Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 EXOFILLO:Layout 1 06/06/ :23 π.μ. Page 2

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα: 2 Πίνακες...σελίδα: 6 Επίλογος...σελίδα: 61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί στο ΣΕΑΑ από τις εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων και αφορούν τα μοντέλα που διατίθενται στις εκθέσεις την 1/7/2013. Τα στοιχεία αυτά, ήταν τα τελευταία διαθέσιμα στις εισαγωγικές επιχειρήσεις την 17/5/2013, ημερομηνία οριστικοποίησης της ύλης του οδηγού. Ο ΣΕΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρει περί της ακρίβειας, πιστότητας και πληρότητας των εν λόγω στοιχείων. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή ανατύπωση μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκθεσης.

3 Πρόλογος 2 Η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, που αναφέρεται συνήθως σαν φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναγνωρίζεται ως μια από τις πλέον μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όταν η βενζίνη, το πετρέλαιο ή τα εναλλακτικά καύσιμα καίγονται για να παραχθεί ενέργεια από έναν κινητήρα, κύριο προϊόν είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Το διοξείδιο του άνθρακα, παρόλο που δεν είναι άμεσα βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, αποτελεί το πιο σημαντικό από τα αέρια που συμβάλλουν στην παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Οι εκπομπές των οχημάτων αποτελούν το 15% των συνολικών εκπομπών CO 2. Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαμορφώσουν μια ορθή άποψη για την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Ο οδηγός περιέχει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO 2 των καινούργιων αυτοκινήτων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Παρέχει επίσης συμβουλές για τους τρόπους μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη χρήση του αυτοκινήτου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται έχουν συλλεχθεί από επίσημες δοκιμές, οι οποίες απαιτούνται από το νόμο, προτού ένα μοντέλο διατεθεί προς πώληση. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία της κατανάλωσης καυσίμου έχουν καταγραφεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής που δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία αποτελούν το μέσο σύγκρισης μεταξύ μοντέλων παρομοίου τύπου. Επιπλέον, αρκετές διαφορετικές προδιαγραφές (εκδόσεις) ενός μοντέλου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια γραμμή του παρόντος οδηγού. Συνεπώς, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Αυτοκίνητα και διοξείδιο του άνθρακα Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται το πιο σημαντικό αέριο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν δεν υπάρξει κινητοποίηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ολόκληρο το μετεωρολογικό σύστημα πιθανώς να αλλάξει, με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας αλλά και της έντασης των περιόδων καύσωνα, υγρασίας, ξηρασίας και καταιγίδων. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται από ένα αυτοκίνητο είναι ευθέως ανάλογες της ποσότητας καυσίμου που καταναλώνει ο κινητήρας του αυτοκινήτου. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί για τη μείωση των τοξικών αποβλήτων, οι εκπομπές CO 2 που εκλύονται από τα αυτοκίνητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ενώ η σημερινή μέση κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων διαφέρει όχι σημαντικά συγκριτικά με αυτή 10 χρόνια πριν. Ενώ οι κινητήρες έγιναν

4 πιο αποδοτικοί, παράλληλα αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις μας απ αυτούς λόγω του επιπρόσθετου εξοπλισμού, όπως τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, η υδραυλική /ηλεκτρική υποβοήθηση και ο κλιματισμός. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τεχνικά το διοξείδιο του άνθρακα. Ο βέλτιστος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών είναι να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και να περπατάμε ή να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτό είναι δυνατό. Η αυτοκινητοβιομηχανία αυτοδεσμεύτηκε από το 1997 να μειώσει τις εκπομπές CO 2 των καινούργιων αυτοκινήτων, ενσωματώνοντας σε αυτά προηγμένη τεχνολογία. Το 2009, οι εκπομπές CO 2 από τα αυτοκίνητα είχαν περιοριστεί πάνω από 25% κατά μέσο όρο, φτάνοντας τα 140g/km ενώ η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, για την περίοδο , τα 120g/km. Συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Χρησιμοποιείτεταμέσαμαζικήςμεταφοράς(λεωφορεία,μετρόκλπ.),ότανσαςδιευκολύνουν γιατονπροορισμόσας. Επιλέξτεδιαδρομέςχωρίςκίνηση,κάνετεσυνδυαστικάδρομολόγια. Μηναφήνετετονκινητήραναζεσταθείλειτουργώνταςτονστορελαντί,ξεκινήστεαμέσως. Οδηγείτεομαλάκαιαποδοτικά.Ηαπότομηεπιτάχυνσηασκείσημαντικήεπιρροήστηνκατανάλωσηκαυσίμου.Οδηγώνταςπιοομαλά,εξοικονομείτεκαύσιμο. Ηοδήγησησεψηλέςταχύτητεςαυξάνεισημαντικάτηνκατανάλωσηκαυσίμου. Χρησιμοποιείτεμεγαλύτερεςσχέσεις(ταχύτητες)στοκιβώτιοταχυτήτων. Ότανβρίσκεστεσταματημένοι,σβήνετετονκινητήραεφόσοναυτόείναιασφαλές. Μημεταφέρετεανεπιθύμητοβάρος.Αφαιρείτετησχάραοροφήςότανδεντηχρησιμοποιείτε. Ητακτικήσυντήρησηβοηθάτονκινητήρανααποδίδειταμέγιστα. Ελέγχετετακτικάτηνπίεσητωνελαστικώντουαυτοκινήτου. Ελέγχετετηνκατανάλωσηκαυσίμου.Οιαλλαγέςστηνκατανάλωσηκαυσίμουπιθανόνναερμηνεύονταιαπόκάποιαδυσλειτουργίατουκινητήρα. Χρησιμοποιείτετονκλιματισμόκατάτοδυνατόνλιγότερο.Ηλειτουργίατουκλιματισμούαυξάνει σημαντικάτηνκατανάλωσηκαυσίμου. 3

5 ΤΑ 10 ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΚΑΤ ΑΥΞΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 A. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 TOYOTA YARIS 1.5 5D HSD (e-ct) ,4 3,7 3,7 2 LEXUS CT 200h 1.8 CVT 5D 15'' Wheels (136 HP) Hybrid ,7 3,7 3,8 TOYOTA AURIS HSD 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) ,7 3,7 3,8 4 TOYOTA PRIUS 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) ,9 3,7 3,9 5 FIAT 500 / 500C 0.9 TWINAIR 3D (85 HP) - (DUALOGIC) - (S&S) ,6 3,6 4,0 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR 5D (85 HP) (DUALOGIC) - (S&S) ,8 3,7 4,1 LANCIA NEW YPSILON 0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP) ,8 3,7 4,1 6 SEAT Mii 1.0 3D/5D (60 ) Ecomotive ,0 3,6 4,1 KODA CITIGO 1.0 (44 KW /60 HP) M5 Green Tec ,0 3,6 4,1 VOLKSWAGEN up! 1.0 move up! BMT (60 HP) ,0 3,6 4,1 B. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / µ CO2 (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 RENAULT TWINGO 1.5 dci (75 & 85 HP) ,8 3,0 3,3 2 7 SMART FORTWO COUPE /CABRIO PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) ,4 3,3 3,3 FORD FIESTA 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_13,5MY ,8 3,1 3,3 CITROEN C3 N.Vie 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 CITROEN DS3 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 PEUGEOT ACTIVE 2-TRONIC 5D (68 HP) ,6 3,2 3,4 OPEL CORSA 1.3 DTE 3D ecoflex Start & Stop (95 HP) ,7 3,1 3,3 CITROEN DS5 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 17'') ,6 3,1 3,4 VOLVO V D2 88g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd ,8 3,1 3,4 SEAT IBIZA 1.2 CR 3D/5D/ST (75 HP) Ecomotive J ,1 3,0 3,4 4

6 Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) / (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 FIAT PANDA CLASSIC 1.2 8V 5D (69 HP) LPG / LPG 104 8,4 5,2 6,4 LANCIA NEW YPSILON 1.2 8V LPG S&S 5D (69 HP) / LPG 110 8,7 5,7 6,8 2 OPEL CORSA 1.2 3D LPG (83HP) / LPG 110 8,9 5,6 6,8 4 FIAT PUNTO 1.4 5D (77 HP) LPG / LPG 114 9,0 5,9 7,0 5 OPEL CORSA 1.2 5D LPG (85HP) / LPG 115 9,3 5,8 7,1 6 FIAT NEW PANDA 1.2 8V 5D (69 HP) LPG / LPG 120 7,1 6,3 6,6 7 OPEL INSIGNIA 1.4 Turbo LPG (140 HP), 4D/ 5D, FWD / LPG ,1 6,2 7,6 OPEL MERIVA 1.4 LPG (120 HP) / LPG ,1 6,2 7,6 9 OPEL ASTRA J 1.4 5D LPG (140HP) / LPG ,6 6,4 7,9 10 LANCIA DELTA 1.4 TURBO GPL 5D (120 HP) / LPG ,5 6,7 8,1 µ : µ,. (LPG),. µ µ CO2 & µ µ LPG. µ µ CO2 &, µ. Δ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) Ή ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / (m 3 /100 km) ( ( 1 KODA CITIGO 1.0 (50KW / 68HP) M5 CNG Green Tec 999 CNG 79 5,5 3,8 4,4 2 VOLKSWAGEN up! 1.0 eco up! BMT (68 HP) 999 CNG 79 5,5 3,8 4,4 3 LANCIA NEW YPSILON 0.9 TWINAIR S&S 5D CNG CNG 86 6,1 4,0 4,8 µ : µ µ CO2 & µ µ µ µ (CNG). µ µ CO2 &, µ (. CNG), µ. 5

7 6 Πίνακες Κατανάλωσης Καυσίμου & Εκπομπών CO 2

8 / ABARTH 500 / 500C V T-JET 3D (135 HP) ,5 5,4 6, V T-JET 3D (140 HP) - (DUALOGIC) ,4 5,4 6, V T-JET 3D (160 HP) ,5 5,4 6, V T-JET 3D (160 HP) - (DUALOGIC) ,4 5,4 6,5 PUNTO V MULTIAIR 3D (180 HP) - (S&S) ,0 5,0 6,1 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 (105 HP) - (S&S) ,4 5,3 6,4 1.4 (120 HP) - (S&S) ,4 5,3 6,4 1.4 MULTIAIR (170 HP) - (S&S) ,8 4,6 5,8 1.4 MULTIAIR (170 HP) (TCT) - (S&S) ,7 4,3 5, TBi (235 HP) ,8 5,8 7,6 1.6 JTDM-2 (105 HP) - (S&S) ,5 3,7 4,4 2.0 JTDM-2 (170 HP) - (S&S) ,8 4,1 4,7 2.0 JTDM-2 (170 HP) (TCT) - (S&S) ,3 4,0 4,5 MITO 1.4 8v (78 HP) - (S&S) ,3 4,6 5,6 0.9 TWINAIR (85 HP) - (S&S) ,9 3,8 4,2 0.9 TWINAIR (105 HP) - (S&S) ,9 3,8 4,2 1.4 MULTIAIR (105 HP) - (S&S) ,5 4,7 5,7 1.4 Multiair (135 HP) - (S&S) ,4 4,5 5,6 1.4 T Multiair (135 HP) (TCT) - (S&S) ,1 4,5 5,5 1.4 T Multiair (170 HP) - (S&S) ,1 4,8 6,0 1.4 TB (120 HP) LPG / LPG 145/131 8,2/10,6 5,1/6,6 6,2/8,1 1.3 JTDM-2 (85 HP) - (S&S) ,5 2,9 3,5 1.3 JTDM-2 (95 HP) - (S&S) ,5 3,6 4,3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE Manual 6 Speed (420 HP) ,1 10,0 13,3 Sportshift (420 HP) ,7 9,2 12,7 V8 ROADSTER Manual 6 Speed (420 HP) ,1 10,0 13,3 Sportshift (420 HP) ,7 9,2 12,7 V8 VANTAGE COUPE S Manual 6 speed (430 HP) ,6 10,4 13,8 Sportshift II (430 HP) ,2 9,3 12,9 V8 VANTAGE ROADSTER S Manual 6 speed (430 HP) ,6 10,4 13,8 Sportshift II (430 HP) ,2 9,3 12,9 V12 VANTAGE COUPE Manual 6 Speed (510 HP) ,3 11,7 16,4 V12 VANTAGE ROADSTER Manual 6 Speed (510 HP) ,3 11,7 16,4 DB9 COUPE Touchtronic 2 (470 HP) ,3 10,2 14,6 DB9 VOLANTE Touchtronic 2 (470 HP) ,3 10,2 14,6 DBS COUPE Touchtronic 2 (510 HP) ,2 10,5 15,5 DBS VOLANTE Touchtronic 2 (510 HP) ,2 10,5 15,5 VANQUISH Touchtronic 2 (565 HP) ,4 10,2 14,4 7

9 / RAPIDE S Touchtronic 2 (550 HP) ,4 10,1 14,3 CYGNET M/T (98 HP) ,8 4,5 5, CVT (98 HP) ,1 4,6 5,2 AUDI A1 1.2 TFSI ATTRACTION 3D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.2 TFSI AMBITION 3D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.4 TFSI ATTRACTION 3D (122 HP) ,8 4,4 5,3 1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP) ,8 4,4 5,3 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 3D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (185 HP) ,5 5,1 5,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 3D (140 HP) ,7 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 3D (140 HP) ,7 4,1 4,7 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 3D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) ,4 3,4 3,8 A1 SPORTBACK 1.2 TFSI ATTRACTION 5D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.2 TFSI AMBITION 5D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.4 TFSI ATTRACTION 5D (122 HP) ,9 4,6 5,4 1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP) ,9 4,6 5,4 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 5D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (185 HP) ,5 5,1 5,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION 5D (140 HP) ,0 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP) ,0 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 5D (140 HP) ,9 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 5D (140 HP) ,9 4,3 4,9 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 5D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) ,4 3,4 3,8 A3 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI AMBITION 3D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP) ,8 4,3 4,9 1.2 TFSI AMBITION S tronic 3D (105 HP) ,8 4,3 4,9 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (122 HP) ,5 4,4 5,2 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (122 HP) ,1 4,2 4,9 1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP) ,5 4,4 5,2 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP) ,1 4,2 4,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI AMBITION 3D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI AMBITION S tronic 3D (180 HP) ,0 4,8 5,6 8

10 / 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 3D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 3D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP) ,8 3,4 3,9 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (105 HP) ,8 3,4 3,9 2.0 TDI ATTRACTION PLUS 3D (150 HP) ,9 3,6 4,1 2.0 TDI AMBITION 3D (150 HP) ,9 3,6 4,1 2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (150 HP) ,2 4,0 4,4 2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (150 HP) ,2 4,0 4,4 2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 3D (150 HP) ,7 4,1 4,7 2.0 TDI AMBITION quattro 3D (150 HP) ,7 4,1 4,7 S3 2.0 TURBO FSI quattro 3D (300 HP) ,1 5,8 7,0 2.0 TURBO FSI quattro 3D S TRONIC (300 HP) ,8 5,9 6,9 A3 Sportback 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI AMBITION 5D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP) ,0 4,4 5,0 1.2 TFSI AMBITION S tronic 5D (105 HP) ,0 4,4 5,0 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (122 HP) ,6 4,6 5,3 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (122 HP) ,1 4,3 5,0 1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP) ,6 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP) ,1 4,3 5,0 1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 5D (140 HP) ,9 4,2 4,8 1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP) ,9 4,2 4,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI AMBITION 5D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI AMBITION S tronic 5D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 5D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 5D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP) ,8 3,4 3,9 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP) ,8 3,4 3,9 2.0 TDI ATTRACTION PLUS 5D (150 HP) ,0 3,7 4,2 2.0 TDI AMBITION 5D (150 HP) ,0 3,7 4,2 2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (150 HP) ,4 4,1 4,5 2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (150 HP) ,4 4,1 4,5 2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 5D (150 HP) ,7 4,1 4,7 2.0 TDI AMBITION quattro 5D (150 HP) ,7 4,1 4,7 S3 SPORTBACK 2.0 TURBO FSI quattro 5D (300 HP) ,1 5,8 7,0 2.0 TURBO FSI quattro 5D S tronic (300 HP) ,8 5,9 6,9 A3 CABRIOLET CABRIOLET 1.2 TFSI ATTRACTION (105 HP) ,0 5,0 5, TFSI 4D (120 HP) ,6 5,3 6,5 1.8 TFSI multitronic 4D (120 HP) ,6 5,4 6,2 1.8 TFSI 4D (170 HP) ,4 4,8 5,7 1.8 TFSI multitronic 4D (170 HP) ,9 5,1 5,8 1.8 TFSI quattro 4D (170 HP) ,1 5,2 6,2 2.0 TFSI 4D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 4D (211 HP) ,7 5,0 6,0 2.0 TFSI quattro 4D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 4D (211 HP) ,8 5,8 7,0 9

11 / 3.0 TFSI quattro S tronic 4D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 4D (120 HP) ,4 3,9 4,5 2.0 TDI 4D (143 HP) ,4 4,0 4,5 2.0 TDI multitronic 4D (143 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 4D (143 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI 4D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 4D (177 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 4D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 4D (177 HP) ,4 4,7 5,3 3.0 TDI 4D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 4D (245 HP) ,2 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S4 3.0 TURBO FSI quattro S tronic 4D (333 HP) ,7 6,6 8,1 4 AVANT 1.8 TFSI 5D (120 HP) ,6 5,5 6,6 1.8 TFSI multitronic 5D (120 HP) ,6 5,7 6,4 1.8 TFSI 5D (170 HP) ,7 5,2 6,1 1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP) ,0 5,4 6,0 1.8 TFSI quattro 5D (170 HP) ,1 5,5 6,5 2.0 TFSI 5D (211 HP) ,2 5,3 6,4 2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP) ,7 5,4 6,2 2.0 TFSI quattro 5D (211 HP) ,0 5,8 7,0 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,7 6,0 7,1 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP) ,2 6,8 8,4 2.0 TDI 5D (120 HP) ,6 4,2 4,7 2.0 TDI 5D (143 HP) ,6 4,2 4,7 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) ,6 4,5 4,9 2.0 TDI quattro 5D (143 HP) ,1 4,7 5,3 2.0 TDI 5D (177 HP) ,7 4,3 4,8 2.0 TDI multitronic 5D (177 HP) ,6 4,5 4,9 2.0 TDI quattro 5D (177 HP) ,3 4,7 5,3 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,5 4,9 5,5 3.0 TDI 5D (204 HP) ,4 4,4 5,2 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,7 4,8 5,1 3.0 TDI quattro 5D (245 HP) ,3 5,1 5,9 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,0 5,2 5,9 S4 AVANT 3.0 TURBO FSI quattro S tronic 5D (333 HP) ,2 6,8 8,4 RS4 AVANT 4.2 FSI quattro S tronic (450 HP) ,6 8,5 10,7 A4 ALLROAD QUATTRO 2.0 TFSI S tronic 5D (211 HP) ,0 6,3 7,3 2.0 TDI S tronic 5D (177 HP) ,0 5,4 6,0 A5 COUPE 1.8 TFSI Limited 2D (170 HP) ,4 4,8 5,7 1.8 TFSI multitronic 2D (170 HP) ,9 5,1 5,8 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 2D (211 HP) ,7 5,0 6,0 2.0 TFSI quattro 2D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,8 5,8 7,0 3.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 2D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 2D (177 HP) ,5 4,3 4,7 2.0 TDI quattro 2D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 2D (177 HP) ,4 4,7 5,3 10

12 / 3.0 TDI 2D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 2D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 2D (245 HP) ,3 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 2D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S5 COUPE 3.0 TFSI quattro S tronic 2D (333 HP) ,7 6,6 8,1 RS5 COUPE 4.2 FSI quattro S tronic 2D (450 HP) ,4 8,3 10,5 A5 SPORTBACK 1.8 TFSI 5D (170 HP) ,5 4,9 5,8 1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP) ,0 5,2 5,9 2.0 TFSI 5D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP) ,7 5,3 6,2 2.0 TFSI quattro 5D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,8 5,8 7,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 5D (143 HP) ,4 4,0 4,5 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI 5D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 5D (177 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 5D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,4 4,7 5,3 3.0 TDI 5D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 5D (245 HP) ,2 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S5 SPORTBACK 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (333 HP) ,7 6,6 8,1 A5 CABRIOLET 1.8 TFSI (170 HP) ,9 5,1 6,2 1.8 TFSI multitronic (170 HP) ,2 5,6 6,2 2.0 TFSI (211 HP) ,6 5,4 6,6 2.0 TFSI multitronic (211 HP) ,8 5,6 6,4 2.0 TFSI quattro S tronic (211 HP) ,8 6,1 7,2 3.0 TFSI quattro S tronic (272 HP) ,2 6,9 8,5 2.0 TDI (177 HP) ,8 4,4 4,9 2.0 TDI multitronic (177 HP) ,8 4,6 5,0 2.0 TDI quattro (177 HP) ,5 4,9 5,4 3.0 TDI multitronic (204 HP) ,8 4,9 5,2 3.0 TDI quattro S tronic (245 HP) ,0 5,2 5,9 S5 CABRIOLET 3.0 TFSI quattro S tronic (333 HP) ,2 6,9 8,5 A6 ( ) 2.0 TFSI 4D (180 HP) ,3 5,4 6,5 2.0 TFSI multitronic Limited 4D (180 HP) ,1 5,4 6,4 2.0 TFSI hybrid tiptronic 4D (245 HP) ,2 6,2 6,2 2.8 FSI 4D (204 HP) ,5 6,0 7,7 2.8 FSI multitronic 4D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 4D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 4D (310 HP) ,8 6,6 8,2 2.0 TDI 4D (177 HP) ,0 4,4 4,9 2.0 TDI multitronic Limited 4D (177 HP) ,0 4,4 5,0 3.0 TDI 4D (204 HP) ,5 4,4 5,3 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) ,8 4,6 5,1 3.0 TDI quattro S tronic 4D (204 HP) ,7 5,0 5,7 3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 4D (313 HP) ,9 5,5 6,3 11

13 / A6 AVANT (NEO) 2.0 TFSI 5D (180 HP) ,4 5,5 6,6 2.0 TFSI multitronic Limited 5D (180 HP) ,2 5,5 6,5 2.8 FSI 5D (204 HP) ,5 6,0 7,7 2.8 FSI multitronic 5D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP) ,8 6,6 8,2 2.0 TDI 5D (177 HP) ,1 4,5 5,0 2.0 TDI multitronic Limited 5D (177 HP) ,1 4,5 5,1 3.0 TDI 5D (204 HP) ,5 4,4 5,3 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,9 4,7 5,2 3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP) ,8 5,1 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP) ,9 5,5 6,3 A6 ALLROAD (NEO) 3.0 TFSI quattro S tronic (310 HP) ,8 7,1 8,9 3.0 TDI quattro S tronic (245 HP) ,4 5,6 6,3 3.0 TDI quattro tiptronic (313 HP) ,9 6,0 6,7 A7 SPORTBACK 2.8 FSI multitronic 5D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP) ,8 6,6 8,2 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,9 4,7 5,1 3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP) ,8 5,1 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP) ,9 5,5 6,3 A8 2.0 TFSI tiptronic hybrid (245 HP) ,4 6,2 6,3 3.0 TFSI quattro tiptronic 4D (290 HP) ,7 7,1 8,8 4.0 TFSI quattro tiptronic 4D (420 HP) ,0 7,3 9,4 3.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (290 HP) ,7 7,1 8,8 4.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (420 HP) ,1 7,4 9,5 6.3 W12 FSI quattro tiptronic Long 4D (500 HP) ,6 9,1 11,9 3.0 TDI quattro tiptronic 4D (250 HP) ,9 5,6 6,4 4.2 TDI quattro tiptronic 4D (350 HP) ,3 6,3 7,4 3.0 TDI quattro tiptronic Long 4D (250 HP) ,9 5,7 6,5 4.2 TDI quattro tiptronic Long 4D (350 HP) ,4 6,4 7,5 R8 4.2 FSI quattro 2D (430 HP) ,3 10,0 14,2 4.2 FSI quattro S tronic 2D (430 HP) ,3 8,4 12,4 5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP) ,2 10,6 14,9 5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP) ,5 8,9 13,1 R8 SPYDER 5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP) ,2 10,7 14,9 5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP) ,5 9,2 13,3 Q3 2.0 TFSI quattro 5D (170 HP) ,5 6,1 7,3 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (170 HP) ,2 6,4 7,7 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,2 6,4 7,7 2.0 TDI 5D (140 HP) ,2 4,7 5,2 2.0 TDI quattro 5D (140 HP) ,9 5,0 5,7 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,0 5,3 5,9 Q5 2.0 TFSI quattro 5D (180 HP) ,3 6,4 7,5 2.0 TFSI quattro tiptronic 5D (225 HP) ,6 6,9 7,9 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic 5D (245 HP) ,6 7,1 6,9 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP) ,4 6,9 8,5 12

14 / 2.0 TDI 5D (143 HP) ,0 4,9 5,3 2.0 TDI quattro 5D (143 HP) ,8 5,4 5,9 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,1 5,5 6,1 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,1 6,0 6,4 Q7 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP) ,4 8,5 10,7 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (333 HP) ,4 8,5 10,7 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic 5D (245 HP) ,8 6,6 7,4 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (245 HP) ,6 6,7 7,4 4.2 TDI quattro tiptronic 5D (340 HP) ,0 7,6 9,2 TT COUPE 1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP) ,5 5,2 6,4 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,9 5,2 6,6 2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP) ,9 5,4 7,1 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,9 5,7 7,2 2.0 TDI quattro 2D (170 HP) ,0 4,3 5,3 TTS COUPE 2.0 TFSI quattro 2D (272 HP) ,8 6,2 7,9 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,6 6,0 7,7 TT RS COUPE 2.5 TFSI quattro 2D (340 HP) ,6 6,8 9,0 2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP) ,3 6,3 8,5 TT ROADSTER 1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP) ,6 5,3 6,5 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,0 5,4 6,7 2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP) ,0 5,6 7,2 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,2 5,7 7,4 2.0 TDI quattro 2D (170 HP) ,2 4,5 5,5 TTS ROADSTER 2.0 TFSI quattro 2D (272 HP) ,9 6,4 8,1 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,8 6,2 7,9 TT RS ROADSTER 2.5 TFSI quattro 2D (340 HP) ,8 7,0 9,1 2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP) ,4 6,4 8,6 BENTLEY CONTINENTAL New GT ,2 10,1 14,5 New GTC ,7 10,4 14,9 New GT Speed ,2 10,1 14,5 New GTC Speed ,7 10,4 14,9 Flying Spur ,9 11,9 17,0 Flying Spur Speed ,2 11,7 17,0 New Flying Spur ,4 10,2 14,7 Supersports ,7 11,5 16,7 Supersports Convertible ,7 11,5 16,7 Supersports Convertible ISR ,7 11,6 16,7 GT V ,4 7,7 10,6 GTC V ,8 8,0 10,9 MULSANNE Mulsanne ,3 11,8 16,9 BMW F d EfficientDynamics 1.6 5D (116 HP) ,4 3,4 3,8 116i 1.6 5D (136 HP) ,3 4,7 5,6 116i 1.6 Auto 5D (136 HP) ,4 4,8 5,8 114i 1.6 5D (102 HP) ,4 4,7 5,7 114d 1.6 5D (95 HP) ,0 3,8 4,3 13

15 / 118d 2.0 5D (143 HP) ,4 3,8 4,4 118d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,3 3,9 4,4 118i 1.6 5D (170 HP) ,7 4,8 5,9 118i 1.6 Auto 5D (170 HP) ,4 4,8 5,8 118d xdrive 2.0 5D (143 HP) ,6 4,3 4,8 116d 2.0 5D (116 HP) ,3 3,8 4,3 116d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,3 3,8 4,4 120d 2.0 5D (184 HP) ,6 3,9 4,5 120d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,2 3,9 4,4 120d xdrive 2.0 5D (184 HP) ,9 4,1 4,8 125i 2.0 5D (218 HP) ,6 5,4 6,6 125i 2.0 Auto 5D (218 HP) ,5 5,1 6,3 125d 2.0 5D (218 HP) ,0 4,2 4,9 125d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,7 4,2 4,7 E82-1 Coupe 120d 2.0 2D (177 HP) ,9 4,0 4,7 120d 2.0 Auto 2D (177 HP) ,7 4,5 5,3 123d 2.0 2D (204 HP) ,4 4,3 5,1 123d 2.0 Auto 2D (204 HP) ,9 4,7 5,5 125i 3.0 2D (218 HP) ,8 5,9 8,1 125i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,6 6,1 8,1 135i 3.0 2D (306 HP) ,1 6,4 8,5 135i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,7 6,7 8,5 120i 2.0 2D (170 HP) ,5 5,3 6,5 120i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,9 5,3 6,6 118d 2.0 2D (143 HP) ,3 4,0 4,5 118d 2.0 Auto 2D (143 HP) ,7 4,5 5,3 E88-1 Cabrio 118d 2.0 2D (143 HP) ,7 4,3 4,8 118d 2.0 Auto 2D (143 HP) ,9 4,7 5,5 118i 2.0 2D (143 HP) ,4 5,4 6,5 118i 2.0 Auto 2D (143 HP) ,1 5,6 6,9 120d 2.0 2D (177 HP) ,2 4,3 5,0 120d 2.0 Auto 2D (177 HP) ,9 4,7 5,5 120i 2.0 2D (170 HP) ,8 5,6 6,8 120i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,4 5,6 7,0 123d 2.0 2D (204 HP) ,6 4,5 5,3 123d 2.0 Auto 2D (204 HP) ,1 4,8 5,7 125i 3.0 2D (218 HP) ,0 6,2 8,3 125i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,8 6,3 8,3 135i 3.0 2D (306 HP) ,2 6,5 8,6 135i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,8 6,8 8,6 F30-3 Sedan 316i 1.6 4D (136 HP) ,7 4,8 5,9 316i 1.6 Auto 4D (136 HP) ,6 4,9 5,9 316d 2.0 Auto 4D (116 HP) ,4 3,9 4,4 316d 2.0 4D (116 HP) ,5 3,9 4,5 318d 2.0 4D (143 HP) ,5 3,9 4,5 318d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,4 3,9 4,5 318d xdrive 2.0 4D (143 HP) ,9 4,2 4,8 320d 2.0 4D (184 HP) ,8 3,8 4,6 320d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,4 3,9 4,5 320d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 4,2 4,8 320d Efficient Dynamics 2.0 Auto 4D (163 HP) ,0 3,6 4,1 320d Efficient Dynamics 2.0 4D (163 HP) ,2 3,5 4,1 325d 2.0 4D (218 HP) ,2 4,2 4,9 325d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,4 4,2 4,6 14

16 / 320i Efficient Dynamics 1.6 4D (170 HP) ,3 4,6 5,6 320i Efficient Dynamics 1.6 Auto 4D (170 HP) ,6 4,6 5,7 320i 2.0 4D (184 HP) ,6 5,0 6,3 320i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 4,9 6,0 320i xdrive 2.0 4D (184 HP) ,0 5,6 6,8 320i xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 5,2 6,5 320d xdrive 2.0 4D (184 HP) ,3 4,1 4,9 ActiveHybrid D (306 HP) ,5 6,2 5,9 328i 2.0 4D (245 HP) ,5 5,1 6,4 328i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,1 5,2 6,3 328i xdrive 2.0 4D (245 HP) ,0 5,5 6,8 328i xdrive 2.0 Auto 4D (245 HP) ,7 5,5 6,7 330d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,0 4,3 4,9 330d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,4 4,6 5,2 335d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,4 4,9 5,4 335i 3.0 4D (306 HP) ,2 6,1 7,9 335i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,4 5,4 7,2 335i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,6 6,3 8,2 335i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,0 5,7 7,6 E93-3 Cabrio 318i 2.0 2D (143 HP) ,4 5,6 6,6 320d 2.0 2D (184 HP) ,3 4,4 5,1 320d 2.0 Auto 2D (184 HP) ,1 4,7 5,6 320i 2.0 2D (170 HP) ,8 5,6 6,8 320i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,8 5,8 7,3 325d 3.0 2D (204 HP) ,7 5,2 6,1 325d 3.0 Auto 2D (204 HP) ,2 5,4 6,4 325i 3.0 2D (218 HP) ,2 5,9 7,5 325i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,6 6,3 7,9 330d 3.0 2D (245 HP) ,7 5,2 6,1 330d 3.0 Auto 2D (245 HP) ,2 5,4 6,4 330i 3.0 2D (272 HP) ,5 6,2 7,8 330i 3.0 Auto 2D (272 HP) ,1 6,5 8,2 335i 3.0 2D (306 HP) ,4 6,7 8,8 335i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,2 6,8 8,8 M 1 M Coupe 3.0 2D (340 HP) ,6 7,3 9,6 M135i 3.0 5D (320 HP) ,9 6,4 8,0 M135i 3.0 3D (320 HP) ,9 6,4 8,0 M135i 3.0 Auto 3D (320 HP) ,3 5,9 7,5 M135i xdrive 3.0 Auto 3D (320 HP) ,8 6,1 7,8 M135i 3.0 Auto 5D (320 HP) ,3 5,9 7,5 M135i xdrive 3.0 Auto 5D (320 HP) ,8 6,1 7,8 M3 Cabrio 4.0 2D (420 HP) ,0 9,6 12,7 M3 Cabrio 4.0 Auto 2D (420 HP) ,0 8,9 11,5 M5 Sedan 4.0 Auto 4D (560 HP) ,0 7,6 9,9 M550d xdrive Sedan 3.0 Auto 4D (381 HP) ,5 5,4 6,3 M550d xdrive Touring 3.0 Auto 4D (381 HP) ,7 5,5 6,3 M6 Cabrio 4.4 2D Auto (560 HP) ,4 7,9 10,3 M6 Coupe 4.4 2D Auto (560 HP) ,0 7,6 9,9 M6 Gran Coupe 4.4 2D Auto (560 HP) ,0 7,6 9,9 X5 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP) ,6 6,2 6,7 X6 M 4.4 Auto 5D (555 HP) ,3 10,8 13,9 X6 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP) ,0 7,0 7,7 F10-5 Sedan 518d 2.0 4D (143 HP) ,8 4,4 4,9 518d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,7 4,4 4,9 15

17 / 520d 2.0 4D (184 HP) ,8 4,4 4,9 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,7 4,5 4,9 520d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 4,8 5,3 520i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,6 5,1 6,4 520i 2.0 4D (184 HP) ,0 5,5 6,8 525d 2.0 4D (218 HP) ,3 4,7 5,3 525d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,0 4,5 5,0 525d xdrive 2.0 Auto 4D (218 HP) ,3 5,0 5,4 528i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,6 5,3 6,5 528i 2.0 4D (245 HP) ,4 5,6 7,0 528i xdrive 3.0 Auto 4D (245 HP) ,0 5,6 6,8 530d 3.0 4D (258 HP) ,0 5,1 5,8 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,5 4,9 5,5 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 5,2 5,8 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,7 5,1 5,6 535d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,2 5,2 6,0 535i 3.0 4D (306 HP) ,6 6,5 8,4 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,6 6,0 7,7 535i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,1 6,3 8,1 550i 4.4 Auto 4D (449 HP) ,3 6,9 8,8 550i xdrive 4.4 Auto 4D (449 HP) ,0 7,2 9,3 ActiveHybrid 5 Sedan 3.0 Auto 4D (306 HP) ,7 7,2 7,0 F07-5 Gran Turismo 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,2 6,5 8,2 535i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,7 6,7 8,5 550i 4.4 Auto 4D (450 HP) ,4 7,3 9,2 550i xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,0 7,7 9,6 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 5,0 5,5 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 5,2 5,8 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,2 5,6 6,2 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,8 5,3 5,9 535d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,6 5,7 6,4 F11-5 Touring 518d 2.0 4D (143 HP) ,2 4,6 5,2 518d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,2 4,8 5,3 520d 2.0 4D (184 HP) ,3 4,7 5,3 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 4,8 5,3 520d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,6 5,1 5,6 520i 2.0 4D (184 HP) ,5 5,8 7,2 520i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 5,3 6,7 525d 2.0 4D (218 HP) ,6 4,9 5,6 525d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,3 4,7 5,3 525d 2.0 xdrive Auto 4D (218 HP) ,7 5,3 5,8 528i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,6 5,3 6,5 528i 2.0 4D (245 HP) ,9 5,9 7,4 528i 2.0 xdrive Auto 4D (245 HP) ,0 5,6 6,8 530d 3.0 4D (258 HP) ,3 5,3 6,0 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,7 5,1 5,7 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,1 5,4 6,0 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,0 5,2 5,9 535d xdrive 3.0 4D (313 HP) ,6 5,5 6,2 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,9 6,2 7,9 535i 3.0 4D (306 HP) ,8 6,6 8,5 535i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,7 6,6 8,5 550i 4.4 Auto 4D (449 HP) ,7 7,1 9,1 F12-6 Cabrio 640i Cabrio Auto 3.0 2D (320 HP) ,9 6,2 7,9 16

18 / 640d Cabrio Auto 3.0 2D (313 HP) ,9 4,9 5,7 640d Cabrio xdrive Auto 3.0 2D (313 HP) ,3 5,2 6,0 640i Cabrio xdrive 3.0 Auto 2D (320 HP) ,5 6,5 8,4 650i Cabrio Auto 4.4 2D (450 HP) ,8 7,1 9,2 650i Cabrio xdrive 4.4 Auto 2D (450 HP) ,2 7,3 9,5 F13-6 Coupe 640i Coupe Auto 3.0 2D (320 HP) ,7 6,0 7,8 640d Coupe Auto 3.0 2D (313 HP) ,7 4,8 5,5 640d Coupe xdrive Auto 3.0 2D (313 HP) ,1 5,1 5,8 640i Coupe xdrive 3.0 Auto 2D (320 HP) ,3 6,4 8,2 650i Coupe Auto 4.4 2D (450 HP) ,3 6,8 8,8 650i Coupe xdrive 4.4 Auto 2D (450 HP) ,0 7,1 9,3 F06-6 Gran Coupe 640i Gran Coupe Auto 3.0 2D (320 HP) ,8 6,1 7,8 640d Gran Coupe Auto 3.0 2D (313 HP) ,9 4,9 5,7 640d Gran Coupe xdrive Auto 3.0 4D (313 HP) ,4 5,2 6,0 650i Gran Coupe Auto 4.4 2D (450 HP) ,3 6,8 8,8 640i Gran Coupe xdrive Auto 3.0 4D (320 HP) ,4 6,5 8,3 650i Gran Coupe xdrive Auto 4.4 2D (450 HP) ,1 7,2 9,4 F01/ i 3.0 Auto 4D (258 HP) ,4 6,3 8,6 730d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 4,9 5,6 730d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,2 5,3 6,0 730Ld 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 4,9 5,6 750Ld xdrive 3.0 4D (381 HP) ,3 5,9 6,4 740d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,9 4,9 5,7 740d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,3 5,3 6,0 750d xdrive 3.0 Auto 4D (381 HP) ,3 5,9 6,4 740i 3.0 Auto 4D (320 HP) ,6 6,3 7,9 740iH 3.0 Auto 4D (320 HP) ,0 7,2 6,8 740Li 3.0 Auto 4D (320 HP) ,6 6,3 7,9 740LiH 3.0 Auto 4D (320 HP) ,0 7,2 6,8 750i 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 6,6 8,6 750Li 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 6,6 8,6 750Li xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,1 7,2 9,4 750i xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 7,2 9,3 760i 6.0 Auto 4D (544 HP) ,6 8,8 12,8 760Li 6.0 Auto 4D (544 HP) ,8 8,9 12,9 E84 - X1 sdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,7 4,4 4,9 sdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive16i 1.6 5D Auto (143 HP) ,2 6,2 7,3 sdrive18i 2.0 5D (150 HP) ,4 6,2 7,7 sdrive18i 2.0 Auto 5D (150 HP) ,9 6,2 7,9 sdrive16d 2.0 5D (116 HP) ,7 4,4 4,9 sdrive16d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,8 4,4 4,9 sdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive20d 2.0 EfficientDynamics Edition 5D (163 HP) ,2 4,1 4,5 sdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,0 5,9 7,1 sdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,8 5,3 6,8 xdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,5 4,8 5,5 xdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,1 5,1 5,4 xdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,6 4,9 5,5 xdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 5,1 5,4 xdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,7 6,5 7,7 xdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,2 6,2 7,3 17

19 / xdrive25d 2.0 5D (218 HP) ,2 5,0 5,9 xdrive25d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,3 5,1 5,5 xdrive28i 2.0 5D (245 HP) ,9 6,6 7,8 xdrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP) ,3 6,3 7,3 F25 - X3 sdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,8 4,7 5,1 sdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,8 5,2 5,4 xdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,7 5,0 5,6 xdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 5,3 5,6 xdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,9 6,7 7,9 xdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 6,7 7,5 xdrive28i Auto 2.0 5D (245 HP) ,1 6,7 7,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,8 5,6 6,0 xdrive35d Auto 3.0 5D (313 HP) ,7 5,8 6,1 xdrive35i Auto 3.0 5D (306 HP) ,2 7,4 8,8 E71 - X6 xdrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP) ,2 8,3 10,1 xdrive50i 4.4 Auto 5D (407 HP) ,5 9,6 12,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (245 HP) ,7 6,7 7,4 xdrive40d 3.0 Auto 5D (306 HP) ,8 6,8 7,5 E89 - Z4 Roadster ( ) sdrive18i 2.0 2D (156 HP) ,9 5,6 6,8 sdrive18i 2.0 Auto 2D (156 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive20i 2.0 2D (184 HP) ,9 5,6 6,8 sdrive20i 2.0 Auto 2D (184 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive28i 2.0 2D (245 HP) ,1 5,5 6,8 sdrive28i 2.0 Auto 2D (245 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive35i 3.0 2D (306 HP) ,5 7,0 9,4 sdrive35i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,6 6,9 9,0 sdrive35is 3.0 Auto (340 HP) ,6 6,9 9,0 F15 - X5 Series xdrive50i 4.4 Auto 5D (450HP) ,1 8,3 10,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,1 5,7 6,2 F34-3 Series Gran Turismo 320i 2.0 4D (184 HP) ,9 5,4 6,7 320i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,3 5,1 6,3 328i 2.0 4D (245 HP) ,8 5,6 6,8 328i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,5 5,4 6,5 335i 3.0 4D (306 HP) ,3 6,3 8,1 335i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,9 5,8 7,7 320i xdrive 2.0 4D (184 HP) ,4 5,9 7,2 320i xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 5,5 6,7 328i xdrive 2.0 Auto 4D (245 HP) ,0 5,7 6,9 335i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,6 6,0 8,1 318d 2.0 4D (143 HP) ,6 4,1 4,6 318d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,7 4,5 4,9 320d 2.0 4D (184 HP) ,9 4,4 5,0 320d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,9 4,4 5,0 320d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 4,5 5,1 320d xdrive 2.0 4D (184 HP) ,0 4,6 5,1 325d 2.0 4D (218 HP) ,3 4,6 5,2 325d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,9 4,6 5,1 F31-3 Series Touring 316i 1.6 Auto 5D (136 HP) ,9 5,1 6,2 316i 1.6 5D (136 HP) ,1 5,0 6,2 320i 2.0 5D (184 HP) ,8 5,2 6,5 320i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,4 5,0 6,2 18

20 / 320i xdrive 2.0 5D (184 HP) ,0 5,6 6,9 320i xdrive 2.0 Auto 5D (184 HP) ,9 5,3 6,6 328i 2.0 5D (245 HP) ,2 5,5 6,8 328i 2.0 Auto 5D (245 HP) ,4 5,4 6,5 328i xdrive 2.0 5D (245 HP) ,4 5,7 7,1 328i xdrive 2.0 Auto 5D (245 HP) ,0 5,8 6,9 335i 3.0 Auto 5D (306 HP) ,9 5,7 7,6 335i 3.0 5D (306 HP) ,4 6,2 8,1 335i xdrive 3.0 Auto 5D (306 HP) ,3 5,9 7,9 318d 2.0 5D (143 HP) ,8 4,1 4,7 318d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,7 4,1 4,7 318d xdrive 2.0 5D (143 HP) ,1 4,4 5,0 320d Efficient DynamicsEdition 2.0 5D (163 HP) ,3 3,6 4,3 320d Efficient DynamicsEdition 2.0 Auto 5D (163 HP) ,1 3,8 4,3 320d 2.0 5D (184 HP) ,0 4,0 4,8 320d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,7 4,1 4,7 320d xdrive 2.0 5D (184 HP) ,5 4,2 5,1 320d xdrive 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 4,4 5,1 325d 2.0 5D (218 HP) ,4 4,3 5,1 325d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,6 4,4 4,8 316d 2.0 5D (116 HP) ,8 4,1 4,7 316d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,7 4,1 4,7 330d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,3 4,5 5,1 330d xdrive 3.0 Auto 5D (258 HP) ,6 4,7 5,4 F21-1 Series 3-doors 116i 1.6 3D (136 HP) ,3 4,7 5,6 116i 1.6 Auto 3D (136 HP) ,4 4,8 5,8 118i 1.6 3D (170 HP) ,7 4,8 5,9 118i 1.6 Auto 3D (170 HP) ,4 4,8 5,8 125i 2.0 3D (218 HP) ,6 5,4 6,6 125i 2.0 Auto 3D (218 HP) ,5 5,1 6,3 114d 1.6 3D (95 HP) ,0 3,8 4,3 114i 1.6 3D (102 HP) ,4 4,7 5,7 116d EfficientDynamis Edition 1.6 3D (116 HP) ,4 3,4 3,8 118d 2.0 3D (143 HP) ,4 3,8 4,4 118d 2.0 Auto 3D (143 HP) ,3 3,9 4,4 118d xdrive 2.0 3D (143 HP) ,6 4,3 4,8 120d 2.0 3D (184 HP) ,6 3,9 4,5 120d 2.0 Auto 3D (184 HP) ,2 3,9 4,4 125d 2.0 3D (218 HP) ,0 4,2 4,9 125d 2.0 Auto 3D (218 HP) ,7 4,2 4,7 116d 2.0 3D (116 HP) ,3 3,8 4,3 116d 2.0 Auto 3D (116 HP) ,3 3,8 4,4 120d xdrive 2.0 3D (184 HP) ,9 4,1 4,8 F32-4 Series Coupe 428i 2.0 2D (245 HP) ,9 5,3 6,7 428i 2.0 Auto 2D (245 HP) ,3 5,3 6,4 435i 3.0 2D (306 HP) ,4 6,2 8,1 435i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,6 5,5 7,4 428i xdrive 2.0 2D (245 HP) ,2 5,6 6,9 428i xdrive 2.0 Auto 2D (245 HP) ,8 5,6 6,8 435i xdrive 3.0 2D (306 HP) ,9 6,5 8,4 435i xdrive 3.0 Auto 2D (306 HP) ,1 5,8 7,8 420d 2.0 2D (184 HP) ,0 4,1 4,8 420d 2.0 Auto 2D (184 HP) ,6 4,2 4,7 19

21 / CADILLAC CTS 3.6 A/T (311 HP) ,6 7,9 11,1 STS 3.6 A/T (257 HP) ,7 7,5 10,9 CHEVROLET SPARK 1.0 4D (68 HP) ,2 4,0 4, D (82 HP) ,3 4,0 4, D (68 HP) ,6 4,1 5, D (82 HP) ,6 4,1 5, D (68 HP) ,6 4,2 5, D (82 HP) ,6 4,2 5,1 CAPTIVA 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,7 7,4 8,9 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,2 7,1 8,9 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,3 7,6 9,3 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,2 7,6 9,3 2.4 (167 HP) A/T 6SPEED ,8 7,4 9,3 2.4 (167 HP) A/T 6SPEED ,6 7,5 9,3 3.0 (259 HP) A/T 6SPEED ,5 8,3 10,5 3.0 (259 HP) A/T 6SPEED ,5 8,0 10,7 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,8 5,3 6,2 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,4 5,3 6,4 2.2 (184 HP) M/T 6SPEED ,9 5,6 6,4 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,9 5,6 6,4 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,5 5,5 6,6 2.2 (184 HP) M/T 6SPEED ,5 5,5 6,6 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,8 6,2 7,5 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,9 6,1 7,5 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,0 6,4 7,7 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,0 6,4 7,7 2.0 (163 HP) A/T 6SPEED ,9 6,5 7,7 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 AVEO T-300 (KL1T) 1.2 5D (86 HP) M/T ,8 4,1 4, D (86 HP) M/T ,3 4,2 5, D (86 HP) M/T ,5 4,3 5, D (86 HP) M/T ,6 4,3 5, D (86 HP) M/T ,5 4,4 5, D (101 HP) M/T ,8 4,5 5, D (101 HP) M/T ,8 4,4 5, D/5D (86 HP) M/T ,1 4,6 5, D (86 HP) M/T ,6 4,8 5, D (70 HP) M/T ,6 4,8 5, D (86 HP) M/T ,7 4,8 5, D/5D (86 HP) M/T ,7 4,8 5, D/5D (101 HP) M/T ,7 4,9 5, D (101 HP) A/T ,7 4,8 5, D (101 HP) A/T ,4 4,9 6, D (101 HP) A/T ,3 5,1 6, D (101 HP) A/T ,8 5,3 6, D/5D (101 HP) A/T ,0 5,4 6,8 1.3 D 5D (95 HP) M/T ,2 3,3 3,6 20

22 / 1.3 D 4D (95 HP) M/T ,3 3,2 3,6 1.3 D 4D (75 HP) M/T ,2 3,3 3,7 1.3 D 5D (75 HP) M/T ,3 3,4 3,8 1.3 D 4D (95 HP) M/T ,8 3,6 4,1 1.3 D 5D (95 HP) M/T ,8 3,6 4,1 CRUZE 1.6 4D/5D M/T ,0 5,3 6, D/5D M/T ,6 5,1 6, D/5D A/T ,3 5,6 7, D/5D A/T ,9 5,3 7, D/5D M/T ,7 5,1 6, D/5D M/T ,5 4,9 6, D/5D A/T ,1 5,4 7, D/5D A/T ,5 5,3 6, D M/T ,4 4,6 5, D M/T ,5 4,8 5,8 1.4 SW M/T ,4 4,7 5,7 1.4 SW M/T ,5 4,8 5,8 1.6 SW M/T ,7 5,2 6,4 1.6 SW M/T ,1 5,4 6,8 1.8 SW M/T ,2 5,3 6,7 1.8 SW M/T ,8 5,2 6,5 1.8 SW A/T ,4 5,6 7,2 1.8 SW A/T ,8 5,3 7, D M/T ,8 5,1 6, D M/T ,9 5,2 6, D/5D M/T ,9 5,2 6, D M/T ,0 5,5 6, D M/T ,3 5,3 6, D A/T ,5 5,6 7, D A/T ,5 5,6 7, D A/T ,3 5,7 7, D A/T ,7 5,5 7, D A/T ,2 5,8 7, D A/T ,3 5,8 7,8 1.7 D 4D (131 HP) ,6 3,8 4,5 1.7 D 5D (131 HP) ,5 3,9 4,5 1.7 D 4D/5D M/T (131HP) ,5 3,9 4,5 1.7 D SW M/T (131 HP) ,4 4,0 4,5 ORLANDO 1.8 M/T (142 HP) ,2 5,7 7,0 1.8 A/T (142 HP) ,0 6,1 7,9 1.4 M/T (140 HP) ,6 5,4 6,2 1.4 M/T (140 HP) ,1 5,5 6,4 CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 VTi (98 HP) ,2 5,3 6,7 1.6 VTi (120 HP) ,6 6,0 7,3 1.6 HDi (75 HP) ,1 4,6 5,2 1.6 HDi (92 HP) ,1 4,6 5,2 1.6 e-hdi (92 HP) ,3 4,4 4,7 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,8 5,1 NEMO MULTISPACE 1.4i (75HP) ,2 5,6 6,6 HDi (75 HP) ,7 3,8 4,5 HDi (75 HP) BMP ,8 3,7 4,1 21

23 / C1 ECO 1.0i (68 HP) ,1 3,8 4,3 ECO 1.0i (68 HP) BMP ,4 4,0 4,5 C3 N.Vie 1.0 VTi (68 HP) ( 15") ,1 3,8 4,3 N.Vie 1.0 VTi (68 HP) ( 16") ,2 4,0 4,4 N.Vie 1.2 VTi (82 HP) ( 15") ,5 3,9 4,5 N.Vie 1.2 VTi (82 HP) ( 16") ,6 4,1 4,6 N.Vie 1.4 VTi (95 HP) BMP ,4 4,4 5,5 N.Vie 1.6 VTi (120 HP) ,9 4,8 5,9 N.Vie 1.4 HDi (68 HP) ,5 3,4 3,8 N.Vie 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 N.Vie 1.6 e-hdi (92 HP) ( 15") ,1 3,1 3,5 N.Vie 1.6 e-hdi (92 HP) ( 16") ,4 3,3 3,7 DS3 1.2 VTi (82 HP) ( 16'' Airflow) ,5 3,9 4,5 1.2 VTi (82 HP) ( 16'' & 17") ,6 4,1 4,6 1.4 VTi (95 HP) BMP ,4 4,4 5,5 1.6 V i (120 HP) ,9 4,8 5,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ,3 4,9 6,5 1.6 THP (156 HP) ,9 4,5 5,8 1.4 HDi (68 HP) ,5 3,4 3,8 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 1.6 e-hdi (92 HP) STT ( 16" Airflow) ,3 3,2 3,6 1.6 e-hdi (92 HP) STT ( 16'' & 17") ,4 3,3 3,7 1.6 e-hdi (115 HP) STT ,6 3,4 3,8 DS3 CABRIO 1.2 VTi (82 HP) ,8 4,3 4,9 1.6 VTi (120 HP) ,9 4,8 5,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ,7 4,9 6,7 1.6 THP (156 HP) ,0 4,8 5,9 1.6 e-hdi (92 HP) STT BMP ,3 3,5 3,8 C3 PICASSO 1.4 VTi (95 HP) ( 16'' Airflow) ,2 4,9 6,1 1.4 VTi (95 HP) ,4 5,1 6,3 1.6 VTi (120 HP) ( 16'' Airflow) ,6 5,0 6,3 1.6 VTi (120 HP) ,0 4,9 6,4 1.6 HDi (92 HP) ( 16'' Airflow) ,7 3,6 4,0 1.6 HDi (92 HP) ,7 3,7 4,1 1.6 e-hdi (92 HP) BMP STT ( 16'' Airflow) ,7 3,8 4,2 1.6 e-hdi (92 HP) BMP STT ,9 4,0 4,3 1.6 HDi (115 HP) ,1 4,1 4,8 C-ELYSEE 1.2 VTi (72 HP) ,9 4,2 5,2 1.6 HDi (92 HP) ,8 3,7 4,1 C4 1.4 VTi (95 HP) ( 15'' & 16'') ,2 4,9 6,1 1.4 VTi (95 HP) ( 17'') ,2 5,1 6,2 1.6 VTi (120 HP) ( 15'' & 16'') ,8 4,7 6,2 1.6 VTi (120 HP) ( 17'' & 18'') ,9 4,8 6,3 1.6 VTi (120 HP) BVA ( 16'') ,0 5,1 6,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ( 17'') ,1 5,2 7,0 1.6 THP (156 HP) MCP ( 16''') ,4 5,0 6,3 1.6 THP (156 HP) MCP ( 17" & 18'') ,6 5,1 6,4 1.6 HDi (92 HP) ( 15'' & 16'') ,9 3,6 4,1 1.6 HDi (92 HP) ( 17'') ,0 3,7 4,2 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 16'') ,5 3,5 3,8 22

24 / 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 17'') ,6 3,6 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT (Pack Aero) ,1 3,4 3,7 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ( 16'') ,2 3,5 3,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ( 17'') ,3 3,6 3,9 2.0 HDi (150 HP) ( 16'') ,5 4,0 4,9 2.0 HDi (150 HP) ( 17'' & 18'') ,6 4,1 5,0 DS4 1.6 VTi (120 HP) ,3 5,0 6,2 1.6 THP (163 HP) BVA ,6 6,0 7,7 1.6 THP (200 HP) ,4 5,2 6,4 1.6 HDi (90 HP) BVM ,4 3,9 4,4 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 16'') ,0 3,9 4,3 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 17'' & 18") ,1 3,9 4,3 1.6 e-hdi (115 HP) MCP ( 16'') ,6 4,0 4,2 1.6 e-hdi (115 HP) MCP ( 17'' & 18'') ,8 4,1 4,4 2.0 HDi (163 HP) ,6 4,3 5,1 C4 PICASSO 1.6 V i (120 HP) ,5 4,9 6,3 1.6 THP (156 HP) ( 16'' & 17'') ,2 4,8 6,0 1.6 THP (156 HP) ( 18'') ,3 4,9 6,1 1.6 HDi (92 HP) ,8 3,8 4,2 1.6 e-hdi (92 HP) ETG ,2 3,5 3,8 1.6 e-hdi (115 HP) ,5 3,8 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) ETG ( 16") ,4 3,7 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) ETG ( 17") ,5 3,8 4,0 C5 SEDAN 1.6 VTi (120 HP) MCP ,3 5,0 6,2 1.6 THP (156 HP) ,3 5,1 6,7 1.6 THP (156 HP) Automatic ,5 5,6 7,3 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,2 4,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ,2 4,1 4,5 2.0 HDi (163 HP) ,4 4,1 4,9 2.0 HDi (163 HP) Automatic ,2 5,1 6,2 C5 TOURER 1.6 VTi (120 HP) MCP ,5 5,2 6,4 1.6 THP (156 HP) ,5 5,2 6,8 1.6 THP (156 HP) Automatic ,5 5,6 7,3 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,2 4,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ,2 4,1 4,5 2.0 HDi (163 HP) ,6 4,3 5,1 2.0 HDi (163 HP) Automatic ,2 5,1 6,2 DS5 1.6 THP (156 HP) BVA 6 ( 16'' & 17'') ,9 5,6 7,1 1.6 THP (156 HP) BVA 6 ( 18'' & 19'') ,3 5,6 7,3 1.6 THP (200 HP) ,9 5,5 6,7 1.6 e-hdi (115 HP) STT MCP ,8 4,2 4,4 2.0 HDi (163 HP) BVM6 ( 17'') ,3 4,1 4,9 2.0 HDi (163 HP) BVM6 ( 18'' & 19'') ,4 4,4 5,1 2.0 HDi (163 HP) BVA6 ( 17'') ,7 4,9 5,9 2.0 HDi (163 HP) BVA6 ( 18'' & 19'') ,9 5,1 6,1 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 17'') ,6 3,1 3,4 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 18'' & 19'') ,0 3,8 3,9 CORVETTE COUPE 6.2 M/T (437 HP) ,7 9,0 13,3 Z (512 HP) ,8 10,0 14,7 23

EKΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ KATANAΛΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΙΚΗ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Km/h) 0-100 (sec) CO 2 (gr/km)

EKΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ KATANAΛΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΙΚΗ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Km/h) 0-100 (sec) CO 2 (gr/km) ABARTH 132 CAR & DRIVER ιανουαριοσ 2011 Fiat Group Automobiles Hellas. Λ.Boυλιαγμένης 580Α, Τηλ: 210-9988511 www.abarth-racing.gr 500 EuroNCAP: Διαστάσεις: 3.657 x 1.627 x 1.485, χώρος αποσκευών: 185,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα:02 Πίνακες...σελίδα:06 Επίλογος...σελίδα:61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα:64 Τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (PS) ΤΙΜH ( ) ΤΕΛΗ ( ) ΡΟΠΗ (Nm)

Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (PS) ΤΙΜH ( ) ΤΕΛΗ ( ) ΡΟΠΗ (Nm) τελη κυκλοφοριασ Τα τέλη κυκλοφορίας σε ευρώ με βάση τις εκπομπές CO 2 Ισχυς Η μέγιστη ισχύς σε ίππους (PS), ανά σ.α.λ. ΡΟΠΗ Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. EΠΙΤΑΧΥΝΣΗ Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...σελίδα:02. Πίνακες...σελίδα:06. Επίλογος...σελίδα:61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...σελίδα:02. Πίνακες...σελίδα:06. Επίλογος...σελίδα:61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα:02 Πίνακες...σελίδα:06 Επίλογος...σελίδα:61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα:64 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ info ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για οδικές βλάβες 1521 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Europ Assistance 2103803841 / 210342378 Express Service 154 Hellas Service 1057 Interamerican 1158 Mondiai Assistance 2109910025

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων

Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων Οδηγός οικονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων ΔΙΑΤIΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕAΝ 7 η Έκδοση Ιούλιος 2012 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αντρέα Αραούζου 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ info ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για οδικές βλάβες 1521 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Europ Assistance 2103803841 / 210342378 Express Service 154 Hellas Service 1057 Interamerican 1158 Mondiai Assistance 2109910025

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ASTON MARTIN

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ASTON MARTIN 65 Επιμέλεια: Ιωάννης A. Βεκόπουλος ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τα στοιχεία αποτελούν επίσημα, εργοστασιακά δεδομένα και περιλαμβάνουν κατά σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά: κυβισμό,

Διαβάστε περισσότερα

car Τέρμα το γκάζι! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

car Τέρμα το γκάζι! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ car 35 Πρώτο Θέμα Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 car+speed online ΤΟ TOP-5 ΤΟΥ 2011 Μάθετε το top-5 των αυτοκινήτων που δοκίμασαν οι συντάκτες του «Car+Speed» κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έφυγε στο www.protothema.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09 GROUP VW 1. AUDI A2 1.4 (A.K. AUA/BBY) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC001-5,17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87 1 / 50 2. AUDI A2 1.6 FSi (A.K. BAD) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC013-6,61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87

Διαβάστε περισσότερα

Και ξανά προς τη δόξα τραβά

Και ξανά προς τη δόξα τραβά 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ Και ξανά προς τη δόξα τραβά Τίποτα στη φετινή έκθεση της Γενεύης δεν θύμιζε την προ διετίας παγωμάρα και αμηχανία των ανθρώπων του αυτοκινήτου. Η αυτοκινητοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα Oρέστης Κυριάκου Λειτουργός Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Οικολογική οδήγηση Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PEUGEOT ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17.09.2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PEUGEOT ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17.09.2012 Σ ΝΕΟ 107 1.0 ACCESS 3Θ με RCD 998 / 68 99 9.740 850 614 1.0 ACCESS PACK 3Θ ηλ. πακέτο, ΑC & RCD 998 / 68 99 10.440 850 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 7% Ή 677 1.0 ACTIVE 3Θ 998 / 68 99 10.840 850 ΕΚΠΤΩΣΗ 300 706 1.0 ACTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ŠKODA Rapid SPACEBACK Προϊοντική Παρουσίαση

ŠKODA Rapid SPACEBACK Προϊοντική Παρουσίαση Προϊοντική Παρουσίαση Η Ελληνική Αγορά Αυτοκινήτου Εξέλιξη Ταξινομήσεων 220.548 2013 : 57.000 αυτ/τα 141.499 97.682 58.482 2009 2010 2011 2012 65.000 57.000 2013(est.) 2014(est.) Η Δομή της Ελληνικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA

ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA O.E CODE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 93 X 172/139,7 X 12 40435513 46435513 46435514 614965 60811518 60814374 71718365 ALFA ROMEO: 146 147 155 156 GT GTV (TWIN SPARK ΟΛΟΙ JTS JTD) FIAT:

Διαβάστε περισσότερα

DANIELE CHIARI. aldo marangoni HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS. HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA

DANIELE CHIARI. aldo marangoni HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS. HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA DANIELE CHIARI HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS FIAT-CHRYSLER EMEA aldo marangoni HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Βιώσιμη Μετακίνηση ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007

ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007 ΠΡΟΜΗΘΕΥΙΚΗ ΑΕΒΕ VALEO COOL & HEAT RADIATORS ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ VL696091 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ PEUGEOT 307 05-133,80 VL698004 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 46,43 VL698007 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ RENAULT 135,41 VL698085 ΜΟΤΕΡ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα 11-04-2014 Αρ.πρωτ. : 5953 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 24-04-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Τελωνείο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όλα ξεκινούν µε την Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 2013/2014 ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

LA PREALPINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

LA PREALPINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: LA PREALPINA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εταιρία Σελίδα ALFA ROMEO 1 AUDI 1 BMW 1 CHEVROLET 2 (Daewoo) CITROEN 2 DAIHATSU 3 DODGE 3 DR 3 FIAT 3-4 FORD 4 GREAT WALL 4 HONDA 4 HYUNDAI 5 ISUZU 5 KIA 5 LANCIA 6 LAND ROVER

Διαβάστε περισσότερα

Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010

Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010 αuto παρουσίαση Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010 Όταν, πριν από ενάμισι χρόνο περίπου -ήταν Σεπτέμβρης του 2008- η Lehman Brothers, η μεγαλύτερη παγκοσμίως επενδυτική τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τιμές των αυτοκινήτων με το μειωμένο τέλος ταξινόμησης

Οι νέες τιμές των αυτοκινήτων με το μειωμένο τέλος ταξινόμησης Στους πίνακες των επόμενων σελίδων μπορείτε να δείτε τις νέες μειωμένες τιμές των περισσοτέρων από τα καινούργια μοντέλα της ελληνικής αγοράς, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τη μείωση κατά 50% του

Διαβάστε περισσότερα

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! Πλοηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Στα Bosch Car Service, συμβουλές και προσφορές από τώρα έως το καλοκαίρι

Στα Bosch Car Service, συμβουλές και προσφορές από τώρα έως το καλοκαίρι Στα Bosch Car Service, συμβουλές και προσφορές από τώρα έως το καλοκαίρι Απρίλιος-Μάιος Ιούνιος-Ιούλιος Επίσης... Προσφορά για αλλαγή σε δισκόπλακες και τακάκια Προσφορά στα φίλτρα, αλλαγή λαδιών και επαναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Με Απόσυρση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Ισχύει από 03/07/2015. Εκπομπές ρύπωv

Με Απόσυρση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Ισχύει από 03/07/2015. Εκπομπές ρύπωv A-Class Σειρά hp kw cc g/km g/km uro Μηνιαία δόση* uro Μηνιαία δόση* Α 180 176.042 122 90 1,595 127 133 25.300 372 23.870 351 Α 200 176.043 156 115 1,595 128 134 28.550 420 27.120 399 Α 250 (Auto) 176.044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3840

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3840 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Νέα προϊόντα Πρώτο τρίμηνο 2015 BEHR HELLA SERVICE Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Με περισσότερα από 6.500 προϊόντα υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3843 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ.ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ -ΧΑΤΖΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2ο χλμ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Τ.Κ.62100

Διαβάστε περισσότερα

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή

1.037.000 (kwh / έτος) * 1,062 (kgr CO 2 / kwh) = 1.101.294 kgr CO 2 / έτος ή Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.1. Εκποµπές CO 2 Όσο αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο υπολογισµού η µέση ετήσια εκποµπή CO 2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (βάση των πινάκων 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Ford Focus. Renault Wind. Hyundai ix20. µικρά & µικροµεσαία. 20 [ταχυδρόµος]

ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Ford Focus. Renault Wind. Hyundai ix20. µικρά & µικροµεσαία. 20 [ταχυδρόµος] Το µέσο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο αποδίδει 111 ίππους 21 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 µικρά & µικροµεσαία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Λιβανός ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΟ 2011 ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema.

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema. ƒø ª 02.03.08 cαr carspeed@protothema.gr cαr+speed Η πιο ενδιαφέρουσα έκθεση αυτοκινήτου των τελευταίων ετών 78o Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3827

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3827 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 5-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 18589 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3862

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3862 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis.

ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:2105777176, FAΧ: 2105777143 www.tsoupakis. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ OPEL OMEGA DIESEL 0986041451 28-3511 8EL 737 197-001 436619 ROVER 216 0986040910 28-2829 437315 0986030520 48-0878 MERCEDES 28V 55A 8EL 725 736-001 436423 CA33IR VW GOLF II 3280937 GOLF IV-90A

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκπαίδευσης Audi 2014

Τεχνική Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκπαίδευσης Audi 2014 Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκπαίδευσης Audi 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος Στόχος Σεμινάρια Κωδικοί σεμιναρίων Κύκλοι Πιστοποίησεων Αναγνώριση σεμιναρίων AUDI - VW Σύμβουλος Service Service επιθεώρησης Κινητήρες Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ. Honda Jazz 1.4 CVT > 8 ROAD > 7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Λ. Βασ. Σοφίας. Μεσογείων. Ελευσίνα. Μιχαλακοπούλου

Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ. Honda Jazz 1.4 CVT > 8 ROAD > 7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Λ. Βασ. Σοφίας. Μεσογείων. Ελευσίνα. Μιχαλακοπούλου ΤΕΣΤ Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Peugeot 107 1.0 > 6 Honda Jazz 1.4 CVT > 7 Opel Adam > 8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Ορια

Διαβάστε περισσότερα

auto7 Το θέμα που προέκυψε τη μέρα των εκλογών με την πληρωμή διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους αναδεικνύει χαρακτηριστικά (513//25 ΣΕΠΤ 15)

auto7 Το θέμα που προέκυψε τη μέρα των εκλογών με την πληρωμή διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους αναδεικνύει χαρακτηριστικά (513//25 ΣΕΠΤ 15) διευθυντής Πάνος Φιλιππακόπουλος κατασκοπεία_ειδικά θέματα AUTOMEDIA σχεδιασμός blast!communications e-mail info@auto-internet.gr η εβδομαδιαία στάση για το αυτοκίνητο από το www.auto-internet.gr auto7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα service

Τα διαστήματα service Τα διαστήματα service και οι χρόνοι εργασίας 12 μοντέλων 5-15 ετών Alfa Romeo 156 - Audi A4 - BMW Σειρά 3 - Citroen Xantia Ford Mondeo - Mercedes C-Class - Nissan Primera - Opel Vectra Peugeot 406 - Renault

Διαβάστε περισσότερα

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Transport Show, 1 η Ιουνίου 2014 Η τεχνολογία BlueEFFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3853

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 0-0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2011 A Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2011 A Εξαμήνου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2011 A Εξαμήνου 1 Νέαθέματαστοπρόγραμμαεκπαίδευσης2011 Εξειδίκευση σε συστήματα υψηλής τάσης Τεχνολογία κλιματισμού οχημάτων Μηχανικά συστήματα φρένα, τροχοί & ανάρτηση Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες 31 Πρώτο Θέμα Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 VW PASSAT CC Ακόμα πιο... CC το νέο VW Passat εν κινήσει Η τετραθέσια coupe έκδοση του Passat ξεκίνησε σαν ένα αυτοκίνητο για «εξειδικευμένο» κοινό, όμως η εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A.E. Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076,

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

AUDI. Description Year Pow. St. Code Comments. 1,6-1,8-1,8T 1996-2001 Nαι/Yes 70.01.12162. 1,6-1,8-1,8T 2002-2003 Nαι/Yes 70.01.

AUDI. Description Year Pow. St. Code Comments. 1,6-1,8-1,8T 1996-2001 Nαι/Yes 70.01.12162. 1,6-1,8-1,8T 2002-2003 Nαι/Yes 70.01. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ A3 AUDI 1,6-1,8-1,8T 1996-2001 Nαι/Yes 70.01.12162 1,6-1,8-1,8T 2002-2003 Nαι/Yes 70.01.12163 A4 1.6 i 1997-2001 Nαι/Yes 70.01.11162 ADP 1,6 i 1997-2001 Nαι/Yes 70.01.11163 AHL

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγού 1. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Οδηγού 1. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Οδηγού 2 Εγχειρίδιο Οδηγού Εγχειρίδιο Οδηγού 1 Περιεχόμενα 4 Εισαγωγή 6 Παραλαβή Αυτοκινήτου 8 Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού 10 Συντήρηση & Επισκευή 14 Ελαστικά 16 Ταξίδια στο Εξωτερικό 18 Ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σελ. 4. Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6. Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8. Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12. Ελαστικά

Εισαγωγή σελ. 4. Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6. Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8. Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12. Ελαστικά Εγχειρίδιο Οδηγού 1 Εισαγωγή σελ. 4 Παραλαβή Αυτοκινήτου σελ. 6 Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού σελ. 8 Συντήρηση & Επισκευή σελ. 1ο-12 Ελαστικά σελ.14 Ταξίδια στο Εξωτερικό σελ. 16 Ατύχημα & Κλοπή σελ. 18

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Φυσικού Αερίου στην αυτοκίνηση

Η χρήση του Φυσικού Αερίου στην αυτοκίνηση Η χρήση του Φυσικού Αερίου στην αυτοκίνηση Αυγουστίνος Σγουράκης Διευθυντής Αεριοκίνησης I E N E ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Αεριοκίνηση οχημάτων: Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα (1/4) Η αεριοκίνηση οχημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2012 A Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2012 A Εξαμήνου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2012 A Εξαμήνου 1 Νέα θέματα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 2012 Βέλτιστη χρήση του ESI[tronic] 2.0 Χρήση του FSA 500 Εξειδίκευση σε συστήματα υψηλής τάσης Τεχνολογία ψεκασμού βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...3 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...4 CHRYSLER...4 DODGE...4 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...5 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...7

Διαβάστε περισσότερα

AR-FIAT-LANCIA ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr

AR-FIAT-LANCIA ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr AR-FIAT-LANCIA ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020 E-MAIL info@megapart.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑ 12 ΑΜΑΞΩΜΑ/ΚΑΜΠΙΝΑ>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΝΤΑΛ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΑΚΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΠΑΡΑΘΥΡΑ>ΓΛΥΣΤΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

auto7 Αν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το ότι αυτή η χώρα δεν κατέρρευσε μόνο από τα «μεγάλα συμφέροντα» που «έφαγαν δισεκατομμύρια», (350//20 ΙΑΝ12)

auto7 Αν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το ότι αυτή η χώρα δεν κατέρρευσε μόνο από τα «μεγάλα συμφέροντα» που «έφαγαν δισεκατομμύρια», (350//20 ΙΑΝ12) διευθυντής Πάνος Φιλιππακόπουλος αρχισυντάκτης Γιάννης Χαρίτος κατασκοπεία_ειδικά θέματα AUTOMEDIA σχεδιασμός blast!communications e_mail info@auto_internet.gr, www.auto_internet.gr η εβδομαδιαία στάση

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Eξειδικευμένα και επαγγελματικά συστήματα διάγνωσης αυτοκινήτου

Eξειδικευμένα και επαγγελματικά συστήματα διάγνωσης αυτοκινήτου Eξειδικευμένα και επαγγελματικά συστήματα διάγνωσης αυτοκινήτου ΠIΣTOΠOIHMENH ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η βράβευση με το Oμοσπονδιακό Bραβείο 2002 αποτελεί ακόμα και σήμερα το κίνητρο να συνεχίσουμε την πετυχημένη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Φρεσκαρίστηκε AUDI A4. δες

Φρεσκαρίστηκε AUDI A4. δες 35 Πρώτο Θέμα Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 AUDI A4 Φρεσκαρίστηκε Το ανανεωμένο Α4 είναι έτοιμη να ρίξει η Audi στην αγορά, με σκοπό να ανακτήσει εμπορικά το χαμένο έδαφος από τη νέα C-Class, αλλά και να σταθεί

Διαβάστε περισσότερα

auto7 Όσοι πετούν πυροτεχνήματα περί δημοψηφίσματος, ξεχνούν ότι ένας βασικός λόγος που δημιουργήθηκε η αντιπροσωπευτική (490//13 ΜΑΡ 14)

auto7 Όσοι πετούν πυροτεχνήματα περί δημοψηφίσματος, ξεχνούν ότι ένας βασικός λόγος που δημιουργήθηκε η αντιπροσωπευτική (490//13 ΜΑΡ 14) διευθυντής Πάνος Φιλιππακόπουλος κατασκοπεία_ειδικά θέματα AUTOMEDIA σχεδιασμός blast!communications e-mail info@auto-internet.gr η εβδομαδιαία στάση για το αυτοκίνητο από το www.auto-internet.gr auto7

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Κλάδος Φορτηγών & Λεωφορείων Αθήνα, 01-08-2013 Δομή του Ομίλου Σφακιανάκης Δραστηριότητα Εταιρία Brand ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (Μητρική Εταιρία) Suzuki Εισαγωγική Λιανική Panergon Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ

τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗ τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ. Αυγουστίνος Σγουράκης Διευθυντής Αεριοκίνησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ. Αυγουστίνος Σγουράκης Διευθυντής Αεριοκίνησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αυγουστίνος Σγουράκης Διευθυντής Αεριοκίνησης ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 1 ΔΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η διείσδυση

Διαβάστε περισσότερα

Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling.

Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling. Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling. Ηλιοροφές Webasto ϖερισσότερο φως ϖερισσότερος φρέσκος αέρας ϖερισσότερη άνεση ϖερισσότερη αϖόλαυση ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΩΡΑ! www.open-air-feeling.com Αϖολαύστε ϖερισσότερη ελευθερία.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Polo BlueMotion

Το νέο Polo BlueMotion Το νέο Polo BlueMotion ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ. TO NEO POLO BLUEMOTION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂.

Διαβάστε περισσότερα

208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208

208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208 208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208 208_GR_CAT_NOV_2013_GRjoy.qxp:Layout 1 04/02/2014 3:08 Page 2 208_GR_CAT_NOV_2013_GRjoy.qxp:Layout 1 04/02/2014 3:08 Page 3 208:

Διαβάστε περισσότερα

208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208

208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208 208_GR_CAT_NOV_2013_GR.qxp:Layout 1 05/02/2014 11:23 Page 1 PEUGEOT 208 208_GR_CAT_NOV_2013_GRjoy.qxp:Layout 1 04/02/2014 3:08 Page 5 ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ Με τις τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. opel ASTRA GTC Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Το Astra GTC εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Λεπτό και μυώδες, με γραμμωμένους ώμους και χαμηλό, φαρδύ κορμό, που θυμίζει

Διαβάστε περισσότερα

* Ανάλογα με τις εκδόσεις

* Ανάλογα με τις εκδόσεις PEUGEOT 308 CC Με τις ανανεωμένες γραμμές του, το Peugeot 308 CC εκφράζει με έξυπνο τρόπο τους κώδικες αισθητικής της μάρκας Peugeot. Σχεδιαστικά το 308 CC είναι ένα τεχνολογικά καινοτόμο αυτοκίνητο με

Διαβάστε περισσότερα

ROAD ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ > 2-8 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ROAD ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ > 2-8 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ > 2-8 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ tefthymiou@e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Νέα Υπηρεσία Δικτύου Συνεργαζόμενων Συνεργείων. Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Νέα Υπηρεσία Δικτύου Συνεργαζόμενων Συνεργείων. Αγαπητοί Συνεργάτες, Εσωτερικό Σημείωμα Από :Διεύθυνση Λειτουργιών Σελίδες : 2 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : + 33 210 726 8810 Email:. Αριθμός επιστολής : Κοινοποίηση : Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Λεωφόρος Λαυρίου 81, 153 54 T: 210 6614108, F: 210 57852590 20% 20% ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Λεωφόρος Λαυρίου 81, 153 54 T: 210 6614108, F: 210 57852590 20% 20% ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...01 AUDI...01 BMW...01 CADILLAC...02 CORVETTE...02 HUMMER...02 CHEVROLET...02 DAEWOO...02 CHRYSLER...02 DODGE...02 CITROEN...02 DACIA...03 DAIHATSU...03 FIAT...03 FORD...03

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3 INTERASSISTANCE AE Αθηνών 161-165 210 3415105 FREE 210 3415105 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ AUDI Χαλανδρίου 21 210 6014544 FREE 210 6014544 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ VOLKSWAGEN Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία μετρήσεων και τοποθέτησης για επαγγελματική αντικατάσταση ιμάντων

Εργαλεία μετρήσεων και τοποθέτησης για επαγγελματική αντικατάσταση ιμάντων Εργαλεία μετρήσεων και τοποθέτησης για επαγγελματική αντικατάσταση ιμάντων 2 Power Transmission Group Περιεχόμενα Σελίδα 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 28 Θέμα Εργαλεία μετρήσεων και τοποθέτησης Belt

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 1769 1919(Τέλος Α Παγκόσμιου Πολέμου) Ορισμός: Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο κινητήρα. 1769: Πρώτο ατμοκινούμενο όχημα από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Ημερίδα Πράσινες Μεταφορές (ΙΕΝΕ) 2008 Πέτρος Κασσάπης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγος Liverpool

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981907, 210 9981978 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ AUDI Η Audi έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων. H κινητήρια αξία της μάρκας Vorsprung durch Technic ωθεί

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα