ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ". ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά ομάδα ή συνδυασμό ομάδων μηχανημάτων έργων ή/και οχημάτων, με αντικείμενο την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ". Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ,64 με το Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2015, στους Κ.Α , , , , και H διάρκεια των συμβάσεων και κατ επέκταση η δαπάνη θα είναι σε ισχύ από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 5 και 157 παρ. 1 α και 1β), το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τ.α) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Επίσης, η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών και των συντηρήσεων επισκευών, γίνεται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : 1. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Της ΥΑ 11389/93 «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ ( ΕΚΠΟΤΑ). 3. Του Ν.3463/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 ( Αρ. Πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4. Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α ). 5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 6. Της εγκυκλίου 11 ( Αρ. πρωτ /28/6/2010 ) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 204/2010 γνωμοδότησης του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Δαπάνες Δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.».

2 7. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β). 8. Της ΚΥΑ 111/2380/ ( ΦΕΚ 3400/ Τεύχος Β ) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30πμ έως ώρα π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την από ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη). Σε περίπτωση απεργίας ή οποιασδήποτε ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη ή στις ζητούμενες εργασίες. Η έδρα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την άμεση ανταπόκρισή τους στις εκάστοτε ανάγκες δεδομένης της 24ώρου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, η/και εργασιών μαζί ή και ανεξάρτητα για οποιαδήποτε από αυτές ή συνδυασμό τους. εν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών η/και εργασιών,όπως αυτά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Οικονομική προσφορά. Ασφαλιστική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα Τεχνική Προσφορά. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια για ποιά είδη, η/και εργασίες υποβάλλουν προσφορά. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται εις διπλούν, πρωτότυπα και αντίγραφα. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή τις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των αγαθών που προσφέρουν. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: - τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, - την τεχνική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχεται στον ανωτέρω φάκελο. - την οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχεται στον ανωτέρω φάκελο. 4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών για τους οποίους καταθέτει προσφορά, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα ανταλλακτικά/ελαστικά θα παραδίδονται τμηματικά και κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας και μετά τη λήξη τους θα παραδίδονται συνοδευόμενες με αντίστοιχη βεβαίωση της καλής εκτέλεσής τους από τον ανάδοχο της εργασίας. Ο συμβατικός χρόνος των ανωτέρω προμηθειών/εργασιών αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

4 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του κάθε ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και τις αυτές τιμές, με την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού και δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των εργασιών που εκτελέστηκαν. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Αλεξανδρούπολη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τους επί συνόλου δέκα ( 10 ) εκσκαφέων και φορτωτών που διαθέτει ο Δήμος μας,καθώς και τεσσάρων ( 4 ) γεωργικών ελκυστήρων, οι οποίοι είναι οι εξής: A/A Αριθμός Κυκλοφορίας Είδος μηχανήματος Εργοστάσιο Κατασκευής 1 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 2 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 3 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT 4 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 5 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ O & K 6 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 7 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 8 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 9 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 10 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VENIERI 11 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ FIAT 12 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ FIAT 13 AM ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ SAME 14 AM ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ NEW HOLLAND καθώς και την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας, τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, ως εξής: A/A Αριθμός Κυκλοφορίας Τύπος ελαστικού Ποσότητα 1 ΜΕ /75R16 2EΜ.+4ΟΠ. = 6ΤΕΜ 2 ΜΕ ,5-25 2EΜ.+2ΟΠ. = 4ΤΕΜ 3 ΜΕ /80-18 & 18,4-26 2EΜ.+2ΟΠ. = 4ΤΕΜ 4 ΚΗΙ /80-22,5 2EΜ.+4ΟΠ. = 6ΤΕΜ 5 ΚΗΙ /80-22,5 2EΜ.= 2 ΤΕΜ. 6 ΚΗΙ /75-R16C 2EΜ.+2ΟΠ. = 4ΤΕΜ 7 ΚΗΙ /75-R16C 2EΜ.= 2 ΤΕΜ. όπως και την συντήρηση και επισκευή γενικά των ελαστικών του συνόλου του στόλου των μηχανημάτων έργου του Δήμου μας, ο οποίος αριθμεί συνολικά δέκα επτά ( 17 ) μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων (πλην των έντεκα (11) μηχανημάτων έργων που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Ενότητες Φερών Τραϊανούπολης) και για τα οποία υπάρχει ήδη ισχύουσα σύμβαση με ανάδοχο για τη συντήρησή τους.

6 Για τη συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των συγκεκριμένων μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων, όπως και για την προμήθεια ελαστικών και τη συντήρηση επισκευή ελαστικών, έχουν εγγραφεί αντίστοιχοι Κ.Α. Εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2015, αναλυτικά ως εξής : K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Για την προμήθεια των ανταλλακτικών εκσκαφέων φορτωτών & σωλήνων υψηλής πίεσης. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά, εξαρτήματα και σωλήνες υψηλής πίεσης πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε μηχανήματος έργου, είτε εφάμιλλης ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο μηχάνημα έργου και κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής. Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002, ορίζονται τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. 2. Για την προμήθεια Ελαστικών οχημάτων μηχανημάτων έργων. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού και εύφημου κατασκευαστικού οίκου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί, η παράδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας, σε κατάστημα εξυπηρέτησης σε ακτίνα το πολύ 10 χλμ. από την έδρα του Δήμου, χωρίς επιβάρυνση οικονομική, εντός ωραρίου εργασίας του Δήμου της ιδίας ημέρας. Σε όλα τα κάτωθι αναφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : -Επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία του ελαστικού -Διάσταση ελαστικού -Εάν φέρει αεροθάλαμο ή όχι -Χώρα κατασκευής του ελαστικού

7 -Δείκτης φορτίου -Δείκτης ταχύτητας -Αναγραφή της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αέρα -Τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής του. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επιφυλάσσεται να ζητήσει δείγμα των υπό προμήθεια ειδών, σε ημερομηνία που θα γνωρίσει εγγράφως, σύμφωνα με άρθρο της διακήρυξης. Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης ανά όχημα για το οποίο προορίζονται, να είναι καινούρια πρώτης ποιότητας μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων, να προέρχονται δε από πιστοποιημένο κατάλληλα εργοστάσιο κατασκευής με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι τα προς προμήθεια ελαστικά τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (5) πέντε μηνών, από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των επισώτρων των προμηθευτών, και τεχνικά Prospectus με σχέδια και φωτογραφίες των ζητουμένων ελαστικών (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Κάθε ελαστικό επίσωτρο, όπου είναι αναγκαίο, θα συνοδεύεται από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου ο οποίος θα πρέπει να είναι συνεχούς τύπου, και τέτοιου πλάτους και μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στα αντίστοιχα επίσωτρα χωρίς αυτά να κάμπτονται ή να ζαρώνουν. Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα επίσωτρα κατά το στάδιο παραγωγής και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο επίσωτρο. Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί και πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. Για την εκτέλεση, όλων των προβλεπομένων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής. Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχονται: o Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία o Ο σκελετός o Η αντοχή σε εφελκυσμό Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του προμηθευτή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού επιλογής της Υπηρεσίας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

8 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών. Επιπλέον από τον Δήμο απαιτούνται τα κάτωθι: Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά ελαττώματα: Α) Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων Β) Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση Γ) Διαχωρισμός των λινών Δ) Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών Ε) Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό Ζ) Τα υπό προμήθεια ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια (συμβατικά), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών. Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τις προσφορές. 3.Για τις Εργασίες συντήρησης & επισκευής εκσκαφεών φορτωτών και αγροτικών μηχανημάτων Ως εργασίες συντήρησης και επισκευής ορίζονται οι ανθρωποώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που απαιτεί η τακτική συντήρηση των εκσκαφέων - φορτωτών και αγροτικών μηχανημάτων, αλλά και οι επισκευές των πάσης φύσεως βλαβών που ενδέχεται να παρουσιάσουν. Οι εργασίες πάσης φύσεως θα πιστοποιούνται με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους προσφέροντες ως προς την ποιότητα και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεσή τους, όπως επίσης και για τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού κάθε φορά. 4.Για τις Εργασίες συντήρησης & επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργων. Ως εργασίες συντήρησης και επισκευής ορίζονται οι ανθρωποώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που απαιτεί η τακτική συντήρηση των ελαστικών των μηχανημάτων έργων, εντός του καταστήματος του μειοδότη ή και εκτός αυτού. Λόγω της έκτασης του Δήμου μας και της φύσεως των εργασιών που εκτελούν τα μηχανήματα έργου, κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα του μειοδότη για επισκευές σε όλη την έκταση του Δήμου κατόπιν εντολής του αρμόδιου Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. Οι εργασίες πάσης φύσεως θα πιστοποιούνται με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους προσφέροντες ως προς την ποιότητα και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεσή τους, όπως επίσης και για τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού κάθε φορά. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη,27/04/2015 Αλεξανδρούπολη, 27/04/2015 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πάσης φύσεως ανταλλακτικών εκσκαφέων φορτωτών & σωλήνων υψηλής πίεσης και τις εργασίες συντήρησης και επισκευών που θα απαιτηθούν για το σύνολο των εκσκαφέων φορτωτών του Δήμου μας και των αγροτικών μηχανημάτων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, καθώς και την συντήρηση και επισκευή των ελαστικών των μηχανημάτων έργων του Δήμου μας και την προμήθεια ελαστικών για συγκεκριμένα οχήματα και μηχανήματα έργου, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρονται υποχρεωτικά το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των ανταλλακτικών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, η/και εργασιών μαζί ή και ανεξάρτητα για οποιαδήποτε από αυτές ή συνδυασμό τους. Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους προσφερόμενους καταλόγους του αναδόχου, η έκπτωση θα υπολογίζεται στην τιμή επίσημου τιμοκαταλόγου προμηθευτού που θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο. Οι ποσότητες των ανταλλακτικών των εκσκαφέων φορτωτών αυτών αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης, θα δύνανται δε να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των αντιστοίχων συμβάσεων, ακόμη και με είδη που είναι εκτός περιγραφής, λόγω της ουσιαστικής αδυναμίας να προβλεφθούν όλες οι βλάβες που πιθανόν να προκύψουν, χωρίς όμως να υπερβαίνεται για κανένα λόγο η αξία της σύμβασης και θα γίνονται δεκτά με το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. Οι ποσότητες των ελαστικών όπως και ο τύπος τους είναι συγκεκριμένες, όπως επίσης και αυτές αναφέρονται παραπάνω. Τα ποσά που αναφέρονται στο σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, η/και εργασιών, δεν δεσμεύουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην καθ ολοκληρία διάθεσή τους. Άρθρο 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών και των συντηρήσεων επισκευών, γίνεται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : 1. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Της ΥΑ 11389/93 «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ ( ΕΚΠΟΤΑ). 3. Του Ν.3463/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 ( Αρ. Πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4. Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α ). 5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

10 6. Της εγκυκλίου 11 ( Αρ. πρωτ /28/6/2010 ) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 204/2010 γνωμοδότησης του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Δαπάνες Δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.». 7. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β). 8. Της ΚΥΑ 111/2380/ ( ΦΕΚ 3400/ Τεύχος Β ) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3ο Συμβατικά Τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: Η Διακήρυξη. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Προϋπολογισμός. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Το έντυπο προσφοράς Άρθρο 4ο Δικαιούμενοι συμμετοχής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : Όλα τα φυσικά πρόσωπα ( Έλληνες ή αλλοδαποί ). Όλα τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. Συνεταιρισμοί. Ενώσεις προμηθευτών. Υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Άρθρο 5ο Χρόνος & Τρόπος παράδοσης των υλικών, εκτέλεσης των εργασιών και διάρκεια συμβάσεων. Η παράδοση των πάσης φύσεως υλικών και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής,θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα προς τον ανάδοχο από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και θα συνοδεύεται απαραίτητα από την Εντολή Επιθεώρησης & Επισκευής. Το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων θα έρχεται κατόπιν σε συνεννόηση με τον προμηθευτή για την παράδοση του υλικού ή/και την εκτέλεση των εργασιών. Τόπος παράδοσης των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και ελαστικών ορίζεται ό χώρος του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης ως έδρα του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή/και επισκευών, ως χώρος ορίζεται το κατάστημα του αναδόχου, με τη δυνατότητα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, να εκτελεστούν από τον ανάδοχο και σε άλλο κατάστημα, χώρο ή εξωτερικό σημείο υπό την επίβλεψή του.

11 Η έδρα των καταστημάτων των αναδόχων που θα προκύψουν θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ταχύτερη ανταπόκρισή τους στις εκάστοτε ανάγκες. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον/τους μειοδότη/ες θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους έως το τέλος του οικονομικού έτους, με δυνατότητα παράτασης, εάν αυτό κριθεί αρμοδίως απαραίτητο, για έως και τρείς ( 3 ) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εξαντληθεί το αρχικό ποσό της συμβάσεως και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας αυτής, χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται με εγγυητική επιστολή και θα πρέπει να κατατεθεί πριν, ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των εργασιών που εκτελέστηκαν. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής, ενδεχόμενης βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά τους ή η κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή την μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 7ο Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) του συμβατικού προϋπολογισμού για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Άρθρο 8ο Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα, του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών και της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τμηματικό προϋπολογισμό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12 Άρθρο 9ο Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα είναι αρίστης ποιότητας. Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή, που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, με δική του δαπάνη, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως. Άρθρο 10ο Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη,27/04/2015 Αλεξανδρούπολη, 27/04/2015 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧ/ΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 315/ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ τεμ. 500, , / ΟΠΙΣΘΙΟ τεμ. 500, , /80-18 τεμ. 350, , /75R16 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ τεμ. 170, , /75R16 ΟΠΙΣΘΙΟ τεμ. 170, , /75- R16 C τεμ. 210, , /75-R16 C τεμ. 150, , τεμ. 700, , ,5-25 τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 4.659,80 Γ.ΣΥΝΟΛΟ ,80

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ( ,00 )

15 Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ΤΕΜ ) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ 1 285,00 285,00 2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 6 41,00 246,00 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΣΤΑΥΡΟΙ ) 6 317, ,00 4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ , ,00 5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3 670, ,00 6 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 10 12,50 125,00 8 ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΠΗΓΑΣ 6 230, ,40 9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ , ,00 10 ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 485,00 970,00 11 ΚΟΜΠΛΕΡ 2 145,30 290,60 12 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 2 520, ,00 14 ΝΥΧΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 10 35,40 354,00 15 ΠΕΙΡΟΙ ΝΥΧΙΩΝ 10 2,45 24,50 17 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 2 132,66 265,32 18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5 125,35 626,75 20 ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 2 530, ,00 22 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 124,00 496,00 23 ΒΑΚΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 2 358,44 716,88 24 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 6 58,60 351,60 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΦΠΑ 23% 3.645,74 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,79 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ( 5.000,00 ) Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" 15 40,00 600,00 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/4" 10 18,00 180,00 3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4" 15 58,00 870,00 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2" 15 39,00 585,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.235,00 ΦΠΑ 23% 514,05 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.749,05

16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 17 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 19 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΩΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 40 /ΏΡΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.500,00 ΦΠΑ 23% 805,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.305,00 K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00

17 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015 ( Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ) Επισκευή ελαστικού μηχανήματος έργου με αεροθάλαμο εντός του καταστήματος Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεσαίο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεσαίο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στον τόπο της βλάβης ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 47,00 /τεμ. 30,00 /τεμ. 48,00 /τεμ 70,00 /τεμ. 80,00 /τεμ 50,00 /τεμ. 60,00 /τεμ 50,00 /τεμ. 85,00 /τεμ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.000,00 ΦΠΑ 23% 1.610,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.610,00

18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 9 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 25 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΥΒΑ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 32 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ( RIPPER ) 33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 40 /ΏΡΑ 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙΑ) ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.000,00 ΦΠΑ 23% 690,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.690,00 K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000,00

19

20 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ ) 1 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ 1 2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 6 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΣΤΑΥΡΟΙ ) 6 4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 15 5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3 6 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 10 8 ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΠΗΓΑΣ 6 9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10 ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 11 ΚΟΜΠΛΕΡ 2 12 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 2 14 ΝΥΧΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΕΙΡΟΙ ΝΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 2 18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5 20 ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 2 22 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 23 ΒΑΚΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 2 24 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 6 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ ) 1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" 15 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/4" 10 3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4" 15 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2" 15 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 9 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 25 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΥΒΑ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 32 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ( RIPPER ) 33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙΑ) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

22 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 1 315/ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ τεμ / ΟΠΙΣΘΙΟ τεμ /80-18 τεμ /75R16 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ τεμ /75R16 ΟΠΙΣΘΙΟ τεμ /75- R16 C τεμ /75-R16 C τεμ τεμ ,5-25 τεμ. 4 ΔΑΠΑ ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% Γ.ΣΥΝΟΛΟ

23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ) Επισκευή ελαστικού μηχανήματος έργου με αεροθάλαμο εντός του καταστήματος ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΦΠΑ Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεσαίο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεσαίο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στο κατάστημα Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) μηχ. έργου με μεγάλο μανσόν στον τόπο της βλάβης ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΡΟΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 17 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 19 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΩΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 03/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 05-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 5120

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα