ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

2 Οικονομικό έτος 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 0000 ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ , , , ,32 720, ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,80 216, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , , EΣΟ Α ΑΠΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,22 369, , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Π..Ε , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π..Ε , , ,37 369, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , ,39 ΚΑΕ (6)=(4)-(5) (7)=(2)-(3)-(4) Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) 0000 AΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί σε εισοδήµατα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα (πλην µισθών και συντάξεων) εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα από µερίσµατα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ.1,αρθ.55, παρ.1, περ. η του ν. 2238/94, όπως ισχύει) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2, του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13 Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10, 64 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 και άρθρο 52, 64 του ν.2238/94) , , , , , , , ,63 406,63 406, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων , , , , , , , Φόρος πλοίων , , , , , , , Φόρος επί των διανεµόµενων κερδών των ηµεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,και συνεταιρισµών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ. δ του ν. 2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συµφωνιών επαναγοράς, οµολόγων κ.λπ. Φόρος επί των τόκων από αποταµιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στα αποθεµατικά τραπεζικών επιχειρήσεων , ,29 704,05 704,05 519, Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθρο 9 παρ. 4ν.3296/04) , , , , , Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών , , , , , , ,

4 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,00 251,18 251,18 251, , , , , , , , ,00 889,10 889,10 889, Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς λοιπές χώρες ,00 658,00 658,00 658, Φόροι στην περιουσία , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών , , , , , , , Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόρος ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εµπράγµατα δικαιώµατα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων (άρθρα 20, 21 ν. 2065/92) , , , , , , , , , , , , , Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5 ν.3634/08) , , , , , , Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (άρθ. 53, ν. 4021/11) , , , , , , , Αµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , Eσοδα υπέρ τρίτων , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήµατος υπέρ ΟΓΑ , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων ,47 912,30 912, , Αµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Αµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , ΚΑΕ

5 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 0640 Αµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) , , , ,79 37, , , , , , , , , ΚΑΕ 0644 Φόρος στο εισόδηµα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1, 2, 3, του ν.3016/02 και του ν.3259/ , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους άµεσους φόρους , , , , , , , Τόκοι στους φόρους της περιουσίας , , , , , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,32 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του ηµοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιµενικών ,67 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία λιµενικών , , , , , , ,73 32, , Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές , ,56 335, , , , , Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθρο 1 ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόµενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/1981) , ,95 80, , ,95 40, , , ,58 868, ,25 867, , , , , , Eισφορές συνταξιοδότησης από το ηµόσιο , , , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , ,09 242, , , , Εισφορές συνταξιούχων (αρθ.20 παρ.3 ν.2084/92) , , , , Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισµούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, ως συντάξιµου από το ηµόσιο (ν.1405/83) 2.000, , , , Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέµηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2α Ν.3986/2011) , ,07 13, , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Έσοδα από την έκτακτη οικονοµική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, , , , , , , , ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11) 0892 Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) , , ,

6 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (αρθ.2, ν.3808/09 και άρθρο πέµπτο ν.3845/10) Έκτακτη εισφορά στη µεγάλη ακίνητη περιουσία (αρθ.3, ν.3808/09) Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων και δεξαµενών κολύµβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος (άρθ. 31 Ν.3986/2011) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι 1.990, , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συµπεριλαµβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές (άρθ.1ν. 3427/05) , , , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω τελωνείων Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , ,09 417, , , , , , , , , , Φ.Π.Α στα προϊόντα καπνού , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω.ο.υ , , , , , , , Φ.Π.Α. εισαγοµένων , , , , , Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόµενα , , , , , Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , , , , Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού , , , , Λοιποί φόροι συναλλαγών , , , , , , , Φόροι στις µεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοδοµών , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτηµάτων , , , , , , , Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ. 11 ν. 3427/05) ,15 3, ,96 240, ,49 126, Φόρος στη µεταβίβαση πλοίων , , , , Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ ν.1676/86) , , , , , , , Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων (άρθρο33 Κ.Φ.Ε.) ,40 40, ,84 205, , , Λοιποί φόροι στις µεταβιβάσεις κεφαλαίων , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου σε µισθώµατα από ακίνητα , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου εισπραττόµενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήµου , , , , , , ,

7 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισµού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιοµηχανήµατα , ,88 67,88 67, , Τέλη διενέργειας παιγνίων µε παιγνιόχαρτα , , , , , , Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (άρθ. 45, ν.3986/11) Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σεεµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) Λοιπά τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , , , , , , ,84 29, Λοιποί φόροι κατανάλωσης , , , , , , , Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) , , , , Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας , ,61 125, ,65 30, , , Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (αρθ.17,ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες εµπορευµάτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εµπορευµάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόµενων ειδών (αρθ.17, ν.3833/10) , , , , , ,77 125, , , , , , , , , , ,60 30, , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές , , ,75 533, , , Ειδικός φόρος στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων (άρθ. 60 ν.1731/87 και άρθ. 7 ν.1597/86) , , ,31 533, , , Φόρος ασφαλίστρων (άρθρ.29, ν.3492/06 ) , , , , , Ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Εφάπαξ φόρος επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης (αρθ.23 Ν.3634/08) Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Τέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ.33,ν.3775/09) , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές 1.660, , , Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων , , , , , , , ΚΑΕ 1362 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και.χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και.χ. καιεπιβατικών.χ. που αφορούν τα έτη έως και το , ,78 266, , , , , Τέλη κυκλοφορίαςιδικού σήµατος , , , , , , , Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχηµάτων , , , , , , Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχηµάτα , ,86 965, , , , , Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ..Χ. (άρθρα 5 παρ.5, 12, 14παρ.7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) , , , , , Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία , ,09 890, , , , ,

8 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1374 Τέλος άδειας οχηµάτων , ,22 9, , Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων , , , , , Τέλος µεταβίβασης οχηµάτων , , , Ειδικά τέλη µηχανηµάτων έργων (άρθρ.20 ν.2052/92) , ,93 75, , , , Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα , , , Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήµατα και σκάφη , , , , , , , Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης µε µεγάλο κυλινδρισµό κινητήρα (άρθ.32, ν.3775/09) Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (άρθ.2, ν.3790/09) , , , , , , , , , , Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία , ,19 41, , , , , Τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων από τρίτες χώρες οχηµάτων , , , , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγοµένων από τρίτες χώρες καυσίµων , , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , , , ,27 151, Ε.Φ.Κ. µαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων , , , , , , , , Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , , Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων εγχωρίων και Ε.Ε , , ,72 65, , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , ,06 65, , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε , ,20 41, , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , ,07 41, , , , , Ε.Φ.Κ. µαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου , , , , Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) , , , , Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε , , , , ,44 641, Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , ΚΑΕ

9 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1472 Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , ,88 641, Εµµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδα υπέρ Ο.Γ.Α , ,99 653, ,10 622, , , Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ.103, ν. 2960/01) , ,16 653, ,51 492, , , Ειδική εισφορά στα εισαγόµενα από το εξωτερικό , ,59 130, , , Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , , , , , , , Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόµενων στη χώρα εµπορευµάτων (ν.δ. 3883/58) , , , , , Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε , , , , , , , ικαίωµα 2% στις πληρωµές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιµενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταµείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δηµοσίων έργων , , , , , Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα , , ,99 25, , , Εµµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Εµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04 Εσοδα από φόρους µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίµηση , , , , , , , ,36 783, , , , , Φόρος µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ , ,36 783, , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , ΚΑΕ 1631 Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έµµεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Εµµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , , Εσοδα ΦΠΑ , , , , , , , Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3 του ν.3016/02 και του ν.3259/04 Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους , , , , , , , , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Τόκοι υπερηµερίας Φ.Π.Α , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , Ειδικές εισφορές στα εισαγόµενα , , , , Εσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) , , , ,

10 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 1862 Εισφορά 0,15% στην εισαγωγή ορισµένων ειδών από την αλλοδαπή ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α. 8,00 8,00 8, Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Εσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε , , , , , ασµοί , , , , , ΚΑΕ 1911 ασµοί και λοιπά τέλη επιβαλλόµενα στις εισαγωγές από κράτη µη µέλη της Ε.Ε. µε βάση το κοινό τελωνειακό ασµολόγιο , , , , , Αντισταθµιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ ,98 744,98 744, ασµοί αντιντάµπιγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί στις εισαγωγές από κράτηµη µέλη της Ε.Ε , , , , ασµοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ. 808,51 808, Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τοµέα , , , , , Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εµπόριο µε χώρες µη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τοµέα 3,82 3, , , , , , , , Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη 843,11 107,23 107,23 735, ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , , , , , , , Εσοδα από κεφάλαια του ηµοσίου, µισθώµατα κ.λπ , , , , , , , Τόκοι , , , , Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε συνάλλαγµα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεώγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονταιαπό το ηµόσιο κ.λπ , , , , , , , , , , , , Έσοδα από µισθώµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταµών, λιµνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Εσοδο από την εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού , , , ,50 336, , , , , , ,52 300, Μισθώµατα ακίνητης περιουσίας γενικά , , , , , , , Λοιπά µισθώµατα , , , , , , Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , , , , Εσοδα από προσφορά οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου , , , , , Εσοδο από το λογαριασµό.ε.τ.ε. (άρθ.11 ν.1798/88) 568,81 568,81 568, Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου , , , , , Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών , , , , , , , Εσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών γενικά , , , ,25 475, ,87 231, Έσοδα από την αποζηµίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους , , , ,18 155,

11 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ένσηµα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης Εσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόµενα πλοία µέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , ,06 100, , , , , , , , Eσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , ,38 69, Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές , , ,46 40, , , Τέλη και λοιπά έσοδα έµµισθων προξενείων , , , , , Τέλη και λοιπά έσοδα άµισθων προξενείων , , ,64 40, , Προξενικά ναυτιλιακά τέλη , , , , , Εσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών , , , , , , , ικαστικά έξοδα επιβαλλόµενα από τα ποινικά δικαστήρια , , , , , , , Αντίτιµο δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα , , , , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των άµισθων υποθηκοφυλάκων , ,39 54, , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των έµµισθων υποθηκοφυλακείων , , , , , Λοιπά δικαστικά έξοδα , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών, εκµετάλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών , ,23 805, , , , , ΚΑΕ Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιολόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση πλωτών µέσων που περιέρχονται στο ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε , , , , , , , , , Εσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5 παρ. 3εν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3παρ. 4γ ν.2052/92) , ,51 805, ,39 467, , , Εσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών , , ,84 730, ,61 6, Εσοδα από την εκµετάλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων του ηµοσίου Εσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Εσοδο από οφειλές τιµήµατος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας (άρθ. 33 ν.1845/89) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του ηµοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εσοδα από επιχειρήσεις και οργανισµούς , , , , , , , Εσοδα από δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις , , , , , Εσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων , , , , , Εσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Εσοδο υπέρ του ηµοσίου από Ο..Ι.Ε. (άρθρ. 4-6 α.ν. 598/68 όπως ισχύει) , , , , ,52 14,52 14, Λοιπά έσοδα 747,63 747,63 747,

12 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ηµόσιες υπηρεσίες επιχειρηµατικής µορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,83 970, Εσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών σε δοµικά υλικά , ,88 431, ,46 529, , , Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) , , , , , , , Εσοδο από την κυκλοφορία µεταλλικών κερµάτων , , , , ικαιώµατα από την έκδοση αναµνηστικών νοµισµάτων , , , Λοιπά έσοδα , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της Τραπ. Ελλάδας , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& ανείων , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών, των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε , , , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών Κέρκυρας και Πάρνηθας , , , , , Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , ,32 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΥ ΑΠ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 333,34 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΗ , Συµµετοχή κατά 30% του Ελληνικού ηµοσίου επί των µεικτών κερδών τωντεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερώνπαιγνίων που διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµαταή µέσω του διαδικτύου(άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) , , , Εκτακτα έσοδα , , , , ιάφορα έκτακτα έσοδα , , , , Έσοδα από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αντιµετώπισης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , Απολήψεις εξόδων, που έγιναν , , , , , , , ιάφορες απολήψεις , , , , , , , Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , , , Απολήψεις από Ν.Π..., ΟΤΑ, Οργανισµούς κ.λπ , , , , , Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις , , , , , , , Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς , ,24 185, , , Απολήψεις από εκτός προϋπολογισµού λογ/µούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθρ. 13 Ν. 2470/97, άρθρ. 12 Ν.3205/03) , ΚΑΕ

13 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισµό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράµµατος Αλληλεγγύης και ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών , , , Λοιπές απολήψεις , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µετά την Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µέχρι , , , , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µέχρι Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µετά την , , , , , , , ,72 915, ,78 600, Επιστροφές καταβαλλόµενων ποσών, χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδοµάτων κ.λπ. προσώπων που µισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο Εσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ. Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιµότητα κ.λπ. του ν. 4093/2012 Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που αχρεωστήτως καταβάλλεται µέσω των λογαριασµών της.ε.η., από φορείς του ηµοσίου που µισθώνουν ακίνητα τρίτων , , , , , , , , , , , ,18 368, , , , , , ,73 824, ,98 600, Επιστροφές αδιάθετων αποζηµιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόµενων ποσών χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Λοιπές Επιστροφές ποσών , , , Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)που κατέχουνελληνικά Κρατικά Οµόλογα (απόφαση Eurogroup ) Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ , , , , , , , , , , Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ , , ,89 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τοννόµο ή συµβατικών υποχρεώσεων προµηθευτών, εργοληπτών και λοιπώνσυµβαλλοµένων µε το ηµόσιο Εσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προµήθειες σε δάνεια κ.λπ. Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ηµεδαπή (άρθ.80 ν.3386/05) Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το ηµόσιο , , , , , ,11 275,11 275, , , , , , , ,69 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) , , , ,07 567, , , Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ.12, ν.1796/88) , , , , ,

14 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 3332 Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , ,08 206, , , ΚΑΕ Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίουστην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουνστην Ελλάδα , , , , , , , , , , , , , , , ,86 361, , , , , , Έσοδα από καταργούµενους ειδικούς λογαριασµούς , , , , , , , Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/ , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εσωτερικών " 3411 Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηµατικών υπολοίπων δήµων , , , , και κοινοτήτων (άρθ.171 Κώδικα ήµων και Κοινoτήτων)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ.Εσωτερικών "Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισµό δήµων και κοινοτήτων άρθ. 68, ν.δ. 3033/54" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρτρίτων (αρθ.24, ν.1884/90)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα εκτέλεσης χηµικών εργασιών (υ.α /4426/Α/0024/ )" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (αρθ.15, ν. 2386/96)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Άµυνας " Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (αρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.φ.900/7/1563/σ.120/2003)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εξωτερικών "Λογαριασµός παρακράτησης µεταφραστικών τελών (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Πολιτισµού "Κατάθεση µερίσµατος από τη συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ" (αρθ.27, ν. 2843/00 και υ.α.2/1561/α0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Πολιτισµού "Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών" (αρθ. 36 ν. 2725/99) Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. χρηµατοδότησης εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών για τις µεταφορές καυσίµων στις προβληµατικές περιοχές της χώρας (αρθ.16, ν.1571/85)" , , ,69 12, , , , , , , , , , , ,50 348, , , , ,39 150, , , ,00 950, , , , , , , ,55 181, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 3422 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης "Λογαριασµός µέτρων και σταθµών (αρθ.1, ν. 441/76, αρθ. 8, π.δ. 524/78 και αρθ. 12, ν. 3957/59)" ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , ,67 289, , ΚΑΕ 3423 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Έισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου (αρθ. 1, ν.δ. 79/74)" , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. Ταµείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των οµοσπονδιών της παρ. 5 του ν.1023/80 (αρθ.17, ν.1023/80)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων " ικαιώµατα γεωτεχνικών (αρθ.23, ν. 3470/06)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων " ηµόσιο - Κεφάλαιο δηµοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραµµάτων εποικιστικού αναδασµού (αρ Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασµός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιµενεργατών (αρθ. 38, ν.3239/55)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (αρθ.28-33, ν.3239/55 και αρθ.1, ν.δ. 184/69)" 5.323, , ,04 400, , ,56 680, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασµός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθ.31, παρ.4, ν.3232/04 )" Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης " Έντοκος λογαριασµός (αρθ. 8, ν. 2430/96)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λογαριασµός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (αρθ.7, ν.δ. 57/73)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης " Έύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπ. ικαιοσύνης (άρθ.5 παρ.18ν.2408/96, υ.α.80985/ )" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 519, , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης " ιανοµή δικαιωµάτων προερχοµένων εκ συντάξεως κρατικών συµβολαίων" ( άρθ. 30, ν.4507/66) Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασµός κεφαλαίου Λιµενικής Αστυνοµίας (άρθ.37α, ν.2329/95 και υ.α /3/95/ )" Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, 3436 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασµός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άρθ. δέκατο, ν.2932/01)" Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, 3437 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής "Λογαριασµός επιθεωρήσεων (αρθ.37, ν.δ. 187/93)" , , ,44 238, ,93 427, , ,29 113, , , ,71 725, , ,51 500, , , , , , ,37 27, , , ,46 236,

16 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3438 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Έ.Λ. για τη ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της ΓΓ Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. "(άρθρο δωδέκατο, παρ.4,ν.2338/95)" , ,24 255, , , ,26 320, Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών " Έξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ν.δ. 638/70)" , , , , , Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Έ.Λ. ιερεύνησης Ατυχηµάτων Πολιτικής Αεροπορίας (αρθ. 29, ν. 2912/01)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Έ.Λ. για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την αναβάθµιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας (αρθ. 34, ν.2682/99)" , ,83 50, , , , , , , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οικονοµική ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των , , ,38 45, , ΚΤΕΛ» (αρθ. 13, ν. 2963/01) 3444 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων " Έ.Λ. Ιδιωτικής Γενικής , ,96 50, , , ,96 50, Εκπαίδευσης (αρθ. 47, ν.682/77)" 3500 Εσοδα υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδα υπέρ διάφορων τρίτων , , , , , , , Κράτηση στις δαπάνες προµήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν ,49 499,96 499, , Εσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7 ν.δ. 224/47) , , , , , , , Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από πρόστιµα για αυθαίρετα κτίσµατα Κράτηση 0,10% σε κρατικές προµήθειες (άρθρο 7 παρ. 2 ν.2286/95) , , , , , , , , , ,05 14, , , Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρουστάθµευσης αυτοκινήτων και πρόστιµα από τη µεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων , , , , , , , Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό "Πράσινο Ταµείο" κλπ,(παρ.7,άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83) Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για έκδοση αδειών οικοδοµών,εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσειςαπό τους ισχύοντες όρους δόµησης Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό "Γαλάζιο Ταµείο" (παρ.3, άρθ.3,ν.2242/94) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του ηµοσίου Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας µέσωετα ΑΕ Πρόστιµα επιβαλλόµενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς (άρθ. 27 ν.1941/91) , , , , , , , , , ,76 8, , , , , , , , ,21 954,21 954,

17 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο ( άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92) Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92) , , , , , , , , , , , , Εσοδα υπέρ του φορέα εποπτείας του συστήµατος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ.5 ν.2052/92) , , , , , , , ιάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 4.197, , , Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , , , , , , , Εισφορά 7% επί των τελών δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορίου (άρθρ.29 ν.2339/95) Εσοδα υπέρ ειδικού λογαριασµού από θαλάσσια µεταφορικά µέσατου Υ.Ε.Ν. Τέλος χωροθέτησης τουριστικών & ξενοδοχειακών λιµένων (άρθρ.27 ν.2636/98) Εσοδα από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (παρ.4, άρθρ.19,ν.2638/98) Τέλη από παροχή υπηρεσιών των χηµικών εργαστηρίων της Γ.Γ.Καταναλωτή (άρθρο 33 παρ. 2 ν. 3377/05) Τέλη διενέργειας φυτοϋγειονοµικών και ποιοτικών ελέγχων εισαγωµένων και εξαγωµένων φυτών και φυτικών προϊόντων (Αρθ. 14, Ν.3460/06) , ,70 168, , , , , , ,74 17, , , ,63 485,39 485,39 10, , , , , ,17 70, , , , , , , Έσοδα από τη γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (άρθ.13, ν.3877/10) , , , , , , , Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Φ. από τα τέλη ετοιµότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (περ. β, παρ.1, άρθ.63, ν.3918/11) , , , , , , , Εσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Εσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 9.104,34 336,53 280,79 3,91 276, , ιάφορα µη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά 9.104,34 336,53 280,79 3,91 276, , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.,που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από διάφορα µη φορολογικά έσοδα που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. απολογιστικές διαφορές του ισοζυγίου οφειλετών την Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές σε µη φορολογικά έσοδα και παράβολα , , , , , , , , , , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Τόκοι υπερηµερίας από συµβατικά και λοιπά έσοδα , , ,10 180, , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής λοιπών εσόδων , , , , , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες σε λοιπά έσοδα , , , , , , Ποσοστό 20% επί των προστίµων των άρθρων 24 και 26, παρ.3, περίπτ. β του ν.3996/11 που επιβάλλει το Σ.Ε.Π.Ε. (άθρ.14, ν.3996/11) , , ,57 682, , ,

18 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3715 Έσοδα και Πρόστιµα που καταλογίζονται για αφαίρεση παράνοµωνδιαφηµιστικών πλαισίων, υπαιθρίων διαφηµίσεων ή επιγραφών παρ. 13 τουάρθρου 18 ν.4071/ , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια και µετατροπές ποινών σε χρηµατικές Εσοδα από χρηµατικές ποινές, µετατροπές ποινών και δεσµεύσεις ν.1729/87 που διατίθενται για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών (άρθ.24 ν.2161/93) , , , , , , , , , , , , , , , ,25 628, ,64 848, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. κατόπιν ρυθµίσεων , , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από τους οικονοµικούς εφόρους για παραβάσεις του Κ.Β.Σ , , , , , , , Πρόστιµα, πολλαπλά και πρόσθετα τέλη επιβαλλόµενα από τα Τελωνεία για απλές τελωνειακές παραβάσεις, λαθρεµπορίες και παραβάσεις του ν.δ. 2637/53, όπως ισχύει , , , , , , , Πρόστιµα που επιβάλλονται από τις λιµενικές αρχές και το Υ.Ε.Ν. για παραβάσεις των άρθρων 44 και 156 του ν.δ , , , , , , , /1973 Πρόστιµα για παραβάσεις στο υπαίθριο εµπόριο κ.λπ. (άρθ. 7β παρ. α' ν.2323/95 όπως ισχύει) , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.3 του ν.2251/94 για την προστασία των , , , ,17 374, , , καταναλωτών 3737 Πρόστιµα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισµα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους (άρθ. 17, παρ. 11, ν.3868/10) , , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από δηµόσιες αρχές για παραβάσεις σχετικές µε την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (αρθ. 51 και 52 του ν. 3691/08) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες γενικά αρχές , , ,97 742, , , , , , , , , , Παράβολα , , , , , , , Παράβολα από κάθε αιτία , , , , , , , Έσοδα από τα πάσης φύσεως παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται µόνο από τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις(άρθ 2, παρ.1 και 4γ του ν.4018/11) Παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιµίων Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ.22 Ν.3475/06, όπως ισχύει) Παράβολα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και οµογενών κατόχων Ειδικού ελτίου Ταυτότητας Οµογενών (άρθ. 4 και 23, ν.3838/10) , , , , , , , ,52 210, , , , , , ,40 100, Παράβολα υπέρ Πράσινου Ταµείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών σταοικεία µητρώα (άρθ. 24, ν.4014/11) Παράβολα αιτήσεων ρύθµισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων (άρθ. 24, ν. 4014/11) , ,80 150, , , , , , , , ,

19 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Έσοδα από τα παράβολα της παρ.1 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους ήµους Έσοδα από τα παράβολα της παρ.2 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους ήµους ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , Λοιπά παράβολα , , , ,43 40, Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ. Ι.Κ. ονοµαστικής αξίας ίσης µε ποσοστό 60% επί τουεκάστοτε οριζόµενου ποσού παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 112 τουν.4055/ , , , ,43 40, Εσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , Εσοδα από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες κ.λπ , , , , Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του ηµοσίου για ειδικό σκοπό Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του ηµοσίου χωρίς ειδικό σκοπό , , ,98 15, , , , , Έσοδα από πολιτιστικές χορηγίες (αρθ.13 Ν.3525/07) , , , Εσοδα από εισφορές τρίτων για την καταπολέµηση του ΑΙDS 1.088, , ,39 73, Έσοδα από τον λογαριασµό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δηµόσιου χρέους , , , ιάφορα ειδικά έσοδα , , , , , , , Έσοδα από την καταβολή ποσοστού 3% επί της λιανικής τιµής των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων (άρθ. 35, παρ. 6, ν. 3697/08) , , ,22 210, , , Εσοδα Ε.Ο.Φ. (άρθρ.40 παρ.4 ν.2065/92) , , , , , , Κράτηση 1% στις δαπάνες έργων και προµηθειών υλικών έργων των Ο.Τ.Α. γιατην Τ.Υ..Κ. Κράτηση 0,25% σε κρατικές προµήθειες ( άρθρο 7 παρ.3 ν.2286/95) Κράτηση 2% στα ποσά των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (αρθ.3, εδ.ε,περ.εε, Ν.3580/07) Λοιπά έσοδα από διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας , , , , , , , , , ,15 50, , , , , , , ,77 558, , , ΚΑΕ 3828 Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του ηµοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν , , ,75 90, , , Λοιπά ειδικά έσοδα , , , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , , , , Εισφορά αλλαγής χρήσης ηµιυπαίθριων και κλειστών χώρων κτηρίων (άρθ. 40 και 41, ν.3775/09) Εσοδο υπέρ Υ.Π.Α. από τέλη εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων (άρθ. 40 παρ. 9 ν.2065/92) Εσοδο ειδικής εισφοράς άρθρ. 19 ν.3054/02 για τον εφοδιασµόµε καύσιµα προβληµατικών περιοχών Εσοδα από δικαιώµατα υπερηµερίας και αποταµίευσης εµπορευµάτων εισπραττόµενα από τελωνεία (άρθ. 65, 67 ν.1165/18) Εσοδα Ν.2328/95 από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθµούς 100,00 100,00 100, , , , , ,68 13, , , , , , , , , , , , Εσοδα εισιτηρίων καζίνο (άρθ.2 παρ.10 ν.2206/94) , , , , , ,

20 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3837 Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο , , , , , Εσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων , , , , , , , Έσοδα από δραστηριότητες της καταργηθείσας Ανώνυµης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧΑ.Ε. (άρθρο 17 Ν. 4038/2012) , , , Λοιπά έσοδα , Ειδικά τέλη και δικαιώµατα του ηµοσίου από τη διενέργεια τεχνικών (ψυχαγωγικών) και τυχερών παιγνίων µέσω τερµατικών µε οθόνη ή στοιχηµατισµού µέσω διαδικτύου, και λοιπών παιχνιδιών , Εκτακτα έσοδα , , , , , , , ιάφορα έκτακτα έσοδα , , , , , , , Έσοδα από απαιτήσεις του ΕΟΜΜΕΧ που εκχωρούνται στο ηµόσιο (παρ.5 αρθ.4 ν.2702/99) Καταλογισµοί σε βάρος δηµόσιων υπολόγων µε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της ιοίκησης , , , , , , , , , , , Εσοδα από συναλλαγµατική διαφορά κάθε είδους , ,45 532, , Χρηµατικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταµείων και λογαριασµών άνεια Ε.Κ.Τ.Ε. ν.δ. 1138/72 που περιέρχονται στο ηµόσιο (αρθ.21 ν.2198/94) Εσοδα από την περιέλευση στο ηµόσιο απαιτήσεων τραπεζών, λοιπών πιστωτικών οργανισµών κ.λπ , , , ,19 541, , , , , , ,39 136, , , Απρόβλεπτα έσοδα , , , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , , , , Επί πλέον καταβληθέντα ποσά στο ηµόσιο µε µηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης Εσοδα από την εκχώρηση στο Ελληνικό ηµόσιο απαιτήσεων τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων (παρ.11 άρθρ.30 ν.2789/00 ΦΕΚ 21 Α'/00) , , , , , ,26-867, ,27 781, , , , Έσοδα από περιέλευση στο ηµόσιο των 9/10 του σχηµατισµένου κεφαλαίου στην Ε.ΕΠ.Ι.Α. από εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (αρθ.1 παρ.7 του ν. 3867/10) , , , Έσοδα από την ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο22,ν.4002/2011) Εσοδα από καταλογισµούς σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα ταµείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης , , , , , , , , , , , , Καταλογισµοί για προγράµµατα του Κοινωνικού Ταµείου , , , ,82 652, , , Καταλογισµοί για προγράµµατα του Ευρωπαικού Γεωργικού Ταµείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης Καταλογοισµοί για προγράµµατα του Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής Καταλογισµοί για προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ , , , ,68 400, , , , , , , , , , ,00 90,00 90, , , , ,32 720, Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταµεία ή οργανισµούς , , , ,32 720, Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - µέλη , , , ,39 278, Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων , , , ,45 278,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» Ά ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 0000 AΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 21.942.000.000,00 31.472.638.392,17 428.961.219,93 20.223.896.685,57 2.095.955.040,82 18.127.941.644,75 10.819.780.486,67 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» Ά ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ A Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «Κύπωζη ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού και ηων πποϋπολογιζμών οπιζμένων ειδικών ηαμείων και ςπηπεζιών οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Ανάλυσης Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Δεκέμβριος 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Δεκέμβριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Ανάλυσης Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 23 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων

Προϋπολογισµός Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2003 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 21 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2003 Σελίδα : 1 από 20 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1 Εσοδα απο αστικά και αγροτικά ακίνητα 1.1- Μισθώµατα από Αστικά Ακίνητα (Αρθρο 178 Ν.. 222/73). 06.00.000.111 1.2- Μισθώµατα βοσκησίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα