Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ"

Transcript

1 Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το 2002, μέσα στις εκατοντάδες εναρμονιστικά Νομοσχέδια, υπήρχε και το Νομοσχέδιο για τη ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευής και Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ, ως μέρος του Νόμου περί ιαχείρισης Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Αρ. 215 (ι)/2002. Μέχρι το 2006 δεν κατάλαβε κανείς, ούτε καν την ύπαρξη του Νόμου, εκτός από σημεία αιχμής όπως η ιαχείριση του Αμιάντου. Το 2006, ο τότε Επίτροπος Περιβάλλοντος άρχισε τις ενέργειες για τον έλεγχο της ιαχείρισης των ΑΕΕΚΚ, προσλαμβάνοντας μάλιστα και λίγο αργότερα και επιθεωρητές για τους σχετικούς ελέγχους, προειδοποιώντας ότι θα αφήσει χρονικό διάστημα μέχρι και δύο χρόνια και μετά θα ξεκινήσουν οι καταγγελίες, ενάντια στους Εργολάβους που εξ ορισμού είναι οι παραγωγοί των ΑΕΕΚ. εν λάμβανε σοβαρά τις παρατηρήσεις των Εργολάβων ότι δεν έχουν ψηφιστεί οι κανονισμοί και ούτε είχε αδειοδοτηθεί χώρος απόθεσης των Αποβλήτων, λέγοντας ότι τα θέματα αυτά είναι εκτός δικής αρμοδιότητας αφού εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Γεωργίας. Μόλις τον Οκτώβρη 2011 ψηφίστηκαν οι κανονισμοί και έτσι δημιουργήθηκε η αναγκαία προϋπόθεση για εφαρμογή του Νόμου και αυτό κάτω από την πίεση της Ευρώπης ότι θ αρχίσει να μας επιβάλλει πρόστιμο. Όμως και πάλι ζωγραφίσαμε ως κοινωνία. Με βάση τους κανονισμούς αυτούς, το μοναδικό αδειοδοτημένο Συλλογικό Εναλλακτικό Σύστημα ιαχείρισης Αποβλήτων έπρεπε να καταθέσει στο Υπουργεί Εσωτερικών Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ύψους 12 εκατομμυρίων ενώ για ατομικό σύστημα διαχείρισης η εγγυητική έπρεπε να είναι από (Εργολάβος Ε τάξης) μέχρι (Εργολάβος Α τάξης). Αφού αυτό ήταν αδύνατο, το ΣΕΣ Α του ΟΑΚ δεν λειτούργησε ούτε και οποιοδήποτε ατομικό σύστημα. Μετά από παραστάσεις και πιέσεις, παρόλο που συμφωνούσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Κυβέρνηση/ Κόμματα/ Βουλή, μόλις τον Ιούνιο 2013 έγινε δυνατή η αναθεώρηση των κανονισμών με τις εγγυητικές να μειώνονται σε έως για το Συλλογικό Σύστημα και έως για το ατομικό σύστημα διαχείρισης για Εργολάβους Ε και Α τάξης αντίστοιχα. Ταυτόχρονα έχουν αδειοδοτηθεί δύο χώροι απόθεσης των Στερεών Αποβλήτων. Έτσι μόλις τον Μάιο 2013 έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες 1

2 Νομοθεσίες, κανονισμοί και αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις. Β. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Εθνικός στόχος, δεσμευτικός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008 είναι μέχρι το 2020 να συλλέγονται όλα τα ΑΕΚΚ και να ανακυκλώνεται το 70% από αυτά. Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ 1. Σχεδιασμός από το στάδιο της μελέτης του Έργου Οι μελετητές του Έργου, στο στάδιο της σχεδίασης, θα πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή της κατά προτεραιότητα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικά έργα, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, κατεδαφίσεις με τον περιορισμό του συνολικού όγκου των ΑΕΚΚ και τον περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων των αποβλήτων αυτών στην υγεία του ανθρώπου. 2. Την ευθύνη της ιαχείρισης των ΑΕΚΚ για κάθε Έργο την έχει ο Κύριος/ Ιδιοκτήτης του Έργου ύναται να την μεταβιβάσει στον Εργολάβο στο στάδιο της ανάθεσης των εργασιών ανέγερσης και πλήρους αποπεράτωσης του Έργου και οπωσδήποτε πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μόνο ένας Εργολάβος, μέλος του μητρώου Εργολάβων του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργολάβων και μόνο όταν υπογράψει ειδική προς τούτο σύμβαση. Ο Εργολάβος θα πρέπει, είτε να έχει ο ίδιος αδειοδοτηθεί με ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ, είτε να είναι μέλος συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ. Εάν δεν έχει κανένα από τα δύο συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ, απλά και κατηγορηματικά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εκτελέσει οποιανδήποτε εργασία εκσκαφής, κατασκευής, κατεδάφισης. 3. Από το ελτίο Ποσοτήτων του Έργου και από συντελεστές αναγωγής γίνεται η μελέτη παραγωγής Αποβλήτων ανά κατηγορία πριν από την έναρξη των εργασιών Η μελέτη αυτή είναι δυναμική και αναθεωρείται στο στάδιο της κατασκευής ανάλογα με τις πραγματικότητες. Κατηγοριοποιεί τα ΑΕΚΚ με βάση την κατηγορία 17 ιάταγμα 2003 (ίδε πιο κάτω παράγραφο 8). 4. Ο παραγωγός ΑΕΚΚ που είναι εξ ορισμού ο Εργολάβος, είτε διαχωρίζοντας εκ των προτέρων στο Εργοτάξιο τα Απόβλητα σε 2

3 βασικές κατηγορίες, είτε όχι, είναι υπόχρεος να μεταφέρει τα Απόβλητα από το Εργοτάξιο σε αδειοδοτημένο προς τούτο χώρο απόθεσης Προς τούτο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για σκοπούς μεταφοράς, μόνο αδειοδοτημένους προς τούτο μεταφορείς. Παραμένει όμως σημαντική υποχρέωση του να ελαχιστοποιεί τις παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ και να αποδεικνύει ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητές του για την επαναχρησιμοποίηση των Απόβλητων στην πηγή. 5. Ο παραγωγός Εργολάβος συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα/ αποδεικτικά στοιχεία μεταφοράς και απόθεσης των ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο χώρο με κατάλληλα συμπληρωμένα / πιστοποιημένα δελτία με περιγραφή ανά κατηγορία ΑΕΚΚ και βάρος ή όγκο. Επίσης με εξωτερικό έλεγχο καταγράφει τα ΑΕΚΚ που ο ίδιος ανακύκλωσε για την κάλυψη αναγκών του Έργου ή ακόμα για άλλο Έργο. 6. Στο τέλος συγκρίνονται οι ποσότητες της μελέτης και των ΑΕΚΚ που έχουν διαχειριστεί κατάλληλα για να αποδειχθεί ότι ο παραγωγός έχει ολοκληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις του. 7. Η μονάδα συγκέντρωσης των ΑΕΚΚ θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να δημιουργεί από τα ΑΕΚΚ προϊόντα «ΑΝΑΝΑ» ικανά να διατεθούν ξανά στην κατασκευαστική βιομηχανία. Τα υλικά αυτά έχουν τη μορφή κόκκων μειωμένης αντοχής διαβαθμισμένων ανά διάμετρο μετά από εισαγωγή τους σε θραυστήρα και κόσκινα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιχωμάτωσης, κάλυψης υπόγειων σωλήνων, παραγωγής ελαφρομπετού, υποδαπέδου κ.α. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται ως είναι, μετά από καθαρισμό/ διαλογή όπως τα μέταλλα, το ξύλο, το χαρτί, το πλαστικό το γυαλί και άλλα. Πάντοτε προσοχή στα επικίνδυνα υλικά για τα οποία υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης 8. Η κατηγοριοποίηση των ΑΕΚΚ γίνεται σε δύο φάσεις Α. Γενική κατηγοριοποίηση: Υλικά Εκσκαφής Υλικά Οδοποιίας Υλικά Κατεδαφίσεων/ Μπάζα Απόβλητα Εργοταξίων 3

4 Β. Ειδική κατηγοριοποίηση: Στη συνέχεια γίνεται η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Απόφαση 2001/ 118/ ΕΚ με βασικές κατηγορίες τις πιο κάτω που υποδιαιρούνται σε άλλες υποκατηγορίες 1701 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, κεραμικά 1702 Ξύλο, γυαλί, πλαστικό 1703 Μείγματα ασφάλτου, πίσσας 1704 Μέταλλα και κράματα 1705 Χώματα, πέτρες 1706 Μονωτικά υλικά, αμίαντος 1708 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 1709 Άλλα απόβλητα κατασκευών/ κατεδαφίσεις 9. Τέλος το κάθε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης, ατομικό ή συλλογικό, ενημερώνει συγκεντρωτικά κατ έτος μέχρι τον Απρίλη του επόμενου έτους το Εθνικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Μόλις τώρα, έντεκα χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου, έχουμε ολοκληρώσει τους κανονισμούς, διαδικασίες, αδειοδοτήσεις που ήταν αναγκαίες για την εφαρμογή του Νόμου, ενός Νόμου που είχε εφαρμοστεί στις πλείστες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου πριν αρκετά χρόνια και υπήρχε συσσωρευμένη εμπειρία. Βρισκόμαστε δηλαδή χρονικά στο Ότι έγινε σε έντεκα χρόνια, θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο. 2. Και πάλι εξακολουθούμε να αφήνουμε στην τύχη του το προϊόν της ανακύκλωσης που θα πρέπει να οδηγείται πίσω στις κατασκευές. εν έχει νόημα γα δημιουργούμε βουνά από τελικά προϊόντα χωρίς να μεριμνούμε για την επιστροφή τους στις κατασκευές. Και πάλι η συσσωρευμένη εμπειρία από χώρες της Ευρώπης είναι μεγάλη αφού χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η ανία έχουν πετύχει την επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ σε ποσοστό 70%. Είναι εδώ που αποσκοπεί το όλο εγχείρημα, αφού πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος από τα Απόβλητα, με την επαναφορά των προϊόντων από την ανακύκλωση πίσω στις κατασκευές, άμεσα γίνεται εξοικονόμηση σκύρων, δηλαδή γλυτώνουμε ολόκληρα βουνά από την μετατροπή τους σε σκύρα και σημαντικά ποσοστά της ενέργειας που δαπανάται προς τούτο. Η εμπλοκή του CYS και ο καθορισμός προτύπων για τα προϊόντα της ανακύκλωσης είναι καθοριστικός. 4

5 3. Οι Κυβερνητικές υπηρεσίες συνεχίζουν να ενεργούν, ωσάν να μην υπάρχει ο Νόμος. Ενδεικτικά αναφέρω: 3.1. Πολεοδομία. εν έχει καν ένα έντυπο που να επιφορτίζει τον Κύριο του Έργου στο στάδιο της έκδοσης της Πολεοδομικής Οικοδομικής Άδειας, με την υποχρέωση της ιαχείρισης των ΑΕΚΚ Το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας. Απλά σας θυμίζω το σοβαρό θανατηφόρο Εργατικό ατύχημα στον Κάτω Αμίαντο από εργασίες σε υφιστάμενο τοίχο αντιστήριξης. Ρώτησε κανείς, για τις υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου ή του Επιβλέποντα Μηχανικού για τη ιαχείριση των ΑΕΚΚ; Τα Απόβλητα από την κατάρρευση του τοίχου που κατέληξαν; 3.3. Τέλος αναφέρω την Αστυνομία. Είναι γνωστή η γάγγραινα των κλοπών καλωδίων/ συρμάτων και άλλων μεταλλικών στοιχείων (χαλκοσωλήνες, αλουμινένιες ή σιδερένιες κατασκευές) από εργοτάξια. Ψάχνουν να βρουν τους κλέφτες ενώ όλα τα κλαπέντα καταλήγουν σε κάποιους από τους αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης μετάλλων. Κάποιος όμως τα μεταφέρει σε αυτούς τους χώρους και εκ του Νόμου οι υπεύθυνοι των χώρων αυτών έχουν υποχρέωση να καταγράφουν το αυτοκίνητο και τον οδηγό. Είναι αδειούχος μεταφορέας ΑΕΚΚ, αφού τέτοια είναι και τα σύρματα/ καλώδια / αλουμίνια / μέταλλα / χαλκοσωλήνες. Και φυσικά όχι! Συγκινείται κανείς; Και φυσικά όχι! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω τις οποιεσδήποτε περί του θέματος ερωτήσεις σας. Πέτρος Ευλογημένος Πολιτικός Μηχανικός 5

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 159/2011) Η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε στο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο. Αξιολογήστε το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ επικροτεί την εξαγγελία για ενεργειακή αναβάθμιση κυβερνητικών κτιρίων

Απαντήστε στο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο. Αξιολογήστε το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ επικροτεί την εξαγγελία για ενεργειακή αναβάθμιση κυβερνητικών κτιρίων * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΕΥΧΟΣ 13 Ιούνιος 2013 Δραματική μείωση της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Μελέτης 14 / 2015 Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 Περιεχόμενα ετήσιαέκθεση2011 - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 - Σημαντικές εξελίξεις 11 - Ανάκτηση και Ανακύκλωση Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σίνδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα