FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision"

Transcript

1 1 FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 Athenaeum InterContinental, Athens

2 2 Can pharmaceutical companies contribute towards a win-win situation in healthcare delivery? Σας ευχαριστώ για την τιµητική πρόσκληση. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι επίκαιρος και ενδεικτικός της σηµερινής πραγµατικότητας Shaping the Future of Healthcare in Greece: from past weaknesses and present challenges to a new vision. Το µήνυµα του συνεδρίου είναι ξεκάθαρο. Μέσα στη δίνη των δραµατικών εξελίξεων και οικονοµικών ανακατατάξεων πρέπει να αποκόψουµε τον οµφάλιο λώρο που µας συνδέει µε παρωχηµένες πρακτικές, νοοτροπίες και ιδεολογικά taboo του παρελθόντος και να αδράξουµε την ευκαιρία για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της Υγείας. Αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα των περιστάσεων. Η κοινωνία που υπηρετούµε απαιτεί αξιοπιστία και ειλικρίνεια από τους κοινωνικούς εταίρους.

3 3 Ο ΣΦΕΕ όχι µόνο υποστηρίζει την υλοποίηση κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισµού του συστήµατος υγείας, αλλά ταυτόχρονα έχει κάνει προτάσεις για την υλοποίηση των σηµαντικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στο χώρο αυτό. Η Πολιτεία και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουν τους κοινούς στόχους: την άµεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρµακα, τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και την επάρκεια φαρµάκων στην αγορά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΦΕΕ έχει προτείνει στην Πολιτεία ένα νέο υπόδειγµα συνεργασίας το οποίο µπορεί να αποτελέσει το µοντέλο για όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Το νέο υπόδειγµα εδράζεται στην αντίληψη ότι κάθε πρόταση, κάθε ευφυής και έξυπνη λύση πρέπει να είναι ωφέλιµη για όλους (win-win). εν έχουµε την πολυτέλεια να φτιάχνουµε κάτι καταστρέφοντας κάτι άλλο.

4 4 Όλες οι λύσεις πρέπει να παράγουν αξία για όλους εµπλεκοµένους, διαφορετικά θα προκύψουν πιο δυσεπίλυτα προβλήµατα. Η Υγεία αποτελεί επένδυση για µία χώρα και όχι δαπάνη. Το φάρµακο µπορεί να αποτελέσει εργαλείο συγκράτησης των δαπανών υγείας µέσω της µείωσης δαπανών σε άλλα µέρη του συστήµατος (αποφυγή εγχειρήσεων, µείωση νοσοκοµειακής δαπάνης, αποασυλοποίηση κλπ κλπ). Προτείνουµε ένα τρίπτυχο εξόδου από την κρίση. Πρώτος πυλώνας, η διαρκής διαβούλευση της Πολιτείας µε τους φορείς για την αναζήτηση των βελτίστων πρακτικών και τη λήψη λειτουργικών και βιωσίµων αποφάσεων και «έξυπνων» λύσεων.

5 5 Λύσεων, οι οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο δεοντολογικών αρχών που χαρακτηρίζουν και εµπνέουν τις πράξεις της Πολιτείας και των επιχειρήσεων. Έξυπνων λύσεων που πραγµατικά συµβάλουν στην αποδοτικότητα του συστήµατος υγείας και όχι λύσεων µε βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα και προσωρινής προοπτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι η φαρµακευτική αγορά δεν αντέχει άλλες µειώσεις τιµών. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλον οικονοµικό στραγγαλισµό ούτε µπορούν να παραµείνουν βιώσιµες, όταν η Πολιτεία δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις της προς αυτές, παρά µόνο νοµοθετεί υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές χρηµατικών ποσών τη στιγµή που, η Ελλάδα έχει τιµές φαρµάκων από τις χαµηλότερες µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

6 6 Ο ΣΦΕΕ στηρίζει τον εξορθολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης και των δαπανών υγείας γενικότερα. Σε καµία περίπτωση όµως ο στόχος αυτός, δεν επιτυγχάνεται µε τη θεσµοθέτηση πρόσθετων µέτρων, όπως η λίστα συνταγογραφουµένων φαρµάκων που θα προκαλέσει περαιτέρω συµπίεση των τιµών και υποκατάσταση παλαιών, φθηνών και καταξιωµένων φαρµάκων από νεότερα και ακριβότερα εκτοξεύοντας αντί να µειώσει τη φαρµακευτική δαπάνη. εύτερον, προώθηση της ανάπτυξης. Σήµερα µε την ασκούµενη πρακτική της κατάργησης του προστατευτισµού και απελευθέρωσης της αγοράς παρεµβαίνουµε στις εµπορικές σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. Η έξοδος, όµως, από την κρίση δεν θα επιτευχθεί µε την αποµόνωση στα «καταφύγια» που κάθε κλάδος και κάθε επιχείρηση έχει οικοδοµήσει. Θέλουµε το κράτος να στέκεται δίπλα µας.

7 7 Να προάγει την επιχειρηµατικότητα, την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας. Να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κέντρο ενίσχυσης της καινοτοµίας και κόµβο στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρµάκων. Τρίτον, η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση των οικονοµικών της υγείας. Η σπατάλη και η κακοδιαχείριση λόγω της ελλείψεως µηχανοργανώσεως και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του συνόλου του συστήµατος υγείας πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Σήµερα η Πολιτεία παίρνει αποφάσεις σχεδόν στα τυφλά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα προσβάσεως σε αξιόπιστη πληροφόρηση και στοιχεία, χωρίς ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο.

8 8 Ο ΣΦΕΕ εδώ και πάνω από µία δεκαετία, έχει καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιτευχθεί ο εξορθολογισµός της δηµόσιας δαπάνης υγείας είναι η ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης και ο έλεγχος του συστήµατος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική κάρτα και το ιστορικό ασθενούς, τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και η ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου διανοµής. Όλα αυτά θα καταπολεµήσουν τη διαχειριστική αδυναµία και τη σπατάλη στο δηµόσιο, διασφαλίζοντας εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων για το εθνικό σύστηµα υγείας και τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση και επιτυγχάνοντας τη χρηστή διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών της υγείας. Κάθε ηµέρα καθυστέρησης είναι σε βάρος του ασθενή, της δηµόσιας υγείας και των οικονοµικών της.

9 9 Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ στο µνηµόνιο και τους στόχους του όσον αφορά στο φάρµακο. Πιστεύουµε καταρχήν ότι θα πρέπει να υπάρξει µία οµάδα εργασίας ανάµεσα στο κράτος και τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, η οποία θα εξειδικεύσει τα µέτρα που στόχο έχουν τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης και θα διαπραγµατευτεί ένα πιο αποδοτικό πακέτο µέτρων. Πιστεύουµε επίσης ότι, τα ποσοστά-στόχοι, ως προς το ΑΕΠ που αφορούν στη συγκράτηση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης θα πρέπει να είναι πάντα προσαρµοσµένα στον οικονοµικό κύκλο, διαφορετικά οι εφαρµοζόµενες πολιτικές θα είναι αντιπαραγωγικές και θα δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πολιτών σε φαρµακευτική περίθαλψη στο χαµηλότερο δυνατό κόστος.

10 10 Εν κατακλείδι, ειλικρινής διάλογος, σαφείς κανόνες και διαφάνεια, εποικοδοµητική συνεργασία στη λήψη αποφάσεων και προσήλωση στην ανάπτυξη αποτελούν τη συνταγή, ώστε η Πολιτεία και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να επιτύχουν τον κοινό τους στόχο. Ζητούµε από την πολιτική ηγεσία να δείξει εµπιστοσύνη στον επιχειρηµατικό κόσµο, να απελευθερώσει την οικονοµία και να άρει την πολυνοµία. Λύσεις υπάρχουν. οκιµασµένα και επιτυχηµένα µοντέλα λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα, µπορούν να υιοθετηθούν από το δηµόσιο τοµέα, προκειµένου ο δεύτερος να αποτελέσει µέρος της λύσης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος και όχι µέρος του προβλήµατος. Η εύρυθµη λειτουργία και η βιωσιµότητα του δηµόσιου τοµέα είναι προς το συµφέρον όλων µας. Είναι προς το συµφέρον του δηµόσιου τοµέα να τείνει ώτα ευήκοα στις προτάσεις και λύσεις του ιδιωτικού τοµέα.

11 11 Κυρίες και κύριοι, Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις για την ανάκαµψη της χώρας και την κοινωνική ευηµερία. Την κρίση τη βλέπουµε ως ευκαιρία. Τον τοµέα της Υγείας ως χώρο ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων. Την Πολιτεία ως σύµµαχο. Η ευκαιρία είναι µοναδική. Θα κερδίσουµε το στοίχηµα προς όφελος όλων. Σας ευχαριστώ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ. ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ. ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΟ 9 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD 2010 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ;» ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing BOUSSIAS COMMUNICATIONS HealthDaily EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS TΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 SPECIAL EDITION SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing Η

Διαβάστε περισσότερα

τίες και Στελέχη του κλάδου ΤΠΕ, Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων

τίες και Στελέχη του κλάδου ΤΠΕ, Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων Τ η Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) πραγματοποίησε, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, το συνέδριο digital economy forum με θέμα Η ανάκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28.05.2015 Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, Κυρίες και Κύριοι, Είναι με μεγάλη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Κυρίες και Κύριοι,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του προέδρου της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου με θέμα: Η επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία: η πρόκληση της ανάπτυξης και ο ρόλος της επιχειρηματικότητας, 6 Μαΐου 2014 «Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 7 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΟΥΝ Δηµήτρης Λιντζέρης Γιώργος Πατούλης Κωνσταντίνος Λουράντος Θεόδωρος Τρύφωνας Δηµήτρης Δέµος Βασίλειος Κάτσος Δηµήτρης Γιαννακόπουλος ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Οκτώβριος 2015

Ομιλία στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Οκτώβριος 2015 Ομιλία στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Οκτώβριος 2015 Συζήτηση από το παρελθόν, την ώρα που η κοινωνία αγωνιά για το μέλλον. Οι πολίτες έχουν μνήμη, έκριναν την αξιοπιστία όλων μας και έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α 2 0 2 1 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Ιούλιος 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια»

«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια» «Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια» Νέα προσέγγιση για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε 6 κρίσιµους κλάδους και λειτουργίες της ελληνικής οικονοµίας. Κυριότερες προτάσεις Για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια

Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια Σαββάκης (ΣΒΒΕ) στο bankingnews: Η χώρα δεν έχει βιομηχανική πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια Croatian Cruises We offer you a unique way to experience the our sea and islands! katarina-line.com Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα