5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2"

Transcript

1 5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980) 1,2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 Η παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού Πραγματοποιήθηκε στην Μανίλα των Φιλιππίνων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 1980, συγκλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με τη συμμετοχή 107 Αντιπροσωπειών Κρατών και 91 Αντιπροσωπειών παρατηρητών, με σκοπό να διευκρινίσει την πραγματική φύση του Τουρισμού σε όλες του τις μορφές και το ρόλο που καλείται να παίξει, ο Τουρισμός, σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς επίσης να εξετάσει την ευθύνη των κρατών για την ανάπτυξη και αύξηση του τουρισμού στις σημερινές κοινωνίες ως κάτι περισσότερο από μια καθαρά οικονομική δραστηριότητα των εθνών και των λαών. Σημειώνοντας με ικανοποίηση τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, καθώς και τα μηνύματα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των Αντιπροσωπειών και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και ασφάλειας, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με τις κοινές προσπάθειες όλων των κρατών για τη προώθηση της Διεθνούς Ύφεσης και ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας μέσα σε πνεύμα φιλίας, σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατανόησης μεταξύ των κρατών. Πεπεισμένοι ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αποβεί ζωτική δύναμη για την παγκόσμια ειρήνη και να αποτελέσει την ηθική και πνευματική βάση για τη διεθνή κατανόηση και αλληλεξάρτηση. Πεπεισμένοι ακόμη, ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης, που θα βοηθήσει στην εξάλειψη του διευρυνόμενου οικονομικού χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και θα διασφαλίσει την σταθερή επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου, ειδικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Γνωρίζοντας ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εάν βασίζεται στην δικαιοσύνη, την κυριαρχική ισότητα, την μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών, ανεξάρτητα από τα οικονομικά και κοινωνικά τους συστήματα και εάν ο τελικός σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η δημιουργία καλύτερων 1. Η διακήρυξη της Μανίλα αποτελεί την magna charta του διεθνούς τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι δεν εχει την ισχύ διεθνούς συμβατικού δεσμευτικού κειμένου για τα συμπράξαντα μέρη, και συνεπώς δεν απολαμβάνει στο δίκαιο μας την θέση που επιφυλάσσει ο συντακτικός νομοθέτης στις διεθνείς, κυρωθείσες με νόμο, συμβάσεις κατά το αρθρ.28 Ι Σ, δεν παύει να αποτελεί μια κωδικοποίηση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τον τουρισμό και την τουριστική πολιτική. Βλ. σχετικά Ηγουμενάκη, Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 293 επ. Λογοθετη, Τουριστικό δίκαιο. Σημειώσεις παραδόσεων. Ρόδος 1996, 119επ. 2. Την μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο επιμελήθηκε ο κ. Αλκιβιάδης Χατζαντώνης. Στα ελληνικά η μετάφραση της διακήρυξης αυτής έγινε αρχικά από το Υπουργείο των Εξωτερικών και το γραφείο διεθνών σχέσεων του Ε.Ο.Τ, ενώ η πρώτη γλωσσική μεταφορά στη δημοτική, από τον κ. Ν. Ηγουμενάκη, και παρατίθεται in extenso στο βιβλίο του, Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 298επ.

2 βιοτικών συνθηκών για όλους τους λαούς, αντάξια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συμφωνεί να διακηρύξει με το πνεύμα αυτό τα ακόλουθα: Ο Τουρισμός θεωρείται μια δραστηριότητα ουσιώδης για την ζωή των εθνών, λόγω των άμεσων επιπτώσεων του στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, μορφωτικούς και οικονομικούς τομείς των εθνικών κοινωνιών και των διεθνών τους σχέσεων. Η ανάπτυξη του είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των εθνών και μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο εάν ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στην δημιουργική ανάπαυση και στις διακοπές και μόνο εάν απολαμβάνει την ελευθερία του να ταξιδεύει μέσα στο πλαίσιο του ελεύθερου του χρόνου και της ανάπαυσης, της οποίας υπογραμμίζει τον βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ύπαρξη του αυτή καθ' έαυτή και η ανάπτυξή του εξαρτώνται εξ' όλοκλήρου από την ύπαρξη ενός καθεστώτος διαρκούς ειρήνης, για το οποίο απαιτείται να συμβάλει ο τουρισμός. 1. Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα και ενόψει τω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, είναι επίκαιρο και αναγκαίο να αναλυθεί το φαινόμενο του τουρισμού και σε συνάρτηση βασικά με τις διαστάσεις που έλαβε από τότε που χορηγήθηκε στους εργάτες το δικαίωμα για ετήσιες μετ αποδοχών διακοπές, γεγονός που συνέβαλε στην μεταλλαγή του τουρισμού από μια κλειστή ελιτιστική δραστηριότητα σε μια ευρύτερη δραστηριότητα εντεταγμένη στη κοινωνική και οικονομική ζωή. 2. Ως αποτέλεσμα των φιλοδοξιών που τρέφουν οι λαοί για τον τουρισμό, των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα κράτη αναφορικά με τη νομοθεσία και τους θεσμούς, των μονίμων δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στρώματα του πληθυσμού και της τεχνικής συμβολής των ειδικευμένων επαγγελματιών, ο σύγχρονος τουρισμός οδηγήθηκε στο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα κράτη έχουν αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και η μεγάλη πλειονότητα τους έχει εμπιστευθεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το έργο της διασφάλισης της αρμονικής και διαρκούς ανάπτυξης του τουρισμού σε συνεργασία, σε ειδικές περιπτώσεις, με τις ειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους άλλους σχετικούς Διεθνείς Οργανισμούς. 3. Το δικαίωμα χρησιμοποίησης του ελεύθερου χρόνου και ειδικότερα το δικαίωμα για διακοπές και ελευθερία για ταξίδια και τουρισμό, ως φυσική απόρροια του δικαιώματος εργασίας, αναγνωρίζεται ως μια μορφή της ολοκλήρωσης του ανθρώπινου όντος από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από τη νομοθεσία πολλών κρατών. Επίσης συνεπάγεται για τη κοινωνία την υποχρέωση να προσφέρει στους πολίτες της την πλέον πρακτική, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το είδος της δραστηριότητας. Μια παρόμοια προσπάθεια πρέπει να εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες, τους θεσμούς και τις παραδόσεις της κάθε επιμέρους χώρας. 4. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα έθνη και οι ομάδες εθνών θα πρέπει να καθορίσουν και να μελετήσουν αυτούς τους περιορισμούς και να υιοθετήσουν μέτρα που να αποβλέπουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιρροών τους. 5. Το μερίδιο που εκπροσωπεί ο τουρισμός στην εθνική οικονομία και το διεθνές εμπόριο τον καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα της Παγκόσμια ανάπτυξης. Ο σταθερός, αποφασιστικός ρόλος του στην εθνική οικονομική δραστηριότητα, τις διεθνείς συναλλαγές και την εξασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών τον καθιστά ως μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της παγκόσμιας οικονομίας. 6. Σε κάθε χώρα ο εσωτερικός τουρισμός συμβάλει στο βελτιωμένο ισοζύγιο της εθνικής οικονομίας μέσω της ανακατανομής του εθνικού εισοδήματος. Ο εγχώριος τουρισμός επί πλέον, αυξάνει την γνώση των κοινών συμφερόντων και συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που είναι ευνοϊκές για τη γενική οικονομία της χώρας. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τουρισμού από το εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια παρόμοια προσπάθεια εξάπλωσης του εσωτερικού τουρισμού. 7. Η οικονομική αποδοτικότητα του τουρισμού, όσο πραγματική και σημαντική και αν είναι δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο για την απόφαση των κρατών να ενθαρρύνουν αυτή τη δραστηριότητα. Το δικαίωμα των διακοπών, η ευκαιρία για τον πολίτη να γνωρίσει το ίδιο του το περιβάλλον, μια βαθύτερη γνώση της εθνικής του ταυτότητας και της αλληλεγγύης που τον

3 συνδέει με τους συμπατριώτες του και το αίσθημα ότι ανήκει σε ένα πολιτισμό και ένα λαό, όλα αυτά, αποτελούν σημαντικούς λόγους για την ενίσχυση της συμμετοχής του ατόμου στον εθνικό και διεθνή τουρισμό με τη δυνατότητα που του παρέχεται για διακοπές και ταξίδια. 8. Η σημασία που εκατομμύρια σύγχρονοι μας αποδίδουν στο τουρισμό για τη χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και σύμφωνα με τη θεώρηση τους για την ποιότητα της ζωής, αναγκάζει τις κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη τον τουρισμό και να τον υποστηρίξουν. 9. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένας αντικειμενικός στόχος, που η κοινωνία πρέπει να επιδιώκει προς το συμφέρον εκείνων των πολιτών που είναι ελάχιστα προνομιούχοι στην άσκηση του δικαιώματος τους για ανάπαυση. 10. Ο τουρισμός, με τις επιδράσεις του πάνω στη φυσική και διανοητική υγεία των ατόμων που επιδίδονται σε αυτόν, είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την κοινωνική σταθερότητα, βελτιώνει την ικανότητα για εργασία των κοινοτήτων και προάγει την ατομική καθώς και την γενική ευημερία. 11. Μέσα από το ευρύ πλέγμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών του, ο τουρισμός δημιουργεί νέες δραστηριότητες σημαντικής σπουδαιότητας που αποτελούν την πηγή νέων θέσεων εργασίας. Από την άποψη αυτή ο τουρισμός αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για την κοινωνική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάπτυξης τους. 12. Σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις για την επιδίωξη της ειρήνης που βασίζεται στην δικαιοσύνη και το σεβασμό των ατομικών και εθνικών προσδοκιών, ο τουρισμός προβάλει ως ένας θετικός και μόνιμος παράγοντας για την προαγωγή αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης και ως μια βάση για την επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των λαών του κόσμου. 13. Ο σύγχρονος τουρισμός απορρέει από την υιοθέτηση μιας κοινωνικής πολιτικής που οδήγησε στην επίτευξη από τους εργάτες ετήσιων πληρωμένων διακοπών και αντιπροσωπεύει την αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου για ανάπαυση και αναψυχή. Έχει αποβεί ένας παράγοντας που συμβάλει στην κοινωνική σταθερότητα, την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στα άτομα και τους λαούς και στην ατομική πρόοδο. Παράλληλα με τις γνωστές οικονομικές του πλευρές, έχει προσλάβει και μια πολιτισμική και ηθική διάσταση που πρέπει να σφυρηλατηθεί και να προστατευθεί από τις επιβλαβείς παραμορφώσεις που είναι δυνατό να προκληθούν από οικονομικούς παράγοντες. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να μετέχουν ανάλογα στην ανάπτυξη του τουρισμού διαμορφώνοντας κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση προς κατάλληλες επενδύσεις. 14. Ο τουρισμός για τους νέους απαιτεί την πλέον ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι νέοι έχουν λιγότερο επαρκή εισοδήματα από άλλους για ταξίδια και διακοπές. Μια θετική πολιτική πρέπει να παρέχει στους νέους τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση και ευκολίες. Οι ίδιες ευκολίες θα πρέπει να παρέχονται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 15. Στις οικουμενικές προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως ο τουρισμός μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην προώθηση της ισορροπίας, της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των χωρών. 16. Τα έθνη θα πρέπει να προωθούν βελτιωμένες συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον τουρισμό και να επιβεβαιώσουν και να προστατέψουν το δικαίωμα τους για ίδρυση επαγγελματικών συνδικάτων και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 17. Οι διαθέσιμοι τουριστικοί πόροι στις διάφορες χώρες αποτελούνται συγχρόνως από την ύπαρξη χώρου, ευκολιών και αξιών. Πρόκειται για πηγές που η χρήση τους δεν μπορεί να αφεθεί ανεξέλεγκτη χωρίς τον κίνδυνο της φθοράς τους ή ακόμη και της καταστροφής τους. Η ικανοποίηση των τουριστικών προδιαγραφών δεν πρέπει να είναι καταστροφική για τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του πληθυσμού στις τουριστικές περιοχές, στο περιβάλλον ή πάνω από όλα στο φυσικό πλούτο που αποτελούν το θεμελιώδη πόλο έλξης του τουρισμού, ως και τους ιστορικούς και πολιτιστικού χώρους. Όλες οι τουριστικές πηγές αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Οι εθνικές κοινότητες και ολόκληρη η διεθνής κοινωνία πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη

4 διατήρηση τους. Η διατήρηση των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών όρων αποτελεί σε όλες τις εποχές και κυρίως σε περίοδο συγκρούσεων, ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα των κρατών. 18. Η διεθνής συνεργασία στο τομέα του τουρισμού είναι μια προσπάθεια κατά την οποία πρέπει να τύχουν σεβασμού τα χαρακτηριστικά των λαών και τα βασικά συμφέροντα των επί μέρους κρατών. Στο τομέα αυτό ο κεντρικός και αποφασιστικός ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ως οργάνου μορφώσεως, αντιλήψεως και εναρμονίσεως είναι πασιφανής. 19. Η διμερής και πολυμερής τεχνική και οικονομική συνεργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη αρωγής, εφόσον αποτελεί τη συγκέντρωση των μέσων των αναγκαίων για τη χρησιμοποίηση των πηγών προς όφελος όλων των μερών. 20. Στο τουρισμό τα πνευματικά στοιχεία πρέπει να προηγούνται των τεχνικών και υλικών στοιχείων. Τα πνευματικά στοιχεία είναι βασικά τα ακόλουθα: (α) Η πλήρης τελείωση του ανθρώπινου όντος, (β) Η συνεχώς αυξανόμενη συμβολή στην παιδεία, (γ) Η ισότητα στα πεπρωμένα των εθνών, (δ) Η απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα σε πνεύμα σεβασμού για την ταυτότητα και αξιοπρέπεια του, (ε) Η επιβεβαίωση της αρχής των πολιτισμών και ο σεβασμός για την ηθική κληρονομιά των λαών. 21. Η προπαρασκευή του τουρισμού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της άσκησης από τον πολίτη των πολιτικών του καθηκόντων. Από την άποψη αυτή, πρέπει οι κυβερνήσεις να κινητοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους για εκπαίδευση και ενημέρωση και πρέπει να διευκολύνουν την εργασία μεμονωμένων ατόμων και οργάνων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η προπαρασκευή για τον τουρισμό, για διακοπές και για ταξίδια θα μπορούσε επωφελώς να αποτελέσει τμήμα της διαδικασίας για τη μόρφωση και εκπαίδευση των νέων. Για τους λόγους αυτούς η ένταξη του τουρισμού στη μόρφωση των νέων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο που ευνοεί τη διαρκή εδραίωση της ειρήνης. 22. Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ανάλυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις εθνικές και διεθνείς τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των σύγχρονων εθνικών και διεθνών κοινωνιών. Έχοντας υπόψη τις παραδεκτές αξίες του τουρισμού που είναι αναπόσπαστες από αυτόν, οι Αρχές θα πρέπει να καταβάλουν αυξημένη προσοχή στην ανάπτυξη της εθνικής και διεθνούς τουριστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας που να βασίζεται σε μία συνεχώς διευρυνόμενη συμμετοχή των λαών σε διακοπές και ταξίδια καθώς και στη διακίνηση των προσώπων για πολυάριθμους άλλους λόγους, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του τουρισμού κατά τρόπο σύμφωνο προς τις άλλες βασικές ανάγκες της κοινωνίας. 23. Συνίσταται έντονα στα κράτη και στους άλλους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη να λάβουν υπόψη τους από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις απόψεις και τις συστάσεις τις προερχόμενες από τη Διάσκεψη, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν, βασισμένοι στη πείρα τους και μέσα στα πλαίσια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, στην πρακτική εφαρμογή των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί για να διευρύνουν τη διαδικασία της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Τουρισμού και να εμφυσήσουν καινούργια ζωή σε αυτόν. 24. Η Διάσκεψη συνιστά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω του εσωτερικού της μηχανισμού και εκεί όπου πρέπει σε συνεργασία με άλλες διεθνείς, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή τη παγκόσμια εφαρμογή των αρχών, ιδεών και κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται σε αυτό το τελικό κείμενο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ B συνήλθε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στη Μανίλα από τη 27η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 1980 για να εξετάσει θέματα που αφορούν στο δημόσιο όπως και στον ιδιωτικό τομέα τα οποία απαιτούν άμεση προσοχή προς το συμφέρον της

5 αρμονικής ανάπτυξης του τουρισμού. Έχοντας ακούσει τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, τα μηνύματα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των διαφόρων Αντιπροσωπειών, την έκθεση, τις δηλώσεις των διαφόρων αντιπροσωπειών, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και τα σχόλια των αντιπροσωπειών επί των συναφών κειμένων της Διάσκεψης, συμφώνησε ότι Καλύτερη διαχείριση της προσφοράς Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο CTM/DB/13 επί της "Καλύτερης Διαχείρισης της Προσφοράς", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CTM/CP/13 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες, κρίνει ότι: 1. Η τουριστική προσφορά εντός μιας χώρας δεν είναι ξεχωριστή οντότητα αλλά συνδέεται με όλους τους τομείς της εθνικής ζωής. 2. Τα εθνικά προγράμματα για την τουριστική προσφορά πρέπει να λάβουν υπόψη τα προγράμματα των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων. 3. Η βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς, η οποία απαιτεί επίσης σεβασμό για τον καταναλωτή, είναι ένας αντικειμενικός σκοπός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντοτε, αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να υπάρχουν πολυτελείς υπηρεσίες αλλά επίσης, ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ζήτησης, ώστε να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο τουρισμό, διεθνή και εσωτερικό, για μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, συντηρώντας ταυτόχρονα τουλάχιστον, αν όχι βελτιώνοντας, την ποιότητα αυτών των εγκαταστάσεων. 4. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μετεκπαίδευσης και πληροφόρησης είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων. 5. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικοί οργανισμοί έχουν αυξημένη ευθύνη σε σχέση με την αυθεντικότητα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προϊόντος και τη παροχή και εξάπλωση, με όλα τα μέσα επικοινωνίας, αντικειμενικών, ακριβών και κατανοητών πληροφοριών για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ειδικά στην περίπτωση νέων προορισμών. 6. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Κράτη διαμορφώνουν πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας, η οφειλόμενη έμφαση πρέπει να δοθεί στα οφέλη που απορρέουν από τον τουρισμό, έτσι ώστε η τουριστική προσφορά να τύχει συγκριτικά ανάλογης μεταχείρισης με τους άλλους τομείς και σε σχέση με τις εθνικές προτεραιότητες. 7. Ο τουριστικός προγραμματισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται σε τοπικό περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού. Προγράμματα αυτού του είδους θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις συγχρόνως από την ποσοτική και την ποιοτική άποψη. 8. Μια ακριβή ανάλυση των τουριστικών τάσεων και προσδιορισμού των αναγκών προσφοράς εξαρτάται από την εφαρμογή γενικά παραδεδεγμένων μέτρων για την συλλογή στατιστικών για τον εσωτερικό και διεθνή τουρισμό. 9. Η ανάπτυξη της προσφοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια κατανόησης, συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων χωρών. 10. Η τουριστική ανάπτυξη στο εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη ζωή του έθνους εφόσον η προσφορά είναι καλά σχεδιασμένη και υψηλών προδιαγραφών και προστατεύει και σέβεται την εθνική κληρονομιά, τις αξίες του τουρισμού και το φυσικό, κοινωνικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Ενόψει των παραπάνω Προτρέπει για διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών μεταξύ των αναπτυσσόμενων και εκβιομηχανισμένων χωρών για την επίτευξη μιας ευνοϊκής αλληλεξάρτησης και τη μείωση οποιασδήποτε υπερβολικής εξάρτησης από υπερεθνικές ενώσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού.

6 Εκφράζει την πεποίθηση της ότι μια μεγαλύτερη τυποποίηση των χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς θα καταστήσει δυνατή την προσαρμογή της δαπάνης κατασκευής και συντηρήσεως εγκαταστάσεων στις υφιστάμενες απαιτήσεις. Δίνει έμφαση στη σημασία της εξασφάλισης καλύτερης εκμετάλλευσης της προσφοράς με την υιοθέτηση από τα Κράτη και τους τουριστικούς παράγοντες μέτρων προορισμένων να κλιμακώσουν τις διακοπές χρονικά, να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να προάγουν τον εθνικό τουρισμό. Προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν γενικά παραδεδεγμένα πρότυπα και μεθόδους για τη συλλογή διεθνών και εσωτερικών στατιστικών για τον τουρισμό και προσκαλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως τον κεντρικό φορέα σε αυτόν τον τομέα, να εντείνει τις προσπάθειες του για τυποποίηση και συγκρισιμότητα των τουριστικών στατιστικών με την επέκταση των προγραμμάτων του για αποστολές και δραστηριότητες, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στην εφαρμογή διεθνώς παραδεδεγμένων στατιστικών προτύπων και μεθόδων και άλλων κατάλληλων μέσων. Υποστηρίζει την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παίξουν τον απαραίτητο ρόλο τους στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και Συνηγορεί στην μελέτη των εθνικών μορφών τουριστικής προσφοράς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εθνικής και διεθνούς ζήτησης στο μέλλον, για να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων, η χρησιμοποίηση τοπικών πηγών χαμηλού κόστους και τεχνικών μεθόδων οικοδομήσεως, που μπορούν αρμονικά να ενταχθούν στο τοπικό περιβάλλον. Κάνει έκκληση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αποφυγή της υπερφόρτωσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, για τη διατήρηση και την προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών, για την προαγωγή της μορφωτικής αξίας του τουρισμού και την προστασία των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας προς όφελος των επερχόμενων γενεών. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έχοντας εξετάσει τα έγγραφα CTM/DB/14 για την "Τεχνολογική Συνεργασία στο τομέα του Τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα, και τα έγγραφα CMT/CP/14, που υποβλήθηκε από συμμετέχοντες, Θεωρεί ότι : 1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού σκοπεύει στην μείωση του κόστους παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, στην βελτίωση της ποιότητας τους, στην ενδυνάμωση της δομής τους και την προώθηση της τεχνολογικής τους αυτάρκειας. 2. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνει την συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στην τεχνολογική πρόοδο. 3. Η επαρκής και διαθέσιμη τεχνολογική συνεργασία συνιστά στην αποφυγή της επανάληψης μηχανισμών υπανάπτυξης, εισοδηματικής ανισορροπίας και εξάρτησης. 4. Η μεταφορά τεχνολογίας θα πρέπει να συντελείται με προσχεδιασμένο τρόπο, έτσι ώστε να επιτρέψει την αφομοίωση της από τις χώρες αποδοχής χωρίς να δημιουργεί χάσμα μεταξύ της παράδοσης και της καινοτομίας. 5. Η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα ή μπορεί να μη πραγματοποιήσει τους επιθυμητούς σκοπούς εάν δεν εκτελείται κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον ικανό και κατάλληλο για να την δεχτεί και να την αφομοιώσει. Τα Κράτη θα πρέπει να καταστήσουν ώς κύριο μέλημα τους να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις μεταφορές τεχνολογίας οι προκαταρτικές συνθήκες που απαιτούνται για την αποδοχή της στο ανθρώπινο περιβάλλον είναι παρούσες. Ενόψει των παραπάνω; Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη, κατά την επιλογή των τεχνολογιών στο τομέα του τουρισμού, την ανάγκη να τις προσαρμόσουν στις τοπικές συνθήκες, την σπουδαιότητα να εναρμονίσουν τις διάφορες τοπικές και ξένες τεχνολογίες, την ανάγκη αυτές οι τεχνολογίες να στηρίζονται σε καλά δοκιμασμένες, εφαρμοσμένες τεχνικές και την δυναμική και την ταχύτατη

7 εξέλιξη της τεχνολογίας. Δίνει έμφαση στην αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της πίστης στους ανθρώπινους και άλλους πόρους, που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταφορά και την απορρόφηση της τεχνολογίας ως μέρους μιας παγκόσμιας στρατηγικής ανάπτυξης. Υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του αριθμού των εμπειρογνωμόνων στο τομέα της τεχνολογικής συνεργασίας στο τουρισμό. Ζητά από τα Κράτη να βασιστούν όταν έρθει ο χρόνος και κατά το δυνατό, στο Διεθνή Κώδικα Μεταβιβάσεως Τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο της Τεχνολογικής συνεργασίας για τον τουρισμό. Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει τις προσπάθειες του για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνικών τουριστικών πληροφοριών, ειδικά με την εξέταση της δυνατότητας εγκατάστασης συστήματος τουριστικής πληροφόρησης ανά το κόσμο, αποφεύγοντας συγχρόνως τον διασκορπισμό και την επανάληψη προσπαθειών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα όλων των χωρών και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων, για δράση και διαχείριση και έτσι να ενισχυθεί η τεχνολογική τους αυτονομία με προηγμένες όπου χρειάζεται τεχνολογικές μεθόδους όπως η τηλεπεξεργασία στοιχείων. Υποστηρίζει η μεταβίβαση και απορρόφηση της τεχνολογίας να αποτελέσει βασικό στοιχείο σε κάθε σχέδιο τουριστικής συνεργασίας και επένδυσης. Προτρέπει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, να συνεχίσει να δίνει βασική προτεραιότητα στις δραστηριότητες του σε αυτό τον τομέα σαν ένα εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ανθρώπινο δυναμικό Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CTM/DB/15 για την "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού", που υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/LP/15 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες, Διαπιστώνει ότι: 1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των τεχνικών ειδικοτήτων στο τομέα του τουρισμού είναι βασικά όχι μόνο για τον αποδέκτη αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο. 2. Η επαγγελματική ικανότητα εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα της βασικής γενικής όπως και τεχνικής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και την επιδεκτικότητα στις ανταλλαγές εμπειρίας μεταξύ των εθνών. 3. Στο σχέδιο της τουριστικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να συνδέεται με τη δημιουργία του τουριστικού προϊόντος. 4. Ο τουρισμός είναι μια από τις δραστηριότητες στις οποίες ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της διαδικασίας ανάπτυξης. 5. Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι αποφασιστικός παράγοντας στο προσδιορισμό της τουριστικής εικόνας μιας χώρας. 6. Τα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι πρωταρχικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη των χωρών αυτών. 7. Τα προγράμματα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση των οικονομικών κριτηρίων και να ικανοποιούν εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά πρέπει, επίσης, να σχετίζονται και με τις κοινωνικές μορφές των τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα με την προαγωγή του ανθρώπινου όντος στο σύνολο του όπως εντάσσεται στην κοινωνία και στην ολοκλήρωση του ως άτομο από πνευματικής, ηθικής και υλικής άποψης. Ενόψει των παραπάνω: Επιμένει στην σπουδαιότητα ενιαίου προγραμματισμού της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, Προτρέπει τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για τη βελτίωση του επιπέδου των τουριστικών επαγγελμάτων και την εξύψωση της θέσης αυτών που τα ασκούν,

8 Προτρέπει τις εκβιομηχανισμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να πραγματοποιήσουν μια κοινή μελέτη μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε περιφερειακή βάση και όπου είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τους άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, των προβλημάτων της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, της εξεύρεσης ικανού αριθμού ντόπιου προσωπικού για να ασκήσει την εποπτεία και να παρεμποδιστεί η απώλεια ειδικευμένου προσωπικού, Σημειώνει με ικανοποίηση τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού με σκοπό την αποκέντρωση των εγκαταστάσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ευελπιστεί ότι θα επιταχυνθεί η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, Προτρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης για την διευκόλυνση και ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών, των κατοίκων στην περιοχή υποδοχής τουριστών και του τουριστικού προσωπικού, Υπογραμμίζει προς τη κατεύθυνση αυτή τη σημασία γνώσης γλωσσών κυρίως εκείνων που διδάσκονται παγκόσμια όπως η ESPERANTO, Προτρέπει τους διεθνείς και οικονομικούς περιφερειακούς οργανισμούς να μετέχουν περισσότερο δραστήρια στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη καθιέρωση διδακτικών κέντρων στις αναπτυσσόμενες χώρες Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να θέσει καινούργιους στόχους σε σχέση προς τα σχέδια επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ικανοποίηση επαρκώς των μελλοντικών αναγκών του τουριστικού τομέα. Σημειώνει με ικανοποίηση την σημασία που αποδίδεται από τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση στο τομέα του τουρισμού και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Οργανισμό για την εξασφάλιση παραπέρα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά με τη μορφή τεχνικών συνόδων, κύκλων μελέτης και μαθημάτων δι' αλληλογραφίας που οργανώνει το Διεθνές Κέντρο για Ανώτερες Σπουδές Τουρισμού (CIEST), στο Μεξικό Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει να αναλαμβάνει πλήρως το θεμελιώδη ρόλο και τις ευθύνες του σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση για τον τουρισμό ειδικά, με την ιδιότητα του ως εκτελεστικός φορέας για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ελευθερία διακίνησης Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/16 για τους "Στόχους που αφορούν την ελευθερία διακίνησης", το οποίο υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/CP/16 που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες Διαπιστώνει ότι: 1. Η ελευθερία διακίνησης, η οποία βρίσκει την έκφραση της στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Διεθνή Διάσκεψη επί των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, 1966 και στην τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, 1975, είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σε ταξίδια, για την αρμονική ανάπτυξη του τουρισμού και για την ατομική ολοκλήρωση. 2. Οι προτάσεις για διευκόλυνση που υιοθετήθηκαν από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Διεθνή Τουρισμό και την Περιήγηση (Ρώμη 1963) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στάδιο στην διευκόλυνση και συνεχίζουν να χρησιμεύουν σαν μέτρο συγκρίσεως για μελλοντική δράση 3. Όσον αφορά στις διεθνείς τουριστικές σχέσεις, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η κοινωνική και οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και η σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, των νόμων και των παραδόσεων στο τομέα του τουρισμού, όπως επίσης και των δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών της Εν όψει των παραπάνω Σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Π.Ο.Τ. έχει ήδη περιλάβει στο γενικό πρόγραμμα εργασίας την αναθεώρηση της κατάστασης διευκόλυνσης ανά το κόσμο και την διατύπωση αποδεκτών πρότυπων και πρακτικής σε σχέση με αυτά. Ευελπιστεί ότι κατά τις συζητήσεις για το θέμα αυτό, ο Π.Ο.Τ. θα μπορέσει να αφιερώσει την προσοχή του μεταξύ άλλων σε :

9 a) Ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά στην τουριστική συνείδηση, για όλους τους υπαλλήλους τους υπεύθυνους για τις συνοριακές διατυπώσεις b) Το επιθυμητό της τυποποίησης των καρτών επιβίβασης και τελικά την κατάργηση τους με την εισαγωγή νέων μεθόδων για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τουρισμού c) Την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων για τις διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων και ασφάλειας d) Τα μέσα επιτάχυνσης και απλοποίησης του τελωνειακού ελέγχου Ανακαλώντας στην μνήμη του τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Τουρισμού που κηρύχθηκε το 1967 με πρωτοβουλία της IUOTO Προσκαλεί τα Κράτη να εξετάσουν τη δυνατότητα σε μια αμοιβαία ή μονομερή βάση, κατάργησης των απαιτήσεων βίζας, θεώρησης διαβατηρίου για βραχείες διαμονές τουριστών. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη τουριστικής διακίνησης μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών απαιτεί να γίνουν πιο εύκαμπτοι και φιλελεύθεροι οι κανονισμοί ελέγχου συναλλάγματος στις χώρες αυτές. Εκφράζει τη γνώμη ότι οι φόροι οι οποίοι, αντίθετα με τους γενικούς φόρους, επιβάλλονται μόνο σε τουρίστες, είναι συχνά επιβλαβείς για το τουρισμό, εκτός αν τα έσοδα που αποκτώνται από αυτούς επενδύονται άμεσα στο τουριστικό τομέα ή στην προαγωγή του τουρισμού. Θεωρεί ότι οι προσπάθειες του Π.Ο.Τ. να καθιερώσει ένα τουριστικό κώδικα και μια διακήρυξη δικαιωμάτων τουρισμού μπορούν να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των εθνών και την μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού σε όλες τις μορφές του. Προτρέπει τον Π.Ο.Τ. να εξετάσει την πιθανότητα καθιέρωσης αποδεκτών μεθόδων όσον αφορά στην ιατρική βοήθεια και τη νομική προστασία των οικονομικών συμφερόντων των τουριστών, άσχετα αν επιδίδονται σε ατομική ή συλλογική διακίνηση μέσα στη χώρα διαμονής τους. Προτρέπει τις κυβερνήσεις να απέχουν από την εισαγωγή περιορισμών, διατυπώσεων ή άλλων κωλυμάτων στην είσοδο ή την έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών, στην είσοδο ή έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών στην ροή των τουριστών από τη μια χώρα στην άλλη. Κάνει έκκληση στα Κράτη να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωμα του ατόμου, άσχετα με τη θρησκεία, φυλή, δόγμα ή διαμονή, να επισκέπτεται την πατρίδα του, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση της ελευθερίας διακίνησης του και της ασφάλειάς του. Καλεί τα Κράτη, τα οποία λόγω κάποιας μονομερής πράξης από άλλα Κράτη επωφελήθηκαν των διευκολύνσεων σχετικά με συνοριακές και άλλες διατυπώσεις, να εξετάσουν τη δυνατότητα να τεθούν παρόμοια μέτρα σε αμοιβαία βάση. Καλεί τα Κράτη, με σκοπό τη διευκόλυνση της τουριστικής διακίνησης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιέχονται σε όργανα διευκόλυνσης που προέρχονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τον Διακυβερνητικό Συμβουλευτικό Οργανισμό Ναυτιλίας και το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας. Ζητά από τον Π.Ο.Τ., με όλους τους υπάρχοντες μηχανισμούς του να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ενθάρρυνση της διευκόλυνσης του τουρισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ Η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού Επαναεπιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός, εσωτερικός και εξωτερικός, κάθε περιοχής αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για όλους τους λαούς και ότι κάθε ξεχωριστή περιοχή προσφέρει σπουδαίους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς στον κόσμο ως σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί οποιασδήποτε δεδομένης περιοχής δεν ωφελούνται τώρα ή μπορούν στο μέλλον να μην ωφελούνται από αυτή την πολύ σημαντική ανθρώπινη κληρονομιά και ότι ειρήνη και ασφάλεια θα πρέπει να επικρατήσουν παντού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρήνη και ασφάλεια τότε μόνο θα μπορούν να επικρατήσουν, όταν γίνονται σεβαστά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και όταν κάθε ένας από τους λαούς του κόσμου μπορεί να ωφεληθεί από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη, ακόμη, ότι κάθε περιοχή του κόσμου είναι το λίκνο ενός συγκεκριμένου ή διαφόρων πολιτισμών που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμια κληρονομιάς και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται, να διατηρείται ανέπαφη και να είναι προσιτή σε κάθε επισκέπτη,

10 προσκυνητή και τουρίστα. Λαμβάνοντας τελικά υπόψη ότι οι θρησκευτικές τοποθεσίες πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας, ως έδρες πολιτισμών. Εκφράζει την λύπη της για κάθε συνεχιζόμενη ή μελλοντική προσπάθεια αλλαγής της φυσικής, πνευματικής, πολιτιστικής ή εθνικής φυσιογνωμίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες. Εκφράζει το διακαή πόθο, έχοντας γνώση των παγκόσμιων αισθημάτων όλων των εποχών, οι περιστασιακές διενέξεις να μην προσβάλουν το απαραβίαστο της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ, πόλης τόσο αγαπητής σε όλη την ανθρωπότητα. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Μανίλα, Φιλιππίνες 27/9-10/10/1980) Έκκληση για Ειρήνη Έχοντας λάβει υπόψη τις πρώτες εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 1980 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού με θέμα: "Η Συμβολή του Τουρισμού στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης", Ανακαλώντας στη μνήμη τη θεμελιώδη σημασία της Διακήρυξης για την προπαρασκευή των κοινωνιών για μια ειρηνική ζωή, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Με σεβασμό καλεί όλα τα Έθνη και τις Κυβερνήσεις να διαφυλάξουν την ειρήνη, να σταματήσουν τον ανταγωνισμό των όπλων και να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών. Ανθρώπινο δυναμικό Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των άλλων διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά στο τομέα της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, Εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση στους οργανισμούς αυτούς και Τους προτρέπει να μην εφησυχάζουν στις προσπάθειες τους να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη στο τομέα του τουρισμού, ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρηματοδότηση τουριστικών έργων Έχοντας επίγνωση των αυξανόμενων αναγκών όλων των χωρών και ειδικότερα των υπό ανάπτυξη χωρών, για επενδυτικές χρηματοδοτήσεις προς ικανοποίηση της εσωτερικής και της διεθνούς ζήτησης για τουριστική υποδομή, Καλεί τα Κράτη που αντιπροσωπεύονται σε πιστωτικά ιδρύματα να μην χάνουν ευκαιρία να τονίζουν την ανάγκη να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στις χρηματοδοτικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, Καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προτεραιότητα των τουριστικών έργων υπό διμερή ή και πολυμερή συνεργασία στη χρηματοδότηση τουριστικών έργων εντός των πλαισίων των υφιστάμενων ιδρυμάτων, Ενθαρρύνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να ερευνήσει, εντός των πλαισίων των διεθνών οικονομικών οργανισμών που υφίστανται ή μπορεί να δημιουργηθούν, όλα τα απαραίτητα μέσα για την χρηματοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τουρισμός και αερομεταφορές Λαμβάνοντας υπόψη, ότι λόγω της υφιστάμενης στενής σχέσης, η εμπορική μεταφορά επιβατών είναι αποφασιστικός παράγοντας στον τουρισμό, Έχοντας υπόψη ότι, κατά την διάρκεια των συνελεύσεων, συνόδων και συσκέψεων που

11 προωθούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, οι μεταφορές αναφέρονται σταθερά σαν ένα εκ των ουκ άνευ του τουρισμού Αναλογιζόμενη ότι ο συντονισμός των στόχων μεταξύ τουρισμού και εμπορικών μεταφορικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος Συνιστά την εξέταση της πιθανότητας από τα συμμετέχοντα Κράτη να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι αρχών εμπορικών μεταφορών και μεταφοράς επιβατών, ειδικά της πολιτικής αεροπορίας και αερομεταφορών, στις αντιπροσωπείες που παρακολουθούν Γενικές Συνελεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού έτσι ώστε οι αποφάσεις που ανάγονται σε κοινά προβλήματα να παίρνονται σε πνεύμα που να οδηγεί στην αρμονική ανάπτυξη των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους. Ελευθερία διακίνησης Στην επιδίωξη των σκοπών που αφορούν την ελευθερία διακίνησης όπως διατυπώνεται στην τελική διακήρυξη, Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στα αεροπορικά τιμολόγια μεταξύ των δρομολογίων του Βόρειου Ατλαντικού από την μια και αυτών προς και από την Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, από την άλλη, Καλεί τις κυβερνήσεις, τις αεροπορικές εταιρίες, την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς που συνδέονται με τις αερομεταφορές και τις τουριστικές αρχές να αναθεωρήσουν τη δομή των επιβατικών δρομολογίων προς και από την Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, με σκοπό την ανάλυση και διόρθωση των υφιστάμενων ανωμαλιών και προβλημάτων που περιορίζουν την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική. Εσωτερικός τουρισμός Έχοντας ακούσει την πρόταση που υποβλήθηκε από την Ινδική αντιπροσωπεία και η οποία επιδιώκει να δώσει ένα ορισμό του εσωτερικού τουρισμού και τα σχόλια που έγιναν από τις αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Περού, και Σημειώνοντας το ενδιαφέρον που επιδείχτηκε από τις άλλες αντιπροσωπείες, Εκφράζει την ευχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού να εξετάσει την δυνατότητα να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στο πρόγραμμα εργασίας του. Παγκόσμιο "Forum" για τον τουρισμό Νεότητας, φοιτητών και ανταλλαγών Τονίζοντας τη σημασία της παραπέρα ανάπτυξης του Τουρισμού νεότητας και λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Διάσκεψη από το Διεθνές Γραφείο Τουρισμού Νεότητας και Ανταλλαγών μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις νεότητας. Ενθαρρύνει την ιδέα, οι ίδιοι οργανισμοί να οργανώσουν τα επόμενα χρόνια ένα Παγκόσμιο "FORUM" για τον Τουρισμό Νεότητας και Φοιτητών και Ανταλλαγών. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τη διοργανώτρια χώρα της διάσκεψης Έχοντας υπόψη ότι στην εφαρμογή των εξαιρετικά σημαντικών στόχων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της πραγματικής φύσης του τουρισμού μέσα στο ανθρώπινο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό και μορφωτικό πλαίσιο της σύγχρονης ζωής των εθνικών και διεθνών κοινωνιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού συγκάλεσε αυτή τη Διάσκεψη στη Μανίλα, Φιλιππίνες από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1980, Θεωρώντας ότι η χώρα που φιλοξενεί τη Διάσκεψη η οποία εκπροσωπείται από την Αυτού Εξοχότητα τον FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και από την

12 κυρία IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργό των Ανθρώπινων Οικισμών, έδωσε στη Διάσκεψη και στους συμμετέχοντες σε αυτή τις μεγαλύτερες διευκολύνσεις και τη μεγαλύτερη φροντίδα μαζί με τις εκδηλώσεις της υπέροχης εγκαρδιότητας και της ανθρώπινης θαλπωρής του λαού των Φιλιππίνων, πράγματα τα οποία έδωσαν τρομερή υποστήριξη στη Διάσκεψη, Επειδή η επιτυχία της Διάσκεψης βασικά επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα όλων των διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν, σε αρμονία με την σημασία και την σπουδαιότητα της εν λόγω Διάσκεψης, Επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά ευγνωμοσύνη στους διακεκριμένους οικοδεσπότες της στα πρόσωπα της Αυτού Εξοχότητας FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρου της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και της κυρίας IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργό των Ανθρώπινων Οικισμών, για όλες τις καλοσύνες τους, που υπήρξαν σε αρμονία με τις ευγενείς παραδόσεις ενός λαού που τον χαρακτηρίζει η θερμή εγκαρδιότητα και φιλοξενία. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης Λαμβάνοντας υπόψη την αποφασιστική, δυναμική και σπουδαία προπαρασκευαστική εργασία που έγινε επί δυο ολόκληρα χρόνια από την Εξοχότητα τους τον JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού των Φιλιππίνων, Θεωρώντας ότι οι βασικοί στόχοι που αποτέλεσαν τη βάση της σύγκλησης της Διάσκεψης επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της, Εκφράζει την προσήκουσα ευγνωμοσύνη στην Αυτού Εξοχότητα τον JOSE D. ASPIRAS, που τίμησε τη Διάσκεψη με την παρουσία του και έλαβε μέρος δραστήρια στις εργασίες και την επιτυχία της, Διακηρύσσει την ευγνωμοσύνη της για την αποφασιστική και πολύτιμη συμβολή που πρόσφεραν το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της Διάσκεψης, το οποίο εξασφάλισε την ομαλή, εντυπωσιακή και επιτυχή διοργάνωση της, και Επιθυμεί να αποτίσει δημόσια ειλικρινή φόρο τιμής στο λαό των Φιλιππίνων στο πρόσωπο της Αυτού Εξοχότητας JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού των Φιλιππίνων, για τη σημαντική συμβολή του, και Τονίζει την επιθυμία της να κάνει την Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού στη Μανίλα ένα σύμβολο των λόγων για τους οποίους θα είναι δυνατό για τον άνθρωπο να επιτύχει, μέσω του τουρισμού πλήρη εκπλήρωση στο κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, πολιτικό επίπεδο, αποκλειόμενης κάθε οικονομικής και εμπορικής σκέψης. Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού Θεωρώντας ότι οι συμμετέχοντες είχαν αυθεντικά αποδεικτικά στοιχεία στα χρόνια που προηγήθηκαν της σύγκλησης της Διάσκεψης και έπειτα κατά τη διάρκεια των εργασιών της, για την υπέροχη οργάνωση και ικανότητα του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του προσωπικού του, Διαπιστώνει ότι οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις της Διάσκεψης κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης τεχνικής οργάνωσης για να διοχετεύει και να κατευθύνει αυτές τις προσπάθειες, Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και στο γενικό Γραμματέα του που συγκάλεσε και προετοίμασε τη σύνοδο αυτής της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τουρισμού και, Επιβεβαιώνει την πίστη της στους σκοπούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και την υποστήριξη των σημαίνων δραστηριοτήτων του.

13 Τεχνολογική συνεργασία Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/14 για την "Τεχνολογική συνεργασία στο τομέα του τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και το έγγραφο CMT/CP/14 που υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες, Διαπιστώνει ότι: 1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού αποσκοπεί στη μείωση του κόστους παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, την βελτίωση της ποιότητας τους, την ενίσχυση της υποδομής και την προαγωγή της τεχνολογικής αυτάρκειας 2. Επομένως αυξάνει τη συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στη διαδικασία της ανάπτυξης 3. Επαρκής και δίκαιη τεχνολογική συνεργασία εμποδίζει την περιοδική εμφάνιση των μηχανισμών υπανάπτυξης, ανισότητας εισοδημάτων και εξάρτησης 4. Η μεταβίβαση τεχνολογίας θα πρέπει να εκτελείται βάσει σχεδίου, έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή την αφομοίωση της από τις χώρες αποδέκτες χωρίς να προκαλεί ρήγμα μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού 5. Η μεταβίβαση της τεχνολογίας μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα ή μπορεί να μη επιτύχει τους επιθυμητούς αντικειμενικούς σκοπούς, αν δεν πραγματοποιηθεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον κατάλληλο και πρόσφορο για την αποδοχή και αφομοίωση της. Τα Κράτη πρέπει να φροντίσουν για την εξασφάλιση της παρουσίας τους σε κάθε τεχνολογική μεταβίβαση των απαιτούμενων προκαταρκτικών συνθηκών για την αποδοχή της στο ανθρώπινο περιβάλλον. Εν όψει των παραπάνω Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη κατά την εκλογή τεχνολογιών στο τομέα του τουρισμού, την ανάγκη της προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, τη σημασία της εναρμόνισης των διαφόρων τοπικών και ξένων τεχνολογιών, την ανάγκη να βασιστούν τέτοιες τεχνολογίες σε δοκιμασμένες εφαρμοσμένες μεθόδους και το δυναμισμό και την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Τονίζει την αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της εμπιστοσύνης στον ανθρώπινο και τους άλλους παράγοντες που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταβίβαση και την απορρόφηση της τεχνολογία σαν μέρος μιας γενικής στρατηγικής ανάπτυξης.

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ 1 Υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Ακαπούλκο, Μεξικό από 21 έως 27 Αυγούστου 1982 Η Παγκόσμια Σύσκεψη Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα