προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης"

Transcript

1 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ένα ελληνικό Η επιστολή Πρόσκληση Ιδρύεται προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης «Support for Greece», στο περιοδικό Science για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» το Ταµείο Καινοτοµίας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Μήνυµα του Γενικού Γραµµατέα κ. Κ. Κοκκινοπλίτη σελ. 3 Μήνυµα του Γ. Γ. κ. Κ. Κοκκινοπλίτη σελ. 20 Πρόσκληση για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» Αγαπητοί φίλοι, σελ. 4 σελ. 6 σελ. 9 σελ. 12 σελ. 14 σελ.16 Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Η επιστολή «Support for Greece» στο περιοδικό... ράσεις για την Έρευνα και την Ανάπτυξη... Ξενάγηση στην πλατφόρµα evaluation Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για την χρηµα... σελ. 22 σελ. 24 σελ. 28 σελ. 32 σελ. 34 σελ. 39 Πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην... Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας Συνέδριο στην Κίνα για τα φωτοβολταϊκά... είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική... Θερινό Σχολείο για την προστασία του... Eισαγωγικό Σηµείωµα Έχουµε ολοκληρώσει ήδη τον 1ο κύκλο της τακτικής επικοινωνίας µας µαζί σας µέσω του περιοδικού και της ηλεκτρονικής του αποτύπωσης (στη διεύθυνση µιας προσπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και η οποία θα συνεχιστεί µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση στους µήνες που έρχονται. Στόχος µας είναι να σας παρουσιάσουµε το εύρος των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και, κυρίως, των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από αυτή και που καθηµερινά δίνουν και κερδίζουν µικρές και µεγάλες µάχες, διατηρώντας την Ελλάδα στην αιχµή της πρωτοπορίας. Οι συνθήκες, όλοι το γνωρίζουµε, είναι αντίξοες και οπωσδήποτε πρωτόγνωρες και όπως είναι φυσικό δεν είναι δυνατό να αφήνουν ανεπηρέαστο τον τοµέα της Έρευνας, τον τοµέα της Καινοτοµίας. Όµως στόχος όλων µας στην ΓΓΕΤ είναι να ανταπεξέλθουµε σε αυτές τις δυσκολίες που για εµάς έχουν το στοιχείο της πρόκλησης. Η πρόκληση, άλλωστε, είναι κάτι µε το οποίο καθηµερινά έρχεται σε επαφή κάθε ερευνητής. Και όπως µπορεί να διαβεβαιώσει οποιοσδήποτε είναι ενεργό µέλος της µεγάλης ερευνητικής κοινότητας της χώρας µας, όταν η πρόκληση µοιάζει αδύνατο να αντιµετωπιστεί, η λύση έρχεται από την προσήλωση στον στόχο, τη µεθοδική ανάλυση, τη συνεργασία. TAYTOTHTA Περιοδική ενηµερωτική έκδοση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Υπεύθυνος έκδοσης: Αλέξανδρος ηµακάκος Επιµέλεια και διόρθωση κειµένων: Μαρία Αποστολάκη Αυτοτελές Τµήµα Εκδόσεων, Συνεδρίων & Εκθέσεων Τηλ: , Fax: Γραφεία ΓΓET: Λ. Μεσογείων 14 18, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ: Σχεδιασµός, Παραγωγή: POSTSCRIPTUM information architecture Παπαδιαµαντοπούλου 4, Aθήνα Τηλ: , Lay out και σελιδοποίηση: Βαγγέλης Νικολάου Συντακτική Οµάδα: Ελληνική Ένωση ηµοσιογράφων Επιστήµης Science View Μακρή 3, , Αθήνα, Τηλ: Νίκος Μουµούρης ( ηµοσιογραφική Επιµέλεια) Αθανάσιος Κουτσουρίδης (Σύµβουλος Έκδοσης) Μενέλαος Σωτηρίου (Σύµβουλος Έκδοσης) Θεώνη Χαραλαµπίδου (Γραµµατειακή Υποστηριξη) ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Εδώ βρίσκεται και ένας από τους λόγους που αποφασίσαµε να λειτουργήσουµε αυτό τον δίαυλο επικοινωνίας µαζί σας. Το Ε&Τ δεν απευθύνεται µόνο στα µέλη του ελληνικού ερευνητικού ιστού αλλά σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα της ελληνικής καινοτοµίας και τη δυναµική που αναπτύσσεται µέσω των συνεργασιών (τοπικών και διακρατικών). Στην ΓΓΕΤ το έργο των Ελλήνων ερευνητών αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. ΓΓΕΤ & ΕΥ Ε ΕΤΑΚ πιστοποιήθηκαν τον εκέµβριο του 2011 µε ISO 9001:2008. Ήταν για όλους µας εδώ µια σηµαντική αναγνώριση και µια σηµαντική στιγµή. Είµαστε σίγουροι πως το έργο που παράγεται από το σύνολο των εποπτευόµενων φορέων αλλά και οι µικρές διακρίσεις της ίδιας της ΓΓΕΤ θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κύριο κορµό της ενηµερωτικής έκδοσης του Ε&Τ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας 2 3

3 Inbox + Περισκόπιο Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης Ξεκίνησε η Β φάση της πρωτοβουλίας για τις συστάδες επιχειρήσεων Με στόχο την ανάπτυξη καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στη χώρα µας σε τοµείς που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η ΓΓΕΤ έχει προκηρύξει τη δράση «ηµιουργία καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης» στο πλαίσιο πιλοτικής φάσης λειτουργίας του προγράµµατος. Η δράση υλοποιείται σε δύο φάσεις: Α φάση. Με ήδη πραγµατοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ- ροντος, που ήταν ανοικτή σε όλους τους θεµατικούς τοµείς και κλάδους της οικονοµίας, κλήθηκαν προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδηµαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισµό ενός συντονιστή φορέα, να υποβάλουν προτάσεις που περιελάµβαναν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκµηρίωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεµατικούς τοµείς µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Στόχος της πρόσκλησης ήταν να εντοπισθούν πυρήνες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ικανών να αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και διεισδυτικότητας σε διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν µέχρι τις 17 Οκτωβρίου αιτήσεις. Αυτές αξιολογήθηκαν από Επιτροπή ιεθνών Εµπειρογνωµόνων, η οποία έκρινε πως 9 δίκτυα παρουσίασαν τις πλέον ενδιαφέρουσες και αξιόλογες προτάσεις. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης εγκρίθηκε µε Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και δη- µοσιοποιήθηκε µέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ. B φάση. Στην παρούσα φάση, τα 9 δίκτυα που ανέδειξε το προηγούµενο στάδιο, καλούνται µέσω Προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρη- µατικά σχέδια για την δηµιουργία και ανάπτυξη της καινοτοµικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηµατικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιµότητά της κλπ.επίσης καλούνται να υποβάλουν ειδικότερα χρηµατοδοτικά σχέδια των συµµετεχόντων φορέων για την πρώτη διετία εφαρµογής του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας). Επισηµαίνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους συγκεκριµένους 9 προκριθέντες. Ωστόσο, η προκήρυξη παραµένει ανοιχτή σε όσα από τα 9 δίκτυα επιθυµούν να διευρύνουν τα µέλη τους (µε την συµµετοχή Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων). Η συµµετοχή νέων µελών στο προκριθέν δίκτυο, η ενίσχυση δραστηριοτήτων τους, ο ρόλος τους στη συστάδα κλπ. θα αποτελέσουν στοιχείο του επιχειρηµατικού σχεδίου και της συνολικής πρότασης που θα υποβληθεί για αξιολόγηση στην ΓΓΕΤ. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσµάτων, η ΓΓΕΤ θα χρηµατοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων που θα εµφανίσουν τις µεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Ειδικότερα η ΓΓΕΤ θα χρη- µατοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισµό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδοµών, εφόσον χρειάζονται, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγµένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτοµικών δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συµµετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόµενη µετεγκατάστασή τους σε κοινές υποδοµές. Προκειµένου να παρέχονται κατά ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο οδηγίες ή διευκρινήσεις για την εφαρµογή της δράσης, δηµιουργήθηκε ο λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 4 5

4 Inbox + Περισκόπιο Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Το ρωσικό CERN χτυπά την πόρτα της Ελλάδας Με ένα θέµα διαφορετικό από τα συνηθισµένα επέλεξαν να ασχοληθούν οι συντελεστές της εκποµπής «Ανιχνεύσεις» στις 30 Μαϊου: τις διεθνείς συνεργασίες της Ελλάδας και, συγκεκριµένα, τις συνεργασίες στην έρευνα των στοιχειωδών σω- µατιδίων. Η χώρα µας, όπως είναι γνωστό, είναι µέλος του CERN, του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου που εδρεύει στη Γενεύη και συµµετέχει εδώ και χρόνια στα προγράµµατά του. Ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου το CERN συνεργαζόταν µε το αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο της Ρωσίας που βρίσκεται στην Ντούµπνα, µια πόλη 120 χλµ. στα βόρεια της Μόσχας. Η ιστορία του συγκεκριµένου κέντρου παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Ολα άρχισαν το 1947 λίγο µετά δηλαδή από τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου όταν µια οµάδα επιστηµόνων µε επικεφαλή τον ακαδηµαϊκό I.V. Kurchatov ξεκίνησε την κατασκευή του µεγαλύτερου επιταχυντή φορτισµένων σωµατιδίων εκείνης της εποχής. Ως ση- µείο εγκατάστασης επελέγη η πόλη Ντούµπνα, στις όχθες του ποταµού Βόλγα. Οι εργασίες κατασκευής του επιταχυντή ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια αργότερα, το 1949 και η Ντούµπνα µπήκε στο διεθνή χάρτη ως µια πόλη των επιστηµών. Με τη λειτουργία του επιταχυντή ξεκίνησε ταυτόχρονα και η λειτουργία ενός Ινστιτούτου µε αντι- κείµενο την εξέταση των προβληµάτων που έθετε η Πυρηνική Φυσική. Γρήγορα η Ντούµπνα αναπτύχθηκε προσελκύοντας νέους επιστήµονες και η Σοβιετική Ακαδηµία Επιστηµών επέλεξε την ίδια πόλη για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσικής, κύριο αντικείµενο του οποίου ήταν η κατασκευή ενός ακόµα πιο εξελιγ- µένου µε βάση τα δεδοµένα της εποχής- επιταχυντή. Τα ευρήµατα από τα πειράµατα ήταν πολλά, όµως την ίδια ακριβώς εποχή σε άλλες χώρες συνάδελφοι των Σοβιετικών επιστηµόνων διεξήγαγαν τα δικά τους πειρά- µατα. Αρκετά γρήγορα, στα µέσα της δεκαετίας του 50, έγινε αντιληπτό πως µόνο µια ευρεία διεθνής συνεργασία θα µπορούσε να εγγυηθεί την ουσιαστική πρόοδο στο πεδίο της Πυρηνικής Φυσικής και, συνακόλουθα, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Το 1954 ξεκίνησε τη λειτουργία του το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Έρευνα στους τοµείς της Πυρηνικής Φυσικής, µε έδρα τη Γενεύη και σχεδόν ταυτόχρονα οι χώρες του 6 7 συνεχίζεται...

5 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Inbox + Περισκόπιο Η επιστολή «Support for Greece», στο περιοδικό Science Συµφώνου της Βαρσοβίας ίδρυσαν τον δικό τους αντίστοιχο οργανισµό, για την από κοινού έρευνα στον χώρο της Πυρηνικής Φυσικής, χρησιµοποιώντας ως θε- µέλια τα εργαστήρια που λειτουργούσαν ήδη στην Ντούµπνα. Το JINR, όπως έγινε γνωστό το κέντρο, επιβίωσε των αλλαγών στην Ευρώπη µε την πτώση του Τείχους και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και είναι σήµερα ένα από τα γνωστότερα Ινστιτούτα για την έρευνα στον τοµέα της Πυρηνικής Φυσικής. Στις ηµέρες µας 18 χώρες µετέχουν µε επιστηµονικές οµάδες στο Ινστιτούτο που σήµερα απασχολεί εργαζόµενους από τους οποίους είναι επιστήµονες και µηχανικοί και τεχνικοί. Από το ευρύ ερευνητικό πεδίο του JINR ξεχωρίζουν οι έρευνες για τα στοιχειώδη σωµατίδια, την Πυρηνική Φυσική και την έρευνα σε στερεά σώµατα. Στη διάρκεια της εκποµπής οι συντελεστές παρουσίασαν συζητήσεις µε επιστήµονες και διοικητικά στελέχη του κέντρου, καθώς και µε Έλληνες ερευνητές που συνεργάζονται µε το JINR και αποκαλύπτουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις διεθνείς επιστηµονικές συνεργασίες της Ελλάδας και την πρόσκληση που απευθύνει στους ερευνητές της χώρας µας η πόλη της Ντούµπνα. Ευχαριστήριο µήνυµα του πρωθυπουργού Επιστολή προς τον εκδότη του γνωστού επιστηµονικού περιοδικού Science, κ. Bruce Albert, απέστειλε ο πρωθυπουργός Παν. Πικραµµένος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία της επιστολής µε τίτλο Support for Greece. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά εκτίµησή του στους επιστήµονες που εµπνεύστηκαν και υπέγραψαν την επιστολή µε την οποία αποτίουν φόρο τιµής στη συµβολή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και επισηµαίνουν την ανάγκη να υποστηριχθούν οι θεσµοί και το ανθρώπινο δυναµικό στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα που διαθέτει η Ελλάδα προκειµένου να υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα. Ο πρωθυπουργός αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι «ενστερνιζόµαστε τις προτάσεις για αξιοποίηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για την προώθηση καινοτόµων ελληνικών προγραµµάτων και την ενίσχυση της συνεργασίας των µεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων έρευνας και τεχνολογίας µε ελληνικές οµάδες αριστείας. Ως εκ τούτου, έχουµε την πρόθεση να υποβάλλουµε σχετική πρόταση στα αρµόδια θεσµικά όργανα της ΕΕ». «Στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονο- µικής προσαρµογής, οι έλληνες δοκιµάζονται καθηµερινά καθώς έρχονται αντιµέτωποι µε τη µείωση του βιοτικού 8 9 συνεχίζεται...

6 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Η επιστολή «Support for Greece», στο περιοδικό Science τους επιπέδου και την αύξηση της ανεργίας. Σε αυτήν την δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα προτάσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται από τους νοµπελίστες επιστήµονες εµπεριέχουν ακριβώς την ποιότητα που απαιτείται για τη δηµιουργία προοπτικής για το µέλλον ελλήνων επιστηµόνων και σπουδαστών που αντιµετωπίζουν την αυξανόµενη ανεργία», σηµειώνει ο Πρωθυπουργός. Τέλος, διαβεβαιώνει ότι θα προωθηθούν οι προτάσεις που παρουσιάζονται στην επιστολή «Support for Greece» και προσδοκά την υλοποίησή τους προκειµένου να αναπτυχθεί η έρευνα και η τεχνολογία στην Ελλάδα µε αυτές τις συνεργασίες. Η επιστολή Support for Greece: Η επιστολή µε τίτλο «Support for Greece» δηµοσιεύτηκε στη σχετική στήλη των αναγνωστών στο περιοδικό Science και φέρει την υπογραφή του Harald Zur Hausen, ο οποίος εκπρο- σωπεί 22 µεγάλες προσωπικότητες από τον επιστηµονικό τοµέα. Η επιστολή αυτή απεστάλη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Herman van Rompuy, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Durao Barroso. Στο εισαγωγικό του σηµείωµα προς το «Science» µεταξύ άλλων ο συντάκτης της επιστολής επικαλείται και σχετικό σχόλιο που είχε δηµοσιευτεί στο περιοδικό «Physics Today» για να επισηµάνει πως διαρθρωτικά κονδύλια που βρίσκονται στα ταµεία της Ε.Ε. µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος χρηµατοδότησης που αντιµετωπίζουν τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. «Για πολλά χρόνια η Ελλάδα χρησιµοποίησε ένα µέρος των πόρων (που δικαιούται) για να καλύψει τον προϋπολογισµό για την έρευνα και την τεχνολογία. Η εκταµίευση αυτών των κονδυλίων απαιτεί ενέργειες τόσο από την Ε.Ε. όσο και από την Ελλάδα. Στα τελευταία 2 χρόνια και για διάφορους λόγους οι ενέργειες αυτές δεν καρποφόρησαν µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν κρίση οι ελληνικές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία Τώρα είναι η στιγµή για τους Ευρωπαίους ηγέτες να διασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάπτυξη στο µέλλον των πιο ανταγωνιστικών επιστηµονικών και ερευνητικών θεσµών της Ελλάδας µε την αποκατάσταση αυτών των µέτρων [χρηµατοδότησης]...» Η επιστολή-έκκληση των 22 προσωπικοτήτων αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι στο µέσο µιας µακράς και βαθιάς οικονοµικής κρίσης που έχει ήδη αλλάξει δραµατικά τη ζωή των πολιτών της και απειλεί ακόµα και την ύπαρξη των δοµών εκείνων που είναι απαραίτητες για την ανάκαµψη στο µέλλον. Προκειµένου να αναπτύξει την δυναµική της, να διατηρηθούν στη ζωή οι ανταγωνιστικοί της θεσµοί και να εφαρµοστεί η ατζέντα µε τις βαθιές µεταρρυθµιστικές τοµές, η Ελλάδα χρειάζεται τη βοήθειά µας. Είµαστε βέβαιοι πως η Ελλάδα, η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, µπορεί να κάνει αυτό που απαιτείται για ένα λαµπρότερο µέλλον. Προκειµένου να επιτύχει σε αυτό το δύσκολο έργο ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί ανάµεσα σε άλλα στην επιστήµη και την τεχνολογία, τοµείς όπου η Ελλάδα διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρούς θεσµούς και ανθρώπινο δυναµικό. Με τη χρήση υπαρχόντων διαρθρωτικών κονδυλίων και µε την προώθηση της στενής συνεργασίας ανάµεσα σε ευρωπαϊκά κέντρα τεχνολογίας και έρευνας και σε υπάρχοντες πυρήνες αριστείας της Ελλάδας, η Ελλάδα θα µπορέσει να διατηρήσει τις επιστηµονικές της δοµές και να χτίσει πάνω σε αυτές το τεχνολογικό της µέλλον, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά της στο µέλλον»

7 Inbox + Περισκόπιο ράσεις για την Έρευνα και την Ανάπτυξη που απευθύνονται στον παραγωγικό τοµέα Οµιλία του Γενικού Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτη στο 4ο Συνέδριο InfoCom Green ICT Η εξοικονόµηση και η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων θεωρείται σήµερα, στις πολύ δύσκολες εποχές που βιώνουµε, ένας από τους βασικούς παράγοντες που µπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης και κατ επέκταση- της εθνικής οικονοµίας µιας χώρας ενώ, παράλληλα, συνεισφέρουν στις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη, ώστε οι επόµενες γενιές να µην παραλάβουν από εµάς «καµµένη γη». Αυτή η διάσταση, όπως περνάει µέσα από τις «πράσινες» εκφάνσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αναδείχθηκε µε τον καλύτερο τρόπο στη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου InfoCom Green ICT, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την Πέµπτη 17 Μαΐου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης απηύθυνε οµιλία όπου επισήµανε µεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η πολιτεία. Ο κ. Κοκκινοπλίτης επισήµανε πως η χαµηλή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ερευνητική προσπάθεια, µε 30% περίπου, παραµένει ένα από τα ασθενέστερα στοιχεία του ελληνικού συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας. «Η πολιτεία οφείλει, αφενός να στηρίξει την παραγωγή νέας γνώσης ως κοινωνικό αγαθό αλλά και να δηµιουργήσει, µε κατάλληλες πολιτικές και οικονοµικές παρεµβάσεις, την απαιτούµενη µόχλευση για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για έρευνα και καινοτοµία» πρόσθεσε και επισήµανε ότι µεγάλη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, τόσο spin off όσο και spin out αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης, για να αναφερθεί ακολούθως στις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες: - ράση «Συνεργασία»: Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που υποστηρίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Η προκήρυξη του 2011, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 68,32 εκατ., επικεντρώθηκε σε θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας όπως η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες και οι Αυτοµατισµοί που συγκέντρωσαν συνολικά το 14,5 % των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Επί πλέον εφαρµογές της Πληροφορικής / Επικοινωνιών υποστηρίχθηκαν και µέσα από τους υπόλοιπους τοµείς προτεραιότητας της προκήρυξης, όπως οι Υπηρεσίες, τα Τρόφιµα, η Ασφάλεια, η Ενέργεια κ.α. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις πράσινες προσεγγίσεις όπως τα ίκτυα Πράσινης Τεχνολογίας (Green Wireless), ή τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση ενέργειας για χαµηλή κατανάλωση. - Η πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ για την ανάπτυξη innovation clusters: Ο σχεδιασµός στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων (innovation clusters) σε κλάδους της οικονοµίας και τοµείς στους οποίους υπάρχει - ή διαφαίνεται εν δυνά- µει - ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Η ιδέα βασίσθηκε στο µοντέλο που οδήγησε στη δηµιουργία του κέντρου Corallia που αποτελεί µια διεθνώς αναγνωρισµένη καλή πρακτική. Με βάση αυτή την εµπειρία διερευνώνται και άλλοι τοµείς όπως η Πληροφορική, οι Έξυπνες Υπηρεσίες, η Βιοτεχνολογία, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η Φωτονική κ.α, για να υποστηριχθεί η δηµιουργία σχετικών clusters Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε επίσης στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται για τις διµερείς συνεργασίες µε χώρες όπως η Κίνα, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός Τα- µείου Καινοτοµίας. Στον φορέα αυτό θα µετέχουν και ιδιώτες επενδυτές προκειµένου να καταστεί ευκολότερη η διάθεση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν καινοτόµες δραστηριότητες. Παράλληλα, υπενθύµισε πως σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις υποστήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για βιοµηχανική έρευνα και πειρα- µατική ανάπτυξη µε µια καλύτερη προσαρµογή των όρων εφαρµογής τους στις σηµερινές συνθήκες και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις µας σήµερα

8 Inbox + Περισκόπιο Ξενάγηση στην πλατφόρµα evaluation Μια ολοκληρωµένη πλατφόρµα για την υποβολή και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων Η πλατφόρµα evaluation αναπτύχθηκε µε ένα διττό σκοπό. Αφενός να επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλονται στο πλαίσιο των διαφόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων της ΓΓΕΤ και αφετέρου να εγγυηθεί τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και τη µείωση της γραφειοκρατίας. Η πλατφόρµα αναπτύχθηκε µε ίδιους πόρους (ανθρώπινους και τεχνικούς) της ΓΓΕΤ και δηµιουργεί για τους ενδιαφερόµενους φορείς ένα µόνο σηµείο επαφής για την υποβολή των προτάσεων και την παρακο- λούθηση της αξιολόγησής τους. Η πλατφόρµα evaluation όµως δεν αφορά µόνο σε εκείνους που υποβάλουν τις προτάσεις αλλά και σε εκείνους που τις αξιολο- γούν, καθώς περισσότεροι από κριτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµοι ως αξιολογητές µέσω της ειδικής βάσης δεδοµένων που σχεδιάστηκε από την ΓΓΕΤ. Για τη λειτουργία της πλατφόρµας evaluation και τα πλεονεκτήµατά της ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης εξηγεί: Η νέα διαδικασία αλλά και η ηλεκτρονική πλατφόρµα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε in house από το Υπουργείο Παιδείας και την ΓΓΕΤ έρχεται να καλύψει βασικές ανάγκες και απαιτήσεις της ερευνητικής κοινότητας στο νέο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, όπως: η απλοποίηση της διαδικασίας η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας η ταχύτητα η προσβασιµότητα από παντού η δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγµή Η εφαρµογή της διαδικασίας επιβάλλεται και στις 2 φάσεις δηλαδή κατά την υποβολή και κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. Κατά την φάση προκήρυξης και υποβολής προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων µέσω ειδικά διαµορφωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας χωρίς κανένα έγγραφο. Για παράδειγµα, δικαιολογητικά υποβάλονται µόνο για αυτούς που θα επιλεγούν στο τέλος της διαδικασίας. Προβλέπεται περιορισµός του µεγέθους της πρότασης µε µια φιλική προς τον χρήστη διαδικασία και υποβάλονται όλες οι προτάσεις στα αγγλικά προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους από διεθνείς αξιολογητές. Για τη φάση αξιολόγησης έχει διαµορφωθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων προκειµένου να έχουµε αξιολόγηση αυτών από απόσταση µε µείωση κόστους και διαφάνεια. Η αξιολόγηση γίνεται από αξιολογητές διεθνούς κύρους, Ελληνες και ξένους, µε εµπειρία στους θεµατικούς τοµείς των προτάσεων. Έχουµε µια βάση δεδοµένων µε περισσότεορυς από κριτές σήµερα. Επίσης απλοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των προτάσεων. Το αποτέλεσµα µε το νέο σύστηµα είναι ότι εµπεδώνονται η αξιοπιστία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια µε παράλληλη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των επενδυόµενων στην έρευνα πόρων. είτε περισσότερα:

9 Inbox + Περισκόπιο Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για τη χρηµατοδότηση διεθνών οργανισµών Μείωση των εισφορών και δεσµεύσεις για αναπτυξιακές δράσεις υπέρ των ελληνικών φορέων Επιτυχηµένες ήταν οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) µε αντικείµενο τις εισφορές που καταβάλει η Ελλάδα για τη συµµετοχή της στο CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών) και την ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ιαστήµατος), αλλά και τα ανταποδοτικά οφέλη που προκύπτουν για τους φορείς της χώρας µας από τη συµµετοχή στους δύο εξαιρετικά σηµαντικούς οργανισµούς. Ταυτόχρονα η ΓΓΕΤ συνεχίζει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αξιοποίηση των πλεονεκτη- µάτων που προκύπτουν για την Ελλάδα από τη συµµετοχή της στην ESA και το CERN. ESA - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ συµφωνήθηκε ένα ικανοποιητικό πακέτο οικονοµικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. ΓΓΕΤ και ESA συµφώνησαν στη µείωση της ετήσιας εισφοράς για το 2012 κατά 6 εκατ. ευρώ, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ προς ελληνικούς φορείς προκειµένου να βελτιωθεί (στο πλαίσιο και του µηχανισµού strategic initiative) ο πολύ χαµηλός δείκτης γεω-επιστροφής. Σηµειώνεται πως η µεταβατική περίοδος για την ένταξη της Ελλάδας στην ESA ολοκληρώθηκε προ ενός έτους και οι δύο πλευρές έχουν συµφωνήσει τη συνέχιση στην υλοποίηση των δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό της Οµάδος Κρούσης Ελλάδος ESA (Task Force). Το σύνολο των δράσεων ανέρχεται σε 70 µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 16 εκατ.. 16 Η διαπραγµάτευση που διεξήγαγε η ΓΓΕΤ για τις εισφορές ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Μετά από σειρά διµερών ναντήσεων, µε συ- επικεφαλή της ελληνικής αντιπροσωπείας τον Γενικό Γραµ- µατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Κ. Κοκκινοπολίτη, Επίσης έχει συµφωνηθεί η συνεργασία της ESA µε το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη µετεκπαίδευση Ελλήνων επιστηµόνων στις εγκαταστάσεις της ESA. Στο πλαίσιο της διµερούς συνερ- γασίας συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για τη διαµόρφωση στοιχείων εθνικής διαστηµικής στρατηγικής και για τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της γεω-επιστροφής. Η εισήγηση της οµάδας τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση (όπου έλαβε 32 συµµετοχές-απαντήσεις). 17 συνεχίζεται...

10 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για τη χρηµατοδότηση διεθνών οργανισµών Στο µεταξύ η ελληνική πλευρά συνεχίζει την προετοιµασία της ενόψει του κρίσιµου Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. µε θέµα την ESA (το Συµβούλιο έχει προγραµµατιστεί για τον Νοέµβριο του 2012). Στο Συµβούλιο θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µετην υποστήριξη ορισµένων τοµέων και την δέσµευση ανάλογης εθνικής χρη- µατοδότησης (από το Π Ε) στα βιοµηχανικά-αναπτυξιακά γράµµατα της προ- ESA. Τέλος, και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΓΓΕΤ έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί εξειδικευµένες ηµερίδες µε θέµα συγκεκρι- µένες πρωτοβουλίες της ESA (όπως η σχεδιαζόµενη διαστη- µική αποστολή Solar Orbiter) και έχουν οργανωθεί συναντή- σεις εργασίας µε αξιωµατούχους της ESA και εκπροσώπους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής διαστηµικής βιοµηχανίας. CERN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό µέλος του CERN και διαχρονικά υπήρχε µεγάλος προβλη- µατισµός στη ΓΓΕΤ για την υψηλή επένδυση της χώρας σε σχέση µε τα ανταποδοτικά οφέλη και τον πολύ χαµηλό δείκτη βιοµηχανικής επιστροφής. Η συζήτηση για το θέµα των εισφορών που καταβάλει η Ελλάδα στο CERN είχε τεθεί στο παρελθόν στο τραπέζι και ξανατέθηκε τον Αύγουστο του Υπήρξε συχνή επικοινωνία, µε την ανταλλαγή επίσηµων επιστολών από τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη και πραγµατοποιήθηκαν 2 συναντήσεις µε τον Γενικό ιευθυντή του CERN, κ. Heuer, για την εξεύρεση ευέλικτων λύσεων επί των οικονοµικών θεµάτων. Οι επαφές αυτές είχαν επιτυχή κατάληξη µε επίσηµη επιστολή από τον Γενικό ιευθυντή του CERN να αποδέχεται τις προτάσεις του κ. Κοκκινοπλίτη για καταβολή για τα επόµενα 3 χρόνια του 50-60% της ετήσιας εισφοράς αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε µία νέα βάση µε στόχο τη µεταφορά τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο CERN. Στο πλαίσιο των επαφών τέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, όπως η δηµιουργία business incubation center µε ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. καθώς και η συµ- µετοχή Ελληνικών εταιρειών στον σχεδιασµό κατασκευής διαφόρων συστηµάτων ενόψει της αναβάθµισης του LHC τα επόµενα χρόνια. Στο µεταξύ, είναι σε εξέλιξη η αναµόρφωση της Εθνικής Επιτροπής CERN σε νέα βάση µε στόχο να της αποδοθεί ένας πιο ενεργός ρόλος µε τη µετατροπή της σε οµάδα εργασίας. Σηµειώνεται πως στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών και αναφορικά µε την ελληνική παρουσία στο CERN ο κ. Κοκκινοπλίτης υποστήριξε τη δηµιουργία του διεθνούς επιστη- µονικού δικτύου CERN HERMES. Μέσω του δικτύου, τα ελληνικά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, καθώς και το ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» έχουν διαρκή επικοινωνία µε ερευνητικές οµάδες από διάφορα εργαστήρια αριστείας του CERN, οι επικεφαλής των οποίων έχουν εξαιρετική διεθνή αναγνώριση στην επιστηµονική κοινότητα

11 Η Ελλάδα που Ερευνά Πρόσκληση για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» Στα 60 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισµός Μετά από εισήγηση και τον συντονισµό του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, η ΓΓΕΤ σχεδίασε και προχώρησε στην προκήρυξη της δράσης «Αριστεία ΙΙ», η δηµόσια δαπάνη για την οποία ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ ΒΜ), στοχεύει: Στην άµεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστηµονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστηµονικών και ερευνητικών πεδίων, Στην ενίσχυση της έρευνας που αναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονοµίας και αυτοδυναµίας. Μακροπρόθεσµα, η προκήρυξη τέτοιου τύπου δράσεων ανα- µένεται να συµβάλλει στην αναβάθµιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήµατος της χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος µε τη δηµοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 29η Ιουνίου Στην επιβράβευση των προτάσεων µε καινοτοµικό χαρακτήρα, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εµπίπτει η εκάστοτε πρόταση. Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής υποβολής λειτουργεί στη διεύθυνση: Παράλληλα, θα δοθεί έµφαση στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδροµίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/ call2012/ 20 21

12 Η Ελλάδα που Ερευνά Πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ Προκήρυξη της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για αναπτυξιακές δράσεις των ερευνητικών φορέων Η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική /εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη) και η εν δυνάµει αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα προέλθουν από αυτήν µε την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστηµονικής στάθµης, είναι οι βασικές επιδιώξεις της δράσης «ΚΡΗΠΙΣ» που ανακοίνωσε η ΓΓΕΤ. Το πρόγραµµα «ΚΡΗΠΙΣ» απευθύνεται σε Eρευνητικούς Φορείς και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ. Η σχετική ράση, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 32 εκ., θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουλίου τις 30/7/2012, θα αξιολογηθούν κάθε µια χωριστά και ως ενιαίο σύνολο, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν ήδη καθοριστεί από τον σχετικό οδηγό εφαρµογής. (http://www.gsrt.gr/financing/files/ ContentFiles270/odhgos_efarmoghs.doc). Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Ιουνίου 2012, στο διαδικτυακό κόµβο της ΓΓΕΤ (www.gsrt. gr) όπου υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία για την προκήρυξη και το πρόγραµµα. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης καθώς και οι προτάσεις των έργων θα υποβληθούν από τα ιοικητικά Συµβούλια των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας έως Η ράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους

13 Οικονοµία + Ανάπτυξη Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην καινοτοµία και την τεχνολογία Τι προτείνει σε έκθεσή της η Deutsche Bank H καινοτοµία και η τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν στην οικονοµική ανάπτυξη είναι το θέµα συγκριτικής µελέτης της Deutsche Bank που πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Goethe της Φρανκφούρτης και εξέτασε τις συνθήκες που επικρατούν σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Η τράπεζα καταλήγει σττην άποψη πως πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην πραγµατοποίηση επενδύσεων που αφορούν στους τοµείς της τεχνολογίας και της καινοτοµίας και, επίσης, να δοθούν κίνητρα για τη λειτουργία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Στη µελέτη σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της καινοτοµίας έχει πολλές αδυναµίες και χρήζει πάρα πολλών βελτιώσεων, καθώς, σε αυτό τον τοµέα, η χώρα µας έχει στηριχτεί για πολλά χρόνια σε εισαγόµενη και µη παραγόµενη στην Ελλάδα υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία. Αναφέρεται επίσης ότι το ελληνικό κράτος αλλά και η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έδωσαν τα τελευταία χρόνια βαρύτητα στην καινοτοµία, σε αντίθεση µε την Πορτογαλία, η οποία προσπάθησε περισσότερο και µε την Ιρλανδία η οποία προσέλκυσε επενδύσεις από αυτό τον τοµέα. Γι' αυτό και δεν παρατηρείται βελτίωση των δεικτών καινοτο- µίας της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια προσθέτει η Deutsche Bank. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες του ελληνικού κράτους αλλά και των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία τα τελευταία χρόνια ήταν χα- µηλότερες σε σχέση µε τις δύο άλλες χώρες. Επίσης, η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χα- µηλό ποσοστό αιτήσεων ευρεσιτεχνίας. Εκτός αυτού, αξίζει να αναφερθεί ότι η καινοτοµία παρατηρείται σε πολύ περιορισµένους κλάδους στην ελληνική οικονοµία, όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και φαρµακευτικός κλάδος, οι οποίες απορροφούν σχεδόν το 50% των πόρων έρευνας και τεχνολογίας σε επίπεδο εταιρειών. Επιπλέον, προστίθεται ότι στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο για τις µικρές ελληνικές εταιρείες η χρηµατοδότηση των καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων τους τόσο πριν από την κρίση όσο και κυρίως την παρούσα περίοδο κρίσης. Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης εκτιµάται ότι θα συνεχίζεται...

14 Οικονοµία + Ανάπτυξη (συνέχεια) Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην καινοτοµία και την τεχνολογία µπορούσε να ξεπεραστεί µέσω των πόρων της ΕΕ, «ωστόσο, ούτε αυτό έχει καταστεί εφικτό, αφού η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαµηλή». Όµως, σηµειώνεται ότι ένα κάποιο πλεονέκτηµα της Ελλάδας, θα µπορούσε να είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό. Αυτό προκύπτει και από τις πολυάριθµες δηµοσιεύσεις Ελλήνων επιστηµόνων σε εγνωσµένου κύρους επιστηµονικά περιοδικά. Το εν λόγω επιστηµονικό δυνα- µικό, όπως υπογραµµίζεται, θα µπορούσε να αποτελέσει µια κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της καινοτοµίας στην Ελλάδα, αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Επίσης σε επίπεδο επιστηµονικού δυναµικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, ωστόσο υστερεί, αν λάβουµε υπόψη τους πτυχιούχους µε βασικό πτυχίο. Στην Ελλάδα κρίνεται ότι απαιτείται βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, επένδυση στην εκπαίδευση, σύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατική καινοτοµία, η υποστήριξη σύστασης επιχειρηµατικών και δικτύων καινοτοµίας, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τοµέα της τεχνολογίας, οι εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης τέτοιων σχεδίων όπως µέσω Venture Capital, η καλύτερη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν σχέση µε καινοτοµία και τεχνολογία, η περιφεριοποίηση και διάχυση της καινοτοµίας και όχι η συγκέντρωσή της στα αστικά κέντρα, η αύξηση των δαπανών του κράτους και των εταιρειών σε έρευνα και τεχνολογία και η στροφή της ελληνικής οικονοµίας σε πιο καινοτόµους κλάδους έντασης τεχνολογίας και καινοτοµίας. Τοµείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ήδη σχετικό συγκριτικό πλεονέκτηµα µε βάση τη µελέτη και άρα θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτούς η επένδυση στην καινοτοµία, είναι εκτός από τον τουρισµό και τις µεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η καπνοβιοµηχανία, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίµων, τα ενδύµατα, οι εκτυπώσεις, τα χηµικά και φαρµακευτικά, τα πλαστικά και οι µεταλλικές κατασκευές. Προτεινόµενα µέτρα Στη µελέτη τονίζεται ότι απαιτούνται µέτρα ανάπτυξης ταυτόχρονα µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως: Ειδικά επενδυτικά προγράµµατα για συγκεκριµένους κλάδους έντασης τεχνολογίας και κινητροδότηση δηµιουργίας επιχειρηµατικών κέντρων καινοτοµίας (Σύνδεση κέντρων επιχειρηµατικότητας µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά προγράµµατα). Αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για καινοτοµία, τεχνολογία και έρευνα. Προσέλκυση στρατηγικών και µικρότερων ξένων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας. Βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου σύστασης εταιρειών τεχνολογίας. ιευκόλυνση χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων

15 Οικονοµία + Ανάπτυξη Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Βασικός στόχος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας είναι η προώθηση της καινοτοµίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και η ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηµατοδότηση είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν εντονότερο πρόβληµα προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τε- χνολογίας αξιολογώντας την κατά- σταση παρεµβαίνει µε την προώθηση ενός σύγχρονου µέσου χρηµατοοικονο- µικής τεχνικής. Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστάθηκε Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επω- νυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο της ΤΑΝΕΟ ΑΕ. Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόµων, δυναµικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, µε κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) µέσω αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προ- µηθεύσουν επιχειρηµατικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας. Η χρηµατοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταµείου, µε αποτέλεσµα σταδιακά να καταστεί βιώσιµο εργαλείο πολιτικής. Μέσω της πράξης θα χρηµατοδοτηθούν καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να βρίσκονται σε δια συνεχίζεται...

16 Οικονοµία + Ανάπτυξη (συνέχεια) Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας φορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιµες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης: α. προλειτουργικών κεφαλαίων (από έως ανά επενδυτικό σχέδιο) ή β. κεφαλαίων εκκίνησης (από έως ανά επενδυτικό σχέδιο) Το συνολικό κεφάλαιο του Ταµείου εκτιµάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ., εκ των οποίων τα 21 εκ. αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταµείου Καινοτοµίας µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη µορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νοµική µορφή παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους-µέλους. Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας της νέας οικονοµίας, που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια: Υγεία και Βιοτεχνολογίες Τρόφιµα και Αγροτική Ανάπτυξη Ενέργεια Περιβάλλον Νανοτεχνολογίες και Προηγµένα Υλικά 30 31

17 ι-ερευνώντας Συνέδριο στην Κίνα για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις ηλιακές κυψέλες από οργανικά υλικά Μήνυµα του Γενικού Γραµµατέα Σε συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε στα τέλη Μαϊου στην πόλη Chengdu της Κίνας απευθύνθηκε µέσω µηνύ- µατός του ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης. Θέµα του συµποσίου ήταν τα και φωτοβολταϊκών συστηµάτων και στο πλαίσιο του µηνύµατός(*) του ο κ. Κοκκινοπλίτης υπογράµµισε τους στενούς δεσµούς επιστηµονικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και η Κίνα. «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υπογραµµίζω τη µακροχρόνια διµερή συνεργασία σε θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας µεταξύ της Ελλάδας και Κίνας, µέσω διακρατικών προγραµ- µάτων που έχουν ανοίξει αποτελεσµατικούς διαύλους επικοινωνίας µεταξύ επιστηµονικών ιδρυµάτων, ερευνητών και φορέων από τις δύο χώρες και έχουν αναπτύξει την απαραίτητη υποδοµή για την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος» σηµείωσε ο κ. Κοκκινοπλίτης που έκανε µια σύντοµη αναδροµή στις διµερείς σχέσεις που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από την πρώτη ελληνο-κινεζική συµφωνία επιστηµονικής συνεργασίας το Έκτοτε έχουν υπογραφεί και υλοποιηθεί 10 Πρωτόκολλα διµερούς συνεργασίας και έχουν χρηµατοδοτηθεί µε 1,1 εκατ. ευρώ περισσότερα από 120 ερευνητικά προγράµµατα µε τη συµµετοχή φορέων από τις δύο χώρες. Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε στη συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ των δύο χωρών τον εκέµβριο του 2011 που ενισχύει περαιτέρω τους στενούς δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και Κίνας. «Η συµµετοχή επιχειρήσεων και της επιστηµονικής κοινότητας από τις δύο χώρες στο νέο αναβαθµισµένο πρόγραµµα συνεργασίας ξεπέρασε τις προσδοκίες µας» τόνισε ο Γενικός Γραµµατέας, για να προσθέσει πως κατατέθηκαν συνολικά 80 προτάσεις στις θεµατικές περιοχές του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Υγείας της Αγροβιοτεχνολογίας, των Υλικών και του ιαστήµατος. «Αυτό αποδεικνύει πως παρά την απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες έχουν ωριµάσει οι απαραίτητες συνθήκες προκειµένου η αποδοτική επιστηµονική συνεργασία να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων δραστηριοτήτων, προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία και να καλλιεργήσουµε υψηλές προσδοκίες για την από κοινού επέκταση σε ση- µαντικές αγορές». (*) Ο κ. Κ. Κοκκινοπλίτης είχε προσκληθεί στο συµπόσιο όµως δεν µπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων

18 Φορείς + ραστηριότητες είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία «Η µέτρηση της επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας είναι θεµελιώδης παράγοντας Στο παρελθόν η χώρα µας αντιµετώπισε προβλήµατα στη διαβίβαση στην Ε.Ε. στατιστικών στοιχείων για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία στο πλαίσιο όσων προβλέπουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισµοί, ενώ κάποιες από τις σχετικές υποχρεώσεις δεν έχουν ακόµα ικανοποιηθεί πλήρως. ιαβλέποντας την ανάγκη συµµόρφωσης µε το κανονιστικό πλαίσιο η ΓΓΕΤ ανέλαβε πρωτοβουλία και, αναγνωρίζοντας τον θεσµικό ρόλο του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) του ανέθεσε το έργο της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων. εµπλεκόµενων φορέων. Στη διάρκεια της ηµερίδας ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης υπογράµµισε πως «η γνώση έχει γίνει κεντρικό θέµα που απαιτεί στρατηγική διαχείριση, ενώ η δυνατότητα δηµιουργίας και εφαρµογής επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης έχει οδηγήσει σε αυξανόµενες διαφορές βιοτικού επιπέδου µεταξύ χωρών». για την διαµόρφωση των εθνικών στρατηγικών για την καινοτοµία» «Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστηµα καταγραφής δεικτών που να παράσχει πληροφορίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή µετάφραση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων της υλοποίησης των πολιτικών ΕΤΚ, σε ανάπτυξη. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η µέτρηση της επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας (STI) είναι θεµελιώδης παράγοντας για την διαµόρφωση των εθνικών στρατηγικών για την καινοτοµία... Το θέµα για τους είκτες που αφορούν στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτοµία ( είκτες ΕΤΑΚ) απασχόλησε σχετική ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Μαϊου µε τη συµµετοχή πλήθους Είναι αλήθεια, ότι χωρίς αποτίµηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας πολιτικής, οι διαµορφωτές πολιτικής πρέπει να καταφύγουµε στη διαίσθηση, την ιδεολογία, ή την συµβατική «σοφία» - ή, στην καλύτερη περίπτωση, µόνο στη θεωρία. Πολλές πολι συνεχίζεται...

19 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία τικές αποφάσεις όντως έχουν ληφθεί µε αυτούς τους τρόπους» επισήµανε ο κ. Κοκκινοπλίτης που παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι πολιτικές που προκύπτουν µπορεί να µην αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αλλά να τα επιδεινώνουν. Για παράδειγµα, τα χαµηλά ποσοστά κατόχων διδακτορικού στις αναπτυσσόµενες χώρες έχουν αντιµετωπιστεί µε πολιτικές που δίνουν υποτροφίες για την λήψη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου. Στην πορεία όµως και λόγω της χαµηλής ζήτησης τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτά τα υψηλής ειδίκευσης άτοµα σε θέσεις ανάλογων προσόντων µε αποτέλεσµα την εκδήλωση του φαινοµένου brain drain, δηλαδή τη φυγή των καταρτισµένων αυτών ανθρώπων στο εξωτερικό. Ο κ. Κοκκινοπλίτης χρησιµοποίησε και ένα παράδειγµα από την ελληνική εµπειρία. Συγκεκριµένα µε νόµο του 2004 (τον 3296/2004) οι επιχειρήσεις απέκτησαν το δικαίωµα να αφαιρούν ποσοστό 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγµατοποίησαν µέσα στη χρήση και από τα καθαρά κέρδη τους προκειµένου να ακολουθήσει ο προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. Μέχρι το 2004, οι επιχειρήσεις δήλωναν στην εφορία ότι πραγµατοποίησαν δαπάνες Έρευνας &Τεχνολογίας και ελάµβαναν φορολογική απαλλαγή. Με το τον νέο νόµο, οι επιχειρήσεις έπρεπε να λάβουν βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι οι δαπάνες τους είναι πράγµατι ερευνητικές και να την προσκοµίσουν στην εφορία ώστε να λάβουν φορολογική απαλλαγή. Ως αποτέλεσµα, οι αιτήσεις µειώθηκαν από 800 τα προηγούµενα έτη, σε περίπου 50 το 2005! «Η έλλειψη αξιολόγησης της πολιτικής για τα φορολογικά κίνητρα οδήγησε στην ουσία σε φορολογική απάτη από πλευράς ορισµένων δικαιούχων» σχολίασε ο Γενικός Γραµµατέας. Επισήµανε, επίσης, πως οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν καινοτοµικά προϊόντα δεν έλαβαν ποτέ χρηµατοδότηση από το κράτος. Αυτό έδειξε πως «η κρατική χρηµατοδότηση της έρευνας δεν φτάνει ίσως πάντα στο σωστό αποδέκτη». Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο των οποίων το ΕΚΤ ανέλαβε πιλοτικά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων για την παραγωγή δεικτών Ε&ΤΑΚ σε άµεση συνεργασία µε την αρµόδια ιεύθυνση της ΓΓΕΤ και την ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Η σκέψη πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι η ΓΓΕΤ θα πρέπει να είναι ο επιτελικός φορέας αξιοποίησης των στοιχείων των δεικτών και όχι ο φορέας που θα απασχολείται µε την συλλογή τους» «Φιλοδοξούµε, µε το έργο αυτό να αναµορφώσουµε όλη τη διαδικασία παραγωγής δεικτών ΕΤΑΚ µε τη δηµιουργία πλατφόρµας για online συµπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται από τους αρµόδιους φορείς, τη δηµιουργία help desk όπου θα παρέχεται υποστήριξη σχετικά µε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και τέλος της διάχυση των αποτελεσµάτων στους χρήστες των δεικτών καθώς και στο ευρύ κοινό µε τη µορφή εκδόσεων όπως αυτή της βιβλιοµετρικής ανάλυσης των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που παρουσιάζεται σήµερα από το ΕΚΤ... «Οι δείκτες ΕΤΑΚ, οι µελέτες αποτίµησης, όλη συνεχίζεται...

20 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία Φορείς + ραστηριότητες Θερινό Σχολείο για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος αυτή η προσπάθεια, δεν θα έχει κανένα νόηµα αν όλοι εµείς που σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε την πολιτική για την έρευνα και καινοτοµία, δεν µάθουµε να χρησιµοποιούµε συστηµατικά τα στοιχεία αυτά µε τρόπο ώστε η πολιτική µας να είναι τεκµηριωµένη και να βασίζεται σε πραγµατικές ανάγκες λύνοντας πραγµατικά προβλήµατα». Το έργο του ΕΚΤ περιληπτικά εδοµένων των υποχρεώσεων της χώρας, το ΕΚΤ σκοπεύει να ενσωµατώσει στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ΕΤΑΚ, και τη συλλογή των ακόλουθων στατιστικών: Στατιστικές για το ανθρώπινο δυναµικό στην επιστήµη και την τεχνολογία (Α ΕΤ), συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών σχετικά µε το φύλο,στατιστικές για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, στατιστικές για τις βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση και άλλεςστατιστικές για την επιστήµη και την τεχνολογία Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος PERSEUS Μέσω της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η Ελλάδα έχει αναλάβει, από τον Μάϊο του 2010 έως και τον Ιούνιο του 2012, το συντονισµό της Οµάδας Εργασίας (ΟΕ) Έρευνας και Τεχνολογίας του Οργανισµού Οικονο- µικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). Στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ εγκρίθηκε η διοργάνωση Θερινού Σχολείου µε στόχο την εκπαίδευση νέων ερευνητών σε θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανονισµών και της πολιτικής που υλοποιείται για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση τους σε µεσογειακές και παρευξείνιες χώρες, µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στατιστικές για την απασχόληση στην έρευνα ανά φύλο (She Figures Report) Στατιστικές για την έρευνα στον τοµέα της Ενέργειας (International Energy Agency-IEA) (περιλαµβάνονται σηµεία οµιλίας του Γ.Γ. κ. Κ. Κοκκινοπλίτη στην ηµερίδα «είκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασµός πολιτικών για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία» που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών στις 2/5/2012) Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), µέσα από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα PERSEUS (Policyoriented marine Environmental Research for the Southern EUropean Seas) του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την διοργάνωση του Θερινού Σχολείου σε συνεργασία µε την ΓΓΕΤ δεδοµένου ότι οι στόχοι και το αντικείµενο του συνεχίζεται...

21 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) Θερινό Σχολείο για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγράµµατος συνάδουν απόλυτα µε τη θεµατολογία του προαναφερθέντος Θερινού Σχολείου. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα PERSEUS είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα για το Θαλάσσιο Περιβάλλον της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και συντονίζεται από τον ρα Ε. Παπαθανασίου, ιευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Λ. Μεσογείων 14 18, Τ.Κ , Αθήνα, Τηλ: Τα µαθήµατα του θερινού σχολείου πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος «Μαρία Τσάκος» στη Χίο, 4 8 Ιουνίου 2012 και τα παρακολούθησαν περισσότεροι από 20 επιστήµονες και υπάλληλοι των χωρών της Μαύρης Θάλασσας µε διδάσκοντες επιστήµονες διεθνούς κύρους µε µεγάλη εµπειρία στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 41

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα