ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 1. Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα. 5. Χαριτίδη Μαρία 5.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 1. Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα. 5. Χαριτίδη Μαρία 5.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 16 7, Αχαρνές Τηλ.: (+0) Fax: (+0) Συντάκτης: κ. Ρουμελιώτης Ηλίας Απόσπασμα από το 28 o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ.: 6 Αριθμ. Θέματος: 6 o Έκτακτο Συνεδρίαση της Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 88657/ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Βρεττός Μιχάλης. Χριστοπούλου Σοφία.Γρηγοριάδης Ευστάθιος.Βρεττός Σπύρος.Κόνταρης Χρύσανθος 5. Χαριτίδη Μαρία 5.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 6.Γκίκας Χρήστος 6.Τραβασάρος Αθανάσιος 7. Φωτιάδης Παναγιώτης 7.Χαραλαμπίδης Θεόδωρος 8. Φυτάς Αθανάσιος 8.Γκίκας Παναγιώτης 9. Σαββίδης Σπυρίδων 9.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 10. Σαββίδης Κωνσταντίνος 10.Ελευθεριάδης Παντελής 11.Θανοπούλου Ιωάννα 11.Ελευθεριάδης Στυλιανός 12 Σαββίδη Κυριακή 12.Θεοδωρίδης Ματθαίος 1.Καλάργαλης Ιωάννης 1.Λαζάρου Βασίλειος 1.Κασσαβός Ιωάννης 1.Οικονόμου Ευθύμιος 15.Κατσανδρής Ιωάννης 15.Πολυμενέας Παναγιώτης 16. Ρούσσας Κωνσταντίνος 16.Στριφτός Σπυρίδων 17.Κοπαλάς Σταύρος 18.Κορνιλάκης Παναγιώτης 19. Πετάκος Γεώργιος 20.Μίχας Ιωάννης 21.Μπουζιάνης Νικόλαος 22.Μπράχου Αναστασία 2.Ντούρος Παναγιώτης 2.Ξαγοράρης Νικόλαος 25. Παντελιά Εύη 1

2 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ντούρος Σωτήρης νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. ΘΕΜΑ: «Έγκριση της Έκθεσης ελέγχου Εσόδων- Εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ντούρος Παναγιώτης, φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 6 ο εκτός ημερήσιας διάταξης, αλλά κατεπείγον θέμα και δίνει το λόγο στον Αντ/ρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος παρουσιάζει τα εξής: 1. Την με αριθµ. 71/2012 Απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων B τριμήνου οικονομικού έτους Τους κάτωθι πίνακες με τις τριμηνιαίες εκθέσεις Εσόδων Εξόδων B τριμήνου. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-0/6/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 /1 /2 0 Τακτικά έσοδα , ,56 29,51% ,61 29,% 99,% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια ,00 6.9,87 6,0%.207,97,10% 68,10% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 719,66 7,20% 719,66 7,20% 100,00% Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,65,28% ,65,28% 100,00% Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,05 22,17% ,00 20,89% 9,2% 5 Φόροι και εισφορές , ,19,67% ,19,67% 100,00% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,1 8,91% ,1 8,91% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 7,% ,00 7,% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,90 6,2% ,06 5,09% 81,68% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,8 0,9% 5.917,8 0,9% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,17 27,6% ,17 27,6% 100,00% 1 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,95 2,% ,95 2,% 100,00% 1 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες ,6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,96 1,76% ,12,9% 26,6% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , 15,9% , 15,9% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,09 5,0% ,1,00% 9,19% 21 Τακτικά έσοδα , ,20 6,57% ,2,% 9,17% 22 Έκτακτα έσοδα , ,89 2,0% 7.111,89 2,0% 100,00% Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,57 161,89% 120.7,06 1,86% 1,15% 1 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 2 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,57 161,89% 120.7,06 1,86% 1,15% Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,25 25,25% ,25 25,25% 100,00% 1 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,15 25,5% ,15 25,5% 100,00% 2 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,10 18,2% ,10 18,2% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,1 1,60% ,1 1,60% 100,00% Σύνολα εσόδων , ,68 22,1% ,60 16,96% 76,61% 2

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 0/6/2012 ΑΝΑΚΕΦΑ- Κ.Α. ΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 1/2 /1 5 5/1 5/ 6 Έξοδα , ,60 70,8% ,92 2,9% , ,26 0,90% 9,80% 60 Αμοιβές και , ,60 97,5% ,09,22% , ,88 8,89% 87,95% προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών , ,99 58,52% ,51 2,1% 12.00, ,1 19,25% 82,2% και τρίτων 62 Παροχές τρίτων.7.6, ,68 60,1% ,5 9,09% , ,6 0,15% 77,1% Φόροι τέλη Λοιπά Γενικά για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.000, ,66 1,72%.0,82,5% 1.565,9 1.5,56 1,86% 1,00% , , 7,6% ,67 16,76% 79.98, ,85 8,8% 50,0% , ,59 99,67% , 5,10% , ,10,1% 97,85% , ,0 51,59% 6.5,21 9,0% , ,96 5,66% 60,1% , ,78 50,6% ,1 26,1% , ,82 27,6% 105,75% Λοιπά Έξοδα Επενδύσεις Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,57 8,18% ,70 6,72% 16.10, ,59 0,25% 6,76% , ,99 18,65% ,80 2,8% , ,6 0,2% 8,58% , ,2 1,7%.257,12 1,51% 5.957,8 10,08 0,01% 0,9% , ,0 16,1% 28.80,2 0,6% 226.0, ,5 0,27% 2,55% , ,6 2,26% ,26 6,82% , ,20 0,22%,2% 1.81,5 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,19 91,51% ,5 6,0% , ,69 6,% 1,97% Π.Ο.Ε. Αποδόσεις , ,99 91,09% ,15 51,61% , ,69,5% 8,80% , ,20 9,9% ,20 19,1% , ,00 15,5% 81,27% Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Αποθεματικό ,0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,78 6,88% ,07 29,52% , ,58 12,28% 1,59%

4 Μελετώντας το ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του B Τριμήνου των εσόδων, διαπιστώνουμε: Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2012, ποσού ,71, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,56, ήτοι το 29,51% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,61. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2012, ποσού ,25, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,90, ήτοι το 6,2% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 81,68% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,06. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2012, ποσού ,00, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,09, ήτοι το 5,0% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 9,19% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,1. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2012, ποσού ,96, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,57, ήτοι το 161,89% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 1,15% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 120.7,06. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2012 ποσού ,00, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,25 ήτοι το 25,25% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,25. Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους ,98 με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το B τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων και των αναμορφώσεων, να διαμορφώνεται σε ύψος ποσού ,90. Σημειώνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους το οποίο βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ανήλθε σε ύψος ποσού ,1, ήτοι το 1,60 % αυτού που είχε προϋπολογισθεί. Μελετώντας τον πίνακα του απολογισμού του B Τριμήνου των εξόδων, διαπιστώνουμε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2012, ποσού ,19, τιμολογήθηκαν ύψους ,92, ήτοι το 2,9% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 9,80%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,26, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν ύψους ,89. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2012, ποσού ,70, τιμολογήθηκαν ύψους ,80, ήτοι το 2,8% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 8,58%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 19.05,6, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν ύψους ,7. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2012, ποσού ,98, τιμολογήθηκαν ύψους ,5, ήτοι το 6,0% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 1,97%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,69, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν ύψους ,0. Το Αποθεματικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιμο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των ,0 διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Α τρίμηνο σε ,90. Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψιν του, το κατεπείγον του θέματος, τις διατάξεις του Ν. 852/2010, την υπ αριθμ.: 71/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση,

5 Α) Δέχεται το κατεπείγον του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Β) Εγκρίνει την Έκθεση Ελέγχου Εσόδων Εξόδων B τριμήνου, για τον έλεγχο αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, ως ακολούθως: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-0/6/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 /1 /2 0 Τακτικά έσοδα , ,56 29,51% ,61 29,% 99,% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια ,00 6.9,87 6,0%.207,97,10% 68,10% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 719,66 7,20% 719,66 7,20% 100,00% Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,65,28% ,65,28% 100,00% Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,05 22,17% ,00 20,89% 9,2% 5 Φόροι και εισφορές , ,19,67% ,19,67% 100,00% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,1 8,91% ,1 8,91% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 7,% ,00 7,% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,90 6,2% ,06 5,09% 81,68% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,8 0,9% 5.917,8 0,9% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,17 27,6% ,17 27,6% 100,00% 1 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,95 2,% ,95 2,% 100,00% 1 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες ,6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,96 1,76% ,12,9% 26,6% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , 15,9% , 15,9% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,09 5,0% ,1,00% 9,19% 21 Τακτικά έσοδα , ,20 6,57% ,2,% 9,17% 22 Έκτακτα έσοδα , ,89 2,0% 7.111,89 2,0% 100,00% Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,57 161,89% 120.7,06 1,86% 1,15% 1 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 2 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,57 161,89% 120.7,06 1,86% 1,15% Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,25 25,25% ,25 25,25% 100,00% 1 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,15 25,5% ,15 25,5% 100,00% 2 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,10 18,2% ,10 18,2% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,1 1,60% ,1 1,60% 100,00% Σύνολα εσόδων , ,68 22,1% ,60 16,96% 76,61% 5

6 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 0/6/2012 ΑΝΑΚΕΦΑ- Κ.Α. ΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 1/2 /1 5 5/1 5/ 6 Έξοδα , ,60 70,8% ,92 2,9% , ,26 0,90% 9,80% 60 Αμοιβές και προσωπικού , ,60 97,5% ,09,22% , ,88 8,89% 87,95% Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Λοιπά Γενικά για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά Έξοδα Επενδύσεις Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,99 58,52% ,51 2,1% 12.00, ,1 19,25% 82,2%.7.6, ,68 60,1% ,5 9,09% , ,6 0,15% 77,1% 7.000, ,66 1,72%.0,82,5% 1.565,9 1.5,56 1,86% 1,00% , , 7,6% ,67 16,76% 79.98, ,85 8,8% 50,0% , ,59 99,67% , 5,10% , ,10,1% 97,85% , ,0 51,59% 6.5,21 9,0% , ,96 5,66% 60,1% , ,78 50,6% ,1 26,1% , ,82 27,6% 105,75% , ,57 8,18% ,70 6,72% 16.10, ,59 0,25% 6,76% , ,99 18,65% ,80 2,8% , ,6 0,2% 8,58% , ,2 1,7%.257,12 1,51% 5.957,8 10,08 0,01% 0,9% , ,0 16,1% 28.80,2 0,6% 226.0, ,5 0,27% 2,55% , ,6 2,26% ,26 6,82% , ,20 0,22%,2% 1.81,5 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,19 91,51% ,5 6,0% , ,69 6,% 1,97% Π.Ο.Ε. Αποδόσεις , ,99 91,09% ,15 51,61% , ,69,5% 8,80% , ,20 9,9% ,20 19,1% , ,00 15,5% 81,27% Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Αποθεματικό ,0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,78 6,88% ,07 29,52% , ,58 12,28% 1,59% 6

7 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ντούρος Παναγιώτης Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Σπύρος, Γκίκας Χρήστος, Θανοπούλου Ιωάννα, Καλάργαλης Ιωάννης, Κασσαβός Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κοπαλάς Σταύρος, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Μίχας Ιωάννης, Μπουζιάνης Νικόλαος, Μπράχου Αναστασία, Ξαγοράρης Νικόλαος, Παντελιά Εύη, Πετάκος Γεώργιος, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σαββίδη Κυριακή, Σαββίδης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Σπυρίδων, Φυτάς Αθανάσιος, Φωτιάδης Παναγιώτης, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7