ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.503 / 01 / 2012"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ , Λάρισα Τηλέφωνο: , 90 Fax: E mail: Πληροφορίες: Φαν Χρστου ΛΑΡΙΣΑ, 05 / 03 / 202 Αριθμ. Πρωτ.: 3455 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 0 / 202 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 364/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/20 (ΦΕΚ 70 Α /5 8 20) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν. 4024/20 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ..53/οικ.3.949/κυα (ΦΕΚ 63 Β /5 4 20) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 38, αριθμ. πρωτ..8000/οικ.6.489/ (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ Ε) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ.6.292/ απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (.237) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νομό Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξς αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Σελίδα από 7

2 0. Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 0 Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος χώροι πρασίνου Δμου Βόλου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 0 03 Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 04 Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 05 Αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 2 06 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 09 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4 0 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 2 2 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 Σελίδα 2 από 7

3 0. Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 3 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δμου Βόλου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 5 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 6 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 7 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 2 8 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και αποκατάσταση οδοστρώματος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 20 Καθαίρεση Πινακίδων και καθαρισμός στύλων, πινακίδων οδοσμανσης και προσόψεων δημοτικών κτιρίων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 2 Καθαρισμός συνοικίας Αγ. Στεφάνου και οδού Βόλου Πορταριάς Χανίων Δράκειας, οδού Βόλου Κουκουράβας Μακρυνίτσας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 22 Καθαρισμός συνοικίας Αγ. Στεφάνου και οδού Βόλου Πορταριάς Χανίων Δράκειας, οδού Βόλου Κουκουράβας Μακρυνίτσας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 Σελίδα 3 από 7

4 0. Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 23 Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ 2 24 Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 25 Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 26 Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας ΠΕ ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 27 Λειτουργία Εντευκτηρίου στα ΚΑΠΗ για την εμψύχωση και τη δραστηριοποίηση των μελών του μέσα από τις ομάδες δραστηριότητας ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 28 Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 29 Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 30 Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 2 3 Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 0 32 Φροντίδα και Μέριμνα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 33 Συνοδεία και στριξη ΑμεΑ 34 Συνοδεία και στριξη ΑμεΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συνοδεία και στριξη ΑμεΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Σελίδα 4 από 7

5 0. Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 36 Συνοδεία και στριξη ΑμεΑ 37 Συνοδεία και στριξη ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Συμβουλευτικ, εμψύχωση οικογενειών με οικονομικά προβλματα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 39 Συμβουλευτικ, εμψύχωση οικογενειών με οικονομικά προβλματα ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 Συμβουλευτικ, εμψύχωση οικογενειών με οικονομικά προβλματα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 Συμβουλευτικ, εμψύχωση οικογενειών με οικονομικά προβλματα ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 42 Στριξη Ενημέρωση ΡΟΜΑ 43 Στριξη Ενημέρωση ΡΟΜΑ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44 Φύλαξη Δασών ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 8 45 Εξυπηρέτηση Τουριστών ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 46 Προώθηση προϊόντων ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 47 Διευκολυντές πόλης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 48 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 49 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4 Σελίδα 5 από 7

6 02. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 50 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 5 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3 52 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 5 53 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 54 Συντρηση και εξωραισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 55 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 56 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 57 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 58 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 59 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 60 Εξωραϊσμός αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 6 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 62 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Σελίδα 6 από 7

7 02. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 63 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 0 64 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 3 65 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΠΕ ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 6 66 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ 2 67 Εκπαιδεύω τα παιδιά ΠΕ ΔΕ ΧΟΡΕΥΤΩΝ 2 68 Εξωσχολικά προγράμματα και δράσεις για νέους ΠΕ ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 69 Εξωσχολικά προγράμματα και δράσεις για νέους ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2 70 Δραστηριοποίηση παιδιών σε μη διαδεδομένα αθλματα ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 0 7 Αθλητισμός και Υγεία ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4 72 Διεύρυνση Ωραρίου μουσείων και βιβλιοθηκών ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 73 Διεύρυνση Ωραρίου μουσείων και βιβλιοθηκών ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (με γνώση Ρωσικς γλώσσας) Σελίδα 7 από 7

8 02. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 74 Διεύρυνση Ωραρίου μουσείων και βιβλιοθηκών ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 75 Διεύρυνση Ωραρίου μουσείων και βιβλιοθηκών ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 76 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΤΕ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ 2 77 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 78 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 79 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 80 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 8 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 82 Δράσεις πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΕ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 83 Υλοποίηση Προγραμμάτων Μαζικς Άθλησης ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5 84 Υλοποίηση Προγραμμάτων Μαζικς Άθλησης ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 85 Καθαρισμός και διαφύλαξη συντρηση διατηρητέων μνημείων (δίκτυο καλντεριμιών, κρηνών κλπ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 Σελίδα 8 από 7

9 02. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 86 Προστασία λουομένων ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. Δ.Ι.Ε.Κ.) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 87 Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας ηλικιωμένων ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 8 88 Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας ηλικιωμένων ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 89 Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργικ Απασχόληση ΑμεΑ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 90 Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργικ Απασχόληση ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 9 Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργικ Απασχόληση ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 92 Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας Παιδιών Ρομά ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 93 Κοινωνικό Παντοπωλείο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 94 Ανακύκλωση Ρουχισμού, Βιβλίων, Ηλεκτρικών Συσκευών Δίκτυο Ανταλλαγών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 95 Καταπολέμηση των διακρίσεων Διαμεσολαβητές (Δράσεις για τους Ρομά) ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 2 Σελίδα 9 από 7

10 03. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. Δ.Ι.Ε.Κ.) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 96 Καταπολέμηση των διακρίσεων Διαμεσολαβητές (Κοινωνικ ένταξη μεταναστών) ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 4 97 Νυχτεριν Εφημερία για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 98 Νυχτεριν Εφημερία για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 99 Γραμματειακ και διοικητικ υποστριξη του δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 200 Φροντίδα συντρηση & διαμόρφωση Χώρων Αναψυχς εκτός ορίων οικισμών Δμου Νοτίου Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB, KOMATSU) 20 Φροντίδα συντρηση & διαμόρφωση Χώρων Αναψυχς εκτός ορίων οικισμών Δμου Νοτίου Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 202 Φροντίδα συντρηση & διαμόρφωση Χώρων Αναψυχς εκτός ορίων οικισμών Δμου Νοτίου Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 203 Φροντίδα συντρηση & διαμόρφωση Χώρων Αναψυχς εκτός ορίων οικισμών Δμου Νοτίου Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 204 Φροντίδα συντρηση & διαμόρφωση Χώρων Αναψυχς εκτός ορίων οικισμών Δμου Νοτίου Πηλίου ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 205 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Ζ, τάξης Δ ) Σελίδα 0 από 7

11 04. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 206 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB, KOMATSU) 207 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 208 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Καθαρισμός Εθνικς Οδού ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Ζ, τάξης Δ ) 20 Καθαρισμός Εθνικς Οδού ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 Συντρηση Προσόψεων Δημοτικών Κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 22 Συντρηση Προσόψεων Δημοτικών Κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 23 Συντρηση Προσόψεων Δημοτικών Κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 24 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 25 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 26 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 2 27 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 Σελίδα από 7

12 04. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 28 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 29 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 22 Ανάδειξη της πολιτιστικς κληρονομιάς μέσω των διατροφικών συνηθειών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 222 Ανάδειξη της πολιτιστικς κληρονομιάς μέσω των διατροφικών συνηθειών ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 223 Καταγραφ, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 224 Καταγραφ, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 225 Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB, KOMATSU) 226 Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 Σελίδα 2 από 7

13 04. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 230 Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 23 Δημιουργία και Στελέχωση Ομάδας Πολιτικς Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 233 Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 05. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 235 Παροχ φροντίδας σε παιδιά προσχολικς ηλικίας, απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις, και φύλαξη αυτών ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 236 Παροχ φροντίδας σε παιδιά προσχολικς ηλικίας, απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις, και φύλαξη αυτών ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Παροχ φροντίδας σε παιδιά προσχολικς ηλικίας, απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις, και φύλαξη αυτών ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Δμου Σκιάθου ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Δμου Σκιάθου ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 240 Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Δμου Σκιάθου ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΤΕ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ Σελίδα 3 από 7

14 05. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 24 Εξωραϊσμός και αισθητικ αποκατάσταση δρόμων, παραλιών, λιμανιού και πάρκων ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) Εξωραϊσμός και αισθητικ αποκατάσταση δρόμων, παραλιών, λιμανιού και πάρκων ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Εξωραϊσμός και αισθητικ αποκατάσταση δρόμων, παραλιών, λιμανιού και πάρκων ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 244 Εξωραϊσμός και αισθητικ αποκατάσταση δρόμων, παραλιών, λιμανιού και πάρκων ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Εξωραϊσμός και αισθητικ αποκατάσταση δρόμων, παραλιών, λιμανιού και πάρκων ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 246 Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 247 Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 248 Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 249 Καθαρισμός Παραλιών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 250 Καθαρισμός Παραλιών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 25 Καθαρισμός Παραλιών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Σελίδα 4 από 7

15 06. ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 252 Διαχείριση Απορριμμάτων και Ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 253 Διαχείριση Απορριμμάτων και Ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 254 Διαχείριση Απορριμμάτων και Ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Συντρηση Δημοτικών κτιρίων, κοινοχρστων χώρων και Πάρκων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 256 Συντρηση Δημοτικών κτιρίων, κοινοχρστων χώρων και Πάρκων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 257 Συντρηση Δημοτικών κτιρίων, κοινοχρστων χώρων και Πάρκων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 258 Συντρηση Δημοτικών κτιρίων, κοινοχρστων χώρων και Πάρκων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Καθαριότητα Συντρηση παιδικών χαρών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 260 Συντρηση καθαριότητα πεζοδρομίων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 Συντρηση καθαριότητα πεζοδρομίων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 262 Καθαριότητα Αλσών και Δασών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Καθαριότητα Αλσών και Δασών ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 Σελίδα 5 από 7

16 07. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 266 Φροντίδα Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 267 Φροντίδα Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Υποστριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοττων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 269 Υποστριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοττων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 270 Υποστριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοττων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 27 Υποστριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοττων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Υποστριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοττων ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ανάδειξη της πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 274 Ανάδειξη της πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 275 Ανάδειξη της πολιτιστικς κληρονομιάς ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 276 Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 277 Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Σελίδα 6 από 7

17 08. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα Καταγραφ της ιστορίας Ανάδειξη της πολιτισμικς κληρονομιάς Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΕ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Διευκόλυνση της πρόσβασης και εξωραϊσμός των σημείων πολιτισμού ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 283 Προστασία και ανάδειξη δασών ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 284 Προστασία και ανάδειξη δασών ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 285 Προστασία και ανάδειξη δασών ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 287 Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 288 Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 289 Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Σελίδα 7 από 7

18 09. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 290 Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2 29 Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαρισμός, συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 294 Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 295 Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΤΕ ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 297 Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 298 Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 299 Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 300 Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Σελίδα 8 από 7

19 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 30 Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ Κατηγορίας) Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Ε Ζ ) Καθαρισμός Έλεγχος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών. Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σελίδα 9 από 7

20 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 30 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 3 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 32 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 2 33 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 34 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 35 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ 36 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 37 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2 38 Συγκέντρωση και αξιοποίηση εθνολογικού, λαογραφικού και άλλου πολιτιστικού δυναμικού ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 39 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2 Σελίδα 20 από 7

21 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 320 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 8 202) 2 32 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 322 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 202) 323 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 324 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 202) 325 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 326 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΤΕ ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 327 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 328 Στριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων ΠΕ ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 202) Σελίδα 2 από 7

22 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 329 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 330 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 202) 33 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 332 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 333 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 202) 334 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 335 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 336 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 8 202) 337 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 338 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 8 202) Σελίδα 22 από 7

23 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 339 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 340 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 8 202) 34 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 342 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 343 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 344 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 345 Συγκέντρωση υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υπάρχοντος ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 202) 346 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 347 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 9 202) 348 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 23 από 7

24 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 349 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 350 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛOΛΟΓΙΑΣ 35 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 352 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 9 202) 353 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 354 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 355 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 9 202) 356 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΚΗΣ 357 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΚΗΣ 9 202) 358 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 24 από 7

25 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 359 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 202) 360 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 36 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 202) 362 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΤΕ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΤΙΣΤΩΝ 363 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 364 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 9 202) 365 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ 9 202) 366 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 367 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 9 202) 368 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σελίδα 25 από 7

26 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 369 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 9 202) 370 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 37 Προβολ τουριστικού προϊόντος περιοχς και περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 202) 372 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 373 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 375 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 377 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΤΕ ΜΑΙΩΝ 378 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Σελίδα 26 από 7

27 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 379 Εκπαίδευση νέων, ενηλίκων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε ειδικά θέματα ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 38 Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 384 Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 386 Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 387 Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ 2 Σελίδα 27 από 7

28 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 389 Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Δράσεις ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 39 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 9 202) 392 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 0 202) 393 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9 202) 394 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 9 202) Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 202) 396 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 202) 397 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 202) 398 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 0 202) Σελίδα 28 από 7

29 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 399 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 202) 400 Υποστηρικτικός μηχανισμός στριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 202) 40 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 9 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ Κατηγορίας) 9 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ Κατηγορίας) 0 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Γ ) 9 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Γ ) 0 202) 407 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 9 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 0 202) 2 Σελίδα 29 από 7

30 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 409 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 9 202) 40 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 202) 4 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 9 202) 42 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 0 202) 43 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 9 202) 44 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 0 202) 45 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 9 202) 46 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 0 202) 47 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 202) 48 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) Σελίδα 30 από 7

31 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 49 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 202) 420 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 202) 42 Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 202) Αντιμετώπιση και πρόληψη εκτάκτων αναγκών ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 0 202) Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 424 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 425 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 202) Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 8 202) 427 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 202) 2 Σελίδα 3 από 7

32 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 429 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 430 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 202) 43 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 432 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΩΣ ΕΔΡΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 202) 433 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΤΕ ΜΑΙΩΝ 434 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΤΕ ΜΑΙΩΝ 8 202) 435 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 436 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 202) 437 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 438 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 8 202) Σελίδα 32 από 7

33 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 439 Πρόληψη και προαγωγ της δημόσιας υγείας ΠΕ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 440 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 202) 44 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 202) 442 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 9 202) 443 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 0 202) 444 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 202) 445 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 9 202) 446 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9 202) 447 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 0 202) 448 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9 202) Σελίδα 33 από 7

34 0. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 449 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 202) 450 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 202) 2 45 Στριξη εθελοντικών δικτύων κοινωνικς εργασίας και προσφοράς ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 0 202). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 452 Εξωραϊσμός, βελτίωση και αποκατάσταση εγκαταστάσεων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Εργασίες πρόληψης από φυσικές καταστροφές ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΕΡΑΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 454 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 456 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 5ΜΗΝΕΣ 457 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 Σελίδα 34 από 7

35 2. ΦΕΡΑΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 458 Συντρηση, Φύλαξη και Αποκατάσταση Περιοχών ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 459 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 5ΜΗΝΕΣ 460 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 2 46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 462 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 463 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 464 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 465 ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 466 ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 468 ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 470 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 Σελίδα 35 από 7

36 2. ΦΕΡΑΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 47 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 473 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 474 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 475 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 5ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 48 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 482 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Σελίδα 36 από 7

37 2. ΦΕΡΑΙΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 483 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 485 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 488 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5ΜΗΝΕΣ 49 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 492 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 5ΜΗΝΕΣ 493 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΜΗΝΕΣ 2 5ΜΗΝΕΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 496 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 497 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5ΜΗΝΕΣ Σελίδα 37 από 7

38 3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 498 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 499 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 500 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 50 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 502 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 0/09/202) 0/09/202) 0/09/202) 0/09/202) 0/09/202) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 0/09/202) 504 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0/09/202) ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 0/09/202) 506 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Σελίδα 38 από 7

39 3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 508 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 4 50 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΜΗΝΕΣ 2 52 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 5ΜΗΝΕΣ 53 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 54 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5ΜΗΝΕΣ 55 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5ΜΗΝΕ 56 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 57 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 5 58 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 3 Σελίδα 39 από 7

40 3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 59 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 2 52 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ομάδας Γ ) ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 5ΜΗΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 525 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 526 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 527 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 2 Σελίδα 40 από 7

41 3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 528 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5ΜΗΝΕΣ 529 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5ΜΗΝΕΣ 530 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5ΜΗΝΕΣ 5 53 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 532 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 535 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 Σελίδα 4 από 7

42 4. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 538 Δομ ενημέρωσης και στριξης των πολιτών για εργασιακά θέματα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δομ ενημέρωσης και στριξης των πολιτών για εργασιακά θέματα ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δομ ενημέρωσης και στριξης των πολιτών για εργασιακά θέματα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 * Οι δράσεις ενέργειες Κοινωφελούς Χαρακτρα με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και έδρα συντονισμού: α) το Δμο Βόλου για την Περιφερειακ Ενότητα Μαγνησίας και β) το Δμο Σκιάθου για την Περιφερειακ Ενότητα Σποράδων, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση των αντίστοιχων περιφερειακών ενοττων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 0, 07, 6, 20, 2, 30, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 80, 8, 85, 93, 94, 208, 22, 29, 220, 229, 242, 244, 248, 249, 25, 254, 255, 258, 259, 26, 263, 266, 274, 275, 282, 284, 29, 292, 295, 30, 40, 402, 453, 457, 460, 470, 479, 57, 59, 52, 532, 533, 536 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/997) Σελίδα 42 από 7

43 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 02 α) Άδεια οδγησης αυτοκιντου Γ Δ κατηγορίας. β) Οποιοσδποτε απολυτριος τίτλος σχολικς μονάδας δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπς απολυτριος τίτλος υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυμνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει μέχρι και το 980 απολυτριο δημοτικού σχολείου) ισοδύναμο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.Δ. 580/970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελματικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου του Ν. 287/2000 της ημεδαπς άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδγησης αυτοκιντου. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδγησης αυτοκιντου) Υποψφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδγησης αυτοκιντου της κατηγορίας Γ Γ +Ε από την 0 η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδγησης αυτοκιντου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 2/ τ. Α ). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδγησης μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολ του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 204 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Υποψφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδγησης αυτοκιντου της κατηγορίας Δ Δ +Ε από την 0 η Σεπτεμβρίου 2008 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδγησης αυτοκιντου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 2/ τ. Α ). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδγησης μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 2008 εξαιρούνται από την υποβολ του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 203 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειμένου για την απόδειξη κατοχς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχ Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχ της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία περισσότερες εκ των κατηγοριών υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρσει στη συγκρότηση επιτροπς για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιττως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτς, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορμς της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπς. Για τις άδειες οδγησης αυτοκιντων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικς κτσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λξης της άδειας τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψφιοι να συνυποβάλουν και σχετικ βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγσει την βεβαίωση αυτ, λόγω καταστροφς φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτς στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.599/986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβ ημερομηνία αρχικς κτσης της κατηγορίας επαγγελματικς άδειας οδγησης που ζητείται από την προκρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικς άδειας οδγησης αλλοδαπς, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδγησης αλλοδαπς με τις επαγγελματικές άδειες οδγησης ημεδαπς». Σελίδα 43 από 7

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) ΛΑΡΙΣΑ, 5/ 03 / 202 Αριθμ. Πρωτ.:3456 Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ. 42 22, Λάρισα Τηλέφωνο: 240 53.74.89, -90 Fax: 240 53.74.47 E-mail: inethes@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ. 42 22, Λάρισα Τηλέφωνο: 240 53.74.89, -90 Fax: 240 53.74.47 E-mail: inethes@otenet.gr Πληροφορίες: Φαν Χρστου ΛΑΡΙΣΑ, 5/

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627 / Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα, 26/04/2012. Ανακοινώνει

Έδεσσα, 26/04/2012. Ανακοινώνει Ανάσα και Ζω στην Πέλλα Αριθμ. Πρωτ.: 48 Σακελλαροπούλου 14 Τ.Κ. 58200 Έδεσσα Τηλέφωνο: 23810 24858-21000 Fax: 23810 23181 Πληροφορίες: Γκότση Ελένη e.mail: anpe@pel.forthnet.gr Έδεσσα, 26/04/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αστικ Μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορινθίας, 0/04 /202 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Ταχ.Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 7, Κρανίδι Τ.Κ. : 2 300 Αργολίδας Πληροφορίες : Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Αμαλιάδα 27.07.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 18576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Ο Δήμος Ήλιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.30462 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87 Τ.Κ.: 23 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 9, Τ.Κ. 23 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Νατάσα Οικονόμου Τηλέφωνο: 23.000.9396 Fax: 27540.23354 E mail: info@ngodiastasi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (5) Ταχ. Δ/νση: Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 ΛΑΜΙΑ Τηλέφωνο: 2230 5777 Fax: 2230 5778 E-mail: inester@otenet.gr Πληροφορίες: Βογιατζς Σπύρος /04 / 202 Αριθμ. Πρωτ.: 3573 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δικαιούχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αθνα 0-4-202 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Αριθμ.Πρωτ.:4 Ταχ.Δ/νση:Αγίου Κωνσταντίνου 7-9 ΤΚ: 2300 Κρανίδι Αργολίδας Πληροφορίες: κ. Νατάσα Οικονόμου Τηλ.:230009396 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ταχ. /νση : Καστρινογιαννάκη Ρέθυµνο, 2/3/202 Τ.Κ. : 7400, ΡΕΘΥΜΝΟ Αριθµ. Πρωτ.: 53 Τηλέφωνο : 2830 55095 E-mail : simpraksifr20@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως 46 Α. Χατζηνικολάου 23313 50533 23313 50515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1, 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500242 /fax :2410 250372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 15/06/2016 Αριθμ. Πρωτ: 36246 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 29/03/2010 Αρ. Πρωτ.: 1096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464

Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464 Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210 5701106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (6) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 Τ.Κ. 3 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Βολάνης Τηλέφωνο: 3.000.9396 Fax: 7540.3354 E-mail: info@ngodiastasi.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αταλάντη, 31-1-2017 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Aριθ.πρωτ: 929 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 35200 Αταλάντη Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία Δημητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 895 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ Τ.Κ.800 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 5045577-5040866 Μυτιλνη 0//0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 6/7/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 17118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Προσωπικού Αρμ. Υπάλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 Τ.Κ. 23 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Βολάνης Τηλέφωνο: 23.000.9396 Fax: 27540.23354 E mail: info@ngodiastasi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: 01/08/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:21667 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» (95) Ταχ. Δ/νση: Μαντζαβινάτα Παλικς, Τ.Κ. 282 00 Τηλέφωνο: 26710 94254 Fax: 26710.94254 Πληροφορίες: Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (από

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 21-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 7.104 / 1 /2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 7.104 / 1 /2012 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 04/01/2012 Αρ.Πρωτ: 82 ΔΝΣΗ: Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ Τ.Κ. 64006 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ: 2510316348 E-MAIL: info@opak.gr Fax: 2510316348 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 82857 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» (31) Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 91 Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλέφωνο: 2721095620 Fax: 2721095620 E-mail: info@olivetreeroute.gr Πληροφορίες: Μαριάννα Κατσιλιέρη Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης. Έδρα υπηρεσίας

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης. Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 04/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12279 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 16.06.2014 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5248 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Τ.Κ.: 84600 Μύκονος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 07/06/2013 Αρ. Πρωτ. 10389 ΤΗΛ: 2226350010 Fax: 2226053540 E-mail: istaid@0694.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Δικαιούχος Φορέας Συµπράττων Φορέας (Φορέας Απασχόλησης) Νοµός Αριθµός ανακοίνωσης ΚΟΧ Κλάδος / Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214. α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214. α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 24/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 3214 B0UΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 21-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: φ5γ/5140 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» (3) Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 9 Τ.Κ. 2400 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλέφωνο: 272095620 Fax: 272095620 E-mail: info@olivetreeroute.gr Πληροφορίες: Μαρινέλλα Κατσιλιέρη Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθνα, 11 Ιανουαρίου 2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 012km0015 (ΚΜΟΠ) (6) Ταχ. /νση: Κ. Καβάφη 9 Τ.Κ 69100 Κοµοτην Πληροφορίες: Ελένη Ζαϊφίδου Τηλέφωνο : 2531033150 FAX : 2531023117

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 23 Απριλίου 2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: 012km0182 Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310 534322, Fax: 210 6234553 e-mail: kmop@kmop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:15200 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.201/1/ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.201/1/ 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5 Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο: 23310 71890 Fax: 23310 24424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: κα Μπαρμπαρούση Στέλλα, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική»

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αστικ Μη κερδοσκοπικ Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντικ» (20) Ταχ. Διευθ. Μετσόβου 12 Ιωάννινα, 06/02/2012 Τ.Κ.: 45221 Αρ. Πρωτ. 475 Τηλ. :2651029445 Πληρ.: Βραζιτούλης Ιωάννης Fax: 2651029447

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ»

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Αθνα, 30 Μαρτίου 202 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3302 «ΝΟΣΤΟΣ» (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο) Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 Τ.Κ 06 83, Αθνα Τηλ: 20 88530 Fax: 20 522950

Διαβάστε περισσότερα

ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθνα, 27 / 3 /2012 Πρωτόκολλου: 43 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση : Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. : 3500 Λαμία Πληροφορίες : Βογιατζς Σπύρος Τηλέφωνο : 2230 5777 FAX : 2230 5778 Email : inester@otenet.gr Αθνα, Ημερομηνία Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 20 Μαΐου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 16132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 19/ 07/2010 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 10727 ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση : Κ. Βάρναλη 76 78 Ταχ. Κώδικας : 132 31 -

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Πελοποννσου (5) Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 8, Τρίπολη Τηλέφωνο: 7043345 Fax: 70646 E-mail: inepel@otenet.gr Πληροφορίες: Αθανάσιο Παπαδολιά Κόρινθος, /03/0 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 100.303 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 100.303 / 1 / 2012 Κοζάνη, 24/7/2012 Αρ.Πρωτ. : 7657 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεύθυνση: Τ.Κ.: Πόλη: Τηλ. Fax: e-mail: Πληροφορίες: Ηροδότου 9 50100 Κοζάνη 24610-26622 24610-26625 info@ipadm.gr Χρστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)

Η ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθνα, 27/03/2012 Αριθμός Πρωτόκολλου: 42 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚTΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36 . Ναύπακτος, 2/03/202 Αριθμ. Πρωτ.:36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5270//202 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω

Διαβάστε περισσότερα