Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 4 η ΕΙ ΙΚΗ Της Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της µε αρ. 86/2013 απόφασης µε θέµα : Έγκριση ταµειακού απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη σύµφωνα µε το Π.. 315/99. ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΗΣ( παρών ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ (παρών) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙ ΟΥ(παρούσα) Το ηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Αγγελινιάδη Ι., Αδαµπασίδη Α., Αλιµπέρτη Ι., Αµανατίδη Χ., Άννινο Ν., Αραβαντινού Τσιµπλάκη Μ., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο., ερµάτη Α., Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., Κίτσο Ε., Κοτζαµάνη Σ., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., Λαγουµιτζή Μ., Λάσκαρη Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάκρας Η., Μάλαµα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., Μονέο Ν., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή N., Μπενετάτο Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση Χαραλαµπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουµιάν Ε., Σιδέρη Ι., Σταµατάτο., Σωτηροπούλου., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αλιµπέρτης Ι., Αµανατίδης Χ., Άννινος Ν., Αραβαντινού Τσιµπλάκη Μ., Βρεττάκος., ερµάτης Α., Ζαχαρόπουλος Π., Θεοχάρης Β., Κατηφές Π., Λεγάκης Γ., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Μάκρας Η., Μαρωνίτης Ι., Μονέος Ν., Μάλαµας Π., Μπακατσέλος Ι., Πάτρωνας Γ., Σταµατάτος., Σωτηροπούλου., Τριανταφυλλίδης Π. Νόµιµος αριθµός µελών ηµοτικού Συµβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε µετά από τη µε αρ / πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια µέρα σε όλα τα µέλη του Σώµατος και στον ήµαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειµίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. ερµάτη. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης.

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ταµειακού απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη σύµφωνα µε το Π.. 315/99. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 1. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του τµήµατος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ µε το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέµατος και έχει ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το Ν.3852/ , άρθρο 72, παρ. 1 περί προελέγχου του Απολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή 2. Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / , άρθρο 163, παρ. 2 που αφορά στον προέλεγχο του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης από την Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή) και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο 3. Το Ν.3852/ , άρθρο 58, παρ. 6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν.2632/1995 περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 6. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 7. Την υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253Β/ ) περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. 8. Την υπ αρ. 3966/ΦΕΚ 141 Β/ περί κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011». 9. Την υπ αρ /ΦΕΚ 2007Β/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών. 10. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 86/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 11. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 12. Την υπ αρ. 340/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /46971/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 13. Την υπ αρ. 88/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρεντη περί επαναβεβαίωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 και επανέγκρισης του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης ως συνοδευτικό στοιχείο αυτού, σε συνέχεια της υπ αρ. 340/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, και το υπ αρ. πρωτ /13899/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ αρ. 88/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 14. Την υπ αρ. 32/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ.3708/6467/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 15. Την υπ αρ. 85/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ.

3 7718/7460/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 16. Την υπ αρ. 173/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /21794/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 17. Την υπ αρ. 205/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 4 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /31077/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 18. Την υπ αρ. 253/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 5 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /39761/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 19. Την υπ αρ. 296/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 6 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Την υπ αρ. 4/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 21. Την υπ αρ. 13/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα. 22. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της υπογραφής εγγράφων στους Αντιδημάρχους του Δήμου. 23. Την υπ αρ. 4/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαις-Αγ. Ι. Ρέντη 24. Την υπ αρ. 11/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαις-Αγ. Ι. Ρέντη. 25. Την υπ αρ. 13/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα 26. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Κανέλλου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής από 14/1/2013 εως και 31/8/ Την έκθεση αποτελεσμάτων προελέγχου του ταμιακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη. 28. Την υπ αρ. 66/ απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τούντα Κανέλλο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών και της Οικονομικής Επιτροπης. 29. Την υπ αρ. 138/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προελέγχου του ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Παρατίθενται τα συνολικά απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 : Έσοδα Χρήσης 2012 Είδος Εσόδου Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα Τακτικά* , ,47 * , ,98 Έκτακτα Ανειδίκευτα , , , ,31 Έκτακτα Ειδικευμένα , , ,24 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,22 0,00 (01/01/2012) Σύνολο , , ,96 * περιλαμβάνονται τα Τακτικά έσοδα της χρήσης 2012 καθώς και τα τακτικα έσοδα από ΠΟΕ (κατηγορίες 21 και 321)

4 Δαπάνες Χρήσης 2012 Είδος Δαπάνης Προϋπολογισθείσες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Σύνολο , , ,58 Δ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2012 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 Από τα παραπάνω σημειώνεται ότι το Χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2012 ανέρχεται σε ,00 και προκύπτει από τους κάτωθι πίνακες εσόδων και εξόδων της χρήσης 2012 που αναλύονται ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ Εισπραχθέντα εσόδων ως προς εσόδων ως προς τα 0 Τακτικά Έσοδα , ,29 61,35% 94,38% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,86 0,53% 148,79% 02 Έσοδα από κινητή περιουσία , ,94 0,02% 65,89% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,89 27,06% 111,02% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή , ,05 3,29% 111,15% υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,06 0,23% 72,30% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , ,04 28,98% 81,69% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,45 1,25% 83,30% 1 Έκτακτα Έσοδα , ,50 11,33% 11,64% 11 ΚΑΕ 12 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 0,02% 42,52% Εισπραχθέντα εσόδων ως προς εσόδων ως προς τα , ,00 0,07% 38,42% 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,33 10,32% 11,21% 14 Δωρεές - Κληρονομιές - Κληροδοσίες 0, ,00 0,01% 15 Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα , ,83 0,72% 153,82% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,33 0,20% 4,36% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , ,89 1,13% 94,87% 21 Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά , ,58 1,03% 98,02% 22 Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα , ,31 0,10% 70,66% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,18 5,86% 8,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια ,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα , ,18 5,86% 14,23%

5 παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου - Τρίτων - Επιστροφές Χρημάτων , ,21 19,10% 82,13% 41 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , ,01 18,43% 81,40% 42 Επιστροφές Χρημάτων , ,20 0,67% 109,42% 5 Χρηματικό Υπόλοιπο , ,22 1,24% 100,00% 51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , ,22 1,24% 100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , % 38.89% ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΕ 6 Εξοδα χρήσης , ,12 76,95% 54,27% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,120 45,93% 84,04% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,910 2,49% 61,90% 62 Παροχές τρίτων , ,39 5,35% 60,47% 63 Φόροι - τέλη , ,56 0,14% 49,13% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,51 1,20% 17,35% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,10 6,87% 14,82% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,67 1,88% 46,77% Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 67 τρίτους , ,51 12,98% 78,48% ΚΑΕ 68 Λοιπά Έξοδα , ,35 0,10% 78,08% 7 Επενδύσεις , ,12 4,78% 10,98% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,97 0,11% 0,89% 73 Έργα , ,480 3,99% 13,52% Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ , ,00 0,003% 0,30% Τίτλοι πάγιας επένδυσης 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,67 0,69% 64,87% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,34 18,27% 19,94% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,51 6,93% 10,40% 82 Αποδόσεις , ,83 11,34% 45,29% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 9.976,21 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , % 36,10%

6 1.ΕΣΟΔΑ: Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2012 (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της χρήσης 2011) ανήλθαν σε ύψος ποσού ,28 και κάλυψαν το 38,89% των προϋπολογισθέντων εσόδων της χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των ,12 Συγκεκριμένα: 1. Τα Τακτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,29 αποτέλεσαν το 61,35% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 94,38% των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων ύψους ποσού , Κυριότερες πηγές των Τακτικών εσόδων αποτέλεσαν τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ ,04), καλύπτοντας το 28,98% του συνόλου των εσόδων. Ειδικά αναφέρουμε ότι από τον Ιούλιο του έτους 2012 και μετά οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι μειώθηκαν κατά 30% περίπου σε σχέση με το οικονομικό έτος Τα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ( ,89) συμμετείχαν με ποσοστό 27,06%, επί του συνόλου των εσόδων και τα οποία παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, που προέκυψαν όμως μετά την 4 η τροποποίηση προϋπολογισμού ( ,00) στην οποία αποφασίσθηκε μείωση των προϋπολογισθέντων ανταποδοτικών εσόδων σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί ( ,00). Κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων όμως τα τελικά εισπραχθέντα ανταποδοτικά τέλη ήταν μικρότερα του αρχικού προϋπολογισμού και μεγαλύτερα του ποσού που προέκυψε μετά την αναμόρφωση. Ακολουθεί η κατηγορία των Εσόδων από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών ( ,05 ) συμμετείχαν με ποσοστό 3,29% επί του συνόλου των εσόδων και τα Λοιπά τακτικά έσοδα ( ,45) συμμετείχαν με ποσοστό 1,25% επί του συνόλου των εσόδων καθώς επίσης και τα έσοδα από μισθώματα ( ,86) συμμετείχαν με ποσοστό 0,53% επί του συνόλου των εσόδων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες τακτικών εσόδων είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων. 3. Τα Έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,50 αποτέλεσαν το 11,33% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 11,64% των προϋπολογισθέντων έκτακτων εσόδων ύψους ποσού ,45. Κυριότερη πηγή των Έκτακτων εσόδων αποτέλεσαν οι Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ( ,33) καλύπτοντας το 10,32% των συνολικών εσόδων χρήσης και αφορούσαν σε επιδοτούμενα έργα ( ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π.), ενώ εισπράχθηκε μόλις το 11,21% αυτών που προϋπολογίσθηκαν. Η μεγάλη αυτή απόκλιση των εισπραχθέντων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό αναγράφεται όλο το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, που επιχορηγείται, στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων και ΚΑ εξόδων. Η επιχορήγηση όμως του έργου είναι σταδιακή και σύμφωνα με τις πραγματοποιθείσες εργασίες που προσκομίζει ο ανάδοχος. Ακολουθεί η κατηγορία των εσόδων που αφορούν σε προσαυξήσεις πρόστιμα-παράβολα ( ,83) καλύπτοντας το 0,72% των συνολικών εσόδων χρήσης ενώ εισπράχθηκε επιπλέον ποσοστό 53,82% έναντι αυτού που είχε αρχικά προϋπολογισθεί, τα λοιπά έκτακτα έσοδα ( ,33) κάλυψαν το 0,20% των συνολικών εσόδων χρήσης, ενώ εισπράχθηκε ποσοστό 4,36% έναντι αυτών που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί, οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( ,00) συμμετείχαν με ποσοστό 0,07% ενώ εισπράχθηκε ποσοστό 38,42% έναντι αυτών που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί.. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των έκτακτων εσόδων π.χ. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Δωρεές-κληρονομιέςκληροδοσίες, κινήθηκαν σχεδόν με μηδενικά ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο των εσόδων. Επίσης μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των έκτακτων εσόδων ( ,45) και στην κατηγορία 13. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις, παρουσιάζεται στον Κ.Α Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣΑΗΔ, που αφορά στην επιχορήγηση μας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους ποσού ,06, η οποία ήδη εγκρίθηκε και η εκταμίευση της θα πραγματοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους Όπως ήδη γνωρίζετε με την υπ αρ. 136/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη εγκρίθηκε η αίτηση και η συμμετοχή του Δήμου μας στην έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, βάσει της υπ αρ.2/21967/0094/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών. Κατόπιν ο Δήμος με την υπ αρ / αίτηση του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, και σε συνέχεια της υπ αρ.10/9866/ εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών, αιτήθηκε την έκτακτη επιχορήγηση ύψους ποσού ,06 ως προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του με καταληκτική ημερομηνία την 30/9/2011. Ως εκ τούτου, ο Δήμος μας υποβλήθηκε στον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η πληρότητα των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις υπ αρ. 2/40595/ΔΕΦΥΥ/ και 2/50745/ΔΕΦΥΥ/ «Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ελέγχου» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος μας πληρεί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου ενώ επιβάλλεται η καταχώρηση υπαρχουσών τιμολογημένων απλήρωτων υποχρεώσεων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, ΕΥΔΑΠ), ατιμολόγητων υποχρεώσεων (ανεξόφλητα περαιωμένα), πέραν των Λογιστικών Βιβλίων του Δήμου, στο Μητρώο Δεσμεύσεων επίσης και η συμφωνία των εγγραφών στα Λογιστικά Βιβλία του Δήμου με το Μητρώο Δεσμεύσεων και με τα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων. Εν συνεχεία, την 17/9/2012 εισήλθε στο Δήμο το υπ αρ. 2/67683/Δ.Υ.ΕΠ. υπενθυμιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου

7 του Κράτους ως προς την επιβεβαίωση του αν οι συστάσεις των ανωτέρω Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Ελέγχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και η πλήρωση των υπολοίπων απαραίτητων προϋποθέσεων της εγκυκλίου, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι σχετικές ενέργειες από πλευράς του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ αριθ. 253/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προέβει στην 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ /39761/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά την οποία έγιναν οι ανάλογες δημιουργίες και ενισχύσεις πιστώσεων κωδικών εξόδων συνολικού ύψους ,06 καθώς και η δημιουργία κωδικού εσόδου αντίστοιχου ποσού, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταπόκριση του Δήμου μας στις πλήρεις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 10/9866/ Τα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ανήλθαν στο ποσό των ,89 αποτέλεσαν μόλις το 1,13% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 94,87% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ήτοι ,00. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. ( ,00) με ποσοστό 1,03% επί του συνόλου των εσόδων και η κατηγορία των Έκτακτων Π.Ο.Ε. ( ,31), με ποσοστό 0,10% αντιστοίχως. 5. Οι Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ανήλθαν στο ποσό των ,18 αποτέλεσαν το 5,86% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 8,46% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ήτοι ,90. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, ύψους ποσού ,18, με ποσοστό 5,86% επί του συνόλου των εσόδων. Από την κατηγορία των Εισπράξεων από δάνεια, παρόλο που είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και αφορούσε σε αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 3454/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων, και την υπ αριθ 475/2012 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ολοκληρώθηκε η εκταμίευση του εντός του οικονομικού έτους Οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων καθώς και οι Επιστροφές χρημάτων ανήλθαν στο ποσό των ,01 και ,20, αποτέλεσαν το 18,43% και 0,67% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 81,40% και 109,42% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012 αντιστοίχως, ήτοι ,62 και , Το Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε ,22 και αποτέλεσε το 1,24% του συνόλου των εσόδων της χρήσης Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Τακτικά έσοδα ( ,29 ) αποτέλεσαν την σημαντικότερη πηγή εσόδων για το έτος 2012 με συμμετοχή σε ποσοστό 61,35% επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων. Από το σύνολο των εσόδων που προϋπολογίσθηκαν ( ,12) εισπράχθηκε το 38,89%, ήτοι ποσό ύψους ,28. Το ποσό των ,84 που δεν εισπράχθηκε οφείλεται σε : - ποσό ,00 από την μείωση των ΚΑΠ. - ποσό ,06 από την επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. - ποσό ,000 από το Όφελος εξώδικων συμβιβασμών κατά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.(λογιστική τακτοποίηση ) - ποσό ,00 περίπου από τα χρηματοδοτούμενα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του οικονομικού έτους ποσό ,00 από το Δάνειο Ισοσκέλισης που εγκρίθηκε από το Τ.Π.&Δ. αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταμίευσης του εντός του οικονομικού έτους ποσό ,81 από την κατηγορία εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» τα οποία εισπράττονται σε βάθος χρόνου εξαετίας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας. - ποσό ,00 από τις «εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων» (κρατήσεις εργαζομένων) που αντιστοιχίζεται και σε αντίστοιχους ΚΑ εξόδων. 2.ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε ,58 και κάλυψαν το 36,10% των προϋπολογισθέντων εξόδων της χρήσης που έφτασαν στο ποσό των ,12. Συγκεκριμένα: 1) Τα Έξοδα χρήσης ανήλθαν σε ,12 αποτέλεσαν το 76,95% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 54,27% των προϋπολογισθέντων εξόδων χρήσης, ύψους ποσού ,56. Τα μεγαλύτερα έξοδα της χρήσης προήλθαν από τις Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ( ,12) με ποσοστό συμμετοχής 45,93% επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων, σχολικές επιτροπές, ( ,51) με

8 ποσοστό συμμετοχής 12,98% επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως, τοκοχρεωλύσια, ( ,10) με ποσοστό συμμετοχής 6,87% επι του συνόλου των εξόδων. Ακολουθεί η κατηγορία που αφορά στις Παροχές τρίτων( ,39) με ποσοστό συμμετοχής 5,35%, οι Αμοιβές αιρετών και τρίτων ( ,91) με ποσοστό συμμετοχής 2,49%, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων( ,67) με ποσοστό συμμετοχής 1,88% και τα Λοιπά Γενικά Έξοδα ( ,51) με ποσοστό συμμετοχής 1,20%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων χρήσης π.χ. οι Φόροι-Τέλη, καθώς και τα Λοιπά έξοδα είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων. 2) Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε ,12 αποτέλεσαν το 4,78% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν μόλις το 10,98% των προϋπολογισθέντων επενδύσεων, ύψους ποσού ,47. Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν στην κατασκευή έργων ( ,48), ποσοστού συμμετοχής 3,99% επί του συνόλου των εξόδων, και στους Τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις ΔΗΚΕΝΙΡ) ύψους ποσού ( ,67 ) ποσοστού συμμετοχής 0,69% επί του συνόλου των εξόδων ενώ είχαν σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων οι δαπάνες για Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες για ειδικές δαπάνες, ύψους ποσού 1.476,00 με ποσοστό 0,003% επί του συνόλου των εξόδων. 3) Οι Προβλέψεις ανήλθαν σε ,34 αποτέλεσαν το 18,27% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 19,94% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ύψους ποσού ,88. Η κατηγορία των Προβλέψεων περιλαμβάνει τις Πληρωμές για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ποσού ,51 και συμμετείχε με ποσοστό 6,93% επί του συνόλου των εξόδων και στις Αποδόσεις, ύψους ποσού ,83, το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 11,34%. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Έξοδα χρήσης ( ,12) αποτέλεσαν την σημαντικότερη κατηγορία εξόδων για το έτος 2012 με ποσοστό 76,95% επί του συνόλου των εξόδων, ενώ από το σύνολο των εξόδων που προϋπολογίσθηκαν ότι θα εκτελεστούν ( ,12) πραγματοποιήθηκαν έξοδα ύψους ποσού ,58, ήτοι το 36,10% αυτών. Παρατίθεται πίνακας των εξόδων βάσει του ποσοστού συμμετοχής των υπηρεσιών του Δήμου στο σύνολο των εξόδων καθώς και διαγραμματική παρουσίαση αυτών: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,62 97,53% 34,85% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,69 11,64% 82,62% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,41 8,95% 71,71% 62 Παροχές τρίτων , ,11 0,78% 42,14% 63 Φόροι - Τέλη , ,56 0,10% 65,94% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,89 4,11% 17,13% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , ,10 24,78% 14,82% πίστης 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές , ,51 46,81% 78,48% Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα , ,35 0,37% 78,08% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,67 2,47% 64,87% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,67 2,47% 64,87% ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00% 35.25%

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,61 99,72% 85,19% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,88 97,10% 88,19% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 62 Παροχές τρίτων , ,37 0,86% 34,86% 63 Φόροι - Τέλη 6.500, ,00 0,06% 92,31% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,88 0,10% 12,32% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,48 1,62% 45,71% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,77 0,28% 31,11% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,77 0,28% 32,24% , , % 84.78% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,38 99,57% 64,26% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,86 71,10% 74,27% 61 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0,00% 0,00% 62 Παροχές τρίτων , ,90 26,03% 55,47% 63 Φόροι - Τέλη 5.500, ,00 0,18% 54,55% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,54 1,15% 41,96% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,08 1,11% 34,77% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,97 0,43% 12,88% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,97 0,34% 11,57% 73 Έργα 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.476, ,00 0,09% 42,46% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , % 63.17%

10 Κωδικός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,72 99,94% 78,83% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,90 75,74% 83,97% 62 Παροχές τρίτων , ,01 17,38% 73,03% 63 Φόροι - Τέλη , ,00 0,45% 50,63% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,81 6,37% 53,54% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,27 0,06% 1,65% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , ,27 0,06% 2,55% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , % 76.63% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,79 89,69% 35,15% 62 Παροχές τρίτων , ,79 89,69% 35,15% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωδικός 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,91 10,31% 3,19% 73 Έργα , ,91 10,31% 3,29% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , % 17,29% Κωδικός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,73 37,60% 61,92% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,48 35,82% 76,74% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,50 0,09% 1,54% 62 Παροχές τρίτων , ,49 0,66% 19,88%

11 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,99 1,03% 20,65% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,62 62,40% 10,34% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,32 0,11% 0,06% 73 Έργα , ,30 62,29% 15,06% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ,00 0,00 0,00% 0,00% ειδικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , % 15.06% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κωδικός , ,95 98,80% 70,22% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,99 95,57% 77,41% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,72 0,54% 9,56% 62 Παροχές τρίτων 7.000, ,00 0,07% 14,29% 63 Φόροι - Τέλη 2.056,56 357,93 0,02% 17,40% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,31 2,59% 23,84% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,91 1,20% 1,57% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,91 1,20% 9,31% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , % 45.98% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,58 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κωδικός 0,00 0, % 0.00% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0, % 0.00% 62 Παροχές τρίτων 0,00 0, % 0.00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0, % 0.00% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0, % 0.00% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0, % 0.00%

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κωδικός , ,32 100,00% 65,49% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,32 100,00% 65,62% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00% 0,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , % 65.49% Προϋπολογισθέ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ,00 ντα Διαμορφώθηκα το ν σύνολό τους ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κωδικός , ,34 100,00% 19,94% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,34 100,00% 19,94% 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,51 37,91% 10,40% 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , ,83 62,09% 45,29% 82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους ,34 100,00% 19,94% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨ ΕΩΝ , ,24 0,00 0,00% 0,00% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0,00 0,00% 0,00% 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0,00 0,00% 0,00% Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 91 πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 0,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΟΥ 9.976, ,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,29 27,74% 35,25% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,38 19,18% 84,78% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,35 3,34% 63,17% , ,99 21,79% 76,63% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,70 0,29% 17,29% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,35 6,33% 15,06% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ,86 2,93% 45,98% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00% 0,00% ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ,00 0,13% 65,49% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,34 18,27% 19,94% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,58 100,00% 36,10% Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι Γενικές υπηρεσίες ήταν αυτές που κόστισαν περισσότερο στο Δήμο με ποσοστό 27,74% επί του συνόλου των εξόδων, ακολούθησαν οι Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με ποσοστό 21,79% οι Οικονομικές-Διοικητικές υπηρεσίες με ποσοστό 19,18%, έπειτα η Υπηρεσία τεχνικών έργων με ποσοστό 6,33%, οι Υπηρεσίες πρασίνου με ποσοστό 2,93% και οι Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής με ποσοστό 3,34%. Τέλος οι Υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης και η Υπηρεσία πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας είχαν σχεδόν μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξόδων. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ανήλθε σε ποσό ,36 με ποσοστό 7,26% επί του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού και το ύψος της χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΝΙΡ ανήλθε σε ποσό ,67 με ποσοστό 0,69% επί του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού. Συνοπτικά παραθέτουμε συνολική κατάσταση Εσόδων Εξόδων του οικονομικού έτους 2012 ως εξής:

14 ΕΣΟΔΑ 2012 Τακτικά Έσοδα διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Τέλη καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας , ,89 44,10% 111,02% ΤΑΠ , ,96 4,60% 107,81% ΚΑΠ , ,48 35,88% 79,60% Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών τακτικής επιχορήγησης , ,66 1,76% 100,00% ΚΑΠ για ΝΠΔΔ και Σχολικούς τροχονόμους - ΚΕΠ , ,67 0,14% 47,77% ΚΑΠ για Σχολικές επιτροπές , ,41 1,40% 60,00% ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς( παρακρατηθέντες πόροι) , ,82 8,06% 100,00% Μισθώματα , ,86 0,59% 148,25% Εισφορά σε χρήμα , ,79 0,03% 50,58% Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα , ,70 0,05% 125,31% Φόρος ηλεκροδοτούμενων χώρων 3.000, ,64 0,03% 293,29% Λοιπά τακτικά έσοδα , ,39 3,37% 85,53% Σύνολο , ,29 100,00% 94,38% Έκτακτα Έσοδα διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Σ.Α.Τ.Α , ,00 34,73% 266,83% Σ.Α.Τ.Α. για σχολεία , ,00 4,44% 229,13% Ο.Σ.Κ. (χρηματοδοτούμενα έργα) , ,59 2,90% 9,39% ΘΗΣΕΑΣ , ,50 19,85% 105,38% ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , ,24 29,17% 32,59% Επιχορήγηση από Ε.Ε ,00% 0,00% Επιχορηγήσεις από περιφέρεια Κεντρικούς φορείς ( ΥΠΕΚΑ.ΠΕΡΙΦ,ΥΠ.ΕΣ.) ,74 0,00 0,00% 0,00% Επιχορηγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για ληξιπροθεσμες οφειλές ,06 0,00 0,00% 0,00% Λοιπά Έκτακτα έσοδα (περιλαμβάνεται και το ποσό από το όφελος του Δήμου από εξώδικους συμβιβασμούς ύψους ποσού , ,16 8,91% 14,39% ,00) Σύνολο , ,49 100,00% 11,64% Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβεαιώνονται για πρώτη εσόδων Εισπραχθέντα φορά διαμορφώθηκαν εσόδων ως προς το ως προς τα σύνολό τους Π.Ο.Ε. Τακτικά , ,58 91,42% 98,02% Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβεαιώνονται για πρώτη φορά διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Π.Ο.Ε. Έκτακτα , ,31 8,58% 70,66% Σύνολο , ,89 100,00% 94,87%

15 Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη - Εισπράξεις υπέρ τρίτων Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα , ,32 3,62% 16,83% Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) , ,86 19,85% 14,72% Εισπράξεις υπερ τρίτων (κρατησεις κ.λ.π.) , ,21 76,53% 82,13% Εισπραξεις από Δανεια ( Ισοσκέλισης) ,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολο , ,39 100,00% 27,00% Χρηματικό υπόλοιπο Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο από προηγούμενο έτος 31/12/2011 διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα ,22 1,24% 100,00% Σύνολο , ,22 1,24% 100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,28 100,00% 38,89% ΔΑΠΑΝΕΣ 2012 ΕΞΟΔΑ εξοδων 2012 ως προς τα εξοδων 2012 ως προς τα Μισθοδοσία (συμπερ.αιρετών) , ,92 46,83% 83,84% Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. + Σύνδεσμοι , ,62 4,79% 84,48% Τοκοχρεολύσια , ,85 6,83% 84,44% Αποπληρωμή δανειών (Ισοσκέλισης ,98 και ληξιπρόθεσμων υποχρ,παρελθόντων ετων , ,73 0,00 0,00% 0,00% Παρακράτηση προκαταβολής από ΚΑΠ , ,00 0,65% 72,22% Σχολικές Επιτροπές , ,63 0,93% 60,09% Μισθώματα ακινήτων , ,98 0,41% 58,73% ΔΕΗ , ,92 3,26% 98,07% Καύσιμα - Φυσικό αέριο , ,79 1,75% 79,47% Λειτουργικές δαπάνες , ,05 4,24% 26,40% Ν.Π.Δ.Δ + Δημοτική Επιχείρηση , ,03 7,94% 77,16% Επενδύσεις , ,45 4,10% 9,64% Π.Ο.Ε , ,51 6,93% 10,40% Αποδόσεις (Ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ) , ,83 11,34% 45,29% Αποθεματικό 9976,21 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,58 100,00% 36,10%

16 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ,58 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,70 Α Α: ΒΕΑΚΩΚΑ-362 Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων της χρήσης 2012, παρακαλούμε προβείτε στην έγκριση των επισυναπτόμενων καταστάσεων του Ταμειακού απολογισμού Εσόδων Εξόδων του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/ Το Π.. 315/99. Μετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 23 Υπέρ και 2 Παρών Παρών δήλωσαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπενετάτος Σ., Αγγελινιάδης Ι. Εγκρίνει τον ταµειακό απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, σύµφωνα µε το Π.. 315/99. Την παρούσα απόφαση µπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του ήµου στη διαδροµή ήµος/ ηµοτικό Συµβούλιο/Αποφάσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ ΝΙΚ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 210.42.78192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 12 ης -1-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 12 ης -1-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα