28/11/ Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση"

Transcript

1 28/11/08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γλαβάς Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Εμμανουλούδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Πολύζος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καλαμάτας Τσιρίκογλου Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Λάρισας Τριάντης Δήμος, ΤΕΙ Αθηνών (Καθηγητής) 1. Εισαγωγικά Τα Προγράμματα Έρευνας (& μεταπτυχιακών προγραμμάτων), που θα προκηρυχθούν από το Ε.Π.Δ.Β.Μ., θα πρέπει να ενισχύουν ισοδύναμα την προώθηση και ανάπτυξη έρευνας και καινοτομιών σε όλα τα ιδρύματα που ανήκουν στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Λόγω της σχεδόν ανυπαρξίας μεταπτυχιακών φοιτητών και θεσμοθετημένων εργαστηρίων έρευνας στα ΤΕΙ η «ισοδύναμη» προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας δεν μπορεί να γίνει με την απλή ανταγωνιστική υποβολή αιτήσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ ή Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Για τα ΤΕΙ ειδικότερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη α. το γεγονός ότι υπάρχει αξιόλογο ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό, β. ότι σε κάποιους τομείς η υποδομή είναι πτωχή και θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω Π.Δ.Ε. Τα προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ έδωσαν διεθνείς δημοσιεύσεις και καινοτομίες υπό το όνομα των ΤΕΙ. Επομένως, προκειμένου να ενισχυθούν τα ΤΕΙ και για να γίνει μεταφορά των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παραγωγή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα μέσω προγραμμάτων ΕΡΕΥΝΑΣ, προκειμένου να ενισχυθεί η Έρευνα στα ΤΕΙ και να υπάρξει ένα δομημένο σχέδιο ερευνητικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να είναι μία πριμοδότηση των έργων όπου θα υπάρχει διαϊδρυματική συνεργασία Παν/μων με ΤΕΙ ή διεπιστημονική συνεργασία μελών ΔΕΠ και ΕΠ. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση Στη μέχρι τώρα πορεία για τα Ανώτατα Τεχνολογικά Τεχνολογικά Ιδρύματα, οι δράσεις Αρχιμήδης Ι και ΙΙ ήταν οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες χρηματοδότησης της ερευνητικής προσπάθειας. Παρά τις άνισες συνθήκες στις ερευνητικές υποδομές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια, το πείραμα κρίνεται απόλυτα επιτυχές. Στην προηγηθείσα προγραμματική περίοδο τα ΑΕΙ χρηματοδοτήθηκαν συνολικά για αυτές τις δράσεις με 192 M Ευρώ συνολικά περίπου (25 M Ευρώ στα ΤΕΙ μέσω Αρχιμήδη Ι & ΙΙ, 70 Μ Ευρώ για 200 περίπου Μεταπτυχιακά και 97 Μ Ευρώ για έρευνα Παν/μίων). Οι επιμέρους προτάσεις για το μέλλον παρατίθενται στη συνέχεια. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» αναφέρει σχετικά ότι: 433 εκατομμύρια Ευρώ θα διατεθούν για την έρευνα και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, Χρηματοδότηση 180 μεταπτυχιακών προγραμμάτων (μέχρι 2015) που είτε λειτουργούσαν (και αναμορφώνονται) είτε δημιουργούνται εκ νέου, 1

2 Θα ενισχυθούν προγράμματα διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, μέχρι το 2015, Θα ενισχυθούν άλλα ερευνητικά προγράμματα, μέχρι το 2015, Στόχος είναι η συμμετοχή ελλήνων και 140 ξένων ερευνητών στα ανωτέρω (μέσος όρος 3 ερευνητές ανά πρόγραμμα), Αύξηση σχετικής δαπάνης έρευνας κατά 27 % και υποτροφιών κατά 30%. Στη συνάντηση Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ στη Λίμνη Πλαστήρα (Σεπτ. 2008) αναφέρθηκαν από τον αρμόδιο Σύμβουλο του ΥΠΕΠΘ τα εξής: Προτείνεται ένα σύστημα δράσεων που παίρνει υπόψη το διαφορετικό δυναμικό ανάμεσα στα Παν/μια και στα ΤΕΙ αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όσους μπορούν, να τρέξουν με ταχύτερους ρυθμούς συνδυάζοντας: Ξεχωριστές προκηρύξεις στα Παν/μια και στα ΤΕΙ Δυνατότητα συμμετοχής ΤΕΙ σε επιλεγμένες δράσεις Παν/μίων και αντίστροφα Ομάδες στόχος είναι α. (υποψήφιοι) διδάκτορες (με ένα μέλος ΔΕΠ και ένα ΕΠ), β. μεταδιδάκτορες (2 1 ΔΕΠ ή/και 1 ΕΠ), γ. μη μόνιμα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (44) με (44) απόφοιτους μεταπτυχιακών ή διδάκτορες ή μετα-διδάκτορες, δ. μόνιμα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (44) με (44) διδάκτορες ή μετα-διδάκτορες και ε. προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό (1 πλέον 1-2 ΔΕΠ ή ΕΠ), που δύναται να συμμετέχουν και στα γ-δ Υποστήριξη της εκκίνησης και συνέχισης της ερευνητικής/ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας ιδιαίτερα στις κατώτερες βαθμίδες Ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας Εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης υψηλού επιπέδου δραστηριότητας στα ΑΕΙ Ανάδειξη-προώθηση-ενίσχυση πόλων αριστείας της ανταγωνιστικότητας της έρευνας που διεξάγεται στα Ανώτατα Ιδρύματα Αξιοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο εξωτερικό Ανάγκες Δράσεις: Διδα- Δημιουργία και Προσέλκυση κτορικά χαμηλών ενίσχυση στρατηγικής ερευνητών από το βαθμίδων μελών ερευνητικών ομάδων έρευνας εξωτερικό ΔΕΠ/ΕΠ Εκκίνηση ερευνητικής σταδιοδρομίας ΑΕΙ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 2

3 Ανάπτυξη ερευνητικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κουλτούρας ΑΕΙ/ΑΤΕΙ υψηλού επιπέδου έρευνας στα ΑΕΙ ανταγωνιστικότητας της έρευνας και προώθηση ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ αριστείας Αξιοποίηση έρευνας του εξωτερικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ 3. Βασική Στρατηγική μας Όραμά μας είναι η τεχνολογική καινοτομία να γίνει επωφελής για την Εθνική Οικονομία και την Ελληνική Κοινωνία, και τέλος η Έρευνα να οδηγεί στην επωφελή εκμετάλλευση της νέας γνώσης. Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγόμενης και διακινούμενης γνώσης από τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και απώτερος σκοπός μας είναι η συμβολή μας στην ανταγωνιστικότητα, μέσω της δαπάνης πλέον του 1% ΑΕΠ για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». Όσον αφορά την ανώτατη παιδεία στη χώρα μας τα ΤΕΙ χρήζουν σε σχέση με τα Πανεπιστήμια περισσότερης στήριξης για να επιτευχθεί σύμφωνα και με τη στρατηγική του ΕΣΠΑ η σύγκλιση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και προς τα άλλα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Πανεπιστήμια ανταγωνίζονται ισότιμα τα άλλα Ανώτατα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και μπορούν να αντλήσουν συμπληρωματικούς πόρους για την ανάπτυξή τους από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. 3

4 Με βάση τις αρχές αυτές το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ πρέπει να απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα ΤΕΙ και να στηρίξει τη σύγκλιση προς τα άλλα ΑΕΙ της χώρας και της ΕΕ. Στο πνεύμα αυτό βασίζονται οι προτάσεις που ακολουθούν. 4. Τα Παν/μια πρότειναν Στην πρόσφατη σύνοδο των Πρυτάνεων στους Δελφούς, συζητήθηκε το θέμα της προκήρυξης των νέων προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Η αρμόδια με το θέμα επιτροπή της συνόδου, παρουσίασε το επόμενο σχέδιο προγραμμάτων. Πιο αναλυτικά: 1. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Θα υποστηρίζεται ένας ερευνητής. Ενδεικτικά προτείνονται 1200 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 Μ ευρώ. 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (κυρίως Μεταδιδάκτορες - τύπου Πυθαγόρας). Θα υποστηρίζεται ένας ερευνητής. Ενδεικτικά προτείνονται 1000 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 150 Μ ευρώ. 3. ΘΑΛΗΣ: της διαϊδρυματικής και/ή διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω προγράμματος βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αριστείας. Θα υποστηρίζονται 5 ως 7 ερευνητές. Ενδεικτικά προτείνονται 200 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 120 Μ ευρώ. 4. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας νέων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν εντός πενταετίας από την προκήρυξη των προγραμμάτων. Ενδεικτικά προτείνονται 1500 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39 Μ ευρώ. 5. Τα ΤΕΙ γενικά προτείνουν Κατ αρχήν, η Επιτροπή μας κρίνει ότι τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ μπορούν, με τον νέο νόμο (3685/08) να είναι μέλη τριμελών επιτροπών για εκπόνηση διδακτορικών. Σημαντικό ποσοστό των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν για εκπόνηση διδακτορικών θα πρέπει να προβλέπει μέλος της τριμελούς καθηγητής ΕΠ, εκπόνηση μέρους της έρευνας σε εργαστηριακούς χώρους των ΤΕΙ με σημαντικό ποσοστό της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Άλλωστε σε πολλά εργαστήρια ΤΕΙ 4

5 πραγματοποιείται το σύνολο της διατριβής σε πολλές περιπτώσεις υποψηφίων διδακτόρων και απλά τα ονόματα των υπευθύνων συναδέλφων ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις και το Ίδρυμά τους απονέμει τον τίτλο. Μία τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε πραγματικά την ανάπτυξη της έρευνας και στους δύο άξονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και θα έφερνε σε ερευνητική αλληλεπίδραση τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια. Αντίστοιχα μπορούν να υιοθετηθούν και άλλες προτάσεις όπως η αντικατάσταση του όρου «κάτοχοι διδακτορικού» ώστε να συμπεριλάβει και την βαθμίδα εφαρμογών (πιθανώς σε συνεργασία με ένα καθηγητή ανώτερης βαθμίδας) ή με την πρόβλεψη για τις βαθμίδες επίκουρου αναπληρωτή για τα ΤΕΙ. Επίσης κατά την επεξεργασία των προκηρύξεων σε ενίσχυση στρατηγικής έρευνας μπορεί να πριμοδοτούνται σημαντικά προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν ΤΕΙ ως μέλη της κοινοπραξίας με σημαντικό προϋπολογισμό. Με αυτό τον τρόπο επίσης θα αρθεί η μερική ερευνητική απομόνωση των ΤΕΙ. Τέτοιες πρακτικές έχουν υιοθετηθεί και από άλλους φορείς χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Ένωση). Επιπλέον προς τα ανωτέρω, είναι δυνατή η γενική προσθήκη των εξής: Δημιουργία ενός - σε Πανελλαδικό επίπεδο ΤΕΙ «prize» έρευνας και τεχνολογίας, κατ αντιστοιχία με παρόμοια, σε προηγμένες χώρες Ευρώπης και Β. Αμερικής. Θα ήταν δυνατόν πχ. με συνεισφορά ή Euro από κάθε ΤΕΙ, να δημιουργηθεί ένα ταμείο foundation, που να αθλοθετεί χρηματοδότηση π.χ. Euro στην καλλίτερη και πλέον καινοτόμο πρόταση έρευνας στον χώρο μας, ασχέτως θεματολογίας (ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ κλπ.). Τις υποψήφιες προτάσεις, για επιλογή της καλλίτερης, θα τις εξετάζει μια Επιτροπή στην οποία κάθε Ίδρυμα θα εκπροσωπείται από ένα μέλος και θα είναι επί θητεία. Τα αποτελέσματα της βραβευθείσας πρότασης θα τυγχάνουν ιδιαίτερης δημοσιότητας από τα ΜΜΕ. Θα πρέπει κάθε Ίδρυμα να ενθαρρύνει τα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού, στην αναζήτηση χρηματοδότησης για έρευνα μέσω «calls» της Ε.Ε αλλά και άλλων οργανισμών και πλαισίων χρηματοδοτικών όπως F.A.O, UNEP, Euratom, FP7, LIFE, Interreg, COST, Hellenic Aid κλπ. Με δεδομένο ότι αρκετές από αυτές τις προσκλήσεις είναι όχι ιδιαίτερα γνωστές θα πρέπει ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας «άτυπων» γραφείων σε κάθε ΤΕΙ στελεχωμένων από 1-2 άτομα, με αντίστοιχη εμπειρία. Τα «Γραφεία» αυτά (κατ αναλογία την αντιστοίχων στα Πανεπιστήμια) θα έχουν σαν αποστολή το «scouting» των διαφόρων «calls», την βοήθεια στην κατανόηση των ιδιαίτερα σύνθετων τεχνικών δελτίων, την συνεισφορά στην συμπλήρωση και τον έλεγχο πριν την υποβολή τους. Εάν βγούμε από την εσωστρέφεια μας και «κυνηγήσουμε» τέτοιου είδους προτάσεις, που μπορούμε με το Επιστημονικό δυναμικό που έχουμε, επιτυχώς να φέρουμε εις πέρας και με δεδομένο το μεγάλο συνήθως ύψος προϋπολογισμού που αυτές έχουν, θα 5

6 μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα στα Ιδρύματα μας, κατά ένα μεγάλο συμπληρωματικό ποσοστό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Θα πρέπει ν ασκηθούν πιέσεις για την ένταξη και καθηγητών ΤΕΙ στις 22 εθνικές Επιτροπές του Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε., όπου συμμετέχουν ως Εθνικοί εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες περί τους 100 καθηγητές Πανεπιστημίων, Ερευνητές Ινστιτούτων,στελέχη της ΓΓΕΤ, Ερευνητές Οργανισμών αλλά μόνον 1 άτομο από τον χώρο μας! Συνεπώς, με βάση και την ανωτέρω συζήτηση, συνοπτικά, από το ΕΣΠΑ τα ΤΕΙ περιμένουν α. αύξηση των διατιθέμενων πόρων για ερευνητικές δράσεις ισότιμα με τα Παν/μια και αξιοσημείωτη ισότιμη συμμετοχή στη για πρώτη φορά χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΤΕΙ, β. αύξηση αντίστοιχα των ερευνητικών ομάδων (ερευνητών, τεχνικών και διοικητικών που εμπλέκονται στην ερευνητική δράση), γ. να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εστιάζονται σε τομείς που παρουσιάζουν επιστημονικό, τεχνολογικό ή κοινωνικο-οικονομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δ. να χρηματοδοτηθούν αυτόνομες προκηρύξεις και χρηματοδοτήσεις στα ΤΕΙ, και ε. να πριμοδοτηθούν ερευνητικές προσπάθειες που προωθούν τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και με διεθνή δικτύωση έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των αναφορών. Συμπληρωματικά από το ΕΣΠΑ τα ΤΕΙ αναμένουν α. ενίσχυση της μύησης των σπουδαστών στην ερευνητική δράση, β. να πριμοδοτηθούν δράσεις που παρουσιάζουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, γ. να χρηματοδοτηθούν τόσο οι χαμηλές όσο και οι υψηλές βαθμίδες ΕΠ, δ. αποτίμηση της πορείας των δράσεων και δημοσιότητα των επιτευγμάτων και ε. να βελτιωθεί η ποιότητα των δημοσιεύσεων. 6. Συμπέρασμα Τελική Πρόταση των ΤΕΙ Έτσι, τελική μας (ποσοτική) πρόταση προς το σώμα των Προέδρων Αντιπροέδρων ΤΕΙ, Πρυτάνεων-Αντιπρυτάνεων Παν/μίων και προς τη Διαχειριστική Αρχή είναι: 1. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (κατ αντιστοιχία): του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Προτείνονται 800 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32 Μ ευρώ. Στα 400 από τα 800 προγράμματα θα συμμετέχουν και μέλη ΕΠ των ΤΕΙ (16 Μ Ευρώ). 6

7 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (κατ αντιστοιχία): του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ενδεικτικά προτείνονται 1000 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 150 Μ ευρώ, ήτοι 300 προγράμματα για Πανεπιστήμια (45 Μ), 300 για ΤΕΙ (45 Μ) και 400 σε κοινοπραξίες Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (60 Μ). 3. ΘΑΛΗΣ (κατ αντιστοιχία): της δια-ϊδρυματικής και διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω προγράμματος βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αριστείας. Ενδεικτικά προτείνονται 200 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 120 Μ ευρώ. Η ισότιμη συμμετοχή ΤΕΙ Παν/μίων σε κάθε κοινοπραξία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση. Επίσης σε προτάσεις διεπιστημονικής έρευνας είναι απαραίτητη η ισότιμη συμμετοχή μελών ΕΠ. 4. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ (κατ αντιστοιχία): της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας νέων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν εντός πενταετίας {ή μελών ΕΠ που πραγματοποίησαν τη διδακτορική τους διατριβή εντός πενταετίας} από την προκήρυξη των προγραμμάτων. Προτείνονται 1700 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 34 Μ ευρώ, ήτοι 850 προγράμματα για ΕΠ (17 Μ) και 850 για μέλη ΔΕΠ (17 Μ). 5. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (κατ αντιστοιχία): της εφαρμοσμένης μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΙ, σε θεματικές ενότητες αντίστοιχες των τμημάτων. Προτείνονται 200 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, προϋπολογισμού 25 Μ ευρώ. 6. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ. Προτείνονται 180 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 72 Μ ευρώ, ήτοι 60 να οργανωθούν από ΤΕΙ (24 Μ), 60 από τα Παν/μια (24 Μ) και 60 συνδιοργάνωση Πανεπιστήμια ΤΕΙ (24 Μ). ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 6 = 433 Μ ευρώ 7

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2006 Η σύνταξη του παρόντος πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Στεφάνου Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

συνολικός αριθμός σχολίων

συνολικός αριθμός σχολίων 1 Φεβρουάριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Στις 5 Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών 2009-13 Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης 2009-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η Στρατηγική Διοίκησης Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα