ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t,t,...,t ν οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν, που έχουν μέση τιμή x. Σχηματίζουμε τις διαφορές t x, t x,... tν x. Να αποδείξετε ότι ο αριθμητικός μέσος των διαφορών αυτών είναι ίσος με μηδέν. Μονάδες 7 Α. Αν x, x, x ν είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w, w, w ν είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας), να ορίσετε το σταθμικό μέσο της μεταβλητής Χ. Μονάδες 4 Α3. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης. Να δώσετε τους ορισμούς του βέβαιου ενδεχομένου και του αδύνατου ενδεχομένου. Μονάδες 4 Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν στο x 0 όρια πραγματικούς αριθμούς, τότε lm( f ( x) g( x)) lm f ( x) lm g( x) x x x x x x 0 0 0

2 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 β) Για κάθε x>0 ισχύει ( x)' x γ) Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα και η θέση του στον άξονα κίνησής του εκφράζεται από τη συνάρτηση xf(t), τη χρονική στιγμή t είναι υ(t )f (t ) δ) Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε σημεία x, x Δ με x <x ισχύει f(x )<f(x ) ε) Η διάμεσος είναι ένα μέτρο θέσης, το οποίο επηρεάζεται από τις ακραίες παρατηρήσεις. Μονάδες 0 ΘΕΜΑ Β Δίνεται η συνάρτηση f( x) x x+, x R f( x) Β. Να υπολογίσετε το lm x x Μονάδες 0 Β. Να υπολογίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη x 0 0 Μονάδες 0 B3. Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζει η παραπάνω εφαπτομένη με τον άξονα x x

3 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΘΕΜΑ Γ Οι τιμές της απώλειας βάρους, σε κιλά, 60 ατόμων, τα οποία ακολούθησαν ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος, έχουν ομαδοποιηθεί σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΗΣ x ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [0 -...)... 0 [ ) 6 40 [ ) [ ) [ )... 5 ΣΥΝΟΛΟ 60 Να αποδείξετε ότι το πλάτος c κάθε κλάσης είναι ίσο με 4 Μονάδες 4 Γ. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα σωστά συμπληρωμένο, να υπολογίσετε τη μέση τιμή x και την τυπική απόκλιση s Μονάδες 8 Γ3. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Γ4. Αν κάθε άτομο έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί, να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου Α: «η απώλεια βάρους ενός ατόμου που επιλέχθηκε τυχαία να είναι από 7 μέχρι και 4 κιλά». Μονάδες 6 ίνεται ο τύπος

4 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΘΕΜΑ Δ Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με αντίστοιχες πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β) και η συνάρτηση f ( x) ln( x PA ( )) ( x PA ( )) + PB ( ), x> PA ( ) Δ. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 3 Δ. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο 5 x 0 με τιμή f(x 0 )0, να αποδείξετε ότι: 3 PA ( ) και PB ( ) 3 Μονάδες Λαμβάνοντας υπόψη το ερώτημα Δ και επιπλέον ότι 5 PA ( B), να βρείτε την πιθανότητα: 6 Δ3. να μην πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Α, Β. Δ4. να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα ενδεχόμενα Α, Β.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α. ( t x) + ( t x ) ( t x) t+ t t x x... x t x x x 0 Α. Ορισμός σελίδα σχολικού βιβλίου Α3. Ορισμός σελίδα 40 σχολικού βιβλίου Α4. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Λ Θέμα Β Β. f( x) x x+ 4x 4x+ 4 4 lm lm lm x x x x x x x x+ + ( )( ) ( ) 4x x 4x 4 lm lm x x 4 ( x )( x x+ + ) ( x x+ + ) x f x x x+,x R x x+ x x+ Η εφαπτόμενη ε στο σημείο της με τετμημένη x0 0 έχει λ f 0 Β. ( ) ( ) συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό ( )

6 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 Β3. Αν ω η γωνία που σχηματίζει η εφαπτομένη ε με τον x x 0 τότε λεϕω, οπότε ω 35 Θέμα Γ Γ. Η δεύτερη κλάση είναι: [ c,c) οπότε c + c 6 c 4 Γ. Απώλεια Κέντρο Συχνότητα x x Βάρους σε κλάσης κιλά x 0, , , , , Σύνολο x 600 x 0 κιλά 60 k x k 600 s x άρα s 5 Γ3. s 5 CV 0,5 > 0, άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές x 0

7 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 Γ4. P( A) Θέμα Δ Δ. f ( x) ( x P(A) ) ( ) ( ) ( ) ή x P( A) P(A) ( ( )) ( ) x P A x P A x P A ( ) ( ) f x 0 x P A 0 x + P A 0 ή < απορρίπτεται. x P(A) + P(A) + f x + - ( ) f( x ) 5 Δ. + P(A) P(A) f 0 ln + P( B) 0 P( B) 3 Δ3. P( A B) P( A) + P( B) P( A B) 3 P ( A B) P( A B) 3 3 Δ4. P ( A B) ( B A) P( A B) + P( B A) P( A) + P( B) P( A B) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιοράν Π. Κούσης Π. Σιφναίος Δ. Τζωρτζίνης Ι.- Φιλιόγλου Β. Φλωρόπουλος Α.