προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης"

Transcript

1 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ένα ελληνικό Η επιστολή Πρόσκληση Ιδρύεται προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης «Support for Greece», στο περιοδικό Science για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» το Ταµείο Καινοτοµίας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Μήνυµα του Γενικού Γραµµατέα κ. Κ. Κοκκινοπλίτη σελ. 3 Μήνυµα του Γ. Γ. κ. Κ. Κοκκινοπλίτη σελ. 20 Πρόσκληση για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» Αγαπητοί φίλοι, σελ. 4 σελ. 6 σελ. 9 σελ. 12 σελ. 14 σελ.16 Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Η επιστολή «Support for Greece» στο περιοδικό... ράσεις για την Έρευνα και την Ανάπτυξη... Ξενάγηση στην πλατφόρµα evaluation Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για την χρηµα... σελ. 22 σελ. 24 σελ. 28 σελ. 32 σελ. 34 σελ. 39 Πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην... Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας Συνέδριο στην Κίνα για τα φωτοβολταϊκά... είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική... Θερινό Σχολείο για την προστασία του... Eισαγωγικό Σηµείωµα Έχουµε ολοκληρώσει ήδη τον 1ο κύκλο της τακτικής επικοινωνίας µας µαζί σας µέσω του περιοδικού και της ηλεκτρονικής του αποτύπωσης (στη διεύθυνση µιας προσπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και η οποία θα συνεχιστεί µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση στους µήνες που έρχονται. Στόχος µας είναι να σας παρουσιάσουµε το εύρος των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και, κυρίως, των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από αυτή και που καθηµερινά δίνουν και κερδίζουν µικρές και µεγάλες µάχες, διατηρώντας την Ελλάδα στην αιχµή της πρωτοπορίας. Οι συνθήκες, όλοι το γνωρίζουµε, είναι αντίξοες και οπωσδήποτε πρωτόγνωρες και όπως είναι φυσικό δεν είναι δυνατό να αφήνουν ανεπηρέαστο τον τοµέα της Έρευνας, τον τοµέα της Καινοτοµίας. Όµως στόχος όλων µας στην ΓΓΕΤ είναι να ανταπεξέλθουµε σε αυτές τις δυσκολίες που για εµάς έχουν το στοιχείο της πρόκλησης. Η πρόκληση, άλλωστε, είναι κάτι µε το οποίο καθηµερινά έρχεται σε επαφή κάθε ερευνητής. Και όπως µπορεί να διαβεβαιώσει οποιοσδήποτε είναι ενεργό µέλος της µεγάλης ερευνητικής κοινότητας της χώρας µας, όταν η πρόκληση µοιάζει αδύνατο να αντιµετωπιστεί, η λύση έρχεται από την προσήλωση στον στόχο, τη µεθοδική ανάλυση, τη συνεργασία. TAYTOTHTA Περιοδική ενηµερωτική έκδοση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Υπεύθυνος έκδοσης: Αλέξανδρος ηµακάκος Επιµέλεια και διόρθωση κειµένων: Μαρία Αποστολάκη Αυτοτελές Τµήµα Εκδόσεων, Συνεδρίων & Εκθέσεων Τηλ: , Fax: Γραφεία ΓΓET: Λ. Μεσογείων 14 18, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ: Σχεδιασµός, Παραγωγή: POSTSCRIPTUM information architecture Παπαδιαµαντοπούλου 4, Aθήνα Τηλ: , Lay out και σελιδοποίηση: Βαγγέλης Νικολάου Συντακτική Οµάδα: Ελληνική Ένωση ηµοσιογράφων Επιστήµης Science View Μακρή 3, , Αθήνα, Τηλ: Νίκος Μουµούρης ( ηµοσιογραφική Επιµέλεια) Αθανάσιος Κουτσουρίδης (Σύµβουλος Έκδοσης) Μενέλαος Σωτηρίου (Σύµβουλος Έκδοσης) Θεώνη Χαραλαµπίδου (Γραµµατειακή Υποστηριξη) ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Εδώ βρίσκεται και ένας από τους λόγους που αποφασίσαµε να λειτουργήσουµε αυτό τον δίαυλο επικοινωνίας µαζί σας. Το Ε&Τ δεν απευθύνεται µόνο στα µέλη του ελληνικού ερευνητικού ιστού αλλά σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα της ελληνικής καινοτοµίας και τη δυναµική που αναπτύσσεται µέσω των συνεργασιών (τοπικών και διακρατικών). Στην ΓΓΕΤ το έργο των Ελλήνων ερευνητών αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. ΓΓΕΤ & ΕΥ Ε ΕΤΑΚ πιστοποιήθηκαν τον εκέµβριο του 2011 µε ISO 9001:2008. Ήταν για όλους µας εδώ µια σηµαντική αναγνώριση και µια σηµαντική στιγµή. Είµαστε σίγουροι πως το έργο που παράγεται από το σύνολο των εποπτευόµενων φορέων αλλά και οι µικρές διακρίσεις της ίδιας της ΓΓΕΤ θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κύριο κορµό της ενηµερωτικής έκδοσης του Ε&Τ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας 2 3

3 Inbox + Περισκόπιο Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης Ξεκίνησε η Β φάση της πρωτοβουλίας για τις συστάδες επιχειρήσεων Με στόχο την ανάπτυξη καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στη χώρα µας σε τοµείς που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η ΓΓΕΤ έχει προκηρύξει τη δράση «ηµιουργία καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων Ένα ελληνικό προϊόν, µια αγορά: Ο πλανήτης» στο πλαίσιο πιλοτικής φάσης λειτουργίας του προγράµµατος. Η δράση υλοποιείται σε δύο φάσεις: Α φάση. Με ήδη πραγµατοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ- ροντος, που ήταν ανοικτή σε όλους τους θεµατικούς τοµείς και κλάδους της οικονοµίας, κλήθηκαν προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδηµαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισµό ενός συντονιστή φορέα, να υποβάλουν προτάσεις που περιελάµβαναν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκµηρίωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεµατικούς τοµείς µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Στόχος της πρόσκλησης ήταν να εντοπισθούν πυρήνες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ικανών να αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και διεισδυτικότητας σε διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν µέχρι τις 17 Οκτωβρίου αιτήσεις. Αυτές αξιολογήθηκαν από Επιτροπή ιεθνών Εµπειρογνωµόνων, η οποία έκρινε πως 9 δίκτυα παρουσίασαν τις πλέον ενδιαφέρουσες και αξιόλογες προτάσεις. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης εγκρίθηκε µε Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και δη- µοσιοποιήθηκε µέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ. B φάση. Στην παρούσα φάση, τα 9 δίκτυα που ανέδειξε το προηγούµενο στάδιο, καλούνται µέσω Προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρη- µατικά σχέδια για την δηµιουργία και ανάπτυξη της καινοτοµικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηµατικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιµότητά της κλπ.επίσης καλούνται να υποβάλουν ειδικότερα χρηµατοδοτικά σχέδια των συµµετεχόντων φορέων για την πρώτη διετία εφαρµογής του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας). Επισηµαίνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους συγκεκριµένους 9 προκριθέντες. Ωστόσο, η προκήρυξη παραµένει ανοιχτή σε όσα από τα 9 δίκτυα επιθυµούν να διευρύνουν τα µέλη τους (µε την συµµετοχή Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων). Η συµµετοχή νέων µελών στο προκριθέν δίκτυο, η ενίσχυση δραστηριοτήτων τους, ο ρόλος τους στη συστάδα κλπ. θα αποτελέσουν στοιχείο του επιχειρηµατικού σχεδίου και της συνολικής πρότασης που θα υποβληθεί για αξιολόγηση στην ΓΓΕΤ. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσµάτων, η ΓΓΕΤ θα χρηµατοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων που θα εµφανίσουν τις µεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Ειδικότερα η ΓΓΕΤ θα χρη- µατοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισµό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδοµών, εφόσον χρειάζονται, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγµένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτοµικών δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συµµετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόµενη µετεγκατάστασή τους σε κοινές υποδοµές. Προκειµένου να παρέχονται κατά ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο οδηγίες ή διευκρινήσεις για την εφαρµογή της δράσης, δηµιουργήθηκε ο λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 4 5

4 Inbox + Περισκόπιο Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Το ρωσικό CERN χτυπά την πόρτα της Ελλάδας Με ένα θέµα διαφορετικό από τα συνηθισµένα επέλεξαν να ασχοληθούν οι συντελεστές της εκποµπής «Ανιχνεύσεις» στις 30 Μαϊου: τις διεθνείς συνεργασίες της Ελλάδας και, συγκεκριµένα, τις συνεργασίες στην έρευνα των στοιχειωδών σω- µατιδίων. Η χώρα µας, όπως είναι γνωστό, είναι µέλος του CERN, του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου που εδρεύει στη Γενεύη και συµµετέχει εδώ και χρόνια στα προγράµµατά του. Ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου το CERN συνεργαζόταν µε το αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο της Ρωσίας που βρίσκεται στην Ντούµπνα, µια πόλη 120 χλµ. στα βόρεια της Μόσχας. Η ιστορία του συγκεκριµένου κέντρου παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Ολα άρχισαν το 1947 λίγο µετά δηλαδή από τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου όταν µια οµάδα επιστηµόνων µε επικεφαλή τον ακαδηµαϊκό I.V. Kurchatov ξεκίνησε την κατασκευή του µεγαλύτερου επιταχυντή φορτισµένων σωµατιδίων εκείνης της εποχής. Ως ση- µείο εγκατάστασης επελέγη η πόλη Ντούµπνα, στις όχθες του ποταµού Βόλγα. Οι εργασίες κατασκευής του επιταχυντή ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια αργότερα, το 1949 και η Ντούµπνα µπήκε στο διεθνή χάρτη ως µια πόλη των επιστηµών. Με τη λειτουργία του επιταχυντή ξεκίνησε ταυτόχρονα και η λειτουργία ενός Ινστιτούτου µε αντι- κείµενο την εξέταση των προβληµάτων που έθετε η Πυρηνική Φυσική. Γρήγορα η Ντούµπνα αναπτύχθηκε προσελκύοντας νέους επιστήµονες και η Σοβιετική Ακαδηµία Επιστηµών επέλεξε την ίδια πόλη για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσικής, κύριο αντικείµενο του οποίου ήταν η κατασκευή ενός ακόµα πιο εξελιγ- µένου µε βάση τα δεδοµένα της εποχής- επιταχυντή. Τα ευρήµατα από τα πειράµατα ήταν πολλά, όµως την ίδια ακριβώς εποχή σε άλλες χώρες συνάδελφοι των Σοβιετικών επιστηµόνων διεξήγαγαν τα δικά τους πειρά- µατα. Αρκετά γρήγορα, στα µέσα της δεκαετίας του 50, έγινε αντιληπτό πως µόνο µια ευρεία διεθνής συνεργασία θα µπορούσε να εγγυηθεί την ουσιαστική πρόοδο στο πεδίο της Πυρηνικής Φυσικής και, συνακόλουθα, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Το 1954 ξεκίνησε τη λειτουργία του το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Έρευνα στους τοµείς της Πυρηνικής Φυσικής, µε έδρα τη Γενεύη και σχεδόν ταυτόχρονα οι χώρες του 6 7 συνεχίζεται...

5 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Από την εκποµπή Ανιχνεύσεις της ΕΤ-3 Inbox + Περισκόπιο Η επιστολή «Support for Greece», στο περιοδικό Science Συµφώνου της Βαρσοβίας ίδρυσαν τον δικό τους αντίστοιχο οργανισµό, για την από κοινού έρευνα στον χώρο της Πυρηνικής Φυσικής, χρησιµοποιώντας ως θε- µέλια τα εργαστήρια που λειτουργούσαν ήδη στην Ντούµπνα. Το JINR, όπως έγινε γνωστό το κέντρο, επιβίωσε των αλλαγών στην Ευρώπη µε την πτώση του Τείχους και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και είναι σήµερα ένα από τα γνωστότερα Ινστιτούτα για την έρευνα στον τοµέα της Πυρηνικής Φυσικής. Στις ηµέρες µας 18 χώρες µετέχουν µε επιστηµονικές οµάδες στο Ινστιτούτο που σήµερα απασχολεί εργαζόµενους από τους οποίους είναι επιστήµονες και µηχανικοί και τεχνικοί. Από το ευρύ ερευνητικό πεδίο του JINR ξεχωρίζουν οι έρευνες για τα στοιχειώδη σωµατίδια, την Πυρηνική Φυσική και την έρευνα σε στερεά σώµατα. Στη διάρκεια της εκποµπής οι συντελεστές παρουσίασαν συζητήσεις µε επιστήµονες και διοικητικά στελέχη του κέντρου, καθώς και µε Έλληνες ερευνητές που συνεργάζονται µε το JINR και αποκαλύπτουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις διεθνείς επιστηµονικές συνεργασίες της Ελλάδας και την πρόσκληση που απευθύνει στους ερευνητές της χώρας µας η πόλη της Ντούµπνα. Ευχαριστήριο µήνυµα του πρωθυπουργού Επιστολή προς τον εκδότη του γνωστού επιστηµονικού περιοδικού Science, κ. Bruce Albert, απέστειλε ο πρωθυπουργός Παν. Πικραµµένος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία της επιστολής µε τίτλο Support for Greece. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά εκτίµησή του στους επιστήµονες που εµπνεύστηκαν και υπέγραψαν την επιστολή µε την οποία αποτίουν φόρο τιµής στη συµβολή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και επισηµαίνουν την ανάγκη να υποστηριχθούν οι θεσµοί και το ανθρώπινο δυναµικό στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα που διαθέτει η Ελλάδα προκειµένου να υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα. Ο πρωθυπουργός αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι «ενστερνιζόµαστε τις προτάσεις για αξιοποίηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για την προώθηση καινοτόµων ελληνικών προγραµµάτων και την ενίσχυση της συνεργασίας των µεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων έρευνας και τεχνολογίας µε ελληνικές οµάδες αριστείας. Ως εκ τούτου, έχουµε την πρόθεση να υποβάλλουµε σχετική πρόταση στα αρµόδια θεσµικά όργανα της ΕΕ». «Στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονο- µικής προσαρµογής, οι έλληνες δοκιµάζονται καθηµερινά καθώς έρχονται αντιµέτωποι µε τη µείωση του βιοτικού 8 9 συνεχίζεται...

6 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Η επιστολή «Support for Greece», στο περιοδικό Science τους επιπέδου και την αύξηση της ανεργίας. Σε αυτήν την δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα προτάσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται από τους νοµπελίστες επιστήµονες εµπεριέχουν ακριβώς την ποιότητα που απαιτείται για τη δηµιουργία προοπτικής για το µέλλον ελλήνων επιστηµόνων και σπουδαστών που αντιµετωπίζουν την αυξανόµενη ανεργία», σηµειώνει ο Πρωθυπουργός. Τέλος, διαβεβαιώνει ότι θα προωθηθούν οι προτάσεις που παρουσιάζονται στην επιστολή «Support for Greece» και προσδοκά την υλοποίησή τους προκειµένου να αναπτυχθεί η έρευνα και η τεχνολογία στην Ελλάδα µε αυτές τις συνεργασίες. Η επιστολή Support for Greece: Η επιστολή µε τίτλο «Support for Greece» δηµοσιεύτηκε στη σχετική στήλη των αναγνωστών στο περιοδικό Science και φέρει την υπογραφή του Harald Zur Hausen, ο οποίος εκπρο- σωπεί 22 µεγάλες προσωπικότητες από τον επιστηµονικό τοµέα. Η επιστολή αυτή απεστάλη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Herman van Rompuy, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Durao Barroso. Στο εισαγωγικό του σηµείωµα προς το «Science» µεταξύ άλλων ο συντάκτης της επιστολής επικαλείται και σχετικό σχόλιο που είχε δηµοσιευτεί στο περιοδικό «Physics Today» για να επισηµάνει πως διαρθρωτικά κονδύλια που βρίσκονται στα ταµεία της Ε.Ε. µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος χρηµατοδότησης που αντιµετωπίζουν τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. «Για πολλά χρόνια η Ελλάδα χρησιµοποίησε ένα µέρος των πόρων (που δικαιούται) για να καλύψει τον προϋπολογισµό για την έρευνα και την τεχνολογία. Η εκταµίευση αυτών των κονδυλίων απαιτεί ενέργειες τόσο από την Ε.Ε. όσο και από την Ελλάδα. Στα τελευταία 2 χρόνια και για διάφορους λόγους οι ενέργειες αυτές δεν καρποφόρησαν µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν κρίση οι ελληνικές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία Τώρα είναι η στιγµή για τους Ευρωπαίους ηγέτες να διασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάπτυξη στο µέλλον των πιο ανταγωνιστικών επιστηµονικών και ερευνητικών θεσµών της Ελλάδας µε την αποκατάσταση αυτών των µέτρων [χρηµατοδότησης]...» Η επιστολή-έκκληση των 22 προσωπικοτήτων αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι στο µέσο µιας µακράς και βαθιάς οικονοµικής κρίσης που έχει ήδη αλλάξει δραµατικά τη ζωή των πολιτών της και απειλεί ακόµα και την ύπαρξη των δοµών εκείνων που είναι απαραίτητες για την ανάκαµψη στο µέλλον. Προκειµένου να αναπτύξει την δυναµική της, να διατηρηθούν στη ζωή οι ανταγωνιστικοί της θεσµοί και να εφαρµοστεί η ατζέντα µε τις βαθιές µεταρρυθµιστικές τοµές, η Ελλάδα χρειάζεται τη βοήθειά µας. Είµαστε βέβαιοι πως η Ελλάδα, η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, µπορεί να κάνει αυτό που απαιτείται για ένα λαµπρότερο µέλλον. Προκειµένου να επιτύχει σε αυτό το δύσκολο έργο ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί ανάµεσα σε άλλα στην επιστήµη και την τεχνολογία, τοµείς όπου η Ελλάδα διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρούς θεσµούς και ανθρώπινο δυναµικό. Με τη χρήση υπαρχόντων διαρθρωτικών κονδυλίων και µε την προώθηση της στενής συνεργασίας ανάµεσα σε ευρωπαϊκά κέντρα τεχνολογίας και έρευνας και σε υπάρχοντες πυρήνες αριστείας της Ελλάδας, η Ελλάδα θα µπορέσει να διατηρήσει τις επιστηµονικές της δοµές και να χτίσει πάνω σε αυτές το τεχνολογικό της µέλλον, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά της στο µέλλον»

7 Inbox + Περισκόπιο ράσεις για την Έρευνα και την Ανάπτυξη που απευθύνονται στον παραγωγικό τοµέα Οµιλία του Γενικού Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτη στο 4ο Συνέδριο InfoCom Green ICT Η εξοικονόµηση και η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων θεωρείται σήµερα, στις πολύ δύσκολες εποχές που βιώνουµε, ένας από τους βασικούς παράγοντες που µπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης και κατ επέκταση- της εθνικής οικονοµίας µιας χώρας ενώ, παράλληλα, συνεισφέρουν στις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη, ώστε οι επόµενες γενιές να µην παραλάβουν από εµάς «καµµένη γη». Αυτή η διάσταση, όπως περνάει µέσα από τις «πράσινες» εκφάνσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αναδείχθηκε µε τον καλύτερο τρόπο στη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου InfoCom Green ICT, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την Πέµπτη 17 Μαΐου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης απηύθυνε οµιλία όπου επισήµανε µεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η πολιτεία. Ο κ. Κοκκινοπλίτης επισήµανε πως η χαµηλή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ερευνητική προσπάθεια, µε 30% περίπου, παραµένει ένα από τα ασθενέστερα στοιχεία του ελληνικού συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας. «Η πολιτεία οφείλει, αφενός να στηρίξει την παραγωγή νέας γνώσης ως κοινωνικό αγαθό αλλά και να δηµιουργήσει, µε κατάλληλες πολιτικές και οικονοµικές παρεµβάσεις, την απαιτούµενη µόχλευση για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για έρευνα και καινοτοµία» πρόσθεσε και επισήµανε ότι µεγάλη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, τόσο spin off όσο και spin out αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης, για να αναφερθεί ακολούθως στις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες: - ράση «Συνεργασία»: Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που υποστηρίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Η προκήρυξη του 2011, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 68,32 εκατ., επικεντρώθηκε σε θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας όπως η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες και οι Αυτοµατισµοί που συγκέντρωσαν συνολικά το 14,5 % των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Επί πλέον εφαρµογές της Πληροφορικής / Επικοινωνιών υποστηρίχθηκαν και µέσα από τους υπόλοιπους τοµείς προτεραιότητας της προκήρυξης, όπως οι Υπηρεσίες, τα Τρόφιµα, η Ασφάλεια, η Ενέργεια κ.α. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις πράσινες προσεγγίσεις όπως τα ίκτυα Πράσινης Τεχνολογίας (Green Wireless), ή τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση ενέργειας για χαµηλή κατανάλωση. - Η πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ για την ανάπτυξη innovation clusters: Ο σχεδιασµός στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτοµικών συστάδων επιχειρήσεων (innovation clusters) σε κλάδους της οικονοµίας και τοµείς στους οποίους υπάρχει - ή διαφαίνεται εν δυνά- µει - ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Η ιδέα βασίσθηκε στο µοντέλο που οδήγησε στη δηµιουργία του κέντρου Corallia που αποτελεί µια διεθνώς αναγνωρισµένη καλή πρακτική. Με βάση αυτή την εµπειρία διερευνώνται και άλλοι τοµείς όπως η Πληροφορική, οι Έξυπνες Υπηρεσίες, η Βιοτεχνολογία, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η Φωτονική κ.α, για να υποστηριχθεί η δηµιουργία σχετικών clusters Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε επίσης στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται για τις διµερείς συνεργασίες µε χώρες όπως η Κίνα, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός Τα- µείου Καινοτοµίας. Στον φορέα αυτό θα µετέχουν και ιδιώτες επενδυτές προκειµένου να καταστεί ευκολότερη η διάθεση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν καινοτόµες δραστηριότητες. Παράλληλα, υπενθύµισε πως σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις υποστήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για βιοµηχανική έρευνα και πειρα- µατική ανάπτυξη µε µια καλύτερη προσαρµογή των όρων εφαρµογής τους στις σηµερινές συνθήκες και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις µας σήµερα

8 Inbox + Περισκόπιο Ξενάγηση στην πλατφόρµα evaluation Μια ολοκληρωµένη πλατφόρµα για την υποβολή και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων Η πλατφόρµα evaluation αναπτύχθηκε µε ένα διττό σκοπό. Αφενός να επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλονται στο πλαίσιο των διαφόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων της ΓΓΕΤ και αφετέρου να εγγυηθεί τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και τη µείωση της γραφειοκρατίας. Η πλατφόρµα αναπτύχθηκε µε ίδιους πόρους (ανθρώπινους και τεχνικούς) της ΓΓΕΤ και δηµιουργεί για τους ενδιαφερόµενους φορείς ένα µόνο σηµείο επαφής για την υποβολή των προτάσεων και την παρακο- λούθηση της αξιολόγησής τους. Η πλατφόρµα evaluation όµως δεν αφορά µόνο σε εκείνους που υποβάλουν τις προτάσεις αλλά και σε εκείνους που τις αξιολο- γούν, καθώς περισσότεροι από κριτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµοι ως αξιολογητές µέσω της ειδικής βάσης δεδοµένων που σχεδιάστηκε από την ΓΓΕΤ. Για τη λειτουργία της πλατφόρµας evaluation και τα πλεονεκτήµατά της ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης εξηγεί: Η νέα διαδικασία αλλά και η ηλεκτρονική πλατφόρµα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε in house από το Υπουργείο Παιδείας και την ΓΓΕΤ έρχεται να καλύψει βασικές ανάγκες και απαιτήσεις της ερευνητικής κοινότητας στο νέο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, όπως: η απλοποίηση της διαδικασίας η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας η ταχύτητα η προσβασιµότητα από παντού η δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγµή Η εφαρµογή της διαδικασίας επιβάλλεται και στις 2 φάσεις δηλαδή κατά την υποβολή και κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. Κατά την φάση προκήρυξης και υποβολής προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων µέσω ειδικά διαµορφωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας χωρίς κανένα έγγραφο. Για παράδειγµα, δικαιολογητικά υποβάλονται µόνο για αυτούς που θα επιλεγούν στο τέλος της διαδικασίας. Προβλέπεται περιορισµός του µεγέθους της πρότασης µε µια φιλική προς τον χρήστη διαδικασία και υποβάλονται όλες οι προτάσεις στα αγγλικά προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους από διεθνείς αξιολογητές. Για τη φάση αξιολόγησης έχει διαµορφωθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων προκειµένου να έχουµε αξιολόγηση αυτών από απόσταση µε µείωση κόστους και διαφάνεια. Η αξιολόγηση γίνεται από αξιολογητές διεθνούς κύρους, Ελληνες και ξένους, µε εµπειρία στους θεµατικούς τοµείς των προτάσεων. Έχουµε µια βάση δεδοµένων µε περισσότεορυς από κριτές σήµερα. Επίσης απλοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των προτάσεων. Το αποτέλεσµα µε το νέο σύστηµα είναι ότι εµπεδώνονται η αξιοπιστία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια µε παράλληλη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των επενδυόµενων στην έρευνα πόρων. είτε περισσότερα:

9 Inbox + Περισκόπιο Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για τη χρηµατοδότηση διεθνών οργανισµών Μείωση των εισφορών και δεσµεύσεις για αναπτυξιακές δράσεις υπέρ των ελληνικών φορέων Επιτυχηµένες ήταν οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) µε αντικείµενο τις εισφορές που καταβάλει η Ελλάδα για τη συµµετοχή της στο CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών) και την ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ιαστήµατος), αλλά και τα ανταποδοτικά οφέλη που προκύπτουν για τους φορείς της χώρας µας από τη συµµετοχή στους δύο εξαιρετικά σηµαντικούς οργανισµούς. Ταυτόχρονα η ΓΓΕΤ συνεχίζει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αξιοποίηση των πλεονεκτη- µάτων που προκύπτουν για την Ελλάδα από τη συµµετοχή της στην ESA και το CERN. ESA - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ συµφωνήθηκε ένα ικανοποιητικό πακέτο οικονοµικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. ΓΓΕΤ και ESA συµφώνησαν στη µείωση της ετήσιας εισφοράς για το 2012 κατά 6 εκατ. ευρώ, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ προς ελληνικούς φορείς προκειµένου να βελτιωθεί (στο πλαίσιο και του µηχανισµού strategic initiative) ο πολύ χαµηλός δείκτης γεω-επιστροφής. Σηµειώνεται πως η µεταβατική περίοδος για την ένταξη της Ελλάδας στην ESA ολοκληρώθηκε προ ενός έτους και οι δύο πλευρές έχουν συµφωνήσει τη συνέχιση στην υλοποίηση των δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό της Οµάδος Κρούσης Ελλάδος ESA (Task Force). Το σύνολο των δράσεων ανέρχεται σε 70 µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 16 εκατ.. 16 Η διαπραγµάτευση που διεξήγαγε η ΓΓΕΤ για τις εισφορές ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Μετά από σειρά διµερών ναντήσεων, µε συ- επικεφαλή της ελληνικής αντιπροσωπείας τον Γενικό Γραµ- µατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Κ. Κοκκινοπολίτη, Επίσης έχει συµφωνηθεί η συνεργασία της ESA µε το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη µετεκπαίδευση Ελλήνων επιστηµόνων στις εγκαταστάσεις της ESA. Στο πλαίσιο της διµερούς συνερ- γασίας συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για τη διαµόρφωση στοιχείων εθνικής διαστηµικής στρατηγικής και για τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της γεω-επιστροφής. Η εισήγηση της οµάδας τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση (όπου έλαβε 32 συµµετοχές-απαντήσεις). 17 συνεχίζεται...

10 Inbox + Περισκόπιο (συνέχεια) Επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ για τη χρηµατοδότηση διεθνών οργανισµών Στο µεταξύ η ελληνική πλευρά συνεχίζει την προετοιµασία της ενόψει του κρίσιµου Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. µε θέµα την ESA (το Συµβούλιο έχει προγραµµατιστεί για τον Νοέµβριο του 2012). Στο Συµβούλιο θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µετην υποστήριξη ορισµένων τοµέων και την δέσµευση ανάλογης εθνικής χρη- µατοδότησης (από το Π Ε) στα βιοµηχανικά-αναπτυξιακά γράµµατα της προ- ESA. Τέλος, και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΓΓΕΤ έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί εξειδικευµένες ηµερίδες µε θέµα συγκεκρι- µένες πρωτοβουλίες της ESA (όπως η σχεδιαζόµενη διαστη- µική αποστολή Solar Orbiter) και έχουν οργανωθεί συναντή- σεις εργασίας µε αξιωµατούχους της ESA και εκπροσώπους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής διαστηµικής βιοµηχανίας. CERN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό µέλος του CERN και διαχρονικά υπήρχε µεγάλος προβλη- µατισµός στη ΓΓΕΤ για την υψηλή επένδυση της χώρας σε σχέση µε τα ανταποδοτικά οφέλη και τον πολύ χαµηλό δείκτη βιοµηχανικής επιστροφής. Η συζήτηση για το θέµα των εισφορών που καταβάλει η Ελλάδα στο CERN είχε τεθεί στο παρελθόν στο τραπέζι και ξανατέθηκε τον Αύγουστο του Υπήρξε συχνή επικοινωνία, µε την ανταλλαγή επίσηµων επιστολών από τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη και πραγµατοποιήθηκαν 2 συναντήσεις µε τον Γενικό ιευθυντή του CERN, κ. Heuer, για την εξεύρεση ευέλικτων λύσεων επί των οικονοµικών θεµάτων. Οι επαφές αυτές είχαν επιτυχή κατάληξη µε επίσηµη επιστολή από τον Γενικό ιευθυντή του CERN να αποδέχεται τις προτάσεις του κ. Κοκκινοπλίτη για καταβολή για τα επόµενα 3 χρόνια του 50-60% της ετήσιας εισφοράς αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε µία νέα βάση µε στόχο τη µεταφορά τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο CERN. Στο πλαίσιο των επαφών τέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, όπως η δηµιουργία business incubation center µε ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. καθώς και η συµ- µετοχή Ελληνικών εταιρειών στον σχεδιασµό κατασκευής διαφόρων συστηµάτων ενόψει της αναβάθµισης του LHC τα επόµενα χρόνια. Στο µεταξύ, είναι σε εξέλιξη η αναµόρφωση της Εθνικής Επιτροπής CERN σε νέα βάση µε στόχο να της αποδοθεί ένας πιο ενεργός ρόλος µε τη µετατροπή της σε οµάδα εργασίας. Σηµειώνεται πως στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών και αναφορικά µε την ελληνική παρουσία στο CERN ο κ. Κοκκινοπλίτης υποστήριξε τη δηµιουργία του διεθνούς επιστη- µονικού δικτύου CERN HERMES. Μέσω του δικτύου, τα ελληνικά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, καθώς και το ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» έχουν διαρκή επικοινωνία µε ερευνητικές οµάδες από διάφορα εργαστήρια αριστείας του CERN, οι επικεφαλής των οποίων έχουν εξαιρετική διεθνή αναγνώριση στην επιστηµονική κοινότητα

11 Η Ελλάδα που Ερευνά Πρόσκληση για το πρόγραµµα «Αριστεία ΙΙ» Στα 60 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισµός Μετά από εισήγηση και τον συντονισµό του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, η ΓΓΕΤ σχεδίασε και προχώρησε στην προκήρυξη της δράσης «Αριστεία ΙΙ», η δηµόσια δαπάνη για την οποία ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ ΒΜ), στοχεύει: Στην άµεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστηµονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστηµονικών και ερευνητικών πεδίων, Στην ενίσχυση της έρευνας που αναλαµβάνεται µε πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονοµίας και αυτοδυναµίας. Μακροπρόθεσµα, η προκήρυξη τέτοιου τύπου δράσεων ανα- µένεται να συµβάλλει στην αναβάθµιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήµατος της χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος µε τη δηµοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 29η Ιουνίου Στην επιβράβευση των προτάσεων µε καινοτοµικό χαρακτήρα, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εµπίπτει η εκάστοτε πρόταση. Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής υποβολής λειτουργεί στη διεύθυνση: Παράλληλα, θα δοθεί έµφαση στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδροµίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/ call2012/ 20 21

12 Η Ελλάδα που Ερευνά Πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ Προκήρυξη της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για αναπτυξιακές δράσεις των ερευνητικών φορέων Η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική /εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη) και η εν δυνάµει αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα προέλθουν από αυτήν µε την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστηµονικής στάθµης, είναι οι βασικές επιδιώξεις της δράσης «ΚΡΗΠΙΣ» που ανακοίνωσε η ΓΓΕΤ. Το πρόγραµµα «ΚΡΗΠΙΣ» απευθύνεται σε Eρευνητικούς Φορείς και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ. Η σχετική ράση, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 32 εκ., θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουλίου τις 30/7/2012, θα αξιολογηθούν κάθε µια χωριστά και ως ενιαίο σύνολο, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν ήδη καθοριστεί από τον σχετικό οδηγό εφαρµογής. (http://www.gsrt.gr/financing/files/ ContentFiles270/odhgos_efarmoghs.doc). Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Ιουνίου 2012, στο διαδικτυακό κόµβο της ΓΓΕΤ (www.gsrt. gr) όπου υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία για την προκήρυξη και το πρόγραµµα. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης καθώς και οι προτάσεις των έργων θα υποβληθούν από τα ιοικητικά Συµβούλια των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας έως Η ράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους

13 Οικονοµία + Ανάπτυξη Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην καινοτοµία και την τεχνολογία Τι προτείνει σε έκθεσή της η Deutsche Bank H καινοτοµία και η τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν στην οικονοµική ανάπτυξη είναι το θέµα συγκριτικής µελέτης της Deutsche Bank που πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Goethe της Φρανκφούρτης και εξέτασε τις συνθήκες που επικρατούν σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Η τράπεζα καταλήγει σττην άποψη πως πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην πραγµατοποίηση επενδύσεων που αφορούν στους τοµείς της τεχνολογίας και της καινοτοµίας και, επίσης, να δοθούν κίνητρα για τη λειτουργία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Στη µελέτη σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της καινοτοµίας έχει πολλές αδυναµίες και χρήζει πάρα πολλών βελτιώσεων, καθώς, σε αυτό τον τοµέα, η χώρα µας έχει στηριχτεί για πολλά χρόνια σε εισαγόµενη και µη παραγόµενη στην Ελλάδα υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία. Αναφέρεται επίσης ότι το ελληνικό κράτος αλλά και η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έδωσαν τα τελευταία χρόνια βαρύτητα στην καινοτοµία, σε αντίθεση µε την Πορτογαλία, η οποία προσπάθησε περισσότερο και µε την Ιρλανδία η οποία προσέλκυσε επενδύσεις από αυτό τον τοµέα. Γι' αυτό και δεν παρατηρείται βελτίωση των δεικτών καινοτο- µίας της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια προσθέτει η Deutsche Bank. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες του ελληνικού κράτους αλλά και των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία τα τελευταία χρόνια ήταν χα- µηλότερες σε σχέση µε τις δύο άλλες χώρες. Επίσης, η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χα- µηλό ποσοστό αιτήσεων ευρεσιτεχνίας. Εκτός αυτού, αξίζει να αναφερθεί ότι η καινοτοµία παρατηρείται σε πολύ περιορισµένους κλάδους στην ελληνική οικονοµία, όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και φαρµακευτικός κλάδος, οι οποίες απορροφούν σχεδόν το 50% των πόρων έρευνας και τεχνολογίας σε επίπεδο εταιρειών. Επιπλέον, προστίθεται ότι στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο για τις µικρές ελληνικές εταιρείες η χρηµατοδότηση των καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων τους τόσο πριν από την κρίση όσο και κυρίως την παρούσα περίοδο κρίσης. Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης εκτιµάται ότι θα συνεχίζεται...

14 Οικονοµία + Ανάπτυξη (συνέχεια) Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην καινοτοµία και την τεχνολογία µπορούσε να ξεπεραστεί µέσω των πόρων της ΕΕ, «ωστόσο, ούτε αυτό έχει καταστεί εφικτό, αφού η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαµηλή». Όµως, σηµειώνεται ότι ένα κάποιο πλεονέκτηµα της Ελλάδας, θα µπορούσε να είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό. Αυτό προκύπτει και από τις πολυάριθµες δηµοσιεύσεις Ελλήνων επιστηµόνων σε εγνωσµένου κύρους επιστηµονικά περιοδικά. Το εν λόγω επιστηµονικό δυνα- µικό, όπως υπογραµµίζεται, θα µπορούσε να αποτελέσει µια κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της καινοτοµίας στην Ελλάδα, αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Επίσης σε επίπεδο επιστηµονικού δυναµικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, ωστόσο υστερεί, αν λάβουµε υπόψη τους πτυχιούχους µε βασικό πτυχίο. Στην Ελλάδα κρίνεται ότι απαιτείται βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, επένδυση στην εκπαίδευση, σύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατική καινοτοµία, η υποστήριξη σύστασης επιχειρηµατικών και δικτύων καινοτοµίας, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τοµέα της τεχνολογίας, οι εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης τέτοιων σχεδίων όπως µέσω Venture Capital, η καλύτερη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν σχέση µε καινοτοµία και τεχνολογία, η περιφεριοποίηση και διάχυση της καινοτοµίας και όχι η συγκέντρωσή της στα αστικά κέντρα, η αύξηση των δαπανών του κράτους και των εταιρειών σε έρευνα και τεχνολογία και η στροφή της ελληνικής οικονοµίας σε πιο καινοτόµους κλάδους έντασης τεχνολογίας και καινοτοµίας. Τοµείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ήδη σχετικό συγκριτικό πλεονέκτηµα µε βάση τη µελέτη και άρα θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτούς η επένδυση στην καινοτοµία, είναι εκτός από τον τουρισµό και τις µεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η καπνοβιοµηχανία, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίµων, τα ενδύµατα, οι εκτυπώσεις, τα χηµικά και φαρµακευτικά, τα πλαστικά και οι µεταλλικές κατασκευές. Προτεινόµενα µέτρα Στη µελέτη τονίζεται ότι απαιτούνται µέτρα ανάπτυξης ταυτόχρονα µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως: Ειδικά επενδυτικά προγράµµατα για συγκεκριµένους κλάδους έντασης τεχνολογίας και κινητροδότηση δηµιουργίας επιχειρηµατικών κέντρων καινοτοµίας (Σύνδεση κέντρων επιχειρηµατικότητας µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά προγράµµατα). Αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για καινοτοµία, τεχνολογία και έρευνα. Προσέλκυση στρατηγικών και µικρότερων ξένων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας. Βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου σύστασης εταιρειών τεχνολογίας. ιευκόλυνση χρηµατοδότησης καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων

15 Οικονοµία + Ανάπτυξη Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Βασικός στόχος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας είναι η προώθηση της καινοτοµίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και η ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηµατοδότηση είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν εντονότερο πρόβληµα προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τε- χνολογίας αξιολογώντας την κατά- σταση παρεµβαίνει µε την προώθηση ενός σύγχρονου µέσου χρηµατοοικονο- µικής τεχνικής. Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστάθηκε Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επω- νυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο της ΤΑΝΕΟ ΑΕ. Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόµων, δυναµικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, µε κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) µέσω αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προ- µηθεύσουν επιχειρηµατικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας. Η χρηµατοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταµείου, µε αποτέλεσµα σταδιακά να καταστεί βιώσιµο εργαλείο πολιτικής. Μέσω της πράξης θα χρηµατοδοτηθούν καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να βρίσκονται σε δια συνεχίζεται...

16 Οικονοµία + Ανάπτυξη (συνέχεια) Ιδρύεται το Ταµείο Καινοτοµίας φορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιµες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης: α. προλειτουργικών κεφαλαίων (από έως ανά επενδυτικό σχέδιο) ή β. κεφαλαίων εκκίνησης (από έως ανά επενδυτικό σχέδιο) Το συνολικό κεφάλαιο του Ταµείου εκτιµάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ., εκ των οποίων τα 21 εκ. αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταµείου Καινοτοµίας µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη µορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νοµική µορφή παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους-µέλους. Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας της νέας οικονοµίας, που εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια: Υγεία και Βιοτεχνολογίες Τρόφιµα και Αγροτική Ανάπτυξη Ενέργεια Περιβάλλον Νανοτεχνολογίες και Προηγµένα Υλικά 30 31

17 ι-ερευνώντας Συνέδριο στην Κίνα για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις ηλιακές κυψέλες από οργανικά υλικά Μήνυµα του Γενικού Γραµµατέα Σε συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε στα τέλη Μαϊου στην πόλη Chengdu της Κίνας απευθύνθηκε µέσω µηνύ- µατός του ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης. Θέµα του συµποσίου ήταν τα και φωτοβολταϊκών συστηµάτων και στο πλαίσιο του µηνύµατός(*) του ο κ. Κοκκινοπλίτης υπογράµµισε τους στενούς δεσµούς επιστηµονικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και η Κίνα. «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υπογραµµίζω τη µακροχρόνια διµερή συνεργασία σε θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας µεταξύ της Ελλάδας και Κίνας, µέσω διακρατικών προγραµ- µάτων που έχουν ανοίξει αποτελεσµατικούς διαύλους επικοινωνίας µεταξύ επιστηµονικών ιδρυµάτων, ερευνητών και φορέων από τις δύο χώρες και έχουν αναπτύξει την απαραίτητη υποδοµή για την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος» σηµείωσε ο κ. Κοκκινοπλίτης που έκανε µια σύντοµη αναδροµή στις διµερείς σχέσεις που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από την πρώτη ελληνο-κινεζική συµφωνία επιστηµονικής συνεργασίας το Έκτοτε έχουν υπογραφεί και υλοποιηθεί 10 Πρωτόκολλα διµερούς συνεργασίας και έχουν χρηµατοδοτηθεί µε 1,1 εκατ. ευρώ περισσότερα από 120 ερευνητικά προγράµµατα µε τη συµµετοχή φορέων από τις δύο χώρες. Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε στη συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ των δύο χωρών τον εκέµβριο του 2011 που ενισχύει περαιτέρω τους στενούς δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και Κίνας. «Η συµµετοχή επιχειρήσεων και της επιστηµονικής κοινότητας από τις δύο χώρες στο νέο αναβαθµισµένο πρόγραµµα συνεργασίας ξεπέρασε τις προσδοκίες µας» τόνισε ο Γενικός Γραµµατέας, για να προσθέσει πως κατατέθηκαν συνολικά 80 προτάσεις στις θεµατικές περιοχές του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Υγείας της Αγροβιοτεχνολογίας, των Υλικών και του ιαστήµατος. «Αυτό αποδεικνύει πως παρά την απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες έχουν ωριµάσει οι απαραίτητες συνθήκες προκειµένου η αποδοτική επιστηµονική συνεργασία να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων δραστηριοτήτων, προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία και να καλλιεργήσουµε υψηλές προσδοκίες για την από κοινού επέκταση σε ση- µαντικές αγορές». (*) Ο κ. Κ. Κοκκινοπλίτης είχε προσκληθεί στο συµπόσιο όµως δεν µπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων

18 Φορείς + ραστηριότητες είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία «Η µέτρηση της επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας είναι θεµελιώδης παράγοντας Στο παρελθόν η χώρα µας αντιµετώπισε προβλήµατα στη διαβίβαση στην Ε.Ε. στατιστικών στοιχείων για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία στο πλαίσιο όσων προβλέπουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισµοί, ενώ κάποιες από τις σχετικές υποχρεώσεις δεν έχουν ακόµα ικανοποιηθεί πλήρως. ιαβλέποντας την ανάγκη συµµόρφωσης µε το κανονιστικό πλαίσιο η ΓΓΕΤ ανέλαβε πρωτοβουλία και, αναγνωρίζοντας τον θεσµικό ρόλο του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) του ανέθεσε το έργο της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων. εµπλεκόµενων φορέων. Στη διάρκεια της ηµερίδας ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης υπογράµµισε πως «η γνώση έχει γίνει κεντρικό θέµα που απαιτεί στρατηγική διαχείριση, ενώ η δυνατότητα δηµιουργίας και εφαρµογής επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης έχει οδηγήσει σε αυξανόµενες διαφορές βιοτικού επιπέδου µεταξύ χωρών». για την διαµόρφωση των εθνικών στρατηγικών για την καινοτοµία» «Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστηµα καταγραφής δεικτών που να παράσχει πληροφορίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή µετάφραση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων της υλοποίησης των πολιτικών ΕΤΚ, σε ανάπτυξη. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η µέτρηση της επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας (STI) είναι θεµελιώδης παράγοντας για την διαµόρφωση των εθνικών στρατηγικών για την καινοτοµία... Το θέµα για τους είκτες που αφορούν στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτοµία ( είκτες ΕΤΑΚ) απασχόλησε σχετική ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Μαϊου µε τη συµµετοχή πλήθους Είναι αλήθεια, ότι χωρίς αποτίµηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας πολιτικής, οι διαµορφωτές πολιτικής πρέπει να καταφύγουµε στη διαίσθηση, την ιδεολογία, ή την συµβατική «σοφία» - ή, στην καλύτερη περίπτωση, µόνο στη θεωρία. Πολλές πολι συνεχίζεται...

19 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία τικές αποφάσεις όντως έχουν ληφθεί µε αυτούς τους τρόπους» επισήµανε ο κ. Κοκκινοπλίτης που παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι πολιτικές που προκύπτουν µπορεί να µην αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αλλά να τα επιδεινώνουν. Για παράδειγµα, τα χαµηλά ποσοστά κατόχων διδακτορικού στις αναπτυσσόµενες χώρες έχουν αντιµετωπιστεί µε πολιτικές που δίνουν υποτροφίες για την λήψη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου. Στην πορεία όµως και λόγω της χαµηλής ζήτησης τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτά τα υψηλής ειδίκευσης άτοµα σε θέσεις ανάλογων προσόντων µε αποτέλεσµα την εκδήλωση του φαινοµένου brain drain, δηλαδή τη φυγή των καταρτισµένων αυτών ανθρώπων στο εξωτερικό. Ο κ. Κοκκινοπλίτης χρησιµοποίησε και ένα παράδειγµα από την ελληνική εµπειρία. Συγκεκριµένα µε νόµο του 2004 (τον 3296/2004) οι επιχειρήσεις απέκτησαν το δικαίωµα να αφαιρούν ποσοστό 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγµατοποίησαν µέσα στη χρήση και από τα καθαρά κέρδη τους προκειµένου να ακολουθήσει ο προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. Μέχρι το 2004, οι επιχειρήσεις δήλωναν στην εφορία ότι πραγµατοποίησαν δαπάνες Έρευνας &Τεχνολογίας και ελάµβαναν φορολογική απαλλαγή. Με το τον νέο νόµο, οι επιχειρήσεις έπρεπε να λάβουν βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι οι δαπάνες τους είναι πράγµατι ερευνητικές και να την προσκοµίσουν στην εφορία ώστε να λάβουν φορολογική απαλλαγή. Ως αποτέλεσµα, οι αιτήσεις µειώθηκαν από 800 τα προηγούµενα έτη, σε περίπου 50 το 2005! «Η έλλειψη αξιολόγησης της πολιτικής για τα φορολογικά κίνητρα οδήγησε στην ουσία σε φορολογική απάτη από πλευράς ορισµένων δικαιούχων» σχολίασε ο Γενικός Γραµµατέας. Επισήµανε, επίσης, πως οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν καινοτοµικά προϊόντα δεν έλαβαν ποτέ χρηµατοδότηση από το κράτος. Αυτό έδειξε πως «η κρατική χρηµατοδότηση της έρευνας δεν φτάνει ίσως πάντα στο σωστό αποδέκτη». Ο κ. Κοκκινοπλίτης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο των οποίων το ΕΚΤ ανέλαβε πιλοτικά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων για την παραγωγή δεικτών Ε&ΤΑΚ σε άµεση συνεργασία µε την αρµόδια ιεύθυνση της ΓΓΕΤ και την ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Η σκέψη πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι η ΓΓΕΤ θα πρέπει να είναι ο επιτελικός φορέας αξιοποίησης των στοιχείων των δεικτών και όχι ο φορέας που θα απασχολείται µε την συλλογή τους» «Φιλοδοξούµε, µε το έργο αυτό να αναµορφώσουµε όλη τη διαδικασία παραγωγής δεικτών ΕΤΑΚ µε τη δηµιουργία πλατφόρµας για online συµπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται από τους αρµόδιους φορείς, τη δηµιουργία help desk όπου θα παρέχεται υποστήριξη σχετικά µε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και τέλος της διάχυση των αποτελεσµάτων στους χρήστες των δεικτών καθώς και στο ευρύ κοινό µε τη µορφή εκδόσεων όπως αυτή της βιβλιοµετρικής ανάλυσης των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που παρουσιάζεται σήµερα από το ΕΚΤ... «Οι δείκτες ΕΤΑΚ, οι µελέτες αποτίµησης, όλη συνεχίζεται...

20 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) είκτες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία Φορείς + ραστηριότητες Θερινό Σχολείο για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος αυτή η προσπάθεια, δεν θα έχει κανένα νόηµα αν όλοι εµείς που σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε την πολιτική για την έρευνα και καινοτοµία, δεν µάθουµε να χρησιµοποιούµε συστηµατικά τα στοιχεία αυτά µε τρόπο ώστε η πολιτική µας να είναι τεκµηριωµένη και να βασίζεται σε πραγµατικές ανάγκες λύνοντας πραγµατικά προβλήµατα». Το έργο του ΕΚΤ περιληπτικά εδοµένων των υποχρεώσεων της χώρας, το ΕΚΤ σκοπεύει να ενσωµατώσει στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ΕΤΑΚ, και τη συλλογή των ακόλουθων στατιστικών: Στατιστικές για το ανθρώπινο δυναµικό στην επιστήµη και την τεχνολογία (Α ΕΤ), συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών σχετικά µε το φύλο,στατιστικές για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, στατιστικές για τις βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση και άλλεςστατιστικές για την επιστήµη και την τεχνολογία Συνεργασία ΓΓΕΤ ΕΛΚΕΘΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος PERSEUS Μέσω της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η Ελλάδα έχει αναλάβει, από τον Μάϊο του 2010 έως και τον Ιούνιο του 2012, το συντονισµό της Οµάδας Εργασίας (ΟΕ) Έρευνας και Τεχνολογίας του Οργανισµού Οικονο- µικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). Στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ εγκρίθηκε η διοργάνωση Θερινού Σχολείου µε στόχο την εκπαίδευση νέων ερευνητών σε θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανονισµών και της πολιτικής που υλοποιείται για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση τους σε µεσογειακές και παρευξείνιες χώρες, µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στατιστικές για την απασχόληση στην έρευνα ανά φύλο (She Figures Report) Στατιστικές για την έρευνα στον τοµέα της Ενέργειας (International Energy Agency-IEA) (περιλαµβάνονται σηµεία οµιλίας του Γ.Γ. κ. Κ. Κοκκινοπλίτη στην ηµερίδα «είκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασµός πολιτικών για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία» που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών στις 2/5/2012) Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), µέσα από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα PERSEUS (Policyoriented marine Environmental Research for the Southern EUropean Seas) του οποίου είναι συντονιστής, ανέλαβε την διοργάνωση του Θερινού Σχολείου σε συνεργασία µε την ΓΓΕΤ δεδοµένου ότι οι στόχοι και το αντικείµενο του συνεχίζεται...

21 Φορείς + ραστηριότητες (συνέχεια) Θερινό Σχολείο για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγράµµατος συνάδουν απόλυτα µε τη θεµατολογία του προαναφερθέντος Θερινού Σχολείου. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα PERSEUS είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα για το Θαλάσσιο Περιβάλλον της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και συντονίζεται από τον ρα Ε. Παπαθανασίου, ιευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Λ. Μεσογείων 14 18, Τ.Κ , Αθήνα, Τηλ: Τα µαθήµατα του θερινού σχολείου πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος «Μαρία Τσάκος» στη Χίο, 4 8 Ιουνίου 2012 και τα παρακολούθησαν περισσότεροι από 20 επιστήµονες και υπάλληλοι των χωρών της Μαύρης Θάλασσας µε διδάσκοντες επιστήµονες διεθνούς κύρους µε µεγάλη εµπειρία στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 41

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 7 Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας 12 26 δισ. ευρώ για την Ελλάδα µε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 22 Κατάδυση στο βυθό του Αργολικού κόλπου και στην...

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας 14 Τρέξτε στις πίστες και όχι στους δρόμους! 20 Η «Αριάδνη» αντιμετωπίζει τον εθισμό

Διαβάστε περισσότερα

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας 13 Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 16 Ελληνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επιδοτηθεί αξιόλογα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην προσπάθεια µας, να αναδείξουµε καλές πρακτικές, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη σε δράσεις άξιες µνείας από επιχειρήσεις που προσπάθησαν

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αντί προλόγου (του απερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ο πράσινος. Η Έρευνα. Ξεκινά. Το CERN στην Ελλάδα. το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ο πράσινος. Η Έρευνα. Ξεκινά. Το CERN στην Ελλάδα. το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 7 14 Ξεκινά 20 Ο πράσινος 26 Η Έρευνα σύµβουλος συνεχίζει της Πολιτείας το καλοκαίρι Το CERN στην Ελλάδα το πιλοτικό πρόγραµµα για τις συστάδες επιχειρήσεων Περιεχόµενα Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Αποτύπωση Δεδομένων, Συγκριτική Ανάλυση, Προτάσεις 2010 Innovation Center Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Σ ΧΑ Ρ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ι Α Σ Αποτύπωση Δεδομένων, Συγκριτική Ανάλυση, Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 8 Καθ οδόν προς έναν Οδικό Χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές 24 Νέες εγκαταστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους,

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους, Η συνεισφορά των Πανεπιστημίων στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης: Είναι η παρούσα οικονομική κρίση μια καλή ευκαιρία για ενδυνάμωση της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ FRANK BURNET, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ FRANK BURNET, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 TEYXOΣ 78 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ H Επιστήμη στην Κοινωνία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ FRANK BURNET, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα και Καινοτομία τα κύρια συστατικά της προσπάθειας για ανάπτυξη»

«Έρευνα και Καινοτομία τα κύρια συστατικά της προσπάθειας για ανάπτυξη» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 «Έρευνα και Καινοτομία τα κύρια συστατικά της προσπάθειας για ανάπτυξη» 10 Διμερείς συναντήσεις για επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα 22 Compass4D για τη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 2 ΜΑΪΟΣ 2007

EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 2 ΜΑΪΟΣ 2007 EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 2 ΜΑΪΟΣ 2007 ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτοµία ενέργεια εξωστρέφεια ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 2ο ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2007 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα