Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013"

Transcript

1 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 15kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αθήνα, Σεπτέμβριος 213 ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Γραφεία: Γούναρη 62, Αγ. Παρασκευή , Τηλ.: , Τηλ./Fax: web: Εργαστήριο: Καπετανάκη 18, Γλυκά Νερά , Τηλ.: ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ Σκοπός της έρευνας και της έκθεσης σελ Ανάθεση σελ Ομάδα εκπόνησης μελέτης σελ Θέση και περιγραφή του έργου σελ Εκτελεσθείσες εργασίες σελ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ σελ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ σελ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΕΔΑΦΟΤΕXΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σελ Γενικές γεωλογικές πληροφορίες σελ Βασικοί σχηματισμοί σελ Υπόγεια νερά σελ Σεισμολογικά στοιχεία σελ Παράμετροι σχεδιασμού σελ ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ σελ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ σελ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ σελ Πρανή εκσκαφών σελ Πρανή επιχωμάτων σελ Ανάλυση δυνητικών τροχιών βραχοπτώσεων σελ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ. 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 16 ΣΧΗΜΑΤΑ σχημ. 1-1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ φωτ. 1-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - Μητρώα γεωτρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - Δελτία γεωτρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - Ταξινόμηση βραχομάζας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - Εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί σελ. Α1-Α5 σελ. Β1-Β3 σελ. Γ1-Γ5 σελ. Δ1-Δ8 σελ. Ε1-Ε31

3 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 1 MΕPOΣ ΠΡΩΤΟ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της έρευνας και της έκθεσης Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας που εκτελέστηκε από την εταιρεία γεωτεχνικών μελετών ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. στο χώρο κατασκευής του Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 15 kv/mt στη Σύρο (βλ. σχήμα 1 και φωτογραφία 1). Σκοπός της έρευνας είναι η απόκτηση στοιχείων του υπεδάφους προκειμένου να γίνει εκτίμηση της ανεκτής τάσης έδρασης τόσο από άποψη φέρουσας ικανότητας όσο και καθιζήσεων και να γίνουν προτάσεις θεμελίωσης του κτιρίου και διαμόρφωσης και προστασίας των πρανών εκσκαφών και επιχώσεων. 1.2 Ανάθεση Η γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές και η παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων) ανατέθηκε στην εταιρεία γεωτεχνικών μελετών ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. 1.3 Ομάδα εκπόνησης μελέτης Για την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης συνεργάστηκαν οι ακόλουθοι: Αθαν. Πλατής, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικός Γ. Ανδρεάδης, Γεωλόγος Νεον. Τζαννέτος, Γεωλόγος Μ. Παγουλάτου, Γεωλόγος Ν. Ζαβιτσάνος, Γεωλόγος. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

4 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα Θέση και περιγραφή του έργου Ο χώρος του έργου βρίσκεται στη Νήσο Σύρο, σε απόσταση 1,8 km περίπου νοτιοανατολικά της Ερμούπολης και 2,2 km περίπου βορειοδυτικά του Αζόλιμνου και συνορεύει προς τα δυτικά με τον αερολιμένα της Σύρου, προς βορρά με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Σύρου και προς τα ανατολικά με την επαρχιακή οδό Σύρου-Αζόλιμνου (βλ. σχήμα 1). Η περιοχή του έργου παρουσιάζει κλίση προς τα ανατολικά (προς τη θάλασσα), με κλίσεις που κυμαίνονται μεταξύ 1:1,5 έως 1:3 (κατ:οριζ) και μέγιστη υψομετρική διαφορά στα όρια του οικοπέδου 38, m περίπου. Υψομετρικά ο χώρος του οικοπέδου βρίσκεται 27, 66, m πάνω από τη μέση στάθμη θάλασσας. Στο χώρο του έργου προβλέπεται η κατασκευή Υ/Σ GIS 15 kv/mt, η διάταξη του οποίου φαίνεται στο συνημμένο ενδεικτικό σχέδιο κάτοψης (βλ. σχήμα 2). Η στάθμη ισοπέδωσης των εγκαταστάσεων προβλέπεται στο στάθμη +38,1 m, ενώ για τη διαμόρφωση του χώρου προβλέπεται η διαμόρφωση πράνων εκσκαφών ύψους έως 25, m περίπου και επιχωμάτων ύψους έως 13, m περίπου. 1.5 Εκτελεσθείσες εργασίες Οι ερευνητικές εργασίες υπαίθρου εκτελέστηκαν στο διάστημα από 22/7/213 μέχρι 23/7/213. Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελέστηκαν στο διάστημα από 29/7/213 μέχρι 13/8/213. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

5 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 3 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η έρευνα περιελάμβανε την εκτέλεση 2 περιστροφικών γεωτρήσεων πυρηνοληψίας Γ1 και Γ2 βάθους 16, m και 14,2 m αντίστοιχα, διατεταγμένων στην περιοχή όπου πρόκειται να διαμορφωθούν τα υψηλά πρανή εκσκαφής. Oι θέσεις των γεωτρήσεων φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (σχήμα 2) και στις φωτογραφίες 2 και 3. Οι γεωτρήσεις εκτελέστηκαν με περιστροφικό γεωτρύπανο τύπου BOYLES-17. Η διάμετρος της οπής ήταν 117 mm αρχικά, μειούμενη βαθύτερα σε 11 mm. Απαιτήθηκε συνεχής σωλήνωση των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2, με σωλήνα διαμέτρου 117 mm μέχρι βάθους 7,- 4,3 m. Από τις γεωτρήσεις ελήφθησαν ημιδιαταραγμένα δείγματα εδάφους και πυρήνες του βραχώδους υποβάθρου. Λόγω της φύσης του εδάφους (σχιστολιθικοί χάλικες επιφανειακά και σχιστολιθικό υπόβαθρο βαθύτερα) δεν ήταν δυνατό να ληφθούν αδιατάρακτα δείγματα (σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες» του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 363 Β / αδιατάρακτα δείγματα λαμβάνονται σε μαλακά συνεκτικά εδάφη). Λόγω της παρουσίας στρωμάτων σκληρών σχιστολίθων απαιτήθηκε κατά θέσεις η χρήση δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος διαμέτρου 11 mm με σπαστήρα (καροττοπαγίδα) για καλύτερη δειγματοληψία και συγκράτηση των βραχωδών πυρήνων. Επίσης απαιτήθηκε η χρήση δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος βραδείας προχώρησης με διαιρούμενο εσωτερικό πουκάμισο, διαμέτρου 11 mm, για καλύτερη δειγματοληψία του σχετικά μαλακού και εύθριπτου βραχώδους υποβάθρου. Ο δειγματολήπτης αυτός χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η μέγιστη δυνατή σε ποσοστό και ποιότητα πυρηνοληψία με ελάχιστη απόπλυση των ιδιαίτερα ευαίσθητων σχηματισμών, δεδομένου ότι η χρήση δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος απεδείχθη ανεπαρκής για την καλή δειγματοληψία του συγκεκριμένου πετρώματος. Η περιγραφή των εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων, των επί τόπου δοκιμών και των επί τόπου μετρήσεων και παρατηρήσεων των γεωτρήσεων δίνονται συνοπτικά στο Παράρτημα Α και αναλυτικά στα δελτία γεωτρήσεων στο Παράρτημα Γ. Τα ημιδιαταραγμένα δείγματα ελήφθησαν από την πυρηνοληψία για την προχώρηση της γεώτρησης με τη μέθοδο του φραγμού (διακοπή κυκλοφορίας νερού). Η συσκευασία και φύλαξη των δειγμάτων έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 363 Β / ). Πιο συγκεκριμένα, οι εξωτερικές επιφάνειες των δειγμάτων συνεκτικού εδάφους που προορίζονται για εργαστηριακές δοκιμές, καθαρίστηκαν από την ελεύθερη υγρασία και καλύφθηκαν αεροστεγώς με διπλή πλαστική μεμβράνη. Στη συνέχεια αυτά τα εδαφικά δείγματα φυλάχθηκαν σε δύο πλαστικές σακκούλες δεμένες η κάθε μία χωριστά, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκε ο πλεονάζων αέρας για να διατηρηθεί η φυσική υγρασία του εδάφους. Όλα τα δείγματα (συσκευασμένα και μη) ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

6 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 4 φυλάχθηκαν σε ξύλινα κυψελωτά κιβώτια, φωτογραφήθηκαν (βλ. φωτογραφίες 4 και 5) και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο. Οι τομές των γεωτρήσεων Γ1-Γ2, με τη λεπτομερή περιγραφή των εδαφικών στρωμάτων και τα αποτελέσματα των επί τόπου δοκιμών, φαίνονται στη γεωτεχνική τομή του σχήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σημερινές επιστημονικές κατευθύνσεις. Ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε ΦΕΚ 955 Β / ), που γενικά συμφωνούν με τις αντίστοιχες Αμερικάνικες προδιαγραφές του AASHTO και του ASTM. To είδος των δοκιμών προσαρμόστηκε προς τη φύση του εδάφους, τη δειγματοληψία και το σκοπό της έρευνας. Σε χαρακτηριστικά δείγματα από τις γεωτρήσεις έγιναν δοκιμές κατάταξης, φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών. Συνολικά εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργαστηριακές δοκιμές: Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας 1 Προσδιορισμός ορίων Atterberg 1 Κοκκομέτρηση με κόσκινα 1 Προσδιορισμός πυκνότητας βραχωδών πυρήνων 7 Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης σε βραχώδη δείγματα 7 Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών δίνονται συνοπτικά μεν στα μητρώα γεωτρήσεων (Παράρτημα Α'), αναλυτικά δε στο φύλλο κάθε δοκιμής (Παράρτημα Β'). ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

7 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 5 MΕPOΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1 Γενικές γεωλογικές πληροφορίες Ο χώρος του έργου βρίσκεται στη Νήσο Σύρο, σε απόσταση 1,8 km περίπου νοτιοανατολικά της Ερμούπολης και 2,2 km περίπου βορειοδυτικά του Αζόλιμνου και συνορεύει προς τα δυτικά με τον αερολιμένα της Σύρου, προς βορρά με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Σύρου και προς τα ανατολικά με την επαρχιακή οδό Σύρου-Αζόλιμνου (βλ. σχήμα 1). Η περιοχή του έργου παρουσιάζει κλίση προς τα ανατολικά (προς τη θάλασσα), με κλίσεις που κυμαίνονται μεταξύ 1:1,5 έως 1:3 (κατ:οριζ) και μέγιστη υψομετρική διαφορά στα όρια του οικοπέδου 38, m περίπου. Υψομετρικά ο χώρος του οικοπέδου βρίσκεται 27, 66, m πάνω από τη μέση στάθμη θάλασσας. Στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του έργου εμφανίζονται μεταμορφωμένα οφιολιθικά πετρώματα, αποτελούμενα από κυανοσχιστολίθους και μεταβασίτες (βλ. γεωλογικό χάρτη στο σχήμα 4). Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται έντονα καταπονημένοι και εξαλλοιωμένοι (βλ. φωτογραφία 6). Οι επικρατούσες γωνίες κλίσης κυμαίνονται μεταξύ -3 και 6-8 με επικρατούσα διεύθυνση κλίσης προς τα δυτικά (βλ. φωτογραφίες 7, 8 και 9). Επιφανειακά επικρατούν μικρού βάθους υλικά του μανδύα αποσάθρωσης. 4.2 Βασικοί σχηματισμοί Στο βάθος που διερευνήθηκε, μέχρι τα 16, m (κατώτερο υψόμετρο +46,4 m), απαντήθηκαν οι ακόλουθοι σχηματισμοί (βλ. και γεωτεχνική τομή στο σχήμα 3). Τα βάθη αναφέρονται από τη στάθμη φυσικού εδάφους στη θέση κάθε γεώτρησης, τα δε υψόμετρα είναι απόλυτα. [1] Επιφανειακά και μέχρι βάθους,5-1, m (αντίστοιχο υψόμετρο +61,9 m έως +6,5 m) απαντάται αργιλώδες ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ έως σχιστολιθικοί ΧΑΛΙΚΕΣ (αποσαθρωμένος ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ). ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

8 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 6 [2] Κάτω από τον επιφανειακό μανδύα αποσάθρωσης και μέχρι το μέγιστο βάθος που διερευνήθηκε (16, m - υψόμετρο +46,4 m) απαντάται ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ κατακερματισμένος ως κερματισμένος γενικά, συμπαγής κατά θέσεις, τεφροπράσινου, κυανότεφρου ως καστανοκίτρινου χρώματος, με πολλές ποικίλες ανοικτές τραχείες διακλάσεις, με αργιλικά ίχνη κατά θέσεις επί αυτών και αποσαθρωμένος τοπικά [2α] υπό μορφή πολύ πυκνού αργιλώδους ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ (SC-GC). Οι παράμετροι ενός αποσαθρωμένου δείγματος και η διακύμανση των παραμέτρων των βραχωδών δειγμάτων του στρώματος αυτού δίνονται στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Παράμετροι ενός εδαφικού δείγματος στρώματος [2] (υποενότητα [2α]) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ min max Μ.Ο. Σύνολο τιμών Όρια Atterberg: Όριο υδαρότητας (LL) Όριο πλαστικότητας (PL) Δείκτης πλαστικότητας (PI) 43,3% 22,1% 21,2% 43,3% 22,1% 21,2% 43,3% 22,1% 21,2% Φυσική υγρασία (w) 16,5% 16,5% 16,5% 1 Χαλίκια (συγκρατούμενο #4) 35% 35% 35% 1 Άμμος (διερχόμενο #4-#2) 31% 31% 31% 1 Λεπτόκοκκα (διερχόμενο #2) 34% 34% 34% 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διακύμανση παραμέτρων βραχωδών δειγμάτων στρώματος [2] ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ min max Μ.Ο. Σύνολο τιμών Μονοαξονική θλίψη (qu - MPa) 2,8 99,2 23, 7 Φαινόμενο βάρος (γ - kn/m 3 ) 2,9 33,1 27,3 7 Πυρηνοληψία (Α - %) R.Q.D. (%) ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

9 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα Υπόγεια νερά Οι μετρήσεις στάθμης που έγιναν τόσο κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων με καθημερινές μετρήσεις στάθμης, πριν την έναρξη και μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας, όσο και μετά την αποπεράτωση αυτών, φαίνονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Στάθμες ΥΥΟ στις γεωτρήσεις ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (m) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (m) :3 1,6 +6, : 4,1 +58,3 Γ :3 11:,2,4 +62,2 +62, : 1, +61,4 Γ :4 1,7 +59,3 Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις στάθμης του νερού στις γεωτρήσεις τόσο κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων όσο και μετέπειτα (βλ. πίνακα 3), αυτή εμφανίζει συνεχή πτώση. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η στάθμη αυτή οφείλεται στη χρήση υδάτων κατά τη διάρκεια της διάτρησης και όχι σε υφιστάμενη στάθμη υπογείων υδάτων. Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (Υ.Υ.Ο.) βρισκόταν κατά το μήνα Ιούλιο 213 σε βάθος μεγαλύτερο των 16, m (κατώτερο υψόμετρο +46,4 m). 4.4 Σεισμολογικά στοιχεία Η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ-2), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ17α/ (ΦΕΚ 1154 Β ) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το δε έδαφος κατατάσσεται στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας [Α] (βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση). ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

10 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 8 Για τη σεισμική ανάλυση των κατασκευών, η σεισμική επιτάχυνση εδάφους για τη ζώνη Ι είναι κατά ΕΑΚ: Α =,16g, οι δε χαρακτηριστικές περίοδοι για την κατηγορία εδάφους [Α] είναι: Τ 1 =,1 sec και Τ 2 =,4 sec. 4.5 Παράμετροι σχεδιασμού Στον πίνακα 4 που ακολουθεί φαίνονται οι παράμετροι σχεδιασμού που έχουν υιοθετηθεί για τους εδαφοτεχνικούς υπολογισμούς της μελέτης. Η επιλογή των c, φ και Es για το στρώμα [2] (βραχώδες υπόβαθρο) έχει βασιστεί: α) αφενός σε αξιολόγηση της βραχομάζας βάσει του GSI (Geological Strength Index) και του RMR (Rock Mass Rating) και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ, β) αφετέρου δε σε ανάστροφη ανάλυση ευστάθειας του υφιστάμενου βραχώδους πρανούς, μεγίστου ύψους 17 m περίπου και κλίσης 3:1 (κατ:οριζ) περίπου, θεωρώντας συντηρητικά ότι ο υπάρχων συντελεστής ασφαλείας είναι οριακά πάνω από 1, (FS = 1,5 βλ. σχήμα 5). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Παράμετροι σχεδιασμού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Υγρό φαινόμενο βάρος (kn/m 3 ) Μέτρο συμπίεσης (Es MN/m 2 ) Παράμετροι αντοχής Γωνία εσωτερικής τριβής (φ ) Συνοχή (c kn/m 2 ) Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (q u MN/m 2 )) Στρώμα [2] 27, , ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

11 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 9 5. ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Η εκσκαψιμότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται γενικά από την ευκολία που αυτό σκάβεται με μηχανικό εκσκαφέα (τσάπα). Τα είδη των εκσκαφών βάσει της ΠΤΠ Χ1 είναι: Γαιώδεις εκσκαφές: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα πάσης φύσης εδάφη, των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή μόνο με τη χρήση της σκαπάνης (π.χ. άργιλος, μάργα, πηλός, αμμοχάλικα, χάλικες, κροκάλες, λατύπες, λίθοι, μεμονωμένοι ογκόλιθοι όγκου μικρότερου των,2 m 3, κλπ.). Ημιβραχώδεις εκσκαφές: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα πάσης φύσης εδάφη και πετρώματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία των γαιών και δύνανται να εκσκαφούν ή εξορυχθούν και χωρίς τη χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών. Στην κατηγορία «ημίβραχος» περιλαμβάνονται, τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι εντόνως διερρηγμένα ή κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή αποσαθρούμενα, οι σταθεροποιημένες λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλίκων, οι στρώσεις μάργας, οι οποίες έχουν αρκούντως συγκολληθεί με λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 mm, οι συμπαγείς και σκληρές άργιλοι, κλπ. Γενικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη των εδαφών τα οποία είναι αρκούντως συνδεδεμένα ή συγκολλημένα, αλλά λόγω της δομής αυτών λύονται και χωρίς εκρήξεις. Βραχώδεις εκσκαφές: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα πάσης φύσης μεγάλης ανθεκτικότητας πετρώματα, των οποίων η εξόρυξη μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Έτσι ενδεικτικά ως βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα, τα οποία υφίστανται σε μεγάλους όγκους, κατά στρώματα, τα ισχυρά συσσωρευμένα κροκαλοπαγή πετρώματα, καθώς και οι μεμονωμένοι βράχοι όγκου τουλάχιστον,5 m 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών, η εξόρυξη του βράχου γίνεται με ειδικές επιτρεπόμενες μεθόδους (π.χ. με μηχανική αερόσφυρα). Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των σχηματισμών που απαντήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας γεωτεχνικής έρευνας, τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών υπαίθρου καθώς και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από γειτονικές εκσκαφές, οι απαντώμενοι σχηματισμοί μπορούν να καταταχθούν από πλευράς εκσκαψιμότητας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 5. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

12 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Εκσκαψιμότητα σχηματισμών Σχηματισμός Χαρακτηρισμός Γαιώδες Ημιβραχώδες Βραχώδες Αργιλώδη αμμοχάλικα [1] % 1% - Σχιστόλιθος [2] - 2%-4% 6%-8% Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία μεταξύ των σχηματισμών που απαντήθηκαν στην περιοχή του έργου, τα εκτιμώμενα ποσοστά εκσκαφών, είναι κατά περίπτωση: Γαιώδεις ως ημιβραχώδεις εκσκαφές: 2%-4% Βραχώδεις εκσκαφές: 6%-8%. Οι βραχώδεις εκσκαφές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με εκρηκτικά είτε με μηχανική αερόσφυρα. Στην περίπτωση εκσκαφής με εκρηκτικά, προτείνεται να γίνει αυτή με ελεγχόμενες εκρήξεις, λόγω της γειτνίασης του χώρου του έργου με το διάδρομο του αεροδρομίου της Σύρου (βλ. φωτογραφία 1). 6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Τα προϊόντα εκσκαφής του σχιστολιθικού υποβάθρου θεωρούνται κατάλληλα για την κατασκευή των επιχωμάτων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της οδοποιίας του Υ/Σ, καθώς και για τις τυχόν απαιτηθεισόμενες στραγγιστικές στρώσεις. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

13 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 7.1 Πρανή εκσκαφών Στο Παράρτημα Ε ελέγχεται η ευστάθεια πρανούς εκσκαφής ύψους H = 25,5 m, το οποίο διαμορφώνεται με κλίση 5:1 (κατ:οριζ) με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 4, m ανά 5, m ύψους, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Υ/Σ, όπου αναμένονται και τα μεγαλύτερα ύψη πρανών. Η ανάλυση ευστάθειας έχει γίνει τόσο υπό στατικές συνθήκες (κατάσταση λειτουργίας) όσο και υπό σεισμικές. Η ανάλυση γενικής ευστάθειας του πρανούς έχει γίνει με την απλοποιημένη μέθοδο λωρίδων του Bishop για κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης με τη βοήθεια του προγράμματος Η/Υ Slide v.5. της Rocscience. Το έδαφος χωρίζεται σε λωρίδες και στη συνέχεια εξετάζεται ένας αριθμός κυκλικών τόξων διαφορετικού μήκους χορδής, για κάθε ένα από τα οποία εξετάζονται όλες οι πιθανές ακτίνες και βρίσκεται ο ελάχιστος συντελεστής. Οι αναλύσεις ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση γίνονται κατά ΕΑΚ-2 για την περίπτωση πρανών εκσκαφής με: οριζόντιο σεισμικό συντελεστή ίσο προς α h =α/2 και κατακόρυφο σεισμικό συντελεστή σχεδιασμού α v = ±α h /2 όπου: α = σεισμικός συντελεστής περιοχής έργου =,16 (ζώνη I). Επίσης στο Παράρτημα Ε έχει γίνει ανάστροφη ανάλυση ευστάθειας του υφιστάμενου βραχώδους πρανούς στην περιοχή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βλ. φωτογραφία 1), μεγίστου ύψους 17 m περίπου και κλίσης 3:1 (κατ:οριζ) περίπου, θεωρώντας συντηρητικά ότι ο υπάρχων συντελεστής ασφαλείας είναι οριακά πάνω από 1, (FS = 1,5 βλ. σχήμα 5). Στον παρακάτω πίνακα 6 και στα σχήματα 6 και 7 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων γενικής ευστάθειας για κάθε μια από τις εξετασθείσες περιπτώσεις στην περιοχή του δυτικού πρανούς. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι με την προτεινόμενη παραπάνω διαμόρφωση των πρανών εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση αποδεκτός συντελεστής ασφαλείας έναντι γενικής ευστάθειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χαλαρά υλικά και αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλων φορτίων στη στέψη της εκσκαφής. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

14 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αναλύσεων ευστάθειας πρανών εκσκαφής ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS (*) ΑΡΧΕΙΟ Η/Υ Bishop (κυκλική επιφάνεια) Στατική 1,31 > 1,3 Slide1 Bishop (κυκλική επιφάνεια) Σεισμική 1,15 > 1, Slide1_seismic (*) Ελάχιστος επιτρεπόμενος συντελεστής ασφαλείας: Στατική φόρτιση Μόνιμα βραχώδη πρανή: FS min = 1,3 (ΟΣΜΕΟ) Σεισμική φόρτιση: FS min = 1, (ΕΑΚ ΟΣΜΕΟ EC-8) 7.2 Πρανή επιχωμάτων Στο Παράρτημα Ε ελέγχεται η ευστάθεια επιχώματος μεγίστου ύψους H = 13, m, το οποίο διαμορφώνεται με κλίση 2:3 (κατ:οριζ) και το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Υ/Σ, όπου αναμένονται και τα μεγαλύτερα ύψη επίχωσης. Η ανάλυση ευστάθειας έχει γίνει τόσο υπό στατικές συνθήκες (κατάσταση λειτουργίας) όσο και υπό σεισμικές. Η ανάλυση γενικής ευστάθειας του πρανούς έχει γίνει με την απλοποιημένη μέθοδο λωρίδων του Bishop για κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης με τη βοήθεια του προγράμματος Η/Υ Slide v.5. της Rocscience. Το έδαφος χωρίζεται σε λωρίδες και στη συνέχεια εξετάζεται ένας αριθμός κυκλικών τόξων διαφορετικού μήκους χορδής, για κάθε ένα από τα οποία εξετάζονται όλες οι πιθανές ακτίνες και βρίσκεται ο ελάχιστος συντελεστής. Οι αναλύσεις ευστάθειας των επιχωμάτων υπό σεισμική φόρτιση γίνονται κατά ΕΑΚ-2, λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες οριζόντιες ενεργές επιταχύνσεις της μάζας τους, που μεταβάλλονται από α Β =,5*α στη βάση, μέχρι α Κ = α Β *β(τ) στην κορυφή (άρθρο [1] του ΕΑΚ-2), όπου: α = η ανηγμένη σεισμική επιτάχυνση του εδάφους =,16g (Ζώνη Ι, ΕΑΚ-2) β(τ) = η φασματική μεγέθυνση που αντιστοιχεί στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο Τ του έργου 2,5 Λαμβάνοντας συντηρητικά β(τ) = 2,5 έχουμε: α Β = α/2 =,16g/2 =,8g α Κ = α Β *β(τ) = 2,5*,8g =,2g οπότε μετά από αντικατάσταση: α h = (α Β +α Κ )/2 = (,8+,2)*g/2 =,14g α v = ±,5*α h = ±,7g. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

15 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 13 Στον παρακάτω πίνακα 7 και στα σχήματα 8 και 9 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων γενικής ευστάθειας για κάθε μια από τις εξετασθείσες περιπτώσεις στην περιοχή του επιχώματος. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι με την προτεινόμενη παραπάνω διαμόρφωση του επιχώματος εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση αποδεκτός συντελεστής ασφαλείας έναντι γενικής ευστάθειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χαλαρά υλικά και αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλων φορτίων στη στέψη της εκσκαφής. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αναλύσεων ευστάθειας επιχωμάτων ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS (*) ΑΡΧΕΙΟ Η/Υ Bishop (κυκλική επιφάνεια) Στατική 1,39 > 1,38 embankment Bishop (κυκλική επιφάνεια) Σεισμική 1,17 > 1, embankment_ seismic (*) Ελάχιστος επιτρεπόμενος συντελεστής ασφαλείας: Στατική φόρτιση Μόνιμα πρανή: Σεισμική φόρτιση: FS min = 1,38 (Ευρωκώδικας EC-7) FS min = 1, (ΕΑΚ ΟΣΜΕΟ EC-8) 7.3 Ανάλυση δυνητικών τροχιών βραχοπτώσεων Στο Παράρτημα Ε πραγματοποιείται στατιστική επεξεργασία των δυνητικών τροχιών βραχωδών τεμαχών που αποκολλώνται από ένα σημείο του πρανούς εκσκαφής και εξετάζεται η απόσταση όπου αυτά μπορεί να φτάσουν από τον πόδα του πρανούς καθώς και η κινητική τους ενέργεια. Σημειώνεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για αποκόλληση βραχωδών τεμαχών από οποιοδήποτε σημείο του πρανούς. Επίσης στην ανάλυση έχει ληφθεί υπόψη η χρήση αμμοχαλικώδους υλικού τόσο στους αναβαθμούς όσο και στο χώρο μεταξύ ποδός του πρανούς και του περιμετρικού τοίχου του Υ/Σ. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό RocFall της ROCKSCIENCE. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι, εφόσον αφεθεί μία απόσταση ασφαλείας 4, m από τον πόδα του πρανούς μέχρι τον περιμετρικό τοίχο του Υ/Σ και διαστρωθεί τόσο στο χώρο αυτό όσο και στους ενδιάμεσους αναβαθμούς αμμοχαλικώδες υλικό πάχους τουλάχιστον,3 m, δεν υπάρχει κίνδυνος από βραχοπτώσεις στο χώρο του Υ/Σ. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

16 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από την εκτελεσθείσα γεωτεχνική έρευνα στη θέση κατασκευής του Υ/Σ Σύρου, προκύπτει ότι τα ανώτερα εδαφικά στρώματα αποτελούνται κατακερματισμένο ως κερματισμένο σχιστόλιθο, αποσαθρωμένο τοπικά υπό μορφή αργιλώδους αμμοχάλικου, καλυπτόμενο από μικρού πάχους (,5-1, m) μανδύα αποσάθρωσης αμμοχαλικώδους σύστασης. Η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (Υ.Υ.Ο.) βρισκόταν κατά το μήνα Ιούλιο 213 σε βάθος μεγαλύτερο των 16, m (κατώτερο υψόμετρο +46,4 m). Από πλευράς σεισμικής επικινδυνότητας η περιοχή του έργου ανήκει στη Ζώνη Ι του τροποποιημένου ΕΑΚ (απόφαση υπ αριθμ. Δ17α/ του ΥΠΕΧΩΔΕ), το δε έδαφος κατατάσσεται στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας [Α]. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα εξής για τη διαστασιολόγηση και τον τρόπο θεμελίωσης των διαφόρων κατασκευών: Είδος θεμελίωσης: Οποιαδήποτε μορφή επιφανειακής θεμελίωσης (μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί ή γενική κοιτόστρωση) Στάθμη θεμελίωσης: Εντός του βραχώδους υποβάθρου Βάθος θεμελίωσης: Επιτρεπόμενη τάση έδρασης: Στατική φόρτιση: Σεισμική φόρτιση:,8 m κάτω από τη στάθμη περιβάλλοντος χώρου επσ εδ = 4 kpa (μέση τάση) επσ εδ = 52 kpa (τάση ακμής) επσ εδ = 6 kpa (μέση τάση) επσ εδ = 78 kpa (τάση ακμής) Δείκτης εδάφους λαμβανομένης υπόψη της γεωμετρίας της θεμελίωσης: Στατική φόρτιση: ks = 2-1 MN/m 3 Σεισμική φόρτιση: ks = 4-1 MN/m 3 Όσον αφορά την εκσκαψιμότητα του εδάφους, τα εκτιμώμενα ποσοστά γαιωδών, ημιβραχωδών και βραχωδών εκσκαφών είναι: Γαιώδεις ως ημιβραχώδεις εκσκαφές: 2%-4% Βραχώδεις εκσκαφές: 6%-8%. Οι βραχώδεις εκσκαφές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με εκρηκτικά είτε με μηχανική αερόσφυρα. Στην περίπτωση εκσκαφής με εκρηκτικά, προτείνεται να γίνει αυτή με ελεγχόμενες εκρήξεις, λόγω της γειτνίασης του χώρου του έργου με το διάδρομο του αεροδρομίου της Σύρου. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

17 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 15 Τα προϊόντα εκσκαφής του σχιστολιθικού υποβάθρου θεωρούνται κατάλληλα για την κατασκευή των επιχωμάτων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της οδοποιίας του Υ/Σ, καθώς και για τις τυχόν απαιτηθεισόμενες στραγγιστικές στρώσεις. Όσον αφορά τα υψηλά πρανή εκσκαφής που θα δημιουργηθούν για τη διαμόρφωση του χώρου του Υ/Σ (μεγίστου ύψους 25, m περίπου), αυτά μπορούν να διαμορφωθούν με κλίση 5:1 (κατ:οριζ) με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 4, m ανά 5, m ύψους. Για την αποφυγή πτώσης λίθων ή βραχωδών τεμαχών, που τυχόν αποκολληθούν από τα πρανή εκσαφών, εντός του Υ/Σ, θα απαιτηθεί να αφεθεί μία απόσταση ασφαλείας 4, m από τον πόδα του πρανούς μέχρι τον περιμετρικό τοίχο του Υ/Σ και να διαστρωθεί τόσο στο χώρο αυτό όσο και στους ενδιάμεσους αναβαθμούς χαλαρό αμμοχαλικώδες υλικό πάχους τουλάχιστον,3 m. Όσον αφορά τα επιχώματα που θα δημιουργηθούν για τη διαμόρφωση του χώρου του Υ/Σ (μεγίστου ύψους 13, m περίπου), αυτά μπορούν να διαμορφωθούν με κλίση 2:3 (κατ:οριζ). Επίσης, για την αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών από τα απορρέοντα όμβρια, προτείνεται η κάλυψη του μετώπου των πρανών με λιθορριπή βάρους 2-1 kg, πάχους τουλάχιστον 1, m. Τέλος προτείνεται για λόγους ασφαλείας να αφεθεί μία ελάχιστη απόσταση 4, m από το φρύδι του πρανούς μέχρι τον τοίχο της περίφραξης του Υ/Σ. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών τα πρανή θα πρέπει να επιθεωρούνται από γεωτεχνικό μηχανικό, ώστε να επαληθεύεται η εικόνα που σχηματίστηκε από τα στοιχεία της παρούσας γεωτεχνικής έρευνας και σε αντίθετη περίπτωση να τροποποιείται η μελέτη και να λαμβάνονται τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καταγράφονται οι κλίσεις και διευθύνσεις κλίσεων των ασυνεχειών των βραχωδών σχηματισμών που εκσκάπτονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ασφάλεια των προτεινομένων στην παρούσα κλίσεων που έχει βασιστεί κυρίως σε επιφανειακά τεκτονικά στοιχεία. Αθήνα, Σεπτέμβριος 213 Για τη ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΑΘΑΝ. ΠΛΑΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

18 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 32 nd US ROCK MECHANICS SYMPOSIUM (1991) Hands-on Workshop on Rock Mass Classifications. A.S.C.E. (1976) "Rock Engineering for Foundations & Slopes", Vol. I & II, Proceedings of a Specialty Conference, University of Colorado, Boulder, Colorado, August 15-18, BIENIAWSKI Z.T. (1974) "Geomechanics Classification of Rock Masses and its Application in Tunnelling", Proc. 3rd Int. Congr. Rock Mechanics, Denver, Vol. 2, Part 2, pp BETON KALENDER (1984) Ελληνική Μετάφραση του Γερμανικού πρωτοτύπου Beton Kalender 1983, από τον εκδοτικό οίκο Μ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, Τόμοι 1,2,3. BOWLES J.E. (1996) "Foundation Analysis & Design", 5 th edition, McGraw-Hill, U.S.A. CIRIA (1984) "Design of Retaining Walls Embedded in Stiff Clay", CIRIA Report 14, by C.J. Padfield and R.J. Mair, London. CUR (CENTRE FOR CIVIL ENGINEERING RESEARCH & CODES) (1996) "Building on Soft Soils - Design & Construction of Earthstructures both on and into Highly Compressible Subsoils of Low Bearing Capacity", A manual based on CUR Report 162, Published by A.A.BALKEMA, Rotterdam. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Υ.Δ.Ε. (1983) "Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες", (Ε ΦΕΚ 363 Β / ). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Υ.Δ.Ε. (1984) "Προδιαγραφές Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής" (Ε και Ε ΦΕΚ 7 Β /8-2-85). ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

19 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Υ.Δ.Ε. (1986) "Προδιαγραφές Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής" (Ε και Ε ΦΕΚ 955 Β / ). DIN 484 (1974) "Υπολογισμός της Ασφάλειας Πρανών για τον Εμποδισμό της Θραύσης Πρανούς", Μέρος 2, Προκαταρτικός Κανονισμός, Έκδοση Φεβρουαρίου DUNCAN J.M. (1996) "State of the Art: Limit Equilibrium and Finite-Element Analysis of Slopes", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.122, No.7, pp DUNCAN J.M., BUCHIGNANI A.L. (1975) "An Engineering Manual for Slope Stability Studies", Department of Civil Engineering, U.C. Berkeley. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (1998) Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), Αναθεώρηση Α2, FAIRHURST C., CROUCH S.L. (1977) "Design Methods in Rock Mechanics", Proceedings 16th Symposium on Rock Mechanics, Sept , 1975, University of Minnesota, Minneapolis, U.S.A., Published by ASCE, N.Y. GOODMAN R.E. (1976) "Methods of Geological Engineering in Discontinuous Rocks", West Publishing Company. HOEK E., BRAY J.W. (1977) "Rock Slope Engineering", The Institution of Mining & Metallurgy, London, 2nd edition. HOEK E., BROWN E.T. (198) "Underground Excavations in Rock", The Institution of Mining & Metallurgy, London. HOEK E., MARINOS P., BENISSI M. (1998) "Applicability of the Geological Strength Index (GSI) Classification for Very Weak and Sheared Rock Masses. The Case of the Athens Formation", Bulletin Eng. Geol. Env., 57, pp HVORSLEV M.J. (1949) "Subsurface Exploration and Sampling of Soils for Civil Engineering Purposes", Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, U.S. Army. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

20 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 18 LAMBE T.W. (1951) "Soil Testing for Engineers", John Wiley & Sons, New York. LAMBE T.W., WHITMAN R.V. (1969) "Soil Mechanics", John Wiley & Sons, New York. MITCHELL J.K., GUZIKOWSKI F., VILLET W.C.B. (1978) "The Measurement of Soil Properties In Situ", Department of Civil Engineering, U.C. Berkeley. NAVFAC DM-7.2 (1986) "Foundations and Earth Structures", Design Manual, Department of the Navy, Naval Facilities Engineering Command, U.S.A. PECK R.B., HANSON W.E., THORNBURN T.H. (1974) "Foundation Engineering", John Wiley & Sons, New York, 2nd edition. PLATIS A.D. (198) "The Stability of Cuts in the Friars Formation - An Investigation of the Long-Term Stability of Slopes in Stiff Fissured Clays and Shales", M.Eng. Thesis, Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley. ΠΛΑΤΗΣ Α.Δ. (1985) "Ευστάθεια Φυσικών Πρανών", Eισήγηση στη 2η Ημερίδα Γεωτεχνικής "Παράμετροι Σχεδιασμού Θεμελιώσεων", σελ , ΕΜΠ, Ζωγράφου, Έκδοση ΠΛΑΙΣΙΟ. ΤΑΣΙΟΣ Θ.Π. (1964) "Μνημόνιο Θεμελιώσεων". TERZAGHI K., PECK R.B. (1967) "Soil Mechanics in Engineering Practice", John Wiley & Sons, New York, 2nd edition. WINTERKORN H.F., FANG H.Y. (1975) "Foundation Engineering Handbook", Van Nostrand Reinhold, New York. WYLLIE D.C. (1992) "Foundations on Rock", E & FN SPON. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

21 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Κατασκευή Υποσταθμού GIS 15 kv/mt στη Σύρο Γεωτεχνική Έρευνα 19 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1999) "Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός", Απόφαση Δ17α/141/3/Φ.Ν. 275/15.12/ (ΦΕΚ 2184 Β'), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 423 Β'/ και όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7/ (ΦΕΚ 1154 Β ) απόφαση. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (25) "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη Διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/25", Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ 1221 Β'). ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

22 ΣΧΗΜΑΤΑ

23 Θέση έργου ΣΧΗΜΑ 1 Θέση έργου

24

25

26

27 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Αποτελέσματα ανάστροφης ανάλυσης ευστάθειας Συνοχή c' (kpa) Γωνία τριβής φ' ( ο ) ΣΧΗΜΑ 5

28 1.312 Global Minimums Method: bishop simplified FS: Center: , Radius: [2] Document Name File Name: Slide1 File Location: C:\Meletes\YS Syrou\ Slide1.slim Analysis Methods used: Bishop simplified Number of slices: 25 Tolerance:.5 Maximum number of iterations: 5 Material Properties Material: Unit Weight: 27.5 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 5 kpa Friction Angle: degrees ΣΧΗΜΑ 6

29 Global Minimums Method: bishop simplified FS: Center: , Radius: [2] Document Name File Name: Slide1_seismic File Location: C:\Meletes\YS Syrou\ Slide1_seismic.slim Analysis Methods used: Bishop simplified Number of slices: 25 Tolerance:.5 Maximum number of iterations: 5 Material Properties Material: Unit Weight: 27.5 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 5 kpa Friction Angle: degrees ΣΧΗΜΑ 7

30 kn/m2 1. kn/m2 Λιθορριπή Επίχωση Σχιστόλιθος Document Name File Name: embankment File Location: C:\Meletes\YS Syrou\ embankment.slim Material Properties Material: Τοίχος Unit Weight: 25 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 1 kpa Friction Angle: degrees Material Properties Material: Επίχωση Unit Weight: 18 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: kpa Friction Angle: 4 degrees 15 Analysis Methods used: Bishop simplified Number of slices: 25 Tolerance:.5 Maximum number of iterations: 5 Material: Λιθορριπή Unit Weight: 17 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: kpa Friction Angle: 45 degrees Material: Σχιστόλιθος Unit Weight: 27.5 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 5 kpa Friction Angle: degrees ΣΧΗΜΑ 8

31 kn/m2 5. kn/m2 Λιθορριπή Επίχωση Σχιστόλιθος Document Name File Name: embankment File Location: C:\Meletes\YS Syrou\ embankment_seismic.slim Material Properties Material: Τοίχος Unit Weight: 25 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 1 kpa Friction Angle: degrees Material Properties Material: Επίχωση Unit Weight: 18 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: kpa Friction Angle: 4 degrees 15 Analysis Methods used: Bishop simplified Number of slices: 25 Tolerance:.5 Maximum number of iterations: 5 Material: Λιθορριπή Unit Weight: 17 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: kpa Friction Angle: 45 degrees Material: Σχιστόλιθος Unit Weight: 27.5 kn/m3 Strength Type: Mohr-Coulomb Cohesion: 5 kpa Friction Angle: degrees ΣΧΗΜΑ 9

32 ΣΧΗΜΑ

33 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

34 ΦΩΤ. 1α Γενική άποψη του χώρου του έργου από δυτικά ΦΩΤ. 1β Γενική άποψη του χώρου του έργου από ΒΔ

35 ΦΩΤ. 2 Γεωτρύπανο στη θέση Γ1 ΦΩΤ. 3 Γεωτρύπανο στη θέση Γ2

36 ΦΩΤ. 4 Δειγματοληψία γεώτρησης Γ1

37 ΦΩΤ. 5 Δειγματοληψία γεώτρησης Γ2

38 ΦΩΤ. 6 Άποψη υψηλών πρανών εκσκαφής στο χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΒΑ του οικοπέδου

39 ΦΩΤ. 7-9 Κοντινές απόψεις του επικρατούντος συστήματος διακλάσεων του σχιστολίθου απ όπου παρατηρείται η υποκατακόρυφη κλίση του

40 ΦΩΤ. 1 Άποψη του επιχώματος του διαδρόμου του αεροδρομίου από ανατολικά

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α. Σύστημα Κατάταξης A.U.S.C.S. και Χάρτης Πλαστικότητας Casagrande β. Μητρώα Γεωτρήσεων

42

43

44 Α3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1. Αποσάθρωση I: Μη αποσαθρωμένο II: ελαφρά III: μέση IV: ισχυρή V: τελείως αποσαθρωμένο 2. Ασυνέχειες Τύπος J: Διάρρηξη L: Στρώση F: Ρήγμα Επιφάνεια Ασυνέχειας S: Λεία R: Τραχεία Διάστημα μεταξύ Ασυνεχειών VC: Πολύ μικρό (<6 mm) C: Μικρό (6 2 mm) M: Μέσο (2 2 mm) W: Μεγάλο (2 6 mm) VW: Πολύ μεγάλο (6 mm - 2 m) Υλικό πλήρωσης C: Αργιλικό Ca: Ασβεστιτικό Fe: Οξείδια Fe, Mn Q: Χαλαζιακό Χρωματισμός Επιφάνειας W: Λευκόφαια B: Καστανή Bl: Μελανή-Φαιά G: Τεφρή Άνοιγμα Ασυνεχειών W: Ευρύ (>2 mm) M: Μέτριο (2-2 mm) N: Μικρό (6-2 mm) VN: Πολύ Μικρό (2-6 mm) EN: Εξαιρ. Μικρό (-2 mm) C: Κλειστό ( mm)

45 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 7, ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ CASAGRANDE 6, 5, ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PI (%) 4, 3, 2, Ανόργανη άργιλος μικρής πλαστικότητας Ανόργανη άργιλος μέσης πλαστικότητας CL CH Ανόργανη άργιλος μεγάλης πλαστικότητας OH Πηλοί μεγάλης πλαστικότητας 1, CL-ML μη συνεκτικά εδάφη CL Πηλοί μικρής πλαστικότητας ML OL Πηλοί μέσης πλαστικότητας ML,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, ΟΡΙΟ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ LL (%) MH

46 ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ1 Σελίδα Α5 ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ: BOYLES -17 ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟ/ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΗ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΑΘΟΣ (m) ΤΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: + 62,4 m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ RQD X = m Y = m ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗ S.P.T. αριθμός κρούσεων ανά 15 cm ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ Τύπος ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ( 1 ) Αριθμός Κλίση ( O ) Υλικό πλήρωσης Επιφ. Ασυνέχειας Χρωματισμός Επιφάνειας ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΚΙΝΑ αραιόμετρο ΟΡΙΑ ATTERBERG ΟΡΙΟ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ <2μ LL PL PI w γ γd Gs eο S γd n qu E ν σt Is (5) c φ c φ % % διερχόμενο % % % % % kn/m 3 kn/m 3 % kn/m 3 % MPa MPa MPa MPa kpa ( o ) kpa ( o ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ A.U.S.C.S. ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΞΗΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΣ POISSON ΠΟΡΩΔΕΣ ΘΛΙΨΗ ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕ- ΝΟΥΣΑ W117 Φ Αργ. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ έως ΧΑΛΙΚΕΣ, /7/13 23/713 TD11 KD11 Φ117 1,6 4,1,4 1, Y Y Y Y Y Y Y Y Υ Υ Υ Υ Υ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ κατακερματισμένος ως κερματισμένος γενικά, συμπαγής κατά θέσεις, τεφροπράσινου, κυανότεφρου ως καστανοκίτρινου χρώματος, με πολλές ποικίλες ανοικτές τραχείες διακλάσεις, με αργιλικά ίχνη κατά θέσεις επί αυτών και αποσαθρωμένος τοπικά υπό μορφή πολύ πυκνού αργιλώδους ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ (GC-SC) 16, - J R J 4 3 R - J >1-9 R I-II J 2 3 R - J 2 7 R J 6 3 R 33,7 99, III III- IV II- III II J 5 6 R J >1-3 R J R 27,73 6,5 Δ ,3 22,1 21,2 GC/ 16,5 II- III J R SC J R - II J 7-3 R 25,13 7, ( 1 ) Βλέπε υπόμνημα

47 ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ2 Σελίδα Α6 ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ: BOYLES -17 ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟ/ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΗ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΑΘΟΣ (m) ΤΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: + 61, m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ RQD X = m Y = m ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗ S.P.T. αριθμός κρούσεων ανά 15 cm ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ Τύπος Αριθμός ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ( 1 ) Κλίση ( O ) Υλικό πλήρωσης Επιφ. Ασυνέχειας Χρωματισμός Επιφάνειας ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΚΙΝΑ αραιόμετρο ΟΡΙΟ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΑ ATTERBERG ΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ <2μ LL PL PI w γ γd Gs eο S γd n qu E ν σt Is (5) c φ c φ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ % % διερχόμενο % % % % % kn/m 3 kn/m 3 % kn/m 3 % MPa MPa MPa MPa kpa ( o ) kpa ( o ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ A.U.S.C.S. ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΞΗΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΣ POISSON ΠΟΡΩΔΕΣ ΘΛΙΨΗ ΚΑΤΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕ- ΝΟΥΣΑ Δ1 23/7/13 W117 KD11 Φ117 Φ Y Y Y Y Y Y Y Υ Αργιλώδες ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ έως σχιστολιθικοί ΧΑΛΙΚΕΣ 1 ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ κατακερματισμένος ως κερματισμένος γενικά, συμπαγής κατά θέσεις, τεφροπράσινου, κυανότεφρου ως καστανοκίτρινου χρώματος, με πολλές ποικίλες ανοικτές τραχείες διακλάσεις, με αργιλικά ίχνη κατά θέσεις επί αυτών και αποσαθρωμένος τοπικά υπό μορφή πολύ πυκνού αργιλώδους ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - - II J >1-3 R - - Δ2 - - II- III IV- V III- V J 2-2 R 27,84 8,8 2,88 2,8 1,7 Υ Υ Υ Υ ,2 - II J R - IV J R - I-II - J >1-8 R,47 3,2,2 32, ( 1 ) Βλέπε υπόμνημα

48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αναλυτικά φύλλα αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών

49 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Ε15-86/2,4,5,6,7,8,9, ASTM D2216, D854, D4318, D422, D114, AASHTO T88, BS1377-2) υπό την εποπτεία του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.Δ.Ι. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ /8 1/2 3/4 1" 3" ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ (%) ΧΟΝΔΡΟΤΕΡΟ (%) Διαμ.(mm) -1 Αργιλος Ιλύς Λεπτή Μέση Χονδ,1,1, Αμμος Λεπτοί Χάλικες Χονδροί Λίθοι 1 ΕΡΓΟ: ΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΙΑ ATTERBERG ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (m) A.U.S.C.S. ΥΓΡΑΣΙΑ LL (%) PI (%) ΒΑΡΟΣ γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες ΣΥΡΟΥ Γ1/Δ1 13,6-14,5 GC/SC 16,5 43,3 21,2 - Ο αναπλ. προϊστάμενος του εργαστηρίου: Γ. Ανδρεάδης - Γεωλόγος Η προϊσταμένη του εργαστηρίου: Μ. Παγουλάτου - Γεωλόγος ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ B-1

50 ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ (E13-84/4,1, ASTM D2938, ASTM D3148, ASTM D2216) υπό την εποπτεία του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Α/Α ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΟΣ (m) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (mm) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ A (mm 2 ) ΔΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ P (kn) ΑΝΤΟΧΗ σ (MPa) ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ σ c (MPa) I II III IV V Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ ,9-4,3 12,2-12,4 15,4-15,6 3,4-3,7 6,-6,2 71,2 71,6 71,27 71,7 71,23 157, 158,5 166,38 143,15 147, ,53 426, ,99 437, ,26 394,8 26,8 31,61 35, 11,35 99,2 6,5 7,9 8,7 2, ,8 - ΥΓΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ γ (kn/m 3 ) ,65 ΞΗΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ γd (kn/m 3 ) 33,7 27,73 25,13 27,84 2,88 ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ w (%) ,5 ΠΟΡΩΔΕΣ n (%) ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ A (%) ΣΧΗΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος τεφροπράσινος τεφροπράσινος καστανοκίτρινος τεφροπράσινος καστανοκίτρινος (η θραύση έγινε τεφροπράσινος αποσαθρωσε διάκλαση) μένος Ο αναπλ. προϊστάμενος του εργαστηρίου Η προϊσταμένη του εργαστηρίου Γ. Ανδρεάδης - Γεωλόγος Μ. Παγουλάτου - Γεωλόγος ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΦΥΛΛΟ Β-2

51 ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ (E13-84/4,1, ASTM D2938, ASTM D3148, ASTM D2216) υπό την εποπτεία του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Α/Α ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΟΣ (m) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (mm) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ A (mm 2 ) ΔΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ P (kn) ΑΝΤΟΧΗ σ (MPa) ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ σ c (MPa) I II III IV V Γ2 Γ ,-1,2 12,5-12,7 71,7 71,5 135,65 157, ,63 415,15 12,8 13,82 3,2 32,6 3,2 ΥΓΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ γ (kn/m 3 ) - - ΞΗΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ γd (kn/m 3 ),47,2 ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ w (%) - - ΠΟΡΩΔΕΣ n (%) ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ A (%) ΣΧΗΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος τεφροπράσινος τεφροπράσινος (η θραύση έγινε σε διάκλαση) Ο αναπλ. προϊστάμενος του εργαστηρίου Η προϊσταμένη του εργαστηρίου Γ. Ανδρεάδης - Γεωλόγος Μ. Παγουλάτου - Γεωλόγος ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΦΥΛΛΟ Β-3

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Δελτία γεωτρήσεων

53

54

55

56

57

58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Ταξινόμηση Βραχομάζας

59 1 ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ (BIENIAWSKI, 1989 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Βαθμός 1 Αντοχή βραχώδους I s (5) Προτιμάται η δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης (MPa) > υλικού σ c (MPa) > <1 2 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 2 RQD (%) <25 3 Απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών (m) 8 Προσαρμογή Αύξηση 3 % >2 m m m m <6 mm 4 Κατάσταση ασυνεχειών Πολύ τραχείες επιφάνειες. Ασυνεχείς. Χωρίς διαχωρισμό. Σκληρά τοιχώματα. Ελαφρά τραχείες επιφάνειες. Διαχωρισμός <1mm. Ελαφρά αποσάθρωση τοιχωμάτων. Ελαφρά τραχείες επιφάνειες. Διαχωρισμός <1mm.Πολύ αποσαθρωμένα τοιχώματα. Επιφάνεια ολίσθησης (slickensided) ή υλικό πλήρωσης <5mm ή διακλάσεις ανοιχτές 1-5 mm. Συνεχείς διακλάσεις. Μαλακό υλικό πλήρωσης πάχους >5 mm ή διακλάσεις ανοιχτές >5 mm. Συνεχείς διακλάσεις. Συνέχεια 1 < 1m 1-3 m 3-1 m 1-2 m > 2 m Διαχωρισμός - Ανοιγμα Ασυνέχειας 4 Κανένας <.1 mm. 1-1 mm 1-5 mm >5 mm Τραχύτητα Ασυνέχειας Πολύ τραχείες Τραχείες Ελαφρά τραχείες Ομαλές Ολισθηρές 3 Υλικό πλήρωσης Ασυνέχειας 2 Κανένα Σκληρό <5 mm Σκληρό >5mm Μαλακό <5mm Μαλακό >5 mm Αποσάθρωση Ασυνέχειας 3 Υγιές Ελαφρά Μέτρια Πολύ Αποσυνθεμένο 5 Υπόγειο νερό Εισροή για 1 m μήκους σήραγγας. (lt/m) Τιμή κλάσματος (πίεσεως νερού διακλάσεων / μέγιστης κυρίας τάσης) Καμία < >125 < >.5 Γενικές συνθήκες Εντελώς στεγνό Μέτρια υγρό Υγρό μόνο Νερό σε μέτρια πίεση Α B Γ Δ Ε Ροή νερού 15 RMRbas Συνολική Βαθμολογία παραμέτρων 1-5: RMR bas ( RMR βασικό) 46

60 ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ (BIENIAWSKI, 1989) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ Βαθμός Διεύθυνση και κλίση ασυνεχειών Σήραγγες Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Μέτρια Δυσμενής Πολύ Δυσμενής Help Θεμελιώσεις Α Β Γ Δ Ε Πρανή -5 Τελική βαθμολογία RMR RMR bas - Βαθμός προσαρμογής λόγω ασυνεχειών Ταξινόμηση Βραχομάζας με βάση συνολική Βαθμολογία RMR Κατηγορία ΙΙΙ. Χαρακτηρισμός βραχομάζας Μέτρια. Συνοχή Βραχόμαζας (kpa) 2-3. Γωνία τριβής Βραχομάζας μοίρες.

61 1 ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ (BIENIAWSKI, 1989 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Βαθμός 1 Αντοχή βραχώδους I s (5) Προτιμάται η δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης (MPa) > υλικού σ c (MPa) > <1 2 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 2 RQD (%) <25 3 Απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών (m) 1 Προσαρμογή Αύξηση 3 % >2 m m m m <6 mm 4 Κατάσταση ασυνεχειών Πολύ τραχείες επιφάνειες. Ασυνεχείς. Χωρίς διαχωρισμό. Σκληρά τοιχώματα. Ελαφρά τραχείες επιφάνειες. Διαχωρισμός <1mm. Ελαφρά αποσάθρωση τοιχωμάτων. Ελαφρά τραχείες επιφάνειες. Διαχωρισμός <1mm.Πολύ αποσαθρωμένα τοιχώματα. Επιφάνεια ολίσθησης (slickensided) ή υλικό πλήρωσης <5mm ή διακλάσεις ανοιχτές 1-5 mm. Συνεχείς διακλάσεις. Μαλακό υλικό πλήρωσης πάχους >5 mm ή διακλάσεις ανοιχτές >5 mm. Συνεχείς διακλάσεις. Συνέχεια 2 < 1m 1-3 m 3-1 m 1-2 m > 2 m Διαχωρισμός - Ανοιγμα Ασυνέχειας 5 Κανένας <.1 mm. 1-1 mm 1-5 mm >5 mm Τραχύτητα Ασυνέχειας Πολύ τραχείες Τραχείες Ελαφρά τραχείες Ομαλές Ολισθηρές 5 Υλικό πλήρωσης Ασυνέχειας 4 Κανένα Σκληρό <5 mm Σκληρό >5mm Μαλακό <5mm Μαλακό >5 mm Αποσάθρωση Ασυνέχειας 5 Υγιές Ελαφρά Μέτρια Πολύ Αποσυνθεμένο 5 Υπόγειο νερό Εισροή για 1 m μήκους σήραγγας. (lt/m) Τιμή κλάσματος (πίεσεως νερού διακλάσεων / μέγιστης κυρίας τάσης) Καμία < >125 < >.5 Γενικές συνθήκες Εντελώς στεγνό Μέτρια υγρό Υγρό μόνο Νερό σε μέτρια πίεση Α B Γ Δ Ε Ροή νερού 15 RMRbas Συνολική Βαθμολογία παραμέτρων 1-5: RMR bas ( RMR βασικό) 56

62 ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ (BIENIAWSKI, 1989) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ Βαθμός Διεύθυνση και κλίση ασυνεχειών Σήραγγες Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Μέτρια Δυσμενής Πολύ Δυσμενής Help Θεμελιώσεις Α Β Γ Δ Ε Πρανή -5 Τελική βαθμολογία RMR RMR bas - Βαθμός προσαρμογής λόγω ασυνεχειών Ταξινόμηση Βραχομάζας με βάση συνολική Βαθμολογία RMR Κατηγορία ΙΙΙ. Χαρακτηρισμός βραχομάζας Μέτρια. Συνοχή Βραχόμαζας (kpa) 2-3. Γωνία τριβής Βραχομάζας μοίρες.

63 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (c, φ) ΚΑΙ MEΤΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Em) ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣ HOEK-BROWN, ΒΑΣΕΙ RMR γ avg z avg σ c σ n ' θ φ τ c φ Em Θέση Στρώμα RMR mi m s h (kn/m 3 ) (m) (MPa) (kpa) (rad) (rad) (kpa) (kpa) ( o ) (MPa) 27,5 12,75 7, ,6,22174,54 2,211,627,4 248, [2] 27,5 12,75 7, ,6,45296,4 1,597,696, , min max avg ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ (Wyllie, 1992) m = m i.e (RMR-1)/14 s = e (RMR-1)/6 h = 1+16.(m.σ n '+s.σ c )/(3.m 2.σ c ) θ = [π/2+tan -1 (1/(h 3-1),5 )]/3 φ = tan -1 [1/(4.h.cos 2 θ-1),5 ] τ = m.σ c.(cotφ-cosφ)/8 c = τ - σ n '.tanφ Em = 1 (RMR-1)/4

64

65

66

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί

68 Calculation sheet Job No. Sheet No. Rev. SI/62 Ε-1 Job Title ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Member/Location Drg. Ref. Made by ΓΙΑ Date ΣΕΠΤ 213 Chd ΑΔΠ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ Ελέγχεται παρακάτω η ευστάθεια πρανούς εκσκαφής ύψους H = 25,5 m, το οποίο διαμορφώνεται με κλίση 5:1 (κατ:οριζ) με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 4, m ανά 5, m ύψος που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του υποσταθμού, όπου αναμένονται και τα μεγαλύτερα ύψη πρανών. Η ανάλυση ευστάθειας έχει γίνει τόσο υπό στατικές συνθήκες (κατάσταση λειτουργίας) όσο και υπό σεισμικές. Η ανάλυση γενικής ευστάθειας του πρανούς έχει γίνει με την απλοποιημένη μέθοδο λωρίδων του Bishop για κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης με τη βοήθεια του προγράμματος Η/Υ Slide v.5. της Rocscience. Το έδαφος χωρίζεται σε λωρίδες και στη συνέχεια εξετάζεται ένας αριθμός κυκλικών τόξων διαφορετικού μήκους χορδής, για κάθε ένα από τα οποία εξετάζονται όλες οι πιθανές ακτίνες και βρίσκεται ο ελάχιστος συντελεστής. Οι αναλύσεις ευστάθειας υπό σεισμική φόρτιση γίνονται κατά ΕΑΚ-2 για την περίπτωση πρανών εκσκαφής με: οριζόντιο σεισμικό συντελεστή ίσο προς α h =α/2 και κατακόρυφο σεισμικό συντελεστή σχεδιασμού α v = ±α h /2 όπου: α = σεισμικός συντελεστής περιοχής έργου =,16 (ζώνη I). Επίσης ελέγχεται η ανάστροφη ανάλυση ευστάθειας του υφιστάμενου βραχώδους πρανούς, μεγίστου ύψους 17 m περίπου και κλίσης 3:1 (κατ:οριζ) περίπου, θεωρώντας συντηρητικά ότι ο υπάρχων συντελεστής ασφαλείας είναι οριακά πάνω από 1, (FS = 1,1 βλ. σχήμα 5). Στον παρακάτω πίνακασυνοψίζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων γενικής ευστάθειας για κάθε μια από τις εξετασθείσες περιπτώσεις στην περιοχή του δυτικού πρανούς. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αναλύσεων γενικής ευστάθειας ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS (*) ΑΡΧΕΙΟ Η/Υ Bishop (κυκλική επιφάνεια) Στατική 1,31 > 1,3 Slide1 Bishop (κυκλική επιφάνεια) Σεισμική 1,15 > 1, Slide1_seismic (*) Ελάχιστος επιτρεπόμενος συντελεστής ασφαλείας: Στατική φόρτιση Μόνιμα βραχώδη πρανή: Σεισμική φόρτιση: FS min = 1,3 (ΟΣΜΕΟ) FS min = 1, (ΕΑΚ - ΟΣΜΕΟ)

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΘ Β. Χρηστάρας E-mail: christar@geo.auth.gr

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΘ Β. Χρηστάρας E-mail: christar@geo.auth.gr Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ Β. Χρηστάρας Email: christar@geo.auth.gr Περιεχόµενα Περιγραφή και ταξινόµηση εδαφών Κατανοµή των τάσεων στο υπέδαφος συµπιεστότητα εδαφών (καθιζήσεις) Φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 ΘΕΜΑ: Απ ευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Του K.I. ΣΑΧΠΑΖΗ * Στην εργασία αυτή περιγράφεται και αναλύεται η μεθοδολογία και διαδικασία εκτέλεσης της απαραίτητης υπαίθριας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 13. ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 13.1 Γενικά Βασικός σκοπός στην έρευνα υπεδάφους είναι η γνώση της χωρικής κατανοµής, σε έκταση και σε βάθος των γεωλογικών χαρακτήρων στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr. Όρια Atterberg

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr. Όρια Atterberg Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr Όρια Atterberg Όριο Υδαρότητας Όριο Πλαστικότητας Άλλοι είκτες Υπολογιστικό έντυπο Excel ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μ. Σακελλαρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Κοζάνης, ρ. Μηχανικός Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα