Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 4 η ΕΙ ΙΚΗ Της Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της µε αρ. 86/2013 απόφασης µε θέµα : Έγκριση ταµειακού απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη σύµφωνα µε το Π.. 315/99. ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΗΣ( παρών ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ (παρών) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙ ΟΥ(παρούσα) Το ηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Αγγελινιάδη Ι., Αδαµπασίδη Α., Αλιµπέρτη Ι., Αµανατίδη Χ., Άννινο Ν., Αραβαντινού Τσιµπλάκη Μ., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο., ερµάτη Α., Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., Κίτσο Ε., Κοτζαµάνη Σ., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., Λαγουµιτζή Μ., Λάσκαρη Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάκρας Η., Μάλαµα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., Μονέο Ν., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή N., Μπενετάτο Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση Χαραλαµπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουµιάν Ε., Σιδέρη Ι., Σταµατάτο., Σωτηροπούλου., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αλιµπέρτης Ι., Αµανατίδης Χ., Άννινος Ν., Αραβαντινού Τσιµπλάκη Μ., Βρεττάκος., ερµάτης Α., Ζαχαρόπουλος Π., Θεοχάρης Β., Κατηφές Π., Λεγάκης Γ., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Μάκρας Η., Μαρωνίτης Ι., Μονέος Ν., Μάλαµας Π., Μπακατσέλος Ι., Πάτρωνας Γ., Σταµατάτος., Σωτηροπούλου., Τριανταφυλλίδης Π. Νόµιµος αριθµός µελών ηµοτικού Συµβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε µετά από τη µε αρ / πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια µέρα σε όλα τα µέλη του Σώµατος και στον ήµαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειµίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. ερµάτη. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης.

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ταµειακού απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη σύµφωνα µε το Π.. 315/99. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 1. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του τµήµατος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ µε το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέµατος και έχει ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το Ν.3852/ , άρθρο 72, παρ. 1 περί προελέγχου του Απολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή 2. Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / , άρθρο 163, παρ. 2 που αφορά στον προέλεγχο του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης από την Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή) και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο 3. Το Ν.3852/ , άρθρο 58, παρ. 6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν.2632/1995 περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 6. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 7. Την υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253Β/ ) περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. 8. Την υπ αρ. 3966/ΦΕΚ 141 Β/ περί κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011». 9. Την υπ αρ /ΦΕΚ 2007Β/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών. 10. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 86/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 11. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 12. Την υπ αρ. 340/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /46971/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 13. Την υπ αρ. 88/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρεντη περί επαναβεβαίωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 και επανέγκρισης του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης ως συνοδευτικό στοιχείο αυτού, σε συνέχεια της υπ αρ. 340/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, και το υπ αρ. πρωτ /13899/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ αρ. 88/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 14. Την υπ αρ. 32/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ.3708/6467/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 15. Την υπ αρ. 85/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ.

3 7718/7460/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 16. Την υπ αρ. 173/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /21794/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 17. Την υπ αρ. 205/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 4 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /31077/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 18. Την υπ αρ. 253/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 5 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /39761/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 19. Την υπ αρ. 296/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 6 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Την υπ αρ. 4/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 21. Την υπ αρ. 13/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα. 22. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της υπογραφής εγγράφων στους Αντιδημάρχους του Δήμου. 23. Την υπ αρ. 4/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαις-Αγ. Ι. Ρέντη 24. Την υπ αρ. 11/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαις-Αγ. Ι. Ρέντη. 25. Την υπ αρ. 13/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα 26. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Κανέλλου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής από 14/1/2013 εως και 31/8/ Την έκθεση αποτελεσμάτων προελέγχου του ταμιακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη. 28. Την υπ αρ. 66/ απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τούντα Κανέλλο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών και της Οικονομικής Επιτροπης. 29. Την υπ αρ. 138/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προελέγχου του ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Παρατίθενται τα συνολικά απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 : Έσοδα Χρήσης 2012 Είδος Εσόδου Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα Τακτικά* , ,47 * , ,98 Έκτακτα Ανειδίκευτα , , , ,31 Έκτακτα Ειδικευμένα , , ,24 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,22 0,00 (01/01/2012) Σύνολο , , ,96 * περιλαμβάνονται τα Τακτικά έσοδα της χρήσης 2012 καθώς και τα τακτικα έσοδα από ΠΟΕ (κατηγορίες 21 και 321)

4 Δαπάνες Χρήσης 2012 Είδος Δαπάνης Προϋπολογισθείσες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Σύνολο , , ,58 Δ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2012 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 Από τα παραπάνω σημειώνεται ότι το Χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2012 ανέρχεται σε ,00 και προκύπτει από τους κάτωθι πίνακες εσόδων και εξόδων της χρήσης 2012 που αναλύονται ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΕ Εισπραχθέντα εσόδων ως προς εσόδων ως προς τα 0 Τακτικά Έσοδα , ,29 61,35% 94,38% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,86 0,53% 148,79% 02 Έσοδα από κινητή περιουσία , ,94 0,02% 65,89% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,89 27,06% 111,02% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή , ,05 3,29% 111,15% υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,06 0,23% 72,30% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , ,04 28,98% 81,69% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,45 1,25% 83,30% 1 Έκτακτα Έσοδα , ,50 11,33% 11,64% 11 ΚΑΕ 12 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 0,02% 42,52% Εισπραχθέντα εσόδων ως προς εσόδων ως προς τα , ,00 0,07% 38,42% 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,33 10,32% 11,21% 14 Δωρεές - Κληρονομιές - Κληροδοσίες 0, ,00 0,01% 15 Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα , ,83 0,72% 153,82% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,33 0,20% 4,36% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , ,89 1,13% 94,87% 21 Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά , ,58 1,03% 98,02% 22 Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα , ,31 0,10% 70,66% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,18 5,86% 8,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια ,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα , ,18 5,86% 14,23%

5 παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου - Τρίτων - Επιστροφές Χρημάτων , ,21 19,10% 82,13% 41 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , ,01 18,43% 81,40% 42 Επιστροφές Χρημάτων , ,20 0,67% 109,42% 5 Χρηματικό Υπόλοιπο , ,22 1,24% 100,00% 51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , ,22 1,24% 100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , % 38.89% ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΕ 6 Εξοδα χρήσης , ,12 76,95% 54,27% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,120 45,93% 84,04% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,910 2,49% 61,90% 62 Παροχές τρίτων , ,39 5,35% 60,47% 63 Φόροι - τέλη , ,56 0,14% 49,13% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,51 1,20% 17,35% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,10 6,87% 14,82% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,67 1,88% 46,77% Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 67 τρίτους , ,51 12,98% 78,48% ΚΑΕ 68 Λοιπά Έξοδα , ,35 0,10% 78,08% 7 Επενδύσεις , ,12 4,78% 10,98% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,97 0,11% 0,89% 73 Έργα , ,480 3,99% 13,52% Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ , ,00 0,003% 0,30% Τίτλοι πάγιας επένδυσης 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,67 0,69% 64,87% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,34 18,27% 19,94% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,51 6,93% 10,40% 82 Αποδόσεις , ,83 11,34% 45,29% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 9.976,21 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , % 36,10%

6 1.ΕΣΟΔΑ: Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2012 (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της χρήσης 2011) ανήλθαν σε ύψος ποσού ,28 και κάλυψαν το 38,89% των προϋπολογισθέντων εσόδων της χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των ,12 Συγκεκριμένα: 1. Τα Τακτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,29 αποτέλεσαν το 61,35% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 94,38% των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων ύψους ποσού , Κυριότερες πηγές των Τακτικών εσόδων αποτέλεσαν τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ ,04), καλύπτοντας το 28,98% του συνόλου των εσόδων. Ειδικά αναφέρουμε ότι από τον Ιούλιο του έτους 2012 και μετά οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι μειώθηκαν κατά 30% περίπου σε σχέση με το οικονομικό έτος Τα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ( ,89) συμμετείχαν με ποσοστό 27,06%, επί του συνόλου των εσόδων και τα οποία παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, που προέκυψαν όμως μετά την 4 η τροποποίηση προϋπολογισμού ( ,00) στην οποία αποφασίσθηκε μείωση των προϋπολογισθέντων ανταποδοτικών εσόδων σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί ( ,00). Κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων όμως τα τελικά εισπραχθέντα ανταποδοτικά τέλη ήταν μικρότερα του αρχικού προϋπολογισμού και μεγαλύτερα του ποσού που προέκυψε μετά την αναμόρφωση. Ακολουθεί η κατηγορία των Εσόδων από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών ( ,05 ) συμμετείχαν με ποσοστό 3,29% επί του συνόλου των εσόδων και τα Λοιπά τακτικά έσοδα ( ,45) συμμετείχαν με ποσοστό 1,25% επί του συνόλου των εσόδων καθώς επίσης και τα έσοδα από μισθώματα ( ,86) συμμετείχαν με ποσοστό 0,53% επί του συνόλου των εσόδων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες τακτικών εσόδων είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων. 3. Τα Έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,50 αποτέλεσαν το 11,33% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 11,64% των προϋπολογισθέντων έκτακτων εσόδων ύψους ποσού ,45. Κυριότερη πηγή των Έκτακτων εσόδων αποτέλεσαν οι Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ( ,33) καλύπτοντας το 10,32% των συνολικών εσόδων χρήσης και αφορούσαν σε επιδοτούμενα έργα ( ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π.), ενώ εισπράχθηκε μόλις το 11,21% αυτών που προϋπολογίσθηκαν. Η μεγάλη αυτή απόκλιση των εισπραχθέντων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό αναγράφεται όλο το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, που επιχορηγείται, στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων και ΚΑ εξόδων. Η επιχορήγηση όμως του έργου είναι σταδιακή και σύμφωνα με τις πραγματοποιθείσες εργασίες που προσκομίζει ο ανάδοχος. Ακολουθεί η κατηγορία των εσόδων που αφορούν σε προσαυξήσεις πρόστιμα-παράβολα ( ,83) καλύπτοντας το 0,72% των συνολικών εσόδων χρήσης ενώ εισπράχθηκε επιπλέον ποσοστό 53,82% έναντι αυτού που είχε αρχικά προϋπολογισθεί, τα λοιπά έκτακτα έσοδα ( ,33) κάλυψαν το 0,20% των συνολικών εσόδων χρήσης, ενώ εισπράχθηκε ποσοστό 4,36% έναντι αυτών που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί, οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( ,00) συμμετείχαν με ποσοστό 0,07% ενώ εισπράχθηκε ποσοστό 38,42% έναντι αυτών που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί.. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των έκτακτων εσόδων π.χ. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Δωρεές-κληρονομιέςκληροδοσίες, κινήθηκαν σχεδόν με μηδενικά ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο των εσόδων. Επίσης μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των έκτακτων εσόδων ( ,45) και στην κατηγορία 13. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις, παρουσιάζεται στον Κ.Α Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣΑΗΔ, που αφορά στην επιχορήγηση μας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους ποσού ,06, η οποία ήδη εγκρίθηκε και η εκταμίευση της θα πραγματοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους Όπως ήδη γνωρίζετε με την υπ αρ. 136/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη εγκρίθηκε η αίτηση και η συμμετοχή του Δήμου μας στην έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, βάσει της υπ αρ.2/21967/0094/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών. Κατόπιν ο Δήμος με την υπ αρ / αίτηση του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, και σε συνέχεια της υπ αρ.10/9866/ εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών, αιτήθηκε την έκτακτη επιχορήγηση ύψους ποσού ,06 ως προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του με καταληκτική ημερομηνία την 30/9/2011. Ως εκ τούτου, ο Δήμος μας υποβλήθηκε στον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η πληρότητα των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις υπ αρ. 2/40595/ΔΕΦΥΥ/ και 2/50745/ΔΕΦΥΥ/ «Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ελέγχου» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος μας πληρεί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου ενώ επιβάλλεται η καταχώρηση υπαρχουσών τιμολογημένων απλήρωτων υποχρεώσεων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, ΕΥΔΑΠ), ατιμολόγητων υποχρεώσεων (ανεξόφλητα περαιωμένα), πέραν των Λογιστικών Βιβλίων του Δήμου, στο Μητρώο Δεσμεύσεων επίσης και η συμφωνία των εγγραφών στα Λογιστικά Βιβλία του Δήμου με το Μητρώο Δεσμεύσεων και με τα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων. Εν συνεχεία, την 17/9/2012 εισήλθε στο Δήμο το υπ αρ. 2/67683/Δ.Υ.ΕΠ. υπενθυμιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου

7 του Κράτους ως προς την επιβεβαίωση του αν οι συστάσεις των ανωτέρω Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Ελέγχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και η πλήρωση των υπολοίπων απαραίτητων προϋποθέσεων της εγκυκλίου, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι σχετικές ενέργειες από πλευράς του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ αριθ. 253/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προέβει στην 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ /39761/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά την οποία έγιναν οι ανάλογες δημιουργίες και ενισχύσεις πιστώσεων κωδικών εξόδων συνολικού ύψους ,06 καθώς και η δημιουργία κωδικού εσόδου αντίστοιχου ποσού, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταπόκριση του Δήμου μας στις πλήρεις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 10/9866/ Τα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ανήλθαν στο ποσό των ,89 αποτέλεσαν μόλις το 1,13% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 94,87% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ήτοι ,00. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. ( ,00) με ποσοστό 1,03% επί του συνόλου των εσόδων και η κατηγορία των Έκτακτων Π.Ο.Ε. ( ,31), με ποσοστό 0,10% αντιστοίχως. 5. Οι Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ανήλθαν στο ποσό των ,18 αποτέλεσαν το 5,86% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 8,46% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ήτοι ,90. Αποκλειστική πηγή τους αποτέλεσαν τα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, ύψους ποσού ,18, με ποσοστό 5,86% επί του συνόλου των εσόδων. Από την κατηγορία των Εισπράξεων από δάνεια, παρόλο που είχε προϋπολογισθεί το ποσό των ,00 για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και αφορούσε σε αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 3454/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων, και την υπ αριθ 475/2012 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ολοκληρώθηκε η εκταμίευση του εντός του οικονομικού έτους Οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων καθώς και οι Επιστροφές χρημάτων ανήλθαν στο ποσό των ,01 και ,20, αποτέλεσαν το 18,43% και 0,67% του συνόλου των εσόδων και κάλυψαν το 81,40% και 109,42% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012 αντιστοίχως, ήτοι ,62 και , Το Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε ,22 και αποτέλεσε το 1,24% του συνόλου των εσόδων της χρήσης Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Τακτικά έσοδα ( ,29 ) αποτέλεσαν την σημαντικότερη πηγή εσόδων για το έτος 2012 με συμμετοχή σε ποσοστό 61,35% επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων. Από το σύνολο των εσόδων που προϋπολογίσθηκαν ( ,12) εισπράχθηκε το 38,89%, ήτοι ποσό ύψους ,28. Το ποσό των ,84 που δεν εισπράχθηκε οφείλεται σε : - ποσό ,00 από την μείωση των ΚΑΠ. - ποσό ,06 από την επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. - ποσό ,000 από το Όφελος εξώδικων συμβιβασμών κατά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.(λογιστική τακτοποίηση ) - ποσό ,00 περίπου από τα χρηματοδοτούμενα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του οικονομικού έτους ποσό ,00 από το Δάνειο Ισοσκέλισης που εγκρίθηκε από το Τ.Π.&Δ. αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταμίευσης του εντός του οικονομικού έτους ποσό ,81 από την κατηγορία εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» τα οποία εισπράττονται σε βάθος χρόνου εξαετίας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας. - ποσό ,00 από τις «εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων» (κρατήσεις εργαζομένων) που αντιστοιχίζεται και σε αντίστοιχους ΚΑ εξόδων. 2.ΕΞΟΔΑ: Τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε ,58 και κάλυψαν το 36,10% των προϋπολογισθέντων εξόδων της χρήσης που έφτασαν στο ποσό των ,12. Συγκεκριμένα: 1) Τα Έξοδα χρήσης ανήλθαν σε ,12 αποτέλεσαν το 76,95% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 54,27% των προϋπολογισθέντων εξόδων χρήσης, ύψους ποσού ,56. Τα μεγαλύτερα έξοδα της χρήσης προήλθαν από τις Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ( ,12) με ποσοστό συμμετοχής 45,93% επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, επιχορηγήσεις Νομικών προσώπων, σχολικές επιτροπές, ( ,51) με

8 ποσοστό συμμετοχής 12,98% επί του συνόλου των εξόδων, από τις Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως, τοκοχρεωλύσια, ( ,10) με ποσοστό συμμετοχής 6,87% επι του συνόλου των εξόδων. Ακολουθεί η κατηγορία που αφορά στις Παροχές τρίτων( ,39) με ποσοστό συμμετοχής 5,35%, οι Αμοιβές αιρετών και τρίτων ( ,91) με ποσοστό συμμετοχής 2,49%, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων( ,67) με ποσοστό συμμετοχής 1,88% και τα Λοιπά Γενικά Έξοδα ( ,51) με ποσοστό συμμετοχής 1,20%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων χρήσης π.χ. οι Φόροι-Τέλη, καθώς και τα Λοιπά έξοδα είχαν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων. 2) Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε ,12 αποτέλεσαν το 4,78% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν μόλις το 10,98% των προϋπολογισθέντων επενδύσεων, ύψους ποσού ,47. Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν στην κατασκευή έργων ( ,48), ποσοστού συμμετοχής 3,99% επί του συνόλου των εξόδων, και στους Τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις ΔΗΚΕΝΙΡ) ύψους ποσού ( ,67 ) ποσοστού συμμετοχής 0,69% επί του συνόλου των εξόδων ενώ είχαν σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σύνολο των εξόδων οι δαπάνες για Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες για ειδικές δαπάνες, ύψους ποσού 1.476,00 με ποσοστό 0,003% επί του συνόλου των εξόδων. 3) Οι Προβλέψεις ανήλθαν σε ,34 αποτέλεσαν το 18,27% του συνόλου των εξόδων και κάλυψαν το 19,94% αυτών που είχαν προϋπολογισθεί για τη χρήση 2012, ύψους ποσού ,88. Η κατηγορία των Προβλέψεων περιλαμβάνει τις Πληρωμές για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ποσού ,51 και συμμετείχε με ποσοστό 6,93% επί του συνόλου των εξόδων και στις Αποδόσεις, ύψους ποσού ,83, το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 11,34%. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι τα Έξοδα χρήσης ( ,12) αποτέλεσαν την σημαντικότερη κατηγορία εξόδων για το έτος 2012 με ποσοστό 76,95% επί του συνόλου των εξόδων, ενώ από το σύνολο των εξόδων που προϋπολογίσθηκαν ότι θα εκτελεστούν ( ,12) πραγματοποιήθηκαν έξοδα ύψους ποσού ,58, ήτοι το 36,10% αυτών. Παρατίθεται πίνακας των εξόδων βάσει του ποσοστού συμμετοχής των υπηρεσιών του Δήμου στο σύνολο των εξόδων καθώς και διαγραμματική παρουσίαση αυτών: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,62 97,53% 34,85% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,69 11,64% 82,62% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,41 8,95% 71,71% 62 Παροχές τρίτων , ,11 0,78% 42,14% 63 Φόροι - Τέλη , ,56 0,10% 65,94% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,89 4,11% 17,13% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , ,10 24,78% 14,82% πίστης 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές , ,51 46,81% 78,48% Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα , ,35 0,37% 78,08% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,67 2,47% 64,87% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,67 2,47% 64,87% ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00% 35.25%

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,61 99,72% 85,19% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,88 97,10% 88,19% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 62 Παροχές τρίτων , ,37 0,86% 34,86% 63 Φόροι - Τέλη 6.500, ,00 0,06% 92,31% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,88 0,10% 12,32% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,48 1,62% 45,71% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,77 0,28% 31,11% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,77 0,28% 32,24% , , % 84.78% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,38 99,57% 64,26% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,86 71,10% 74,27% 61 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων ,00 0,00 0,00% 0,00% 62 Παροχές τρίτων , ,90 26,03% 55,47% 63 Φόροι - Τέλη 5.500, ,00 0,18% 54,55% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,54 1,15% 41,96% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,08 1,11% 34,77% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,97 0,43% 12,88% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,97 0,34% 11,57% 73 Έργα 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.476, ,00 0,09% 42,46% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , % 63.17%

10 Κωδικός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,72 99,94% 78,83% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,90 75,74% 83,97% 62 Παροχές τρίτων , ,01 17,38% 73,03% 63 Φόροι - Τέλη , ,00 0,45% 50,63% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,81 6,37% 53,54% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,27 0,06% 1,65% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , ,27 0,06% 2,55% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , % 76.63% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωδικός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,79 89,69% 35,15% 62 Παροχές τρίτων , ,79 89,69% 35,15% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωδικός 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,91 10,31% 3,19% 73 Έργα , ,91 10,31% 3,29% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , % 17,29% Κωδικός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,73 37,60% 61,92% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,48 35,82% 76,74% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,50 0,09% 1,54% 62 Παροχές τρίτων , ,49 0,66% 19,88%

11 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,99 1,03% 20,65% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,62 62,40% 10,34% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,32 0,11% 0,06% 73 Έργα , ,30 62,29% 15,06% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ,00 0,00 0,00% 0,00% ειδικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , % 15.06% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κωδικός , ,95 98,80% 70,22% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,99 95,57% 77,41% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,72 0,54% 9,56% 62 Παροχές τρίτων 7.000, ,00 0,07% 14,29% 63 Φόροι - Τέλη 2.056,56 357,93 0,02% 17,40% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,31 2,59% 23,84% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,91 1,20% 1,57% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,91 1,20% 9,31% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα , % 45.98% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,58 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κωδικός 0,00 0, % 0.00% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0, % 0.00% 62 Παροχές τρίτων 0,00 0, % 0.00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0, % 0.00% 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0, % 0.00% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0, % 0.00%

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κωδικός , ,32 100,00% 65,49% 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,32 100,00% 65,62% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00% 0,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , % 65.49% Προϋπολογισθέ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ,00 ντα Διαμορφώθηκα το ν σύνολό τους ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κωδικός , ,34 100,00% 19,94% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,34 100,00% 19,94% 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,51 37,91% 10,40% 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , ,83 62,09% 45,29% 82 Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους ,34 100,00% 19,94% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨ ΕΩΝ , ,24 0,00 0,00% 0,00% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0,00 0,00% 0,00% 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0,00 0,00% 0,00% Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 91 πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 0,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΟΥ 9.976, ,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,29 27,74% 35,25% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,38 19,18% 84,78% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,35 3,34% 63,17% , ,99 21,79% 76,63% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,70 0,29% 17,29% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,35 6,33% 15,06% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ,86 2,93% 45,98% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00% 0,00% ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ,00 0,13% 65,49% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,34 18,27% 19,94% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.976,24 0 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,58 100,00% 36,10% Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι Γενικές υπηρεσίες ήταν αυτές που κόστισαν περισσότερο στο Δήμο με ποσοστό 27,74% επί του συνόλου των εξόδων, ακολούθησαν οι Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με ποσοστό 21,79% οι Οικονομικές-Διοικητικές υπηρεσίες με ποσοστό 19,18%, έπειτα η Υπηρεσία τεχνικών έργων με ποσοστό 6,33%, οι Υπηρεσίες πρασίνου με ποσοστό 2,93% και οι Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής με ποσοστό 3,34%. Τέλος οι Υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης και η Υπηρεσία πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας είχαν σχεδόν μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξόδων. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ανήλθε σε ποσό ,36 με ποσοστό 7,26% επί του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού και το ύψος της χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΝΙΡ ανήλθε σε ποσό ,67 με ποσοστό 0,69% επί του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού. Συνοπτικά παραθέτουμε συνολική κατάσταση Εσόδων Εξόδων του οικονομικού έτους 2012 ως εξής:

14 ΕΣΟΔΑ 2012 Τακτικά Έσοδα διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Τέλη καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας , ,89 44,10% 111,02% ΤΑΠ , ,96 4,60% 107,81% ΚΑΠ , ,48 35,88% 79,60% Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών τακτικής επιχορήγησης , ,66 1,76% 100,00% ΚΑΠ για ΝΠΔΔ και Σχολικούς τροχονόμους - ΚΕΠ , ,67 0,14% 47,77% ΚΑΠ για Σχολικές επιτροπές , ,41 1,40% 60,00% ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς( παρακρατηθέντες πόροι) , ,82 8,06% 100,00% Μισθώματα , ,86 0,59% 148,25% Εισφορά σε χρήμα , ,79 0,03% 50,58% Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα , ,70 0,05% 125,31% Φόρος ηλεκροδοτούμενων χώρων 3.000, ,64 0,03% 293,29% Λοιπά τακτικά έσοδα , ,39 3,37% 85,53% Σύνολο , ,29 100,00% 94,38% Έκτακτα Έσοδα διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Σ.Α.Τ.Α , ,00 34,73% 266,83% Σ.Α.Τ.Α. για σχολεία , ,00 4,44% 229,13% Ο.Σ.Κ. (χρηματοδοτούμενα έργα) , ,59 2,90% 9,39% ΘΗΣΕΑΣ , ,50 19,85% 105,38% ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , ,24 29,17% 32,59% Επιχορήγηση από Ε.Ε ,00% 0,00% Επιχορηγήσεις από περιφέρεια Κεντρικούς φορείς ( ΥΠΕΚΑ.ΠΕΡΙΦ,ΥΠ.ΕΣ.) ,74 0,00 0,00% 0,00% Επιχορηγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για ληξιπροθεσμες οφειλές ,06 0,00 0,00% 0,00% Λοιπά Έκτακτα έσοδα (περιλαμβάνεται και το ποσό από το όφελος του Δήμου από εξώδικους συμβιβασμούς ύψους ποσού , ,16 8,91% 14,39% ,00) Σύνολο , ,49 100,00% 11,64% Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβεαιώνονται για πρώτη εσόδων Εισπραχθέντα φορά διαμορφώθηκαν εσόδων ως προς το ως προς τα σύνολό τους Π.Ο.Ε. Τακτικά , ,58 91,42% 98,02% Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβεαιώνονται για πρώτη φορά διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα Π.Ο.Ε. Έκτακτα , ,31 8,58% 70,66% Σύνολο , ,89 100,00% 94,87%

15 Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη - Εισπράξεις υπέρ τρίτων Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα , ,32 3,62% 16,83% Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) , ,86 19,85% 14,72% Εισπράξεις υπερ τρίτων (κρατησεις κ.λ.π.) , ,21 76,53% 82,13% Εισπραξεις από Δανεια ( Ισοσκέλισης) ,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολο , ,39 100,00% 27,00% Χρηματικό υπόλοιπο Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο από προηγούμενο έτος 31/12/2011 διαμορφώθηκαν Εισπραχθέντα εσόδων ως προς το σύνολό τους εσόδων ως προς τα ,22 1,24% 100,00% Σύνολο , ,22 1,24% 100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,28 100,00% 38,89% ΔΑΠΑΝΕΣ 2012 ΕΞΟΔΑ εξοδων 2012 ως προς τα εξοδων 2012 ως προς τα Μισθοδοσία (συμπερ.αιρετών) , ,92 46,83% 83,84% Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. + Σύνδεσμοι , ,62 4,79% 84,48% Τοκοχρεολύσια , ,85 6,83% 84,44% Αποπληρωμή δανειών (Ισοσκέλισης ,98 και ληξιπρόθεσμων υποχρ,παρελθόντων ετων , ,73 0,00 0,00% 0,00% Παρακράτηση προκαταβολής από ΚΑΠ , ,00 0,65% 72,22% Σχολικές Επιτροπές , ,63 0,93% 60,09% Μισθώματα ακινήτων , ,98 0,41% 58,73% ΔΕΗ , ,92 3,26% 98,07% Καύσιμα - Φυσικό αέριο , ,79 1,75% 79,47% Λειτουργικές δαπάνες , ,05 4,24% 26,40% Ν.Π.Δ.Δ + Δημοτική Επιχείρηση , ,03 7,94% 77,16% Επενδύσεις , ,45 4,10% 9,64% Π.Ο.Ε , ,51 6,93% 10,40% Αποδόσεις (Ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ) , ,83 11,34% 45,29% Αποθεματικό 9976,21 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,58 100,00% 36,10%

16 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ,58 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,70 Α Α: ΒΕΑΚΩΚΑ-362 Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων της χρήσης 2012, παρακαλούμε προβείτε στην έγκριση των επισυναπτόμενων καταστάσεων του Ταμειακού απολογισμού Εσόδων Εξόδων του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/ Το Π.. 315/99. Μετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 23 Υπέρ και 2 Παρών Παρών δήλωσαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπενετάτος Σ., Αγγελινιάδης Ι. Εγκρίνει τον ταµειακό απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, σύµφωνα µε το Π.. 315/99. Την παρούσα απόφαση µπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του ήµου στη διαδροµή ήµος/ ηµοτικό Συµβούλιο/Αποφάσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ ΝΙΚ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-1ΕΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-1ΕΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 81986/13632/09-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6Ο3ΖΩΚΑ-ΣΡ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 η Της 12 ης -5-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: 6Ο3ΖΩΚΑ-ΣΡ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 η Της 12 ης -5-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 210.42.78192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-Ε9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-Ε9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 04789-93 FAX: 047893

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑΕ2ΩΚΑ-1ΗΖ. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΩΑΕ2ΩΚΑ-1ΗΖ. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/22.2.2013 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 η Της 20-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 276 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 3o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./1 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 29-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΩΚΑ-526. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΩΚΑ-526. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 24ο / 27-10-2016 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014.

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 382 Της 24 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 29516/575/10-7-2014 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-30/6/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 85 / 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 5 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 18/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 1969 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 19/2017 Από το Πρακτικό της 4ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας Y T G F Ο Ρ Τ Υ Ν Ι R T Y N A Δ Η Μ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 O Γ O L Α A Σ P C N U M 0 1 0 2 Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ03 2 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 03 Σωστή Οικονομική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 17 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα