Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας"

Transcript

1 Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του*

2 Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε από το έργο παρακολούθησης (Παρατηρητήριο Ενεργειακής Απόδοσης) Συντονισμός από το EUFORES a.i.s.b.l. Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Renewable Energy House Rue d Arlon B-1040 Brussels, Belgium Dr. Jan Geiss Lucia Bezáková Με βάση τον έλεγχο και την εις βάθος ανάλυση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΑ) καθώς και τις έρευνες και συνεντεύξεις των εμπειρογνωμόνων ενεργειακής απόδοσης Wuppertal Institute GmbH Dr. Ralf Schüle Thomas Madry Vera Aydin Jonas Fischer Jan Kaselofsky Thorsten Koska Carolin Schäfer-Sparenberg Lena Tholen Ecofys Germany GmbH Daniel Becker Nikolas Bader Doris Johnsen Με τη συνεισφορά των Christiane Egger (O.Ö. Energiesparverband) Reinhold Priewasser (Πανεπιστήμιο του Linz) Michaela Kloiber (Πανεπιστήμιο του Linz) Lucia Bezáková (EUFORES) Nils Borg (eceee) Dominique Bourges (FEDARENE) Peter Schilken (Energy Cities) Βρυξέλλες, Βούπερταλ, Κολωνία, Βερολίνο, Linz, Φεβρουάριος 2013 *Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν αντιπροσωπεύει κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο ΕΟΕΕ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Πηγή, σελίδα 1: creativ collection/ccvision Γραφικά: 2

3 Πρόλογος Πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη πλήρως τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση αφορά ταυτόχρονα τρία βασικά θέματα πολιτικής: την προστασία του κλίματος, την ενεργειακή ασφάλεια και τις ευκαιρίες της τεχνολογικής υπεροχής για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Claude Turmes Πρόεδρος του EUFORES Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Fiona Hall Αντιπρόεδρος του EUFORES Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Anni Podimata Αντιπρόεδρος του EUFORES Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η γνώση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει μια αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης με την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναν εκσυγχρονισμένο τομέα μεταφορών, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και προϊόντα, και πράσινη τεχνολογία. Στο έγγραφο «Ευρώπη 2020: Ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει σαφή ρόλο σε έναν βιώσιμο ενεργειακό τομέα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η επίτευξη του στόχου του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 θα δημιουργήσει περίπου νέες θέσεις εργασίας και, σε συνδυασμό με τον στόχο του 20% για την ενεργειακή απόδοση, παραπάνω από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Το έργο του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες που απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρουσιάσουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς τα συνεκτικά πακέτα μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες παρουσίασε κάποια εμφανή διαρθρωτικά ελαττώματα, όπως η έλλειψη μιας κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό ή ενός προτύπου αναφοράς, καθώς και η έλλειψη ενός φιλόδοξου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας. Ως εκ τούτου, υιοθετήθηκε μια νέα οδηγία - η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση - το 2012, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη με δεσμευτικά μέτρα. Το έργο του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης ακολούθησε την εφαρμογή των δύο πρώτων σχεδίων δράσης που εκδόθηκαν από κράτη μέλη της ΕΕ και συλλέχθηκαν πολύτιμες πληροφορίες της αγοράς σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης μέσω ερευνών και ανάλυσης από κάτω προς τα πάνω. Τώρα, πρέπει να μελετήσουμε τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες και να τα υλοποιήσουμε στην εφαρμογή της νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. 3

4 Το έργο του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης (EEW), που τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Αύγουστο 2013, έχει ως στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία του έργου: Ενεργοποίηση και διαβούλευση των βασικών δικτύων (εθνικοί και Ευρωπαίοι βουλευτές, δημόσιοι υπάλληλοι, περιφερειακά και τοπικά δίκτυα, δήμαρχοι, εμπειρογνώμονες, σύλλογοι, βιομηχανία κ.λπ.), Αύξηση των γνώσεων μέσω ερευνών, ερωτηματολογίων και ελέγχου πολιτικής, Δραστηριότητες διάδοσης (π.χ. ενημερώσεις, συνέδρια, ενημερωτικά φυλλάδια). Πολλές οργανώσεις από διαφορετικά υπόβαθρα - οργανισμοί δικτύωσης (EUFORES, eceee, FEDARENE, Energy Cities), ιδρύματα εφαρμοσμένης έρευνας (Wuppertal Institute, Ecofys) και φορείς εφαρμογής της πολιτικής (Upper Austrian Energy Agency) - συνεργάζονται για την προώθηση αυτών των στόχων. Οι βασικοί πυλώνες του έργου αποτελούν μια αξιολόγηση των δεύτερων Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (παραδόθηκαν το 2011), μιας μελέτης εμπειρογνωμόνων και εις βάθος συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι στόχοι αυτών των επιχειρήσεων έγκεινται στην επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων των υφιστάμενων εθνικών πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, για τον προσδιορισμό των κενών στην πολιτική και την εφαρμογή και την ανακάλυψη ευκαιριών για περαιτέρω δράση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους στόχους του, καθώς και για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο στον ιστότοπο του EEW (www. energy-efficiency-watch.org). Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δύο κύριων δραστηριοτήτων του έργου EEW: Έλεγχος των εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης (ΣΔΕΑ) Εμπειρογνώμονες από την Ecofys και το Wuppertal Institute ανέλυσαν το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης των κρατών μελών για την ενεργειακή απόδοση και τις πολιτικές τους για τους διάφορους τομείς (δημόσιο, μεταφορές, κτίρια, συσκευές, βιομηχανία και τριτογενείς τομείς). Η ποιότητα των εθνικών πακέτων μέτρων αξιολογήθηκε έναντι ενός «βέλτιστου» πακέτου μέτρων με βάση τομεακές βέλτιστες πρακτικές. Έρευνα εμπειρογνωμόνων του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης Ποσοτική έρευνα κατά τη διάρκεια του έτους 2011 (655 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια). Διεξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2012 με τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες ανά κράτος μέλος. 4

5 Πηγή: PhotoDisc Ενεργειακή απόδοση: Αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων ταυτόχρονα Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλών βασικών ευρωπαϊκών προκλήσεων του 21ου αιώνα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ένα μέσο για Τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, Την ενεργοποίηση ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού, χωρίς την στήριξη στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, Τη διατήρηση του κόστους της ενέργειας υπό έλεγχο για τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, Τη μετατροπή σε προμηθευτή της τεχνολογίας σε ολόκληρο τον κόσμο, κατά την εξαγωγή αποδοτικών τεχνολογιών. Οι τεχνολογικές επιλογές και η αλλαγή της συμπεριφοράς επιτρέπουν σημαντική μείωση της πρωταρχικής και τελικής ζήτησης ενέργειας έως το Το ινστιτούτο Fraunhofer ISI υπολογίζει ότι - σε σύγκριση με τα σενάρια αναφοράς - 67 τοις εκατό της πρωταρχικής ζήτησης ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως το Το ινστιτούτο Fraunhofer ISI εκτιμά, επίσης, ότι το 92 τοις εκατό της δυνατότητας εξοικονόμησης είναι αποδοτικό από πλευράς κόστους, δηλ. λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του κύκλου ζωής, σχεδόν κάθε ενεργειακά αποδοτική επιλογή εξοικονομεί περισσότερο από ό,τι κοστίζει. Με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης, η οικονομική αξία του συνόλου των πιθανών εξοικονομήσεων στα ποσά του 2050 ανέρχεται σε παραπάνω από 500 δις ευρώ, όπως υπολογίστηκε το Τομεακές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που οφείλονται στην ενεργειακή απόδοση. Πηγή: Fraunhofer-ISI (2012) Συμβολή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην προστασία του κλίματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050 Mtoe Primary energy Εξοικονόμηση μετατροπής Δυνατότητα εξοικονόμησης ΜΤ Δυνατότητα εξοικονόμησης ΒΙΟΜ Δυνατότητα εξοικονόμησης ΤΤ Δυνατότητα εξοικονόμησης ΝΚ Μεταφορές Βιομηχανία Τριτογενής τομέας Νοικοκυριά 5

6 Πηγή: Rainer Sturm/pixelio.de Ενεργειακή απόδοση: Η οδός που δεν προτιμήθηκε Το 2012, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕΔ, 2012/27/ ΕΕ) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (ESD, 2006/32/ΕΚ), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2006, η EED αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ρύθμιση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Η EED θέτει νομικά δεσμευτικά μέτρα και, ως εκ τούτου, καθορίζει ειδικές διατάξεις για τους διάφορους τομείς κατανάλωσης ενέργειας. Η EED, μεταξύ άλλων, απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, μετασκευάσουν 3 τοις εκατό της συνολικής επιφάνειας όλων των κεντρικών κρατικών δημόσιων κτιρίων ετησίως από το 2014 και μετά, να εφαρμόσουν τις διατάξεις για τις οικολογικές συμβάσεις, να καθιερώσουν ένα υποχρεωτικό σύστημα ενεργειακής απόδοσης, να αυξήσουν τη χρήση των έξυπνων μετρητών. την ανάλυση του περιεχομένου τους. Ενώ η EED βρίσκεται σίγουρα ένα βήμα μπροστά, τα αποτελέσματα του έργου του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης δείχνουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα δεν επαρκούν. Ακόμη και αν η EED έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, όπως προοριζόταν, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιτύχει τον στόχο της ενεργειακής απόδοσης το Δεν μπορεί καν να θεωρηθεί δεδομένο ότι η EED έχει εφαρμοστεί πλήρως, καθώς η ανάλυση των ΕΣΔΕΑ και της σχετικής έρευνας αποκάλυψε τη συχνή ύπαρξη χάσματος της εφαρμογής. Αυτό υπενθυμίζει την αναγκαιότητα αλλαγής της νοοτροπίας: Η ενεργειακή απόδοση πολύ συχνά θεωρείται ως βάρος και όχι ως ευκαιρία. Αυτή η αντίληψη οδηγεί σε μικρή προσπάθεια από την πλευρά των φορέων χάραξης πολιτικής και παραμένουν πολλά κενά στην πολιτική για την ενεργειακή απόδοση που πρέπει να συμπληρωθούν. Τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί συχνά δεν ικανοποιούν τις πραγματικές δυνατότητές τους. Ωστόσο, καταλήγουμε σε μια θετική σημείωση: Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι πολλές ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν για την πολιτική ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, τα ΕΣΔΕΑ παρουσιάζουν πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις. Η ESD απαίτησε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης (ΣΔΕΑ), στα οποία αναφέρουν τις εφαρμοσμένες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις τους. Τα κράτη μέλη έπρεπε να παραδώσουν το δεύτερο ΣΔΕΑ τους έως τον Ιούνιο του Το έργο του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Απόδοσης ασχολήθηκε με 6

7 Πακέτα μέτρων για τους τελικούς καταναλωτές ενέργειας Πακέτα μέτρων για τους προμηθευτές των ενεργειακών υπηρεσιών και μέτρων Πληροφορίες π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης, σήμανση, πιστοποιητικά, έλεγχος Συμβουλές και παροχή συμβουλών π.χ. αρχικές συμβουλές για κτίρια Εκπαίδευση και διασφάλιση ποιότητας Αγορακεντρικά μέσα και υπηρεσίες (π.χ. Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης) Επιχορήγηση και χρηματοδότηση Επιδοτήσεις για μετασκευή κτιρίων, επενδύσεις σε αποδοτικές τεχνολογίες Κανονισμός π.χ. ενεργειακά πρότυπα για κτίρια και συσκευές Δίκτυα και εθελοντικές συμφωνίες Πλαίσια για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την υποδομή εφαρμογής (κεφάλαια, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης) Θεσμικά μέτρα π.χ. οργανισμοί ενέργειας Στοιχεία σχεδιασμού ενός βέλτιστου πακέτου μέτρων Ενεργειακή απόδοση: Σχεδιασμός τομεακών πακέτων μέτρων Ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της ενεργειακής απόδοσης είναι οικονομικές. Ωστόσο, εμπόδια στην ενεργειακή απόδοση παρακωλύουν την υλοποίησή τους. Ανάμεσα στα βασικά εμπόδια είναι τα εξής: Η έλλειψη κινήτρων και πρόσβασης στις πληροφορίες (η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις είναι δαπανηρή και η ενεργειακή απόδοση αποτελεί μόνο έναν παράγοντα κατά τη λήψη των αποφάσεων αγοράς), Οικονομικοί περιορισμοί (το κεφάλαιο για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση μπορεί να είναι σπάνιο ή δαπανηρό για ορισμένους επενδυτές), Διαχωρισμός κινήτρων (ο δικαιούχος μιας επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση είναι μερικές φορές αυτός που πρέπει να πληρώσει για αυτή), Αποστροφή κινδύνου (οι περίοδοι αποπληρωμής για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι μερικές φορές χρονοβόρες και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα από την πλευρά των πιθανών επενδυτών). Έρευνα έχει δείξει ότι η πολιτική της ενεργειακής απόδοσης είναι πιο αποτελεσματική όταν τα διάφορα είδη των μέσων πολιτικής συνδυάζονται σε ολοκληρωμένα τομεακά πακέτα μέτρων. Για παράδειγμα, στον τομέα των κτιρίων οι τελικοί καταναλωτές και οι πολλαπλασιαστές, τα ιδιωτικά νοικοκυριά και οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω αυτών των πακέτων. Το παραπάνω σχήμα δείχνει τα στοιχεία των εν λόγω πακέτων μέτρων, τα οποία πρέπει να συνεργαστούν, για να αντιμετωπίσουν όλα τα εμπόδια που αναφέρθηκαν. Μπορούν να διακριθούν δύο συμπληρωματικά πακέτα μέτρων: I. Πακέτα μέτρων για τους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ευκαιρίες για την ενεργειακή απόδοση, την παροχή συμβουλών, την παροχή οικονομικής στήριξης και τον καθορισμό ρυθμιστικών προτύπων, II. Πακέτα μέτρων που στοχεύουν στην πλευρά προσφοράς, π.χ. με την εκπαίδευση μηχανικών, αρχιτεκτόνων και τεχνιτών, την εισαγωγή αγορακεντρικών μέσων, όπως ένα σύστημα λευκού πιστοποιητικού, τον καθορισμό των όρων του πλαισίου για τις ενεργειακές υπηρεσίες, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και με τη διευκόλυνση της δικτύωσης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν από θεσμικά όργανα συντονισμού των πολιτικών και προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες). Τόσο το παρόν φυλλάδιο όσο και οι 27 εκθέσεις χωρών - οι οποίες επίσης δημιουργήθηκαν εντός EEW - παρέχουν πολλές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ορθών μέτρων. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την αξιολόγησή μας για την πολιτική ενεργειακής απόδοσης του αντίστοιχου κράτους μέλους τους και να εμπνευστούν σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του πακέτου μέτρων της χώρας τους με την προσθήκη ή τον επανασχεδιασμό των μέτρων. 7

8 Πηγή: Katharina Wieland Müller /pixelio.de Ενεργειακή απόδοση: Πρωταρχικό πλαίσιο διακυβέρνησης Οι τομεακές πολιτικές πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο βοηθά στην ενίσχυση της επίδρασής τους. Ένα ιδανικό πρωταρχικό πλαίσιο διακυβέρνησης αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: Οργανισμούς ενέργειας, οι οποίοι έχουν ως αποστολή την έναρξη και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και των μέτρων, καθώς και τη λειτουργία ως μεσάζοντες. Οι υποχρεώσεις της ενεργειακής απόδοσης ή τα συστήματα λευκών πιστοποιητικών, τα οποία επιβάλλουν την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας. Οι εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης ενέργειας ή κεφαλαίων, οι οποίες παρέχουν οικονομική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου για τις ενεργειακές υπηρεσίες. Οι ενεργειακές υπηρεσίες διευκολύνουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι οι αρχικές επενδυτικές δαπάνες καταβάλλονται από τρίτους και επιστρέφονται με την οικονομική αξία της εξοικονόμησης ενέργειας. Μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία βοηθά να ληφθεί υπόψη η θέση των ενδιαφερόμενων μερών. Αποτελέσματα από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων: Όσον αφορά την αξιολόγηση της συνολικής φιλοδοξίας των διάφορων κρατών μελών για τη βελτίωση της εθνικής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά. Τα παρακάτω τρία κράτη μέλη θεωρούνται ως τα πιο φιλόδοξα: Δανία, Λουξεμβούργο και Φινλανδία. Ανεξάρτητα από τη βασική γραμμή, οι εμπειρογνώμονες ρωτήθηκαν επίσης ποιες χώρες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Δανία Προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της ενεργειακής απόδοσης, η Δανία έχει καθιερώσει αρκετά πρωταρχικά μέτρα. Ο Δανέζικος Οργανισμός Ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας συντονισμού και εφαρμογής της δανέζικης πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση και, ως εκ τούτου, διαθέτει σημαντικές ικανότητες. Οι εταιρείες ενέργειας στη Δανία πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής απόδοσης, η οποία διασφαλίζεται από μια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, Center for Energibesparelser, παρέχει κρατική χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση σε ιδιωτικά νοικοκυριά, τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται, για παράδειγμα, από τις φορολογικές αυξήσεις στις ορυκτές πηγές ενέργειας. 8

9 Χάρτης πορείας της πολιτικής Μακροπρόθεσμοι (2050) στόχοι και στρατηγική Συντονισμός/Χρηματοδότηση Οργανισμοί ενέργειας Υπηρεσίες ενέργειας Οριζόντια μέτρα Σημαντικοί πυλώνες ενός βέλτιστου πρωταρχικού πλαισίου διακυβέρνησης Ενεργειακή απόδοση: Πρωταρχικό πλαίσιο διακυβέρνησης Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Γαλλία Όσον αφορά το σχεδιασμό ενός πρωταρχικού πλαισίου διακυβέρνησης, η Γαλλία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής. Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργοδότες και συνδικάτα, καθώς και δήμους. Αυτό εξασφαλίζει την ευρεία αποδοχή των στόχων. Ο γαλλικός εθνικός οργανισμός ενέργειας ADEME διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και τη διευκόλυνση των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η Γαλλία έχει εφαρμόσει έναν μηχανισμό Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (EEC) το Ο μηχανισμός αυτός υποχρεώνει τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας να εξοικονομήσουν ενέργεια. Ενθαρρύνεται η χρήση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με μια σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών απαιτείται, ώστε να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και της καταβάλλεται ως αντάλλαγμα η οικονομική αξία της. Οι πολιτικές αυτές συμπληρώνονται από οριζόντια μέτρα, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Επιπλέον, σε έναν υπολογισμό εκ των άνω προς τα κάτω της εξοικονόμησης ενέργειας, η γαλλική κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα εργαλείο για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας που οφείλεται σε επιμέρους μέτρα από κάτω προς τα πάνω. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Βουλγαρία Η πολιτική ενεργειακής απόδοσης της Βουλγαρίας αποτελεί ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής μεταξύ των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει μια ενεργειακή στρατηγική με στόχο τη μείωση κατά το ήμισυ της πρωταρχικής έντασης ενέργειας σε σύγκριση με το 2005 έως το Η Βουλγαρία έχει αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θέτει πιο φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με εκείνους που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφοροι φορείς εμπλέκονται στη βουλγαρική πολιτική ενεργειακής απόδοσης. Για παράδειγμα, οι δήμοι λαμβάνουν μέρος στο εθνικό πρόγραμμα μετασκευής πολυκατοικιών. Στη Βουλγαρία υπάρχουν δύο οργανισμοί ενέργειας που εργάζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Έχει συσταθεί ένα ταμείο ενεργειακής απόδοσης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Έχουν καθιερωθεί υποστηρικτικές προϋποθέσεις του πλαισίου για τις ενεργειακές υπηρεσίες (π.χ. ορισμός μιας μεθόδου για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, ορισμός της μέγιστης περιόδου αποπληρωμής) και παρέχεται οικονομική αντιστάθμιση από ένα ταμείο εγγυήσεων. Μεταξύ των οριζόντιων μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από τη βουλγαρική κυβέρνηση, υπάρχουν εθελοντικές συμφωνίες με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς παρακολούθησης, η Βουλγαρία χρησιμοποιεί μεθόδους και εκ των άνω προς τα κάτω και από κάτω προς πάνω. 9

10 Πηγή: Schmuttel /pixelio.de Ενεργειακή απόδοση: Δημόσιος τομέας Ο δημόσιος τομέας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πολιτική ενεργειακής απόδοσης, όχι μόνο λόγω της δικής του κατανάλωσης ενέργειας, αλλά ακόμα περισσότερο λόγω της λειτουργίας του ως προτύπου. Ο δημόσιος τομέας απευθύνεται στην EED με τις διατάξεις για την ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων και για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Δημόσια κτίρια Η Φινλανδία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής για την πολιτική ενεργειακής απόδοσης που αφορά δημόσια κτίρια. Μεταξύ των μέτρων της Φινλανδίας, βρίσκεται η Τοπική σύμβαση της ενεργειακής απόδοσης της κυβέρνησης, στην οποία οι υπογράφοντες δήμοι θεωρούνται επιλέξιμοι για οικονομική στήριξη των ενεργειακών ελέγχων και των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Το φινλανδικό πακέτο μέτρων περιλαμβάνει επίσης αυστηρά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα μετασκευασμένα ή νεόκτιστα κτίρια που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση. Αποτελέσματα από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων: Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ο δημόσιος τομέας δεν θεωρείται ως ο τομέας με τα πιο σημαντικά κενά πολιτικής. Προφανώς, πολλοί ειδικοί έχουν αναγνωρίσει κυρίως βελτίωση σε αυτόν τον τομέα στο κράτος μέλος τους. Μόνο το 15 τοις εκατό των εμπειρογνωμόνων από όλα τα 27 κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει τον δημόσιο τομέα ως τον τομέα με τα πιο σημαντικά κενά πολιτικής. Ο δημόσιος τομέας θεωρείται ως ο τομέας με τα πιο σημαντικά κενά πολιτικής στις εξής χώρες: Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Οικολογική δημόσια σύμβαση Η ολλανδική κυβέρνηση έχει θέσει διάφορα μέτρα, για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αποφάσεις για τις συμβάσεις λαμβάνονται σε σχέση με τα κριτήρια βιωσιμότητας, τα οποία έχουν καθοριστεί για περισσότερες από 45 ομάδες προϊόντων. Η βιώσιμη δημόσια σύμβαση ενισχύεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Εξειδίκευσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις, PIANOo. Το PIANOo δημοσιεύει χρήσιμες πληροφορίες και διευκολύνει τη δικτύωση. Έως το έτος 2015, κάθε κυβερνητική υπηρεσία και δημόσιος φορέας οφείλει να τηρεί τα κριτήρια της αειφόρου αγοράς. Η ολλανδική κυβέρνηση εκτιμά ότι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας λόγω βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων θα ανέλθει σε παραπάνω από 50 TWh. 10

11 Πηγή: Siegfried Springer / pixelio.de Ενεργειακή απόδοση: Τομέας των κτιρίων Καθώς τα κτίρια αντιστοιχούν σε παραπάνω από 40 τοις εκατό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή απόδοση στον τομέα των κτιρίων είναι ένα σημαντικό μέσο στο δρόμο για μια ενεργειακά αποδοτική Ευρώπη. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αναδιατυπώθηκε το 2010, και πλέον καθορίζει τα φιλόδοξα ελάχιστα πρότυπα για τα νεόκτιστα και μετασκευασμένα κτίρια. Κι όμως, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη διαφέρουν ως προς τη φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, παραδείγματα ορθής πρακτικής εμφανίζουν επιλογές για βελτίωση. Αποτελέσματα από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων: Όσον αφορά τα πιο σημαντικά κενά πολιτικής σε έναν τομέα, ο οικιακός τομέας ήταν ο δεύτερος στον οποίο εντοπίστηκαν περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες. Ο οικιακός τομέας θεωρείται ως ο τομέας με τα πιο σημαντικά κενά πολιτικής στην Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Συνδυασμός πολιτικών Η Γερμανία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής για ένα ισορροπημένο πακέτο μέτρων στον τομέα των κτιρίων. Μεταξύ άλλων, το πακέτο περιλαμβάνει τον ορισμό των τακτικών αυστηρότερων ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα νεόκτιστα και μετασκευασμένα κτίρια από τον ομοσπονδιακό νόμο. Η ενεργειακή απόδοση ενθαρρύνεται επιπλέον από τις διατάξεις για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση. Η οικονομική στήριξη μέσω επιχορηγήσεων και δανείων με ευνοϊκούς όρους διατίθεται για την κατασκευή των κτιρίων υπερβαίνοντας τα πρότυπα. Επίσης, επιχορηγούνται και οι ενεργειακοί έλεγχοι. Ενώ εφαρμόζονται διατάξεις για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (MEPS) Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων υπήρξε προτεραιότητα στην ενεργειακή πολιτική της Δανίας για πολλά χρόνια. Η Δανία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής, όσον αφορά τον ορισμό των MEPS. Τα MEPS περιορίζονται τακτικά και τα μελλοντικά πρότυπα ορίζονται πολλά χρόνια εκ των προτέρων. Τα ελάχιστα πρότυπα συμπληρώνονται από αυστηρότερα, εθελοντικά πρότυπα. Η Δανία αποτελεί, επίσης, έναν πρώιμο φορέα υιοθέτησης όσον αφορά την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. 11

12 Εργαλεία ενημέρωσης Έργα επίδειξης Άλλα ρυθμιστικά μέτρα (π.χ. έξυπνος χωροταξικός σχεδιασμός) Οικονομικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις) Εκπαίδευση και κατάρτιση για τους επαγγελματίες Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και η επιβολή τους Μέσα χρηματοδότησης (π.χ. δάνεια με ευνοϊκούς όρους, επιδοτήσεις) Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Συμβουλές για την ενέργεια και έλεγχοι Θεμέλια ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων στον τομέα των κτιρίων Ενεργειακή απόδοση: Τομέας των κτιρίων Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Εσθονία Όσον αφορά την πολιτική ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτιρίων, η Εσθονία μπορεί να θεωρηθεί ως μία κορυφαία χώρα της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα νεόκτιστα κτίρια και των περιπτώσεων σημαντικών ανακαινίσεων έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2008 και πρόκειται να γίνουν στη συνέχεια αυστηρότερα. Θα πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, τα οποία πρόκειται να πωληθούν ή να ενοικιαστούν. Προκειμένου να βοηθήσει την ουσιαστική χρηματοδότηση των ανακαινίσεων, η Εσθονία έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα δανεισμού με ευνοϊκούς όρους. Διατίθενται επιδοτήσεις για την ανακαίνιση πολυκατοικιών και μπορεί να ανέλθουν σε έως και 35 τοις εκατό του κόστους του έργου. Το επιτόκιο που καταβάλλεται για δάνεια για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα. Η εκτέλεση των ενεργειακών ελέγχων στηρίζεται επίσης οικονομικά. Σχεδιάζονται πολλά μέτρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αρμόδιων επαγγελματιών. Οι ομάδες-στόχοι αυτών των μέτρων είναι οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και εργάτες οικοδομών. Μεταξύ των έργων έρευνας και ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν ή σχεδιάστηκαν στην Εσθονία, είναι και η κατασκευή πολλών δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με τα πρότυπα για κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Ηνωμένο Βασίλειο Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει τη σημασία της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ενέργειας στο υπάρχον απόθεμα κατοικιών, καθώς και σε νεόκτιστα κτίρια. Εφαρμόζονται τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα νέα κατοικήσιμα κτίρια πρέπει να επιτύχουν το πρότυπο μηδενικού άνθρακα από το 2016 και μετά. Διατίθεται οικονομική στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βρετανικού πακέτου μέτρων είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην ενεργειακή ένδεια. Για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν περισσότερο από το 10 τοις εκατό του εισοδήματός τους για θέρμανση, το σύστημα Warm Front χρηματοδοτεί μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως περισσότερο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, νέα μόνωση και σύστημα θωράκισης. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο της αγοράς Green Deal που καθιερώθηκε είναι υψηλής σημασίας για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κτιρίων. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών θα είναι σε θέση να προσφέρουν βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίες δεν επιφέρουν κανένα αρχικό κόστος επένδυσης για τους καταναλωτές, αλλά, αντίθετα, θα εξοφληθούν με την οικονομική αξία της εξοικονόμησης ενέργειας. 12

13 Πηγή: Maggy W./ pixelio.de Ενεργειακή απόδοση: Συσκευές Οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές είναι ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ έχει θεσπίσει δύο σημαντικές οδηγίες για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές γίνονται όλο και πιο αποδοτικές ενεργειακά. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό Ecodesign εισάγει τη νομική βάση για τα υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή χρήση και τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Η οδηγία ενεργειακής σήμανσης, η οποία απαιτεί τη σήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητά τους, αναδιατυπώθηκε το Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση ΣΔΕΑ δείχνει ότι οι εθνικές πολιτικές για τον τομέα αυτό πρέπει ακόμη να βελτιωθούν σημαντικά. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Klima:aktiv: Με την Klima:aktiv, η Αυστρία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να παρέχει κίνητρα για την προσφορά και τη ζήτηση των ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έχουν οργανωθεί διάφορες εκστρατείες (π.χ. Αυστριακό Βραβείο για την Προστασία του Κλίματος). Επιπλέον, η Klima:aktiv φιλοξενεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο και διεξάγει έργα για την αύξηση της συνειδητοποίησης με φοιτητές. Οι δραστηριότητες της Klima:aktiv συμπληρώνονται από την ιστοσελίδα topprodukte.at, η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Αποτελέσματα από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων: Η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων απαιτούν όλο και πιο αποφασιστική δράση όσον αφορά τις συσκευές - ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 87 τοις εκατό των εμπειρογνωμόνων απαιτούν αυστηρότερα ελάχιστα πρότυπα για τις συσκευές. 83 τοις εκατό των εμπειρογνωμόνων υποστηρίζουν την επέκταση της υποχρεωτικής σήμανσης. Παράδειγμα ορθής πρακτικής: Ενεργειακή σήμανση: Η Ολλανδία έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της επίδρασης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση και, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής. Μεταξύ των εν λόγω πρόσθετων μέτρων, βρίσκεται ο ιστότοπος EnergieWeter. nl, ο οποίος ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με το κόστος του κύκλου ζωής των διαφόρων συσκευών και, ως εκ τούτου, τους ενθαρρύνει να αγοράσουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Η MilieuCentraal είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που εργάζεται για τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Διατηρούν έναν ιστότοπο που παρέχει καταλόγους διαφόρων συσκευών και τις ετικέτες τους. Η MilieuCentraal έχει επίσης δημιουργήσει ένα γραφείο βοήθειας για τους καταναλωτές, στο οποίο οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν για τις ερωτήσεις τους σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 13

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πρόλογος Η Ελλάδα επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα