Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B /2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3851/2010 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25 η Ιουνίου 2010 και Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ) 2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), όπως ισχύει, και ιδίως τις περιπτώσεις ζ και θ της παραγράφου 1 του άρθρου Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α 85/ ), και ιδίως τις παραγράφους 2 και Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες «Η Ρ.Α.Ε. μπορεί, με απόφασή της να καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής». 5. Την υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β 448/ ) καθώς και τα Παραρτήματα αυτής. 6. Την από απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει. 7. Την ΚΥΑ 49828/ «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει, ΦΕΚ Β 2464/ , και ιδίως τα άρθρα 7, 8 και 9, καθώς και το Παράτημα V αυτής.

2 8. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2001, ΦΕΚ Α 121/18.6/2001, «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α 45). 10. Το γεγονός ότι σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση ζ του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3851/2010, η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τη ΡΑΕ, με βάση «Τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών». Περαιτέρω δε, στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3, όπως ισχύει, ως στοιχείο της άδειας παραγωγής, ορίζεται «στ) το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας ή τους μετόχους του και έχουν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. κατά το κριτήριο (ζ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου». 11. Το γεγονός ότι στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 ορίζεται ότι, «οι εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, ή την τροποποίησή τους καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Περαιτέρω δε, στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, ορίζεται ότι, «Αιτήσεις για χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών σταθμών επί των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Ρ.Α.Ε. έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά προς τον Υπουργό αποκλειστικά λόγω μη πλήρωσης του κριτηρίου (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, μετά την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης αναστολής υποβολής αιτήσεων της (Δ6/Φ1/οικ.7037/ ) επαναξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος». 12. Το γεγονός ότι, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 με τον οποίο τροποποιείται ο ν. 3468/2006, και ειδικότερα σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων νόμου (σχετ. 10 και 11 ως άνω), η ΡΑΕ οφείλει να αξιολογεί τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, καθώς και εκείνες που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 16 του ν. 3851/2010, σύμφωνα με το σκοπό και το πνεύμα των διατάξεων αυτών, και τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν και ως εκ τούτου οφείλει να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης του ως άνω κριτηρίου ζ. 13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το κριτήριο θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3851/2010, η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τη ΡΑΕ, με βάση «τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ αρχήν προστασία του -2-

3 περιβάλλοντος». Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων νόμου, η ΡΑΕ, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής, οφείλει να εξετάζει, για τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις που υποβάλλονται, αν η θέση εγκατάστασης του σταθμού εμπίπτει σε περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, καθώς και τη φέρουσα ικανότητα στις περιοχές που επιτρέπονται Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. Ειδικότερα, για την συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, και ειδικά για τις ζώνες αποκλεισμού, κρίνεται αναγκαίο να υποβάλλεται από τον αιτούντα, ειδικό τεύχος συμβατότητας με το Χωροταξικό Πλαίσιο. 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΡΑΕ. Για τους ως άνω λόγους Αποφασίζει: 1. Σχετικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 Να αξιολογείται το κριτήριο ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, για τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, καθώς και για τις αιτήσεις που εμπίπτουν στην παρ. 16 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, ως ακολούθως: Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου μέσω ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να τεκμηριώσει την επάρκεια του αυτή σε ίδια κεφάλαια. Η τεκμηρίωση αυτή αφορά το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει καταθέσει στη Ρ.Α.Ε. για το οποίο επικαλείται κάλυψη χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων. Για την τεκμηρίωση της επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων υποβάλλονται, τα ακόλουθα στοιχεία: Ι. Για Φυσικά Πρόσωπα: α) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέσα στις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αφορούν στο μέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή ταμιευτηρίου τουλάχιστον για τους προηγούμενους έξι (6) μήνες, β) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέσα στις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, γ) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέσα στις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών κλπ), χαρτοφυλακίων επενδύσεων (συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, -3-

4 παράγωγων προϊόντων κλπ), η αποτίμηση των οποίων πρέπει να προκύπτει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο, δ) Βεβαιώσεις ορκωτών ελεγκτών που έχουν εκδοθεί μέσα στις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αφορούν στην αποτίμηση μετοχών εταιρειών στις οποίες μέτοχοι είναι επενδυτές οι οποίοι, είτε άμεσα (ως μέτοχοι), είτε έμμεσα (ως χρηματοδότες/τρίτοι), συμμετέχουν στο επενδυτικό σχήμα που έχει υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, ε) Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα, είτε αντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση που υποβάλλονται βεβαιώσεις φορέων της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. ΙΙ. Για Νομικά Πρόσωπα: α) Για εταιρεία με τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) των τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων, ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από το νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, β) Για εταιρεία η οποία δεν έχει συμπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου (α) είναι διαθέσιμα, καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας των μετόχων/εταίρων αυτής, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα απόφαση, γ) Αν η αιτούσα εταιρεία επικαλείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλονται είτε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την αύξηση του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε οποιαδήποτε στοιχεία από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, που πιστοποιούν την ικανότητα των μετόχων ή εταίρων της να μετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας. δ) Ως προς την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω, είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά: i) Καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), (ii) Αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, πέραν του τακτικού αποθεματικού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε με ειδικές διατάξεις νόμων, είτε με ποσά προοριζόμενα προς αύξηση κεφαλαίου, είτε με αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων αυτής, είτε με άλλους τρόπους και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην καθαρή θέση της εταιρείας. (iii) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της εταιρείας, είτε με την αξία που αποτυπώνονται στον ισολογισμό αυτής, είτε με βάση αξία που προσδιορίζεται από έκθεση αποτίμησης από ορκωτό ελεγκτή. Το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία το επικαλείται ως στοιχείο τεκμηρίωσης της οικονομικής της επάρκειας. -4-

5 Αν ο φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών υποβάλλονται τα ανωτέρω για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του έργου. B. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου ή και του συνολικού επιχειρηματικού του σχεδίου, μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, γίνονται δεκτά: Ι. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος (credit approval). Στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει ληφθεί υπόψη, το μέγιστο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί καθώς και οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων χορηγείται η βεβαίωση αυτή. ΙΙ. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent). Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο για το οποίο αυτή χορηγείται, οι βασικοί όροι χρηματοδότησης όπως είναι το ποσό του δανείου, η διάρκειά του, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την παροχή του, καθώς και οι ειδικοί όροι που διέπουν την χορήγηση της επιστολής αυτής. ΙΙΙ. Προσύμφωνο Δανειοδότησης (mandate agreement) Στο εν λόγω προσύμφωνο θα πρέπει να αναγράφονται οι βασικοί όροι χρηματοδότησης όπως είναι το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την παροχή του. Το εν λόγω δάνειο πρέπει να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν υπογραφή της τράπεζας σε επίπεδο περιφερειακής/κεντρικής διοίκησης (corporate division), και να υποβάλλονται είτε σε μορφή πρωτοτύπου, είτε σε μορφή αντιγράφου νομίμως επικυρωμένου. Αν προσκομίζονται έγγραφα τραπεζών της αλλοδαπής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μεταφράσή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου ή και του συνολικού επιχειρηματικού του σχεδίου, μέσω χρηματοδότησης από τρίτους, γίνονται δεκτά: α) Ιδιωτικό συμφωνητικό βέβαιης χρονολογίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης του έργου, το ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η χρηματοδότηση και όλα τα στοιχεία, όπως αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, τα οποία τεκμηριώνουν την διαθεσιμότητα των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων, είτε πρόκειται για κεφάλαια φυσικών προσώπων, είτε νομικών προσώπων, είτε τραπεζικά κεφάλαια. Το εν λόγω συμφωνητικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση του αρμοδίου οργάνου εκπροσώπησης του αιτούντος. β) Στην περίπτωση χρηματοδότησης από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (funds), απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου των επιχειρηματικών -5-

6 συμμετοχών για το ποσοστό και το ποσό της συμμετοχής τους στην επένδυση, καθώς και υποβολή υπογεγραμμένου σχετικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας. Το τελευταίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται να τεκμηριώσει την οικονομική του επάρκεια προσκομίζοντας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται, τα προβλεπόμενα από την παρούσα απόφαση στοιχεία. Δ. Με τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα επένδυσης, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις: α. Δήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι αληθή, β. Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης της χρηματοδότησης του έργου (σύμφωνα με την οποία θα διατυπωθεί και το σχετικό στοιχείο της απόφασης χορήγησης της άδειας παραγωγής). Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις (Α, Β, Γ), κατά την αξιολόγηση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη, προς ενίσχυση των ως άνω απαιτούμενων στοιχείων και εφόσον υποβάλλονται, πιστοποιήσεις για τη βιωσιμότητα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, τη συνέχιση της δραστηριότητας του φορέα και την πιστοληπτική του ικανότητα που έχουν συνταχθεί από ανεξάρτητους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α') και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Στοιχεία τα οποία δεν προβλέπονται ανωτέρω δεν γίνονται δεκτά. 2. Προθεσμίες για την συμπλήρωση/επικαιροποίηση των αιτήσεων για την αξιολόγησή τους ως προς το κριτήριο ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, σύμφωνα με τα ανωτέρω. α) Για τις εκκρεμείς αιτήσεις, τα ως άνω στοιχεία θα υποβάλλονται έως και την 29 η Οκτωβρίου 2010, εφόσον οι αιτούντες το επιθυμούν. β) Οι αιτήσεις που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 και για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτημα επαναξιολόγησης ως προς το κριτήριο ζ της παρ. 1 του άρθρου 3, θα επαναξιολογηθούν από τη ΡΑΕ βάσει των ως άνω στοιχείων, εφόσον αυτά προσκομισθούν έως και την 29 η Οκτωβρίου Για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, είτε να διατηρήσουν μέρος ή το σύνολο των στοιχείων της αίτησης που είχαν υποβάλει και ανάγονται στο χρόνο υποβολής της αίτησης (π.χ βεβαιώσεις που αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις), εφόσον ικανοποιούν το κριτήριο σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε να επικαιροποιήσουν μέρος ή το σύνολο των στοιχείων της αίτησής τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για τις νέες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία με την κατάθεση του φακέλου της αίτησης. -6-

7 3. Σχετικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 Για την εξέταση της συμβατότητας με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, ειδικό τεύχος συμβατότητας με το Χωροταξικό Πλαίσιο από το οποίο να προκύπτει ότι η θέση εγκατάστασης του σταθμού δεν εμπίπτει σε ζώνη αποκλεισμού, έως την 29 η Οκτωβρίου Με την παρούσα απόφαση καταργείται η απόφαση 101/2006 της ΡΑΕ. Με εντολή του Προέδρου της ΡΑΕ, η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 Ο Πρόεδρος Δρ. Ν. Βασιλάκος -7-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα