ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος

2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 Έργα οδοφωτισμού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οριστική Μελέτη έργου Προμήθεια εξοπλισμού (H/W & S/W) Eγκατάσταση εξοπλισμού Σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των λαμπτήρων Σύστημα συντήρησης των λαμπτήρων 3

4 Συμβατικές μορφές Προμήθεια Υπηρεσίες ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έργο 4

5 Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Διέπεται από τον ν. 3855/2010 Καθορίζει το αντικείμενο της σύμβασης και όχι τον τρόπο ανάθεσης Αντικείμενο της σύμβασης: Η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Pay as you save: Το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου για την επένδυση, συναρτάται με το συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 2 βασικές μορφές: 1) Σύμβαση διαμοιραζομένου οφέλους 2) Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού εμπίπτει στην κατηγορία τεχνολογικού μέτρου ΤΚ4 : Φωτισμός (Παράρτημα 3 και στις δύο βασικές μορφές) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5

6 Τα δημοτικά τέλη ως εξασφάλιση Εκχώρηση προς τράπεζες: Είναι νόμιμη η εκχώρηση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών προς τράπεζα για την εξασφάλιση σύμβασης δανείου (άρθρο 176 παρ. 5 ΚΔΚ) Εκχώρηση προς αναδόχους: Με πρόσφατη διάταξη (ν. 4257/2014, άρθ. 43) τροποποιείται το άρθ. 209 ΚΔΚ και επιτρέπεται επίσης η εκχώρηση και η ενεχύραση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη. 6

7 2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

8 Μέθοδοι ανάθεσης Σύμβαση Προμήθειας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μικτή Σύμβαση Υπηρεσιών (και προμήθειας) Σύμβαση ΣΔΙΤ 8

9 Βασικά Χαρακτηριστικά - 1 Η Σύμβαση Προμήθειας: Αντικείμενο της προμήθειας είναι συγκεκριμένα είδη (λαμπτήρες, λογισμικό, εξοπλισμός) και, ενδεχομένως, συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης, εκπαίδευσης κλπ. Ανάληψη υποχρέωσης Επιβάρυνση ΦΠΑ στην αρχή Η κυριότητα του εξοπλισμού μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή αμέσως, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μόνο εγγυήσεις (καλή λειτουργία, διάρκεια ζωής, κατανάλωση κλπ.) Το τίμημα εξοφλείται αμέσως με την παράδοση του εξοπλισμού. Ανάθεση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007. Προτεινόμενη ανάθεση μέσω δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 9

10 Βασικά Χαρακτηριστικά - 2 Η μικτή Σύμβαση Υπηρεσιών (και Προμήθειας): Κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος εκπονεί μελέτη, εγκαθιστά λαμπτήρες, εξοπλισμό κλπ., παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας κλπ. Ενιαία σύμβαση που εμφανίζει σύνθεση στοιχείων που ανήκουν σε περισσότερα είδη συμβάσεων προεξάρχων χαρακτήρας αυτής των υπηρεσιών Πολυετής διάρκεια Η κυριότητα του εξοπλισμού μεταβιβάζεται στο τέλος της σύμβασης Ο ανάδοχος χρηματοδοτεί το σύνολο της επένδυσης στην αρχή, με ίδια και δανειακά κεφάλαια Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται σταδιακά (π.χ. από τα δημοτικά τέλη), βάσει της ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται (πληρωμές διαθεσιμότητας) Ανάθεση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007. Προτεινόμενη ανάθεση μέσω δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού Μπορεί να είναι Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης του ν. 3855/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10

11 Βασικά Χαρακτηριστικά - 3 Η Σύμβαση ΣΔΙΤ: Το αντικείμενο των Συμβάσεων ΣΔΙΤ είναι η εκτέλεση έργων ή/και η παροχή υπηρεσιών (δεν δύναται να υπαχθούν συμβάσεις προμήθειας) Πολυετής διάρκεια Η κυριότητα του εξοπλισμού μεταβιβάζεται στο τέλος της σύμβασης Ο ανάδοχος χρηματοδοτεί το σύνολο της επένδυσης από την αρχή, με ίδια και δανειακά κεφάλαια Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται σταδιακά (π.χ. από τα δημοτικά τέλη), βάσει της ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται (πληρωμές διαθεσιμότητας) Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες του ν. Ν. 3389/2005, που προσομοιάζουν με αυτές του π.δ. 60/2007. Προτεινόμενη ανάθεση μέσω ανοικτού διαγωνισμού ΣΔΙΤ Προηγούμενη Απόφαση Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. περί υπαγωγής Εποπτεία της σύμβασης από την ΕΓΣΔΙΤ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 11

12 3.ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

13 Στάδια Ανάθεσης Σύμβασης Υπηρεσιών / Προμήθειας Δημοσίευση προκήρυξης Κατάθεση προσφορών Αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Κατακύρωση Έγκριση από Ελεγκτικό Συνέδριο Σύναψη σύμβασης 13

14 Στάδια Ανάθεσης Σύμβασης ΣΔΙΤ Αίτημα προς ΕΓΣΔΙΤ Απόφαση υπαγωγής ΔΕΣΔΙΤ Δημοσίευση προκήρυξης Κατάθεση προσφορών Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Κατακύρωση σε Προσωρινό ΙΦΣ Οριστικοποίηση συμβατικών εγγράφων Έγκριση από Ελεγκτικό Συνέδριο Σύναψη σύμβασης 14

15 4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16 Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών ή Προμήθειας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙKEΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΥΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ Β ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16

17 Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών ή Προμήθειας Προμήθειας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΥ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις του Αναδόχου Παράρτημα ΙΙ Εγγυητικές Επιστολές Παράρτημα ΙΙΙ Πίνακας Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων Παράρτημα IV Οικονομική Προσφορά Παράρτημα V Σχέδιο Σύμβασης 17

18 Διακήρυξη Σύμβασης ΣΔΙΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Νομικό και θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης της Σύμβασης Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Δημοσίευση της προκήρυξης Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Έγγραφα διαγωνισμού και τρόπος λήψης αυτών Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης Ρήτρα εμπιστευτικότητας Δαπάνες του διαγωνισμού Γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης σύμπραξης Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία Δικαίωμα Συμμετοχής Κριτήρια Αποκλεισμού Συμμετοχής Έλεγχος Καταλληλότητας / Ελάχιστα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ανάθεσης Παρουσίαση κριτηρίων τεχνικής προσφοράς Παρουσίαση κριτηρίου οικονομικής προσφοράς Βαθμολόγηση Προσφορών Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς Συνολική Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18

19 Διακήρυξη Σύμβασης ΣΔΙΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Τρόπος υποβολής προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Φακέλων Δικαιολογητικών Περιεχόμενα Υποφακέλου Α1 (Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής) Περιεχόμενα Υποφακέλου Α2 ( Τεκμηρίωση Κριτηρίων Επιλογής) Περιεχόμενα Υποφακέλου Α3 (Τεκμηρίωση Σχήματος Σύμπραξης) Περιεχόμενο Φακέλων Τεχνικών Προσφορών Περιεχόμενο Φακέλων Οικονομικών Προσφορών Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ισχύς προσφορών Εναλλακτικές προσφορές Τιμές προσφορών νόμισμα Υποχρέωση γνώσης συνθηκών εκτέλεσης του έργου Όργανα διενέργειας και αξιολόγησης Διενέργεια διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης προσφορών Στάδιο Ελέγχου Δικαιολογητικών Στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών Στάδιο ελέγχου Οικονομικών Προσφορών - τελική κατάταξη Απόρριψη προσφορών Προσφυγές ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19

20 Διακήρυξη Σύμβασης ΣΔΙΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Επιλογή και ανακήρυξη προσωρινού ΙΦΣ Ανακήρυξη οριστικού ΙΦΣ Κατάρτιση σύμβασης Διαδικασία Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων Ολοκλήρωση Διαγωνισμού κλήση για υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης και Συμφωνητικών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Περιγραφή του αντικειμένου του έργου Σκοπός και Αντικείμενο του Έργου Κανονιστικό Πλαίσιο Νομικό και Συμβατικό πλαίσιο Σύμπραξης Θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Παραχωρούμενα δικαιώματα Περίοδος παραχώρησης Διακριτές Φάσεις της Σύμπραξης Xρηματοδότηση Σύμπραξης Χρηματοδοτικό σχήμα της Σύμπραξης Ευθύνη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20

21 Διακήρυξη Σύμβασης ΣΔΙΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Δημόσια Χρηματοδότηση Ιδιωτική Χρηματοδότηση Μορφές χρηματοδότησης Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ) Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε αναμονή (ΕΔΠΑ) Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Συμβατική δομή του Έργου Χαρακτηριστικά Σύμπραξης Ορισμοί αμέσως ή εμμέσως εμπλεκόμενων μερών Σύσταση ΑΕΕΣ Μετοχική Σύνθεση ΑΕΕΣ Διοίκηση ΑΕΕΣ Σύμβαση Σύμπραξης και παρεπόμενα σύμφωνα Ανεξάρτητος Ελεγκτής Κίνδυνοι Σύμπραξης Ασφαλίσεις Γενικά ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21

22 Διακήρυξη Σύμβασης ΣΔΙΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Μηχανισμός Διαχείρισης Έργου Ρόλος Αναθέτουσας Αρχής Μηχανισμός παρακολούθησης και παραλαβής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παροχή Οικονομικού Ανταλλάγματος Ορισμός Οικονομικού Ανταλλάγματος Τρόπος πληρωμών Ρήτρες Έκπτωση ΙΦΣ Επιβολή ρητρών καθυστέρησης Μη καταβολή μέρους της αναλογούσας Δημόσιας Χρηματοδότησης Άλλες ποινές Καταγγελία Σύμβασης Σύμπραξης και έκπτωση ΑΕΕΣ Επίλυση διαφορών - Διαιτησία ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22

23 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

24 Σύγκριση Χρονοδιαγράμματος ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αίτηση προς ΕΓΣΔΙΤ - Απόφαση ΔΕΣΔΙΤ Δημοσίευση Προκήρυξης στην ΕΕΕΚ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δεν απαιτείται ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔΙΤ Δεν είναι σαφώς καθορισμένη 52 ημέρες 52 ημέρες Στάδια διαγωνισμού Παρόμοιοι χρόνοι Παρόμοιοι χρόνοι Φάση οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων Προσφυγές Ασφαλιστικά μέτρα Δεν απαιτείται Όμοιοι χρόνοι Δεν είναι σαφώς καθορισμένη Όμοιοι χρόνοι 4.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 24

25 Σύγκριση Διαδικασιών Ανάθεσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔΙΤ Σαφές νομοθετικό περιβάλλον ναι ναι Προθεσμίες δημοσίευσης προκήρυξης ίδια ίδια Στάδια διαγωνισμού παρόμοια παρόμοια Εποπτεία ΕΓΣΔΙΤ όχι ναι Δικαστική προστασία (ν. 3886/2010) ίδια ίδια Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου ναι ναι Υποχρέωση σύστασης ΑΕΕΣ όχι ναι Απαίτηση σύναψης χρηματοδοτικών συμβάσεων όχι ναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 25

26 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

27 Συμπέρασμα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔΙΤ Νομικά αποδεκτή μορφή Συνήθης χρόνος διαδικασίας ανάθεσης Απλούστερη μορφή και διαδικασία Αρμόζει σε μικρά και μεσαία έργα Νομικά αποδεκτή μορφή Αυξημένος χρόνος διαδικασίας ανάθεσης Σύνθετη μορφή και διαδικασία (π.χ. υποχρέωση σύστασης ΑΕΕΣ, χρηματοδοτικές συμβάσεις κλπ.) Αρμόζει σε μεγάλα έργα 27

28 Σφηκάκης & Συνεργάτες Η δικηγορική εταιρία ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ συστάθηκε το 2007, προερχόμενη από μετασχηματισμό του δικηγορικού γραφείου που λειτούργησε από το Στο δυναμικό της Εταιρίας περιλαμβάνονται σήμερα 10 δικηγόροι ως μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και 3 ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι. Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες συμβάσεις, συναλλαγές και εταιρικές λειτουργίες, με ιδιαίτερη ανάπτυξη των συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών. Έχουμε αποκτήσει ευρεία εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός δημοσίου έργου, εκτέλεσης μιας προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, από τον σχεδιασμό και την προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης. Η εμπειρία μας αναφέρεται τόσο στο προσυμβατικό στάδιο (διαγωνισμός μέχρι την ανάθεση) όσο και στο συμβατικό στάδιο (εκτέλεση του έργου, προμήθειας, υπηρεσίας κ.ά.), επίσης δε σε διαφορετικούς τομείς αντικειμένων, όπως τεχνικά έργα (σιδηροδρομικά, αυτοκινητόδρομοι, υποδομές υγείας, αθλητικές υποδομές, λοιπές υποδομές κ.ά.), προμήθειες (εξοπλισμού νοσοκομείων, των σχολικών βιβλίων, συστημάτων πληροφορικής κ.ά.) παραχωρήσεις (τουριστικών λιμένων, αυτοκινητοδρόμων, αθλητικών υποδομών, συνεδριακών-εμπορικών κέντρων κ.ά.) υπηρεσίες (υπηρεσίες συντήρησης, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κτηματογράφησης, υπηρεσίες πληροφορικής κ.ά.) συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ (πυροσβεστικοί σταθμοί, σχολεία, συστήματα τηλεματικής αστικών συγκοινωνιών, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κ.α.) Δικηγόροι της δικηγορικής εταιρίας μας διαθέτουν εμπειρία και πιστοποίηση στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα συμβάσεων FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Διαθέτουμε ευρεία εμπειρία σε θέματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικά έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, είμαστε δε εγγεγραμμένοι στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων (π.δ. 4/2002) της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Έχουμε συμπράξει ως νομικοί σύμβουλοι στην εκτέλεση πολλών έργων μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας, όπως: Διαγωνισμοί για την προμήθεια χαρτιού και την εκτύπωση των σχολικών βιβλίων έτους Διαγωνισμός ΣΔΙΤ για την υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών. Διαγωνισμός ΣΔΙΤ για την μελέτη, κατασκευή και μακροχρόνια διαχείριση σύγχρονου συστήματος τηλεματικής στα οχήματα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Νομικός σύμβουλος του αναδόχου εκτέλεσης του έργου Μετρό Αθηνών, επέκταση της Γραμμής 3 μέχρι τον Πειραιά. Προϋπολογισμός Νομικός σύμβουλος του αναδόχου εκτέλεσης του έργου Μετρό Αθηνών, επέκταση της Γραμμής 2 μέχρι την Ανθούπολη. Προϋπολογισμός ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 28

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στοιχεία επικοινωνίας: Πέτρος Σφηκάκης ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρία Σίνα Αθήνα τηλ. κέντρο fax web

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 27319/12-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα