ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

2 Οικονομικό έτος 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 0000 ΑΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ , , , ,32 720, ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,80 216, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , , EΣΟ Α ΑΠΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,22 369, , , ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , , , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Π..Ε , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π..Ε , , ,37 369, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , , ,39 ΚΑΕ (6)=(4)-(5) (7)=(2)-(3)-(4) Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) 0000 AΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί σε εισοδήµατα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα (πλην µισθών και συντάξεων) εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα από µερίσµατα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ.1,αρθ.55, παρ.1, περ. η του ν. 2238/94, όπως ισχύει) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2, του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13 Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10, 64 ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 και άρθρο 52, 64 του ν.2238/94) , , , , , , , ,63 406,63 406, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων , , , , , , , Φόρος πλοίων , , , , , , , Φόρος επί των διανεµόµενων κερδών των ηµεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,και συνεταιρισµών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ. δ του ν. 2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ. Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συµφωνιών επαναγοράς, οµολόγων κ.λπ. Φόρος επί των τόκων από αποταµιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Φόρος στα αποθεµατικά τραπεζικών επιχειρήσεων , ,29 704,05 704,05 519, Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθρο 9 παρ. 4ν.3296/04) , , , , , Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών , , , , , , ,

4 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,00 251,18 251,18 251, , , , , , , , ,00 889,10 889,10 889, Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς λοιπές χώρες ,00 658,00 658,00 658, Φόροι στην περιουσία , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόροι και τέλη κληρονοµιών , , , , , , , Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , , , , , , Φόρος ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εµπράγµατα δικαιώµατα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων (άρθρα 20, 21 ν. 2065/92) , , , , , , , , , , , , , Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5 ν.3634/08) , , , , , , Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (άρθ. 53, ν. 4021/11) , , , , , , , Αµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , Eσοδα υπέρ τρίτων , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήµατος υπέρ ΟΓΑ , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων ,47 912,30 912, , Αµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Αµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Φόρος στην ακίνητη περιουσία , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , , , , , , Κύριος φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , , , , , , Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , ΚΑΕ

5 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 0640 Αµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα , , , , , , , Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99) , , , ,79 37, , , , , , , , , ΚΑΕ 0644 Φόρος στο εισόδηµα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1, 2, 3, του ν.3016/02 και του ν.3259/ , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους άµεσους φόρους , , , , , , , Τόκοι στους φόρους της περιουσίας , , , , , , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,32 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του ηµοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιµενικών ,67 25, , , , Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία λιµενικών , , , , , , ,73 32, , Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές , ,56 335, , , , , Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθρο 1 ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόµενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/1981) , ,95 80, , ,95 40, , , ,58 868, ,25 867, , , , , , Eισφορές συνταξιοδότησης από το ηµόσιο , , , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , ,09 242, , , , Εισφορές συνταξιούχων (αρθ.20 παρ.3 ν.2084/92) , , , , Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισµούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, ως συντάξιµου από το ηµόσιο (ν.1405/83) 2.000, , , , Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέµηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2α Ν.3986/2011) , ,07 13, , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι , , , , , , , Έσοδα από την έκτακτη οικονοµική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, , , , , , , , ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11) 0892 Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) , , ,

6 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (αρθ.2, ν.3808/09 και άρθρο πέµπτο ν.3845/10) Έκτακτη εισφορά στη µεγάλη ακίνητη περιουσία (αρθ.3, ν.3808/09) Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων και δεξαµενών κολύµβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος (άρθ. 31 Ν.3986/2011) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί άµεσοι φόροι 1.990, , , ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , , , ΚΑΕ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συµπεριλαµβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές (άρθ.1ν. 3427/05) , , , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω τελωνείων Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , ,09 417, , , , , , , , , , Φ.Π.Α στα προϊόντα καπνού , , , , Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω.ο.υ , , , , , , , Φ.Π.Α. εισαγοµένων , , , , , Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόµενα , , , , , Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών , , , , Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού , , , , Λοιποί φόροι συναλλαγών , , , , , , , Φόροι στις µεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοδοµών , , , , , , , Φόρος στη µεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτηµάτων , , , , , , , Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ. 11 ν. 3427/05) ,15 3, ,96 240, ,49 126, Φόρος στη µεταβίβαση πλοίων , , , , Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ ν.1676/86) , , , , , , , Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων (άρθρο33 Κ.Φ.Ε.) ,40 40, ,84 205, , , Λοιποί φόροι στις µεταβιβάσεις κεφαλαίων , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου σε µισθώµατα από ακίνητα , , , , , , , Τέλη χαρτοσήµου εισπραττόµενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , , , Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήµου , , , , , , ,

7 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήµου , , , , , , , Τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισµού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιοµηχανήµατα , ,88 67,88 67, , Τέλη διενέργειας παιγνίων µε παιγνιόχαρτα , , , , , , Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (άρθ. 45, ν.3986/11) Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σεεµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) Λοιπά τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , , , , , , , , , , , ,84 29, Λοιποί φόροι κατανάλωσης , , , , , , , Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) , , , , Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις , , , , Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας , ,61 125, ,65 30, , , Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (αρθ.17,ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες εµπορευµάτων (αρθ.17, ν.3833/10) Ειδικός φόρος πολυτελείας εµπορευµάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόµενων ειδών (αρθ.17, ν.3833/10) , , , , , ,77 125, , , , , , , , , , ,60 30, , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές , , ,75 533, , , Ειδικός φόρος στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων (άρθ. 60 ν.1731/87 και άρθ. 7 ν.1597/86) , , ,31 533, , , Φόρος ασφαλίστρων (άρθρ.29, ν.3492/06 ) , , , , , Ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Εφάπαξ φόρος επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης (αρθ.23 Ν.3634/08) Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Τέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ.33,ν.3775/09) , , , , , , , , , , , , , , , , , Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές 1.660, , , Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων , , , , , , , ΚΑΕ 1362 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και.χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και.χ. καιεπιβατικών.χ. που αφορούν τα έτη έως και το , ,78 266, , , , , Τέλη κυκλοφορίαςιδικού σήµατος , , , , , , , Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχηµάτων , , , , , , Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχηµάτα , ,86 965, , , , , Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ..Χ. (άρθρα 5 παρ.5, 12, 14παρ.7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) , , , , , Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία , ,09 890, , , , ,

8 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1374 Τέλος άδειας οχηµάτων , ,22 9, , Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων , , , , , Τέλος µεταβίβασης οχηµάτων , , , Ειδικά τέλη µηχανηµάτων έργων (άρθρ.20 ν.2052/92) , ,93 75, , , , Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα , , , Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήµατα και σκάφη , , , , , , , Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης µε µεγάλο κυλινδρισµό κινητήρα (άρθ.32, ν.3775/09) Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (άρθ.2, ν.3790/09) , , , , , , , , , , Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία , ,19 41, , , , , Τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων από τρίτες χώρες οχηµάτων , , , , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγοµένων από τρίτες χώρες καυσίµων , , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , , , ,27 151, Ε.Φ.Κ. µαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων , , , , , , , , Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , , Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων εγχωρίων και Ε.Ε , , ,72 65, , Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα , , ,06 65, , Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα , , , , Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε , ,20 41, , , , , Ε.Φ.Κ. υγραερίων , , , , Ε.Φ.Κ. βενζινών , , , , Ε.Φ.Κ. diesel , ,07 41, , , , , Ε.Φ.Κ. µαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου , , , , Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) , , , , Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) , , , , Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε , , , , ,44 641, Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού , , , , ΚΑΕ

9 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) 1472 Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών , , , , Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87 ν.2960/01) , , , , , Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων , , , ,88 641, Εµµεσοι φόροι υπέρ τρίτων , , , , , , , Εσοδα υπέρ Ο.Γ.Α , ,99 653, ,10 622, , , Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ.103, ν. 2960/01) , ,16 653, ,51 492, , , Ειδική εισφορά στα εισαγόµενα από το εξωτερικό , ,59 130, , , Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , , , , , , , Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόµενων στη χώρα εµπορευµάτων (ν.δ. 3883/58) , , , , , Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε , , , , , , , ικαίωµα 2% στις πληρωµές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιµενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταµείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δηµοσίων έργων , , , , , Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα , , ,99 25, , , Εµµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη , , , , , , , Εµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά , , , , , , , Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04 Εσοδα από φόρους µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίµηση , , , , , , , ,36 783, , , , , Φόρος µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ , ,36 783, , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , ΚΑΕ 1631 Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έµµεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν , , , , , , , Εµµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων , , , , , , , Λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , , Εσοδα ΦΠΑ , , , , , , , Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3 του ν.3016/02 και του ν.3259/04 Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους , , , , , , , , , , , , , , Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , , , , , Προσαυξήσεις στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Τόκοι υπερηµερίας Φ.Π.Α , , Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους γενικά , , , , , , , Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έµµεσοι φόροι , , , , , Ειδικές εισφορές στα εισαγόµενα , , , , Εσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) , , , ,

10 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) 1862 Εισφορά 0,15% στην εισαγωγή ορισµένων ειδών από την αλλοδαπή ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α. 8,00 8,00 8, Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Λοιποί έµµεσοι φόροι ,21 931,21 931, , Εσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε , , , , , ασµοί , , , , , ΚΑΕ 1911 ασµοί και λοιπά τέλη επιβαλλόµενα στις εισαγωγές από κράτη µη µέλη της Ε.Ε. µε βάση το κοινό τελωνειακό ασµολόγιο , , , , , Αντισταθµιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ ,98 744,98 744, ασµοί αντιντάµπιγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί στις εισαγωγές από κράτηµη µέλη της Ε.Ε , , , , ασµοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ. 808,51 808, Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τοµέα , , , , , Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εµπόριο µε χώρες µη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τοµέα 3,82 3, , , , , , , , Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη 843,11 107,23 107,23 735, ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , , , , , , , Εσοδα από κεφάλαια του ηµοσίου, µισθώµατα κ.λπ , , , , , , , Τόκοι , , , , Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε συνάλλαγµα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεώγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονταιαπό το ηµόσιο κ.λπ , , , , , , , , , , , , Έσοδα από µισθώµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας , , , , , , , Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταµών, λιµνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Εσοδο από την εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού , , , ,50 336, , , , , , ,52 300, Μισθώµατα ακίνητης περιουσίας γενικά , , , , , , , Λοιπά µισθώµατα , , , , , , Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , , , , Εσοδα από προσφορά οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου , , , , , Εσοδο από το λογαριασµό.ε.τ.ε. (άρθ.11 ν.1798/88) 568,81 568,81 568, Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου , , , , , Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών , , , , , , , Εσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών γενικά , , , ,25 475, ,87 231, Έσοδα από την αποζηµίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους , , , ,18 155,

11 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ένσηµα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης Εσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόµενα πλοία µέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , ,06 100, , , , , , , , Eσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του ηµοσίου , , , , ,38 69, Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές , , ,46 40, , , Τέλη και λοιπά έσοδα έµµισθων προξενείων , , , , , Τέλη και λοιπά έσοδα άµισθων προξενείων , , ,64 40, , Προξενικά ναυτιλιακά τέλη , , , , , Εσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών , , , , , , , ικαστικά έξοδα επιβαλλόµενα από τα ποινικά δικαστήρια , , , , , , , Αντίτιµο δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα , , , , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των άµισθων υποθηκοφυλάκων , ,39 54, , , , , ικαιώµατα στις εισπράξεις των έµµισθων υποθηκοφυλακείων , , , , , Λοιπά δικαστικά έξοδα , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών, εκµετάλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων , , , , , , , Εσοδα από πώληση αγαθών , ,23 805, , , , , ΚΑΕ Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιολόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε. Έσοδα από την εκποίηση πλωτών µέσων που περιέρχονται στο ηµόσιο λόγωτης κατάργησης του Ο Υ Α.Ε , , , , , , , , , Εσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5 παρ. 3εν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3παρ. 4γ ν.2052/92) , ,51 805, ,39 467, , , Εσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών , , ,84 730, ,61 6, Εσοδα από την εκµετάλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων του ηµοσίου Εσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Εσοδο από οφειλές τιµήµατος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας (άρθ. 33 ν.1845/89) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του ηµοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εσοδα από επιχειρήσεις και οργανισµούς , , , , , , , Εσοδα από δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις , , , , , Εσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων , , , , , Εσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Εσοδο υπέρ του ηµοσίου από Ο..Ι.Ε. (άρθρ. 4-6 α.ν. 598/68 όπως ισχύει) , , , , ,52 14,52 14, Λοιπά έσοδα 747,63 747,63 747,

12 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) Εσοδα από ηµόσιες υπηρεσίες επιχειρηµατικής µορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) , , , , , , , , , , , , ,83 970, Εσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών σε δοµικά υλικά , ,88 431, ,46 529, , , Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) , , , , , , , Εσοδο από την κυκλοφορία µεταλλικών κερµάτων , , , , ικαιώµατα από την έκδοση αναµνηστικών νοµισµάτων , , , Λοιπά έσοδα , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της Τραπ. Ελλάδας , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& ανείων , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών, των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε , , , Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών Κέρκυρας και Πάρνηθας , , , , , Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ , , , ,32 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΥ ΑΠ , , , , Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 333,34 333, Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΗ , Συµµετοχή κατά 30% του Ελληνικού ηµοσίου επί των µεικτών κερδών τωντεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερώνπαιγνίων που διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµαταή µέσω του διαδικτύου(άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) , , , Εκτακτα έσοδα , , , , ιάφορα έκτακτα έσοδα , , , , Έσοδα από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αντιµετώπισης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , Απολήψεις εξόδων, που έγιναν , , , , , , , ιάφορες απολήψεις , , , , , , , Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , , , Απολήψεις από Ν.Π..., ΟΤΑ, Οργανισµούς κ.λπ , , , , , Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις , , , , , , , Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς , ,24 185, , , Απολήψεις από εκτός προϋπολογισµού λογ/µούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθρ. 13 Ν. 2470/97, άρθρ. 12 Ν.3205/03) , ΚΑΕ

13 Οικονομικό έτος 2012 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (2) ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (3) ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (4) ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (5) ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (7) ΚΑΕ 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισµό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράµµατος Αλληλεγγύης και ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών , , , Λοιπές απολήψεις , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µετά την Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µέχρι , , , , , , , , , , Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µέχρι Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µετά την , , , , , , , ,72 915, ,78 600, Επιστροφές καταβαλλόµενων ποσών, χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδοµάτων κ.λπ. προσώπων που µισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο Εσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ. Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιµότητα κ.λπ. του ν. 4093/2012 Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που αχρεωστήτως καταβάλλεται µέσω των λογαριασµών της.ε.η., από φορείς του ηµοσίου που µισθώνουν ακίνητα τρίτων , , , , , , , , , , , ,18 368, , , , , , ,73 824, ,98 600, Επιστροφές αδιάθετων αποζηµιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόµενων ποσών χωρίς να οφείλονται , , , , , , , Λοιπές Επιστροφές ποσών , , , Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA)που κατέχουνελληνικά Κρατικά Οµόλογα (απόφαση Eurogroup ) Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ , , , , , , , , , , Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ , , ,89 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τοννόµο ή συµβατικών υποχρεώσεων προµηθευτών, εργοληπτών και λοιπώνσυµβαλλοµένων µε το ηµόσιο Εσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προµήθειες σε δάνεια κ.λπ. Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ηµεδαπή (άρθ.80 ν.3386/05) Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το ηµόσιο , , , , , ,11 275,11 275, , , , , , , ,69 889, , , Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) , , , ,07 567, , , Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ.12, ν.1796/88) , , , , ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών.....1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης

Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος Κατάργηση απαλλαγής Aιτήσεις προς απονοµή παροχών Aναγνώριση χρέους Aντίγραφα φορτωτικών επί µεταφοράς αγαθών από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή Aποδείξεις εξόφλησης Aποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα