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ι σύμβ σε 1 σ κοίω σ πιάκω Πρτ κτάτξ - ρήσει Τελευτί εμέρω 29//20, 14:0 Φορέ Πλροφορί ε ό κοίω Κτγορί ό τόμω ι σύμβ σε σ σ κοίω σ πιάκω κτάτξ Πρτρήσει ΔΥΝΑΤΟΤΗΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1/20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή 28//201 ΠΑΡΑΤΑΗ 617/1- ΠΕ ΤΕ 1 12 ΜΕΧΡΙ ΤΗ Ν 2-20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1/20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩ //201 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤ

10 ΚΟΡΙΝΘΙΩ Ν ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩ Ν ΥΑ ΘΗΡΑ ΥΑ ΘΗΡΑ ΥΑ ΘΗΡΑ ΥΑ ΘΗΡΑ Πλροφορί ε ό κοίω 617/ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩ Ν ΚΥΚΛΑΔΩ Ν ΚΥΚΛΑΔΩ Ν ΚΥΚΛΑΔΩ Ν Κτγορί ό τόμω ι σύμβ σε σ σ κοίω σ πιάκω κτάτξ Πρτρήσει Ν Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 1/20 617/1- ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ /20 250/ /20 250/ /20 250/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1/20 250/26- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ //201 28//201 28//201 28//201 28//201 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤ Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

11 ΥΑ ΘΗΡΑ Πλροφορί ε ΚΥΚΛΑΔΩ Ν ό κοίω 1/20 250/26- ΥΕ 2-20 Κτγορί ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ό τόμω ι σύμβ σε σ 28//201 σ κοίω σ πιάκω κτάτξ Πρτρήσει Τελευτί εμέρω 29//20, 14:0 Φορέ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ Πλροφο ρίε ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΕΡΡΩΝ κοίω Κτγο ρί τόμ ω 1/ /979 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / / /979 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / /20 ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕ 449/26-- ΤΕ ΥΤΩΝ 20 1 ι 26//20 26//20 26//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΤΗ

12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ Πλροφο ρίε ΕΡΡΩΝ κοίω 1/20 449/ Κτγο ρί ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΤΩΝ τόμ ω 2 ι 26//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ ΔΗΜΟ ΕΒΡΟΥ 1/20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 1 21//20 Πρτρήσει ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/20 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ Πλροφο ρίε κοίω / ΕΒΡΟΥ 1/ / Κτγο ρί ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 τόμ ω ι κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 21//20 ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

14 Πλροφο ρίε ΔΗΜΟ ΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ κοίω 1/ /25-2- ΠΕ 20 Κτγο ρί ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1/ /25-2- ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 20 τόμ ω 1 ι 20//20 20//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΥΜΒΑΗ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ

15 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ Δ' ΕΠΚΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ Δ' ΕΠΚΑ ΜΥΚΗΝΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΑΘΗΝΑ Πλροφο ρίε ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ κοίω 1/20 09/ /20 09/ /20 09/ Κτγο ρί 1/20 09/14-- τόμ ω 6 8 ι 19//20 19//20 19//20 19//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

16 Πλροφο ρίε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ Τ' ΕΠΚΑ ΠΑΤΡΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ 47 ΩΝ ΚΒ' ΕΠΚΑ ΡΟΔΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ 4 ΕΒΑ ΡΟΔΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ 29 ΩΝ Ζ' ΕΠΚΑ ΜΟΥΕΙΟ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΗΛΕΙΑ κοίω 20 1/20 09/ /20 09/ /20 09/ Κτγο ρί τόμ ω 8 ι 19//20 19//20 19//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει

17 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΙΖ' ΕΠΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΚΓ' ΕΠΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλροφο ρίε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑ κοίω 1/20 09/ /20 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09/ ΘΕ/ΝΙΚΗ 1/20 09/ Κτγο ρί τόμ ω 8 ι 19//20 19//20 19//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει

18 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΙΒ' ΕΠΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ 8 ΕΒΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΙΗ' ΕΠΚΑ ΜΟΥΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ Πλροφο ρίε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑ κοίω 1/20 09/ /20 09/ /20 09/ /20 09/ Κτγο ρί τόμ ω ι 19//20 19//20 19//20 19//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει

19 Πλροφο ρίε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ 48 ΩΝ ΚΑ' ΕΠΚΑ ΔΗΛΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ ΚΑ' ΕΠΚΑ ΑΝΔΡΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ 5 ΩΝ 28 ΕΒΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗ κοίω 1/20 09/ /20 09/ /20 09/ Κτγο ρί τόμ ω ι 19//20 19//20 19//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει

20 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ ΩΝ Ι' ΕΠΚΑ ΜΟΥΕΙΟ ΛΦΩΝ Πλροφο ρίε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΕ 18 ΩΝ ΚΕ' ΕΠΚΑ ΚΕ' ΕΠΚΑ ΚΕ' ΕΠΚΑ ΦΩΚΙΔΑ κοίω 1/20 09/ /20 09/ Κτγο ρί 1/20 610/ ΠΕ 2012 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τόμ ω 1 9 1/20 610/ ΤΕ ΛΟΓΙΤΩΝ 1 9 ι 19//20 19//20 11//20 11//20 κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ

21 ΚΕ' ΕΠΚΑ Πλροφο ρίε κοίω Κτγο ρί τόμ ω ι κοίω πιάκω κτάτ ξ Πρτρήσει 2012 ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 1/20 610/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ //20 ΔΥΝΑΤΟΤ ΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑ Η ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ε. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και ο υποψήφιος έχει ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες αναρτημένος 21 Ιουνίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/251 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ε. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα δεκαήμερο προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 13:59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 2.125 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.04.2012 #126 ΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΠ ΚΑΙ ΝΠΙ 5.203 θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΟΡΦΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Δικαιούχος Φορέας Συµπράττων Φορέας (Φορέας Απασχόλησης) Νοµός Αριθµός ανακοίνωσης ΚΟΧ Κλάδος / Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2007 Πλήρωσης δύο χιλιάδων τριάντα πέντε (2035) θέσεων Προσωπικού διαφόρων κατηγοριών / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας : 3 θέσεις καθηγητών... 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 34 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/14256/ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ε. Βενιζέλου - 57 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26 Ιουνίου 204 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Πατρών : 2 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας : 2 θέσεις Ε.Π.... 4 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων : 5 θέσεις με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα