ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2010-2014"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Εισαγωγή Η ραγδαία αύξηση συμμετοχής των μαθητών στα σχολικά πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά) τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που συσχετίζονται με την προβολή και την ενημέρωση του σκακιού στο ευρύ κοινό i. Οι κυριότεροι παράγοντες εξάπλωσης του αθλήματος είναι: Η προβολή των μεγάλων διακρίσεων του αναπτυξιακού σκακιού την πενταετία από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης όπως της Σ. Τσολακίδου (1η στο Παγκόσμιο Κ.1 το ), τ ης Α. Α β ρ αμ ίδ ου (1 η στο Πανευρωπαϊκό Κ.12 το 2012), του Ε. Ιωαννίδη (1ος στο Πανευρωπαϊκό Κ.12 το 2011). Η αποδοχή του σκακιού από ολόκληρη την σχολική κοινότητα - όπως Εκπαιδευτικοί, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων, Σχολικές Επιτροπές Δήμων κ.α. - ως παιδαγωγικό και διδακτικό εργαλείο. Η κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας μέσω της πρωτοβουλίας της ΕΣΟ που άφορα την ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείουii. Δρακουλάκος Γ. Δημήτριος Δρ. Φυσικός Σεπτέμβριος 201 Σύνοψη Αυτό το άρθρο αποσκοπεί να αναδείξει τα κύρια χαρακτηριστικά των σχολικών πρωταθλημάτων σκάκι Αττικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την π ενταετία Αρχικά π ραγματο π οιήθηκε μια ταξινόμηση των δεδομένων των σχολικών πρωταθλημάτων στην Αττική ανά τομέα, ιδίως της π ροκριματικής φάσης. Η επεξεργασία των δεδομένων πρώτον, ανέδειξε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών τόσο στα ομαδικά όσο και στα ατομικά σχολικά πρωταθλήματα και δεύτερον, εκτιμά τον αριθμό συμμετοχής των μαθητών, μέσω μιας α π λής εξομοίωσης, για τα ε π όμενα χρόνια. Επίσης έγινε εφικτή μια συσχέτιση μεταξύ των ομαδικών και ατομικών πρωταθλημάτων μέσω του συντελεστή Σ. Τέλος, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, η ήδη υπάρχουσα δομή και οργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων στην Αττική θα είναι ανεπαρκής για τα επόμενα χρόνια λόγω της αυξητικής τάσης των συμμετοχών, ιδίως στην προκριματική φάση των ατομικών σχολικών πρωταθλημάτων. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Για να αξιολογηθεί με ακρίβεια η συμμετοχή των μαθητών στα σχολικά πρωταθλήματα Αττικής αρχικά παραθέτονται τα γενικά χαρακτηρίστηκα στο Νομό Αττικήςiii. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι ο συνολικός αριθμός μαθητών για το σχολικό έτος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι και ότι τα Δημοτικά σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά) υπερβαίνουν τα 1000!. ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Στο γράφημα 1 φαίνεται η κατανομή των ενεργών σκακιστικών σωματίων στην Αττική ανά τομέα iv. [1]

2 Γράφημα 3: Ο αριθμός των σχολικών ομάδων στην προκριματική φάση στον Κεντρικό τομέα συναρτήσει των τεσσάρων προηγουμένων σχολικών ετών. Το 1 υποδηλώνει το 2011, έως το που υποδηλώνει το 201. Γ ράφημα 1: Η κατανομή του αριθμού των ενεργών σκακιστικών σωματίων της Αττικής ανά τομέα. Το γράφημα δείχνει την κατανομή των σχολικών ομάδων που συμμετείχαν στα προκριματικά του 201 ανά τομέα. Ομαδικά σχολικά πρωταθλήματα Αττικής. Το γράφημα 2 δείχνει τον αριθμό των σχολικών ομάδων που συμμετείχαν την τελευταία πενταετία στην προκριματική φάση στο Νομό Αττικής. Ο αριθμός των ομάδων σχεδόν τριπλασιάστηκε, από 92 το 2010 έφτασε 272 το 201. Επίσης μια γραμμική εξομοίωση των δεδομένων δείχνει ότι αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης θα περιμένουμε πάνω 300 σχολικές ομάδες στην Αττική για το 2015 στην προκριματική φάση. Γ ράφημα : Η κατανομή του αριθμού των σχολικών ομάδων στην προκριματική φάση το 201 ανά τομέα. Για το το συνολικό ποσοστό συμμετοχής Δημοτ ικών σ χολ είων σ τα ομαδ ικά σ χολικά πρωταθλήματα ανήλθε στο 12,5% (συμπεριλαμβανομένου δυο ομάδων ανά σχολείο). Tο ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αναγνωσιμότητας και της αποδοχής του αθλήματος του σκακιού μέσα στο σχολικό σύστημα. Η αποδοχή αυτή οφείλεται κυρίως στην δραστηριοποίηση σχολικών φορέων όπως Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές κ.α. να δημιουργήσουν τμήματα μάθησης σκάκι στα Δημοτικά σχολεία με την υποστήριξη των τοπικών σκακιστικών Συλλόγων. Στο γράφημα 5 φαίνεται η κατανομή του ποσοστού συμμετοχής των σχολικών ομάδων που συμμετείχαν στα προκριματικά Αττικής το 201. Διαπιστώνεται ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό στην Ανατολική Αττική που πιθανόν οφείλεται στην μεγάλη χωρική διασπορά των σχολείων. Η δημιουργία Γράφημα 2: Ο αριθμός των σχολικών ομάδων στην προκριματική (κίτρινη καμπύλη) και τελική φάση (μπλε καμπύλη) των πέντε προηγουμένων σχολικών ετών. Το 0 υποδηλώνει το 2010, έως το που υποδηλώνει το 201 Επίσης στο γράφημα 2 φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης συμμετοχών της τελικής φάσης είναι πολύ μικρότερος - 9,2 ομάδες/έτος - διότι οι προκρίσεις αυτορυθμίζονται από την ΕΣΣΝΑ κάθε χρόνο. Στο γράφημα 3 φαίνεται ο ρυθμός αύξησης των σχολικών ομάδων στο Κεντρικό τομέα Αθηνών που είναι η πολυπληθέστερη περιοχή της Ελλάδας με 25 δημοτικά σχολεία και μαθητές. [2]

3 περισσότερων σκακιστικών συλλόγων ή σκακιστικών εκδηλώσεων πιθανόν θα βοηθήσει σημαντικά τη διάδοση του σκακιού στην περιοχή αυτή. Γράφημα 7: Ο αριθμός συμμετοχών της προκριματικής φάσης των ατομικών σχολικών π ρωταθλημάτων στον Πειραιά ανά σχολική τάξη την τετραετία Στο γράφημα 8 φαίνεται η κατανομή του αριθμού των μαθητών που συμμετείχαν στα προκριματικά των ατομικών σχολικών πρωταθλημάτων το 201 ανά τομέα. Στα δεδομένα δεν συμπεριλήφθησαν τα διαδημοτικά πρωταθλήματα που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική το 201. Γρά φημα 5: Κατανομή του ποσοστού συμμετοχής των Δημοτικών σχολείων ανά τομέα στην προκριματική φάση για το 201. Ατομικά σχολικά πρωταθλήματα Αττικής. Στο γράφημα 6 φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν την τελευταία τετραετία στην προκριματική φάση των ατομικών πρωταθλημάτων στον Κεντρικό τομέα Αθηνών και στον Πειραιά από το 2011 έως 201. Ο αριθμός συμμέτοχων σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε, από 286 συμμέτοχες στο Κεντρικό τομέα και 112 στο Πειραιά το 2011 έφτασε σε 56 και 311 συμμετοχές αντίστοιχα το 201. ράφημα 8: Η κατανομή του αριθμού συμμετοχών της προκριματικής φάσης Αττικής το 201 ανά τομέα. Διαπιστώνεται, και στα ατομικά πρωταθλήματα, ο χαμηλός αριθμός συμμέτοχης μαθητών στην Ανατολική Αττική σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των μαθητών (βλέπε πίνακα) και το συγκριτικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής μαθητών τους δήμους της Νότιας και Βόρειας Αθήνας. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών και των επτά τομέων Αττικής για το 201 ήταν 2509 με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 1,3 % (βλέπε πίνακα). Γράφημα 6: Ο αριθμός των συμμετοχών της προκριματικής φάσης στο Κεντρικό τομέα (κίτρινη καμπύλη) και στον Πειραιά (μ π λε καμ π ύλη) συναρτήσει των τεσσάρων προηγούμενων σχολικών ετών. Το 1 υποδηλώνει το 2011, έως το που υποδηλώνει το 201 Συντελεστής Συσχέτισης Σχολικού Σκακιού. Η κατανομή συμμέτοχης μαθητών ανά σχολική τάξη της τελευταίας τετραετίας στο Πειραιά φαίνεται στο γράφημα 7. Διαπιστώνεται μια συστηματική αύξηση συμμέτοχων ιδίως στις μικρές τάξεις (Α,Β, Δημοτικού). Στα δεδομένα, τα νήπια συμπεριελήφθησαν στην πρώτη δημοτικού. Προσπαθώντας να οριοθετηθεί μια συσχέτιση μεταξύ ομαδικών και ατομικών σχολικών πρωταθλημάτων ορίστηκε ο Συντελεστής Συσχέτισης Σχολικού Σκακιού (Σ) που δίνεται από τον παρακάτω απλό τύπο: [3]

4 No Nα Σ =100 Μ Όπου No ανέδειξε τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: Ο τριπλασιασμός μαθητών του Δημοτικού στα σχολικά πρωταθλήματα (Ομαδικά / Ατομικά) στην Αττική την τελευταία πενταετία αναδεικνύει την καθολική αποδοχή και ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για το άθλημα του σκακιού. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής Δημοτικών σχολείων το 201 στα ομαδικά σχολικά πρωταθλήματα Αττικής ανήλθε στο 12,5 % με ρυθμό αύξησης 5 ομάδες/έτος για τις επόμενες σχολικές χρόνιες. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής μαθητών του Δημοτικού το 201 στα ατομικά σχολικά πρωταθλήματα Αττικής ανήλθε στο 1,3% με ρυθμό αύξησης περίπου 00 μαθητές/έτος για τις επόμενες σχολικές χρονιές. Ορίστηκε ο Συντελεστής Συσχέτισης Σχολικού Σκακιού (Σ) μεταξύ ομαδικών και ατομικών σχολικών πρωταθλημάτων που για την Αττική το 201 ανήλθε στο 5 %. είναι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σχολικών ομάδων στα ομαδικά πρωταθλήματα, Nα είναι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων μαθητών στα ατομικά πρωταθλήματα Μ και είναι η μεση τιμη του αριθμου των παικτων που έχουν στην σύνθεση τους οι σχολικές ομάδες. Για παράδειγμα στα σχολικά πρωταθλήματα του 201 N o =270 Μ =5, με N α =2509 (βλέπε γράφημα 2) και (βλέπε γράφημα 8) ο Συντελεστής Συσχέτισης Σχολικού Σκακιού ισούται με Σ =5. Αυτό σημαίνει μακροσκοπικά ότι οι μισοί από τους μαθητές που συμμετείχαν στα ατομικά, συμμετείχαν και στα ομαδικά πρωταθλήματα. Στο γράφημα 9 φαίνεται η κατανομή του συντελεστή Σ Τα συμπεράσματα/προτάσεις που εξάγονται από αυτή την στατιστική ανάλυση είναι: Η υπάρχουσα δομή και οργάνωση θα είναι εντελώς ανεπαρκής για να διαχειριστεί τα μελλοντικά σχολικά πρωταθλήματα στους περισσότερους τομείς της Αττικής λόγω του αυξητικού ρυθμού συμμετοχών. Για την αναβάθμιση του Σχολικού Σκακιού επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη πανελλαδική στατιστική έρευνα για το σχολικό σκάκι, που θα βοηθήσει την ΕΣΟ και τις Σκακιστικές Ενώσεις ιδίως των μεγάλων πόλεων να σχεδιάσουν, εκτός των άλλων, τη δομή των μελλοντικών σχολικών πρωταθλημάτων. Το πλαίσιο που θα σχεδιάσει η ΕΣΟ τα σχολικά πρωταθλήματα - ενόψει της ένταξης του σκακιού ως μάθημα στα Δημοτικά σχολείαπρέπει να έ χε ι κα ι χα ρα κτηρι σ τι κά Π α ν ε λ λην ί ο υ Διαγωνισμού. Ένας ήδη υπάρχων πολυπληθής μαθητικός διαγωνισμός που πιθανόν μπορεί η ΕΣΟ να αντλήσει ιδέες είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείαςv, επειδή ο σχεδιασμός του - κυρίως το χρονοδιάγραμμα του - είναι στους επτά τομείς της Αττικής το 201. Αξιοσημείωτο είναι η μεγάλη τιμή του συντελεστή Σ =90 στα Δημοτικά σχολεία Πειραιά. Πιθανόν ο παράγοντας της κοινωνικής συνοχής των μαθητών και των σχολικών φορέων να επιδρούν στην αύξηση του συντελεστή Σ. ράφημα 9: Η κατανομή του συντελεστή Σ της προκριματικής φάσης Αττικής ανά τομέα το 201. Συμπεράσματα και προτάσεις. Η ταξινόμηση των δεδομένων των σχολικών πρωταθλημάτων Αττικής στα Δημοτικά την πενταετία []

5 προσαρμοσμένος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφορές [5]

6 i Προσωπικές συζητήσεις με τον FST/GM Σ. Γρίβα. ii Ιστοσελίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. iii Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. iv Ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ v Ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δήμητρα Σπυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου dspyrop @pi- schools. gr Χρύσανθος Κόνταρης, Καθηγητής Πληροφορικής & Τριανταφυλλιά Αντωνακάκη, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβριυάριος 2010 89 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα