Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους Σήµερα στις 30 Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου, ύστερα από την αριθ.πρωτ.5723/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010 και µετά από την αριθ.6/2013 απόφαση.σ. (διακοπή συνεδρίασης 29 ης και συνέχισή της στις ) Παρόντος και του ηµάρχου κου Σάββα Χιονίδη (άρθρο 67 παρ.6), διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 36 µέλη, δηλαδή οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λεµονόπουλος Χρήστος Προεδρεύων 19 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 2 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 20 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 3 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 21 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 4 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 22 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 5 Γκοτζαµανίδης Γιώργος Μέλος 23 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 6 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 24 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 25 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 8 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 26 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 9 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 27 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 10 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 28 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 11 Λιακόπουλος Αθανάσιος Μέλος 29 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 12 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 30 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 13 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 31 Οφείδης Σάββας Μέλος 14 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 32 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 15 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 33 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 16 Ντόντης Λάζος Μέλος 34 Νατσιός Στέφανος Μέλος 17 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 35 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 18 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 36 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 4 Πούλιου Ασηµίνα Μέλος 2 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 5 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 3 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 3 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 4 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 5 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 6 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 4 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 5 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 1

2 6 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 7 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 8 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 9 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 10 Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 11 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 12 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 13 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 14 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 15 Τατόλας Βασίλειος.Κ. Σβορώνου 16 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 17 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 18 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 19 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 20 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 21 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 22 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 23 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το...5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Μπερεδήµα Παναγιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την υπηρεσιακή αναφορά τους υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, κ. ηµητρίου Κοσµά, σύµφωνα µε την οποία: «Μετά από έλεγχο στο αρχείο του τµήµατος, εντοπίστηκαν λάθη στη βεβαίωση προστίµων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του Ν 805/71 Τελών Στάθµευσης. Τα λάθη στη σύνταξη χρηµατικών καταλόγων προήλθαν από βεβαίωση παραβάσεων στάθµευσης ηµοτικής Αστυνοµίας οχηµάτων ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικίασης. Λαµβάνοντας υπόψιν το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 σχετικά µε τη διαγραφή χρεών, το οποίο στην παράγραφο δ αναφέρει ότι κάθε είδους χρέος προς τους ήµους και Κοινότητες διαγράφεται ολόκληρο ή εν µέρει µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο, και το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3534/2007, όπου ορίζεται ότι, εάν το όχηµα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι µισθωµένο, ως παραβάτης λογίζεται ο µισθωτής που προκύπτει από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Ζητείται λοιπόν η διαγραφή των προστίµων για τους λόγους που αναφέρω για κάθε µια σε συνηµµένη κατάσταση που ακολουθεί, µε σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους όπου απαιτείται». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή των τροχαίων παραβάσεων από τους παρακάτω δηµότες, για τους λόγους που αναφέρονται για τον καθένα, µε σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους. Α/Α 1 Οφειλέτης ΑΦΜ Αιτιολογία ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 03/09/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 9938 ΙΟΤΙ 18/07/2008 ΕΩΣ 18/09/2008 ΣΤΗΝ ΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ Ε ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 27,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΑΡΙΘ. Χ.Κ. Ηµ. Λήξης Αρχικό Βεβαιωθέν 2

3 ΤΩΝ 80,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 27/02/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1142 ΙΟΤΙ 25/02/2008 ΕΩΣ 04/03/2008 ΣΤΟΝ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 29,ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 12/01/2006 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 6925 ΙΟΤΙ 05/01/2006 ΕΩΣ 14/01/2006 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α(ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ). ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 11/10/2005 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1281 ΙΟΤΙ 07/10/2005 ΕΩΣ 14/10/2005 ΣΤΟΝ ΤΣΑΚΙΡΙ Η ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΣΤΟ Π. ΚΕΡΑΜΙ Ι ΜΕ ΑΡ.3841 ΤΗΣ 31/07/2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝH 4217 ΙΟΤΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 07/07/2004 ΕΩΣ 31/07/2004 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 07/12/2006 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1278 ΙΟΤΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 06/12/2006 ΕΩΣ 07/12/2006 ΣΤHΝ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ 3 80,00

4 ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΚΑΛΗ 22,ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 16/12/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1145 ΙΟΤΙ 05/12/2008 ΕΩΣ 26/12/2008 ΣΤHΝ ΤΣΙΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΩΤΑ 27,ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΩΝ 150,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 08/04/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΜ 6815 ΙΟΤΙ 07/04/2008 ΕΩΣ 08/04/2008 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α. ΤΩΝ 150,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 24/11/2009 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 4087 ΙΟΤΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 07/11/2009 ΕΩΣ 07/12/2009 ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ Ε ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 88,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ.3845 ΤΗΣ 02/08/2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1137 ΙΟΤΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 07/07/2004 ΕΩΣ 06/08/2004 ΣΤOΝ ΕΓΓΟΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 150,00 150,00 4

5 1,ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕ ΑΡ.7556 ΤΗΣ 08/06/2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 4346 ΙΟΤΙ 07/06/2004 ΕΩΣ 15/06/2004 ΣΤΗ ΖΗΛΕΛΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 7,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.0261 ΤΗΣ 29/06/2007 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1281 ΙΟΤΙ 25/06/2007 ΕΩΣ 02/07/2007 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α ΤΩΝ 80,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 25/11/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1137 ΙΟΤΙ 29/10/2008 ΕΩΣ 29/11/2009 ΣΤΗΝ Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ Ε ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗ 18,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΩΝ 80,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 06/09/2007 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 1262 ΙΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΤΗΝ 03/04/2007 ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΟΥ ΑΡΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 5-3/ /07/ ,00 80,00 5

6 ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 23/11/2005 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΕ 5383 ΙΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΤΗΝ 10/11/2005 ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 37,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ.7882 ΤΗΣ 24/11/2005 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΕ 5383 ΙΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΤΗΝ 10/11/2005 ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 37,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 20/06/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΕ 4915 ΙΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΤΗΝ 27/05/2002 ΣΤΟΝ KOCA URANI ΤΟΥ JORGJI ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 19,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ.1851 ΤΗΣ 30/12/2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 9943 ΙΟΤΙ ΤΟ 29/12/2004 ΕΩΣ 03/01/2005 ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 19,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 05/02/2009 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΡ 3222 ΙΟΤΙ ΤΟ 16/01/2009 ΕΩΣ 03/03/2009 ΣΤΟ ΙΚΤΕΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΕ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ 6

7 Ε ΡΑ ΣΤΟ 10ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 24/08/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 6443 ΙΟΤΙ ΤΟ 22/08/2008 ΕΩΣ 25/08/2008 ΣΤΟΝ ΙΤΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 5,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΩΝ 150,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 12/09/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 4087 ΙΟΤΙ ΤΟ 31/07/2008 ΕΩΣ 01/10/2008 ΣΤΟΝ ΜΑΒΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 10,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕ ΑΡ.6776 ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 1262 ΙΟΤΙ ΤΟ 02/11/2005 ΕΩΣ 15/11/2005 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 38,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΩΝ 34,50 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 1262 ΙΟΤΙ ΤΟ 02/11/2005 ΕΩΣ 15/11/2005 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 38,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 150,00 34,50 7

8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΑΡ.7223 ΤΗΣ 04/10/2005 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΗ 9942 ΙΟΤΙ 16/08/2005 ΕΩΣ 05/10/2005 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α. ΜΕ ΑΡ.9140 ΤΗΣ 28/01/2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 1225 ΙΟΤΙ 22/01/2003 ΕΩΣ 30/01/2004 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α. ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 25/07/2008 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 4326 ΙΟΤΙ 09/06/2008 ΕΩΣ 09/08/2008 ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑ Α(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ). ΜΕ ΑΡ ΤΗΣ 08/03/2007 ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΝΚ 7988 ΙΟΤΙ ΤΟ 28/02/2007 ΕΩΣ 10/03/2007 ΣΤΗΝ ΜΥΡΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΕΦΕΡΗ 13,ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΣΥΝΟΛΟ 1.856,00 8

9 Εξουσιοδοτεί τον κ. δήµαρχο για τα περαιτέρω, Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 14/2013. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών A.A. Κατερίνα Σιούµη Κ.Σ. 9