ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ"

Transcript

1 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), η κατά κεφαλή κατανάλωση αλκοόλ στις χώρες της Ευρώπης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο (WHO 2004). Η κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών εκτιµάται ότι είναι υπεύθυνη για το 7,4% των προβληµάτων υγείας και των πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νεαρά άτοµα είναι αυτά που κυρίως βρίσκονται σε κίνδυνο, εφόσον πάνω από το 10% των θανάτων των νεαρών γυναικών και περίπου το 25% των θανάτων των νεαρών ανδρών που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ετών οφείλεται στην κατάχρηση οινοπνεύµατος. Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη-µέλη παρουσιάζουν ανησυχητικές αλλαγές στα πρότυπα χρήσης αλκοόλ των νέων. Συγκεκριµένα, παρατηρείται αύξηση της υπερβολικής χρήσης («binge drinking») και της βαριάς χρήσης αλκοόλ µεταξύ των εφήβων, µείωση της ηλικίας έναρξης χρήσης οινοπνευµατωδών και αύξηση της κατανάλωσής τους από νεαρές γυναίκες (http://europa.eu/legislation_summaries/public_he alth/health_determinants_lifestyle (/c11564b_en.htm). Παράλληλα αναγνωρίζεται το γεγονός ότι τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν σηµαντικά οικονο- µικά αγαθά και µέρος της κουλτούρας πολλών περιοχών της Ευρώπης. Η παραγωγή, το εµπόριο και η προώθηση τέτοιων ποτών στην αγορά συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που συνδέονται µε την υγεία, απαιτούνται αποτελεσµατικές πολιτικές καταπολέµησης του αλκοολισµού, καθώς και η στήριξη και ο συντονισµός από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια των κρατών- µελών για µείωση των βλαβερών συνεπειών από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ), η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη µείωση των βλαβών που προκαλούνται από τα οινοπνευµατώδη θέτει ως προτεραιότητα τους παρακάτω στόχους: 1. προστασία των νέων και των παιδιών 2. καταπολέµηση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύµατος 3. µείωση των βλαβών που προκαλούνται από τα οινοπνευµατώδη στους ενήλικες 4. ανάληψη δράσεων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών 5. συλλογή αξιόπιστων στοιχείων (http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/he alth_determinants_lifestyle (/c11564b_en.htm) Το ΕΚΤΕΠΝ ξεκίνησε το 2002 τόσο την καταγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών µείωσης της ζήτησης για προβλήµατα σχετικά µε την εξάρτηση από αλκοόλ, όσο και τη συγκέντρωση ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε την έκταση της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών στον ελληνικό πληθυσµό. Βασικές πηγές πληροφόρησης αποτελούν οι φορείς παροχής θεραπείας για την εξάρτηση από το αλκοόλ, η Ελληνική Αστυνοµία, και συγκεκριµένα η ιεύθυνση Τροχαίας, οι φορείς πρόληψης, οι οποίοι εφαρµόζουν εξειδικευµένες παρεµβάσεις πρόληψης για τα οινοπνευµατώδη, οι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι υλοποιούν σχετικές µε το αλκοόλ έρευνες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους προαναφερόµενους συνεργαζόµενους φορείς για το 2008 αναφέρονται λεπτοµερώς στις Ενότητες που ακολουθούν ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το 2008 ψηφίστηκε ο νόµος 3730 (ΦΕΚ Α 262/ ) «για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο άρθρο 4 αναφέρεται σε «ρύθ- 141

2 µιση για τα αλκοολούχα ποτά». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του προαναφερθέντος νόµου, «Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραµονή, καθώς και η οποιασδήποτε µορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αµιγή µπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δηµόσια κέντρα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων» (www.et.gr) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ Το ΕΚΤΕΠΝ χρησιµοποιεί στοιχεία για την κατανάλωση των οινοπνευµατωδών ποτών από επιδη- µιολογικές έρευνες Επιδηµιολογικές έρευνες Βασική πηγή πληροφόρησης για την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών αποτελούν οι πανελλήνιες επιδηµιολογικές έρευνες που υλοποιεί το ΕΠΙΨΥ. Οι έρευνες αυτές πραγµατοποιούνται στο γενικό πληθυσµό ηλικίας ετών, καθώς και στο µαθητικό πληθυσµό ηλικίας ετών. Το πλαίσιο διεξαγωγής αυτών των ερευνών παρέχει τη δυνατότητα για έγκυρη και αξιόπιστη εξέταση του φαινοµένου διαχρονικά και διακρατικά, εφόσον τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης των ελληνικών δεδοµένων µε τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα πιο πρόσφατα επιδηµιολογικά στοιχεία για την έκταση της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών στους εφήβους προέρχονται από την πανελλήνια έρευνα στο µαθητικό πληθυσµό (13-18 ετών), που πραγµατοποιήθηκε από το ΕΠΙΨΥ το 2007 στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD 1 (Κοκκέβη και συν. 2009). Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους έφηβους µαθητές ετών Από την έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα κύρια ευρήµατα (Κοκκέβη και συν. 2009): α. Ως προς τη χρήση οινοπνευµατωδών 142 το σύνολο σχεδόν των εφήβων µαθητών (94,2%) της χώρας µας αναφέρουν πως έχουν δοκιµάσει τουλάχιστον µία φορά κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό. Το 27% αναφέρουν επίσης ότι έχουν πιει τουλάχιστον 20 φορές τον τελευταίο χρόνο. πρώτα σε προτίµηση µεταξύ των µαθητών έρχονται τα ποτά µε υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ («ισχυρά οινοπνευµατώδη», π.χ. ουίσκι, βότκα, τεκίλα κτλ.) (24,8%), ακολουθούν η µπίρα (20,2%), το κρασί (19,7%) και τα αλκοολούχα αναψυκτικά (18,2%), ενώ το ούζο και το τσίπουρο αναφέρεται µόνο από το 6,4% των µαθητών. συχνή κατανάλωση οινοπνευµατωδών ( 10 φορές τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν από την έρευνα) έχει κάνει το 14,5% των εφήβων µαθητών ηλικίας ετών. Παρόµοιο είναι το ποσοστό και για την υπερβολική κατανάλωση ( 5 ποτά στη σειρά 3 φορές τις τελευταίες 30 ηµέρες) (14,8%). 1 Η οµάδα ESPAD (European Survey Project on Alcohol and other Drugs) οργανώνει επιδηµιολογικές έρευνες στο µαθητικό πληθυσµό σε θέµατα χρήσης ουσιών και άλλων ψυχοκοινωνικών παραµέτρων. Η οµάδα συντονίζεται από το Σουηδικό Συµβούλιο Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα Άλλα Ναρκωτικά (CAN) και συµµετέχουν σε αυτήν περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες.

3 το ποσοστό των αγοριών που κάνει συχνή και υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού των κοριτσιών (συχνή κατανάλωση: αγόρια: 20,5%, κορίτσια: 9,2% / υπερβολική κατανάλωση: αγόρια: 21,1%, κορίτσια: 9,3%). οι έφηβοι µαθητές µεγαλύτερης ηλικίας (17-18 ετών) αναφέρουν ότι πίνουν συχνά σε υψηλότερα ποσοστά (21,6%) συγκριτικά µε τους εφήβους µαθητές µικρότερης ηλικίας (13-14 ετών: 7,2%, ετών: 12,8%). Οι ποσοστιαίες διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων για την υπερβολική κατανάλωση κυµαίνονται επίσης σε παρόµοια επίπεδα µε εκείνες που εµφανίζονται στη συχνή κατανάλωση οινοπνευµατωδών (υπερβολική κατανάλωση: µαθητές ετών: 9,1%, ετών: 14,1%, ετών: 19,3%). Το 8,2% των µαθητών αναφέρουν ότι τους τελευταίους 12 µήνες είχαν τουλάχιστον 3 περιστατικά µέθης. Τα αγόρια αναφέρουν ότι έχουν µεθύσει σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε τα κορίτσια (10,6% και 6%, αντίστοιχα) (Γράφηµα 10.1). Γράφηµα 10.1: Μέθη στους µαθητές (13-18 ετών), στο σύνολο και ανά φύλο ΠΗΓΗ: Κοκκέβη και συν (προσαρµογή). Τα ποσοστά των µαθητών που αναφέρουν τουλάχιστον τρία περιστατικά µέθης τον τελευταίο χρόνο αυξάνονται µε την ηλικία (Γράφηµα 10.2). Γράφηµα 10.2: Μέθη στους µαθητές (13-18 ετών), ανά ηλικία ΠΗΓΗ: Κοκκέβη και συν (προσαρµογή). ιαχρονικά ( ) (έρευνες 1998, 2003, 2007) παρατηρούνται µικρές αυξοµειώσεις στη συχνή κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η υπερβολική κατανάλωση εµφανίζει αυξητική τάση (Γράφηµα 10.3). Επίσης, στα ποσοστά µέθης παρατηρείται µείωση το 2007 σε σχέση µε το 2003 και το 1998 (Γράφηµα 10.3). 143

4 Γράφηµα 10.3: ιαχρονικά στοιχεία ( ) για την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών ΠΗΓΗ: Κοκκέβη και συν (προσαρµογή). β. Ως προς τις αντιλήψεις των µαθητών και τα προβλήµατα που συνδέονται µε το αλκοόλ το 30,5% των µαθητών πιστεύει ότι η κατανάλωση 1-2 ποτών καθηµερινά αποτελεί µεγάλο κίνδυνο, ενώ σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (68,4%) θεωρεί µεγάλο κίνδυνο την καθηµερινή κατανάλωση 4-5 οινοπνευµατωδών. περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια επισηµαίνουν τους κινδύνους από την καθηµερινή χρήση αλκοόλ. Ειδικότερα, το 35,4% των κοριτσιών σε σχέση µε το 24,8% των αγοριών πιστεύει ότι η κατανάλωση 1-2 ποτών καθηµερινά αποτελεί µεγάλο κίνδυνο, καθώς επίσης και το 75,6% των κοριτσιών σε σχέση µε το 60,3% των αγοριών σχετικά µε την καθηµερινή κατανάλωση 4-5 ποτών. τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι περισσότεροι έφηβοι µαθητές λόγω της χρήσης οινοπνευµατωδών τον τελευταίο χρόνο αφορούν τη σεξουαλική συµπεριφορά, τη σχολική επίδοση και τις κοινωνικές σχέσεις. Συγκεκριµένα, το 12% των µαθητών αναφέρει ότι λόγω χρήσης αλκοόλ είχαν σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό και το 10,9% ότι είχαν σεξουαλική επαφή για την οποία µετάνιωσαν την επόµενη ηµέρα. Το 10,4% είχε σοβαρά προβλήµατα µε τους γονείς του και το 9,6% πτώση της επίδοσής του στο σχολείο. Ένας στους δώδεκα µαθητές αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα µε τους φίλους του (8,6%) και έµπλεξε σε καβγά µε ξυλοδαρµό (8,1%). Επιπλέον, µε µικρότερα ποσοστά, που κυµαίνονται από 6,2% έως 1,5%, οι µαθητές αναφέρονται και σε άλλα προβλήµατα σχετικά µε κάποιο ατύχηµα ή τραυµατισµό (6,2%), εµπλοκή µε την Αστυνοµία (3,3%), εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή σε τµήµα επειγόντων περιστατικών (3,1%) και σε σχέση µε το ότι έπεσαν «θύµα ληστείας ή κλοπής» (1,5%) (Κοκκέβη και συν. 2009) Πωλήσεις αλκοολούχων ποτών Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυ- 144

5 ριών για τα αλκοολούχα ποτά κατά τα έτη 2006 και 2007 είναι σε τρέχουσες τιµές σε εκατοµµύρια ευρώ και 1.662, αντίστοιχα. Παρατηρείται εποµένως αύξηση στην τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών το έτος 2007 σε σχέση µε το 2006, η οποία ανέρχεται στο 14,7% ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ Oι παρεµβάσεις πρόληψης δεν περιορίζονται στις παράνοµες ουσίες (βλ. Κεφάλαιο 3), αλλά εντάσσονται µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης της εξάρτησης, και γενικότερα της προαγωγής της υγείας, και αφορούν και την κατάχρηση οινοπνευµατωδών. Όσον αφορά τη σχολική κοινότητα, το κυριότερο πλαίσιο εφαρµογής παρεµβάσεων πρόληψης αποτελούν τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ (για µια συνοπτική περιγραφή του πλαισίου υλοποίησης των Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, βλ. Ενότητα του Κεφαλαίου 3). Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών χρησιµοποιούνται κυρίως τα κάτωθι εκπαιδευτικά υλικά: «Οδηγός Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας» (Σώκου 1999), που συνοδεύεται από την εκπαιδευτική βιντεοκασέτα µε τον τίτλο «Ή ποτό ή µοτό» Εκπαιδευτικό λογισµικό: «Αλκοόλ ή υγεία Πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων» (Συστέµα Τεκνόλοτζις ΑΕ και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής 1998) Κατά το σχολικό έτος , από το σύνολο των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα οποία υλοποιήθηκαν Προγράµµατα Αγωγής Υγείας, το 7,6% (309) και το 8,4% (329) των σχολείων, αντίστοιχα, πραγµατοποίησαν προγράµµατα για την πρόληψη της χρήσης οινοπνευµατωδών (βλ. επίσης Γράφηµα 3.2 του Κεφαλαίου 3). Αναλυτικά στοιχεία για τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας σχετικά µε την πρόληψη της χρήσης οινοπνευµατωδών παρουσιάζονται στον Πίνακα Τόσο στην Πρωτοβάθµια όσο και στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η εφαρµογή Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας µε θέµα την πρόληψη της χρήσης οινοπνευµατωδών κατά το σχολικό έτος παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα τελευταία σχολικά έτη ( ), παρουσιάζοντας, ωστόσο, µικρή άνοδο σε σχέση µε το προηγού- µενο σχολικό έτος, δεδοµένου ότι περισσότερα σχολεία και περισσότεροι µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συµ- Πίνακας 10.1: Αναλυτικά στοιχεία για τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε την πρόληψη της χρήσης οινοπνευµατωδών στην Πρωτοβάθµια και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Αριθµός σχολικών Αριθµός Αριθµός µονάδων εκπαιδευτικών µαθητών Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2009 (στοιχεία ΥΠΕΠΘ). µετείχαν σε δραστηριότητες πρόληψης οινοπνευµατωδών (Γράφηµα 10.4). Επιπλέον, όπως και τα προηγούµενα έτη ( ), στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ο αριθµός των µαθητών που συµ- µετείχαν σε παρεµβάσεις πρόληψης οινοπνευµατωδών είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο των µαθητών της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πράγµα το οποίο συµβαίνει και στις παρεµβάσεις πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών (βλ. Ενότητα του Κεφαλαίου 3). 145

6 Γράφηµα 10.4: Αριθµός σχολικών µονάδων και αριθµός µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετείχαν σε Προγράµµατα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε την πρόληψη της χρήσης οινοπνευµατωδών κατά τα σχολικά έτη έως ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2009 (στοιχεία ΥΠΕΠΘ). Σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση των Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας µε θέµα την πρόληψη οινοπνευµατωδών που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος , στο 56% των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τα προγράµµατα χρηµατοδοτήθηκαν µε εθνικούς πόρους και το υπόλοιπο 44% των προγραµµάτων υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Όπως και τα προγράµµατα µε θέµα την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών (βλ. Κεφάλαιο 3), και τα προγράµµατα για τα οινοπνευµατώδη χρηµατοδοτούνται σε µεγάλο βαθµό από ευρωπαϊκούς πόρους σε σχέση µε τα υπόλοιπα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας. Επιπλέον, το 2008 συνεχίστηκε η συνεργασία του Τοµέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ µε το ΤΕΙ Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής δηµιουργούν µηνύµατα και εικόνες που απευθύνονται σε φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό, µε στόχο την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνευµατωδών ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Εισαγωγή Με στόχο την παροχή εξειδικευµένων θεραπευτικών υπηρεσιών για άτοµα µε προβλήµατα στη χρήση οινοπνευµατωδών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες υλοποιούνται από δηµόσιους και µη κυβερνητικούς οργανισµούς, καθώς και από εθελοντικές οργανώσεις. Σε οργανωµένο πλαίσιο και συστηµατική βάση λειτουργούν δύο ειδικές δοµές σε γενικά νοσοκοµεία της χώρας: Το Πρόγραµµα Αλκοόλ της Ψυχιατρικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου (ΠΝΓΝ) Ιωαννίνων, το οποίο παρέχει από το 1983 θεραπεία απεξάρτησης εσωτερικής διαµονής σε άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ. 2. Το Ιατρείο Αλκοολογίας στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο (ΠΠΝ) Πατρών, το οποίο λειτουργεί από το 2003 µε βασικό στόχο την παροχή ολοκληρωµένης σωµατικής, ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής εκτίµησης σε άτοµα µε προβλήµατα στη χρήση οινοπνευµατωδών.

7 Πέντε αναγνωρισµένα θεραπευτικά προγράµµατα παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες θεραπείας για χρήστες αλκοόλ: 1. To Πρόγραµµα Ψυχολογικής Απεξάρτησης, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ). 2. To Πρόγραµµα Απεξάρτησης Αλκοολικών Βραχείας ιάρκειας, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ). 3. Ο Συµβουλευτικός Θεραπευτικός Σταθµός, Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΨΝΘ). 4. To Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ, Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρ- µακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΨΝΘ). 5. To Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΛΦΑ Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια (ΚΕΘΕΑ) (βλ. στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία των προαναφερθέντων προγραµµάτων στην Ενότητα ). To Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ είναι ένα νέο πρόγραµµα της Μονάδας Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια του ΨΝΘ, το οποίο λειτουργεί από τον Νοέµβριο του Έξι από τα θεραπευτικά προγράµµατα που απευθύνονται και σε εξαρτηµένα από παράνοµες ουσίες άτοµα παρέχουν θεραπεία και σε άτοµα µε κύρια ουσία κατάχρησης το αλκοόλ (Κεφάλαιο 5). Tα προγράµµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: ύο προγράµµατα εξωτερικής παραµονής εφήβων 1. Τµήµα Εφήβων Νέων 18 ΑΝΩ (ΨΝΑ) 2. Μονάδα Εφήβων Ρεθύµνου (ΟΚΑΝΑ) Tέσσερα προγράµµατα εξωτερικής παραµονής ενηλίκων 1. Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ (Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) 2. Πρόγραµµα ΙΑΣΩΝ Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιµετώπισης Εξαρτητικών Καταστάσεων (ΥΠΑΕΚ) 3. ίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Πάτρας (ΟΚΑΝΑ) 4. Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς ΟΚΑΝΑ) Σύµφωνα µε τα στοιχεία, στην πλειοψηφία αυτών των προγραµµάτων ο αριθµός των εξαρτηµένων χρηστών αλκοόλ που συµµετέχουν είναι αρκετά περιορισµένος. Ειδικότερα, το 2008 τα δύο προγράµµατα εξωτερικής παραµονής εφήβων (Τµήµα Εφήβων Νέων 18 ΑΝΩ και Μονάδα Εφήβων Ρεθύµνου) δεν εξυπηρέτησαν καθόλου άτοµα µε προβλήµατα κατάχρησης αλκοόλ, ενώ το ίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Πάτρας δεν παρείχε στοιχεία επειδή δεν είχε ολοκληρώσει το σύστηµα καταγραφής πληροφοριών για άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ. Από τα υπόλοιπα τρία προγράµµατα που πραγµατοποίησαν εισαγωγές για εξάρτηση από τα οινοπνευµατώδη κατά το έτος αναφοράς και παρείχαν στο ΕΚΤΕΠΝ τα σχετικά στοιχεία, το Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς ΟΚΑΝΑ) παρείχε υπηρεσίες σε τρία περιστατικά (ποσοστό 2,7% στο σύνολο των θεραπευοµένων στο πρόγραµµα αυτό) και το Πρόγραµµα ΙΑΣΩΝ ΥΠΑΕΚ σε ένα περιστατικό (ποσοστό 9% στο σύνολο των θεραπευοµένων στο πρόγραµµα αυτό). Εξαίρεση αποτελεί το Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ, στο οποίο, σύµφωνα µε τα στοιχεία, από το 2006 και µετά το ποσοστό των εξαρτηµένων από οινοπνευµατώδη υπερβαίνει το ποσοστό εξαρτηµένων από ναρκωτικά (2006: 60% και 40%, αντίστοιχα, και 2008: 59% και 41%, αντίστοιχα). 147

8 Τέλος, εναλλακτική πρόταση για την αντιµετώπιση της προβληµατικής χρήσης οινοπνευµατωδών συνιστούν οι παρεµβάσεις που βασίζονται στις αρχές της αυτοβοήθειας. Στο Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Τµήµα Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ΟΚΑΝΑ) το 2008 συµµετείχαν 460 χρήστες ψυχότροπων ουσιών, από τους οποίους οι 67 αντιµετώπιζαν πρόβληµα εξάρτησης από το αλκοόλ και ήταν περισσότεροι σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα έτη (58 άτοµα το 2006 και το 2007). Οµάδες υποστήριξης και συγκεντρώσεις ανάρρωσης στη βάση των 12 Βηµάτων οργανώνονται επίσης από τους Αλκοολικούς Ανώνυµους σε διάφορες πόλεις της χώρας Στοιχεία για τη θεραπεία το 2008 Στην παρούσα Ενότητα επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση των προγραµµάτων τα οποία παρείχαν υπηρεσίες κυρίως θεραπείας για την εξάρτηση από οινοπνευµατώδη σύµφωνα µε στοιχεία για το 2008, όπως αυτά καταγράφηκαν σε ειδικό ερωτηµατολόγιο (Έρωτηµατολόγιο για τη θεραπεία). Τα προγράµµατα τα οποία δεν έχουν συµπεριληφθεί στην ανάλυση είναι τα ακόλουθα: 1. Το Πρόγραµµα Αλκοόλ της Ψυχιατρικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου (ΠΝΓΝ) Ιωαννίνων, επειδή δεν πραγµατοποιεί συστηµατική καταγραφή της κίνησης των ασθενών. 2. Το Ιατρείο Αλκοολογίας στο ΠΠΝ Πατρών, επειδή παρέχει µόνο υπηρεσίες συµβουλευτικής αλλά όχι κυρίως θεραπείας. 3. Τα τέσσερα µεικτά προγράµµατα απεξάρτησης (τοξικοµανών και ατόµων εξαρτηµένων από το αλκοόλ: α. Τµήµα Εφήβων Νέων 18 ΑΝΩ ΨΝΑ, β. Μονάδα Εφήβων Ρεθύµνου ΟΚΑΝΑ, γ. Πρόγραµµα ΙΑΣΩΝ ΥΠΑΕΚ, δ. Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς και ΟΚΑΝΑ), τα οποία, παρόλο που αναφέρουν ότι µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και σε προβληµατικούς χρήστες οινοπνευµατωδών, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς είτε δεν εξυπηρέτησαν καθόλου προβληµατικούς χρήστες ή εξυπηρέτησαν σε πολύ µικρό ποσοστό. Επίσης, ένα µεικτό Πρόγραµµα Απεξάρτησης, το ίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Πάτρας (ΟΚΑΝΑ), επειδή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν έχει ολοκληρώσει το σύστηµα καταγραφής πληροφοριών για άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ. 4. Τα προγράµµατα τα οποία λειτουργούν στη βάση των αρχών της αυτοβοήθειας (Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και Αλκοολικοί Ανώνυµοι), επειδή, λόγω της εναλλακτικής προσέγγισης και φιλοσοφίας τους, η δράση τους δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί µε όρους που έχουν συνδεθεί µε τη λειτουργία δοµών κυρίως θεραπείας. Το 2008, τα έξι θεραπευτικά προγράµµατα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους: 1. Τέσσερα προγράµµατα εξωτερικής παρακολούθησης Συµβουλευτικός Θεραπευτικός Σταθµός, Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια, ΨΝΘ 148

9 Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ, Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια, ΨΝΘ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών και ΟΚΑΝΑ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 2. ύο προγράµµατα µε κυρίως θεραπευτική φάση εσωτερικής διαµονής Πρόγραµµα Ψυχολογικής Απεξάρτησης, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ) Πρόγραµµα Απεξάρτησης Αλκοολικών Βραχείας ιάρκειας, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ) Το 2008, συνολικά 507 εξαρτηµένα από τα οινοπνευµατώδη άτοµα παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση των προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, στις αρχές του 2008, περίπου 116 άτοµα βρίσκονταν ήδη σε θεραπεία (ένα πρόγραµµα δεν έδωσε σχετικά στοιχεία) και επιπλέον σε όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν 391 εισαγωγές ατόµων µε προβληµατική χρήση οινοπνευµατωδών (Γράφηµα 10.5). Επίσης, ποσοστό 95,4% επί του συνόλου των εισαγωγών που πραγµατοποιήθηκαν το 2008 αντιστοιχεί σε νέες εισαγωγές για τις εν λόγω µονάδες. Από την εξέταση των στοιχείων για τα έτη 2005, 2006 και 2008 προκύπτει µικρή αύξηση στον αριθµό των εισαγωγών στην κυρίως θεραπευτική φάση των προγραµµάτων το 2006 σε σχέση µε το 2005, και αισθητή µείωση το 2008 σε σχέση µε το 2006 (Γράφηµα 10.5). Γράφηµα 10.5: Άτοµα εξαρτηµένα από οινοπνευµατώδη ήδη υπό θεραπεία Εισαγωγές σε θεραπεία (2005, 2006, 2008) * Τα στοιχεία για «άτοµα εξαρτηµένα από οινοπνευµατώδη και ήδη υπό θεραπεία» αφορούν 4 από τα 5 προγράµµατα για το 2006 και 4 από τα 6 προγράµµατα για το ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, Στο Γράφηµα 10.6 απεικονίζονται οι λόγοι εξόδου από τα θεραπευτικά προγράµµατα το Τα στοιχεία προέρχονται από τα πέντε προγράµµατα της καταγραφής (ένα πρόγραµµα δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία). Από το σύνολο των αλκοολικών που δέχθηκαν θεραπεία στα συγκεκριµένα προγράµµατα µέσα στο έτος, οι έξοδοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 62,1% (284 άτοµα). Ο σηµαντικότερος λόγος εξόδου το 2008 παραµένει, όπως και για τα προηγούµενα έτη 2006 και 2005, η ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας (2008: 53,5%, 2006: 50,7%, 2005: 46,3%), µε συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά µεταξύ των ετών, και ακολουθεί η οικειοθελής αποχώρηση, µε χαµηλότερα όµως ποσοστά σε σχέση µε το 2006 και το 2005 (30,6% το 2008, 38,6% το 2006 και 42,0% το 2005). Επιπλέον παρατηρείται ότι και το 2008 τα ποσοστά πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου για παραβίαση κανονισµών είναι χαµηλά (2,1%), αλλά µε τάση αύξησης σε σχέση µε το 2006 (1,7%). 149

10 Γράφηµα 10.6: Λόγοι εξόδου από τα θεραπευτικά προγράµµατα για τα οινοπνευµατώδη το 2008 Το 2008, επίσης, από το σύνολο των θεραπευοµένων σε δοµές κυρίως θεραπείας το 10,8% αντιστοιχεί σε άτοµα µε διαγνωσµένο ψυχιατρικό πρόβληµα, ενώ για το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 16,3%. Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, τα στοιχεία αναφέρονται στα δύο προγράµµατα του Τµήµατος 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ), επειδή είναι τα µόνα που παρέχουν στα πλαίσια εξειδικευµένης δοµής τέτοιου είδους υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, το 2008 η συνολική δυναµικότητα των Mονάδων / Τµηµάτων Κοινωνικής Επανένταξης σε ετήσια βάση ανέρχεται στα 90 άτοµα, ενώ παρακολούθησαν το πρόγραµµα συνολικά 58 άτοµα. ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, Για την εκπαίδευση επαγγελµατιών σε θέµατα χρήσης οινοπνευµατωδών, το Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ πραγµατοποίησε το 2008 ένα σεµινάριο µε θέµα «Η αιτιολογία της εξάρτησης από το αλκοόλ: ιαγνωστικά κριτήρια για τον αλκοολισµό και την κατάχρηση του αλκοόλ, πρόληψη υποτροπής, θεραπευτικές παρεµβάσεις στην οικογένεια» σε στελέχη ψυχικής υγείας και στο ευρύτερο κοινό. Παρά το γεγονός ότι τα επίσηµα αναγνωρισµένα θεραπευτικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση της προβληµατικής χρήσης οινοπνευµατωδών εξακολουθούν να µην είναι αριθµητικά πολλά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για την αύξηση των προγραµµάτων αυτών µε τη δη- µιουργία του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου ΜΕΘΕΞΙΣ (Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια ΨΝΘ) στη Θεσσαλονίκη, όσο και για τη διαρκή βελτίωση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των προγραµµάτων αυτών. Κατά το έτος αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού και την αναλογία προσωπικού και ασθενών, καθώς και στη σύνθεση των ασθενών και στον αριθµό τους στο Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ενώ αναµένονται σχετικές αλλαγές όσον αφορά τη στελέχωση προσωπικού στο προαναφερόµενο πρόγραµµα και στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τα στοιχεία τα οποία συλλέγει το ΕΚΤΕΠΝ σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των εξαρτηµένων από το αλκοόλ ατόµων που προσεγγίζουν τις εξειδικευµένες θεραπευτικές υπηρεσίες αφορούν συνολικά στοιχεία ανά φορέα και όχι ατοµικά. Για τις ανάγκες της Ενότητας αυτής χρησιµοποιείται ο ορισµός της θεραπείας όπως στον Οδηγό συλλογής στοιχείων του είκτη Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε χρήστες ναρκωτικών (ΕΚΤΕΠΝ 2000), αλλά προσαρµοσµένος. Σύµφωνα µε αυτόν, η θεραπεία ορίζεται ως «... οποιαδήποτε δραστηριότητα απευθύνεται άµεσα σε άτοµα που έχουν προβλήµατα µε τη χρήση αλκοόλ, και η οποία στοχεύει στο να βελτιώσει την ψυχολογική, σωµατική ή κοινωνική κατάσταση όσων µε δική τους πρωτοβουλία ζητούν βοήθεια για τα προβλήµατά τους µε το αλκοόλ». 150

11 Στα στοιχεία που παραδίδονται στο ΕΚΤΕΠΝ σε συγκεντρωτική µορφή δεν µπορεί να γίνει ξεκαθάρισµα διπλοεγγραφών µεταξύ των προγραµµάτων, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι κάθε άτοµο καταγράφεται µία φορά στο πρόγραµµα µέσα στο έτος αναφοράς, δεν γνωρίζουµε πόσα άτοµα κατεγράφησαν σε περισσότερα από ένα προγράµµατα. Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τον παραπάνω µεθοδολογικό περιορισµό, ο συνολικός αριθ- µός των ατόµων που προσέγγισαν τις θεραπευτικές υπηρεσίες το έτος 2008 ήταν 815 άτοµα (Πίνακας 10.2), αριθµός µικρότερος σε σύγκριση µε το 2006 (2006: άτοµα. 2008: 815 άτοµα). Στην πλειονότητά τους τα άτοµα που προσέγγισαν τις θεραπευτικές υπηρεσίες κατά το έτος αναφοράς ήταν άνδρες (Ν=639 άνδρες, ποσοστό 78,4% και Ν=176 γυναίκες, ποσοστό 21,5%) (Πίνακας 10.2). Ειδικότερα, σε όλες τις θεραπευτικές υπηρεσίες, οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών, ωστόσο παρουσιάζονται διαφορές στην αναλογία ανδρών και γυναικών όταν αυτή εξετάζεται ανά θεραπευτική υπηρεσία (Γράφηµα 10.7). Πίνακας 10.2: Συνολικός αριθµός εξαρτηµένων από το αλκοόλ που προσέγγισαν κάθε υπηρεσία το 2008 Ονοµασία Προγράµµατος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πρόγραµµα Ψυχολογικής Απεξάρτησης, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ) Πρόγραµµα Απεξάρτησης Αλκοολικών Βραχείας ιάρκειας, Τµήµα 18 ΑΝΩ Αλκοολικών (ΨΝΑ) Συµβουλευτικός Θεραπευτικός Σταθµός - Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΨΝΘ) Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ - Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρµακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΨΝΘ) Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ (Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΛΦΑ Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια (ΚΕΘΕΑ) Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΑΠΘ / ΟΚΑΝΑ) Ιατρείο Αλκοολογίας (Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών) Σύνολο ΠΗΓΗ: ΨΝΑ, ΨΝΘ, ΑΘΗΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΠΠΝΠ, ΑΠΘ / ΟΚΑΝΑ, Γράφηµα 10.7: Ποσοστό εξαρτηµένων από το αλκοόλ, ανά φύλο και θεραπευτική υπηρεσία (2008) ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ,

12 Τα περισσότερα άτοµα που προσέγγισαν το 2008 τις θεραπευτικές υπηρεσίες ήταν ηλικίας 36 ετών και άνω. Τα υψηλότερα ποσοστά νέων ηλικίας ετών που ήρθαν σε επαφή µε τις υπηρεσίες αυτές εµφανίζονται στο Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (34,3%), στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ (29,1%) και στο Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (25%) (Γράφηµα 10.8). Γράφηµα 10.8: Ποσοστό εξαρτηµένων από το αλκοόλ, ανά ηλικιακή κατηγορία και θεραπευτική υπηρεσία (2008) * Για το Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΑΠΘ / ΟΚΑΝΑ) έχει απαντηθεί «Άγνωστο» για την ηλικιακή κατηγορία όσον αφορά στο 14,9% των ατόµων. ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, Όσον αφορά την κατανοµή των ατόµων σχετικά µε την εργασιακή τους κατάσταση, σε τρεις θεραπευτικές υπηρεσίες το 50% και άνω των ατόµων είχαν σταθερή απασχόληση (Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ: 69%, Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ: 64,8%, Ιατρείο Αλκοολογίας στο ΠΝΠ: 51,4%) (Γράφηµα 10.9). Τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων εµφανίζουν τα θεραπευτικά προγράµµατα της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ το ποσοστό ανέργων ήταν 58,3%, στο Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 37,3% και στο Συµβουλευτικό Θεραπευτικό Σταθµό 36,3% (Γράφηµα 10.9). Γράφηµα 10.9: Ποσοστό εξαρτηµένων από το αλκοόλ, ανά εργασιακή κατάσταση και θεραπευτική υπηρεσία (2008) 152 * Για το Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΑΠΘ / ΟΚΑΝΑ) έχει απαντηθεί Άγνωστο για την εργασιακή κατάσταση όσον αφορά στο 16,4% των ατόµων. ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, 2009.

13 Στις περισσότερες θεραπευτικές υπηρεσίες, τα ποσοστά ατόµων µε µέσο ή ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο κυµαίνονται µεταξύ 52% και 80% (Πρόγραµµα Απεξάρτησης Αλκοολικών Βραχείας ιάρκειας 18 ΑΝΩ: 52%, Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΛΦΑ: 67,8%, Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ: 72,8% και Συµβουλευτικός Θεραπευτικός Σταθµός: 81,5%). Στο Ιατρείο Αλκοολογίας (ΠΝΠ), αντίθετα, ένα σηµαντικό ποσοστό ατόµων είχαν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος ηµοτικού / λίγες τάξεις Γυµνασίου, αγράµµατος / λίγες τάξεις ηµοτικού) (39,6%) κατά το έτος αναφοράς, όπως παρατηρήθηκε και πριν από δύο χρόνια (2006: 32,2%) (Γράφηµα 10.10). Γράφηµα 10.10: Ποσοστό εξαρτηµένων από το αλκοόλ, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και θεραπευτική υπηρεσία (2008) * Για το Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΑΠΘ / ΟΚΑΝΑ) έχει απαντηθεί Άγνωστο για το εκπαιδευτικό επίπεδο όσον αφορά στο 50,7% των ατόµων. ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, ιαχρονικά ( ) δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων που προσεγγίζουν τις θεραπευτικές υπηρεσίες επειδή αντιµετωπίζουν πρόβληµα από την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ Συγκριτικά στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι έλεγχοι και οι διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2008 και αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και η σύγκρισή τους µε τα προηγούµενα τρία χρόνια (2005, 2006, 2007), παρουσιάζονται στον Πίνακα Το 2008 ο αριθµός των ελέγχων είναι µειωµένος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο των τριών προηγούµενων χρόνων (2007, 2006, 2005). Όσον αφορά τον αριθµό των ελεχθέντων ατόµων, παρατηρείται ελαφρώς µειωµένος σε σχέση µε το 2007 και µεγαλύτερος σε σχέση µε το 2006 και το 153

14 Πίνακας 10.3: Έλεγχοι της Τροχαίας για µέθη οδηγών Ν Ν Ν Ν Έλεγχοι Ελεγχθέντα άτοµα Ένδειξη µέθης Πληµµελήµατα Αυτόφωρα Μηνύσεις Πταίσµατα ,10-0,24 mgr/l ή 0,20-0,49 mg/l ,25-0,40 mgr/l ή 0,50-0,80 mg/l ,41-0,60 mgr/l ή 0,81-1,10 mg/l ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία, 2006,2007, Γράφηµα 10.11: Έλεγχοι της Τροχαίας για µέθη οδηγών κατά την περίοδο (Πίνακας 10.3). Επιπλέον, ο αριθµός των ατό- µων που βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύµατος απόλυτος αριθµός το 2008 είναι παρόµοιος, µε µικρές αυξοµειώσεις σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 2007 και του 2005, ενώ είναι µειωµένος σε σχέση µε το 2006 (Πίνακας 10.3). Στο Γράφηµα παρουσιάζονται η διαχρονική σύγκριση του αριθµού των ελεγχθέντων ατόµων και των διαπιστώσεων «µέθης» κατά την περίοδο Όσον αφορά τον αριθµό των ελεγχθέντων ατόµων, εµφανίζεται συνεχής αύξηση από το 2000 έως το 2007 και µικρή µείωση µεταξύ των ετών 2007 και Όσον αφορά τα περιστατικά µε ένδειξη µέθης, αυτά παραµένουν σταθερά, µε µικρές διακυµάνσεις κατά την τελευταία εξαετία ( ). ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ, 2009 (Στοιχεία Ελληνική Αστυνοµία ιεύθυνση Τροχαίας) Συγκριτικά στοιχεία των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων και των αιτίων τους Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιεύθυνσης Τροχαίας παρατηρείται µείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων κατά την περίοδο Ειδικότερα, ο αριθµός των θανατηφόρων τροχαίων το 2007 ήταν 1.442, ενώ το 2008 είναι Μείωση παρατηρείται επίσης και στον αριθµό των θανατηφόρων τροχαίων τα οποία οφείλονται σε µέθη κατά την ίδια χρονική περίοδο [2007: 303 θανατηφόρα τροχαία οφειλόµενα σε µέθη (ποσοστό 21%), 2008: 257 (ποσοστό 18,5%)]. Το 2008 το υψηλότερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων τα οποία οφείλονται σε µέθη (σε σχέση µε το συνολικό αριθµό θανατηφόρων) ανά περιοχή εµφανίζεται στην Ήπειρο (36,8%), την Κεντρική Μακεδονία (35,1%) και τη υτική Μακεδονία (30,3%), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στην περιοχή των Ιονίων Νήσων (6,2%) και της Αττικής (9%) (Πίνακας 10.4). 154

15 Πίνακας 10.4: Συνολικός αριθµός θανατηφόρων τροχαίων και αριθµός θανατηφόρων τροχαίων που οφείλονται σε µέθη, ανά σύνολο και περιφέρεια στοιχεία Αριθµός Θανατηφόρα Αριθµός Θανατηφόρα θανατηφόρων τροχαία θανατηφόρων τροχαία τροχαίων οφειλόµενα σε τροχαίων οφειλόµενα ατυχηµάτων µέθη ατυχηµάτων σε µέθη Ν % Ν % Ν % Ν % ΓΑ Αττικής , , ,7 31 9,0 ΓΑ Θεσσαλονίκης 97 6, ,3 92 6, ,1 ΓΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 108 7, ,4 99 7, ,2 ΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας 123 8, , , ,1 ΓΑ υτικής Μακεδονίας 31 2, ,2 33 2, ,3 ΓΑ Θεσσαλίας 94 6, ,6 98 7, ,3 ΓΑ Στερεάς Ελλάδας 104 7, , , ,3 ΓΑ Βορείου Αιγαίου 24 1,6 8 33,3 25 1,8 3 12,0 ΓΑ Νοτίου Αιγαίου 49 3,3 6 12,2 51 3,6 8 15,6 ΓΑ Κρήτης 98 6, ,4 77 5, ,3 ΓΑ Ηπείρου 71 4, ,1 57 4, ,8 ΓΑ Ιονίων Νήσων 30 2, ,0 32 2,3 2 6,2 ΓΑ υτικής Ελλάδας 142 9, , , ,7 ΓΑ Πελοποννήσου 118 8, , , ,1 Σύνολο , ,5 ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνοµία, 2007, Σύµφωνα µε τα στοιχεία µιας µελέτης για τροχαία ατυχήµατα τα οποία οφείλονται στην επίδραση αλκοόλ και άλλων ουσιών (Papadodima et al. 2008), το αλκοόλ παραµένει ένας από τους κύριους παράγοντες τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας, παρόλο που η έκταση χρήσης στους Έλληνες οδηγούς µειώνεται τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, από αναλύσεις αίµατος που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµα οδηγών κατά την περίοδο παρατηρήθηκε ότι για τα πρώτα τρία χρόνια ( ) το 36%-38% των οδηγών που είχαν εµπλοκή σε κάποιο τροχαίο ατύχηµα βρέθηκαν θετικοί για χρήση αλκοόλ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την επόµενη τριετία ( ) µειώθηκε στο 29% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο σχετικά µε τα οινοπνευµατώδη είναι αυτό της ποιότητας και της πιθανής επικινδυνότητάς τους για τη δηµόσια υγεία. Το Γενικό Χηµείο του Κράτους διενεργεί ελέγχους των οινοπνευµατωδών ποτών (αλκοολούχα, οίνος, ζύθος) προς δύο κατευθύνσεις: α. επισήµανση, η οποία αφορά το σύνολο των ενδείξεων και των παραστάσεων των φιαλών και β. νοθεία, η οποία αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις: χαµηλότερος αλκοολικός βαθµός (ανάµειξη µε νερό) ανάµειξη της αιθυλικής αλκοόλης των δειγµάτων µε απαγορευµένες πρώτες ύλες, όπως είναι η αιθυλική αλκοόλη, που είναι ακατάλληλη για πόση, η µεθανόλη κτλ. µη κανονικότητα (σε σχέση µε το χαµηλότερο αλκοολικό τίτλο, τα µεγαλύτερα ποσοστά συντηρητικών κτλ.) αποµίµηση (όταν το περιεχόµενο δεν ανταποκρίνεται στην εµπορική επωνυµία του ποτού) 155

16 Από τα στοιχεία του Γενικού Χηµείου του Κράτους προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό των µη κανονικών δειγµάτων επί των ελεγχθέντων δειγµάτων είναι σχετικά χαµηλό. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανά είδος ποτού. Το υψηλότερο ποσοστό µη κανονικών δειγµάτων αφορά τα αλκοολούχα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ (π.χ. ουίσκι, βότκα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον οίνο και το ζύθο είναι αρκετά χαµηλότερο. Ειδικότερα, το 2008, όσον αφορά τα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ ελήφθησαν δείγµατα, εκ των οποίων τα 213 αφορούσαν µη κανονικά (7,2%). Σε αυτό το σύνολο των µη κανονικών δειγµάτων συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις των νοθευµένων (2,7%), των αποµιµήσεων (0,2%), καθώς και αυτά που αφορούν µη κανονική επισήµανση (4,3%). Σε σχέση µε τον οίνο, ο αριθµός των µη κανονικών δειγ- µάτων είναι 109 (3,26%) επί εξετασθέντων δειγµάτων και η παράβαση της µη κανονικής επισήµανσης αφορά το υψηλότερο ποσοστό (2,5%), όπως και στα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Τέλος, όσον αφορά το ζύθο, το 2008 ελήφθησαν δείγµατα, εκ των οποίων µόνο 29 (1,5%) ήταν µη κανονικά (Πίνακας 10.5). ιαχρονικά ( ) παρατηρείται αύξηση του αριθµού των εξετασθέντων δειγµάτων αλκοολούχων ποτών υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, ενώ µικρές αυξοµειώσεις παρατηρούνται στον αριθµό εξετασθέντων δειγµάτων οίνου και ζύθου. (Πίνακας 10.5). Όσον αφορά το ποσοστό των µη κανονικών δειγµάτων παρουσιάζεται µείωση σε όλα τα είδη οινοπνευµατωδών µεταξύ των ετών 2005 και 2007 και µικρή αύξηση µεταξύ των ετών 2007 και 2008 ( Πίνακας 10.5). Πίνακας 10.5: Αριθµός εξετασθέντων δειγµάτων και αριθµός µη κανονικών δειγµάτων, ανά είδος ποτού ιαχρονικά στοιχεία Αλκοολούχα ποτά Εξετασθέντα δείγµατα Ν = Ν=2.528 Ν=2.835 Ν=2.952 Ν % Ν % Ν % Ν % Σύνολο µη κανονικών , , , ,2 Μη κανονικά Νοθευµένα* 45 10, ,7 34 1,2 80 2,7 Αποµιµήσεις* 23 5,5 9 5,6 10 0,4 6 0,2 Μη κανονικά λόγω επισήµανσης* , ,7 91 3, ,3 Οίνος Εξετασθέντα δείγµατα Ν=1.192 Ν=2.521 Ν=3.632 Ν=3.349 Ν % Ν % Ν % Ν % Σύνολο µη κανονικών 51 4,3 54 2,1 42 1, ,26 Μη κανονικά Νοθευµένα* 19 37,2 3 5,5 6 0, ,72 Αποµιµήσεις* Μη κανονικά λόγω επισήµανσης* 32 62, ,5 36 1, ,54 Ζύθος Εξετασθέντα δείγµατα Ν=1.453 Ν=1.942 Ν=1.620 Ν=1.908 Ν % Ν % Ν % Ν % Σύνολο µη κανονικών 4 0,3 5 0,2 7 0, ,52 Μη κανονικά Νοθευµένα* , ,52 Αποµιµήσεις* Μη κανονικά λόγω επισήµανσης* ,3 19 1,0 * Τα ποσοστά είναι υπολογισµένα επί του συνόλου των µη κανονικών δειγµάτων. ΠΗΓΗ: Γενικό Χηµείο του Κράτους 2006, 2007,

17 10.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα µεγαλύτερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης οινοπνευµατωδών και µέθης στους µαθητές παρατηρούνται σε αγόρια και εφήβους µεγαλύτερης ηλικίας (17-18 ετών). Σχεδόν ένας στους 8 µαθητές υιοθετεί επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά, δηλαδή δεν χρησι- µοποιεί προφύλαξη κατά την ερωτική επαφή όταν έχει πιει. Το 2008, µία νέα θεραπευτική µονάδα δηµιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη για άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ. Κατά το έτος αναφοράς παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση των 6 προγραµµάτων που παρείχαν υπηρεσίες κυρίως θεραπείας από την εξάρτηση αλκοόλ συνολικά 507 άτοµα, ενώ δύο χρόνια πριν, το 2006, αντίστοιχες υπηρεσίες παρασχέθηκαν από λιγότερα προγράµµατα (5) σε περισσότερα άτοµα (639). Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα ποσοστά οικειοθελούς αποχώρησης από τα θεραπευτικά προγράµ- µατα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, δηλαδή από το 2006 και µετά, µειώνονται, ενώ τα ποσοστά ολοκλήρωσης της θεραπείας αυξάνονται, γεγονός το οποίο µπορεί να αποδοθεί στην αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση των προγραµµάτων αυτών στις ανάγκες των ατόµων που τα παρακολουθούν. Άνδρες άνω των 36 ετών είναι αυτοί που συνήθως προσεγγίζουν τις θεραπευτικές υπηρεσίες για να ζητήσουν βοήθεια επειδή αντιµετωπίζουν πρόβληµα από τη χρήση αλκοόλ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας µειώνεται το ποσοστό των θανατηφόρων ατυχηµάτων που οφείλονται σε µέθη, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά κατά το έτος αναφοράς εµφανίζονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής Μακεδονίας και της υτικής Μακεδονίας. ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΜΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΦΗ 157

18 158

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ συμβάλλουν σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρόκληση ασθενειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%)

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%) Εισαγωγή Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία ξεκινά συνήθως η χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών νόμιμων και παράνομων. Αν και οι περισσότεροι έφηβοι πειραματίζονται με τις ουσίες ή τις χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Σε συνεργασία με τη Δημοτική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη αποτελεί βασικό κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 6.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) 6.1.1 Εισαγωγή Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τους ιούς της Ηπατίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευθραστότητα της εφηβείας

Η ευθραστότητα της εφηβείας Η ευθραστότητα της εφηβείας Άννα Κοκκέβη Αναπλ. Καθηγήτρια Α Ψυχιατρικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16 Φεβρουαρίου 2010 Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το άτοµο ευάλωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πρόληψη των υποτροπών στον αλκοολισμό. Relapse Prevention in Alcohol Dependence

ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πρόληψη των υποτροπών στον αλκοολισμό. Relapse Prevention in Alcohol Dependence ΣΥΜΠΟΣΙΟ Πρόληψη των υποτροπών στον αλκοολισμό Relapse Prevention in Alcohol Dependence Ηράκλειο, Galaxy Hotel, 7 και 8 Μαίου 2010 Περιλαμβάνεται κοινή συνεδρία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 6/10/2014 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: "Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων (Workshops) με θέμα: «Η Μη Κατευθυντική Συμβουλευτική Ενθάρρυνσης, η εφαρμογή βιωματικών Μεθόδων Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Σχεδία» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1994 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ2

Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ2 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 PRAKSIS ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Περισσότερες Πληροφορίες στην PRAKSIS τηλ. 210 520 5200 info@praksis.gr 1 AIDS: «ΕΝ ΞΕΡΩ/

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ. Ερευνητική Εργασία:

1 ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ. Ερευνητική Εργασία: 1 ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ Ερευνητική Εργασία: \ Σχολικό Έτος 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ...5 Α.1 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ...5 Β. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών του Αλκοόλ στην Υγεία 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών του Αλκοόλ στην Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών του Αλκοόλ στην Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 3.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Κατά τη διάρκεια του 2010, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με το Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ορισμός αλκοολισμού Αλκοολούχα ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) γεωργικής προέλευσης, σε οποιοδήποτε ποσοστό το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα