ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

2 Οικονομικό έτος 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 0000 ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ , , , ,32 720, ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,80 216, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , , EΣΟ Α ΑΠΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,22 369, , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Π..Ε , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π..Ε , , ,37 369, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , ,39 ΚΑΕ (6)=(4)-(5) (7)=(2)-(3)-(4) Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) 0000 AΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί σε εισοδήµατα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα (πλην µισθών και συντάξεων) εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα από µερίσµατα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ.1,αρθ.55, παρ.1, περ. η του ν. 2238/94, όπως ισχύει) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2, του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13 Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10, 64 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 και άρθρο 52, 64 του ν.2238/94) , , , , , , , ,63 406,63 406, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων , , , , , , , Φόρος πλοίων , , , , , , , Φόρος επί των διανεµόµενων κερδών των ηµεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,και συνεταιρισµών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ. δ του ν. 2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συµφωνιών επαναγοράς, οµολόγων κ.λπ. Φόρος επί των τόκων από αποταµιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στα αποθεµατικά τραπεζικών επιχειρήσεων , ,29 704,05 704,05 519, Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθρο 9 παρ. 4ν.3296/04) , , , , , Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών , , , , , , ,

4 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,00 251,18 251,18 251, , , , , , , , ,00 889,10 889,10 889, Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς λοιπές χώρες ,00 658,00 658,00 658, Φόροι στην περιουσία , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών , , , , , , , Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόρος ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εµπράγµατα δικαιώµατα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων (άρθρα 20, 21 ν. 2065/92) , , , , , , , , , , , , , Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5 ν.3634/08) , , , , , , Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (άρθ. 53, ν. 4021/11) , , , , , , , Αµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , Eσοδα υπέρ τρίτων , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήµατος υπέρ ΟΓΑ , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων ,47 912,30 912, , Αµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Αµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , ΚΑΕ

5 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 0640 Αµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) , , , ,79 37, , , , , , , , , ΚΑΕ 0644 Φόρος στο εισόδηµα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1, 2, 3, του ν.3016/02 και του ν.3259/ , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους άµεσους φόρους , , , , , , , Τόκοι στους φόρους της περιουσίας , , , , , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,32 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του ηµοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιµενικών ,67 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία λιµενικών , , , , , , ,73 32, , Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές , ,56 335, , , , , Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθρο 1 ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόµενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/1981) , ,95 80, , ,95 40, , , ,58 868, ,25 867, , , , , , Eισφορές συνταξιοδότησης από το ηµόσιο , , , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , ,09 242, , , , Εισφορές συνταξιούχων (αρθ.20 παρ.3 ν.2084/92) , , , , Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισµούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, ως συντάξιµου από το ηµόσιο (ν.1405/83) 2.000, , , , Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέµηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2α Ν.3986/2011) , ,07 13, , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Έσοδα από την έκτακτη οικονοµική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, , , , , , , , ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11) 0892 Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) , , ,

6 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (αρθ.2, ν.3808/09 και άρθρο πέµπτο ν.3845/10) Έκτακτη εισφορά στη µεγάλη ακίνητη περιουσία (αρθ.3, ν.3808/09) Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων και δεξαµενών κολύµβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος (άρθ. 31 Ν.3986/2011) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι 1.990, , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συµπεριλαµβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές (άρθ.1ν. 3427/05) , , , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω τελωνείων Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , ,09 417, , , , , , , , , , Φ.Π.Α στα προϊόντα καπνού , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω.ο.υ , , , , , , , Φ.Π.Α. εισαγοµένων , , , , , Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόµενα , , , , , Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , , , , Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού , , , , Λοιποί φόροι συναλλαγών , , , , , , , Φόροι στις µεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοδοµών , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτηµάτων , , , , , , , Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ. 11 ν. 3427/05) ,15 3, ,96 240, ,49 126, Φόρος στη µεταβίβαση πλοίων , , , , Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ ν.1676/86) , , , , , , , Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων (άρθρο33 Κ.Φ.Ε.) ,40 40, ,84 205, , , Λοιποί φόροι στις µεταβιβάσεις κεφαλαίων , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου σε µισθώµατα από ακίνητα , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου εισπραττόµενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήµου , , , , , , ,

7 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισµού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιοµηχανήµατα , ,88 67,88 67, , Τέλη διενέργειας παιγνίων µε παιγνιόχαρτα , , , , , , Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (άρθ. 45, ν.3986/11) Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σεεµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) Λοιπά τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , , , , , , ,84 29, Λοιποί φόροι κατανάλωσης , , , , , , , Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) , , , , Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας , ,61 125, ,65 30, , , Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (αρθ.17,ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες εµπορευµάτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εµπορευµάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόµενων ειδών (αρθ.17, ν.3833/10) , , , , , ,77 125, , , , , , , , , , ,60 30, , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές , , ,75 533, , , Ειδικός φόρος στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων (άρθ. 60 ν.1731/87 και άρθ. 7 ν.1597/86) , , ,31 533, , , Φόρος ασφαλίστρων (άρθρ.29, ν.3492/06 ) , , , , , Ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Εφάπαξ φόρος επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης (αρθ.23 Ν.3634/08) Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Τέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ.33,ν.3775/09) , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές 1.660, , , Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων , , , , , , , ΚΑΕ 1362 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και.χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και.χ. καιεπιβατικών.χ. που αφορούν τα έτη έως και το , ,78 266, , , , , Τέλη κυκλοφορίαςιδικού σήµατος , , , , , , , Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχηµάτων , , , , , , Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχηµάτα , ,86 965, , , , , Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ..Χ. (άρθρα 5 παρ.5, 12, 14παρ.7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) , , , , , Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία , ,09 890, , , , ,

8 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1374 Τέλος άδειας οχηµάτων , ,22 9, , Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων , , , , , Τέλος µεταβίβασης οχηµάτων , , , Ειδικά τέλη µηχανηµάτων έργων (άρθρ.20 ν.2052/92) , ,93 75, , , , Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα , , , Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήµατα και σκάφη , , , , , , , Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης µε µεγάλο κυλινδρισµό κινητήρα (άρθ.32, ν.3775/09) Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (άρθ.2, ν.3790/09) , , , , , , , , , , Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία , ,19 41, , , , , Τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων από τρίτες χώρες οχηµάτων , , , , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγοµένων από τρίτες χώρες καυσίµων , , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , , , ,27 151, Ε.Φ.Κ. µαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων , , , , , , , , Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , , Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων εγχωρίων και Ε.Ε , , ,72 65, , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , ,06 65, , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε , ,20 41, , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , ,07 41, , , , , Ε.Φ.Κ. µαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου , , , , Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) , , , , Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε , , , , ,44 641, Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , ΚΑΕ

9 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1472 Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , ,88 641, Εµµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδα υπέρ Ο.Γ.Α , ,99 653, ,10 622, , , Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ.103, ν. 2960/01) , ,16 653, ,51 492, , , Ειδική εισφορά στα εισαγόµενα από το εξωτερικό , ,59 130, , , Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , , , , , , , Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόµενων στη χώρα εµπορευµάτων (ν.δ. 3883/58) , , , , , Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε , , , , , , , ικαίωµα 2% στις πληρωµές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιµενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταµείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δηµοσίων έργων , , , , , Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα , , ,99 25, , , Εµµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Εµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04 Εσοδα από φόρους µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίµηση , , , , , , , ,36 783, , , , , Φόρος µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ , ,36 783, , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , ΚΑΕ 1631 Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έµµεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Εµµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , , Εσοδα ΦΠΑ , , , , , , , Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3 του ν.3016/02 και του ν.3259/04 Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους , , , , , , , , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Τόκοι υπερηµερίας Φ.Π.Α , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , Ειδικές εισφορές στα εισαγόµενα , , , , Εσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) , , , ,

10 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 1862 Εισφορά 0,15% στην εισαγωγή ορισµένων ειδών από την αλλοδαπή ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α. 8,00 8,00 8, Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Εσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε , , , , , ασµοί , , , , , ΚΑΕ 1911 ασµοί και λοιπά τέλη επιβαλλόµενα στις εισαγωγές από κράτη µη µέλη της Ε.Ε. µε βάση το κοινό τελωνειακό ασµολόγιο , , , , , Αντισταθµιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ ,98 744,98 744, ασµοί αντιντάµπιγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί στις εισαγωγές από κράτηµη µέλη της Ε.Ε , , , , ασµοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ. 808,51 808, Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τοµέα , , , , , Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εµπόριο µε χώρες µη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τοµέα 3,82 3, , , , , , , , Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη 843,11 107,23 107,23 735, ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , , , , , , , Εσοδα από κεφάλαια του ηµοσίου, µισθώµατα κ.λπ , , , , , , , Τόκοι , , , , Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε συνάλλαγµα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεώγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονταιαπό το ηµόσιο κ.λπ , , , , , , , , , , , , Έσοδα από µισθώµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταµών, λιµνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Εσοδο από την εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού , , , ,50 336, , , , , , ,52 300, Μισθώµατα ακίνητης περιουσίας γενικά , , , , , , , Λοιπά µισθώµατα , , , , , , Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , , , , Εσοδα από προσφορά οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου , , , , , Εσοδο από το λογαριασµό.ε.τ.ε. (άρθ.11 ν.1798/88) 568,81 568,81 568, Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου , , , , , Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών , , , , , , , Εσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών γενικά , , , ,25 475, ,87 231, Έσοδα από την αποζηµίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους , , , ,18 155,

11 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ένσηµα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης Εσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόµενα πλοία µέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , ,06 100, , , , , , , , Eσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , ,38 69, Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές , , ,46 40, , , Τέλη και λοιπά έσοδα έµµισθων προξενείων , , , , , Τέλη και λοιπά έσοδα άµισθων προξενείων , , ,64 40, , Προξενικά ναυτιλιακά τέλη , , , , , Εσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών , , , , , , , ικαστικά έξοδα επιβαλλόµενα από τα ποινικά δικαστήρια , , , , , , , Αντίτιµο δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα , , , , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των άµισθων υποθηκοφυλάκων , ,39 54, , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των έµµισθων υποθηκοφυλακείων , , , , , Λοιπά δικαστικά έξοδα , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών, εκµετάλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών , ,23 805, , , , , ΚΑΕ Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιολόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση πλωτών µέσων που περιέρχονται στο ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε , , , , , , , , , Εσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5 παρ. 3εν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3παρ. 4γ ν.2052/92) , ,51 805, ,39 467, , , Εσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών , , ,84 730, ,61 6, Εσοδα από την εκµετάλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων του ηµοσίου Εσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Εσοδο από οφειλές τιµήµατος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας (άρθ. 33 ν.1845/89) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του ηµοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εσοδα από επιχειρήσεις και οργανισµούς , , , , , , , Εσοδα από δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις , , , , , Εσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων , , , , , Εσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Εσοδο υπέρ του ηµοσίου από Ο..Ι.Ε. (άρθρ. 4-6 α.ν. 598/68 όπως ισχύει) , , , , ,52 14,52 14, Λοιπά έσοδα 747,63 747,63 747,

12 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ηµόσιες υπηρεσίες επιχειρηµατικής µορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,83 970, Εσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών σε δοµικά υλικά , ,88 431, ,46 529, , , Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) , , , , , , , Εσοδο από την κυκλοφορία µεταλλικών κερµάτων , , , , ικαιώµατα από την έκδοση αναµνηστικών νοµισµάτων , , , Λοιπά έσοδα , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της Τραπ. Ελλάδας , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& ανείων , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών, των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε , , , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών Κέρκυρας και Πάρνηθας , , , , , Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , ,32 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΥ ΑΠ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 333,34 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΗ , Συµµετοχή κατά 30% του Ελληνικού ηµοσίου επί των µεικτών κερδών τωντεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερώνπαιγνίων που διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµαταή µέσω του διαδικτύου(άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) , , , Εκτακτα έσοδα , , , , ιάφορα έκτακτα έσοδα , , , , Έσοδα από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αντιµετώπισης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , Απολήψεις εξόδων, που έγιναν , , , , , , , ιάφορες απολήψεις , , , , , , , Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , , , Απολήψεις από Ν.Π..., ΟΤΑ, Οργανισµούς κ.λπ , , , , , Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις , , , , , , , Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς , ,24 185, , , Απολήψεις από εκτός προϋπολογισµού λογ/µούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθρ. 13 Ν. 2470/97, άρθρ. 12 Ν.3205/03) , ΚΑΕ

13 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισµό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράµµατος Αλληλεγγύης και ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών , , , Λοιπές απολήψεις , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µετά την Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µέχρι , , , , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µέχρι Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µετά την , , , , , , , ,72 915, ,78 600, Επιστροφές καταβαλλόµενων ποσών, χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδοµάτων κ.λπ. προσώπων που µισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο Εσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ. Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιµότητα κ.λπ. του ν. 4093/2012 Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που αχρεωστήτως καταβάλλεται µέσω των λογαριασµών της.ε.η., από φορείς του ηµοσίου που µισθώνουν ακίνητα τρίτων , , , , , , , , , , , ,18 368, , , , , , ,73 824, ,98 600, Επιστροφές αδιάθετων αποζηµιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόµενων ποσών χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Λοιπές Επιστροφές ποσών , , , Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)που κατέχουνελληνικά Κρατικά Οµόλογα (απόφαση Eurogroup ) Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ , , , , , , , , , , Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ , , ,89 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τοννόµο ή συµβατικών υποχρεώσεων προµηθευτών, εργοληπτών και λοιπώνσυµβαλλοµένων µε το ηµόσιο Εσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προµήθειες σε δάνεια κ.λπ. Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ηµεδαπή (άρθ.80 ν.3386/05) Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το ηµόσιο , , , , , ,11 275,11 275, , , , , , , ,69 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) , , , ,07 567, , , Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ.12, ν.1796/88) , , , , ,

14 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 3332 Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , ,08 206, , , ΚΑΕ Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίουστην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουνστην Ελλάδα , , , , , , , , , , , , , , , ,86 361, , , , , , Έσοδα από καταργούµενους ειδικούς λογαριασµούς , , , , , , , Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/ , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εσωτερικών " 3411 Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηµατικών υπολοίπων δήµων , , , , και κοινοτήτων (άρθ.171 Κώδικα ήµων και Κοινoτήτων)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ.Εσωτερικών "Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισµό δήµων και κοινοτήτων άρθ. 68, ν.δ. 3033/54" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρτρίτων (αρθ.24, ν.1884/90)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα εκτέλεσης χηµικών εργασιών (υ.α /4426/Α/0024/ )" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών " ικαιώµατα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (αρθ.15, ν. 2386/96)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Άµυνας " Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (αρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.φ.900/7/1563/σ.120/2003)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εξωτερικών "Λογαριασµός παρακράτησης µεταφραστικών τελών (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Πολιτισµού "Κατάθεση µερίσµατος από τη συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ" (αρθ.27, ν. 2843/00 και υ.α.2/1561/α0024/ ) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Πολιτισµού "Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών" (αρθ. 36 ν. 2725/99) Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. χρηµατοδότησης εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών για τις µεταφορές καυσίµων στις προβληµατικές περιοχές της χώρας (αρθ.16, ν.1571/85)" , , ,69 12, , , , , , , , , , , ,50 348, , , , ,39 150, , , ,00 950, , , , , , , ,55 181, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 3422 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης "Λογαριασµός µέτρων και σταθµών (αρθ.1, ν. 441/76, αρθ. 8, π.δ. 524/78 και αρθ. 12, ν. 3957/59)" ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , ,67 289, , ΚΑΕ 3423 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Έισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου (αρθ. 1, ν.δ. 79/74)" , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. Ταµείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των οµοσπονδιών της παρ. 5 του ν.1023/80 (αρθ.17, ν.1023/80)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων " ικαιώµατα γεωτεχνικών (αρθ.23, ν. 3470/06)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων " ηµόσιο - Κεφάλαιο δηµοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραµµάτων εποικιστικού αναδασµού (αρ Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασµός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιµενεργατών (αρθ. 38, ν.3239/55)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (αρθ.28-33, ν.3239/55 και αρθ.1, ν.δ. 184/69)" 5.323, , ,04 400, , ,56 680, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασµός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθ.31, παρ.4, ν.3232/04 )" Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης " Έντοκος λογαριασµός (αρθ. 8, ν. 2430/96)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λογαριασµός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (αρθ.7, ν.δ. 57/73)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης " Έύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπ. ικαιοσύνης (άρθ.5 παρ.18ν.2408/96, υ.α.80985/ )" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 519, , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης " ιανοµή δικαιωµάτων προερχοµένων εκ συντάξεως κρατικών συµβολαίων" ( άρθ. 30, ν.4507/66) Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασµός κεφαλαίου Λιµενικής Αστυνοµίας (άρθ.37α, ν.2329/95 και υ.α /3/95/ )" Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, 3436 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασµός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άρθ. δέκατο, ν.2932/01)" Έσοδα καταργηθέντος λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, 3437 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής "Λογαριασµός επιθεωρήσεων (αρθ.37, ν.δ. 187/93)" , , ,44 238, ,93 427, , ,29 113, , , ,71 725, , ,51 500, , , , , , ,37 27, , , ,46 236,

16 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3438 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Έ.Λ. για τη ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της ΓΓ Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. "(άρθρο δωδέκατο, παρ.4,ν.2338/95)" , ,24 255, , , ,26 320, Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών " Έξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ν.δ. 638/70)" , , , , , Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν.3697/08 (συνέχεια) Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Έ.Λ. ιερεύνησης Ατυχηµάτων Πολιτικής Αεροπορίας (αρθ. 29, ν. 2912/01)" Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Έ.Λ. για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την αναβάθµιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας (αρθ. 34, ν.2682/99)" , ,83 50, , , , , , , , , , , , , Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οικονοµική ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των , , ,38 45, , ΚΤΕΛ» (αρθ. 13, ν. 2963/01) 3444 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων " Έ.Λ. Ιδιωτικής Γενικής , ,96 50, , , ,96 50, Εκπαίδευσης (αρθ. 47, ν.682/77)" 3500 Εσοδα υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδα υπέρ διάφορων τρίτων , , , , , , , Κράτηση στις δαπάνες προµήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν ,49 499,96 499, , Εσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7 ν.δ. 224/47) , , , , , , , Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από πρόστιµα για αυθαίρετα κτίσµατα Κράτηση 0,10% σε κρατικές προµήθειες (άρθρο 7 παρ. 2 ν.2286/95) , , , , , , , , , ,05 14, , , Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρουστάθµευσης αυτοκινήτων και πρόστιµα από τη µεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων , , , , , , , Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό "Πράσινο Ταµείο" κλπ,(παρ.7,άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83) Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για έκδοση αδειών οικοδοµών,εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσειςαπό τους ισχύοντες όρους δόµησης Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό "Γαλάζιο Ταµείο" (παρ.3, άρθ.3,ν.2242/94) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του ηµοσίου Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας µέσωετα ΑΕ Πρόστιµα επιβαλλόµενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς (άρθ. 27 ν.1941/91) , , , , , , , , , ,76 8, , , , , , , , ,21 954,21 954,

17 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο ( άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92) Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92) , , , , , , , , , , , , Εσοδα υπέρ του φορέα εποπτείας του συστήµατος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ.5 ν.2052/92) , , , , , , , ιάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων 4.197, , , Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , , , , , , , Εισφορά 7% επί των τελών δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορίου (άρθρ.29 ν.2339/95) Εσοδα υπέρ ειδικού λογαριασµού από θαλάσσια µεταφορικά µέσατου Υ.Ε.Ν. Τέλος χωροθέτησης τουριστικών & ξενοδοχειακών λιµένων (άρθρ.27 ν.2636/98) Εσοδα από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (παρ.4, άρθρ.19,ν.2638/98) Τέλη από παροχή υπηρεσιών των χηµικών εργαστηρίων της Γ.Γ.Καταναλωτή (άρθρο 33 παρ. 2 ν. 3377/05) Τέλη διενέργειας φυτοϋγειονοµικών και ποιοτικών ελέγχων εισαγωµένων και εξαγωµένων φυτών και φυτικών προϊόντων (Αρθ. 14, Ν.3460/06) , ,70 168, , , , , , ,74 17, , , ,63 485,39 485,39 10, , , , , ,17 70, , , , , , , Έσοδα από τη γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (άρθ.13, ν.3877/10) , , , , , , , Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Φ. από τα τέλη ετοιµότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (περ. β, παρ.1, άρθ.63, ν.3918/11) , , , , , , , Εσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Εσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 9.104,34 336,53 280,79 3,91 276, , ιάφορα µη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά 9.104,34 336,53 280,79 3,91 276, , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.,που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από διάφορα µη φορολογικά έσοδα που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. απολογιστικές διαφορές του ισοζυγίου οφειλετών την Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές σε µη φορολογικά έσοδα και παράβολα , , , , , , , , , , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Τόκοι υπερηµερίας από συµβατικά και λοιπά έσοδα , , ,10 180, , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής λοιπών εσόδων , , , , , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες σε λοιπά έσοδα , , , , , , Ποσοστό 20% επί των προστίµων των άρθρων 24 και 26, παρ.3, περίπτ. β του ν.3996/11 που επιβάλλει το Σ.Ε.Π.Ε. (άθρ.14, ν.3996/11) , , ,57 682, , ,

18 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3715 Έσοδα και Πρόστιµα που καταλογίζονται για αφαίρεση παράνοµωνδιαφηµιστικών πλαισίων, υπαιθρίων διαφηµίσεων ή επιγραφών παρ. 13 τουάρθρου 18 ν.4071/ , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια και µετατροπές ποινών σε χρηµατικές Εσοδα από χρηµατικές ποινές, µετατροπές ποινών και δεσµεύσεις ν.1729/87 που διατίθενται για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών (άρθ.24 ν.2161/93) , , , , , , , , , , , , , , , ,25 628, ,64 848, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. κατόπιν ρυθµίσεων , , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από τους οικονοµικούς εφόρους για παραβάσεις του Κ.Β.Σ , , , , , , , Πρόστιµα, πολλαπλά και πρόσθετα τέλη επιβαλλόµενα από τα Τελωνεία για απλές τελωνειακές παραβάσεις, λαθρεµπορίες και παραβάσεις του ν.δ. 2637/53, όπως ισχύει , , , , , , , Πρόστιµα που επιβάλλονται από τις λιµενικές αρχές και το Υ.Ε.Ν. για παραβάσεις των άρθρων 44 και 156 του ν.δ , , , , , , , /1973 Πρόστιµα για παραβάσεις στο υπαίθριο εµπόριο κ.λπ. (άρθ. 7β παρ. α' ν.2323/95 όπως ισχύει) , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.3 του ν.2251/94 για την προστασία των , , , ,17 374, , , καταναλωτών 3737 Πρόστιµα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισµα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους (άρθ. 17, παρ. 11, ν.3868/10) , , , , , , , Πρόστιµα επιβαλλόµενα από δηµόσιες αρχές για παραβάσεις σχετικές µε την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (αρθ. 51 και 52 του ν. 3691/08) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες γενικά αρχές , , ,97 742, , , , , , , , , , Παράβολα , , , , , , , Παράβολα από κάθε αιτία , , , , , , , Έσοδα από τα πάσης φύσεως παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται µόνο από τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις(άρθ 2, παρ.1 και 4γ του ν.4018/11) Παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιµίων Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ.22 Ν.3475/06, όπως ισχύει) Παράβολα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και οµογενών κατόχων Ειδικού ελτίου Ταυτότητας Οµογενών (άρθ. 4 και 23, ν.3838/10) , , , , , , , ,52 210, , , , , , ,40 100, Παράβολα υπέρ Πράσινου Ταµείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών σταοικεία µητρώα (άρθ. 24, ν.4014/11) Παράβολα αιτήσεων ρύθµισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων (άρθ. 24, ν. 4014/11) , ,80 150, , , , , , , , ,

19 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Έσοδα από τα παράβολα της παρ.1 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους ήµους Έσοδα από τα παράβολα της παρ.2 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους ήµους ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , Λοιπά παράβολα , , , ,43 40, Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ. Ι.Κ. ονοµαστικής αξίας ίσης µε ποσοστό 60% επί τουεκάστοτε οριζόµενου ποσού παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 112 τουν.4055/ , , , ,43 40, Εσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , Εσοδα από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες κ.λπ , , , , Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του ηµοσίου για ειδικό σκοπό Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του ηµοσίου χωρίς ειδικό σκοπό , , ,98 15, , , , , Έσοδα από πολιτιστικές χορηγίες (αρθ.13 Ν.3525/07) , , , Εσοδα από εισφορές τρίτων για την καταπολέµηση του ΑΙDS 1.088, , ,39 73, Έσοδα από τον λογαριασµό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δηµόσιου χρέους , , , ιάφορα ειδικά έσοδα , , , , , , , Έσοδα από την καταβολή ποσοστού 3% επί της λιανικής τιµής των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων (άρθ. 35, παρ. 6, ν. 3697/08) , , ,22 210, , , Εσοδα Ε.Ο.Φ. (άρθρ.40 παρ.4 ν.2065/92) , , , , , , Κράτηση 1% στις δαπάνες έργων και προµηθειών υλικών έργων των Ο.Τ.Α. γιατην Τ.Υ..Κ. Κράτηση 0,25% σε κρατικές προµήθειες ( άρθρο 7 παρ.3 ν.2286/95) Κράτηση 2% στα ποσά των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (αρθ.3, εδ.ε,περ.εε, Ν.3580/07) Λοιπά έσοδα από διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας , , , , , , , , , ,15 50, , , , , , , ,77 558, , , ΚΑΕ 3828 Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του ηµοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν , , ,75 90, , , Λοιπά ειδικά έσοδα , , , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , , , , Εισφορά αλλαγής χρήσης ηµιυπαίθριων και κλειστών χώρων κτηρίων (άρθ. 40 και 41, ν.3775/09) Εσοδο υπέρ Υ.Π.Α. από τέλη εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων (άρθ. 40 παρ. 9 ν.2065/92) Εσοδο ειδικής εισφοράς άρθρ. 19 ν.3054/02 για τον εφοδιασµόµε καύσιµα προβληµατικών περιοχών Εσοδα από δικαιώµατα υπερηµερίας και αποταµίευσης εµπορευµάτων εισπραττόµενα από τελωνεία (άρθ. 65, 67 ν.1165/18) Εσοδα Ν.2328/95 από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθµούς 100,00 100,00 100, , , , , ,68 13, , , , , , , , , , , , Εσοδα εισιτηρίων καζίνο (άρθ.2 παρ.10 ν.2206/94) , , , , , ,

20 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3837 Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο , , , , , Εσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων , , , , , , , Έσοδα από δραστηριότητες της καταργηθείσας Ανώνυµης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧΑ.Ε. (άρθρο 17 Ν. 4038/2012) , , , Λοιπά έσοδα , Ειδικά τέλη και δικαιώµατα του ηµοσίου από τη διενέργεια τεχνικών (ψυχαγωγικών) και τυχερών παιγνίων µέσω τερµατικών µε οθόνη ή στοιχηµατισµού µέσω διαδικτύου, και λοιπών παιχνιδιών , Εκτακτα έσοδα , , , , , , , ιάφορα έκτακτα έσοδα , , , , , , , Έσοδα από απαιτήσεις του ΕΟΜΜΕΧ που εκχωρούνται στο ηµόσιο (παρ.5 αρθ.4 ν.2702/99) Καταλογισµοί σε βάρος δηµόσιων υπολόγων µε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της ιοίκησης , , , , , , , , , , , Εσοδα από συναλλαγµατική διαφορά κάθε είδους , ,45 532, , Χρηµατικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταµείων και λογαριασµών άνεια Ε.Κ.Τ.Ε. ν.δ. 1138/72 που περιέρχονται στο ηµόσιο (αρθ.21 ν.2198/94) Εσοδα από την περιέλευση στο ηµόσιο απαιτήσεων τραπεζών, λοιπών πιστωτικών οργανισµών κ.λπ , , , ,19 541, , , , , , ,39 136, , , Απρόβλεπτα έσοδα , , , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , , , , Επί πλέον καταβληθέντα ποσά στο ηµόσιο µε µηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης Εσοδα από την εκχώρηση στο Ελληνικό ηµόσιο απαιτήσεων τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων (παρ.11 άρθρ.30 ν.2789/00 ΦΕΚ 21 Α'/00) , , , , , ,26-867, ,27 781, , , , Έσοδα από περιέλευση στο ηµόσιο των 9/10 του σχηµατισµένου κεφαλαίου στην Ε.ΕΠ.Ι.Α. από εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (αρθ.1 παρ.7 του ν. 3867/10) , , , Έσοδα από την ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο22,ν.4002/2011) Εσοδα από καταλογισµούς σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα ταµείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης , , , , , , , , , , , , Καταλογισµοί για προγράµµατα του Κοινωνικού Ταµείου , , , ,82 652, , , Καταλογισµοί για προγράµµατα του Ευρωπαικού Γεωργικού Ταµείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης Καταλογοισµοί για προγράµµατα του Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής Καταλογισµοί για προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ , , , ,68 400, , , , , , , , , , ,00 90,00 90, , , , ,32 720, Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταµεία ή οργανισµούς , , , ,32 720, Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - µέλη , , , ,39 278, Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων , , , ,45 278,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994).

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994). ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σεπτέμβριος 2014 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE, ΕΠΕ, Τελευταία ημέρα για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα