Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση"

Transcript

1 1 κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Σκοπός Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την πορεία και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για τη δομή, την πορεία διεύρυνσης και τις κυριότερες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και να αναπτύξουμε τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση της αγοράς και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: Κατανοήσετε την εξέλιξη και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω- σης. Γνωρίσετε τους βασικούς σταθμούς στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένω- σης. Γνωρίσετε τη δομή, τη διάρθρωση και τα διάφορα όργανα της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης. Κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό- τητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 1 κεφάλαιο Κατανοήσετε τις διάφορες πολιτικές και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοήσετε τις διάφορες προσεγγίσεις και απόψεις στα θέματα ολο- κλήρωσης. Έννοιες-Κλειδιά Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής και Πυρηνικής Ενέργειας Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική και Νομισματική Ένωση Συνθήκη Μάαστριχτ Νομισματική και Οικονομική Ένωση Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική Ευρωπαϊκή τεχνολογική πολιτική Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική Ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταγωνισμού Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Κοινοτικοί στόχοι Κοινοτικές επιδοτήσεις Κοινοτικά επενδυτικά προγράμματα 1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το 1957 γεννιέται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) από έξι χώρες της υτικής Ευρώπης. Οι λόγοι της ίδρυσης είναι κυρίως οικονομικοί και πολιτικοί. Σήμερα, το 2010, η Ευρώπη των «έξι» έχει γίνει η Ευρώπη των «είκοσι επτά». Εντωμεταξύ οι θεσμοί και τα όργανά της συνεχώς διευρύνονται. Ήδη από το 1992 η ΕΟΚ μετασχηματίσθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η Ένωση διαμορφώνει νέες πολιτικές και νέες συνεργασίες και, με βάση τη συνθήκη ίδρυσης (συνθήκη Μάαστριχτ), έχει αποστολή να οργανώσει συνεκτικά και αλληλέγγυα τις σχέσεις των κρατών-μελών της και των λαών τους. 14

3 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει πολλές πολιτικές (αγροτική, βιομηχανική, εμπορική, περιβαλλοντική κ.τ.λ.). Στις βασικές πολιτικές ανήκουν η περιφερειακή και κοινωνική πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη, περιφέρειες και τοπικές αρχές συνεργάζονται με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957 (ενώ τέθηκε σε ισχύ από την ) από έξι κράτη της ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα) στην οποία συμμετείχαν τα κράτη του Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου,. Γερμανίας, και Ολλανδίας. Σύμφωνα με την ΕΚΑΧ, οι βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα των κρατών αυτών τέθηκαν υπό τον έλεγχο μίας Αρχής. Το 1973 εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τρία επιπλέον κράτη ( ανία, Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία). Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της ΕΟΚ, στόχος ήταν η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών (οι δασμοί πλέον περιορίσθηκαν και εναρμονίσθηκαν οι περιφερειακές πολιτικές στον αγροτικό και εμπορικό τομέα, καθώς επίσης και στις μεταφορές) (Κορρές & Χιόνης, 2003). Στις 9 Μαΐου 1950, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ρόμπερτ Σούμαν έκανε μια δήλωση με την οποία η Γαλλία καλούσε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως τη Γερμανία να θέσουν υπό την κοινή διαχείριση μίας Ανώτατης Αρχής το σύνολο της παραγωγής του άνθρακα και του χάλυβα. Αργότερα, με βάση το σχέδιο Σούμαν και ένα μνημόνιο που διευκρίνιζε ορισμένα σημεία του σχεδίου, άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των έξι ιδρυτικών κρατών. Στις 18 Απριλίου 1951, υπογράφτηκε στο Παρίσι η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στην οποία τονίσθηκε ότι «η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί παρά μόνο με συγκεκριμένα επιτεύγματα» και αναγνωρίζεται «το κοινό πεπρωμένο των λαών που μετέχουν στην Κοινότητα». Έτσι γεννήθηκε η «μικρή Ευρώπη» ή «Ευρώπη των έξι» που αποτελείτο από το Βέλγιο, την Ομοσπονδιακή ημοκρατία της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Η Ανώτατη Αρχή, που θα αποτελούνταν από ανεξάρτητες προσωπικότητες διοριζόμενες από τις κυβερνήσεις των κρατών, θα είχε τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις που να ήταν δυνατό να εκτελεστούν αμέσως στην εδαφική επικράτεια των κρατών-μελών. Στη γαλλική πρόταση ανταποκρίθηκαν αμέσως θετικά η υτική Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Οι Άγγλοι και οι Σκανδιναβοί δεν αποδέχθηκαν την πρόταση. 15

4 1 κεφάλαιο Η ΕΚΑΧ αφορούσε την οργάνωση της κοινής αγοράς στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα που αποτελούνσαν τομείς κλειδιά στην οικονομία των κρατών. Ακολούθως, η δημιουργία της ΕΚΑΕ (δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής και Πυρηνικής Ενέργειας) αφορούσε την οργάνωση της κοινής αγοράς στον τομέα της ατομικής ενέργειας για την ανάπτυξη των σχετικών βιομηχανιών και επιστημονικών ερευνών. Τέλος, η ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) αφορούσε τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς που περιλαμβάνει όλες τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες και αποβλέπει στη σταδιακή οικονομική ενσωμάτωση των κρατών-μελών, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα επιτρέψει και την πολιτική ένωση της Ευρώπης (Κορρές & Χιόνης, 2003). Παράλληλα, λοιπόν, όπως αναφέραμε με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας από τις έξι χώρες της ΕΚΑΧ δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ήταν να συμβάλει στην ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της κοινότητας. Η ΕΚΑΕ είχε ως αποστολή να συμβάλει με τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων, την ανάπτυξη των βιομηχανιών ατομικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Η ΕΟΚ είχε ως αποστολή, με τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς και την προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών, να προάγει την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της κοινότητας και να πετύχει μια συνεχή και ισόρροπη επέκταση της οικονομίας και αυξημένη σταθερότητα. Επίσης και οι τρεις κοινότητες (ΕΚΑΧ ΕΟΚ ΕΚΑΕ) έθεσαν ως κοινό στόχο αφενός, την οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και, αφετέρου, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών που συνενώνουν. Αν και με τις συνθήκες των Παρισίων (ΕΚΑΧ) και της Ρώμης (ΕΟΚ ΕΚΑΕ) ιδρύθηκαν τρεις ξεχωριστές Κοινότητες, η συγχώνευση των οργάνων τους και η κατά πολύ υπερέχουσα θέση της ΕΟΚ οδήγησαν στην καθιέρωση του όρου «Ευρωπαϊκή Κοινότητα», με τον οποίο εννοούμε και τις τρεις μαζί, αντί του όρου Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Στις αρχές του 1970, έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Γερμανία) ίδρυσαν ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το επονομαζόμενο «Ευρωπαϊκό νομισματικό φίδι». Σύμφωνα με το σύστημα αυτό τα νομίσματα κάθε χώρας κυμαίνονται μέσα σε μία ζώνη 2,25% ως +2,45% έναντι των άλλων νομισμάτων που συμμετείχαν στο σύστημα (Κορρές & Χιόνης, 2003). 16

5 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 1.2 Ιστορική Αναδρομή: Τα Βασικά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή θα πρέπει να αναφερθούμε στην ύπαρξη ενός πυρήνα από τα έξι βασικά κράτη-μέλη που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (European Economic Community), την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (European Coal and Steel Community) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής και Πυρηνικής Ενέργειας (European Atomic Energy Community EURATOM). Αυτά τα κράτη-μέλη ήταν: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο δεκαπέντε ετών, το 1973, υπήρξε μια πρώτη διεύρυνση των κρατών-μελών από τρεις επιπλέον χώρες, την ανία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία. Αργότερα, το 1981, εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα η Ελλάδα και στη συνέχεια, το 1986, η Ισπανία και η Πορτογαλία και μετέπειτα, το 1995, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Τα νέα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004 ήταν η Κύπρος, η ημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία, και η Σλοβενία. Τέλος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 (Κορρές & Χιόνης, 2003). 1.3 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση H οριοθέτηση της ολοκλήρωσης Ο όρος Οικονομική Ολοκλήρωση (economic integration) μπορεί να ερμηνευθεί ως ο όρος εκείνος που αφορά τη σταδιακή μείωση και εξαφάνιση των εμποδίων στη μετακίνηση των προϊόντων και των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ μιας ομάδας χωρών καθώς επίσης και τον προγραμματισμό και την εισαγωγή μιας δέσμης από κοινές πολιτικές και μέτρα. Ο Τίνμπεργκεν (1954) κάνει μια βασική διάκριση μεταξύ της αρνητικής ολοκλήρωσης (negative integration) που αφορά απλώς την κατάργηση των δασμών και των εμποδίων και της θετικής ολοκλήρωσης (positive integration) που σχετίζεται με την εισαγωγή κοινών πολιτικών, κοινών μέτρων και τη δημιουργία κοινών θεσμών. Εντούτοις η διάκριση όμως αυτή είναι πιο ξεκάθαρη όταν αναφέρεται ότι η παρέμβαση αφορά ορισμένα εξειδικευμένα μέτρα που σχετίζονται με ορισμένες μονάχα δραστηριότητες, 17

6 1 κεφάλαιο όπως για παράδειγμα τους δασμούς, τις ποσοστώσεις εισαγωγών κ.λπ. Εάν όμως εξετάζουμε ένα πιο δραστικό ρόλο στην οικονομία ενός κράτους με διαφορετικά μέτρα και πολιτικές τοπικού χαρακτήρα, τότε αυτά θα έχουν επιπτώσεις και αποτελέσματα στο εμπόριο. Για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις στην εγχώρια παραγωγή για μία συγκεκριμένη χώρα μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν ταυτόχρονα φραγμό και εμπόδιο για τις υπόλοιπες ξένες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβαίνει στη Γερμανία με τις κυβερνητικές επιδοτήσεις στην Volkswagen. Ως αποτέλεσμα για μια μικτή οικονομία με ένα ευρύ πλαίσιο από κρατικές παρεμβάσεις, μια αποτελεσματική μείωση των δασμών θα απαιτεί αρκετές κοινές πολιτικές (Bitros & Korres, 2007) Τα στάδια της ολοκλήρωσης Ακολουθώντας τη βασική εργογραφία σχετικά με τα θέματα ολοκλήρωσης και ιδιαίτερα την εργασία του Balassa (1961), η παραδοσιακή θεωρία και η σχετική βιβλιογραφία της διαδικασίας της ολοκλήρωσης αναφέρεται σε διαφορετικά στάδια. Εντούτοις, εάν θεωρήσουμε και λάβουμε υπόψη μας ένα πιο ενεργό και δραστικό ρόλο της πολιτείας στην οικονομία, όλα αυτά τα διαφορετικά στάδια δεν μπορούν να θεωρηθούν παρά ως επίπεδα σε μια αυξανόμενη συνεχόμενη κλίμακα, εφόσον δεν έχουν στην ουσία συμπληρωθεί εκείνα τα αντίστοιχα χαμηλότερα στάδια που απαιτούν μια πλήρη οικονομική, νομισματική και πολιτική ένωση. Παρ όλα αυτά η κατάταξη παραμένει ιδιαίτερα χρήσιμη για να μπορούμε να συγκρίνουμε, και επίσης να διαχωρίσουμε τις διαφορετικές μορφές ολοκλήρωσης. Ακολούθως θα εξετάσουμε ορισμένα από τα βασικότερα διαφορετικά στάδια της ολοκλήρωσης, όπως (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998): α) Περιοχές Ελεύθερου Εμπορίου (Free Trade Areas) β) Τελωνειακές Ενώσεις (Custom Unions) γ) Κοινές Αγορές (Common Markets) δ) Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Economic and Monetary Union) ε) Πολιτική Ένωση (Political Union). α) Περιοχές Ελεύθερου Εμπορίου Στην περίπτωση αυτή τα διάφορα συμμετέχοντα κράτη-μέλη «καταργούν» τα εμπόδια σχετικά με το εμπόριο μεταξύ των χωρών τους, αλλά διατηρούν την ελευθερία σχετικά με τις αποφάσεις για το πώς θα εφαρμόζουν τις διάφορες εμπορικές πολιτικές αναφορικά με τις τρίτες χώρες. Για να μπορέσουν 18

7 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εισαγωγής και της επανεξαγωγής των προϊόντων, οι περιοχές ελεύθερου εμπορίου απαιτούν βασικούς κανόνες προέλευσης. Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν εμπορεύεται θα πρέπει να συνοδεύεται από διάφορα έγγραφα που να καταγράφουν την χώρα προέλευσης, δηλαδή πού παρήχθη το προϊόν. Οι κανόνες προέλευσης μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκοι για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς επίσης να υπάρχει θεσμική αβεβαιότητα, έτσι ώστε να δημιουργείται μια πρόσβαση στις αγορές υπό όρους. Ένα βασικό παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου και ασμών (The European Free Trade Association, EFTA) που δημιουργήθηκε το 1960 από επτά ευρωπαϊκές χώρες, ως μια εναλλακτική λύση στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (European Economic Community, EEC). Επίσης, ένα πρόσφατο άλλο παράδειγμα αποτελεί η Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο στη Βόρεια Αμερική (The North American Free Trade Agreement, NAFTA) που ξεκίνησε το 1994 μεταξύ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. β) Τελωνειακές Ενώσεις Στις τελωνειακές ενώσεις τα διάφορα συμμετέχοντα μέλη καταργούν όλα τα εμπόδια και τους δασμούς μεταξύ τους και υιοθετούν μια κοινή εξωτερική πολιτική έναντι των υπολοίπων χωρών, όπως για παράδειγμα μια κοινή πολιτική σε θέματα δασμών. Ένα σχετικό παράδειγμα αποτελεί η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας που ξεκίνησε το 1995, αλλά στην οποία εξαιρούνται τα διάφορα αγροτικά προϊόντα. γ) Κοινές Αγορές Αυτές αποτελούν ένα είδος τελωνειακής ένωσης που επίσης επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών. Με άλλα λόγια, οι κοινές αγορές βασίζονται σε τέσσερα βασικά σημεία με στόχο την ελευθερία: ελευθερία μετακίνησης των προϊόντων, ελευθερία μετακίνησης των υπηρεσιών, ελευθερία μετακίνησης των ανθρώπων και του εργατικού δυναμικού και τέλος ελευθερία μετακίνησης του κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ονομαζόταν και κοινή αγορά, αν και η διάκριση και περιγραφή αυτή δεν ήταν πολύ ακριβής, καθόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα προσέγγιζε περισσότερο μια τελωνειακή ένωση με ορισμένες βασικές κλαδικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα, η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ, Common Agricultural Policy) που χρηματοδοτήθηκε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 19

8 1 κεφάλαιο δ) Οικονομική και Νομισματική Ένωση Η οικονομική και νομισματική ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: μία κοινή αγορά, συνεργασία, συντονισμό και κεντρικό έλεγχο των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, ένα κοινό νόμισμα ή μια συγκεκριμένη και προγραμματισμένη μετατροπή μεταξύ των εθνικών νομισμάτων χωρίς την πιθανότητα για αναπροσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και τέλος μια κοινή Αρχή που θα δραστηριοποιείται όπως μια κεντρική τράπεζα. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσθηκε η εισαγωγήκαθιέρωση μιας κοινής νομισματικής μονάδας, δηλαδή ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ ( ), καθώς επίσης μια κοινή νομισματική πολιτική, ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής και τέλος η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ, European Central Bank) στη Φρανκφούρτη. ε) Πολιτική Ένωση Ο προσδιορισμός και ο ορισμός του όρου αυτού στην εργογραφία δεν είναι συγκεκριμένος και είναι λίγο περίπλοκος αντανακλώντας διαφορετικές θεωρίες με το τι πραγματικά θα πρέπει να περιλαμβάνει. Σε γενικές γραμμές, η πολιτική ένωση συνεπάγεται και περιλαμβάνει μια κεντρική Αρχή που έχει διευρυμένη δύναμη και εξουσία παρόμοια με εκείνες των κυβερνήσεων των διαφόρων κρατών σε διαφορετικά πεδία και θέματα, που μπορούν να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική και διάφορα θέματα ασφάλειας, καθώς επίσης είναι υπεύθυνα για την άμεση εκλογή ενός κοινοβουλίου. Η πολιτική ένωση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον υπάρχει μια σχετική απροθυμία από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εκχωρήσουν περαιτέρω εθνικές αρμοδιότητες και δικαιώματα σε βασικά και καίρια θέματα Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης Υπάρχουν αρκετές σκέψεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το πώς η πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση θα μπορεί να επιτευχθεί. Ακολούθως, θα εξετάσουμε ορισμένες βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως (Bainbridge T., 2000): α) Την πλουραλιστική άποψη (pluralist approach): σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα διάφορα συμμετέχοντα κράτη-μέλη διατηρούν ορισμένα δικαιώματα και αρμοδιότητες, αλλά επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται σε ορισμένους βασικούς οικονομικούς και πολιτικούς στόχους. 20

9 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση β) Τη λειτουργική άποψη (functionalist approach): όπου για την αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων απαιτείται διεθνής συνεργασία και οικονομική και πολιτική ενοποίηση, δηλαδή η πολιτική ενοποίηση αναπόφευκτα ακολουθεί την οικονομική ενοποίηση. γ) Τη νεολειτουργική άποψη (neo-functionalist approach): όπου βασικό σημείο είναι η δημιουργία ενός δικτύου με διεθνείς οικονομικές διασυνδέσεις και η «επικέντρωση» γίνεται σε ορισμένους υποεθνικούς παράγοντες και δραστηριότητες. δ) Την ομοσπονδιακή άποψη (federalist approach): που βασίζεται στη μεταφορά αρκετών αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη σε μία ομοσπονδιακή υπερεθνική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα: α) Η πλουραλιστική άποψη Σύμφωνα με την πλουραλιστική άποψη, τα διάφορα κράτη-μέλη θα μπορούν να διατηρούν ορισμένα δικαιώματα και αρμοδιότητες, αλλά επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται για να μπορέσουν να πετύχουν ορισμένους βασικούς οικονομικούς και πολιτικούς στόχους, όπως για παράδειγμα την απελευθέρωση του εμπορίου (trade liberalization). Αυτό βασίζεται σε μια ιδέα της «τμηματικής Ευρώπης» (Europe des parties) που βασίζεται περισσότερο στη διακυβερνητική συνεργασία παρά στη μεταφορά εξουσιών και δύναμης σε μια υπερεθνική Αρχή. Περαιτέρω, μια υπερεθνική Αρχή μπορεί να ορισθεί ως ένας διεθνής οργανισμός που είτε διαθέτει μια άμεση εξουσία για βασικά θέματα σχετικά με τα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν η νομοθεσία είναι άμεσα δεσμευτική και δεν απαιτείται να ερμηνευθεί μέσω των εθνικών νόμων, είτε μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των μελών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη «παραιτούνται» του δικαιώματος να ασκήσουν βέτο στην απόφαση βασικών και καίριων ζητημάτων. β) Η λειτουργική άποψη Η λειτουργική άποψη οριοθετεί ότι σε ένα σύγχρονο κόσμο, οι τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις μάς οδηγούν σε αλληλεξαρτήσεις και σε κοινά προβλήματα για τα κράτη-μέλη. Οι μεμονωμένες χώρες που δραστηριοποιούνται σε απομόνωση δεν μπορούν να αποφασίσουν για βασικά θέματα, όπως για παράδειγμα, το περιβάλλον, τον έλεγχο των πολυεθνικών 21

10 1 κεφάλαιο επιχειρήσεων, τις τηλεπικοινωνίες, και τις σύγχρονες τεχνολογίες σχετικές με την κοινωνία της πληροφορίας και την πληροφορική. Για να μπορέσουν να αντιμετωπισθούν τα βασικά αυτά θέματα απαιτείται διεθνής συνεργασία και αυτή, όπως πιστεύεται, θα μπορέσει να οδηγήσει στην πλήρη οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Με άλλα λόγια, η πολιτική ενοποίηση αναπόφευκτα ακολουθεί την οικονομική ενοποίηση. γ) Η νεολειτουργική άποψη Η νεολειτουργική άποψη είναι ουσιαστικά η στρατηγική εκείνη που περικλείει και χρησιμοποιεί λειτουργικές τεχνικές και μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει διάφορους ομοσπονδιακούς στόχους. Εκ νέου και πάλι, το βασικό σημείο αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου με διεθνείς οικονομικές διασυνδέσεις, αλλά, αντίθετα με την προηγούμενη μεθοδολογική προσέγγιση (τη λειτουργική άποψη), το ιδιαίτερα σημαντικό σημείο επικεντρώνεται σε ορισμένους υποεθνικούς παράγοντες και δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα είναι ορισμένες ομάδες συμφερόντων που προσπαθούν να αναπτύξουν και να εκμεταλλευθούν τις διασυνδέσεις αυτές. Για να μπορέσουν να διαπραγματευθούν και να συνεργασθούν με αυτές τις ομάδες, οι διάφορες χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν σε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, το οποίο διαδοχικά μπορεί να μας οδηγήσει σε διάφορες ανώτατες υπερεθνικές Αρχές. ηλαδή, οι διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες, καθώς επίσης και οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί γίνονται οι βασικοί οδηγοί-δημιουργοί που ωθούν την ολοκλήρωση. Περαιτέρω, η βασική ιδέα που επικρατεί στη νεολειτουργική μεθοδολογική άποψη είναι ότι η ολοκλήρωση σε έναν τομέα-κλάδο της οικονομίας θα δημιουργήσει τις επόμενες διαδοχικές εκείνες διαδικασίες για την ολοκλήρωση και σε άλλους τομείς. Έτσι, για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της αμυντικής προσπάθειας θα απαιτεί και τον σωστό δημοκρατικό έλεγχο, που στη συνέχεια θα δημιουργεί τις διαδοχικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση και σε πολιτικό επίπεδο. δ) Η ομοσπονδιακή άποψη Η μεθοδολογική ομοσπονδιακή άποψη βασίζεται στη μεταφορά αρκετών αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη σε μια ομοσπονδιακή υπερεθνική Αρχή. Σε αντίθεση με τις λειτουργικές, και νεολειτουργικές μεθοδολογικές απόψεις που αποβλέπουν σε μια ομοσπονδιακή Αρχή ως ένα τελικό στάδιο σε μια συνεχή διαδικασία, η ομοσπονδιακή άποψη 22

11 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση υιοθετεί και εισάγει την άποψη αυτή άμεσα. Άρα, η μεθοδολογική ομοσπονδιακή άποψη είναι σε πλήρη αντίθεση με την αρχική πλουραλιστική άποψη, που αντιμετωπίζει τη δημιουργία μιας ανώτατης υπερεθνικής ομοσπονδιακής Αρχής με σκεπτικισμό και αρνητισμό. Η πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μας παρέχει πολλά παραδείγματα που συμφωνούν με τη μεθοδολογική ομοσπονδιακή άποψη, όπως για παράδειγμα, η συνταγματική ενοποίηση του 1787 που θεωρήθηκε ως μια πάλη από τις επιμέρους Πολιτείες. Αν και κάθε Πολιτεία έχει τη δική της ιστορία, εντούτοις πηγαίνοντας πίσω περίπου δύο αιώνες, μπορούμε να παρατηρήσουμε την απροθυμία των επιμέρους Πολιτειών να παραιτηθούν και να εγκαταλείψουν την αυτονομία τους για χάρη της δημιουργίας μιας ενιαίας κεντρικής εξουσίας. 1.4 Θεσμικό Πλαίσιο και Προσεγγίσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Η ιδέα για μια ενιαία Ευρώπη χρονολογείται αρκετές δεκαετίες πίσω, αλλά τις δεκαετίες μετά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε μια πιο επιτακτική ανάγκη. Η βασική ιδέα ήταν να αποφευχθεί, μέσω της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ένας νέος πόλεμος στην Ευρώπη, καθώς επίσης δέσποζε και η ανάγκη για την ανασύσταση και την αναδόμηση της νέας μεταπολεμικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, στη νέα εποχή μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν δύο βασικές κυρίαρχες δυνάμεις στο διεθνές σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση. Στο νέο αυτό διεθνές πλαίσιο μονάχα μια ενωμένη Ευρώπη θα μπορούσε να επιφέρει ισορροπία και να βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης και της ευημερίας (Bosco A., 1998). Οι περισσότερες δραστηριότητες που αναλήφθηκαν για την ενωμένη Ευρώπη προήλθαν κυρίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις χώρες της επονομαζόμενης Benelux. Η δυσπιστία της Βρετανίας προς μια ενωμένη Ευρώπη έγινε γρήγορα φανερή. Η Βρετανία, που ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές του B Παγκοσμίου Πολέμου, προτίμησε να δημιουργήσει και να ενισχύσει ένα προσανατολισμό, μια ιδιαίτερη σχέση και ένα ιδιαίτερο καθεστώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις οποίες πραγματοποιούσε άλλωστε και ένα μεγάλο μέρος των εμπορικών της δραστηριοτήτων, παρά να πρωταγωνιστήσει στα σχέδια και στις προσπάθειες για μια ενωμένη Ευρώπη (Bitros & Korres, 2007). 23

12 1 κεφάλαιο Ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός που δημιουργήθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe) που δημιουργήθηκε ως ένας περιφερειακός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη το Βασικό σκοπός της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών ήταν να συμβάλει στην οικονομική ανασύσταση και ενθάρρυνση για τη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών της Ευρώπης, δηλαδή των κρατών της Ανατολικής, υτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τον διαχωρισμό όμως της Ευρώπης σε «Ανατολή» και «ύση», υπήρχαν οι καχυποψίες από την κάθε πλευρά για την επιρροή και προσέλκυση των χωρών στη δική τους ομάδα-μπλοκ. Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη αποτέλεσε τον μοναδικό οργανισμό σχετικά με την Ευρώπη για αρκετά χρόνια και αργότερα αποτέλεσε ένα ερευνητικό οργανισμό για θέματα, μελέτες και ανάλυση των προβλημάτων μεταξύ των χωρών της Ανατολικής και υτικής Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπήκε σε ένα στάδιο και σε μια νέα φάση με την δημιουργία του Σχεδίου Μάρσαλ (Marshal Plan) το Η πολύ κακή σοδειά το 1946 που αύξησε τις τιμές των σιτηρών και παράλληλα ο έντονος χειμώνας που οδήγησε στην πετρελαϊκή κρίση του είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν μια δραστική μείωση των ξένων ομολόγων που προήλθε από τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και τη μείωση των εξαγωγών. Τη χρονική εκείνη στιγμή δημιουργήθηκε από τον Μάρσαλ ένα σχέδιο για βοήθεια στην Ευρώπη που στην αρχή προτάθηκε να υλοποιηθεί μέσω της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, αλλά αυτό συνάντησε άμεσα την αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης. Το σχέδιο Μάρσαλ αφορούσε την αμερικανική και καναδική βοήθεια σε 16 χώρες της Ευρώπης και βοήθεια θα χορηγούνταν με τον όρο να μειωθούν οι εμπορικοί δασμοί μεταξύ των κρατών-μελών αυτών και επίσης να συντονισθούν οι χώρες αυτές για να δημιουργήσουν ένα οργανισμό που θα μπορέσει να διαχειρισθεί τη βοήθεια αυτή. Αυτό ακολούθως οδήγησε στη δημιουργία του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία στην Ευρώπη (OEEC, Organization for European Economic Cooperation). Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας ιδρύθηκε στις 6 Απριλίου 1948 ως συνέχεια του σχεδίου Marshall και την επιδίωξη των κρατών της Ευρώπης για την ίδρυση ενός κοινού οργανισμού με στόχο ένα κοινό πρόγραμμα αποκατάστασης και την παροχή βοήθειας στα κράτη. Ο 24

13 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας αποτέλεσε έναν μόνιμο οργανισμό οικονομικής συνεργασίας, η λειτουργία του οποίου βασίστηκε στις ακόλουθες αρχές: Προώθηση συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών για την αναδημιουργία της Ευρώπης, Ανάπτυξη του διευρωπαϊκού εμπορίου με τη μείωση των δασμών και άλλων εμποδίων, και με στόχο τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης ή ζώνης ελευθέρου εμπορίου, Αποδοτικότερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και κατανομή της εργασίας. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας είχε αρχικά 18 μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και υτική Γερμανία). Ο πρώτος στόχος του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας το ήταν να προετοιμάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποκατάστασης και να συμβάλλει στην κατανομή της ενίσχυσης Μάρσαλ. Η δράση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας συρρικνώθηκε μετά από το 1952 λόγω του απροσδόκητου τέλους του σχεδίου Μάρσαλ, καθώς και της στροφής των δραστηριοτήτων προς την πλευρά του ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), με αποτέλεσμα την αντικατάσταση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος συστάθηκε από τα μέλη του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Οι χώρες-μέλη έχουν επεκταθεί κατά τη διάρκεια των ετών, αριθμώντας 30 χώρες σήμερα. Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία στην Ευρώπη οδήγησε εν συνεχεία στη δημιουργία την Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πληρωμών (European Payments Union) το 1950 που τα μέλη του ήταν οι έξι ιδρυτικές χώρες τής μετέπειτα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (που θα αναλύσουμε ακολούθως) και οι οποίες ξεκίνησαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που οδήγησαν τελικά στη Συνθήκη της Ρώμης (Treaty of Rome). Με το τέλος της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ το 1961, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία στην Ευρώπη μετασχηματίσθηκε και έγινε ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development). Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργα- 25

14 1 κεφάλαιο σία και την Ανάπτυξη έχει έδρα το Παρίσι και αποτελείται από αναπτυγμένες κυρίως χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διεθνή οικονομική συνεργασία. Οι βασικοί σκοποί του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη είναι η συνεργασία για την οικονομική βοήθεια, η προώθηση και απελευθέρωση του εμπορίου, η οικονομική ανάπτυξη και η ανάλυση της οικονομικής πορείας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και εμπορικών θεμάτων. Η οικονομική διαίρεση της Ευρώπης ξεκίνησε το 1949 με τη δημιουργία του Συμβουλίου για Αμοιβαία Οικονομική Βοήθεια (Comecon ή CMEA, Council for Mutual Economic Assistance). Μέλη του Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας έγιναν, επιπλέον, η Σοβιετική Ένωση, καθώς και μικρότερες χώρες, όπως για παράδειγμα η Κούβα, η Μογγολία και το Βιετνάμ. Το Συμβούλιο της Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας αποτέλεσε μια πολιτική απάντηση στο σχέδιο Μάρσαλ και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός ξεκίνησε τη δραστηριότητά του μόνο μετά από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το Ο συγκεκριμένος οργανισμός, αν και αποτέλεσε ως ένα βαθμό μια πολιτική ολοκλήρωση υπό την ηγεμονία της Σοβιετικής Ένωσης, εντούτοις όμως δεν αποτέλεσε ποτέ μια ανώτατη υπερεθνική Αρχή, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το Συμβούλιο της Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας τυπικά διαλύθηκε τον Σεπτέμβριο του Στην χρονική περίοδο πριν από το 1948, δηλαδή πριν από τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ιδέα της ολοκλήρωσης βασίσθηκε στη δημιουργία και λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) που όμως δεν εξελίχθηκε σε μια ανώτατη υπερεθνική Αρχή εξαιτίας των αντιρρήσεων της Βρετανίας και των Σκανδιναβικών χωρών που ήταν μεταξύ των ιδρυτικών κρατών. Η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν υπέρ της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λειτουργούσε μέσω της ψηφοφορίας και της πλειοψηφίας. Τελικά, όμως, δεν μπόρεσαν να υπερισχύσουν και να στηρίξουν άμεσα την υλοποίηση του συγκεκριμένου θεσμού. Το 1949, δημιουργήθηκε στο Στρασβούργο το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) που δεν αποτελούσε όμως ένα θεσμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ως βασικές δραστηριότητες κυρίως την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση και ανάπτυξη του πολιτισμού, της παιδείας και του περιβάλλοντος. Παρόλο που το Συμβούλιο της Ευρώπης σε πρώτη φάση απογοήτευσε τους υπέρμαχους της ομοσπονδίας, εντούτοις βοήθησε και συνέβαλε σημαντικά 26

15 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση σε θέματα όπως η υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ περαιτέρω, μέσα από διάφορες συζητήσεις και διάφορα κίνητρα, βοήθησε να τεθούν οι βάσεις για την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το 1998 δύο από τα όργανα, δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ικαστήριο των Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, συνενώθηκαν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερο ρόλο για τις χώρες εκείνες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλα λόγια μπορεί να παίξει τον ρόλο ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού. Το 2003, το κρατίδιο του Λιχτενστάϊν (μια χώρα με κατοίκους) τέθηκε υπό επιτήρηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης εξαιτίας του δημοκρατικού ελλείμματος όπου έδωσε στον πρίγκιπα ιδιαίτερα μεγάλες φεουδαρχικές εξουσίες και την άσκηση βέτο σε βασικά θέματα και σε ζητήματα νομοθεσίας. Την ίδια τύχη είχαν και άλλες χώρες για παρόμοια γεγονότα, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία. Περαιτέρω, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια εμφανής επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe) που δημιουργήθηκε το 1975 με τη συνθήκη του Ελσίνκι με σκοπό να προωθήσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ανατολής και ύσης και να αμβλύνει την πολιτική πίεση μεταξύ των διαφόρων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά των υτικών χωρών είχε ως σκοπό να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ανατολικό μπλοκ, ενώ από την πλευρά των Ανατολικών χωρών υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογική και οικονομική συνεργασία. Το 2003, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη απαριθμούσε 55 χώρες μεταξύ των οποίων η ΗΠΑ, ο Καναδάς και αρκετές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Κορρές & Χιόνης, 2003). 1.5 Η Τομεακή Ολοκλήρωση Η αδυναμία δημιουργίας μιας Ανώτατης Υπερεθνικής Αρχής και ενός Ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέσω και του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία έφεραν μια μεταβολή στην τακτική με την υιοθέτηση μιας πιο νεολειτουργικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Ίσως ακουγόταν λιγότερο φιλόδοξο σχέδιο το να μπορέσουν να συνεργασθούν σε επιμέρους εξειδικευμένους τομείς, αλλά η 27

16 1 κεφάλαιο εμπειρία του να μπορέσουν να συνεργασθούν από κοινού στον οικονομικό τομέα, ίσως έδινε ώθηση για περαιτέρω συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως τον πολιτικό τομέα (Gram L., 1997). Η αμερικανική βοήθεια και η αποφασιστικότητα του γερμανικού λαού για ανάκαμψη κατά τη μεταπολεμική εποχή και ισχυροποίηση της οικονομίας τους συνέβαλε στη δημιουργία της γνωστής ως Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ECSC, European Coal and Steel Community). Το θέμα που επικρατούσε ήταν πώς θα μπορούσαν να ξαναδημιουργήσουν την ανασυγκρότηση του γερμανικού κράτους και της γερμανικής οικονομίας με την κυριαρχία και την παραγωγή στους στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς του σιδήρου, του ατσαλιού και του άνθρακα, χωρίς όμως να υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του πολέμου στην Ευρώπη. Ο έλεγχος των συμμάχων στους βασικούς βιομηχανικούς τομείς του σιδήρου, ατσαλιού και του άνθρακα δεν θα μπορούσε να συνεχισθεί για πάντα. Το προτεινόμενο σχέδιο Σούμαν (Schuman Plan), που δημιουργήθηκε και που επεξεργάσθηκε με εισήγηση του οικονομολόγου και διπλωμάτη Ζαν Μονέ, έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία μιας Κοινής Αγοράς για τον σίδηρο, το ατσάλι και τον άνθρακα στην Ευρώπη, θα έκανε τον πόλεμο πλέον ανέφικτο και αδύνατο. Το προτεινόμενο σχέδιο Σούμαν, αφενός πέτυχε και πάλι την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας και αποκατέστησε τον σεβασμό προς τη Γερμανία και, αφετέρου, έφερε το τέλος κατοχής των συμμάχων. Η Γαλλία με το προτεινόμενο σχέδιο Σούμαν θα έδινε πίσω στη Γερμανία την περιοχή του Σαάρλαντ (Saarland) με τον όρο η Γερμανία να συμμετέχει στην Κοινή Αγορά για τον σίδηρο, το ατσάλι και τον άνθρακα. Επίσης, το προτεινόμενο σχέδιο Σούμαν φαινόταν περισσότερο ελκυστικό στους υπέρμαχους της ομοσπονδιοποίησης (federalists) που είχαν απογοητευθεί από την αποτυχία του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία και τη μη δημιουργία μιας ανώτατης υπερεθνικής Αρχής. Ο Ζαν Μονέ θεωρήθηκε ως ο «πατέρας της Ευρώπης» και ήταν ο υπεύθυνος για τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση της γαλλικής βιομηχανίας, ενώ το 1950 ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Το 1950, ο Ζαν Μονέ προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει την υλοποίηση του σχεδίου για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (European Defence Community), αλλά προώθησε όμως τη γαλλοβρετανική και αμερικανική συνεργασία. Το σχέδιο Σούμαν προέβλεπε ότι η παραγωγή του σιδήρου και του άνθρακα θα ήταν κάτω από μια ανώτατη υπερεθνική Αρχή με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι εμπορικοί δασμοί και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Η ανώτατη αυτή υπερε- 28

17 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση θνική Αρχή θα είχε το δικαίωμα να υποβάλει φόρους, να σχεδιάσει και να επηρεάσει τις επενδύσεις, να επιβάλει κατώτατες τιμές καθώς επίσης και να καθορίσει τα όρια παραγωγής σε ορισμένες χρονικές περιόδους και σε εποχές κρίσεων (Gram L., 1997). Οι συμμετέχουσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα θα έπρεπε να εκχωρήσουν αρμοδιότητες και δικαιώματά τους, γεγονός που απέτρεψε τη Βρετανία από το να συμμετάσχει στην Κοινότητα αυτή. Οι συμμετέχοντες χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που δημιουργήθηκε το 1951, ήταν η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι χώρες της Benelux. Ο πυρήνας των χωρών αυτών αργότερα θα δημιουργήσει τη Συνθήκη της Ρώμης και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EEC, European Economic Community) που θα αποτελέσει τον βασικό προπομπό στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Αργότερα και με τον ανταγωνισμό και τον φόβο μεταξύ Ευρώπης και Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκε μια κοινή αμυντική πολιτική που θα συνέβαλε με τη σειρά της ιδιαίτερα σημαντικά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Hitiris T., 2003). Πιο συγκεκριμένα, το 1948 η Γαλλία, η Βρετανία και οι χώρες της Benelux υπέγραψαν την Συνθήκη των Βρυξελλών (Treaty of Brussels), με την οποία καθόρισαν ένα σύστημα για αμοιβαία βοήθεια στην περίπτωση που κάποια από αυτές τις χώρες δεχόταν επίθεση ή πολιτική απειλή. Η ένωση αυτή επεκτάθηκε αργότερα στην Ατλαντική Συμμαχία το 1949 με την προσχώρηση των χωρών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της ανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Ισλανδίας και σχηματίσθηκε η Συνθήκη του Οργανισμού της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας (NATO, North Atlantic Treaty Organization). Η Γαλλία είχε εναντιωθεί στην ιδέα να συμμετάσχει και η Γερμανία στο ΝΑΤΟ, αλλά πρότεινε αντίθετα τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού με τη συμμετοχή της υτικής Γερμανίας, γεγονός που δεν αποδέχθηκε άμεσα από την αρχή η Βρετανία. Μετά από διαπραγματεύσεις με τις συμμετέχουσες έξι ιδρυτικές χώρες, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα (European Defence Community) με θεσμική δομή και διάρθρωση παρόμοια με εκείνη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Hitiris T., 2003). Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα αποτελείτο από μια Κοινή Αμυντική Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών, τον συντονισμό του Κοινοβουλίου και το Σώμα των ικαστών. Επίσης προβλεπόταν ότι θα υπήρχε ένας συντονισμένος στρατός με μια κοινή και ενιαία σημαία και τον δικό του προϋπολογισμό. Για να μπορέσει να συντονισθεί και ενισχυθεί ο έλεγχος 29

18 1 κεφάλαιο του ευρωπαϊκού στρατού θα έπρεπε να ενισχυθεί και η πολιτική ενοποίηση και γι' αυτό τον λόγο το 1953 παρουσιάσθηκε ένα αρχικό πρώτο σχέδιο για τη δημιουργία μιας πολιτικής κοινότητας. Μετά από μια μεταβατική χρονική περίοδο, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα συγχωνευθούν. Το 1952, η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας υπογράφηκε και επικυρώθηκε από τις έξι συμμετέχουσες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 1954, το γαλλικό κοινοβούλιο αρνήθηκε να επικυρώσει τη συνθήκη αυτή, αν και οι άλλες πέντε συμμετέχουσες χώρες είχαν ήδη επικυρώσει τη συνθήκη αυτή. Ως λύση δόθηκε η δημιουργία της υτικό-ευρωπαϊκής Ένωσης (WEU, Western European Union) το 1955 με τον παραδοσιακό διακυβερνητικό οργανισμό, στον οποίο συμμετείχαν τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συν τη Βρετανία με σκοπό να δώσουν ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου θα μπορούσε και η Γερμανία να συμμετάσχει με οπλισμό και να απομακρυνθούν οι συμμαχικές δυνάμεις από τη Γερμανία. Ο θεσμός της υτικοευρωπαϊκής Ένωσης έμεινε ανενεργός για περίπου 30 χρόνια προτού αναθεωρηθεί. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (CAP, Common Agricultural Policy) για ένα μεγάλο διάστημα θεωρείτο ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Στην ενδιάμεση μεταπολεμική περίοδο υπήρχαν αρκετοί λόγοι για να δημιουργηθεί μια κοινή αγροτική πολιτική. Ορισμένοι από αυτούς ήταν (Harrop T., 2003): α) Τα κοινά συμφέροντα που υπήρχαν τόσο από τη Γαλλία που προέβλεπε σε αύξηση των εξαγωγών της όσο και από τη Γερμανία που προσδοκούσε τη μείωση των δασμών που θα βοηθούσαν στην αύξηση των βιομηχανικών εξαγωγών της. Η Γερμανία είχε παραδοσιακά ένα αυστηρό και κλειστό προστατευτικό σύστημα και σημαντική εισοδηματική στήριξη στον αγροτικό τομέα, ενώ ήταν πρόθυμη να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει ορισμένα δικαιώματα και παραχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης και η Ιταλία και η Ολλανδία προέβλεπαν και προσδοκούσαν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα βοηθούσε την ανάπτυξη των τυπικών μορφών παραγωγής των προϊόντων τους, όπως για παράδειγμα τα μεσογειακά προϊόντα. β) Ο αγροτικός τομέας αποτελούσε βασικό κλάδο για τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Στις περισσότερες χώρες ο αγροτικός τομέας απασχολούσε σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων αλλά και με 30

19 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση τον εξαγωγικό τομέα στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του ρυθμού ανάπτυξης. γ) Η εισαγωγή μιας κοινής αγροτικής αγοράς θα ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα με βάση την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος και φυσικά θα αύξανε την παραγωγικότητα και την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών και ακολούθως θα μείωνε τις τιμές, έστω και με κάποια μικρή πίεση για αύξηση στους μισθούς. δ) Ο εναρμονισμός των αγροτικών τιμών θεωρείται το πρώτο βήμα στην εναρμόνιση των μισθών που θεωρούνται ως ιδιαίτερα αναγκαίο βήμα για τη δημιουργία μις κοινής αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το 1950, η Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης συμφώνησε να εξετάσει το μέλλον για την αγροτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Η Γαλλία πρότεινε ένα σχέδιο γνωστό ως Σχέδιο Σαρπεντιέρ (Charpentier Plan) για να δημιουργηθεί μια Πράσινη Συμμαχία (Green Pool) στην Ευρώπη που θα συμπεριλαμβάνει (Gram L. 1997): α) Κοινές αγροτικές τιμές. β) Μείωση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών. γ) Προτιμήσεις για τους παραγωγούς των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να πωλούν χαμηλότερα στην εγχώρια αγορά από τους παραγωγούς των ξένων και τρίτων χωρών και δ) Μια ανώτατη υπερεθνική αρχή με διάφορες εξουσίες. Αν και η Βρετανία και η ανία ήταν αντίθετες στη δημιουργία μιας ανώτατης υπερεθνικής αρχής στο Σχέδιο Σαρπεντιέρ, εντούτοις η Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης αποδέχθηκε τελικά την πρόταση και συμφώνησαν να προτείνουν ένα σχέδιο της συνθήκης στα συμφωνηθέντα και με βάση τις οδηγίες του σχεδίου. Το 1951, τα βασικά στοιχεία και τα περιεχόμενα του προτεινόμενου εκείνου σχεδίου παρουσιάσθηκαν τυπικά στο Σχέδιο Πφίμλιν (Pfimlin Plan), από το όνομα του γάλλου Υπουργού Γεωργίας, και συζητήθηκαν στα συνέδρια του Παρισιού το 1952 και 1954 που αποδέχθηκαν τη θέση διαφόρων κρατών να προσδιορισθούν οι όροι με μεγαλύτερη ανάλυση και ακρίβεια. Εντούτοις, στη συνέχεια σημειώθηκε μικρή μονάχα πρόοδος σχετικά με την ολοκλήρωση στον αγροτικό τομέα, καθόσον υπήρχαν διάφορες αναταραχές και εσωτερικές ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. 31

20 1 κεφάλαιο Από το 1955 υπήρξε μια βασική ρωγμή και διαφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και πιο συγκεκριμένα μεταξύ εκείνων που πίστευαν και ήθελαν να περιορίσουν την ολοκλήρωση σε μια διακυβερνητική συνεργασία και σε εκείνους που ήθελαν τη δημιουργία μιας ανώτατης υπερεθνικής Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, η Βρετανία και οι Σκανδιναβικές χώρες επιθυμούσαν περισσότερο να αναπτύξουν και να ευνοήσουν το ελεύθερο εμπόριο και τη συνεργασία σε βασικά αγροτικά θέματα μέσω του πλαισίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, χωρίς όμως να επιθυμούν τη δημιουργία μιας ανώτατης υπερεθνικής Αρχής, ενώ ήταν πρόθυμες ακόμα και να ασκήσουν βέτο για να περιορίσουν την εξέλιξη αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως τα έξι βασικά ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας δεν ήταν ικανοποιημένα με την εξέλιξη αυτή και το 1955 παρουσίασαν ένα σχετικό μνημόνιο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς και ιδιαίτερα στις αγορές της ενέργειας και των μεταφορών. Αν και η πολιτική ολοκλήρωση και ενοποίηση ήταν ο τελικός στόχος τους, για να μπορέσουν να αντιμετωπισθούν οι διάφορες δυσκολίες και αντιξοότητες θα ήταν προτιμότερο να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα με στόχο την οικονομική ολοκλήρωση. Η οικονομική ολοκλήρωση θα επιτάχυνε περαιτέρω και τα θέματα της πολιτικής ολοκλήρωσης (Hitiris T., 2003). Βασικός σκοπός των χωρών αυτών ήταν η δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης με την ανάπτυξη των κοινών θεσμών, τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς και την προοδευτική εναρμόνιση των κοινωνικών πολιτικών. Οι Yπουργοί Eξωτερικών των έξι βασικών ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στη Σύνοδο της Μεσίνας (Messina Conference) επεξεργάσθηκαν τη βασική ιδέα και το περιεχόμενο του σχετικού μνημονίου και συμφωνήθηκε να συστήσουν μια διακυβερνητική επιτροπή υπό τον βέλγο Υπουργό Εξωτερικών Πωλ Χένρυ Σπάακ, που θα μελετούσε τα σχετικά προβλήματα ώστε να προετοιμάσουν τις σχετικές συνθήκες που ήταν αναγκαίες για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας. Αρχικά η Βρετανία, ως βασικό μέλος του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και για τη υτικοευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στην επιτροπή Spaak αλλά αποσύρθηκε αργότερα το 1955, καθόσον επέμενε στην αρχική της άποψη για την απλή ενίσχυση του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την προτίμησή της για τη δημιουργία ενός καθεστώτος ελεύθερου εμπορίου και μιας τελωνειακής ένωσης (Hitiris T., 2003). 32

21 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Περαιτέρω, δύο πολιτικά γεγονότα, όπως το θέμα της ιώρυγας του Σουέζ και η εισβολή στην Ουγγαρία, συνέβαλαν στο να επιταχύνουν τις διαδικασίες από τις έξι βασικές ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και να συναφθούν οι συνθήκες της Ρώμης. Με τη σχετική απόφαση των έξι βασικών ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να προωθήσουν και να ενισχύσουν μια φιλόδοξη μορφή ολοκλήρωσης, το 1960 οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν μια αρχική μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ, European Free Trade Association, EFTA), που στόχευε στη δημιουργία μιας τελωνειακής εμπορικής ένωσης για βιομηχανικά προϊόντα, στην οποία τα αγροτικά προϊόντα όμως δεν συμπεριλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη συνθήκη. Τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ήταν η Βρετανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η ανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Πορτογαλία. Ακολούθησε η ένταξη ορισμένων άλλων χωρών, της Ισλανδίας το 1970, της Φινλανδίας το 1986, και του Λιχτενστάιν το Οι Συνθήκες της Ρώμης δημιούργησαν τη νομική βάση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (European Economic Community) και της Κοινότητας για την Ατομική και Πυρηνική Ενέργεια (Euratom) που δημιουργήθηκε εξαιτίας της απαίτησης και της εμμονής της Γαλλίας στο ζήτημα αυτό. Οι Συνθήκες της Ρώμης αποτέλεσαν τη βάση για το ευρωπαϊκό κεκτημένο (που θα αναλύσουμε πιο κάτω). Η συνθήκη της Ρώμης που δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (European Economic Community) αποτελείτο από 248 άρθρα. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 2 έθετε τους ακόλουθους βασικούς στόχους και τα σημεία εκείνα που ήταν στο επίκεντρο συζητήσεων και διαλόγου (Gram L. 1997): α) Αρμονική ανάπτυξη β) Συνεχή και ισόρροπη επέκταση γ) Αύξηση της σταθερότητας δ) Ακόμη περισσότερη ταχεία ανάπτυξη στο επίπεδο και στην ποιότητα ζωής ε) Στενότερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Η συνθήκη εντούτοις άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο των προτεραιοτήτων μεταξύ των επιμέρους στόχων και πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση της βασικής οικονομικής ανάπτυξης και των σχετικών θεμάτων της ισότητας που βασίζονται στην αρμονική ανάπτυξη και στην ισόρροπη και συνεχή 33

22 1 κεφάλαιο επέκταση, και εκείνων της αποτελεσματικότητας που βασίζονται στην ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση της ανάπτυξης και στο ποιοτικό επίπεδο και στην ποιότητα ζωής. Έτσι οι συνθήκες διαμόρφωσαν νέες προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα η συνθήκη της Νίκαιας στο άρθρο 2 που αναφέρει: «..στόχος είναι να προωθηθεί σε όλη την Κοινότητα, η αρμονική ανάπτυξη, η συνεχής και ισόρροπη επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, η αειφόρος και η μη πληθωριστική ανάπτυξη, ο υψηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας, συνοχής και σύγκλισης των οικονομικών μεγεθών και δραστηριοτήτων, ο υψηλός βαθμός προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής, και επίσης η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και σταθερότητα μεταξύ των κρατών-μελών» (CEC, 1994b). Περαιτέρω, το άρθρο 3 αναφέρει τους μηχανισμούς εκείνους με τους οποίους όλοι αυτοί οι στόχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι μηχανισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν (Bosco, 1998): α) Τη μείωση και κατάργηση των δασμών και επίσης τους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. β) Τη δημιουργία μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα ενός κοινού εξωτερικού δασμολογίου. γ) Τη μείωση και κατάργηση των εμποδίων για την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των υπηρεσιών. δ) Την Κοινή Αγροτική Πολιτική. ε) Την Κοινή Πολιτική Μεταφορών. στ) Την εισαγωγή των ελεγκτικών μηχανισμών και των μέσων εκείνων που θα διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό. ζ) Τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των διαφόρων κρατών-μελών έτσι ώστε να αποφύγουν τις ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών. η) Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που θα βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και θα αυξήσει τo επίπεδo και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. θ) Τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB, European Investment Bank) που θα βοηθήσει να μειώσει τις περιφερειακές διαφορές και ανισότητες. ι) Ειδικές εμπορικές συμφωνίες ανάπτυξης με τις αποικίες και τις πρώην αποικίες. 34

23 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση Η υλοποίηση όμως όλων αυτών των μέτρων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και άνιση για τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η μείωση των δασμών στο εσωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς επίσης και η εισαγωγή ενός κοινού εξωτερικού δασμολογίου συμπληρώθηκε στα μέσα του Παρόλα όμως τα σχέδια, μονάχα λίγα βήματα έγιναν για να μειωθούν και να καταργηθούν τα μη εμπορικά εμπόδια για την ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην Κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, όλοι αυτοί οι στόχοι θα έπρεπε να επανατεθούν αργότερα για να υλοποιηθούν μέσω της Ενιαίας Αγοράς (Single Market) το 1993, όπως θα αναλύσουμε σε μια επόμενη ενότητα στο κεφάλαιο αυτό. Ορισμένα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων ήταν κυρίως οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές και η αργή πρόοδος που σημειωνόταν στην αναγνώριση των τίτλων και των προσόντων, καθώς επίσης και στις δυσκολίες που υπήρχαν για να αποκτήσουν και να καρπωθούν τα οφέλη που δικαιούνται από την κοινωνική ασφάλιση στα άλλα κράτη-μέλη. Επίσης και η πολιτική στον τομέα των μεταφορών δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα. Όπως για παράδειγμα, στα τέλη του 1985 υπήρξε μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ενάντια στο Συμβούλιο για την αποτυχία του να εισηγηθεί μια κοινή πολιτική μεταφορών, ενώ υπήρξε και η παρότρυνση για την ανάγκη και τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα των μεταφορών (Bainbridge T. 2000). Εκτός από την αναφορά για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών οι συνθήκες δεν εμπεριέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για μακροοικονομικό συντονισμό είτε για την οικονομική και νομισματική ένωση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη στάση, όπως (Τσούκαλης,1997): α) Η σημασία του δολαρίου στο διεθνές νομισματικό σύστημα τη χρονική εκείνη στιγμή είχε σηματοδοτήσει την άποψη ότι δεν υπήρχε ανάγκη ή σκοπός για να δημιουργηθεί μια περιφερειακή νομισματική συμφωνία στην Ευρώπη. β) Αιτίες που στόχευαν στην πολιτική βιωσιμότητα, όπως εκείνες που είχαν οδηγήσει στη δημιουργία της κοινής αγοράς. γ) Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. δ) Τα διάφορα κράτη-μέλη έδειχναν απρόθυμα να θυσιάσουν την αυτονομία τους στη δημοσιονομική και στην νομισματική πολιτική. 35

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

[20] Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση ~ Λένα Τσιπούρη

[20] Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση ~ Λένα Τσιπούρη 1. Εισαγωγή Η ενοποίηση των Ευρωπαϊκών κρατών είναι ένα πείραμα ιδιαίτερα καινοτόμο και μέχρι σήμερα διαφορετικό από όποια άλλη αντίστοιχη προσπάθεια έχει εκδηλωθεί. Η επιρροή και οι συνέπειες του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας Με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, οι οικονομίες της

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 9: Περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη (κεφάλαιο 5, Πολύζος Σεραφείμ) A ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δρ Νικόλαος Λυμούρης 1945 1959 Μια ειρηνική Ευρώπη - Η αρχή της συνεργασίας - 1950 Διακήρυξη Schuman - 18/4/1951 [Παρίσι] - Ίδρυση ΕΚΑΧ [διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

1,2 και 3 η Διάλεξη «Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί στο διεθνές οικονομικό σύστημα»

1,2 και 3 η Διάλεξη «Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί στο διεθνές οικονομικό σύστημα» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 1,2 και 3 η Διάλεξη «Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί στο διεθνές οικονομικό σύστημα» ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το 1953 το σύνταγμα αναθεωρήθηκε και οι 2 βουλές έγιναν μία με 179 έδρες, ενώ δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρνηση.

Το 1953 το σύνταγμα αναθεωρήθηκε και οι 2 βουλές έγιναν μία με 179 έδρες, ενώ δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρνηση. Στους ναπολεόντειους πολέμους, η Δανία υπήρξε σύμμαχος του Μεγάλου Ναπολέοντα με αποτέλεσμα κατά την ειρήνη του Κίελου (1813) να χάσει τη Νορβηγία, που παραχωρήθηκε στην Σουηδία. Το 1864 ο Γερμανός Βίσμαρκ,

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία 1. Περιγραφή Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία Μια πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα -Κατά τον 20 ο αιώνα τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό κινητοποίησης, εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην ιστορία εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα