Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 EXOFILLO:Layout 1 06/06/ :23 π.μ. Page 2

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα: 2 Πίνακες...σελίδα: 6 Επίλογος...σελίδα: 61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 64 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί στο ΣΕΑΑ από τις εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων και αφορούν τα μοντέλα που διατίθενται στις εκθέσεις την 1/7/2013. Τα στοιχεία αυτά, ήταν τα τελευταία διαθέσιμα στις εισαγωγικές επιχειρήσεις την 17/5/2013, ημερομηνία οριστικοποίησης της ύλης του οδηγού. Ο ΣΕΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρει περί της ακρίβειας, πιστότητας και πληρότητας των εν λόγω στοιχείων. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή ανατύπωση μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκθεσης.

3 Πρόλογος 2 Η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, που αναφέρεται συνήθως σαν φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναγνωρίζεται ως μια από τις πλέον μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όταν η βενζίνη, το πετρέλαιο ή τα εναλλακτικά καύσιμα καίγονται για να παραχθεί ενέργεια από έναν κινητήρα, κύριο προϊόν είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Το διοξείδιο του άνθρακα, παρόλο που δεν είναι άμεσα βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, αποτελεί το πιο σημαντικό από τα αέρια που συμβάλλουν στην παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Οι εκπομπές των οχημάτων αποτελούν το 15% των συνολικών εκπομπών CO 2. Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαμορφώσουν μια ορθή άποψη για την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Ο οδηγός περιέχει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO 2 των καινούργιων αυτοκινήτων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Παρέχει επίσης συμβουλές για τους τρόπους μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη χρήση του αυτοκινήτου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται έχουν συλλεχθεί από επίσημες δοκιμές, οι οποίες απαιτούνται από το νόμο, προτού ένα μοντέλο διατεθεί προς πώληση. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία της κατανάλωσης καυσίμου έχουν καταγραφεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής που δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία αποτελούν το μέσο σύγκρισης μεταξύ μοντέλων παρομοίου τύπου. Επιπλέον, αρκετές διαφορετικές προδιαγραφές (εκδόσεις) ενός μοντέλου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια γραμμή του παρόντος οδηγού. Συνεπώς, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Αυτοκίνητα και διοξείδιο του άνθρακα Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται το πιο σημαντικό αέριο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν δεν υπάρξει κινητοποίηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ολόκληρο το μετεωρολογικό σύστημα πιθανώς να αλλάξει, με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας αλλά και της έντασης των περιόδων καύσωνα, υγρασίας, ξηρασίας και καταιγίδων. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται από ένα αυτοκίνητο είναι ευθέως ανάλογες της ποσότητας καυσίμου που καταναλώνει ο κινητήρας του αυτοκινήτου. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί για τη μείωση των τοξικών αποβλήτων, οι εκπομπές CO 2 που εκλύονται από τα αυτοκίνητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ενώ η σημερινή μέση κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων διαφέρει όχι σημαντικά συγκριτικά με αυτή 10 χρόνια πριν. Ενώ οι κινητήρες έγιναν

4 πιο αποδοτικοί, παράλληλα αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις μας απ αυτούς λόγω του επιπρόσθετου εξοπλισμού, όπως τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, η υδραυλική /ηλεκτρική υποβοήθηση και ο κλιματισμός. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τεχνικά το διοξείδιο του άνθρακα. Ο βέλτιστος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών είναι να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και να περπατάμε ή να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτό είναι δυνατό. Η αυτοκινητοβιομηχανία αυτοδεσμεύτηκε από το 1997 να μειώσει τις εκπομπές CO 2 των καινούργιων αυτοκινήτων, ενσωματώνοντας σε αυτά προηγμένη τεχνολογία. Το 2009, οι εκπομπές CO 2 από τα αυτοκίνητα είχαν περιοριστεί πάνω από 25% κατά μέσο όρο, φτάνοντας τα 140g/km ενώ η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, για την περίοδο , τα 120g/km. Συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Χρησιμοποιείτεταμέσαμαζικήςμεταφοράς(λεωφορεία,μετρόκλπ.),ότανσαςδιευκολύνουν γιατονπροορισμόσας. Επιλέξτεδιαδρομέςχωρίςκίνηση,κάνετεσυνδυαστικάδρομολόγια. Μηναφήνετετονκινητήραναζεσταθείλειτουργώνταςτονστορελαντί,ξεκινήστεαμέσως. Οδηγείτεομαλάκαιαποδοτικά.Ηαπότομηεπιτάχυνσηασκείσημαντικήεπιρροήστηνκατανάλωσηκαυσίμου.Οδηγώνταςπιοομαλά,εξοικονομείτεκαύσιμο. Ηοδήγησησεψηλέςταχύτητεςαυξάνεισημαντικάτηνκατανάλωσηκαυσίμου. Χρησιμοποιείτεμεγαλύτερεςσχέσεις(ταχύτητες)στοκιβώτιοταχυτήτων. Ότανβρίσκεστεσταματημένοι,σβήνετετονκινητήραεφόσοναυτόείναιασφαλές. Μημεταφέρετεανεπιθύμητοβάρος.Αφαιρείτετησχάραοροφήςότανδεντηχρησιμοποιείτε. Ητακτικήσυντήρησηβοηθάτονκινητήρανααποδίδειταμέγιστα. Ελέγχετετακτικάτηνπίεσητωνελαστικώντουαυτοκινήτου. Ελέγχετετηνκατανάλωσηκαυσίμου.Οιαλλαγέςστηνκατανάλωσηκαυσίμουπιθανόνναερμηνεύονταιαπόκάποιαδυσλειτουργίατουκινητήρα. Χρησιμοποιείτετονκλιματισμόκατάτοδυνατόνλιγότερο.Ηλειτουργίατουκλιματισμούαυξάνει σημαντικάτηνκατανάλωσηκαυσίμου. 3

5 ΤΑ 10 ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΚΑΤ ΑΥΞΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 A. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 TOYOTA YARIS 1.5 5D HSD (e-ct) ,4 3,7 3,7 2 LEXUS CT 200h 1.8 CVT 5D 15'' Wheels (136 HP) Hybrid ,7 3,7 3,8 TOYOTA AURIS HSD 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) ,7 3,7 3,8 4 TOYOTA PRIUS 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) ,9 3,7 3,9 5 FIAT 500 / 500C 0.9 TWINAIR 3D (85 HP) - (DUALOGIC) - (S&S) ,6 3,6 4,0 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR 5D (85 HP) (DUALOGIC) - (S&S) ,8 3,7 4,1 LANCIA NEW YPSILON 0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP) ,8 3,7 4,1 6 SEAT Mii 1.0 3D/5D (60 ) Ecomotive ,0 3,6 4,1 KODA CITIGO 1.0 (44 KW /60 HP) M5 Green Tec ,0 3,6 4,1 VOLKSWAGEN up! 1.0 move up! BMT (60 HP) ,0 3,6 4,1 B. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / µ CO2 (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 RENAULT TWINGO 1.5 dci (75 & 85 HP) ,8 3,0 3,3 2 7 SMART FORTWO COUPE /CABRIO PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) ,4 3,3 3,3 FORD FIESTA 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_13,5MY ,8 3,1 3,3 CITROEN C3 N.Vie 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 CITROEN DS3 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 PEUGEOT ACTIVE 2-TRONIC 5D (68 HP) ,6 3,2 3,4 OPEL CORSA 1.3 DTE 3D ecoflex Start & Stop (95 HP) ,7 3,1 3,3 CITROEN DS5 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 17'') ,6 3,1 3,4 VOLVO V D2 88g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd ,8 3,1 3,4 SEAT IBIZA 1.2 CR 3D/5D/ST (75 HP) Ecomotive J ,1 3,0 3,4 4

6 Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) / (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) 1 FIAT PANDA CLASSIC 1.2 8V 5D (69 HP) LPG / LPG 104 8,4 5,2 6,4 LANCIA NEW YPSILON 1.2 8V LPG S&S 5D (69 HP) / LPG 110 8,7 5,7 6,8 2 OPEL CORSA 1.2 3D LPG (83HP) / LPG 110 8,9 5,6 6,8 4 FIAT PUNTO 1.4 5D (77 HP) LPG / LPG 114 9,0 5,9 7,0 5 OPEL CORSA 1.2 5D LPG (85HP) / LPG 115 9,3 5,8 7,1 6 FIAT NEW PANDA 1.2 8V 5D (69 HP) LPG / LPG 120 7,1 6,3 6,6 7 OPEL INSIGNIA 1.4 Turbo LPG (140 HP), 4D/ 5D, FWD / LPG ,1 6,2 7,6 OPEL MERIVA 1.4 LPG (120 HP) / LPG ,1 6,2 7,6 9 OPEL ASTRA J 1.4 5D LPG (140HP) / LPG ,6 6,4 7,9 10 LANCIA DELTA 1.4 TURBO GPL 5D (120 HP) / LPG ,5 6,7 8,1 µ : µ,. (LPG),. µ µ CO2 & µ µ LPG. µ µ CO2 &, µ. Δ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) Ή ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / (m 3 /100 km) ( ( 1 KODA CITIGO 1.0 (50KW / 68HP) M5 CNG Green Tec 999 CNG 79 5,5 3,8 4,4 2 VOLKSWAGEN up! 1.0 eco up! BMT (68 HP) 999 CNG 79 5,5 3,8 4,4 3 LANCIA NEW YPSILON 0.9 TWINAIR S&S 5D CNG CNG 86 6,1 4,0 4,8 µ : µ µ CO2 & µ µ µ µ (CNG). µ µ CO2 &, µ (. CNG), µ. 5

7 6 Πίνακες Κατανάλωσης Καυσίμου & Εκπομπών CO 2

8 / ABARTH 500 / 500C V T-JET 3D (135 HP) ,5 5,4 6, V T-JET 3D (140 HP) - (DUALOGIC) ,4 5,4 6, V T-JET 3D (160 HP) ,5 5,4 6, V T-JET 3D (160 HP) - (DUALOGIC) ,4 5,4 6,5 PUNTO V MULTIAIR 3D (180 HP) - (S&S) ,0 5,0 6,1 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 (105 HP) - (S&S) ,4 5,3 6,4 1.4 (120 HP) - (S&S) ,4 5,3 6,4 1.4 MULTIAIR (170 HP) - (S&S) ,8 4,6 5,8 1.4 MULTIAIR (170 HP) (TCT) - (S&S) ,7 4,3 5, TBi (235 HP) ,8 5,8 7,6 1.6 JTDM-2 (105 HP) - (S&S) ,5 3,7 4,4 2.0 JTDM-2 (170 HP) - (S&S) ,8 4,1 4,7 2.0 JTDM-2 (170 HP) (TCT) - (S&S) ,3 4,0 4,5 MITO 1.4 8v (78 HP) - (S&S) ,3 4,6 5,6 0.9 TWINAIR (85 HP) - (S&S) ,9 3,8 4,2 0.9 TWINAIR (105 HP) - (S&S) ,9 3,8 4,2 1.4 MULTIAIR (105 HP) - (S&S) ,5 4,7 5,7 1.4 Multiair (135 HP) - (S&S) ,4 4,5 5,6 1.4 T Multiair (135 HP) (TCT) - (S&S) ,1 4,5 5,5 1.4 T Multiair (170 HP) - (S&S) ,1 4,8 6,0 1.4 TB (120 HP) LPG / LPG 145/131 8,2/10,6 5,1/6,6 6,2/8,1 1.3 JTDM-2 (85 HP) - (S&S) ,5 2,9 3,5 1.3 JTDM-2 (95 HP) - (S&S) ,5 3,6 4,3 ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE Manual 6 Speed (420 HP) ,1 10,0 13,3 Sportshift (420 HP) ,7 9,2 12,7 V8 ROADSTER Manual 6 Speed (420 HP) ,1 10,0 13,3 Sportshift (420 HP) ,7 9,2 12,7 V8 VANTAGE COUPE S Manual 6 speed (430 HP) ,6 10,4 13,8 Sportshift II (430 HP) ,2 9,3 12,9 V8 VANTAGE ROADSTER S Manual 6 speed (430 HP) ,6 10,4 13,8 Sportshift II (430 HP) ,2 9,3 12,9 V12 VANTAGE COUPE Manual 6 Speed (510 HP) ,3 11,7 16,4 V12 VANTAGE ROADSTER Manual 6 Speed (510 HP) ,3 11,7 16,4 DB9 COUPE Touchtronic 2 (470 HP) ,3 10,2 14,6 DB9 VOLANTE Touchtronic 2 (470 HP) ,3 10,2 14,6 DBS COUPE Touchtronic 2 (510 HP) ,2 10,5 15,5 DBS VOLANTE Touchtronic 2 (510 HP) ,2 10,5 15,5 VANQUISH Touchtronic 2 (565 HP) ,4 10,2 14,4 7

9 / RAPIDE S Touchtronic 2 (550 HP) ,4 10,1 14,3 CYGNET M/T (98 HP) ,8 4,5 5, CVT (98 HP) ,1 4,6 5,2 AUDI A1 1.2 TFSI ATTRACTION 3D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.2 TFSI AMBITION 3D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.4 TFSI ATTRACTION 3D (122 HP) ,8 4,4 5,3 1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP) ,8 4,4 5,3 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 3D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (185 HP) ,5 5,1 5,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 3D (140 HP) ,7 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 3D (140 HP) ,7 4,1 4,7 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 3D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) ,4 3,4 3,8 A1 SPORTBACK 1.2 TFSI ATTRACTION 5D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.2 TFSI AMBITION 5D (86 HP) ,2 4,4 5,1 1.4 TFSI ATTRACTION 5D (122 HP) ,9 4,6 5,4 1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP) ,9 4,6 5,4 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 5D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP) ,5 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (185 HP) ,5 5,1 5,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION 5D (140 HP) ,0 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP) ,0 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 5D (140 HP) ,9 4,3 4,9 1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 5D (140 HP) ,9 4,3 4,9 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 5D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (90 HP) ,1 3,7 4,2 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) ,4 3,4 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) ,4 3,4 3,8 A3 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI AMBITION 3D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP) ,8 4,3 4,9 1.2 TFSI AMBITION S tronic 3D (105 HP) ,8 4,3 4,9 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (122 HP) ,5 4,4 5,2 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (122 HP) ,1 4,2 4,9 1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP) ,5 4,4 5,2 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP) ,1 4,2 4,9 1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP) ,8 4,1 4,7 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI AMBITION 3D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI AMBITION S tronic 3D (180 HP) ,0 4,8 5,6 8

10 / 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 3D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 3D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP) ,8 3,4 3,9 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (105 HP) ,8 3,4 3,9 2.0 TDI ATTRACTION PLUS 3D (150 HP) ,9 3,6 4,1 2.0 TDI AMBITION 3D (150 HP) ,9 3,6 4,1 2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (150 HP) ,2 4,0 4,4 2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (150 HP) ,2 4,0 4,4 2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 3D (150 HP) ,7 4,1 4,7 2.0 TDI AMBITION quattro 3D (150 HP) ,7 4,1 4,7 S3 2.0 TURBO FSI quattro 3D (300 HP) ,1 5,8 7,0 2.0 TURBO FSI quattro 3D S TRONIC (300 HP) ,8 5,9 6,9 A3 Sportback 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI AMBITION 5D (105 HP) ,9 4,4 4,9 1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP) ,0 4,4 5,0 1.2 TFSI AMBITION S tronic 5D (105 HP) ,0 4,4 5,0 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (122 HP) ,6 4,6 5,3 1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (122 HP) ,1 4,3 5,0 1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP) ,6 4,6 5,3 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP) ,1 4,3 5,0 1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 5D (140 HP) ,9 4,2 4,8 1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP) ,9 4,2 4,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI AMBITION 5D (180 HP) ,4 4,9 5,8 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI AMBITION S tronic 5D (180 HP) ,0 4,8 5,6 1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 5D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 5D (180 HP) ,2 5,6 6,6 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) ,6 3,3 3,8 1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP) ,8 3,4 3,9 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP) ,8 3,4 3,9 2.0 TDI ATTRACTION PLUS 5D (150 HP) ,0 3,7 4,2 2.0 TDI AMBITION 5D (150 HP) ,0 3,7 4,2 2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (150 HP) ,4 4,1 4,5 2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (150 HP) ,4 4,1 4,5 2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 5D (150 HP) ,7 4,1 4,7 2.0 TDI AMBITION quattro 5D (150 HP) ,7 4,1 4,7 S3 SPORTBACK 2.0 TURBO FSI quattro 5D (300 HP) ,1 5,8 7,0 2.0 TURBO FSI quattro 5D S tronic (300 HP) ,8 5,9 6,9 A3 CABRIOLET CABRIOLET 1.2 TFSI ATTRACTION (105 HP) ,0 5,0 5, TFSI 4D (120 HP) ,6 5,3 6,5 1.8 TFSI multitronic 4D (120 HP) ,6 5,4 6,2 1.8 TFSI 4D (170 HP) ,4 4,8 5,7 1.8 TFSI multitronic 4D (170 HP) ,9 5,1 5,8 1.8 TFSI quattro 4D (170 HP) ,1 5,2 6,2 2.0 TFSI 4D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 4D (211 HP) ,7 5,0 6,0 2.0 TFSI quattro 4D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 4D (211 HP) ,8 5,8 7,0 9

11 / 3.0 TFSI quattro S tronic 4D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 4D (120 HP) ,4 3,9 4,5 2.0 TDI 4D (143 HP) ,4 4,0 4,5 2.0 TDI multitronic 4D (143 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 4D (143 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI 4D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 4D (177 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 4D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 4D (177 HP) ,4 4,7 5,3 3.0 TDI 4D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 4D (245 HP) ,2 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S4 3.0 TURBO FSI quattro S tronic 4D (333 HP) ,7 6,6 8,1 4 AVANT 1.8 TFSI 5D (120 HP) ,6 5,5 6,6 1.8 TFSI multitronic 5D (120 HP) ,6 5,7 6,4 1.8 TFSI 5D (170 HP) ,7 5,2 6,1 1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP) ,0 5,4 6,0 1.8 TFSI quattro 5D (170 HP) ,1 5,5 6,5 2.0 TFSI 5D (211 HP) ,2 5,3 6,4 2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP) ,7 5,4 6,2 2.0 TFSI quattro 5D (211 HP) ,0 5,8 7,0 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,7 6,0 7,1 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP) ,2 6,8 8,4 2.0 TDI 5D (120 HP) ,6 4,2 4,7 2.0 TDI 5D (143 HP) ,6 4,2 4,7 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) ,6 4,5 4,9 2.0 TDI quattro 5D (143 HP) ,1 4,7 5,3 2.0 TDI 5D (177 HP) ,7 4,3 4,8 2.0 TDI multitronic 5D (177 HP) ,6 4,5 4,9 2.0 TDI quattro 5D (177 HP) ,3 4,7 5,3 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,5 4,9 5,5 3.0 TDI 5D (204 HP) ,4 4,4 5,2 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,7 4,8 5,1 3.0 TDI quattro 5D (245 HP) ,3 5,1 5,9 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,0 5,2 5,9 S4 AVANT 3.0 TURBO FSI quattro S tronic 5D (333 HP) ,2 6,8 8,4 RS4 AVANT 4.2 FSI quattro S tronic (450 HP) ,6 8,5 10,7 A4 ALLROAD QUATTRO 2.0 TFSI S tronic 5D (211 HP) ,0 6,3 7,3 2.0 TDI S tronic 5D (177 HP) ,0 5,4 6,0 A5 COUPE 1.8 TFSI Limited 2D (170 HP) ,4 4,8 5,7 1.8 TFSI multitronic 2D (170 HP) ,9 5,1 5,8 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 2D (211 HP) ,7 5,0 6,0 2.0 TFSI quattro 2D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,8 5,8 7,0 3.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 2D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 2D (177 HP) ,5 4,3 4,7 2.0 TDI quattro 2D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 2D (177 HP) ,4 4,7 5,3 10

12 / 3.0 TDI 2D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 2D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 2D (245 HP) ,3 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 2D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S5 COUPE 3.0 TFSI quattro S tronic 2D (333 HP) ,7 6,6 8,1 RS5 COUPE 4.2 FSI quattro S tronic 2D (450 HP) ,4 8,3 10,5 A5 SPORTBACK 1.8 TFSI 5D (170 HP) ,5 4,9 5,8 1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP) ,0 5,2 5,9 2.0 TFSI 5D (211 HP) ,3 5,1 6,3 2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP) ,7 5,3 6,2 2.0 TFSI quattro 5D (211 HP) ,9 5,6 6,8 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,8 5,8 7,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP) ,7 6,6 8,1 2.0 TDI 5D (143 HP) ,4 4,0 4,5 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI 5D (177 HP) ,5 4,1 4,6 2.0 TDI multitronic 5D (177 HP) ,7 4,4 4,8 2.0 TDI quattro 5D (177 HP) ,1 4,5 5,1 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,4 4,7 5,3 3.0 TDI 5D (204 HP) ,4 4,3 5,1 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,5 4,6 4,9 3.0 TDI quattro 5D (245 HP) ,2 4,9 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,8 5,1 5,7 S5 SPORTBACK 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (333 HP) ,7 6,6 8,1 A5 CABRIOLET 1.8 TFSI (170 HP) ,9 5,1 6,2 1.8 TFSI multitronic (170 HP) ,2 5,6 6,2 2.0 TFSI (211 HP) ,6 5,4 6,6 2.0 TFSI multitronic (211 HP) ,8 5,6 6,4 2.0 TFSI quattro S tronic (211 HP) ,8 6,1 7,2 3.0 TFSI quattro S tronic (272 HP) ,2 6,9 8,5 2.0 TDI (177 HP) ,8 4,4 4,9 2.0 TDI multitronic (177 HP) ,8 4,6 5,0 2.0 TDI quattro (177 HP) ,5 4,9 5,4 3.0 TDI multitronic (204 HP) ,8 4,9 5,2 3.0 TDI quattro S tronic (245 HP) ,0 5,2 5,9 S5 CABRIOLET 3.0 TFSI quattro S tronic (333 HP) ,2 6,9 8,5 A6 ( ) 2.0 TFSI 4D (180 HP) ,3 5,4 6,5 2.0 TFSI multitronic Limited 4D (180 HP) ,1 5,4 6,4 2.0 TFSI hybrid tiptronic 4D (245 HP) ,2 6,2 6,2 2.8 FSI 4D (204 HP) ,5 6,0 7,7 2.8 FSI multitronic 4D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 4D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 4D (310 HP) ,8 6,6 8,2 2.0 TDI 4D (177 HP) ,0 4,4 4,9 2.0 TDI multitronic Limited 4D (177 HP) ,0 4,4 5,0 3.0 TDI 4D (204 HP) ,5 4,4 5,3 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) ,8 4,6 5,1 3.0 TDI quattro S tronic 4D (204 HP) ,7 5,0 5,7 3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 4D (313 HP) ,9 5,5 6,3 11

13 / A6 AVANT (NEO) 2.0 TFSI 5D (180 HP) ,4 5,5 6,6 2.0 TFSI multitronic Limited 5D (180 HP) ,2 5,5 6,5 2.8 FSI 5D (204 HP) ,5 6,0 7,7 2.8 FSI multitronic 5D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP) ,8 6,6 8,2 2.0 TDI 5D (177 HP) ,1 4,5 5,0 2.0 TDI multitronic Limited 5D (177 HP) ,1 4,5 5,1 3.0 TDI 5D (204 HP) ,5 4,4 5,3 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,9 4,7 5,2 3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP) ,8 5,1 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP) ,9 5,5 6,3 A6 ALLROAD (NEO) 3.0 TFSI quattro S tronic (310 HP) ,8 7,1 8,9 3.0 TDI quattro S tronic (245 HP) ,4 5,6 6,3 3.0 TDI quattro tiptronic (313 HP) ,9 6,0 6,7 A7 SPORTBACK 2.8 FSI multitronic 5D (204 HP) ,6 6,1 7,4 2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP) ,7 6,5 8,0 3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP) ,8 6,6 8,2 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) ,9 4,7 5,1 3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP) ,8 5,1 5,8 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,2 5,2 5,9 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP) ,9 5,5 6,3 A8 2.0 TFSI tiptronic hybrid (245 HP) ,4 6,2 6,3 3.0 TFSI quattro tiptronic 4D (290 HP) ,7 7,1 8,8 4.0 TFSI quattro tiptronic 4D (420 HP) ,0 7,3 9,4 3.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (290 HP) ,7 7,1 8,8 4.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (420 HP) ,1 7,4 9,5 6.3 W12 FSI quattro tiptronic Long 4D (500 HP) ,6 9,1 11,9 3.0 TDI quattro tiptronic 4D (250 HP) ,9 5,6 6,4 4.2 TDI quattro tiptronic 4D (350 HP) ,3 6,3 7,4 3.0 TDI quattro tiptronic Long 4D (250 HP) ,9 5,7 6,5 4.2 TDI quattro tiptronic Long 4D (350 HP) ,4 6,4 7,5 R8 4.2 FSI quattro 2D (430 HP) ,3 10,0 14,2 4.2 FSI quattro S tronic 2D (430 HP) ,3 8,4 12,4 5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP) ,2 10,6 14,9 5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP) ,5 8,9 13,1 R8 SPYDER 5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP) ,2 10,7 14,9 5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP) ,5 9,2 13,3 Q3 2.0 TFSI quattro 5D (170 HP) ,5 6,1 7,3 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (170 HP) ,2 6,4 7,7 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP) ,2 6,4 7,7 2.0 TDI 5D (140 HP) ,2 4,7 5,2 2.0 TDI quattro 5D (140 HP) ,9 5,0 5,7 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,0 5,3 5,9 Q5 2.0 TFSI quattro 5D (180 HP) ,3 6,4 7,5 2.0 TFSI quattro tiptronic 5D (225 HP) ,6 6,9 7,9 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic 5D (245 HP) ,6 7,1 6,9 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP) ,4 6,9 8,5 12

14 / 2.0 TDI 5D (143 HP) ,0 4,9 5,3 2.0 TDI quattro 5D (143 HP) ,8 5,4 5,9 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP) ,1 5,5 6,1 3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP) ,1 6,0 6,4 Q7 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP) ,4 8,5 10,7 3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (333 HP) ,4 8,5 10,7 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic 5D (245 HP) ,8 6,6 7,4 3.0 TDI quattro tiptronic 5D (245 HP) ,6 6,7 7,4 4.2 TDI quattro tiptronic 5D (340 HP) ,0 7,6 9,2 TT COUPE 1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP) ,5 5,2 6,4 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,9 5,2 6,6 2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP) ,9 5,4 7,1 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,9 5,7 7,2 2.0 TDI quattro 2D (170 HP) ,0 4,3 5,3 TTS COUPE 2.0 TFSI quattro 2D (272 HP) ,8 6,2 7,9 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,6 6,0 7,7 TT RS COUPE 2.5 TFSI quattro 2D (340 HP) ,6 6,8 9,0 2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP) ,3 6,3 8,5 TT ROADSTER 1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP) ,6 5,3 6,5 2.0 TFSI 2D (211 HP) ,0 5,4 6,7 2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP) ,0 5,6 7,2 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP) ,2 5,7 7,4 2.0 TDI quattro 2D (170 HP) ,2 4,5 5,5 TTS ROADSTER 2.0 TFSI quattro 2D (272 HP) ,9 6,4 8,1 2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP) ,8 6,2 7,9 TT RS ROADSTER 2.5 TFSI quattro 2D (340 HP) ,8 7,0 9,1 2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP) ,4 6,4 8,6 BENTLEY CONTINENTAL New GT ,2 10,1 14,5 New GTC ,7 10,4 14,9 New GT Speed ,2 10,1 14,5 New GTC Speed ,7 10,4 14,9 Flying Spur ,9 11,9 17,0 Flying Spur Speed ,2 11,7 17,0 New Flying Spur ,4 10,2 14,7 Supersports ,7 11,5 16,7 Supersports Convertible ,7 11,5 16,7 Supersports Convertible ISR ,7 11,6 16,7 GT V ,4 7,7 10,6 GTC V ,8 8,0 10,9 MULSANNE Mulsanne ,3 11,8 16,9 BMW F d EfficientDynamics 1.6 5D (116 HP) ,4 3,4 3,8 116i 1.6 5D (136 HP) ,3 4,7 5,6 116i 1.6 Auto 5D (136 HP) ,4 4,8 5,8 114i 1.6 5D (102 HP) ,4 4,7 5,7 114d 1.6 5D (95 HP) ,0 3,8 4,3 13

15 / 118d 2.0 5D (143 HP) ,4 3,8 4,4 118d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,3 3,9 4,4 118i 1.6 5D (170 HP) ,7 4,8 5,9 118i 1.6 Auto 5D (170 HP) ,4 4,8 5,8 118d xdrive 2.0 5D (143 HP) ,6 4,3 4,8 116d 2.0 5D (116 HP) ,3 3,8 4,3 116d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,3 3,8 4,4 120d 2.0 5D (184 HP) ,6 3,9 4,5 120d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,2 3,9 4,4 120d xdrive 2.0 5D (184 HP) ,9 4,1 4,8 125i 2.0 5D (218 HP) ,6 5,4 6,6 125i 2.0 Auto 5D (218 HP) ,5 5,1 6,3 125d 2.0 5D (218 HP) ,0 4,2 4,9 125d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,7 4,2 4,7 E82-1 Coupe 120d 2.0 2D (177 HP) ,9 4,0 4,7 120d 2.0 Auto 2D (177 HP) ,7 4,5 5,3 123d 2.0 2D (204 HP) ,4 4,3 5,1 123d 2.0 Auto 2D (204 HP) ,9 4,7 5,5 125i 3.0 2D (218 HP) ,8 5,9 8,1 125i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,6 6,1 8,1 135i 3.0 2D (306 HP) ,1 6,4 8,5 135i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,7 6,7 8,5 120i 2.0 2D (170 HP) ,5 5,3 6,5 120i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,9 5,3 6,6 118d 2.0 2D (143 HP) ,3 4,0 4,5 118d 2.0 Auto 2D (143 HP) ,7 4,5 5,3 E88-1 Cabrio 118d 2.0 2D (143 HP) ,7 4,3 4,8 118d 2.0 Auto 2D (143 HP) ,9 4,7 5,5 118i 2.0 2D (143 HP) ,4 5,4 6,5 118i 2.0 Auto 2D (143 HP) ,1 5,6 6,9 120d 2.0 2D (177 HP) ,2 4,3 5,0 120d 2.0 Auto 2D (177 HP) ,9 4,7 5,5 120i 2.0 2D (170 HP) ,8 5,6 6,8 120i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,4 5,6 7,0 123d 2.0 2D (204 HP) ,6 4,5 5,3 123d 2.0 Auto 2D (204 HP) ,1 4,8 5,7 125i 3.0 2D (218 HP) ,0 6,2 8,3 125i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,8 6,3 8,3 135i 3.0 2D (306 HP) ,2 6,5 8,6 135i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,8 6,8 8,6 F30-3 Sedan 316i 1.6 4D (136 HP) ,7 4,8 5,9 316i 1.6 Auto 4D (136 HP) ,6 4,9 5,9 316d 2.0 Auto 4D (116 HP) ,4 3,9 4,4 316d 2.0 4D (116 HP) ,5 3,9 4,5 318d 2.0 4D (143 HP) ,5 3,9 4,5 318d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,4 3,9 4,5 318d xdrive 2.0 4D (143 HP) ,9 4,2 4,8 320d 2.0 4D (184 HP) ,8 3,8 4,6 320d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,4 3,9 4,5 320d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 4,2 4,8 320d Efficient Dynamics 2.0 Auto 4D (163 HP) ,0 3,6 4,1 320d Efficient Dynamics 2.0 4D (163 HP) ,2 3,5 4,1 325d 2.0 4D (218 HP) ,2 4,2 4,9 325d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,4 4,2 4,6 14

16 / 320i Efficient Dynamics 1.6 4D (170 HP) ,3 4,6 5,6 320i Efficient Dynamics 1.6 Auto 4D (170 HP) ,6 4,6 5,7 320i 2.0 4D (184 HP) ,6 5,0 6,3 320i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 4,9 6,0 320i xdrive 2.0 4D (184 HP) ,0 5,6 6,8 320i xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 5,2 6,5 320d xdrive 2.0 4D (184 HP) ,3 4,1 4,9 ActiveHybrid D (306 HP) ,5 6,2 5,9 328i 2.0 4D (245 HP) ,5 5,1 6,4 328i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,1 5,2 6,3 328i xdrive 2.0 4D (245 HP) ,0 5,5 6,8 328i xdrive 2.0 Auto 4D (245 HP) ,7 5,5 6,7 330d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,0 4,3 4,9 330d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,4 4,6 5,2 335d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,4 4,9 5,4 335i 3.0 4D (306 HP) ,2 6,1 7,9 335i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,4 5,4 7,2 335i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,6 6,3 8,2 335i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,0 5,7 7,6 E93-3 Cabrio 318i 2.0 2D (143 HP) ,4 5,6 6,6 320d 2.0 2D (184 HP) ,3 4,4 5,1 320d 2.0 Auto 2D (184 HP) ,1 4,7 5,6 320i 2.0 2D (170 HP) ,8 5,6 6,8 320i 2.0 Auto 2D (170 HP) ,8 5,8 7,3 325d 3.0 2D (204 HP) ,7 5,2 6,1 325d 3.0 Auto 2D (204 HP) ,2 5,4 6,4 325i 3.0 2D (218 HP) ,2 5,9 7,5 325i 3.0 Auto 2D (218 HP) ,6 6,3 7,9 330d 3.0 2D (245 HP) ,7 5,2 6,1 330d 3.0 Auto 2D (245 HP) ,2 5,4 6,4 330i 3.0 2D (272 HP) ,5 6,2 7,8 330i 3.0 Auto 2D (272 HP) ,1 6,5 8,2 335i 3.0 2D (306 HP) ,4 6,7 8,8 335i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,2 6,8 8,8 M 1 M Coupe 3.0 2D (340 HP) ,6 7,3 9,6 M135i 3.0 5D (320 HP) ,9 6,4 8,0 M135i 3.0 3D (320 HP) ,9 6,4 8,0 M135i 3.0 Auto 3D (320 HP) ,3 5,9 7,5 M135i xdrive 3.0 Auto 3D (320 HP) ,8 6,1 7,8 M135i 3.0 Auto 5D (320 HP) ,3 5,9 7,5 M135i xdrive 3.0 Auto 5D (320 HP) ,8 6,1 7,8 M3 Cabrio 4.0 2D (420 HP) ,0 9,6 12,7 M3 Cabrio 4.0 Auto 2D (420 HP) ,0 8,9 11,5 M5 Sedan 4.0 Auto 4D (560 HP) ,0 7,6 9,9 M550d xdrive Sedan 3.0 Auto 4D (381 HP) ,5 5,4 6,3 M550d xdrive Touring 3.0 Auto 4D (381 HP) ,7 5,5 6,3 M6 Cabrio 4.4 2D Auto (560 HP) ,4 7,9 10,3 M6 Coupe 4.4 2D Auto (560 HP) ,0 7,6 9,9 M6 Gran Coupe 4.4 2D Auto (560 HP) ,0 7,6 9,9 X5 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP) ,6 6,2 6,7 X6 M 4.4 Auto 5D (555 HP) ,3 10,8 13,9 X6 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP) ,0 7,0 7,7 F10-5 Sedan 518d 2.0 4D (143 HP) ,8 4,4 4,9 518d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,7 4,4 4,9 15

17 / 520d 2.0 4D (184 HP) ,8 4,4 4,9 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,7 4,5 4,9 520d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 4,8 5,3 520i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,6 5,1 6,4 520i 2.0 4D (184 HP) ,0 5,5 6,8 525d 2.0 4D (218 HP) ,3 4,7 5,3 525d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,0 4,5 5,0 525d xdrive 2.0 Auto 4D (218 HP) ,3 5,0 5,4 528i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,6 5,3 6,5 528i 2.0 4D (245 HP) ,4 5,6 7,0 528i xdrive 3.0 Auto 4D (245 HP) ,0 5,6 6,8 530d 3.0 4D (258 HP) ,0 5,1 5,8 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,5 4,9 5,5 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 5,2 5,8 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,7 5,1 5,6 535d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,2 5,2 6,0 535i 3.0 4D (306 HP) ,6 6,5 8,4 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,6 6,0 7,7 535i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,1 6,3 8,1 550i 4.4 Auto 4D (449 HP) ,3 6,9 8,8 550i xdrive 4.4 Auto 4D (449 HP) ,0 7,2 9,3 ActiveHybrid 5 Sedan 3.0 Auto 4D (306 HP) ,7 7,2 7,0 F07-5 Gran Turismo 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,2 6,5 8,2 535i xdrive 3.0 Auto 4D (306 HP) ,7 6,7 8,5 550i 4.4 Auto 4D (450 HP) ,4 7,3 9,2 550i xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,0 7,7 9,6 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 5,0 5,5 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 5,2 5,8 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,2 5,6 6,2 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,8 5,3 5,9 535d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,6 5,7 6,4 F11-5 Touring 518d 2.0 4D (143 HP) ,2 4,6 5,2 518d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,2 4,8 5,3 520d 2.0 4D (184 HP) ,3 4,7 5,3 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 4,8 5,3 520d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,6 5,1 5,6 520i 2.0 4D (184 HP) ,5 5,8 7,2 520i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,1 5,3 6,7 525d 2.0 4D (218 HP) ,6 4,9 5,6 525d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,3 4,7 5,3 525d 2.0 xdrive Auto 4D (218 HP) ,7 5,3 5,8 528i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,6 5,3 6,5 528i 2.0 4D (245 HP) ,9 5,9 7,4 528i 2.0 xdrive Auto 4D (245 HP) ,0 5,6 6,8 530d 3.0 4D (258 HP) ,3 5,3 6,0 530d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,7 5,1 5,7 530d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,1 5,4 6,0 535d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,0 5,2 5,9 535d xdrive 3.0 4D (313 HP) ,6 5,5 6,2 535i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,9 6,2 7,9 535i 3.0 4D (306 HP) ,8 6,6 8,5 535i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,7 6,6 8,5 550i 4.4 Auto 4D (449 HP) ,7 7,1 9,1 F12-6 Cabrio 640i Cabrio Auto 3.0 2D (320 HP) ,9 6,2 7,9 16

18 / 640d Cabrio Auto 3.0 2D (313 HP) ,9 4,9 5,7 640d Cabrio xdrive Auto 3.0 2D (313 HP) ,3 5,2 6,0 640i Cabrio xdrive 3.0 Auto 2D (320 HP) ,5 6,5 8,4 650i Cabrio Auto 4.4 2D (450 HP) ,8 7,1 9,2 650i Cabrio xdrive 4.4 Auto 2D (450 HP) ,2 7,3 9,5 F13-6 Coupe 640i Coupe Auto 3.0 2D (320 HP) ,7 6,0 7,8 640d Coupe Auto 3.0 2D (313 HP) ,7 4,8 5,5 640d Coupe xdrive Auto 3.0 2D (313 HP) ,1 5,1 5,8 640i Coupe xdrive 3.0 Auto 2D (320 HP) ,3 6,4 8,2 650i Coupe Auto 4.4 2D (450 HP) ,3 6,8 8,8 650i Coupe xdrive 4.4 Auto 2D (450 HP) ,0 7,1 9,3 F06-6 Gran Coupe 640i Gran Coupe Auto 3.0 2D (320 HP) ,8 6,1 7,8 640d Gran Coupe Auto 3.0 2D (313 HP) ,9 4,9 5,7 640d Gran Coupe xdrive Auto 3.0 4D (313 HP) ,4 5,2 6,0 650i Gran Coupe Auto 4.4 2D (450 HP) ,3 6,8 8,8 640i Gran Coupe xdrive Auto 3.0 4D (320 HP) ,4 6,5 8,3 650i Gran Coupe xdrive Auto 4.4 2D (450 HP) ,1 7,2 9,4 F01/ i 3.0 Auto 4D (258 HP) ,4 6,3 8,6 730d 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 4,9 5,6 730d xdrive 3.0 Auto 4D (258 HP) ,2 5,3 6,0 730Ld 3.0 Auto 4D (258 HP) ,8 4,9 5,6 750Ld xdrive 3.0 4D (381 HP) ,3 5,9 6,4 740d 3.0 Auto 4D (313 HP) ,9 4,9 5,7 740d xdrive 3.0 Auto 4D (313 HP) ,3 5,3 6,0 750d xdrive 3.0 Auto 4D (381 HP) ,3 5,9 6,4 740i 3.0 Auto 4D (320 HP) ,6 6,3 7,9 740iH 3.0 Auto 4D (320 HP) ,0 7,2 6,8 740Li 3.0 Auto 4D (320 HP) ,6 6,3 7,9 740LiH 3.0 Auto 4D (320 HP) ,0 7,2 6,8 750i 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 6,6 8,6 750Li 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 6,6 8,6 750Li xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,1 7,2 9,4 750i xdrive 4.4 Auto 4D (450 HP) ,9 7,2 9,3 760i 6.0 Auto 4D (544 HP) ,6 8,8 12,8 760Li 6.0 Auto 4D (544 HP) ,8 8,9 12,9 E84 - X1 sdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,7 4,4 4,9 sdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive16i 1.6 5D Auto (143 HP) ,2 6,2 7,3 sdrive18i 2.0 5D (150 HP) ,4 6,2 7,7 sdrive18i 2.0 Auto 5D (150 HP) ,9 6,2 7,9 sdrive16d 2.0 5D (116 HP) ,7 4,4 4,9 sdrive16d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,8 4,4 4,9 sdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,6 4,7 5,0 sdrive20d 2.0 EfficientDynamics Edition 5D (163 HP) ,2 4,1 4,5 sdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,0 5,9 7,1 sdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,8 5,3 6,8 xdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,5 4,8 5,5 xdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,1 5,1 5,4 xdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,6 4,9 5,5 xdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 5,1 5,4 xdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,7 6,5 7,7 xdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,2 6,2 7,3 17

19 / xdrive25d 2.0 5D (218 HP) ,2 5,0 5,9 xdrive25d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,3 5,1 5,5 xdrive28i 2.0 5D (245 HP) ,9 6,6 7,8 xdrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP) ,3 6,3 7,3 F25 - X3 sdrive18d 2.0 5D (143 HP) ,8 4,7 5,1 sdrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,8 5,2 5,4 xdrive20d 2.0 5D (184 HP) ,7 5,0 5,6 xdrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 5,3 5,6 xdrive20i 2.0 5D (184 HP) ,9 6,7 7,9 xdrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 6,7 7,5 xdrive28i Auto 2.0 5D (245 HP) ,1 6,7 7,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,8 5,6 6,0 xdrive35d Auto 3.0 5D (313 HP) ,7 5,8 6,1 xdrive35i Auto 3.0 5D (306 HP) ,2 7,4 8,8 E71 - X6 xdrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP) ,2 8,3 10,1 xdrive50i 4.4 Auto 5D (407 HP) ,5 9,6 12,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (245 HP) ,7 6,7 7,4 xdrive40d 3.0 Auto 5D (306 HP) ,8 6,8 7,5 E89 - Z4 Roadster ( ) sdrive18i 2.0 2D (156 HP) ,9 5,6 6,8 sdrive18i 2.0 Auto 2D (156 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive20i 2.0 2D (184 HP) ,9 5,6 6,8 sdrive20i 2.0 Auto 2D (184 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive28i 2.0 2D (245 HP) ,1 5,5 6,8 sdrive28i 2.0 Auto 2D (245 HP) ,4 5,3 6,8 sdrive35i 3.0 2D (306 HP) ,5 7,0 9,4 sdrive35i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,6 6,9 9,0 sdrive35is 3.0 Auto (340 HP) ,6 6,9 9,0 F15 - X5 Series xdrive50i 4.4 Auto 5D (450HP) ,1 8,3 10,5 xdrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,1 5,7 6,2 F34-3 Series Gran Turismo 320i 2.0 4D (184 HP) ,9 5,4 6,7 320i 2.0 Auto 4D (184 HP) ,3 5,1 6,3 328i 2.0 4D (245 HP) ,8 5,6 6,8 328i 2.0 Auto 4D (245 HP) ,5 5,4 6,5 335i 3.0 4D (306 HP) ,3 6,3 8,1 335i 3.0 Auto 4D (306 HP) ,9 5,8 7,7 320i xdrive 2.0 4D (184 HP) ,4 5,9 7,2 320i xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,8 5,5 6,7 328i xdrive 2.0 Auto 4D (245 HP) ,0 5,7 6,9 335i xdrive 3.0 4D (306 HP) ,6 6,0 8,1 318d 2.0 4D (143 HP) ,6 4,1 4,6 318d 2.0 Auto 4D (143 HP) ,7 4,5 4,9 320d 2.0 4D (184 HP) ,9 4,4 5,0 320d 2.0 Auto 4D (184 HP) ,9 4,4 5,0 320d xdrive 2.0 Auto 4D (184 HP) ,2 4,5 5,1 320d xdrive 2.0 4D (184 HP) ,0 4,6 5,1 325d 2.0 4D (218 HP) ,3 4,6 5,2 325d 2.0 Auto 4D (218 HP) ,9 4,6 5,1 F31-3 Series Touring 316i 1.6 Auto 5D (136 HP) ,9 5,1 6,2 316i 1.6 5D (136 HP) ,1 5,0 6,2 320i 2.0 5D (184 HP) ,8 5,2 6,5 320i 2.0 Auto 5D (184 HP) ,4 5,0 6,2 18

20 / 320i xdrive 2.0 5D (184 HP) ,0 5,6 6,9 320i xdrive 2.0 Auto 5D (184 HP) ,9 5,3 6,6 328i 2.0 5D (245 HP) ,2 5,5 6,8 328i 2.0 Auto 5D (245 HP) ,4 5,4 6,5 328i xdrive 2.0 5D (245 HP) ,4 5,7 7,1 328i xdrive 2.0 Auto 5D (245 HP) ,0 5,8 6,9 335i 3.0 Auto 5D (306 HP) ,9 5,7 7,6 335i 3.0 5D (306 HP) ,4 6,2 8,1 335i xdrive 3.0 Auto 5D (306 HP) ,3 5,9 7,9 318d 2.0 5D (143 HP) ,8 4,1 4,7 318d 2.0 Auto 5D (143 HP) ,7 4,1 4,7 318d xdrive 2.0 5D (143 HP) ,1 4,4 5,0 320d Efficient DynamicsEdition 2.0 5D (163 HP) ,3 3,6 4,3 320d Efficient DynamicsEdition 2.0 Auto 5D (163 HP) ,1 3,8 4,3 320d 2.0 5D (184 HP) ,0 4,0 4,8 320d 2.0 Auto 5D (184 HP) ,7 4,1 4,7 320d xdrive 2.0 5D (184 HP) ,5 4,2 5,1 320d xdrive 2.0 Auto 5D (184 HP) ,1 4,4 5,1 325d 2.0 5D (218 HP) ,4 4,3 5,1 325d 2.0 Auto 5D (218 HP) ,6 4,4 4,8 316d 2.0 5D (116 HP) ,8 4,1 4,7 316d 2.0 Auto 5D (116 HP) ,7 4,1 4,7 330d 3.0 Auto 5D (258 HP) ,3 4,5 5,1 330d xdrive 3.0 Auto 5D (258 HP) ,6 4,7 5,4 F21-1 Series 3-doors 116i 1.6 3D (136 HP) ,3 4,7 5,6 116i 1.6 Auto 3D (136 HP) ,4 4,8 5,8 118i 1.6 3D (170 HP) ,7 4,8 5,9 118i 1.6 Auto 3D (170 HP) ,4 4,8 5,8 125i 2.0 3D (218 HP) ,6 5,4 6,6 125i 2.0 Auto 3D (218 HP) ,5 5,1 6,3 114d 1.6 3D (95 HP) ,0 3,8 4,3 114i 1.6 3D (102 HP) ,4 4,7 5,7 116d EfficientDynamis Edition 1.6 3D (116 HP) ,4 3,4 3,8 118d 2.0 3D (143 HP) ,4 3,8 4,4 118d 2.0 Auto 3D (143 HP) ,3 3,9 4,4 118d xdrive 2.0 3D (143 HP) ,6 4,3 4,8 120d 2.0 3D (184 HP) ,6 3,9 4,5 120d 2.0 Auto 3D (184 HP) ,2 3,9 4,4 125d 2.0 3D (218 HP) ,0 4,2 4,9 125d 2.0 Auto 3D (218 HP) ,7 4,2 4,7 116d 2.0 3D (116 HP) ,3 3,8 4,3 116d 2.0 Auto 3D (116 HP) ,3 3,8 4,4 120d xdrive 2.0 3D (184 HP) ,9 4,1 4,8 F32-4 Series Coupe 428i 2.0 2D (245 HP) ,9 5,3 6,7 428i 2.0 Auto 2D (245 HP) ,3 5,3 6,4 435i 3.0 2D (306 HP) ,4 6,2 8,1 435i 3.0 Auto 2D (306 HP) ,6 5,5 7,4 428i xdrive 2.0 2D (245 HP) ,2 5,6 6,9 428i xdrive 2.0 Auto 2D (245 HP) ,8 5,6 6,8 435i xdrive 3.0 2D (306 HP) ,9 6,5 8,4 435i xdrive 3.0 Auto 2D (306 HP) ,1 5,8 7,8 420d 2.0 2D (184 HP) ,0 4,1 4,8 420d 2.0 Auto 2D (184 HP) ,6 4,2 4,7 19

21 / CADILLAC CTS 3.6 A/T (311 HP) ,6 7,9 11,1 STS 3.6 A/T (257 HP) ,7 7,5 10,9 CHEVROLET SPARK 1.0 4D (68 HP) ,2 4,0 4, D (82 HP) ,3 4,0 4, D (68 HP) ,6 4,1 5, D (82 HP) ,6 4,1 5, D (68 HP) ,6 4,2 5, D (82 HP) ,6 4,2 5,1 CAPTIVA 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,7 7,4 8,9 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,2 7,1 8,9 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,3 7,6 9,3 2.4 (167 HP) M/T 6SPEED ,2 7,6 9,3 2.4 (167 HP) A/T 6SPEED ,8 7,4 9,3 2.4 (167 HP) A/T 6SPEED ,6 7,5 9,3 3.0 (259 HP) A/T 6SPEED ,5 8,3 10,5 3.0 (259 HP) A/T 6SPEED ,5 8,0 10,7 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,8 5,3 6,2 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,4 5,3 6,4 2.2 (184 HP) M/T 6SPEED ,9 5,6 6,4 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,9 5,6 6,4 2.2 (163 HP) M/T 6SPEED ,5 5,5 6,6 2.2 (184 HP) M/T 6SPEED ,5 5,5 6,6 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,8 6,2 7,5 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,9 6,1 7,5 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,0 6,4 7,7 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,0 6,4 7,7 2.0 (163 HP) A/T 6SPEED ,9 6,5 7,7 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (163 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 2.2 (184 HP) A/T 6SPEED ,5 6,4 7,9 AVEO T-300 (KL1T) 1.2 5D (86 HP) M/T ,8 4,1 4, D (86 HP) M/T ,3 4,2 5, D (86 HP) M/T ,5 4,3 5, D (86 HP) M/T ,6 4,3 5, D (86 HP) M/T ,5 4,4 5, D (101 HP) M/T ,8 4,5 5, D (101 HP) M/T ,8 4,4 5, D/5D (86 HP) M/T ,1 4,6 5, D (86 HP) M/T ,6 4,8 5, D (70 HP) M/T ,6 4,8 5, D (86 HP) M/T ,7 4,8 5, D/5D (86 HP) M/T ,7 4,8 5, D/5D (101 HP) M/T ,7 4,9 5, D (101 HP) A/T ,7 4,8 5, D (101 HP) A/T ,4 4,9 6, D (101 HP) A/T ,3 5,1 6, D (101 HP) A/T ,8 5,3 6, D/5D (101 HP) A/T ,0 5,4 6,8 1.3 D 5D (95 HP) M/T ,2 3,3 3,6 20

22 / 1.3 D 4D (95 HP) M/T ,3 3,2 3,6 1.3 D 4D (75 HP) M/T ,2 3,3 3,7 1.3 D 5D (75 HP) M/T ,3 3,4 3,8 1.3 D 4D (95 HP) M/T ,8 3,6 4,1 1.3 D 5D (95 HP) M/T ,8 3,6 4,1 CRUZE 1.6 4D/5D M/T ,0 5,3 6, D/5D M/T ,6 5,1 6, D/5D A/T ,3 5,6 7, D/5D A/T ,9 5,3 7, D/5D M/T ,7 5,1 6, D/5D M/T ,5 4,9 6, D/5D A/T ,1 5,4 7, D/5D A/T ,5 5,3 6, D M/T ,4 4,6 5, D M/T ,5 4,8 5,8 1.4 SW M/T ,4 4,7 5,7 1.4 SW M/T ,5 4,8 5,8 1.6 SW M/T ,7 5,2 6,4 1.6 SW M/T ,1 5,4 6,8 1.8 SW M/T ,2 5,3 6,7 1.8 SW M/T ,8 5,2 6,5 1.8 SW A/T ,4 5,6 7,2 1.8 SW A/T ,8 5,3 7, D M/T ,8 5,1 6, D M/T ,9 5,2 6, D/5D M/T ,9 5,2 6, D M/T ,0 5,5 6, D M/T ,3 5,3 6, D A/T ,5 5,6 7, D A/T ,5 5,6 7, D A/T ,3 5,7 7, D A/T ,7 5,5 7, D A/T ,2 5,8 7, D A/T ,3 5,8 7,8 1.7 D 4D (131 HP) ,6 3,8 4,5 1.7 D 5D (131 HP) ,5 3,9 4,5 1.7 D 4D/5D M/T (131HP) ,5 3,9 4,5 1.7 D SW M/T (131 HP) ,4 4,0 4,5 ORLANDO 1.8 M/T (142 HP) ,2 5,7 7,0 1.8 A/T (142 HP) ,0 6,1 7,9 1.4 M/T (140 HP) ,6 5,4 6,2 1.4 M/T (140 HP) ,1 5,5 6,4 CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 VTi (98 HP) ,2 5,3 6,7 1.6 VTi (120 HP) ,6 6,0 7,3 1.6 HDi (75 HP) ,1 4,6 5,2 1.6 HDi (92 HP) ,1 4,6 5,2 1.6 e-hdi (92 HP) ,3 4,4 4,7 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,8 5,1 NEMO MULTISPACE 1.4i (75HP) ,2 5,6 6,6 HDi (75 HP) ,7 3,8 4,5 HDi (75 HP) BMP ,8 3,7 4,1 21

23 / C1 ECO 1.0i (68 HP) ,1 3,8 4,3 ECO 1.0i (68 HP) BMP ,4 4,0 4,5 C3 N.Vie 1.0 VTi (68 HP) ( 15") ,1 3,8 4,3 N.Vie 1.0 VTi (68 HP) ( 16") ,2 4,0 4,4 N.Vie 1.2 VTi (82 HP) ( 15") ,5 3,9 4,5 N.Vie 1.2 VTi (82 HP) ( 16") ,6 4,1 4,6 N.Vie 1.4 VTi (95 HP) BMP ,4 4,4 5,5 N.Vie 1.6 VTi (120 HP) ,9 4,8 5,9 N.Vie 1.4 HDi (68 HP) ,5 3,4 3,8 N.Vie 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 N.Vie 1.6 e-hdi (92 HP) ( 15") ,1 3,1 3,5 N.Vie 1.6 e-hdi (92 HP) ( 16") ,4 3,3 3,7 DS3 1.2 VTi (82 HP) ( 16'' Airflow) ,5 3,9 4,5 1.2 VTi (82 HP) ( 16'' & 17") ,6 4,1 4,6 1.4 VTi (95 HP) BMP ,4 4,4 5,5 1.6 V i (120 HP) ,9 4,8 5,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ,3 4,9 6,5 1.6 THP (156 HP) ,9 4,5 5,8 1.4 HDi (68 HP) ,5 3,4 3,8 1.4 e-hdi (68 HP) BMP STT ,6 3,2 3,4 1.6 e-hdi (92 HP) STT ( 16" Airflow) ,3 3,2 3,6 1.6 e-hdi (92 HP) STT ( 16'' & 17") ,4 3,3 3,7 1.6 e-hdi (115 HP) STT ,6 3,4 3,8 DS3 CABRIO 1.2 VTi (82 HP) ,8 4,3 4,9 1.6 VTi (120 HP) ,9 4,8 5,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ,7 4,9 6,7 1.6 THP (156 HP) ,0 4,8 5,9 1.6 e-hdi (92 HP) STT BMP ,3 3,5 3,8 C3 PICASSO 1.4 VTi (95 HP) ( 16'' Airflow) ,2 4,9 6,1 1.4 VTi (95 HP) ,4 5,1 6,3 1.6 VTi (120 HP) ( 16'' Airflow) ,6 5,0 6,3 1.6 VTi (120 HP) ,0 4,9 6,4 1.6 HDi (92 HP) ( 16'' Airflow) ,7 3,6 4,0 1.6 HDi (92 HP) ,7 3,7 4,1 1.6 e-hdi (92 HP) BMP STT ( 16'' Airflow) ,7 3,8 4,2 1.6 e-hdi (92 HP) BMP STT ,9 4,0 4,3 1.6 HDi (115 HP) ,1 4,1 4,8 C-ELYSEE 1.2 VTi (72 HP) ,9 4,2 5,2 1.6 HDi (92 HP) ,8 3,7 4,1 C4 1.4 VTi (95 HP) ( 15'' & 16'') ,2 4,9 6,1 1.4 VTi (95 HP) ( 17'') ,2 5,1 6,2 1.6 VTi (120 HP) ( 15'' & 16'') ,8 4,7 6,2 1.6 VTi (120 HP) ( 17'' & 18'') ,9 4,8 6,3 1.6 VTi (120 HP) BVA ( 16'') ,0 5,1 6,9 1.6 VTi (120 HP) BVA ( 17'') ,1 5,2 7,0 1.6 THP (156 HP) MCP ( 16''') ,4 5,0 6,3 1.6 THP (156 HP) MCP ( 17" & 18'') ,6 5,1 6,4 1.6 HDi (92 HP) ( 15'' & 16'') ,9 3,6 4,1 1.6 HDi (92 HP) ( 17'') ,0 3,7 4,2 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 16'') ,5 3,5 3,8 22

24 / 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 17'') ,6 3,6 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT (Pack Aero) ,1 3,4 3,7 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ( 16'') ,2 3,5 3,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ( 17'') ,3 3,6 3,9 2.0 HDi (150 HP) ( 16'') ,5 4,0 4,9 2.0 HDi (150 HP) ( 17'' & 18'') ,6 4,1 5,0 DS4 1.6 VTi (120 HP) ,3 5,0 6,2 1.6 THP (163 HP) BVA ,6 6,0 7,7 1.6 THP (200 HP) ,4 5,2 6,4 1.6 HDi (90 HP) BVM ,4 3,9 4,4 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 16'') ,0 3,9 4,3 1.6 e-hdi (115 HP) STT ( 17'' & 18") ,1 3,9 4,3 1.6 e-hdi (115 HP) MCP ( 16'') ,6 4,0 4,2 1.6 e-hdi (115 HP) MCP ( 17'' & 18'') ,8 4,1 4,4 2.0 HDi (163 HP) ,6 4,3 5,1 C4 PICASSO 1.6 V i (120 HP) ,5 4,9 6,3 1.6 THP (156 HP) ( 16'' & 17'') ,2 4,8 6,0 1.6 THP (156 HP) ( 18'') ,3 4,9 6,1 1.6 HDi (92 HP) ,8 3,8 4,2 1.6 e-hdi (92 HP) ETG ,2 3,5 3,8 1.6 e-hdi (115 HP) ,5 3,8 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) ETG ( 16") ,4 3,7 4,0 1.6 e-hdi (115 HP) ETG ( 17") ,5 3,8 4,0 C5 SEDAN 1.6 VTi (120 HP) MCP ,3 5,0 6,2 1.6 THP (156 HP) ,3 5,1 6,7 1.6 THP (156 HP) Automatic ,5 5,6 7,3 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,2 4,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ,2 4,1 4,5 2.0 HDi (163 HP) ,4 4,1 4,9 2.0 HDi (163 HP) Automatic ,2 5,1 6,2 C5 TOURER 1.6 VTi (120 HP) MCP ,5 5,2 6,4 1.6 THP (156 HP) ,5 5,2 6,8 1.6 THP (156 HP) Automatic ,5 5,6 7,3 1.6 HDi (115 HP) ,7 4,2 4,8 1.6 e-hdi (115 HP) MCP STT ,2 4,1 4,5 2.0 HDi (163 HP) ,6 4,3 5,1 2.0 HDi (163 HP) Automatic ,2 5,1 6,2 DS5 1.6 THP (156 HP) BVA 6 ( 16'' & 17'') ,9 5,6 7,1 1.6 THP (156 HP) BVA 6 ( 18'' & 19'') ,3 5,6 7,3 1.6 THP (200 HP) ,9 5,5 6,7 1.6 e-hdi (115 HP) STT MCP ,8 4,2 4,4 2.0 HDi (163 HP) BVM6 ( 17'') ,3 4,1 4,9 2.0 HDi (163 HP) BVM6 ( 18'' & 19'') ,4 4,4 5,1 2.0 HDi (163 HP) BVA6 ( 17'') ,7 4,9 5,9 2.0 HDi (163 HP) BVA6 ( 18'' & 19'') ,9 5,1 6,1 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 17'') ,6 3,1 3,4 2.0 Hybrid4 BMP6 ( 18'' & 19'') ,0 3,8 3,9 CORVETTE COUPE 6.2 M/T (437 HP) ,7 9,0 13,3 Z (512 HP) ,8 10,0 14,7 23

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα:02 Πίνακες...σελίδα:06 Επίλογος...σελίδα:61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα:64 Τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...σελίδα:02. Πίνακες...σελίδα:06. Επίλογος...σελίδα:61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...σελίδα:02. Πίνακες...σελίδα:06. Επίλογος...σελίδα:61. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα:02 Πίνακες...σελίδα:06 Επίλογος...σελίδα:61 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα:64 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων

Οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων Οδηγός οικονομίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιβατηγών αυτοκινήτων ΔΙΑΤIΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕAΝ 7 η Έκδοση Ιούλιος 2012 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αντρέα Αραούζου 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ KATANAΛΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΙΚΗ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Km/h) 0-100 (sec) CO 2 (gr/km)

EKΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ KATANAΛΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΙΚΗ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Km/h) 0-100 (sec) CO 2 (gr/km) ABARTH 132 CAR & DRIVER ιανουαριοσ 2011 Fiat Group Automobiles Hellas. Λ.Boυλιαγμένης 580Α, Τηλ: 210-9988511 www.abarth-racing.gr 500 EuroNCAP: Διαστάσεις: 3.657 x 1.627 x 1.485, χώρος αποσκευών: 185,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) 2.0 TFSI Quattro 46.500 365 300 162 8.5. www.abarth-racing.gr ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ info ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για οδικές βλάβες 1521 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Europ Assistance 2103803841 / 210342378 Express Service 154 Hellas Service 1057 Interamerican 1158 Mondiai Assistance 2109910025

Διαβάστε περισσότερα

Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (PS) ΤΙΜH ( ) ΤΕΛΗ ( ) ΡΟΠΗ (Nm)

Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (PS) ΤΙΜH ( ) ΤΕΛΗ ( ) ΡΟΠΗ (Nm) τελη κυκλοφοριασ Τα τέλη κυκλοφορίας σε ευρώ με βάση τις εκπομπές CO 2 Ισχυς Η μέγιστη ισχύς σε ίππους (PS), ανά σ.α.λ. ΡΟΠΗ Η μέγιστη ροπή σε νιουτόμετρα (Nm) ανά σ.α.λ. EΠΙΤΑΧΥΝΣΗ Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ. λτ.\100 χλμ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΗ ( ) ΙΣΧΥΣ (PS) CO2 (gr/km) ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ info ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για οδικές βλάβες 1521 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Europ Assistance 2103803841 / 210342378 Express Service 154 Hellas Service 1057 Interamerican 1158 Mondiai Assistance 2109910025

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ASTON MARTIN

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ASTON MARTIN 65 Επιμέλεια: Ιωάννης A. Βεκόπουλος ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τα στοιχεία αποτελούν επίσημα, εργοστασιακά δεδομένα και περιλαμβάνουν κατά σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά: κυβισμό,

Διαβάστε περισσότερα

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011

www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 www.varta-automotive.com ΚΑΙ VARTA ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010/2011 Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! Πλοηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Όλα ξεκινούν µε την ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣH ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όλα ξεκινούν µε την Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 2013/2014 ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

car Τέρμα το γκάζι! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

car Τέρμα το γκάζι! ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ car 35 Πρώτο Θέμα Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 car+speed online ΤΟ TOP-5 ΤΟΥ 2011 Μάθετε το top-5 των αυτοκινήτων που δοκίμασαν οι συντάκτες του «Car+Speed» κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έφυγε στο www.protothema.gr

Διαβάστε περισσότερα

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema.

78o. Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους µήνες πριν τα δούµε στους δρόµους. carspeed@protothema. ƒø ª 02.03.08 cαr carspeed@protothema.gr cαr+speed Η πιο ενδιαφέρουσα έκθεση αυτοκινήτου των τελευταίων ετών 78o Σαλόνι Aυτοκινήτου της Γενεύης Είναι πολλά τα νέα µοντέλα! Μάθετε πρώτοι γι αυτά λίγους

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Και ξανά προς τη δόξα τραβά

Και ξανά προς τη δόξα τραβά 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ Και ξανά προς τη δόξα τραβά Τίποτα στη φετινή έκθεση της Γενεύης δεν θύμιζε την προ διετίας παγωμάρα και αμηχανία των ανθρώπων του αυτοκινήτου. Η αυτοκινητοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010

Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010 αuto παρουσίαση Cars - Sport cars - Facelift mondels Αuto Νέα Μοντέλα για το 2010 Όταν, πριν από ενάμισι χρόνο περίπου -ήταν Σεπτέμβρης του 2008- η Lehman Brothers, η μεγαλύτερη παγκοσμίως επενδυτική τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ. Honda Jazz 1.4 CVT > 8 ROAD > 7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Λ. Βασ. Σοφίας. Μεσογείων. Ελευσίνα. Μιχαλακοπούλου

Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ. Honda Jazz 1.4 CVT > 8 ROAD > 7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Λ. Βασ. Σοφίας. Μεσογείων. Ελευσίνα. Μιχαλακοπούλου ΤΕΣΤ Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Peugeot 107 1.0 > 6 Honda Jazz 1.4 CVT > 7 Opel Adam > 8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Ορια

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ

τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗ τεχνολογία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας Προστατεύουμε το Περιβάλλον, μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα Στη Mercedes-Benz Ελλάς γνωρίζουμε πως η Εταιρεία μας, όπως κάθε ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα Oρέστης Κυριάκου Λειτουργός Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Οικολογική οδήγηση Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Ι. Αυτοκίνητο και κλίµα SmILE Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Πόσο συµβάλλει η αυτοκίνηση στην αλλαγή του κλίµατος; Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο εκλύεται ως καυσαέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Η BMW στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2013 (IAA). Περιεχόμενα.

Η BMW στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2013 (IAA). Περιεχόμενα. Η BMW στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2013 (IAA). Περιεχόμενα. 1. Η BMW στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2013 (IAA). (Περιληπτικά)... 2. Η BMW στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη...5 1.2 Τα συστατικά των ρύπων των οχημάτων..9 1.3 Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων.12 1.3.1Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

auto7 Αν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το ότι αυτή η χώρα δεν κατέρρευσε μόνο από τα «μεγάλα συμφέροντα» που «έφαγαν δισεκατομμύρια», (350//20 ΙΑΝ12)

auto7 Αν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το ότι αυτή η χώρα δεν κατέρρευσε μόνο από τα «μεγάλα συμφέροντα» που «έφαγαν δισεκατομμύρια», (350//20 ΙΑΝ12) διευθυντής Πάνος Φιλιππακόπουλος αρχισυντάκτης Γιάννης Χαρίτος κατασκοπεία_ειδικά θέματα AUTOMEDIA σχεδιασμός blast!communications e_mail info@auto_internet.gr, www.auto_internet.gr η εβδομαδιαία στάση

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Γυαλιά-καρφιά τα έκαναν συνδικαλιστές αναποδογυρίζοντας την έδρα!

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Γυαλιά-καρφιά τα έκαναν συνδικαλιστές αναποδογυρίζοντας την έδρα! ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 328 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς του

Διαβάστε περισσότερα

Mε την ματιά των πρωταγωνιστών

Mε την ματιά των πρωταγωνιστών Mε την ματιά των πρωταγωνιστών Mε αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από το πρώτο τεύχος του Auto Τρίτη, ζητήσαμε από τις ελληνικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, να μας μιλήσουν για την πορεία των εταιρειών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗΗΑΤΈIΑ HffM~orιAL. Ηι-tχ 6 1

ΓΡΑΗΗΑΤΈIΑ HffM~orιAL. Ηι-tχ 6 1 ΓΡΑΗΗΑΤΈIΑ HffM~orιAL. Ηιtχ 6 ΕΙΡΑΙΑ G Technological Educational Institute of Piraeus ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα