Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει"

Transcript

1 1

2 Κείµενο Ἔπειτα, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ μέλει τοῦτο, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ μηχανᾶται ἐγγενέσθαι τοῦτο ἐν ὅλῃ τῇ πόλει, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκη, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἕκαστοι ἂν ὦσιν ὠφελεῖν τὸ κοινὸν δυνατοὶ καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ' ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. Ἀλήθῆ, ἔφη ἐπελαθόμην γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ἀδικήσομεν τοὺς γιγνομένους παρ ἡμῖν φιλοσόφους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες ἐπιμελεῖσθαί τῶν ἄλλων τε καὶ φυλάττειν. 2

3 Μετάφραση - Μα πώς; Θα τους αδικήσουµε και θα τους κάνουµε να ζουν χειρότερα, ενώ τους είναι δυνατό να ζουν καλύτερα; - Ξέχασες πάλι, φίλε µου, είπα εγώ, ότι µέληµα του νόµου δεν είναι αυτό, δηλαδή πώς θα ζει στην πόλη εξαιρετικά καλά µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, αλλά αναζητάει µέσα για να πραγµατοποιηθεί αυτό για ολόκληρη την πόλη, συγκρατώντας τους πολίτες (ενωµένους σε αρµονικό σύνολο) µε την πειθώ και τον εξαναγκασµό, κάνοντάς τους να µεταδίδουν ο ένας στον άλλο την ωφέλεια, την οποία ο καθένας µπορεί να προσφέρει στο κοινό και δηµιουργώντας ο ίδιος τέτοιους άνδρες µέσα στην πόλη, µε σκοπό όχι να τους αφήνει να κατευθύνονται ο καθένας όπου θέλει, αλλά να τους χρησιµοποιεί αυτός για να δένει µαζί σε µια ενότητα την πόλη. - Έχεις δίκιο, είπε πραγµατικά το είχα ξεχάσει. - Σκέψου τώρα Γλαύκωνα, είπα, ότι δεν θα αδικήσουµε όσους γίνονται φιλόσοφοι στην πόλη µας, αλλά θα είναι δίκαιη η αξίωσή µας, αν τους υποχρεώνουµε να φροντίζουν και να φυλάνε τους άλλους. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Το θέµα της ενότητας Η ενότητα αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης. Στην 12 η ενότητα ο Σωκράτης ανέφερε ότι η πολιτεία οφείλει να εξαναγκάζει τις «βέλτιστες φύσεις» να µετέχουν ενεργά στα πολιτικά δρώµενα, αναλαµβάνοντας την εξουσία. Στην ενότητα 13, την οποία εξετάζουµε, ο Γλαύκωνας, ο συνοµιλητής του Σωκράτη, διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο είναι η δίκαιη η άσκηση πίεσης στους πεπαιδευµένους να κάνουν κάτι που δεν το επιθυµούν. Θέµα, λοιπόν, του αποσπάσµατος είναι ο εξαναγκασµός των φιλοσόφων από τους νόµους για να αναλάβουν τα ηνία της διακυβέρνησης. Απόδοση του περιεχοµένου Ο Γλαύκωνας, µέσω µιας ερώτησης την οποία απευθύνει στον Σωκράτη, εκφράζει την άποψη ότι είναι άδικο να εξαναγκαστεί κάποιος, ενώ του είναι δυνατό να ζήσει καλύτερα, να ζήσει χειρότερα. ιότι, ο νοµικός εξαναγκασµός των πεφωτισµένων φιλοσόφων να «ξανακατέβουν στη σπηλιά, ενώ κατάφεραν να αποδράσουν από αυτή και να γνωρίσουν την αλήθεια, το Αγαθό», να ασχοληθούν δηλαδή µε την άσκηση της εξουσίας, ενώ τους είναι δυνατό να ζήσουν στην 3

4 µακαριότητα που τους προσφέρει η ενασχόληση µε τα φιλοσοφικά ζητήµατα, παραβιάζει τις ατοµικές ελευθερίες και το δικαίωµα αυτοδιάθεσης και προσωπικής επιλογής. Ο Σωκράτης, για να αιτιολογήσει την άποψή του, δηλώνει ότι είναι θεµιτό να θυσιαστεί η ευδαιµονία των λίγων για την ευδαιµονία ολόκληρης της πόλης. Υποτάσσει ξεκάθαρα, λοιπόν, αντίθετα µε τον Γλαύκωνα, το ατοµικό συµφέρον στο συλλογικό, διότι πιστεύει ότι το ζητούµενο είναι το συµφέρον και η ευδαιµονία ολόκληρης της πόλης και όχι µιας µεµονωµένης τάξης ανθρώπων. Ο νόµος: Οι νόµοι, το γραπτό δίκαιο, αποτελούν τους γραπτούς εκείνους κανόνες, τους οποίους συνέταξε η πολιτεία και που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Η ύπαρξη νόµων (αν και αυτοί περιορίζουν την ανθρώπινη ελευθερία επειδή επιβάλλονται µε τον καταναγκασµό) αποτρέπει την ασυδοσία, εξασφαλίζει τις αρµονικές σχέσεις και την αγαστή συνεργασία των πολιτών, καθιστώντας εφικτή την κοινωνική συνοχή. Σκοπός, εποµένως, του νόµου είναι: Να επιτύχει την αρµονική συνύπαρξη των πολιτών, καθορίζοντας σε αυτούς δικαιώµατα, υποχρεώσεις, οριοθετώντας, δηλαδή, την δράση τους µέσα στην κοινωνία (συναρµόττων). Αποσκοπεί, δηλαδή, στο να τους δέσει µαζί σε µια ενότητα (ἱνα καταχρῆται αὐτοῖς ἐπί τον σύνδεσµον τῆς πόλεως σχόλιο του σχολικού βιβλίου). Αυτό θα γίνει κατορθωτό µε την πειθώ και τον εξαναγκασµό (βλέπε παρακάτω: τα µέσα του νόµου). Να αναπτύξει κλίµα συνεργασίας µεταξύ των πολιτών, να δώσει έµφαση στην ανάγκη εδραίωσης του αλτρουϊσµού, της αλληλεγγύης και της διάθεσης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο (ποιῶν µεταδιδόναι τῆς ὠφελίας). Σύµφωνα µε τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου: «Τῆς ὠφελίας: Οι πόλεις δηµιουργήθηκαν εξαιτίας της αδυναµίας των ανθρώπων να αποκτήσουν, ο καθένας από µόνος του τα απαραίτητα για τον εαυτό του. Μέσα στα πλαίσια της πόλης γίνεται επιµερισµός εργασίας, επιτυγχάνεται η αυτάρκεια και ο κάθε πολίτης, καθώς εργάζεται, είναι δυνατόν να επωφελήσει το κοινωνικό σύνολο.» Να επιτύχει την ευδαιµονία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Γιατί τον νόµο δεν τον ενδιαφέρει (νόµῳ οὐ τοῦτο µέλει) η ευδαιµονία µιας µόνο κοινωνικής τάξης, αλλά όλης της κοινωνίας. Σύµφωνα µε τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου: «Ο νόµος προσωποποιείται αλλά φυσικά δεν παύει να είναι ανεπηρέαστος από προσωπικές συµπάθειες και αντιπάθειες.» 4

5 Να διαπλάσει ποιοτικά τέτοιους πολίτες (ἐµποιῶν τοιούτους ἄνδρας βούλεται), ώστε αυτοί να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ενεργούν όπως θέλουν, αλλά ότι έχουν µια συγκεκριµένη αποστολή να επιτελέσουν µέσα στα πλαίσια της πολιτείας µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της και κατ επέκταση την ευδαιµονία του συνόλου. Στον «Πρωταγόρα» είδαµε, ότι ο νόµος φέρει την πειθαρχία και την τάξη µέσα στην πολιτεία και συνενώνει τους πολίτες µε δεσµούς φιλίας. Τα µέσα του νόµου: Ο νόµος, για να επιτύχει την υποταγή των πολιτών στους επιβαλλόµενους από το νοµοθετικό πλαίσιο κανόνες, χρησιµοποιεί την πειθώ και τον εξαναγκασµό (δηλαδή την άσκηση βίας). Η πειθώ: Ο Πλάτων θεωρεί ότι ο νόµος πρέπει να πείθει τους πολίτες να συµµορφώνονται µε τις επιταγές του. ηλαδή, πρωταρχικό ζητούµενο είναι οι πολίτες να µην εξαναγκάζονται, αλλά να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συµµορφώνονται µε τον νόµο. Αυτό, βέβαια, απαιτεί την κατάλληλη αγωγή, την ηθική διαπαιδαγώγηση, την καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών, που θα τους επιτρέψουν να υπακούουν στους νόµους χωρίς άσκηση πίεσης. Η ανάγκη (ο εξαναγκασµός, η βία): εν περιορίζεται ο Πλάτωνας µόνο στην πειθώ, αλλά αποδέχεται και ως µέσο συµµόρφωσης στον νόµο και τη βία. Όπως αναφέρει στους «Νόµους» του, η βία θα πρέπει να εφαρµόζεται στον όχλο που δεν έχει λάβει παιδεία (σχόλιο βιβλίου) και δεν µπορεί µε την πειθώ να οδηγηθεί στον σωστό δρόµο. Κριτική της θέσης του Σωκράτη Στη θέση την οποία διατύπωσε ο Σωκράτης διακρίνουµε µια ξεκάθαρη αντίφαση: αναφέρει ότι οι νόµοι οφείλουν να στοχεύουν στην ευδαιµονία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου, επειδή όµως επιτρέπουν και επιδιώκουν τον εξαναγκασµό και τη δυστυχία των φιλοσόφων στο βωµό του κοινού καλού, στην ουσία προκαλούν τη δυστυχία ενός µέρους της κοινωνίας. Συνεπώς, αφαιρώντας την ευδαιµονία από τους φιλοσόφους (φύλακες) ο νοµοθέτης υποδαυλίζει την προσπάθειά του για ευηµερία ολόκληρου του συνόλου, την οποία έθεσε ως πρωταρχικό στόχο του. Είναι, εποµένως, εύθραυστος ο συλλογισµός του Σωκράτη. Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι οι φιλόσοφοι έχουν δηµιουργηθεί από την πολιτεία (ἐµποιῶν τοιούτους ἄνδρας), η οποία µέσω της µόρφωσης και της αγωγής που τους παρήσχε τους έκανε ικανούς να αποκτήσουν σοφία και 5

6 ξεχωριστές ικανότητες. Συνεπώς, θεωρεί ο Σωκράτης (αν και δεν παραγνωρίζει και τη φυσική τους προδιάθεση για πνευµατική ανέλιξη) ότι η πολιτεία δικαιωµατικά τους αναγκάζει να αναλάβουν κάποιο ρόλο µέσα στους κόλπους της. Η παραπάνω άποψη, όµως, όσο και αν έχει κάποια στοιχεία πειστικότητας, δεν µπορεί να γίνει απολύτως αποδεκτή. Και αυτό ισχύει, διότι φαίνεται να προσβάλει τον χαρακτήρα της παιδείας, παρουσιάζοντάς την ως µια διαδικασία µέσω της οποίας υπάρχει η επιδίωξη να την εκµεταλλευτεί αυτός που την προσφέρει. Στόχος της πρέπει να είναι η διάπλαση ενός δυνατού πνεύµατος, ελεύθερου να πορευτεί στη ζωή βάσει των δικών του επιλογών και όχι η δηµιουργία ενός «οπλισµένου στρατιώτη» στην δική του υπηρεσία. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το αδύνατο σηµείο, την αντίφαση που διακρίνει τον προαναφερθέντα συλλογισµό, το διέκρινε πρώτος ο Αριστοτέλης. Ως προς τα µέσα του νόµου, είδαµε ότι ο Σωκράτης εγκρίνει και τη χρήση βίας. Οπωσδήποτε ο νόµος έχει µέσα στη φύση του τον εξαναγκασµό, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Ο Πλάτωνας όµως προχωρά ένα βήµα παραπάνω. Εκχωρεί στο νόµο το δικαίωµα να καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να δεσµεύει τις ατοµικές ελευθερίες και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής και αυτοδιάθεσης στο βωµό του κοινού καλού. Είναι εµφανές, λοιπόν, ότι µια τέτοια δικαιοδοσία που εκπορεύεται από το νόµο αντιβαίνει στις δηµοκρατικές αρχές, µπορούµε µάλιστα να πούµε ότι συµφωνεί και µε τις δοµές που αρµόζουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η χειραγώγηση του πολίτη και η υποταγή του στην κρατική εξουσία φανερώνουν έναν παρεµβατικό και αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Ο Σωκράτης προτάσσει το σύνολο έναντι του ατόµου, αντιµετωπίζει το δίκαιο και το άδικο υπό το πρίσµα της σκοπιµότητας. Αντίθετα, ο Γλαύκων προτάσσει το άτοµο, αντιµετωπίζει απόλυτα το δίκαιο και το άδικο. Βέβαια, η προσφυγή στον εξαναγκασµό δικαιολογείται και ιστορικά και ψυχολογικά, αν λάβουµε τις τραυµατικές εµπειρίες που είχε ο Πλάτωνας: 1) από φθορά του πολιτικού ήθους στην Αθήνα λόγω της παρουσίας των δηµαγωγών, 2) από τις αυθαιρεσίες και τα εγκλήµατα των Τριάκοντα, 3) από τη διάψευση των ελπίδων του Πλάτωνα µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, εξαιτίας της ενέργειας των δηµοκρατικών να καταδικάσουν σε θάνατο τον Σωκράτη. Για τους παραπάνω λόγους ωθείται στη σύλληψη της ιδανικής πολιτείας, η οποία όταν κινδυνεύει να µαταιωθεί, οφείλει, όπως πιστεύει, να καταφύγει στον εξαναγκασµό. 6

7 ἐπελάθου Σύµφωνα µε τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου: «Προηγουµένως είχε συµφωνηθεί ότι οι φύλακες, µολονότι κατέχουν στην ιδεώδη πόλη την εξουσία, δεν θα έχουν ούτε περιουσία ούτε θα κτίζουν µεγάλες και ωραίες κατοικίες, ούτε θα διαθέτουν χρήµατα ούτε θα φιλοξενούν γνωστούς και φίλους. Η ζωή τους θα είναι πειθαρχηµένη και λιτή.» Ερώτηση 1η: «Έτσι που, αν ήταν δυνατό να βρεθεί µια πολιτεία όλο από τέλειους ανθρώπους, όλοι θα έβαζαν τα δυνατά τους να έµεναν έξω από την εξουσία, όπως τώρα όλοι επιζητούν να είναι µέσα στα πράγµατα και τότε θα µπορούσε να αποδειχθεί φως φανερό ότι το φυσικό του πραγµατικά αληθινού άρχοντα είναι να αποβλέπει όχι στο συµφέρον το δικό του, αλλά των υπηκόων.» Σχολιάστε το παραπάνω χωρίο από την Πολιτεία του Πλάτωνα σε συσχετισµό µε την άποψη του John Stuart Mill: «Το καταλληλότερο άτοµο για να του ανατεθεί µια εξουσία είναι εκείνο που δεν είναι καθόλου πρόθυµο να αναλάβει την εξουσία». Στο χωρίο αυτό ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι οι πραγµατικά αγαθοί άνδρες επιζητούν να µένουν µακριά από εξουσίες και αξιώµατα, διότι δεν χαρακτηρίζονται από στοιχεία όπως η αρχοµανία, η επιδίωξη για απόκτηση πλούτου και τιµές. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν ατελείς ανθρώπους. Γι αυτό, αναφέρει ότι σε µια πολιτεία που θα υπήρχαν τέλειοι άνθρωποι κανένας δεν θα διεκδικούσε την εξουσία. Συνεπώς, καταλήγει, οι αληθινοί άρχοντες δεν επιδιώκουν το δικό τους συµφέρον αλλά αυτό των υπηκόων τους. Ο Mill κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος: µας θυµίζει η φράση του τους φιλοσόφους του Πλάτωνα οι οποίοι δείχνουν απροθυµία για την ανάληψη της εξουσίας. Τα συνήθη κίνητρα για την ανάληψη της εξουσίας, δηλαδή η δίψα για πλούτο και εξουσία, τους αφήνουν αδιάφορους. Και από τη στιγµή που δεν συγκινούνται από αυτά, καθίστανται ταυτόχρονα ιδανικά πρόσωπα για την άσκηση της εξουσίας. Ερώτηση 2η Η άποψη του Πλάτωνα ότι ο νόµος πρέπει να φροντίζει ώστε η ευδαιµονία να διασφαλίζεται για ολόκληρη την πόλη, και όχι µόνο για µια οµάδα πολιτών, βρίσκεται στην ίδια γραµµή σκέψης µε την άποψη που διατυπώνει σε απόσπασµα από το έργο του Θουκυδίδη ο Περικλής. Ποια είναι η γνώµη σας γι αυτόν τον προβληµατισµό; Σύµφωνα µε την οµόφωνη γνώµη του Σωκράτη και του Περικλή, το κοινό καλό προέχει του ατοµικού και επιπλέον η ατοµική ευτυχία εξαρτάται από την 7

8 κοινή ευπραγία. Η ορθότητα της παραπάνω θέσης καθίσταται εµφανής, αν σκεφτεί κανείς ότι µια πόλη που δυστυχεί δεν µπορεί να επιτρέψει την ευτυχία µεµονωµένα στα µέλη της, ακόµα και αν κάποια από αυτά έχουν δύναµη, οικονοµική ισχύ, καθώς µια ενδεχόµενη κατάρρευση της πόλης θα συµπαρασύρει και αυτούς (στις µέρες µας, που η χώρα µας βιώνει µια έντονη και επώδυνη οικονοµική κρίση διακρίνουµε ακόµα εντονότερα την δεδοµένη ισχύ της θέσης αυτής). Παρόµοιες απόψεις έχουν εκφραστεί πολλές. Ο Αριστοτέλης διατυπώνει την άποψη ότι το όλο προηγείται του µέρους (ότι δηλαδή η πόλη έχει µεγαλύτερη σηµασία από τα άτοµα). Ο Μακρυγιάννης επίσης στα Αποµνηµονεύµατά του αναφέρει: «αν είµαι στραβός και η πατρίδα µου είναι καλά, µε θρέφει αν είναι η πατρίδα µου αχαµνά, δέκα µάτια να έχω στραβός θα είµαι». Κανείς λοιπόν δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις προοπτικές που υπάρχουν για τον άνθρωπο σε µια ευηµερούσα και δυνατή πόλη. Ωστόσο, ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι σκοπός της ιδεώδους πόλης δεν είναι η ευδαιµονία µιας οµάδας αλλά της πόλης ολόκληρης. Η θέση του Πλάτωνα κρύβει και κάποια αδυναµία. Και αυτό, γιατί κάνει λόγο για εξαναγκασµό των πολιτών να ενδιαφερθούν για την κοινή ευδαιµονία, γεγονός το οποίο παραβιάζει τις ατοµικές ελευθερίες. Το ενδιαφέρον για το καλό της πόλης πρέπει να απορρέει από την ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να είναι αποτέλεσµα εσωτερικής του ανάγκης που θα έχει διαµορφωθεί από την αγωγή που θα έχει λάβει και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι αποτέλεσµα βίας. Εκφραστικά µέσα Η προσωποποίηση του νόµου. Άρση και θέση: οὐ τοῦτο µέλει...ἀλλά τοῦτο µηχανᾶται. οὐδ ἀδικήσοµεν...ἀλλά δίκαια πρός αὐτούς ἐροῦµεν. ιάλογος και αφήγηση: ο διάλογος δίνει ζωντάνια στην αφήγηση. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ἂδικῶ = βλάπτω, κακουργῶ ŧ ὠφελῶ : δίκαιο, δικηγόρος, αδικία, δίκη, δικηγόρος. ποιῶ = δρῶ, ἐργάζοµαι ŧ ἀδρανῶ. : προσποιούµαι, ποιητής, τεκνοποιώ, παραποίηση, χειροποίητος. χεῖρον = κάκιον ŧ βέλτιον, ἄµεινον. ζῶ = βιῶ ŧ ἀποθνῄσκω, τελευτῶ. 8

9 ἐπιλανθάνοµαι = ἀµνηµονῶ ŧ µιµνῄσκοµαι. φίλος = ἀγαπητός, προσφιλής ŧ ἐχθρός, πολέµιος. : φίλος, φιλία, φιλί, συµφιλίωση, ζωόφιλος, φιλονικία, φιλάνθρωπος. νόµος < νέµω : νοµή, νοµαδικός, παρανοµία, προνόµιο, κληρονοµιά, νόµισµα. µέλω = ἐπιµέλοµαι, φροντίζω ŧ ὀλιγωρῶ, ἀµελῶ. : αµέλεια, επιµέλεια, µεταµέλεια, µελέτη. γένος < γίγνοµαι : γνησιότητα, αγένεια, οικογένεια, γενιά, γονέας, γόνιµος. ὅλος : ολότητα, σύνολο, ολογράφως, ολονυκτία. µηχανῶµαι < µηχανή = ἐπινοῶ, τεκµαίροµαι. βιοµηχανία, µηχανή, µηχανισµός, µηχανολόγος. συναρµόττω = συνάπτω, συζεύγνυµι. : αρµοδιότητα, εφαρµογή, προσαρµογή, αρµονία, συναρµολόγηση. πειθώ : άπιστος, πειθήνιος, πεποίθηση, πιστοποιητικό, απείθαρχος, αναξιόπιστος. µεταδίδωµι = ἐπιτρέπω, παρέχω, προσφέρω ŧ λαµβάνω, δέχοµαι. παράδοση, δόση, δώρο, καταδότης, µετάδοση, απόδοση, µισθοδοσία, ανέκδοτο. κοινός : κοινοποίηση, κοινωνία, κοινότητα, επικοινωνία. ὠφελῶ < ὄφελος = λυσιτελῶ, ὀνίνηµι ŧ βλάπτω, λυµαίνοµαι. : ωφελώ, ωφέλεια, κοινωφελής, ανώφελος. ἀνήρ : ανδριάντας, ανδρεία, ανδραγάθηµα, ανδρισµός, ανδροκρατία. ἀφίηµι = ἐῶ, ἐπιτρέπω ŧ κωλύω, ἐµποδίζω. : κάθετος, χειραφέτηση, ένεση, έφεση, άνεση, αφετηρία. βούλοµαι = ἐθέλω, ἐπιθυµῶ. βουλιµία, άβουλος, πρωτοβουλία, βούληση. καταχρῶµαι = χρηµατιστήριο, χρέος, χρησιµότητα, εύχρηστος, χρήµα. φιλόσοφος <φίλος + σοφία : σοφία, σοφιστής, πάνσοφος, σόφισµα. δίκαιος = χρηστός, ἐπιεικής ŧ ἄδικος. ἐπιµέλοµαι = κήδοµαι,µεριµνῶ, φροντίζω ŧ ἀµελῶ. φυλάττω = τηρῶ, φρουρῶ. φυλακή, φυλαχτό, φύλακας, αγροφύλακας, φυλακισµένος. 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πλάτ. Πολ. 347d «ἐπεὶ κινδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκὸς: εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, απεικόνιση, εικασία, εικαστικός πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 )

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 ) Αρχαία Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «Ἒπειτ ἔφη, ἀδικήσοµεν αὐτούς, καί ποιήσοµεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὄν ἄµεινον ; Ἐπελάθου, ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 1 ΘΕΜΑ: Είναι γενικά αποδεκτό πως µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης εµφανίζεται έντονο, τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο της κρίσης της γλώσσας. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά

Αριστοτέλους, Πολιτικά Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση Αριστοτέλους, Πολιτικά Επιμέλεια: Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων Εισαγωγή με βάση τον W.D. ROSS Tο έργο αποτελεί συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου Αριστοτέλη, Πολιτικά Ερωτήσεις Υπουργείου Ενότητα 11 1. «Ἐπειδὴ ὁρῶμεν»: Χρησιμοποιώντας τη λέξη «ὁρῶμεν» ο Αριστοτέλης δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι τα (λογικά) επιχειρήματά του συχνά τα συλλέγει

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ

www.prooptikh.com Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην ελληνική αρχαιότητα του πέμπτου και του τέταρτου αιώνα π.χ., οι δούλοι, οι γυναίκες και τα παιδιά αποκλείονταν από το πεδίο της πολιτικής δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 3 4 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο Β Γενικού Λυκείου 1 ΣυγγραφειΣ: Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου Νομικός, Διδάκτωρ Νομικής, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. λεωνίδας Κατσίρας Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ Πριν ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση των πολιτευµάτων κατά το Σωκράτη στο διάλογο Πολιτεία είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ορισµένες βασικές ιδέες της Σωκρατικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1. Σκοπός. 4 2. οµή Κειµένου όγµατος... 4 3. Ορισµός όγµατος ιαµόρφωσης Ηγετών.. 5 4. Επιδιώξεις όγµατος ιαµόρφωσης Ηγετών.. 5 5. Γενικές Έννοιες.... 7 6. Εφαρµογή Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. Κ. Κιτσάκη. Φνλολόγου της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

ΑΘ. Κ. Κιτσάκη. Φνλολόγου της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΘ. Κ. Κιτσάκη Φνλολόγου της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 71 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3646697-3629684 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται απ ' το συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος Κώστας Ν. Θεριανός A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι επιβεβαιώνει συνήθως το ερώτηµα για το ποιο είναι το νόηµα της ζωής; Σε τι διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επιμέλεια: Κοντογιαννίδου Γαβριέλλα (Διδάκτωρ Διδακτικής) 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα