ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502 / 01 / 2012"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ , Λάρισα Τηλέφωνο: , -90 Fax: Πληροφορίες: Φαν Χρστου ΛΑΡΙΣΑ, 5/ 03 / 202 Αριθμ. Πρωτ.:3456 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 0 / 202 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.364/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/20 (ΦΕΚ 70 Α /5-8-20) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/20 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ..53/οικ.3.949/κυα (ΦΕΚ 63 Β /5-4-20) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 38, αριθμ. πρωτ..8000/οικ.6.489/ (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ.6.93/ απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Σελίδα από 8

2 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΧΙΛΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (.094) για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λάρισας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια, ο εξς αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 0 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 02 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 03 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 04 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 05 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 06 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 07 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 08 Κινητές Μονάδες Α/θμιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 09 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 Σελίδα 2 από 8

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 0 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 2 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 3 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 4 Κατ οίκον μέριμνα και φροντίδα ασθενών σε ανάρρωση και σε χρόνια πάσχοντες ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 5 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 6 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 7 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 8 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 9 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 Σελίδα 3 από 8

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 20 Ιατρικός οικογενειακός προγραμματισμός ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 2 Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 22 Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 23 Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 24 Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 25 Εξυπηρέτηση ΑμεΑ, κοινωνικά αδυνάτων και νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 26 Εξυπηρέτηση ΑμεΑ, κοινωνικά αδυνάτων και νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 27 Εξυπηρέτηση ΑμεΑ, κοινωνικά αδυνάτων και νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 28 Εξυπηρέτηση ΑμεΑ, κοινωνικά αδυνάτων και νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 29 Εξυπηρέτηση ΑμεΑ, κοινωνικά αδυνάτων και νοσηλευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 30 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σελίδα 4 από 8

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 3 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 32 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 33 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 34 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 35 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 36 Προγράμματα αγωγς υγείας σε σχολεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 37 Συντρηση και καλλωπισμός κπων και εξωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2 38 Συντρηση και καλλωπισμός κπων και εξωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 39 Συντρηση και καλλωπισμός κπων και εξωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 40 Συντρηση και καλλωπισμός κπων και εξωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 Σελίδα 5 από 8

6 02. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» 4 Μέριμνα για την επιστροφ ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο (εξωτερικά ιατρεία μετά από νοσηλεία ) στο σπίτι ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 3 42 Μέριμνα για την επιστροφ ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο (εξωτερικά ιατρεία μετά από νοσηλεία ) στο σπίτι ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ «ΑΓΙΑΣ» 43 Έλεγχος, Καθαρισμός και Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και Παραλιών ΑΓΙΑΣ ΥΕ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 0 44 Έλεγχος, Καθαρισμός και Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και Παραλιών ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 45 Έλεγχος, Καθαρισμός και Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και Παραλιών ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 46 Έλεγχος, Καθαρισμός και Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και Παραλιών ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 47 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 48 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 49 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 50 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) Σελίδα 6 από 8

7 03. «ΑΓΙΑΣ» 52 Αισθητικ αποκατάσταση και συντρηση των κοινόχρηστων χώρων και παραλίων του Δμο Αγιάς ΑΓΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 54 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 55 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 56 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 57 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2 58 Διατρηση της πολιτιστικς κληρονομιάς ΑΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 59 Λειτουργία γραφείων ενημέρωσης επισκεπτών «Τουριστικά Περίπτερα» ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 60 Λειτουργία γραφείων ενημέρωσης επισκεπτών «Τουριστικά Περίπτερα» ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 Σελίδα 7 από 8

8 04. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ» 6 Συντρηση και εξωραϊσμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) ΑΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0 62 Συντρηση και εξωραϊσμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 63 Συντρηση εξωραϊσμός αντλιοστασίων ακαθάρτων συντρηση συστματος υδροδότησης πάρκων ΑΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ «ΚΙΛΕΛΕΡ» 64 Καθαριότητα χώρων παιδικών σταθμών και παροχ βοθειας νηπίων για απόκτηση συνηθειών ατομικς υγιεινς ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ 4 65 Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου παιδιών προσχολικς ηλικίας αλλά και παιδιών που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 66 Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου παιδιών προσχολικς ηλικίας αλλά και παιδιών που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ 67 Εκμάθηση Ελληνικς Γλώσσας σε αλλοδαπούς μετανάστες ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 68 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 69 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ 4 Σελίδα 8 από 8

9 05. «ΚΙΛΕΛΕΡ» 70 Ανάδειξη πολιτιστικς κληρονομιάς Δμου Κιλελέρ ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 7 Ψηφιοποίηση υλικού της Τοπικς βιβλιοθκης ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 72 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 73 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 8 74 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 75 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 76 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 77 Καθαρισμός και συντρηση Δημοτικών κτιρίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 78 Βελτίωση πεζοδρομίων ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 79 Συντρηση χώρων νεκροταφείων ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 80 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 8 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0 82 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 8 Σελίδα 9 από 8

10 05. «ΚΙΛΕΛΕΡ» 83 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB) 84 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Γκρέιντερ)) 85 Αποκατάσταση και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος ΚΙΛΕΛΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ «ΤΕΜΠΩΝ» 86 Προγράμματα μαζικού αθλητισμού για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους με λιγότερες ευκαιρίες ΤΕΜΠΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4 87 Καθαρισμός παραλιών Δμου Τεμπών ΤΕΜΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Έναρξη ) 89 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Έναρξη ) 90 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB) (Έναρξη ) 9 Καθαρισμός ρεμάτων και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΤΕΜΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Έναρξη ) 7 92 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4 Σελίδα 0 από 8

11 06. «ΤΕΜΠΩΝ» 93 Φροντίδα συντρηση πάρκων, δενδροστοιχιών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινς χρσης εντός οικισμών ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6 94 Συντρηση δημοτικών κτιρίων ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) 6 95 Καθαριότητα και Συντρηση νεκροταφείων ΤΕΜΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Έναρξη ) 6 96 Καθαριότητα και Συντρηση παιδικών χαρών ΤΕΜΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Έναρξη ) 6 97 Καθαριότητα και Συντρηση παιδικών χαρών ΤΕΜΠΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Έναρξη ) 5 98 Προστασία λουομένων ΤΕΜΠΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ «ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» - ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ» 99 Αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων υγείας και κοινωνικών θεμάτων παιδιών που είναι στην εφηβεία ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Έναρξη ) Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (Έναρξη ) 4 20 Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Έναρξη-8-202) Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Έναρξη ) Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Έναρξη ) 4 Σελίδα από 8

12 07. «ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» - ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ» 204 Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Έναρξη ) Επισκευ και συντρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Έναρξη ) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 206 Φυσικ αγωγ στην καθημεριν μας ζω 30+, 50+ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (Έναρξη ) Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έναρξη ) 208 Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Έναρξη ) Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Έναρξη ) 2 20 Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Έναρξη ) 2 2 Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) 22 Παροχ πρωτοβάθμιας φροντίδας και προληπτικ ιατρικ ( ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΕ ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Έναρξη ) 2 23 Ενίσχυση Της Δημοτικς Βιβλιοθκης Φαρσάλων ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (Έναρξη ) Σελίδα 2 από 8

13 08. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 24 Παράδοση μαθημάτων ζωγραφικς ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ (Έναρξη ) 25 Παράδοση μαθημάτων ζωγραφικς ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Έναρξη ) 26 Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΕ ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΛΑΡΙΝΟ ΒΙΟΛΙ) (Έναρξη ) 2 27 Εκμάθηση κοπτικς ραπτικς γυναικών ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ (Έναρξη ) 09. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 28 Προώθηση της απασχόλησης ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Έναρξη ) 2 0. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 29 Υπηρεσίες στριξης που ανκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Έργα Συντρηση υποδομών ΦΑΡΣΑΛΩΝ 22 Έργα Συντρηση υποδομών ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 2 Σελίδα 3 από 8

14 0. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 222 Έργα Συντρηση υποδομών ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 223 Έργα Συντρηση υποδομών ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ. 224 Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Κατηγορίας) Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB) Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 23 Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΔΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Σελίδα 4 από 8

15 . 233 Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Καθαριότητα Συντρηση κατασκηνωτικών κέντρων ΠΕ ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διαχείριση απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Έναρξη ) Διαχείριση απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Έναρξη ) Διαχείριση απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση επί της ανακύκλωσης ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Έναρξη ) Συντρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Συντρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 24 Συντρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 242 Συντρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 243 Συντρηση δημοτικών κτιρίων και πάρκων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Καθαριότητα Συντρηση Δημοτικών Νεκροταφείων ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα Συντρηση Δημοτικών Νεκροταφείων ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Σελίδα 5 από 8

16 . 246 Καθαριότητα Συντρηση Παιδικών Χαρών ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 247 Καθαριότητα Συντρηση Παιδικών Χαρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Καθαριότητα Συντρηση Παιδικών Χαρών ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 249 Συντρηση Καθαριότητα πεζοδρομίων ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Έναρξη ) Συντρηση Καθαριότητα πεζοδρομίων ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (Έναρξη ) 25 Βάψιμο Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (Έναρξη Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη Καθαριότητα Αλσών και συντρηση χαντακιών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Έναρξη Καθαριότητα Αλσών και συντρηση χαντακιών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Έναρξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» 256 Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Δμων Ελασσόνας, Λιβαδίου και Σαρανταπόρου. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σελίδα 6 από 8

17 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» 257 Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Δμων Ελασσόνας, Λιβαδίου και Σαρανταπόρου. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 258 Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Δμων Ελασσόνας, Λιβαδίου και Σαρανταπόρου. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 259 Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου γεωτρσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης στον ευρύτερο δμο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου γεωτρσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης στον ευρύτερο δμο ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 26 Συντρηση και καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου γεωτρσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης στον ευρύτερο ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 262 Καθαρισμός ρεμάτων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 3. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ» 263 Δημιουργικ απασχόληση Παιδιών, Νέων και Ενηλίκων ΠΕ ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 264 Δημιουργικ απασχόληση Παιδιών, Νέων και Ενηλίκων ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 265 Δημιουργικ απασχόληση Παιδιών, Νέων και Ενηλίκων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 266 Ανάδειξη της Πολιτιστικς κληρονομιάς - χαρτογράφηση ιστορικών τοποθεσιώναρχαιολογικών και νεώτερων μνημείων ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) Σελίδα 7 από 8

18 3. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ» 267 Ανάδειξη της Πολιτιστικς κληρονομιάς - χαρτογράφηση ιστορικών τοποθεσιώναρχαιολογικών και νεώτερων μνημείων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Έναρξη ) 268 Αναβάθμιση πολιτιστικού υλικού μουσείων και βιβλιοθηκών ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ Αναβάθμιση πολιτιστικού υλικού μουσείων και βιβλιοθηκών ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 270 Ανάδειξη και διάδοση της μουσικς παράδοσης ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Έναρξη ) 27 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δμου ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ (Έναρξη ) 272 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δμου ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Έναρξη ) 273 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δμου ΤΕ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Έναρξη ) 274 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δμου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Έναρξη ) 275 Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος ΤΕ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 276 Δράσεις υπέρ της πρόληψης της σχολικς διαρρος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) Σελίδα 8 από 8

19 4. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ» 277 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΤΕ ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 278 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 279 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 280 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 28 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 282 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας στους παιδικούς σταθμούς του Δμου Ελασσόνας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 284 Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας στους παιδικούς σταθμούς του Δμου Ελασσόνας ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας στους παιδικούς σταθμούς του Δμου Ελασσόνας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας στους παιδικούς σταθμούς του Δμου Ελασσόνας ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 287 Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας στους παιδικούς σταθμούς του Δμου Ελασσόνας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Συλλογ διάθεση ρουχισμού ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κοινωνικές δράσεις για τη στριξη του πληθυσμού ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Σελίδα 9 από 8

20 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 290 Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 0 29 Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 296 Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ανάδειξη της παραπνειας περιοχς ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 300 Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 30 Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 Σελίδα 20 από 8

21 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 302 Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 303 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 309 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΥΛΤΟΖΑΣ) 5ΜΗΝΕΣ 30 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 3 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Σελίδα 2 από 8

22 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 32 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 33 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ) 34 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 35 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) 2 36 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 37 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 38 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 39 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 320 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 32 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 322 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 Σελίδα 22 από 8

23 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 323 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ Δ Κατηγορίας) Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΑΠΑΣ) 326 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση πάρκων και πλατειών περιφερειακών συνοικιών του Δμου Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ) 5ΜΗΝΕΣ 327 Προβολ εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης απορριμμάτων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μηχανισμός συλλογς μεταχειρισμένων αντικειμένων ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 330 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ 3 33 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Σελίδα 23 από 8

24 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 335 Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 336 Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) 337 Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Έναρξη ) Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (Έναρξη ) Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (Έναρξη ) Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) 5 34 Υποστριξη εκπαιδευτικών δραστηριοττων σε παιδικούς σταθμούς Δμου Λάρισας και ενίσχυση κοινωνικοποίησης παιδιών ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Έναρξη ) 342 Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου γενικού πληθυσμού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 343 Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου γενικού πληθυσμού ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ 344 Μαθματα Οδικς ασφάλειας ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Έναρξη ) Σελίδα 24 από 8

25 5. «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 345 Προώθηση του αθλητισμού (καλοκαιρινά / χειμερινά/ομαδικά αθλματα) ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2 6. «ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 346 Στριξη Κέντρου Δημιουργικς Απασχόλησης των παιδιών των δημοτικών παιδικών σταθμών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) 347 Στριξη Κέντρου Δημιουργικς Απασχόλησης των παιδιών των δημοτικών παιδικών σταθμών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) 348 Στριξη Κέντρου Δημιουργικς Απασχόλησης των παιδιών των δημοτικών παιδικών σταθμών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) Στριξη Κέντρου Δημιουργικς Απασχόλησης των παιδιών των δημοτικών παιδικών σταθμών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΕ ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (Έναρξη ) Στριξη Κέντρου Ανοικτς Περίθαλψης & ημερσιας φροντίδας ηλικιωμένων ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Έναρξη ) 4 35 Στριξη Κέντρου Ανοικτς Περίθαλψης & ημερσιας φροντίδας ηλικιωμένων ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Έναρξη ) Στριξη Κέντρου Ανοικτς Περίθαλψης & ημερσιας φροντίδας ηλικιωμένων ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) Στριξη Κέντρου Ανοικτς Περίθαλψης & ημερσιας φροντίδας ηλικιωμένων ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Έναρξη ) 2 Σελίδα 25 από 8

26 6. «ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 354 Δημιουργία και στριξη τοπικών δικτύων κοινωνικς αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δημιουργία και στριξη τοπικών δικτύων κοινωνικς αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 356 Δημιουργία και στριξη τοπικών δικτύων κοινωνικς αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 357 Δημιουργία και στριξη τοπικών δικτύων κοινωνικς αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Στριξη, Ενημέρωση και Κοινωνικς Ενσωμάτωσης Μειονεκτούντων Κοινωνικών Ομάδων (ΡΟΜΑ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (Έναρξη ) 359 Στριξη, Ενημέρωση και Κοινωνικς Ενσωμάτωσης Μειονεκτούντων Κοινωνικών Ομάδων (ΡΟΜΑ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) 360 Στριξη, Ενημέρωση και Κοινωνικς Ενσωμάτωσης Μειονεκτούντων Κοινωνικών Ομάδων (ΡΟΜΑ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Έναρξη ) 36 Στριξη, Ενημέρωση και Κοινωνικς Ενσωμάτωσης Μειονεκτούντων Κοινωνικών Ομάδων (ΡΟΜΑ) ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ (Έναρξη ) 362 Διατρηση Διάσωση & Καταγραφ της πολιτιστικς κληρονομιάς ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (Έναρξη ) Διατρηση Διάσωση & Καταγραφ της πολιτιστικς κληρονομιάς ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Έναρξη ) Διατρηση Διάσωση & Καταγραφ της πολιτιστικς κληρονομιάς ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΕ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Έναρξη ) Σελίδα 26 από 8

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθνα, 29/02/2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 23-29/2/2012 Ταχ.Δ/νση: Ομρου 54 Τ.Κ.:106 72 Αθνα Πληροφορίες:Κ.Ανδρωνά Τηλ:2103643224 FAX:2103646953

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 20/2/2012 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π) (23) Αριθμ. Πρωτ.: 39 ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ./Φαξ: 2651039820 e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης ΑΘΗΝΑ, 16/03/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 31.2 Γραφεία: Ασκληπιού 52 114 71 - Αθνα Τηλέφωνο: 210-3631057 Φάξ: 210 3631057 Πληροφορίες : κα Μαρδίκη Μαρία e-mail: alxan111@otenet.gr (58) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» «ΑΘΗΝΑ» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 Τ.Κ. 112 57 Τηλέφωνο: 2108668365 Fax: 2108668719 E-mail: info@athina.org.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012 «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ. 58 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Β Ταχ. Κώδικας: 70

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα