Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: , FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Αγ. Παρασκευή : Αρ. Πρωτ. : 015/9/902/29.11 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση συνεργατών για έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει για την ομαλή εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και απαιτούν διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη. Σχετ.: 1. Το απόσπασμα πρακτικού της 454 ης / θέμα 3 Συνεδρίασης Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». 2. Το με αριθμό 010/1/11.81/ υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, έως , ως ακολούθως: Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων) Επτά (7) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικών, οικονομικών, διοικητικών ή θεωρητικών επιστημών Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Άριστη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (MS Office: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Επεξεργασία λογιστικών φύλλων, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων) ή 1/7

2 Διαχείριση-Παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων και χρήση εφαρμογών παραγωγής δυναμικών αναφορών με εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (π.χ. ORACLE ή MS SQL) Εξειδικευμένες γνώσεις σε διαχειριστικά οικονομικά θέματα Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής Σφαιρική γνώση του αντικειμένου των προγραμμάτων σε Ερευνητικά Κέντρα. Γνώση διαχειριστικής και λογιστικής υποστήριξης των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και γνώσεις προετοιμασίας προτάσεων. Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας Γνώση στην οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των. Διαχειριστές για την υποστήριξη των έργων που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικών ή οικονομικών ή διοικητικών ή θεωρητικών επιστημών. Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office: Επεξεργασία κειμένου, Επεξεργασία λογιστικών φύλλων, Υπηρεσίες Διαδικτύου) Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων. Διαχείριση παγίων και αποθήκης. Γνώση χρήσης Προγραμμάτων «Βάσεων δεδομένων» (π.χ. Access) και «Παρουσιάσεων» (π.χ. Power Point) Εμπειρία στη χρήση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001 Επιπρόσθετη εμπειρία στην Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων Για εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη Δύο (2) θέσεις ηλεκτρολόγων, - Απόφοιτοι από ΤΕΕ ή ΙΕΚ με άδεια τύπου Α, Γ και ΣΤ τεχνίτη και 2/7

3 - Απαραίτητη προϋπηρεσία στη μέση τάση, κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών. - Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων. Μία (1) θέση τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή - Άδεια τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης - Εμπειρία σε συγκολλήσεις argon, inox και αλουμίνιο και σιδηροκατασκευές και κατασκευές αεραγωγών - Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους Μία (1) θέση τεχνίτη θερμοϋδραυλικού - Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη Α - Γνώσεις σε αντλιοστάσια, εγκαταστάσεων ύδρευσης πυρόσβεσης, θέρμανσης αποχέτευσης και κλιματισμού. - Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων. Μία (1) θέση Μηχανικού Μηχανολόγου ΔΕ - Πτυχίο βιομηχανικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικής παραγωγής με άδεια Μηχανικού συντήρησης Γ τάξης. - Εξειδικευμένη εμπειρία σε αντλίες, μονάδες κλιματισμού, μηχανής Diesel και επισκευή αντλιών κενού και αεροσυμπιεστών. - Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Μία (1) θέση Μηχανικού δομικών έργων - Πτυχίο ΤΕΙ - Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στον τομέα αυτό και τουλάχιστον 5ετή συνολική εμπειρία από την κτήση πτυχίου. - Γνώση στην διαδικασία δημοσίων έργων, στην σύνταξη ή έλεγχο των σχετικών εγγράφων (επιμετρήσεων, Π.Π.Α.Ε., Α.Π.Ε., Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., πρωτόκολλα παραλαβής κτλ). - Εμπειρία σε εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, γνώση Γ.Ο.Κ. και κτιριοδομικού κανονισμού. 3/7

4 - Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. - Γνώση προγράμματος στατικού υπολογισμού δομικών έργων. - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την Υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων στα χρηματοδοτούμενα έργα και συγκεκριμένα παροχή ιατρικών υπηρεσιών και προληπτικής ιατρικής στο προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μία (1) θέση Ιατρού - Ο Ιατρός θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών στην Ιατρική Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. - Να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου). - Επίσης θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου. - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη: - Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. - Εμπειρία σε θέματα ακτινοπροστασίας όπως και των επιδράσεων της ακτινοβολίας στον άνθρωπο. Μία (1) Θέση Νοσηλευτή/τριας Το αντικείμενο του έργου θα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής Εμπειρία στις πρώτες βοήθειες και αιμοληψία Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (MS Office: Επεξεργασία κειμένου, Επεξεργασία λογιστικών φύλλων, Υπηρεσίες Διαδικτύου). Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία και εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Για την Τεχνική Υποστήριξη των έργων 4/7

5 Μία θέση (1) ειδικού Μηχανογράφησης για την αναβάθμιση, συνεργασία, εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης των οικονομικών και διαχειριστικών υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». - Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. - Εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής (ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση) για οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες μεγάλου οργανισμού ή εταιρείας (τουλάχιστον 3ετής) - Άριστη γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (π.χ. Oracle) - Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση υπεύθυνου μηχανογράφησης (τουλάχιστον 2ετής) - Άριστη γνώση της Αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών - Ευρεία γνώση τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην τήρηση βιβλίων Γ Κατηγορίας - Η κατοχή εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου θα αξιολογηθεί θετικά. - Εμπειρία σε συστήματα υποστήριξης Ερευνητικών Κέντρων Για την εξειδικευμένη-ειδική υποστήριξη των Ινστιτούτων στα χρηματοδοτούμενα από εξωτερικές πηγές έργα : Μία (1) θέση Μηχανικών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων για τη σχεδίαση & διαχείριση των δικτύων & των πληροφοριακών συστημάτων Συγκεκριμένα : Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο: Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΤΕΙ) Διαπιστωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υπολογιστικές υποδομές (web, , dns, firewall, cluster, linux) και στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών διατάξεων. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Διαπιστωμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε υποδομές πλέγματος (GRID), με έμφαση στη διαχείριση και μεταφορά δεδομένων σε Ευρείας Ζώνης δίκτυα (wan). Μεταπτυχιακό: Δίκτυα & Συστήματα επικοινωνιών (ή σχετικό αντικείμενο ) Μία (1) θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων 5/7

6 για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των κεντρικών εξυπηρετητών του Ι.Π.&Τ. καθώς και των δικτυακών συστημάτων του Ινστιτούτου. Απαιτούμενα προσόντα: - Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα συστήματα υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών - 3ετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων UNIX/Linux καθώς και στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών (web servers, και mailist systems, DNS, LDAP). - 3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε τεχνολογίες virtualisation (VMware, Xen) - 3ετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρησης δικτυακών συστημάτων σε cisco και linux (firewalls, switching, layer 2 routing, monitoring) - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Θα ληφθούν υπόψη - Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και - Κατοχή εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. Δύο (2) θέσεις τεχνικών υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλυτικών συστημάτων καθώς και χρήση, λειτουργία, επιδιόρθωση και κατασκευή οργάνων για τα ερευνητικά έργα. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών ή Πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ Εμπειρία στην υλοποίηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών διατάξεων Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση αναλογικής και ψηφιακής σχεδίασης Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2ετής. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Εμπειρία σε απεικονιστικές διατάξεις Μία (1) Θέση Εξειδικευμένου Τεχνικού Εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής Απαιτούμενα Προσόντα - Πτυχιούχος ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. - Εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής διατάξεων πυριτίου Μικροηλεκτρονικής, για την λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων που αφορούν εγχάραξη υλικών με πλάσμα, λιθογραφία, καθώς και ιοντική εμφύτευση. - Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μία (1) Θέση Εξειδικευμένου Τεχνικού Εργαστηρίου Υγροποιητή Ηλίου Απαιτούμενα Προσόντα 6/7

7 - Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης - Εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση διάταξης Υγροποιητή Ηλίου. - Εμπειρία σε υγροποιητικές διατάξεις χαμηλών θερμοκρασιών. - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Τα προσόντα όλων των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από νόμιμα επικυρωμένα αποδεικτικά προϋπηρεσίας και από πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους. Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, Αγία Παρασκευή). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ, στο τηλέφωνο Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος Ο Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» & Πρόεδρος Δ.Σ. Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος 7/7

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs Τίτλος Έργου: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (INTRA) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή Παπασαλή, Κωδικός Έργου: 80212 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα