στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745"

Transcript

1 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :36 Page 1 YΨHΛH TA H ΤΡΙ ΜΗ ΝΗ ΕΦΗ ΜΕ ΡΙ Α ΤΟΥ ΣYN IKATOY ENEPΓEIAΣ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ AΠPIΛIOΣ 2009 ΤΕΥ ΧΟΣ 8 Στους χώρους δουλειάς ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΛΟΓΟΣ Η παρουσία και οι παρεµβάσεις του συνδικάτου στους χώρους εργασίας και στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας για τη λύση των οξυµένων προβληµάτων των εργαζοµένων. ΣΕ ΛΙ EΣ 2-4 Γιάννης Ρίτσος: «Όταν έρχεται ο ξένος» Για δηµόσιο φορέα ενέργειας Για αγωνιστικό, ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα Τ ο Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» όλα τα χρόνια της δράσης του, προσπάθησε να βάλει στην επικαιρότητα τα θέµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους στη ΕΗ. Πιστεύοντας ότι σήµερα απαιτείται συντονισµός και κοινή δράση των αγωνιστικών σωµατείων, επιτροπών, συνδικαλιστών, µαζικών φορέων και εργαζοµένων, για ένα εργατικό και λαϊκό µέτωπο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, φιλοδοξούµε να ανοίξουµε γόνιµο διάλογο στην προοπτική της ταξικής ενότητας των εργαζοµένων, ανιχνεύοντας τους δρόµους για το τι κίνηµα χρειάζεται, µε ποιους όρους, µε τι αιτήµατα, πως θα εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώµατα. Γράφουν: Ανδρέας Αβραµίδης, Μαρία Σουάνη, Θύµιος Λαγάρας, Νανή Πολίτου ΣΕ ΛΙ Α 15 Κωνσταντινάτα Κουνεβα: Μια ηρωίδα της εργατικής τάξης ΣΕ ΛΙ Α 16 ΣΕ ΛΙ A 5 Η εγγραφή της «Εργατικής Αλληλεγγύης» στη ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ Επιτέλους! Μετά από πέντε χρόνια αγώνες και δυναµική παρουσία του συνδικάτου σε όλα τα µέτωπα η ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ αποφάσισε την εγγραφή του! ΣΕ ΛΙ EΣ 7-10 KANTE THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΤΩ ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745

2 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :37 Page 2 2 στους χώρους εργασίας AΠPIΛIOΣ 2009 YΨHΛH TAΣH Νότιο πεδίο της συντακτικής επιτροπής Το.Σ του ΤΟ.Π Νοτίου πεδίου που πρόεκυψε από τις πρόσφατες εκλογές του συνδικάτου ξεκίνησε δυναµικά τη θητεία του βασιζόµενο βασικά στη γείωση µε την πραγµατικότητα και τη βαθειά γνώση των προβληµάτων του χώρου αφού πρόκειται για εργαζόµενους στην πρώτη γραµµή της παράγωγης. Έγιναν ήδη 3 συνεδριάσεις του.σ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των προβληµάτων τα όποια τέθηκαν ήδη στην πρώτη συνάντηση που έγινε µε τον διευθυντή του Ορυχείου κ. Στέφανο Παλαβό και άµεσα καθορίζετε νέα συνάντηση για την παρακολούθηση της πορείας λύσης των προβληµάτων και επανακαθορισµό των νέων στόχων και προβληµάτων που πρόεκυψαν. Είναι εκφρασµένη η θέληση των µελών του.σ αλλά και των εργαζοµένων που εκπροσωπούν για οργάνωση σκληρών αγώνων αν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις και δεν δοθούν λύσεις στα οξυµένα προβλήµατα µε βάση τα προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί από το συνδικάτο. Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 8/12/2008 Το Τοπικό Παράρτηµα του συνδικάτου µας συγκέντρωσε ένα πλαίσιο αιτηµάτων το οποίο αποφάσισε να σας κοινοποιήσει προσδοκώντας στη λύση των προβληµάτων που είναι στη δικαιοδοσία σας και την προώθηση των υπολοίπων στην ιεραρχία της επιχείρησης. Μεγάλη είναι η έλλειψη προσωπικού. Απαιτούµαι άµεσα την πρόσληψη τουλάχιστον 400 εργατοτεχνιτών. Για προσωρινή λύση προτείνουµε την πρόσληψη µηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνικών, χειριστών και ηλεκτροσυγκολλητών µε το θεσµό των οκταµήνων. Απαιτούµε να τηρούνται οι νόµοι και οι κανονισµοί ασφαλείας όσον αφορά την επάνδρωση των µηχανηµάτων. Τροµακτική είναι η έλλειψη οχηµάτων και καινούργιων εργαλείων. Απαιτούµε άµεσα την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού, γερανοφόρων οχηµάτων και πλήρη κατάργηση των εργολαβιών σ αυτόν τον τοµέα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα στον κλάδο της τέφρας και γίνονται καθηµερινά σοβαρές εκποµπές τέφρας στην ατµόσφαιρα. Απαιτούµε να βρεθεί µηχανισµός που θα λύνει οριστικά αυτό το θέµα. Οι εργολαβίες στο Ορυχείο δηµιουργούν χαλάρωση των µέτρων ασφάλειας, την αύξηση των εξόδων, την χειροτέρευση του περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων και την µείωση της ποιότητας εξόρυξης και συντήρησης του πάγιου εξοπλισµού. Ζητάµε υπεύθυνη ενηµέρωση για την ακτινοβολία από τις κεραίες που αντικατάστησαν το καλώδιο συνεργασίας. (Στοιχεία για την ακτινοβολία αν είναι µέσα στα επιτρεπόµενα όρια).επιδιόρθωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικών οργάνων. Επισκευή στα καµαρίνια - βιολογικός καθαρισµός ψυγεία στα Β χειριστήρια, κλιµατισµός στις κεφαλές τις τέφρας. Στα αποδυτήρια του προσωπικού να τοποθετηθούν όπου είναι εφικτό παγκάκια, να τοποθετούν τα ρολόγια στην έξοδο και να µπουν κι άλλα, να τοποθετούν βούρτσες µε νερό να πλένουν τα άρβυλα οι συνάδελφοι όταν έρχονται από το ορυχείο. Οι συνάδελφοι του συνεργείου µηχανηµάτων να µεταφέρονται για φαγητό στα εστιατόρια όπως και το υπόλοιπο προσωπικό. Αντικατάσταση του λιπαντικού οχήµατος στα συνεργεία των σκληρών και για λόγους ασφάλειας εκτός των άλλων. Να αναλάβει υπεύθυνος χειριστής κλαρκ στον ίδιο χώρο. Να γίνεται κύκλος (κάρβουνα στείρα αποθέτες) ανά δυο χρόνια όλων των εργαζοµένων στη βάρδια, όπως γίνεται και σε άλλα ορυχεία. Νοσηλευτές ορυχείων Η Εργατική Αλληλεγγύη ασχολήθηκε διαχρονικά µε τα ιδιαίτερα προβλήµατα των νοσηλευτών που εργάζονται στα ορυχεία που ίσως και λόγο του µικρού αριθµού των εργαζοµένων δεν τα άγγιξε κανένας διοικητικός παράγοντας αλλά και κανένα συνδικάτο. Τα ιδιαίτερα προβλήµατα των νοσηλευτών στα ορυχεία, κυρίως είναι η µη ένταξη τους στα Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και η άρνηση της διεύθυνσης να τους πληρώσει την υπερεργασία που πληρώνεται σε όλους (σε Θέµα: Υπαγωγή των νοσοκόµων των ορυχείων της ΕΗ στα Β.Α.Ε Προς : 1. ΕΗ/.Υ.Α.Ε κ. Τολάκη Μαρία 2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γ.Γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Κοινοποίηση: 1. ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ 2. Πρόεδρο και ιευθύνων σύµβουλο της ΕΗ Α.Ε κ. Αθανασόπουλο Παναγιώτη. 3. Γενικό ιευθυντή ορυχείων κ. Μελά κων/νο. 4. Εργατικό Κέντρο Νοµού Κοζάνης. 5. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας YΨHΛH TA H Έντυ πο του Σ.Ε.ΕΝ. «ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ» Εκ δί δε ται από τη συ ντα κτι κή επι τρο πή: 1. Γρίβας Στέργιος 2. Παύλος Mουρουζίδης 3. ύ ντσι κος Λά ζα ρος 4. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος 5. Πράσ σος Στέ φα νος Τα επώ νυ µα άρ θρα δεν εκ φρά ζουν κατ ανά γκη την εφη µε ρί δα. ιεύ θυν ση: Ζα φει ρά κη και Πλα κο πί τη 4 Κο ζά νη Τηλ. & Φαξ: T.Θ.: 1389 Ε-mail: se e ner net.gr Σχε δί α ση - Επι µέ λεια: Πρω ι νός Λό γος Εκτύ πω ση: ΙΟ ΣΚΟΥ ΡΟΙ Α.Ε. όλους ανεξαιρέτως) τους εργαζόµενους στη βάρδια των ορυχείων. Όσον αφορά το θέµα της υπεραπασχόλησης το συνδικάτο µας ανέδειξε το θέµα σε όλες του τις διαστάσεις προς τους αρµόδιους της επιχείρησης οι οποίοι µέχρι τότε είχαν πλήρη άγνοια του ζητήµατος! Μετά από άπειρες συζητήσεις και ανταλλαγές εγγράφων δόθηκε η υπόσχεση στο συνδικάτο µας από την τότε ιευθύντρια της ΑΝΠΟ κυρία Φλώρα Μαστροκάλου ότι αποφάσισαν να ικανοποιήσουν το αίτηµα των συναδέλφων και απλά χρειαζόταν µια υπογραφή του Αθανασόπουλου. Μετέπειτα το θέµα χάθηκε σαν να το «άρπαξε κάποιο αόρατο χέρι». Η Εργατική Αλληλεγγύη θεωρεί ότι το αίτηµα των συναδέλφων είναι δίκαιο γι αυτό δεν το εγκαταλείπει! Για την υπαγωγή των νοσηλευτών των ορυχείων στα Βαριά-Ανθυγιεινά θεωρούµε ότι είναι πέρα για πέρα άδικο να µην εντάσσονται οι νοσηλευτές των ορυχείων αφού: 1). Στον ιδιωτικό τοµέα που ανήκει και η ΕΗ όλοι οι νοσηλευτές είναι ενταγµένοι στα ΒΑΕ. 2). Πρόσφατα η ΥΠ.ΑΠ κυρία Πετραλιά υποσχέθηκε να εντάξει στα ΒΑΕ και τους νοσηλευτές του δηµοσίου τοµέα. 3). Οι νοσηλευτές των ορυχείων εκτός όλων των άλλων κινδύνων του επαγγέλµατος έχουν ακόµα ένα ισχυρό λόγο να ενταθούν γιατί όταν παραστεί ανάγκη κατεβαίνουν και στις βαθύτερες τοµές των ορυχείων. Τα συνδικάτα της ΕΗ όφειλαν να λύσουν από χρόνια αυτό το ζήτηµα αλλά δεν το έθιξε ουδέποτε κανένας ίσως λόγο και του µικρού αριθµού των νοσηλευτών! Το συνδικάτο µας «άνοιξε» αυτό το µεγάλο ζήτηµα µε µια επιστολή προς το Υπουργείο Απασχόλησης και την διεύθυνση της ΕΗ και το έθεσε στα εργατικά κέντρα του νοµού στην ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ και στα συνδικάτα της περιοχής. Ανταποκρίθηκε προς τιµήν του µόνο το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης που έστειλε µια παρό- µοια επιστολή προς τους αρµοδίους. Οι επιστολές αυτές πυροδότησαν αναφορές και άρθρα στον τοπικό τύπο και την αναφορά στη βουλή τεσσάρων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Αλέκου Αθανασιάδη, ηµήτρη Ρέππα και Εύης Χριστοφιλοπούλου. Η απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης είναι ότι, παραπέµπει το ζήτηµα στην επιτροπή που θα µελετήσει την ένταξη κι άλλων επαγγελµάτων στα ΒΑΕ. Θεωρούµε ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήµα, µπροστά στην «πλήρη άπνοια» που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια αλλά δεν µας ικανοποιεί γιατί ο χρόνος της συζήτησης είναι αόριστος και γι αυτό θα συνεχίσουµε τον αγώνα για δικαίωση, σε συνεννόηση πάντα µε τους συναδέλφους νοσηλευτές. Κύριοι, µε αυτή την επιστολή µας ζητάµε την άρση της αδικίας που υφίστανται τόσα χρόνια οι νοσηλευτές που εργάζονται στα ορυχεία της ΕΗ Α.Ε οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι στο καθεστώς των ελαφριών ενώ οι συνάδελφοί τους που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα (νοσοκο- µεία, κλινικές) συνταξιοδοτούνται µε το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο οποίο εντάχθηκε πρόσφατα και το νοσηλευτικό προσωπικό του δηµόσιου τοµέα. Ένας επιπλέον λόγος για να ενταχθούν στα ΒΑΕ είναι ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες χρειάζεται πολλές φορές να αντιµετωπίσουν ατυχήµατα ή αιφνίδια σοβαρά παθολογικά περιστατικά που διαδραµατίζονται στους δρόµους και στις τοµές του ορυχείου. Στα πλαίσια της δίκαιας αντιµετώπισης των εργαζοµένων αλλά και της ισονοµίας - ισοπολιτείας σας παρακαλούµε να εντάξετε και το νοσηλευτικό προσωπικό των λιγνιτωρυχείων στο καθεστώς των Β.Α.Ε και για τους επιπλέον λόγους ότι εργάζονται µε το σύστηµα των κυλιόµενων φυλακών (βάρδιες) σε ένα πραγµατικά σκληρό και ανθυγιεινό περιβάλλον όπως είναι τα Ορυχεία! Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθείτε άµεσα στο ώριµο και δίκαιο αίτηµα του συνδικάτου µας και των συναδέλφων νοσηλευτών-νοσηλευτριών. Για το.σ Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Πράσσος Στέφανος ύντσικος Λάζαρος

3 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :38 Page 3 YΨHΛH TAΣH Το Τοπικό Παράρτηµα του Ορυχείου Καρδιάς το προηγούµενο διάστηµα ασχολήθηκε µε όλα µικρά και µεγάλα προβλήµατα των εργαζοµένων του χώρου. Μετά από συζητήσεις µε τους εργαζό- µενους και τις συνεδριάσεις του.σ του ΤΟ.Π στους χώρους εργασίας Oρυχείο Kαρδιάς κατέληξε σε ένα πλαίσιο αιτηµάτων τα οποία κοινοποίησε στη διεύθυνση του Ορυχείου απαιτώντας λύσεις σ αυτά που αφορούν τη διεύθυνση του Ορυχείου και προώθηση των υπολοίπων στην ιεραρχία της επιχείρησης. AΠPIΛIOΣ 2009 Τα αιτήµατα των εργαζοµένων του ΤΟ.Π προς τη διεύθυνση του Ορ. Καρδιάς είναι τα εξής: 1. Τροµακτική έλλειψη προσωπικού (έως και 50%) στις βάρδιες και στα συνεργεία συντήρησης! Απαιτούµαι άµεσα την πρόσληψη τουλάχιστον 300 εργατοτεχνιτών. Για προσωρινή λύση προτείνουµε την πρόσληψη µηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνικών, χειριστών και ηλεκτροσυγκολλητών µε το θεσµό των οκταµήνων 2. Η επάνδρωση των περισσότερων µηχανηµάτων γίνεται κάτω από τα όρια ασφαλείας που θέτει η Ε.Μ.Β.Ε. Απαιτούµε τουλάχιστον να τηρούνται οι νόµοι και οι κανονισµοί ασφαλείας. Υπάρχουν τοµές του ορυχείου που είναι πολύ επικίνδυνες. Τα S/H είναι επικίνδυνα γιατί δεν έχουν απόσταση από την επόµενη τοµή. 3. Συντήρηση και αγορά καινούργιων αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού, γερανοφόρων οχηµάτων και κατάργηση των εργολαβιών. 4. Οι εργολαβίες στο Ορυχείο ξέφυγαν από κάθε όριο µε αποτέλεσµα την χαλάρωση των µέτρων ασφάλειας, την αύξηση των εξόδων, την χειροτέρευση του περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων και την µείωση της ποιότητας εξόρυξης και συντήρησης του πάγιου εξοπλισµού. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στο µηχανολογικό και στο ηλεκτρολογικό που καλούνται µετά τα δικά µας συνεργεία για να διορθώσουν κακοτεχνίες των εργολάβων. Περιβάλλον 1. Γίνονται καθηµερινά πολλές και σοβαρές εκποµπές τέφρας στην ατµόσφαιρα. Απαιτούµε να βρεθεί µηχανισµός που θα λύνει οριστικά αυτό το θέµα. Προτείνουµε την µη παραλαβή της τέφρας µε ευθύνη του ΠΕΤ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνεται διαβροχή από τον ΑΗΣ Καρδιάς. 2. Πλήρης απαγόρευση της διάστρωσης των δρόµων µε τέφρα και από το προσωπικό του Ορυχείου και από τους εργολάβους µε τιµωρία την άµεση αποµάκρυνση από την παραγωγική διαδικασία. 3. Ασφαλτόστρωση των σταθερών τοµών των ορυχείων, τοποθέτηση µόνιµων διαβροχών και επικάλυψη µε αµµοχάλικο των δρόµων των τοµοταινιών. 4. Κατασκευή «κλειστού τύπου ταινιόδροµου» µεταφορά τέφρας 5. Κατασκευή εφεδρικών ταινιών διακίνησης τέφρας και απαγόρευση της µεταφοράς της µε φορτηγά γιατί λόγο της θερµοκρασίας δεν µπαίνουν κουκούλες και διαχέεται όλη στην ατµόσφαιρα 3 Το τελευταίο διάστηµα κυκλοφορούσε τεχνηέντως ότι γίνεται καθυστέρηση στην αλλαγή της βάρδιας και γυρίζουν οι καδοτροχοί εν κενό 15 µε 20 λεπτά γι αυτό και µετά από έλεγχο του διευθυντή και ένα τυχαίο περιστατικό ενός συναδέλφου που κατέβηκε για σωµατική του ανάγκη δόθηκε εντολή να κοπεί σε όλη τη βάρδια το 43λεπτο! Η αντίδραση του σωµατείου ήταν άµεση µε ανακοινώσεις στον τύπο και παραστάσεις διαµαρτυρίας ανάγκασε τη διεύθυνση του Ορυχείου να το πάρει πίσω. Παρέµβαση του ΤΟ.Π για τις περικοπές στη βάρδια Έγιναν δεκτά και µπήκαν σε εφαρµογή κάποια αιτήµατα του συνδικάτου όπως η διανοµή των αυτοκίνητων και η παραγγελία καινούργιων καθώς και η µη παραλαβή της τέφρας αν δεν είναι επαρκώς διαβρεγµένη. Η µεγαλύτερη όµως συµβολή του συνδικάτου στην µείωση της ρύπανσης είναι η εντολή του διευθυντή του ΛΚ Μ κ. Νικολακάκου για απαγόρευση της διάστρωσης των δρόµων µε τέφρα, ένα αίτηµα που το συνδικάτο το παλεύει διαχρονικά από την ηµέρα της ίδρυσης του µε καταλήψεις των ταινιόδροµων και του διοικητηρίου αλλά και διαβήµατα προς όλους τους αρµόδιους φορείς. Επειδή το συνδικάτο µας έχει µεγάλες δυνάµεις στο συγκεκριµένο Ορυχείο και οι σκληροί αγώνες του το προηγούµενο διάστηµα δεν αφήνουν περιθώρια για πειραµατισµούς στη διεύθυνση πήρε πίσω τις περικοπές αλλά επανήλθε αργότερα µε εντολή για αλλαγή των χειρίστων πάνω στο χειριστήριο για να επαληθευθούµε ότι υπάρχει σχέδιο εντατικοποίησης. Επανήλθαµε µε νέες παραστάσεις διαµαρτυρίας ανακοινώσεις αλλά και προειδοποιήσεις ότι θα επακολουθήσουν σκληρές κινητοποιήσεις για να αναγκαστεί η διεύθυνση να πάρει πίσω και τα συγκεκριµένα µετρά. Η ανακοίνωση του συνδικάτου είχε ως εξής: Όχι στις «εκδικητικές περικοπές» δεδουλευµένων! Η διεύθυνση του Ορυχείου καρδιάς για τιµωρία κόβει ώρες από τους εργαζόµενους τις βάρδιας. Ετοιµάζεται σχέδιο γενικότερων περικοπών µε το ψευδές αιτιολογικό ότι χάνονται 15 και 20 λεπτά στην διαδικασία της αλλαγής. Να απαιτήσουµε τώρα να δοθούν πίσω οι κλεµµένες ώρες υπερωρίας, ένα στοιχειώδη διάλειµµα για φαγητό και επιτέλους να εφαρµοστεί το 5νθήµερο - 40ώρο µε τη δηµιουργίας 5ης φυλακής και στα ορυχεία. Αυτό θέλουν να το εντάξουν σε ένα γενικότερο σχέδιο περικοπών µε τον ισχυρισµό ότι οι εργαζόµενοι στο Ορυχείο Καρδιάς και στο Νότιο πεδίο τους τελευταίους µήνες εσκεµµένα σταµατάνε την εκσκαφή 20 λεπτά νωρίτερα από την αλλαγή. Θέλουµε να τονίσουµε ότι αυτό είναι µεγάλο ψέµα και αποτελεί προβοκάτσια ολκής αν διοχετεύεται από µεσοκατώτερα στελέχη των ορυχείων γιατί σε καµιά περίπτωση η καθυστέρηση στην αλλαγή δεν ξεπερνάει τα 3 µε 5 λεπτά χρόνος που χρειάζεται ο χειριστής για να κατεβεί από το χειριστήριο. εύτερον δεν δεχόµαστε να επιβάλλονται εκδικητικές περικοπές δεδουλευµένων, πόσο µάλλον όταν γίνονται σαν τιµωρία σε εργαζόµενους στην πρώτη γραµµή της εκσκαφής που αποδεδειγµένα και µετρηµένα δουλεύουν 8 ώρες τα 8ώρο κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι είναι εκτός των άλλων θύµατα συµπαιγνίας της διοίκησης της ΕΗ και των εργοδοτικών συµβιβασµένων συνδικάτων που συµφώνησαν οι εργαζόµενοι στις βάρδιες των ορυχείων να δουλεύουν 7 ηµέρες και 63 ώρες την εβδοµάδα και από πάνω να τους υποκλέπτονται 300 έως και 500 Ευρώ το µήνα µε το µεγάλο κόλπο της µετατροπής της υπερωρίας σε «αποζηµίωση βάρδιας» και τα καραγκιοζιλίκια των πράσινων και κόκκινων ρεπό! Το συνδικάτο µας είναι αποφασισµένο να αντιπαλέψει µαζί µε τους εργαζόµενους όλα αυτά και να επιβάλει µέσα από σκληρούς αγώνες την επαναφορά της υπερωρίας, την καθιέρωση του 5νθήµερου και την δηµιουργία της 5ης φυλακής Ορυχείο Καρδιάς 27/2/2009 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Τελευταία γίνεται µεγάλη προσπάθεια από την ιεραρχία του Ορυχείου Καρδιάς για εντατικοποίηση της εργασίας στη βάρδια αλλά και προσπάθεια µεταβίβασης των ευθυνών προς τους εργαζόµενους για την µη ικανοποιητική εξόρυξη λιγνίτη. Πρόσφατα όµως επανήλθαν µε εντολή να γίνεται η αλλαγή πάνω στο χειριστήριο για να κερδίσει η επιχείρηση 3 λεπτά λειτουργίας αδιαφορώντας για τους κινδύνους που εγκυµονεί η βιασύνη για το ανεβοκατέβασµα στα χειριστήρια, χωρίς να παίρνουν καν υπόψη την ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήµατα. Το σωµατείο µας είναι κάθετα αντίθετο µε την υλοποίηση εντολών που αφορούν την περεταίρω εντατικοποίηση της εργασίας και πιστεύουµε ότι η αναζήτηση ευθυνών για την πορεία του Ορυχείου αλλά και τη δεινή θέση της επιχείρησης πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι στους εργαζόµενους και ειδικότερα της βάρδιας γιατί παρά τις αντίξοες συνθήκες προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους επί 8 συνεχόµενες ώρες το οκτάωρο και είναι τουλάχιστον αχαριστία να αντιµετωπίζονται µ αυτό τον τρόπο. Αντιθέτως η διοίκηση µεθοδεύει σταθερά την απαξίωση, την εκποίηση και τη διάλυση των ορυχείων και της επιχείρησης γενικότερα αφού: εν κάνει προσλήψεις εδώ και µια δεκαετία µε αποτέλεσµα να υποαπασχολούνται εκσκαφείς κόστους εκατοµµυρίων ευρώ και οι εργαζόµενοι να κάνουν από πέντε δουλειές ο καθένας ( χειριστής, εργάτης, ηλεκτρολόγος, οδηγός κλπ) κινδυνεύοντας καθηµερινά όχι µόνο να πάθουν ατύχη- µα αλλά να βρεθούν και κατηγορούµενοι! Ζητάνε από πάνω και τα ρέστα; Η Εργατική Αλληλεγγύη βρίσκεται στο πλευρό των εργαζοµένων και απαιτεί από τη διοίκηση να πάρει πίσω αυτά τα προσβλητικά µέτρα και να αναλάβει τις ευθύνες της για την αστοχία των επιλογών της αλλιώς θα µας βρει αντιµέτωπους µε ότι αυτό συνεπάγεται!

4 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :56 Page 4 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 YΨHΛH TAΣH Της Συντακτικής Επιτροπής Εργασιακά Προβλήµατα της βάρδιας των ορυχείων - 5 η φυλακή και στα ορυχεία Το συνδικάτο µας εντόπισε εξ αρχής τα έντονα και ιδιαίτερα προβλήµατα των εργαζο- µένων στις βάρδιες των ορυχείων, ασχολήθηκε και ασχολείται σοβαρά σε συνεργασία µε τα µέλη του αλλά και τους άλλους εργαζόµενους στη βάρδια. Τα προχωρήσαµε σε µεγάλο βαθµό, παρότι είναι δύσκολα συνδικαλιστικά ζητήµατα, διότι τα εργοδοτικά συνδικάτα όχι µόνο δεν έκαναν τίποτα γι αυτά αλλά τα συσκότισαν και συνεχίζουν να θολώνουν τα νερά εκτελώντας φυσικά εντολές της διεύθυνσης που σε καµία περίπτωση δεν θέλουν να ανοίξουν αυτά τα ζητήµατα γιατί κοστίζουν ( έως ετησίως χάνει ο κάθε συνάδελφος µόνο από «το κόλπο της αποζη- µίωσης βάρδιας») και γιατί χρειάζονται υποχρεωτικά νέες προσλήψεις (τουλάχιστον 700 στο Λεκανοπέδιο Πτολεµαΐδας) και αυτοί υπόσχονται στους µέτοχους να µειώσουν το µισθολογικό κόστος! Τα σοβαρότερα ζητήµατα που αφορούν τους εργαζοµένους στη βάρδια των ορυχείων (εκτός από τα γενικά) είναι η επιβολή της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά το ωράριο, την πληρωµή των υπερωριών,τον τρόπο υπολογισµού της ειδικής αλλά και της κανονικής άδειας, την πληρωµή των «πράσινων και κόκκινων ρεπό» όταν τα δουλεύουν και πρώτα απ όλα τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας γιατί χάσαµε αρκετούς συναδέλφους τα τελευταία χρόνια! Εµείς θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τι συµβαίνει µ αυτά τα θέµατα (για να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις ώστε να λυθούν) µε ανακοινώσεις και ανοιχτές συζητήσεις γιατί είναι µπερδεµένα και κάποιοι βασίζονται στην άγνοια και στο φόβο για να διαιωνίζουν επί 25 χρόνια µια µεγάλη αδικία! Η 5η φυλακή έγινε στη ΕΗ το1983 για να προσαρµοστεί στην εργατική νοµοθεσία που τότε θεσµοθέτησε το πενθήµερο σαραντάωρο. Τα ορυχεία εξαιρέθηκαν προς στιγµήν µέχρι να κάνουν προσλήψεις που δεν έγιναν ποτέ χάρη και στις πλάτες που προσέφεραν τα συνδικάτα της ΕΗ. Έτσι συνεχίζεται µέχρι σήµερα στη ουσία ένα καθεστώς που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο εργασιακό χώρο, το επταήµερο εξηντατριάωρο! Επειδή αυτό το παράνοµο καθεστώς ήταν αδύνατο να συνεχιστεί για πολύ έτσι η διοίκηση µε τα διαπλεκόµενα συνδικάτα εφάρµοσε διάφορα τερτίπια για να µη φαίνεται το εξηντατριάωρο αλλά να ισχύει επί της ουσίας!. Αυτές οι παρεµβάσεις ήταν η µετατροπή της µιας ώρας υπερωρίας σε «αποζηµίωση βάρδιας» και το σπάσιµο σε ώστε να Αλλαγή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης! Αλλαγές προσώπων στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, αφού ο Βαγγέλης Μήχος παραιτήθηκε, λόγω συνταξιοδότησης, από τη θέση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και διάδοχος του θα είναι ο Αθανάσιος Τολιόπουλος. Μετά την παραίτηση που υπέβαλλε ο Ευάγγελος Μήχος από τη θέση του, το ιοικητικό Συµβούλιο του Εργατικού Κέντρου προέβη σε ανασυγκρότηση την Πέµπτη 15 Ιανουαρίου και έπειτα από µυστική ψηφοφορία, (µε πλειοψηφία 14 υπέρ και 1 λευκό, του Στέφανου Πράσου από την «Ταξική Συσπείρωση»), την θέση του προέδρου κατέλαβε ο Αθανάσιος Τολιόπουλος, ο οποίος µέχρι σήµερα ήταν µέλος του.σ. και προέρχεται από τη ΕΥΑΚ. Επίσης παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου υπέβαλλε και ο Παναγιώτης Σιάµινος από την «Ταξική Ενότητα» που συσπειρώνει τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, λόγω µακροχρόνιας εργασίας εκτός Νοµού. Τη θέση κατέλαβε µετά από µυστική ψηφοφορία ο Κωνσταντίνος Βόµβας από την ίδια παράταξη µε τους ίδιους βγάζει άλλο ένα ρεπό το µήνα καθώς και την εφαρµογή του πράσινου ρεπό που είναι το Σάββατο της πρωινής το οποίο µέχρι τότε πληρωνόταν. Έτσι η διοίκηση πέτυχε µε ένα σµπάρο όχι δυο αλλά πέντε τρυγόνια που είναι τα εξής: 1) Μείωσε στα χαρτιά τις εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας κατά 7 γιατί δεν φαίνονται επίσηµα ενώ στην πραγµατικότητα οι συνάδελφοι τις δουλεύουν έτσι από τις 63 ώρες την εβδοµάδα αφαιρούνται οι επτά που φαίνονται πλέον σαν «αποζηµίωση βάρδιας» (κάτι δηλαδή σαν επίδοµα) 2) Με την εφαρµογή των πράσινων, κόκκινων ρεπό αφαιρούνται άλλες 16 ώρες το µήνα και γίνεται πιο νοµιµοφανή το ωράριο εργασίας γιατί νόµιµο δεν είναι πάλι. 3) Εκτός αυτού η επιχείρηση πληρώνει τα µισά λεφτά γιατί η υπερωρία πληρώνεται 1,50% µέχρι τις 120 ώρες (που η βάρδια τις πιάνει στο Α εξάµηνο) και µετά όλες πληρώνονται 1,75% αντί για ένα 25% που είναι η αποζηµίωση βάρδιας! 4) Οι εργαζόµενοι στη βάρδια πλέον χάνουν και τα αναδροµικά «του δικηγόρου», (που δεν είναι και λίγα) γιατί δεν φαίνεται πουθενά ότι έχουν υπερωρίες. 5) Και το κυριότερο είναι ότι δεν κάνει τις 700 και πλέον προσλήψεις που χρειάζονται για να επανδρωθεί η 5η φυλακή, προσλήψεις που τις στερεί από µια περιοχή που πλήττεται ανελέητα από την ανεργία. Αυτό συνάδελφοι είναι κλοπή, είναι αδικία και πρέπει να αλλάξει! Το σωµατείο µας το βάζει στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων και θα το παλέψει αγωνιστικά και µε τη δική σας συµµετοχή αλλά και νοµικά αν χρειαστεί γιατί είναι και ζήτηµα εργατικής νοµοθεσίας! Η Εργατική Αλληλεγγύη η οποία βγήκε µέσα από τα σπλάχνα των εργαζοµένων της πρώτης γραµµής δεν έγινε για να κάνει κοµπρεµί και δηµόσιες σχέσεις! ηµιουργήθηκε για να αγωνιστεί µαζί µε όλους τους εργαζόµενους για τα δικά τους συµφέροντα και για το δίκαιο που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο αλλά χρειάζεται πολλές φορές Το.Σ του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης ψήφους. Για τον απερχόµενο πρόεδρο Βαγγέλη Μήχο µεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος Αθανάσιος Τολιόπουλος είπε: «έφυγε µε τον τρόπο που εκείνος επέλεξε και αυτό είναι ότι σκληρούς αγώνες για να το επιβάλεις. Παρόλα αυτά ποτέ δεν είπαµε αλαζονικά ότι εµείς είµαστε και κανένας άλλος, αντίθετα υποστηρίζουµε αταλάντευτα την κοινή δράση των συνδικάτων για να λυθούν οξυµένα προβλή- µατα των εργαζοµένων γι αυτό και ήµασταν οι µοναδικοί που πήραµε τέτοιες πρωτοβουλίες στο παρελθόν και σκοπεύουµε να το κάνου- µε και στο µέλλον. Όµως πρώτα απ όλα προτείνουµε την ενότητα και την κοινή δράση στη βάση των εργαζοµένων, σ αυτούς που πληρώνουν τελικά τις όποιες αντεργατικές επιλογές των διοικούντων και των κυβερνόντων, ενότητα που θα γίνει στη βάση των προβληµάτων εξαλείφοντας τους τεχνικούς διαχωρισµούς µε βάση την κοµµατική τοποθέτηση, τον τόπο διαµονής, το πόστο, την ειδικότητα, την ποδοσφαιρική οµάδα που υποστηρίζει ο καθένας κλπ. καλύτερο. Του εύχοµαι σε όποιους δρόµους επιλέξει από δω και πέρα να έχει επιτυχία». Παράλληλα, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ευχαριστώ το.σ. του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, για τη στήριξή του. Με τη βοήθειά τους θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της εµπιστοσύνης τους και θα αγωνιστώ να υπερασπίσω µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των εργαζοµένων της περιοχής µας. Η περίοδος είναι δύσκολη για τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και κυρίως τους άνεργους που δυστυχώς θα αυξάνονται. Η κρίση αγγίζει την πραγµατική οικονο- µία, και θα ακολουθήσουν δύσκολες µέρες. Καλώ όλους τους εργαζόµενους και κυρίως του ιδιωτικού τοµέα να συσπειρωθούν στα Σωµατεία. Τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε συλλογική δράση. Θα είµαι πάντα παρόν και κοντά στους εργαζόµενους για να αντιµετωπίσουµε από κοινού τα δύσκολα προβλήµατα».

5 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :58 Page 5 YΨHΛH TAΣH ΑΠΡΙΛΙΟΣ Το γραφείο τύπου ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, 5 χρόνια αταλάντευτης ταξικής πάλης απαιτήθηκαν για να µπορέσει το ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη» να γίνει µέλος της ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ. Τα µέλη και τα στελέχη του Σωµατείου αισθάνονται δικαιωµένοι αφού µε τη δράση τους κατάφεραν επιτέλους η ΓΕΝΟΠ να ξεπεράσει στρεβλές αντιλήψεις και να αποδεχθεί ότι δεν µπορεί να στερεί από κανένα εργαζόµενο το δικαίω- µα συνδικαλιστικής έκφρασής του. Το ΣΕΕΝ Εργατική Αλληλεγγύη που συγκροτήθηκε στη βάση της ενότητας των εργαζοµένων, πέρα και έξω από εργασιακούς ή κοµµατικούς διαχωρισµούς και στέκει στην πρώτη γραµµή των εργατικών αγώνων, δεν υποτάχθηκε στις φτηνές µικροκοµµατικές επιδιώξεις που το παζάρευαν ή ήθελαν να το κρατήσουν έξω από τη δύναµη της ΓΕΝΟΠ. Ωστόσο, πέρα από τις δυνάµεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού και τον τρόµο που τους προκαλεί η οποιαδήποτε έκφραση χειραφέτησης της εργατικής τάξης, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η στάση της ΕΣΚ, που όχι µόνο δεν απαίτησε την εγγραφή του σωµατείου, αλλά λασπολογώντας και συκοφαντώντας τις εκατοντάδες µέλη µας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Σ. Το Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» καταγγέλλει στους εργαζό- µενους τη στάση της ΑΚΕ αλλά και της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΕΣΚ, που σε καµιά περίπτωση δεν ταυτίζεται µε την αγωνιστική, συνεπή και πρωτοπόρα στάση των µελών της που σφυρηλατούν καθηµερινά την ενότητά τους πάνω στη δράση. Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν θα πάψει να υπερασπίζεται και να παλεύει για ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που θα συνενώσει όλους τους εργαζόµενους στο χώρο της ενέργειας Για να σπάσουν οι διαχωρισµοί µε βάση το επάγγελµα και το Κέρδος 4/4/2009 Τον αποκλεισµό της ΕΗ από την εκµετάλλευση οποιουδήποτε εγχώριου κοιτάσµατος λιγνίτη στο µέλλον ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, υποχωρώντας ωστόσο σε ό,τι αφορά την προηγούµενη απαίτησή της για ιδιωτικοποίηση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της Επιχείρησης, απαίτηση κατά της οποίας έχει στραφεί η ΕΗ καταθέτοντας προσφυγή στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με νέα επιστολή προς τη διοίκηση της ΕΗ και την ελληνική κυβέρνηση η αρµόδια Επίτροπος Ανταγωνισµού κυρία Νίλι Κρους θέτει µία σειρά προϋποθέσεων προκει- µένου να λήξει η διαµάχη µεταξύ των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασµάτων λιγνίτη από τη ΕΗ. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, προκειµένου να αρθεί το µονοπώλιο στην Εγγραφή της «Εργατικής Αλληλεγγύης» στη ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ εκµετάλλευση του λιγνίτη, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση: - Να απαγορεύσει τη συµ- µετοχή της ΕΗ σε οποιονδήποτε νέο διαγωνισµό για την αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων στη χώρα. - Να καταργήσει το άρθρο 134 του Μεταλλευτικού Κώδικα το οποίο έδινε στον εκάστοτε υπουργό Οικονοµικών το δικαίωµα να παραχωρήσει στη ΕΗ την εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η σχετική διάταξη πτυχίο, τη σχέση ανάµεσα σε µόνιµο και ελαστικό προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µορφή, αµοιβή ή ωράριο. Η θέση µας παραµένει σταθερά και αταλάντευτα ότι πρέπει να εκπροσωπούνται στη ΓΕΝΟΠ όλα τα συνδικάτα που έχουν µέλη εργαζόµενους στην ενέργεια ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση τους (µόνιµοι, έκτακτοι εργολαβικοί). Τασσόµαστε ανεπιφύλακτα κατά του αποκλεισµού του ΣΕΕΕΝ και οποιουδήποτε άλλου συνδικάτου στην ενέργεια επιδιώξει στο µέλλον την εγγραφή του στην Οµοσπονδία και θα αγωνιστούµε γι αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις και από καλύτερες θέσεις µετά και την εγγραφή µας στη ΓΕΝΟΠ. Για να είναι οι αγώνες µας αποτελεσµατικοί και νικηφόροι, για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήµατος στην ενέργεια, µέσα από ένα ανεξάρτητο, ανασυγκροτηµένο, ταξικό, εργατικό κίνη- µα που θα ξεπερνά τις λογικές της συναίνεσης και της υποταγής, θα εκφράζει µε ενιαίο τρόπο τις ανάγκες της εποχής, θα ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις και θα επιβάλει κατακτήσεις µε τη δύναµη του συλλογικού εκβιασµού, στο πλαίσιο µιας γενικότερης αντικαπιταλιστικής ανατροπής των συσχετισµών Σήµερα, απέναντι στην παγκόσµια καπιταλιστική κρίση που χτυπάει σκληρά τους εργαζόµενους, απέναντι στη δραµατική ανατροπή στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων, στη σκληρή λιτότητα, στη καταπάτηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και τη διάλυση του «κοινωνικού κράτους», απέναντι στο ξεπούληµα της ενέργειας στους ιδιώτες και στην επίθεση της εργοδοσίας της ΕΗ, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, η κοινή δράση των εργαζόµενων στη ΕΗ, η συνολική απάντησή τους κόντρα στους κοµµατικούς διαχωρισµούς. Για ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ, έξω από τις δεσµεύσεις της ΕΕ, µε απαλλοτρίωση της µεγάλης ελληνικής και ξένης ατοµικής ιδιοκτησίας στον κλάδο, µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο, στην κατεύθυνση της πλήρους κοινωνικοποίησης. Η ΕΕ ζητεί τον αποκλεισµό της ΕΗ από τον λιγνίτη έχει ήδη καταργηθεί µε την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αφορούσε τις απαλλοτριώσεις για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας. - Να κλείσει εντός εξαµήνου τον διαγωνισµό για τη διάθεση της εκµετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και εφόσον κηρυχθεί άγονος, να επαναπροκηρυχθεί και να καταλήξει σε κατακύρωση εντός εξαµήνου. - Να προκηρύξει διαγωνισµό για την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασµάτων της Ελασσόνας, της ράµας και της Βεγόρας. Επίσης, ζητείται οι µειοδότες των διαγωνισµών για τα κοιτάσµατα Ελασσόνας, ρά- µας, Βεγοράς και Βεύης να µην επιτρέπεται να πωλήσουν λιγνίτη στη ΕΗ, εκτός εάν αποδεδειγµένα η κρατική επιχείρηση είναι ο µοναδικός ενδιαφερό- µενος. Μια ηρωίδα της εργατικής τάξης Της Μαριάννας Τζιαντζή από το ΠΡΙΝ εν υπάρχει Έλληνας σήµερα που να µη γνωρίζει την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ξάφνου η Ελλάδα του 2009 απέκτησε τη δική της «ηρωίδα της εργατικής τάξης», όχι ακριβώς µια συνδικαλίστρια (το ίδιος κύρος θα είχε η Κωνσταντίνα ακόµα και αν ήταν απλό µέλος του σωµατείου της και όχι γραµµατέας του), αλλά έναν άνθρωπο του σύγχρονου µόχθου, του πνευµατικού και του χειρονακτικού, της σύγχρονης εργασιακής περιπέτειας. Η βαρβαρότητα της επίθεσης µε βιτριόλι ήταν το πρώτο που τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώµης, όµως στη συνέχεια η Κωνσταντίνα κέρδισε το σεβασµό και το θαυµασµό µας σαν αγωνίστρια της δουλειάς και της ζωής, όχι απλώς τη συµπάθεια µας σαν θύµα. Αρχικά, η υπόθεση Κούνεβα ήταν γνωστή µόνο στο «χώρο». Μόνο τα αριστερά έντυπα και σάιτ έγραφαν γι' αυτήν, ενώ ο Τύπος, γραπτός και ηλεκτρονικός, δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σηµασία στο περιστατικό. Σιγά σιγά, άρχισαν να πληθαίνουν οι αναφορές και τα αφιερώµατα και το θέµα έγινε σχεδόν εθνικό. Αυτή η πλατιά δηµοσιότητα δεν οφείλεται µόνο στην οικονοµική κρίση που θέτει στο επίκεντρο το περιεχόµενο και την αµοιβή της εργασίας. Επίσης οφείλεται στο πλατύ κύµα λαϊκής συµπαράστασης προς την Κωνσταντίνα, καθώς και στην ισχυρή προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. Όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν δηµόσια αυτό που κάποτε ήταν «ανακάλυψη» µόνο της Αριστεράς, δηλαδή ότι η δηµοκρατία, όπως και η εργατική νοµοθεσία, σταµατά στις πύλες της επιχείρησης. Κορυφαίο θέµα δηµοκρατίας δεν είναι µόνο η µαφιόζικη επίθεση µε βιτριόλι, αλλά και οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων, αντρών και γυναικών, Ελλήνων και αλλοδαπών, και όχι µόνο στις εταιρείες καθαρισµού ή φύλαξης. Στο πρόσωπο της Κωνσταντίνος πολλοί είδαν τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους που εργάζονται ή αναζητούν εργασία. Είδαν τα «µπλοκάκια», την ανασφάλιστη, τη µαύρη εργασία, την ελαστική, τους εξαµηνίτες και τριµηνίτες συµβασιούχους. Είδαν τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, το πετράδι του νεοφιλελεύθερου στέµµατος, που τείνουν να κυριαρχήσουν στο εργασιακό τοπίο. Με λίγα λόγια; στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας είδαµε το µέλλον ενώ η µαχητικότητά της, πριν και µετά την επίθεση, γεννά την ελπίδα ότι το µέλλον αυτό δεν είναι αναπόφευκτο.

6 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :00 Page 6 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 YΨHΛH TAΣH Επιτροπή σωµατείων και συνδικαλιστών ενάντια στις απολύσεις, τα κλεισίµατα επιχειρήσεων και την ανεργία Συστάθηκε από σωµατεία και συνδικαλιστές στην Αθήνα η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ». Στην επιτροπή συµµετέχει η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και αρκετά σωµατεία του ιδιωτικού τοµέα που πλήττονται από τις απολύσεις και βρίσκονται διαρκώς υπό την απειλή του κλεισίµατος και της ανεργίας κάτι που όπως φαίνεται θα ενταθεί το επόµενο διάστηµα γι αυτό και χρειάζεται µια συλλογική αντι- µετώπιση του ζητήµατος. Η επιτροπή έκανε ήδη την πρώτη της δηµόσια, επιτυχηµένη παρέµβαση µε πικετοφορία έξω από το Athens Intercontinental, την Τετάρτη 18 Μαρτίου από τις 3µµ µέχρι τις 5µµ καθώς δεκάδες εργαζόµενοι συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στο να πληρώσουν οι εργαζόµενοι για την κρίση. Υπενθυµίζουµε ότι στο ξενοδοχείο ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση µε οµιλητή τον Πολ Κρούγκµαν και ακροατές τα golden boys των επιχειρήσεων, και της πολιτική που πλήρωσαν 1200 ευρώ για να τον ακούσουν. Στη διάρκεια της πικετοφορίας διαβάστηκαν αποσπάσµατα απο την διακήρυξη ης επιτροπής και φωνάχτηκαν συνθήµατα όπως "λιτότητα απολύσεις περικοπές, την κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές", "λιτότητα απολύσεις ιδιωτικοποιήσεις, την κρίση να πληρώσουν οι επιχειρήσεις", "όχι άλλα βάρη στων εργατών τη πλάτη, νόµος είναι το δίκιο του εργάτη". Τα σωµατεία που στηρίζουν την επιτροπή 1. Σωµατείο εργαζόµενων Ενωµένη Κλωστουφαντουργία (ΛΑΝΑΡΑΣ) Οινόφυτα 2. Σωµατείο εργαζοµένων ΑΛΤΕΚ Τέλεκοµς 3. Απολυµένοι της ΙΕΚΑΤ 4. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΡΤ (ΠΣΥΠ- ΕΡΤ) 5. Σύλλογος εργαζοµένων στον Επικοινωνία Σωµατείο εργαζοµένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ 7. ΣΕΙΙΝΑΠ (Σύλλογος Εµµισθων Ιατρών Νοσηλευτηρίων Αθήνας Πειραιά) 8. Σωµατείο Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Τύπου του Αεροδροµίου Αθηνών 9. Τµήµα ΕΜ Υ ΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης 10. Σύλλογος Τεχνικών Εργαζοµένων Πλατώ ΕΡΤ (ΣΤΕΠ-ΕΡΤ) 11. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Αθλητικών Σωµατείων 12. Σύλλογος εργαζόµενων ήµου Ν. Ηρακλείου 13. Σωµατείο Εργαζοµένων στην Ενέργεια - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΣΕΕΝ-ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) 14. Σωµατείο Εργαζοµένων Forthnet 15. 5µελής Επιτροπή Γιατρών Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσ/νίκης Έγγραφο του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για περιβάλλον και εργασιακά Της Συντακτικής Επιτροπής Το (ΙΜ Α) παρεµβαίνει ακόµα µια φορά µε επιστολή του προς τους αρµόδιους για την καθυστέρηση Υλοποίησης της απόφασης του Συµβούλιου της Ευρώπης για το περιβάλλον αλλά και των εργασιακών σχέσεων σε ότι αφορά την µείωση του ωραρίου η την αύξηση των ηµερών άδειας αλλά και το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς στη βάρδια των ορυχείων µε το επταήµερο και τις 63 ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή της εφηµερίδας µας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για µια φορά ακόµα το Ίδρυµα, προσωπικά την κυρία Αλίκη Μαραγκοπούλου και τους συνεργάτες του Ιδρύµατος Τίνα Σταυρινάκη και Βασίλη Αυδή για την πολύτιµη συνεισφορά τους στην περιοχή και στους εργαζόµενους. Ολόκληρη η επιστολή: Ι ΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜ Α) Προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε Α.Π.10/ Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη Κοινοποίηση: Σωµατείο Εργαζοµένων «Εργατική Αλληλεγγύη» Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009 Κυρία Υπουργέ Κύριοι Υπουργοί, Όπως γνωρίζετε, µετά από προσφυγή του ΙΜ Α (υπ' αριθµ. 30/2005), εκδόθηκε η από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ικαιωµάτων η οποία υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης µε την από απόφαση του µε αριθµό CM/ResChS (2008)1. Με τις παραπάνω αποφάσεις διαπιστώθηκαν παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από πλευράς της Ελλάδας και συγκεκριµένα, παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1-3 που αφορά το δικαίωµα στην προστασία της υγείας, του άρθρου 3 παρ. 2 που αφορά το δικαίωµα σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και επιβάλλει στο κράτος την εφαρµογή και την επίβλεψη της εφαρµογής των κανονισµών ασφαλείας και υγιεινής στην εργασία και του άρθρου 2 παρ. 4 που αφορά το δικαίω- µα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας και επιβάλλει στο κράτος να παρέχει επιπλέον άδειες ή µειωµένο ωράριο στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Το ΙΜ Α έχει επισηµάνει την ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων προκειµένου η χώρα µας να συµµορφωθεί µε την απόφαση αυτή. Ειδικότερα, θεωρούµε πως τα ληπτέα µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και νοµολογίας: έγκριση εξατοµικευµένων περιβαλλοντικών όρων προ της ατοµικής αδειοδότησης για κάθε εγκατάσταση λιγνιτικών δραστηριοτήτων. 2. Ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης περιβάλλοντος για το σεβασµό των περιβαλλοντικών όρων µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης. Συγκεκριµένα: (α) αύξηση του αριθµού των επιθεωρητών και των επιτόπιων ελέγχων, ώστε να καλύπτεται το µεγαλύτερο ποσοστό των εγκαταστάσεων, (β) επιβολή µέτρων αποτελεσµατικής µείωσης της ρύπανσης, τα οποία θα αποτρέπουν την επανάληψη της παραβίασης στο µέλλον. 3. Αποµάκρυνση όλων των παλαιών και ρυπογόνων τεχνολογιών και συνεχής προσαρµογή στις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές για την αποτελεσµατική µείωση των εκποµπών ρύπων, σύµφωνα µε την Οδηγία 96/61 για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΙΡΡΟ) από τις βιοµηχανικές δραστηριότητες. 4. Ουσιαστική ενηµέρωση και συµ- µετοχή των κατοίκων και των ενδιαφεροµένων οργανώσεων στον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 5. Χρηµατοδότηση µελετών για τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, που προκαλούν οι λιγνιτικές δραστηριότητες, στην υγεία των κατοίκων. Υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων πρόληψης των κινδύνων και συστηµατική ενηµέρωση µε βάση τις εξελίξεις της επιστήµης. 6. Ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης, πρόληψης και επιβολής της νοµοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (Επιθεώρηση Μεταλλείων και Σ.ΕΠ.Ε). 7. Νοµοθετική πρόβλεψη είτε µείωσης της διάρκειας της εργασίας είτε συµπληρωµατικής άδειας µε αποδοχές ως µέτρα αντιστάθµισης, των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα ορυχεία. 8. Επικύρωση του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Ειδικότερα όµως όσον αφορά τη διαπιστωµένη παράβαση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και µετά από προσφυγή στο ΙΜ Α του Σωµατείου «Εργατική Αλληλεγγύη» του οποίου µέλη είναι εργαζό- µενοι στα λιγνιτωρυχεία της ΕΗ, επιση- µαίνουµε τα εξής: Το παραπάνω άρθρο ορίζει ότι: «Για εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος για δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση:...4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε ορισµένες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε µείωση της διάρκειας της εργασίας είτε συµπληρωµατική άδεια µε αποδοχές». Το ως άνω σωµατείο κατήγγειλε στο Ίδρυµα µας ότι δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο που να προβλέπει τη χορήγηση πρόσθετων ηµερών άδειας στους εργαζόµενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες και ότι αντιθέτως η ΕΗ συνεχίζει να απασχολεί τους εν λόγω εργαζό- µενους µε εξαντλητικό πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, όπως µας καταγγέλλεται, αλλά και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου που µας υποβλήθηκε, οι εργαζόµενοι στα ορυχεία αναγκάζονται να δουλεύουν σε ορισµένες περιπτώσεις ως και για 7 συνεχό- µενες ηµέρες και για 63 ώρες την εβδο- µάδα, χωρίς να λαµβάνουν ρεπό και την νόµιµη πρόσθετη αµοιβή υπερωρίας. Η εργασία τους αυτή δεν αµείβεται υπερωριακά, κατά παράβαση της υφιστάµενης σχετικής νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις διαρκούς πυρράς και την υπερωριακή απασχόληση, αφού το µέρος του χρόνου εργασίας τους που απαιτείται για τη µετάβασή τους εντός της επιχείρησης, από το σηµείο παρουσιάσεως τους έως το σηµείο που θα αναλάβουν εργασία, δεν υπολογίζεται ολόκληρος ως απασχόληση. Με βάση τα παραπάνω, ζητούµε την εξέταση του ζητήµατος και τη λήψη µέτρων, προκειµένου, αφενός, να πάψει η µη σύννοµη απασχόληση των παραπάνω εργαζοµένων και, αφετέρου, η χώρα µας να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς της υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και ερµηνεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ικαιωµάτων µε την από απόφαση της, σύµφωνα και µε τις ανωτέρω προτάσεις µας.

7 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :39 Page 7 YΨHΛH TAΣH διάλογος AΠPIΛIOΣ Εισαγωγικό σηµείωµα για το διάλογο που αφορά την ενέργεια και το συνδικαλιστικό κίνηµα της Συντακτικής Eπιτροπής Το Σ.Ε.ΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη» όλα τα χρόνια της δράσης του, προσπάθησε να βάλει στην επικαιρότητα τα θέµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους στη ΕΗ. Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο και µετά την εµπειρία του πολυήµερου απεργιακού αγώνα ενάντια στην αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση, αναδείχθηκαν τόσο τα θέµατα της ενέργειας, όσο και το θέµα των αναγκών και δυνατοτήτων του συνδικαλιστικού κινή- µατος. Για το θέµα της ενέργειας είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η απελευθέρωση έχει καταρρίψει το οποιοδήποτε επιχείρηµα για «υγιή ανταγωνισµό» και «ανάπτυξη» και έχει οδηγήσει στη ληστρική εκµετάλλευση από µια χούφτα ξένα µονοπώλια σε σύµπραξη µε ντόπια κεφάλαια, το συνδικαλιστικό κίνηµα στη ΕΗ σαν συνολική θέση, αρνείται να καταδικάσει αυτή τη λογική και να απαιτήσει πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης. Στο τελευταίο συνέδριο θέσεων της ΓΕΝΟΠ, παρά τα πλούσια εισηγητικά υλικά και τις επιµέρους τοποθετήσεις, διαφάνηκε ότι οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες παραµένουν εκφραστές της πολιτικής τους αντίληψης, ενώ όφειλαν να δια- µορφώσουν τη µόνη θέση που µπορεί να προτάξει στις σηµερινές συνθήκες το συνδικαλιστικό κίνηµα, για ενέργεια αποκλειστικά δηµόσια και ενιαία, µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο, στην κατεύθυνση της πλήρους κοινωνικοποίησης. Η αδυναµία διαµόρφωσης θέσης φυσικά σχετίζεται και µε το υπάρχον συνδικαλιστικό κίνη- µα. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε αγωνιστική στροφή της ΓΕΝΟΠ, όµως παρά την αγωνιστική εµπειρία της τελευταίας χρονιάς και των καινούργιων µαζών και διαθέσεων που βγήκαν στο προσκήνιο, το συνδικαλιστικό κίνηµα στη ΕΗ εξακολουθεί να µοιάζει µε υπόθεση «ηγεσιών» και συσχετισµών. Ταυτόχρονα, ο κατακερµατισµός σε πλήθος σωµατεία µε διαφορετική δυναµική, θέση στη παραγωγή και κακώς εννοούµενα «συµφέροντα», διαµορφώνει συσχετισµούς και συµµαχίες που εµποδίζουν τη συνολική έκφραση απέναντι στην εργοδοσία. Η «Εργατική Αλληλεγγύη» παλεύει για Ενιαίο Συνδικάτο Ενέργειας που θα συνενώσει όλους τους εργαζόµενους στο χώρο της ενέργειας, σπάζοντας τους διαχωρισµούς µε βάση το επάγγελµα και το πτυχίο, ανάµεσα σε µόνιµο και ελαστικό προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µορφή, αµοιβή ή ωράριο. Για συνδικάτο δηµοκρατικό, µε πλούτο λειτουργίας, σε οργανική επαφή µε τους εργαζόµενους. Πιστεύοντας ότι σήµερα απαιτείται συντονισµός και κοινή δράση των αγωνιστικών σωµατείων, επιτροπών, συνδικαλιστών, µαζικών φορέων, για ένα εργατικό και λαϊκό µέτωπο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, φιλοδοξούµε να ανοίξουµε γόνιµο διάλογο στην προοπτική της ταξικής ενότητας των εργαζοµένων, ανιχνεύοντας τους δρόµους για το τι κίνηµα χρειάζεται, µε ποιους όρους, µε τι αιτήµατα, πως θα εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώµατα. Στηµένα παιχνίδια και εγκλήµατα σε βάρος της ΕΗ της Nανής Πολίτου Oργανωτικός Γραµµατέας της E OΠ/ EH Σε συνθήκες λεηλασίας βρίσκονται όλες οι δηµόσιες επιχειρήσεις από τότε που η κυβέρνηση έβαλε ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ στα µεγάλα λεγόµενα φιλέτα της οικονο- µίας της χώρας, Πετρέλαια, Μεταφορές, Λιµάνια, Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες και τα δηµόσια αγαθά αποτελούν το πιο πρόσφορο στόχο όπου µε πρόσχηµα την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων αξιοποιούνται µέσα στην θολή κρίση για να µην µείνει τίποτα όρθιο. Αξιοποιώντας την ενεργειακή κρίση σαν αναπόσπαστο µέρος της διεθνούς κρίσης η κυβέρνηση στοχεύει στην ολοκλήρωση του εγκλήµατος που επιχειρείται εδώ και 13 χρόνια µετά την ψήφιση της Οδηγίας 96/92 όπου αποδείχτηκε ότι η απορρύθµιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όχι µόνο δεν οδήγησε στην µείωση των τιµών και τη βελτίωση των παρερχοµένων υπηρεσιών µε ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού, απεναντίας όπως στις περισσότερες χώρες οδήγησε σε αύξηση των τιµών, κατάρρευση των αγορών και αµφίβολη βελτίωση της ποιότητας. Ο γίγαντας ΕΗ µε το 49% πλέον να έχει παραχωρηθεί στους ιδιώτες, η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας µε κέρδη πριν 4 χρόνια πάνω από 500 εκ. ευρώ έγινε πλέον ζηµιογόνος στο όνοµα του «ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισµού» και είναι ζήτηµα χρόνου να συµπεριληφθεί στις διατάξεις του Ν περί ελλειµµατικών ΕΚΟ µε ότι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόµενους και για το µέλλον της. Υπάρχει σχέδιο παρά πέρα άλωσης της ΕΗ και παράδοσης ολοκληρωτικά και του 51% στο ιδιωτικό κεφάλαιο και αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε σκεπτόµενος πολίτης και καταναλωτής αυτής της χώρας. Σε απλά ελληνικά η ΕΗ ενώ έχει δική της ενέργεια και παρότι είναι φθηνότερη αναγκάζεται να µην παράγει ενέργεια για να πουλάνε ακριβά οι ιδιώτες. Σε ένα καλοστηµένο παιχνίδι συντελείται ένα από τα µεγαλύτερα οικονοµικά εγκλή- µατα σε βάρος του ελληνικού λαού όταν µε όπλο την αλχηµιστική Οριακή Τιµή του Συστήµατος εδώ και τρία χρόνια οι αεριτζήδες εισαγωγείς Η.Ε. από το εξωτερικό και τους ντόπιους παραγωγούς αποµυζούν την ΕΗ κανονικά και σε συνδυασµό µε την κατά παράβαση της οδηγίας 54/2003 υποχρέωση της ΕΗ να τροφοδοτεί µε ενέργεια όποιον της το ζητήσει και σε συνδυασµό µε το έλλειµµα ισχύος και τη παλαιότητα των µονάδων έχει σαν αποτέλεσµα την κλοπή εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Άλλο οικονοµικό έγκληµα η αναγκαστική επιδότηση από τη ΕΗ των κερδών 30 βιοµηχανιών µόνο µέσα στο 2008 µε ζηµιά 219 εκατ. Ευρώ και άλλα 120 εκατ. Από το Βιοµ. Τιµολόγιο Μέσης Τάσης. Αν προσθέσουµε και τον αποχαρακτηρισµό της άδειας της Αλουµίνιον της Ελλάδας όπου ζηµιώνει κατά τα λεγόµενα του ίδιου του κ. Αθανασόπουλου την Επιχείρηση του ελληνικού λαού εκατ. Ευρώ ετησίως βλέπουµε να συµπληρώνεται το πάζλ που οδηγεί στις αβάστακτες και παράλογες αυξήσεις των τιµολογίων 23,4% µέσα σε 2 χρόνια, αυξήσεις πουν τελικά δεν έµειναν στη ΕΗ αλλά πήγαν στις τσέπες των κρατικοδίαιτων ιδιωτών. Αποτελεί τραγωδία για τη χώρα η απελευθέρωση και η παράδοση, στην ουσία, του µεγαλύτερου µέρους της ενεργειακής αγοράς σε ιδιώτες όπου µε τον πιο ακραίο τρόπο οι κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Ν. εφάρµοσαν σε βάρος της ΕΗ, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να µπορεί ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονο- µικής κρίσης να κάνει χρήση και ο πιο φτωχός καταναλωτής. Η ΕΗ πρέπει να διατηρήσει το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της και παράλληλα να µπορέσει να αναπτυχθεί για να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο ώστε να καλύψει συµπληρωµατικά το ενεργειακό ισοζύγιο και προοπτική της χώρας, µε νέους όρους και µε νέες επενδύσεις επιτρέποντας την να δηµιουργήσει νέα ισχύ που εδώ και τόσο καιρό δεν την αφήνουν να προχωρήσει στις επενδύσεις που έχει προγραµµατίσει για τον εκσυγχρονισµό των µονάδων της. Στα λόγια µόνο παρουσιάζεται ενώ στην πράξη µεθοδεύουν να καλύψουν το ενεργειακό ισοζύγιο από τους ιδιώτες µε συνέπεια τα τιµολόγια να ανεβαίνουν σταθερά όλο και περισσότερο και να πληρώνει το κόστος ο ελληνικός λαός. Άλλο ένα πολύ µεγάλο έγκληµα συντελείται εδώ και 10 χρόνια από τότε που θεσµοθετήθηκε µε τον Ν άρθρο 3 η κατάρτιση του λεγόµενου Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού ο οποίος αποτελεί µαγική εικόνα, σήµερα που το ενεργειακό ισοζύγιο επιβάλλει στη ΕΗ να είναι η πρωτοπόρα εταιρεία που ανοίγει δρόµους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει παραµείνει στο περιθώριο και στη γωνία και έχει εγκαταλειφθεί αυτή η δραστηριότητα στις πολυεθνικές, κατά κύριο λόγο, εταιρείες µε σκοπό να σχεδιάζουν αυτές ενεργειακά και µάλιστα µε όρους ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε ετεροβαρείς όρους για το κοινωνικό σύνολο και για την ίδια τη ΕΗ. Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ανάπτυξης πρέπει να ανοίξουν δρόµους και να ανεβάσουν τον ρόλο τους πολύ αποφασιστικά και δραστικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας. Και εδώ η ΕΗ πρέπει να αφεθεί και πρέπει η ίδια να αποφασίσει όπως άνοιξε τους δρό- µους για τον ηλεκτρισµό στη χώρα µας, να ανοίξει - και µπορεί και τώρα να το κάνει - τους δρόµους για να αναβαθµιστεί η χώρα µας στο ρόλο των Ανανεώσι- µων Πηγών Ενέργειας. εύτερον, βεβαίως, ακολουθεί το Φυσικό Αέριο σ αυτό το ενεργειακό ισοζύγιο και τελευταία τα στερεά καύσιµα µε πρώτη επιλογή το εθνικό µας που είναι ο Λιγνίτης. Όσον αφορά τώρα στη χρήση του λιθάνθρακα που τόσο µελάνι πράσινο και µπλέ έχει χυθεί νοµίζουµε ότι οι εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη για ακύρωση του µυρίζει από µακριά άρωµα εκλογών όπως και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να γίνουν αρεστοί οικολόγοι έσπευσαν σε αντίθεση µε το χτες να ρίξουν τις λιθανθρακικές µονάδες στη πυρά εξυπηρετώντας την ίδια ακριβώς σκοπιµότητα. Μήπως πίσω από την αλλαγή καύσης του λιθάνθρακα κρύβεται η πυρηνική ενέργεια η πράσινη ενέργεια όπως την εννοεί η Κυβέρνηση που ολοένα πληθαίνουν οι φωνές για αυτήν µε τις ολέθριες συνέπειες για οικονοµικούς, κοινωνικούς και βέβαια περιβαλλοντικούς λόγους ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

8 YPSILI TASH 8:YPSILI TASH :40 Page 8 8 διάλογος AΠPIΛIOΣ 2009 YΨHΛH TAΣH Κοινωνικοποίηση της Παραγωγής & ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας γράφει ο Aνδρέας Aβραµίδης Συνδικαλιστής της AΣΣE/ EH Η προπαγάνδα των 20 τελε την παντοδυναµία των ελε των επιχειρήσεων, αποδείχ Η χωρίς προβλήµατα παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κατά κοινή οµολογία αναπόσπαστο στοιχείο µιας ευηµερούσας πολιτείας και για τούτο χαρακτηρίζεται από όλους ως κοινωνικό αγαθό. Ταυτόχρονα το κάθε κόµµα οραµατίζεται την διαδικασία παραγωγής και ιανο- µής του, µε τρόπο που να την ενσωµατώνει στην πολιτική του φιλοσοφία. Έτσι προτείνονται η πλήρως ιδιωτικοποιηµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Ν και η µε ολίγο ηµόσιο έλεγχο από το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία είναι θεατής των αποφάσεων και των έργων, ιδιωτών κερδοσκόπων και ειδικών του κράτους. Θεωρώ, πως και οι 2 προτάσεις είναι εχθρικές για την ίδια την κοινωνία γιατί : 1. µετατρέπουν ένα κοινωνικό αγαθό σε µέσο κερδοσκοπίας. Ο όποιος δε ηµόσιος έλεγχος αργά η γρήγορα θα είναι εικονικός και εστία διαφθοράς. 2. γιατί η προστασία του περιβάλλοντος θα απασχολεί τους κερδοσκόπους στο µέτρο που η αδιαφορία θα τους κοστίζει περισσότερο, 3. και τέλος τα θέµατα επάρκειας, ασφάλειας εφοδιασµού και ποιότητας θα τους απασχολούν εφόσον συµβάλλουν στην αύξηση των κερδών τους. Κάθε λογικός άνθρωπος θα απέρριπτε αµέσως τέτοιες προτάσεις και θα συνέβαλε στην οργάνωση µιας κοινωνικοποιηµένης διαδικασίας για την Παραγωγή και ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θα έβαζε δηλαδή την ίδια την κοινωνία, να είναι ο παραγωγός και διανοµέας του κοινωνικού αυτού αγαθού. Τότε, η παραγωγική διαδικασία : 1. Θα υπηρετούσε το κοινό όφελος και όχι την κερδοσκοπία οποιουδήποτε, 2. Θα υπηρετούσε την προστασία του περιβάλλοντος µια και οι ίδιοι οι κάτοικοι όπως είναι φυσικό θα θέλουν να προστατέψουν από την µόλυνση τον αέρα που αναπνέουν, το νερό που πίνουν και το έδαφος που καλλιεργούν. Επιπλέον, οι έρευνα θα κατευθυνόταν σε τρόπους παραγωγής που θα βρίσκονταν σε αρµονία µε το περιβάλλον και όχι όπως σήµερα που κατευθύνεται σε τρόπους παραγωγής που δηµιουργούν τα µεγαλύτερα κέρδη. 3. Θα υπηρετούσε επίσης την επαρκή και ασφαλή παραγωγή, αφού σε µια τέτοια παραγωγική διαδικασία δεν θα υπήρχαν σκοπιµότητες που θα είχαν στόχο την αύξηση της τιµής µέσο τεχνητής έλλειψης όπως συνήθως συµβαίνει. 4. Θα υπηρετούσε επίσης τους ίδιους τους εργαζόµενους, απελευθερώνοντας την εργασία τους µια και θα τους αναδείκνυε πρωταγωνιστές στην δουλειά τους µέσα από την αυτοδιαχείριση των ορυχείων, των εργοστασίων και των Περιοχών. 5. τέλος θα ήταν και πιο οικονοµική αφού δεν θα υπήρχαν ούτε κέρδη αλλά ούτε και κόστος από την µόλυνση του περιβάλλοντος. Το µοντέλο αυτό συζητήθηκε την δεκαετία του 1980 και µε τον Νόµο 1365/83 επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η κοινωνικοποίηση των ΕΚΟ. Θα ήταν χρήσιµη µια συζήτηση για το όλο εγχείρηµα. Βλέποντας σήµερα την πορεία αυτή µπορού- µε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε πως απέτυχε γιατί δεν αποτέλεσε αντικείµενο ούτε της κοινωνίας αλλά ούτε καν των ίδιων των εργαζοµένων στις ΕΚΟ. Σήµερα δεν έµεινε τίποτε ή σχεδόν τίποτε από εκείνο το εγχείρηµα και εκείνοι που τότε το στήριξαν, δηλαδή τα συνδικάτα τώρα είναι εχθροί των εργασιακών συµβουλίων που µε τον Νόµο 1767/88 θα µπορούσαν να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν. Συνδικάτα Αυτόνοµα, Ταξικά και Αγωνιστικά Το συνδικαλιστικό Κίνηµα στην ΕΗ και γενικότερα στην χώρα µας αποτελεί υπόθεση µιας κάστας γραφειοκρατών που ανανεώνουν συνεχώς την παρουσία τους µε νόµιµους και παράνοµους τρόπους, αποδεχόµενοι ταυτόχρονα - ως αναγκαία συνθήκη - την χειραγώγησή τους από τα κόµµατα εξουσίας. Το µέλλον δείχνει να περνούν τα συνδικάτα ακόµα χειρότερες ηµέρες, µε την µετατροπή τους σε µαφιόζικες οργανώσεις που µόνη απασχόλησή τους θα έχουν τον εύκολο πλουτισµό και την ρουσφετολογική εξυπηρέτηση των µελών τους. Είναι θεωρώ εικόνα από το µέλλον η σκηνή στην ταινία «Η επέλαση των βαρβάρων» όπου µέσα σε ένα νοσοκοµείο κλέβουν από τον πρωταγωνιστή τον φορητό του υπολογιστή. Τον συµβουλεύουν κάποιοι που ξέρουν, πως αν θέλει να τον βρει να πάει στο συνδικάτο! Πήγε και πράγµατι το συνδικάτο έναντι χιλίων του «βρήκε» τον υπολογιστή! Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να έχει 2 κύρια µέτωπα : πρώτα την κατάκτηση αξιοπρεπούς αµοιβής και καλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόµενους και δεύτερο την συµβολή του στην κοινή προσπάθεια µαζί µε τους αγρότες και τους επαγγελµατοβιοτέχνες για ένα κόσµο δίκαιο χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να έχει το Συνδικαλιστικό Κίνηµα τον προσανατολισµό αυτό δεν έχει ανάγκη φωτισµένων ηγετών αλλά την ενεργοποίηση όλων των µελών του στα πλαίσια µιας αµεσοδηµοκρατικής λειτουργίας. Με συνδικαλιστές ανακλητούς, περιορισµένης θητείας και εκλεγµένους από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε ολιγοσταυρία. Με συνδικάτο αυτόνοµο, ταξικό και αγωνιστικό. Ούτε το όραµα µιας κοινωνικοποιηµένης και αυτοδιαχειριζόµενης παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρενέργειας αλλά ούτε και το αυτόνοµο και αµεσοδηµοκρατικό συνδικάτο είναι εύκολο να περιγραφούν περισσότερο µια και όπως είναι επόµενο αυτά θα είναι δηµιούργηµα των ίδιων των µελών του και όχι αποτέλεσµα εκτέλεσης µιας σειράς ενεργειών εν είδη µαγειρικής συνταγής. Η προπαγάνδα των 20 τελευταίων χρόνων για την δήθεν «αειφόρο ανάπτυξη», την παντοδυναµία των ελεύθερων αγορών», την αποθέωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αποδείχτηκε ένα µεγάλο παραµύθι χωρίς ευτυχισµένο τέλος. Η παγκόσµια οικονο- µική κρίση είναι το επιστέγασµα ενός χρεοκοπηµένου µοντέλου ανάπτυξης και απειλεί σήµερα οικονοµίες και περιοχές του πλανήτη. Σε αυτήν την πορεία οι εργαζόµενοι στη χώρα µας, κάτω από το δόγµα της φτηνής εργασίας, έχασαν σοβαρές κατακτήσεις, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, του πραγµατικού εισοδήµατος. Η καθηµερινή ζωή χειροτέρευσε µέσα από την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, τη ληστρική εκµετάλλευση του περιβάλλοντος. Στο όνοµα της ΟΝΕ, της «προσέλκυσης ξένων επενδύσεων», οι κυβερνήσεις της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ προσανατόλισαν τα δηµόσια έσοδα στην ενίσχυση της κερδοσκοπίας και οδήγησαν την οικονοµία σε συνεχή παραγωγική υποβάθµιση, την εγχώρια αγορά σε προνοµιακό πεδίο άνθησης κάθε λογής µονοπωλίων. Το λαϊκό εισόδηµα σε µόνιµη καθίζηση, τον εργαζόµενο σε έρµαιο της εργοδοτικής ασυδοσίας. Το κράτος σε φέουδο των µεγαλοεπιχειρηµατιών, µεγαλοτραπεζιτών και µεγαλοεργολάβων, και τη χώρα σε υποδούλωση στα πιο αδίστακτα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα. Η χώρα έχει παραδοθεί εδώ και χρόνια στις πιο καταστροφικές δυνάµεις της παγκόσµιας αγοράς, έχει εγκαταλειφθεί στις ορέξεις και τα συµφέροντα των ισχυρών «εταίρων» της, για να µετατραπεί σήµερα σε «αναλώσιµο» για τη διάσωσή τους: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το.ν.τ. απαιτούν τη ρευστοποίηση και το ολοκληρωτικό ξεπούληµα της οικονοµίας, που σηµαίνει το βούλιαγµα της ελληνικής κοινωνίας στην ανέχεια και την ανεργία. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση µπορούν να ερµηνευτούν οι αλλεπάλληλες και κατά τα άλλα παράλογες- εξελίξεις στη ΕΗ. Η διάλυση, η παράλυση, η απαξίωση και εκποίηση της µοναδικής µεγάλης επιχείρησης της χώρας αποτελούν µια επικίνδυνη πραγ- µατικότητα. Ποιο είναι το σηµερινό στίγµα; Εδώ και 15 χρόνια η ΕΗ δεν κάνει µακροπρόθεσµο ενεργειακό σχεδιασµό και δεν επενδύει στην παραγωγή. Σήµερα η επάρκεια η.ε. στηρίζεται στη µείωση της ζήτησης εξαιτίας της κρίσης (δηλαδή στην παραγωγική παράλυση και στη φτώχεια) και στα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά (δηλαδή αν και πού θα χιονίσει). Φαίνεται ότι ήρθε η χρυσή στιγµή των «µεγάλων επενδυτών». Το.Σ. της ΕΗ εξαγγέλλει ένα µεγαλοπρεπές επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν προσδιορίζει µε ακρίβεια κανένα µέγεθος (εκτός από τις γερασµένες οικονοµικά και τεχνολογικά λιγνιτικές µονάδες που θα πάψουν να λειτουργούν, σε περίοδο εξαιρετικής ενεργειακής ένδειας). Την ίδια ώρα η ηγεσία της επιχείρησης δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια για να το χρηµατοδοτήσει. Παράλληλα αναγγέλλει µείωση του προσωπικού και µείωση τ α ε λ µ ξ α τ σ σ α δ λ ε ν ε κ Β π «ρ ο δ γ δ δ σ κ σ Θ K τ Ε σ σ σ τ K µ θ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας

Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας Το Συνδικάτο, μαζί με το σωματείο του Royal Olympic που πήρε την πρωτοβουλία, πραγματοποιούμε σήμερα αυτή τη σύσκεψη με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! Σεπτέµβριος 2005 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ (.Σ.28/7/2005): 35.188, ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ:12.734, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Με αγώνα και οργάνωση να απαντήσουμε στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης

Με αγώνα και οργάνωση να απαντήσουμε στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης Με αγώνα και οργάνωση να απαντήσουμε στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης Η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις δεν έχει τελειωμό. Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Προς τα Σωµατεία Μέλη του ΕΚΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Την Τρίτη 21/10 πραγµατοποιείται η µεγάλη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία που προκήρυξαν από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο Βόλος 5-3-2015 Προς τα µέλη του συλλόγου Ενηµερωτικό Δελτίο ΘΕΜΑ 1 ο : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας. Άνοιγμα Μαρίνας Κούκου Εκδήλωση 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΟ Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Σας καλωσορίζω και φέτος στην εκδήλωση μας που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο Wind: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο Wind: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο : ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι εργαζόμενοι στη, Και την χρονιά που μας πέρασε η Διοίκηση επιτέθηκε σε πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ» «ΓΙΑ ΠΙΟ Τ.Ε.Ε. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ» «ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η «Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! Από την πρώτη ηµέρα διακυβέρνησης της Ν.., καθηµερινά µε συνεχείς δηλώσεις,επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέµα της Κοινωνικής ασφάλισης και η ανάγκη αλλαγών που «χρειάζεται».

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - REFINERIES & CHEMICAL INDUSTRY Αριθμός Απόφασης 4893/1999

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013)

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2013 Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Η κοινή Γενική συνέλευση των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Την Πέμπτη 10/9/2014 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών στη Δ Διεύθυνση Αθηνών. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη περιοχή μας έχουν ως εξής: Δάσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές. Μισθωτοί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι μικροεργαστηριούχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 48 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 48 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote. Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 48 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote.gr 2 0 1 1 Κωδ. 4741 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ο Μ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ. Αθήνα, 14.06.2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ. Αθήνα, 14.06.2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αθήνα, 14.06.2007 Απάντηση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου στην ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα