Οικονομική Κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων: Προοπτικές Ανάπτυξης της Οικονομίας του Κλάδου των Κατασκευών από την Εφαρμογή της Ανακύκλωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική Κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων: Προοπτικές Ανάπτυξης της Οικονομίας του Κλάδου των Κατασκευών από την Εφαρμογή της Ανακύκλωσης"

Transcript

1 Οικονομική Κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων: Προοπτικές Ανάπτυξης της Οικονομίας του Κλάδου των Κατασκευών από την Εφαρμογή της Ανακύκλωσης Ο δρόμος από τη Διαχείριση των Αποβλήτων στην εκμετάλλευση των δευτερογενών πόρων

2 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Ορισμοί Αρχές πολιτικής ΕΕ Νομικό καθεστώς Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Θέση του προβλήματος, η πρόκληση, ο προβληματισμός, η προμελέτη, η πρόληψη και οι προδιαγραφές Οικονομική Ανάλυση Εφαρμογές ανακύκλωσης (καινοτομία, εικόνα, προσιτότητα, προστιθέμενη αξία κατασκευής) Συμπεράσματα Προτάσεις

3 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΟΡΙΣΜΟΙ

4 Ορισμοί «Η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι μία συγκεκριμένη πρακτική (δηλαδή κάποια σειρά τεχνικών έργων) αλλά μία οργανωμένη αρχή λειτουργίας φιλοσοφία λογική. Είναι η συνειδητή οργάνωση όλων εκείνων των πρακτικών που αφορούν στα απόβλητα. Ειδικότερα η πρόληψη, η μείωση και η ελαχιστοποίηση τους, των οποίων η αξιοποίηση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) και η τελική επεξεργασία βρίσκεται υπό το πρίσμα οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών κριτηρίων και επηρεάζεται άμεσα από αυτά»

5 Ορισμοί Από την γραμμική παραγωγή «παίρνω, φτιάχνω, πετάω» η Ευρώπη ήδη έχει ξεκινήσει τη διαβούλευση ώστε να φτάσουμε στην «Κυκλική οικονομία», η οποία ορίζεται σε γενικές γραμμές η βιομιμητική προσέγγιση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, κάνοντας μια μεταστροφή από τη «γραμμική οικονομία»

6 Ορισμοί ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση σε αναλογία με την καμπύλη εκθετικής ανάπτυξης Φέρουσα ικανότητα K Αριθμός N dn/d Χρόνος Ρυθμός βιώσιμης ανάπτυξης = ποσοστό των ατόμων μονάδων ενός συνόλου, τα οποία μπορούν να συλλεχθούν χωρίς να υπάρξει πρόκληση μείωσης έλλειψης τους, Μέγιστος ρυθμός βιώσιμης ανάπτυξης dn/dt = max

7 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ

8 Ευρωπαϊκή πολιτική εφαρμογής

9 Stimulation of the industry New workplaces Better environment Europe Recycling society

10 ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ Στρατηγική για τη χρήση των πόρων Περιλαμβάνει πλαίσιο ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων Στρατηγική για τα απόβλητα Περιλαμβάνει τη σύνδεση με τη στρατηγική για τη διαχείριση των πόρων Κινητοποιεί την Ευρώπη προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης

11 Όραμα της στρατηγικής της ΕΕ για τη χρήση των πόρων

12 ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

13 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

14 Νομοθεσία Νόμος Περί Αποβλήτων «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού», 70 % Ανακύκλωση ΑΕΚΚ ΚΔΠ 159/2011 Διαχείριση ΑΕΚΚ «Ευθύνη παραγωγού» = Εργολήπτη ΟΣΔΑΕΚΚ, τήρηση ΟΣΔΑΕΚΚ, μητρώο έργων, συμμετοχή σε ΣΕΔ Ευθύνη μελετητή??? Έλεγχος ποιότητας ΟΣΔΑΕΚΚ???

15 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

16 Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Τα στάδια της μηχανικής επεξεργασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ είναι: 1. Θραύση Τεμαχισμός 2. ιαχωρισμός 3. ιαβάθμιση βαθμονόμηση κοσκίνισμα και 4. προσωρινή φύλαξη διάθεση στην αγορά Τα παραπάνω τέσσερα στάδια υπάρχουν σ όλους τους συνδυασμούς των εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών.

17 Παραδείγματα Μονάδων Ανακύκλωσης

18

19

20

21

22 Κινητό μηχάνημα (σπαστήρας & κόσκινα) για την ανακύκλωση σκυροδέματος 22

23

24

25

26

27

28

29

30 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ, Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31 Η Κύπρος είναι μια χώρα με σχετικά υψηλό δείκτη ποιότητας ζωής, ΑΕΠ, δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, υποδομές, υψηλό επίπεδο μόρφωσης κλπ. Παρόλα αυτά δεν παρουσιάζονται αντίστοιχα αναλόγως επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογών ανακύκλωσης, Η οικονομική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση Ο κατασκευαστικός κλάδος πιέζεται και συρρικνώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα της ικανότητας κάλυψης των πραγματικών αναγκών για πρώτη κατοικία και κάλυψη των βασικών τεχνικών υποδομών

32 Ο δρόμος για την επιτυχή εφαρμογή της ανακύκλωσης βρίσκεται: στην ακριβή εξιχνίαση όλων των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κατά την φάση του σχεδιασμού στην εισαγωγή ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την εισαγωγή και την εδραίωσή της ανακύκλωσης (Κ Π 159) Στη χρήση έξυπνων εργαλείων μάρκετινγκ και συστημάτων ενημέρωσης (Εθνικό Σύστημα Ενημέρωσης) Στην δημιουργία νέων υλικών με αυξημένη αξία και άριστη ποιότητα (RC , RA, RX κλπ.) Στην πιστοποίηση μέσω ολοκληρωμένων συνδυαστικών συστημάτων πιστοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης προϊόντων και υπηρεσιών

33 Ανθρώπινες δραστηριότητες Απόβλητα Κοινές συμπεριφορές: Όμως ισχύουν Όχι στην Αυλή μου (not in my back yard NIMBY) Όχι στη δική μου εκλεγμένη περίοδο (not in my elected period NIMEP) ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ απολύτως τίποτα, οπουδήποτε και ποτέ (Build Absolutely Nothing, Anytime, Near Anybody BANANA)

34 Είναι σημαντικό να εισαχθούν νέες αντιλήψεις σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας μας: Οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αντίληψη Θέλουμε να παραμείνουμε μια χρεοκοπημένη κοινωνία; Μπορούμε να ζούμε μαζί υπερασπιζόμενοι μόνο το ατομικό μας συμφέρον; Θέλουμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του;

35

36

37 Ποιος δεν επιθυμεί ένα από τα καλύτερης ποιότητας κόκκινο κρασί;

38 Σχέση μεταξύ αποβλήτου και αξίας του υλικού Κατανάλωση ή χρήση Χρήσιμα Προϊόντα Απόβλητα Αποκατάσταση αξίας Σχέση μεταξύ αξίας δευτερογενών ανακυκλωμένων και βαθμού μίξης αποβλήτων ΑΞΙΑ = f {1 / Βαθμός μίξης αποβλήτων }

39 Παραγωγή ΑΕΚΚ κατά τη διάρκεια ζωής κτιρίου Εργοταξίων μερική Εκσκαφές ολική Απόβλητα κατεδάφισης Ανακαίνιση Χρόνος υφάσματα κλπ. Γύψος Είδη υγιεινής Ξύλο Κατασκευή Επισκευή Ανακατασκευή Κατεδάφιση Εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ζωής μιας κατασκευής

40 Ανάμεικτα ΑΕΚΚ κόστος μεταφοράς τις Μονάδες περίπου 15 έως 35 % ακριβότερα από ότι εάν συλλεχθούν χωριστές κατηγορίες υλικών ΑΕΚΚ Ανάμεικτα ΑΕΚΚ κόστος στις Μονάδες Σκύρα ΛΙΜΑ και Σκύρα Βάσσας από 12 έως 17 ανά τόνο υλικού (επιπρόσθετα οι κινητοί θραυστήρες και τα κόσκινα δεν μπορούν αν επεξεργαστούν ανάμεικτα ΑΕΚΚ χωρίς να προηγηθεί διαχωρισμός) Καθαρά ΑΕΚΚ κόστος στις Μονάδες Σκύρα ΛΙΜΑ και Σκύρα Βάσσας από 2 έως 6 ανά τόνο υλικού Κόστος κινητής υποδομής ανακύκλωσης > 1000 /ημέρα με μέγιστη παραγωγή 1600 t/ημέρα καθαρά ΑΕΚΚ μη συμπεριλαμβανομένου κόστους τροφοδοσίας και απομάκρυνσης σκάρτων υλικών ΑΞΙΑ = f {1 / Βαθμός μίξης αποβλήτων }

41 Πολυτεχνική Σχολή ~ m 3 Κτισμένου Χώρου Φάση Κατασκευής Είδος Αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ Ελάχιστη Ποσότητα Eκσκαφές ,49 Ανάμεικτα Αδρανή Μπετόν πέτρες τούβλα κλπ ,43 Ξύλο ,98 μέταλλα ,66 Υπόλοιπα εργοταξιακά ,16 Εργοταξιακά ,86 Υαλοβάμβακας και Πετροβάμβακας ,48 Χαρτί και Χαρτόνι ,03 Χρώματα και απόβλητα χρωμάτων ,04 Πλαστικά ,47 Πλαστική μεμβράνη LDPE ,59 Επιστρώσεις ασφαλτικών ,46 Καλώδια ,03 PU-αφρός-πλάκες μόνωσης ,32 μεταλικά δοχεία με υπολείματα ελαίων ,55 δοχεία με έλαια ,48 Styrodur, Μονώσεις κλπ. Στυροπόρ ,59 PU-αφρός τα δοχεία του(όνομα εταιριών που τα εισάγουν) ,16 γυαλί συσκευασίας ,48 PU-αφρός δοχεία ,00 PET συσκευασία ,64 οχεία σπρέι ,16 επικίνσυνες συσκευασίες ,16 Λάμπες φθορισμού < 1.5m , ,20 ΑΕΚΚ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ ,70 ΑΕΚΚ HCD 9.582,43 AEKK LCD 3.059,27

42 Α/Α Ροές Υλικών ΑΕΚΚ 2011 mixed ΑΕΚΚ Ε.Α Εκσκαφή 2015 HCD Fe, non FE mixed ΑΕΚΚ Ε.Α Εκσκαφή 0 W HCD Fe, non FE Wood LCD Packaging Residuals Ε.Α Εκσκαφή ISO HCD Fe, Wood Paper Plastic Packaging Residuals Ε.Α Εκσκαφή

43 Σενάρια ΧΣΕ Κόστος ΧΣΕ, Μεταφοράς και επεξεργασίας 2011 Χωρίς Χωριστή Συλλογή στο εργοτάξιο ~ Χωριστή Συλλογή Αδρανών και τα υπόλοιπα μεικτά ~ W ISO Χωριστή συλλογή σε βαριά σκληρά αδρανή ΑΕΕΚ και σε ελαφριά μαλακά ΑΕΚΚ, ξύλο κλπ. ~ Χωριστή Συλλογή στο εργοστάσιο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης ~

44 Σχέση μεταξύ αποβλήτου και αξίας του υλικού Μη Κατανάλωση και ορθή χρήση και χωριστή συλλογή Χρήσιμα Προϊόντα Δευτερογενείς πρώτες ύλες Προστιθέμενη αξία Σχέση μεταξύ πρόληψης και κόστους διαχείρισης Κόστος = f {1 πρόληψη %}

45 Με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στη φάση της μελέτης των έργων μπορεί να επιτευχθεί έως και 15 % μείωση των παραγομένων ΑΕΚΚ Η χρήση οικοδομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον αναφορικά με τις παραμέτρους σχεδιασμού χρήσης των υλικών ή την σύγκριση των Environmental Product Declaration EPD σε συγκεκριμένες απαιτούμενες διατάξεις συμόρφωσης

46 Παράμετροι Σχεδιασμού χρήσης Υλικών Τη μικρή ενσωματωμένη ενέργεια των υλικών (εξαρτάται από την διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς) Την ικανότητα του προϊόντος να ανακυκλώνεται (επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος) Την επιλογή του χρόνου ζωής των υλικών Τον έλεγχο της τοξικότητας των υλικών Άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την οικολογική συμπεριφορά των υλικών, όπως οι εκπομπές των υλικών σε CO2 και ΝOx κατά την διάρκεια παραγωγής τους.

47 Σχέση μεταξύ αποβλήτου και αξίας του υλικού Μη Κατανάλωση και ορθή χρήση και χωριστή συλλογή Χρήσιμα Προϊόντα Δευτερογενείς πρώτες ύλες Προστιθέμενη αξία Σχέση μεταξύ Προστιθέμενης αξίας και χρήσης δευτερογενών υλικών ΑΝάμεικτα ΑΝακυκλωμένα Αδρανή ΑΝΑΝΑ (RC, RA, RX etc.) ΠΑ = f {1 + (χρήση ΔΥ ΑΝ.ΑΝ.Α. %)}

48 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

49 Εκτίμηση Ανάπτυξης του κλάδου ανακύκλωσης πριν την κρίση 40% 35% 30% ετήσια μεταβολή 25% 20% 15% Εκτίμηση Ανάπτυξης του κλάδου ανακύκλωσης πριν την κρίση 10% 5% y = x R² = % Έτος

50 Εκτίμηση πορείας κλάδου Ανακύκλωσης 20.00% ΑΕΠ 10.00% Πληθωρισμός Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 0.00% % 20.00% 30.00% Δημόσιο έλλειμμα Ισογείο Τρεχουσών συναλλαγών Ανεργεία Απασχόληση Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγείων Κεφαλαίων (Gross fixed Capital Formation GFCF) Κατανάλωση Ιδιωτική Κατανάλωση Δημόσια 40.00% Έτος

51 10.00% ΚΥΠΡΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η αξιολόγηση (04/2015) 5.00% ΑΕΠ Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 0.00% % 10.00% 15.00% 20.00% Πληθωρισμός Harmonised index of consumer prices Δημόσιο έλλειμμα Ισογείο Τρεχουσών συναλλαγών Ανεργεία Απασχόληση Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγείων Κεφαλαίων (Gross fixed Capital Formation GFCF) Κατανάλωση Ιδιωτική Κατανάλωση Δημόσια 25.00% Έτος

52 Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 10.00% 5.00% 0.00% % 10.00% 15.00% 20.00% ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόβλεψη 6ης αξιολόγησης (04/2015) για τα έτη 2015 και 2016 ΑΕΠ Πληθωρισμός Harmonised index of consumer prices Δημόσιο έλλειμμα Ισογείο Τρεχουσών συναλλαγών Ανεργεία Απασχόληση Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγείων Κεφαλαίων (Gross fixed Capital Formation GFCF) Κατανάλωση Ιδιωτική 25.00% Έτος Κατανάλωση Δημόσια

53 35.00% ΚΥΠΡΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η αξιολόγηση (04/2015) 30.00% Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% % ΑΕΠ Πορεία του κλάδου Ανακύκλωσης 10.00% Έτος

54 Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% % % ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόβλεψη 6ης αξιολόγησης (04/2015) για τα έτη 2015 και 2016 Έτος ΑΕΠ Πορεία του κλάδου Ανακύκλωσης

55 Η ανακύκλωση και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

56 GAP Ανάλυση εκτίμηση ανά επιμέρους κλάδο ΑΕΚΚ Μπάζα χαρτί 100% 80% 60% μέταλλα Σημερινή ανάπτυξη επέκταση του κλάδου Μπαταρίες 40% 20% 0% πλαστικό Δυναμικότητα του κλάδου σήμερα WEEE Οργανικής προέλευσης γυαλί Εφικτή ανάπτυξη σε τρια με πέντε χρόνια με προϋπόθεση κλείσιμο Συβαλότοπων

57 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΙΚΟΝΑ, ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΝΑ

58 Ανακύκλωση ΑΝΑΝΑ Τ και ΑΝΑΝΑ ΧΤ Από σπασμένους πλίνθους και τοιχοποιία παραγωγή Ανάμεικτης Ανακυκλωμένης Άμμου από Τοιχοποιία (ΑΝΑΝΑ Τ) 0/35 mm και Ανάμεικτο Ανακυκλωμένο Αμμοχάλικο από Τοιχοποιία (ΑΝΑΝΑ ΧΤ) 15/45 mm, υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων πλίνθων, ως πρόσμικτο σε μπετόν, ελαφρύ μπετόν, για μονωτικά, για στρώματα στραγγιστηρίων, αλλά και ως πρώτη ύλη για την κεραμιδόσκονη (κάτι που γίνεται ήδη στην Κύπρο) κ.λ.π.

59 Ανακύκλωση ΑΝΑΝΑ Από γενικά οικοδομικά υλικά (τούβλα/ πλίνθους, μπετόν, και υλικά εκσκαφών βραχώδη) που προέρχονται από εργοστασιακή ή οικοδομική δραστηριότητα παραγωγή Ανακυκλωμένων Ανάμεικτων Αδρανών (ΑΝΑΝΑ) 0/45 mm,γενικά ανακυκλωμένων αδρανών, υλικό κατάλληλο για την χρήση του σε αθλητικούς χώρους, για στρώσεις σε κανάλια, στραγγιστήρια, σε κοινοτικούς δρόμους, μονοπάτια για στρώσεις σε κανάλια ηλεκτρικού δικτύου, τηλεφωνίας, αποχέτευσης, ύδρευσης, γκαζιού και γενικά για πολλά άλλα τεχνικά έργα υποδομής.

60 Ανακύκλωση ΑΝΑΝΑ ΑΣΦ Από άσφαλτο παραγωγή Ανάμεικτων Ανακυκλωμένων Αδρανών Ασφαλτικό Χαλίκι (ΑΝΑΝΑ ΑΣΦ) 0/45 mm, ΑΝΑΝΑ ασφάλτου, υλικό κατάλληλο για την χρήση του ως υπόβαση σε οδούς, αλλά και ως υλικό στρώσης σε αγροτικούς και ορεινούς δρόμους και με περαιτέρω επεξεργασία ακόμη και για νέα άσφαλτο.

61 Ανακύκλωση ΑΝΑΝΑ ΣΚ Από μπετόν/ σκυρόδεμα οδών, γεφυρών, βιομηχανικών κτιρίων κ.λ.π. παραγωγή Ανάμεικτων Ανακυκλωμένων Αδρανών Σκυροδέματος (ΑΝΑΝΑ ΣΚ) 0/45 mm αδρανών τρίμματα χαλίκι, υλικό κατάλληλο για την χρήση του στην οδοποιία όπως στο ΑΝΑΝΑ, για στρώσεις σε κανάλια, στραγγιστήρια κ.λ.π..

62

63

64

65

66

67

68

69 Σιαγονοφόρος Θραυστήρα Θραυστήρας Κρούσης

70 Ανάπτυξη αγοράς δευτερογενών υλικών Πρώιμα στάδια Πρώτες αγορές Εκπλήρωση Ποιοτικών και Περιβαλλοντικών Κριτηρίων και ορίων Πλήρης Αποδοχή End of waste Περιβαλλοντικές οργανώσεις Περιβαλλοντική πολιτική Επιχειρηματίες Τεχνολογία και έρευνα καινοτομία Τοπικές αγορές Τυχαίες αγορές πιστοί αγοραστές Βελτιστοποίηση ΚΥΠΡΟΣ Ανάγκη για την αποδοχή Διαδικασία ενδιαφερομένων Διακρίνουν "καλό" από το "κακό Πιστοποίηση Εγκατάσταση στην αγορά Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Green procurement Brand name αποδεδειγμένη απόδοση αποδεδειγμένη εφαρμογή Πρέπει να είναι μια ανάγκη χαρτί μέταλλα PMD AEKK WEEE oils Compost??

71 Οικονομική κρίση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

72 Συμπεράσματα Προτάσεις (1) Υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής όλων των ΚΔΠ 159/2011 χωρίς καμία παρέκκλιση ώστε να διασφαλιστεί ή μη στρέβλωση στις προσφορές Επίσης άμεση ανάγκη απαγόρευσης της χρήσης των κινητών σπαστήρων στους εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης, αλλά χρήση μόνο επί τόπου στα εργοτάξια Προτείνεται η δημιουργία Τεχνικών Οδηγιών και προτύπων για τις κινητές υποδομές που θα εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Η διεύρυνση της ευθύνης σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας ΑΕΚΚ κατά τη φάση των μελετών πριν από τις προσφορές και πριν την λήψη οικοδομικής και ίσως πολεοδομικής άδειας, αποτελεί τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» ποιος θα έχει την ευθύνη και ποιες οι κυρώσεις αν θα υπάρχουν???

73 Συμπεράσματα Προτάσεις (2) Η προμελέτη ΟΣΔΑΕΚΚ θα μπορούσε να εκτελείται ήδη σε πρώιμα στάδια σχεδιασμού και μάλιστα συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό την ανάλυση σεναρίων κόστους απόδοσης για όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων κατασκευών Η εισαγωγή νέων ελαστικότερων μοντέλων χρηματοδότησης αναφορικά με τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών υλικών και την απόδοσή τους Η ενίσχυση λύσεων που ευνοούν την Ανακύκλωση των ΑΕΚΚ με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις περί Πρασίνων Δημοσίων Συμβάσεων ΠΔΣ πριμοδότηση επιδότηση μέχρι και 25 % στα έργα Αντίστοιχα η κατά προτεραιότητα χρήση των ΑΝΑΝΑ σε όλα τα δημόσια έργα

74 Συμπεράσματα Προτάσεις (3) Η τυποποίηση και δημιουργία καινοτόμων λύσεων όπως π.χ. η χρήση έγχυσης υδρο σκυροδέματος από ΑΝΑΝΑ στα κανάλια υποδομών ως βάση στερέωσης για την τοποθέτηση των σωλήνων Χρήση ΑΝΑΝΑ σε τυποποιημένα προϊόντα όπως κονιάματα, σκυροδέματα χαμηλής αντοχής, Χρήση ΑΝΑΝΑ ως πρόσμικτα σε προκατασκευασμένα στοιχεία όπως πλάκες πεζοδρομίου κλπ. Ανάπτυξη της καινοτομίας και της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών στην κατασκευή, δημιουργία νέων οικοδομικών υλικών από ΑΝΑΝΑ και άλλα «δύσκολα» ανακυκλώσιμα όπως το γυαλί και το ξύλο π.χ. επιφάνειες τύπου HERAKLIT κλπ.

75 Συμπεράσματα Προτάσεις (4) Η ορθή και κατά το δυνατό βέλτιστη χωριστή συλλογή των υλικών στο εργοτάξιο είναι το κλειδί της επιτυχίας για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ και για την χρήση των δευτερογενών οικοδομικών υλικών Έξυπνη και δυναμική προώθηση των δευτερογενών υλικών ενδυναμώνει τον κλάδο της ανακύκλωσης και διευκολύνει την πώληση τους Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης για τον κλάδο των κατασκευών και έτσι η οικονομία οικολογία

76 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 159/2011) Η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ Τ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜASTER : Βιώσιμη Αρχιτεκτονική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Τηλ.: 213 0405324, 6984

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Σεπτέμβριος 2015 Πρόλογος Ο, στο πλαίσιο ενός μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, συνέταξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα