5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2"

Transcript

1 5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 Η παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού Πραγματοποιήθηκε στην Μανίλα των Φιλιππίνων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 1980, συγκλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με τη συμμετοχή 107 Αντιπροσωπειών Κρατών και 91 Αντιπροσωπειών παρατηρητών, με σκοπό να διευκρινίσει την πραγματική φύση του Τουρισμού σε όλες του τις μορφές και το ρόλο που καλείται να παίξει, ο Τουρισμός, σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς επίσης να εξετάσει την ευθύνη των κρατών για την ανάπτυξη και αύξηση του τουρισμού στις σημερινές κοινωνίες ως κάτι περισσότερο από μια καθαρά οικονομική δραστηριότητα των εθνών και των λαών. Σημειώνοντας με ικανοποίηση τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, καθώς και τα μηνύματα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των Αντιπροσωπειών και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και ασφάλειας, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με τις κοινές προσπάθειες όλων των κρατών για τη προώθηση της Διεθνούς Ύφεσης και ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας μέσα σε πνεύμα φιλίας, σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατανόησης μεταξύ των κρατών. Πεπεισμένοι ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αποβεί ζωτική δύναμη για την παγκόσμια ειρήνη και να αποτελέσει την ηθική και πνευματική βάση για τη διεθνή κατανόηση και αλληλεξάρτηση. Πεπεισμένοι ακόμη, ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης, που θα βοηθήσει στην εξάλειψη του διευρυνόμενου οικονομικού χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και θα διασφαλίσει την σταθερή επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου, ειδικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Γνωρίζοντας ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εάν βασίζεται στην δικαιοσύνη, την κυριαρχική ισότητα, την μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών, ανεξάρτητα από τα οικονομικά και κοινωνικά τους συστήματα και εάν ο τελικός σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η δημιουργία καλύτερων 1. Η διακήρυξη της Μανίλα αποτελεί την magna charta του διεθνούς τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι δεν εχει την ισχύ διεθνούς συμβατικού δεσμευτικού κειμένου για τα συμπράξαντα μέρη, και συνεπώς δεν απολαμβάνει στο δίκαιο μας την θέση που επιφυλάσσει ο συντακτικός νομοθέτης στις διεθνείς, κυρωθείσες με νόμο, συμβάσεις κατά το αρθρ.28 Ι Σ, δεν παύει να αποτελεί μια κωδικοποίηση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τον τουρισμό και την τουριστική πολιτική. Βλ. σχετικά Ηγουμενάκη, Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 293 επ. Λογοθετη, Τουριστικό δίκαιο. Σημειώσεις παραδόσεων. Ρόδος 1996, 119επ. 2. Την μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο επιμελήθηκε ο κ. Αλκιβιάδης Χατζαντώνης. Στα ελληνικά η μετάφραση της διακήρυξης αυτής έγινε αρχικά από το Υπουργείο των Εξωτερικών και το γραφείο διεθνών σχέσεων του Ε.Ο.Τ, ενώ η πρώτη γλωσσική μεταφορά στη δημοτική, από τον κ. Ν. Ηγουμενάκη, και παρατίθεται in extenso στο βιβλίο του, Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 298επ.

2 βιοτικών συνθηκών για όλους τους λαούς, αντάξια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συμφωνεί να διακηρύξει με το πνεύμα αυτό τα ακόλουθα: Ο Τουρισμός θεωρείται μια δραστηριότητα ουσιώδης για την ζωή των εθνών, λόγω των άμεσων επιπτώσεων του στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, μορφωτικούς και οικονομικούς τομείς των εθνικών κοινωνιών και των διεθνών τους σχέσεων. Η ανάπτυξη του είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των εθνών και μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο εάν ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στην δημιουργική ανάπαυση και στις διακοπές και μόνο εάν απολαμβάνει την ελευθερία του να ταξιδεύει μέσα στο πλαίσιο του ελεύθερου του χρόνου και της ανάπαυσης, της οποίας υπογραμμίζει τον βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ύπαρξη του αυτή καθ' έαυτή και η ανάπτυξή του εξαρτώνται εξ' όλοκλήρου από την ύπαρξη ενός καθεστώτος διαρκούς ειρήνης, για το οποίο απαιτείται να συμβάλει ο τουρισμός. 1. Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα και ενόψει τω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, είναι επίκαιρο και αναγκαίο να αναλυθεί το φαινόμενο του τουρισμού και σε συνάρτηση βασικά με τις διαστάσεις που έλαβε από τότε που χορηγήθηκε στους εργάτες το δικαίωμα για ετήσιες μετ αποδοχών διακοπές, γεγονός που συνέβαλε στην μεταλλαγή του τουρισμού από μια κλειστή ελιτιστική δραστηριότητα σε μια ευρύτερη δραστηριότητα εντεταγμένη στη κοινωνική και οικονομική ζωή. 2. Ως αποτέλεσμα των φιλοδοξιών που τρέφουν οι λαοί για τον τουρισμό, των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα κράτη αναφορικά με τη νομοθεσία και τους θεσμούς, των μονίμων δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στρώματα του πληθυσμού και της τεχνικής συμβολής των ειδικευμένων επαγγελματιών, ο σύγχρονος τουρισμός οδηγήθηκε στο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα κράτη έχουν αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και η μεγάλη πλειονότητα τους έχει εμπιστευθεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το έργο της διασφάλισης της αρμονικής και διαρκούς ανάπτυξης του τουρισμού σε συνεργασία, σε ειδικές περιπτώσεις, με τις ειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους άλλους σχετικούς Διεθνείς Οργανισμούς. 3. Το δικαίωμα χρησιμοποίησης του ελεύθερου χρόνου και ειδικότερα το δικαίωμα για διακοπές και ελευθερία για ταξίδια και τουρισμό, ως φυσική απόρροια του δικαιώματος εργασίας, αναγνωρίζεται ως μια μορφή της ολοκλήρωσης του ανθρώπινου όντος από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από τη νομοθεσία πολλών κρατών. Επίσης συνεπάγεται για τη κοινωνία την υποχρέωση να προσφέρει στους πολίτες της την πλέον πρακτική, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το είδος της δραστηριότητας. Μια παρόμοια προσπάθεια πρέπει να εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες, τους θεσμούς και τις παραδόσεις της κάθε επιμέρους χώρας. 4. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα έθνη και οι ομάδες εθνών θα πρέπει να καθορίσουν και να μελετήσουν αυτούς τους περιορισμούς και να υιοθετήσουν μέτρα που να αποβλέπουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιρροών τους. 5. Το μερίδιο που εκπροσωπεί ο τουρισμός στην εθνική οικονομία και το διεθνές εμπόριο τον καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα της Παγκόσμια ανάπτυξης. Ο σταθερός, αποφασιστικός ρόλος του στην εθνική οικονομική δραστηριότητα, τις διεθνείς συναλλαγές και την εξασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών τον καθιστά ως μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της παγκόσμιας οικονομίας. 6. Σε κάθε χώρα ο εσωτερικός τουρισμός συμβάλει στο βελτιωμένο ισοζύγιο της εθνικής οικονομίας μέσω της ανακατανομής του εθνικού εισοδήματος. Ο εγχώριος τουρισμός επί πλέον, αυξάνει την γνώση των κοινών συμφερόντων και συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που είναι ευνοϊκές για τη γενική οικονομία της χώρας. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τουρισμού από το εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια παρόμοια προσπάθεια εξάπλωσης του εσωτερικού τουρισμού. 7. Η οικονομική αποδοτικότητα του τουρισμού, όσο πραγματική και σημαντική και αν είναι δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο για την απόφαση των κρατών να ενθαρρύνουν αυτή τη δραστηριότητα. Το δικαίωμα των διακοπών, η ευκαιρία για τον πολίτη να γνωρίσει το ίδιο του το περιβάλλον, μια βαθύτερη γνώση της εθνικής του ταυτότητας και της αλληλεγγύης που τον

3 συνδέει με τους συμπατριώτες του και το αίσθημα ότι ανήκει σε ένα πολιτισμό και ένα λαό, όλα αυτά, αποτελούν σημαντικούς λόγους για την ενίσχυση της συμμετοχής του ατόμου στον εθνικό και διεθνή τουρισμό με τη δυνατότητα που του παρέχεται για διακοπές και ταξίδια. 8. Η σημασία που εκατομμύρια σύγχρονοι μας αποδίδουν στο τουρισμό για τη χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και σύμφωνα με τη θεώρηση τους για την ποιότητα της ζωής, αναγκάζει τις κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη τον τουρισμό και να τον υποστηρίξουν. 9. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένας αντικειμενικός στόχος, που η κοινωνία πρέπει να επιδιώκει προς το συμφέρον εκείνων των πολιτών που είναι ελάχιστα προνομιούχοι στην άσκηση του δικαιώματος τους για ανάπαυση. 10. Ο τουρισμός, με τις επιδράσεις του πάνω στη φυσική και διανοητική υγεία των ατόμων που επιδίδονται σε αυτόν, είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την κοινωνική σταθερότητα, βελτιώνει την ικανότητα για εργασία των κοινοτήτων και προάγει την ατομική καθώς και την γενική ευημερία. 11. Μέσα από το ευρύ πλέγμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών του, ο τουρισμός δημιουργεί νέες δραστηριότητες σημαντικής σπουδαιότητας που αποτελούν την πηγή νέων θέσεων εργασίας. Από την άποψη αυτή ο τουρισμός αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για την κοινωνική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάπτυξης τους. 12. Σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις για την επιδίωξη της ειρήνης που βασίζεται στην δικαιοσύνη και το σεβασμό των ατομικών και εθνικών προσδοκιών, ο τουρισμός προβάλει ως ένας θετικός και μόνιμος παράγοντας για την προαγωγή αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης και ως μια βάση για την επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των λαών του κόσμου. 13. Ο σύγχρονος τουρισμός απορρέει από την υιοθέτηση μιας κοινωνικής πολιτικής που οδήγησε στην επίτευξη από τους εργάτες ετήσιων πληρωμένων διακοπών και αντιπροσωπεύει την αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου για ανάπαυση και αναψυχή. Έχει αποβεί ένας παράγοντας που συμβάλει στην κοινωνική σταθερότητα, την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στα άτομα και τους λαούς και στην ατομική πρόοδο. Παράλληλα με τις γνωστές οικονομικές του πλευρές, έχει προσλάβει και μια πολιτισμική και ηθική διάσταση που πρέπει να σφυρηλατηθεί και να προστατευθεί από τις επιβλαβείς παραμορφώσεις που είναι δυνατό να προκληθούν από οικονομικούς παράγοντες. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να μετέχουν ανάλογα στην ανάπτυξη του τουρισμού διαμορφώνοντας κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση προς κατάλληλες επενδύσεις. 14. Ο τουρισμός για τους νέους απαιτεί την πλέον ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι νέοι έχουν λιγότερο επαρκή εισοδήματα από άλλους για ταξίδια και διακοπές. Μια θετική πολιτική πρέπει να παρέχει στους νέους τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση και ευκολίες. Οι ίδιες ευκολίες θα πρέπει να παρέχονται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 15. Στις οικουμενικές προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως ο τουρισμός μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην προώθηση της ισορροπίας, της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των χωρών. 16. Τα έθνη θα πρέπει να προωθούν βελτιωμένες συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον τουρισμό και να επιβεβαιώσουν και να προστατέψουν το δικαίωμα τους για ίδρυση επαγγελματικών συνδικάτων και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 17. Οι διαθέσιμοι τουριστικοί πόροι στις διάφορες χώρες αποτελούνται συγχρόνως από την ύπαρξη χώρου, ευκολιών και αξιών. Πρόκειται για πηγές που η χρήση τους δεν μπορεί να αφεθεί ανεξέλεγκτη χωρίς τον κίνδυνο της φθοράς τους ή ακόμη και της καταστροφής τους. Η ικανοποίηση των τουριστικών προδιαγραφών δεν πρέπει να είναι καταστροφική για τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του πληθυσμού στις τουριστικές περιοχές, στο περιβάλλον ή πάνω από όλα στο φυσικό πλούτο που αποτελούν το θεμελιώδη πόλο έλξης του τουρισμού, ως και τους ιστορικούς και πολιτιστικού χώρους. Όλες οι τουριστικές πηγές αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Οι εθνικές κοινότητες και ολόκληρη η διεθνής κοινωνία πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη

4 διατήρηση τους. Η διατήρηση των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών όρων αποτελεί σε όλες τις εποχές και κυρίως σε περίοδο συγκρούσεων, ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα των κρατών. 18. Η διεθνής συνεργασία στο τομέα του τουρισμού είναι μια προσπάθεια κατά την οποία πρέπει να τύχουν σεβασμού τα χαρακτηριστικά των λαών και τα βασικά συμφέροντα των επί μέρους κρατών. Στο τομέα αυτό ο κεντρικός και αποφασιστικός ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ως οργάνου μορφώσεως, αντιλήψεως και εναρμονίσεως είναι πασιφανής. 19. Η διμερής και πολυμερής τεχνική και οικονομική συνεργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη αρωγής, εφόσον αποτελεί τη συγκέντρωση των μέσων των αναγκαίων για τη χρησιμοποίηση των πηγών προς όφελος όλων των μερών. 20. Στο τουρισμό τα πνευματικά στοιχεία πρέπει να προηγούνται των τεχνικών και υλικών στοιχείων. Τα πνευματικά στοιχεία είναι βασικά τα ακόλουθα: (α) Η πλήρης τελείωση του ανθρώπινου όντος, (β) Η συνεχώς αυξανόμενη συμβολή στην παιδεία, (γ) Η ισότητα στα πεπρωμένα των εθνών, (δ) Η απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα σε πνεύμα σεβασμού για την ταυτότητα και αξιοπρέπεια του, (ε) Η επιβεβαίωση της αρχής των πολιτισμών και ο σεβασμός για την ηθική κληρονομιά των λαών. 21. Η προπαρασκευή του τουρισμού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της άσκησης από τον πολίτη των πολιτικών του καθηκόντων. Από την άποψη αυτή, πρέπει οι κυβερνήσεις να κινητοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους για εκπαίδευση και ενημέρωση και πρέπει να διευκολύνουν την εργασία μεμονωμένων ατόμων και οργάνων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η προπαρασκευή για τον τουρισμό, για διακοπές και για ταξίδια θα μπορούσε επωφελώς να αποτελέσει τμήμα της διαδικασίας για τη μόρφωση και εκπαίδευση των νέων. Για τους λόγους αυτούς η ένταξη του τουρισμού στη μόρφωση των νέων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο που ευνοεί τη διαρκή εδραίωση της ειρήνης. 22. Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ανάλυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις εθνικές και διεθνείς τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των σύγχρονων εθνικών και διεθνών κοινωνιών. Έχοντας υπόψη τις παραδεκτές αξίες του τουρισμού που είναι αναπόσπαστες από αυτόν, οι Αρχές θα πρέπει να καταβάλουν αυξημένη προσοχή στην ανάπτυξη της εθνικής και διεθνούς τουριστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας που να βασίζεται σε μία συνεχώς διευρυνόμενη συμμετοχή των λαών σε διακοπές και ταξίδια καθώς και στη διακίνηση των προσώπων για πολυάριθμους άλλους λόγους, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του τουρισμού κατά τρόπο σύμφωνο προς τις άλλες βασικές ανάγκες της κοινωνίας. 23. Συνίσταται έντονα στα κράτη και στους άλλους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη να λάβουν υπόψη τους από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις απόψεις και τις συστάσεις τις προερχόμενες από τη Διάσκεψη, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν, βασισμένοι στη πείρα τους και μέσα στα πλαίσια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, στην πρακτική εφαρμογή των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί για να διευρύνουν τη διαδικασία της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Τουρισμού και να εμφυσήσουν καινούργια ζωή σε αυτόν. 24. Η Διάσκεψη συνιστά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω του εσωτερικού της μηχανισμού και εκεί όπου πρέπει σε συνεργασία με άλλες διεθνείς, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή τη παγκόσμια εφαρμογή των αρχών, ιδεών και κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται σε αυτό το τελικό κείμενο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ B συνήλθε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στη Μανίλα από τη 27η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 1980 για να εξετάσει θέματα που αφορούν στο δημόσιο όπως και στον ιδιωτικό τομέα τα οποία απαιτούν άμεση προσοχή προς το συμφέρον της

5 αρμονικής ανάπτυξης του τουρισμού. Έχοντας ακούσει τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, τα μηνύματα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των διαφόρων Αντιπροσωπειών, την έκθεση, τις δηλώσεις των διαφόρων αντιπροσωπειών, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και τα σχόλια των αντιπροσωπειών επί των συναφών κειμένων της Διάσκεψης, συμφώνησε ότι Καλύτερη διαχείριση της προσφοράς Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο CTM/DB/13 επί της "Καλύτερης Διαχείρισης της Προσφοράς", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CTM/CP/13 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες, κρίνει ότι: 1. Η τουριστική προσφορά εντός μιας χώρας δεν είναι ξεχωριστή οντότητα αλλά συνδέεται με όλους τους τομείς της εθνικής ζωής. 2. Τα εθνικά προγράμματα για την τουριστική προσφορά πρέπει να λάβουν υπόψη τα προγράμματα των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων. 3. Η βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς, η οποία απαιτεί επίσης σεβασμό για τον καταναλωτή, είναι ένας αντικειμενικός σκοπός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντοτε, αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να υπάρχουν πολυτελείς υπηρεσίες αλλά επίσης, ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ζήτησης, ώστε να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο τουρισμό, διεθνή και εσωτερικό, για μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, συντηρώντας ταυτόχρονα τουλάχιστον, αν όχι βελτιώνοντας, την ποιότητα αυτών των εγκαταστάσεων. 4. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μετεκπαίδευσης και πληροφόρησης είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων. 5. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικοί οργανισμοί έχουν αυξημένη ευθύνη σε σχέση με την αυθεντικότητα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προϊόντος και τη παροχή και εξάπλωση, με όλα τα μέσα επικοινωνίας, αντικειμενικών, ακριβών και κατανοητών πληροφοριών για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ειδικά στην περίπτωση νέων προορισμών. 6. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Κράτη διαμορφώνουν πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας, η οφειλόμενη έμφαση πρέπει να δοθεί στα οφέλη που απορρέουν από τον τουρισμό, έτσι ώστε η τουριστική προσφορά να τύχει συγκριτικά ανάλογης μεταχείρισης με τους άλλους τομείς και σε σχέση με τις εθνικές προτεραιότητες. 7. Ο τουριστικός προγραμματισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται σε τοπικό περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού. Προγράμματα αυτού του είδους θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις συγχρόνως από την ποσοτική και την ποιοτική άποψη. 8. Μια ακριβή ανάλυση των τουριστικών τάσεων και προσδιορισμού των αναγκών προσφοράς εξαρτάται από την εφαρμογή γενικά παραδεδεγμένων μέτρων για την συλλογή στατιστικών για τον εσωτερικό και διεθνή τουρισμό. 9. Η ανάπτυξη της προσφοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια κατανόησης, συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων χωρών. 10. Η τουριστική ανάπτυξη στο εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη ζωή του έθνους εφόσον η προσφορά είναι καλά σχεδιασμένη και υψηλών προδιαγραφών και προστατεύει και σέβεται την εθνική κληρονομιά, τις αξίες του τουρισμού και το φυσικό, κοινωνικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Ενόψει των παραπάνω Προτρέπει για διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών μεταξύ των αναπτυσσόμενων και εκβιομηχανισμένων χωρών για την επίτευξη μιας ευνοϊκής αλληλεξάρτησης και τη μείωση οποιασδήποτε υπερβολικής εξάρτησης από υπερεθνικές ενώσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού.

6 Εκφράζει την πεποίθηση της ότι μια μεγαλύτερη τυποποίηση των χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς θα καταστήσει δυνατή την προσαρμογή της δαπάνης κατασκευής και συντηρήσεως εγκαταστάσεων στις υφιστάμενες απαιτήσεις. Δίνει έμφαση στη σημασία της εξασφάλισης καλύτερης εκμετάλλευσης της προσφοράς με την υιοθέτηση από τα Κράτη και τους τουριστικούς παράγοντες μέτρων προορισμένων να κλιμακώσουν τις διακοπές χρονικά, να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να προάγουν τον εθνικό τουρισμό. Προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν γενικά παραδεδεγμένα πρότυπα και μεθόδους για τη συλλογή διεθνών και εσωτερικών στατιστικών για τον τουρισμό και προσκαλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως τον κεντρικό φορέα σε αυτόν τον τομέα, να εντείνει τις προσπάθειες του για τυποποίηση και συγκρισιμότητα των τουριστικών στατιστικών με την επέκταση των προγραμμάτων του για αποστολές και δραστηριότητες, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στην εφαρμογή διεθνώς παραδεδεγμένων στατιστικών προτύπων και μεθόδων και άλλων κατάλληλων μέσων. Υποστηρίζει την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παίξουν τον απαραίτητο ρόλο τους στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και Συνηγορεί στην μελέτη των εθνικών μορφών τουριστικής προσφοράς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εθνικής και διεθνούς ζήτησης στο μέλλον, για να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων, η χρησιμοποίηση τοπικών πηγών χαμηλού κόστους και τεχνικών μεθόδων οικοδομήσεως, που μπορούν αρμονικά να ενταχθούν στο τοπικό περιβάλλον. Κάνει έκκληση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αποφυγή της υπερφόρτωσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, για τη διατήρηση και την προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών, για την προαγωγή της μορφωτικής αξίας του τουρισμού και την προστασία των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας προς όφελος των επερχόμενων γενεών. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έχοντας εξετάσει τα έγγραφα CTM/DB/14 για την "Τεχνολογική Συνεργασία στο τομέα του Τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα, και τα έγγραφα CMT/CP/14, που υποβλήθηκε από συμμετέχοντες, Θεωρεί ότι : 1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού σκοπεύει στην μείωση του κόστους παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, στην βελτίωση της ποιότητας τους, στην ενδυνάμωση της δομής τους και την προώθηση της τεχνολογικής τους αυτάρκειας. 2. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνει την συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στην τεχνολογική πρόοδο. 3. Η επαρκής και διαθέσιμη τεχνολογική συνεργασία συνιστά στην αποφυγή της επανάληψης μηχανισμών υπανάπτυξης, εισοδηματικής ανισορροπίας και εξάρτησης. 4. Η μεταφορά τεχνολογίας θα πρέπει να συντελείται με προσχεδιασμένο τρόπο, έτσι ώστε να επιτρέψει την αφομοίωση της από τις χώρες αποδοχής χωρίς να δημιουργεί χάσμα μεταξύ της παράδοσης και της καινοτομίας. 5. Η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα ή μπορεί να μη πραγματοποιήσει τους επιθυμητούς σκοπούς εάν δεν εκτελείται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον ικανό και κατάλληλο για να την δεχτεί και να την αφομοιώσει. Τα Κράτη θα πρέπει να καταστήσουν ώς κύριο μέλημα τους να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις μεταφορές τεχνολογίας οι προκαταρτικές συνθήκες που απαιτούνται για την αποδοχή της στο ανθρώπινο περιβάλλον είναι παρούσες. Ενόψει των παραπάνω; Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη, κατά την επιλογή των τεχνολογιών στο τομέα του τουρισμού, την ανάγκη να τις προσαρμόσουν στις τοπικές συνθήκες, την σπουδαιότητα να εναρμονίσουν τις διάφορες τοπικές και ξένες τεχνολογίες, την ανάγκη αυτές οι τεχνολογίες να στηρίζονται σε καλά δοκιμασμένες, εφαρμοσμένες τεχνικές και την δυναμική και την ταχύτατη

7 εξέλιξη της τεχνολογίας. Δίνει έμφαση στην αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της πίστης στους ανθρώπινους και άλλους πόρους, που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταφορά και την απορρόφηση της τεχνολογίας ως μέρους μιας παγκόσμιας στρατηγικής ανάπτυξης. Υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του αριθμού των εμπειρογνωμόνων στο τομέα της τεχνολογικής συνεργασίας στο τουρισμό. Ζητά από τα Κράτη να βασιστούν όταν έρθει ο χρόνος και κατά το δυνατό, στο Διεθνή Κώδικα Μεταβιβάσεως Τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο της Τεχνολογικής συνεργασίας για τον τουρισμό. Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει τις προσπάθειες του για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνικών τουριστικών πληροφοριών, ειδικά με την εξέταση της δυνατότητας εγκατάστασης συστήματος τουριστικής πληροφόρησης ανά το κόσμο, αποφεύγοντας συγχρόνως τον διασκορπισμό και την επανάληψη προσπαθειών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα όλων των χωρών και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων, για δράση και διαχείριση και έτσι να ενισχυθεί η τεχνολογική τους αυτονομία με προηγμένες όπου χρειάζεται τεχνολογικές μεθόδους όπως η τηλεπεξεργασία στοιχείων. Υποστηρίζει η μεταβίβαση και απορρόφηση της τεχνολογίας να αποτελέσει βασικό στοιχείο σε κάθε σχέδιο τουριστικής συνεργασίας και επένδυσης. Προτρέπει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, να συνεχίσει να δίνει βασική προτεραιότητα στις δραστηριότητες του σε αυτό τον τομέα σαν ένα εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ανθρώπινο δυναμικό Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CTM/DB/15 για την "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού", που υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/LP/15 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες, Διαπιστώνει ότι: 1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των τεχνικών ειδικοτήτων στο τομέα του τουρισμού είναι βασικά όχι μόνο για τον αποδέκτη αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο. 2. Η επαγγελματική ικανότητα εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα της βασικής γενικής όπως και τεχνικής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και την επιδεκτικότητα στις ανταλλαγές εμπειρίας μεταξύ των εθνών. 3. Στο σχέδιο της τουριστικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να συνδέεται με τη δημιουργία του τουριστικού προϊόντος. 4. Ο τουρισμός είναι μια από τις δραστηριότητες στις οποίες ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της διαδικασίας ανάπτυξης. 5. Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι αποφασιστικός παράγοντας στο προσδιορισμό της τουριστικής εικόνας μιας χώρας. 6. Τα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι πρωταρχικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη των χωρών αυτών. 7. Τα προγράμματα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση των οικονομικών κριτηρίων και να ικανοποιούν εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά πρέπει, επίσης, να σχετίζονται και με τις κοινωνικές μορφές των τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα με την προαγωγή του ανθρώπινου όντος στο σύνολο του όπως εντάσσεται στην κοινωνία και στην ολοκλήρωση του ως άτομο από πνευματικής, ηθικής και υλικής άποψης. Ενόψει των παραπάνω: Επιμένει στην σπουδαιότητα ενιαίου προγραμματισμού της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, Προτρέπει τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για τη βελτίωση του επιπέδου των τουριστικών επαγγελμάτων και την εξύψωση της θέσης αυτών που τα ασκούν,

8 Προτρέπει τις εκβιομηχανισμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να πραγματοποιήσουν μια κοινή μελέτη μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε περιφερειακή βάση και όπου είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τους άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, των προβλημάτων της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, της εξεύρεσης ικανού αριθμού ντόπιου προσωπικού για να ασκήσει την εποπτεία και να παρεμποδιστεί η απώλεια ειδικευμένου προσωπικού, Σημειώνει με ικανοποίηση τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού με σκοπό την αποκέντρωση των εγκαταστάσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ευελπιστεί ότι θα επιταχυνθεί η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, Προτρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης για την διευκόλυνση και ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών, των κατοίκων στην περιοχή υποδοχής τουριστών και του τουριστικού προσωπικού, Υπογραμμίζει προς τη κατεύθυνση αυτή τη σημασία γνώσης γλωσσών κυρίως εκείνων που διδάσκονται παγκόσμια όπως η ESPERANTO, Προτρέπει τους διεθνείς και οικονομικούς περιφερειακούς οργανισμούς να μετέχουν περισσότερο δραστήρια στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη καθιέρωση διδακτικών κέντρων στις αναπτυσσόμενες χώρες Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να θέσει καινούργιους στόχους σε σχέση προς τα σχέδια επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ικανοποίηση επαρκώς των μελλοντικών αναγκών του τουριστικού τομέα. Σημειώνει με ικανοποίηση την σημασία που αποδίδεται από τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση στο τομέα του τουρισμού και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Οργανισμό για την εξασφάλιση παραπέρα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά με τη μορφή τεχνικών συνόδων, κύκλων μελέτης και μαθημάτων δι' αλληλογραφίας που οργανώνει το Διεθνές Κέντρο για Ανώτερες Σπουδές Τουρισμού (CIEST), στο Μεξικό Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει να αναλαμβάνει πλήρως το θεμελιώδη ρόλο και τις ευθύνες του σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση για τον τουρισμό ειδικά, με την ιδιότητα του ως εκτελεστικός φορέας για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ελευθερία διακίνησης Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/16 για τους "Στόχους που αφορούν την ελευθερία διακίνησης", το οποίο υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/CP/16 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες Διαπιστώνει ότι: 1. Η ελευθερία διακίνησης, η οποία βρίσκει την έκφραση της στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Διεθνή Διάσκεψη επί των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, 1966 και στην τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, 1975, είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σε ταξίδια, για την αρμονική ανάπτυξη του τουρισμού και για την ατομική ολοκλήρωση. 2. Οι προτάσεις για διευκόλυνση που υιοθετήθηκαν από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Διεθνή Τουρισμό και την Περιήγηση (Ρώμη 1963) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στάδιο στην διευκόλυνση και συνεχίζουν να χρησιμεύουν σαν μέτρο συγκρίσεως για μελλοντική δράση 3. Όσον αφορά στις διεθνείς τουριστικές σχέσεις, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η κοινωνική και οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και η σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, των νόμων και των παραδόσεων στο τομέα του τουρισμού, όπως επίσης και των δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών της Εν όψει των παραπάνω Σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Π.Ο.Τ. έχει ήδη περιλάβει στο γενικό πρόγραμμα εργασίας την αναθεώρηση της κατάστασης διευκόλυνσης ανά το κόσμο και την διατύπωση αποδεκτών πρότυπων και πρακτικής σε σχέση με αυτά. Ευελπιστεί ότι κατά τις συζητήσεις για το θέμα αυτό, ο Π.Ο.Τ. θα μπορέσει να αφιερώσει την προσοχή του μεταξύ άλλων σε :

9 a) Ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά στην τουριστική συνείδηση, για όλους τους υπαλλήλους τους υπεύθυνους για τις συνοριακές διατυπώσεις b) Το επιθυμητό της τυποποίησης των καρτών επιβίβασης και τελικά την κατάργηση τους με την εισαγωγή νέων μεθόδων για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τουρισμού c) Την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων για τις διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων και ασφάλειας d) Τα μέσα επιτάχυνσης και απλοποίησης του τελωνειακού ελέγχου Ανακαλώντας στην μνήμη του τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Τουρισμού που κηρύχθηκε το 1967 με πρωτοβουλία της IUOTO Προσκαλεί τα Κράτη να εξετάσουν τη δυνατότητα σε μια αμοιβαία ή μονομερή βάση, κατάργησης των απαιτήσεων βίζας, θεώρησης διαβατηρίου για βραχείες διαμονές τουριστών. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη τουριστικής διακίνησης μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών απαιτεί να γίνουν πιο εύκαμπτοι και φιλελεύθεροι οι κανονισμοί ελέγχου συναλλάγματος στις χώρες αυτές. Εκφράζει τη γνώμη ότι οι φόροι οι οποίοι, αντίθετα με τους γενικούς φόρους, επιβάλλονται μόνο σε τουρίστες, είναι συχνά επιβλαβείς για το τουρισμό, εκτός αν τα έσοδα που αποκτώνται από αυτούς επενδύονται άμεσα στο τουριστικό τομέα ή στην προαγωγή του τουρισμού. Θεωρεί ότι οι προσπάθειες του Π.Ο.Τ. να καθιερώσει ένα τουριστικό κώδικα και μια διακήρυξη δικαιωμάτων τουρισμού μπορούν να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των εθνών και την μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού σε όλες τις μορφές του. Προτρέπει τον Π.Ο.Τ. να εξετάσει την πιθανότητα καθιέρωσης αποδεκτών μεθόδων όσον αφορά στην ιατρική βοήθεια και τη νομική προστασία των οικονομικών συμφερόντων των τουριστών, άσχετα αν επιδίδονται σε ατομική ή συλλογική διακίνηση μέσα στη χώρα διαμονής τους. Προτρέπει τις κυβερνήσεις να απέχουν από την εισαγωγή περιορισμών, διατυπώσεων ή άλλων κωλυμάτων στην είσοδο ή την έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών, στην είσοδο ή έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών στην ροή των τουριστών από τη μια χώρα στην άλλη. Κάνει έκκληση στα Κράτη να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωμα του ατόμου, άσχετα με τη θρησκεία, φυλή, δόγμα ή διαμονή, να επισκέπτεται την πατρίδα του, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση της ελευθερίας διακίνησης του και της ασφάλειάς του. Καλεί τα Κράτη, τα οποία λόγω κάποιας μονομερής πράξης από άλλα Κράτη επωφελήθηκαν των διευκολύνσεων σχετικά με συνοριακές και άλλες διατυπώσεις, να εξετάσουν τη δυνατότητα να τεθούν παρόμοια μέτρα σε αμοιβαία βάση. Καλεί τα Κράτη, με σκοπό τη διευκόλυνση της τουριστικής διακίνησης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιέχονται σε όργανα διευκόλυνσης που προέρχονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τον Διακυβερνητικό Συμβουλευτικό Οργανισμό Ναυτιλίας και το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας. Ζητά από τον Π.Ο.Τ., με όλους τους υπάρχοντες μηχανισμούς του να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ενθάρρυνση της διευκόλυνσης του τουρισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ Η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού Επαναεπιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός, εσωτερικός και εξωτερικός, κάθε περιοχής αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για όλους τους λαούς και ότι κάθε ξεχωριστή περιοχή προσφέρει σπουδαίους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς στον κόσμο ως σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί οποιασδήποτε δεδομένης περιοχής δεν ωφελούνται τώρα ή μπορούν στο μέλλον να μην ωφελούνται από αυτή την πολύ σημαντική ανθρώπινη κληρονομιά και ότι ειρήνη και ασφάλεια θα πρέπει να επικρατήσουν παντού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρήνη και ασφάλεια τότε μόνο θα μπορούν να επικρατήσουν, όταν γίνονται σεβαστά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και όταν κάθε ένας από τους λαούς του κόσμου μπορεί να ωφεληθεί από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη, ακόμη, ότι κάθε περιοχή του κόσμου είναι το λίκνο ενός συγκεκριμένου ή διαφόρων πολιτισμών που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμια κληρονομιάς και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται, να διατηρείται ανέπαφη και να είναι προσιτή σε κάθε επισκέπτη,

10 προσκυνητή και τουρίστα. Λαμβάνοντας τελικά υπόψη ότι οι θρησκευτικές τοποθεσίες πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας, ως έδρες πολιτισμών. Εκφράζει την λύπη της για κάθε συνεχιζόμενη ή μελλοντική προσπάθεια αλλαγής της φυσικής, πνευματικής, πολιτιστικής ή εθνικής φυσιογνωμίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες. Εκφράζει το διακαή πόθο, έχοντας γνώση των παγκόσμιων αισθημάτων όλων των εποχών, οι περιστασιακές διενέξεις να μην προσβάλουν το απαραβίαστο της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ, πόλης τόσο αγαπητής σε όλη την ανθρωπότητα. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Μανίλα, Φιλιππίνες 27/9-10/10/1980) Έκκληση για Ειρήνη Έχοντας λάβει υπόψη τις πρώτες εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 1980 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού με θέμα: "Η Συμβολή του Τουρισμού στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης", Ανακαλώντας στη μνήμη τη θεμελιώδη σημασία της Διακήρυξης για την προπαρασκευή των κοινωνιών για μια ειρηνική ζωή, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Με σεβασμό καλεί όλα τα Έθνη και τις Κυβερνήσεις να διαφυλάξουν την ειρήνη, να σταματήσουν τον ανταγωνισμό των όπλων και να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών. Ανθρώπινο δυναμικό Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των άλλων διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά στο τομέα της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, Εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση στους οργανισμούς αυτούς και Τους προτρέπει να μην εφησυχάζουν στις προσπάθειες τους να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη στο τομέα του τουρισμού, ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρηματοδότηση τουριστικών έργων Έχοντας επίγνωση των αυξανόμενων αναγκών όλων των χωρών και ειδικότερα των υπό ανάπτυξη χωρών, για επενδυτικές χρηματοδοτήσεις προς ικανοποίηση της εσωτερικής και της διεθνούς ζήτησης για τουριστική υποδομή, Καλεί τα Κράτη που αντιπροσωπεύονται σε πιστωτικά ιδρύματα να μην χάνουν ευκαιρία να τονίζουν την ανάγκη να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στις χρηματοδοτικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, Καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προτεραιότητα των τουριστικών έργων υπό διμερή ή και πολυμερή συνεργασία στη χρηματοδότηση τουριστικών έργων εντός των πλαισίων των υφιστάμενων ιδρυμάτων, Ενθαρρύνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να ερευνήσει, εντός των πλαισίων των διεθνών οικονομικών οργανισμών που υφίστανται ή μπορεί να δημιουργηθούν, όλα τα απαραίτητα μέσα για την χρηματοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τουρισμός και αερομεταφορές Λαμβάνοντας υπόψη, ότι λόγω της υφιστάμενης στενής σχέσης, η εμπορική μεταφορά επιβατών είναι αποφασιστικός παράγοντας στον τουρισμό, Έχοντας υπόψη ότι, κατά την διάρκεια των συνελεύσεων, συνόδων και συσκέψεων που

11 προωθούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, οι μεταφορές αναφέρονται σταθερά σαν ένα εκ των ουκ άνευ του τουρισμού Αναλογιζόμενη ότι ο συντονισμός των στόχων μεταξύ τουρισμού και εμπορικών μεταφορικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος Συνιστά την εξέταση της πιθανότητας από τα συμμετέχοντα Κράτη να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι αρχών εμπορικών μεταφορών και μεταφοράς επιβατών, ειδικά της πολιτικής αεροπορίας και αερομεταφορών, στις αντιπροσωπείες που παρακολουθούν Γενικές Συνελεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού έτσι ώστε οι αποφάσεις που ανάγονται σε κοινά προβλήματα να παίρνονται σε πνεύμα που να οδηγεί στην αρμονική ανάπτυξη των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους. Ελευθερία διακίνησης Στην επιδίωξη των σκοπών που αφορούν την ελευθερία διακίνησης όπως διατυπώνεται στην τελική διακήρυξη, Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στα αεροπορικά τιμολόγια μεταξύ των δρομολογίων του Βόρειου Ατλαντικού από την μια και αυτών προς και από την Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, από την άλλη, Καλεί τις κυβερνήσεις, τις αεροπορικές εταιρίες, την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς που συνδέονται με τις αερομεταφορές και τις τουριστικές αρχές να αναθεωρήσουν τη δομή των επιβατικών δρομολογίων προς και από την Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, με σκοπό την ανάλυση και διόρθωση των υφιστάμενων ανωμαλιών και προβλημάτων που περιορίζουν την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική. Εσωτερικός τουρισμός Έχοντας ακούσει την πρόταση που υποβλήθηκε από την Ινδική αντιπροσωπεία και η οποία επιδιώκει να δώσει ένα ορισμό του εσωτερικού τουρισμού και τα σχόλια που έγιναν από τις αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Περού, και Σημειώνοντας το ενδιαφέρον που επιδείχτηκε από τις άλλες αντιπροσωπείες, Εκφράζει την ευχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού να εξετάσει την δυνατότητα να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στο πρόγραμμα εργασίας του. Παγκόσμιο "Forum" για τον τουρισμό Νεότητας, φοιτητών και ανταλλαγών Τονίζοντας τη σημασία της παραπέρα ανάπτυξης του Τουρισμού νεότητας και λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Διάσκεψη από το Διεθνές Γραφείο Τουρισμού Νεότητας και Ανταλλαγών μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις νεότητας. Ενθαρρύνει την ιδέα, οι ίδιοι οργανισμοί να οργανώσουν τα επόμενα χρόνια ένα Παγκόσμιο "FORUM" για τον Τουρισμό Νεότητας και Φοιτητών και Ανταλλαγών. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τη διοργανώτρια χώρα της διάσκεψης Έχοντας υπόψη ότι στην εφαρμογή των εξαιρετικά σημαντικών στόχων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της πραγματικής φύσης του τουρισμού μέσα στο ανθρώπινο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό και μορφωτικό πλαίσιο της σύγχρονης ζωής των εθνικών και διεθνών κοινωνιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού συγκάλεσε αυτή τη Διάσκεψη στη Μανίλα, Φιλιππίνες από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1980, Θεωρώντας ότι η χώρα που φιλοξενεί τη Διάσκεψη η οποία εκπροσωπείται από την Αυτού Εξοχότητα τον FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και από την

12 κυρία IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργό των Ανθρώπινων Οικισμών, έδωσε στη Διάσκεψη και στους συμμετέχοντες σε αυτή τις μεγαλύτερες διευκολύνσεις και τη μεγαλύτερη φροντίδα μαζί με τις εκδηλώσεις της υπέροχης εγκαρδιότητας και της ανθρώπινης θαλπωρής του λαού των Φιλιππίνων, πράγματα τα οποία έδωσαν τρομερή υποστήριξη στη Διάσκεψη, Επειδή η επιτυχία της Διάσκεψης βασικά επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα όλων των διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν, σε αρμονία με την σημασία και την σπουδαιότητα της εν λόγω Διάσκεψης, Επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά ευγνωμοσύνη στους διακεκριμένους οικοδεσπότες της στα πρόσωπα της Αυτού Εξοχότητας FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και της κυρίας IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργό των Ανθρώπινων Οικισμών, για όλες τις καλοσύνες τους, που υπήρξαν σε αρμονία με τις ευγενείς παραδόσεις ενός λαού που τον χαρακτηρίζει η θερμή εγκαρδιότητα και φιλοξενία. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης Λαμβάνοντας υπόψη την αποφασιστική, δυναμική και σπουδαία προπαρασκευαστική εργασία που έγινε επί δυο ολόκληρα χρόνια από την Εξοχότητα τους τον JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού των Φιλιππίνων, Θεωρώντας ότι οι βασικοί στόχοι που αποτέλεσαν τη βάση της σύγκλησης της Διάσκεψης επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της, Εκφράζει την προσήκουσα ευγνωμοσύνη στην Αυτού Εξοχότητα τον JOSE D. ASPIRAS, που τίμησε τη Διάσκεψη με την παρουσία του και έλαβε μέρος δραστήρια στις εργασίες και την επιτυχία της, Διακηρύσσει την ευγνωμοσύνη της για την αποφασιστική και πολύτιμη συμβολή που πρόσφεραν το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της Διάσκεψης, το οποίο εξασφάλισε την ομαλή, εντυπωσιακή και επιτυχή διοργάνωση της, και Επιθυμεί να αποτίσει δημόσια ειλικρινή φόρο τιμής στο λαό των Φιλιππίνων στο πρόσωπο της Αυτού Εξοχότητας JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού των Φιλιππίνων, για τη σημαντική συμβολή του, και Τονίζει την επιθυμία της να κάνει την Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού στη Μανίλα ένα σύμβολο των λόγων για τους οποίους θα είναι δυνατό για τον άνθρωπο να επιτύχει, μέσω του τουρισμού πλήρη εκπλήρωση στο κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, πολιτικό επίπεδο, αποκλειόμενης κάθε οικονομικής και εμπορικής σκέψης. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού Θεωρώντας ότι οι συμμετέχοντες είχαν αυθεντικά αποδεικτικά στοιχεία στα χρόνια που προηγήθηκαν της σύγκλησης της Διάσκεψης και έπειτα κατά τη διάρκεια των εργασιών της, για την υπέροχη οργάνωση και ικανότητα του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του προσωπικού του, Διαπιστώνει ότι οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις της Διάσκεψης κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης τεχνικής οργάνωσης για να διοχετεύει και να κατευθύνει αυτές τις προσπάθειες, Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και στο γενικό Γραμματέα του που συγκάλεσε και προετοίμασε τη σύνοδο αυτής της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τουρισμού και, Επιβεβαιώνει την πίστη της στους σκοπούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και την υποστήριξη των σημαίνων δραστηριοτήτων του.

13 Τεχνολογική συνεργασία Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/14 για την "Τεχνολογική συνεργασία στο τομέα του τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και το έγγραφο CMT/CP/14 που υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες, Διαπιστώνει ότι: 1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού αποσκοπεί στη μείωση του κόστους παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, την βελτίωση της ποιότητας τους, την ενίσχυση της υποδομής και την προαγωγή της τεχνολογικής αυτάρκειας 2. Επομένως αυξάνει τη συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στη διαδικασία της ανάπτυξης 3. Επαρκής και δίκαιη τεχνολογική συνεργασία εμποδίζει την περιοδική εμφάνιση των μηχανισμών υπανάπτυξης, ανισότητας εισοδημάτων και εξάρτησης 4. Η μεταβίβαση τεχνολογίας θα πρέπει να εκτελείται βάσει σχεδίου, έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή την αφομοίωση της από τις χώρες αποδέκτες χωρίς να προκαλεί ρήγμα μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού 5. Η μεταβίβαση της τεχνολογίας μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα ή μπορεί να μη επιτύχει τους επιθυμητούς αντικειμενικούς σκοπούς, αν δεν πραγματοποιηθεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον κατάλληλο και πρόσφορο για την αποδοχή και αφομοίωση της. Τα Κράτη πρέπει να φροντίσουν για την εξασφάλιση της παρουσίας τους σε κάθε τεχνολογική μεταβίβαση των απαιτούμενων προκαταρκτικών συνθηκών για την αποδοχή της στο ανθρώπινο περιβάλλον. Εν όψει των παραπάνω Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη κατά την εκλογή τεχνολογιών στο τομέα του τουρισμού, την ανάγκη της προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, τη σημασία της εναρμόνισης των διαφόρων τοπικών και ξένων τεχνολογιών, την ανάγκη να βασιστούν τέτοιες τεχνολογίες σε δοκιμασμένες εφαρμοσμένες μεθόδους και το δυναμισμό και την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Τονίζει την αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της εμπιστοσύνης στον ανθρώπινο και τους άλλους παράγοντες που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταβίβαση και την απορρόφηση της τεχνολογία σαν μέρος μιας γενικής στρατηγικής ανάπτυξης.

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1 Υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Ακαπούλκο, Μεξικό από 21 έως 27 Αυγούστου 1982 Η Παγκόσμια Σύσκεψη Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η Γενική ιάσκεψη Υπενθυµίζοντας ότι το Προοίµιο της Ιδρυτικής Πράξης της UNESCO αναφέρεται «στο δηµοκρατικό ιδεώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα