3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,"

Transcript

1 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6

2 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας..... Το υλικό της έρευνας και οι σχετιζόμενες με αυτό δυσκολίες.... Παρουσίαση δεδομένων Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη 98 ) Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ) Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια τοποθέτησης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 )..... Ειδικότητα των γυναικών στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και Η σύνθεση των γυναικών Στελεχών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση την ειδικότητά τους ανά περιφέρεια Η κατά φύλο κατανομή των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης ανά έτος. για τα υπό μελέτη έτη Διοικητικά Στελέχη στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους ανά έτος Η σύνθεση των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση το φύλο τους ανά έτος και ανά περιφέρεια Η ανά έτος και ειδικότητα κατανομή των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Συμπεράσματα...5

3 . Εισαγωγή.. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ.-Φύλο. ΥΠ. Σταδιοδρομίες γυναικών στην εκπαίδευση. Κοινωνικοί επικαθορισμοί και προσωπικές στρατηγικές. (Χρηματοδότης ΥΠ.Ε.Π.Θ). Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας αναφορικά με τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες Διεύθυνσης και Προϊστάμενους/ες Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ. Ενότητα ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες είναι κυρίως εκείνοι που θέτουν υποψηφιότητα για μια θέση όπως η παραπάνω και μάλιστα με ποσοστό που αγγίζει το 9%. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι γυναίκες τελικά τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της Διεύθυνσης και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε: Την κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την κατά φύλο και κατά ειδικότητα κατανομή των στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία). Την κατά φύλο και Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων κατανομή των στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παράθεση των σχετικών γραφημάτων που ακολουθεί αμέσως παρακάτω στηρίζεται ακριβώς και απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο υποενότητες..,..,..,.. και..5 παρουσιάζονται στοιχεία που απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα συγκεντρωτικά για όλα τα υπό μελέτη έτη. Στη συνέχεια υποενότητες..6,..7,..8 και..9 παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν στην κατά φύλο, ειδικότητα και Περιφέρεια κατανομή των Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων

4 ανά έτος. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι συμπεριλαμβάνονται τρεις υποενότητες..,..5 και..9 στις οποίες παρατίθενται στοιχεία μόνο για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αφορούν στην ειδικότητα συνολικά στοιχεία, την Περιφέρεια τοποθέτησης συνολικά στοιχεία, την ειδικότητα ανά έτος). Αρχικά συνολικά για τα υπό μελέτη έτη, στη συνέχεια για κάθε έτος υποβολής αιτήσεων χωριστά, και τέλος σε συσχέτιση με την Περιφέρεια επιλογής και τοποθέτησης... Το υλικό της έρευνας και οι σχετιζόμενες με αυτό δυσκολίες. Τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τους πίνακες των τοποθετήσεων των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτει το ΥΠΕΠΘ, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ετών 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Το πρωτογενές αυτό υλικό έγινε αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Excel. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί μια δυσκολία που αντιμετωπίστηκε σε σχέση κατά την επεξεργασία του υπό μελέτη υλικού και η οποία είχε να κάνει με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των υποψηφίων ανδρών και γυναικών δεν αναφέρεται στους πίνακες τοποθετήσεων όλων των ετών. Σε κάποιους από τους πίνακες αναφέρεται μόνο το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων, ενώ σε ορισμένους άλλους η στήλη ΠΕ των υποψηφίων παρατίθετο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πολύ δυσανάγνωστη. Για το λόγο αυτό η ειδικότητα των υποψηφίων καταγραφόταν και αξιοποιήθηκε κατά την επεξεργασία των δεδομένων μόνο στις περιπτώσεις που ήταν ευανάγνωστη. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που

5 στελεχώνουν τις θέσεις αυτές φέρουν τους τίτλους Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6 . Παρουσίαση δεδομένων.. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ). Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί με τη βοήθεια γραφημάτων η κατανομή των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων για όλα τα υπό μελέτη έτη με βάση το φύλο. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που τοποθετήθηκαν στην παραπάνω θέση τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Γράφημα... Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη 98 ) Άνδρες 8 Γυναίκες Με βάση το παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται ότι:

7 Σε όλα τα έτη επιλογής και διορισμού Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων, οι άνδρες παρουσιάζουν σαφή αριθμητική υπεροχή. Συνολικά, σε όλα τα υπό μελέτη έτη επιλέχθηκαν και διορίστηκαν 98 στελέχη ανάμεσα στα οποία 8 άνδρες (9%) και μόλις 9 γυναίκες (%). Ενδεικτικά, το έτος 997 διορίστηκαν 9 εκπαιδευτικοί στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις. Από αυτούς οι 79 (9%) ήταν άνδρες και μόλις οι (6%) ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και για το έτος, κατά το οποίο τοποθετήθηκαν στις εκπαιδευτικές Περιφέρειες της επικράτειας 95 (9%) άνδρες εκπαιδευτικοί ως στελέχη στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόλις (%) γυναίκες. Το έτος 98 είναι εκείνο κατά το οποίο διαπιστώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό τοποθετήσεων γυναικών εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη θέση διοικητικής ευθύνης, το οποίο, ωστόσο, δεν ξεπερνά το 7% με γυναίκες Διευθύντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενες Γραφείων και 9 άνδρες (8%). Κατά τα έτη 987, 988, 989, 99, 99, 999, και, όπου οι τοποθετήσεις ήταν αριθμητικά λίγες, δεν τοποθετήθηκε, όπως παρατηρείται, καμία γυναίκα εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη διοικητική θέση. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για όλα τα έτη που μελετήθηκαν. Γράφημα... Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη 98 ). % Άνδρες 8 Γυναίκες 9 9% 6

8 Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Στο σύνολο των τοποθετήσεων, από την έναρξη ισχύς της συγκεκριμένης διοικητικής θέσης της εκπαίδευσης έως και το, ο αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών είναι μόλις 9 (%), ενώ οι άνδρες είναι 8 (9%). 7

9 Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ). Τα δεδομένα του ΥΠΕΠΘ, αναφορικά με τις τοποθετήσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και, και η σχετική επεξεργασία τους, διαμορφώνουν το παρακάτω γράφημα, στο οποίο παρουσιάζονται οι ειδικότητες των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, που τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις. Εξαιτίας του ότι οι ειδικότητες των υπό τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων δεν αναφέρονταν σε όλα τα έτη που μελετήθηκαν, τα δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω αφορούν μόνο τα έτη για τα οποία διαθέτουμε στοιχεία. Τα έτη αυτά είναι τα 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 997, 998, 999,, και. Γράφημα... Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ) Άνδρες 97 Γυναίκες ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ6 ΠΕ9 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 ΠΕ8 ΠΕ9 8

10 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος φαίνεται να επαληθεύουν για μια επιπλέον φορά τη συντριπτική επικράτηση των ανδρών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τις γυναίκες. Αναλυτικότερα: Οι άνδρες που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη διοικητική θέση προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ οι γυναίκες προέρχονται από 6 μόλις ειδικότητες. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες Διευθύντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενες Γραφείων ανήκουν ως επί το πλείστον στις ειδικότητες ΠΕ (Φιλόλογοι), ΠΕ (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ (Μαθηματικοί) και ΠΕ (Φυσικοί), ενώ δύο ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ9 (Οικονομολόγων) και ΠΕ8. Ωστόσο, ακόμη και στους κλάδους όπου υπάρχει γυναικεία συμμετοχή, η υπεροχή των ανδρών εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητη. Για παράδειγμα, στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων υπηρετούν (8%) άνδρες και μόλις 6 (6%) γυναίκες. Όπως εύκολα διαπιστώνεται, το ποσοστό των γυναικών φιλολόγων στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατά 68 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Επιπλέον, στους κλάδους ΠΕ των Μαθηματικών (9 άνδρες και 5 γυναίκες) και ΠΕ των Φυσικών (76 άνδρες και γυναίκες) το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 95% για τους άνδρες και μόλις στο 5% για τις γυναίκες ανά κλάδο. Οι κλάδοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τους οποίους εκπροσωπούν μόνο άνδρες είναι οι κλάδοι ΠΕ (Θεολόγων), ΠΕ6 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ, ΠΕ (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ και ΠΕ9 (Πληροφορικής). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα την κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Β/βάθμιας εκπαίδευσης ανά έτος. 9

11 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια τοποθέτησης (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ). Στα γραφήματα που ακολουθούν απεικονίζεται η συνολική κατανομή των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας ανά εκπαιδευτική Περιφέρεια. Γράφημα...α Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ) Αν.Μακ.& Θράκης Αττικής 8 5 Βορ. Αιγαίου 5 Δυτ. Ελλάδας 5 9 Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Άνδρες 8 Γυναίκες 9 Γράφημα...β Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια (συνολικά στοιχεία για τα έτη 98 ) (συνέχεια) Άνδρες 8 Γυναίκες 9 5 Θεσσαλίας 6 Ιόνιων Νήσων 6 Κεν. Μακεδ. Κρήτης Νοτ. Αιγαίου Πελ/νήσου 8 Στερ. Ελλάδας

12 Από τα δεδομένα των παραπάνω γραφημάτων προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Ο μεγαλύτερος αριθμός ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται στην Περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια αυτή τοποθετήθηκαν 79 (8%) από τους συνολικά 8 άνδρες εκπαιδευτικούς και (6%) από τις συνολικά 9 γυναίκες. Μεγάλος αριθμός τοποθετήσεων διαπιστώνεται επίσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου συνολικά για τα υπό μελέτη έτη τοποθετήθηκαν 5 (%) άνδρες και (%) γυναίκες εκπαιδευτικοί. Συνολικά σε όλες τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές Περιφέρειες () σε όλα τα υπό μελέτη έτη τοποθετήθηκαν 9 (6%) γυναίκες εκπαιδευτικοί. Όπως διαπιστώνεται (6%) από τις συνολικά 9 γυναίκες εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τοποθετήθηκαν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στα μεγάλα δηλαδή αστικά κέντρα.

13 Ειδικότητα των γυναικών στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και (συνολικά στοιχεία). Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η ειδικότητα των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων συνολικά για τα υπό μελέτη έτη. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι για ορισμένα από τα παραπάνω έτη τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν αναφέρουν την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα που παραθέτουμε παρακάτω αφορούν τα έτη για τα οποία διαθέτουμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Τα έτη αυτά είναι τα: 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 997, 998, 999,,, και. Γράφημα.. Κατά ειδικότητα κατανομή των γυναικών Διευθυντριών και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά στοιχεία). % 9% % % % 56% ΠΕ (6) ΠΕ (5) ΠΕ () ΠΕ9 () ΠΕ (9) ΠΕ8 () Από το 98 έως το, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί για τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι συνολικά 9. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι ειδικότητες σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν αναγράφονταν είτε ήταν δυσανάγνωστες. Σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες των γυναικών εκπαιδευτικών, που επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις διοικητικής ευθύνης, από τις 9 συνολικά περιπτώσεις

14 αξιοποιήσιμα στοιχεία υπήρχαν μόνο στις 6. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν το παραπάνω γράφημα και οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός (6) (56%) των γυναικών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στη θέση της Διευθύντριας Διεύθυνσης και Προϊσταμένης Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Συγκεκριμένα από τις 6 συνολικά γυναίκες εκπαιδευτικούς, των οποίων η πανεπιστημιακή ειδικότητα μας ήταν γνωστή, οι 6 (56%) ανήκουν στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Με άλλα λόγια, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έχουν επιλεγεί για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι Φιλόλογοι. Το αμέσως υψηλότερο ποσοστό προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ (Φυσικής Αγωγής), από τον οποίο επιλέχθηκαν 9 γυναίκες εκπαιδευτικοί (%). Ο αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών που προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ των Μαθηματικών είναι 5 (%), ενώ αρκετά μικρότερα ποσοστά γυναικών προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ (Φυσικοί), ΠΕ9 (Οικονομολόγοι) και ΠΕ8.

15 Η σύνθεση των γυναικών Στελεχών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση την ειδικότητά τους ανά περιφέρεια. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η ειδικότητα των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές τοποθετήθηκαν στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές περιφέρειες ανά την επικράτεια. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν όλες τις περιφέρεις, όπου τοποθετήθηκαν γυναίκες, των οποίων η ειδικότητα παρέχεται ως στοιχείο, για όλα τα έτη που μελετήθηκαν. Γράφημα..5. Κατά ειδικότητα και ανά περιφέρεια απεικόνιση των Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για όλα τα έτη ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ9 ΠΕ ΠΕ8 Παρατηρώντας τα δεδομένα του γραφήματος..8. διαπιστώνουμε εύκολα ότι: Οι περισσότερες γυναίκες (9) τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όλες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Η αμέσως επόμενη περιφέρεια σε τοποθετήσεις γυναικών είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην οποία τοποθετήθηκαν 6 συνολικά γυναίκες, από τον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ) και από τον κλάδο των Μαθηματικών (ΠΕ).

16 Ο αριθμός των γυναικών που τοποθετήθηκε στις υπόλοιπες περιφέρειες είναι μικρός, ενώ αρκετές είναι οι γυναίκες που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ (συνολικά ). Αξίζει, ωστόσο να σημειωθεί ότι για τα έτη που μελετήθηκαν οι γυναίκες εκπροσωπούνται έστω και με μια Διευθύντρια Διεύθυνσης ή Προϊσταμένη Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες. 5

17 Η κατά φύλο κατανομή των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης ανά έτος. για τα υπό μελέτη έτη Για να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το Υπουργείο Παιδείας και τα οποία αφορούν τις τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων, κατατάξαμε τα στοιχεία σε πίνακες. Ανάλογα με τα δεδομένα που έδιναν και με βάση αυτούς τους πίνακες κατασκευάσαμε τα γραφήματα που ακολουθούν και τα οποία απεικονίζουν την κατάσταση. Βασικό σημείο των γραφημάτων είναι το έτος. Δηλαδή, τα δεδομένα επεξεργάζονται κάθε φορά με βάση το έτος. Τα έτη είναι τα ακόλουθα: 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,,,. Τα στοιχεία που αναπαριστώνται στα γραφήματα που ακολουθούν αφορούν το ποσοστό ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν ως Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι/ες Γραφείων σε όλα τα υπό μελέτη έτη. Τα γραφήματα έχουν τη μορφή πίτας. Με το πράσινο χρώμα απεικονίζονται οι γυναίκες, ενώ με το κίτρινο οι άνδρες. Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 98 7% Άνδρες 9 Γυναίκες 8% Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα ακόλουθα: Το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι άνδρες είναι 87% (9) ενώ το αντίστοιχο των γυναικών είναι μόλις 7% (). Οι άνδρες, λοιπόν, καταλαμβάνουν τις 6

18 περισσότερες θέσεις το 98, καθώς η αριθμητική διαφορά που τους χωρίζει από τις γυναίκες είναι σαφώς μεγάλη και αδιαμφισβήτητη. Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος98 % Άνδρες 7 Γυναίκες 96% Από το παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Για το έτος 98 τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα δύο φύλα είναι δηλωτικά της σαφούς υπεροχής των ανδρών. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη θέση είναι 7 (96%) ενώ επιλέχθηκε μόλις μία γυναίκα (%). Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 986 7% Άνδρες Γυναίκες 9% Στο συγκεκριμένο γράφημα, παρατηρούνται τα εξής 7

19 Ο αριθμός των ανδρών που τοποθετήθηκαν στις θέσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων το έτος 986 είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 986 επιλέχθηκαν (9%) άνδρες εκπαιδευτικοί και (7%) γυναίκες. Η αριθμητική απόκλιση στα ποσοστά των δύο φύλων είναι ολοφάνερη. Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 987 % Άνδρες Γυναίκες % Στο γράφημα που προηγείται διαπιστώνονται τα εξής: Το έτος 987 έγινε μόνο μια επιλογή και τοποθέτηση ενός άνδρα εκπαιδευτικού ως στέλεχος σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι άνδρες συγκεντρώνουν το ποσοστό του % αφήνοντας τις γυναίκες στο μηδέν. 8

20 Γράφημα..6.5 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 988 % Άνδρες 5 Γυναίκες % Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται τα εξής: Η απόλυτη αριθμητική υπεροχή των ανδρών συνεχίζεται και το έτος 988. Επιλέχθηκαν 5 (%) άνδρες σε θέσεις Διευθυντών Διεύθυνσης και Προϊστάμενων Γραφείων, ενώ δεν τοποθετήθηκε καμία γυναίκα (%). Γράφημα..6.6 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 989 % Άνδρες 5 Γυναίκες % Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα εξής: Και το έτος 989 δεν έγινε καμία επιλογή γυναίκας εκπαιδευτικού στη θέση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων, αφού καθώς προκύπτει από τα δεδομένα όλες οι θέσεις καλύφθηκαν αποκλειστικά από 5 (%) άνδρες. 9

21 Γράφημα..6.7 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 99 % Άνδρες 9 Γυναίκες 96% Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα εξής: Το έτος 99 οι άνδρες εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 9 (96%), ενώ οι γυναίκες είναι μόλις (%). Γράφημα..6.8 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 99 % Άνδρες Γυναίκες % Το παραπάνω γράφημα οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: Το έτος 99 έγινε μόλις μία τοποθέτηση. Για μια ακόμη φορά, καμία γυναίκα δεν τοποθετείται σε θέση Διεύθυνσης και Προϊσταμένων Γραφείων ενώ τοποθετήθηκε (%) άνδρας.

22 Γράφημα..6.9 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 99 % Άνδρες Γυναίκες % Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Το έτος 99 τοποθετήθηκαν σε θέσεις Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων (%) άνδρες, ενώ δεν τοποθετήθηκε καμία γυναίκα. Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 995 % Άνδρες Γυναίκες 5 87% Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε θέση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων είναι (87%), ενώ οι γυναίκες είναι μόλις 5 (%).

23 Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 997 6% Άνδρες 79 Γυναίκες 9% Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι Το έτος 997 επιλέχθηκαν συνολικά 9 εκπαιδευτικοί ως στελέχη των Διευθύνσεων και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτούς οι 79 (9%) ήταν άνδρες και μόλις οι (6%) ήταν γυναίκες. Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 998 % Άνδρες 8 Γυναίκες 9% Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαπιστώνεται ότι: Ο αριθμός των ανδρών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 998 είναι 8 (9%), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των γυναικών είναι (%)

24 Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 999 % Άνδρες 5 Γυναίκες % Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Το έτος 999 δεν πραγματοποιείται τοποθέτηση γυναίκας εκπαιδευτικού στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν είναι 5 (%). Γράφημα..6. Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος % Άνδρες Γυναίκες % Στο γράφημα.. παρατηρούνται τα εξής: Το έτος έγιναν μόλις τοποθετήσεις. Τοποθετήθηκαν (%) άνδρες και καμία γυναίκα.

25 Γράφημα..6.5 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος % Άνδρες 95 Γυναίκες 9% Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα ακόλουθα: Το έτος πραγματοποιήθηκαν 7 τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων. Από αυτούς 95 (9%) ήταν άνδρες και (%) ήταν γυναίκες. Η αριθμητική διαφορά μεταξύ τους εξακολουθεί να διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γράφημα..6.6 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος % Άνδρες 7 Γυναίκες 87% Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Το έτος τοποθετήθηκαν συνολικά 8 εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των ανδρών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν είναι 7 (87%) ενώ τοποθετήθηκε μόνο (%) γυναίκα.

26 Γράφημα..6.7 Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος % Άνδρες 9 Γυναίκες 86% Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το έτος τοποθετήθηκαν συνολικά εκπαιδευτικοί ως Διευθυντές/ντριες Διεύθυνσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτούς οι 9 (86%) ήταν άνδρες και μόλις οι (%) γυναίκες εκπαιδευτικοί. 5

27 Διοικητικά Στελέχη στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους ανά έτος. Στα γραφήματα που ακολουθούν, θα παρουσιάσουμε την κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάθε έτος από το 98 και εξής. Στον οριζόντιο άξονα των γραφημάτων παρατίθενται όλα οι ΠΕ (ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) που υπάρχουν ανά έτος. Δεν συναντάμε σε όλα τα έτη τις ίδιες ειδικότητες. Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος Άνδρες6 Γυναίκες ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ6 ΠΕ9 Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος συμπεραίνουμε τα εξής: Κατά το έτος 98 επιλέχθηκε μόνο μία () γυναίκα εκπαιδευτικός για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Οι περισσότεροι άνδρες εκπαιδευτικοί (8) που τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις ανήκουν στους κλάδους ΠΕ των Μαθηματικών και ΠΕ των Φυσικών. Οι λιγότεροι (ένας ανά κλάδο) ανήκουν στους κλάδους ΠΕ6 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ9 (Φυσικής Αγωγής). Συνολικά ο αριθμός των ανδρών είναι 6 (96%) σε όλα τα ΠΕ, ενώ των γυναικών μόλις (%). Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος Άνδρες

28 Στο γράφημα..6. παρατηρούμε τα ακόλουθα: Ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών συγκεντρώνεται στον κλάδο ΠΕ (Φιλολόγων), όπου συνολικά άνδρες και γυναίκες είναι 7. Είναι και ο μοναδικός κλάδος στο συγκεκριμένο έτος που συναντάμε γυναίκες () (8%). Μεγάλος αριθμός ανδρών εκπαιδευτικών συγκεντρώνεται και στους κλάδους ΠΕ των Μαθηματικών () και ΠΕ των Φυσικών (). Ο συνολικός αριθμός των ανδρών για όλους τους κλάδους είναι (96%) και των γυναικών (%). Διαπιστώνουμε ότι οι άνδρες έχουν σαφή αριθμητική διαφορά από τις γυναίκες. Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 987 Άνδρες Γυναίκες ΠΕ Το έτος 987 παρατηρείται ότι: Επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ένας άνδρας εκπαιδευτικός, ο οποίος ανήκει στον κλάδο ΠΕ και καμία γυναίκα. 7

29 Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 988 Άνδρες 5 Γυναίκες ΠΕ ΠΕ ΠΕ Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα ακόλουθα: Απόλυτη κυριαρχία των ανδρών σε όλα τους κλάδους ΠΕ που υπάρχουν το έτος 988. Στους κλάδους ΠΕ των Φιλολόγων και ΠΕ των Μαθηματικών οι άνδρες συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό (), ενώ στον κλάδο ΠΕ των Θεολόγων υπάρχει ένας () άνδρας. Ο συνολικός τους αριθμός σε όλα τα ΠΕ είναι 5. Γράφημα..7.5 Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 989 ΠΕ ΠΕ ΠΕ Άνδρες 5 Γυναίκες Στο έτος 989, σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματα διαπιστώνονται τα εξής: Στις θέσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων τοποθετήθηκαν μόνο άνδρες. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών και για τα τρία ΠΕ (ΠΕ,Φιλόλογοι, ΠΕ, Μαθηματικοί και ΠΕ, Φυσικοί) είναι 5. Περισσότερους άνδρες ()συγκεντρώνει ο κλάδος ΠΕ των Φιλολόγων. 8

30 Γράφημα..7.6 Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 Άνδρες 9 Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Γυναικεία παρουσία υπάρχει μόνο στους κλάδους ΠΕ των Φιλολόγων () (5%)και ΠΕ των Φυσικών () (%). Η αριθμητική υπεροχή των ανδρών είναι αδιαμφισβήτητη. Περισσότερους συναντάμε στον κλάδο ΠΕ, όπου ο αριθμός τους φτάνει στους 9 (95%) και στον κλάδο ΠΕ (Θεολόγοι) όπου φτάνει στους. Αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους η παρουσία τους είναι σημαντική. Ο συνολικός αριθμός που συγκεντρώνουν οι άνδρες (9) (96%) είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών () (%). 9

31 Γράφημα..7.7 Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 99 Άνδρες Γυναίκες ΠΕ Από με το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι: Το έτος 99 στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετήθηκε μόνο ένας άνδρας εκπαιδευτικός, ο οποίος άνηκε στην ειδικότητα ΠΕ των Μαθηματικών και καμία γυναίκα. Γράφημα..7.8 Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 Άνδρες Γυναίκες Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Κατά το έτος 99 δεν τοποθετήθηκε στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καμία γυναίκα εκπαιδευτικός. Συνολικά τοποθετήθηκαν άνδρες οι περισσότεροι από τους οποίους (6) προέρχονταν από τον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Από τον κλάδο ΠΕ (Θεολόγοι) τοποθετήθηκαν άνδρες εκπαιδευτικοί ενώ από τους κλάδους ΠΕ και ΠΕ7 τοποθετήθηκαν δύο () άνδρες συνολικά.

32 Γράφημα..7.9 Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ6 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 Άνδρες Γυναίκες 6 Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: Το έτος 997 τοποθετήθηκαν περισσότεροι/ες Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι/ες Γραφείων, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Επίσης το φάσμα των ειδικοτήτων προκειμένου για τους άνδρες είναι ευρύτερο. Όλες οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ (Φιλόλογοι). Ο συνολικός αριθμός των ανδρών είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον των γυναικών καθώς ανέρχεται σε (96%), ενώ οι γυναίκες είναι μόλις 6 (%). Οι περισσότεροι άνδρες ανήκουν στο ΠΕ των Φιλολόγων (5) (89%), ενώ στην ίδια ειδικότητα συναντάμε και τις μοναδικές γυναίκες που τοποθετήθηκαν το έτος 997 (6) (%). Αρκετοί άνδρες (7) εντοπίζονται και στον κλάδο ΠΕ (Μαθηματικοί) και ακολουθεί ο κλάδος ΠΕ (Φυσικοί) με 7 άνδρες εκπαιδευτικούς, ο κλάδος ΠΕ (Θεολόγοι) με 5 και ο κλάδος ΠΕ7 με.

33 Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 Άνδρες 8 Γυναίκες Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Το έτος 998 τοποθετούνται σαφώς λιγότεροι/ες Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες Γραφείων. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών σε όλες τις ειδικότητες ανέρχεται στους 8 (9%) ενώ των γυναικών στις (%). Από αυτές η μία (%) ανήκει στην ειδικότητα των Φιλολόγων (ΠΕ) και η άλλη (5%) στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ) Οι περισσότεροι άνδρες (7) (87%) ανήκουν στη ειδικότητα των Φιλολόγων (ΠΕ). Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 999 Άνδρες 5 Γυναίκες ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα ακόλουθα:

34 Σε όλες τις ειδικότητες υπάρχουν μόνο άνδρες και καμία γυναίκα. Το σύνολο των ανδρών είναι 5 εκπαιδευτικοί. Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος Άνδρες Γυναίκες ΠΕ ΠΕ ΠΕ Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται τα εξής: Το έτος τοποθετήθηκαν τρεις άνδρες εκπαιδευτικοί σε Διευθύνσεις και σε Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ισόποσα στις ειδικότητες των Φιλολόγων (ΠΕ), των Μαθηματικών (ΠΕ) και στην ειδικότητα ΠΕ. Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος Άνδρες Γυναίκες ΠΕ ΠΕ Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα εξής: Το έτος, τοποθετήθηκαν τρεις άνδρες σε Διευθύνσεις και σε Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

35 Στην ειδικότητα των Φιλολόγων (ΠΕ) ανήκουν δύο άνδρες και στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ) ένας. Διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά, πως δεν υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση. Γράφημα..7. Κατά φύλο απεικόνιση της ειδικότητας των Στελεχών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος Άνδρες 9 Γυναίκες 9 9 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ6 ΠΕ9 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ7 ΠΕ8 ΠΕ9 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος μας οδηγού στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες. Οι περισσότερες εντοπίζονται στην ειδικότητα των Φιλολόγων (ΠΕ). Η αριθμητική κυριαρχία των ανδρών στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις είναι αδιαμφισβήτητη. Επιπλέον οι ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι άνδρες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο παρόν γράφημα ο συνολικός αριθμός των ανδρών είναι 9 (86%) και ο αντίστοιχος των γυναικών είναι (%). Οι περισσότερες γυναίκες ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ των Φιλολόγων () (%). Αξιοσημείωτη παρουσία γυναικών έχουμε και στον κλάδο ΠΕ Φυσικής Αγωγής (9) (%). Στους κλάδους ΠΕ (Μαθηματικοί) και ΠΕ (Φυσικοί) ο αριθμός των γυναικών είναι (%) και (9%) αντίστοιχα.

36 Η σύνθεση των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση το φύλο τους ανά έτος και ανά περιφέρεια. Στα γραφήματα που ακολουθούν μελετούμε τις τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση το φύλο τους και την περιφέρεια. Γράφημα..8.α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Aττικής 5 Αν, Μακ. & Θράκης Β. Αιγαίου Δυτ. Ελλάδας Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Άνδρες (9) Γυναίκες () Γράφημα..8.β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 98 (συνέχεια) Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν. Μακεδ. Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Άνδρες (9) Γυναίκες () 5

37 Από τα δεδομένα που αναπαριστώνται στα παραπάνω γραφήματα, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Άνδρες Διευθυντές και Προϊστάμενοι Γραφείων τοποθετήθηκαν και στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες της χώρας. Γυναίκες στις συγκεκριμένες θέσεις εντοπίζονται μόνο στις 8 Εκπαιδευτικές Περιφέρειες. Ο αριθμός των γυναικών στις Περιφέρειες που τοποθετήθηκαν κυμαίνεται από μία () έως δύο (). Ο αριθμός των ανδρών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες είναι μεγαλύτερος των γυναικών. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες Διοικητικά Στελέχη εντοπίζεται στην Περιφέρεια της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών () παρουσιάζεται στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Aττικής Αν, Μακ. & Θράκης 7 Β. Αιγαίου Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Θεσσαλίας Κεν. Μακεδ. Ν. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Άνδρες (7) Γυναίκες () Στο συγκεκριμένο γράφημα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Σε θέσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων τοποθετήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες εκτός από μια () γυναίκα που τοποθετήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής. 6

38 Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι άνδρες (7) το έτος 98, ενώ ο μικρότερος αριθμός ανδρών τοποθετήθηκε στις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου (ένας σε κάθε Περιφέρεια). Ο συνολικός αριθμός των ανδρών που τοποθετήθηκαν Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων το έτος 98 ήταν 7 (96%), ενώ τοποθετήθηκε μόλις μια () (%) γυναίκα. Γράφημα..8.α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Aττικής Αν, Μακ. & Θράκης Β. Αιγαίου Δυτ. Ελλάδας Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Άνδρες () Γυναίκες () Γράφημα..8.β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 986 (συνέχεια) Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν. Μακεδ. Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Άνδρες () Γυναίκες () 7

39 Στα παραπάνω γραφήματα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Οι περισσότεροι άνδρες (7 και 8 αντίστοιχα) τοποθετήθηκαν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ οι λιγότεροι () στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η γυναικεία παρουσία κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά. Αρκεί να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο έτος τοποθετήθηκαν τρεις () γυναίκες, ενώ το σύνολο των τοποθετήσεων ήταν 5. Τοποθετήθηκαν δηλαδή (9%) άνδρες και (7%) γυναίκες. Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 987. Άνδρες Γυναίκες Πελοποννήσου Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι: Το έτος 987, τοποθετήθηκε μόνο ένας () άνδρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γράφημα..8.5 Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 988. Άνδρες 5 Γυναίκες Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 8

40 Στο συγκεκριμένο γράφημα παρατηρούνται τα εξής: Τοποθετήθηκαν μόνο άνδρες εκπαιδευτικοί σε τρεις Περιφέρειες και καμία γυναίκα. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών και στις τρεις εκπαιδευτικές Περιφέρειες ανέρχεται σε 5. Γράφημα..8.6 Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Άνδρες 5 Γυναίκες Αττικής Ανατ. Μακ.& Θράκης Κεν. Μακεδ. Δυτ. Μακεδ. Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα εξής: Δεν εντοπίζεται γυναικεία παρουσία σε καμία από τις παραπάνω εκπαιδευτικές Περιφέρειες. Αντίθετα, υπάρχουν μόνο άνδρες. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών είναι 5. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκεντρώνονται άνδρες, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες τοποθετήθηκε από ένας. Γράφημα..8.7α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Άνδρες 9 Γυναίκες Aττικής Αν, Μακ. & Θράκης Β. Αιγαίου Δυτ. Ελλάδας Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου 9

41 Γράφημα..8.7β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 99 (συνέχεια) Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν. Μακεδ. Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας 5 Άνδρες 9 Γυναίκες Στα παραπάνω γραφήματα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Οι περισσότερες τοποθετήσεις έγιναν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοποθετήθηκαν 7 άνδρες εκπαιδευτικοί και οι λιγότερες στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων, όπου τοποθετήθηκαν άνδρες και μία () γυναίκα εκπαιδευτικός σε κάθε Περιφέρεια. Η αριθμητική υπεροχή των ανδρών είναι αδιαμφισβήτητη. Ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται στους 9 (96%), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των γυναικών είναι (%). Γράφημα..8.8 Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 99 Άνδρες Γυναίκες Στερεάς Ελλάδας Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται ότι:

42 Το έτος 99, έγινε μόνο μια τοποθέτηση Διευθυντή Διευθύνσεων ή Προϊσταμένου Γραφείου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Γράφημα..8.9 Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Δυτ. Ελλάδας Πελ/νήσου Αττικής Στ. Ελλάδας Κεν. Μακεδ. Δυτ. Μακεδ. Άνδρες Γυναίκες Στο συγκεκριμένο γράφημα παρατηρούνται τα εξής: Οι περισσότερες τοποθετήσεις έγιναν στην Περιφέρεια Αττικής (6 άνδρες). Επίσης, δεν εντοπίζεται γυναικεία παρουσία σε καμία περιφέρεια. Ο αριθμός των ανδρών σε όλες τις περιφέρειες συνολικά είναι άτομα. Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Αττικής 5 Άνδρες Γυναίκες 5 Από το συγκεκριμένο γράφημα προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Το έτος 995 τοποθετήθηκαν Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων μόνο στην Περιφέρεια της Αττικής. Συνολικά τοποθετήθηκαν (87%)άνδρες εκπαιδευτικοί και 5 (%) γυναίκες.

43 Γράφημα..8.α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Aττικής Αν, Μακ. & Θράκης 7 Β. Αιγαίου Δυτ. Ελλάδας 9 Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Άνδρες 79 Γυναίκες Γράφημα..8. β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 997 (συνέχεια) Άνδρες 79 Γυναίκες 5 Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν. Μακεδ. Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Το έτος 997, η αριθμητική υπεροχή των ανδρών είναι σαφής. Ο συνολικός τους αριθμός για όλες τις περιφέρειες είναι 79 (9%) άνδρες, ενώ για τις γυναίκες είναι μόνο (6%)..Οι περισσότερες τοποθετήσεις,, έγιναν στην περιφέρεια Αττικής, με τους άνδρες να είναι περισσότεροι των γυναικών συναδέλφων τους ( 7 (9%) άνδρες και (%) γυναίκες).

44 Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Πελ/σου Αττικής Δυτ. Αν. Ελλάδας Μακ.& Θράκης Ηπείρου Κεντρ. Μακεδ. Νοτ. Αιγαίου Κρήτης Άνδρες 8 Γυναίκες Στο γράφημα..7. διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Ο συνολικός αριθμός των ανδρών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 998 είναι 8 (9%) και ο αντίστοιχος αριθμός των γυναικών είναι (%). Οι περισσότερες τοποθετήσεις εντοπίζονται στην Περιφέρεια Αττικής (6 άνδρες) ενώ τοποθετήθηκαν και δύο () γυναίκες εκπαιδευτικοί (μία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος 999. Αν. Μακεδονίας & Θράκης Κρήτης Κεντρ. Μακεδονίας Αττικής Άνδρες 5 Γυναίκες Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι:

45 Το έτος 999 υπήρξαν λίγες τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων. Καμία γυναίκα εκπαιδευτικός δεν τοποθετήθηκε κατά το συγκεκριμένο έτος ενώ τοποθετήθηκαν συνολικά 5 άνδρες. Στην Περιφέρεια Αττικής τοποθετήθηκαν δύο () άνδρες και στις υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες τοποθετήθηκαν τρεις () άνδρες, ένας ανά Περιφέρεια. Γράφημα..8. Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος. Άνδρες Γυναίκες Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Βορείου Αιγαίου Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι: Το έτος, έγιναν τρεις τοποθετήσεις Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων σε τρεις αντίστοιχα εκπαιδευτικές Περιφέρειες της επικράτειας (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίου ). Και στις τρεις περιφέρειες δεν τοποθετήθηκε καμία γυναίκα, παρά μόνο ένας άνδρας εκπαιδευτικός ανά Περιφέρεια.

46 Γράφημα..8.5α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος. 5 9 Αν.Μακ.& Θράκης Αττικής 6 Βορ. Αιγαίου 9 Δυτ. Ελλάδας Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου Άνδρες 95 Γυναίκες Γράφημα..8.5β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος (συνέχεια) Θεσσαλίας 8 Ιόνιων Νήσων Κεν. Μακεδ. Κρήτης 9 Νοτ. Αιγαίου 5 5 Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Άνδρες 95 Γυναίκες Από τα συγκεκριμένα γραφήματα, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Το έτος πραγματοποιήθηκαν πολλές τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων (συνολικά και για τα δύο φύλα ο αριθμός των τοποθετήσεων είναι 7). Ο αριθμός των ανδρών που τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις το έτος είναι συντριπτικός,συγκριτικά με εκείνον των γυναικών καθώς τοποθετήθηκαν συνολικά95 (9%) άνδρες και (%) γυναίκες. Οι περισσότερες τοποθετήσεις έγιναν στην Περιφέρεια της Αττικής (9 (8%) άνδρες και (%) γυναίκες) και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ( (9%) άνδρες και (6%) γυναίκες). Με άλλα λόγια, ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών τοποθετήθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα. 5

47 Γράφημα..8.6 Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος. Άνδρες 7 Γυναίκες Δυτ. Ελλάδας Αττικής Κρήτης Ηπείρου Πελ/νήσου Θεσσαλίας Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται το εξής: Το έτος πραγματοποιήθηκαν λίγες τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων (8 (89%) άνδρες και (%) γυναίκα). Η μονάδικη γυναίκα εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις το έτος τοποθετήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης όπου τοποθετήθηκαν και άνδρες εκπαιδευτικοί. Στις υπολοιπές Περιφέρειες τοποθετήθηκε ένας άνδρας εκπαιδευτικός ανά Περιφέρεια. Γράφημα..8.7α Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος Άνδρες 9 Γυναίκες Αν.Μακ.& Θράκης Αττικής Βορ. Αιγαίου Δυτ. Ελλάδας Δυτ. Μακεδ. Ηπείρου 6

48 Γράφημα..8.7β Κατά φύλο τοποθετήσεις Διοικητικών Στελεχών στις διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες το έτος (συνέχεια) Θεσσαλίας 8 Ιόνιων Νήσων 6 Κεν. Μακεδ. Κρήτης Νοτ. Αιγαίου Πελ/νήσου Στερ. Ελλάδας Άνδρες 9 Γυναίκες Από τα δεδομένα των παραπάνω γραφημάτων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις; Στο έτος, έγιναν οι περισσότερες τοποθετήσεις Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια που μελετήσαμε. Συνολικά τοποθετήθηκαν άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν το είναι σαφώς περισσότεροι από τις γυναίκες συναδέλφους τους (9 (86%) άνδρες, έναντι (%) γυναικών). Επίσης, διαπιστώνεται ότι στην Περιφέρεια Αττικής έγιναν οι περισσότερες τοποθετήσεις (7 (8%) άνδρες και 9 (%) γυναίκες) και οι λιγότερες στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου (6 (75%) άνδρες και (5%) γυναίκες). 7

49 Η ανά έτος και ειδικότητα κατανομή των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ειδικότητα των ελάχιστων, συγκριτικά με τους άνδρες, γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων στα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Η μορφή, ωστόσο, και ο αριθμός των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν δε μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε στοιχεία για όλα τα παραπάνω έτη. Παραθέτουμε, λοιπόν, δεδομένα για τα έτη που τα σχετικά δεδομένα αναγράφονταν στα ΦΕΚ και ήταν ευανάγνωστα.. Για τα έτη 98, 995 και δε δίνονται δεδομένα αναφορικά με την ειδικότητα των ανδρών και γυναικών Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων γραφείων. Κατά το έτος 98, παρατίθενται μεν οι ειδικότητες όσων τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη θέση, τοποθετήθηκε, ωστόσο, μόνο μια γυναίκα, η οποία ανήκει στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Το 986 επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν τρεις () γυναίκες ως στελέχη στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που όλες κατείχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση Φιλολόγου. Κατά τα έτη 987, 988, 989, 99, 99, 999 και ο αριθμός των τοποθετήσεων στις θέσεις Διεύθυνσης και Προϊστάμενων Γραφείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν περιορισμένος. Αξίζει να επισημάνουμε ότι για κάποια από τα παραπάνω έτη υπήρξαν γυναίκες υποψήφιες (π.χ το έτος 986 υπήρχαν γυναίκες υποψήφιες, το 988 μία (), το 99 εικοσιπέντε (5)και το 998 μία () υποψήφια), ωστόσο, καμία δεν επιλέχθηκε για τις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται με μορφή γραφημάτων τα δεδομένα που διαθέτουμε για την ειδικότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των γυναικών που τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα έτη 99, 997,998, και. 8

50 Γράφημα..9. Κατά ειδικότητα απεικόνιση των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για το έτος 99. 5% 5% ΠΕ () ΠΕ () Με βάση το παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται ότι: Το έτος 99 επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν δύο () γυναίκες εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μια εκ των οποίων ανήκε στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων και η άλλη στον κλάδο ΠΕ των Φυσικών. Γράφημα..9. Κατά ειδικότητα απεικόνιση των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για το έτος 997. ΠΕ (6) % Τα δεδομένα που διαθέτουμε για το έτος 997 είναι αρκετά περισσότερα και αφορούν και στις ειδικότητες των γυναικών. Συγκεκριμένα: Το έτος 997 τοποθετήθηκαν συνολικά γυναίκες Διευθύντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενες Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, μόνο για 9

51 τις έξι (6) από αυτές μας είναι γνωστή η ειδικότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται για την ειδικότητά τους διαπιστώνεται ότι όλες ανήκουν στον κλάδα ΠΕ των Φιλολόγων. Γράφημα..9. Κατά ειδικότητα απεικόνιση των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για το έτος % 5% ΠΕ () ΠΕ () Και για το έτος 998 η εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με την ειδικότητα των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων είναι ανάλογη με αυτή που ως τώρα έχει παρουσιαστεί. Για το συγκεκριμένο έτος τοποθετήθηκαν δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μια εκ των οποίων ανήκει στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων και η άλλη στον κλάδο ΠΕ των Μαθηματικών. 5

52 Γράφημα..9. Κατά ειδικότητα απεικόνιση των γυναικών Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για το έτος. % 8% % 9% % % ΠΕ () ΠΕ () ΠΕ () ΠΕ9 () ΠΕ (9) ΠΕ8 () Το έτος επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά γυναίκες εκπαιδευτικοί. Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος μας πληροφορούν ότι: Και για το έτος, ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών, συνολικά (%), που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη θέση ανήκει στον κλάδο ΠΕ των Φιλολόγων. Από τον κλάδο ΠΕ (Φυσική Αγωγή) επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις 9 (8%) γυναίκες εκπαιδευτικοί. Από τον κλάδο ΠΕ των Μαθηματικών επιλέχθηκαν γυναίκες (%) Από τον κλάδα ΠΕ των Φυσικών επιλέχθηκαν (9%) γυναίκες εκπαιδευτικοί. Από τον κλάδο ΠΕ9 (Οικονομολόγων) επιλέχθηκε μια () γυναίκα εκπαιδευτικός, όπως και από τον κλάδο ΠΕ8. 5

53 . Συμπεράσματα Εξετάσαμε τη στελέχωση των Διοικητικών θέσεων της Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την οπτική του φύλου. Έτσι, μελετήσαμε: Την εκπροσώπηση των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης. Τις ειδικότητες των Στελεχών σε σχέση με το φύλο. Τις τοποθετήσεις των ανδρών και γυναικών Στελεχών ανά περιφέρεια. Στην ενότητα που προηγήθηκε παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια γραφημάτων τα στοιχεία που συλλέχθησαν σε σχέση κυρίως με τη σύνθεση των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Το πλήθος και η μορφή των δεδομένων που συλλέχθησαν για ορισμένα από τα παραπάνω έτη τοποθετήσεων δεν μας επέτρεψαν να εξάγουμε συμπεράσματα για όλες τις υπό μελέτη παραμέτρους για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη. Η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία των σχετικών δεδομένων για τους άνδρες και τις γυναίκες Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενους/ες Γραφείων μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι η συμμέτοχη των γυναικών στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης είναι ελάχιστη, γεγονός που η πάροδος του χρόνου δε φαίνεται να επηρεάζει. Οι γυναίκες σπάνια θέτουν υποψηφιότητα για μια θέση υψηλής ευθύνης αλλά και κύρους, όπως αυτή της Διευθύντριας Διεύθυνσης ή Προϊσταμένης Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δεδομένο αυτό εν μέρει εξηγεί και το ανάλογα χαμηλό ποσοστό των τοποθετήσεων τους στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι συνολικά για τα υπό μελέτη έτη στις Διευθύνσεις Διευθύνσεων και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν συνολικά 8 (9%) άνδρες και μόλις 9 (%) γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα, έτσι όπως παρουσιάζονται στα γραφήματα, μπορούμε, χωρίς καμία επιφύλαξη να υποστηρίξουμε ότι κατά κύριο λόγο στις θέσεις Διευθυντών/ντριών 5

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002.

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002. 2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Παλιεράκη Καλλιόπη Περιεχόμενα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας...3

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ( ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Μάιος 2016 Το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές σε Αριθμούς Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου) Ευγενία Πετροπούλου Διονυσία Φιλντίση (Καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων) Α Δημοτικές Εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς VPRC VPRC Δ.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VPRC- - Εμπιστευτικό Proastiakos.net 17993 // Δ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η VPRC, με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3/11/9 3/1/1 Αθήνα, Μάρτιος 1 Η ανοιχτή επικοινωνία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 64.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική Έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική Έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014 Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ιδιωτικής δημόσιας) για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15 Σύγκριση της απόδοσης των Λυκείων με βάση την απόδοση των μαθητών της Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 με τους μαθητές που ήταν στην Β Λυκείου το 1999-2000 και το 1998-1999 Προηγουμένως εξετάσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Κωνσταντίνα Αρετάκη 1, Πολυξένη Ράγκου 2 και Νικόλαος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

80-2 ISBN: ), ορίσαμε μια "μέση" βαθμολογία Μ για κάθε Λύκειο

80-2 ISBN: ), ορίσαμε μια μέση βαθμολογία Μ για κάθε Λύκειο Αξιολόγηση Λυκείων με Βάση την "Μέση Απόδοση" των Μαθητών το έτος 1999-2000 Στο Γ' μέρος της έρευνας της απόδοσης των μαθητών με τίτλο «Συγκριτική Μελέτη και Διαχρονική Εξέλιξη της Απόδοσης των Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες

2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες 2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες Αριθμητική Απεικόνιση 1. Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων πρόληψης : 1027 I.Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 1 / 8 / 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06 Μαθητές, σχολικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ των άλλων κλάδων υπάρχουν: - 4 Γεωλόγοι, - 6 Γεωγράφοι - 2 Ηλεκ. Μηχ/γοι, µε πτυχίο Α - 1 Βιολόγος, µε πτυχίο Γ - 2 πτυχ/χοι ΑΒΣΠ, µε πτυχίο Α

Μεταξύ των άλλων κλάδων υπάρχουν: - 4 Γεωλόγοι, - 6 Γεωγράφοι - 2 Ηλεκ. Μηχ/γοι, µε πτυχίο Α - 1 Βιολόγος, µε πτυχίο Γ - 2 πτυχ/χοι ΑΒΣΠ, µε πτυχίο Α Έρευνα Μάιος 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες). Ποσοτικά συµπεράσµατα µε βάση τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1 Στο σύνολο της Χώρας, υπάρχουν 452 ατοµικά πτυχία στην Κατηγορία 1. Τα 307 πτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ». Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ». Αξιότιμε κ. Υπουργέ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα Ταχ. Κώδικας :11473 Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 FAX :210-8213760

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016

Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016 5 Σεπτεμβρίου 2016 Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016 Στις 2 Αυγούστου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΑΤΤρ. οι δικαιούχοι για την φύτευση αμπέλων με το νέο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες Χαρακτηριστικά και ανέσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/04/2016 Αρ.πρωτ.: 980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/04/2016 Αρ.πρωτ.: 980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες : Emai: Τηλέφωνο: Fax: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 www.eye.minedu.gov.gr Kασβίκη Θεώνη thkasviki@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/10/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 455 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 58 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα