17SYMV INFORMATICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17SYMV INFORMATICS"

Transcript

1 Digitally signed by 17SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: :30:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές. Τηλ: Fax: Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 21/07/2017 Αριθμ. πρωτ.: ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης» και 2. ο κος Βασίλειος Εμμ. Κεφαλιανός (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών), με Α.Δ.Τ. ΑΑ / /Τ.Α. Αχαρνών, με έδρα στην οδό Ιωάννου Στριφτού 4 Αχαρνές, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Συντηρητής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/ Τις διατάξεις της με αρ / (ΦΕΚ Β 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 7. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, που αφορά στην ανάγκη της ετήσιας συντήρησης των Η-Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 8. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης. 9. Την με αριθμ. 64/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 10. Το με αριθμ. πρωτ / αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 11. Την με αριθμ. Α-447/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΞΥΜΩΨ8-7ΟΕ). 12. Την με αριθμ. 460/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 8.680,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ετήσια

2 συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, σε βάρος του Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους Την με αρ. 731 και με αρ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω συντήρησης. 14. Την με αρ. πρωτ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 15. Την με αρ. πρωτ / προσφορά του κου Βασιλείου Κεφαλιανού. 16. Την με αριθμ. 756 και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου στον κο Βασίλειο Κεφαλιανό. 17. Την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Συντηρητή» την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, συνολικού ποσού 8.680,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναλυτικά ως εξής: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τακτικός 3μηνιαίος καθαρισμός φίλτρων συντήρηση αλλαγή εάν απαιτείται (έλεγχος-αποκατάσταση διαρροών) Τακτικός 4μηνιαίος καθαρισμός των δικτύων αεραγωγών κλιματισμού αερισμού - και πάσης φύσεως φίλτρων των δυο κτιρίων Τακτικός ετήσιος έλεγχος καλής λειτουργίας καθαρισμός έλεγχος διαρροών των δυο λεβήτων θέρμανσης καπνογόνων καπνοδόχων ( με επισκευή αυτών όπου θα απαιτηθεί) των δυο κτιρίων Τακτικός 6μηνιαίος έλεγχος και ρύθμιση των δυο καυστήρων θέρμανσης (με υποχρεωτική κατάθεση στην Υπηρεσία μας πιστοποιημένου εγκεκριμένου φύλλου έλεγχου καλής καύσης και εκπομπής καυσαερίων για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΕΡΠΑ για καλή και οικονομική καύση αυτών εντός των επιτρεπομένων ορίων) και έκτακτο όταν απαιτηθεί με ταυτόχρονη μερική επισκευή των καυστήρων (όπου θα είναι εφικτή) των δυο κτιρίων Τακτικός 6μηνιαίος έλεγχος αποκατάσταση των διαρροών δικτύων κεντρικής θέρμανσης και επίλυση προβλημάτων υγροποιήσεων των δυο κτιρίων. Τακτικός 4μηνιαίος έλεγχος συντήρηση (καθαρισμός φίλτρων κ.τ.λ), μερική επισκευή όπου είναι εφικτή και εκτάκτως όταν απαιτηθεί των παρακάτω μηχανημάτων: Κλιματιστικών συσκευών ορόφων split units (ισχύος από BTU έως BTU) κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών Κλιματιστικών συσκευών ορόφων split units (ισχύος από BTU έως BTU) κτιρίου Δημοτικών Αρχών Τιμή Μονάδας Σύνολο 1 2,400, , ,00 690, ,00 300, ,00 720, ,00 350, ,00 350, ,00 210,00

3 Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Κλιματιστικής συσκευής υπογείου split unit (ισχύος BTU) κτιρίου Δημοτικών Αρχών Ανεμιστήρων Εξαερισμού ορόφων κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών Ανεμιστήρων Εξαερισμού ορόφων κτιρίου Δημοτικών Αρχών Ανεμιστήρων Εξαερισμού Υπογείου (με επαναρρύθμιση καλής λειτουργίας αυτών ή τοποθέτηση, εάν απαιτείται, μεγαλύτερου ανεμιστήρα αφού κατατεθεί προσφορά αγοράς και εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό) κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών Ανεμιστήρων Εξαερισμού Υπογείου κτιρίου Δημοτικών Αρχών Κυκλοφορητών θέρμανσης κλιματισμού τύπου WILO διαφόρων μεγεθών κτιρίου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυκλοφορητών θέρμανσης κλιματισμού τύπου WILO διαφόρων μεγεθών κτιρίου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών Υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων κτιρίου Δημοτικών Αρχών Υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων Υπαίθριου Θεάτρου Περιβάλλοντος χώρου Τιμή Μονάδας Σύνολο 1 100,00 100, ,00 300, ,00 120, ,00 180, ,00 180, ,00 200, ,00 200, ,00 300, ,00 200, ,00 200,00 Μερικό Σύνολο: 7.000,00 Φ.Π.Α. 24 %: 1.680,00 Γενικό Σύνολο: 8.680,00 Ο «Συντηρητής» αναλαμβάνει την συντήρηση με τους κατωτέρω όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, από τον «Συντηρητή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 2. Οι εργασίες συντήρησης των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου αφορούν: 1. Στον τακτικό τριμηνιαίο καθαρισμό φίλτρων, συντήρηση και αλλαγή και εκτάκτως όταν απαιτηθεί των 115 τεμαχίων FAN COILS των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 2. Στον τακτικό τετραμηνιαίο καθαρισμό των δικτύων αεραγωγών κλιματισμού αερισμού και πάσης φύσεως φίλτρων που σχετίζονται με τα μηχανήματα ψύξης θέρμανσης (εκτός των φίλτρων των ψυκτών HEAT PUMBS CARRIER που βρίσκονται στα δώματα των δύο κτιρίων Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Αρχών.

4 3. Στον τακτικό ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει καθαρισμό, έλεγχο διαρροών των δύο λεβήτων θέρμανσης, των καπνογόνων, των καπνοδόχων και των Boilers των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 4. Στον τακτικό εξαμηνιαίο έλεγχο και ρύθμιση των δύο καυστήρων θέρμανσης (με υποχρεωτική κατάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιημένου εγκεκριμένου φύλλου ελέγχου καλής καύσης και εκπομπής καυσαερίων για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΕΡΠΑ για καλή και οικονομική καύση εντός των επιτρεπομένων ορίων) των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. 5. Στον τακτικό εξαμηνιαίο έλεγχο αποκατάσταση των διαρροών δικτύων κεντρικής θέρμανσης και επίλυσης προβλημάτων υγροποιήσεων (συμπυκνωμάτων) των σωληνώσεων θέρμανσης κλιματισμού των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. 6. Στον τακτικό τετραμηνιαίο έλεγχο και συντήρηση (καθαρισμό φίλτρων κ.τ.λ.) και εκτάκτως όταν απαιτηθεί των παρακάτω μηχανημάτων: Των πέντε (5) κλιματιστικών συσκευών ορόφων split units του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των τριών (3) κλιματιστικών συσκευών ορόφων split units του κτιρίου Δημοτικών Αρχών. Της κλιματιστικής συσκευής υπογείου split unit του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των πέντε (5) ανεμιστήρων εξαερισμού ορόφων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των δυο (2) ανεμιστήρων εξαερισμού ορόφων του κτιρίου Δημοτικών Αρχών. Των δυο (2) ανεμιστήρων εξαερισμού υπογείου του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των δυο (2) ανεμιστήρων εξαερισμού υπογείου του κτιρίου Δημοτικών Αρχών. Των πέντε (5) κυκλοφορητών θέρμανσης κλιματισμού, τύπου WILO, του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των πέντε (5) κυκλοφορητών θέρμανσης κλιματισμού, τύπου WILO, του κτιρίου του κτιρίου Δημοτικών Αρχών. Των τριών (3) υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών. Των δυο (2) υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων του κτιρίου Δημοτικών Αρχών. Των δυο (2) υποβρύχιων αντλιών ακαθάρτων του Υπαίθριου Θεάτρου Περιβάλλοντος χώρου.

5 Άρθρο 3. Η συντήρηση περιλαμβάνει εικοσιτετράωρη (24ωρη) ανταπόκριση, καθημερινά συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, για την κάλυψη όλων των έκτακτων βλαβών, που μπορεί να προκύψουν, είτε αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη υπαιτιότητα, είτε στην παλαιότητα των μηχανημάτων. Στις ανωτέρω εργασίες δεν περιλαμβάνεται η εργατική δαπάνη των επισκευών και αποκατάστασης πιθανών βλαβών που θα παρουσιαστούν εκτός της συνηθισμένης συντήρησης. Η εργατική δαπάνη και η δαπάνη των ανταλλακτικών θα πληρώνεται αφού προσκομιστεί προσφορά ή προτιμολόγιο κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, η οποία θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο τακτικός εξαμηνιαίος έλεγχος και η ρύθμιση των δύο καυστήρων θέρμανσης των κτηρίων, θα γίνεται με υποχρεωτική πιστοποιημένη κατάθεση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εγκεκριμένου φύλλου ελέγχου καλής καύσης και εκπομπής καυσαερίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις του ΠΕΡΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση των κεντρικών HEAT PUMP των δύο κτιρίων. Οι βλάβες αξιολογούνται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του «Εργοδότη», ο οποίος ενημερώνει τον «Συντηρητή», ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει για την αποκατάσταση αυτών. Σύμφωνα με το με αριθμ. Β1122/ Φ.Ε.Κ., που αφορά στη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει ο «Συντηρητής» να συμπληρώνει το «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού» που θα συνοδεύει την παρούσα σύμβαση) και να το καταθέτει στον Αρμόδιο Μηχανολόγο του Δήμου.. Η συμπλήρωση και η κατάθεση του Επισυναπτόμενου Παραρτήματος είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δεν θα μπορεί να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής για την ανωτέρω εργασία συντήρησης ή επισκευή. Επίσης υποχρεωτική θα είναι η καταγραφή στο «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού», των όποιων παρατηρήσεων διαπιστώσει ο «Συντηρητής» κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Άρθρο 4. Ως χρόνος ανταπόκρισης του «Συντηρητή», για την αποκατάστασή της βλάβης, ορίζεται ο χρόνος των 3 έως 6 ωρών ( που είναι και ο χρόνος μετάβασης στις εγκαταστάσεις), έστω και με μόνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον «Συντηρητή». Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης από τον «Συντηρητή» ορίζεται ο χρόνος των 6 έως 12 ωρών, από το χρόνο ανταπόκρισης αυτού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων ανταλλακτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης.

6 Άρθρο 5. Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και η αξία όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών (βίδες - περικόχλια - παρεμβύσματα - βαψίματα, λάδια, ασφάλειες, κ.λ.π.) που απαιτούνται για τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Στις ανωτέρω εργασίες δεν περιλαμβάνεται η αξία των ανταλλακτικών όλων των μηχανημάτων, που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς των υπαρχόντων μηχανημάτων. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η αξία αγοράς εξαρτημάτων ή μηχανημάτων τυχόν εκσυγχρονισμού υπαρχόντων μηχανημάτων, που θα απαιτηθούν για επίλυση προβλημάτων εύρυθμης λειτουργίας αυτών (εξαιτίας των συχνών βλαβών που παρουσιάζονται). Άρθρο 6. Ο «Συντηρητής» θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία συντήρηση καθώς και για την ασφάλεια των συντηρούμενων μηχανημάτων συστημάτων δικτύων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ασφαλούς λειτουργίας αυτών. Ο «Συντηρητής» θα είναι υπεύθυνος να τηρεί βιβλίο συντήρησης εντός του θυρωρείου του κτιρίου των Δημοτικών Υπηρεσιών, το οποίο θα ενημερώνει αναλυτικά για τις εργασίες που θα εκτελεί και θα συνυπογράφεται από τον τεχνικό υπάλληλο που έχει ορισθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. (Αρμόδιος υπάλληλος κος Ιωάννης Μπράφας με αντικαταστάτη του τον κο Κων/νο Κορδά. Σημειώνεται ότι η καταγραφή των εργασιών στο ανωτέρω βιβλίο συντήρησης είναι υποχρεωτική από τον «Συντηρητή», διαφορετικά δεν θα μπορεί να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Άρθρο 7. Ο «Συντηρητής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. Άρθρο 8. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

7 Η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος αθετήσει μια ή παραπάνω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 9. Άρθρο 10. Ο «Συντηρητής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η με αριθ. 64/2017 μελέτη. 2. Η προσφορά του «Συντηρητή». Ο «Συντηρητής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Εργοδότη» Ο Δήμαρχος Αχαρνών Για τον «Συντηρητή» Ιωάννης Κασσαβός Βασίλειος Κεφαλιανός

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 01/12

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 01/12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 01/12 12/20 /2011 Αριθ. πρωτ.: 107950 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001742392 INFORMATICS 2017-07-24 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.07.24 12:08:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΞΧΩΨ8-ΜΡ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV

17SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.07 10:03:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω8ΓΑΩΨ8-Ο9Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 20, του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 20, του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.20 14:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 13:28:33 EET Reason: ΑΔΑ: 7ΠΞΩΩΨ8-22Ν ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV002420015 INFORMATICS 2017-12-14 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.12.14 11:20:13 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001567730 INFORMATICS 2017-06-21 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.06.21 11:34:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΩ98ΩΨ8-ΖΔ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV002404367 INFORMATICS 2017-12-12 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.12.12 13:37:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΔΗΠΩΨ8-2Υ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV002052390 INFORMATICS 2017-10-06 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.10.06 11:22:04 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV002083815 INFORMATICS 2017-10-13 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.10.13 09:11:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001870052 INFORMATICS 2017-08-29 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.08.29 13:13:07 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠΗΧΩΨ8-ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001972054 INFORMATICS 2017-09-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.20 11:10:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩΨ8-ΛΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV002001851 INFORMATICS 2017-09-27 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.26 13:58:29 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 10, του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 10, του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 07 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 07 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 07/10/2015 Αριθμ. πρωτ.: 69070 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 07 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.09 08:32:43 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.30 08:51:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ζ0ΔΩΨ8-ΧΝΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001983999 INFORMATICS 2017-09-22 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.22 11:21:51 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.20 12:15:31 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 23/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 57445 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001702158 INFORMATICS 2017-07-17 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.07.17 10:13:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΞΔΩΨ8-Β6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV003054487 INFORMATICS 2018-05-08 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.05.08 09:16:03 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002883117 INFORMATICS 2018-03-29 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.29 12:35:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 07, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 07, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.07 12:54:46 EEST Reason: ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV 16SYMV005665634 2016-12-30 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 30/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Αριθμ. πρωτ.: 80054 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210 2415469 Fax: 210 2415369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.14 09:58:51 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002788862 INFORMATICS 2018-03-12 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.12 14:05:16 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ8ΜΞΩΨ8-ΧΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 16, του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 16, του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 16/02/2015 Αριθμ. πρωτ.:9496 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 16, του

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002855916 INFORMATICS 2018-03-26 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.26 09:14:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΙΦΩΨ8-Γ5Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13672 Αχαρνές ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 18/12/2015 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.19 09:25:43 EET Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV004274140 INFORMATICS 2018-12-27 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002873550 INFORMATICS 2018-03-28 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.28 11:41:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13673 Αχαρνές - Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές 26/06/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές 26/06/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ : 78-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 12:25:16 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός»

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.04 09:03:10 EET ΑΔΑ: 7Χ69ΩΨ8-2Ψ5 Reason: ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 52824 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 13, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 13, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 2016 και ώρα 11:00 π.μ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.16 12:05:24 EEST Reason: ΑΔΑ: 75ΦΦΩΨ8-ΑΣ4 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002516955 INFORMATICS 2018-01-02 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.01.02 13:53:00 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 24/12/2014 Αριθμ. πρωτ.: 100821 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 2, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 2, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13671 Αχαρνές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 20/11/2015 Αριθμ. πρωτ.: 82018 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.10 12:03:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 08/07/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Δ5Β 1100507

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV002822021 INFORMATICS 2018-03-19 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.03.19 11:42:24 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθμ. πρωτ.: 75142 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 206..4 09:32:54 EET Reason: Location: Athens Δ: 67Γ4ΩΨ8-Ο54 ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 900 :

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV

17SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : 92403 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΨ8-Φ99 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΨ8-Φ99 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 17/12/2013 Αριθμ. πρωτ.:113582 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 30/06/2017. Αριθ. πρωτ. 1743

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, 30/06/2017. Αριθ. πρωτ. 1743 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Β ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 016.11. 1:41:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΒΩ4ΧΙ-ΟΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 28 του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 28 του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 74 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 08/12/2015 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αριθμ. πρωτ.: 86412 136

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 19:40:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 664ΑΟΛ02-5ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27/2/2015 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης»

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης» Αχαρνές, 4/5//2015 Αριθμ. πρωτ.: 1560 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγίας Τριάδος 39 Αχαρνές,Τ.Κ.13673 Τηλ.: 2102460800,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.09 08:47:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩΨ8-46Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.07.15 13:18:2 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 239/2014 6.349,26 με Φ.Π.Α. Για την προμήθεια ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τη ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ του Γ. Ν. Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα 25/ 08/ 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Δ. ΔΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 8SYMV002882502 INFORMATICS 208-03-29 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 208.03.29 2:46:2 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001884093 2014-02-21

14SYMV001884093 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001884093 2014-02-21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/02/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 517/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 517/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ: - 15.465- ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ημερομηνία: 8/11/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 517/2017 ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: Αρ.Πρωτ.: 1675/03.04.19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Σύμβαση 12/2016 «Για την αντικατάσταση των περσίδων σκίασης σε γραφεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης» Συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.22 11:15:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟ5Γ4ΧΙ-ΒΣ4 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 11/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα