Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό"

Transcript

1 Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό εκπαιδευτικό αν λάβουµε υπόψη µας τόσο την παιδαγωγική όσο και την τεχνολογική του διάσταση 1

2 Το εκπαιδευτικό λογισµικό Εµπεριέχει : διδακτικούς στόχους ολοκληρωµένα σενάρια αλληγορίες µε παιδαγωγική σηµασία Κυρίως επιφέρει συγκεκριµένα διδακτικά και µαθησιακά αποτελέσµατα Τι εξετάζουµε από τεχνική άποψη; την ποιότητα του περιβάλλοντος διεπαφής την εργονοµία το είδος της αλληλεπίδρασης που επιτρέπει µε το χρήστη τα χρησιµοποιούµενα µέσα (εικόνα, ήχο, κλπ) και την αισθητική του 2

3 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού Γλώσσες προγραµµατισµού Πακέτα εφαρµογών γενικής χρήσης Προσοµοιώσεις εικονικά εργαστήρια Παιχνίδια Επικοινωνίες διαδίκτυο Νοήµονα συστήµατα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας κι άλλα Ηλεκτρονικά βιβλία εγκυκλοπαίδειες Εκπαιδευτικές εφαρµογές πολυµέσων Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής Προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας Προγράµµατα που υποστηρίζουν συνεργατική µάθηση 3

4 Γλώσσες προγραµµατισµού Κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη πνευµατικών δεξιοτήτων λογικού και µαθηµατικού τύπου Ο µαθητής µέσα από τον προγραµµατισµό µαθαίνει το δοµηµένο και ιεραρχικό τρόπο σκέψης και την αντιµετώπιση προβληµάτων ηµιουργεί δικό του περιβάλλον εργασίας πβ LOGO Πακέτα εφαρµογών γενικής χρήσης Word (επεξεργαστής κειµένου), Excel (λογιστικό φύλλο), Powerpoint (λογισµικό διαφανειών) και βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται ως εργαλεία στη διδακτική πράξη. 4

5 Επεξεργαστής κειµένου Υποστηρίζει την παραγωγή ενός ποιοτικού και πλήρως δοµηµένου κειµένου ακόµη και από οµάδες Η καθαρή εικόνα του κειµένου ευνοεί την οπτικοποίηση των νοηµάτων και την πραγµατοποίηση πολλών δοκιµών µε αισθητά και άµεσα αποτελέσµατα. Επεξεργαστής κειµένου Οι Οι µαθητές απαλλάσσονται από την επανασυγγραφή ολόκληρων παραγράφων και επικεντρώνονται στην καταγραφή και ολοκλήρωση της σκέψης τους η δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών εκδόσεων των κειµένων που παράγονται υποστηρίζει την αρχειοθέτησή τους καθώς και την εύκολη ανάκτησή τους. 5

6 Επεξεργαστής κειµένου η δυνατότητα να αξιοποιηθούν διαφορετικοί τύποι πληροφορίας (εικόνες, πίνακες, διαγράµµατα, ήχων, video,, σε ένα αρχείο -συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των µαθητών στη χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων της πληροφορίας και διευκολύνει τη µάθηση. Επεξεργαστής κειµένου µπορεί να υποστηρίξει την επικοινωνία, τη συνεργασία οµάδων µαθητών. Για παράδειγµα σε µια οµαδική εργασία οι µαθητές χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή κειµένου για να καταγράψουν αρχικά ο καθένας ξεχωριστά, τις ιδέες, τις απόψεις και τα ερωτήµατά τους. Επίσης χρησιµοποιούν τον επεξεργαστή κειµένου στην αξιοποίηση υλικού που έχει εντοπιστεί στο ιαδίκτυο. Στη συνέχεια, διαµοιράζουν ηλεκτρονικά τα κείµενά τους, παρεµβαίνουν άµεσα σε αυτά, τα ενοποιούν, τα συνθέτουν ή και τα ανασκευάζουν. 6

7 Λογισµικό παρουσιάσεων powerpoint υποστηρίζει τη δηµιουργία διαφανειών µε στόχο την παρουσίαση ενός θέµατος ή ειδικότερα την υποστήριξη ενός µαθήµατος. Στην περίπτωση που οι διαφάνειες µιας παρουσίασης προβληθούν µέσα από υπολογιστή είναι δυνατό να συνδυάζουν διαφορετικές µορφές πληροφορίας όπως κείµενο, εικόνα, ήχο,βίντεο, συνδέσµους προς άλλες παρουσιάσεις ή δικτυακούς τόπους. Λογισµικό παρουσιάσεων powerpoint η δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής µιας παρουσίασης σε πολλούς υπολογιστές διευκολύνει την παρακολούθησή της στο χώρο του εργαστηρίου. Ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε ακροατή να ανατρέξει στις διαφάνειες της παρουσίασης επιλέγοντας την πληροφορία που χρειάζεται. 7

8 Μερικές power ιδέες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό παρουσιάσεων για την ταυτόχρονη εµφάνιση σε όλους τους υπολογιστές της τάξης, του γενικού πλαισίου του µαθήµατος. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει διαφάνειες µε σχετικό πληροφοριακό υλικό,οδηγίες, ερωτήµατα, δραστηριότητες, συνδέσµους προς δικτυακούς τόπους. Power - Η δυνατότητα δηµιουργίας µιας µη - γραµµικής παρουσίασης (µε τη χρήση συνδέσµων προς διαφορετικά σηµεία της παρουσίασης ) προσδίδει ευελιξία στην προβολή των διαφανειών και στην πλοήγηση σε αυτές ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε µαθήµατος. Οι µαθητές εργάζονται µε βάση το σχέδιο του µαθήµατος και ανατρέχουν σε αυτό κάθε φορά που ολοκληρώνουν µία δραστηριότητα που τους προτείνει. 8

9 ώστε το στους µαθητές Οι µαθητές, χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο λογισµικό για να δηµιουργήσουν παρουσιάσεις -,, εξασκούνται γενικότερα στην υποστήριξη της δουλειάς τους. Η προετοιµασία µιας παρουσίασης καλλιεργεί την αφαιρετική ικανότητα των µαθητών καθώς οι διαφάνειες θα πρέπει να είναι λιτές σε κείµενο και να επικεντρώνονται στην ουσία του θέµατος. Excel λογιστικά φύλλα διαχειρίζεται δεδοµένα στη µορφή κειµένου αριθµών, µαθηµατικών συναρτήσεων. Σε ένα φύλλο εργασίας αναπαριστώντας τις παραµέτρους (µεταβλητές) που καθορίζουν ένα δεδοµένο πρόβληµα και τις σταθερές που το επηρεάζουν, δίνεται η δυνατότητα δυναµικών υπολογισµών των µεταξύ τους σχέσεων µε τον ορισµό των κατάλληλων τύπων. Παρέχονται επίσης δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσµάτων αριθµητικά ή και µε γραφικό τρόπο. 9

10 Προσοµοιώσεις Η χρήση προσοµοιώσεων (simulations Η χρήση simulations) ) και λογισµικών µοντελοποίησης προσφέρει τη δυνατότητα στο µαθητή να λειτουργήσει ως ερευνητής, ορίζοντας και κατασκευάζοντας ο ίδιος το µοντέλο ενός προβλήµατος, µελετώντας την επίδραση διαφορετικών παραµέτρων σε αυτό αλλά και δοκιµάζοντας διαφορετικές υποθέσεις για τη λειτουργία ενός δεδοµένου µοντέλου. Οι µαθητές ενεργοποιούνται στη δηµιουργία και αξιολόγηση των προσωπικών τους ιδεών, στην αντιπαράθεση της πρότερης γνώσης τους µε νέα αντικρουόµενα στοιχεία, στη σύγκριση των δικών τους µοντέλων για τον κόσµο µε πραγµατικά δεδοµένα /καταστάσεις, στη συνεργασία σε οµάδες µε στόχο την οικοδόµηση πιο πολύπλοκων µοντέλων στην επανεξέταση των επιτευγµάτων τους µέσα από την παρουσίαση των δικών τους µοντέλων στην οθόνη. 10

11 Παίγνια Τα εκπαιδευτικά παιγνίδια στον υπολογιστή είναι δράσης, περιπέτειας (adventure( games), στρατηγικής, ανάπτυξης ικανοτήτων γλωσσικών, µαθηµατικών κλπ. και µπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιχνίδια στρατηγικής όπως σκάκι, µπρίτζ κλπ. είναι συνήθως παιγνίδια ρόλων και προσοµοιώνουν καταστάσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο χρήστης. Τα παιγνίδια ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων,εξοικείωσης µε τις έννοιες, τις σχέσεις κλπ. απευθύνονται συχνά σε παιδιά προσχολικήςή σχολικής ηλικίας και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να µάθουν παίζοντας. Επίσης υπάρχουν οµαδικά παιγνίδια που παίζονται µέσω του ιαδικτύου. Επικοινωνίες - διαδίκτυο Το ιαδίκτυο αποτελεί µια πηγή πληροφορίας και γνώσης αλλά και ταυτόχρονα ένα σηµαντικό και σε ανάπτυξη µέσο δηµοσίευσης Οι δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει, µέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λίστες συζήτησης, chat,, κ.λ.π., υποστηρίζουν τη διαµόρφωση ανθρώπινων κοινοτήτων που συνοµιλούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. 11

12 Τι ήρθε να προσθέσει στη ζωή µας; Το διαδίκτυο διαθέτει χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την προϋπάρχουσα τεχνολογία των εποπτικών µέσων (προβολή διαφανειών, video,, κ.λ.π.). Αυτά είναι οι πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχει ( Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), η υπερµεσική του δοµή καθώς και η αλληλεπιδραστικότητά του µε το χρήστη. Μέσο δηµοσίευσης πληροφορίας και επικοινωνίας µεταξύ µαθητών Ο Παγκόσµιος Ιστός φιλοξενεί ήδη τις Ιστοσελίδες πολλών σχολείων (http://www τα οποία συνήθως παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους και ανοίγουν έτσι ένα κανάλι επικοινωνίας µε άλλες σχολικές µονάδες και µαθητικές κοινότητες. Η δηµιουργία ηλεκτρονικών περιοδικών και σχολικών εφηµερίδων αποτελεί µια ενδιαφέρουσα διάσταση που ξεπερνά τα όρια µιας σχολικής µονάδας και συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ενιαίας µαθητικής κοινότητας που επικοινωνεί, συνεργάζεται και δηµιουργεί. 12

13 On line εργαλεία Περσέας Το λεξικό Liddell-Scott Scott-Jones σε ηλεκτρονική µορφή. Thesaurus Linguae Graecae Ο Θησαυρός της Ελληνικής γλώσσας Thesaurus Linguae Graecae (TLG) είναι ένα ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας Irvine. Ιδρύθηκε το 1972 και έχει ψηφιοποιήσει όλα τα κείµενα από τον Όµηρο έως την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη το έργο του Ελληνικού Θησαυρού hnc.ilsp.gr/ Περισσότερα Σούδα Η Σούδα είναι µία βυζαντινή ιστορική εγκυκλοπαίδεια του 10ου αι. Περιλαµβάνει πολλές χαµένες σήµερα πηγές. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά. Verbix για λατινιστές 13

14 Χρειαζόµαστε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική γλώσσα Το υλικό αυτό ενδέχεται είτε να είναι άµεσα αξιοποιήσιµο στη διδασκαλία [www.komvos.edu.gr ], [ΙΜΕ hellenichistory.gr ] είτε να περιλαµβάνει ιδέες εµπειρίες και σενάρια µαθηµάτων, απόρροια της δραστηριότητας εκπαιδευτικών σε πραγµατικές συνθήκες τάξης netschoolbook.gr Εκπαιδευτικά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας Η εικονική πραγµατικότητα ή Virtual Reality (VR) είναι ένα interface (περιβάλλον διεπαφής) ) ανθρώπου -υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο µε τρόπο φυσικό και ενστικτώδη. Είναι µία τεχνολογία η οποία υποστηρίζει τη δηµιουργία µίας διαφορετικής µορφής interface στο οποίο ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει µε το σύστηµα µέσω πράξεων, κινήσεων και εκτιµήσεων που µοιάζουν µε τις καθηµερινές του ενέργειες, στο πραγµατικό του περιβάλλον.β.λ. Εικών 14

15 Ηλεκτρονικά βιβλία - Εγκυκλοπαίδειες Πρόκειται για µαθήµατα µε µορφή ηλεκτρονικών σελίδων στον υπολογιστή (21 εν πλω) Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες λειτουργούν παρόµοια, αλλά παρέχουν µεγαλύτερη αλληλεπιδραστικότητα στον χρήστη. Encarta - Britannica 21 εν πλω Εκπαιδευτικό λογισµικό παρουσίασης που καλύπτει την Ελληνική Ιστορία της περιόδου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης µέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήµατα του νέου Ελληνικού κράτους. 15

16 21 εν πλω Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να κρατήσουν σηµειώσεις, να επιλέξουν και να συγκεντρώσουν υλικό στο χώρο του «Εργαστηρίου» και να το επεξεργαστούν για περαιτέρω αξιοποίηση Εκπαιδευτικές µορφές πολυµέσων Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές πολυµέσων κυριαρχούν στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Πρόκειται συνήθως για εκπαιδευτικό λογισµικό σε CD-ROM ή στο ιαδίκτυο που παρέχει περιβάλλον µε κύρια χαρακτηριστικά την υπερµεσική δοµή, τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία µε πολλαπλούς τρόπους και την αλληλεπιδραστικότητα µε το χρήστη. Ένα υπερµεσικό περιβάλλον δοµείται µε τη χρησιµοποίηση πληροφορίας διαφόρων µορφών όπως : κείµενο, εικόνα, γραφικά, ήχο, βίντεο, κινούµενη εικόνα κλπ.. 16

17 Εκπαιδευτικό λογισµικό «Μυκήνες» φωτογραφίες χάρτες χρονοµηχανή βάσεις δεδοµένων Τετράδιο µαθητή Ανήκει στην κατηγορία του διερευνητικού λογισµικού Παρέχει τη δυνατότητα χειρισµού εργαλείων για οπτικοποίηση και διαχείριση δεδοµένων π.χ. δυναµικούς χάρτες. ιαθέτει ενσωµατωµένα εργαλεία διατύπωσης δοµηµένων ερωτήσεων και αναζήτησης. 17

18 ιατύπωση ερωτηµάτων ιάθεση Το λογισµικό διατίθεται ως τµήµα (Μικρόκοσµος) του περιβάλλοντος E-E Slate, είτε σε µορφή CD-ROM είτε σε µορφή on-line download από τη διεύθυνση Slate.cti.gr. 18

19 Ηρόδοτος: Πολυµεσική εφαρµογή για το Μάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και των Νέων Ελληνικών. Άσκηση Περιήγηση σε µουσείο Ακροστοιχίδας Παρουσίαση µαθήµατος µε Υπερσυνδέσµους Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (drill( & practice) Οι εφαρµογές αυτού του τύπου βασίζονται σε συγκεκριµένη διδακτέα ύλη που ακολουθεί κάποιο σχολικό αναλυτικό ή άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσης και παρέχουν ασκήσεις και προβλήµατα σχετικά µε αυτήν. Οι ασκήσεις είναι διάφορων τύπων όπως σωστό λάθος, πολλαπλών επιλογών, ανοικτού τύπου και έχουν απλή γραµµική µορφή καλώντας τον χρήστη να απαντήσει σε µία σειρά ερωτήσεων. 19

20 ε φοριούνται πια Τα προγράµµατα αυτά στηρίζονται στην επιλογή από τον µαθητή της σωστής απάντησης και δεν αξιοποιούν διδακτικά το λάθος του µαθητή ώστε να τον οδηγήσουν στην ενεργητική και δηµιουργική µάθηση. Είναι η λατρεία των φροντιστών Προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας (Tutorials( Tutorials) Τα προγράµµατα αυτά βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριµένων πρακτικών δεξιοτήτων όπως εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων, τυφλό σύστηµα, εκµάθηση ξένων γλωσσών κλπ.). Παρέχουν ερωτήσεις αυξανόµενης δυσκολίας και επεξηγήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόµενος, ελέγχουν τα αποτελέσµατα, µετρούν την απόδοσή του και αξιολογούν την επίδοσή του. 20

21 Προγράµµατα συνεργατικής µάθησης Είναι προγράµµατα µε δραστηριότητες στον υπολογιστή που προωθούν τη συνεργατική µάθηση σε τρόπο που να γίνεται αποφυγή διακρίσεων. Έρευνες σε δραστηριότητες διάφορων γνωστικών αντικειµένων έδειξαν ότι τα µαθησιακά αποτελέσµατα της συνεργατικής µάθησης είναι διαρκέστερα [Ράπτης Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, 2001]. Παράδειγµα προγράµµατος συνεργατικής µάθησης αποτελεί το Knowledge Forum: Επιστροφή netschoolbook.gr 21

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1983 έδωσε τον ορισμό, ότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Εισαγωγή Φωτεινή Βασιλοπούλου - Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου Οτιδήποτε βλέπεις µπορεί να γίνει ένα παραµύθικαι µπορείς να βγάλεις

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών 14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών Χαράλαµπος Καραγιαννίδης και Γιασεµή Βάβουλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και Open University, UK Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί µια επισκόπηση της Μάθησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γεωργία ηµητρίου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Αναλυτικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα